produktový katalog - Czech Mini Breweries

Komentáře

Transkript

produktový katalog - Czech Mini Breweries
PRODUKTOVÝ KATALOG
STAVEBNICOVÝCH MINIPIVOVARŮ
BREWORX MODULO
Aktuální nabídka a ceník : http://www.ceskeminipivovary.cz
0
Představení konsorcia Czech Mini Breweries
Pod společnou značkou Czech Mini Breweries vystupuje konsorcium firem Mobilní pivovary s.r.o.
a MP klasik s.r.o. Konsorcium je vlastníkem obchodních značek MOBILNÍ PIVOVARY a CZECH MINI
BREWERIES. Hlavním naším posláním společnosti je šíření dobrého jména českého piva a českých
pivovarů v celém světě.
Kořeny konsorcia sahají do roku
1994, kdy vznikla naše mateřská
firma GM Project s.r.o. Tato
společnost je přední českou
inženýrskou firmou, zaměřenou na
oblast farmacie, biotechnologií,
výroby farmaceutických substancí
a nápojového průmyslu. Základem
činnosti jsou dodávky nových
provozů na klíč od počátečních
analýz, studie proveditelnosti, až po
spuštění nového provozu a vyškolení
personálu v oblasti GMP.
Náš projekční a realizační tým se
podílí na výstavbě a modernizaci
řady potravinářských závodů,
především v oblasti konstrukčních
návrhů a subdodávek speciálních nerezových nádob (tlakové tanky, duplikátorově chlazené
nádoby, varné infúzní nádoby s míchadly, nádoby pro pěstování kvasničkých kmenů apod.)
Zařízení vyrobená konsorciem Czech Mini Breweries jsou součástí pivovarů, lihovarů a výroben
značkových nápojů v Rusku, Turecku, Kazachstánu, Polsku a v dalších zemích.
Naše zkušenosti z uvedených zakázek a hrdost na náš národní český nápoj vedly v roce 2012
k rozhodnutí rozšířit výrobní sortiment o originální české minipivovary. Netypické zadání jednoho
z našich zákazníků, který si vyžádal dodávku modulárního a snadno rozšiřovatelného minipivovaru,
nás přimělo rozšířit náš výrobní program o modulární stavebnicové minipivovary BREWORX
MODULO, jejichž prospekt a technický popis právě držíte v ruce, anebo si jej prohlížíte na vašem
počítači.
1
Minipivovary BREWORX MODULO – snadná a bezpečná cesta
ke komerční výrobě vlastního piva po malých krocích
Minipivovary BREWORX MODULO, produkované konsorciem Czeh Mini Breweries jsou vyrobeny
moderními postupy z kvalitní potravinářské oceli výhradně evropského původu. Umožňují výrobu
tradičního piva českého typu, ale také jakéhokoli jiného druhu světového piva dekokčním anebo
infůzním způsobem.
Konstrukce umožňuje dále výrobu spodně I svrchně kvašených piv moderním způsobem kvašení a
zrání piva ve speciálních uzavřených nádobách – cylindrokónických tancích.
Volbou a vhodnou kombinací surovin a výrobních postupů je možné vyrobit piva světlá,
polotmavá, tmavá, pšeničná, piva typu stout, ale, pale ale, white beer a mnoho dalších piv
podle českých I zahraničních receptur.
Proč zvolit minipivovar BREWORX MODULO
Minipivovary BREWORX MODULO vynikají svým revolučním stavebnicovým řešením, které oproti
minipivovarům jiných výrobců mají řadu výhod především pro začínající a budoucí pivovarníky.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jednoduchá stavebnicová konstrukce – sestavovat minipivovar je zábava
Nenáročné technické požadavky pro umístění minipivovaru – stačí volná část kuchyně
Lze začít s minimální konfigurací a postupně minipivovar dovybavovat a rozšiřovat
Snadná manipulace s komponenty (pojezdová kolečka / stavitelné nožky)
Rychlé propojení komponentů speciálními hadicemi s rychlospojkami, anebo potrubím
Snadná a rychlá montáž a uvedení do provozu svépomocí podle českého návodu
Instalace se obejde bez časově i finančně náročných projekčních a stavebních prací
Minipivovar není pevně spojen s konstrukcí budovy a má charakter sestavy spotřebičů
Pomůžeme s financováním pomocí úvěru nebo leasingu technologie
Výrobu piva je možné započít do několika hodin od dodání technologie minipivovaru
Podívejme se na výhody minipivovarů BREWORX MODULO podrobně ...
2
I.
Sestavíte si minipivovar jednoduše podle potřeb sami jako stavebnici
Pořízení minipivovaru je oproti jiným gastronomickým zařízením obvykle poměrně nákladnou
investicí. Málokdo si může dovolit pořídit si minipivovar v konfiguraci, která odpovídá výrobní
kapacitě, plánované na několik let dopředu. Proto je rozumné vystavět minipivovar postupně
v malých krocích, přičemž kapacita a vybavenost minipivovaru se bude navyšovat v řádu let,
bude-li prodej piva odpovídat plánům investora. Naopak zredukování počáteční konfigurace na
nezbytné minimum eliminuje značně podnikatelská rizika a minimalizuje ztrátu v případě
neúspěchu podniku.
Minipivovary BREWORX MODULO plně
vyhovují této opatrné strategii. Jejich
stavebnicové řešení umožňuje začít
s výrobou piva v tom nejmenším možném
objemu
s vynaložením
minimální
pořizovací investice. Postupně je pak
možné
minipivovar
rozšiřovat
a dovybavovat jako stavebnici. Stačí
jednoduše
dokoupit
další
kvasné
jednotky, přetlačné tanky, CIP stanici,
myčku a plničku pivních sudů, plničku
lahví a další zařízení, bez nichž se
minipivovar v začátcích snadno obejde.
Konstrukce minipivovarů je navržená tak,
aby montáž a oživení minipivovaru zvládl
provozovatel s pomocí návodu sám,
případně aby si byl schopen kdykoli
minipivovar přestavět, rozšířit anebo
dovybavit bez potřeby nákladného
výjezdu montážního týmu. Díly jsou pružně
pospojovány
hadicemi
a kabely
s rychlospojkami,pro montáž pivovaru
není potřeba prakticky žádné speciální vybavení. Komponenty jsou pro snadnou manipulaci
opatřené pojezdovými kolečky, které se na místě určení vymění snadno za stavitelné nožky.
Přesto můžeme zákazníkům nabídnout i službu odborné montáže a oživení minipivovaru
pracovníky naší výrobní firmy.
3
II.
Ušetříte náklady za projektování, stavební úpravy i za montážní práce
Proč jsou minipivovary „klasické koncepce“ tak drahé ? Protože pořídit si „klasický“ minipivovar
obnáší řadu organizačně, časově a především finančně nákladných činností a úkolů. U běžného
minipivovaru musíte zajistit, protrpět a zaplatit :
o
o
o
o
o
projekční práce – technologický projekt minipivovaru ... cca 80.000 - 180.000 Kč +
stavební projekt rekonstrukce budovy ... cca 200.000 – 800.000 Kč
stavební povolení – pivovar bude pevně
zabudován do objektu, čímž budova změní účel
používání
vyjádření řady subjektů a institucí k zamýšlené
stavbě – sousedé, hasiči, vodárny, dodavatel
elektřiny, telekomunikace, ministerstvo životního
prostředí atd.
stavební práce – rekonstrukce budovy může být
dražší než samotný minipivovar
montážní práce – výrobce obvykle posílá tým
montážních dělníků na dobu 2 až 5 týdnů, přičemž
náklady na montážní práce, ubytování a stravu
dělníků a dopravu dosahují statisícových částek
U minipivovarů BREWORX MODULO většina těchto starostí buďto zcela odpadá, anebo budou
budoucího provozovatele minipivovaru vytěžovat jen v malé míře. Sestávají totiž z několika
samostatných dílů, pružně pospojovaných hadicemi, které není potřeba zabudovávat napevno
do konstrukce stavby. Tímto získávají charakter spotřebičů, čímž se značně zjednodušuje
legislativa spojená s jejich instalací a provozem.
III.
K provozování minipivovaru stačí nevyužitá část restaurační kuchyně
Ideálním místem k provozování minipivovaru je nevyužitá část restaurační kuchyně, vybavené
podle běžných norem pro restaurační provozy. Budete potřebovat :
a. Prostor s podlahovou plochou, odpovídající požadavkům vybrané konfigurace
minipivovaru a minimální potřebnou výškou – požadované rozměry Vám přesně
spočítáme. Tento prostor bude potřeba vymezit např. demontovatelnou lehkou
sádrokartonovou příčkou a uzamykatelnými dveřmi – tímto bude zřízen tzv. celní sklad,
což je legislativní podmínka pro provozování komerčního minipivovaru.
b. Dveře či vrata, umožňující svými rozměry průjezd komponentů až na místo určení.
Nevyhovují-li rozměry dveřních otvorů, je možné dodat komponenty v
částečně demontovaném stavu, případně doporučujeme za tímto účelem dočasně
anebo trvale zřídit nový montážní otvor ve zdivu. Není-li možné žádným z uvedených
způsobů zajistit dopravení pivovaru na místo, bude nutné vybrat minipivovar
v konfiguraci s menším objemem tanků a varny.
c. Podlahu a stěny do výše 150 cm obložené sanitovatelným obkladem. Podlaha musí
být mírně vyspádována směrem ke kanalizační podlahové výpusti.
d. Elektrické zásuvky 3x400V a 1x230V s minimálním požadovaným jištěním podle
konfigurace minipivovaru.
e. Odsávač par (digestoř) s dostatečně silným odsáváním. Lze nahradit napojením varny
na komín, případně můžeme volitelně osadit varnu kondenzátorem brýdových par
(páry se zkapalní a odtečou do kanálu).
f. Odsávání vzduchu u podlahy v místě, kde budou umístěné kvasné tanky – při kvašení
vzniká v malé míře jedovatý CO2.
4
g. Dobře větranou nebo klimatizovanou místnost pro umístění kvasných jednotek – při
chlazení vzniká odpadní teplo, které je potřeba odvětrávat nebo prostorově místnost
chladit. Maximální provozní teplota v místnosti s tanky je 35°C .
h. U minipivovarů BREWORX MODULO suchou místnost pro skladování sladu.
U minipivovarů BREWORX MODULO LiteME se slad nepoužívá a pro skladování
sladového výtažku stačí jakákoli místnost s teplotou do 35 °C.
i. Vyhrazenou lednici pro skladování chmele a pivovarských kvasnic.
j. Technickou místnost pro skladování sanitačních prostředků, čisticích prostředků,nářadí,
uskladnění tlakových lahví s technickými plyny apod.
IV.
Díky technickému řešení můžeme pomoci s financováním pivovaru
Skutečnost, že minipivovar není pevně zabudován do konstrukce budovy a je možné jej kdykoli
bez poškození odvézt,má pozitivní vliv na možnosti financování projektu malého pivovaru.
Banky a leasingové společnosti velmi nerady poskytují
finanční zdroje na pořízení pevně zabudované výrobní
technologie minipivovaru. Důvodem jsou komplikace se
„zabavením“ výrobního předmětu v případě špatné
platební morálky dlužníka či nájemce, dotýká-li se
exekuce práv třetích osob (nelze jednoduše bez svolení
majitele budovy vybourat pivovar a tento odvézt).
Tyto legislativní překážky u minipivovarů BREWORX
MODULO neexistují, a proto je dobrou zprávou, že
můžeme většině zájemců o pořízení minipivovaru
pomoci se zajištěním financování projektu minipivovaru
formou leasingu anebo pronájmu technologie.
V.
Vyplatí se vám minipivovar ? Ekonomická a technická analýza
projektu minipivovaru zdarma jako bonus
Nejste si stále jistí, zda jít do provozování
vlastního minipivovaru ? Obáváte se, že
se Vám výroba vlastního piva ve vašem
podniku nemusí vyplatit ?
Vypracujeme Vám bezplatně základní
ekonomickou analýzu projektu
minipivovaru, podle individuálních dat,
specifických právě pro Vaše podmínky.
Ekonomická a technická analýza
projektu minipivovaru BREWORX
MODULO zahrnuje :
o
Stanovení vhodné
obchodní strategie
provozovatele pivovaru
(stanovení objemu výroby
/ různé parametry pro
prodej piva na výčepu, v
sudech, v lahvích /
stanovené prodejních
cen / volbu libovolného sortimentu piva)
5
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nastavení optimálního finančního krytí investice (z vlastních zdrojů provozovatele /
z cizích zdrojů úvěrem nebo na leasing / pronájem formou provize z vyrobeného
piva)
Výběr vhodné typové konfigurace pivovaru s ohledem na podmínky konkrétního
zákazníka
Přizpůsobení vybrané konfigurace pivovaru individuálním požadavkům a
potřebám zákazníka
Výpočet celkové pořizovací ceny pivovaru
Stanovení potřebné podlahové plochy a výšky místností
Stanovení požadovaného elektrického příkonu a jištění
Výpočet optimálního provozního režimu pivovaru (počet varných dní za týden,
měsíc, rok)
Výpočet objemu prodeje piva na výčepu, v sudech, v lahvích
Výpočet předpokládané spotřeby surovin, vody,energie a jejich ceny
Výpočet výrobních nákladů podle různých ukazatelů
Výpočet provozních výnosů podle druhu prodeje piva
Výpočet očekávaných marží pro provozovatele (na 1HL a 0,5L prodaného piva v
různých obalech a na výčepu)
Hrubé zisky provozovatele podle druhu prodeje
Předpokládanou návratnost investice
Optimální stanovení výše úvěru /leasingu , úrokové míry, doby splatnosti
Jak se v minipivovarech BREWORX MODULO vyrábí pivo ?
Výroba piva sestává z několika na sebe navazujících kroků. Obecně sestává z HORKÉHO
PROCESU (výroba mladiny v HORKÉM BLOKU) a STUDENÉHO PROCESU (kvašení a zrání piva ve
STUDENÉM BLOKU).
HORKÝ PROCES probíhá v zařízení, nazvaném VARNA. Tato obsahuje u pivovarů Breworx Modulo
několik funkčních částí :
1. RMUTO-MLADINOVÁ-VYSTÍRACÍ PÁNEV – nádoba opatřená izolací a elektrickými
topnými tělesy, v niž se
provádí vystírání sladu,
rmutování a chmelovar.
U řady MODULO LiteME
plní
funkci
jen
mladinové
pánve,
protože se pivp vyrábí z
koncentrátu.
2. SCEZOVACÍ KÁĎ –
izolovaná nádoba bez
vlastního
ohřevu,
opatřená sítem – slouží
ke
scezování
díla
a separaci sladiny od
mláta. U řady MODULO
LiteME tato nádoba
není – scezování se neprovádí.
3. VÍŘIVÁ KÁĎ – nádoba s tangenciální tryskou, určená k odstředivému oddělení
chmelového mláta od mladiny. U minipivovarů BREWORX MODULO je integrována do
tělesa varny.
Na varnu navazuje systém VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, kde probíhá výroba ledové vody pro
chlazení mladiny a provádí se rekuperace tepla při varném procesu jímáním horké vody. Dále
6
horkému procesu předchází PŘÍPRAVA SUROVIN, do níž patří namletí sladového šrotu a
nadávkování chmele do zásobníku (u minipivovarů BREWORX LiteME XXXSA).
Je-li pivovar osazen systémem SA, probíhá celý varný proces automaticky, pod dozorem sládka,
který provádí jen přípravné operace před varem a v průběhu varu odběr a vyhodnocování
vzorků. U systémů MC je varný proces krokově vykonáván sládkem.
STUDENÝ PROCES – probíhá kontinuálně v cylindrokónických tancích a sestává ze dvou operací :
1. HLAVNÍ KVAŠENÍ (fermentace) – v mladině vyrobené varnou se činností pivnovarských kvasinek
mění cukry na alkohol a vzniká tzv. mladé pivo, které ještě není produktem určeným ke
konzumaci. Proces trvá 5-8 dní.
V pivovarech Breworx Modulo probíhá hlavní kvašení v uzavřených cylindrokónických tancích.
Tento způsob je vhodný pro výrobu jak spodně,tak i svrchně kvašených piv.
2. ZRÁNÍ PIVA (maturace) – mladé pivo dokvašuje a za mírného přetlaku se sytí oxidem uhličitým,
vznikajícím činností kvasinek. Proces trvá v závislosti na druhu piva 2 týdny až 3 měsíce. Následně
je pivo přečerpáno do SERVISNÍCH TANKŮ, anebo přímo z CK tanků vedeno do výčepu.
DISTRIBUCE PIVA – po ukončení zrání může být pivo přečerpáno
do SERVISNÍCH TANKŮ. Zde dochází jednak k tzv. zklidnění piva,
zejména je ale pivo v servisních tancích určeno k distribuci a
následně ke spotřebě. Navazuje-li na pivovar bezprostředně
restaurace, je možné čepovat pivo do sklenic přímo ze
servisních nebo cylindrokónických tanků. Pro distribuci piva dále
ke spotřebitelům je nutné pivo stočit pod tlakem do pivních
sudů (kegs), PET láhví, skleněných láhví, jednorázových soudků
nebo jiných obalů. Pro výrazné prodloužení životnosti piva,
zejména před distribucí mimo pivovar, se doporučuje provést
jeho filtraci, tj. odstranění zbylých kvasinek z nápoje, čímž dojde
ke koloidní a biologické stabilizaci piva. K filtraci je potřebné
vybavit pivovary speciálním FILTRAČNÍM ZAŘÍZENÍM, které je
volitelnou součástí pivovaru.
TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ – pivovar je dále vybavený
soustavou zařízení, které zajišťují výrobu tepla a chladu pro
funkční nádoby, rekuperaci tepla, sanitaci pivovaru, manipulaci
s provozními tekutinami a potravinou. Patří sem mačkadlo sladu,
chladicí jednotky pro výrobu ledového glykolu a ledové vody,
deskové výměníky tepla, pojízdné CIP čerpadlo, kompresor s
uhlíkovými filtry, provzdušňovací svíčka, zásobník horké vody, zásobník ledové vody, zásobník
ledového glykolu, počítačová řídicí jednotka, ovládací dotykový LCD panel, hadicové a potrubní
propojení, elektroinstalace, rozvody stlačeného vzduchu, rozvody tlačného plynu, rozvody
teplonosného a chladicího média.
VOLITELNÉ VYBAVENÍ – zahrnuje funkční části pivovaru, které nejsou jeho povinnou výbavou, ale
rozšiřují jeho možnosti, zvyšují komfort obsluhy, šetří provozní náklady anebo znásobují
marketingový účinek jeho provozu. Patří zde zejména : vodní filtry a úpravny pitné vody, pivní
filtrační zařízení (deskové, svíčkové, naplavovací, crossflow filtry a mikrofiltry), vyvíječ páry, CIP
stanice, zásobník na kvasnice (netlakový/tlakový), zásobník chmele s automatickým dávkováním,
dopravník sladového šrotu, myčka KEGů, plnička KEGů, plnička PET láhví, plnička skleněných
láhví, tlakové láhve s plyny CO2, N2, Biogon, vyvíječ dusíku, tlakový čistič nádob (wapka),
vzduchový chladicí agregát (pro skladování plných KEGů), výčepní stojany a pulty, pivní chlazení
atd.
7
Technická specifikace minipivovarů BREWORX MODULO
Základní konfigurace minipivovaru BREWORX MODULO – začínáme
s minimální investicí
V základní funkční konfiguraci minipivovar obsahuje jen nejnutnější zařízení, které jsou nutné pro
výrobu piva v malém objemu. To je výhodné pro všechny začínající pivovarníky, kteří si chtějí
výrobu piva nejprve opatrně vyzkoušet a naučit, zároveň si bez větších podnikatelských rizik ověřit
úspěšnost obchodního plánovaného modelu.
Schéma minipivovarů BREWORX MODULO – základní konfigurace
1. Příprava surovin : 1.1 šrotovník sladu, 2. Výroba mladiny : 2.1 Varna: rmuto-mladinová-vystírací pánev
(RMVP), 2.2 Varna: kombi tank – scezovací káď / vířivá káď, 3. Vodní hospodářství , 3.1 Výrobník a zásobník
ledové vody pro dochlazení mladiny, 4. Kvašení a zrání piva: 4.1 Kvasné tanky (CCT) s integrovaným
chladičem, 5. Sanitace : 5.1 Mobilní CIP čerpadlo, 6. Výroba technických plynů : 6.1 Vzduchový kompresor
s uhlíkovými filtry, 6.2 Vyvíječ dusíku N2 / tlakové láhve s CO2 , 7. Kvasničné hospodářství : 7.1 Konev pro
uchovávání kvasnic,, 10. Prodej piva : 10.1 * Výčep v pivovarské restauraci.
8
Rozšířená konfigurace minipivovaru BREWORX MODULO – postupný
rozvoj podniku, navyšování výrobní kapacity a možností minipivovaru
Postupně je možné minipivovary BREWORX MODULO rozšiřovat o další komponenty a zařízení.
Přidáním dalších kvasných jednotek lze docílit růstu výrobní kapacity minipivovaru, přidáním
přetlačných tanků , filtrů, myček a plniček získáte možnost prodávat pivo v sudech a lahvích
malo i velkoodběratelům ve vaší pomalu budované obchodní síti. CIP stanice, vyvíječ dusíku,
chlazené zásobníky kvasnic zvýší podstatně komfort práce pro pracovníky pivovaru, zásobník
horké vody dovolí efektivnější využití energie a přispěje k provozním úsporám.
Schéma minipivovarů BREWORX MODULO – volitelně rozšířená konfigurace
1. Příprava surovin : 1.1 šrotovník sladu, 2. Výroba mladiny : 2.1 Varna: rmuto-mladinová-vystírací pánev
(RMVP), 2.2 Varna: kombi tank – scezovací káď / vířivá káď, 3. Vodní hospodářství , 3.1 WCU - Výrobník a
zásobník ledové vody pro dochlazení mladiny , 3.2 HWT - zásobník na horkou vodu, 3.3 Zařízení pro úpravu
úitné vody , 4. Kvašení a zrání piva: 4.1 Kvasné tanky (CCT), 5. Sanitace : 5.1 Mobilní CIP čerpadlo, 5.2 CIP
stanice, 6. Výroba technických plynů : 6.1 Vzduchový kompresor s uhlíkovými filtry, 6.2 Vyvíječ dusíku N2 /
tlakové láhve s CO2 , 7. Kvasničné hospodářství : 7.1 Zásobníky pro uchovávání kvasnic,, 9. Filtrace piva :
9.1 *Primární a sekundární filtr, 10. Stáčení a prodej piva : 10.1 *Myčka a plnička KEG sudů, 10.2 *Distribuce
a prodej piva v obalech 10.3 *Výčep.
Poznámka : Minipivovary BREWORX MODULO LiteME neobsahují šrotovník pro mačkání sladu.
9
Volitelná a rozšiřitelná výrobní kapacita od 56 hl do 6000 hl piva za rok
Minipivovary BREWORX MODULO mají stavebnicovou architekturu. Minipivovar je tak možné začít
provozovat ve velmi jednoduché základní konfiguraci s malým výstavem a postupně pivovar
rozšiřovat. To vše velmi snadno a rychle,bez nutnosti nákladného projektování, odborných
stavebních a montážních prací.
Výrobní kapacita minipivovaru (maximální výstav) je dána několika parametry :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Užitečný objem varny – volitelně 250, 500 nebo 1000 litrů podle typu varny
Objem denní várky mladiny – je určen typem varny, užitečným objemem varny
a varným režimem. U minipivovarů BREWORX MODULO je objem denní várky
možné volit mezi 250 až 4000 litrů mladiny za den. Ve varně CLASSIC je možné
denně vyrobit mladinu o objemu 1 nebo 2 násobek objemu varny. Varna LITE-ME
umožňuje výrobu denní várky mladiny o 1,2, 3 anebo 4 násobku užitečného
objemu varny.
Objem a počet kvasných tanků – objem tanků koresponduje s objemem denní
várky mladiny,počet tanků určuje počet denních várek mladiny, které mohou
současně kvasit.
Objem a počet zracích tanků - objem tanků koresponduje s objemem denní várky
mladiny,počet tanků určuje počet denních várek mladiny, v nichž může současně
probíhat zrání piva.
Sortimentem vyráběného piva – různé druhy piva mají odlišnou dobu hlavního
kvašení a zrání. Po tuto dobu obsazují kvasné a zrací tanky. Například spodně
kvašená dvanáctka obsadí kvasný tank na 12 dní a zrací tank na 1 až 2 měsíce.
Svrchně kvašená desítka obsadí kvasný tank na 6 dní a zrací tank na 2 týdny. Proto
ve stejném pivovaru jsme schopní vyrobit až 4x více druhého zmíněného druhu
piva.
Další vybaveností pivovaru – není-li minipivovar vybavený přetlačnými tanky
a technologií stáčení piva do sudů a lahví,obsazuje vyrobené pivo zrací tanky po
celou dobu, než se celý objem vyrobeného piva prodá. Naproti tomu stočení
hotového piva do přetlačných tanků,kegů nebo lahví ihned uvolní výrobní
technologii pro výrobu dalších várek nového piva.
Dispozičním prostorem – podlahová plocha a výška místností může být
podstatným omezujícím faktorem při stanovaní výrobní kapacity minipivovaru.
Proto je velmi důležité při návrhu konfigurace minipivovaru tyto informace znát.
Jištěním elektrické přípojky – provoz minipivovaru klade určité nároky na odběrné
místo elektrické soustavy. Proto je nutné znát jištění elektrické zásuvky, k níž bude
minipivovar připojený, případně tuto kapacitu podle potřeb navýšit.
Minipivovary BREWORX MODULO umožňují rozšiřování výrobní kapacity v poměrně značném
rozsahu objemu vyráběného piva :
Varna
BREWORX MODULO CLASSIC
Výrobní
kapacita
250
500
1000
DMC/PMC DMC/PMC DMC/PMC
BREWORX MODULO LiteME
LME250MC
LME250SA
LME500MC
LME500SA
LME
1000MC
LME
1000SA
Piva
[HL / rok]
[HL / rok]
[HL / rok]
[HL / rok]
[HL / rok]
[HL / rok]
[HL / rok]
[HL / rok]
[HL / rok]
spodně
kvašená
56 - 900
112 - 1800
224 - 3600
56 - 1800
56 - 1800
112 - 3600
112 - 3600
224 - 3600
224 - 3600
svrchně
kvašená
94 - 1500
187 - 3000
375 - 6000
94 - 3000
94 - 3000
187 - 6000
187 - 6000
375-12000 375-12000
10
Ukázky možných variant typových minipivovarů BREWORX MODULO
v základní konfiguraci
Pol.
Minipivovary BREWORX MODULO 250
DMC/PMC
CKT 0.2 bar
CKT 1.5 bar
Výstav
[HL / rok]
1.
BREWORX MODULO 251SE-CF94G
-
2x250L
94 / 56
2.
BREWORX MODULO 251SE-CF187G
-
4x250L
187 / 112
3.
BREWORX MODULO 251SE-CF375G
-
8x250L
375 / 225
4.
BREWORX MODULO 251SE-CF562G
-
12x250L
562 / 337
5.
BREWORX MODULO 251SE-CF750G
-
16x250L
750 / 450
6.
BREWORX MODULO 252SE-CF187G
-
