Otevřít PDF - Brněnská tisková misie

Komentáře

Transkript

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie
Zpravodaj
Brněnské
tiskové
misie
č.119
Zpravodaj
Brněnské
tiskové
misie
č.132
Afrika – Jít či nejít?
Život pro druhé
Svědectví surfařky
Dušičky
Fotbalové náboženství
Na úvod…
DÍKY ZA DNEŠNÍ DEN…
Pane,
děkuji Ti za dnešní den!
Vždyť je to den, kdy smím milovat Tebe i lidi.
Ukaž mi, kde mohu lidem přinést radost.
Dej, ať tento den neskončí,
aniž udělám radost Tobě, neboť mne miluješ.
I když ve mně a kolem mne bude temno,
chci zůstávat s Tebou.
I když nebudu pociťovat Tvou lásku,
zůstanu s Tebou tím, že budu konat Tvou lásku.
Otevři mé oči, abych viděl,
Milí čtenáři,
co se vám vybaví, když uslyšíte slovo „podzim“? Je to nevlídné deštivé počasí, anebo
slunečný den s příjemnou procházkou parkem? Hromady spadaného listí, které musíte
odklidit z chodníku, anebo krásně zbarvené listí na stromech? Chvíle,
kdy musíte po prázdninách děti nutit do učení, nebo pěkné zážitky,
které s nimi prožijete při pouštění draků nebo výrobě panáčků
z kaštanů? Myslím, že s podzimem je to podobné jako s celým naším
životem. Patří k němu chvíle radostné, ale i ty méně příjemné.
K podzimu patří také Svátek zesnulých, známý pod lidovým názvem
Dušičky. Většina lidí si ho spojuje s návštěvou hřbitova, položením
květin na hrob a rozžehnutím svíček. Také já se vždy na podzim vydám ke hrobu svých
prarodičů. Dívám se přitom na nápisy na náhrobcích. Některé jsou svědectvím o tragédiích, které poznamenaly život celé rodiny. Některá slova vyjadřují zoufalství nebo
dokonce výčitku: Proč se to muselo stát? Jinde ale mohu číst slova, která přinášejí
světlo naděje. Přání pokoje, vděčnosti a smíření. Je to světlo naděje a poselství kolemjdoucím, vždyť nejvíce září slova Pána Ježíše Krista. Takovou naději nám nemůže dát
nikdo z lidí. Ježíš nás ujišťuje, že život nekončí smrtí. „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří
ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.“
Svátek zesnulých nemusí být smutným vzpomínáním na členy rodiny a přátele, kteří
už nejsou mezi námi. Může se stát příležitostí ke vzpomínkám na vše pěkné, co jsme
s našimi blízkými prožili.
Přeji si, aby i vám podzim přinesl mnoho slunečných dnů a radosti.
kde mohu potěšit lidi a pomoci jim.
Ing. Tomáš Urban, grafik
Dej mi i dnes Ducha své lásky.
VÝHODNÁ NABÍDKA (DO ROZEBRÁNÍ ZÁSOB)
KATECHISMUS JANA KARAFIÁTA „Katechismus držíme podle
starodávné církve a otců církevních za jádro a klíč všech Písem
svatých.“ Tak znělo vyznání Jednoty bratrské. V této brožurce je
zpracován Heidelberský katechismus, jak jej do naší řeči stručně
uvedl Jan Karafiát. Formát 12cm × 16,5cm, 30 stran, cena 20 Kč.
Objednací kód K41.
JMÉNA, POŘADÍ A ZKRATKY
KNIH STARÉHO A NOVÉHO ZÁKONA
Alfonso Pereira.
Z knihy „Myšlenky a modlitby“,
ZVON, Praha 1991
V této starší brožurce dále najdete odkazy a komentáře k nejdůležitějším veršům Bible. Publikace je rozdělena do čtyř kapitol: Bůh,
Boží jednání s člověkem, Vykoupení a Budoucí věci = eschatologie.
Formát 15cm × 20cm, 78 stran, cena 20 Kč. Knihu si m������������
ůž����������
ete objednat pod obj. kódem K42.
3
Reportáž…
AFRIKA – „JÍT ČI NEJÍT?“
Reportáž…
rám, udělám s tebou velké věci.“ Tak jsem si řekl: „ Jdu do toho!“ Doposud jsem si misii
představoval, že poletím letadlem do misijní stanice, kde pomůžu s táborem pro děti, že
budu jako někteří misionáři dva roky někde působit a zase se vrátím.
Adrenalin, nebo škola víry
Roman věřil v Boha a v životě si nemohl na nic stěžovat. Měl vše, po čem lidé
touží. Výnosné zaměstnání, které měl rád, pěknou rodinu. Přesto zaměstnání
opustil, aby konal to, co si přeje Bůh. Vydal se na cestu, na misiijní službu do
Afriky. Mnohokrát se mu zdálo, že Boží hlas špatně slyšel, když se mu po cestě
do Afriky pokazil náklaďák, zapadl do písku na Sahaře, nebo padl do rukou
krutých povstalců. Až mnohem později zjistil, že Bůh jej do Afriky poslal,
protože měl pro něj důležité úkoly, které s jeho pomocí vykonal. Ošetřoval
zraněné uprchlíky, kteří utíkali před masakrem, postavil domovy pro sirotky,
v poslední době mu Bůh otevřel cestu až do nejvyšších kruhů některých
zemí Afriky. To, co Bůh skrze něj v Africe vykonal, ale také koná, se dočtete
v dalších číslech Zpravodaje.
