Technická příručka

Komentáře

Transkript

Technická příručka
Focus
handbook
Kancelářský systém
Focus
Úvod
Stolový systém FOCUS je určen pro vybavování
administrativních pracovišť různých typů. Svými
technickými parametry a promyšleným designem
je ideálním produktem pro kancelářské interiéry
21. století.
Technický popis:
Konstrukci stolu F1 tvoří kovový rektifikovatelný
plechový podstavec o síle 15 mm, který je trny
40 × 20 × 45 připojen k lisovanému plášti kontejneru.
Kontejner má celokovovou konstrukci. Kovové sloupky
40 × 20 × 277 nosného rámu desky jsou zasunuty
do pláště kontejneru a přišroubovány. Uvolněním,
zvednutím a zafixováním rámu v jiných otvorech
pláště se provede výškové nastavení v rozmezí
740–940 mm, s možností rektifikace o 20 mm.
Nosný rám je vysoký 36 mm. Pracovní deska
je z LTD 18 mm s hranou ABS 2 mm.
Prokabelování je řešeno bez použití přídavných prvků
nebo plastovým hranatým ohebným kanálem
F-HO 36 × 60 × 1000 mm připevněným ke stolu
kovovým držákem F-HOA a nebo systémem
Power Port, který elektro zásuvky a datové spoje
umísťuje na pracovní plochu a po zapojení se můžou
zásuvky zasunout do konstrukce stolu. Vnitřní svislé
prokabe­lování je vedeno konstrukcí kontejneru.
Stolové desky
Na stolové desky je použit materiál v základním
provedení laminovaná dřevotříska o tlouštce 18 mm,
s 2 mm ABS hranou.
U1188 – šedá
BK358 – buk
R5413 – divoká hruška
W400 – bílá
Kovové prvky
Kovové části jsou povrchově upraveny práškovou
barvou.
RAL9022 – stříbrná
RAL9007 – šedostříbrná
RAL9010 – bílá
RAL9004 – černá
Stůl F2 je složen z výsuvné kovové kontejnerové
skříňky a kontejneru, do kterých je trny připevněn
nosný kovový rám, na kterém leží pracovní deska
z LTD 18 mm s hranou ABS 2 mm. Výšková stavitel­
nost je provedena stejným způsobem jako u F1.
Podstavné kovové kontejnery a výsuvná kontejne­
ro­vá skříňka jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelo­
vého plechu o síle 0,8 mm, povrchově upraveny
práškovou barvou. Ve vrchní zásuvce kontejneru je
plastový výlisek pro uložení drobných kancelář­ských
potřeb. Pracovní deska na skříňce je z LTD 18 mm,
ostatní prvky a dílce jsou kovové.
Skříňka je ve standardní úpravě vybavena ve spodní
části výsuvným rámem na závěsné mapy (nosnost
20 kg) a v horní části policí na šanony (nosnost
20 kg). Je opatřena kolečky pohybující se po podla­ze.
Oba výrobky mají výsuvný systém a jsou variantně
uzamykatelné.
Výsuvný rám Focus F2
Do výsuvných rámů, které jsou součástí skříňky F2,
lze použít závěsné kapsy níže uvedených rozměrů.
Použité označení
U sestav se symbol sestavuje dle označení.
L
– left (levý)
R
– right (pravý)
D – dvířka PC
C – call centrum
H – hotdesk
PH – kontejner hotdesk
EH – element hotdesk
S
– standard
V
– výsuvný rám
RE – stůl REACTIVE
PR – přísed pravý
PL – přísed levý
PS – přístoj
DP – sada úchytů paravanů
DPV – sada úchytů paravanů velká
K
– konferenční
U doplňků a dílců je k symbolu přidán kód výkresu.
08/2011
FO.2
Office system
Focus
Introduction
The FOCUS desk system is designed for furnishing
administrative workplaces. Thanks to its technical
parameters and sophisticated design, it is ideally
suited to furnishing office interiors of the 21st century.
Technical description:
The F1 desk consists of a 15 mm metal base plate,
which is con­nec­ted by 40 × 20 × 45 pins to the
pressed steel pedestal casing. Metal brackets
on the worksurface support frame are fixed with
screws to the pedestal casing. The height of the
worksurface can be adjusted between 740 and
940 mm by fixing the frame to different holes in
the casing. The worksurface is of 18 mm MFC
with a 2 mm ABS edge.
The F2 desk consists of a pull-out steel cabinet and
a pedestal onto which the 18 mm MFC worksurface is
fixed. The height is adjustable in the same way
as for the F1.
The metal pedestals and pull-out cabinet are made
of deep-drawn metal sheet, 0.8 mm thick and finished
with a powder coating. A moulded plastic pencil tray
is located in the upper drawer of the pedestal.
In its standard version the lower part of the cabinet is
equipped with a pull-out frame for hanging files (max.
load 20 kg) and the upper part has a file shelf (max.
load 20 kg). The cabinet is mounted on casters for
easy movement.
Both pedestal and cabinet are available in a variety
of options.
Pull-out frame Focus F2
Hanging files of the stated dimensions can be used
with the pull-out frames that are part of the
F2 cabinets.
Cabling is managed either using a square-section
horizontal cable spine or the POWERDOCK system
with electrical and data/telecom sockets. Internal
vertical cabling is routed through the structure of the
pedestal.
Worksurfaces
