Lokman_A Vision on the Future of Mobility

Transkript

Lokman_A Vision on the Future of Mobility
A Vision on The
Future of Mobility
Lokman Kuris, GM Czech Republic &
Slovakia
JANUARY 27,
2016
WHAT IS UBER?
OUR MISSION
2010
2016
380+
Cities
60+
Countries
IT STARTS SMALL...
AT SCALE… LONDON
EASTERN EUROPE
CZECH%
POLAND%
HUNGARY%
SLOVAKIA%
ESTONIA%
RUSSIA%
LITHUANIA%
GREECE%
ROMANIA%%%%%%%%%%%%
BELARUS%
CROATIA%
TURKEY%
AZERBAIDZAN%
CHOICE AND EFFICIENCY SAFETY, EFFICIENCY,
TRANSPARENCY
Uber Insights
EXTENDING PUBLIC TRANSIT
UBER IS IN DEMAND ACROSS EUROPE
UBER IS AVAILABLE IN OVER 50 CITIES IN EUROPE
DRIVER GROWTH IN EU CITIES
TOURISTS RELY ON UBER
35% OF ALL UBER RIDERS IN PRAGUE ARE MOVING TOURISTS AROUND
Promocode DIGICESKO THANK YOU
Lokman Kuris
General Manager CZ& SK at Uber
[email protected]
Proprietary and confidential © 2016 Uber Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this document
may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including
photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing
from Uber. This document is intended only for the use of the individual or entity to whom it is addressed
and contains information that is privileged, confidential or otherwise exempt from disclosure under
applicable law. All recipients of this document are notified that the information contained herein includes
proprietary and confidential information of Uber, and recipient may not make use of, disseminate, or in any
way disclose this document or any of the enclosed information to any person other than employees of
addressee to the extent necessary for consultations with authorized personnel of Uber.
CESTA PRO CHYTROU BUDOUCNOST
SMART CITIES
Teorie? Koncepce? Realita?
• Neohraničený urbanis/cký koncept
• Informační technologie pro efek/vní správu měst a regionů
• Efek/vní využívání zdrojů a informací Smart Ci?es v České republice
• ČR se ke koncepci Smart City přihlásila ve smlouvě mezi Evropskou unií a ČR o finančních zdrojích EU na léta 2014–2020
SMART CITIES
Pro mnohé stále těžko uchopitelné téma
• Poli/čR zástupci samospráv často nevědí, co požadovat
• Nalezení synergie mezi užitkem pro samosprávu a občana
• Chybí koncepční práce a dlouhodobější strategie
• Úředníkům často chybí know-­‐how následné aplikace
• Složitý proces od definice záměru po realizaci (ZVZ)
• Nejednoznačná návratnost inves/c a definice Kdo jsme?
SMART CITY POINT
Cíle a zaměření • Odborná pla]orma pro řešení problema/ky Smart City
• Úzká spolupráce s městy, obcemi a regiony, které chtějí řešit problema/ku SC
• Pla]orma pro spojení veřejného, akademického a korporátního sektoru
• Pomoc při iden/fikaci potřeb a požadavků, definici projektů, zadání a následné realizaci
Co děláme?
Komplexní poradenství v oblas? SC pro veřejnou správu
•
•
•
•
•
•
Ucelené analy/cké dokumenty SC
Komplexní strategické a koncepční dokumenty SC
Školení, workshopy, konference
Ekonomické vyhodnocení přínosů pilotních projektů
Odborná publikační činnost
SMART CITY POINT park
SMART CITIES
Přínosy
• Opakovatelnost a sdílení know-­‐how napříč projekty v ČR
• Efek;vní vynaložení veřejných prostředků
• Funkční propojení zainteresovaných sfér
• PlaForma zastřešující koncepci SC v České republice
Naši partneři?
DĚKUJI ZA POZORNOST
Mgr. Bc. Tomáš Krátký
Ředitel
SMART CITY POINT, z.ú.
[email protected]
+420603829985
Technologie M2M - LoRa
Patrik Jalamudis, 24.2.2016
1
„Smart“ parkování a jeho výhody
Řidiči
!
Navigace na volné parkovací místo
!
Rezervace parkování v předstihu
! Informace o alternativním řešení, pokud je celá oblast
zaplněna
!
Snadná úhrada poplatku z telefonu
!
Bezpečná jízda
!
Zkrácení doby cesty na místo určení
!
!
!
!
Dopravní situace
Snížení dopravní zátěže až o 35%
Zvýšení bezpečnosti provozu
Eliminace parkování v nevhodných místech
Okamžitý přehled o obsazenosti, možnost uzavírat
oblasti při určitých eventech
• On-line rezervace parkovacích míst
• Navigace na konkrétní parkovací místo
!
!
!
!
!
Město
Přehled o obsazenosti parkovacích ploch
Efektivnější výběr poplatků
Efektivnější obsazenost jednotlivých míst
Evidence nezaplacených poplatků, snadnější
vymahatelnost
Nižší náklady na výběr poplatků
!
!
!
Životní prostředí
Snížení emisí CO2
Snížení emisí škodlivých plynů
Pozitivní dopad na spotřebu nerosných paliv
2
Možné use cases – „smart“ city
„Smart“ parkování
„Smart“ osvětlení – úspora elektrické energie, využití VO pro napájení kamerových
systémů, dobíjecích stanic pro elektromobily
„Smart“ svoz odpadu
„Smart“ metering (vhodný pro optimalizaci nákladů, nemusí být řízen jenom utilitními
společnostmi
„Smart“ hlídání dětí – školy
Interaktivní jízdní řády na zastávkách, reklamní tabule, billboardy
Sledování vodotečí řek a vodních ploch, protipovodňová opatření
Dálkové odemykání/zamykání, případně pouze sledování stavu zámků (vhodné pro
různé technologické objekty jako jsou např. kolektory)
Monitoring stavu dopravních prostředků, analýza vytíženosti, optimalizace jízdních
řádů
Monitoring dobíjecích stanic pro elektromobily
3
„Smart“ ČRa v Praze
4
Otázky?
Patrik Jalamudis, manažer pro rozvoj IoT
[email protected]

Podobné dokumenty

letní akce

letní akce Rychlá a reproducibilní lyze vzorku za méně než 40 sekund pomocí přístroje FastPrep™ Rychlá izolace genomové DNA z fekálního materiálu Odstraňuje organické kontaminanty jako jsou huminové kyseliny ...

Více

LETNÁ AKCIA

LETNÁ AKCIA Rychlá a reproducibilní lyze vzorku za méně než 40 sekund pomocí přístroje FastPrep™ Rychlá izolace genomové DNA z fekálního materiálu Odstraňuje organické kontaminanty jako jsou huminové kyseliny ...

Více

NABÍDKA ŘEŠENÍ

NABÍDKA ŘEŠENÍ U všech preventivních programů je počítána paušální sazba na dopravu 990 Kč bez DPH (1 198 Kč s DPH) bez ohledu na vzdálenost od příslušné pobočky AV MEDIA, a.s. Součástí každé z výše uvedených slu...

Více

Ceník pro školy

Ceník pro školy SMART Výukový software je balíček řešení pro moderní výuku. Balíček obsahuje nejnovější verzi celosvětově nejoblíbenějšího softwaru pro učitele SMART Notebook včetně SMART lab (nástroj pro rychlou ...

Více

POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ

POKROK V LÉČBĚ VZÁCNÝCH ONEMOCNĚNÍ Zdroj: Klinické studie realizované společnostmi AIFP v roce 2014 v ČR dle indikací (dle dat z průzkumu AIFP)

Více