Naděje na cestě
Nejprve bych se trochu představil, jmenuji se Roman Dobrotina. Byl jsem asi dvanáct
let věřící, když jsem začal vnímat, že jsem se na cestě víry někde zastavil. Přestal jsem
očekávat na Boží vedení a zázraky. Nebylo mi to jedno a Bohu taky ne, proto odpověď
brzy přišla. Silně mne oslovilo biblické podobenství o rozsévači (Matouš 13. kap.), které
platí v každé době. Na něm mi Bůh ukázal, že v mém srdci vyrostlo trní. To znamená,
že jsem byl příliš zaměstnaný, než abych hleděl na to, co chce Bůh. On nám nechce jen
předat informace, ale chce nás proměňovat. Bůh mi řekl: „Jestli chceš ve víře růst, musíš
se mi plně vydat!“ Řekl jsem: „Půjdu, ale dej mi víc víry. Udělej ve mně pořádek a použij
si mě ke svému dílu.“ Bůh moji prosbu vyslyšel a řekl mi, že mě bude měnit, formovat.
Potřebuje k tomu, abych se vydal na misii do Afriky. Měl jsem plno otázek. Co mě vlastně
čeká? Pracoval jsem v kanceláři a na manuální práci jsem nebyl zvyklý. Zápasil jsem
s myšlenkou, zda jít do Afriky je od Boha, nebo od satana, který chce můj byznys zničit.
Modlil jsem se, ale Bůh řekl: „Tvoje srdce proměním jen na této cestě, o vše se posta-
4
Ozvala se policie a oznámila mi, že našli moje auto, které mi někdo před třemi roky
ukradl. Tím vše začalo. Tuto novinu se dověděl můj známý a požádal mě, jestli bych mu
nalezené auto neprodal. Auto jsem mu tedy zavezl, ale dotyčný mi místo peněz nabídl
splácení. „To to začíná,“ pomyslel jsem si, ale zároveň přišla myšlenka: „Běž se podívat
za dům.“ Uviděl jsem tam náklaďák, na první pohled staré, rezavé, rezervní auto hasičů
z r. 1987. Bůh řekl: „Upravíš jej, abys v něm mohl přenocovat.“ Bylo to deset dní, co mi Bůh
řekl, že pojedu do Afriky a již jsem měl zachovalý náklaďák, který jsem opravil a natřel.
Moje rodina i lidé ze sboru se začali mému vážnému záměru odjet do Afriky smáli.
Ale já jsem přesto vyjel. Jel jsem bez problémů, až ve Španělsku se najednou s autem
něco stalo. Byla noc, nikde nikdo, žádná benzinka a já jsem začal být naštvaný. Opět
mě přepadla myšlenka, že mě satan vylákal a že budou velké výdaje s odtažením auta.
Boží hlas mě však oslovil: „Nauč se klidu a důvěřuj. Dnes nedělej nic, jdi spát.“ Ráno jsem
zjistil, že jsem blízko několika domů a skládky. V jednom z domů byla nějaká církev a byla
zrovna neděle. Šel jsem tam a řekl, že jsem misionář, jedu do Afriky a pokazilo se mi auto.
Oni se mne se vší bratrskou láskou ujali, sehnali automechanika, který vzal potřebný díl
z vrakoviště. Celá oprava stála 40 eur. Úplně směšné. Ale hlavní bylo, že ve sboru byl
uprchlík z Ghany, který se mě zeptal, jak chci jet dál. „Na Googlu jsem si našel tuto cestu,“
řekl jsem mu. „Tudy ale jet nemůžeš! V Alžíru je válka, tady by tě zabili, protože jsi bílý.“
Bůh dovolil, aby se mi auto pokazilo zrovna tam, kde byl Afričan, který šel opačnou cestou a mohl mně dát jedinečnou informaci, jak se na cestě vyhnout nebezpečí. Udělal mi
na papír čáru, což byla doporučená trasa, která vedla přes Saharu.
(Pokračování příště)
„Bůh nižádnému nebude
milosrdný, jedině tomu,
kdož bude milosrdný.“
Mistr Jan Hus, 1415
Svědectví Romana Dobrotina připravila Libuše Ranšová, více o projektu najdete na: internetových stránkách: http://www.hopeonroad.com
5
Přečetli jsme za Vás…
ŽIVOT PRO DRUHÉ
Epidemie Eboly v západní Africe si doposud vyžádala
stovky mrtvých. Ani rozšíření do západních zemí Evropy nepovažují odborníci za vyloučené. Kdo onemocní, má jen nepatrné šance na přežití – až 90% infikovaných umírá s velkým utrpením. Americký lékař
a misionář KENT BRANTLY pomáhal těmto nemocným a sám se nakazil. Nyní je 33letý lékař zpět v USA.
