Katalog on-line aukcí od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014

Komentáře

Transkript

Katalog on-line aukcí od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Katalog
on-line aukce
Filatelie Stošek s.r.o.
Ukončení aukcí od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
www.filatelie-stosek.cz
Aukční podmínky
Přihazovat je možné pouze z našich internetových stránek, veškeré příkazy doručené na naši emailovou adresu jsou bohužel
neplatné.
HISTORIE PŘÍHOZŮ
V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v aukci
přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující.
VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ
Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo je zasíláme na dobírku a to
maximálně do 14 dnů od vydražení první aukce. Informujte nás prosím emailem nebo telefonicky o odběru vydražených aukcí.
VŠEOBECNÉ AUKČNÍ PODMÍNKY
1. Aukční los se prodává příklepem tomu, kdo nabídne nejvíce. Při více shodných nabídkách má přednost účastník, jehož příkaz
přišel dříve. Veškeré aukce končí ve 22:00 hod daného dne. U příkazu je třeba řádně vyplnit přiložený formulář a uvést maximální
cenu, kterou je dražitel ochoten za položku zaplatit. Vyvolávací cena je cenou minimální! U všech vydražených losů připočítáváme
10 % přirážku + 20 % DPH, tj. celkem 12 % z dosažené ceny.
2. U losů zakoupených v aukci lze reklamovat pouze skryté vady. Vady zjevné z popisu nebo vyobrazení reklamovat nelze.
Případné reklamace se vyřizují okamžitě při převzetí zboží, při písemném zaslání položky a převzetí zásilky na dobírku lze
reklamovat nejpozději do 8 dnů po převzetí zásilky. Losy označené zkratkou KVP, Sbírky a partie (ani jednotlivé položky z partií)
známek nelze v žádném případě reklamovat. Reklamované losy musí být vždy v původním stavu, tak jak byly vydraženy.
3. Vydražené položky rozesíláme v cenném psaní na dobírku nejpozději do 14 dnů po končení aukce. Poštovné a balné se
připočítává k ceně.
4. Právní vztahy, jejichž předmětem je aukční zprostředkování prodeje filatelistického zboží, se řídí obecně platnými předpisy ČR
a výše uvedenými aukčními podmínkami. V případě soudního sporu je příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 1.
5. Každý účastník aukce svou účastí v aukci vyjadřuje souhlas s aukčními podmínkami.
6. Požadované ceny jsou uvedeny v Kč a zvyšování nabídek se řídí touto stupnicí:
Rozmezí
Částka
Rozmezí
Částka
1 Kč - 50 Kč
5 Kč
50 - 100 Kč
10 Kč
100 Kč - 500 Kč
20 Kč
500 - 1000 Kč
50 Kč
1 000 Kč - 2000 Kč
100 Kč
2 000 - 5 000 Kč
200 Kč
5 000 Kč - 20 000 Kč
500 Kč
20 000 - 50 000 Kč
1 000 Kč
50 000 Kč - 100 000 Kč
2 000 Kč
100 000 Kč a více
5 000 Kč
7. Aukční losy je nutné zaplatit do 14 dnů od jejich vydražení.
8. Pořadatel má právo nabídnuté losy do aukce odmítnout. V případě dohody může aukcionář zajistit ověření pravosti, případně
atest u znalce na náklady původního majitele.
9. Z prodaných losů si aukční firma odečítá 10 % provizi + 21 % DPH, tj. celkem 12,1 % z dosažené ceny. Prodané losy
proplácíme po předchozí dohodě do 14 dnů po aukci. Neprodané losy vracíme majitelům poštou v cenném psaní nebo si je
mohou vyzvednout osobně.
10. V případě, že majitel odstoupí od prodeje před ukončením aukce, zaplatí pořadateli manipulační poplatek ve výši 5 % z
vyvolávací ceny losu, minimálně však 100,- Kč. Za nevydražené aukce vrácené zpět majiteli se účtuje manipulační poplatek ve
výši 20,- Kč za položku.
www.filatelie-stosek.cz
2
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
ČSSR - Sbírky a partie
94740
500 Kč
ČSSR partie známek
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4.
94741
850 Kč
ČSSR partie známek
1 250 Kč
ČSSR partie známek
350 Kč
ČSSR partie známek
150 Kč
ČSSR partie známek 1978-79
150 Kč
ČSSR partie známek 1980-81
100 Kč
ČSSR partie známek 1982
200 Kč
ČSSR partie známek 1963
200 Kč
ČSSR partie známek 1964
200 Kč
ČSSR partie známek 1964
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
www.filatelie-stosek.cz
3
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94749
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94748
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94747
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94746
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94745
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4.
94744
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4.
94743
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
zásobníku A4.
94742
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94750
350 Kč
ČSSR partie známek 1966
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94751
175 Kč
ČSSR partie známek 1967
175 Kč
ČSSR partie známek 1968
100 Kč
ČSSR partie známek 1969
100 Kč
ČSSR partie známek 1970
150 Kč
ČSSR partie známek
100 Kč
ČSSR partie známek 1971
100 Kč
ČSSR partie známek 1972
60 Kč
ČSSR partie známek 1973
100 Kč
ČSSR partie známek 1974
150 Kč
ČSSR partie známek 1975
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
www.filatelie-stosek.cz
4
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94760
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94759
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94758
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94757
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94756
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94755
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94754
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94753
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94752
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94761
60 Kč
ČSSR partie známek 1976
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94762
100 Kč
ČSSR partie známek
ČSSR partie známek na FDC + Album
400 Kč
ČSSR partie známek na FDC + Album
400 Kč
ČSSR partie známek na FDC + Album
400 Kč
ČSSR partie známek na FDC + Album
400 Kč
ČSSR partie známek na FDC + Album
400 Kč
ČSSR partie známek na FDC + Album
400 Kč
ČSSR partie známek na FDC + Album
400 Kč
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
www.filatelie-stosek.cz
5
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94771
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního dne v zachovalém zásobníku.
