Pokyny - USK Praha

Transkript

Pokyny - USK Praha
Pokyny pro závodníky
Mistrovství Prahy a středočeské oblasti ve sprintu, závod PŽ a SŽ
Pořádající orgán:
Pražský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
USK Praha, oddíl orientačního běhu
Zařazení do soutěží:
Mistrovství Prahy a Přebor středočeské oblasti ve sprintu v kat. DH -12 až DH -21L
Závod pražského a středočeského žebříčku v kat. DH -12 až DH -18
Závod veteránského žebříčku v kat. DH 35-, 45-, 55-, 65-, 75Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,02
Náborový závod pro neregistrované závodníky
Datum:
Sobota 12. dubna 2014
Centrum:
ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - venkovní sportovní areál
Loc: 50°1'23.240"N, 14°29'28.729"E
Parkování
1. u kolejí Volha (křižovatka ulic U Kunratického lesa a K Verneráku)
2. před OC Slunečnice/Lidl (ulice Vojtíškova)
3. u Obchodního centra Chodov (3 hod zdarma, pak Kč 30,- za hodinu)
Cesta z parkovišť a MHD není značena. Pro vstup do areálu použijte brány
označené v plánku. Prosíme, respektujte uzavření areálu v 10:30 a pravidla Fair
Play
Prezentace:
Od 9:15 do 10:15 hod v centru závodu
U prezentace je přihlášení možné jen na volná místa ve startovní listině a
v omezeném množství do kategorií HDR, DH 10L, P a T. Změna kategorie je
považována za dohlášku. Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu je za 20
Kč. Výjimkou je kategorie N, do které se přihlašuje pouze na místě v den závodu
bez jakéhokoli omezení počtu startujících, a to kdykoliv až do 12:30 hod.
Vzdálenosti:
Zakázaný prostor:
centrum – parkoviště 1
centrum – parkoviště 2
centrum – parkoviště 3
centrum – Metro C Chodov
prezentace, start, cíl
200 m
400 m
700 m
800 m
v centru
POZOR - prostor závodu (ohraničený ulicemi U Kunratického lesa, Pod Chodovem,
Brněnská a Roztylská) mimo v plánku vyznačené části areálu ZŠ Campanus je
zakázaným prostorem od 10:30 hod do skončení závodu pro všechny závodníky,
s výjimkou závodníků kategorie N a doprovodu dětí v kategorii HDR po absolvování
vlastního závodu. Volný vstup do areálu je možný nejpozději do 10:30 hod, poté
bude areál uzavřen. Závodníci kategorie N mohou do centra dorazit později, pro
vstup použijí JV bránu (směrem od ul. Zlešická), kam bude od 10:30 přesunuta i
prezentace kategorie N. Pokud výjimečně potřebujete přijít či odejít z areálu
v době uzavření, použijte výhradně vchod z JV rohu Jírovcova náměstí a
dodržujte pravidla Fair Play.
Fair Play
Zákaz pohybu v zakázaném prostoru nemůžeme a ani nechceme kontrolovat,
podobně jako nebudeme vybírat ani mapy v cíli. Spoléháme, že všichni orienťáci
mají smysl pro Fair Play. Podstatou orienťáku je, že závodník předem nezná
závodní mapu ani umístění kontrol a trať absolvuje bez cizí pomoci.
Start 00:
11:00 hod, intervalově
Závodníci kategorie HDR, DH 10L, P a T, mohou startovat kdykoliv v době otevření
startu přes startovací krabičku. Závodníci kategorie N, mohou startovat kdykoliv ze
zvláštního startu až do 12.30 hod.
Systém ražení:
Elektronický razicí systém SPORTIdent pro všechny kategorie. Zkontrolujte si číslo
čipu. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Čipy dle požadavků
v přihlášce budou vydávány u prezentace. Při poruše elektronického ražení razí
závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením
pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem.
Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci. Ve startovním koridoru je
závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Závod končí
oražením cílové jednotky.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v prostoru prezentace.
Pro kategorii N bude použito mechanické ražení jehličkovými kleštěmi do průkazu
na mapě.
Mapa:
„Čoudov“, 1:4 000, E 2m, A4, zpracovaná podle ISSOM 2007,
autor Roman Horký, stav září 2013, revize jaro 2014
není vodovzdorně upravena
Zvláštní mapová značka: černý křížek - jiný umělý objekt (billboard, informační
tabule, stožár, atrakce na dětském hřišti, nivelační tyč, klepadlo na koberce)
Upozorňujeme na zákaz překonávání objektů označených dle ISSOM 2007 jako
neprůchodné!
V mapě jsou dále na několika místech vyznačeny fialovou dvojčárou umělé
překážky které rovněž nelze překonávat. V terénu jsou označeny červenobílou
páskou a smajlíkem - mračochem.
Příklad umělé překážky v mapě a v terénu:
Terén:
Sídliště (zpevněné plochy, asfaltové pěšiny) s přilehlým travnatým pásem s keři;