Představuje ho redaktor T. Brückner:
Sanitka v doprovodu policie přijíždí před nemocnici v Emory v Atlantě. Vyskočí muž
v bílém ochranném oděvu a potom se děje zázrak: o několik minut později vystoupí
Kent Brantly, nemocný ebolou dva týdny, a samostatně zvládá cestu k izolační stanici
nemocnice. Jeho manželka Amber, která sleduje s oběma dětmi obrazy v televizi, propukne v pláč. Nikdo by to nepovažoval za možné. Před několika dny se stav Brantlyho
ještě zhoršoval. Začátkem srpna 2014 byl dopraven zvláštním letadlem ze západoafrické Libérie zpět do USA. Po několika hodinách s ním může mluvit již v nemocnici za
okenní tabulí jeho manželka. Po rozhovoru říká: „Má dobrou náladu a je šťastný, že je
opět v USA. Děkuji Bohu za ten bezpečný zpáteční transport.“ Amber společně s oběma
dětmi opustila před třemi týdny Libérii, kde se její manžel staral prostřednictvím organizace křesťanské pomoci „Samaritánova peněženka“ o nemocné ebolou.
JEHO VÍRA HO DRŽÍ ZPŘÍMA – Když
odjížděla, byl její manžel zdravý. Ani ona, ani
děti se nenakazily. „Jeho láska k Ježíši je silná, plná pokoje a důvěry. To je to, co jej drží
zpříma“, řekla Amber po vypuknutí nemoci
svého manžela. V lednu 2013 odešel Brantly,
který v poslední době navštěvoval se svou rodinou evangelikální sbor ve Fort Worth (Texas)
do Libérie. Toužil po tom být misionářem
ještě dříve, než bude lékařem. To o něm říkali
členové sboru. Když se pak na jaře rozšířila epidemie eboly, zůstal Brantly v Libérii.
NESOBECKÝ TVÁŘÍ V TVÁŘ SMRTI – Není žádný rozdíl mezi ním a stovkami
Afričanů, kteří se nakazili ebolou, a tak ještě na nemocničním lůžku se pokouší Brantly
myslet víc na druhé, než na sebe. Dokonce i v nejtěžší chvíli, kdy leží v Libérii v nemocnici
na izolaci. A jedinou volnou dávku nově vytvářeného séra, které je ještě ve fázi výzkumu, přenechává americké ošetřovatelce, Nancy Writebol, která se také v Libérii nakazila
ebolou. Jemu samotnému daruje krev 14letý mladík, a to z vděčnosti, protože Brantlyho
ošetřování mu nedávno umožnilo přežít. Je možné, že jeho krev obsahuje cenné protilátky.
Podle Idea Spektrum 32/33 přeložila Eva Titěrová.
6
Na aktuální téma…
TAJEMSTVÍ ZÁŽITKŮ
NA PRAHU SMRTI
Zážitky blízkosti smrti dodnes obestírá tajemství. Jsou tyto vjemy halucinace nebo je přece jen
možné zkušenosti mnoha lidí vědecky zdůvodnit?
Doktor Eben Alexander určitě nepatří mezi lidi, které by někdo podezíral, že věří
v nadpřirozené jevy. Tento renomovaný neurochirurg byl po celý svůj život přesvědčen
o tom, že zážitky blízkosti smrti jsou jen pouhé fantazie, vyvolané určitými procesy v mozku umírajícího. Nic víc, nic míň. Jenomže roku 2008 upadl
v důsledku onemocnění do kómatu – a jak později
vypověděl – dostal se do stavu, který ho naprosto
převálcoval. „Byl to ten nejúžasnější, nejkrásnější
svět, jaký jsem kdy viděl. Velkolepý, živý, extatický,
dech beroucí,“ píše ve své knize. Zmiňuje setkání
se šťastnými lidmi, anděly, i s božskou bytostí.
Eben Alexander považuje vše, co v tomto druhém
světě prožil za absolutně reálné. Od té doby, co se
ocitl na prahu smrti, se tento vědecky a racionálně
myslící neurochirurg stal úplně jiným člověkem
a je pevně přesvědčen o existenci Stvořitele.
Mnozí lidé, kteří se ocitli na prahu smrti, vyprávějí o prožitku, jenž se často odehrává
podle téhož schématu, kdy člověk jakoby opustí své tělo. Vědci to nazývají Out of body
experience (OBE). Přitom si je dotyčný vědom toho, že je mrtvý a pozoruje lékaře, jak se
snaží jeho tělo znovu oživit. Poté většinou následuje cesta tunelem za světlem. Mnozí se
setkávají s dávno zemřelými příbuznými a jsou si jisti, že koutkem oka zahlédli onen svět.
Dosud se věda tímto tématem odmítala zabývat. Tyto prožitky přisuzovala myšlenkovému světu nábožensky založených lidí. Přesto se rozběhl výzkum, zaměřený na mimotělní
zkušenosti, tedy studie Aware týmu lékařů kolem Sama Parnii na univerzitě v New Yorku.
Může se jednat o poznatky, jež úplně převrátí dosavadní chápání života a smrti.
Pokud jde o nejdůležitější aspekt lidství, tedy o vědomí, tápe věda nadále ve tmě. Neurologové se pokoušejí najít v mozku struktury a procesy, jež jsou s vědomím spojeny.
Vědci si kladou otázku, co se děje s vědomím po zástavě srdce. Jenže neznámých je příliš
mnoho. „Mozkový skener, který by i delší dobu po smrti člověka dokázal zachytit stopy
vědomí, žel ještě neexistuje,“ konstatuje s politováním Sam Parnia. „Do té doby musíme
vzít v úvahu alespoň teoretickou možnost, že lidská duše nebo vědomí představuje
oddělenou, vědecky dosud neprozkoumanou jednotku, která není nikterak závislá na
mozku.“ S mozkem ale úzce spolupracuje a existuje dále i po biologické smrti srdce.