94770
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního dne v zachovalém zásobníku.
94769
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního dne v zachovalém zásobníku.
94768
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního dne v zachovalém zásobníku.
94767
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního dne v zachovalém zásobníku.
94766
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního dne v zachovalém zásobníku.
94765
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního dne v zachovalém zásobníku.
94764
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
albových listech.
94763
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94772
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94773
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC
ČSSR partie známek na FDC + cizina
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC + cizina
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC + cizina
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC + cizina
100 Kč
ČSSR partie známek na FDC + cizina
100 Kč
200 Kč
ČSSR partie známek
on-line
11. 2. 2014
Zbytková partie známek.
www.filatelie-stosek.cz
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94798
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94780
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94779
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94778
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94777
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94776
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94775
on-line
11. 2. 2014
Československo - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na
obálkách prvního.
94774
on-line
6
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Známky, sbírky a partie
86086
231 Kč
Protektorát partie známek
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86087
103 Kč
Protektorát partie známek
103 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
103 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
128 Kč
Protektorát partie známek
205 Kč
Protektorát partie známek
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
www.filatelie-stosek.cz
7
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86096
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86095
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86094
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86092
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86091
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86090
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86089
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86088
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
86101
308 Kč
Protektorát partie známek
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86102
308 Kč
Protektorát partie známek
308 Kč
Protektorát partie známek
308 Kč
Protektorát partie známek
564 Kč
Protektorát partie známek
308 Kč
Protektorát partie známek
205 Kč
Protektorát partie známek
68 Kč
Protektorát partie známek
113 Kč
Protektorát partie známek
113 Kč
Protektorát partie známek
103 Kč
Protektorát partie známek
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
www.filatelie-stosek.cz
8
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86114
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86111
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86110
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86109
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86108
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86107
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86106
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86105
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86104
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
86115
282 Kč
Protektorát partie známek
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86116
128 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
196 Kč
Protektorát partie známek
196 Kč
Protektorát partie známek
231 Kč
Protektorát partie známek
216 Kč
Protektorát partie známek
615 Kč
Protektorát partie známek
768 Kč
Protektorát partie známek
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
www.filatelie-stosek.cz
9
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86130
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86129
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86128
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86125
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86124
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86123
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86119
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86118
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86117
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
86131
180 Kč
Protektorát partie známek
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86135
113 Kč
Protektorát partie známek
256 Kč
Protektorát partie známek
256 Kč
Protektorát partie známek - Křížek
103 Kč
Protektorát partie známek - DV
256 Kč
Protektorát partie známek - DV
103 Kč
Protektorát partie známek
32 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
39 Kč
Protektorát partie známek
128 Kč
Protektorát partie známek
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
www.filatelie-stosek.cz
10
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87426
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87424
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87423
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87422
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87417
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86143
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86142
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86141
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
86140
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
87428
103 Kč
Protektorát partie známek
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87431
231 Kč
Protektorát partie známek
436 Kč
Protektorát partie známek
128 Kč
Protektorát partie známek
205 Kč
Protektorát partie známek
282 Kč
Protektorát partie známek
88 Kč
Protektorát partie známek
57 Kč
Protektorát partie známek
57 Kč
Protektorát partie známek
72 Kč
Protektorát partie známek
36 Kč
Protektorát partie známek
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
www.filatelie-stosek.cz
11
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87441
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87440
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87439
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87438
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87437
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87436
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87435
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87433
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87432
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
87442
68 Kč
Protektorát partie známek
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87443
154 Kč
Protektorát partie známek
256 Kč
Protektorát partie známek
103 Kč
Protektorát partie známek
42 Kč
Protektorát partie známek
52 Kč
Protektorát partie známek
62 Kč
Protektorát partie známek
62 Kč
Protektorát partie známek
139 Kč
Protektorát partie známek
52 Kč
Protektorát partie známek
52 Kč
Protektorát partie známek
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
www.filatelie-stosek.cz
12
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87462
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87461
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87460
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87459
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87458
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na albových
listech
87457
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87451
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87445
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A6
87444
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
87467
139 Kč
Protektorát partie známek
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87468
139 Kč
Protektorát partie známek
241 Kč
Protektorát partie známek
52 Kč
Protektorát partie známek
113 Kč
Protektorát partie známek
88 Kč
Protektorát partie známek
77 Kč
Protektorát partie známek
154 Kč
Protektorát partie známek
205 Kč
Protektorát partie známek
154 Kč
Protektorát partie známek
124 Kč
Protektorát partie známek
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
www.filatelie-stosek.cz
13
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87485
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87484
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87483
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87477
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87476
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87475
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87471
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87470
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - velmi zajímavá a hodnotná partie známek na kartičce
A5
87469
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
969 Kč
82690
**
Protektorát známky 6 Rohová
82691
**
Protektorát známky 7 Rohová Nápich. bod
82721
**
Protektorát známky 7 Rohová Nápich. bod
86182
**
Protektorát známky 7 4 Blok Roh PH TD 50
86184
**
Protektorát známky 7 4 Blok Roh PH TD 50
86185
**
Protektorát známky 7 4 Blok Roh LD TD 50
86186
**
Protektorát známky 7 4 Blok Roh LD TD 50
82723
**
Protektorát známky 8 Rohová Nápich. bod
82730
**
Protektorát známky 11 Rohová Nápich. bod
82731
**
Protektorát známky 11 Rohová Nápich. bod
82698
**
Protektorát známky 12 Rohová
www.filatelie-stosek.cz
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
70 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
70 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
103 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Výplatní známky - známky v rohovém 4 bloku.
