5.10 New Headway Intermediate 4th edition – UNIT 5 – prefixes, p

Komentáře

Transkript

5.10 New Headway Intermediate 4th edition – UNIT 5 – prefixes, p
5.10 New Headway Intermediate 4th edition – UNIT 5 – prefixes, p.44
1.
Jsi trpělivý nebo netrpělivý pacient? Jsem velmi netrpělivý pacient.
Are you a patient or impatient patient? I am a very impatient patient.
2. Je pěstování marihuany v České republice nezákonné? Mělo by to být legální? Myslím, že je v tomto
momentu nelegální. Nejsem si jista, jestli by to mělo být uzákoněno.
Is it illegal to grow marijuana in the Czech Republic? Should it be legal? I think it is illegal at the moment. I am not
sure if it should be legalised.
3. Byla jsi někdy v něčem neúspěšná? Ano, byla. Žádala jsem o práce, které jsem nikdy nedostala, ale nelituji
toho.
Have you ever been unsuccessful in anything? Yes, I have. I applied for jobs which I didn´t get but I don´t regret it.
4.
Co bys dělala, kdyby ti zmizelo auto z parkoviště? Zavolala bych policii.
What would you do, if your car disappeared from the car park? I would call the police.
5.
Jsi pověrčivá? Co považuješ za nešťastné? Nejsem pověrčivá. Mám doma černou kočku.
Are you superstitious? What do you consider as unlucky? I am not superstitious. I have a black cat at home.
6.
Věnuješ se některým sportům nepravidelně? Ano, věnuji. Dělám všechny sporty nepravidelně.
Do you do any sports irregularly? Yes, I do. I do all sports irregularly.
7.
Co děláš, když máš s někým nedorozumění? Pokouším se vyjádřit lépe.
What do you do when you have a misunderstanding with someone? I try to express myself better.
8. Co považuješ za neslušné chování? Považuji zívání, křičení, žvýkaní žvýkaček a šťourání se v nose za neslušné
chování na veřejnosti.
What do you consider as impolite behaviour? I consider yawning, shouting, chewing gum and nose picking as
impolite behaviour in public.
9.
Nesouhlasíš často se svými kolegy? Jsem tolerantní. Někdy s nimi nesouhlasím, ale neřeknu jim to.
Do you often disagree with your colleagues? I am tolerant. I sometimes disagree with them but I don´t tell them.
10. Je něco, co považuješ za nemožné udělat správně? Zkoušela jsi to, ale bylo to vždy špatně? Ano, je zde
mnoho věcí, například zahrát obtížnou skladbu na klavír správně, to je pro mě nemožné.
Is there anything you consider as impossible to do correctly? Have you tried it but it was always incorrect? Yes,
there are many things, for example to play a difficult composition on the piano correctly. It is impossible for me.
11. Používáš znovu plastové tašky z Tesca? Používala jsem je znovu jako sáčky do koše, ale teď za ně musíš
platit, tak je už neberu.
Do you reuse plastic bags from Tesco? I used to reuse them as bin bags but now you have to pay for them so I don´t
get them anymore.
12. Byl jsi někdy v bezvědomí? Naštěstí jsem nikdy nebyla v bezvědomí.
Have you ever been unconscious? Luckily, I have never been unconscious.

Podobné dokumenty