Podle článku z časopisu „Svět objevů“ připravil Karel Novák.
7
Nabídka dalších produktů…
Nabídka nových letáčků…
Dušičky 2014
POHLEDNICOVÝ KALENDÁŘ NA ROK 2015
Náman Syrský – příběh o zázračném uzdravení (H139)
Náman byl úspěšným velitelem syrské armády. Král mu důvěřoval a udělal by vše, aby se
mu odvděčil za loajalitu a bohatství, které pro zemi získal. Na vrcholu své slávy však Náman
onemocněl leprou. Nevyléčitelná choroba znamená konec jeho slávy. Náman je vyloučen ze
společnosti, což je pro něho horší než smrt. Z úspěšného bojovníka se stává zoufalá ruina.
Je vůbec nějaká naděje na uzdravení? (Cena 3,50 Kč)
Věčnost začíná na zemi (S42)
Příběh vojáka, který utrpěl vážné zranění a ocitl se na hranici života
a smrti. Své zážitky uvádí slovy: „Necítil jsem žádnou bolest, ale
z mého těla jakoby „vyšel“ život. V duchu jsem viděl, jak se obrněný
vůz s mým tělem sesunul ze stráně. Pak jsem se ocitl v nějaké chodbě.
Připomínalo mi to tunel a já jím letěl kamsi vzhůru…“ (Cena 3,60 Kč)
Co nás čeká za branou smrti? (H134)
Na přelomu října a listopadu se tisíce lidí vydává na hřbitovy, aby
uctili památku zesnulých. Na mnohé padá smutek, možná i deprese. Pro mnoho lidí není snadné vyrovnat se se smrti. Autorem textu
je kazatel Pavel Coufal z BJB Brno. (Cena 3,50 Kč)
Hospodin je můj pastýř (DK119)
Dvojitá karta formátu A6 s nejznámějším biblickým
žalmem. Text 23. žalmu najdete na levé vnitřní straně,
pravá strana je volná pro dopsání vlastního přání.
(Cena 5,20 Kč)
Letáček
s přílohou – sáček
Hlavně zdraví! (RT87)
kurkumy
Letáček seznamuje s kurkumou – málo známou, ale osvědčenou rostlinou,
která příznivě působí na celý organismus. Text upozorňuje, že důležité je nejen
tělesné zdraví, ale také stav naší duše a ducha. V letáčku najdete přílohu –
sáček kurkumy. (Cena s přílohou 10 Kč, bez přílohy 2,80 Kč)
VÍRA NÁS UČÍ ŽÍT A ŽIVOT NÁS UČÍ VĚŘIT (K39)
Kalendář s biblickými verši z knihy Přísloví a aforismy Pavla Kosorina. Obrázky je možné
vystřihnout a použít jako pohlednice (13 pohlednic). Formát A5, 12 listů
+ obálka a kartonový stojánek. Kalendář lze použít jako stolní i nástěnný.
Kč
39,-
POZOR! VÝHODNÁ CENA PRO PRAVIDELNÉ ODBĚRATELE
MAGNETKY S BIBLICKÝM VERŠEM
MOTÝL (PX29) Pamatuj, Hospodine, na soucit svůj a na svou lásku, která je od věků. (Žalm 25, 6)
STÁLE V NABÍDCE:
KOPRETINA (PX26) Dobrý je hospodin
k těm, kdo v něho naději složí… (Pláč 3, 25)
VRABEC (PX28) Na Hospodina slož svoji
starost, postará se o tebe… (Žalm 55, 23)
Kč
10,-
Záložka – Jan 2, 11 (PX3)
Záložka s obrázkem Aleny Lančové, který ilustruje biblický verš z Janova 2, 11: „Tak
učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho
učedníci v něho uvěřili.“ (Cena 1 Kč)
Učenlivý klokan (PN49)
Báseň Oldřišky Koudelové doplňuje biblický verš z 1. listu Tesalonickým 5, 11:
„Navzájem se povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou.“ (Cena 2,80 Kč)
Hledají se andělé… (PT86)
Každý touží po šťastném, spokojeném životě. Co máme udělat, abychom byli
skutečně šťastni? Ani bohatství, ani zdraví, ani úspěšná kariéra nenahradí štěstí,
které je tvořeno z dobrých vztahů. (Cena 2,80 Kč)
Cena za zásilku (včetně poštovného):
časopis Nové perspektivy – 16 Kč, časopis + ukázka letáčků – 59 Kč
8
Cesta životem (DK122)
N O V IN K A
k
L e t áč e u –
o
s přílohstný
r oz p u j
n áp o
Stáří je výzva, kterou musíme přijmout. Jak ale bude
potom vypadat náš život? To můžeme do velké míry
ovlivnit svými postoji a životním stylem. Je-li smyslem
života láska k Bohu a k lidem, je to vidět na očích člověka. Září z nich pokoj
a mírnost. Je zde naděje, která přesahuje tento život a jde až do věčnosti.
