Mathcad - RomanHrebejk_FixacniS

Transkript

Mathcad - RomanHrebejk_FixacniS
Technická fakulta ČZU Praha
Autor:
Roman Hrebejk
Semestr: letní 2007
Fixační šroub polohovacího mechanismu
TabletPC Car Holder
Popis:
Vzhledem k tomu, že výrobek je jíž zhotoven a v realitě ke spokojenosti používán, jedná
se na následujících řádkách o výpočet ověřující vhodnost návrhu použitého šroubu.
Předmětem výpočtu je fixační šroub polohovacího mechanismu Tablet PC holderu.
Za předpokladu, že na šroub působý tlaková provozní síla 5 kN a materiál šroubu je
ocel 11370, zpevněný při tváření za studena.
Výpočty:
MPa := 1000000Pa
kN := 1000N
kPa := 1000Pa
R m := 490⋅ MPa R e := 390MPa Fpmax := 5kN E := 210⋅ kPa
Fp := 5kN
Činitel tření: Ψ := 0.2
Při provozní síle stálé je doporučeno volit dovolené napětí v tahu v rozsahu (0.7-0.85)*Re
Volím:
σ Dt := 0.77⋅ R e
S3n :=
Předběžný návrh šroubu
1.3⋅ ( 1 + Ψ ) ⋅ Fpmax
σ Dt
σ Dt = 300.3 MPa
2
S3n = 25.974 mm
Použitý šroub M6 - tabulkové hodnoty:
2
S3 := 28.274mm P := 0.35mm d := 6mm d 2 := 5.773mm d 3 := 5.571mmL1 := 230mm L2 := 13mm
Dv := 12mm d o := 6.25mm
atan
úhel stoupání:
α :=
třecí úhel:
φ :=

 ⋅ 180
P
π ⋅ d2 

π
atan( 0.2) ⋅ 180
π
α = 1.106
φ = 11.31
Určení konstant tuhosti Ks a Kp:
Tuhost šroubu:
Ks :=
πE
L2 
 L1

+
 (d)2 (d )2 


4⋅ 
⋅ 1000000
7N
Ks = 2.423 × 10
m
(d3)
 (d)2

2

π ⋅ E⋅  Dv − d o

2
Tuhost ocelových přírub: Kp :=
Kp
Poměr tuhostí:
Ks
(
4 ⋅ L1 + L2
)
2
 ⋅ 1000000
7N
Kp = 7.123 × 10
m
=3
U spoje zatíženého stálou tlakovou provozní silou je horní síla ve šroubu Fh totožná s
předepínací silou Fv.
Fv := Fp +
 1 + Ψ − 1  ⋅ −F
pmax
 1 + Kp 

Ks 


Fv = 5.254 kN
Sešikmení přírub při předepínací síle Fv = 5,25kN odhadneme na φ´ := 2.5
Horní tahové napětí ve šroubu je v tomto případě rovno předpětí
Fv
σ tv :=
σ tv = 185.818 MPa
σ th := σ tv
S3
Ohybové napětí při horní síle ve šroubu
σ oh := 26MPa⋅ 
d
 ⋅ φ´

 L1 + L2 
σ oh = 1.605 MPa
Tečné napětí od trvalého zkroucení šroubu
d 
 (α + φ ) 
τ := σ tv ⋅  1 +
⋅ tan π ⋅


d3
180 

 
τ = 84.965 MPa
Redukce na čistě tahové napětí ve šroubu
σ tred :=
(σ th + σ oh)2 + 3⋅ τ 2
σ tred = 238.295 MPa
σDt = 300 MPa σtred<σDt
Míra bezpečnosti vzhledem k mezi kluzu
k :=
Re
σ tred
k = 1.637
Podmínka k = 1,25 - 1,65 je splněna. Navržený šroub M6 vyhovuje!
sti používán, jedná

Podobné dokumenty

fyzika-opakovani-6a7trida-testy

fyzika-opakovani-6a7trida-testy Vyber ve kterém ze čtyř následujících případů vzrostla teplota o 18 °C. (A) počáteční teplota 1 °C konečná teplota 18 °C (B) počáteční teplota -5 °C konečná teplota 13 °C (C) počáteční teplota -18 ...

Více

Československá ľudová armáda (ČSLA) Mod – Phase 1

Československá ľudová armáda (ČSLA) Mod – Phase 1 k postavení nízké nebo vysoké montáže (Rozbýt nízkou montáž pro UK-59, Rozbýt vysokou montáž pro UK-59); při stavbě pomocník odloží složenou montáž na zem do weapon holderu, deset vteřin provádí po...

Více

B) Vybavení jeviště

B) Vybavení jeviště Otvor propadla, kam není možné přistavit mechanismus propadu Copyright © 2003–2008 Národní divadlo. Všechna práva vyhrazena. Autor: Filip Havlíček

Více

Spínače a přepínače

Spínače a přepínače černá kolébka s popisem 0 I černá kolébka se signálním červeným klínem bez popisu černá kolébka s popisem 0 I mikrozdvih/černá kolébka bez popisu mikrozdvih/černá kolébka s popisem I-0-II dva vypín...

Více

Shrnutí a základní poznatky

Shrnutí a základní poznatky OHYB (Napjatost) Autoři: F. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek

Více

fischer ocelová talífiová hmoĎdinka DHM fischer

fischer ocelová talífiová hmoĎdinka DHM fischer Kovová talífiová hmoÏdinka pro mechanická pfiípevnûní izolací

Více

Shrnutí a základní poznatky

Shrnutí a základní poznatky Pro zajištění spolehlivého provozu součásti je potřeba zabezpečit, že k uvedenému meznímu stavu nedojde. Proto, jak již bylo uvedeno u prostého tahu - tlaku (jednoosá napjatost), se zavádí součinit...

Více

3 - Kuma.cz

3 - Kuma.cz schovávaček. Tato hra je ovšem koncipovaná stejně jako Dishonored z pohledu první osoby (Thief 3 disponoval i pohledem z třetí osoby), ovšem ruce jsou animovány úžasně.

Více