2x500L
187 / 112
7.
BREWORX MODULO 252SE-CF375G
-
4x500L
375 / 225
8.
BREWORX MODULO 252SE-CF750G
-
8x500L
750 / 450
9.
BREWORX MODULO 252SE-CF1125G
-
12x500L
1125 / 675
10.
BREWORX MODULO 252SE-CF1500G
-
16x500L
1500 / 900
Pol.
Minipivovary BREWORX MODULO 500
DMC/PMC
CKT 0.2 bar
CKT 1.5 bar
Výstav
[HL / rok]
1.
BREWORX MODULO 501SE-CF187G
-
2x500L
187 / 112
2.
BREWORX MODULO 501SE-CF375G
-
4x500L
375 / 225
3.
BREWORX MODULO 501SE-CF750G
-
8x500L
750 / 450
4.
BREWORX MODULO 501SE-CF1125G
-
12x500L
1125 / 675
5.
BREWORX MODULO 501SE-CF1500G
-
16x500L
1500 / 900
6.
BREWORX MODULO 502SE-CF375G
-
2x1000L
375 / 225
7.
BREWORX MODULO 502SE-CF750G
-
4x1000L
750 / 450
8.
BREWORX MODULO 502SE-CF1500G
-
8x1000L
1500 / 900
9.
BREWORX MODULO 502SE-CF2250G
-
12x1000L
2250 / 1350
10.
BREWORX MODULO 502SE-CF3000G
4x1000L
12x1000L
3000 / 1800
Pol.
Minipivovary BREWORX MODULO LiteME
500MC
CKT 0.2 bar
CKT 1.5 bar
Výstav
[HL / rok]
1.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF187G/MC
-
2x500L
187 / 112
2.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF375G/MC
-
4x500L
375 / 225
3.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF750G/MC
-
8x500L
750 / 450
4.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF1125G/MC
-
12x500L
1125 / 675
5.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF1500G/MC
-
16x500L
1500 / 900
6.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF375G/MC
-
2x1000L
375 / 225
7.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF750G/MC
-
4x1000L
750 / 450
8.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF1500G/MC
-
8x1000L
1500 / 900
9.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF2250G/MC
-
12x1000L
2250 / 1350
10.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF3000G/MC
4x1000L
12x1000L
3000 / 1800
11.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF750G/MC
-
2x2000L
750 / 450
12.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF1500G/MC
-
4x2000L
1500 / 900
13.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF3000G/MC
-
8x2000L
3000 / 1800
14.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF4500G/MC
-
12x2000L
4500 / 2700
15.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF6000G/MC
4x2000L
12x2000L
6000 / 3600
11
Pol.
Minipivovary BREWORX MODULO LiteME
500SA
CKT 0.2 bar
CKT 1.5 bar
Výstav
[HL / rok]
16.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF187G/SA
-
2x500L
187 / 112
17.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF375G/SA
-
4x500L
375 / 225
18.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF750G/SA
-
8x500L
750 / 450
19.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF1125G/SA
-
12x500L
1125 / 675
20.
BREWORX MODULO LiteME 501SE-CF1500G/SA
-
16x500L
1500 / 900
21.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF375G/SA
-
2x1000L
375 / 225
22.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF750G/SA
-
4x1000L
750 / 450
23.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF1500G/SA
-
8x1000L
1500 / 900
24.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF2250G/SA
-
12x1000L
2250 / 1350
25.
BREWORX MODULO LiteME 502SE-CF3000G/SA
4x1000L
12x1000L
3000 / 1800
26.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF750G/SA
-
2x2000L
750 / 450
27.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF1500G/SA
-
4x2000L
1500 / 900
28.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF3000G/SA
-
8x2000L
3000 / 1800
29.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF4500G/SA
-
12x2000L
4500 / 2700
30.
BREWORX MODULO LiteME 504SE-CF6000G/SA
4x2000L
12x2000L
6000 / 3600
Pozn. : Ve sloupci VÝSTAV jsou uvedeny dvě hodnoty max.výrobní kapacity pivovaru : kapacita pro výrobu svrchně kvašeného piva
(vyšší číslo) / spodně kvašeného piva (nižší číslo)
Aktuální cenu vybraného minipivovaru sdělíme na požádání formou cenové nabídky.
Výpočet optimální konfigurace minipivovaru provede náš odborník
Výpočet ideální konfigurace pivovaru je poměrně složitá záležitost a vyžaduje řadu zkušeností
a výpočetních vzorců. Proto rádi provedeme tuto analýzu za zákazníka v návaznosti na úvodní
obchodní schůzku, při níž získáme od zákazníka všechny potřebné údaje.
12
Přehled dodávaných modulů minipivovarů BREWORX
MODULO
1.1 ŠROTOVNÍK - MAČKADLO SLADU *
Před započetím varného procesu * je potřeba namačkat zrna sladu předepsaným způsobem, tj.
obnažit endosperm zrna bez porušení celistvosti pluch. Dodržení správného způsobu namačkání
sladu je nezbytným předpokladem kvalitně vyrobeného piva. Namačkání sladu, tzv. šrotování, se
provádí v zařízení nazvaném mačkadlo sladu, jinak také šrotovník.
Šrotovník dodáváme standardně v provedení bez dalšího příslušenství, volitelně pak včetně
zásobníku sladového šrotu, sypacích schodů, dopravníku sladového šrotu a s násypkou do varny.
Šrotovník sladu bez dopravníku
Výkonný šrotovník sladu o výkonu až 1000 kg sladu / hod. Je vybaven pytlovacím stojanem pro
pohodlné plnění 2 pytlů namletým sladovým šrotem. U šrotovníků s výkonem nad 3 kW je již nutné
kvůli výšky násypky sladu opatřit sestavu schůdky. U menších šrotovníků schůdky rovněž
doporučujeme.
*) Minipivovary BREWORX MODULO LiteME mačkadlo sladu neobsahují – vyrábějí pivo ze sladového výtažku
Typ mačkadla sladu
Výkon motoru /kW/
Hmotnostní výkon (kg/h)
Hmotnost /kg/
Nastavitelná vzdálenost mezi válci /mm/
Sběr šrotu
MM-80
1,0
80
40
0,2 - 4,5
Pytle
MM-600
2,2
600
163
0,2 - 4,5
Pytle /
Zásobník
13
MM-800
3,0
800
195
0,2 - 4,5
Pytle /
Zásobník
MM-1800
5,5
1800
478
0,2 - 4,5
Pytle /
Zásobník
MM-4000
11
4000
998
0,2 - 4,5
Zásobník
1.2 KOMFORTNÍ DOPLŇKY PRO ŠROTOVÁNÍ SLADU *
Šrotovník sladu se zásobníkem, schody, dopravníkem šrotu a násypkou do varny
Volitelná výbava pivovaru. Výkonný šrotovník sladu o výkonu až 4000 kg sladu / hod. Je vybaven
zásobníkem namletého šrotu a šnekovým dopravníkem namletého šrotu, kterým se dopravuje
sladový šrot do násypky RMV pánve.
Pro varny s objemem vyrážené mladiny nad 500 L jsou sypání
sladu do násypky šrotovníku, sběr namletého šrotu do pytlů
a ruční vystírání z pytlů již fyzicky dosti náročnou prací.
Nutnost používání malého šrotovníku má za následek
zdlouhavou přípravu surovin před varným procesem.
Proto k větším varnám doporučujeme šrotovníky o větších
výkonech, které však jsou již příliš vysoké pro ruční sypání
sladu do násypky. K těmto šrotovníkům dodáváme rozšiřující
šrotovací sestavu : zásobník sladového šrotu, společně se
schůdky, šnekovým dopravníkem a násypkou sladového
šrotu.
14
2. VARNA
Varna je hlavním výrobním zařízením v minipivovaru. Je to výrobní stroj, určený k výrobě pivní
mladiny (meziprodukt výroby piva) z výchozích surovin.
Volba ze dvou způsobů výroby piva – z tradičních surovin nebo ze sladových výtažků
Minipivovary BREWORX MODULO mohou vyrábět pivo buďto z tradičních surovin, anebo ze
sladových výtažků (sladinový koncentrát / extrakt). Volba výchozí suroviny a způsob výroby piva
závisí na konstrukci zvolené varny. Je možné vybrat si z těchto typů varen :
A) Varna BREWORX MODULO CLASSIC DMC/PMC – výroba piva
z klasických surovin
Tento typ varny umožňuje výrobu piva z tradičních surovin (vody, obilného sladu,
chmele,pivovarských kvasnic).
Varny BREWORX MODULO CLASSIC vyrábíme designových variantách :
• BREWORX MODULO xxx DMC - jednoduchý technologický design i výbava
• BREWORX MODULO xxx PMC - luxusnější design a lepší vybavení varny
Varny BREWORX MODULO CLASSIC DMC i PMC vyrábíme ve velikostech :
• BREWORX MODULO 250 DMC/PMC - 250 litrů vyrážené mladiny / várka
• BREWORX MODULO 500 DMC/PMC - 500 litrů vyrážené mladiny / várka
• BREWORX MODULO 1000 DMC/PMC – 1000 litrů vyrážené mladiny / várka
Varny jsou obsluhovány manuálně, volitelně s podporou controlleru s dotykovým
displejem ,který vede uživatele výrobním procesem krok za krokem a automaticky
ovládá ohřev varny,otáčky míchadla, čerpadla a další funkce.
15
Popis řízení varného procesu u varny s controllerem (500 PMC,1000 PMC, za
příplatek i 250 PMC) :
Na dotykovém panelu si sládek navolí jeden z 5-ti naprogramovaných varných postupů a spustí
zvolený program. Grafický průvodce vede sládka varným procesem po jednotlivých krocích,
zobrazuje požadované nastavení potrubních cest (podle něj sládek cesty ručně nastaví) ,
program spouští a automaticky provádí a kontroluje v naprogramovaných cyklech ohřev, otáčky
míchadel a čerpadel, informuje sládka o čase zbývajícím do konce každého kroku. Program lze
během varného procesu upravovat a volit manuální nebo automatické krokování. Umožňuje
manuální zastavení a spuštění míchadel a motorů. Obsahuje funkci nahrávání probíhajícího
varného procesu na SD kartu a export záznamu o varném cyklu do stolního počítače nebo
notebooku (automatické vedení záznamů o jednotlivých várkách).
Speciální příplatková verze varny a controlleru umožňuje automatické ovládání ventilů a klapek a
automatický provoz varny.
16
B) Varna BREWORX MODULO LiteME – výroba piva ze sladového výtažku
Tento typ varny umožňuje výrobu piva ze sladinových nebo mladinových koncentrátů
(voda, sladinový nebo mladinový koncentrát, chmel, pivovarské kvasnice).
Varny BREWORX MODULO LiteME vyrábíme ve dvou provedeních a třech velikostech :
BREWORX MODULO LiteME MC – manuálně ovládaná varna s podporou
počítačové aplikace, která vede uživatele krok za krokem celým výrobním
procesem. Ohřev varny, otáčky míchadla, chod čerpadla jsou řízeny z
centrálního ovládacího panelu.
BREWORX MODULO LiteME 250MC – manuální, 250L mladiny/várka
BREWORX MODULO LiteME 500MC – manuální, 500L mladiny/várka
BREWORX MODULO LiteME 1000MC – man., 1000L mladiny/várka
BREWORX MODULO LiteME SA – automaticky ovládaná varna s podporou
průmyslového počítače, která automaticky řídí výrobu mladiny a vyžaduje
jen malou součinnost uživatele. Funkce ohřev varny, otáčky míchadla,
chod čerpadla, ovládání klapek a ventilů jsou řízeny počítačem
a nastavovány na centrální, ovládacím panelu s dotykovým displejem.
BREWORX MODULO LiteME 250SA – autom., 250L mladiny/várka
BREWORX MODULO LiteME 500SA – autom., 500L mladiny/várka
BREWORX MODULO LiteME 1000SA – autom., 1000L mladiny/várka
Výhody použití varny BREWORX MODULO LiteME
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Snadná výroba mladiny bez nutnosti dlouholetých zkušeností provozovatele
Bezproblémové dosažení stabilní kvality piva bez vlivu proměnné kvality surovin
Rychlé zaučení do procesu výroby kvalitního piva
Možnost téměř úplné automatizace výrobního procesu mladiny,což při výrobě
piva z tradičních surovin není technicky možné s ohledem na omezený rozpočet
Významné úspory lidské práce, především u automatické verze varny
Značná úspora energie až 50% při výrobě mladiny z koncentrátu
Snížení objemu tuhých odpadů z výroby až o 90% - nevzniká sladové mláto
Nížší pořizovací cena minipivovaru
Rychlejší návratnost investice
17
Typ varny
Parametry
Objem várky
BREWORX MODULO CLASSIC
250 DMC
250 PMC
500 DMC
500 PMC
1000 DMC
1000 PMC
250 L
250 L
500 L
500 L
1000 L
1000 L
Výchozí surovina
slad/extr
slad/extr
slad/extr
slad/extr
slad/extr
slad/extr
Doba 1 várky
8 až 11 h
8 až 11 h
8 až 11 h
8 až 11 h
8 až 11 h
Ovládání funkcí varny
tlačítkový
panel
Ovládání ventilů
manuální
8 až 11 h
funkce
RMP
tlačítk.
panel /
volitelně
controller
manuální
termostat
termostat
Vířivá káď
Ovládání ohřevu
Ovládání motorů
funkce RMP
samostatná integrovaná samostatná integrovaná
tlačítkový
panel
Dotykový
LCD
controller
tlačítkový
panel
Dotykový
LCD
controller
manuální
manuální
manuální
manuální
termostat
PLC
termostat
PLC
PLC
frekv.měnič
PLC
frekv.měnič frekv.měnič frekv.měnič
Dávkování sladu
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
Dávkování extraktu
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
Dávkování chmele
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
RM pánev [L]
300
340
650
650
1130
1250
Scezov.káď [L]
300
300
650
600
1130
1050
Vířivá káď [L]
300
300
650
600
1130
1050
ano/vyjímat.
ano
ano
ano
ano
ano
ano
není
ano
ano
ano
ano
manuální
-
manuální
manuální
manuální
pneumatický
Míchadlo RMP
Kypřidlo SK
Zdvih kopačky / kypřidla
Počet čerpadel
1
1
2
1
2
1
Izolace nádob
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Systém ohřevu
elekt.100°C
elekt.100°C elekt.100°C
elekt.100°C
elekt.100°C
elekt.100°C
Chlazení mladiny
PLEX1-20°C
PLEX1-20°C PLEX1-20°C PLEX1-20°C PLEX1-20°C
PLEX1-20°C
Vstup studené vody
DN25
DN25
DN25
DN25
DN25
DN25
Vstup teplé vody
DN25
DN25
DN25
DN25
DN25
DN25
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
Výstup/vstup CIP
DN25
DN25
DN25
DN25
DN25
DN25
Scezovací síto
3-dílné /
otvory
frézované
kónické
2-dílné /
otvory
frézované
kónické
4-dílné /
otvory
frézované
kónické
4-dílné /
otvory
frézované
kónické
6-dílné /
otvory
frézované
kónické
6-dílné /
otvory
frézované
kónické
Mytí a sanitace
3 mycí
hlavy: 1x
každá
nádoba, 1x
pod sítem
3 mycí
hlavy: 1x
každá
nádoba, 1x
pod sítem
3 mycí
hlavy: 1x
každá
nádoba, 1x
pod sítem
3 mycí
3 mycí hlavy:
hlavy: 1x
1x každá
každá
nádoba, 1x
nádoba, 1x
pod sítem
pod sítem
Chmelový filtr před DV
ano
Nejsou
mycí hlavy:
mytí
pomocí
ruční
sprchy
ano
ano
ano
ano
ano
Délka [mm]
3000
2480
3600
3120
4100
3850
Hloubka [mm]
1100
1070
1300
1370
1400
1700
Výška [mm]
1900
1900
2200
1960
2500
2650
Hmotnost [mm]
750
1050
1000
1300
1350
1650
25
30
El.příkon
20
El. jištění
3x 400/16A
32
60
45
3x 400/25A
3x 400/40A
3x 400/32A
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
Materiál
AISI 304
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
3x 400/16A 3x 400/25A
18
Varna Modulo Classic DMC
Varna Modulo Classic PMC
Typ varny
Parametry
Objem várky
Výchozí surovina
BREWORX MODULO LiteME
LME250MC
LME250SA
LME-500MC
LME-500SA
LME1000M
C
LME1000S
A
250 L
250 L
500 L
500 L
1000 L
1000 L
extrakt
extrakt
extrakt
extrakt
extrakt
extrakt
Doba 1 várky
8 až 11 h
8 až 11 h
8 až 11 h
8 až 11 h
8 až 11 h
8 až 11 h
Ovládání ventilů
manuální
automat
manuální
automat
manuální
automat
Ovládání ohřevu
PLC
automat
PLC
automat
PLC
automat
Ovládání motorů
PLC
automat
PLC
automat
PLC
automat
Dávkování sladu
není
nelze
nelze
nelze
nelze
nelze
Dávkování extraktu
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
manuální
Dávkování chmele
manuální
automat
manuální
automat
manuální
automat
LCD contr-průvodce
volitelně
ano
volitelně
ano
volitelně
ano
24
36
30
45
45
75
3x 400/25A
3x 400/32A
3x 400/32A
3x 400/50A
El.příkon
El. jištění
3x 400/16A 3x 400/25A
RM pánev [L]
340
340
650
650
1250
1250
Scezov.káď [L]
není
není
není
není
není
není
Vířivá káď [L]
340
340
650
650
1250
1250
Míchadlo RMP
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Míchadlo SK
není
není
není
není
není
není
ano
ano
Izolace nádob
Systém ohřevu
Chlazení mladiny
Délka [mm]
elekt.100°C elekt.100°C
PLEX1PLEX120°C
20°C
3030
3 030
ano
ano
ano
ano
elekt.100°C
elekt.100°C
elekt.100°C
elekt.100°C
PLEX1-20°C
PLEX1-20°C
PLEX1-20°C
PLEX1-20°C
3 800
3800
4300
4300
Hloubka [mm]
1070
1 070
1 160
1160
1450
1450
Výška [mm]
1900
1 900
1 960
1960
2450
2450
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
19
3. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – LEDOVÁ A HORKÁ VODA
3.1 Modul WCU (Wort Cooling Unit) – ZAŘÍZENÍ PRO CHLAZENÍ MLADINY
Součástí každé varny BREWORX MODULO je deskový výměník, zajišťující zchlazení mladiny na
konci varného procesu na teplotu cca 20 °C. Toto je zákvasná teplota pro kvasinky svrchního
kvašení.
K výrobě piva spodně kvašeného je nutné osadit minipivovar dalším zařízením pro druhý stupeň
chlazení mladiny. V minipivovarech BREWORX MODULO se k tomu účelu používá modul WCU
nebo WCU/HWT.
Modul WCU je kompaktní mobilní jednotka, obsahující vše pro dochlazení mladiny z teploty cca
20 °C na teplotu 6-10 °C. Tato teplota mladiny je potřebná pro zakvašení při výrobě spodně
kvašených druhů piva.
Do této skupiny patří prakticky všechny druhy piva, které jsou obvyklé v Česku - například světlý
ležák plzeňského typu.
Jednotka WCU obsahuje :
1) Izolovaný tank pro uchování dostatečného objemu ledové vody.
2) Chladicí jednotku s integrovaným kondenzátorem, která zajišťuje nachlazování studené
vody v tanku na teplotu cca 1 °C z původní teploty okolo 15 °C za dobu 10-20 hodin.
3) Deskový výměník, zajišťující účinný přenos chladu z ledové vody do protékající mladiny.
4) Čerpadlo pro vytvoření potřebného proudění ledové vody výměníkem.
5) Ventily a příruby pro připojení hadic nebo nerezového potrubí.
6) Podvozek s kolečky a stavitelnými nožkami pro snadnou manipulaci s jednotkou
a bezpečné ustavení i na nerovném podkladu.
3.2 Modul WCU/HWT (Wort Cooling Unit / Hot Water Tank) – zařízení pro
chlazení mladiny a rekuperaci teplé vody
Speciální modul, integrující na společném rámu s podvozkem jednotku pro chlazení mladiny
společně se zásobníkem na horkou vodu. Horká voda, kterou získáváme při chlazení mladiny v 1.
20
stupni chlazení (v deskovém výměníku, integrovaném do varny) je jímána do nerezového
izolovaného tanku a připravená k dalšímu použití. Nejčastěji se horká voda používá pro přípravu
další navazující várky, ale také při mytí a sanitaci rlzných zařízení minipivovaru. Rekuperace levně
získaného odpadního tepla z chlazení mladiny přispívá ke značným úsporám výrobních nákladů.
Jednotka WCU/HWT obsahuje :
1) Izolovaný tank pro uchování dostatečného objemu ledové vody.
2) Izolovaný tank pro uchování dostatečného objemu horké vody.
3) Chladicí jednotku s integrovaným kondenzátorem, která zajišťuje nachlazování studené
vody v tanku na teplotu cca 1 °C z původní teploty okolo 15 °C za dobu 10-20 hodin.
4) Deskový výměník, zajišťující účinný přenos chladu z ledové vody do protékající mladiny.
5) Čerpadlo pro vytvoření potřebného proudění ledové vody výměníkem.
6) Čerpadlo pro vytvoření tlaku v potrubí při využívání uskladněné horké vody
7) Ventily a příruby pro připojení hadic nebo nerezového potrubí.
8) Podvozek s kolečky a stavitelnými nožkami pro snadnou manipulaci s jednotkou
a bezpečné ustavení i na nerovném podkladu.
9) Volitelně je možné jednotku vybavit elektrickým ohřevem horké vody pro její dohřev
21
CHLAZENÍ MLADINY
Jednotky chlazení mladiny a vodního hospodářství Breworx Modulo WCU a WCU-HWT
Typ chl.jednotky
WCU250
WCU500
WCU1000
WCU2000
WCUHWT
250
WCUHWT
500
WCUHWT
1000
WCUHWT
2000
Sestavení
1 blok
1 blok
1 blok
1 blok
1 blok
1 blok
1 blok
1 blok
Nádrž ledové vody (litry)
250
500
1000
2000
250
500
1000
2000
Nádrž horké vody (litry)
-
-
-
-
250
500
1000
2000
Vlastní ohřev horké vody
-
-
-
-
ano
ano
ano
ano
6 hod.
1x VLVI03
12 hod.
1x VLVI03
12 hod.
2x VLVI03
12 hod.
4x VLVI03
6 hod.
1x VLVI03
12 hod.
1x VLVI03
12 hod.
2x VLVI03
12 hod.
4x VLVI03
Objem zchlazené mladiny
25°C > 7°C za 0,5 hodiny
500 L
1000 L
2000 L
4000 L
500 L
1000 L
2000 L
4000 L
Objem zchlazené mladiny
90°C > 7°C za 0,5 hodiny
250 L
500 L
1000 L
2000 L
250 L
500 L
1000 L
2000 L
Ohřev vody 15°C > 90°C
topným tělesem
-
-
-
-
2 hod.
2 hod.
3 hod.
4 hod.
Ohřev vody 2°C > 90°C
chlazením mladiny přes DV
-
-
-
-
0,5 hod.
0,5 hod.
0,5 hod.
0,5 hod.
Délka (mm)
1500
1650
1850
2350
2300
2600
2950
3800
Šířka (mm)
800
950
1200
1450
800
950
1200
1450
Výška (mm)
1823
2208
2765
3217
1823
2208
2765
3217
Hmotnost netto (kg)
350
520
760
1280
580
820
1210
2040
Hmotnost brutto (kg)
650
1120
1960
3650
910
1720
3060
5850
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
Příprava led. vody 15° > 2°C
Typ použitého chladiče
Chladivo
Teplonosná látka chladiče :
glycol 4°C
glycol 4°C
glycol 4°C
glycol 4°C
glycol 4°C
glycol 4°C
Teplonosná látka jednotky :
voda 2°C
voda 2°C
voda 2°C
voda 2°C
voda 2°C
voda 2°C
1/N/PE
AC 230V
50Hz
1/N/PE
AC 230V
50Hz
1/N/PE
AC 230V
50Hz
1/N/PE
AC 230V
50Hz
1/N/PE
AC 230V
50Hz
El. příkon (kW) - chlazení
0
0,6
1,2
2,4
0
El. příkon (kW) - ohřev
-
-
-
-
3
6
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
Minimální provozní teplota
okolí
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
Maximální provozní teplota
okolí
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud jističem
silového příkonu
22
glycol 4°C
glycol 4°C
voda 2°C voda 2°C
3/N/PE
3/N/PE
1/N/PE
AC
AC
AC 230V
400/230V 400/230V
50Hz
50Hz
50Hz
0,6
1,2
2,4
9
12
3x 16 A/C 3x 16 A/C
4. KVAŠENÍ A ZRÁNÍ PIVA - KVASNÉ JEDNOTKY FUIC / FUEC
Kvasné jednotky jsou zařízení, určená pro hlavní kvašení a následné zrání (dokvašování) mladiny.
Procesem kvašení a zrání se z mladiny, vyrobené ve varně, stává finální nápoj – pivo. Délka
a nastavení parametrů kvasného a zracího procesu závisí na druhu vyráběného piva,
nastaveném přetlaku v tancích a na požadavcích sládka.
Obvyklé parametry hlavního kvašení a zrání piva :
Obvyklé parametry hlavního kvašení piva
Teplota kvasící mladiny
Spodně kvašená piva
6 – 12 °C
Svrchně kvašená piva
18– 24 °C
Přetlak v kvasném tanku
0 – 0,2 bar
0 – 0,2 bar
Doba hlavního kvašení
6 - 12 dní
3 – 9 dní
Spodně kvašená piva
1°C – 2°C
Svrchně kvašená piva
1°C – 5°C
Přetlak v kvasném tanku
0,8 – 1,5 bar
0,8 – 1,5 bar
Doba zrání pro 10° pivo
14 - 21 dní
10 - 14 dní
Doba zrání pro 12° pivo
30 - 60 dní
21 - 30 dní
Obvyklé parametry zrání (ležení )piva
Teplota zrajícího piva
Doba zrání pro 14° pivo
90 - 120 dní
60 - 90 dní
Doba zrání pro 16° pivo
180 - 360 dní
120 - 180 dní
Z výše uvedených tabulek vyplývá, že pro výrobu spodně kvašených druhů piv (např. ležáky
plzeňského typu) musíme uvažovat o době výroby piva o cca 50-60% delší, než u výroby svrchně
kvašených piv. Stejně tak seprodlužuje doba výroby, chceme-li v pivovaru vyrábět silněší piva.
Z tohoto důvodu je nutné pro stanovený výstav (výrobní kapacitu) pivovaru pečlivě spočítat
počet kvasných a zracích tanků, případně při dané konfiguraci pivovaru přizpůsobit výrobní
kapacitu plánovanému sortimentu piv.
Výpočet potřebného počtu nádob je poměrně složitý a je vždy součástí kalkulace, kterou
provádíme zdarma pro v rámci nabídkového řízení, na základě konzultací podnikatelského plánu
konkrétního zákazníka.
23
Minipivovary BREWORX MODULO mohou být vybavené kvasnými jednotkami několika typů :
1) Kvasné jednotky FUIC 2x CCT – každá kvasná jednotka obsahuje 2 cylindricko-kónické
tanky o zvoleném objemu a integrovaný chladič, který zajišťuje chlazení mladiny nebo
zrajícího piva na obsluhou zvolenou teplotu. Díky integrovanému chladiči není nutné tyto
kvasné jednotky napojovat na externí chladicí systém, je ale nutno zajistit v místnosti
s tanky provozní teplotu max. 35°C (větráním, případně dochlazováním klimatizací
v horkých dnech).
2) Kvasné jednotky FUIC 4x CCT – stejně jako u jednotek FUIC 2x CCT, ale jedna jednotka
obsahuje v sestavě 4 cylindricko-kónické tanky. Výhodou je úspora pořizovací ceny
vzhledem k nižší ceně za 1 CCT tank při stejném celkovém objemu 4 tanků.
3) Kvasné jednotky FUEC 2x CCT – každá kvasná jednotka obsahuje 2 CCT a není osazená
integrovaným chladičem. Jedna nebo několik FUEC jednotek se napojují na společnou
chladicí jednotku, která může být buďto s integrovaným kondenzátorem (umístěná
kompletně v interiéru) nebo s odděleným kondenzátorem (část odvádějící teplo je
umístěná v exteriéru – vyžaduje instalaci specializovanou chladírenskou firmou).
