Curriculum vitae - JUDr. Klára Tomaierová, zapsaný mediátor

Transkript

Curriculum vitae - JUDr. Klára Tomaierová, zapsaný mediátor
CURRICULUM VITAE
JUDr. Klára Tomaierová, advokát, zapsaný mediátor
Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.
Classic 7 Business Park
Jankovcova 1037/49
170 00 Praha 7
Česká republika
Tel:
+420 723 259 063
Email: [email protected]
Web: www.tomaierlegal.cz
Specializace:
Obchodní právo – obchodní společnosti, obchodní závazky
Právo nemovitostí a stavební právo
Občanské a obchodní spory, mediace
Pracovní právo
Trestní právo
Rodinné právo
Zkušenosti:
4/2013:
9/2011:
4/2010 – 9/2011:
8/2009 - 3/2010:
8/2008 – 8/2009:
12/2006- 7/2008:
2/2006 - 11/2006:
8/2004 – 1/2006:
Mediátor zapsaný v seznamu mediátorů vedeném Ministerstvem
spravedlnosti ČR
Společník Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o.
Zakládající partner advokátní kanceláře Tomaier & Tomaierová
Samostatný advokát
Advokát, Advokátní kancelář Řanda Havel Legal s.r.o., Praha
Ředitel právního oddělení stavební skupiny COLAS v České republice
Advokátní koncipient, Advokátní kancelář HKDW Legal s.r.o., Praha
Advokátní koncipient, Advokátní kancelář JUDr. Zdeněk Jankovský, Praha
Publikace:
Nová pravidla ICC o mediaci, Epravo.cz, 10. 1. 2014
Mediace - efektivní způsob řešení sporů (I), stavebni-forum.cz, 13. 8. 2013
Mediace - efektivní způsob řešení sporů (II), stavebni-forum.cz, 22. 8. 2013
Vzdělání, členství v profesních organizacích:
2013:
Zkoušky mediátora (zapsaný mediátor)
2012:
Česká advokátní komora (mediátor)
2008:
Česká advokátní komora (advokát)
2005:
Univerzita Karlova, Právnická fakulta – Právo a právní věda (JUDr.)
1999 – 2004: Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta - Právo a právní věda (Mgr.)
Jazyky:
angličtina, němčina