103 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Výplatní známky - známky v rohovém 4 bloku.
103 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Výplatní známky - známky v rohovém 4 bloku.
103 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Výplatní známky - známky v rohovém 4 bloku.
1 076 Kč
324 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
324 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
101 Kč
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
14
on-line
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
82707
**
Protektorát známky 12 Rohová
82732
**
Protektorát známky 12 Rohová
82708
**
Protektorát známky 13 Rohová
82735
**
Protektorát známky 14 Rohová
86210
**
Protektorát známky 15 Roh PH
86211
**
Protektorát známky 15 Roh PH
82740
**
Protektorát známky 16 Rohová Nápich. Bod
82741
**
Protektorát známky 16 Rohová Nápich. Bod
82742
**
Protektorát známky 16 Rohová Nápich. Bod
82758
**
Protektorát známky DL 2 Dz 1-39
82760
**
Protektorát známky DL 2 Dz 2-39
www.filatelie-stosek.cz
135 Kč
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
108 Kč
243 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
116 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
164 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Výplatní známky - známky v rohovém 4 bloku.
164 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Výplatní známky - známky v rohovém 4 bloku.
377 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
377 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
754 Kč
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
8 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
15
on-line
10. 2. 2014
Výplatní známky - Přetiskové provizorium - jednotlivá rohová známka
ze série.
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
on-line
124 Kč
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
82841
**
Protektorát známky DL 2 M Dz 1-39
82842
**
Protektorát známky DL 2 M Dz 2-39
82763
**
Protektorát známky DL 3 Dz 1A-39
82764
**
Protektorát známky DL 3 Dz 2-39
82843
**
Protektorát známky DL 3 M Dz 1-39
82845
**
Protektorát známky DL 4 M Dz 1-39
82771
**
Protektorát známky DL 5 Dz 1-39
82774
**
Protektorát známky DL 5 Dz 2-39
82775
**
Protektorát známky DL 5 Dz 2A-39
82847
**
Protektorát známky DL 5 M Dz 1-39
82848
**
Protektorát známky DL 5 M Dz 2-39
www.filatelie-stosek.cz
16 Kč
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
154 Kč
10 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
93 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
70 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
77 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
14 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
44 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
93 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
51 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
16
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
on-line
185 Kč
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
82778
**
Protektorát známky DL 6 Dz 2A-39
82849
**
Protektorát známky DL 6 M Dz 1-39
82850
**
Protektorát známky DL 6 M Dz 2-39
82784
**
Protektorát známky DL 7 Dz 2-39
82851
**
Protektorát známky DL 7 M Dz 1-39
82852
**
Protektorát známky DL 7 M Dz 2-39
82787
**
Protektorát známky DL 8 Dz 3A-40
82788
**
Protektorát známky DL 8 Dz 3A-40
82854
**
Protektorát známky DL 8 M Dz 4-40
82796
**
Protektorát známky DL 9 Dz 2-39
82856
**
Protektorát známky DL 9 M Dz 2-39
www.filatelie-stosek.cz
93 Kč
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
185 Kč
308 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
63 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
32 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
124 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
14 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
14 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
51 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
16 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
17
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
on-line
63 Kč
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
82798
**
Protektorát známky DL 10 Dz 3-40
82857
**
Protektorát známky DL 10 M Dz 3-40
82802
**
Protektorát známky DL 11 Dz 1-39
82805
**
Protektorát známky DL 11 Dz 1A-39
82806
**
Protektorát známky DL 11 Dz 1-39
82810
**
Protektorát známky DL 12 Dz 1A-39
82812
**
Protektorát známky DL 13 Dz 1-39
82814
**
Protektorát známky DL 13 Dz 1A-39
82861
**
Protektorát známky DL 13 M Dz 1-39
82817
**
Protektorát známky DL 14 Dz 1A-39 Lom
82862
**
Protektorát známky DL 14 M Dz 1-39
www.filatelie-stosek.cz
10 Kč
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
51 Kč
14 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
14 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
14 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
39 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
63 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
63 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série.
247 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
77 Kč
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série. Vodorovný
lom.
18
on-line
10. 2. 2014
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
Doplatní známky - Číslice - jednotlivá známka ze série ve 2
známkovém meziarší.
on-line
370 Kč
on-line
10. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
86156
**
Protektorát známky SL 7 - Ochranný rám!!
86159
**
Protektorát známky SL 7 4 Blok - Obtisk Dz 1-41
77 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Služební známky - známky ve 4 bloku s ochranným
rámem - velmi vzácné!!