4) Kvasné jednotky FUEC 4x CCT – stejně jako u jednotek FUEC 2x CCT, ale jedna jednotka
obsahuje v sestavě 4 cylindricko-kónické tanky. Výhodou jsou investiční úspory.
24
Kvasné jednotky BREWORX MODULO se dále vyrábějí ve třech variantách z hlediska
povoleného přetlaku a kvality vnitřního povrchu :
1) Kvasné jednotky beztlakové BREWORX MODULO FUIC/FUEC NxCCT-NP – tanky jsou
vyrobené jako netlakové nádoby, určené výhradně pro hlavní kvašení mladiny při
přetlaku 0 bar. V těchto tancích není možné pivo tzv. zahradit a používat nádoby pro
proces zrání piva, kdy je pivo sycené pod tlakem. V tomto provedení cylindrickokónických tanků nejsou vnitřní svary broušeny, neboť se nepočítá s odsáváním kvasnic
z kónusu bez současného přetažení piva do jiného zracího tanku. Proto je i chůazení tanků
dimenzováno na teploty dostatečné pro hlavní kvašení, nikoli ale pro zrání piva.
2) Kvasné jednotky nízkotlakové BREWORX MODULO FUIC/FUEC NxCCT-LP – tanky jsou
vyrobené jako nízkotlakové nádoby, určené jak pro hlavní kvašení mladiny, tak také pro
následné zrání piva pod přetlakem do 1,5 bar. V těchto tancích již je možné pivo zahradit
a přejít z hlavního kvašení na zrání piva ve stejné nádobě. Je ale vždy lepší pivo
přetáhnout do jiného vyčištěného tanku a lépe tak separovat pivo od usazených kvasnic.
V tomto provedení jsou vnitřní svary broušeny na drsnost Ra 0,8, což výrazně zlepšuje skluz
usazených kvasnic do jímacího kónusu tanku. Konstrukčné řešení umožňuje ručně stáčet
pivo do kegů a lahví, přetlak 1,5 bar ale není dostatečný pro strojové stáčení piva.
3) Kvasné jednotky vysokotlakové BREWORX MODULO FUIC/FUEC NxCCT-HP – tanky jsou
vyrobené jako vysokotlakové nádoby, určené pro hlavní kvašení mladiny, pro následné
zrání piva pod přetlakem do 2,0 bar a dále je při přetlaku až 3,0 bar možné pivo strojově
stáčet jdo kegů a do lahví. V těchto tancích je možné pivo zahradit a přejít z hlavního
kvašení na zrání piva ve stejné nádobě. V tomto provedení jsou vnitřní svary broušeny na
drsnost Ra 0,8, což výrazně zlepšuje skluz usazených kvasnic do jímacího kónusu tanku.
Použitelnost typu kvasných jednotek podle typu varny a zvoleného počtu varů ve varný den
Varna MODULO
250PMC
500PMC
1000PMC
LME-250
LME-500
LME-1000
FUIC/FUEC 2x 250
1 var/den
-
-
1 var/den
-
-
FUIC/FUEC 2x 500
2 vary/den
1 var/den
-
2 vary/den
1 var/den
-
FUIC/FUEC 2x 750
-
-
-
3 vary/den
-
-
FUIC/FUEC 2x 1000
-
2 vary/den
1 var/den
4 vary/den
2 vary/den
1 var/den
FUIC/FUEC 2x 1500
-
-
-
-
3 vary/den
-
FUIC/FUEC 2x 2000
-
-
2 vary/den
-
4 vary/den
2 vary/den
Kvasný blok
MODULO
Použitelnost typu kvasných jednotek pro výrobní operace
hl.
kvašení
zrání
filtrace
čepování
stáčení
ruční
stáčení
strojové
FUIC Nx CCT - NP 0.0 bar
vyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
FUIC Nx CCT - LP 1.5 bar
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
nevyhovuje
FUIC Nx CCT - HP 3.0 bar
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
FUEC Nx CCT - NP 0.0 bar
vyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
nevyhovuje
FUEC Nx CCT - LP 1.5 bar
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
nevyhovuje
FUEC Nx CCT - HP 3.0 bar
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
VÝROBNÍ OPERACE
KVASNÝ BLOK MODULO
25
4.1 Kvasné jednotky FUIC 2x CCT-NP s integrovaným chladičem - parametry
Typ kvasné jednotky
Breworx Modulo FUIC 2xCCT NP - s integrovaným chladičem, netlakové 0 bar
FUIC 2x250
CCT-NP
FUIC 2x500
CCT-NP
FUIC 2x750
CCT-NP
FUIC
2x1000
CCT-NP
FUIC
2x1500
CCT-NP
FUIC
2x2000
CCT-NP
2x 250
2x 500
2x 750
2x 1000
2x 1500
2x 2000
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Čepování piva z tanků
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva ruční
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva strojové
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Filtrace
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Chlazení
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
Parametry
Užitečný objem [litry]
Nastavitelný přetlak
Hlavní kvašení mladiny
Ovládání chlazení
Chladicí médium
voda
voda
voda
voda
voda
voda
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
1 kW
1 kW
1,7 kW
1,7 kW
2,0 kW
3 kW
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
Stavoznak
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Hradicí aparatura
ne
ne
ne
ne
ne
ne
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
2450
2850
3150
3350
3 550
3 750
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
Průlez
Sanitační sprcha
Izolace nádob
Délka [mm]
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
26
4.2 Kvasné jednotky FUIC 4x CCT-LP s integrovaným chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Breworx Modulo FUIC 2xCCT LP - s integrovaným chladičem, nízkotlakové 1.5 bar
FUIC 2x250
CCT-LP
FUIC 2x500
CCT-LP
FUIC 2x750
CCT-LP
FUIC
2x1000
CCT-LP
FUIC
2x1500
CCT-LP
FUIC
2x2000
CCT-LP
Užitečný objem [litry]
2x 250
2x 500
2x 750
2x 1000
2x 1500
2x 2000
Nastavitelný přetlak
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Filtrace
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Chlazení
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
Parametry
Stáčení piva strojové
Ovládání chlazení
Chladicí médium
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1 kW
1 kW
1,7 kW
1,7 kW
2,0 kW
3 kW
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
2450
2850
3150
3350
3 550
3 750
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Sanitační sprcha
Izolace nádob
Délka [mm]
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Úhel kónusu
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
27
4.3 Kvasné jednotky FUIC 2x CCT-HP s integrovaným chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Parametry
Užitečný objem [litry]
Breworx Modulo FUIC 2xCCT LP - s integrovaným chladičem, vysokotlakové 3.0 bar
FUIC 2x250
CCT-HP
FUIC 2x500
CCT-HP
2x 250
2x 500
FUIC 2x750 FUIC 2x1000 FUIC 2x1500 FUIC 2x2000
CCT-HP
CCT-HP
CCT-HP
CCT-HP
2x 750
2x 1000
2x 1500
2x 2000
Nastavitelný přetlak
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva strojové
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Filtrace
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Chlazení
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
Ovládání chlazení
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
Chladicí médium
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
1 kW
1 kW
1,7 kW
1,7 kW
2,0 kW
3 kW
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Sanitační sprcha
Izolace nádob
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
2450
2850
3150
3350
3 550
3 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
28
4.4 Kvasné jednotky FUIC 4x CCT-NP s integrovaným chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Breworx Modulo FUIC 4xCCT NP - s integrovaným chladičem, netlakové 0 bar
FUIC 4x250
CCT-NP
FUIC 4x500
CCT-NP
FUIC 4x750
CCT-NP
FUIC
4x1000
CCT-NP
FUIC
4x1500
CCT-NP
FUIC
4x2000
CCT-NP
4x 250
4x 500
4x 750
4x 1000
4x 1500
4x 2000
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Čepování piva z tanků
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva ruční
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva strojové
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Filtrace
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Chlazení
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
Ovládání chlazení
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
Chladicí médium
voda
voda
voda
voda
voda
voda
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
6°C - 25°C
5,8 kW
7,4 kW
Parametry
Užitečný objem [litry]
Nastavitelný přetlak
Hlavní kvašení mladiny
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
1 kW
2 kW
3 kW
4,4 kW
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
3x 400V/16A 3x 400V/16A
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
Stavoznak
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Hradicí aparatura
ne
ne
ne
ne
ne
ne
horní
horní
boční
boční
boční
boční
Průlez
Sanitační sprcha
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
4150
4950
5550
5950
6 350
6 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Izolace nádob
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
29
4.5 Kvasné jednotky FUIC 4x CCT-LP s integrovaným chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Parametry
Užitečný objem [litry]
Breworx Modulo FUIC 4xCCT LP - s integrovaným chladičem, nízkotlakové 1.5 bar
FUIC 4x250
CCT-LP
FUIC 4x500
CCT-LP
4x 250
4x 500
FUIC 4x750 FUIC 4x1000 FUIC 4x1500 FUIC 4x2000
CCT-LP
CCT-LP
CCT-LP
CCT-LP
4x 750
4x 1000
4x 1500
4x 2000
Nastavitelný přetlak
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva strojové
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Filtrace
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Chlazení
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
Ovládání chlazení
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
Chladicí médium
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
5,8 kW
7,4 kW
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
1 kW
2 kW
3 kW
4,4 kW
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Sanitační sprcha
Izolace nádob
3x 400V/16A 3x 400V/16A
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
4150
4950
5550
5950
6 350
6 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
30
4.6 Kvasné jednotky FUIC 4x CCT-HP s integrovaným chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Breworx Modulo FUIC 4xCCT LP - s integrovaným chladičem, vysokotlakové 3.0
bar
FUIC 4x250
CCT-HP
FUIC 4x500
CCT-HP
FUIC 4x750
CCT-HP
FUIC
4x1000
CCT-HP
FUIC
4x1500
CCT-HP
FUIC
4x2000
CCT-HP
Užitečný objem [litry]
4x 250
4x 500
4x 750
4x 1000
4x 1500
4x 2000
Nastavitelný přetlak
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva strojové
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Filtrace
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Chlazení
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
integrované
Ovládání chlazení
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
Chladicí médium
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1 kW
2 kW
3 kW
4,4 kW
5,8 kW
7,4 kW
230V/16A
230V/16A
230V/16A
230V/16A
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
Parametry
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
3x 400V/16A 3x 400V/16A
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Sanitační sprcha
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
4150
4950
5550
5950
6 350
6 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Izolace nádob
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
31
4.7 Kvasné jednotky FUEC 2x CCT-NP s externím chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Parametry
Užitečný objem [litry]
Nastavitelný přetlak
Breworx Modulo FUEC 2xCCT NP - s externím chladičem, netlakové 0 bar
FUEC 2x250 FUEC 2x500 FUEC 2x750
CCT-NP
CCT-NP
CCT-NP
2x 250
2x 500
2x 750
FUEC
2x1000
CCT-NP
FUEC
2x1500
CCT-NP
FUEC
2x2000
CCT-NP
2x 1000
2x 1500
2x 2000
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Čepování piva z tanků
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva ruční
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva strojové
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
Ovládání chlazení
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
Chladicí médium
voda
voda
voda
voda
voda
voda
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hlavní kvašení mladiny
Filtrace
Chlazení
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
Stavoznak
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Hradicí aparatura
ne
ne
ne
ne
ne
ne
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Průlez
Sanitační sprcha
Izolace nádob
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
2450
2850
3150
3350
3 550
3 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
32
4.8 Kvasné jednotky FUEC 2x CCT-LP s externím chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Parametry
Breworx Modulo FUEC 2xCCT LP - s externím chladičem, nízkotlakové 1.5 bar
FUEC 2x250 FUEC 2x500 FUEC 2x750
CCT-LP
CCT-LP
CCT-LP
FUEC
2x1000
CCT-LP
FUEC
2x1500
CCT-LP
FUEC
2x2000
CCT-LP
Užitečný objem [litry]
2x 250
2x 500
2x 750
2x 1000
2x 1500
2x 2000
Nastavitelný přetlak
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva strojové
Filtrace
Chlazení
Ovládání chlazení
Chladicí médium
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
Stavoznak
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
2450
2850
3150
3350
3 550
3 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
Sanitační sprcha
Izolace nádob
Úhel kónusu
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
33
4.9 Kvasné jednotky FUEC 2x CCT-HP s externím chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Breworx Modulo FUEC 2xCCT LP - s externím chladičem, vysokotlakové 3.0 bar
Parametry
FUEC 2x250 FUEC 2x500 FUEC 2x750 FUEC 2x1000 FUEC 2x1500 FUEC 2x2000
CCT-HP
CCT-HP
CCT-HP
CCT-HP
CCT-HP
CCT-HP
Užitečný objem [litry]
2x 250
2x 500
2x 750
2x 1000
2x 1500
2x 2000
Nastavitelný přetlak
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva strojové
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Filtrace
Chlazení
Ovládání chlazení
Chladicí médium
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
příprava pro příprava pro příprava pro příprava pro příprava pro příprava pro
externí chlaz. externí chlaz. externí chlaz. externí chlaz. externí chlaz. externí chlaz.
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
PLC
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
24VAC 0,2 kW 24VAC 0,2 kW 24VAC 0,2 kW 24VAC 0,2 kW 24VAC 0,2 kW 24VAC 0,2 kW
-
-
-
-
-
-
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
2450
2850
3150
3350
3 550
3 750
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Sanitační sprcha
Izolace nádob
Délka [mm]
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Úhel kónusu
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
34
4.10 Kvasné jednotky FUEC 4x CCT-NP s externím chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Parametry
Užitečný objem [litry]
Breworx Modulo FUEC 4xCCT NP - s externím chladičem, netlakové 0 bar
FUEC 4x250 FUEC 4x500 FUEC 4x750
CCT-NP
CCT-NP
CCT-NP
FUEC
4x1000
CCT-NP
FUEC
4x1500
CCT-NP
FUEC
4x2000
CCT-NP
4x 250
4x 500
4x 750
4x 1000
4x 1500
4x 2000
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
0 bar
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Čepování piva z tanků
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva ruční
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Stáčení piva strojové
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
Nastavitelný přetlak
Hlavní kvašení mladiny
Filtrace
Chlazení
Ovládání chlazení
Chladicí médium
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
voda
voda
voda
voda
voda
voda
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
6°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
-
-
-
-
-
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
mořený,
nebroušený
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ne
ne
ne
ne
ne
ne
Přetlak / podtlak. ventil
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Hradicí aparatura
ne
ne
ne
ne
ne
ne
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
4150
4950
5550
5950
6 350
6 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Průlez
Sanitační sprcha
Izolace nádob
Úhel kónusu
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
35
4.11 Kvasné jednotky FUEC 4x CCT-LP s externím chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Parametry
Breworx Modulo FUEC 4xCCT LP - s externím chladičem, nízkotlakové 1.5 bar
FUEC 4x250 FUEC 4x500 FUEC 4x750
CCT-LP
CCT-LP
CCT-LP
FUEC
4x1000
CCT-LP
FUEC
4x1500
CCT-LP
FUEC
4x2000
CCT-LP
Užitečný objem [litry]
4x 250
4x 500
4x 750
4x 1000
4x 1500
4x 2000
Nastavitelný přetlak
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
nevhodné
Ovládání chlazení
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
nevhodné
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
Chladicí médium
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
Stáčení piva strojové
Filtrace
Chlazení
Nastavitelná teplota v CCT
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
24VAC 0,2
kW
-
24VAC 0,2
kW
-
24VAC 0,2
kW
-
24VAC 0,2
kW
-
24VAC 0,2
kW
-
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
1,5 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
4150
4950
5550
5950
6 350
6 750
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Sanitační sprcha
Izolace nádob
Délka [mm]
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
36
4.12 Kvasné jednotky FUEC 4x CCT-HP s externím chladičem – parametry
Typ kvasné jednotky
Parametry
Breworx Modulo FUEC 4xCCT LP - s externím chladičem, vysokotlakové 3.0 bar
FUEC 4x250 FUEC 4x500 FUEC 4x750
CCT-HP
CCT-HP
CCT-HP
FUEC
4x1000
CCT-HP
FUEC
4x1500
CCT-HP
FUEC
4x2000
CCT-HP
Užitečný objem [litry]
4x 250
4x 500
4x 750
4x 1000
4x 1500
4x 2000
Nastavitelný přetlak
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Hlavní kvašení mladiny
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Zrání piva
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Čepování piva z tanků
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva ruční
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Stáčení piva strojové
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Filtrace
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
vhodné
Ovládání chlazení
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
příprava pro
externí
chlaz.
PLC
Chladicí médium
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
glycol
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
1°C - 25°C
24VAC 0,2
kW
-
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
35°C
Vnitřní povrch
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
mořený,
broušený 2B
Ra 0,8
Vnější povrch
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
mořený,
nebroušený
SB
Chlazení
Nastavitelná teplota v CCT
El.příkon
Elektrické jištění
Maximální teplota okolí
Přetlak / podtlak. ventil
ano
ano
ano
ano
ano
ano
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
DN 10
ano
ano
ano
ano
ano
ano
Hradicí aparatura s manom.
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
3,0 bar
Průlez
horní
horní
boční
boční
boční
boční
ano
ano
ano
ano
ano
ano
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
PU 50 mm
Délka [mm]
4150
4950
5550
5950
6 350
6 750
Hloubka [mm]
750
950
1100
1200
1 300
1 400
Vzorkovací kohout
Stavoznak
Sanitační sprcha
Izolace nádob
Výška [mm]
1890
2190
2290
2590
2 990
3 290
Výstup mladiny
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
DN40
68°
68°
68°
68°
68°
68°
Mobilita
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
odm.kola
Stabilita
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
stav.nohy
Materiál
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
AISI 304
Záruka
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
24 měs
Úhel kónusu
37
Upozornění :
Pro všechny kvasné jednotky platí, že je nutné technicky zajistit odsávání CO2 z místnosti těsně
nad podlahou. Toto lze zajistit jednoduchým ventilátorem ve zdi, spínaným časovým spínačem při
frekvenci každých cca 20 minut na 1 minutu.
5. SANITACE – CIP & SIP (Cleaning and Sanitizing In Place)
Důkladné mytí, sanitace a sterilizace všech zařízení, přicházejících v minipivovaru do styku
s potravinou, je naprosto podstatným předpokladem výroby kvalitního a chutného piva. Většina
příčin nedobrého pivního produktu u minipivovarů i restaurací spočívá v nedokonalé
a nedůsledné péči o čistotu a sterilitu všech nádob, potrubí, hadic, čerpadel, spojek i jiných
zařízení v pivovaru.
Proto je čistotě a sterilitě celého pivovarského zařízení nutno věnovat maximální možnou
pozornost. Pravidelné a důsledné mytí, sanitace a sterilizace je otázkou technického řešení,
organizace práce a především disciplíny obsluhujícího personálu.
V minipivovarech BREWORX MODULO je péče o čistotu pivovarské technologie řešena v několika
úrovních :
1. Úroveň – MYTÍ TECHNOLOGIE
Důkladné mytí celého zařízení se provádí po každém použití jakéhokoli pivovarského
zařízení. K mytí se používá studená pitná voda z vodovodního řadu nebo místní studny
a horká voda, získaná buďto přímým ohřevem anebo rekuperací odpadního tepla
z výrobního procesu.
Varna, kvasné nádoby, zrací nádoby, přetlačné nádoby – jsou vymývány studenou
a horkou vodou v tzv. mycích cyklech, a to pomocí čerpadel a sprch integrovaných do
nitra nádob.
Potrubí a hadice jsou zevnitř vymývány proudem studené a horké vody v mycích cyklech
pomocí čerpadel.
Celá pivovarská technologie se musí pravidelně umývat také z vnější strany, což zajišťuje
obsluha pivovaru v souladu se sanitačním řádem.
Po umytí technologie je znečištěná voda vypouštěná do kanalizace nebo zpracována
v ČOV.
2. Úroveň – SANITACE TECHNOLOGIE
Mycí cykly jsou prokládány sanitačními cykly, kdy je čistá voda nahrazená sanitačním
roztokem. Jako sanitační roztok se používá slabě koncentrovaný hydroxid sodný NaOH
a slabě koncentrovaná kyselina dusičná HNO3. Sanitačním roztokem je stejně jako vodou
v uzavřené smyčce proplachováno zvolené zařízení, a to pomocí sanitačních čerpadel.
Agresívní ohřátý sanitační roztok pomůže vyčistit zbytky surovin,mladiny a piva z nádob,
potrubí i hadic. Na konci sanitačního cyklu se sanitační roztok jímá do neutralizační
nádoby, kde se kyselina a louh vzájemně zneutralizují a vypustí do odpadu.
Pro ohřev sanitačních roztoků a jejich cirkulaci se používá buďto speciální režim varny
s pomocí pojízdného sanitačního čerpadla, anebo pro tento účel vyhrazené CIP stanice.
3. Úroveň – STERILIZACE TECHNOLOGIE
Veškerá zařízení, přicházející do styku s potravinou, je doporučeno těsně před použitím
sterilizovat. Sterilizace (zabití živých organismů) se provádí buďto chemicky speciálním
sterilizačním roztokem (obvykle Peristil) , anebo vysokou teplotou pomocí horké páry.
Výhodou sterilizace párou je možnost velmi rychle a levně sterilizovat celou technologií
„profouknutím“, zatímco sterilizačním roztokem lze ošetřit jen zvenku dostupná místa. Proto
je výhodné vybavit minipivovar vyvíječem páry.
38
5.1 Mobilní čerpadlo – čerpání vody, piva a sanitačních roztoků
Pojízdné čerpadlo se v minipivovaru využívá pro:
• Přečerpávání piva a jeho meziproduktů mezi nádobami
(alternativa k přetlačování)
• Čištění nádob, potrubí a hadic vodou
• Sanitace nádob, potrubí a hadic sanitačním roztokem
Typ
Čerpadlo LIVERANI
Výkon čerpadla ( l / min)
43 / 115 / 300
Otáčky motoru (n / min)
900
Maximální prac. Tlak /bar/
Rozměry d x š x v /mm/:
Hmotnost /kg/
3
780 x 325 x 925
20
Krytí
IP 55
Přepínač směru
ano
5.2 CIP stanice
Sanitační stanice (CIP) slouží k dokonalému
vyčištění
veškerého
strojního
zařízení
a
potrubních
systémů
minipivovaru,
které
přicházejí do styku se zpracovávanými médii a
kapalinami. Bez tohoto zařízení nelze provozovat
