MIDLAND „Diesel fuel treatment“ Tento - Moto World e-shop

Transkript

MIDLAND „Diesel fuel treatment“ Tento - Moto World e-shop
MIDLAND „Diesel fuel treatment“
Tento přípravek speciálně vyvinutý jako Diesel-Additivum zaručuje promazání
a excelentní vyčištění celého palivového systému všech dieselových motorů.
Pravidelné použití tohoto přípravku zajišťuje uchování plného výkonu motoru po
dlouhou dobu a mnoho najetých kilometrů.
Vlastnosti a výhody
-
čistí a promazává palivový systém
zabraňuje korozi
snižuje klepání motoru(zvuk),kouřivost a nepravidelný chod motoru
zvyšuje ochotu a lehkost vytáčení motoru
odstraňuje usazeniny na ventilech a ventilových sedlech!
pravidelným používáním udržuje plný výkon u novějších vozů nebo
vylepšuje výkon motoru u starších automobilů.
3RXåLWt
3rRYãHFKQ\ DieselRYpmotor\VQHEREH]7XUED, Kataly]itorXD DPF (Diesel Partikel Filter)
]RVREQtFKDQiNODGQtFKYR]ĤORGtDSRG
DiYNRYiQt
1 lahvičku po 375 ml dát do 50 - 80 Litrů paliva.Obsah lahvičky nalít do nádrže před tankováním.
Optimální účinek je dosáhnut pravidelným užíváním produktu.(1x za každých 1000km)
Objednací číslo:
71025
Upozornění:
Směs nebezpečných uhlovodíků.Při vdechnutí může způsobit poškození plic.
Opakovaný kontakt s kůží může způsobit její popraskání.
Výpary mohou způsobit omámení a závratě.Jedovatý pro vodní
RUJDQLVP\PĤåHGORXKRGREČSRãNRGLWYRGVWYR&KUDĖWHSĜHGGČWPL
3ĜLSRåLWtQHY\YROiYDW]YUDFHQt9\KOHGDWXU\FKOHQČOpNDĜVNRXSRPRF
%DOHQt
Karton 12 [ 375 ml
Moto World s.r.o.,www.midlandoil.cz