Vysvětlení funkcí přidaných v nové verzi firmware

Komentáře

Transkript

Vysvětlení funkcí přidaných v nové verzi firmware
Vysv tlení funkcí p idaných v nové verzi firmware
Zm ny z verze 1.11 na verzi 1.20 (pro TYROS 2)
Tyto dopl kové informace popisují nové funkce p idané v nové verzi firmware.
Nová verze p idává schopnost zobrazit informace o položkách Music Finder.
Související zm ny:
• Bylo p idáno tla ítko [MUSIC FINDER +]
• Vzhled obrazovky MUSIC FINDER se zm nil
Zobrazování informací o položkách Music Finder
1
Stiskn te tla ítko [MUSIC FINDER] pro p ístup na obrazovku MUSIC FINDER a pomocí tla ítek [1]
až [5] pro výb r položky, o které chcete zobrazit podrobnosti na webu.
Pro výb r m žete také použít kole ko [DATA ENTRY]. Pak pro potvrzení volby stiskn te [ENTER].
2
Ujist te se, že jste p ipojeni na internet a vyberte volbu [MUSIC FINDER +] pro otev ení
internetových stránek.
Na otev ených stránkách se objeví dopl kové informace o vybrané položce MUSIC FINDER databáze.
Pro podrobn jší informace o služb Internet Direct Connection (IDC) navštivte stránky
http://www.music.yamaha.com/idc
Tla ítka p idaná v nové verzi firmware
P idaná tla ítka
P esunutá tla ítka
3
: [MUSIC FINDER +]
: [SEARCH 1] / [SEARCH 2], [TEMPO LOCK]
Stiskn te tla ítko [EXIT] pro ukon ení dané obrazovky a návrat na obrazovku MUSIC FINDER.
• Pro více informací o tom, jak zjistit verzi firmware ve vašem nástroji se podívejte do manuálu.
• Pro podrobnosti jak instalovat novou verzi firmware navštivte prosím stránky
http://music.yamaha.com/services/idc/updates.html

Podobné dokumenty

Zde - MIDIT

Zde - MIDIT posuneme na tuto volbu nap íklad pomocí kole ka DATA ENTRY a polí ko zaškrtneme tla ítkem ENTER.

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace který umož uje také MIDI komunikaci. Bohužel u nižších ad kláves byly klasické MIDI IN a OUT porty vypušt ny úpln a nástroje disponují pouze USB TO HOST portem. Tím jsou bohužel dnes odsouzeny k MI...

Více

Rozměry kláves a vhodných obalů Stránka 1

Rozměry kláves a vhodných obalů Stránka 1 Rozměry kláves a vhodných obalů MODEL Kláves M-AUDIO KeyRig 49 M-AUDIO KeyStudio 49i CASIO CTK 240 CASIO CTK 1100 CASIO CTK 1150 CASIO CTK 1200 CASIO CTK 2200 CASIO CTK 3000 CASIO CTK 3200 CASIO CT...

Více

TOP7 - HP 250 G4 15.6" HD/i3-5005U/4GB/1TB

TOP7 - HP 250 G4 15.6" HD/i3-5005U/4GB/1TB ASOFT NABÍDKY : TOP7 - HP 250 G4 15.6" HD/i3-5005U/4GB/1TB/DVD/HDMI/VGA/RJ45/WIFI/BT

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka m žete použít tla ítka EPG a INFO. Tla ítko EPG (Elektronický programový pr vodce) Použijte toto tla ítko pro zobrazení informací o názvech program , plánu vysílání, souhrnných informací o programu...

Více

Digitální satelitní přijímač

Digitální satelitní přijímač KAPALINY: Do blízkosti satelitního p ijíma e neumís ujte žádné kapaliny. IŠT NÍ: P ed zahájením išt ní odpojte satelitní p ijíma od elektrické sít . Pro išt ní vn jšího obalu krytu používejte jemn ...

Více