Phaser 7300 Product Brochure

Transkript

Phaser 7300 Product Brochure
BAREVNÁ
Média a provozní
materiál
Konfigurace
7300B
7300N
7300DN
7300DT
7300DX
Xerox Phaser Professional Printing Paper
(profesionální papír)
Výkon
Rychlost tisku
až 30 stránek za minutu barevně / 37 stránek za minutu černobíle
Výstup první stránky
Pamě4 (stand. / max.)
16 sekund barevně / 13 stránek černobíle
128 / 512 MB RAM
Procesor
192 / 512 MB RAM
256 / 512 MB RAM
384 / 512 MB RAM
Procesor 500 MHz, Adobe PostScript 3 – 136 písem, PCL5c – 46 písem
Interní hard disk
Na přání
Standardní
Maximální pracovní cyklus
Až 83 000 stránek za měsíc
Kvalita tisku
Maximální rozlišení
600 x 600 dpi
2400 dpi
Obousměrné paralelní
rozhraní, USB
10/100BaseTX Ethernet, obousměrné paralelní rozhraní, USB
Práce v síti
Připojení k síti
Manipulace s papírem
Automatický oboustranný tisk
nyomtatás
Formát papíru
Na přání
Standardní
A6 až A3
Vstupní kapacita papíru
A6 až SRA3
A6 až nadstandardní formát (328 x 914 mm)
Standardní zásobník na 550 listů, víceúčelový zásobník na 100 listů
Přídavný zásobník na
550 listů
Vysokokapacitní
podavač
na 1650 listů
Produktivita
Standardní funkce
Inteligentní zásobníky, Run black, Phaser Installer, Intelligent Ready
Zabudovaný webový server, dálkový tisk, oznamování e-mailem, zdokonalená funkce
Printing Scout, PhaserSMART, účtování úloh, nástroj pro profil využívání
Vlastní zákaznické formáty, zřetězení úloh s
komprimovaným tiskem obtahů /zabezpečeným
tiskem / uloženým tiskem, přímý tisk PDF, tisk
brožur, rozšířené uložení písem
Záruka
Jeden rok na místě, rozsáhlá podpora on-line
Specifikace
Síťový software
Speciální funkce
Řízení tiskárny Xerox CentreWare Web Printer Management
pro Microsoft, Novell a Unix, zabudovaný webový server CentreWare IS,
CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, nástroj pro profil
využívání (k dispozici pouze u síťových modelů)
Možnosti písma 136 rezidentních písem PS a 46 PCL
Ovladače tiskárny Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows
2000/XP, MacOS 8/9/X verze 10.1, Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x,
UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x+, Sun Solaris 2.4+, DEC, HP/UX 11.x, IBM
AIX 4.2+, SGI, SCO)
Jazyky True Adobe ® PostScript ® 3™, emulace PCL 5c s automatickým
stanovením a přepínáním
Zdokonalená funkce PrintingScout okamžitě zobrazí kontextovou
nápovědu, jakmile vás chce při tiskové úloze na něco upozornit.
Phaser Instalátor vám automaticky během několika sekund umožní
tisknout.
PhaserSMART diagnostika tiskárny a náprava závad pomocí
automatického podpůrného systému na bázi Internetu.
Nástroje produktivity: Zabezpečený tisk*, tisk obtahů*, uložený tisk*, tisk
brožur, negativní a zrcadlové obrazy, změna měřítka, Auto Fit, průsvitky,
vlastní formáty papíru, Run black, krycí stránky, tisk se snášením*, dálkový
tisk, separační stránky, tisk více stran na 1 listu, přímý tisk PDF*, schránka
pro uložené úlohy, e-mailová upozornění s MaiLinX (*vyžaduje hard disk)
Ovládání barev
Manipulace s papírem
Vstupní zásobníky na média Standardní: Standardní zásobník na 500
listů, víceúčelový zásobník na 100 listů. Na přání: Podavač na 550 listů
(standardní u 7300DT) a vysokokapacitní podavač na 1650 listů (standardní
u 7300DX)
Typy médií Ve všech zásobnících: 64-120 g/m 2 bankovní papír
a 120-163 g/m 2 obaly a průsvitné fólie pro Phaser. Automatický
oboustranný tisk: 75-105 g/m 2. Víceúčelový zásobník:
papíry až do 203 g/m 2 - obaly, potažené nebo lesklé papíry, štítky, obálky,
navštívenky, blahopřání, štítky/přebaly na CD/DVD.
Velikosti médií 7300B: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, ISO B5, letter,
legal, tabloid, executive, statement, folio
7300N: všechny výše uvedené formáty plus SRA3 (320 x 450 mm) a tabloid
