přístroje pro FYZIKÁLNí terApII

Transkript

přístroje pro FYZIKÁLNí terApII
přístroje pro FYZIKÁLNÍ TERAPIi
BTL zdravotnická technika, a.s.
Šantrochova 16, 162 00 Praha 6
TEL/FAX 235 363 606
[email protected]
www.btl.cz
Všechna práva vyhrazena. ©2007 BTL zdravotnická technika, a.s. Výrobky a jejich parametry mohou být změněny bez upozornění. BTL je registrovaná
obchodní značka BTL zdravotnická technika, a.s. Naše společnost se předem omlouvá za případné chyby.
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
obsah
BTL-5000 Obecné vlastnosti
BTL-5000 elektroléčba
BTL Vac
BTL-5000 terapeutické ultrazvuky
BTL-5000 magnetoterapie
BTL-5000 terapeutické lasery
BTL-5000 kombinované přístroje
BTL-5000 přehled modelů
04
05
08
10
14
18
24
28
31
BTL-2000 přenosný terapeutický laser
BTL-20 krátkovlnná diatermie
BTL-21 mikrovlnná diatermie
BTL-16 trakční jednotka
45
48
49
50
Volitelné příslušenství
elektroléčba terapeutické ultrazvuky terapeutické lasery
magnetoterapie sestavy
krátkovlnná a mikrovlnná diatermie
Další produkty BTL
51
51
51
51
52
52
53
54
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
BTL-4000
32
Obecné vlastnosti
33
BTL-4000 elektroléčba (Professional + Optimal)
34
BTL-4000 terapeutické ultrazvuky (Professional + Optimal)38
BTL-4000 magnetoterapie (Professional + Optimal)
40
BTL-4000 terapeutické lasery (Professional + Optimal)
42
BTL-4000 kombinované přístroje (Professional + Optimal) 46
BTL-4000 přehled modelů
47
btl-5000
ŘADA BTL-5000 JSOU MODERNÍ A SNADNO OVLADATELNÉ
FYZIOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTROJE PRO PROFESIONÁLNÍ
VYUŽITÍ. DÍKY KOMBINACI VÝJIMEČNÉHO A PRAKTICKÉHO
DESIGNU, ŠPIČKOVÝCH PARAMETRŮ, VYSOKÉHO VÝKONU A PŘÍZNIVÉ CENY PŘEDSTAVUJE ŘADA BTL-5000 JEDNY Z NEJVYSPĚLEJŠÍCH PRODUKTŮ PRO FYZIKÁLNÍ TERAPII NA
SOUČASNÉM TRHU.
š
r ADA BTL-5000 - OBECNÉ VLASTNOSTI
JEDINEČNÝ MODULÁRNÍ SYSTÉM BTL-5000
BTL-5000 je vhodně navržené zařízení pro fyzikální terapii, které je schopno
beze zbytku splnit všechny vaše nynější i budoucí terapeutické potřeby. Díky
modularitě a velkému množství možných konfigurací může být přístroj
BTL-5000 dodáván přesně podle vašeho přání – vždy bude splňovat
terapeutické potřeby a respektovat finanční možnosti kupujícího. Přístroj
můžete navíc kdykoli doplnit o další moduly a funkce.
Řada BTL-5000 nabízí:
elektroléčbu + ultrazvuk + laser + magnetoterapii
U BTL-5000 Combi mohou být všechny čtyři druhy terapie vestavěny v jediném
přístroji. Všechny druhy terapie mohou být prováděny souběžně a zcela nezávisle
bez jakéhokoliv zhoršení parametrů. Tyto parametry jsou ty nejlepší, jaké můžete na
současném trhu přístrojů pro fyzikální terapii získat. Jedinečný modulární systém
vám přináší výjimečné výhody: nižší počáteční investici, menší nároky na velikost
pracovního prostoru a čas, možnost pozdějšího finančně výhodného rozšíření
přístroje o další moduly a zvýšení pohodlí pacienta (všechny léčby jsou aplikovány v jednom místě).
BTL-5000 Combi
DOTYKOVÝ DISPLEJ
Grafický displej umožňující ovládání dotykem významně usnadňuje práci
s přístrojem. Každý přístroj je dodáván včetně ukazovátka pro pohodlnější ovládání
dotykové obrazovky. Vertikálně orientovaný přístroj umožňuje číst zobrazované
údaje zřetelně a z různých pozic. Navíc lze jas obrazovky přizpůsobit světelným
podmínkám v místnosti. Informace zobrazené na displeji vás provedou celým
postupem terapie. Parametry lze snadno nastavit stiskem tlačítek zobrazených na
dotykovém displeji.
VELKÝ GRAFICKÝ DISPLEJ
COLOR
5.7”
BW
5.7”
COLOR
TFT
8.4”
DVA TYPY DISPLEJE
BTL-5000 je dodáván se dvěmi verzemi displeje:
barevný 5,7“ dotykový displej
barevný 8,4“ TFT dotykový displej
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Velký grafický displej zřetelně zobrazuje parametry léčby. I ty nejnáročnější
terapeutické proudy a léčebné postupy se jednoduše zobrazí spolu s léčebnými
účinky a doporučeními.
6
r ADA BTL-5000 - OBECNÉ VLASTNOSTI
š
02 nazev
UŽIVATELSKÉ PROgramy
150 (500)
Rozsáhlá paměťová kapacita vám umožňuje uložit 150 (500 u barevného 8,4“ TFT
displeje) léčebných programů definovaným uživatelem. Navíc lze z paměti přístroje
kdykoliv vyvolat 20 posledních terapií.
BTL TERAPEUTICKÁ PŘÍRUČKA
Příručka se sestává ze dvou částí:
1 – přednastavené léčebné protokoly (programy)
Použití přístrojů BTL-5000 Vám ušetří čas díky přednastaveným programům.
Kvalitně navržené přednastavené programy, založené na podrobném výzkumu
a praktickém použití přístrojů, poskytují doporučení pro terapii za různých
podmínek a vedou terapeuta celým průběhem ošetření. Volbou diagnózy ze
seznamu abecedně řazených protokolů nebo výběrem programu lze terapii snadno
a rychle spustit.
2 – encyklopedie
V případě potřeby je vám kdykoliv k dispozici vestavěná encyklopedie, poskytující
popis všech terapií, zabudovaných diagnóz, léčebných procedur a doporučení
pro léčbu. Každý zabudovaný léčebný program je přímo propojen s popisem
v encyklopedii.
Příklady terapií encyklopedie
MYALGIA
Program: E-1663
Terapeutické parametry:
proud: TENS
typ: symetrický
puls:
100us
frekvence: 100Hz
modulace: lichoběžníková vlna
Pozice elektrod: elektrody 4×6cm nad ošetřovaným svalem
Délka aplikace:
10-20min, krok 1min
Frekvence léčby: obden
Počet procedur: 8
Intenzita: až prahově motorická
účinek:
analgetický, vasodilatační
SPASMUS
Program:
M-0054
Terapeutické parametry:
proud: série magnetických pulzů
intenzita mag. pole: 120 mT/10
tvar pulzů: pravoúhlý impuls
Doporučené aplikátory: solenoid 30cm, solenoid 60cm, double disk
Čas léčby: 30min
Frekvence léčby:
denně
Počet procedur:
dlouhodobě, 10 –14 týdnů dle ústupu bolesti
Pozice aplikátorů:
solenoid 30cm, 60cm, double disk – pro lokální
svalový spasmsus
účinek:
analgetický, myorelaxační, zlepšení mikrocirkulace
š
r ADA BTL-5000 - OBECNÉ VLASTNOSTI
02 nazev
150
(500)
DATABÁZE PACIENTŮ
Jména pacientů a další potřebné informace můžete uložit do interní paměti přístroje
a připojit k nim příslušné předprogramované nebo vaše vlastní léčebné protokoly.
Při příští návštěvě pacienta stačí pouze vyvolat jeho jméno z databáze a spustit
přednastavenou terapii.
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA A KONTEXTOVÁ NÁPOVĚDA
?
Přístroj má zabudovanou uživatelskou příručku a kontextovou nápovědu, kterou lze v případě potřeby kdykoli zbrazit na displeji. Přístroj lze navíc ovládat ve třech
různých režimech – Ergonomický, Standardní a Expertní – podle úrovně zkušeností
konkrétního uživatele. Například v ergonomickém režimu může přístroj snadno
ovládat i ten, kdo je ve fyzikální terapii začátečníkem.
IDENTIFIKACE PŘÍSLUŠENSTVÍ A KONTROLA FUNKČNOSTI
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Je-li k vašemu přístroji připojeno souběžně více příslušenství, můžete snadno
rozpoznat příslušenství potřebné pro konkrétní léčbu. Zvolte léčbu na displeji
(elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie a laserová terapie) a na odpovídajícím
příslušenství (kabel pro elektroléčbu, ultrazvuková hlavice nebo aplikátor pro
magnetoterapii) se rozsvítí kontrolka, která signalizuje, že toto příslušenství je aktivní
a mělo by být použito.
Kontextová nápověda také pomáhá při připojování příslušenství do příslušných
konektorů.
Kdykoli můžete spustit test k překontrolování příslušenství. Funkčnost a kvalita
připojených aplikátorů a kabelů bude zkontrolována a ohlášena.
VOLBA BARVY RÁMEČKU
Vyberte si barvu rámečku vašeho přístroje, která nejlépe ladí s vaším pracovištěm
nebo nejlépe vyhovuje vašemu osobnímu vkusu. Řada BTL-5000 nabízí 4 základní
barevné verze předního panelu: světle modrou, tmavě modrou, žlutou a oranžovou.
Další výhody řady BTL-5000
Nastavení přístroje
Nastavení zvuků a hlasitosti, barvy a jasu displeje, spořič displeje, automatické
vypnutí, bezpečnostní kód a mnohé další vlastnosti mohou být přizpůsobeny vaším
požadavkům.
Vícejazyčný přístroj
Přístroje BTL-5000 mohou při ovládání komunikovat v různých jazycích (angličtina,
francouzština, španělština, ruština, němčina, portugalština atd.)
6 OUT
Výstupy
Na přístrojích BTL-5000 je k dispozici až 6 výstupů.
Napájení
230 V/50–60 Hz, 115V/50–60 Hz
Rozměry
230 × 390 × 260 mm
Váha (bez příslušenství)
4.7–5.3 kg
Třída podle MDD 93/42/EEC
IIb
Třída ochrany
II (podle IEC 536)
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Hlavní technické údaje řady BTL-5000
8
ELEKTROLÉČBA
ELEKTROLÉČBA BTL-5000 PULS
BTL-5000 Puls jsou elektroléčebné přístroje nejvyšší třídy. Přístroje mohou generovat kompletní spektrum nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů s řadou modifikací a jsou vybaveny všemi
funkcemi a volbami, které odrážejí nejnovější poznatky z oboru elektroléčby.
Přístroje řady BTL-5000 Puls jsou dodávány v několika verzích, které se odlišují počtem výstupů a množstvím typů proudů:
BTL-5610 Single – jednokanálový elektroléčebný přístroj vybavený všemi nejdůležitějšími nízkofrekvenčními a středofrekvenčními proudy
BTL-5620 Double – vyspělý dvoukanálový elektroléčebný přístroj se 2 výstupy pro souběžnou terapii dvou pacientů nebo pro aplikaci 4-pólové interference
BTL-5625 Double Plus – má podobné vlastnosti jako BTL-5620 Double, ale navíc nabízí elektrodiagnostiku a rozšířený výběr proudů
BTL-5626 Double – 2-kanálová interferenční elektroterape. Zdokonalený přístroj pro současnou aplikaci
4-pólové interference ze 2 nezávislých kanálů.
BTL-5628 Double Plus – 2-kanálová interferenční elektroterape, má podobné vlastnosti jako
BTL-5626 Double, navíc nabízí elektrodiagnostiku a rozšířený výběr proudů.
BTL-5630 Triple – tříkanálový elektroléčebný přístroj, moderní elektroléčebný přístroj se 3 nezávislými výstupy
BTL-5635 Triple Plus – má podobné vlastnosti jako BTL-5630 Triple, navíc je vybaven pro rozšířené terapeutické použití, protože nabízí elektrodiagnostiku a množství dalších proudů
BTL-5640 Quad – čtyřkanálový elektroléčebný přístroj s kompletním spektrem nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů
BTL-5660 Hexad – šestikanálový elektroléčebný přístroj s kompletním spektrem nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů
Vlastnosti a výhody BTL-5000 PULS
kompletní spektrum nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů a jejich modifikací (viz str. 12)
+/- snadná záměna polarity elektrod
režimy konstantního proudu a konstantního napětí - CC/CV
programovatelné sekvence
elektrodiagnostika: měření I/t křivky, reobáze, chronaxie a akomodačního koeficientu
až 6 výstupů v 1 přístroji
test kvality elektrod a pacientských kabelů
kombinovatelný s ultrazvukem, laserem nebo magnetoterapií
propojení s vakuovou jednotkou BTL Vac
stolek (volitelně)
Možná rozšíření:
Modul HVT - speciální generátor navržený pro specialisty v oboru fyzikální terapie používající vysokonapěťovou terapii. Podrobnější
informace najdete na straně 12. Objednací číslo P5600.017V102
Modul Elektroléčba Plus - rozšíří vám léčebné možnosti. Modul zahrnuje SW pro elektrodiagnózu: izoplanární vektorové pole, dipólový vektor
(manuální a automatický), přerušované pulsy, Leducův proud, H-vlny a mikroproudy. Objednací číslo P5000.004V100
Modul Zdvojení výstupů - modul rozděluje každý léčebný kanál na dva výstupy a obsahuje další typy proudů. Objednací číslo
P5000.005V100
Základní vlastnosti řady BTL-5000 PULS
modulární systém
dotykový displej
velký grafický displej
dva typy displeje
COLOR
BW
5.7”
5.7”
encyklopedie
uživatelské programy
databáze pacientů
150
(500)
barevné rámečky
nastavení přístroje
vícejazyčný přístroj
COLOR
TFT
8.4”
uživatelská příručka
a nápověda
?
