Poskytování služeb zahraničními podniky v Rakousku

Transkript

Poskytování služeb zahraničními podniky v Rakousku
Poskytování služeb zahraničními podniky
v Rakousku
Živnostenský zákon
Rozlišujeme, zda se jedná o příležitostnou/ přechodnou nebo trvalou činnost v Rakousku.
Příležitostná činnost: Nejpozději měsíc před zahájením činnosti je třeba podat tzv. oznámení o
službách na Spolkové ministerstvo hospodářství [Bundesministerium für Wirtschaft].
Trvalá činnost: v případě trvalé činnosti nestačí podat oznámení o službách. Je nutné založit
v Rakousku pobočku (zápis do obchodního rejstříku) a zažádat o živnostenský list platný
v Rakousku.
Živnostensko-právní předpoklady
Činnosti vyjmuté z volného pohybu služeb
Služby podléhající živnostenskému oprávnění, které nesmí být nabízeny, jsou následující:
kominictví; opravy předmětů a zařízení, které jsou považovány za vojenské zbraně.
Volná živnost (= živnost bez osvědčení o kvalifikaci)
Předchozí oznámení o plánovaném poskytování služeb není nutné.
Vázaná živnost (= je třeba doložit osvědčení o kvalifikaci)
Doložení osvědčení o kvalifikaci není nutné, pokud je činnost v zemi původu vázanou živností
(vyžaduje osvědčení o kvalifikaci) nebo poskytovatel služby vykonával tuto živnost v zemi
svého původu samostatně minimálně dva roky.
Je třeba podat oznámení o službách.
Speciální ověření kvalifikace
U některých druhů živností (stavitel, stavitel studní, elektrotechnik, plynový a sanitární technik,
tesař, atd.). Spolkové ministerstvo může v závislosti na kvalifikaci poskytovatele služeb nařídit
adaptační vzdělávací kurz nebo zkoušku způsobilosti. Je třeba podat oznámení o službách.
Oznámení o službách
Alespoň měsíc před zahájením činnosti musí podnikatel předložit písemné oznámení na
Spolkovém ministerstvu hospodářství. Získané oprávnění má vždy platnost jeden rok. Je tedy
nutné ho obnovovat každý rok a nově předkládat všechny doklady.
Hlášení o vyslání
Provádí se na Centrální koordinační středisko Spolkového ministerstva pro kontrolu nelegálního
zaměstnávání (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für die Kontrolle illegaler
Beschäftigung). Alespoň 1 týden před zahájením činnosti musí být všichni zaměstnanci, kteří mají
být vyslaní do Rakouska, nahlášení na KIAB (Kontrolle illegaler Arbeitnehmerbeschäftigung) –
Kontrola nelegálního zaměstnávání.
Sociální pojištění
Pro všechny zaměstnance, kteří mají být vyslaní do Rakouska, je třeba požádat v jejich členské
zemi EU o formulář A1.
BUAK
Všichni zaměstnanci, kteří budou pracovat v Rakousku, podléhají – pokud se jedná o
vyjmenované činnosti podle BUAG (viz příloha § 2 BUAG) – Stavební pojišťovně BUAK
(Bauarbeiter Urlaubs- und Abfertigungskasse), a musí se u ní zaevidovat. Dále se měsíčně vyhotovují
hlášení a provádí platby.
Zákon proti sociálnímu a mzdovému dumpingu
Na základě mzdových podkladů se kontroluje, zda je zaměstnancům vyplácena taková základní
mzda, která jim dle zákona, nařízení nebo kolektivní smlouvy s ohledem na jejich profesní
zařazení náleží.
Doklady, které jsou pro tento účel kromě pracovní smlouvy a zaměstnaneckého listu potřeba, jsou
navíc záznam o odpracovaném čase, mzdový záznam i doklady o výplatě mzdy (např. doklad o
bankovním převodu a/ nebo výdajový pokladní doklad).
Zvláštní povinnost se v této souvislosti vztahují na zahraniční zaměstnavatele, kteří musí mít
všechny potřebné doklady v německém jazyce a uchovávat je v místě provádění činnosti po celou
dobu vyslání pracovníka.
U přeshraničního pronájmu pracovních sil se povinnost uchovávat potřebné mzdové doklady týká
tuzemského uživatele. Zahraniční vysílající osoba mu však musí tyto podklady poskytnout.
2
Rozsah peněžní pokuty v případě nižší než stanovené minimální odměny
Pokud byla vyplacena nižší než stanovená minimální odměna u max. tří zaměstnanců, činí výše
peněžní pokuty za každého zaměstnance 1 000 až 10 000 eur a v případě opakovaného porušení se
navyšuje na 2 000 až 20 000 eur.
Komunální daň
Povinnost ke komunální dani závisí na existenci stálé tuzemské provozovny.
Stavební a montážní činnost vede ke vzniku stálé provozovny v případě, že její trvání přesáhne 12
měsíců. V takovém případě musí být zisky přičitatelné stálé provozovně zdaněny v zemi, kde se
tato provozovna nachází. Institut stavebně-montážní provozovny rozšiřuje a doplňuje základní
výčet situací existence stálé provozovny v mezinárodním daňovém právu.
(Výjimka - přeshraniční pronájem pracovní síly: Pokud jsou zahraniční zaměstnanci poskytnuti
tuzemskému podnikateli, považují se za účelem zdanění za zaměstnance tuzemského podnikatele.
V tomto případě odvádí komunální daň tuzemský podnikatel, základ daně činí 70% odměny za
pronájem).
Pro další dotazy jsme Vám rádi k dispozici.
Váš Stöger & Partner tým
3