The standard worksurfaces are manufactured from
18 mm thick MFC with a 2 mm thick ABS edge.
U1188 – grey
BK358 – beech
R5413 – wild pear
W400 – white
Metal elements
The metal surfaces have a powder coating in the
following colours:
RAL9022 – silver
RAL9007 – gunmetal
RAL9010 – white
RAL9004 – black
Used designations
The symbol for sets is composed of the following
designations:
L
– left
R
– right
D – door for PC
C – call centre
H – hotdesk
PH – pedestal
EH – element hotdesk
S
– standard
V
– pull-out frame
RE – desk REACTIVE
PR – desk extension right
PL – desk extension left
PS – standing position
DP – set of screen holders
DPV – set of large screen holders
K
– meeting table
For components and accessories the code from
the drawing is added to the symbol.
08/2011
FO.3
Kancelářský systém
Focus
no
n
S1
0D
ite
m
Stůl F1 – F1 table
08/2011
FO.4
Office system
Focus
Stůl F2 – F2 table
08/2011
FO.5
Kancelářský systém
Focus
Sestavy Focus – kombinace
XXXX
0C2XXXXYY
Skříňka
Cabinet
F2
Kontejner
Pedestal
dvířka levá
left door
F1 2411
F2 3411
Kontejner
Pedestal
dvířka pravá
right door
F1 2418
F2 3418
Kontejner
Pedestal
C4
Kontejner
Pedestal
C4, Z
F1 2412
F2 3412
F1 2450
F2 3450
112
0111
0118
0112
0150
164
0211
–
0212
0250
165
–
0318
0312
0350
193 – Evoline
0411
–
0412
0450
194 – Evoline
–
0518
0512
0550
144
–
1018
1012
1050
196
–
1118
1112
1150
198 – Evoline
–
1218
1212
1250
144
–
2018
2012
2050
196
–
2118
2112
2150
198 – Evoline
–
2218
2212
2250
143
5511
–
5512
5550
195
5611
–
5612
5650
197 – Evoline
5711
–
5712
5750
143
6511
–
6512
6550
195
6611
–
6612
6650
197 – Evoline
6711
–
6712
6750
Deska
Worksurface
C barva podnoží/frame colour
RAL9022 – 1
stříbrná / silver
RAL9007 – 2
šedostříbrná / gunmetal
RAL9004 – 3
černá / black
RAL9010 – 4
bílá / white
1200
800
non S10D item
levá
left
2430
900
800
1600
levá
left
2455
pravá
right
2419
800
900
1600
pravá
right
2456
YY
08/2011
45
50
52
70
–
–
–
–
LTD
LTD
LTD
LTD
šedá / MFC – grey, U1188
buk/ MFC – beech, BK358
divoká hruška/ MFC – wild pear, R5413
bílá/ MFC – white, W400
FO.6
Office system
Focus
Focus Configurations – Combinations
XXXX
Kontejner
Pedestal
závěsné mapy
hanging files
F1 2443
F2 3443
Kontejner
Pedestal Z
závěsné mapy
hanging files
F1 2451
F2 3451
Kontejner
Pedestal C2,
závěsné mapy
hanging files
F1 2446
F2 3446
Kontejner
Pedestal C2, Z
závěsné mapy
hanging files
F1 2454
F2 3454
Kontejner
Pedestal
dvířka levá
left door
F1 2444
F2 3444
Kontejner
Pedestal
dvířka pravá
right door
F1 2445
F2 3445
Kontejner
Pedestal Z
dvířka levá
left door
F1 2452
F2 3452
Kontejner
Pedestal Z
dvířka pravá
right door
F1 2453
F2 3453
0143
0151
0146
0154
0144
0145
0152
0153
0243
0351
0246
0254
0244
–
0252
0343
0351
0346
0354
–
0345
–
0443
0351
0446
0454
0444
–
0452
0543
0551
0546
0554
–
0545
–
0553
1043
1051
1046
1054
–
1045
–
1053
1143
1151
1146
1154
–
1145
–
1153
1243
1251
1246
1254
–
1245
–
1253
2043
2051
2046
2054
–
2045
–
2053
2143
2151
2146
2154
–
2145
–
2153
2243
2251
2246
2254
–
2245
–
2253
5543
5551
5546
5554
5544
–
5552
–
5643
5651
5646
5654
5644
–
5652
–
5743
5751
5746
5754
5744
–
5752
–
6543
6551
6546
6554
6544
–
6552
–
6643
6651
6646
6654
6644
–
6652
–
6743
6751
6746
6754
6744
–
6752
–
non S10D item
0353
Příklad určení kódu / Example of code determining – 032101845:
Stůl Focus černá = skříňka F2 dvířka levá 2430 + deska 144
+ kontejner F1 (F2) dvířka pravá 2418 + U1188 LTD šedá
Table Focus black = cabinet F2 left door 2430 + worksurface 144 + pedestal F1 (F2) right door 2418
+ U1188 MFC grey
032
+
1
+
0
+
18
+
45
08/2011
FO.7
Kancelářský systém
Focus
Stolové desky LTD – přehled – Worksurfaces MFC – Overview
800
1168
164
1168
366
165
1200
193 – Evoline
1200
1200
366
800
1200
FO.8
800
800
non S10D items
800
800
900
800
1200
194 – Evoline
08/2011
1168
112
1600
800
900
1168
366
366
198 – Evoline
1600
1600
900
900
1168
1168
197 – Evoline
366
196
1600
800
800
900
366
195
1600
900
144
1600
800
143
Office system
Focus
Stolové sestavy – Desk sets
Stůl Focus reactive přídavný, kruhový ∅ 900
Desk Focus REACTIVE attached, diam. 900
s
m
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
LTD – MFC
bílá
white
032901045
022901045
042901045
012901045
032901050
022901050
042901050
012901050
032901052
022901052
042901052
012901052
ite
no
S
n
D
0
1
032901070
022901070
042901070
012901070
720
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
LTD – MFC
šedá
grey
Přísed Focus z pravé strany, 800×300
Desk extension Focus right, 800×300
s
m
te
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
LTD – MFC
bílá
white
032900145
022900145
042900145
012900145
032900150
022900150
042900150
012900150
032900152
022900152
042900152
012900152
032900170
022900170
042900170