Nabízíme také s přílohou rozpustného nápoje HOT DRINK – objednací
kód DKx122. (Cena 5,20 Kč, se sáčkem nápoje 10 Kč)
Knihu a další nabízené materiály si můžete objednat pomocí objednací karty,
telefonicky: 545 224 253, 736 528 787, e-mailem: [email protected] nebo prostřednictvím internetu: www.btm.cz. Můžete nás navštívit i osobně na adrese:
Smetanova 9, 602 00 BRNO. Jste vítáni každý pracovní den od 9 do 16 hod!
9
Svědectví…
Připravujeme…
KDYŽ JE DOMOV NA DOHLED
Pod tímto názvem je připravováno vydání českého
překladu knihy Billyho Grahama „Nearing home“, která
vyšla v USA již před třemi lety. Pozoruhodná kniha je
postupně překládána a vydávána v mnoha jazykových
mutacích. Světoznámý autor se v ní zabývá „posledním
úsekem cesty na této zemi a přechodem do věčného
domova.“ Autor napsal tuto knihu ve svých 92 letech, což
je již samo o sobě něčím mimořádným. I proto je kniha tak
autentická, pustá teorií, plná reálných zkušeností,velmi
praktických rad. Podobný titul s tímto zaměřením, který
je však určen všem generacím, bychom zatím na českém knižním trhu marně
hledali. O to větší snad bude o knihu zájem.
Billy Graham je světově proslulý autor, kazatel a evangelista. Sám o sobě by i dnes
skromně řekl, že byl kdysi Bohem povolán, aby věrně přinášel to nejdůležitější poselství na světě – že Ježíš Kristus přišel na svět, aby přinesl naději a spásu ztracenému,
umírajícímu světu. Naslouchaly mu miliony lidí po celém světě, miliony četly jeho
inspirující klasické tituly: Andělé, Pokoj s Bohem, Naděje pro truchlící srdce, Cesta,
Varování před bouří a další. Některé z nich již dříve vyšly i u nás. V knize Když je domov
na dohled (Nearing home) se tento muž víry zamýšlí nade všemi výzvami stárnutí
i stáří, současně s rozvíjeným tématem však postupně uvádí zásadní pravdy Bible k tomuto tématu. Autor zve všechny čtenáře k tomu, aby se s ním vydali na cestu rozjímání
nad „zlatými léty“ života, zatímco radostně očekává přechod do věčnosti, setkání se
svou milovanou manželkou Rut, která jej již předešla na cestě do nebeského domova. Kniha, která obsahuje deset kapitol se zajímavými titulky, se čte „jedním dechem“
(Běžíme k cíli, Život stojí za to, Klíčem je naděje, Zlatá léta, Sil ubývá, ale duch
je silný, Smrt – cíl pozemské cesty, Inspirace napříč generacemi, Základy, které
vydrží, Kořeny s postupujícím časem sílí, Tehdy a teď). Čtenář za každým slovem
vnímá sílu ducha této osobnosti světového významu, současně však neuvěřitelnou
„zemitost“, která si nachází cestu do srdce každého z nás.
Kniha vychází v křesťanském vydavatelství a nakladatelství Creativpress
v Bratislavě. Na její distribuci v České republice bude spolupracovat Brněnská
tisková misie, z.s. O době vydání, ceně, možnostech objednávání knihy vás
budeme neprodleně informovat především na našich webových stránkách. Vydání
knihy je rovněž spojeno se zamýšlenou návštěvou Franklina Grahama, autorova
syna, v České republice. Jde ve stopách svého otce a po celém světě slouží při
evangelizačně zaměřených Festivalech naděje, kterých se účastní desetitisíce, na
některých místech i statisíce lidí.
10
Z prken sur fingu…
Je mladá a pro
mnoho Američanů
je nyní vzorem: surfařka
Bethany Hamilton přežila
napadení žralokem, při
kterém přišla o levou
ruku. Několik týdnů po
útoku již zase stála na
svém prkně.
…na světovou scénu
Najednou žralok V říjnu 2003 jede tehdy třináctiletá, tak jako obvykle, se svojí nejlepší
přítelkyní a jejím otcem na pláž trénovat surfing. „ Byl to překrásný den“, vzpomíná Bethany.
Po půlhodině vidí ve vodě najednou šedý stín a ve zlomku vteřiny jí chňapne žralok. Zasáhl
část prkna a její levou paži. Je to jeden kilometr od břehu, zpátky na břeh potřebuje skoro 30
min. „Jen jsem se jednoduše modlila. Věděla jsem, že žralok by se lehce mohl vrátit a znovu
zaútočit.“ V šoku pádlovala dívka ke břehu. Tam jí Alanin otec ovázal rameno. Ztratila 60
procent krve, dlouho trvalo, než se k ní dostali záchranáři a převezli ji do nemocnice. „Je to
zázrak, že jsem to přežila“, říká dnes.
Po třech týdnech opět na prknech Kvůli šoku necítí Bethany žádnou bolest. Po operaci
bojuje ovšem s noční můrou a fantomovou bolestí. „Měla jsem pocit, jako bych ještě měla
paži“ vysvětluje. Dostává na svůj pahýl protézu, ale stěží ji použije. Při surfování by beztak
jen překážela. Po šesti dnech je již Bethany z nemocnice propuštěna a po třech týdnech stojí
zase na prkně. Má strach, že to nezvládne a nebude už schopna nikdy surfovat. Přemáhá
tento strach, stejně jako i strach ze žraloka.