150 (500)
až 6 výstupů
6 OUT
léčebné protokoly
kontrola příslušenství
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
ELEKTROLÉČBA
10
ELEKTROLÉČBA
VAKUOVÁ JEDNOTKA BTL VAC
Kombinace přístroje BTL-5000 Puls, BTL-5000 Combi, BTL-4000 Puls nebo BTL-4000 Combi s vakuovou
jednotkou BTL Vac umožní aplikovat elektroléčebné proudy prostřednictvím vakuových elektrod.
Nastavitelný podtlak zajišťuje jednoduché a pohodlné přichycení pacientských elektrod, zvláště na
místech těžko dosažitelných plochými gumovými elektrodami. Navíc pulzní režim provádí mechanickou
masáž tkáně, čímž v místě aplikace zvyšuje prokrvení a zlepšuje tělesný metabolizmus.
BTL Vac má 2 nezávislé výstupy a pracuje jak v harmonickém pulzním, tak v kontinuálním režimu. Přístroj má
navíc 5 předdefinovaných programů s disharmonickým průběhem pulzního režimu.
Vlastnosti a výhody BTL Vac
kompaktní design
2 nezávislé výstupy
kontinuální a pulzní režim
4 předdefinované programy pro pulzace + 1 zvláštní program pro pulzace závislé na modulaci elektroléčby
frekvence pulzů 15, 30, 45 a 60 pulzů za minutu
profesionálně navržené vakuové elektrody s biokompatibilními pěnovými houbičkami zabraňujícími
podráždění pokožky
extrémně tichý chod a snadná obsluha
Technické údaje
Model
BTL Vac
Objednací číslo
PVAC.001V100
Počet výstupů
2
Režim
kontinuální a pulzní
Frekvence pulzů
15, 30, 45 a 60 pulzů/minuta
Počet programů
5
Rozměry (mm) 320 × 115 × 305
Váha (bez příslušenství) 6.8 kg
Napájení
230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz
Standardní příslušenství
vakuové elektrody 65 mm (4x), houbičky 65 mm (4x), pacientské kabely (4x), spojovací kabely (2x), síťový kabel
Volitelné příslušenství: viz str. 51
ELEKTROLÉČBA
11
PŘEDPROGRAMOVANÉ DIAGNÓZY V BTL-5000 PULS
Rehabilitace
achillodynia, arteritis (dolní končetiny), arteritis (horní
končetiny), arthritis rheumatica, arthrosis acuta, arthrosis
chronica, arthrosis oedematosus, claudicatio intermitens,
distortio, contusio – consolidatio, dolor postoperativa,
edema reduction, epicondylitis (bilateralis), epicondylitis
radialis (ulnaris), haematoma – peracute, humeroscapular
periarthritis, hypertonia musculorum, hypotonia
musculorum “phasicum”, hypotonia musculorum “tonicum”,
hypotonia musculorum postoperativa, lumbalgia (low back
pain), lymphoedema, m. Bürger, acrocyanosis, neuralgia,
m. Reynaud, musculus abbreviatus, musculus, myalgia,
obstipatio atonica, obstipatio spastica, scoliosis, spasticitis,
spondylarthritis ancylopoetica, tendovaginitis chronica,
tendovaginitis subacuta, tonisatio musculorum “phasicum”,
tonisatio musculorum “tonicum”, spoušťové body
– hluboké, spoušťové body – povrchové, trismus
Neurologie
acrocyanosis, Dupuytrenova kontraktura, herpes zoster,
neuralgia, hypertonia musculorum, hypotonia musculorum
“phasicum”, hypotonia musculorum “tonicum”, m. bürger,
acrocyanosis, neuralgia, musculus abbreviatus, myalgia,
neuralgia, neuralgia n. occipitalis major, neuropathia
(acrohypaesthesia), neuropathia (acroparaesthesia,
acrodysaesthesia), spasticitis, tonisatio musculorum
“phasicum”, tonisatio musculorum “tonicum”, spoušťové
body – hluboké, spoušťové body – povrchové, trismus,
vesica urinaria atonica
Gynekologie
dysmenorrhoea, incontinentia mixta, incontinentia stress,
incontinentia urgentes, incontinentia urinae, vesica urinaria
atonica
Ortopedie
Achillodynia, algodystrophic syndrome – dolní končetiny,
algodystrophic syndrome – horní končetiny, arthritis
rheumatica, arthrosis acuta, arthrosis chrónica, arthrosis
oedematosus, bursitis acuta, distortio, contusio – peracut,
distortio, contusio – subacuta, dolor postoperativa,
edema reduction, epicondylitis (bilateralis), epicondylitis
radialis (ulnaris), haemarthrosis, haematoma – peracute,
humeroscapular periarthritis, hypotonia musculorum
postoperativa, lumbalgia (low back pain), m. osgoodschlatter, musculus scissus, myalgia, scoliosis,
spondylarthritis ancylopoetica, tendovaginitis chronica,
tendovaginitis subacuta
Sportovní lékařství
achillodynia, bursitis acuta, distortio, contusio –
consolidatio, dolor postoperativa, edema reduction,
epicondylitis (bilateralis), epicondylitis radialis (ulnaris),
haemarthrosis, haematoma – peracute, hypertonia
musculorum, hypotonia musculorum “phasicum”,
hypotonia musculorum “tonicum”, hypotonia musculorum
postoperativa, lumbalgia (low back pain), musculus
abbreviatus, musculus scissus, myalgia, tendovaginitis
chronica, tendovaginitis subacuta, spoušťové body
– hluboké, spoušťové body – povrchové
Izoplanární pole - snadná aplikace na rameno
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Dermatologie
cheloidum, iodine iontophoresis (pro keloidní jizvy),
potassium iontophoresis (pro keloidní jizvy), prurigo,
pruritus, urtica, scar revision, hypertrofické/keloidní,
vyhlazení jizvy – atrofická jizva po akné
12
ELEKTROLÉČBA
KOMPLETNÍ SPEKTRUM NÍZKOFREKVENČNÍCH A STŘEDOFREKVENČNÍCH
PROUDŮ A JEJICH MODIFIKACÍ
Galvanický proud (lontoforéza) – typ: kontinuální, přerušovaný 8000
Hz s poměrem impuls/perioda 95%.
Diadynamické proudy – typ: DF, MF, CP, LP, RS, CP-ISO, báze: 0,
0.5, 1, 2, 5, 10%, základní frekvence: 50 nebo 60 Hz, přerušování
pulsů: 8000 Hz, impuls/perioda 95%.
Vysokonapěťová terapie (HVT) – typ: pulzy jednoduché, zdvojené,
ztrojené, symetrické, alternující (jen v proudovém režimu), pulz: 20
µs (pulzy jednoduché, symetrické, alternující), 30 µs (zdvojený pulz),
40 µs (ztrojený pulz), frekvence: 0.1–500 Hz. Váš elektroléčebný
přístroj může být ještě výkonnější díky vysokonapěťové terapii
(HVT). Tento pulzní průběh s velmi krátkými impulsy, nízkou
intenzitou a vysokým napětím má dobré myorelaxační a analgetické
účinky a často se používá u hypertonických svalů a reflexních
svalových změn.
Traebert, Ultra-Reiz 2–5
Faradický, Neofaradický proud.
Ruská stimulace – nosná frekvence: 2 500–10 000 Hz, pulzní
frekvence: 40–150 Hz, duty factor: od 1:1 do 1:8.
Stimulační pulzy (pro stimulaci a elektrodiagnostiku) – typ: pravoúhlý, šikmý (monofázický), pulz: 0.1–1 000 ms, pauza: 0.5-10 s
Dvoupólová interference, čtyřpólová interference, izoplanární
vektorové pole, dipólový vektor – nosná frekvence: 3 600–10 000
Hz, AMF: 0–200 Hz, spektrum: 0–200 Hz, rotace izoplanárního
pole: 0.5–70 s, dipólová rotace: od 3 cyklů za sekundu až do 1 cyklu
za 30 sekund (automatická rotace). Tato speciální forma 4-pólové
interference umožňuje dosáhnout 100%-ní modulační hloubky ve
všech pozicích. Umístění elektrod je mnohem snadnější, nemusí být
přesně kříženy pro zacílení.
Dipólové vektorové pole – originální tvar 4-pólové interference
je změněn na dipólovou přímku, ve které hloubka modulace
dosahuje 100% zatímco v ostatních směrech je nulová. Manuální
nebo automatická rotace umožňuje velmi přesné směrování
terapeutického efektu.
Pravoúhlé pulzy.
Šikmé pulzy, exponenciální pulzy a pulzy s exponenciálním
náběhem.
Kombinované pulzy – typ: monofázický, symetrický, alternující;
asymetrický (kombinované pulzy), pulz: 0.2–1 000 ms*, pauza:
0.1–10 000 ms*, frekvence:(* parametry závisí na průběhu proudu
a druhu pulzu).
TENS – typ: symetrický, alternující, asymetrický, pulz: 10–500 µs,
pauza: 0.15-2 500 ms, frekvence: 0.2–1 000 Hz.
Přerušované pulzy – typ: pravoúhlý, šikmý, exponenciální
(monofázický, symetrický, alternující), frekvence přerušování: 8 000
Hz, duty factor 95%, pulz: 1–30 ms, pauza: 1–60 ms*, frekvence:
11.1–500 Hz* (* parametry závisí na formě pulzu).
Leducův proud – typ: monofázický, pulz: 1 ms, pauza: 9 ms,
frekvence: 100 Hz
H-vlny – typ: symetrický, pulz: 2 x 5.6 ms, pauza: 0.22–10 000
ms, frekvence: 0.1–87.7 Hz. Tento bipolární průběh (s kladnou
i zápornou složkou) používá „nízkou“ frekvenci (2 Hz) pro stimulaci
svalových vláken a „vysokou“ frekvenci (60 Hz) pro účinné tlumení
bolesti. Zvýšená krevní a lymfatická drenáž urychluje vyplavování
toxinů a snižuje otok (účinek „nízké“ frekvence), zatímco aplikace
„vysoké“ frekvence zajišťuje tišení bolesti a je dobře snášena
i citlivými pacienty.
Modulace – konstantní frekvence, náhodná frekvence: ± 30%
burst – počet pulzů v burstu: 3–10, frekvence burstů: 0.1–100 Hz
(v závislosti na délce pulzu a frekvencí)
sinusová vlna – délka vlny: 0.15 – 35 s, délka pauzy: 0.02–70 s
lichoběžníková vlna – náběh a pokles vlny: 1–35 s, doba stimulace,
pauza mezi vlnami: 1–35 s
symetrická vlna – doba přelaďování: 1–35 s, obálka: 1–99%
Mikroproudy – typ: pravoúhlý, šikmý, exponenciální (monofázický,
symetrický, alternující), kombinovaný, pulz: 0.2–1 000 ms*, pauza:
0.1–10 000 ms*, frekvence: 0.1–1 000 Hz* (* parametry závisí na
typu pulzu).
Středofrekvenční vlny (s amplitudovou modulací) – nosná frekvence: 2 500–10 000 Hz, pulz: 0.1–50 ms, frekvence
pulzů: 9.8–1 000 Hz.
Spastické proudy (dle Hufschmidta) – pulz: 0.1–25 ms, prodleva
mezi kanály: 10–3 000 ms, frekvence: 0.1–50 Hz (v závislosti na
nastavené délce pulzu a prodlevě).
Elektrodiagnostika (v přístrojích BTL-5625, 5635, 5640, 5660,
4640) obsahuje: měření I/t-křivky na uživatelem definovaném
počtu bodů, až 20 volných paměťových pozic pro uložení I/t-křivek.
Dále funkci pro vyhledání motorického bodu, výpočet reobáze
a chronaxie a měření akomodačního koeficientu.
CC/CV - Přístroje mohou pracovat v režimu konstantního proudu
i v režimu konstantního napětí. Režim konstantního proudu je
vhodný pro případy, kdy jsou elektrody trvale připevněny k tělu
pacienta, zatímco režim konstantního napětí je vhodný pro případy,
kdy terapeut pohybuje elektrodou – například při použití bodové
elektrody. Tento režim je vhodný také pro stimulaci svalů a pro
kombinovanou terapii elektro/UZV.
ELEKTROLÉČBA
13
ELEKTROLÉČBA BTL-5000 PULS
BTL-5610 BTL-5620 Single
Double BTL-5630 BTL-5625 BTL-5635 BTL-5640 BTL-5626 BTL-5628 Triple Double Plus Triple Plus Quad Double Double Plus
Počet výstupů
1
2
3
2
3
2
2 2
–
1
1
1
1
1
2
2
Volných kanálů pro upgrade 3 2
1
2
1
2
2 2
Rozšiřitelné o E, U, L, M L
E, U, L, M L
U, L, M U, L, M U, L, M
Kanálů pro 4 pólovou
interferenci
E, U, L, M Druhy proudů:
Galvanický
Diadynamické
50
50
50
50
50
50
Traebert, Ultra-Reiz 2-5 Faradický
Neofaradický
Ruská stimulace
Stimulační pulsy
Pravoúhlé pulsy
TENS sym, asym, alt
2-pólová interference
4-pólová interference
–
Šikmé pulsy
–
Pulsy exponenciální
–
Pulsy s exponenc. náběhem –
Kombinované pulsy
–
Izoplanární vektorové pole –
–
–
– Dipólový vektor (manuální a automat.)