linku na výrobu a stáčení nápojů.
CIP stanice je umístěna na nosném nerezovém
rámu, který umožňuje snadnou dopravu a
manipulaci.
Sanitační stanice se skládá ze tří nádrží. V jedné
z nádrží se uchovává sanitační prostředek
vhodný pro vícenásobné použití. Stanice dále
obsahuje soustavu armatur potřebných pro její
provoz. Ohřev sanitačního prostředku se provádí
elektricky nebo párou z externího zdroje páry.
Sanitační stanice dále obsahuje výtlačné
sanitační čerpadlo, které dopravuje mycí
prostředek k sanitovanému zařízení. V sestavě
CIP stanice je dále jeden kus vratného
sanitačního čerpadla, které dopravuje sanitační
prostředek zpět do CIP stanice.
Sanitační stanice má svůj vlastní čisticí okruh ,
takže po jeho nastavení je schopna se sama vyčistit. Dávkování sanitačního prostředku do
stanice je ruční.
Celá sanitační stanice včetně nosného rámu je vyrobena z nerezavějící oceli vhodné pro použití
v potravinářském průmyslu.
39
Sanitační CIP stanice
Typ CIP stanice
Objem sanitovaných nádob [ hl ]
Zařízení pro mytí a sanitaci pivovarských nádob, hadic a potrubních cest
CIP-50
CIP-100
CIP-200
CIP-300
CIP-600
CIP-1200 CIP-2400
1,5 až 3,0 2,5 až 5,0 3,0 až 6,0 5,0 až 10
10 až 20
20 až 40
40 až 80
Počet nádob CIP stanice
3
3
3
3
3
3
3
Objem zásobníku NaOH [ litry ]
50
100
200
300
600
1200
2400
Objem zásobníku H2SO4 [ litry ]
50
100
200
300
600
1200
2400
Objem neutralizační nádoby [ litry ]
Ohřívací komora s topnými tělesy [litry]
Výkon topných těles ohřevu [ kW ]
Potrubní připojovací armatury
Čerpadlo [ litry/min ]
Regulace teploty sanit.roztoku
20
40
60
120
240
480
960
12
12
18
18
24
32
40
3,5
6
10,5
18
24
30
36
DN25
DN32
DN40
DN40
DN40
DN50
DN50
95
95
120
180
240
300
360
0 až 80°C 0 až 80°C 0 až 80°C 0 až 80°C 0 až 80°C 0 až 80°C 0 až 80°C
Rozměry
hloubka /mm/
1460
1150
480
1700
1600
800
1850
1800
900
1900
2000
1000
2100
2600
1200
2160
3300
1500
2820
3800
1700
Hmotnost netto /kg/
103
190
270
350
580
970
1750
Hmotnost brutto /kg/
223
430
730
1070
2020
3850
7510
Příkon (kW)
4,2
7,2
12,6
21,6
28,8
36
43,2
Jištění elektrického připojení
3x230V
16A
3x230V
16A
3x230V
16A
Mobilita
poj.kola
poj.kola
Stabilita
aretace
aretace
3x230V
3x230V
3x230V
3x230V
25A
32A
40A
50A
kola
kola
kola
kola
poj.kola
odm.
odm.
odm.
odm.
aretace stav.nohy stav.nohy stav.nohy stav.nohy
Záruka
24 měs.
24 měs.
24 měs.
výška /mm/
šířka /mm/
24 měs.
24 měs.
24 měs.
24 měs.
6. TECHNICKÉ PLYNY
Minipivovar se neobejde bez základních technických plynů a zařízení pro jejich výrobu, případně
distribuci.
V minipivovarech BREWORX MODULO se používají tyto technické plyny :
1. Sterilizovaný vzduch – získává se pomocí vzduchového kompresoru, který je osazený
mikrobiálním uhlíkovým filtrem s 3-nádobnou filtrací. Sterilní vzduch se používá ve spojení
s CO2 jako tlačný plyn pro přetlačování piva a pro okysličení mladiny před jejím
zakvášením. Dále se používá jako tlakový plyn pro pneumatické pohony
u automatických zařízení (automatická varna, automatická myčka kegů apod.) Nesmí se
dostat do přímého styku s pivem – způsouje jeho oxidaci. Proto se vždy používá
k přetlačování v kombinaci s CO2, který tvoří oddělovací vrstvu mezi pivem a vzduchem.
2. CO2 – oxid uhličitý – základní tlačný plyn pro přetlačování piva mezi nádobami –
odděluje pivo od tlakového vzduchu. Tento plyn si zajišťuje provozovatel minipivovaru
v tlakových lahvích od místního dodavatele technických plynů. Ačkoli v minipivovaru
vzniká jako odpadní produkt kvašení CO2, jeho jímání v použitelném stavu není
v podmínkách malého pivovaru ekonomicky únosné a takto vzniklý plyn se nijak dále
nevyužívá, naopak je potřeba jej spolehlivě odsát a vyfouknout do exteriéru. Nemí být
dlouhou dobu ve styku s pivem – způsouje jeho přesycení.
3. N2 – dusík – nahrazuje CO2 tam, kde je to možné a ekonomické – především se používá
jakot lačný plyn namísto směsi CO2 a vzduchu. Jeho výhodou oprotu CO2 je jeho velmi
levná výroba přímo v pivovaru v tzv. vyvíječi dusíku , což je jedno z volitelných zařízení pro
40
vybavení minipivovarů BREWORX MODULO. Nevýhodou je, že nemůže být ve styku
s pivem příliš dlouho, neboť způdobuje po čase jeho odsycení.
4. Biogon – směs CO2 a N2 – ideální tlačný plyn pro tlačení piva. Používá se především
u přetlačných tanků a kegů, kde je tlačný plyn dlouhodobě ve styku s pivem. Nevýhodou
Biogonu je jeho vyšší cena ve srovnání s N2 a CO2. Biogon nakupuje provozovatel
v tlakových lahvích od místního distributora. Jeho používání v minipivovaru je volitelné
a je na rozhodnutí provozovatele, zda jím nahradí levnější tlačné plyny.
5. Kyslík – tlakový medicinský kyslík se používá volitelně namísto sterilního vzduchu
k okysličování mladiny, pokud není možné pomocí filtrů zajistit dostatečně čistý vzduch,
anebo když jsou problémy s rozkvášením mladiny. Nakupuje se v tlakových lahvích.
6.1 VZDUCHOVÝ KOMPRESOR S MIKROBIÁLNÍMI FILTRY
Kompresor slouží v pivovaru pro výrobu tlakového vzduchu. Ten se
používá pro řadu operací a zařízení :
• Provzdušňování mladiny před hlavním kvašením (pouze ve
spojení se sterilizačními vzduchovými filtry)
• Tlačný plyn pro tlačení piva a kvasnic z nádob (pouze
s využitím speciálních postupů – pivo nesmí přijít do přímého
styku se vzduchem)
• Pohon pneumatických zařízení (například pneumaticky
ovládaný zdvih kypřidla, pneumatické klapky apod.)
• Čištění technologie
• Výroba dusíku (ve spojení s generátorem dusíku)
Typ vzd. kompresoru
El. příkon /kW/
3
Sací výkon (m /h)
PKS 9/50
PKS 17/150
SKS 51/500
1,5
3,0
7,5
15,1
26,9
67,6
Výtlačný výkon (m /h)
9
17
51
Objem vzdušníku /L/
Max. výtlačný přetlak
/bar/
Rozsah automatického
Tlaku /bar/
Hladina hluku /dB/
Rozměry /mm/:
- šířka
- délka
- výška
Hmotnost /kg/
40
150
500
10
10
6,5 – 9,0
6,9 – 9,0
76
80
85
815
435
730
57
525
1296
1063
96
SF 3/8, MF 012-3/8, MC
012-3/8
606
1873
1403
305
SF 3/8, MF 012-3/8, MC
012-3/8
3
Filtry
10
6,5 – 9,0
SF 3/8, MF 012-3/8, MC
012-3/8
41
6.2 Redukční ventily pro plyny CO2, N2, Biogon v tlakových lahvích
Redukční ventil je součást setu pro dávkování
plynů CO2 (oxid uhličitý) N2 (dusík), které se
používají v pivovaru jako tlačné plyny pro
vytlačování piva z nádob.
Nejdůležitější část setu, tlakové láhve s plyny
CO2, a N2, nedodáváme. Zákazník si je zajišťuje
sám u místního dodavatele průmyslových plynů,
který provádí také další plnění těchto lahví.
Láhve s N2 mohou být výhodně nahrazeny
vlastním vyvíječem dusíku.
CO2 či N2 se používají v pivovaru buďto
samostatně, anebo lépe smíchané ve
stanoveném vzájemném poměru, kdy tvoří
ideální plyn pro tlačení piva nazvaný Biogon.
Volitelně k pivovarům dodáváme redukční
ventily pro všechny 4 druhy tlačných plynů :
• Vzduch
• Oxid uhličitý
• Dusík
• Biogon
42
6.3 Vyvíječ dusíku *
Potřeba zbavit se závislosti minipivovaru na dodavatelích tlačných
plynů v tlakových lahvích a snížit provozní náklady vede k pořízení
vlastního zařízení pro výrobu těchto plynů. Zatímco velké pivovary
jímají oxid uhličitý, vznikající při hlavním kvašení jako odpadní
produkt piva v cylindrokónických tancích, pro minipivovary by byla
technologie pro zachytávání CO2 příliš nákladná. Neplatí to ale
o výrobě dusíku. Tlačný plyn dusík N2 s i může každý minipivovar
s minimálními náklady vyrábět sám, pomocí tzv. vyvíječe dusíku.
Vyvíječ dusíku pracuje na principu separace molekul dusíku
z tlakového vzduchu pomocí speciální membrány, vyrobené
nanotechnologií.
K našim minipivovarům dodáváme několik výkonnostně
odstupňovaných typů vyvíječů dusíku N2 :
Typ vyvíječe dusíku
Generované množství
N2 - režim normal
(99 % N2) l/h
Generované množství
N2 – režim booster
(97 % N2) l/h
Výtlak piva (l/h) při
tlaku N2 2,5 bar –
v režimu normal 99%
Kompresor
Typ membrány
Rozměry : šířka x délka
x výška (mm)
Hmotnost vyvíječe
(kg)
Čistota dusíku
v rež.normal (dle
potrav. normy EIGA)
Výstupní tlak N2 (bar)
Výst. tlak Biogon (bar)
Kapacita zásobníku
N2 (l)
Automat. směšovač
CO2 + N2
Napáení
Příkon (W)
Předp. životnost
membrány
Měření spotřeby N2
Pracovní teplota °C
NG-160K
NG-400
NGS-400
NGS-1000
NGS-2000
NGS-3000
160
400
400
900
1800
2700
480
1200
1200
2700
5400
8100
65
160
160
360
720
1080
Integrovaný
ParkerHIFlu
xx ST301
280 x 550 x
800
externí
ParkerHIFlu
xx ST301
280 x 550 x
140
Integrovaný
Parker
ST304
600 x 900 x
1750
Integrovaný
Parker
SA604 M1
600 x 900 x
1750
Integrovaný
Parker
SA604 M2
600 x 900 x
1750
Integrovaný
Parker
SA604 M3
600 x 900 x
1750
32
9
188
188
188
188
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
99 %
5,0
4,5
5,0
4,0
2,0 – 5,0
2,5 – 4,0
2,0 – 5,0
2,5 – 4,0
2,0 – 5,0
2,5 – 4,0
2,0 – 5,0
2,5 – 4,0
Bez zás.
300
300
300
300
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
230V/50Hz
750
230V/50Hz
100
230V/50Hz
2000
3x400V
3000
3x400V
3500
3x400V
3500
10let
10let
10let
10let
10let
10let
Ano
+10 až +30
Ano
+10 až +30
Ano
+10 až +30
Ano
+10 až +30
Ano
+10 až +30
Ano
+10 až +30
Bez zás.
43
7. KVASNIČNÉ HOSPODÁŘSTVÍ – dávkování a uchovávání kvasnic
Kvasničné hospodářství zahrnuje nádoby a zařízení pro :
• dávkování kvasnic do kvasných nádob
• sběr použitých kvasnic z kvasných nádob
• praní použitých kvasnic (regeneraci)
• uchovávání živých kvasnic
• pěstování kvasničných kmenů (propagaci)
Získávání nových kvasnic - nákup od větších pivovarů anebo z kvasničných laboratoří
Životnost dávky kvasnic – obvykle 4 – 6 použití za podmínky správného skladování a praní
Dodáváme do našich minipivovarů BREWORX MODULO zařízení pro kvasničné hospodářství
v sestavě optimální podle velikosti a zvolené technologie minipivovaru, anebo podle
individuálních přání zákazníků.
7.1 Nerezová konev pro skladování kvasnic 12-20 l /
chlazená vzduchem
Nerezová konev pro skladování a ruční praní kvasnic je vyrobená z
potravinářské oceli 1.4301. Nádobu je nutné uchovávat v chlazením prostoru
(vyhrazená chladnička) při teplotě cca 2-4°C.
Typ
Užitečný objem /L/
YSC – 12/20
12 - 20
Celkový objem /L/
14 - 24
7.2 Zásobník na kvasnice 40 l / 80l - neizolovaný / netlakový /
chlazený vzduchem
Speciální nádoba pro skladování, regeneraci a dávkování kvasnic je
vyrobená z potravinářské oceli 1.4301. Nádobu je nutné uchovávat v
chlazením prostoru (chladicí box) při teplotě cca 2-4°C. Nádoba je vybavená
rámem a je možné je na čepechnaklopit o 130° na obě strany pro snadné
nalévání kvasnic.
Typ
Užitečný objem /L/
Celkový objem /L/
YSTU-4A / YSTU-8A
40/80
Rozměry /mm/
44/88
760x700x1250/650
Plnicí a výtlačný ventil
Ventil pro napouštění prací vody
DN 25 / GG 1.4301
DN 15 / GG 1.4301
44
7.3 Zásobník na kvasnice 40 l / 80l - izolovaný / netlakový /
chlazený kapalinou
Nádoba pro regeneraci, skladování a čištění kvasnic je vyrobena z antikorozní
oceli třídy 1.4301. Nádoba má na válcové části duplexní plášť pro ochlazování
nádoby o světlosti 12 mm. Připojení na rozvod glykolu pomocí hadic. Ve vrchní
části je umístěn netlakový vlez pro kontrolu a sanitaci. Nádoba je umístěna v
konstrukci na dvou čepech což umožňuje náklon o 130° na obě strany.
Nádoba není uzpůsobena pro přetlak, čerpání kvasnic do nádob se provádí
prostřednictvím použití externího čerpadla.
Typ
Užitečný objem /L/
Celkový objem /L/
YSTU-4G / YSTU-8G
40/80
Objem duplikátorů /L/
44/88
3/4
Rozměry /mm/
Plnicí a výtlačný ventil
760x700x1250/650
DN 25 / GG 1.4301
Ventil pro napouštění prací vody
Sonda NTC
DN 15 / GG 1.4301
1
Solenoidový ventil pro chladicí kapalinu
Elektrický rozvaděč
DN 15
Switcher 230V 4A
7.4 Zásobník na kvasnice 40 l / 80l - izolovaný / tlakový /
chlazený kapalinou
Nádoba pro regeneraci skladování a čištění kvasnic je vyrobena
z antikorozní oceli třídy 1.4301. Nádoba má na válcové části duplexní
plášť pro ochlazování nádoby o světlosti 12 mm. Připojení na rozvod
glykolu pomocí hadic. Ve vrchní části je umístěn tlakový vlez pro kontrolu
a sanitaci. Nádoba je umístěna v konstrukci na dvou čepech což
umožňuje náklon o 130° na obě strany. Nádoba je uzpůsobena pro
přetlak, což umožní dávkovat kvasnice do nádob bez použití čerpadla.
Zásobníky pro skladování a
čištění kvasnic tlakové
Typ nádoby
Insulated with duplication - chilled by glycol or ice water
YSTP4G
YSTP8G
YSTP12G
YSTP16G
přetlakem
přetlakem
přetlakem
přetlakem
Užitečný objem nádrže /L/
40
80
120
160
Celkový objem nádrže /L/
48
88
132
176
Objem glykol. duplikátorů /L/
3,2
4
4,8
6,4
Šířka /mm/
660
860
1060
1260
Hloubka /mm/
550
750
950
1150
Dávkování kvasnic
45
Výška /mm/
1050
1250
1450
1650
50
50
50
50
DN 25 / 1.4301
DN 25 / 1.4301
DN 25 / 1.4301
DN 25 / 1.4301
Tlakoměr
DN 60
DN 60
DN 60
DN 60
Armatura pro vstup a výstup
vzduchu
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
Napouštěcí / vypouštěcí armatura
DN 25 / GG 1.4301
DN 25 / GG 1.4301
DN 25 / GG 1.4301
DN 25 / GG 1.4301
Regulační ventil -vstup propírací
vody
DN 15 / GG 1.4301
DN 15 / GG 1.4301
DN 15 / GG 1.4301
DN 15 / GG 1.4301
2
2
2
2
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
Podtlaková / přetlaková armatura
Jímka sondy NTC
Elektromagnetický ventil
Elektrický rozvaděč
Hl. vypínač 230V 4A /
dig. Termoregulátor
DIXEL XR 10 D 230 V,
Sonda NTC 6 mm
Hl. vypínač 230V
Hl. vypínač 230V 4A
4A / dig.
/ dig.
Termoregulátor
Termoregulátor
DIXEL XR 10 D 230
DIXEL XR 10 D 230 V,
V, Sonda NTC 6
Sonda NTC 6 mm
mm
Hl. vypínač 230V 4A /
dig. Termoregulátor
DIXEL XR 10 D 230 V,
Sonda NTC 6 mm
Použití pro kvasné nádoby
Tlakové
Tlakové
Tlakové
Tlakové
Hmotnost plné nádrže /kg/
110,0
140,0
180,0
235,0
Hmotnost plné nádrže /kg/
155,0
230,0
340,0
560,0
8. PROVZDUŠŇOVACÍ SVÍČKA – okysličování mladiny
Provzdušňovací svíčka slouží k provzdušnění mladiny
stlačeným sterilizovaným vzduchem před hlavním
kvašením.
Je vmontována do potrubí mladinové cesty, vzduchová
tryska je připojená na rozvod tlakového sterilního
vzduchu od kompresoru.
2,5 HL – 5,0 HL
10 HL
Typ
81052K
81052K
Napojení na porubní rozvody mladiny
DN 25
DN 40
G 1/4“
G 1/4“
255
65
280
87
Velikost varny
Napojení na vzduchové rozvody
Rozměry /mm/:
- délka
- výška
46
9. MYČKA / PLNIČKA PIVNÍCH SUDŮ - KEGŮ
Mytí, sanitace a plnění kegů je nezbytná operace v pivovarech, které distribuují vyrobené pivo do
dalších restaurací, případně ve své restauraci používají kegy k čepování piva.
Nabízíme tyto základní řešení mytí a plnění kegů pro
minipivovary :
9.1 KFM-01 : Plnička kegů ruční
Speciální ventil se používá pro plnění vyčištěných kegů
pivem u pivovarů vybavených manuální myčkou kegů.
Dodáváme s narážecí hlavicí určenou pro zvolený
model kegů.
9.2 KCM-10 Myčka a plnička kegů ruční – 7
až 10 kegů / hod.
Zařízení je konstruováno pro mytí a plnění keg sudů od 15
do 50 litrů. Výkon zařízení je 10 sudů o objemu 50 litrů za
hodinu při sanitaci, 7 sudů o objemu 50 litrů za hodinu při
sanitaci a plnění. Myčka kegů je v celonerezovém
provedení. Vkládání a odebírání sudů je ruční.
Zařízení pracuje v těchto cyklech :
1. Vypuštění zbytků piva
2. Vypuštění přetlaku
3. Výplach studenou vodou
4. Výplach sanitačním prostředkem
5. Výplach studenou vodou
6. Sterilizace párou (nutný externí zdroj páry)
7. Napuštění CO2
8. Plnění
Cykly 1-8 se spouštějí manuálně. Plnění kegů pivem se poté
provede pomocí plnicího ventilu.
47
9.3 KCA-25 Myčka a plnička kegů poloautomatická – 8 až 25 kegů / hod.
Zařízení je konstruováno pro mytí a plnění keg sudů od 15 do 50
litrů. Výkon zařízení je 25 sudů o objemu 50 litrů za hodinu pouze sanitace a 10 sudů o objemu 50 litrů - sanitace a plnění.
Myčka kegů je v celonerezovém provedení. Zařizení je řízeno
jednotkou PLC kde je
možné měnit doby jednotlivých cyklů. Vkládání a odebírání
sudů je ruční.
Zařízení pracuje v těchto cyklech :
1. Vypuštění zbytků piva
2. Vypuštění přetlaku
3. Výplach studenou vodou
4. Výplach sanitačním prostředkem
5. Výplach studenou vodou
6. Sterilizace párou (nutný externí zdroj páry)
7. Napuštění CO2
8. Plnění
Cykly 1-7 se provádějí automaticky, pak je obsluha vyzvána
k manipulaci s kegem a provede spuštění cyklu 8 plnění.
Typ myčky
Výkon v režimu mytí +sanitace (50l kegů
/ hod.)
Výkon v režimu mytí + sanitace + plnění
(50l kegů / hod.)
Vkládání a odebírání kegů
Napájení
Topení
Čerpadlo
Ovladací panel
Přepínání režimů mytí a sanitace
Sterilizace (volitelně)
Rozměry š x h x v [mm]
Hmotnost [kg]
KCM-10
KCA-25
10
25
7
10
manuální
3x400V /50Hz
16A
1,5 kW
manuální
3x400V /50Hz
16A
1,5 kW
750 W
750 W
230V / 50Hz
230V / 50Hz
manuální
automatické
pára externí
pára externí
1100x550x1350
1100x550x1350
65
80
48
10. FILTRACE PIVA – příprava piva k distribuci
Prodej nefiltrovaného piva je doménou minipivovarů ...
Výroba a prodej živého, nefiltrovaného piva je tím hlavním produktem, který odlišuje minipivovary
od produkce velkých pivovarů. Proto by měla nabídka piva bez filtrace či pasterace být
u minipivovarů vždy preferována. Plnost nefiltrovaného piva a jeho nezaměnitelné chuťové
vlastnosti, vysoký obsah lidskému tělu prospěšných látek, jemný zákal z živých kvasinek, pohled na
úžasnou technologii varny, výčep připojený přímo na tanky, vůně sladu a chmele, jíž je pivovarská
restaurace obvykle nasycená, to jsou hlavní devízy, kterými pivovarská restaurace oslovuje
zákazníky.
... ale není vhodný pro distribuci externím odběratelům
Je-li však část produkce minipivovaru anebo celý výrobní sortiment určen také pro další
odběratele anebo pro prodej v láhvích, petainerech a keg-sudech, pak je nefiltrované pivo pro
tento účel dosti nevhodné. Pivo plné živých kvasinek je velmi náchylné na změnu teploty a jeho
distribuce mimo pivovar, kde obvykle není možné zajistit prostředí se stálou teplotou mezi 2 - 5 °C,
vede k rychlé změně senzorických
vlastností původního produktu. Rovněž
další požadavky na péči o nefiltrované
pivo bývají pro provozovatele běžných
restaurací velmi odlišné od zažitých
zvyklostí a není snadné si jejich dodržování
na odběratelích vynucovat.
Jestliže by například majitel vzdálené
restaurace měl zájem o odběr a nabídku
nefiltrovaného piva z minipivovaru, pak by
musel investovat značné prostředky do
zajištění izolovaného, aktivně chlazeného
sklepa, a dále by musel být tento podnik
zavážen vozidlem s chlazeným nákladním
prostorem. Pivo dodané odběrateli se
musí dále před připojením k výčemu
uklidnit, tzn. nechat několik hodin odstát,
aby zvířené kvasinky sedly ke dnu nádoby.
Další manipulace s nádobami pak musí
být velmi šetrná, aby nedošlo k dalšímu
zvíření piva například jeho kutálením k výčepnímu zařízení. Odběratel si musí hlídat krátké
spotřební lhůty nefiltrovaného piva, brát sudy ze skladu metodou FIFO, pivo s překročenou
spotřební lhůtou zásadně nenabízet a zlikvidovat.
Takovéto požadavky na dodatečné investice a nestandardní pravidla manipulace s pivem
obvykle nebudou odběratelé ochotní splnit, případně jejich dodržování budou často obcházet.
Ve výsledku pak provozovatel pivovaru, rozvážející nefiltrované pivo do dalších restaurací,
dosáhne sice krátkodobého nárůstu tržeb, avšak za cenu ztráty dobré pověsti jeho piva,neboť
pivo nabízené odběrateli nebude pravděpodobně vykazovat stejnou kvalitu.
Před prodejem mimo pivovar je potřeba zbavit pivo živých kvasinek
Z výše uvedených důvodů je tedy před distribucí piva potřeba zajistit jeho vyšší odolnost proti
vnějším vlivům a prodloužit spotřební lhůtu vyráběného piva. K tomu je nutné zbavit pivo živých
kvasinek, čímž dojde k zastavení kvasných procesů v pivě a tím ke značnému zpomalení změn
v senzorických vlastnostech piva i při nedodržování přísných podmínek k jeho přepravě, distribuci
a skladování u odběratelů. Jinými slovy, je nutné z něj udělat odolný produkt s dlouhou životností.
Zvýšení odolnosti piva se dosahuje v zásadě dvěma způsoby :
1. Filtrací piva – mechanickým odstraněním živých kvasinek z nápoje
2. Pasterací piva – teplotní sterilací nápoje (umrtvením zbylých organismů)
49
Filtrace piva – osvědčené řešení pro minipivovary s větší produkcí
V minipivovarech se využívá pro zvýšení odolnosti a prodloužení životnosti piva především jeho
filtrace bez následné pasterace. Pivo, zbavené většiny živých organismů, sice postrádá tělu
prospěšné živé kvasinky, přesto si ale ještě uchovává své chuťové vlastnosti a řadu výživných
látek. Na rozdíl od pasterace, která pivo doslova „zabije“ a udělá z něj organicky neaktivní
tekutinu.
Filtrace piva znamená mechanické odstranění živých kvasinek z nápoje jedním anebo
několikerým průtokem piva přes filtrační vrstvu, případně přes více filtračních vrstev s klesající
propustností.
Výběr technologie filtrace
Při volbě filtrační technologie bychom měli mít na zřeteli cíl, kterého chceme filtrací piva
dosáhnout.
Máme-li v úmyslu znatelně zvýšit odolnost piva proti vnějším vlivům a prodloužit životnost nápoje
pro distribuci v KEG-sudech, je potřeba použít kvalitní primární filtraci na deskovém filtru, lépe ale
na svíčkovém křemelinovém naplavovacím filtru, případně na moderním crossflow filtru. Dosažení
vysoké odolnosti nápoje a prodloužení životnosti pro prodej piva v lahvích zaručí jen provedení
primární a následně sekundární filtrace, přičemž sekundární filtrace (tzv. mikrofiltrace) se provádí
na zvlášť jemných mikrofiltrech, a to deskových anebo svíčkových. Tímto dosáhneme prakticky
stejných výsledků jako při pasteraci piva, ale bez tepelného poškození nápoje.
10.1 Deskové filtry
Filtrace piva přes deskový filtr je nejlevnějším a nejjednodušším způsobem, jak zbavit pivo většiny
živých kvasinek. Používá se v minipivovarech malé a střední velikosti, u nichž je pořizovací cena
primárním rozhodovacím parametrem. Deskové filtry jsou vyrobeny z antikorozní oceli a plastu,
tudíž odolávají v určité míře i agresivním látkám. Skládají se ze dvou čelních ocelových desek,
z nichž jedna je posuvná na vodících čepech, ovládaná přítlačným šroubem nebo hydraulickým
elementem. Mezi nimi jsou vloženy filtrační polypropylenové nebo nerezové rámy a filtrační
celulózové vložky (desky) o dané mikronáži a počtu,
dle požadované čistoty, průtoku a celkové kapacity
filtrované kapaliny. Při průchodu piva přes vložky se
zachycují obsažené nečistoty, které postupně snižují
průtočnost vložek, při konstantní čistotě filtrátu.
Deskový filtr je mobilní na pojezdových kolečkách je
osazen kontrolními manometry, odvzdušovacím
ventilem a průtokovými kohouty z pochromované
mosazi nebo antikorozní oceli. Filtr umožňuje
postupovou filtraci, to znamená že lze provádět dvojí
filtraci s rozdílným stupněm čistoty při použití dvou
typů vložek na jeden průchod tělesem filtru. Je to
výhodný
způsob
především
z hlediska
nižší
manipulační zatíženosti kapaliny a jednodušší práce.
Výhody deskové filtrace :
Nízké pořizovací náklady
Jednoduchá obsluha
Použití pro primární i sekundární filtraci – volbou filtračních vložek
Nevýhody deskové filtrace :
Vysoké náklady na spotřební materiál – filtrační vložky
Nutná demontáž filtru při čištění a výměně filtračních vložek
50
FD
400x400
10
FD
400x400
20
10
20
30
1,45
2,9
4,35
7,5
15,0
Výkon - sekundární filtrace (hl/h)
3
Výkon postupová filtrace (hl/h)
2
Typ deskového filtru
FD
400x400
50
FD
400x400
60
40
50
60
5,8
7,25
8,7
22,5
30,0
37,5
45,0
6
9
12
15
18
4
6
8
10
12
Rozměr filtračních rámů (mm)
Počet komor
2
Efektivní filtrační plocha /m /
FD