154 Kč
on-line
10. 2. 2014
Protektorát - Služební známky - známky ve 4 bloku
Koncentrační a pracovní tábory
73141
celistvo
st
52 Kč
Argentina celistvosti - Buenos Aires - Lobositz
on-line
12. 2. 2014
Argentina celistvosti - Pohlednice zaslaná na poštu Lovosice
Francie
94794
100 Kč
Francie partie známek
on-line
11. 2. 2014
Francie - partie známek v dárkovém albu.
Rakousko
54280
55 Kč
Rakousko celistvosti Mi 140, 143
on-line
14. 2. 2014
Celistvosti - Rakousko - Firemní obálka frankovaná známkami Mi
140 a 143,natržená v okrajích.
Vorphila Celistvosti
73213
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Vorphila - Šlechtický dopis Rakousko
celistvosti
- Šlechtický dopis zaslaný nba místodržitele
Spišská Župa
- Levoča
73214
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Vorphila - Šlechtický dopis Rakousko
celistvosti
- Šlechtický dopis zaslaný nba místodržitele
Spišská Župa
- Straska
www.filatelie-stosek.cz
144 Kč
on-line
14. 2. 2014
Spišské Župy
144 Kč
on-line
14. 2. 2014
Spišské Župy
19
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
73215
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Vorphila - Šlechtický dopis Rakousko
celistvosti
- Šlechtický dopis zaslaný nba místodržitele
Spišská Župa
- Pešť
73218
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Vorphila - Šlechtický dopis Rakousko
celistvosti
- Šlechtický dopis zaslaný nba místodržitele
Spišská Župa
- Toportz
73221
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Vorphila - Wien - Franco - 1845
144 Kč
on-line
14. 2. 2014
Spišské Župy
144 Kč
on-line
14. 2. 2014
Spišské Župy
81 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu Znaim
Judaica Celistvosti
73276
celistvo
st
160 Kč
Bolivia celistvosti - Judaica - Bolivia - Franfurkt
on-line
12. 2. 2014
Judaica celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Franfurkt - Židé
vysídlení z Německa
Anglie Celistvosti
71248
celistvo
st
Anglie celistvosti - London - Munako - Michle
71250
celistvo
st
Anglie celistvosti - London - Haida
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Anglie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
211 Kč
on-line
12. 2. 2014
Anglie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Haida
Belgie Celistvosti
92346
120 Kč
Belgie partie celistvostí
Belgie - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
20
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Liechtenstein Celistvosti
72250
celistvo
st
52 Kč
Německo celistvosti - Lichtenstein - Abeni..
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Liechtenstein
Německo celistvosti
72239
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - South Hampton - Sofia Deutsches
celistvosti
Hamburg Reich
Amerika
Linie- Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
44 Kč
72241
celistvo
st
Německo celistvosti - Leipzig - Teplitz - Vorphila
26 Kč
72242
celistvo
st
Německo celistvosti - Vorphila - M.L. Scheuer - Znaim
72243
celistvo
st
Německo celistvosti - Nordstemmen - Hammeln
72244
celistvo
st
Německo celistvosti - Düsseldorf - Rheie
72245
celistvo
st
Německo celistvosti - Triptiz - Neustadt
72246
celistvo
st
Německo celistvosti - Neisse - Brünn
72247
celistvo
st
Německo celistvosti - Coburg - Asch
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Znaim
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Hammeln
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Rheie
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Neustadt
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Brünn
21
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Teplitz
26 Kč
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Asch
on-line
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
72251
celistvo
st
Německo celistvosti - Fallerslebel - Celle
72252
celistvo
st
Německo celistvosti - Frankenstein - Gutsch
72253
celistvo
st
Německo celistvosti - Ratiboř - Neustadt - Scholz
72254
celistvo
st
Německo celistvosti - Ratiboř - Regensdorf - Rusche
72255
celistvo
st
Německo celistvosti - Escheweil - Düfs..
72256
celistvo
st
Německo celistvosti - Feldpost - Leipzig
72258
celistvo
st
Německo - Ukraine - Nikolajew - Isergebirge
72440
celistvo
st
Německo celistvosti - Gouvernament - Lublin - Opole
82947
celistvo
st
Německo celistvosti - Regensburg - Pneupost - KVP
82948
celistvo
st
Německo celistvosti - Bad Kreuznach - Kolky
82949
celistvo
st
Německo celistvosti - Coburg
www.filatelie-stosek.cz
26 Kč
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Celle
26 Kč
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Neustadt
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Regensdorf
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila -
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Leipzig
85 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu Isergebirge
203 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Opole
116 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha - odlepen
známky
384 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Sofia
154 Kč
22
on-line
15. 2. 2014
Deutsches Reich celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Vorphila Gutsch
Německo celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Königgratz
on-line
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Staroněmecké státy
85 Kč
72104
celistvo
st
Prusko celistvosti - Bunzlau - Magdeburg - Obálka
72106
celistvo
st
Prusko celistvosti - Zülz - Neustadt
72115
celistvo
st
Sachsen celistvosti - Dresden - Sorau
72121
celistvo
st
Württenberg celistvosti - Tübingen - Franfurkt
72122
celistvo
st
Württenberg celistvosti - Schramberg - Ludwigsburg
72123
celistvo
st
Württenberg celistvosti - Post Umleitung
72132
celistvo
st
Lübeck celistvosti - obálka
72135
celistvo
st
Mecklemburg - Schwerin celistvosti - obálka
72137
celistvo
st
Württenberg celistvosti - Reiningen - Hamburg - Obálka
72139
celistvo
st
Württenberg celistvosti - Coeppingen - Franfurkt Württenberg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Franfurkt
Obálka
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
Prusko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Magdeburg,
dofrankovaná obálka.