–
–
– Přerušované pulsy
–
–
–
– Leducův proud
–
–
–
– H-vlny
–
–
–
– Mikroproudy
–
–
–
–
Středofrekvenční vlny –
–
–
–
–
– Spastické proudy
–
–
–
–
–
– Elektrodiagnostika
–
–
–
– volitelný volitelný volitelný
volitelný
volitelný
–
–
Programovatelné sekvence
HVT (vysokonapěťová terapie)volitelný
50
50
–
Ploché elektrody 2× 4× 6× 4× 6× 8× 8× 8×
Pěnové návleky
2× 4× 6× 4× 6× 8× 8× 8×
Sada připevňovacích pásů
1× 1× 2× 1× 2× 2× 2× 2×
Pacientský kabel
1× 2× 3× 2× 3× 2× 4× 4×
Dotykové ukazovátko
Síťový kabel
CD s návodem a příručkou
E – elektroléčba, U – ultrazvuková terapie, L – laserová terapie, M – magnetoterapie
– standard
Pro objednávání: viz str. 31, volitelné příslušenství: viz str. 51
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Standardní příslušenství
14
TERAPEUTICKÉ ULTRAZVUKY
TERAPEUTICKÉ ULTRAZVUKY BTL-5000 SONO
Řada přístrojů BTL-5000 Sono představuje všechny vlastnosti a výhody vyspělých terapeutických
ultrazvuků. Ergonomicky navržené multifrekvenční hlavice, s plochou 1 cm2 (pro ošetření menších ploch)
a 4 cm2 (pro větší plochy), jsou vybaveny kontrolou kontaktu a garantovaným tvarem ultrazvukového
pole. Díky tomu, že jsou hlavice vodotěsné, je lze bezpečně použít pro subakvální aplikaci. Dotykový
displej a vestavěná nápověda zaručují efektivní a jednoduché ovládání.
BTL-5000 SONO se dodává ve dvou verzích, které se liší počtem výstupů:
BTL-5710 Sono, jednokanálový ultrazvuk se 2 výstupy pro současné připojení 2 hlavic umožňuje terapii
jednoho pacienta
BTL-5720 Sono, dvoukanálový ultrazvuk se 4 výstupy (2×2 připojené hlavice) pro současnou a nezávislou
léčbu dvou pacientů
Vlastnosti a výhody BTL-5000 Sono
vestavěné slovní diagnózy a encyklopedie
multifrekvenční systém a multifrekvenční hlavice - k dispozici jsou frekvence 1 a 3 MHz
kontinuální a pulzní režim 10 – 150 Hz (nastavitelný v krocích po 10ti Hz)
duty factor 6-100% (skokově i plynule nastavitelný)
vysoký výkon až do 3 W/cm2
ergonomické hlavice s vizuální identifikací
vodotěsné hlavice – vhodné pro subakvální terapii
vizuální kontrola kontaktu na displeji i na hlavici, akustická signalizace
současné připojení obou hlavic (čtyř hlavic u BTL-5720)
kombinovaná terapie – ultrazvuk s elektroléčbou, přímý vstup pro elektroléčbu
150 (500) volných programových pozic pro uživatelské programy a sekvence
stolek (volitelně)
Propojení vašeho ultrazvuku s elektroléčbou, magnetoterapií nebo laserem
Váš ultrazvukový přístroj můžete jednoduše propojit s jakýmkoli elektroléčebným přístrojem BTL a aplikovat
tak kombinovanou terapii. Navíc máte možnost spojení až 4 přístrojů v jednom přidáním elektroléčebného
modulu, laserového modulu nebo magnetoterapeutického modulu nebo všech modulů do vašeho
ultrazvukového přístroje. Více informací o řadě Combi naleznete v kapitole Kombinované přístroje na stranách
26 a 5 (modulární systém).
Základní vlastnosti řady BTL-5000 SONO
modulární systém
dotykový displej
velký grafický displej
dva typy displeje
COLOR
BW
5.7”
5.7”
encyklopedie
uživatelské programy
databáze pacientů
150
(500)
barevné rámečky
nastavení přístroje
vícejazyčný přístroj
COLOR
TFT
8.4”
uživatelská příručka
a nápověda
?
150 (500)
až 2 výstupy
6 OUT
léčebné protokoly
kontrola příslušenství
15
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
TERAPEUTICKÉ ULTRAZVUKY
16
TERAPEUTICKÉ ULTRAZVUKY
Ultrazvukové hlavice
BTL nabízí ultrazvukové hlavice o velikosti 1 cm2 nebo 4 cm2. Hlavice mají ergonomický tvar, jsou lehké,
vodotěsné a mají vestavěnou vizuální kontrolu kontaktu. Obě ultrazvukové hlavice využívají frekvenci 1 MHz
nebo 3 MHz. Díky možnosti současného zapojení do přístroje jsou obě hlavice vždy připravené k okamžitému
použití. Nehomogenita paprsku (BNR) je menší než 5, což zabraňuje vysoké koncentraci energie v jednom
bodě.
Model
BTL-5710 BTL-5720
Objednací číslo (barevný 5.7” displej)
P5710.102V100
P5720.102V100
Objednací číslo (barevný 8.4“ TFT displej)
P5710.004V200
P5720.004V200
Počet nezávislých kanálů
1
2
Počet současně zapojených hlavic
2
4
Standardní frekvence
10–150 Hz
10–150 Hz
Duty factor 6–100%, nastavitelné po 1%
6–100%, nastavitelné po 1%
2
Max. výkon v kontinuálním režimu 2 W/cm 2 W/cm2
Max. výkon v pulzním režimu
3 W/cm2
3 W/cm2
ERA (efektivní vyzařovací plocha)
1 cm2 a 4 cm2 +/–10%
1 cm2 a 4 cm2 +/–10%
1×
2×
Standardní příslušenství
Multifrekvenční 4cm2 hlavice
Ultrazvukový gel 0,3 l
Držáky příslušenství
Dotykové ukazovátko
Síťový kabel
CD s návodem a příručkou
– standard
Volitelné příslušenství: viz str. 51
TERAPEUTICKÉ ULTRAZVUKY
17
PŘEDPROGRAMOVANÉ DIAGNÓZY V BTL-5000 SONO
Rehabilitace
arthritis rheumatoides, arthrosis chronica, arthrosis
chronica-inactiva, bursitis acuta, bursitis acuta –
superficialis, bursitis chronica, bursitis chronica –
superficialis, bursitis subacuta, epicondylitis acuta,
epicondylitis chronica, epicondylitis subacuta, haematoma
chronica, haematoma subacuta, haematoma subchronica,
oedema chronica, oedema subacuta, oedema subchronica,
sy. algodystrophicus – sy. Sudeck, tendovaginitis acuta,
tendovaginitis subacuta, tendovaginitis chronica, tendinitis
chronica, tendinitis acuta, tendinitis subacuta
Gynekologie
adnexitis – pozánětlivé změny, craurosis vulvae,
endometriosis s adhezivními procesy v oblasti malé pánve,
endometritis – pozánětlivé změny, endometritis – subacute,
parametritis – pozánětlivé změny, parametritis-subacute,
poporodní sešití perinea, incision, pruritus vulvae, tubal
sterility, pelvialgia, sacralgia (adhezivní procesy v oblasti
malé pánve),
Ortopedie
arthrosis chronica, arthritis rheumatoides, bursitis acuta,
distorsio acuta, distensio muscularis acuta, distensio
muscularis – superficialis, distorisio subacuta, distorsio
chronica, spondylarthritis ancylopoetica – m. Bechterevi,
myalgia superficial, haematoma chronica, haematoma
subacuta, haematoma subchronica, oedema chronica,
oedema subacuta, tendinitis chronica, tendinitis acuta,
tendinitis subacuta, oedema subchronica, tendinitis acuta
Průnik ultrazvukového pole s použitím frekvence 1 a 3 MHz
Neurologie
myospasm, myospasm – superficial, trigger points – deep,
trigger points – superficial, vasoneurosis universalis –
m. Raynaud
Praktický lékař
cicatrix acuta, cicatrix subacuta, cicatrix cheloidum,
decubitus, haematoma chronica, haematoma subacuta,
haematoma subchronica, oedema chronica, oedema
subacuta, oedema subchronica, ulcus cruris
Sportovní medicína
bursitis acuta, bursitis acuta – superficialis, bursitis
chronica, bursitis chronica – superficialis, bursitis subacuta,
distorsio acuta, distensio muscularis acuta, distensio
muscularis – superficialis, distorisio subacuta, distorsio
chronica, epicondylitis acuta, epicondylitis chronica,
epicondylitis subacuta, haematoma chronica, haematoma
subacuta, haematoma subchronica, myospasm,
myospasm – superficial, trigger points – deep, trigger
points – superficial, oedema chronica, oedema subacuta,
oedema subchronica, tendovaginitis acuta, tendovaginitis
subacuta, tendovaginitis chronica, tendinitis chronica,
tendinitis acuta, tendinitis subacuta
Pulzní ultrazvuková léčba
– protiotokový účinek
Kontinuální ultrazvuková léčba
– hluboký termický účinek
Podvodní aplikace ultrazvuku
Podvodní aplikace ultrazvuku je vhodná pro nerovný
povrch a malé oblasti stejně jako pro hlezenní kloub,
karpometakarpální a prstní klouby. Díky absenci
přímého kontaktu ultrazvukové hlavice s pokožkou je
podvodní aplikace ultrazvuku mimořádně vyhovující pro
posttraumatický a pooperační stav. Doporučené indikace:
deformace hlezenního kloubu, prasknutí Achillovy šlachy,
akutní a chronická artróza, akutní a chronický zánět šlachy
a pochvy, syndrom karpálního tunelu.
Kombinovaná terapie (ultrazvuk a elektroléčba)
Dynamická aplikace užívá elektroléčebný režim
konstantního napětí.
Ultrazvuk + nízkofrekvenční elektroléčba působí
myorelaxačně u spazmů povrchových svalů a spoušťových
bodů.
Ultrazvuk + středofrekvenční elektroléčba má vliv na
reflexní změny hluboce umístěných svalů, myorelaxační
účinek může být podpořen nárůstem teploty při aplikací
kontinuálního ultrazvuku.
Ultrazvuk + TENS působí povrchově, hlavní indikace jsou
reflexní změny v kůži a podkoží a reflexní změny povrchově
umístěných svalových skupin.
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Pokročilé ultrazvukové léčebné procedury k dispozici v BTL-5000 Sono
18
MAGNETOTerapie
MAGNETOTERAPIE BTL-5000 MAGNET
Na základě mnohaletých zkušeností jsme zkonstruovali jeden z nejvýkonnějších magnetoterapeutických
přístrojů na současném trhu. Vysoce výkonné magnetoterapeutické jednotky byly integrovány do
BTL- 5000 pro rozšíření vynikajících vlastností systému.
Ačkoli je magnetoterapie relativně mladá a méně zavedená metoda fyzikální terapie, léčba pulzním
magnetickým polem přináší dobré výsledky a je ideálním doplňkem jiných léčebných postupů ve vaší praxi.
Nejvýznamněji byl prokázán vliv na snížení bolesti, protizánětlivé účinky a urychlení procesu hojení. Přístroj
lze snadno ovládat pomocí zabudovaných léčebných protokolů nebo nastavit léčbu manuálně. Přesto přístroj
ponechává zkušenému terapeutovi dostatek prostoru pro tvorbu vlastních léčebných sekvencí a programů.
BTL-5000 Magnet je dodáván ve dvou verzích:
BTL-5920 Magnet - dvoukanálový magnetoterapeutický přístroj
BTL-5940 Magnet - čtyřkanálový magnetoterapeutický přístoj
Vlastnosti a výhody BTL-5000 Magnet
pulzní magnetické pole – pravoúhlé, trojúhelníkové, sinusové a exponenciální pulzy
kontinuální magnetického pole
kombinace pulzního a statického magnetického pole s nastavitelným koeficientem (pro akutní
a protizánětlivé terapie)
typy modulace pulsů: burst, sinusová vlna, lichoběžníková vlna, symetrická vlna
uživatelem definované série magnetických pulsů
focused magnetic field (FMF™ technologie) – cílené magnetické pole
frekvence pulzů 0-160 Hz
pohodlné a lehké aplikátory
wave swing (rozmítání frekvence)
stolek (volitelně)
Základní vlastnosti řady BTL-5000 MAGNET
modulární systém
dotykový displej
velký grafický displej
dva typy displeje
COLOR
BW
5.7”
5.7”
encyklopedie
uživatelské programy
databáze pacientů
150
(500)
barevné rámečky
nastavení přístroje
vícejazyčný přístroj
COLOR
TFT
8.4”
uživatelská příručka
a nápověda
?
150 (500)
až 4 výstupy
6 OUT
léčebné protokoly
kontrola příslušenství
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
MAGNETOTerapie
19
20
MAGNETOTerapie
Aplikátory
Díky jedinečné konstrukci jsou BTL aplikátory lehké a snadno přenosné. S použitím FMF™ technologie
(cílené magnetické pole) může BTL magnetoterapie snadno sdílet běžný prostor (lehátko nebo křeslo)
s ostatními léčebnými zařízeními, a to bez vlivu na obsluhu. Vrchní vrstva všech aplikátorů je vyrobena
z příjemných, snadno omyvatelných potahů, odolných vůči saponátům a dezinfekčním prostředkům
a vhodných pro dlouhodobé použití. Aplikátory jsou navíc jako jediné vybaveny generátorem
stacionárního magnetického pole. Kombinace dynamického pulzního a stacionárního magnetického pole
je vhodná pro akutní stádia a protizánětlivé indikace.