extra (300 x 450 mm)
7300DT/DX: všechny výše uvedené formáty plus vlastní [rozsah: 105-328
mm x 148-914 mm], včetně velkoplošného formátu [až do 328 x 914 mm]
Chcete-li najít svého nejbližšího prodejce firmy Xerox nebo další
informace, navštivte naši webovou stránku nebo zavolejte na číslo:
Barevné normy Simulace plných barev schválených podle PANTONE ®,
barvy Adobe PostScript nezávislé na zařízení, mezinárodní normy barev CIE
a podpora pro systémy řízení barev ICC, ICM a Apple ColorSync
Režimy kvality tisku Koncept, standard, zdokonalený
Režimy korekce barev Automatic (výchozí), Black and White, sRGB
Display, sRGB Vivid, SWOP, Euroscale, Commercial, SNAP, None
Phaser Professional Colour Printing Paper
(profesionální papír pro barevný tisk)
500 listů, 90 g/m 2, bankovní papír
A4
016136900
A3
016170000
SRA3
016190100
Phaser Premium Cover Paper (papír na obaly)
100 listů, 163 g/m 2, obalový papír
A4
016182400
Phaser Glossy Coated Paper (lesklý potažený papír)
100 listů, 148 g/m 2, textový papír
A4
016170500
50 listů
A3
016171900
SRA3
016194100
Phaser Premium Business Cards (navštívenky)
25 listů, 190 g/m 2, bankovní papír, 10 karet na listu
A4
016189900
Phaser 35-Series Transparency – Standard (průsvitné
fólie – standardní)
50 listů
A4
016189500
Phaser 35-Series Transparency – Premium (průsvitné
fólie – prvotřídní)
50 listů, 192 g/m 2, bankovní papír
A4
016189700
Phaser Colour Printing Labels (štítky pro barevný
tisk)
100 listů, 176 g/m 2, štítky
A4 (14 na 1 listu)
016181400
A4 (8 na 1 listu)
016181500
NOVINKA! CD/DVD Labels and Inserts
(štítky a přebaly na CD/DVD)
20 listů, 1 přebal na 1 listu, 10 listů,
2 štítky na 1 listu A4
016202600
NOVINKA! Phaser CD/DVD Label Applicator
(aplikátor štítků na CD/DVD)
1 aplikátor / 1 obal na CD/DVD
016188500
NOVINKA! Premium Greeting Cards
(blahopřání) s obálkami
25 listů/obálek, 190 g/m 2, A4
016198800
Spotřební materiál
Standardní kazety s tonerem
Azurová až 7 500 stránek
Purpurová až 7 500 stránek
Žlutá
až 7 500 stránek
Černá
až 7 500 stránek
Vysokokapacitní kazety s tonerem
Azurová až 15 000 stránek
Purpurová až 15 000 stránek
Žlutá
až 15 000 stránek
Černá
až 15 000 stránek
Imaging Units
Azurová až 30 000 stránek
Purpurová až 30 000 stránek
Žlutá
až 30 000 stránek
Černá
až 30 000 stránek
Souprava zobrazovací jednotky
(včetně tyrkysové, purpurové a žluté)
Dodatečný materiál
Fuser (220 V)
až 80 000 stránek
Fuser (110 V)
až 80 000 stránek
Přenosová jednotka až 80 000 stránek
016197300
016197400
016197500
016197600
016197700
016197800
016197900
016198000
016199300
016199400
016199500
016199600
016199700
016199900
016199800
016200000
Příslušenství
Interní hard disk (min. 20 GB)
Automatická duplexní jednotka
Podavač na 550 listů
Vysokokapacitní podavač, 1650 listů
Dodatečná paměť
64 MB
128 MB
256 MB
512 MB
Upgrade z 7300B na 7300N
7300HD_A
7300DPX_A
7300LTA_A
7300LTD_A
ZMD64_A
ZMD128_A
ZMD256_A
ZMD512_A
7300FN_A
Kapacita vychází z 5% pokrytí na straně A4
Provoz
Rozměry šířka: 666 mm, výška: 460 mm, hloubka: 626 mm, hmotnost:
68 kg
Prostředí Teplota: Skladovací: -20 až 60 °C, provozní: 10 až 32 °C.
Relativní vlhkost: Skladovací: 10 až 95 %, provozní: 10 až 85 %. Hladina
hluku: 57 dB (A) v pohotovosti, 54 dB (A) za provozu.
Elektrické údaje Model: 110-127 V stř. proudu, 50/60 Hz, spotřeba:
300 W prům. / 1000 W max. Model: 220-240 V stř. proudu, 50/60 Hz,
spotřeba: 300 W prům. / 1000 W max. Kvalifikace tiskárny pro ENERGY STAR ®.
Předpisy FCC Oddíl 15, Pododdíl B, UL vyhovuje UL 1950, CSA certifikace
podle CSA – C22.2 č. 950, značka CE aplikovatelná podle směrnic
73/23/EEC a 89/336/EEC, EN 55022
www.xerox.cz
Barevné tiskárny
Tel: +420 2 35 36 23 79
BAREVNÁ
TISKÁRNA
Zákaznická podpora
Roční záruka na místě, on-line technická podpora na Internetu a podpora