část obchodní a business centrum.
Bezpečnost:
Závod probíhá z části po místních komunikacích. Prostor závodu je neprůjezdná
oblast / obytná zóna s malým provozem. Přesto dbejte zvýšené opatrnosti,
zejména při probíhání skrze řadu stojících vozidel. Kategorie HD10L, HD10 a HD12
běží zcela mimo místní komunikace s výjimkou jednoho zvýšeného přechodu
hlídaného pořadateli.
Nejdelší tratě podbíhají frekventovanou
silnici. U stanice metra Chodov. Prosíme
o ohleduplnost k nezávodící veřejnosti.
Detail podchodu:
Obutí:
Zákaz použití bot s hřeby! Bude kontrolováno na startu, při porušení nebude
start umožněn.
Popisy kontrol:
Samoobslužný odběr v centru závodů
Tratě:
HDR
H10L
H10
H12
H14
H16
H18
H20
H21
H35
H45
H55
H65
H75
T
1,7 km; 7 k
1,7 km; 7 k
1,4 km; 9 k
1,7 km; 12 k
2,0 km; 14 k
2,3 km; 15 k
2,5 km; 16 k
2,5 km; 16 k
3,1 km; 23 k
3,0 km 19 k
2,6 km 16 k
2,4 km; 15 k
2,1 km; 14 k
1,7 km; 12 k
3,7 km; 19 k
D10L
D10
D12
D14
D16
D18
D20
D21
D21K
D35
D45
D55
D65
P
N
1,7 km;
1,4 km;
1,5 km;
1,8 km;
1,9 km;
2,1 km;
2,3 km;
2,7 km;
2,3 km;
2,6 km
2,4 km;
2,1 km;
1,7 km;
2,3 km;
2,0 km;
7k
9k
10 k
13 k
13 k
14 k
15 k
19 k
15 k
16 k
15 k
14 k
12 k
13 k
13 k
T - orientačně náročnější tréninková trať, ražení SI čip
P - trať pro příchozí, vhodná pro pokročilejší začátečníky, ražení SI čip
N - náborová trať vhodná pro začátečníky, skupiny a rodiny s dětmi, mechanické
ražení
Upozornění: Tratě jsou zejména u HD21 a veteránů stavěny na horní hranici
povolené odchylky od směrných časů dle SŘ PSOS, abyste si co nejvíce užili mapu i
terén. Věříme, že se vám závod bude líbit i v případě, že by se vítěz se svým časem
do povolené odchylky nevešel.
Náborová trať N
Začátečníci a rodiče s dětmi mají možnost startu v kategorii „N“, do které je možné
se dohlásit na místě bez jakéhokoliv omezení až do 12:30 hod. Na odděleném
místě na prezentaci zaplatíte startovné 90,- Kč a s potvrzením o zaplacení dojdete
na start (je na stejném místě, ale stranou od startu ostatních kategorií). Zde
obdržíte mapu s tratí, jejíž součástí bude průkaz pro mechanické ražení, slovní
popisy kontrol a mapový klíč. Vše, co potřebujete vědět pro zvládnutí trati, vám na
startu rádi vysvětlíme. Čas si změříte sami nebo se v cíli hlaste u pořadatelů, kteří
vám ho zapíší do mapy. U výsledků bude vyvěšeno správné ražení kontrol, také zde
bude plocha pro zápis jména a času do výsledkové listiny.
Občerstvení:
Po doběhu v cíli šťáva.
V centru bude k dispozici USK bufet s klasickým sortimentem - kafe, čaj, domácí
koláče, pivo, limonáda, párky, klobásy …
Fáborkovaná trať:
Kategorie D10L, H10L a HDR, bude značena červenobílými plastovými fáborky od
startovní až po cílovou čáru, zkracování mezi kontrolami je povoleno. Doprovod je
povolen pouze v kategorii HDR !
Za chybějící kontrolu je závodník penalizován 5 min.
Časový limit:
60 min, uzavření cíle v 14:00 hod
Odevzdávání map:
Mapy se v cíli vybírají pouze při poruše razícího zařízení, spoléháme na fair-play.
Výsledky:
Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce závodu.
Vyhlášení vítězů:
Cca od 14:00 hod se bude konat vyhlášení Mistrovství Prahy a Mistrovství
Středočeského kraje ve sprintu (DH -12 až DH -21). Vyhlášeni budou první 3
závodníci celkově v kategorii a poté vždy první 3 podle krajů. Dále proběhne
vyhlášení zbylých žákovských kategorií (DH 10L, DH 10), zde už pouze první 3
celkově. V kategorii HDR vyhlašujeme všechny, kdo dokončili trať, bez uvedení
pořadí.
První pomoc:
V centru v dětském koutku.
Šatny:
V tělocvičně v areálu školy (prosíme, zouvejte se a udržujte pořádek) nebo ve
vlastních stanech.
WC:
Označené WC v areálu školy.
Dětský koutek:
Po dobu závodu bude otevřen dětský koutek s hlavním sídlem v tělocvičně.
Jury:
Bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace.
Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem
ředitelky závodu.
Protesty:
Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu:
Petr Bořánek, Španielova 1287/14, 163 00, Praha 6
Informace:
Web závodu:
Kontakt:
http://www.uskob.cz/poradani/pp14
Petr Bořánek, GSM: 603 454853, e-mail: [email protected]
Funkcionáři:
Ředitelka:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel:
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích pokynů k
soutěžím PSOS v roce 2014.
Helena Zakouřilová
Petr Bořánek
Václav Zakouřil
Petr Bořánek
hlavní rozhodčí
Helena Zakouřilová
ředitelka závodu