Talent s handicapem Bethany se stala čtvrtou nejlepší
surfařkou na světě v kategorii do 18 let a členkou amerického
národního týmu. Média se o ni zajímají. V knize „Soul Surfes“
vypráví svůj příběh, který byl i zfilmován. Bethany vypovídá:
„Bůh tak můj život naplánoval, a já to akceptuji. Snad se to
muselo stát, abych mohla lidem vyprávět o Bohu a o své víře
v Ježíše Krista.“
Pomoc obětem tsunami Bethany říká: „Chtěla bych pomoci zvláště dětem. Dodat jim odvahu, aby překonaly strach
z oceánu.“ Sama Bethany miluje moře stejně jako předtím. To je
to, co by chtěla Bethany Hamilton všem s těžkými ranami osudu
sdělit: „Aby věděli, že Bůh mě miluje a má pro mě svůj plán,
který mně žádný žralok vzít nemůže. Bůh je pro mě pevnou
skálou pod mýma nohama.“ Nicole Vogel, Magazín „Maz“
11
Na aktuální téma…
PROČ JE FOTBAL NAPÍNAVĚJŠÍ NEŽ KOSTEL?
Po celé týdny byl fotbal jediným tématem. Mnozí
odborníci se domnívají, že se stal největším
náboženstvím světa. Proč evangelium dnes fascinuje
relativně méně? Žádný papež, Billy Graham nebo
jakýkoli křesťan nedokázal, aby jejich proslovy byly
sledovány tolika lidmi, jako fotbalové mistrovství
světa v Brazílii. Jen v Německu sledovalo během
sobotní noci závěrečný zápas téměř 35 mil. lidí. Dle
názoru expertů zažijeme vznik nového náboženství –
vůbec největšího: FOTBALOVÉ NÁBOŽENSTVÍ.
Jak se to stane, že nejlepší poselství světa (o tom jsme my, křesťané, přesvědčeni) – že sám
Ježíš Kristus je dárcem bezpečí, důvěry, obsahu života – se setkává na Západě se stále
menším zájmem? V Německu počet návštěvníků bohoslužeb v kostelích klesl na 3,7 %.
Který šachový klub by mohl přežít, kdyby se podílelo na hře jen několik hráčů?
Manfred Josutti, profesor teologie, na otázku, v čem spočívá skutečnost, že dokonce
pravidelní návštěvníci bohoslužby horují více nejbližšímu zápasu „svého“ mužstva než
bohoslužbě, odpověděl: „Na sportovním hříšti je to většinou zajímavější než v kostele, ve
kterém se opakuje stále totéž. „Jsi zachráněn, Bůh pro tebe učinil vše, vzdor všemu zlému se ti nemůže nic stát.“ To zní někdy velmi nudně. A proto je fotbalový zápas většinou
více vzrušující než bohoslužba. Přirozeně není úlohou bohoslužby „bavit“. Potud je každé
srovnávání zcestné. Avšak i v něm vězí důležité zrnko pravdy, souvisící se změnou našeho
obrazu Boha.
PROČ BYCH MĚL BÝT VLASTNĚ KŘESŤANEM?
Na aktuální téma…
ŠPATNĚ POCHOPENÁ
EVANGELICKÁ SVOBODA
Snad žádné slovo není v evangelických církvích tak zdůrazňováno
jako „svoboda“. EKD – Evangelická církev v Německu sebe
definuje jako „církev svobody“.
Avšak sotva co je tak špatně pochopeno jako reformační řeč
o svobodě křesťana. Evangelická
úzkokolejná teologie potom zní: Když je jedině důležitá víra, nepotřebujeme brát Boží
příkazy tak vážně jako katolíci. Avšak v Novém zákoně je to jinak. Od Ježíše přes Pavla až
k Jakubovi jde vždy o důsledky víry. Ježíš říká: „Skládejte si poklady v nebi!“ (Matouš 19, 21).
A v pohledu na nejvyšší soudní jednání, ke kterému spěje historie světa, platí: každý dostane svou odměnu podle toho, zda činil zlé nebo dobré. Aby nebylo špatně rozuměno: činy
nerozhodují o mém místě na věčnosti. Heslem pro nebe je jedině vyznání Ježíše Krista. To
platí pro všechny stejně. Ale přesto není vůbec jedno, jak žiji. Je dokonce řeč o stonásobné
odměně, když věrně naplňuji své křesťanské poslání (Matouš 19, 29).
MOHLO BY TO BÝT V CÍRKVI ZAJÍMAVĚJŠÍ
Pavel použil vícekrát obrazy ze sportu, aby nás motivoval. „Ti, kteří běží na závodní dráze, běží
sice všichni, ale jen jeden dostane cenu. Běžte tak, abyste ji získali. (1. list Korintským 9, 24).
Jinak vyjádřeno: Je požadováno plné nasazení pro Boží hodnoty. Tento rozměr naší víry se
bohužel mnohokrát ztratil. Nemohlo by to být mnohem napínavější v našich bohoslužbách,
kdybychom si vzájemně v tomto „Běhu“ pomáhali – povzbuzovali se, napomínali a podpírali?
Helmut Matthiesm, Idea Spektrum, přeložila Eva Titěrová.