Standardní magnetický aplikátor
Generátor dynamického (pulzního) magnetického pole
Magnetický aplikátor s FMFTM technologií
Generátor stacionárního magnetického pole
Generátor dynamického (pulzního) magnetického pole
FMF jádro
FMF odrazná plocha
Zvolte si vaše BTL magnetické aplikátory s FMF™ technologií
Disk - pro lokální aplikace, 13×13 cm / Objednací číslo P5900.001V100
Double disk - pro dvoustranné aplikace / Objednací číslo P5900.002V100
Multi disk - pro více aplikací (pánevní, abdominální, končetinová
podélná aplikace atd.) / Objednací číslo P5900.003V100
Velký solenoid Ø 60 cm - pro páteřní a kyčelní aplikace / Objednací
číslo P5900.006V100
Malý solenoid Ø 30 cm - pro končetinové aplikace / Objednací číslo
P5900.005V100
Lineární aplikátor - 60×25 cm, pro páteřní a další
podélné aplikace / Objednací číslo P5900.004V200
MAGNETOTerapie
21
MAGNETOTerapeutické lehátko BTL-1900 Magnet
Magnetoterapeutické lehátko BTL-1900 Magnet bylo navrženo pro komfortní aplikaci magnetoterapie
jak pro pacienta tak pro terapeuta. Dokonce pacient se sníženou pohyblivostí může být léčen snadně a pohodlně.
magnetoterapeutické lehátko se solenoidem ø 70 cm
snadné a pohodlné nastavení polohy solenoidu v celé délce lehátka
unikátní FMF TechnologieTM (Cílené magnetické pole)
vysoce výkonné magnetické pole je zaměřeno na léčenou oblast bez vedlejšího záření na personál
podhlavní polštář – volitelně
Magnetoterapetické lehátko BTL-1900 Magnet – pro pohodlné páteřní a kyčelní aplikace / Obj. č. P5900.019v100
/Obj. č. P5900.018v100 – solenoid ø 70 cm
Délka
200 cm
Šířka (se solenoidem/bez solenoidu)
74 cm/55 cm
Výška (se solenoidem/bez solenoidu)
110 cm/60 cm
Váha (se solenoidem)
67 kg
Model
BTL-5920
BTL-5940
Objednací číslo (s barevným 5.7” displejem)
P5920.101V100
P5940.101V100
Objednací číslo (s barevným 8.4“ TFT displejem) P5920.002V200
P5940.002V200
Počet výstupních kanálů
2
4
Maximální pulzní indukce 128 mT
128 mT
Frekvenční rozsah
0–160 Hz
0–160 Hz
Wave swing (rozmítání frekvence)
- 20%
- 20%
Standardní příslušenství
dotykové ukazovátko, síťový kabel, CD s návodem a příručkou
Volitelné příslušenství: viz str. 52
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Rozměry
22
MAGNETOTerapie
02
PŘEDPROGRAMOVANÉ
nazev
DIAGNÓZY V BTL-5000 MAGNET
Rehabilitace
alloplastica, arthritis rheumatica, arthrodesis, arthrosis,
arthrosis chronica, atherosclerosis, coxalgia, coxarthrosis,
decubitus, degeneratio spinalis, distensio, distorsio,
epicondylitis, fractura, gonalgia, gonarthrosis, ischaemia,
metatarsalgia, morbus Perthes, myalgia, osteoporosis,
osteosynthesis, paralysis nervi, periartritis humeroscapularis
(frozen shoulder), poliomyelitis anterior, polyarthritis
iuvenis, pseudoarthrosis, sanatio posttraumatica, sclerosis
cerebrospinalis multiplex, spasmus, spondylarthrosis
ancylopoetica (morbus Bechterevi), sy. algodystrophicus
(sy. Sudeck), sy. canali carpi, sy. cervicobrachialis,
sy. cervicocranialis, sy. lumbosacralis, sy. vertebralis,
sy. vertebralis, ulcus cruris
Neurologie
degeneratio spinalis, distensio, eczema atopicum, enuresis,
migraena, myopathia, neurodermatitis, paralysis nervi,
sy. canali carpi, trigeminus facialis
Dermatologie
alopecie, decubitus, dermatitis atopica, dermatosis pruritus,
psoriasis, ulcus cruris
Ortopedie
alloplastica, arthritis rheumatica, arthrodesis, arthrosis,
arthrosis chronica, coxalgia, coxarthrosis, distorsio,
epicondylitis, fractura, gonalgia, gonarthrosis,
metatarsalgia, osteochondrosis, osteomyelitis acuta,
chronica, osteonecrosis aseptica, osteoplastica,
osteoporosis, osteosynthesis, ostitis, periartritis
humeroscapularis (frozen shoulder), sy. algodystrophicus
(sy. Sudeck), tendopathia
Gynekologie
chronical adnexitis, endometriosis, algodysmenorhea
Gastroenterologie
ulcerous disease of stomach and duodenum, pankreatitis,
colitis
Stomatologie
dolor postextractionem, parodontosis, periostitis
Revmatologie
arthritis rheumatica, ostitis, sanatio posttraumatica –
hemorrhage state, sanatio posttraumatica, spondylarthrosis
ancylopoetica (morbus Bechterevi)
Alergologie a imunologie
dermatitis atopica, dermatosis pruritus, eczema atopica,
psoriasis, rhinitis allergic
Plicní lékařství
asthma bronchiale, bronchitis chronical, chronical
obstructive pulmonal disease
ORL
sinusitis, rhinitis allergic
Sportovní medicína
coxalgia, distensio, distorsio, epicondylitis, fractura,
gonalgia, metatarsalgia, myalgia, sanatio posttraumatica,
spasmus, sy. canali carpi, sy. cervicobrachialis,
sy. cervicocranialis, sy. lumbosacralis, sy. vertebralis,
sy. vertebralis, tendopathia
Normální tkáň
Magnetoterapie - vazodilatační a myorelaxační účinek
Magnetoterapie
– použití při zlomenině (použítí FMF™ technologie přes sádru)
– magnetoterapie podpoří a urychlí tvorbu nové kostní tkáně
MAGNETOTerapie
23
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
02 nazev
24
TERAPEUTICKÉ LASERY
TERAPEUTICKÉ LASERY BTL-5000 LASER
Přístroje BTL-5000 Laser představují to nejlepší v neinvazivní laserové terapii (LLLT). Moderní dotykový
displej výrazně zjednodušuje ovládání přístroje. Zabudovaná uživatelská příručka BTL vás provede celou
terapií. Přehledné přednastavené léčebné programy nabízejí terapeutovi doporučení pro léčbu za různých
podmínek. Přístroj obsahuje až 150 (500) volných programových pozic pro uložení vlastních programů.
Velká variabilita nastavení parametrů terapie u BTL-5000 Laser nabízí odborníkům na LLLT prakticky
neomezené možnosti.
BTL-5000 Laser je dodáván ve dvou verzích, které se liší počtem výstupů:
BTL-5110 Laser – jednokanálový laser se 2 výstupy pro souběžné připojení 2 laserových sond (sprch) a léčbu jednoho pacienta
BTL-5120 Laser – dvoukanálový laser se 4 výstupy pro nezávislou souběžnou léčbu dvou pacientů
Vlastnosti a výhody BTL-5000 Laser
2 výstupy pro souběžné připojení červených a infračervených sond nebo laserových sprch (BTL-5120 se
čtyřmi výstupy)
kontinuální a pulzní laserová terapie
frekvenční modulace 0–5 000 Hz (0–10 000 Hz pro BTL-5000 Laser s barevným displejem)
Duty factor 10–90% (plynule nastavitelný)
automatický výpočet času terapie
velký výběr červených a infračervených laserových sond a laserových sprch
přednastavené léčebné programy pro rehabilitaci, ortopedii, sportovní medicínu, stomatologii, gynekologii,
dermatologii, ORL, pediatrii a praktické lékařství (viz str. 27)
laserová akupunktura, Nogierovy a EAV frekvence
optické nástavce pro ORL, gynekologii, urologii a stomatologii
stolek (volitelně)
Model
BTL-5110 (BTL-5110 rozšiřitelný)
BTL-5120
Objednací číslo (s barevným 5.7” displejem)
P5110.101V100 (P5110.102V110)
P5120.102V100
Objednací číslo (s barevným 8.4“ TFT displejem) P5110.003V200 (P5110.004V200)
P5120.004V200
Počet nezávislých kanálů
1
2
Počet současně připojených sond
2
4
Provozní režimy
kontinuální a pulzní
Dávkování
plynule nastavitelné 0.1–99.0 J/cm2
Frekvence
jemně nastavitelná 0.1–5000 Hz, 0.1–10000 Hz (BTL-5110 Laser s barevným displejem)
Divergentní červené sondy
685 nm/30 mW, 685 nm/50 mW
Konvergentní infračervené sondy
830 nm/200 mW, 830 nm/300 mW, 830 nm/400 mW
Červená laserová sprcha
4 × 685 nm/50 mW
Infračervené laserové sprchy
4 × 830 nm/200 mW, 4 × 830 nm/400 mW
Kombinované laserové sprchy
4 × 685 nm/50 mW + 4 × 830 nm/200 mW
4 × 685 nm/50 mW + 4 × 830 nm/400 mW
Výkon laserových sond a sprch
nastavitelný v rozsahu 20–100% maximálního výkonu
Ozařovaná plocha
nastavitelná 0.1–99.0 cm2
Akupunktura
detekce bodů, vizuální a akustická signalizace, Nogierovy a EAV frekvence
Duty factor
10–90%
Třída laseru
3B
Standardní příslušenství
dotykové ukazovátko, držáky příslušenství, síťový kabel, CD s návodem a příručkou
Volitelné příslušenství: viz str. 51 – 52
TERAPEUTICKÉ LASERY
25
Základní vlastnosti řady BTL-5000 LASER
dotykový displej
velký grafický displej
dva typy displeje
COLOR
BW
5.7”
5.7”
encyklopedie
uživatelské programy
databáze pacientů
150
(500)
barevné rámečky
nastavení přístroje
vícejazyčný přístroj
COLOR
TFT
8.4”
uživatelská příručka
a nápověda
?
150 (500)
až 4 výstupy
6 OUT
léčebné protokoly
kontrola příslušenství
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
modulární systém
26
TERAPEUTICKÉ LASERY
LASEROVÉ SONDY
BTL nabízí velký výběr červených a infračervených sond. Infračervené sondy jsou určeny k hlubšímu
průniku do tkáně, zatímco červené sondy jsou obzvláště vhodné pro ošetření povrchových oblastí, např.
při odřeninách, jizvách nebo hematomech. Infračervené sondy jsou navíc jako jedniné na trhu vybaveny
zeleným přisvětlujícím pilotním paprskem.
Vyberte si svojí laserovou sondu:
Sonda
Technické parametry
Objednací číslo
Červená sonda - divergentní
685 nm/30 mW
L448.000V200
Červená sonda - divergentní
685 nm/50 mW
L448.020V200
Infračervená sonda - konvergentní
830 nm/200 mW zelené přisvícení
L448.006V200
Infračervená sonda - konvergentní
830 nm/300 mW zelené přisvícení
L448.007V200
Infračervená sonda - konvergentní
830 nm/400 mW zelené přisvícení
L448.010V200
LASEROVÉ SPRCHY
Laserové sprchy představují nejmodernější léčebný postup v laserovém ošetření velkých ploch. Homogenní laserový paprsek dokáže snadno a v krátkém čase působit i na plochy přes 50 cm2 (například
plocha 50 cm2 je ošetřena laserovým paprskem o hustotě 2 J/cm2 za pouhé 4 minuty).
Kromě standardního laserového paprsku sprcha obsahuje 13 vysoce svítivých modrých LED diod s vlnovou
délkou 470 nm, vhodných pro estetickou medicínu (akné, snížená pigmentace atd.). Všechny sprchy pracují
jak v kontinuálním, tak v pulzním režimu a jsou vybaveny modrým přisvětlovacím paprskem. Laserové sprchy
mohou být použity s lasery řady BTL-4000 i BTL-5000.
Vyberte si svojí laserovou sprchu:
Sprcha
Technické parametry
Objednací číslo
Červená sprcha
685 nm/200 mW (4×50) Laser + 470 nm/200 mW (13×16) LED modré
L445.003V100
Infračervená sprcha
830 mm/800 mW (4×200) Laser + 470 nm/200 mW (13×16) LED modré
L445.001V100
Infračervená sprcha
830 mm/1600 mW (4×400) Laser + 470 nm/200 mW (13×16) LED modré
L445.002V100
Kombinovaná sprcha
685 nm/200 mW (4×50) Laser + 830 mm/800 mW (4×200) Laser
L445.004V100
+ 470 nm/200 mW (13×16) LED modré
Kombinovaná sprcha
685 nm/200 mW (4×50) Laser + 830 mm/1600 mW (4×400) Laser
L445.005V100
+ 470 nm/200 mW (13×16) LED modré
Doporučené indikace:
Červená sprcha: acne, alopecie, decubitus, dermatitis, eczema, herpes zoster, rosacea, striae, ulcus cruris
Infračervená sprcha: analgesia, arthritis rheumatica, arthrosis, contusio, decubitus, distorsio, enthesopathia, ischialgia, myorelaxatio, sacralgia, spina dorsalis (dorsalgia), chondropathia patellae
TERAPEUTICKÉ LASERY
27
PŘEDPROGRAMOVANÉ DIAGNÓZY V BTL-5000 LASERS
Stomatologie
alveolitis, analgia, angulus infectiosus, aphta (stomatitis
aphtosa), caries dentis, cicatrix cheloidum, cicatrix
recens, contusio, decubitus, dentitio difficilis-analgia,
fractura – analgia, gingivitis, herpes, hyperaemia pulpae,
hypersensibilitas dentinalis, morbus temporomandibulare,
parodontitis, periodontitis, postextractio, preparatio, pulpa
aperta, pulpitis, sanatio postoperativa
Dermatologie
acne, alopecie, cicatrix cheloidum, cicatrix recens,
combustio, decubitus, dermatitis, dermatitis perioralis,
eczema, furunculus, haematoma, herpes simplex, zoster,
lichen planus, rosacea, sanatio postoperativa, striae, ulcus
cruris
Gynekologie
abscessus glandulae, algomenorrhoea, m. Bartholini,
cervicitis acuta, cicatrix cheloidum, cicatrix recens,
colpitis acuta, colpitis chronica, conisatio colli uteri,
cystitis, dystrophia vulvae, haematoma, herpes genitalis,
incontinentia urinae, parametritis, pruritus, sanatio
postoperativa, striae, urocystis – irritabilis, vulvitis
ORL
cicatrix recens, furunculus, herpes, otitis media acuta, otitis
media chronica, perforatio membranae tympani traumatici,
pharyngitis, rhinitis vasomotorica, sanatio postoperativa,
sanatio posttrepanationis, sinusitis, tinnitus, tonsillectomia,
tonsillitis, tonsillopharyngitis
Neurologie
analgia, calcar calcanei, enthesopathia, induratio penis
plastica, ischialgia, migraena, morbus dupuytrene,
neuralgia, neuralgia nervi trigemini, paresis nervi facialis,
sacralgia, spina dorsalis (dorsalgia), tinnitus
Ortopedie
achillodynie, bursitis, calcar calcanei, distorsio epicondylitis,
chondropathia patellae, tendopathia, tendovaginitis
Pediatrie
acne, analgia, aphta (stomatitis aphtosa), cicatrix
cheloidum, cicatrix recens, combustio, contusio, dermatitis,
eczema, furunculus, haematoma, herpes, lichen planus,
oedema, pruritus, sanatio postoperativa
Praktický lékař
acne, analgia, aphta (stomatitis aphtosa), arthritis, cicatrix
cheloidum, cicatrix recens, combustio, contusio, decubitus,
dermatitis, eczema, furunculus, haematoma, herpes, lichen
planus, oedema, pruritus, sanatio postoperativa, striae,
ulcus cruris
Sportovní medicína
achillodynie, bursitis, contusio, chondropathia patelae,
dorsalgia, distorsio, enthesopathia, epicondylitis,
haematoma, ischialgia, myorelaxatio, oedema, sacralgia,
tendopathia, tendovaginitis
Použití infračervené sprchy
Použití červené sprchy
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Rehabilitace
achillodynie, analgesia, arthritis, arthritis rheumatica,
arthritis uratica, arthrosis, bursitis, calcar calcanei,
contusio, decubitus, distorsio, enthesopathia, epicondylitis,
haematoma, chondropathia patelae, induratio penis
plastica, ischialgia, migraena, morbus dupuytrene,
myorelaxatio, neuralgia, oedema, paresis nervi facialis,
sacralgia, spina dorsalis (dorsalgia), spondylarthritis
ancylopoetica, sy. canali carpi, sy. Tietz, sy. vertebralis,
tendopathia, tendovaginitis
28
kombinované prístroje
š
BTL-5000 COMBI
BTL-5000 Combi nabízí:
elektroléčbu + ultrazvuk + laser + magnetoterapii
Všechny čtyři druhy terapie mohou být vestavěny do jediného přístroje a přitom být prováděny nezávisle
a současně. Špičkové parametry jednotlivých terapií jsou to nejlepší, co můžete najít na současném trhu
přístrojů pro fyzikální terapii. Tato jedinečná kombinace vám přináší výjimečné vlastnosti, jako je pohodlí
pacienta (všechny terapie a léčebné kombinace jsou aplikovány v jednom místě), úspora pracovního prostoru,
času, počátečních investic i možnost pozdějšího cenově výhodného rozšíření léčebných možností. Přehled
nejběžnějších konfigurací naleznete na straně 31.