FD
400x400
400x400
30
40
400 x 400
Max. pracovní tlak (Mpa)
0,4
Výkon - primární filtrace (hl/h)
10.2 Svíčkové křemelinové naplavovací filtry
Filtrace piva přes svíčkový křemelinový naplavovací filtr je nejčastějším řešením filtrace
v minipivovarech střední a větší velikosti. Filtrace nápoje se provádí prostřednictvím naplaveného
filtračního prostředku na vertikálních
filtračních svíčkách. Svíčkový filtr se
vyznačuje vysokou účinností filtrace.
Nejrozšířenějším filtračním prostředkem
je křemelina. Podle složení filtrační vrstvy lze
dosáhnout různých stupňů čistoty a průtoku
filtrované kapaliny. Průběžné
dávkování křemeliny dávkovacím
čerpadlem udržuje filtr stále dostatečně
propustným. To umožňuje dosažení
vysokých kapacitních výkonů. Čištění
(regenerace) filtru je velmi snadné a rychlé,
bez demontáže tlakové nádoby.
Filtr je standardně osazen kontrolními
průhledítky na vstupu i výstupu. Je možno jej
vybavit různým stupněm automatizace. Filtr
je mobilní zařízení převážně na pojezdových
kolech.
Výhody křemelinové filtrace :
Vysoká účinnost filtrace
Malé náklady na spotřební materiál - křemelinu
Použití pro primární i sekundární filtraci – volbou filtrační vrstvy křemeliny
Stabilní průtočný filtrační výkon – neklesá z důvodu zanášení filtrační vrstvy
Rychlé a snadné čištění (regenerace) filtru bez demontáže zařízení
Možnost automatizovaného provozu
Nevýhody křemelinové filtrace :
Vyšší pořizovací náklady
Nutnost ekologické likvidace použité křemeliny
Typ svíčkového filtru
Filtrační plocha základní /m2/
2
Filtr. plocha po naplavení /m /
FKS 1
1
FKS 2
2
FKS 3
3
FKS 5
5
FKS 7
FKS 10
7
10
1,2
2,4
3,6
6
8,4
12
Max. pracovní tlak (Mpa)
Objem tělesa filtru (litry)
0,6
42
100
165
280
440
630
Aktivní kalový prostor (litry)
20,5
45
70
110
163
224
Výkon - primární filtrace (hl/h)
5-8
10-16
15-24
25-40
35-56
50-80
51
Množství křemeliny (kg)
Objem dávkovače křemel. (litry)
6,2
13,5
21
33
49
67
25
40
40
90
90
250
Vstup / výstup
DN25
DN25
DN32
DN32
DN40
DN50
Délka d (mm)
850
1050
1300
1400
1800
1800
Šířka š (mm)
700
800
900
900
1200
1250
Výška v (mm)
1650
2000
2050
2150
2350
2550
Materiál
Nerezová ocel AISI 304, AISI 316
Dávka křemeliny / 1 filtr.cyklus (hl)
Dávkování 50 g./hl
100
220
340
530
800
1080
Dávkování 100 g./hl
50
110
170
265
400
540
Dávkování 150 g./hl
33
72
113
176
266
360
10.3 Mikrosvíčkové filtry
Primární filtrace piva zaručí
vysokou odolnost pivu,
distribuovanému
v neprůhledných nerezových
KEG-sudech. Tyto sudy se
vyrábějí v objemech 30, 50, 100
a 200 litrů. Jsou nejčastěji
používaným obalem pro
velkoobchodní distribuci piva
odběratelům, kteří nabízejí pivo
spotřebitelům ve svých
restauracích.
Zamýšlí-li výrobce piva jeho
prodej také prostřednictvím
maloobchodní sítě, kde je
nejčastěji používaným obalem
skleněná či plastová láhev,
musí pivo splnit mnohem vyšší
nároky na odolnost a spotřební
lhůtu nápoje.
Pivo v lahvích na pultech
obchodů bývá vystaveno
nejen kolísání teplot, ale často
také vysoké intenzitě denního či umělého světla, které zkracuje životnost nápoje. Zde si již
nevystačíme s primární filtrací. Před stočením piva do lahví je nutné provést navíc sekundární
filtraci, tzv. mikrofitraci.
Mikrofiltrace piva se provádí jeho průtokem přes velmi jemnou filtrační vrstvu mikrofiltru. Funkci
mikrofiltru plní buďto mikrofiltrační vložky u deskového filtru, anebo mikrosvíčky u filtru svíčkového.
Důležité :
Mikrofiltraci piva nelze v žádném případě provádět bez předchozí primární filtrace. Vždy se
provádí nejprve primární filtrace celého obsahu tanku do prázdného tanku. Teprve poté se může
provést mikrofiltrace celého obsahu primárně vyfiltrovaného piva do dalšího tanku. Z tohto tanku
se poté stáčí pivo do lahví, petainerů nebo kegů.
Typ svíčkového mikrofiltru
2x FMS
1x30"
2x FMS
1x30"
CIP1
52
2x FMS
3x30"
2x FMS
3x30"
CIP1
2x FMS
1x30"
CIP2
2x FMS
2x30"
CIP2
Mikrofiltr typu 1 - Absolutní mikrobiologcká stabilizace kvasinek + redukce bakterií
Filtrační elementy Peplyn Plus
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
3mic + Prepor NG
Mikrofiltr typu 2 - Absolutní mikrobiologcká stabilizace kvasinek + absolutní mikrobiologická stabilizace pivu
škodících bakterií
filtr.elementy Preopor NG +
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Pevpor PH
Max. pracovní tlak (Mpa)
1,0
Integrovaná CIP
Výkon - sekundární mikrofiltrace
(hl/h)
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
400
400
1200
1200
400
800
10.
SERVISNÍ (PŘETLAČNÉ) TANKY – příprava piva k distribuci
a ke spotřebě
Po ukončení zrací fáze výroby se pivo ze zracích cylindrokónických tanků stáčí do tzv.
servisních tanků. Servisní tanky, nazývané také přetlačné tanky, případně také pivní tanky, jsou
nádoby, konstrukčně shodné se zracími tanky. Jejich typickým znakem je passport tlakové
nádoby, neboť pro jejich hlavní funkci, kterou je plnění transportních obalů (KEG sudy, láhve)
a čepování piva (v sousedící restauraci) je nutné mít
pivo pod vyšším tlakem, než se používá ve zracích
tancích.
Funkce přetlačných tanků nabývá na významu
zvláště v pivovarech, z nichž se pivo filtruje a
následně distribuuje v lahvích a přepravních sudech
do dalších restaurací anebo do obchodní sítě. Po
ukončení zrání se pivo filtruje a následně již
přefiltrované stáčí do servisních tanků. Zde se
nechává pivo uklidnit, tj. několik hodin až dní bez
dalšího zásahu.
Ze servisních tanků se následně po zvýšení tlaku
v tanku následně stáčí do přepravních obalů tzv. do
protitlaku, aby nedošlo k úniku oxidu uhličitého
z nápoje.
Ze stejných servisních tanků je pivo možné přivést
přímo k výčepu sousedící restaurace a nabízet tak
oblíbené pivo čepované přímo z tanků.
Servisní tanky, které vyrábíme a dodáváme s našimi pivovary, jsou shodných parametrů jako
tanky zrací, vždy však jsou konstruovány pro max.přetlak 3,0 bar a jsou tedy tlakovými
nádobami podle PED (směrnice 97/23/EC).
53
Průvodce čtyřmi typy zracích a servisních tanků v naší nabídce
Vyrábíme a v sestavách našich minipivovarů dodáváme zrací a servisní tanky v různých
provedeních :
Rozdělení servisních a zracích tanků podle konstrukce a způsobu chlazení :
1. Zrací a servisní tanky jednoplášťové – výrobně jednoduché a levné neizolované tanky,
chlazené prostorově chladným vzduchem. Tradiční způsob chlazení ležáckého sklepa.
Výhodou jsou nízké pořizovací náklady, mají však řadu nevýhod : vysoká
energetická náročnost chlazení (lze ji ovlivnit kvalitou tepelné izolace stěn ležáckého
sklepa), nemožnost řízeného zrání (nelze nastavit různé teploty u jednotlivých nádob),
nízký komfort práce v ležáckém sklepě (pracovníci sklepa pracují ve velmi chladném
a vlhkém prostředí, což nepřispívá jejich zdraví a pracovní kondici).
Je potřeba vzít na vědomí, že pro pivovarský sklep s jednoplášťovými tanky je
potřeba vytvořit chladicí box, tj. místnost s velmi dobrou izolací stěn a stropu, s
chladírenskými dveřmi. Náklady na provoz chlazení bývají zvláště v letních měsících,
případně
celoročně
v tropických oblastech, výrazně
vyšší než u ležáckého sklepa
s izolovanými tanky chlazenými
kapalinou. Tyto zvýšené náklady
do objektu a provozu obvykle
nevyváží
úspory
z nákupu
levnější technologie pivovaru.
Naproti
tomu
bývá
řešení vzduchového chlazení
výhodné u minipivovarů, které
potřebují
vytvořit
chlazený
skladovací
prostor
pro
naplněné
kegy
či
láhve
s pivem, a nemají pro tento
sklad k dispozici vyhrazenou
místnost. V takovém případě se spolu s pivem určeným k prodeji zároveň chladí
i ležácké tanky.
2. Zrací a servisní tanky dvojplášťové – výrobně náročné, izolované tanky, chlazené
glykolem či ledovou vodou, cirkulující v duplikátorech dvojitého pláště. Moderní způsob
chlazení ležáckého sklepa, který je u moderních pivovarů standardem.
Zdánlivou nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady, jinak ale mají tyto tanky jen
výhody : nízké náklady na provoz chlazení (chladí se jen pivo, nikoli prostor),
nenáročnost na místo instalace (nemusí se izolovat ležácký sklep, tanky mohou stát
v jakékoli místnosti), komfortní obsluha (v prostoru s tanky může být běžná teplota). Je
možné řídit zrání v každém tanku zvlášť. Jediné vhodné řešení pro automatizovaný
systém řízení pivovaru.
Zrací tanky a minipivovary BREWORX MODULO
Poznámka : V minipivovarech BREWORX MODULO se ve funkci zracích tanků standardně
používají cylidricko-kónické tanky v kvasných blocích FUIC / FUEC v provedení nízkotlakém LP
nebo vysokotlakém HP. Vyokotlaké kvasné jednotky, osazené cylindricko-kónickými tanky FUIC /
FUEC HP lze využívat také jako tanky přetlačné.
54
Rozdělení zracích a servisních
tanků podle orientace v prostoru :
1. Zrací a servisní tanky vertikální –
nádoby
jsou
v pivovaru
„nastojato“.
Snadno
se
čistí
a sanitují, výhodou je dobrý přístup
k tankům
ze
všech
stran.
Nevýhodou je náročnost na prostor
jak na výšku, tak v ploše pivního
sklepa. Vertikální zrací tanky jsou
v pivovarech standardem a tato
koncepce je preferována všude
tam, kde není zásadním omezením
malý prostor
2. Zrací a servisní tanky horizontální –
nádoby jsou v pivovaru uloženy
„naležato“. Výhodou je úspora
místa. Na stejnou plochu lze
umístit větší množství tanků, pokud
se uspořádají do tzv. baterií, tj. do
několika
řad
nad
sebou.
Nevýhodou je obtížnější čištění
tanků a sanitace u příliš nízko
a příliš vysoko uložených tanků.
Baterie tanků se nesnadno čistí
zvenčí
–
na
nepřístupných
plochách
tanků
se
mohou
hromadit organické nečistoty
a kontaminovat vyráběné pivo.
55
Technické parametry zracích / servisních tanků – vertikální, 2-plášťové,
izolované, chlazené kapalinou
Parametry vyráběných vertikálních 2-plášťových zracích / servisních tanků - platné pro všechny
objemy nádob :
Zrací / servisní tank
Materiál:
Povrchová úprava:
plech válcovaný za studena,
žíhaný, mořený
- vnitřní plechy
- vnější plechy
Izolace:
Max. pracovní přetlak
v nádrži /bar/ (zrací / servisní
tanky)
Max. pracovní přetlak
v duplikátorech /bar/
Vrchní dno
Spodní dno
Nohy nastavitelné /ks/
Glykolové chladicí zóny
Sanitační a CO2 rameno
Vývod a přívod piva
Sprcha odmontovatelná
Průlez oválný
Podtlak. bezpečnostní ventil
na vrchním dně
Přetlak. bezpečn. ventil zrací tanky
Přetlak. bezpečn. ventil - servisní tanky
Manipulační oka /ks/
Ochutnávací kohout
Klapky
Snímač teploty
Manometr /ks/
CO2 syticí svíčka
Certifikát a rentgenové
zkoušky:
parametry
1.4301
(nerez)
2B
SB
polyuretanová
pěna
1,5 / 3,0
1,5
klenuté
klenuté
4
Napojení
2xG 1/2"
1x s klapkou
1x s klapkou
1 ks
1 x na horním
dně nebo na
plášti dle
zákazníka
1 ks
1 ks 1,5 bar
1 ks 3,0 bar
0 ks – 4 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Podle PED
56
Vertikální izolované zrací a servisní tanky vyrábíme v několika standardních
výrobních řadách
Výrobní řada tanku
Extra WIDE
WIDE
MEDIUM
SLIM
Extra SLIM
Poměr výšky cylindrické části
k průměru tanku
1:1
Vhodné použití
Velmi nízké prostory
1,5 : 1
Nízké prostory
2:1
Prostory se střední výškou
2,5 : 1
Úzké a vysoké prostory
3:1
Velmi úzké a vysoké prostory
Takto je možné zvolit tank požadovaného objemu v rozměrech optimalizovaných podle
dispozičního prostoru.
Vlastnosti širších tanků s malou výškou cylindrické části :
•
•
•
•
šetrnější k pivním kvasinkám (nižší hydrostatický tlak)
pozvolnější teplotní křivka při ochlazování piva (menší teplosměnná plocha,
nižší chladicí účinek)
potřeba nižší výšky prostoru
zabírají větší podlahovou plochu
Vlastnosti užších tanků s velkou výškou cylindrické části :
•
•
•
•
•
u větších objemů potřebují jiný kmen kvasnic (vyšší hydrostatický tlak)
strmější teplotní křivka při ochlazování piva (větší teplosměnná plocha, větší
chladicí účinek)
potřeba větší výšky prostoru
zabírají menší podlahovou plochu
větší spotřeba materiálu a větší počet duplikátorů – vyšší výrobní cena
Kromě typových tanků vyrábíme také zrací a servisní tanky nestandardních rozměrů. Umíme
tanky přizpůsobit téměř jakýmkoli prostorovým dispozicím a potřebám zákazníků.
57
Parametry vyráběných vertikálních 2-plášťových zracích / servisních tanků - podle objemu
nádob a výrobní řady (Extra SLIM / MEDIUM / Extra WIDE) :
Typ nádrže : Extra SLIM
Zrací a servisní tanky vertikální, 2-plášťové, izolované, chlazené kapalinou
Zrací / servisní tank (velikost)
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
50
50
50
50
50
50
75
Izolace /mm/
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
7
11
17
23
32
30
45
Celkový objem glykol. duplik. /L/
Vnitřní průměr /mm/
500
650
750
800
900
1000
1300
Vnitřní výška bez noh /mm/
1559
1868
2111
2443
2876
3117
3736
Výška válcové části /mm/
1359
1608
1811
2123
2516
2717
3216
Vnější průměr /mm/
600
750
850
900
1000
1100
1450
Celková výška /mm/
1859
2168
2411
2793
3226
3467
4136
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
213
275
338
400
525
650
1150
Hmotnost plné nádrže /kg/
483
795
1108
1420
2045
2670
5170
Poměr výška nádoby / průměr
3,1
2,9
2,8
3,1
3,2
3,1
2,9
Typ nádrže : MEDIUM
Zrací a servisní tanky vertikální, 2-plášťové, izolované, chlazené kapalinou
Zrací / servisní tank (velikost)
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
50
50
50
50
50
50
75
Izolace /mm/
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
7
11
17
23
32
30
45
Celkový objem glykol. duplik. /L/
Vnitřní průměr /mm/
600
750
900
950
1100
1200
1500
Vnitřní výška bez noh /mm/
1183
1508
1618
1885
2124
2367
3015
Výška válcové části /mm/
943
1208
1258
1505
1684
1887
2415
Vnější průměr /mm/
700
850
1000
1050
1200
1300
1650
Celková výška /mm/
1423
1808
1978
2265
2474
2717
3415
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
213
275
338
400
525
650
1150
Hmotnost plné nádrže /kg/
483
795
1108
1420
2045
2670
5170
Poměr výška nádoby / průměr
2,0
2,0
1,8
2,0
1,9
2,0
2,0
Typ nádrže : Extra WIDE
Zrací a servisní tanky vertikální, 2-plášťové, izolované, chlazené kapalinou
Zrací / servisní tank (velikost)
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
50
50
50
50
50
50
75
Izolace /mm/
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
7
11
17
23
32
30
45
Vnitřní průměr /mm/
800
1000
1200
1300
1500
1600
2100
Vnitřní výška bez noh /mm/
851
1079
1188
1324
1506
1701
2072
Výška válcové části /mm/
531
679
708
804
906
1061
1232
Vnější průměr /mm/
900
1100
1300
1400
1600
1700
2250
Celková výška /mm/
1171
1479
1668
1844
1856
2051
2472
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
213
275
338
400
525
650
1150
Hmotnost plné nádrže /kg/
483
795
1108
1420
2045
2670
5170
Poměr výška nádoby / průměr
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
Celkový objem glykol. duplik. /L/
58
Technické parametry zracích / servisních tanků – vertikální, 1-plášťové,
chlazené vzduchem
Parametry vyráběných vertikálních 1-plášťových zracích / servisních tanků - platné pro všechny objemy
nádob :
Zrací / servisní tanky
vertikální , 1- plášťové
Materiál:
Povrchová úprava:
plech válcovaný za studena,
žíhaný, mořený
Izolace:
parametry
1.4301
(nerez)
2B
Bez izolace
Max. prac.přetlak v nádrži
/bar/ (zrací tanky)
Max. prac.přetlak v nádrži
/bar/ (servisní tanky)
Vrchní dno
klenuté
Spodní dno
klenuté
Nohy nastavitelné /ks/
1,5
3,0
4
Sanitační a CO2 rameno
1 ks
Vývod a přívod piva
1 ks
Sprcha odmontovatelná
1 ks
Průlez oválný
Podtlak. bezpečnostní ventil
na vrchním dně
Přetlak. bezpečn. ventil
(zrací tanky / servisní tanky)
Manipulační oka /ks/
1 x horní dno
1 ks
1 ks 1,5 / 3,0 bar
0 ks
Ochutnávací kohout
1 ks
Klapky
2 ks
Snímač teploty
1 ks
Manometr /ks/
1 ks
CO2 syticí svíčka
1 ks
Certifikát a rentgenové
zkoušky:
Podle PED
59
Vertikální zrací a servisní tanky vyrábíme v několika standardních výrobních
řadách
Výrobní řada tanku
Extra WIDE
WIDE
MEDIUM
SLIM
Extra SLIM
Poměr výšky cylindrické části
k průměru tanku
1:1
Vhodné použití
Velmi nízké prostory
1,5 : 1
Nízké prostory
2:1
Prostory se střední výškou
2,5 : 1
Úzké a vysoké prostory
3:1
Velmi úzké a vysoké prostory
Takto je možné zvolit tank požadovaného objemu v rozměrech optimalizovaných podle
dispozičního prostoru.
Vlastnosti širších tanků s malou výškou cylindrické části :
•
•
•
•
šetrnější k pivním kvasinkám (nižší hydrostatický tlak)
pozvolnější teplotní křivka při ochlazování piva (menší teplosměnná plocha,
nižší chladicí účinek)
potřeba nižší výšky prostoru
zabírají větší podlahovou plochu
Vlastnosti užších tanků s velkou výškou cylindrické části :
•
•
•
•
•
u větších objemů potřebují jiný kmen kvasnic (vyšší hydrostatický tlak)
strmější teplotní křivka při ochlazování piva (větší teplosměnná plocha, větší
chladicí účinek)
potřeba větší výšky prostoru
zabírají menší podlahovou plochu
větší spotřeba materiálu – vyšší výrobní cena
Kromě typových tanků vyrábíme také zrací a servisní tanky nestandardních rozměrů. Umíme
tanky přizpůsobit téměř jakýmkoli prostorovým dispozicím a potřebám zákazníků.
60
Parametry vyráběných vertikálních 1-plášťových zracích / servisních tanků - podle objemu
nádob a výrobní řady (Extra SLIM / MEDIUM / Extra WIDE) :
Typ nádrže : Extra SLIM
Zrací / servisní tank (velikost)
Zrací a servisní tanky vertikální, 1-plášťové, neizolované, chlazené vzduchem
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
Vnější průměr /mm/
500
650
750
800
900
1000
1300
Vnější výška /mm/
1809
2193
2486
2843
3226
3467
4136
Výška válcové části nádrže /mm/
1359
1608
1811
2123
2516
2717
3216
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
115
120
125
130
140
150
190
Hmotnost plné nádrže /kg/
385
640
895
1150
1660
2170
4210
Poměr: výška /průměr (nádoba)
3,1
2,9
2,8
3,1
3,2
3,1
2,9
Typ nádrže : MEDIUM
Zrací / servisní tank (velikost)
Zrací a servisní tanky vertikální, 1-plášťové, neizolované, chlazené vzduchem
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
Vnější průměr /mm/
600
750
900
950
1100
1200
1500
Vnější výška /mm/
1483
1883
2068
2360
2474
2717
3415
Výška válcové části nádrže /mm/
943
1208
1258
1505
1684
1887
2415
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
115
120
125
130
140
150
190
Hmotnost plné nádrže /kg/
385
640
895
1150
1660
2170
4210
Poměr: výška /průměr (nádoba)
2,0
2,0
1,8
2,0
1,9
2,0
2,0
Typ nádrže : Extra WIDE
Zrací / servisní tank (velikost)
Zrací a servisní tanky vertikální, 1-plášťové, neizolované, chlazené vzduchem
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
Vnější průměr /mm/
800
1000
1200
1300
1500
1600
2100
Vnější výška /mm/
1251
1579
1788
1974
1856
2051
2472
Výška válcové části nádrže /mm/
531
679
708
804
906
1061
1232
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
115
120
125
130
140
150
190
Hmotnost plné nádrže /kg/
385
640
895
1150
1660
2170
4210
Poměr: výška /průměr (nádoba)
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
61
Technické parametry zracích / servisních tanků – horizontální, 1-plášťové,
chlazené vzduchem
Parametry vyráběných horizontálních 1-plášťových zracích / servisních tanků - platné pro všechny objemy
nádob :
Zrací / servisní
tanky vertikální , 1plášťové
Materiál:
Povrchová úprava:
plech válcovaný za
studena, žíhaný,
mořený
Izolace:
Max. prac.přetlak
v nádrži /bar/ (zrací
tanky)
Max. prac.přetlak
v nádrži /bar/
(servisní tanky)
Přední dno
Zadní dno
Nohy nastavitelné
/ks/
Sanitační a CO2
rameno
Vývod a přívod piva
Sprcha
odmontovatelná
Průlez oválný
Podtlak.
bezpečnostní ventil
na vrchním dně
Přetlak. bezpečn.
ventil (zrací tanky /
servisní tanky)
Manipulační oka /ks/
Ochutnávací kohout
Klapky
Snímač teploty
Manometr /ks/
CO2 syticí svíčka
Certifikát
a rentgenové
zkoušky:
parametry
1.4301
(nerez)
2B
Bez izolace
1,5
3,0
klenuté
klenuté
4
1 ks
1 ks
1 ks
1 x přední dno
1 ks
1 ks 1,5 / 3,0 bar
0 – 4 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
Podle PED
62
Parametry vyráběných horizontálních 1-plášťových zracích / servisních tanků - podle objemů nádob :
Typ nádrže : Extra SLIM
Zrací a servisní tanky horizontální, 1-plášťové, neizolované, chlazené vzduchem
Zrací / servisní tank (velikost)
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
Vnější (průměr) /mm/
500
650
750
800
900
1000
1300
Vnější délka /mm/
1709
2018
2261
2643
3076
3317
3986
Délka válcové části /mm/
1359
1608
1811
2123
2516
2717
3216
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
115
120
125
130
140
150
190
Hmotnost plné nádrže /kg/
385
640
895
1150
1660
2170
4210
Poměr : délka /průměr
3,1
2,9
2,8
3,1
3,2
3,1
2,9
Typ nádrže : MEDIUM
Zrací a servisní tanky horizontální, 1-plášťové, neizolované, chlazené vzduchem
Zrací / servisní tank (velikost)
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
Vnější (průměr) /mm/
600
750
900
950
1100
1200
1500
Vnější délka /mm/
1333
1658
1768
2085
2324
2567
3265
Délka válcové části /mm/
943
1208
1258
1505
1684
1887
2415
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
115
120
125
130
140
150
190
Hmotnost plné nádrže /kg/
385
640
895
1150
1660
2170
4210
Poměr : délka /průměr
2,0
2,0
1,8
2,0
1,9
2,0
2,0
Typ nádrže : Extra WIDE
Zrací a servisní tanky horizontální, 1-plášťové, neizolované, chlazené vzduchem
Zrací / servisní tank (velikost)
2,5 HL
5,0 HL
7,5 HL
10 HL
15 HL
20 HL
40 HL
Užitečný objem /HL/
2,5
5
7,5
10
15
20
40
Celkový objem /HL/
2,75
5,5
8,25
11
16,5
22
44
Vnější (průměr) /mm/
800
1000
1200
1300
1500
1600
2100
Vnější délka /mm/
1001
1229
1338
1524
1706
1901
2322
Délka válcové části /mm/
531
679
708
804
906
1061
1232
Hmotnost prázdné nádrže /kg/
115
120
125
130
140
150
190
Hmotnost plné nádrže /kg/
385
640
895
1150
1660
2170
4210
Poměr : délka /průměr
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1
1,0
63
12. VYVÍJEČE PÁRY elektrické *
Elektrické vyvíječe páry jsou alternativním
řešením řešením ohřevu varen MODULO
(standardně jsou varny MODULO vybavené
přímým elektrickým ohřevem). Hlavním
důvodem pro volbu elektrického vyvíječe
páry je zejména potřeba využívání horké páry
pro další zařízení v pivovaru (například při
sanitaci KEGů), anebo potřeba rychlé
sanitace potrubních rozvodů párou.
K našim minipivovarům dodáváme elektrické
vyvíječe páry včetně veškerého potřebného
příslušenství a montážních prací.
Dodávka elektrického vyvíječe páry obvykle
obsahuje :
Vlastní elektrický parní vyvíječ
Nerezový zásobník
napájecí/kondenzační vody
s čerpadlem, řízením hladiny a teploty
vody, armaturami, uzavíracími
a pojistnými ventily
Nerezové oplechování izolace
Úpravna vody
Dávkovací čerpadlo
Napojení na elektrické rozvody, vodu a kanalizaci
Passport tlakového zařízení
Typ elektrického
parního vyvíječe
Pro varny
Pracovní výkon
(kg páry/h)
Pracovní tlak /bar/
Rozměry
výška /mm/
šířka /mm/
hloubka /mm/
Příkon (kW)
Připojení – výstup páry
Připojení –voda Ø
Připojení – odkalení
zásobníku Ø
Připojení – odkalení
kotle Ø
Hmotnost /kg/
ESG30
2,5
HL
ESG75
5,0
HL
ESG128
10
HL
30
75
128
6
4,5
4,5
1050
1000
660
800
1000
600
1200
1000
1000
25
70
100
3/4“
3/4“
3/4“
3/4“
½“
3/4“
3/4“
3/4“
3/4
½“
½“
½“
110
112
230
64
13. CHLAZENÍ TANKŮ
Dostatečně dimenzovaný a správně
navržený chladicí systém je pro
chlazení tanků a nádob s pivem
v minipivovaru je jedním ze
základních předpokladů výroby
kvalitního piva. Chladicí systém musí
být konstruován tak, aby vyrobil
dostatečné množství chladu a udržel
na požadovaných teplotách