po telefonu. Inovační servisní nabídky zahrnují volitelné prodloužené servisní
smlouvy a zakázkové školení pracovníků Vaší interní infolinky.
Copyright © 2002 XEROX CORPORATION. Všechna práva
vyhrazena. Obsah této publikace nelze v žádné formě reprodukovat
bez svolení společnosti XEROX CORPORATION. Xerox ®, The
Document Company, Phaser ®, CentreWare ® a ikona TekColor ® jsou
zapsané ochranné známky společnosti XEROX CORPORATION.
PhaserSMART ™, PhaserMatch ™ a TekColor ™ jsou ochranné
známky společnosti XEROX CORPORATION. Total Satisfaction
Services SM je servisní značka společnosti XEROX CORPORATION.
Tektronix ® je zapsaná ochranná známka společnosti Tektronix, Inc., na
niž má licenci společnost XEROX CORPORATION. Adobe ®
a PostScript ® jsou zapsané obchodní známky společnosti Adobe
Systems Incorporated. ColorSync ® je zapsaná obchodní známka
společnosti Apple Computer, Inc. Všechny ostatní ochranné známky
jsou majetkem příslušných výrobců. Generované barvy PANTONE ®
nemusí odpovídat normám stanoveným PANTONE. Pro přesnou barvu
použijte nejnovější publikace společnosti PANTONE. PANTONE ® a
další ochranné známky společnosti Pantone, Inc. jsou majetkem
společnosti Pantone, Inc. Informace v této brožuře se mohou změnit
bez předchozího upozornění. 03/03
73XBR-01MB
www.xerox.com/officeprinting
Rychlost a výkon
v barvě
- to co obchod požaduje
TISKÁRNA
BAREVNÁ
Vysoce výkonná barevná tiskárna Xerox Phaser
7300 je určena pro plnění obchodních požadavků. Díky maximálnímu
výkonu, vynikající spolehlivosti a geniální jednoprůchodové technologii
tisku se hora každodenního tisku ve vaší kanceláři vyřídí bleskovou
rychlostí. A to je pouhý začátek. Představte si, že vaše kancelář má
tiskovou kapacitu, která zvládne vše od vysokoobjemového tisku přes různé
formáty (od pohlednic až po velikost 300 x 450 mm) až po specializované
projekty jako jsou štítky, navštívenky, brožury a transparenty*. To vše
ve vysoce působivých barvách a za cenu, kterou si můžete dovolit.
Phaser Barevná
7300
tiskárna
inteligence šetřící čas
flexibilní manipulace s papírem
Jakmile připojíte tiskárnu 7300 do sítě, můžete
využívat výhod softwaru Xerox CentreWare.
Poskytuje vám rychlý a pohodlný přístup
k velkému počtu funkcí, včetně stavu tiskárny
a tiskové úlohy, důkladných účetních informací,
oznamování e-mailem, zjednodušené instalace
tiskárny a správy sítě.
Jistě uvítáte zvýšenou kontrolu a úsporu
nákladů díky možnosti vlastního tisku
na formáty větší než A3 a rozsáhlá flexibilita
manipulace s papírem vám dává další tiskové
možnosti.
Phaser Instalátor dělá z instalace jednoduchý
proces s jediným kliknutím.
Dynamické rozhraní ovladače uvádí stav
tiskárny v reálném čase, automaticky volí
správný zásobník a zjišťuje nastavení
kancelářských aplikací.
Správci tiskárny mohou využívat zabudovaný
web server CentreWare IS k řízení tiskárny z
libovolného místa pomocí webového prohlížeče.
Na monitoru se objevují okamžité kontextové
zprávy, jakmile se během tiskové úlohy
vyskytnou problémy, a to díky zdokonalené
funkci PrintingScout.
Jakmile se úspěch podniku měří produktivitou,
jistě chcete, aby vaše sdílené tiskové zdroje
byly rychlé. Považujte Phaser 7300 za bleskově
rychlou barevnou tiskárnu. Jednoprůchodová
technologie tisku, výkonný procesor a velká
pamě4 ji snadno řadí na špici její třídy.
• 30 stránek za minutu barevně a 37 stránek za minutu černobíle
určují nejvyšší standard rychlosti. První barevná stránka se ve
vašem výstupním zásobníku objeví za pouhých 16 sekund.
• Pracovně vytížené kanceláře s rozličnými tiskovými požadavky
ocení vysokou výkonnost procesoru 500 MHz. Paměť lze
upgradovat až na 512 MB. A zabudovaný hard disk (min. 20 GB)
může ukládat často tištěné úlohy a optimalizovat zřetězení úloh