Teologové v Evropě se v současné době zabývají vztahem církví k První světové válce.
O tehdejších kázáních platí, že byly formovány apely dodržovat Boží přikázání, nehřešit a obávat se Posledního soudu. Bůh byl především přísný soudce. Dnes je tomu mnohonásobně
opačně. V mnohých kázáních zaznívá: „Bůh tě miluje takového, jaký jsi.“ Když jsem jednou
mladého ateistického přítele přiměl k tomu, aby šel se mnou na evangelizaci, jeho reakce byla:
„Když mne Bůh miluje takového, jaký jsem, nemusím se tedy vůbec měnit, nepotřebuji být
křesťanem.“ Bůh je především spojen s pojmem lásky, Bůh všechno odpouští a je nekonečně
milosrdný. Mnozí přivykli tomuto slovníku.
Z JEDNOHO EXTRÉMU DO DRUHÉHO
Neupadli jsme z jednoho extrému do druhého? Neboť oba druhy pohledů jsou jednostranné,
Bůh je a zůstane našim soudcem a my se musíme před Ním jednou zodpovídat. Ale v přísném
Božím soudu máme přímluvce, tím je Kristus. Ale tento Ježíš říká všem lidem (to je souhrn jeho
poselství na počátku prvních tří evangelií) k pozemskému životu: „Obraťte se! Čiňte pokání!“
(Matouš 3, 2). Nezůstaňte stejnými, jakými jste! Bůh nás miluje, ale nechce, abychom zůstávali
stále v hříchu. A také nechce, abychom si mysleli, že nás se to netýká.
12
13
Zdraví a výživa…
Co nám pomáhá…
OŘECHY by měly tvořit součást jídelníčku každého člověka. Jsou
důležitým zdrojem vitamínů, minerálů, bílkovin a dalších biologicky
aktivních látek a živin. Zároveň snižují riziko rakoviny slinivky –
nejsmrtelnější formy nádorového onemocnění, a to až o třetinu.
LÍPA působí léčivě na spoustu chorob, zejména jako podpůrný
prostředek při horečnatých onemocněních.
Ořechy mohou ochránit před nejhorší formou rakoviny – Rakovi-
na slinivky se většinou projeví, když už je pozdě na záchranu života. Její léčení je náročné
a úspěšnost vyléčení malá. Především proto, že je choroba diagnostikována pozdě. U tohoto
typu onemocnění je tak nezbytná prevence. Nádorové onemocnění slinivky častěji postihuje
kuřáky. Ořechy jsou dlouhodobě považovány za zdroj látek,
které působí v těle člověka jako prevence rakoviny. Vědci
z Harvardovy univerzity získali důkazy, že pravidelná konzumace ořechů vede ke snížení rizika rozvoje rakoviny slinivky.
„Naše výsledky ukazují, že konzumací hrsti ořechů dvakrát či
vícekrát týdně se sníží riziko rakoviny slinivky o pětatřicet procent ve srovnání s těmi, kdo nekonzumují ořechy vůbec,“ tvrdí
autoři z Harvardovy univerzity.
LÍPA: Působí léčivě na spousty chorob – Lipové listy se dříve vkládaly do úst,
aby se zabránilo tvorbě puchýřků, šťáva z nich měla zabránit vypadávání vlasů. Ano, jistý
drobný efekt v tomto případě lípa má. My ale víme, že aftů v ústech se daleko lépe zbavíme
pomocí borůvek. Listy spařené vodou a smíchané s vínem se přikládaly na končetiny
při svalových křečích a na popáleniny (k těmto účelům se listy – jen bez přídavku vína –
používají i dnes). Koupel v odvaru z lipového květu dá kůži jemný zlatavý nádech. Lipový květ
vyvolává pocení a rozpouští hleny. Proto se používá především jako podpůrný prostředek
při nachlazení nebo onemocnění chřipkou. Nejúčinnější je čaj – pojďme si ho připravit…
Na chřipku je nejlepší lipový čaj –
1 lžičku lipového květu přelijeme šálkem horké vody
a necháme asi 15 minut louhovat. Můžeme osladit medem. Užívá se 3 až 5x denně.
Lipové bonbóny proti kašli – Ingredience:
120 g medu, 100 g krystalového cukru, 2 lžíce velmi silného lipového čaje, šťáva z poloviny citronu. Postup:
Med, krystalový cukr, lipový čaj a citrónovou šťávu
vaříme tak dlouho, až při zkoušce drátěným očkem získáme tzv. velkou perlu. To znamená, že
kapka cukru s medem na talíři tvrdne. Pak hmotu vylijeme na navlhčenou nebo namaštěnou
desku, mokrým nebo namaštěným nožem krájíme na kostičky a po ztuhnutí ji ukládáme do
sklenic pod víčko, aby nezvlhly. Lipové bonbony jsou velmi dobré proti kašli a při nachlazení.
14
13.
Pro –náctileté…
komnata-seriál
Reinkarnace (převtělování)
Ahoj holky a kluci! Dnes se budeme zabývat jedním ze zcestných učení o posmrtném životě.
Život po smrti. Přijde den, kdy do života každého z nás (dříve nebo později) vstoupí ta
tajemná a nepředvídatelná skutečnost… Ano, mluvíme o smrti a o tom, že setkání s ní je
naprosto nevyhnutelné.