všechny nádoby s pivem v pivním
sklepě.
U minipivovarů BREWORX MODULO
používáme tyto systémy chlazení
tanků a nádob s pivem :
Vzduchové chladiče chlazení ledovým vzduchem
– používají se pro prostorové
chlazení chlazeného boxu
s jednostěnnými servisními tanky, a dále pro
chlazení skladu naplněných sudů s pivem,
určených k distribuci. Nutnost montáže
týmem chladírenských specialistů – montáž
konzolí a potrubního propojení jednotlivých
částí s prostupy venkovním zdivem, tlakování
chladivem. Lze je nahradit dostatečně
výkonnou klimatizační jednotkou, kterou si
zajistí včetně montáže nezávisle
provozovatel pivovaru.
Kapalinové chladiče s integrovaným
kondenzátorem - základní systém chlazení
kvasných jednotek FUIC a FUEC. Jedná se
o kompaktní chladicí jednotky, které
nevyžadují náročnou montáž týmem
techniků chladírenské firmy a stavební
úpravy objektu. Jejich zprovoznění zvládne
zákazník podle dodaného návodu. Je potřeba
zajistit odvod vznikajícího tepla z místnosti s chladiči
větráním anebo klimatizací.
Kapalinové chladiče s odděleným kondenzátorem
– průmyslový systém chlazení tanků pomocí
dvojdílného nebo třídílného chladicího zařízení,
sestávajícího z venkovní jednotky (kondenzátor),
interiérové jednotky (výrobník chladu) a zásobníku
ledové vody nebo glycolu. Výhodou je úsporný
provoz chladicího systému, nevýhodou nutnost
montáže týmem specialistů a stavební zásah do
objektu – montáž konzolí a potrubního propojení
jednotlivých částí s prostupy venkovním zdivem,
tlakování chladivem.
65
13.1 Vzduchová chladicí jednotka *
Vzduchové chladicí jednotky používáme u našich
minipivovarů pro prostorové chlazení pivního sklepa
s jednostěnnými servisními tanky, a dále pro chlazení
skladu naplněných nádob s pivem, určených
k distribuci (kegy, láhve).
Předpokladem účinného chlazení vzduchem je
pečlivě provedená stavební příprava objektu
pivovaru, kdy stavební firma musí podle našich
pokynů připravit místnost pro umístění vzduchem
chlazených tanků anebo sklad naplněných kegů.
Základem je především dobrá izolace místnosti
a chladírenské dveře.
Pro vzduchové chlazení pivovarských nádob
dodáváme vzduchové chladicí jednotky české
výroby, jejichž vzájemnou kombinací lze dosáhnout
potřebného chladicího výkonu.
Typ vzduchového chlazení
Chladicí výkon (kW)
El. příkon (kW)
Rozměry vzduch. výměníku: šířka x
délka x výška (mm)
Rozměry kondenzátoru: šířka x
délka x výška (mm)
Hmotnost vzduch. výměníku (kg)
Hmotnost kondenzátoru (kg)
Chladivo:
Obsah chladiva (kg)
Teplonosná látka:
Teplota glykolu:
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud jističem silového
příkonu
Minimální provozní teplota okolí
Maximální provozní teplota okolí
ACU-25
4,5
5,20
754 x 608 x
190
1000 x 1100
x 700 mm
82
12,4
R 404A
3,5
-4°C
3/N/PE AC
400/230V
50Hz
ACU-40
ACU-64
ACU-80
9,4
12,6
16,3
5,20
5,20
5,20
754 x 608 x
754 x 608 x
754 x 608 x
190
190
190
1000 x 1100
1000 x 1100
1000 x 1100
x 700 mm
x 700 mm
x 700 mm
86
86
84
12,4
12,4
12,4
R 404A
R 404A
R 404A
4,0
4,0
4,0
Vodný 40% roztok monopropylenglykolu
-4°C
-4°C
-4°C
3/N/PE AC
3/N/PE AC
3/N/PE AC
400/230V
400/230V
400/230V
50Hz
50Hz
50Hz
ACU-125
21,3
5,20
754 x 608 x
190
1000 x 1100
x 700 mm
95
12,4
R 404A
4,0
-4°C
3/N/PE AC
400/230V
50Hz
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
-20 °C
+40 °C
-20 °C
+40 °C
-20 °C
+40 °C
-10 °C
+45 °C
-10 °C
+45 °C
66
13.2 Kapalinové chladicí jednotky s integrovaným kondenzátorem
Glykolové nebo ledovodní chladicí jednotky s integrovaným kondenzátorem používáme
přednostně u našich minipivovarů BREWORX MODULO pro duplikátorové chlazení všech
izolovaných pivních nádob s dvojstěnnou konstrukcí, tj. kvasných a zracích cylindricko-kónických
tanků, případně také k chlazení izolovaných
výčepních přetlačných tanků v pivním sklepě.
Hlavní výhodou chladicích jednotek
s integrovaným kondenzátorem je jejich
kompaktnost a jednoduchá instalace, která se
obejde bez stavebních zásahů a montáže
specializovaným týmem odborníků na chladicí
systémy. V minipivovarech BREWORX MODULO je
díky nim zajištěná movitost chlazených zařízení,
která je důležitá zejména pro financování
investice do minipivovaru formou leasingu anebo
dlouhodobého pronájmu zařízení.
Všechna zařízení minipivovarů BREWORX
MODULO , chlazená nezávislými chladicími
jednotkami s integrovaným kondenzátorem, lze
nahradit v budoucnu (po splacení leasingu)
centrální výkonnou kapalinovou chladicí
jednotkou s odděleným kondenzátorem a snížit
takto vyšší energetickou náročnost provozu
minjipivovaru.
CHLAZENÍ TANKŮ
Typ chladiče
Chladicí výkon
(kW)
Chlad. výkon
(l/h)10K
Rozměry chladiče:
šířka x délka x
výška (mm)
Hmotnost chladiče
(kg)
Chladivo:
Obsah chladiva
(litry)
Teplonosná látka:
Teplota glykolu:
Jmenovité napětí
El. příkon (kW)
Jmenovitý proud
jističem silového
příkonu
Min. provozní
teplota okolí
Max. provozní
teplota okolí
Chladiče Breworx Modulo VLVI - s integrovaným kondenzátorem
VLVI-02
VLVI-06
VLVI-10
VLVI-20
VLVI-30
VLVI-40
VLVI-50
VLVI-60
0,56
1,9
2,2
3,8
5,5
7,7
9,7
12,3
80
150
200
320
450
640
830
1050
900 x 490
x 1170
1020 x
450 x
1170
1020 x
550 x
1200
1020 x
600 x
1130
1300 x
600 x
1300
1300 x
600 x
1300
691 x 452 900 x 490
x 626
x 1170
45
100
110
150
185
240
265
295
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
R 404A
30
70
70
90
120
120
200
200
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
Vodný 40% roztok monopropylenglykolu
-4°C
-4°C
-4°C
-4°C
230V
50Hz
230V
50Hz
230V
50Hz
230V
50Hz
230V
50Hz
3x400V
50Hz
3x400V
50Hz
3x400V
50Hz
1,2
1,7
2
3
4,4
5,8
7,4
9,3
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
1 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
30 °C
67
13.3 Kapalinové chladicí jednotky
s odděleným kondenzátorem *
Glykolové nebo ledovodní chladicí jednotky
s odděleným kondenzátorem používáme
u našich minipivovarů pro duplikátorové
chlazení všech izolovaných nádob
s dvojstěnnou konstrukcí v pivním sklepě
a nádob hlavního kvašení.
Předpokladem účinného chlazení glykolem je
správně spočítaný chladicí systém a správně
provedené propojení všech částí systému.
Pro glykolové chlazení pivovarských nádob
dodáváme glykolové chladicí jednotky české
výroby, jejichž vzájemnou kombinací lze
dosáhnout potřebného chladicího výkonu.
Kondenzační jednotka v sestavě s deskovým
výměníkem je určená k ochlazování glykolu
v nádobě na ledový glykol.
Typ glykolového chlazení
Chladicí výkon (kW)
El. příkon (kW)
Rozměry desk. výměníku: šířka x
délka x výška (mm)
Rozměry kondenzátoru: šířka x
délka x výška (mm)
Hmotnost desk. výměníku (kg)
Hmotnost kondenzátoru (kg)
Chladivo:
Obsah chladiva (kg)
Teplonosná látka:
Teplota glykolu:
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud jističem
silového příkonu
Minimální provozní teplota okolí
Maximální provozní teplota
okolí
GCU-25
4,5
5,20
89 x 461 x 75
1000 x 1100 x
700 mm
5,4
12,4
R 404A
3,5
-4°C
3/N/PE AC
400/230V
50Hz
GCU-40
GCU-64
GCU-80
9,4
12,6
16,3
5,20
5,20
5,20
89 x 461 x
89 x 461 x
89 x 461 x
150
210
270
1000 x 1100 x 1000 x 1100 x 1000 x 1100 x
700 mm
700 mm
700 mm
11,2
14,9
8,3
12,4
12,4
12,4
R 404A
R 404A
R 404A
4,0
4,0
4,0
Vodný 40% roztok monopropylenglykolu
Vodný 40% roztok monopropylenglykolu
-4°C
-4°C
-4°C
3/N/PE AC
3/N/PE AC
3/N/PE AC
400/230V
400/230V
400/230V
50Hz
50Hz
50Hz
GCU-125
21,3
5,20
89 x 461 x
330
1000 x 1100 x
700 mm
18,1
12,4
R 404A
4,0
-4°C
3/N/PE AC
400/230V
50Hz
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
16 A/C
-20 °C
-20 °C
-20 °C
+40 °C
+40 °C
+40 °C
-10 °C
+45 °C
-10 °C
+45 °C
Poznámka : Chladicí jednotky jsou zařízení, nakupovaná od specializovaného výrobce.
68
14. Prodej piva v prodejních obalech a příprava baleného piva
Možnost plnění piva do prodejních obalů je předpokladem prodeje piva mimo vlastní
pivovarskou restauraci. Zákazníci pivovarské restaurace si rádi s sebou vezmou domů pivo balené
ve skleněných anebo PET lahvích, případně do malých soudků. Takto zakoupené pivo následně
použijí pro vlastní domácí konzumaci nápoje, anebo jako dárek příbuzným či přátelům. Úspěšné
minipivovary prodávají v prodejních obalech až 10% - 80% své celkové produkce. Proto by
nabídka piva v prodejních obalech neměla být podceňována a měla by doplnit nabídku
čepovaného piva již od prvního dne spuštění nového minipivovaru.
Nabízíme několik možných řešení pro plnění piva do přepravních obalů. Některé jsou vhodné pro
začínající nejmenší minipivovary, jiné pro minipivovary střední velikosti, ale nabízíme i sofistikované
plnírny nápojů pro největší minipivovary a velké pivovary.
I. Řešení pro začínající minipivovary
Začínající minipivovar s malým objemem výroby obvykle nemá
investičních prostředků nazbyt. Přesto i pro něj existuje velmi levné
a osvědčené řešení, jak nabízet zákazníkům pivo v lahvích a malých
soudcích.
14.1. Ruční plnění piva do PET přímo ve výčepu
Pro malé minipivovary se nevyplatí plnění piva do skleněných lahví,
z důvodu značných nároků na prostor, hygienické předpisy, personální
zajištění a manipulační operace se sklem.
Nejjednodušší alternativou je plnění piva do PET lahví přímo
z výčepního stojanu se speciálními plnicími kohouty pro PET láhve. Pro
obsluhu plnicího kohoutu je možné využít stejné osoby, která čepuje
pivo do sklenic pro hosty. Manipulace s velkoobchodně balenými PET
lahvemi je velmi snadná, PET láhve není nutné před naplněním
vymývat a sanitovat, jsou-li skladovány v souladu s doporučením
výrobce.
Obsluha během volných chvil plní PET láhve pivem přímo u výčepu a naplněné láhve ukládá do
prodejní lednice za
výčepem. Zákazníci si pak
kupují takto láhvované pivo
u výčepního anebo číšníka,
případně v recepci.
Obsluha může PET láhve
plnit také přímo před
zákazníkem až po vyžádání
láhvového piva. Pivo
čepované do láhve za
přítomnosti zákazníka dodá
nápoji punc čerstvosti, což
zákazníci většinou ocení,
nemusejí-li na naplnění
láhve příliš dlouho čekat.
Tento způsob prodeje se
obejde bez jakýchkoli
skladovacích prostor pro
naplněné láhve.
69
14.2. KFM-01 - Ruční plnění piva do KEGů
Pro plnění KEGů pivem používají takřka všechny začínající
a většina prosperujících menších minipivovarů ruční plnicí
hlavy, s tvarem hlavy odpovídajícím používanému druhu
KEGů.
Plnicí hlava má ventily uzpůsobené k pomalému plnění KEGů
pod protitlakem. Umožňuje rovněž naplnění KEGu před
plněním inertním plynem. KEGy je nutné před plněním
důkladně vymýt a vysanitovat na myčce KEGů.
Dodáváme ruční plnicí hlavy pro všechny druhy KEGů,
používané v České republice.
V malých minipivovarech doporučujeme používat ruční plničku KEGů společně s ruční myčkou
KEGů KCM-10 (viz kapitola MYČKY A PLNIČKY KEGŮ)
14.3. K5F-02 Ruční plnění piva do malých soudků
Vděčným suvenýrem z návštěvy malého pivovaru je kromě piva v lahvích také malý soudeček,
naplněný místním pivem. Mnoho stálých hostů restaurace uvítá také možnost vzít si pivo domů a
dopřát si v pohodlí domova čepované pivo přímo z malého sudu.
Dodáváme plničku na 5l soudky a můžeme zajistit i výrobu soudků s potiskem pro konkrétní
minipivovar.
Plnící zařízení pro plnění piva do párty soudků K5F-02 Easy
Micro Keg Filler umožňuje výkonem 60 litrů / hod naplnit 12
párty 5-litrových soudků za hodinu. Během 5 minut dojde k
napuštění a natlakování soudku plynem CO2 a jeho
následnému naplnění pivem.
Vzhledem k tomu, že pivo je plněno do natlakovaného
soudku, nedochází během plnění k nežádoucímu pěnění
piva.
Dalším, neméně důležitým aspektem tohoto způsobu
plnění, je uchování určitého množství CO2 nad hladinou
piva, což výrazně prodlužuje trvanlivost piva.
Plnící zařízení K5F-02 Easy micro keg filler je vyrobeno z
nerezové potravinářské oceli, což umožňuje jeho mytí
horkou vodou a sterilizaci louhem.
Celý proces plnění je navržený tak, aby se docílilo co
nejdelší doby trvanlivosti při zachování všech specifických
chuťových, čichových a zdraví prospěšných vlastností piva
v párty soudku.
Soudky lze plnit i opakovaně, přičemž by měl minipivovar
upozornit majitele soudku, že jen on zodpovídá za
předchozí vyčištění a sanitaci soudku. Pivo načepované do
nesprávně vyčištěného soudku nejen že nebude chuťově
dobré, ale může se stát i nebezpečné zdraví spotřebitele.
70
II. Řešení pro zavedené minipivovary
Pro plnění piva do prodejních obalů v již zavedených minipivovarech existuje několik možností.
U dobře fungujícího minipivovaru je předpoklad, že si již vydělá na zaměstnání pracovníka, jehož
jednou z pracovních povinností je plnění prodejních obalů pivem a další manipulace s těmito
obaly. Plnění piva obvykle probíhá v technických prostorách minipivovaru, kam nemá zákazník
přístup. Důležitější než design je efektivita práce.
Nabízíme tyto možnosti prodeje piva mimo pivovar :
-
Plnění piva do PET lahví
Plnění piva do skleněných lahví
Plnění piva do petainerů
Plnění piva do prodejních soudků
14.4. BFM-01 - Plnění piva do PET lahví na jednoduché ruční plničce
Plnička PET lahví obvykle sestává
z jednoho anebo několika plnicích
kohoutů, přičemž plnění piva do PET
láhve probíhá u několika lahví současně.
Obsluha vybaluje prázdné lahve
z obalu, nasazuje láhve na plnicí
kohouty, spouští plnicí proceduru, plné
láhve pak odebírá, víčkuje a ukládá do
prodejních přenosek.
Všechny díly a spojovací prvky jsou
vyrobeny z pochromované mosazi a
nerez oceli. Je zvýšena odolnost
opotřební daného systému a zaručena
maximální provozní spolehlivost(při
zajištění pravidelných čistících
procedur).
14.5. BFM-30 Plnička skleněných a PET lahví manuální s
výkonem 30-60 lahví za hodinu
Jednoduchá plnička sestává z jednoho anebo několika zařízení pro plnění
jednotlivých skleněných lahví rychlostí až 2 litry za minutu.
Obsluha vybaluje prázdné lahve z obalu, nasazuje láhve na plnicí
kohouty, spouští plnicí proceduru, plné láhve pak odebírá, víčkuje
a ukládá do prodejních přenosek.
Láhve je potřeba před plněním dobře vymýt a vysanitovat.
Všechny díly a spojovací prvky jsou vyrobeny z pochromované mosazi a
nerez oceli. Je zvýšena odolnost opotřební daného systému a zaručena
maximální provozní spolehlivost (při zajištění pravidelných čistících
procedur).
71
14.6 Plnění piva do petainerů
Petainery jsou zcela novým druhem obalů na nápoje, přinášejícím do pivovarnického průmyslu
stejnou revoluci, jakou byly PET láhve, nahrazující tradiční pivo ve skle.
PETAINER je jednorázový plastový
obal ve tvaru sudu o objemu 15, 20
anebo 30 litrů.
Používání sudů Petainer má řadu
výhod, které zákazník určitě ocení.
V prvé řadě nízká hmotnost – plný
20 litrový sud Petainer váží
necelých 21 kg a lze s ním snadno
manipulovat, dále zákazníci ušetří
na zálohách účtovaných za
kovové sudy a mají tudíž nulové
náklady na vracení a čištění.
Vyprázdněné sudy Petainer po
bezpečném odtlakování mohou
být lehce stlačeny a snadno
likvidovány stejným způsobem jako
jakýkoliv jiný PET obal. Nemalou
výhodu bude rovněž snížení nároku
na skladovací prostory a nákladů
přepravu o 20-30%. Tyto výhody
představují klíčové přínosy v oblasti
ekologie a šetrného přístupu k
životnímu prostředí.
Sudy Petainer jsou z hnědě
zbarveného plastu a jsou obvykle
distribuovány ve speciálně
designovaném kartonovém obalu,
který zároveň zajišťuje ochranu
proti UV záření a snadnou
manipulaci s výrobkem.
Jednoduché používání, nové
možnosti petainerů
Postup plnění petainerů je naprosto shodný s postupem plnění plechových KEGů, dokonce se
k němu používají stejné plnicí hlavy. Rozdíl je jen v tom, že se petainer
před plněním nemusí vymývat a sanitovat. Minipivovar používající
petainery namísto KEGů tedy ušetří mimo jiné také za nákup myčky
sudů, stejně tak náklady na jejich obsluhu, sanitační roztoky, ohřev
horké vody a spotřebu vody pitné. Odpadá také starost s hlídáním
zapůjčených KEGů a jejich nákladné skladování a doprava.
Stejné jako u KEGů je také používání petainerů na straně spotřebitele.
Petainer stačí připojit na výčepní zařízení jako kterýkoli KEG a známým
způsobem čepovat pivo.
72
15. Výčepní technika a technické vybavení restaurací
Vybavení interiéru restaurace není standardní součástí naší nabídky. Na přání zákazníka ale
můžeme restauraci vybavit komponenty a prvky, souvisejícími s nabídkou vlastního piva. Patří zde
zejména výčepní technika a technické vybavení restaurací :
-
Výčepní zařízení
Výčepní stojany
Výčepní kohouty
Chlazení piva a pivních cest
Zařízení pro sanitaci pivních cest
Narážecí hlavy
Spojovací materiál
Výčepní desky
Výčepní pulty
Chladicí vany na nápoje
Chladicí výčepní pulty
Chladicí stoly (zápultí)
Chladicí stoly na KEG sudy (zápultí)
Barové konstrukce
Další zařízení a vybavení restaurací
Komplexní nabídka všech těchto zařízení přesahuje kapacitní možnosti tohto katalogu. Uvádíme
zde tedy jen velmi stručný přehled našeho sortimentu. Na žádost zákazníků můžeme zaslat
komplexní nabídku.
Zároveň můžeme nabídnout služby designového studia, které zahrnují komplexní designový návrh
vybavení restaurace a prostor pivovaru. Na ně pak navazují služby projekční a realizační.
15.1 Výčepní kohouty
Výčepní kohouty slouží k důstojnému čepování piva a dalších nápojů do sklenic. Kohouty jsou
pevně namontovány na výčepním stojanu anebo na jiném koncovém výčepním zařízení.
Vhodný výběr výčepních kohoutů prokazatelně motivuje zákazníka k zakoupení čepovaného
nápoje.
Naše nabídka zahrnuje cca 20 typů výčepních kohoutů od zcela jednoduchých až po luxusní.
Příklady nabízených výčepních kohoutů :
73
15.2 Integrovaná výčepní zařízení a technika pro chlazení piva
Výčepní zařízení integrují do jednoho celku technologii chlazení, stáčení a podávání kvalitně
vychlazeného piva zejména v malých restauracích, v zahradních sezónních restauracích
a v provizorních restauračních provozech.
Naše nabídka zahrnuje cca 30 typů výčepních zařízeních od zcela jednoduchých až po luxusní.
Příklady nabízených výčepních zařízení :
74
15.3 Výčepní stojany
Výčepní stojany slouží k důstojnému čepování piva a dalších nápojů do sklenic. Vhodný výběr
výčepního stojanu má velký vliv na designové vnímání restaurace a mělo by korespondovat se
stylem, v jakém je zařízená.
Pohled na vkusně vypadající výčepní stojan prokazatelně motivuje zákazníka k zakoupení
čepovaného nápoje.
Naše nabídka zahrnuje cca 40 typů výčepních stojanů od zcela jednoduchých až po luxusní.
Příklady nabízených výčepních stojanů :
75
15.4 Narážecí hlavy
Narážecí hlavy slouží k tzv. narážení
piva, tzn. dočasnému připojení
KEGů na výčepní zařízení za
účelem jeho následného čepování
do sklenic ve výčepu.
Dodáváme narážecí hlavy na
všechny v České republice obvyklé
druhy KEGů.
15.5 Výčepní pulty
Výčepní pult je pracovištěm výčepního, které slouží jako platforma pro namontování
několika zařízení – výčepní stojan s kohouty, chladicí zařízení, zařízení pro míchání tlačných plynů.
Obsahuje prostor pro umístění tlakových lahví s tlačným plynem, dřez s výbavou pro umývání
sklenic, odkladací prostor pro okapání a sušení sklenic, desku pro dočasné odložení
načepovaných sklenic, skříňky pro skladování sklenic a dalšího vybavení restaurace.
Výčepní pulty se vyrábějí v mnoha modifikacích. Konstrukci pultu tvoří dvojitý plášť vyplněný
polyuretanovou izolací s různou kombinací dvířek a zásuvek. Zásuvky se vyrábějí v kombinaci buď
345/345, 360/285 nebo 455/190 - hodnoty uvádějí maximálně možnou výšku CO2 láhve. U
provedení se dvířky je uvnitř umístěna děrovaná přestavitelná police. Vedle chladícího modulu je
umístěna skříňka pro chladící agregát, ve které jsou u provedení se dvěma dřezy křídlová dvířka s
plastovým odpadkovým košem. Celá sestava je umístěna na soklu 40 mm vysokém a krytá
výčepní deskou tl. 40 mm. Za středovým sloupkem v chlazeném modulu je zavěšen výparník s
nuceným oběhem, od něhož je hadicí sveden kondenzát, vzniklý při odtávání, do nádržky u
chladícího agregátu, kde se odpařuje. Na panelu skříňky je umístěn hlavní vypínač a digitální
termostat, který řídí činnost chladícího agregátu. Termostat je výrobcem nastaven na teplotu +
4°C a umožňuje výčepnímu změnu teploty nápoje v rozmezí +2 až +10°C.
PAVP 100 CH 1
76
SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S VÝROBOU MINIPIVOVARŮ
V souvislosti s výrobou minipivovarů poskytujeme zákazníkům ucelený sortiment doprovodných
služeb :
Projektování a inženýring pivovarů
Poskytujeme designové, inženýrské a projekční práce pro pivovary, analýzy a finanční plánování
budoucího ekonomického vývoje pivovarů, finanční analýzy, příprava výrobní a provozní
dokumentace pivovarů.
Doprava technologie pivovaru
Zajistíme bezpečnou dopravu vyrobeného pivovaru na kterékoli místo na světě. Akceptujeme
i dopravu pivovaru zajištěnou zákazníkem. Samozřejmostí je pojištění nákladu po celou dobu
dopravy.
77
Montáže pivovarů
Poskytujeme službu smontování pivovaru u zákazníka našimi montážními pracovníky. Součást
varianty dodávky pivovaru na klíč.
Šéfmontáže pivovarů
Smontování pivovaru u zákazníka cizími pracovníky vedenými naším vedoucím prací. Výhodné
řešení u vzdálených zakázek, kdy je pro zákazníka cena práce místního montážního týmu výrazně
levnější, než cena práce našeho montážního týmu. Zajistíme kvalitní smontování pivovaru pod
vedením našeho odborníka.
78
Rekonstrukce a modernizace pivovarů
Provedeme analýzu stávajícího stavu pivovaru a vypracování návrhů na efektivní zavedení
moderních technologií a postupů. Cílem je zvýšení produktivity výroby piva a zavedení moderních
standardů výroby a řízení provozu.
Koučing obsluhy pivovarů
Zajišťujeme výuku pivovarských dovedností a konzultační služby pro budoucí a stávající
provozovatele pivovarů. Součástí našich služeb je také pronájem českého sládka , tj. rozjíždění
nových pivovarských provozů pod vedením kvalifikovaného a zkušeného českého sládka.
Doporučujeme využít tuto užitečnou službu u všech nově realizovaných pivovarských provozů.
79
PŘÍLOHA I : JAK SE VYRÁBÍ ČESKÉ PIVO ?
Pivovarství patří v České republice k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou
úspěšnou tradicí. Pivovarský průmysl vyrábí jako hlavní výrobky světlá a tmavá výčepní piva, ležáky,
speciální piva a piva se sníženým obsahem alkoholu. Nejproslulejší výrobky českého pivovarskosladařského průmyslu - slad a pivo - jsou důležitými exportními položkami, stejně jako základní surovina
chmel.
V celkové světové produkci piva, která je přes 1 miliardu hektolitrů ročně, patří naše republika s 18,6
milióny hektolitrů ročně (1997) mezi přední světové výrobce a zaujímá 16. místo na světě.
Ve spotřebě piva, která překračuje 150 l na osobu a rok, patří Česká republika na 1. místo ve světě.
Finální výrobek pivovarského průmyslu - pivo - je nápoj připravený ze sladu, chmele a vody zkvašením
kulturními pivovarskými kvasinkami.
Slad jako výchozí surovina se vyrábí ve sladovnách ze sladovnického ječmene naklíčením a hvozděním,
neboť samotný ječmen neobsahuje dostatek enzymů a aromatických látek potřebných pro výrobu piva.
Výrobní postup českého piva
Pivo se vyrábí v pivovaru a technologie sestává ze tří výrobních úseků, zahrnujících řadu složitých
mechanických, fyzikálně chemických a biochemických procesů:
1. výroba mladiny
2. kvašení mladiny a dokvašování mladého piva