012900170
740
no
S
n
D
0
1
i
300
800
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
LTD – MFC
šedá
grey
Přísed Focus z levé strany, 800×300
Desk extension Focus left, 800×300
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
LTD – MFC
bílá
white
032900245
022900245
042900245
012900245
032900250
022900250
042900250
012900250
032900252
022900252
042900252
012900252
032900270
022900270
042900270
012900270
08/2011
740
no
S
n
D
0
1
ite
s
m
300
800
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
LTD – MFC
šedá
grey
FO.9
Kancelářský systém
Focus
Doplňky a dílce – Components and accessories
Přístoj Focus rozšířený, 800×300
Stand Focus extension, 800×300
LTD – MFC
buk
beech
LTD – MFC
divoká hruška
wild pear
LTD – MFC
bílá
white
032900345
022900345
042900345
012900345
032900350
022900350
042900350
012900350
032900352
022900352
042900352
012900352
ite
Základna Focus F1 vč. pryže
Base Focus F1 incl. rubber
no
008328610
008328615
008328627
008328639
S
n
D
0
1
Kabelové vedení plastové
Obsahuje: Kanál kabelový horizontální ­­­– 18 dílů
Příbal
ite
s
m
Cable spine plastic
Content: Horizontal Cable Spine –
oblong section ­­­– 18 pcs
Connection Parts Packet
007530599
585–7
RAL9022
RAL9007
RAL9010
RAL9004
370
300
800
no
S
n
D
0
1
s
m
032900370
022900370
042900370
012900370
24
RAL9004
RAL9007
RAL9010
RAL9022
LTD – MFC
šedá
grey
Tužkař plast černý
Pen tray plastic, black
Zarážka Focus
Stopper Focus
290029799
RAL9022
RAL9007
RAL9010
RAL9004
08/2011
FO.10
008390010
008390015
008390027
008390039
Office system
Focus
Doplňky a dílce – Components and accessories
Power port 1
Czech Republic standard
German standard
United Kingdom standard
Power port 3 – Evoline
313599699
313599698
313599697
Czech Republic standard
German standard
United Kingdom standard
313599999
313599998
313599997
Specifikace:
hliníkový profil stříbrně eloxovaný
3x zásuvka 230 V, přívodní kabel 3 m, úhlová vidlice EN/ČSN
2x modulární konektor RJ45, 1:1
2x datový kabel UTP Patchkabel 5 m, nestíněný volně umístitelný
se „slide stops“
Specifikace:
hliníkový profil stříbrně eloxovaný
sklopné plastové víko a manžeta stříbrně lakovaná
3x zásuvka 230 V, přívodní kabel 3 m, úhlová vidlice EN/ČSN
2x modulární konektor RJ45, 1:1
2x datový kabel UTP Patchkabel 5 m, nestíněný
Datové konektory RJ45 a kabely stíněné v kategorii 5e a 6 jsou
k dispozici na základě speciální objednávky.
Datové konektory RJ45 a kabely stíněné v kategorii 5e a 6 jsou
k dispozici na základě speciální objednávky.
Specification:
Aluminium profile with matt silver finish
3x plug 230 V, 3 m power cable, angled sockets EN/ČSN
2x modular connector RJ45, 1:1
2x data cable UTP Patch Cable 5 m not shielded freely locatable
with „slide stops“
Specification:
Aluminium profile with matt silver finish
Foldaway plastic housing and sleeve painted silver
3x plug 230 V, 3 m power cable, angled sockets EN/ČSN
2x modular connector RJ45, 1:1
2x data cable UTP Patch Cable 5 m not shielded
Shielded RJ45 data connectors and cables, in Cat 5e and Cat6,
cna be specially ordered.
Shielded RJ45 data connectors and cables, in Cat 5e and 6,
can be specially ordered.
Power port 2
Czech Republic standard
German standard
United Kingdom standard
313599899
313599898
313599897
Specifikace:
hliníkový profil stříbrně eloxovaný
3x zásuvka 230 V, přívodní kabel 3 m, úhlová vidlice EN/ČSN
2x modulární konektor RJ45, 1:1
2x datový kabel UTP Patchkabel 5 m, nestíněný
stolní svorka pro pracovní desku 8 až 40 mm
Datové konektory RJ45 a kabely stíněné v kategorii 5e a 6 jsou
k dispozici na základě speciální objednávky.
Specification:
aluminium profile with matt silver finish
3x plug 230 V, 3 m power cable, angled sockets EN/ČSN
2x modular connector RJ45, 1:1
2x data cable UTP Patch Cable 5 m not shielded
clamp for fixing to worksurfaces 8 to 40 mm thick
Shielded data RJ45 connectors and cables, in Cat 5e and Cat 6,
can be specially ordered.
Kabelová průchodka Techo, průměr 80 mm
Cable port Techo, diameter 80 mm
RAL9004
RAL9010
RAL9022
šedá – grey
08/2011
FO.11
005100239
200010999
005100210
005100201
Kancelářský systém
Focus
Doplňky a dílce – Components and accessories
Kabelový kanál
Cable tray
RAL9022
006609510
Držák paravánu H UN Horizont / Arkus
jednostranný paraván ZH-MD
Bracket H UN Horizont/Arkus single
multi-purpose screen ZH-MD
RAL9022
RAL9007
RAL9010
RAL9004
Adaptér držáku kabelového kanálu
Adaptor of cable tray holder
RAL9022
601918810
Držák paravánu S UN Horizont / Arkus
jednostranný paraván ZH-DZ
Bracket S UN Horizont/Arkus single
multi-purpose screen ZH-DZ
RAL9022
RAL9007
RAL9010
RAL9004
08/2011
190004010
190004015
190004027
190004039
FO.12
190003010
190003015
190003027
190003039