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Prusko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Neustadt
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Sachsen celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sorau
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Württenberg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Franfurkt
85 Kč
on-line
15. 2. 2014
Württenberg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Ludwigsburg
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Württenberg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - neprošlá
obálka
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Lübeck celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Neprošlá obálka
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Mecklemburg - Schwerin celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu Neprošlá obálka
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Württenberg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Hamburg
23
on-line
152 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
72140
celistvo
st
Hannover celistvosti - Banhof - ..stoe - Dederstadt Hannover celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Dederstadt
Obálka
52 Kč
72146
celistvo
st
Hannover celistvosti - Wertheim - Stuttgart - Obálka
85 Kč
72150
celistvo
st
Nodrdeutscher Postbezirg celistvosti - Leipzig - Rumburg
Nodrdeutscher
- 2x Reco Postbezirg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu -
72151
celistvo
st
Nodrdeutscher Postbezirg celistvosti - Buchholz Nodrdeutscher
Chemnitz Postbezirg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu -
72154
celistvo
st
Nodrdeutscher Postbezirg celistvosti - Frierberg Nodrdeutscher
Postbezirg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu Butzbach
72155
celistvo
st
Nodrdeutscher Postbezirg celistvosti - Lübeck - Hamburg
Nodrdeutscher
Postbezirg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - páska
72163
celistvo
st
Nodrdeutscher Postbezirg celistvosti - Berlin -
72165
celistvo
st
Bayern celistvosti - Lindau - Carlsbad
72169
celistvo
st
Bayern celistvosti - Stranberg - Würzburg
72170
celistvo
st
Bayern celistvosti - Stranberg - Würzburg
72171
celistvo
st
Bayern celistvosti - Feldpost - Caslau
www.filatelie-stosek.cz
on-line
15. 2. 2014
on-line
15. 2. 2014
Hannover celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Stuttgart
68 Kč
on-line
15. 2. 2014
Rumburg
103 Kč
on-line
15. 2. 2014
Chemnitz
160 Kč
on-line
15. 2. 2014
Butzbach
85 Kč
on-line
15. 2. 2014
Hamburg
36 Kč
15. 2. 2014
Nodrdeutscher Postbezirg celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu -
68 Kč
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Würzburg
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Würzburg
24
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Carlsbad
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Caslau
on-line
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
26 Kč
72172
celistvo
st
Bayern celistvosti - Haibach - Prag
72174
celistvo
st
Bayern celistvosti - Memmingen - Wien
72178
celistvo
st
Bayern celistvosti - Nürnberg - Eger
72182
celistvo
st
Bayern celistvosti - Porth Bay - New York - s odpovědkou
72183
celistvo
st
Bayern celistvosti - Pasing - Travemünde
72184
celistvo
st
Bayern celistvosti - München - Wien - Zálepka
72186
celistvo
st
Bayern celistvosti - Dachau - Karsbad
72189
celistvo
st
Bayern celistvosti - München - Pasing
72431
celistvo
st
Hannover celistvosti - Ankum -
72432
celistvo
st
Hannover celistvosti - Stranbing - Würzburg
72433
celistvo
st
Německo - Braunschweig - kupón na odběr novinek
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Prag
85 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Wien
68 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Eger
136 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - New York
85 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Travemünde
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Wien
68 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Karsbad
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Pasing
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - výstřižek
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Würzburg
203 Kč
Německo celistvosti - kupón na 100 říšských marek z roku 1928
25
on-line
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
52 Kč
72435
celistvo
st
Německo celistvosti - Feldpost - Wien - Littau
72436
celistvo
st
Německo celistvosti - Feldpost - Wien - Littau
72437
celistvo
st
Německo celistvosti - Feldpost - Wien - Littau
72438
celistvo
st
Německo celistvosti - Deutsche Dienspost Böhmen und
Německo
Mähren -celistvosti
Prag - Celistvost zaslaná na poštu - Prag
119 Kč
72439
celistvo
st
Německo celistvosti - Feldpost - Obsazení Rakouska
203 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Littau - Bei
Feldpost eingeliefert
85 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Littau - Bei
Feldpost eingeliefert
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Littau - Bei
Feldpost eingeliefert
on-line
15. 2. 2014
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Bayreuth
Deutsches Reich
72192
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Ober Langenbielau Bayern
celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Starkstadt
Starkstadt
136 Kč
72194
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Hamburg - Tiefenbach
119 Kč
72197
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Wimpfen - Patzau
72199
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Gera - Brünn - Thurn Taxis
72200
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Hamburg - Steinschönau
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Patzau
253 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Brünn
26
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Tiefenbach
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Steinschönau
on-line
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
44 Kč
72201
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Danzig - Berlin
72204
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Strassburg - Wittelsheim Bayern
Páska celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Wittelsheim
36 Kč
72205
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Danzig - Tetschen
19 Kč
72209
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Leobschotz - Jägedorf
72215
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Glatz - Königsgratz
72216
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Leobschutz - Kremser
72220
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Leipzig - Eperjes - Perfin
72221
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Obálka
72230
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Ludwigshafen - Chrudim
72234
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Bitsch - Neuruppin
72236
celistvo
st
Deutsches Reich celistvosti - Bad Stein.. - Nürnberg
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Berlin
on-line
15. 2. 2014
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Jägedorf
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Königsgratz
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Kroměříž
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Eperjes
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - neprošlá obálka
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Chrudim
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Neuruppin
27
on-line
15. 2. 2014
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Tetschen
Bayern celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Nürnberg
on-line
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
72426
celistvo
st
Dt. Reich celistvosti - Hamburg - Sofia
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
Německé kolonie
60 Kč
69300
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Otavi
69301
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69302
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos KVP
69303
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Gibeon
69304
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69305
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Nečitelné razítko
69306
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Nečitelné razítko
69307
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69308
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Swakopmund
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
44 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
85 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
28
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
on-line
77 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
69309
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos KVP
69310
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69311
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Windhoek
69312
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69313
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Swakopmund
69314
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Swakopmund KVP
69316
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Windhoek
69317
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Gro..