3. závěrečné úpravy a stáčení zralého piva
80
1. fáze - výroba mladiny
Výroba mladiny se sestává z následujících technologických úseků:
• šrotování sladu event. surogátů,
• vystírání sladového šrotu do vody,
• rmutování,
• scezování sladiny a vyslazování sladového mláta,
• chmelovar
• chlazení mladiny.
Výroba mladiny probíhá na varně. Zde probíhá první fáze výroby piva, tzv. horký proces.
Klasické varny jsou buď jednoduché se dvěma nádobami (káď pro vystírání a scezování a pánev či kotel
pro rmutování a chmelovar), nebo dvojité s dvěmi káděmi (vystírací a scezovací) a s dvěma pánvemi či
kotli (rmutovací a chmelovarová). Moderní vícenádobové varny mají 5 až 8 nádob s různými kombinacemi
zdvojení funkčních nádob.
Zařízení varny bývá vyrobeno buď z mědi, nebo z nerezové oceli.
Ve sladu a sladových náhražkách obsažené látky, především škrob, je nejprve nutné převést do roztoku,
aby je sladové enzymy mohly přeměnit ve směs nížemolekulárních sacharidů, které později kvasinky
zkvasí na etanol a oxid uhličitý. Slad se nejprve rozšrotuje, poté se smísí s vodou při tzv. vystírání. Pak
následuje rmutování, při němž dochází k mnoha enzymovým reakcím včetně zcukření škrobu. Většina
těchto pochodů probíhá při zvýšených teplotách optimálních pro činnost enzymů, které způsobují
rozštěpení a převedení extraktu surovin do roztoku, aby se vytvořily podmínky pro výrobu piva žádaného
typu. Rozhodující je činnost amylolytických, proteolytických a kyselinotvorných enzymů; druhotné jsou
enzymové reakce štěpení gumovitých látek a hemicelulóz a další reakce. Část extraktu surovin přechází
do roztoku již při vystírání, hlavní podíl se však získá až při rmutování, kdy se vystírka vyhřívá postupně na
teploty optimální pro činnost jednotlivých skupin enzymů, podle nichž jsou teploty nazývány:
• 35 až 38 °C- kyselinotvorná teplota
• 48 až 52 °C- peptoniza ční teplota
• 60 až 65 °C- nižší cukrotvorná teplota
• 70 až 75 °C- vyšší cukrotvorná teplota
• 78 °C- odrmutovací teplota
Nejdůležitější chemickou reakcí při rmutování je štěpení škrobu na nížemolekulární cukry, zejména
glukosu, maltosu a dextriny. Průběh štěpení škrobu se ve rmutech kontroluje jódovou zkouškou.
Kromě štěpení škrobu je při rmutování důležité i štěpení vysokomolekulárních bílkovin. Bílkoviny jsou
důležité pro pěnivost piva i plnost chuti a jejich štěpné produkty aminokyseliny jsou důležité pro kvašení.
Vysoký obsah bílkovin by však vedl k nízké stabilitě a trvanlivosti piva. Štěpení bílkovin způsobené
proteolytickými enzymy probíhá intenzivně při teplotách kolem 50 °C (peptoniza ční teplota).
Kyselinotvorné enzymy způsobují štěpení organických sloučenin fosforu za uvolňování kyseliny fosforečné,
která spolu s aminokyselinami vzniklými štěpením bílkovin snižuje pH a vytváří potřebnou kyselou reakci
rmutů, důležitou pro činnost ostatních enzymů.
Postup horkého procesu výroby piva :
I. Šrotování je mechanické drcení sladového zrna s cílem dokonalého vymletí ensdospermu na vhodný
poměr jemných a hrubších částic při zachování celistvosti pluch, neboť ty slouží v pozdější fázi výroby jako
filtrační materiál při scezování. Slad i případné náhražky se melou ve šrotovnících, které jsou opatřeny
dvěma, čtyřmi, pěti či šesti válci. Slad se šrotuje buď za sucha, nebo kondicionovaný (zvlhčený parou) či za
mokra. Jemnost šrotování přímo ovlivňuje činnost sladových enzymů, neboť čím jemnější je šrot, tím lepší
je přístup enzymů k jednotlivým částem sladu. Na druhé straně příliš jemný šrot způsobuje ucpávání
filtračních kanálků ve vrstvě mláta a způsobuje potíže při scezování.
Šrotování se dále musí přizpůsobit kvalitě sladu a technickému vybavení varny. Čím méně je slad
rozluštěn, tím jemněji se musí šrotovat. Používá-li pivovar scezovací káď, kde je filtračním materiálem asi
40 cm vysoká vrstva mláta, musí se šrotovat hruběji než při používání sladinového filtru, kde vrstva mláta
je pouze 6 cm, hlavním filtračním materiálem je plachetka a využívá se přetlaku.
II. Vystírání je smíchání šrotu, popř. šrotu sladových náhražek, s vodou. Množství sladu a náhražek
použité pro jednu várku se nazývá sypání. Objem vody použité k vystírce se nazývá nálev a určuje se
podle sypání a typu vyráběného piva. U dobře rozluštěných sladů se vystírá při teplotách 35 až 38 °C.
81
Někdy se provádí zápařka, což je vyhřátí části vystírací vody k varu, po skončeném vystírání se
přičerpáním této horké vody zvýší teplota vystírky na peptonizační teplotu.
III. Rmutování slouží k přípravě sladiny s požadovanou extraktovou skladbou. Dosahuje se toho
postupným vyhříváním části vystírky postupně na jednotlivé rmutovací teploty, optimální pro činnost
různých skupin enzymů, až se dosáhne dokonalého zcukření škrobu. U dekokčního rmutování se nakonec
rmuty povařují, u infúzního způsobu je nejvyšší odrmutovací teplota. Rozlišují se postupy jednormutové,
dvourmutové a třírmutové. Objem dílčích rmutů se volí tak, aby po přečerpání k zbytku vystírky stoupla
teplota na požadovanou teplotu.
Naše pivovary používají převážně dvourmutové postupy, výjimečně třírmutový nebo
jednormutový postup. Zvláštní postup vyžaduje zpracování škrobnatých náhražek. Při zpracování více než
15 % podílu škrobnatých náhražek zpravidla nestačí sladové enzymy a musí se použít enzymové
preparáty.
IV. Scezování je operace prováděná za účelem oddělení roztoku extraktu, tj. sladiny, od pevného podílu
zcukření rmutu, tj. mláta. Scezování se provádí ve scezovací kádi vybavené dvojitým děrovaným dnem a
systémem odvodných trubek spojených s kohouty scezovací baterie. Méně často se používá sladinový filtr
pracující na principu rámového plachetkového filtru. Při scezování ve scezovací kádi se sladina odděluje
od mláta přirozenou filtrací přes vrstvu sedimentovaných pluch a ostatních nerozpustných zbytků sladu.
Zfiltrovaný roztok extraktu sladu se nazývá předek a po jeho stečení následuje vyslazování.
Vyslazování mláta se provádí 75 °C horkou vodou, aby se z mláta vylo užily poslední zbytky rozpustného
extraktu. Zfiltrovaný roztok extraktu při vyslazování se nazývá výstřelek a zpravidla se vyslazuje na 2 až 3
výstřelky. Předek a výstřelky se shromažďují v mladinové pánvi, kde se pozvolným zahříváním zvyšuje
postupně teplota tak, aby se po skončeném scezování sladina co nejdříve uvedla do varu.
V. Chmelovar má za cíl převedení hořkých látek chmele do mladiny, sterilaci mladiny, inaktivaci enzymů a
koagulaci bílkovin s polyfenolovými látkami sladu a chmele. Chmel či chmelové přípravky se přidávají
postupně, nejčastěji na dvakrát až třikrát, podle kvality a typu výrobku. Produktem chmelovaru, který trvá
zpravidla 90 až 120 minut, je mladina. Po chmelovaru následuje oddělení zbytků chmele ve chmelovém
cízu, pokud nebyl použit chmelový granulát či chmelový extrakt a následuje chlazení mladiny.
VI. Chlazení mladiny se dříve provádělo v otevřených nádobách, kde mladina samovolně chladla a sytila
se kyslíkem ze vzduchu. To však bylo často zdrojem mikrobiální kontaminace mladiny. Dnes se používají
téměř výhradně uzavřené vířivé kádě, kde při teplotách nad 60 °C dochází k usazení hrubých kal ů, s
následujícím dochlazením mladiny v deskových protiproudých výměnících tepla na zákvasnou teplotu 5 až
7 °C.
Před zakvašením se mladina ještě sytí za sterilních podmínek kyslíkem, který je nezbytný pro činnost
kvasinek.
Vyrobená mladina musí svou koncentrací extraktových látek odpovídat vyráběnému pivu, tzn. že při výrobě
10 % piva musí obsahovat 10 % hm. extraktových látek. Pro výrobu světlých piv se připravují mladiny ze
světlých sladů, pro výrobu tmavých piv ze směsi světlých, tmavých a barevných sladů.
2. fáze - kvašení mladiny a dokvašování mladého piva
Pro kvašení mladiny se používá buď svrchních pivovarských kvasinek (Saccharomyces cerevisiae) při
teplotách kvašení až 24 °C, nebo spodních pivovarsk ých kvasinek (Saccharomyces uvarum) při teplotách
kvašení 6 až 12 °C. Kvašení mladiny je p ři klasické technologii rozděleno do dvou fází: na hlavní
kvašení a dokvašování.
I. Hlavní kvašení se u nás provádí obvykle v otevřených kvasných kádích
spodními pivovarskými kvasinkami. Nejdůležitějšími reakcemi hlavního kvašení jsou přeměny
zkvasitelných sacharidů glukosy, maltosy a maltotriosy na etanol a oxid uhličitý anaerobním kvašením:
Současně se v malé míře tvoří i vedlejší kvasné produkty, alifatické alkoholy, aldehydy, diketony, mastné
kyseliny a estery. Všechny tyto látky a jejich vzájemný poměr spoluvytváří chuť a aróma piva.
V průběhu hlavního kvašení v kádích umístěných v chlazených místnostech zvaných spilka, se rozlišuje
několik stadií. Brzo po zakvašení dochází k zaprašování, kdy se objevuje první bílá pěna na povrchu
kvasící mladiny. Následuje odrážení při němž pěna houstne a je vytlačována do středu kvasné kádě.
Nízké bílé kroužky představují hustou smetanovou pěnu s kučeravým povrchem a jsou stádiem
nejintenzivnějšího kvašení. Vysoké hnědé kroužky jsou způsobeny poklesem pH a vyflotováním
vyloučených chmelových a tříslo-bílkovinných sloučenin. Následuje propadání za tvorby husté deky z
82
vyloučených látek na povrchu prokvašené mladiny, tj. mladého piva. Na konci hlavního kvašení
sedimentují spodní kvasinky na dno kvasné kádě a po stáhnutí piva se sbírají, propírají se studenou vodou
a znovu se nasazují do provozu. Deky se s hladiny mladého piva sbírají, aby do něho nepropadly a
nezpůsobily zhoršení chuti piva.
Hlavní kvašení trvá zpravidla 6 až 8 dní podle druhu vyráběného piva.
Kromě klasického postupu kvašení se v současnosti uplatňují i různé způsoby polokontinuálního kvašení
(semispilka) i kontinuálního kvašení. V zahraničí, často v návaznosti na infúzní způsob rmutování, se
vyrábějí i svrchně kvašená piva při vyšších teplotách, která se však chuťově odlišují od spodně kvašených
piv.
II. Dokvašování a zrání mladého piva se provádí v ležáckém sklepě, kde pivo při teplotách 1 až 3 °C
velmi pozvolna dokváší, čiří se, zraje a sytí se vznikajícím oxidem uhličitým pod tlakem v uzavřených
ležáckých tancích. Doba ležení je závislá na typu piva. U běžných piv do koncentrace mladiny 10 % bývá 3
týdny, pro speciální exportní piva se zvyšuje až na několik měsíců.
Jednofázové kvašení, při němž probíhá hlavní kvašení i dokvašování v jedné nádobě, obvykle
v cylindrokónických velkoobjemových tancích, představuje nejmodernější technologii pivovarského kvašení
s velkými nároky na dodržování technologického postupu i na hygienu a sanitaci, ale s výraznými
ekonomickými přednostmi.
3. fáze - závěrečné úpravy piva
Dokonale vyzrálé pivo se musí ještě před expedicí upravit, a to
•
zfiltrovat,
•
případně pasterovat,
•
případně stabilizovat,
•
stočit do transportních obalů.
I. Filtrace piva
Filtrační proces má za cíl odstranit z piva kalící látky a docílit požadovanou čirost 0,2 až 0,4 j.EBC.
(Jednotky zákalu EBC jsou arbitrážní jednotky kalibrované na formazinovou suspenzi). Nejčastěji se
používá filtrace s přídavkem křemeliny do kalného piva. Křemelina vytváří na pevných přepážkách filtrační
vrstvu, ve které se zachycuje jemný kal.
Filtrace se provádí na křemelinových svíčkových a deskových filtrech různé konstrukce. Pro dosažení
vysoké biologické stability se používají i tzv. EK-filtry, kde je pivo filtrováno přes celulosové desky.
Výjimečně se používají i odstředivky. Nejmodernějším, ale dosud velmi nákladným způsobem, je
membránová filtrace.
II. Pasterace piva
Pasterace se používá pro zvýšení biologické stability piva. Rozšířená je zejména pasterace piva v lahvích
či plechovkách v ponorných a tunelových pastérech při teplotě 62 °C, mén ě častá je mžiková pasterace v
průtokových pastérech při vyšší teplotě.
III. Stabilizace piva
Stabilizace piva se provádí u exportních piv, kdy je nezbytné zaručit mnohaměsíční trvanlivost.
Principem pasterace je odstranění prekurzorů zákalů piva, především vysokomolekulárních dusíkatých
složek, polyfenolů, kovových iontů a rozpuštěného kyslíku. Používají se stabilizátory srážecí (tanin),
adsorpční (silikagel, polyvinylpolypyrolidon), enzymové (papain) a antioxidační (kyselina askorbová).
Použití stabilizátorů je v některých zemích omezeno zákonnými předpisy. Stabilizátory se do piva přidávají
nejčastěji před koncem dokvašování, aby se případně vyloučené látky odstranily při filtraci.
IV. Stáčení piva
Stáčení piva do transportních obalů je konečnou fází výroby. U nás se pivo stáčí do cisteren pro
dislokované stáčírny a pro export do sudů, lahví a plechovek pro vnitřní obchodní siť i pro export. Při
stáčení je nutné zamezit ztrátám oxidu uhličitého, aby neutrpěla kvalita piva, proto jsou stáčecí stroje
konstruovány na izobarickém principu. Dalším požadavkem je nutnost zamezení styku piva s kyslíkem a
proto se v moderních linkách stáčí pivo pod tlakem oxidu uhličitého do obalů předplněných oxidem
uhličitým. Neméně důležitým požadavkem je zajištění dokonalé sanitace všech zařízení, která přicházejí
do styku s pivem.
83
Označování českého piva
V České republice se až na výjimky vyrábějí pouze spodně kvašená piva. Základním druhem
je tzv. pivo českého (plzeňského) typu, které je reprezentováno světlým ležákem. Rozumí se
jím světlé pivo o koncentraci původní mladiny 11 – 12 %, s dobrou plností, výraznou hořkostí
a dobrou pěnivostí. Vyrábí se obvykle dvourmutovým dekokčním způsobem a je středně
prokvašené. K tomuto typu náleží většina piv u nás vyráběných, která se mírně liší v
použitých surovinách a místními výrobními podmínkami. Podle obsahu původního extraktu
mladiny se piva podle potravinového zákona dělí na:
lehká piva – do 7,99 % extraktu původní mladiny
výčepní piva – 8,00 – 10,99 % extraktu původní mladiny,
ležáky – 11,00 – 12,99 % extraktu původní mladiny,
speciální piva – nad 13,00 % extraktu původní mladiny.
Dále se u nás vyrábějí piva určená většinou ke speciálním účelům a určitému okruhu
spotřebitelů.
Pivo se sníženým obsahem alkoholu: pivo s obsahem alkoholu nejvýše 1,2 % objemových
(1 % hmotnostních).Toto pivo nesmí být požíváno řidiči;
Nealkoholické pivo: pivo s obsahem alkoholu nejvýše 0, 5 % objemových (0,4 %
hmotnostních) určené pro řidiče.
Pivo se sníženým obsahem cukrů (dia-pivo): hluboce prokvašené pivo s obsahem
zatěžujících sacharidů nejvýše 7,5 g.l-1 a bílkovin 4,0 g.l-1. Je určeno převážně pro diabetiky.
Pšeničné pivo: pivo vyrobené s podílem extraktu pšeničného sladu vyšším než jedna třetina
hmotnosti celkově dodaného extraktu.
Kvasnicové pivo: pivo vyrobené dodatečným přídavkem malého podílu rozkvašené mladiny
do hotového piva v průběhu stáčení. Obsahuje rozptýlené živé kvasinky.
Bylinné pivo: pivo vyrobené s přídavkem části bylin, dřevin nebo jejich extraktů.
Lehké pivo: piva s obsahem původního extraktu mladiny do 7,99 % nebo hluboce
prokvašené pivo s obsahem využitelné energie nejvýše 1300 kJ.l-1.
Proč je české pivo ve světě tak oblíbeným nápojem
Oblíbenost českého
piva v celém světě
vděčí jeho výjimečnými
senzorickými
vlastnostmi, které jsou
dané specifickým
postupem výroby,
umožněnou zvláštní
konstrukcí českých
pivovarů, používáním
surovin výhradně
českého původu
a přísným dodržováním
tradičních receptur,
neměnných již po
několik staletí.
Významné jsou však i
jeho dietetické a
výživné vlastnosti
související s jeho
vysokou stravitelností.
Výživná hodnota
českého piva se uplatňuje zejména v oblastech s vysokou spotřeba piva na obyvatele, ke kterým patří
tradičně i naše země, ale také Německo, Rakousko, Irsko, Anglie, Finsko, Belgie, Austrálie, USA,
Nizozemí, Rusko, a Polsko.
84
PŘÍLOHA II : TECHNICKÉ PLYNY V MINIPIVOVARU
Pro kvalitní čepování piva a vína je dnes již nezbytné používání technických plynů a směsí. Hnací
inertní plyny zabraňují oxidaci čepovaných nápojů a zároveň zamezují snižování jejich kvality a
trvanlivosti. V našich minipivovarech doporučujeme používat tyto tlačné plyny :
- BIOGON - směs dusíku N2 a oxidu uhličitého CO2
- CO2 - oxid uhličitý potravinářský
- N2 - dusík
Vzduch z kompresoru
- zhoršování chuťových vlastností piva
- rychlá oxidace-zvětrávání piva v sudu a tancích
- znečišťování piva vzduchovými částicemi a kompresorem
- hlučnost kompresoru
- jedinnou výhodou je nezávislost na dodávkách plynů
- v pivovaru se jako tlačný plyn samostatně nepoužívá
Oxid uhličitý - CO2
- nemění se chuťové vlastnosti piva, protože je
obsažen již z výroby
- lze čepovat i delší dobu bez nebezpečí oxidace
- čistý plyn s garancí kvality pro potravinářství
- nehlučný provoz a nezávislost na elektrické energii
- možnost přesycení piva CO2, při nevhodném
tlakování
- nutnost doplňovat plyn - závislost na dodávkách
v tlakových lahvích od místních dodavatelů
Dusík - N2
- inertní plyn vhodný pro čepování anglických a irských piv
- uchovává chuťové vlastnosti nápojů a zabraňuje oxidaci
- umožňuje stabilizované a dlouhodobé skladování
- nutnost doplňovat plyn - závislost na dodávkách v tlakových lahvích od místních dodavatelů
- pivovar si může dusík vyrábět také sám s minimálními náklady s pomocí tzv. vyvíječe dusíku, což je
zařízení, vyrábějící dusík za pomocí vzduchového kompresoru a separačního filtru
Vyvíječe dusíku nabízíme jako volitelné příslušenství našich minipivovarů.
BIOGON - směsný plyn CO2 + N2
- využívá výhody dusíku a oxidu uhličitého jako ochranu před oxidací
- podporuje trvanlivost a čistotu piva v sudu i v pivním vedení
- zvyšuje kvalitu pěny při čepování
- nedochází k přesycování piva oxidem uhličitým
- nutnost doplňovat plyn - závislost na dodávkách v tlakových lahvích od místních dodavatelů
- při dlouhodobém skladování naraženého sudu (déle než 3 dny) a vyšší teplotě (nad 20 °C), m ůže dojít ke
snížení obsahu CO2 v pivě
85
PŘÍLOHA III : DOPORUČENÉ SLOŽENÍ VODY PRO VAŘENÍ
PIVA
V souladu se zákonem je pro vaření piva možné používat pouze vodu zdravotně nezávadnou, která
splňuje jakostní požadavky na vodu pitnou (dříve určenou dle ČSN 75 7111).
Pro vaření piva je navíc důležité, aby se některé prvky a ukazatele chemického složení vody pohybovaly
ve stanovených mezích. Ne každá voda, klasifikovaná jako pitná, je vhodná k vaření vybraného
druhu piva.
Různé druhy piva navíc vyžadují rozdílná chemická složení vody – ne z každé vody je možné vyrobit
jakékoli pivo. Výběr sortimentu piv je tedy žádoucí podřídit chemickému složení vody, která je v daném
místě k dispozici.
Chemické složení vody je možné ovlivnit pomocí zařízení k úpravě chemického složení vody, mezi které
patří různé uhlíkové, sorpční vodní filtry, zařízení pro desinfekci vody UV zářením, provzdušňovače apod.
Součástí plánování provozu pivovaru by měla být vždy chemická analýza pitné vody. Naše
společnost nabízí provedení chemické analýzy pitné vody pro účely pivovarnictví jako součást
dodavatelských služeb pro realizaci pivovarů.
Definice pitné vody
Pitná voda je voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolává onemocnění nebo
poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním
působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva. Smyslově postižitelné vlastnosti pitné vody nesmějí bránit
jejímu používání.
Chemické složení pitné vody
Ukazatel
Nejvyšší mezní hodnota Mezní hodnota
Al
0,2 mg/l
As
0,05 mg/l
Cd
0,005 mg/l
Cu
0,1 mg/l
Fe
0,3 mg/l
Hg
0,001 mg/l
Mn
Pb
0,1 mg/l
0,05 mg/l
Zn
5 mg/l
Extrahovatelné nepolární látky
0,05 mg/l
Fenoly těkavé
0,05 mg/l
Fenoly celkové
PAU
Indikační hodnota
0,001 mg/l
0,04 mg/l
Fluoranthen
0,04 µg/l
Trihalogenmethany
0,01 mg/l
86
Ukazatel
Nejvyšší mezní hodnota Mezní hodnota
CHCl3
0,03 mg/l
Huminové látky
2,5 mg/l
Tenzidy aniontové
0,2 mg/l
Barva
20 mg/l Pt
A 254,1cm
Indikační hodnota
0,08
Zákal
5 mg/l SiO2
Chuť
2°
Pach
2°
Barva se určuje vizuálním porovnáním vzorku s roztoky K2PtCl6 + CoCl2, případně
měřením absorbancí při 436, 525 a 620 nm.Zákal se určuje porovnáním zdánlivé absorbance
vzorku a standardní suspenze SiO2 ve vodě.Chuť a pach se hodnotí senzoricky; u chuti je mezní
hodnota (2°) charakterizována jako „znatelná intenzita bez doznívání po vyprázdnění úst“ - u
pachu je slabý pach (2°) „postřehnutelný spotřebitelem, je-li na něj upozorněn“.
Voda – stanovení některých ukazatelů
Tvrdost
ČSN ISO 6059 (75 7384) Jakost vod. Stanovení sumy Ca a Mg :
•
komplexometrická titrace vzorku vody při pH=10 (amoniakální pufr) na eriochromovou čerň T: M2+ +
H2Y2- → MY2- + 2 H+
•
vyjádření tvrdosti v mmol/l nebo ve °N (1 °N odpovídá obs ahu 10 mg CaO nebo 7,2 mg MgO v 1 litru; 1
°N = 0,179 mmol/l)
Tvrdost – rozdělení :
•
přechodná (karbonátová) – obsah CaHCO3 a MgHCO3
•
trvalá – obsah dalších rozpustných solí Ca a Mg
•
celková – součet přechodné a trvalé
Výpočet přechodné tvrdosti
PT = 0,5 . (celková alkalita – 2 . zjevná alkalita)
Voda podle tvrdosti
•
měkká: < 1,3 mmol/l (< 7,3 °N)
•
středně tvrdá: 1,3-2,5 mmol/l (7,3-14 °N)
•
tvrdá: 2,5-3,8 mmol/l (14-21,3 °N)
•
velmi tvrdá: > 3,8 mmol/l (> 21,3 °N)
Obsah jednotlivých prvků - stanovení metodami AAS:
•
ČSN ISO 9964 (75 7378): Na a K F-AAS
87
•
ČSN EN ISO 15586 (75 7381): stopové prvky GF-AAS
•
ČSN ISO 8288 (75 7382): stopové prvky F-AAS
•
ČSN ISO 7980 (75 7383): Ca a Mg F-AAS
•
ČSN EN ISO 11969 (75 7403): As HG-AAS
•
metoda ICP-AES:
•
ČSN EN ISO 11885 (75 7387)
•
metoda ICP-MS:
•
ČSN EN ISO 17294-2 (75 7388)
Význam jednotlivých ukazatelů z hlediska technologie výroby piva
•
Celková tvrdost má vliv na pH sladiny (reakce Ca a Mg solí s fosfáty uvolněnými extrakcí sladu)
o
vyšší obsah Mg2+ (> 70 mg/l) → hořká a naskyslá chuť piva (Mg2+ působí jako aktivátor enzymů)
o
nízký obsah Ca2+ částečně kompenzuje nepříznivý chuťový efekt hořčíku
•
Vysoký obsah Na - cca 150- 200 mg/l → slaná chuť vody, nad 250 mg/l ostrá, řezavá chuť
•
Kyselost pH < 4,0 → kyselejší chuť, zesílené vnímání hořkosti. Přijatelné rozmezí PH = 6 až 8, ideální
(po úpravě) PH 6,8-7
•
Železo Fe/ Mangan Mn – vyšší obsah Fe (> 0,1 mg/l) a Mn (> 0,05 mg/l) → nepříznivý vliv na jakost
piva (svíravá chuť, hnědnutí pěny, vznik zákalů)
•
Stopové prvky → stopy Zn, Mn2+ (do 0,05 mg/l) jsou potřebné pro růst kvasinek, Fe2+, Fe3+
podporují oxidačně-redukční a enzymatické reakce.
•
Sirany SO42- → pozitivní vliv na degredaci proteinů a lipidů – vytvářejí během kvašení sirovodíky a
oxid siřičitý, přispívají k hořké, tvrdé až suché chuti piva.
•
Chloridy Cl- → zmírňují a zjemňují hořkost piva.
•
Dusičnany NO3- → nežádoucí, redukují se na toxické dusitany.
Složení pitných vod v některých pivovarských oblastech [mg/l]
Složka
Plzeň
Mnichov
Londýn
Burton
Ca2+
7
80
90
268
Mg2+
1
19
4
62
Na+
3
1
24
30
HCO3-
9
164
123
141
SO42-
6
5
58
638
Cl-
5
1
18
36
NO3-
6
3
3
31
Z uvedené tabulky je zřejmé, že voda nevyhovující výrobě tradičního českého piva je nevyhovjící pro
výrobu piva jiného. Téměř z každé pitné vody je možné uvařit určitý druh chutného piva, typického pro
danou oblast.
88
Poznámka : Výrobce si vyhrazuje právo na změny v uvedených parametrech. Není-li právě dostupná
zvolená nakupovaná komponenta, dodá výrobce pivovaru náhradní komponentu odpovídajících
parametrů.
Datum: 14.8.2014
Zpracoval: Bc. Aleš Jakimov, [email protected], tel. +420-737241269
89