tak, abyste dosahovali ještě vyšší produktivity.
• Skutečný Adobe PostScript 3, PCL 5c a vyspělé tiskové funkce
zaručují, že všechny úlohy se pokaždé tisknou rychle a dokonale.
Použijte víceúčelový zásobník na 100 listů
kartotéčního papíru do 203 g/m 2, obálky, štítky,
navštívenky a další speciální projekty.
Automatický senzor tloušťky papíru zvyšuje
kvalitu tisku u těžšího materiálu.
Úsporná duplexní funkce pro rychlý
oboustranný tisk.
Standardní zásobník na 550 listů vkládá papír
s gramáží 64-163 g/m 2 a průsvitné fólie.
Podporuje až dva přídavné vstupní zdroje:
podavač na 550 listů (není zobrazen)
a vysokokapacitní podavač na 1650 listů
Inteligentní tiskárna 7300 může dokonce sama
objevit a napravit závadu. Má
PhaserSMART™, unikátní automatický
podpůrný systém na bázi Internetu.
spolehlivá a cenově dostupná
výhody barev tiskárny Phaser
špičkový kancelářský výkon
TISKÁRNA
Barva upoutává pozornost a přináší lepší výsledky. Díky
univerzálnosti tiskárny Phaser 7300 můžete využívat konkurenční
výhodu vysoce kvalitních barev u všech svých dokumentů.
• Špičkové barevné technologie u tiskárny Phaser 7300 zaručují
profesionální kvalitu tisku. Naše exkluzívní technologie Phaser
navíc automaticky optimalizuje vaši tiskovou úlohu pro co
nejzářivější barvy, nejostřejší text a nejčistší reprodukci
digitálních obrazů na všech stránkách.
• Rozlišení 2400 dpi pronikavě zlepšuje vzhled vaší každodenní
produkce. Dostáváte výrazný a čistý text a dokonalé detaily.
• Phaser 7300 je jedinečné řešení vašeho podnikového tisku.
Podporuje větší počet formátů a typů papíru. Pro rozšíření
vašich možností jsme zařadili i velkoplošné stránky
až do velikosti 328 x 914 mm a vlastní zákaznické formáty.
• Tiskárna se vyrovná i s nezvyklými situacemi v kanceláři.
Kalibrační senzor upraví hustotu tisku na nezvyklý papírový
materiál i okolní podmínky, a unikátní funkce Run Black vám
umožní zvolit si tisk vaší úlohy „jen černobíle“, pokud vám
dojde barevný toner.
Od Xeroxu můžete vždy očekávat mnohem víc. Phaser 7300 je
tiskárna nabitá funkcemi, která se snadno instaluje, používá i řídí –
a dostanete ji za dostupnou konkurenční cenu.
• Tiskárna Phaser 7300 je zkonstruována tak, aby byl její provoz
nákladově výhodný – s nízkou cenou za 1 stránku – a aby se vám
její cena vešla do rozpočtu.
• Připojujete-li tiskárnu 7300 do sítě, je její instalace doslova
postup s jediným kliknutím. Aplikace řízení tiskárny je pro nové
uživatele intuitivní, ale zároveň poskytuje řadu vyspělých funkcí
pro správce sítí.
• Do tiskárny je zabudované inteligentní know-how Xerox Office.
Hladinu toneru můžete kontrolovat na displeji na čelním panelu
nebo ze svého webového prohlížeče, dynamické rozhraní
ovladače zobrazuje média vložená do každého zásobníku,
a PhaserSMART poskytuje virtuální
pomocnou linku na dosah ruky.
• Tiskněte si ve firmě velkoobjemové
úlohy a ušetříte tím peníze. Vysoký měsíční
cyklus až 83 000 stránek zaručuje
při velkoobjemovém tisku mohutný výkon tiskárny. A dostupné
vysokokapacitní, snadno vyměnitelné tonery umožňují delší
tisk při nižších nákladech.
• Vaši investici chrání prvotřídní servis i technická podpora
a roční záruka.
potřebujete víc informací?
*Phaser 7300DT/DX a do 914 mm
Hledejte je na adrese: www.xerox.com/officeprinting
Prohlédnìte si tiskárnu 7300 v akci. Navštivte svého prodejce firmy Xerox nebo se podívejte na
virtuální ukázku: www.xerox.com/officeprinting/7300demo
Práce v síti. Na naší webové stránce je množství podrobností o síťových kartách, protokolech, řízení
tiskáren a porovnávání barev: www.xerox.com/officeprinting/networking
Servis a podpora. Přečtěte si o servisu Total Satisfaction Services SM, který je ověnčen cenami:
www.xerox.com/officeprinting/support
www.xerox.com/officeprinting