Jednotlivé léčebné moduly vestavěné v BTL-5000 Combi
mají všechny vlastnosti jednoúčelových léčebných přístrojů,
popsaných v předchozích kapitolách
Elektroléčba se všemi druhy nízkofrekvenčních
a středofrekvenčních proudů (viz str. 8)
Multifrekvenční ultrazvukový systém a hlavice (1 a 3 MHz)
s kontrolou kontaktu (viz str. 14)
Výkonná magnetoterapie se šesti typy aplikátorů (viz str. 18)
Vyspělý terapeutický laser pro neinvazivní laserovou terapii
(LLLT) s vysoce výkonnými červenými a infračervenými
sondami a sprchami (viz str. 24)
Základní vlastnosti řady BTL-5000 COMBI
modulární systém
dotykový displej
velký grafický displej
dva typy displeje
COLOR
BW
5.7”
5.7”
encyklopedie
uživatelské programy
databáze pacientů
150
(500)
barevné rámečky
nastavení přístroje
vícejazyčný přístroj
COLOR
TFT
8.4”
uživatelská příručka
a nápověda
?
150 (500)
až 6 výstupů
6 OUT
léčebné protokoly
kontrola příslušenství
29
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
kombinované prístroje
š
30
BTL-5000 STOLKY
Stolek typ 1
Ke každému přístroji BTL si můžete koupit pojízdný stolek, speciálně navržený pro BTL produkty. Jeho
univerzální design vám umožní pohodlně umístit a používat 1 nebo 2 fyzioterapeutické přístroje a vakuovou
jednotku. Stolek obsahuje řadu přídavných misek a košíků. Čtyři masivní a stabilní kolečka zaručují snadný
pohyb přístroje v ordinaci nebo na nemocničním oddělení. Objednací číslo P5001.108V100 (BTL-5000
a BTL Vac), P5001.110V100 (verze se zásuvkou).
Vyobrazení stolku typu 1 na této straně.
Stolek typ 2
Jestliže hledáte něco více kompaktního, můžete si objednat menší stolek speciálně navržený pro ambulantní
ordinace. Objednací číslo P5002.109V100 (pro BTL-5000), P5002.112V100 (pro BTL-4000).
Vyobrazení stolku typu 2 na straně 28.
rada BTL-5000
š
31
P5810.129v100
P5810.030V200
BTL-5610
BTL-5810 SL
1
–
1
1
o
3
P5810.101v100
P5810.002V200
BTL-5610
BTL-5820 SL
2
1
1
1
-
4
P5820.101v100
P5820.002V200
BTL-5620
BTL-5825 SL
2
1
1
1
-
4
P5825.101v100
P5825.002V200
BTL-5625
BTL-5840 SL
4
1
1
1
-
6
P5840.101v100
P5840.002V200
BTL-5640
BTL-5810 S
1
–
1
o
o
2
P5810.103v100
P5810.004V200
BTL-5610
BTL-5820 S
2
1
1
o
o
3
P5820.103v100
P5820.004V200
BTL-5620
BTL-5825 S
2
1
1
o
o
3
P5825.103v100
P5825.004V200
BTL-5625
BTL-5840 S
4
1
1
o
o
5
P5840.103v100
P5840.004V200
BTL-5640
BTL-5826 S
2
2
1
o
o
3
P5826.103v100
P5826.004V200
BTL-5620
BTL-5828 S
2
2
1
o
o
3
P5828.103v100
P5828.004v200
BTL-5625
BTL-5810 L
1
–
o
1
o
2
P5810.105v100
P5810.006V200
BTL-5610
BTL-5820 L
2
1
o
1
o
3
P5820.105v100
P5820.006V200
BTL-5620
BTL-5825 L
2
1
o
1
o
3
P5825.105v100
P5825.006V200
BTL-5625
BTL-5840 L
4
1
o
1
o
5
P5840.105v100
P5840.006V200
BTL-5640
BTL-5810 SM2
1
–
1
o
2
4
P5810.125v100
P5810.026V200
BTL-5610
BTL-5810 LM2
1
–
o
1
2
4
P5810.127v100
P5810.028V200
BTL-5610
BTL-5810 M2
1
–
o
o
2
3
P5810.123v100
P5810.024V200
BTL-5610
BTL-5820 M2
2
1
o
o
2
4
P5820.123v100
P5820.024V200
BTL-5620
BTL-5800 SLM2
o
–
1
1
2
4
P5800.121v100
P5800.022V200
-
BTL-5800 SM2
o
–
1
o
2
3
P5800.117v100
P5800.018V200
-
BTL-5800 LM2
o
–
o
1
2
3
P5800.119v100
P5800.020V200
-
BTL-5800 SL
o
–
1
1
o
2
P5800.101v100
P5800.002V200
-
BTL-5610 Single
1
–
o
o
o
1
P5610.101V100
P5610.002V200
-
BTL-5620 Double
2
1
o
o
o
2
P5620.101V100
P5620.002V200
-
BTL-5625 Double plus
2
1
o
o
o
2
P5625.101V100
P5625.002V200
-
BTL-5628 Double plus
2
2
–
–
–
2
P5628.001V110
P5628.002V200
-
BTL-5630 Triple
3
1
–
o
–
3
P5630.101V100
P5630.002V200
-
BTL-5635 Triple plus
3
1
–
o
–
3
P5635.101V100
P5635.002V200
-
BTL-5640 Quad
4
1
o
o
o
4
P5640.101V100
P5640.002V200
-
BTL-5660 Hexad
6
1
–
o
–
6
P5660.101V100
P5660.002V200
-
Ultrazvuk
BTL-5710 Sono
o
–
1
o
o
1
P5710.102V100
P5710.003V200
-
BTL-5720 Sono
o
–
2
o
o
2
P5720.102V100
P5720.004V200
-
BTL-5110 Laser
o
–
o
1
o
1
P5110.101V100
P5110.003V200
-
BTL-5120 Laser
o
–
o
1
o
1
P5120.101V100
P5110.004V200
-
BTL-5920 Magnet
o
–
o
o
2
2
P5920.101V100
P5920.002V200
-
BTL-5940 Magnet
–
–
–
o
4
4
P5940.101V100
P5940.002V200
-
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Elektroléčba
Magnet
Samostatné přístroje
o – volitelné
totožné jako (viz str.
13)
Celkový počet výstupů
4
Parametry elektroléčby
Magnetoterapeutické
výstupy
1
barevného 8.4“ TFT
přístroje
Laserové výstupy
1
Objednací číslo
Ultrazvukové výstupy
1
barevného přístroje
s displejem 5.7”
Kanály pro 4-pólovou
interferenci
–
Objednací číslo
Elektroléčebné výstupy
1
Kombinované přístroje
BTL-5810 SLM
Laser
BTL-5000 PŘEHLED NEJBĚŽNĚJŠÍCH MODELŮ
btl-4000
BTL-4000 JE MODERNÍ ŘADA přenosných PŘÍSTROJŮ PRO FYZIKÁLNÍ TERAPII
STŘEDNÍ TŘÍDY, KTERÁ VYNIKÁ VYSOKÝM VÝKONEM, ELEGANTNÍM DESIGNEM A PŘÍZNIVOU CENOU.
PRODUKTOVÁ ŘADA BTL-4000 NABÍZÍ EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VŠECHNY BĚŽNÉ
FYZIOTERAPEUTICKÉ POTŘEBY, MÁ KOMPLETNÍ ŠKÁLU PARAMETRŮ, ŠIROKOU
NABÍDKU FUNKCÍ A JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ.
r ADA BTL-4000
š
33
HLAVNÍ FUNKCE ŘADY BTL-4000 ZAHRNUJÍ:
1 2
Až 2 typy fyzikální léčby v jednom přístroji - kombinace elektroléčby, ultrazvuku, laseru
nebo magnetoterapie
Vestavěný dobíjecí akumulátor (verze BTL-4000 Professional) a napájení ze sítě
BTL vestavěná příručka terapií – slovní léčebné protokoly (BTL-4000 Professional) nebo
přednastavené číselné programy (BTL-4000 Optimal)
Terapeutická encyklopedie
Uživatelské programy
50
Vestavěný návod k použití a kontextová nápověda
?
Možnost nastavení hlasitosti a typů ozvučení, automatické vypínání
Autotest aplikátorů, elektrod a pacientských kabelů
Vizuální identifikace aktivního příslušenství
Hlavní grafický displej
Z dálky viditelné displeje zobrazující zbývající čas do konce terapie
12:34
Vícejazyčný přístroj
Přenosnost
Ovládací displej
grafický
Displeje pro vzdálené sledování
2× numerický, aktivní LED (zelený)
Rozměry (mm)
160 × 140 × 350
Hmotnost (kg) bez příslušenství
max. 3 kg
Napájení
100–240 V, 50–60 Hz
Vestavěný dobíjecí akumulátor
pouze u řady BTL-4000 Professional
Doba nabíjení
max. 3 hodiny
Třída podle MDD 93/42/EEC
IIb
Třída ochrany
II (podle IEC 536)
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Hlavní technické specifikace řady BTL-4000
34
ELEktroléčba
ELEKTROLÉČBA BTL-4000 PULS PROFESSIONAL
Elektroléčba BTL-4000 Puls Professional se dodává v 5 variantách jako jednokanálové nebo
dvoukanálové elektroléčebné přístroje s kompletním spektrem průběhů (podrobnosti viz str. 36).
Všechny modely mají vestavěný dobíjecí akumulátor.
Vlastnosti a výhody elektroléčby BTL-4000
kompletní spektrum nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů a jejich modifikací (viz str. 12)
+/– snadná záměna polarity elektrod
režimy konstantního proudu a konstantního napětí - CC/CV
programovatelné sekvence
elektrodiagnostika: měření I/t křivky, reobáze, chronaxie a akomodačního koeficientu (BTL-4640)
až 4 výstupy (z toho 2 nezávislé) v 1 přístroji
test kvality elektrod a pacientských kabelů
kombinovatelný s ultrazvukem, laserem nebo magnetoterapií
propojení s vakuovou jednotkou BTL Vac (volitelně)
stolek (volitelně)
dobíjecí akumulátor
encyklopedie
léčebné protokoly
návod k použití
a nápověda
?
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
vícejazyčný přístroj
přenosnost
displeje s vysokým jasem
12:34
uživatelské programy
50
hlavní grafický displej
ELEktroléčba
35
ELEKTROLÉČBA BTL-4000 PULS OPTIMAL
Řada BTL-4000 Puls Optimal nabízí jednokanálové nebo dvoukanálové elektroléčebné přístroje, které se
liší počtem typů proudu. Podrobnosti viz str. 37.