69319
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Otavi
69320
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Swakopmund
69321
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Windhoek
www.filatelie-stosek.cz
52 Kč
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
68 Kč
68 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
77 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
77 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
77 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
77 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
29
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
on-line
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
69322
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Okahandja
69323
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Swakopmund
69324
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69326
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Rehoboth
69327
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Okahandja
69330
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69331
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Otavi
69332
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Usakos
69333
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Gibeon
69334
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Rehoboth
69335
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Otavi
www.filatelie-stosek.cz
77 Kč
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
77 Kč
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
68 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
30
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
on-line
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
60 Kč
69336
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Okahandja
69337
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Swakopmund
69338
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Otavi
69339
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Swakopmund
69340
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Rehoboth
69341
celistvo
st
Deutsch Südafrika - Okahandja, Klein Windkok KVP
69376
celistvo
st
Deutsch Post Türkei - Pohlednice - Smyrna
69378
celistvo
st
Deutsch Post Türkei - Pohlednice - Constaninopell LVP
69383
celistvo
st
Kiatschou - Pohlednice - Tsingtau kvp
72261
celistvo
st
Německo celistvosti - Fr. zona - Herrischeied - Jiřín
72262
celistvo
st
Německo celistvosti - München - Prag
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
77 Kč
77 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
77 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Post in Türkei - Pohlednice frankovaná znákami
Německých kolonií
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Post in Türkei - Pohlednice frankovaná znákami
Německých kolonií
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Kiatschou - Pohlednice frankovaná znákami Německých kolonií
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Jičín
31
on-line
15. 2. 2014
Deutsch Südwestafrika - dopis zaslaný do redakce Weltkrieges
Windhuk. Razítko cenzury polní pošty.
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Prag
on-line
10 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
60 Kč
72263
celistvo
st
Německo celistvosti - München - Prag - Frankotyp
72264
celistvo
st
Německo celistvosti - Gross Pressen - Sofia Německo
celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
Sudetengau
52 Kč
72265
celistvo
st
Německo celistvosti - Wien - Sofia
77 Kč
72266
celistvo
st
Německo celistvosti - Grosspiesen - Sofia
72267
celistvo
st
Německo celistvosti - Plauen - Sofia - Sudeten
72268
celistvo
st
Německo celistvosti - Cilli Isteierm - Sofia
72269
celistvo
st
Německo celistvosti - Cilli Isteierm - Sofia
72270
celistvo
st
Německo celistvosti - Grosspreisen - Sofia
72275
celistvo
st
Německo celistvosti - Franfurkt - Sofia
72279
celistvo
st
Německo celistvosti - Passau - Wels - ZUGE
72387
celistvo
st
Německo celistvosti - Franfurkt - Olomouc - Doplatek
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Prag - Gefänigs
Stadelheim
on-line
15. 2. 2014
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
48 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
52 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Prag
32
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Sofia
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Olomouc
on-line
60 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
19 Kč
72388
celistvo
st
Německo celistvosti - Dresden - Dresden - Služební
72390
celistvo
st
Německo celistvosti - Eppstein I. Taunus - Sofia
72391
celistvo
st
Německo celistvosti - Peterwitz - Jungferndorf
72392
celistvo
st
Německo celistvosti - Niederschmiedeberg - Frankotyp
72393
celistvo
st
Německo celistvosti - Leipzig -
72394
celistvo
st
Německo celistvosti - Angermünde - Praha - 2x posláno
72395
celistvo
st
Německo celistvosti - München - Brünn
72397
celistvo
st
Německo celistvosti - Röthenbach - Praha - Doplatek
72398
celistvo
st
Německo celistvosti - Danzig - Wien
72399
celistvo
st
Německo celistvosti - Amerikanische Seepost New York
Německo
celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Mladá Boleslav
- Mladá Boleslav
136 Kč
72400
celistvo
st
Německo celistvosti - Düsseldorf - Mistek - Zálepka
253 Kč
www.filatelie-stosek.cz
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Dresden
36 Kč
36 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Jungferndorf
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Karlsbad
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu -
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha - obrácená
obálka použitá znovu.
26 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Brna
304 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha
203 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Wien
33
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Výstřižek balíku,
řádkové razítko firmy.