Podobné dokumenty

Špičková jednoprůchodová technologie vám dává

Špičková jednoprůchodová technologie vám dává Správa tiskárny Xerox PrinterMap, Xerox PrintXchange, Xerox CentreWare DP, Sun OS/Solaris Services, HP/UX Service, Novell ManageWise, HP Openview, CA Unicenter, IBM Tivoli, SAP/R3, Microsoft Manage...

Více

Phaser 8200 Product Brochure

Phaser 8200 Product Brochure Novell a Unix, zabudovaný webový server CentreWare IS, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS Gateway, nástroj pro profil využívání (není k dispozici u nesíťového modelu) Možnosti písma 136 rezid...

Více

Phaser 6200 Brochure

Phaser 6200 Brochure Řízení tiskárny Xerox CentreWare Web Printer Management pro Windows, Xerox CentreWare Printer Management pro Microsoft, Novell a Unix, zabudovaný webový server CentreWare IS, CentreWare Web Adminis...

Více

Produktová brožura

Produktová brožura Typy médií 60-203 g/m2, bankovní a kartotéční papír až do 203 g/m2, povlečené nebo lesklé papíry, obálky. Nabídka profesionálních tiskových médií firmy Xerox zahrnuje: Premium Colour Printing Paper...

Více

barevná laserová tiskárna a3

barevná laserová tiskárna a3 při rozběhu 100 W, při nepřetržitém tisku max. 1100 W, v klidu max. 250 W, v režimu Energy Star max. 45 W

Více