7. zasedání - Kolej Blanice VŠE v Praze

Transkript

7. zasedání - Kolej Blanice VŠE v Praze
Kolejní rada koleje Blanice
http://blanice.vse.cz
Z ÁPIS ZE ZASEDÁNÍ K OLEJNÍ RADY KOLEJE B LANICE
Místo konání: Vestibul vrátnice
Datum:
30. 3. 2015
Čas:
19:30
Účastníci zasedání
Kolejní rada koleje Blanice
Jakub Krejčí
Tomáš Böhm
Rostislav Pielesz
Miroslav Dubský
Marián Švoňavec
Hosté
Radmila Kopáčková, vedoucí koleje
Petra Vitková, zástupkyně vedoucí
Marek Bagin
Tereza Novotná
Václav Trnka
Michal Každaň
Jan Timko
Petr Illetško
Miroslav Vaškovič
Štěpán Smejkal
Program zasedání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Novinky na koleji, záležitosti z minulého zasedání
Nové podlahy na toaletách
Výmalba 10. patra
Stížnosti na úklid na koleji
Dodržování hygieny a pořádku na koleji
Newsletter
Rušení nočního klidu na koleji
Ladění klavíru
Podněty z boxu na přání a stížnosti
Přestěhovávání studentů – vyjádření vedení
Nové pračky – úprava výpůjční doby
1. Novinky na koleji, záležitosti z minulého zasedání
Vedoucí koleje pořídila do prostor vestibulu nový nábytek. Prosíme studenty, aby se k vybavení chovali
slušně. Dále info k projektu ECO BAT. Zástupce p. Musílek dosud nepotvrdil změny požadované ze
strany VŠE ve smlouvě o spolupráci, projekt se tudíž pozastavuje. Dále důrazně žádáme ubytované
Vytvořil:
Datum:
Jakub Krejčí
30. 3. 2015
Strana 1
Kolejní rada koleje Blanice
http://blanice.vse.cz
studenty, aby zachovávali pořádek ve společných prostorách, především na schodišti v mezipatrech.
Především nedopalky a popel jsou nežádoucí a mohou vést k přísnějším kontrolám a postihům.
Vymaluj si sám pod vedením Rostislava – nevyužíváno, nepředpokládáme další přihlášky s ohledem na
příchod čtvrtého měsíce. Sponzoring – žádné nové kontakty. Klubovna – příprava místnosti (studovny)
2B. Rekonstrukce vč. vybavení nesmí přesáhnout rozpočet stanovený a odsouhlasený kolejní radou
Blanice k čerpání z kolejního fondu, tj. 31 335 Kč. Sportovní aktivity – zájem dvou nových cvičitelek, od
příštího akademického roku nejspíše dojde k zavedení „Brutal Kruháče“ na všech kolejích. Oficiální
správci posilovny – Rostislav a Tomáš.
2. Nové podlahy na toaletách
Studenti se na facebookové skupině ohradili proti instalaci nové podlahy na toaletách. Vedoucí koleje
se k tomuto kroku vyjádřila následovně. O výměnu lina na WC bylo žádáno již před 5 lety, když tedy
finance byly poskytnuty, využily se právě na nákup nových podlah. S ohledem na stáří se vyměnila i lina
vzhledově zachovalejší, neboť se očekává jejich opotřebení v blízké době.
3. Výmalba 10. patra
Vzhledem k problémům se zatékáním skrze střechu dojde přes prázdniny k výmalbě všech pokojů na
patře, eventuálně předtím ještě k opravě střechy.
4. Stížnosti na úklid na koleji
Pakliže jsou ubytovaní na koleji nespokojení s úklidem či osobami, které jej provádějí, prosíme o
sepsání stížnosti, ideáně vč. důkazu a následné zaslání vedoucí koleje a / nebo kolejní radě. Bez tohoto
nelze jakoukoli stížnost dále řešit. Vzor stížnosti naleznete na webové stránce koleje Blanice
(http://blanice.vse.cz ).
5. Dodržování hygieny a pořádku na koleji
Kolej Blanice se jako jedna z mála kolejí VŠE nemusí dlouhodobě potýkat s obtížným hmyzem, i z tohoto
důvodu žádáme ubytované, aby dodržovali hygienické zásady a uklízeli si na buňkách, a to ve vlastním
zájmu.
6. Newsletter
Studenti budou od příštího měsíce pravidelně informováni o dění na koleji, a to formou direct mailingu,
tzv. newsletteru přímo do emailové schránky. Buď se využije souhrnný seznam xname adres a
z odebírání se budou studenti na vlastní žádost odebírat, nebo se studenti dobrovolně přihlásí.
7. Rušení nočního klidu na koleji
Vzhledem k opakovaným stížnostem na rušení nočního klidu od ubytovaných apelujeme na studenty,
aby noční klid dodržovali, po 22. hodině výrazně ztišili zvukové projevy, a po půlnoci od nich zcela
upustili. V opačném případě bude omezena výpůjční doba studoven.
Vytvořil:
Datum:
Jakub Krejčí
30. 3. 2015
Strana 2
Kolejní rada koleje Blanice
http://blanice.vse.cz
8. Ladění klavíru
KR Blanice odhlasovala využití finančních prostředků z kolejního fondu na ladění klavíru na koleji.
K čerpání lze využít částku až do výše 10 000 Kč.
9. Podněty z boxu na přání a stížnosti
Zvířata na koleji dle kolejního řádu nesmějí být, zvláštní výjimku může udělit vedoucí koleje, nutno
dodat očkovací průkaz zvířete.
Posilovna – kdo dříve přijde, ten jde cvičit. Nelze rozdělovat zájemce o cvičení podle příslušnosti ke
koleji.
10. Přestěhovávání studentů
Vyjádření vedení koleje k přestěhovávání studentů je následující. Na žádost vedoucí a po vzájemné
domluvě má student vždy alespoň 3 dny na přestěhování, a to povětšinou z důvodu nezaplněné, tedy
nevyužité kapacity koleje. Podmínky sestěhovávání budou ujednány na některé z nadcházejících schůzí
Centrální kolejní rady a Správy účelových zařízení.
11. Nové pračky – úprava výpůjční doby
Vzhledem k dlouhému cyklu praní u nových praček na 5. a 7. patře navrhuje KR a vedoucí koleje změnu
sazby za vypůjčení pračky, a to jen pro tyto, a to 3 h za 20 Kč. K potvrzení na SÚZ.
Děkujeme všem zúčastněným hostům.
Vytvořil:
Datum:
Jakub Krejčí
30. 3. 2015
Strana 3