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Místek
on-line
on-line
15. 2. 2014
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
72401
celistvo
st
Německo celistvosti - Deutsche Seepost Hamburk
Německo
celistvosti
- Celistvost zaslaná na poštu - Náchod
Südamerika
- Náchod
203 Kč
72402
celistvo
st
Německo celistvosti - Ribnitz - Olmütz
152 Kč
72403
celistvo
st
Německo celistvosti - Kötzschenbroda - Krems Německo
celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Krems
Nachnahme
253 Kč
72404
celistvo
st
Německo celistvosti - Altenbunden - Budapest - Expres
203 Kč
72405
celistvo
st
Německo celistvosti - Pošta v Rumunsku - Personal
Německo
Ausweiscelistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - známky použity
72406
celistvo
st
Německo celistvosti - Breslau - Berlin
72408
celistvo
st
Německo celistvosti - Reisenburg - Magdeburg
72411
celistvo
st
Německo celistvosti - Berlin - Praha - Perfin
72412
celistvo
st
Německo celistvosti - Berlin - Tetschen- Perfin
72413
celistvo
st
Německo celistvosti - Danzig - Brünn
72414
celistvo
st
Německo celistvosti - Wendelsteinkircherl - Praha
www.filatelie-stosek.cz
on-line
15. 2. 2014
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Olomouc
on-line
15. 2. 2014
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Budapest
336 Kč
on-line
15. 2. 2014
jako kolky.
203 Kč
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Berlin
160 Kč
253 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha
253 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Tetschen
228 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Brno
34
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Magdeburg
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha
on-line
111 Kč
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
72415
celistvo
st
Německo celistvosti - Angermünde - Berlin
72416
celistvo
st
Německo celistvosti - Mittweida - Berlin
72417
celistvo
st
Německo celistvosti - Hillescheim - Peking
72418
celistvo
st
Německo celistvosti - Gastorf - Karta
72420
celistvo
st
Německo celistvosti - Aussig - Karta
72422
celistvo
st
Německo celistvosti - Sudety - Karta
72423
celistvo
st
Německo celistvosti - Sudety - Karta
68 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Berlín
68 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Berlín
160 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Peking
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - neprošlý lístek,
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - neprošlý lístek,
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - neprošlý lístek,
19 Kč
on-line
15. 2. 2014
Německo celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - neprošlý lístek,
Německo partie celistvostí
92383
120 Kč
Německo partie celistvostí
15. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92384
80 Kč
Německo partie celistvostí
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
35
on-line
on-line
15. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Rakousko Celistvosti
92388
120 Kč
Rakousko partie celistvostí
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92389
120 Kč
Rakousko partie celistvostí
80 Kč
Rakousko partie celistvostí
80 Kč
Rakousko partie celistvostí
80 Kč
Rakousko partie celistvostí
80 Kč
Rakousko partie celistvostí
80 Kč
Rakousko partie celistvostí
240 Kč
Rakousko partie celistvostí
240 Kč
Rakousko partie celistvostí
240 Kč
Rakousko partie celistvostí
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
36
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92399
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92398
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92396
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92395
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92393
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92392
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92391
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92390
on-line
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
92400
240 Kč
Rakousko partie celistvostí
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92401
240 Kč
Rakousko partie celistvostí
240 Kč
Rakousko partie celistvostí
240 Kč
Rakousko partie celistvostí
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92403
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92402
on-line
on-line
13. 2. 2014
Evropa - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Rakousko Celistvosti 1850-1939
96 Kč
70199
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Postsparcassen Wien
70200
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Postsparcassen Wien
70206
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Retour recepis
70207
celistvo
st
Rakousko celistvosti - S.a.U.Ihely Zemp.M - Allitolag
70208
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Zpáteční lístek - Uherský Ostroh Rakuské
- Zpáteční lístek - Uherský Ostroh - Doručné 17
Doručnécelostvosti
17 1/2 Kr
70209
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Comunal Sparkasse in Leitmeritz
www.filatelie-stosek.cz
on-line
13. 2. 2014
Rakuské celostvosti - Guthaben Bestätigung - modré razítka
poštovní spořitelny.
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakuské celostvosti - Guthaben Bestätigung - modré razítka
poštovní spořitelny.
34 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakuské celostvosti - Retour recepis - modré razítko.
48 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakuské celostvosti - dopis s razítky S.a.U.Ihely Zemp.M - Allitolag
159 Kč
on-line
14. 2. 2014
1/2 Kr
Rakuské celostvosti - Doporučený dopis spořitelny v Litoměřicích.
37
96 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
34 Kč
70830
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 146 - Praha KVP
70831
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 141 - Vinohrady
70832
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 221 + Uherská - Svratka
70833
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 182 - Čáslav
70834
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 575, 628-31 - Wien
70835
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Bucuresci
70839
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Telegram - kondolence císaře Fr.
Rakousko
Josefa celistvosti - Kondolenční telegram císaře Františka Josefa
70840
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Telegram - kondolence císaře Fr.
Rakousko
Josefa celistvosti - Kondolenční telegram císaře Františka Josefa
70876
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Očkovací vysvědčení
70885
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Telegram - kondolence císaře Fr.
Rakousko
Josefa celistvosti - Kondolenční telegram císaře Františka Josefa
73210
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Smíšenka Jugoslávie + Rakousko
www.filatelie-stosek.cz
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Szellos Ismeretlen Inconnu.