Podobné dokumenty

SAXBO 2003 - Česko-Saské dny orientačního běhu

SAXBO 2003 - Česko-Saské dny orientačního běhu Sportident pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 30,- Kč. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný. Neregi...

Více

Zpráva o činnosti projektu SHerna za období - Wiki

Zpráva o činnosti projektu SHerna za období - Wiki 18 821 Kč 4 400 Kč 374 Kč 693 Kč 1 540 Kč 550 Kč 9 350 Kč 1 650 Kč 264 Kč

Více

rozpis - Klub orientačního běhu Děčín

rozpis - Klub orientačního běhu Děčín HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem HD10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu F - fáborkovaná trať pro děti – zdarma T6 - tréninková trať na úrovni H21K P3 - kategorie příchozích cca...

Více

Rozpis v pdf

Rozpis v pdf sprint: Městská zástavba, park a částečně historické centrum města, kopcovitý, asfalt

Více

Pokyny - SK Praga

Pokyny - SK Praga Na startu E2 a E4 bude k dispozici WC. Neznečišťujte les! Startovní prostor bude rozdělen podélně na 3 koridory s označením: 1) Kategorie H 2) Kategorie D 3) Volný start na krabičku (kategorie HDR,...

Více

Textová část - OBO - Orientační běh Opava

Textová část - OBO - Orientační běh Opava Členitý terén s množstvím kamenů, kupek, prohlubní, porostově pestrý. V závodním prostoru se nachází velké množství menších i větších kamenných lomů. Dbejte zvýšené opatrnosti. Kategorie HDR, TK a ...

Více