Cisco FT2 Fast Track Full Throttle

Transkript

Cisco FT2 Fast Track Full Throttle
Cisco FT2
Fast Track Full Throttle
Směrovače s integrovanými službami řad Cisco® 850 a 870
Směrovače s integrovanými službami nových řad
Cisco® 850 a 870 poskytují v jednom zařízení zabezpečený přístup k síti WAN a volitelnou možnost připojení bezdrátových komponentů. Rychlá instalace a
možnost vzdálené konfigurace a správy činí z tohoto
směrovače ideální řešení pro malé firmy a osoby
pracující v terénu.
Klíčové vlastnosti
Směrovač s integrovanými službami Cisco® 850
• zabezpečené připojení k Internetu využívající
bránu firewall se stavovou inspekcí;
• podpora služby IPSec VPN pro malé kanceláře;
• jeden přepínač sítě LAN se čtyřmi porty;
• zabezpečené bezdrátové připojení pomocí standardů
WLAN 802.11b/g;
• jednoduchá a rychlá instalace a údržba;
vzdálená správa pomocí aplikace Cisco Security Device
Manager.
Směrovač s integrovanými službami Cisco® 870
• zabezpečené připojení k Internetu využívající
bránu firewall se stavovou inspekcí;
• podpora služby IPSec VPN pro malé kanceláře;
• systém prevence narušení a antivirová podpora pomocí
technologie Network Admission Control (NAC);
• jeden přepínač sítě LAN se čtyřmi porty a volitelnou
službou Power over Ethernet (802.3af);
• podpora protokolu Ipv6;
• podpora sítě VLAN (tvorba virtuálních sítí LAN);
• zabezpečené bezdrátové připojení pomocí standardů
WLAN
802.11b/g;
• jednoduchá a rychlá instalace a údržba; vzdálená správa
pomocí aplikace Cisco Security Device Manager.
Klíčové výhody
• Jedná se o směrovač, který může vykonávat práci několika
zařízení. Poskytuje připojení k síti, přístup k Internetu a
integrované bezpečnostní, hlasové a bezdrátové služby.
• Spojuje v sobě datové, bezpečnostní a bezdrátové služby
sítě LAN, čímž redukuje množství a typy zařízení potřebných
v síti zákazníka, a snižuje tak jeho celkové náklady na
vlastnictví.
• Snižuje nároky na podporu v sítích zákazníka díky centrální
správě a menšímu počtu zařízení, prodejců a služeb.
• Umožňuje jednodušší a rychlejší řešení potíží jak kabelové,
tak bezdrátové infrastruktury, a zkracuje tak délku trvání
síťových výpadků.
• Poskytuje důkladnější ochranu před bezpečnostními
hrozbami díky zabezpečení vestavěnému v síti a zesílené
ochraně bezdrátové sítě LAN.
• Minimalizuje počet platforem a rozhraní pro správu, a snižuje
tak náklady na zaměstnance a školení.
• Kombinuje špičkové služby podpory poskytované společností
Cisco
(zákazníkům z řad menších podniků jsou tyto služby
nabízeny ve formě balíků).
Cílový zákazník
Směrovače s integrovanými službami řad Cisco® 850 a 870 jsou
ideální pro:
• zákazníky, kteří při své činnosti vyžadují zabezpečení nebo
bezdrátovou komunikaci;
• zákazníky, kteří očekávají růst a chtějí mít jistotu, že vybrané
řešení poroste spolu s nimi;
• zákazníky, kteří požadují inovativní přístup společnosti Cisco
za cenu odpovídající hodnotě produktu;
• zákazníky, kteří nyní či do budoucna plánují nasazení
bezdrátové sítě nebo IP komunikace.
Chcete-li se dovědět více o směrovačích s integrovanými službami
řad Cisco 850 a 870, navštivte adresu
www.cisco.com/go/isr
Informace pro objednání směrovačů řady Cisco 850 Název produktu
Číslo produktu
Popis produktu
Cisco ISR 851
CISCO851-K9
Ethernetový směrovač
CISCO851W-G-A-K9
Ethernetový bezdrátový směrovač
CISCO851W-G-E-K9
Ethernetový bezdrátový směrovač
CISCO851W-G-J-K9
Ethernetový bezdrátový směrovač
CISCO851-K9
Směrovač ADSL
CISCO857-W-G-A-K9
Bezdrátový směrovač ADSL
CISCO857-W-G-E-K9
Bezdrátový směrovač ADSL
CISCO857-W-G-J-K9
Směrovač ADSL SOHO vyhovující japonskému standardu 802.11g
Cisco ISR 857
Poznámka: V číslech bezdrátových směrovačů řady 850 jsou následující písmena přiřazena specifikacím pro bezdrátovou komunikaci
v příslušných oblastech: A = S. a J. Amerika, E = Evropa, J = Japonsko.
Informace pro objednání směrovačů řady Cisco 870
Název produktu
Číslo produktu
Popis produktu
Cisco ISR 871
CISCO851-K9
Ethernetový směrovač
CISCO871-SEC-K9
Bezpečnostní balík Cisto 871 s pokročilými službami IP
CISCO871W-G-A-K9
Ethernetový bezdrátový směrovač
CISCO871W-G-E-K9
Ethernetový bezdrátový směrovač
CISCO871W-G-J-K9
Ethernetový bezdrátový směrovač
CISCO851-K9
Směrovač ADSL používající technologii ISDN
CISCO876-SEC-I-K9
Bezpečnostní balík Cisto 876 s funkcemi Advanced Enterprise
CISCO876-SEC-K9
Bezpečnostní balík Cisto 876 s pokročilými službami IP
CISCO876W-G-E-K9
Zabezpečený směrovač ADSL používající technologii ISDN a vyhovující
bezdrátovému standardu 802.11g ETSI
Cisco ISR 876W
CISCO876W-G-E-K9
Bezdrátový směrovač ADSL používající technologii ISDN
Cisco ISR 877W
CISCO877W-G-A-K9
Bezdrátový směrovač ADSL
CISCO877W-G-E-K9
Bezdrátový směrovač ADSL
CISCO851-K9
Směrovač G.SHDSL
CISCO878-SEC-K9
Bezpečnostní balík Cisto 878 se sadou Plus Feature Set
CISCO878W-G-A-K9
Bezdrátový směrovač G.SHDSL
CISCO878W-G-E-K9
Bezdrátový směrovač G.SHDSL
Cisco ISR 871W
Cisco ISR 876
Cisco ISR 878
Cisco ISR 878W
V číslech bezdrátových směrovačů řady 870 jsou následující písmena přiřazena specifikacím pro bezdrátovou komunikaci v příslušných
oblastech: A = S. a J. Amerika, E = Evropa, J = Japonsko.
Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Všechna práva vyhrazena. Cisco, Cisco Systems a logo Cisco Systems jsou registrované ochranné známky společnosti Cisco Systems, Inc. anebo jejích přidružených společností ve Spojených
státech a některých dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky uvedené v tomto dokumentu nebo na webové stránce jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Z použití slova partner nevyplývá partnerský vztah mezi společností
Cisco a jinou společností. (5401/850/CZ/10/07)