široké spektrum nízkofrekvenčních a středofrekvenčních proudů a jejich modifikací
dvoukanálové jednotky s částečně nezávislými výstupy pro souběžné ošetření dvou pacientů
vestavěné číselné léčebné programy
režimy konstantního proudu a konstantního napětí – CC/CV
propojení s vakuovou jednotkou BTL Vac (volitelně)
stolek (volitelně)
hlavní grafický displej
displeje s vysokým jasem
12:34
návod k použití a nápověda
?
uživatelské programy
5
možnosti nastavení přístroje
test příslušenství
vícejazyčný přístroj
Rozšiřte možnosti své elektroléčby pomocí jednotky BTL Vac
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Podrobnosti viz str. 10
36
ELEktroléčba
ELEKTROLÉČBA BTL-4000 PULS PROFESSIONAL
BTL-4610
BTL-4615
BTL-4620
BTL-4625
BTL-4626
Professional
Professional
Professional
Professional
Professional
Objednací číslo
P4610.002V100
P4615.002V100
P4620.002V100
P4625.002V100
P4626.002V100
Počet výstupů
1
1
2
2
2
Kanálů pro 4-pólovou
interferenci
–
–
1
1
2
20
20
20
20
20
–
–
Izoplanární vektorové pole
–
–
–
–
Dipólový vektor
–
–
–
–
Přerušované pulsy
–
–
–
Leducův proud
–
–
–
H-vlny
–
–
–
Mikroproudy
–
Středofrekvenční vlny
–
–
–
–
–
Spastické proudy
–
–
–
–
–
Elektrodiagnostika
–
–
–
–
–
HVT (volitelně)
volitelně
volitelně
–
–
–
Gumové elektrody
2×
2×
4×
4×
8×
Pěnové návleky
2×
2×
4×
4×
8×
Připevňovací pásy
1×
1×
1×
1×
2×
Pacientský kabel
1×
1×
2×
2×
4×
Galvanický
Diadynamické
Programovatelné sekvence
Traebert
Faradický
Neofaradický
Ruská stimulace
Stimulační pulsy
Pravoúhlé pulsy
TENS sym, asym, alt
2-pólová interference
4-pólová interference
Šikmé pulsy
Pulsy exponenciální
Pulsy s exponenciálním
náběhem
Kombinované pulsy
–
–
Standardní příslušenství
Síťový kabel
CD s návodem
– standard
Volitelné příslušenství: viz str. 51
ELEktroléčba
37
elektroléčba BTL-4000 PULS OPTIMAL
BTL-4628
BTL-4640
BTL-4610
BTL-4620
BTL-4625
Professional
Professional
Optimal
Optimal
Optimal
Objednací číslo
P4628.002V100
P4640.002V100
P4610.001V110
P4620.001V110
P4625.001V110
Počet výstupů
2
2
1
2
2
Kanálů pro 4-pólovou
interferenci
2
1
–
1
1
20
20
5
5
5
Stimulační pulsy
–
–
Pravoúhlé pulsy
–
–
Galvanický
Diadynamické
Programovatelné sekvence
Traebert
Faradický
Neofaradický
Ruská stimulace
TENS sym, asym, alt
2-pólová interference
4-pólová interference
–
Šikmé pulsy
–
–
Pulsy exponenciální
–
–
Pulsy s exponenciálním
náběhem
–
–
Kombinované pulsy
–
–
Izoplanární vektorové pole
–
–
Dipólový vektor
–
–
Přerušované pulsy
–
–
–
Leducův proud
–
–
–
H-vlny
–
–
–
Mikroproudy
–
–
–
Středofrekvenční vlny
–
–
–
–
Spastické proudy
–
–
–
Elektrodiagnostika
–
–
–
–
–
–
–
–
Gumové elektrody
8×
8×
2×
4×
4×
Pěnové návleky
8×
8×
2×
4×
4×
Připevňovací pásy
2×
2×
1×
1×
1×
Pacientský kabel
4×
2×
1×
2×
2×
HVT (volitelně)
Standardní příslušenství
Síťový kabel
CD s návodem
Volitelné příslušenství: viz str. 51
Popis všech elektroléčebných proudů viz str. 12
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
– standard
38
TERAPEUTICKÉ ULTRAZVUKY
ULTRAZVUK BTL-4710 SONO PROFESSIONAL
Ultrazvukové přístroje BTL-4710 Sono Professional se vyznačují vynikajícími parametry, ergonomickým
designem a velkou flexibilitou díky vestavěnému dobíjecímu akumulátoru.
Vlastnosti a výhody terapeutického ultrazvuku BTL-4710 Sono Professional
vestavěné slovní diagnózy a encyklopedie
multifrekvenční hlavice – k dispozici jsou
frekvence 1 a 3 MHz
kontinuální a pulzní režim 10 – 150 Hz
(nastavitelný v krocích po 10ti Hz)
duty factor 6,25%, 12,5%, 25%, 50%,
100%
vysoký výkon až do 3 W/cm2
ergonomické hlavice s vizuální identifikací
vodotěsné hlavice – vhodné pro
subakvální terapii
vizuální kontrola kontaktu s pacientem na
displeji i na hlavici, akustická signalizace
současné připojení obou hlavic
kombinovaná léčba – ultrazvuk
s elektroléčbou, přímý vstup pro
elektroléčbu
50 volných programových pozic pro
uživatelské programy a sekvence
stolek (volitelně)
Ultrazvukové hlavice
BTL nabízí ultrazvukové hlavice o velikosti 1 cm2 nebo 4 cm2. Hlavice mají
ergonomický tvar, jsou lehké, vodotěsné a mají vestavěnou vizuální kontrolu
kontaktu.
Obě ultrazvukové hlavice využívají frekvenci 1 MHz nebo 3 MHz. Díky možnosti
současného zapojení do přístroje jsou obě hlavice vždy připravené k okamžitému
použití. BNR-nehomogenita paprsku je menší než 5, což zabraňuje vysoké
koncentraci energie v jednom bodě.
dobíjecí akumulátor
encyklopedie
léčebné protokoly
návod k použití
a nápověda
?
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
vícejazyčný přístroj
přenosnost
displej s vysokým jasem
12:34
uživatelské programy
50
hlavní grafický displej
TERAPEUTICKÉ ULTRAZVUKY
39
ULTRAZVUK BTL-4710 SONO OPTIMAL
BTL-4710 Sono Optimal jednoduše ovladatelný přístroj pro léčbu ultrazvukem.
vestavěné číselné programy
5 volných programových pozic
ergonomické vodotěsné hlavice o frekvenci 1 MHz a velikosti 1 cm2 nebo 4 cm2
vizuální identifikací hlavice
kontrola kontaktu s pacientem na displeji i na hlavici, akustická signalizace
současné připojení obou hlavic
kontinuální a pulzní režim 10 – 150 Hz (nastavitelný v 10 Hz krocích)
duty factor 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%
vestavěné číslované léčebné programy
vysoký výkon až do 3 W/cm2
stolek (volitelně)
hlavní grafický displej
displeje s vysokým jasem
12:34
návod k použití a nápověda
?
uživatelské programy
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
vícejazyčný přístroj
5
Model
BTL-4710 Sono Professional
BTL-4710 Sono Optimal
Objednací číslo P4710.002V100 P4710.001V110
Počet nezávislých kanálů
1
1
Počet současně zapojených hlavic
2
2
Standardní frekvence
10–150 Hz
10–150 Hz
Duty factor 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%
6.25%, 12.5%, 25%, 50%, 100%
Max. výkon v kontinuálním režimu
2 W/cm 2 W/cm2
Max. výkon v pulzním režimu
3 W/cm2
3 W/cm2
ERA (efektivní vyzařovací plocha)
1 cm2 and 4 cm2 +/– 10%
1 cm2 and 4 cm2 +/– 10%
1/3 MHz
1 MHz
2
Multifrekvenční 4 cm2 hlavice
Ultrazvukový gel 0.3 l
adaptér, CD s návodem a uživatelskou příručkou
– standard
Volitelné příslušenství: viz str. 51
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Standardní příslušenství
40
MAGNETOterapie
MAGNETOTERAPIE BTL-4920 MAGNET PROFESSIONAL
BTL-4920 Magnet Professional je vyspělý magnetoterapeutický přístroj, poskytující širokou škálu
terapeutických programů pro rehabilitaci a další obory medicíny. Variabilita léčebných parametrů
poskytuje specialistům na magnetoterapii široké spektrum možností.
Vlastnosti a výhody přístroje BTL-4920 Magnet Professional
vestavěné slovní diagnózy a encyklopedie
pulzní magnetické pole - pravoúhlé, trojúhelníkové, sinusové a exponenciální pulzy
kontinuální režim
kombinace pulzního a statického magnetického pole s nastavitelným koeficientem (pro akutní a protizánětlivé terapie)
typy modulace pulsů: burst, sinusová vlna, lichoběžníková vlna, symetrická vlna
uživatelem definované série magnetických pulsů
Focused magnetic field (FMF™ technologie) – cílené magnetické pole
frekvence pulzů 1–160 Hz
pohodlné a lehké aplikátory
wave swing (rozmítání frekvence)
stolek (volitelně)
Zvolte si vaše BTL magnetické aplikátory s FMF technologií
Podrobnosti o aplikátorech viz str. 20
dobíjecí akumulátor
encyklopedie
léčebné protokoly
návod k použití
a nápověda
?
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
vícejazyčný přístroj
přenosnost
displej s vysokým jasem
12:34
uživatelské programy
50
hlavní grafický displej
MAGNETOTERAPIE
41
MAGNETOTERAPIE BTL-4920 MAGNET OPTIMAL
BTL-4920 Magnet Optimal je magnetoterapeutický přístroj, poskytující širokou škálu programů
používaných v magnetoterapii.
Vlastnosti a výhody přístroje BTL-4920 Magnet
vestavěné číselné programy
pulzní magnetické pole - pravoúhlé, trojúhelníkové, sinusové a exponenciální pulzy
kontinuální režim
kombinace pulzního a statického magnetického pole s nastavitelným koeficientem (pro akutní a protizánětlivé terapie)
vestavěné číselné léčebné programy
Focused magnetic field (FMF™ technologie)
– cílené magnetické pole
frekvence pulzů 1–160 Hz
pohodlné aplikátory
wave swing (rozmítání frekvence)
stolek (volitelně)
displej s vysokým jasem
hlavní grafický displej
12:34
návod k použití a nápověda uživatelské programy
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
vícejazyčný přístroj
?
Model
BTL-4920 Professional
BTL-4920 Optimal
Objednací číslo
P4920.002V100
P4920.001V110
Počet výstupních kanálů 2
2
Maximální pulzní indukce
25 mT
25 mT
Frekvenční rozsah
0–160 Hz
0–160 Hz
Wave swing (rozmítání frekvence)
- 20%
- 20%
Standardní příslušenství
adaptér, CD s návodem a uživatelskou příručkou
Volitelné příslušenství: viz str. 52
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
5
42
TERAPEUTICKÉ LASERY
LASEROVÁ TERAPIE BTL-4110 LASER PROFESSIONAL
BTL-4110 Laser Professional je přístroj pro neinvazivní laserovou terapii (LLLT), nabízející širokou škálu
specializovaných léčebných programů pro rehabilitaci a další lékařské obory. Velká variabilita léčebných
parametrů poskytuje specialistům na laserovou terapii široké možnosti.
Vlastnosti a výhody BTL-4110 Laser Professional
velký výběr červených a infračervených sond a laserových sprch – souběžně lze připojit 2 sondy (viz str. 26)
kontinuální a pulzní laserová terapie (frekvenční modulace 0–5 000 Hz)
přednastavené léčebné programy pro rehabilitaci, ortopedii, sportovní lékařství, stomatologii, gynekologii,
dermatologii, ORL, pediatrii a praktické lékaře (viz str. 27)
Duty factor 10–90%
souprava pro laserovou akupunkturu (volitelně), Nogierovy a EAV frekvence
výběr optických nástavců pro ORL, gynekologii, urologii a stomatologii
stolek (volitelně)
dobíjecí akumulátor
encyklopedie
léčebné protokoly
návod k použití
a nápověda
?
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
vícejazyčný přístroj
přenosnost
displej s vysokým jasem
12:34
uživatelské programy
50
hlavní grafický displej
TERAPEUTICKÉ LASERY
43
LASEROVÁ TERAPIE BTL-4110 LASER OPTIMAL
Přístroj BTL-4110 Laser Optimal nabízí výběr nejrůznějších programů, používaných v LLLT
Vlastnosti a výhody BTL-4110 Laser Optimal
velký výběr červených a infračervených sond a laserových sprch – souběžně lze připojit 2 sondy (viz str. 26)
kontinuální a pulzní laserová terapie (frekvenční modulace 0–5 000 Hz)
Duty faktor 10-90%
souprava pro laserovou akupunkturu (volitelně), Nogierovy a EAV frekvence
číslované programy s přednastavenými léčebnými parametry pro rehabilitaci, ortopedii, sportovní lékařství,
stomatologii, gynekologii, dermatologii, ORL, pediatrii a praktické lékaře (viz str. 27)
výběr optických nástavců pro ORL, gynekologii, urologii a stomatologii
stolek (volitelně)
displej s vysokým jasem
12:34
hlavní grafický displej
návod k použití a nápověda
?
uživatelské programy
vícejazyčný přístroj
5
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
Model
BTL-4110 Laser Professional
BTL-4120 Laser Professional
BTL-4110 Laser Optimal
Objednací číslo
P4110.002V100
P4120.002V100
P4110.001V110
Počet nezávislých kanálů
1
2
1
Počet sond souběžně připojených
2
3
Provozní režimy
kontinuální a pulzní
Dávkování
0.1–99.0 J/cm2 (plynule nastavitelné)
Frekvence 0.1–5000 Hz (plynule nastavitelná)
Výkon laserových sond a sprch
2
nastavitelný v rozsahu 20-100% maximálního výkonu
Ozařovaná plocha
0.1–99.0 cm
Akupunktura detekce bodů, vizuální a akustická signalizace, Nogierovy a EAV frekvence
Duty faktor 10–90%
Třída laseru 3B
Standardní příslušenství
síťový adaptér, CD s návodem a uživatelskou příručkou
Volitelné příslušenství: viz str 51 – 52
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
2
44
LASEROVÁ TERAPIE
LASEROVÉ SONDY
BTL nabízí velký výběr červených a infračervených sond. Červené sondy mají divergentní (rozbíhavý)
paprsek o vlnové délce 685 nm a výkonu 30 nebo 50 mW. Infračervené sondy mají paprsek, který je
konvergentní (sbíhavý), jejich vlnová délka je 830 nm a jsou nabízeny ve výkonech 200, 300 a 400 mW.
Infračervené sondy jsou určeny k hlubšímu průniku do tkání, zatímco červené sondy jsou obzvláště vhodné
pro ošetření povrchových oblastí, např. při poraněních, jizvách nebo hematomech. Infračervené sondy jsou
navíc vybaveny přisvětlujícím paprskem.
Podrobné parametry laserových sond: viz str. 26
LASEROVÉ SPRCHY
Laserové sprchy představují nejmodernější léčebný postup v laserovém ošetření velkých ploch. Homogenní laserový paprsek dokáže snadno a v krátkém čase působit i na plochy přes 50 cm2 (například
plocha 50 cm2 je ošetřena laserovým paprskem o hustotě 2 J/cm2 za pouhé 4 minuty).