Podobné dokumenty

Prospekt - REHAU Express Collection

Prospekt - REHAU Express Collection je standardní kolekce EXPRESS COLLECTION ještě různorodější než kdy před tím. Novinky jsou kromě jiného 100% přiřazeny ke kolekci desek Egger. Zvláštní důraz jsme kladli na celkové harmonické sladě...

Více

Katalog řešení STROM 2016

Katalog řešení STROM 2016 systém rychlého připojení 1,7tunového závaží přímo z kabiny obsluhy. Závaží je pomocí hydrauliky uchyceno pod rámem traktoru, a proto nijak neomezuje nářadí nesené v předním nebo zadním závěsu trak...

Více

ČÍTAČE

ČÍTAČE Příslušenství (není součástí dodávky):

Více

Traktory řady 5E

Traktory řady 5E 2,9 litru PowerTech M. Jednoduché díky mechanicky řešenému vstřikovaní paliva. Přitom dostatečně výkonné a pružné, všechny modely mají nejen turmodmychadlo, ale i mezichladič stlačeného vzduchu. Sn...

Více

Technická zpráva ke stažení

Technická zpráva ke stažení minimální potřebnou výškou – požadované rozměry jsou uvedeny níže v tomto dokumentu. Tento prostor bude potřeba oddělit např. demontovatelnou lehkou sádrokartonovou příčkou a uzamykatelnými dveřmi ...

Více