Křesťané věří, že život smrtí nekončí. Na mnoha místech Bible čteme, že si můžeme
vybrat ze dvou míst, ve kterých věčnost budeme trávit. Naše „bytí“ bude proměněno
a přeneseno do „posmrtného života“. Zůstaneme však sami sebou, protože jako Boží
stvoření jsme jedineční a neopakovatelní.
Jiná náboženství také věří, že je život po smrti. Jde především
o HINDUISMUS. Podle něj člověk žije, zemře a pak se opět narodí
do pozemské existence. Do jaké podoby, to závisí na jeho činech.
A tak se rodí do našeho světa jednou jako bohatý člověk, jindy
jako chudý, ale i jako moucha nebo například pes. A to se děje tak
dlouho, dokud se nestane dokonalým a nevysvobodí svou duši
ke spáse. Toto falešné učení se nazývá REINKARNACE neboli
převtělování. Odvádí nás od pravdy o smrti, uvedené v Bibli.
Minulé životy. Někteří vyznavači reinkarnace se snaží své posluchače přesvědčit
o tom, že utrpení a nespravedlnost jsou na světě právě proto, že každý člověk nese
důsledky svých činů. A aby své vyznavače ubezpečili o „pravdě“ převtělování, uvádějí je
do HYPNÓZY, aby mohli do svých minulých životů nahlédnout.
Příběh Rebeky: Rebeka je křesťanka. Nedávno se přestěhovala a musí si zvykat na
novou školu i na nové kamarády. Zvlášť důležité je pro ni setkání s Ryanem. Zamilovala se
do něj a velmi si přeje, aby se i on stal křesťanem. Aby ho neztratila, přijme jeho nabídku
zúčastnit se přednášky o reinkarnaci. Myslela si, že svoje křesťanské přesvědčení nemůže
ztratit. Řečník dokonce mluvil o Bohu a prohlašoval se za křesťana. Nové názory na Boha
a boží spravedlnost skrze převtělování způsobily v její hlavě zmatek. Co když jen správně
nepochopila Bibli? Rozhodla se tomu přijít na kloub. Nechá se zhypnotizovat. V transu
viděla sebe samu jako někoho, kdo žil v 16. století. Hypnóza končila vidinou neznámého
světla, které slibovalo další nevšední zážitky. Neznámá postava ji v myšlenkách a ve snech
začala pronásledovat. A Rebeka svým prožitkům uvěřila. Začala být přezíravá. Chtěla, aby
ji neznámé světlo zcela pohltilo. Jednoho dne večer byla se svými přáteli v místě, kudy
jezdil vlak. Jeho ostré reflektory v dálce jí připomněly SVĚTLO a touha splynout s ním
ožila. Vůbec si neuvědomovala, co dělá. Nebýt přátel, skočila by pod přijíždějící vlak.
Ďábel je taktik. Ví, jak nás oklamat, když si nedáme pozor a pouštíme se do „zapovězených
oblastí“. Je důležité držet se Božího slova.
(Podle časopisu Kroky upravila BTM)
15
Nabízíme Vám…
POVZBUZENÍ K MODLITBÁM
Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého… (list Jakubův 5,16).
O moci modlitby se mluví na mnoha místech Bible a dosvědčuje ji
i řada svědectví. Rádi bychom vás povzbudili k modlitbám za vaše
blízké, rodinu, přátele… Inspirací vám mohou být tyto tři brožurky modliteb. V každé najdete na šestnácti stranách
formátu A6 osm krátkých
modliteb doplněných biblickými verši. Jednotlivé modlitby doprovází fotografie.
B2 Jistota i v nemoci
O velkém zájmu o brožurky svědčí desítky vašich
ohlasů. Citujeme jeden z nich:
 Ležela jsem v nemocnici. Na pokoji se
mnou byla babička – 85 let, mně je 55 let.
Měla od vás letáček „Jistota i v nemoci“,
četly jsme si ho denně mockrát a štěstím
jsme plakaly. Můžete mi jej také poslat?
S18 Vím, že mne slyšíš
Cena za brožurku je 13 Kč.
B1
Volám k Tobě, Bože
Všem našim odběratelům
přejeme pokojný a prosluněný
podzim a našim školákům
mnoho sil, moudrosti
a požehnání v novém
školním roce!
Nové perspektivy – Zpravodaj BTM č. 132. Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s., křesťanská ekumenická
nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v září 2014. Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9,
602 00 BRNO, tel: 545 224 222, e-mail: [email protected], internet: www.btm.cz. Telefon pro objednávky: 545 224 253. Odpovědný redaktor:
Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú. 94532621/0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční
číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP 601-115/97, 621 00 Brno 21. (Obchodní psaní).
16

Podobné dokumenty

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie Po celou dobu jsem bojovala s tím, že by Bible mohla být inspirovaná Bohem a mohla mít pravdu. Co když ten Ježíš je opravdu zmrtvýchvstalý Pán? Co když jsme my všichni uvízli v nějaké pasti? Bible ...

Více

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie

Otevřít PDF - Brněnská tisková misie nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. (1. Korintským 13,4) a krátkým textem. (Cena 7 Kč) Všechny nabízené materiály si můžete objednat pomocí objednací karty, telefonicky: 545 224 253, 7...

Více