4-2-Resuscitace u dětí – nová doporučení 2010 (Blažek)

Transkript

4-2-Resuscitace u dětí – nová doporučení 2010 (Blažek)
Nejdůležitější specifika
KPR dětí
MUDr. Daniel BLAŽEK
MUDr. Karel DLASK
Rozdělení dětského věku
•
•
•
•
•
•
novorozenec
kojenec
batole
předškolní věk
školní věk
adolescent
0 – 28 dní
28 dní – 1 rok
1 – 3 roky
3 – 6 let
6 – 15 let
15 – 18 let
Anatomické a fyziologické
odlišnosti
Novorozenci a malé děti
- úzké DC (nosní průduchy, hlasová štěrbina,
prsténcová chrupavka, trachea)
- nejužší místo je prsténcová chrupavka
- délka trachey 4 cm
- výše postavený hrtan, rel. velký jazyk
- oba hlavní bronchy odstupují pod úhlem 55 st.
(možná oboustranná endobronchiální intubace)
frekvence/min
inspirační čas (s)
I:E
novorozenec
30 - 40
0.4 – 0.5
1:1.5 – 1:2
dospělý
12 - 16
1.2 – 1.5
1:2 – 1:3
inspirační flow (l/min)
dechový objem (ml)
(ml/kg)
FRC
(ml)
(ml/kg)
vitální kapacita (ml)
(ml/kg)
2-3
18 – 24
6-8
100
30
120
33 - 40
24
500
6-8
2200
34
3500
52
celková plicní kapacita
(ml/kg)
novorozenec dospělý
200
6000
63
86
mrtvý prostor (ml/kg)
2.2
celková compliance
2.6 – 4.9
(ml/cm H20/ml FRC) 0.04 – 0.06
2.2
100
0.04 – 0.07
Kategorie dětí z hlediska KPR
Definice
Novorozenec po
porodu
Od
Porod
Dítě
(zahrnuje i děti do
Krátce po porodu
28 dní, kojence,
batolata…)
Dospělý
Nástup známek
puberty
Do
Postup
Krátce po porodu
Resuscitace
novorozence po
porodu
Nástup známek
puberty
Resuscitace
dítěte
Resuscitace
dospělého
Důvody k zahájení KPR
děti
respirační
příčina
x
dospělí
kardiální
příčina
Příčiny hypoxie / asfyxie
• Obstrukce dýchacích cest (cizí těleso, otok –
laryngitis, alergie, štípnutí hmyzem)
• Bezvědomí – úrazy hlavy, intoxikace (léky,
alkohol) – zapadlý kořen jazyka
• Tonutí
• Vdechování hypoxické směsi plynů
Obstrukce dýchacích cest
• Méně závažná obstrukce DC
– Dítě je při vědomí
– Obstrukce pouze částečná
– Je schopen kašlat
• Kritická obstrukce DC
– Pohyby hrudníku nevedou k žádnému proudění
vzduchu
– Kašel není možný, obstrukce kompletní
– Rychle nastupuje bezvědomí a NZO
Ošetření dítěte dusícího se cizím tělesem
(FBAO)
Zhodnoťte závažnost
Neúčinný kašel
Bezvědomí
Uvolněte dýchací cesty
5 vdechů
Zahajte KPR
Obr. 1.12
Účinný kašel
Při vědomí
5 úderů do zad
5 rázných stlačení břicha
(hrudníku u kojenců, břicha
u dětí nad 1 rok věku)
Algoritmus péče o uzávěr dýchacích cest cizím tělesem u dtěte. © 2010 ERC.
Vyzvěte ke kašli
trvale kontrolujte
postiženého, zda se
nehorší a neztrácí
schopnost účinného
kašle nebo do uvolnění
obstrukce
Ošetření dítěte dusícího se cizím tělesem
(FBAO)
PBLS
• Laici i zdravotníci nerozeznají NZO u dítěte /10s
• Odkládají zahájení KPR
• Pátrání po jakékoliv známce života
• Palpace:
» krční tepna
» brachiální tepna
» femorální tepna
• Zdržení UPV je pouze 18s
•
Cokoliv je lepší, než nic!
– větší děti
– kojenci
– kojenci i větší děti
PBLS
• Poměr stlačení hrudníku a umělých vdechů závisí na
počtu a kvalifikaci zachránců
• Laici: 30 : 2 /jako u dospělých – možnost KPR kýmkoliv kohokoliv/
• Školení laici: 15 : 2 /jinak 30 : 2/
• Umělé dýchání zůstává u dětí nedílnou součástí KPR!
• Pokud nechtějí nebo nemohou uměle dýchat,
provádějí alespoň nepřímou srdeční masáž
PBLS
• Dostatečné stlačení hrudníku je zásadní
• Minimální přerušování, minimálně 1/3 průměru
• 4 cm (1 ½ inch) u většiny kojenců
• 5 cm (2 inch) u většiny větších dětí
• Až do stlačení ½ průměru hrudníku
• Úplné povolení tlaku, ale zachovat kontakt
• Frekvence u kojenců i větších dětí 100 – 120/min
• Stlačování oběma palci, 2 prsty, 1 – 2 ruce
PALS - AED
• Použití AED je u dětí nad 1 rok bezpečné a úspěšné
• Dětské defibrilační elektrody/snížení energie 5050-75J
doporučení pro děti 1 – 8 let
• Nad 1 rok lze použít neupravený přístroj pro dospělé
• Výjimečně lze defibrilovat DF rytmus pod 1 rok věku
• Bifázický výboj 4J/kg (lze i monofázický)
• Nepřerušovat srdeční masáž
PALS
• Sellickův hmat, síla – není známá bezpečnost
• TR s manžetou bezpečná i u malých dětí
• EtCO2 je metoda bezpečná a doporučená
• Po ROSC titrovat O2 na hodnoty 94 – 98%
• Speciální situace jako příčina NZO
/poruchy vodivosti, trauma, VCC, PH/
• Implementace systému časné
aktivace na DO
PBLS
Potřebujeme nová pravidla?
Potřebujeme resuscitovat!
When technology is master
we shall reach disaster
faster
Děkuji Vám
Piet Hein
Za pozornost!