Kromě standardního laserového paprsku sprcha obsahuje 13 vysoce svítivých modrých LED diod s vlnovou
délkou 470 nm, vhodných pro estetickou medicínu (akné, snížená pigmentace atd.). Všechny sprchy pracují
jak v kontinuálním, tak v pulzním režimu a jsou vybaveny modrým přisvětlovacím paprskem. Laserové sprchy
mohou být použity s lasery řady BTL-4000 i BTL-5000.
Podrobné parametry laserových sprch: viz str. 26
Ochranné brýle
Optické nástavce pro snadnou aplikaci v ORL,
stomatologii, urologii a gynekologii
LASEROVÁ TERAPIE
45
PŘENOSNÝ LASEROVÝ PŘÍSTROJ BTL-2000
BTL-2000 je přenosný, kompaktní a přitom vysoce výkonný přístroj pro neinvazivní laserovou terapii.
Je navržen pro snadné použití a srozumitelný i pro ty, kdo nemají s laserovou terapií žádné zkušenosti.
Parametry lze snadno měnit podle potřeby a je možné vytvářet a ukládat vlastní programy. Programové
vybavení přístroje umožňuje plynulou změnu frekvence, dávky, výkonu a plochy. Po změně libovolného
parametru přístroj automaticky vypočítá dobu terapie. Přístroj BTL-2000 rovněž nabízí velké množství
přednastavených léčebných protokolů.
Přehled základních vlastností
přenosný přístroj s vysoce výkonným akumulátorem a síťovým adaptérem
přednastavené léčebné protokoly pro různé obory (viz str. 27)
volná kapacita pro uživatelské programy
kompatibilní s červenými a infračervenými sondami
snadné ovládání prostřednictvím LCD displeje
kufřík pro přenášení (volitelně)
Objednací číslo
L020.000V506
Provozní režimy
kontinuální a pulzní
Dávkování
0.1–99.0 J/cm2 (plynule nastavitelné)
Frekvence
0.1–5000 Hz (plynule nastavitelná)
Divergentní červené sondy
685 nm/30 mW, 685 nm/50 mW
Konvergentní infračervené sondy
830 nm/200 mW, 830 nm/300 mW, 830 nm/400 mW
Výkon laserových sond nastavitelný v rozsahu 20–100% maximálního výkonu
Ozařovaná plocha
nastavitelná 0.1–99.0 cm2
Akupunktura (volitelně)
detekce bodů, vizuální a akustická signalizace, Nogierovy a EAV frekvence
Duty faktor 10–90%
Třída laseru
3B
Napájení
vestavěný akumulátor 8× NiCd, síťový adaptér 230 V/50–60 Hz, 115 V/50–60 Hz
Rozměry (mm)
130 × 230 × 30
Hmotnost (bez příslušenství)
0.7 kg
Standardní příslušenství
síťový adaptér
Volitelné příslušenství: viz str 52
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Technické údaje
46
š
kombinované prístroje
BTL-4000 COMBI PROFESSIONAL & OPTIMAL
Přístroje BTL-4000 Combi umožňují zkombinovat dva typy fyzikální terapie (elektroléčbu, ultrazvuk, laser
nebo magnetoterapie) v jednom přístroji.
Využití dvou různých typů fyzikální terapie v jediné jednotce šetří váš čas, pracovní prostor a v neposlední
řadě i investiční náklady.
Jednotlivé léčebné moduly, obsažené v přístroji BTL-4000 Combi, mají všechny vlastnosti shodné s výše
popsanými jednoúčelovými přístroji.
Volitelné příslušenství: viz str. 51 – 53
dobíjecí akumulátor
encyklopedie
možnosti nastavení
přístroje
hlavní grafický displej
možnosti nastavení
přístroje
test příslušenství
test příslušenství
displeje s vysokým jasem
12:34
léčebné protokoly
návod k použití a nápověda
vícejazyčný přístroj
návod k použití a nápověda
?
vícejazyčný přístroj
přenosnost
?
hlavní grafický displej
dva přístroje v jednom
1 2
displeje s vysokým jasem
12:34
uživatelské programy
50
dva přístroje v jednom
1 2
uživatelské programy
5
š
BTL-4000 prehled
modelu
47
Ultrazvukové výstupy
Laserové výstupy
Magnetoterapeutické výstupy
Celkový počet výstupů
0
1
0
0
2
P4810.004V100
BTL-4610 Professional
BTL-4815 S Professional
1
0
1
0
0
2
P4815.004V100
BTL-4615 Professional
BTL-4818 S Professional
1
1
1
0
0
2
P4818.004V100
BTL-4625 Professional
BTL-4810 S Optimal
1
0
1
0
0
2
P4810.003V110
BTL-4610 Optimal
BTL-4810 L Professional
1
0
0
1
0
2
P4810.006V100
BTL-4610 Professional
BTL-4815 L Professional
1
0
0
1
0
2
P4815.006V100
BTL-4615 Professional
BTL-4810 L Optimal
1
0
0
1
0
2
P4810.005V110
BTL-4610 Optimal
BTL-4810 M Professional
1
0
0
0
2
3
P4810.016V100
BTL-4610 Professional
BTL-4815 M Professional
1
0
0
0
2
3
P4815.016V100
BTL-4615 Professional
BTL-4810 M Optimal
1
0
0
0
2
3
P4810.015V110
BTL-4610 Optimal
BTL-4800 SL Professional
0
0
1
1
0
2
P4800.002V100
-
BTL-4800 SL Optimal
0
0
1
1
0
2
P4800.001V110
-
BTL-4800 SM Professional
0
0
1
0
2
3
P4800.016V100
-
BTL-4800 SM Optimal
0
0
1
0
2
3
P4800.015V110
-
BTL-4800 LM Professional
0
0
0
1
2
3
P4800.014V100
-
BTL-4800 LM Optimal
0
0
0
1
2
3
P4800.013V110
-
BTL-4610 Professional
1
0
0
0
0
1
P4610.002V100
-
BTL-4615 Professional
2
0
0
0
0
1
P4615.002V100
-
BTL-4620 Professional
2
1
0
0
0
2
P4620.002V100
-
BTL-4625 Professional
2
1
0
0
0
2
P4625.002V100
-
BTL-4628 Professional
2
2
0
0
0
2
P4628.002V100
-
BTL-4640 Professional
4
1
0
0
0
4
P4640.002V100
-
BTL-4610 Optimal
1
0
0
0
0
1
P4610.001V110
-
BTL-4620 Optimal
2
1
0
0
0
2
P4620.001V110
BTL-4625 Optimal
2
1
0
0
0
2
P4625.001V110
-
Ultrazvuk
BTL-4710 Professional
0
0
1
0
0
1
P4710.002V100
-
BTL-4710 Optimal
0
0
1
0
0
1
P4710.001V110
-
Laser
BTL-4110 Professional
0
0
0
1
0
1
P4110.002V100
-
BTL-4120 Professional
0
0
0
2
0
2
P4120.002V100
BTL-4110 Optimal
0
0
0
1
0
1
P4110.001V110
-
BTL-4920 Professional
0
0
0
0
2
2
P4920.002V100
-
BTL-4920 Optimal
0
0
0
0
2
2
P4920.001V110
-
Elektroléčba
Magnet
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
4-pólové výstupy
1
Objednací číslo
Elektroléčebné výstupy
BTL-4810 S Professional
Kombinované přístroje
Samostatné přístroje
Parametry elektroléčby totožné
jako (viz str. 36–37)
BTL-4000 PŘEHLED NEJBĚŽNĚJŠÍCH MODELů
48
KRÁTKOVLNNÁ DIATERMIE
KRÁTKOVLNNÁ DIATERMIE BTL-20
Krátkovlnná diatermie BTL-20 je mikroprocesorem řízený přístroj pro kontinuální a pulzní aplikaci.
Konstrukčně a ergonomicky propracovaná ramena nastavitelná ve čtyřech kloubech umožňují
pohodlnou léčbu libovolné části pacientova těla. Široká nabídka aplikátorů zajišťuje maximální léčebný
účinek. Přístroj je vybaven časovačem, který automaticky ukončí terapii po uplynutí nastaveného času.
Základní vlastnosti
výkonný polovodičový generátor
kontinuální a pulzní režim (umožňuje termickou a atermickou léčbu)
kapacitní a induktivní elektrody
vysoký výstupní výkon, plynule regulovatelný
snadná výměna elektrod
vestavěný časovač s funkcí automatického vypnutí
Volitelné aplikátory
induktivní elektrody – pro ošetření hluboko umístěných částí těla a svalů
kapacitní elektrody (Schliephake) – pro zahřátí tukové a svalové tkáně
ploché gumové elektrody pro přikládání včetně návleků
Technické parametry
Objednací číslo P313.000V100
Napětí 230 V
Frekvence
27.12 MHz
Max. výkon v kontinuálním režimu
200 W
Max. výkon v pulzním režimu 400 W
Frekvence pulzů 70–350 Hz
Časovač
max. 30 min.
Rozměry
850 × 380 × 380 mm
Hmotnost
40 kg
Standardní příslušenství
síťový kabel
Volitelné příslušenství: viz str. 53
MIKROVLNNÁ DIATERMIE
49
MIKROVLNNÁ DIATERMIE BTL-21
Mikrovlnná diatermie BTL-21 je mikroprocesorem řízený přístroj pro kontinuální a pulzní aplikaci. Je
vhodný pro použití v ambulancích, nemocnicích, lázních a dalších zařízeních. Ramena se čtyřmi klouby
umožňují pohodlné nastavení pro léčbu v libovolné pozici. Široká nabídka aplikátorů zajišťuje maximální
účinek léčby. Přístroj je vybaven časovačem, který automaticky ukončí terapii po uplynutí nastaveného
času.
Základní vlastnosti
výkonný polovodičový generátor
kontinuální a pulzní režim (umožňuje termickou a atermickou léčbu)
vysoký výstupní výkon, plynule regulovatelný
snadná výměna aplikátorů
vestavěný časovač s funkcí automatického vypnutí
Příklady využití mikrovlnné diatermie
termické účinky
myorelaxační a spasmolytický účinek
zlepšení elasticity vazivových tkání (kontraktury)
resorpční účinek u chronických, zánětlivých a posttraumatických infiltrací, otoků a hematomů
analgetický účinek ve spojení s myorelaxací a zepšením krevního oběhu
zlepšení enzymatického oběhu a buněčného metabolismu
Volitelné aplikátory
dutý zářič
zářič s podlouhlým polem
zářič s kruhovým polem
kontaktní zářič
zářič pro tělní dutiny
Objednací číslo P313.050V100
Napětí 230 V
Frekvence
2450 +/– 50 MHz
Max. výkon v kontinuálním režimu 250, 50, 10 W
Max. výkon v pulzním režimu
1600 W
Časovač
max. 30 min.
Rozměry 850 × 380 × 380 mm
Hmotnost
40 kg
Standardní příslušenství
síťový kabel
Volitelné příslušenství: viz str. 53
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
Technické parametry
50
Trakční jednotka
btl-16 plus
Elektronická, mikroprocesorem řízená trakční jednotka je vhodná pro kontinuální nebo pulzní cervikální
a lumbální trakci. Jednotka je vybavena digitálním displejem a panelem pro snadné nastavení parametrů
terapie. Může být používána s trakčními lehátky BTL-1100 NEW Trac a BTL-1300 Trac. Cervikální popruhy
jsou zahrnuty ve standardním vybavení.
Technické parametry a příslušenství BTL-16 Plus
Objednací číslo P616.000v100
Terapie
kontinuální, pulzní, harmonická, progresivní
Síla trakce
0-92 kg
Čas napětí/uvolnění
0-99 s
(pulzní terapie)
Čas terapie
0-99 min.
Napájení
110–120V/220-240V 50Hz/60Hz 1,2A/0,6A
Rozměry š × v × d
295 × 270 × 360 mm
Hmotnost
13,6 kg
Standardní příslušenství cervikální popruhy
pacientský bezpečnostní vypínač
nylonový trakční kabel s kovovým spojovacím článkem
Volitelné příslušenství
hrudní a pánevní trakční pás, nastavitelné fixační úchyty,
stolička s nastavitelnou výškou
Trakční lehátka a příslušenství viz samostatný katalog lehátek.
VOLITELNÉ PřÍSLUŠENSTVÍ PRO FYZIKÁLNÍ TERAPII
51
BTL elektroléčba
P5600.007
Elektroda 70 × 50 mm pro BTL-4000/5000 – 2 mm vstup
P5600.008
Elektroda 120 × 80 mm pro BTL-4000/5000 – 2 mm vstup
P006.014V101
Návlek 70 × 55 mm, modrý, na elektrodu 60 × 40, 70 × 50 mm
P006.016V101
Návlek 125 × 105 mm, modrý, na elektrodu 120 × 80 mm
P006.012V101
Pásy na suchý zip pro připevnění elektrod
P5600.010
Bipolární vaginální elektroda
P5600.011
Bipolární rektální elektroda
P5600.001V102
Pacientský kabel pro elektroléčbu BTL-4000 Professional a BTL-5000 s modrými LED diodami
P5600.002V102
Zdvojený pacientský kabel pro elektroléčbu BTL-4000 Professional a BTL-5000 s modrými LED diodami
P5600.003V100
1 pár přípojných kabelů elektrod pro elektroléčbu BTL-4000 Professional a BTL-5000, světle šedé, 1,2 m
P5600.004V100
1 pár přípojných kabelů elektrod pro elektroléčbu BTL-4000 Professional a BTL-5000, tmavě šedé, 1,2 m
P5600.018V100
1 pár prodloužených přípojných kabelů elektrod pro elektroléčbu BTL-4000 Optimal, světle šedé, 2,2 m
P5600.019V100
1 pár prodloužených přípojných kabelů elektrod pro elektroléčbu BTL-4000 Optimal, tmavě šedé, 2,2 m
P5600.013V100
Držák hrotů bodové elektrody pro BTL-4000 a BTL-5000
P5600.014
Hrot bodové elektrody kulového tvaru průměr 2 mm pro BTL-4000 a BTL-5000
P5600.015
Hrot bodové elektrody kulového tvaru průměr 6 mm pro BTL-4000 a BTL-5000
P5000.003V100
Signální propojovací kabel 1 m pro připojení elektroterapeutického přístroje BTL-4000 Professional a BTL-5000 k vakuové jednotce BTL Vac a ultrazvukovému přístroji BTL-4000 Professional a BTL-5000
rozšiřující moduly
P4000.002
Elektroléčba Plus – upgrade modul, rozšířený počet typů proudů
P4000.003
Modul Multi – zdvojení výstupů, elektrodiagnostika, rozšířený počet typů proudů
P4000.004
Paměťový modul pro rozšíření BTL-4000 Optimal – diagnózy
P5000.004V100
Rozšiřující paměťový modul Elektroléčba Plus pro elektroléčebný modul BTL-5000. Cena zahrnuje: elektrodiagnoastiku a další typy proudů
P5000.005V100
Rozšiřující modul Zdvojení výstupů pro elektroléčebný modul BTL-5000.
