noviny nejen pro zlatokopy

Transkript

noviny nejen pro zlatokopy
Zlatý důl
březen 2015
číslo VII
měsíčník zdarma
ZLATÝ DŮL
noviny nejen pro zlatokopy
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cestou zlatokopů v Amálině údolí
Turistická oblast: Šumava, Česká republika
Terén: rovinatý
Celková délka trasy: 3 km
Příjemnou procházku s menšími dětmi
nebo s kočárkem nám poskytne kaňonovité
údolí Zlatého potoka. Tento nenáročný
úsek je součástí naučné stezky pojmenované
„Cestou zlatokopů“.
Auto můžeme zaparkovat u rozcestí „Zlatý
potok“. Vydáme se po zeleně značené
naučné stezce. Trasa vede po lesní cestě.
Během výletu narazíme na pozůstatky
hlubinné a povrchové těžby zlata v českém
království za vlády Lucemburků, což
připomínají staré šachty a štoly, jámy,
hluboké příkopy a náspy. Na Zlatém potoce si
všimneme regulační nádrže zabraňující
případným povodním. Po 1,5 kilometru u
mostu přes Zlatý potok již „Cesta zlatokopů“
pokračuje do strmého svahu. Tady se
otočíme a vracíme se stejnou cestou k
rozcestí „Zlatý potok“, kde parkujeme.
AKCE
Jarní výprodej
probíhá pouze v březnu
rýžovací pánev
původní cena 5.150 PD
NYNÍ JEN 3.000 PD
Zásoby zlata jednotlivých
zemí v tunách
USA.....................8133,5
Německo .............3401,8
Amálino údolí je přírodní rezervace,
která byla vyhlášena v roce 1994. Nalézá se
jihovýchodně od Kašperských Hor v CHKO
Šumava.
V předhusitské době byly Kašperské Hory
významným
zlatonosným
revírem.
Především severní svahy Zlatého potoka jsou
poznamenány starou těžbou (zbytky šachet a
štol, jámy, hluboké příkopy a náspy).
MMF....................2827,2
CESTOU ZLATOKOPŮ
Japonsko.................765,2
Cestou zlatokopů je název pro 7,5
kilometrů dlouhou naučnou stezku
vycházející z města Kašperské Hory. Stezka
provází
jádrem
nejvýznamnějšího
zlatonosného revíru předhusitských Čech s
četnými památkami dolování od 14. do 20.
století.
Itálie.....................2451,8
Francie.................2435,4
Čína......................1054,4
Švýcarsko.............1040,1
Rusko.....................784,1
Nizozemsko............612,5
…
Slovensko………..31,8
Česká republika….12,8
(zdroj: TheGoldstandard)
PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE JIŽ 7.4.2015
RÝŽOVACÍ PÁNEV
Tato pomůcka je důležitá pro
ty, kteří chtějí strávit celý den u
potoka či říčky a rýžovat těžké
(a většinou vzácné) minerály.
Existují různé typy pánví, ale na
naše potoky se nejlépe hodí
pánev zvaná "čínský klobouk".
Jedná
se
o
klasickou
trichtýřovitou pánev ve které se
těžký materiál usazuje ve
vrcholu pánve. Pánev by měla
být z nereznoucího kovu. Vždy,
když skončíte s rýžováním,
nechte
pánev
pořádně
vyschnout, aby
nezačala reznout.
Obecně platí,
že na určité
minerály jsou
vhodné určité pánve. Například
na barevné minerály je vhodné
používat pánve se světlým
povrchem. Pokud však chcete
rýžovat zlato je naprosto
nejlepší černá keramická pánev.
Nutno podotknout, že jelikož je
zlato barevné je vidět i na
světlých pánvích, ale na černé
je prostě vidět nejlépe.
Pravidelná rubrika:
SLOVNÍK ZLATOKOPA
TROJSKÁ UNCE
1 trojská unce = 31,1034807 gramů
Základní váhová jednotka na
národních a mezinárodních
trzích stříbra, zlata, platiny
a dalších drahých kovů, příp.
drahokamů. Název pochází
z
francouzského
města
Troyes, kde se obchodovalo
již v období středověku.
ZLATÁ LOŽISKA
velká koncentrace (seskupení)
zlata v malém prostoru