Podobné dokumenty

Platform

Platform appearance of the desk system. The desk is 735 mm high. The micro-architecture of this work space is created by a range of accessories such as screens, TECHO office accessories, monitor holders, CP...

Více

Element

Element šedá – U1188 (MDF+HPL fólie) buk – BK358 (MDF+HPL fólie) divoká hruška – R5413 (MDF+HPL fólie) bílá – W400 (MDF+HPL fólie)

Více

váš dodavatel nábytku

váš dodavatel nábytku Rámové podnoží je tvořeno čtveřicí nohou, dvojicí rámů a dvojicí podélníků. Nohy čtvercového průřezu 50 x 50 mm jsou v horní části spojeny šroubovým spojem k nosníku a spolu tvoří jeden celek – „bo...

Více

Skříně - TECHO

Skříně - TECHO 0.8 mm and a powder coating surface finish. The shelves are manufactured from 0.8 mm steel plate and the frames and drawers from 1.3 mm plate with a powder coating.

Více

WOT standard

WOT standard Note: The screen is not supplied as standard with the desk. It is necessary to order it separately, see page WS.10. In the event of a requirement for a different screen finish, this should be speci...

Více

Accessories

Accessories RAL9022 stříbrná – silver RAL9010 bílá – white RAL9006 chrom – chrome finish RAL9004 černá – black RAL9007 šedostříbrná – gunmetal

Více

Ceník ke stažení ZDE

Ceník ke stažení ZDE Gladiator® STARTER KIT 1 - základní sada (obsahuje: 2ks nástrojový hák, 1ks hluboký hák, 1ks užitný hák, 1ks drátěný košík 46cm /bez nástěnných lišt/) Gladiator® COMPLETER KIT - rozšířená sada (obs...

Více