Podobné dokumenty

Prezentace AUDITOR - Advantage Austria

Prezentace AUDITOR - Advantage Austria  Dočasné poskytování služby v Rakousku – Živnost ?:  Volná  Vázaná – oznámení PŘED ministerstvu hospodářství, platnost na 12 M – Daň z příjmů - ANO, pokud stálá provozovna (Smlouva o zamezení dv...

Více

Přihlášení na portál eBUAK

Přihlášení na portál eBUAK Prostřednictvím tohoto odkazu nám prosím sdělte Vaše firemní údaje, uživatelské jméno a e-mailovou adresu. Na Vaši e-mailovou adresu pak obdržíte nové heslo. Uživatelům, kteří nemají administrátors...

Více

Přehled

Přehled podané (bývalými) zaměstnanci, kteří byli zapůjčeni k práci v Rakousku a bezprostředně poté se stali nezaměstnanými, tyto žádosti zpracovávat přijímat příslušná rozhodnutí. Pro poskytování podpory ...

Více

Předpis odvodů za zahraniční pracovníky ve stavebnictví, vyslané k

Předpis odvodů za zahraniční pracovníky ve stavebnictví, vyslané k Předpis odvodů za zahraniční pracovníky ve stavebnictví, vyslané k výkonu práce do Rakouska Vážené dámy a pánové, zahraniční zaměstnavatelé, kteří vysílají nebo přenechávají své zaměstnance k výkon...

Více

Jak spravne poskytovat sluzby akt 9-3-2012

Jak spravne poskytovat sluzby akt 9-3-2012 poskytovaná služba byla prováděna i v zemi původu. Mezi typické příklady přeshraničního poskytování služeb lze zařadit např. stavební činnosti (byť by trvaly i několik let), dodávku softwarových či...

Více

Protokol ze setkání regionálních poboček AMS a ÚP Vyškov

Protokol ze setkání regionálních poboček AMS a ÚP Vyškov Cílovou skupinou v oblasti služeb zaměstnanosti jsou všichni občané, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, zaměstnavatelé a cizinci. V oblasti státní sociální...

Více

Personální činnost podniku

Personální činnost podniku zpravidla přednost obsazování volných míst z vnitřních zdrojů. Jejich vlastnosti i schopnosti jsou firmě známé, jejich pořízení představuje nižší náklady a je u nich předpoklad vyšší stability v z...

Více