Rozpis žebříčku B na konci května

Transkript

Rozpis žebříčku B na konci května
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Přes svaz jsme dostali mailem rozpis žebříčku B - Morava (sobota 30. a neděle 31. května.
R O Z P I S
4. a 5. závod žebříčku B – Morava závody HSH rankingu (koef. 1.03) ve
řejný závod po oba dny
Společná ustanovení
Pořadatelský orgán
: Český svaz orientačního běhu
Pořadatelský subjekt:
TJ Sokol Holešov, oddíl orientačního běhu (sobota 30. 5. 2009)
KOB Směr Kroměříž o.s. (neděle 31. 5. 2009)
Druh závodu:
Jednodenní závod jednotlivců na klasické (sobota) a krátké (neděle)
trati s pevným pořadím kontrol.
Centrum závodu:
Rekreační středisko Kamínka u obce Roštín okr. Kroměříž www.kaminka.cz
Datum:
sobota 30. května 2009 (HLV)
1 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
neděle 31. května 2009 (SKM)
Kategorie
Závody ŽB Morava:
D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B,
D45B, D50B, D55B, D60B, D65B.
H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B,
H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70b, H75B.
Veřejný závod:
D10C,D10N, H10C, H10N, HDR (rodiče s dětmi), příchozí
P3, P5 -sobota, P2, P4- neděle
Zařazení závodníků do rankingových kategorií:
D20B (max. 40), D21B (max70), H20B (max. 50), H21B
(max. 100) bude stanoveno dle rankingového pořadí k 30. 4.
2009.
Přihlášky:
Pro závod v sobotu 30.5.2009 do středy 20.5.2009 do
23:59v předepsaném formátu.
2 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Pro závod v neděli 31.5.2009 do středy 20.5.2009 do 23:59v
předepsaném formátu.
Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém
www.obhana.cz
Přihlášky a změny po termínu za dvojnásobné startovné
(mimo kategorie HDR, P a T)
dle možnosti pořadatele.
Výjimečně lze posílat přihlášky na e-mail:
[email protected]
…sobota, [email protected]
…neděle
Ubytování:
Pořadatel z SKM zajišťuje ubytování ze soboty na neděli a
to ve třídách obchodní akademie v Kroměříži (vlastní
karimatka, spacák) za poplatek 60
Kč osoba/noc.
Platbu uhraďte společně s vkladem na nedělní závod
(SKM).
Další možnosti ubytování:
3 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Rekreační středisko Kamínka www.kaminka.cz
[email protected]
Rekreační středisko Bunč www.bunc.cz
[email protected]
Sokolovna Roštín: p. Piškula tel.606 108 900
Město Kroměříž www.mesto-kromeriz.cz
www.kromeriz.cz
Aquacentrum – ubytování, Zdounky http://www.zdounky.cz/
Občerstvení:
V centru závodu restaurace
www.kaminka.cz
+ venkovní občerstveni (gril, pivo, limo, cukrovinky, atd)
Systém ražení:
4 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém
SPORTident, Požadavky na zapůjčení čipu prosím uveďte v
přihlášce. Možnost použít čipy 5., 6., 8. i 9. generace. V
případě ztráty čipu budeme vybírat 700,- Kč.
Vzdálenosti:
Parkování – centrum 0,2-2km
Terén:
Středoevropský, horský, hluboká údolí, velké výškové
rozdíly,středně hustá síť cest. Předchozí mapa Hubertka
(1973), Boří (1985), Vlčák (1987), Bunč (2007)
Upozornění:
Závod se koná v přírodním parku Chřiby. Žádáme
účastníky, aby se chovali šetrně k přírodě.
Zákaz vstupu do restaurace
v botech s hřeby
!!!!!!!
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je
možné pouze se souhlasem ředitele závodu. Zákaz vstupu
na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte
značení a pokynů pořadatelů.
5 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Všichni se závodníci se účastní závodů na vlastní
nebezpečí.
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají
hlavnímu rozhodčímu.
Předpis:
Závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel a
soutěžního řádu ČSOB a prováděcích pokynů k soutěžím
ČSOB v roce 2009.
Schvalovací doložka:
Soutěžní komise schválila rozpis dne 2. dubna 2009
Ustanovení pro závod v sobotu dne 30. 5. 2009
Druh závodu:
klasická trať
6 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Technické provedení:
TJ SOKOL Holešov, oddíl orientačního běhu
Prezentace:
R
ekreační středisko Kamínka od 9:00-11:00 hod
Start 00:
v 12:00 hod.
- intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P libovolný start)
Vklady:
DH21B, DH21C 160,- Kč
Žebříček B (DH12B, DH14B a DH60 a starší) 70,- Kč
Žebříček B (ostatní kategorie) 140,- Kč
DH10C,DH10N, HDR, P3, P5 50,- Kč
7 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Zapůjčení SI karty 40,- Kč
Způsob úhrady:
Vklady a ostatní platby zasílejte do termínu přihlášek:
Číslo účtu 2204125912/6210, mBank
Jako variabilní symbol použijte čtyřmístné číslo oddílu nebo
klubu dle adresáře ČSOB. Bez zaplaceného vkladu nebude
přihláška akceptována . Kopii dokladu o zaplacení předložte
u prezentace.
!!!!! Pozor vklady se na každý závod posílají na
jiný účet! !!!!!
Vzdálenosti:
Parkování – centrum 0,2-2 km
Centrum – start do 1 km
Centrum –cíl 0 m
Parkování:
8 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Bude upřesněno v pokynech. Dbejte pokynu pořadatelů.
Mapa:
Brdo 2009/I, 1:15 000, e=5m, stav duben 2009, formát A4,
vodovzdorně upravena
hlavní kartograf Boris Dvorský - Vítězslav Pěček
Předpokládané časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.
Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www
stránkách závodu.
Funkcionáři:
ředitel závodu: Jaroslav Končák
hlavní rozhodčí: Anna Stackeová (R2)
stavitel tratí: Jiří Stacke (R2)
9 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Informace:
na stránce: http://rostin-30-5-2009.webnode.cz/
v Holešově dne 21. března 2009
Ustanovení pro závod v neděli dne 31. 5. 2009
Pohár Hanáckých Athén 2009 - 45. ročník
Druh závodu:
krátká trať
Technické provedení:
KOB Směr Kroměříž o.s.
Prezentace:
10 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
R
ekreační středisko Kamínka : Sobota po 16 hod, neděle 89 hod
Start 00:
v 10:00 hod.
- intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P libovolný start)
Vklady:
DH21B, DH21C 130,- Kč
Žebříček B (DH12B, DH14B aDH60B a starší) 70,- Kč
Žebříček B (ostatní kategorie) 120,- Kč
DH10C,DH10N, P2, P4 50,- Kč
Zapůjčení SI karty 40,- Kč
Formát úhrady:
11 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Vklady a ostatní platby (nocleh v tělocvičně) zasílejte do
termínu přihlášek:
Číslo účtu 223652014/0300 Poštovní spořitelna
Jako variabilní symbol použijte 27XXXX kde XXXX je
čtyřmístné číslo oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOB. Bez
zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována . Kopii
dokladu o zaplacení předložte u prezentace.
!!!!! Pozor vklady se na každý závod posílají na
jiný účet! !!!!!
Vzdálenosti:
Parkování – centrum 0,2-2km
Centrum – star do 2,5 km
Centrum –cíl 0 m
Parkování:
Bude upřesněno v pokynech. Dbejte pokynu pořadatelů a
místním úpravám.
Mapa:
12 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
Brdo západ 2009, 1:10000 e 5m stav duben 2009 formát A3
v obalu ISOM 2000
hlavní kartograf Boris Dvorský - Vítězslav Pěček
Předpokládané časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.
Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www
stránkách závodu.
Vyhlášení:
Po skončení závodů budou vyhlášeni závodníci na 1- 3
místě v kategoriích DH10C,DH10N, DH12B-DH14B, HDR
s udělením diplomů a drobných cen.
Funkcionáři:
ředitel závodu: Jan Rytíř
hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková (Rl) 13 / 14
Rozpis žebříčku B na konci května
Napsal uživatel vlst
Pondělí, 06 Duben 2009 09:24 -
stavitel tratí: Boris Dvorský (R2)
Informace:
na stránce: www.smerkromeriz.ic.cz
http://kaminka-zbm.ic.cz/
ohledně přihlášek u: [email protected]
V Kroměříži dne 21. března 2009
Ing. Jan Rytíř - ředitel závodu
Ing. Boris Dvorský - předseda KOB Směr Kroměříž
Monika Krejčíková
hlavní rozhodčí:
14 / 14

