XXVIII. MUSICA VIVA IN SCHOLA, 18. – 19. října 2016 Katedra

Transkript

XXVIII. MUSICA VIVA IN SCHOLA, 18. – 19. října 2016 Katedra
XXVIII. MUSICA VIVA IN SCHOLA, 18. – 19. října 2016
Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pořádá ve svých
prostorách ve dnech 18. – 19. října 2016 XXVIII. mezinárodní hudebně pedagogickou
konferenci Musica viva in schola
„Hudební výchova – terra cognita III“
Konference navazuje na výzkumné projekty řešené Katedrou hudební výchovy PdF MU,
program bude tematicky rozdělen do dvou částí:
A) Hudba a kultura 20. století ve všeobecné hudební výchově
Zde budou prezentovány výsledky rozsáhlých mezinárodních empirických hudebně
sociologických výzkumů realizovaných v posledních letech ve spolupráci s EAS a ISME.
B) Aktuální otázky hudební výchovy
U témat takto obecněji zaměřených lze reflektovat nové okolnosti (zejména hudebně
sociologické povahy), které ovlivňují hudební vzdělávání v posledních letech. Vítány budou
zejména příspěvky, které se alespoň okrajově dotknou oblasti soudobé hudby.
Byli bychom rádi, kdyby Vás naznačené okruhy problémů inspirovaly nejen k samotným
konferenčním příspěvkům, ale také k diskusi o současném stavu všeobecné hudební výchovy
a perspektivách jejího plnohodnotného fungování v systému českého školství.
Účastníci konference jsou osvobozeni od konferenčních poplatků.
Všechny příspěvky účastníků konference budou následně vydány v elektronické formě
recenzovaného sborníku. Příspěvky do sborníku odevzdejte prosím v elektronické podobě (emailem) typem písma Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5, rozsah
maximálně 15 stran včetně anotace a klíčových slov (v češtině i angličtině), závěrečného
shrnutí a údajů o autorovi (jméno, příjmení, tituly, pracoviště, e-mailový kontakt) nejpozději
do 16. 9. 2016 na adresu sekretariátu konference [email protected]. Současně prosíme o
odevzdání referátu na CD v průběhu jednání.
Budeme rádi, když zvážíte Vaši účast na naší konferenci. Přiloženou přihlášku zašlete
v elektronické podobě na e-mailovou adresu [email protected] nejpozději do 30. 6. 2016.
Těšíme se na setkání s Vámi v prostorách Pedagogické fakulty MU v Brně.
Brno, 11. března 2016
prof. Michal Košut, Ph.D.
vedoucí katedry Hv PdF MU

Podobné dokumenty

Munzarová. Filmové laborování_prostředek ke zvyšování vizuální

Munzarová. Filmové laborování_prostředek ke zvyšování vizuální v rámci výuky výtvarné výchovy jako prostředku ke zvyšování vizuální gramotnosti. Obsahově se váže na záměry a výstupy z výzkumného projektu - Výuka uměleckých předmětů laboratorní metodou, který b...

Více

Publikace příspěvků ve sborníku Wittgenstein (Sborník bude vydán

Publikace příspěvků ve sborníku Wittgenstein (Sborník bude vydán V případě, že by byla uvedena jiná práce téhož autora publikovaná v témže roce, je třeba práce vzájemně odlišit uvedením písmene za rok vydání. Např. —. 2007a, —. 2007b. Citace a odkazování na pram...

Více

Zápis ze zasedání ZO Střítež

Zápis ze zasedání ZO Střítež NNk“ na pozemku par.č. 1022/3, par.č. 1182. Jedná se o protlak pod komunikací k rodinnému domu p. Martínka. 12. Smlouva o nájmu hrobového místa. V letošním roce 2014 dobíhá platnost smluv o nájmu h...

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ

TISKOVÁ ZPRÁVA VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ 24. ročník Mezinárodní kompoziční soutěže zvukové tvorby se konal tradičně v Praze. Pořádá ji Společnost pro elektroakustickou hudbu pod záštitou České hudební rady, ve spolupráci s Institutem uměn...

Více

ve formátu PDF

ve formátu PDF FSV UK, Veřejná a sociální politika (magisterský a doktorský program) rok získání titulu Ph.D. - 2012 Publikace HEJZLAROVÁ, Eva. Svépomocné a podpůrné skupiny v Česku : mapa terénu, rizika dalšího ...

Více