Cena zahrnuje: elektrodiagnoastiku, další typy proudů, rozšíření počtu výstupů (nezahrnuje pacientské kabely)
P5600.017V102 Souprava pro vysokonapěťovou terapii (HVT) pro BTL-4000 Professional a BTL-5000. Cena zahrnuje: generátor HVT
BTL terapeutický ultrazvuk
P5700.001V110
Multifrekvenční hlavice 1 cm2 pro BTL-4000 a BTL-5000
P5000.003V100
Signální propojovací kabel 1 m pro připojení ultrazvuku BTL-4000 Professional a BTL-5000 k elektroléčebné jednotce BTL-4000 Professional a BTL-5000
P007.010V100
Ultrazvukový gel 0,3 l
P007.011V100
Ultrazvukový gel 1 l
GA000.267
Ultrazvukový gel 5 l
P007.008
Pumpa k 5 l balení ultrazvukového gelu
P5700.003V101
Levý držák ultrazvukovoé hlavice pro BTL-5000
P5700.004V101
Pravý držák ultrazvukovoé hlavice pro BTL-5000
PVAC.053
Vakuová elektroda Ø 30 mm, připojení 90° pro BTL Vac
P012.006
Vakuová elektroda Ø 65 mm, připojení 90° pro BTL Vac
P012.005
Vakuová elektroda Ø 95 mm, připojení 90° pro BTL Vac
PVAC.052
Houbička pod elektrodu Ø 30 mm, připojení 90° pro BTL Vac
P012.008
Houbička pod elektrodu Ø 65 mm, připojení 90° pro BTL Vac
P012.007
Houbička pod elektrodu Ø 95 mm, připojení 90° pro BTL Vac
PVAC.050
Pacientský kabel pro BTL Vac, bílé koncovky, šedý kabel
PVAC.051
Pacientský kabel pro BTL Vac, červené koncovky, šedý kabel
P012.052
Pacientský kabel pro BTL Vac, bílé koncovky, bílý kabel
P012.051
Pacientský kabel pro BTL Vac, červené koncovky, bílý kabel
PVAC.054V100
Nádoba na vodu pro BTL Vac
BTL terapeutický laser
L445.003V100 Červená sprcha
685 nm/200 mW (4 × 50) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED modré
L445.001V100 Infračervená sprcha
830 mm/800 mW (4 × 200) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED modré
FYZIKÁLNÍ TERAPIE
BTL VAC
52
VOLITELNÉ PřÍSLUŠENSTVÍ PRO FYZIKÁLNÍ TERAPII
BTL terapeutický laser
L445.002V100 Infračervená sprcha
830 mm/1600 mW (4 × 400) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED modré
L445.004V100 Kombinovaná sprcha
685 nm/200 mW (4 × 50) Laser + 830 mm/800 mW (4 × 200) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED modré
L445.005V100 Kombinovaná sprcha
685 nm/200 mW (4 × 50) Laser + 830 mm/1600 mW (4 × 400) Laser + 470 nm/200 mW (13 × 16) LED modré
L448.000V200 Červená sonda L448.020V200 L448.006V200 divergentní
685 nm/30 mW
Červená sonda
divergentní
685 nm/50 mW
Infračervená sonda konvergentní
830 nm/200 mW
zelené přisvícení
L448.007V200 Infračervená sonda konvergentní
830 nm/300 mW
zelené přisvícení
L448.010V200 Infračervená sonda
konvergentní
830 nm/400 mW
zelené přisvícení
P5100.008
Ochranné brýle 600 - 1000 nm L3 plastové
L449.006V100
Optický nástavec pro stomatologii
L449.007V100
Optický nástavec pro ORL
L449.008V100
Optický nástavec pro gynekologii
L449.005V413
Držák na optický nástavec (šroubovací)
P5100.003V100
Akupunkturní souprava pro BTL-4000 a BTL-5000 Cena zahrnuje: akupunkturní nástavec na sondu, referenční elektrodu, kabel.
G000.091V500
Akupunkturní souprava pro BTL-2000
Cena zahrnuje: akupunkturní nástavec na sondu, referenční elektrodu, kabel.
L020.007V100
Kufřík pro BTL-2000 (od verze 505)
P5100.006V101
Levý držák na laserovou sondu pro BTL-5000
P5100.007V101
Pravý držák na laserovou sondu pro BTL-5000
L445.056V100 Držák na laserovou sprchu a laserovou sondu (příslušenství stolku typ 2)
BTL magnetoterapie
P5900.001V100
Disk
P5900.002V100
Double disk
P5900.003V100
Multi disk
P5900.004V200
Lineární aplikátor
P5900.005V100
Malý solenoid 30 cm
P5900.006V100
Velký solenoid 60 cm
P5900.007V100
Prodlužovací kabel pro magnetické aplikátory
P5900.008V100
Pás pro magnetické aplikátory Disk a Double disk
P5900.009V100
Dlouhý pás pro magnetické aplikátory Multi disk
Rozšiřující terapeutické moduly
PB5000.010V107
Rozšiřující sada – jednokanálová elektroléčba s příslušenstvím pro BTL-5000.
Cena zahrnuje: generátor elektroléčba, pacientský kabel, 2 elektrody 5 × 7 cm, 2 návleky 5 × 7 cm, sadu upevňovacích pásů. 2 páry připojovacích kabelů – světle šedý, tmavě šedý
PB5000.009V152
Rozšiřující sada – jednokanálový ultrazvuk s příslušenstvím pro BTL-5000 rozšířitelný, 56xx, 58xx. Cena zahrnuje: ultrazvukový generátor, hlavice 4 cm2, gel 0,3 l, levý a pravý držák ultrazvukových hlavic, pacientský kabel, 2 elektrody 5 × 7 cm, 2 návleky 5 × 7 cm, sadu upevňovacích pásů. 2 páry připojovacích kabelů – světle šedý, tmavě šedý
PB5000.011V104
Rozšiřující sada – jednokanálový laser s příslušenstvím pro BTL-5000.
Cena zahrnuje: laserový generátor, dveřní štítek, výstražný štítek, levý a pravý držák laserových sond
P5600.017V102
Souprava pro vysokonapěťovou terapii (HVT) pro BTL-4000 Professional a BTL-5000. Cena zahrnuje: generátor HVT
PB5900.001V102
Rozšiřující sada – dvoukanálový magnet pro BTL-5000. Cena zahrnuje: magnetoterapeutický generátor, 2× prodlužovací kabel pro magnetické aplikátory
Příslušenství pro řadu BTL-5000
P5000.021V100
Rámeček pro přístroje BTL-5000 – tmavě modrý, RAL250 20 20, s tlačítkem
P5000.023V100
Rámeček pro přístroje BTL-5000 – oranžový, RAL060 80 30, s tlačítkem
P5000.024V100
Rámeček pro přístroje BTL-5000 – žlutý, RAL085 80 40, s tlačítkem
P5000.022V100
Rámeček pro přístroje BTL-5000 – světle modrý, RAL250 60 15, s tlačítkem
P5000.021V200
Rámeček pro přístroje BTL-5000 color 8.4“ – tmavě modrý, RAL250 60 15, s tlačítkem
P5000.023V200
Rámeček pro přístroje BTL-5000 color 8.4“ – oranžový, RAL060 80 30, s tlačítkem
P5000.024V200
Rámeček pro přístroje BTL-5000 color 8.4“ – žlutý, RAL085 80 40, s tlačítkem
P5000.022V200
Rámeček pro přístroje BTL-5000 color 8.4“ – světle modrý, RAL250 60 15, s tlačítkem
G000.099V101
Ukazovátko pro dotykovou obrazovku pro BTL-5000
VOLITELNÉ PřÍSLUŠENSTVÍ PRO FYZIKÁLNÍ TERAPII
Příslušenství pro řadu BTL-4000
P4000.001V101
Adaptér pro BTL-4000
P4000.005V100
Transportní kufřík pro BTL-4000
Příslušenství pro krátkovlnnou diatermii BTL-20
P313.002V100
Základní příslušenství pro induktivní aplikaci obsahující 1 rameno se čtyřmi klouby, 1 induktivní elektrodu o průměru 14 cm, 1 speciální kabel pro induktivní pole
P313.001V100
Základní příslušenství pro kapacitní aplikaci obsahující 2 ramena, každé se čtyřmi klouby, 2 kapacitní elektrody o průměru 13 cm, 2 kabely pro kapacitní pole
P313.003V100
Ploché elektrody – Set A, obsahující 2 gumové ploché elektrody 8 × 14 cm., s pružnými kabely, 4 plstěné podložky, 2 textilní návleky, 2 perforované gumové pásky s knoflíky
P313.004V100
Ploché elektrody – Set B, obsahující 2 gumové ploché elektrody 12 × 18 cm., s pružnými kabely, 4 plstěné podložky, 2 textilní návleky, 2 perforované gumové pásky s knoflíky
P313.005V100
Induktivní elektroda, průměr 8 cm, bez kabelu
P313.006V100
Induktivní elektroda, průměr 14 cm, bez kabelu
P313.007V100
Kabel pro induktivní pole, s eliminací rušení, pro induktivní elektrody
P313.008V100
Induktivní elektroda s kabelem, Triplode, 15 × 35 cm
P313.009V100
Kapacitní elektroda, průměr 4,2 cm
P313.010V100
Kapacitní elektroda, průměr 8,5 cm
P313.011V100
Kapacitní elektroda, průměr 13 cm
P313.012V100
Plošná gumová elektroda 8 × 14 cm s pružným kabelem
P313.013V100
Plošná gumová elektroda 12 × 18 cm s pružným kabelem
P313.014V100
Plstěná podložka pro plošnou gumovou elektrodu8 × 14 cm
P313.015V100
Plstěná podložka pro plošnou gumovou elektrodu 12 × 18 cm
P313.016V100
Textilní návlek na plošnou gumovou elektrodu 8 × 14 cm
P313.017V100
Textilní návlek na plošnou gumovou elektrodu 12 × 18 cm
P313.018V100
Perforovaný gumový pásek s knoflíkem, 3.2 × 100 cm
P313.019V100
Knoflík pro perforovaný gumový pásek
P313.020V100
Elastický velcro pásek, 5 × 60 cm
P313.021V100
Elastický velcro pásek, 5 × 120 cm
P313.022V100
Rameno se čtyřmi klouby
P313.023V100
Kabel pro kapacitní elektrodu
P313.024V100
Neonová kontrolka
Příslušenství pro mikrovlnnou diatermii BTL-21
P313.051V100
Doporučené základní příslušenství pro obsahující 1 rameno se čtyřmi klouby, 1 dutý zářič, 1 RF kabel 250 W
P313.053V100
Dutý zářič
P313.054V100
Podlouhlý zářič
P313.055V100
Bodový zářič
P313.056V100
Kontaktní zářič, průměr 20 mm
P313.057V100
Kontaktní zářič, průměr 50 mm
P313.058V100
Rektální zářič – symetrický
P313.059V100
Rektální zářič – asymetrický
P313.060V100
Vaginální zářič – symetrický
P313.061V100
Ušní zářič s kabelem
P313.062V100
RF kabel pro dutý, podlouhlý a bodový zářič, 250 W
P313.063V100
RF kabel pro kontaktní, rektální a vaginální zářič, 10 W
P313.064V100
Ochranné návleky pro rektální a vaginální zářič, 10 ks.
P313.065V100
Ochranné brýle pro mikrovlnnou diatermii
P313.066V100
Indikátor energie
P313.052V100
Rameno se čtyřmi klouby
P313.067V100 Sada dřevěného nábytku pro BTL-20 a 21, lehátko, křeslo, stolička
53
54
Další rehabilitační produkty BTL
BTL nabízí řadu dalších výrobků. Podrobnosti o nich naleznete v samostatných prospektech.
lehátka
lehátka s pevnou i motorově nastavitelnou výškou
vodoléčba
kompletní sortiment akrylátových i nerezových van
celotělové vany
vířivé vany pro horní a dolní končetiny
skotské střiky
porodní vany
parafínové a vodní lázně
hydro colon
přístroj pro výplachy tlustého střeva
motodlahy
ramenní motodla
kolenní motodlaha
Další produkty BTL
02 nazev
rázová vlna
oxygenoterapie
lymfodrenáž
infralampa
no-needle mesotherapy tm
neinvazivní léčba celulitidy a vrásek
55
02 nazev
BTL–physio_CAT_CZ203

Podobné dokumenty

Fyzikální terapie

Fyzikální terapie V případě potřeby je vám kdykoliv k dispozici vestavěná encyklopedie, poskytující popis všech terapií, zabudovaných diagnóz, léčebných procedur a doporučení pro léčbu. Každý zabudovaný léčebný prog...

Více

terapeutické lasery

terapeutické lasery Vertikálně umístěný přístroj umožňuje číst údaje na displeji jednoduše a z různých pozic. Navíc může být jas displeje přizpůsoben intenzitě osvětlení v místnosti. Informace zobrazené na displeji vá...

Více

rázová vlna

rázová vlna Šantrochova 16, 162 00 Praha 6 tel./fax: +420 235 363 606

Více

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží Gmünd NÖ (ÖBB) (část) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) P1080 P1081 P1082 P1083 P1084 P1095 P1096 P1097 P1098 P1099 P1110 P1111 P1112 P1113 P1114 P1125 P1126 P1128 P1129 P1130 P1141 P1142 P1143 P1144 P114...

Více