Podobné dokumenty

soutěžní řád - Trail-O

soutěžní řád - Trail-O 2.1.2 V M ČR startují pouze závodníci registrovaní k soutěžím trail-o dle platných Pokynů pro registraci. 2.1.3 M ČR je otevřeno pro zahraniční účastníky, v případě, že zvítězí cizinec, získává tit...

Více

rozpis - sportcentrum jičín

rozpis - sportcentrum jičín Pořadatelé zajišťují dočasný kemp v centru závodu. Kemp bude otevřen v pátek od 13 hodin. K dispozici bude pitná voda, sprchy, teplé a studené občerstvení. Cena 150,- za osobu za celý pobyt – plati...

Více

pokyny - ORIS

pokyny - ORIS sobota: Michal Jedlička, R1, neděle: Jan Petržela, R3 jury: Zdenka Kozáková (TBM), Tomáš Matras (CHT), Daniel Wolf (TUR) Informace: http://ceskypohar2016.shk-ob.cz/ Pavel Petržela: [email protected]...

Více

POSLEDNÍ KUFR 2015

POSLEDNÍ KUFR 2015 D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C, DH10N – smajlíci  (bez doprovodu), T – tréninková trať (4-6km) P – trať pro ...

Více

POKYNY 3. závodu oblastního žebříčku VO – Oblastní mistrovství

POKYNY 3. závodu oblastního žebříčku VO – Oblastní mistrovství Jury bude jmenována až v den závodu a bude vyvěšena na informační tabuli. Protesty: Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro písemné protesty: Zdeňka ...

Více

Rozpis

Rozpis symbol xxxx, kde“xxxx“ je číslo vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platbu je nutné při prezentaci doložit. Mimořádně je možné vklady uhradit při prezentaci. Mapa: Válečná stráň, stav duben 2016 , 1:1...

Více

Beskid Cup 2011

Beskid Cup 2011 Přihlášky na místě do závodních kategorií za dvojnásobek základního startovného, jen podle možností pořadatelů. Do kategorií veřejného závodu se na místě přihlášky přijímají bez omezení za zvýšené ...

Více

ZDE

ZDE na Tournoi de Hockey Pee Wee. Konkrétní místo profilového utkání bude ještě upřesněno a bude se nacházet tak, aby bylo ze všech koutů republiky dostupné. QUEBEC 2016 - INFORMACE PRO RODIČE Jelikož ...

Více