Podobné dokumenty

Jak se uspořádat - Amazon Web Services

Jak se uspořádat - Amazon Web Services + večer ztlumení displeje iPadu o 50 % níže, než je normálně možné (bez jailbreaku)

Více

neználek na koleji - Kolej Jarov I. VŠE v Praze

neználek na koleji - Kolej Jarov I. VŠE v Praze rad. Patří sem především rozdělování ubytování, správa a vylepšování současného stavu kolejí. Koupě nových zařízení,

Více

Stáhnout - PRINC PARKET

Stáhnout - PRINC PARKET Přírodní olej je ten nejlepší povrch pro kvalitní dřevěnou podlahu. Vaše nová olejovaná podlaha je dobře chráněna proti nečistotám a vlhkosti impregnací oleje do hloubi dřeva a vytvořením povrchové...

Více

Spotkanie Absolwentów 2014 VIIIA Batorek Marian Úvoz

Spotkanie Absolwentów 2014 VIIIA Batorek Marian Úvoz Nábř. Míru 83, Č. Těšín Mistřovice 104, Č. Těšín Nádražní 7, Č. Těšín Dr. Slámy 15, Č. Těšín Mistřovice 35, Č. Těšín Dlouhá 28, Č. Těšín Chotěbuz 284 Chotěbuz 282 Nádražní 27, Č. Těšín U mlékárny 2...

Více

Datamining – SEWEBAR CARDIO

Datamining – SEWEBAR CARDIO (event. přes poznámkový blok) Pokud přesto vkládáte text z Wordu, označte text a následně ho přes schránku vložte do poznámkového bloku, zde text opět označte, zkopírujte do schránky a vložte do ok...

Více

Pokyn GFŘ D-16

Pokyn GFŘ D-16 Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Pro přepočet cizích měn n...

Více

zápis OZ

zápis OZ výdaje- mapování Pařezské Lhoty) do položky finanční rezerva. Poté byl rozpočet obce na rok 2011 odsouhlasen. pro proti zdržel se

Více