Plochá těsnící pryž : VITON 80 AG 37

Transkript

Plochá těsnící pryž : VITON 80 AG 37
Plochá t?snící pryž : VITON 80 AG 37
VITON 80 AG 37
VITON 80 AG 37
Pryž pro speciální použití
Hodnocení: Nehodnoceno
Cena
Dotaz na produkt
Popis produktu Pryžová sm?s esafluorpropylen (n?kdy se nazývá rovn?ž fluoruhlíková pryž) je materiál, který se díky svým vyjíme?ným
vlastnostem používá pro výrobu prvk?, které mají spl?ovat vysoce náro?né požadavky. Faktura?ní jednotkou je kilogram Objednací množství
bývá u v?tších tlouš?ek pryže limitní alespo? na 1/3 z balení.
1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Podobné dokumenty

ELEKTRO AKUSTICKÉ KYTARY : IBANEZ TALMAN

ELEKTRO AKUSTICKÉ KYTARY : IBANEZ TALMAN Hodnocení: Nehodnoceno Cena: Modifikátor variant cen Základní cena s DPH: 4 679 K? Cena se slevou: 3 867 K? Prodejní cena se slevou 4 679 K? Prodejní cena bez DPH: 3 867 K? Sleva:

Více

Petro-Canada : PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 4l

Petro-Canada : PETRO-CANADA SUPREME 5W-30 4l PETRO-CANADA SUPREME jsou první náplní mnoha OEM výrobc? automobil? nap?.: Honda Service Fill; Hyundai Service Fill; Mazda Service Fill; KIA Service Fill; Ford WSS-M2C930-A, atd.. PETRO-CANADA SUPR...

Více

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 4l

PETRO-CANADA SUPREME SYNTHETIC 5W-30 4l LPG motory osobních a lehkých dodávkových automobil?. Zajiš?uje excelentní ochranu motoru za velmi nízkých i vysokých provozních teplot, šet?í palivo a prodlužuje životnost sou?ástí motoru. Minimál...

Více

BG Care - dekarbonizace motoru : BG110 MOA

BG Care - dekarbonizace motoru : BG110 MOA BG 110 MOA® TOP výrobek! Unikátní multispektrální aditivum motorových olej?, obsahuje komplexní balí?ek všech hlavních aditivních prvk?. Výrazn? prodlužuje životnost motorového oleje a sou?ástí mot...

Více

12. Kuchy ky pro kancelá e

12. Kuchy ky pro kancelá e korpusy i dve e LTD 18 mm hrany dví ek ABS 2 mm hrany korpus ABS 0,5 mm pracovní desky tl. 28 mm sou ástí spodních sk íní jsou rektifika ní nohy (rozmezí výšky 100-150mm) Poznámky: kování pro ukotv...

Více