81 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha - Judische
Hospital, V poštovní schránce nalezeno
300 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha - Smíšená
frankatura
34 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Německý Brod
207 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Zagreb
159 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Prag Rumunsko
473 Kč
on-line
14. 2. 2014
odeslaný knížetem Windisch Grätzem, razítko Leitmeritz
473 Kč
on-line
14. 2. 2014
odeslaný knížetem Lobkowitzem, razítko Leitmeritz
34 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - formulář - očkovací vysvědčení
473 Kč
on-line
14. 2. 2014
odeslaný baronem Rumeso Pirch, razítko Leitmeritz
Rakousko celistvosti - Celistvosti zaslaná na poštu - - KuK Država
SHS Kotor,
38
144 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
346 Kč
78556
celistvo
st
Lombardsko celistvosti - Ostiglia - Padova
78558
celistvo
st
Lombardsko celistvosti - Udine - Trieste - Červené razítko
78559
celistvo
st
Rakousko celistvosti Tannwald - Liebenau
78560
celistvo
st
Rakousko celistvosti Prag - Leipa
78562
celistvo
st
Lombardsko celistvosti - Verona - Lignano
78563
celistvo
st
Rakousko celistvosti Kreibitz - Leipa
78564
celistvo
st
Rakousko celistvosti Tábor - Wittingen
78565
celistvo
st
Rakousko celistvosti Szegedin - Temeszwar
78566
celistvo
st
Rakousko celistvosti - - Temeszwar
78567
celistvo
st
Rakousko celistvosti Szegedin - Temeszwar
78568
celistvo
st
Rakousko celistvosti Neusatz - Temeszwar
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Lombardsko - celistvost zaslaná na poštu - Padova
420 Kč
223 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Liebenau
189 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Leipa
370 Kč
on-line
14. 2. 2014
Lombardsko - celistvost zaslaná na poštu - Lignano
197 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Leipa
223 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Wittingen
321 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Temeszwar
370 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Temeszwar
321 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Temeszwar
39
on-line
14. 2. 2014
Lombardsko - celistvost zaslaná na poštu - Trieste
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Temeszwar
on-line
370 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
272 Kč
78570
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Gratz - Laibach
78572
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Gyongyos - Heveg
78573
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Neu.ohl - Löcse - Resenberg
78574
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Pesth - Wien
78575
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Muncleai - Münehengrätz
78576
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Petschau
78578
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Bystřice u Poličky - Krčín Rakousko
Novinová- celistvost zaslaná na poštu - Krčín
149 Kč
78580
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Winterberg - Netolice
223 Kč
78581
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wannowitz
78582
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Graupen
78584
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Paris
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Laibach
297 Kč
297 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Leutschau
124 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Wien
223 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Münehengrätz
100 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Petschau
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Netolice
321 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Wannowitz
321 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Graupen
40
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Heveg
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Paris
on-line
321 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
78585
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Triest - Prag
78602
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Saaz
78607
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Teplitz - Saaz
78610
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Radkersburg - Saaz
78613
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Temeszwar
78614
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Saaz
78615
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Saaz
78616
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Bodenbach - Saaz
78617
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Bodenbach - Saaz
78618
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Joachimsthal - Komotau
78620
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Görz - Saaz
www.filatelie-stosek.cz
26 Kč
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Prag
21 Kč
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
32 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Komotau
41
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
on-line
21 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
78621
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Eger - Marienbad
78624
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Marienbad - Eger
78625
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Marienbad - Eger
78626
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mödling - Paris - Doplatek
78627
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Smíchow - Zürich - Doplatek
78628
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Příbram - Zbraslav
78629
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Holoubkov - Žižkov
78630
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Niemes - Neumark
78634
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prachatitz - Praha
78635
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Pfaramt Eisenstein - Eger
78636
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Gurein - Praha
www.filatelie-stosek.cz
149 Kč
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Marienbad
394 Kč
394 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Eger
197 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Paris
197 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Zürich
75 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Zbraslav
173 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Zbraslav
492 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Neumark
100 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Praha
321 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Eger
42
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Eger
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Praha
on-line
297 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
223 Kč
78637
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Komotau - Karbitz - Půlená
78638
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Brno - Praha
78639
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Sobotka - Sopron
78640
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Kuřim - Vinohrady
78641
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Břevnov - Sandorfalva
78642
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Kostelec na Hané - Ouvaly - Kuk
Rakousko
Prossnitz- celistvost zaslaná na poštu - Ouvaly
100 Kč
78643
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Friedek - Luzern - Zálepka Rakousko
Doplatek- celistvost zaslaná na poštu - Luzern
297 Kč
78646
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Tetschen
197 Kč
78647
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Czáktornya - Žižkov - Doplatek
78650
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Litomyšl - Prag - s odpovědkou
78651
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Karolinenthal - s
Rakousko
- celistvost zaslaná na poštu - Karolinenthal
odpovědkou
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Karbitz
149 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Praha
247 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Sopron
247 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Praha
75 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Sandorfalva
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Tetschen
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Žižkov
615 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Prag
43
on-line
615 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
739 Kč
78652
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Wien - s odpovědkou
78653
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Bukarest - s odpovědkou
78654
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Bukarest - s odpovědkou
78655
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Königgradz - Ouhrov - s
Rakousko
- celistvost
odpovědkou
KVP zaslaná na poštu - Ouhrov
468 Kč
78658
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Hamburg - Michelob
100 Kč
78659
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Hohenstein - Michelob
78661
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Prag
78663
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Prag
78664
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wetzelsdorf - Lůka nad Jihlavou
78665
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Wien - Uriche Deitsche
Rakousko
Firma - celistvost zaslaná na poštu - Wien
197 Kč
78666
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Wien - Reklama
197 Kč
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Wien
1 229 Kč
1 229 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Bukarest
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
149 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Saaz
223 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Prag
223 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Praha
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Lůka nad Jihlavou
44
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Bukarest
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Wien
on-line
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
75 Kč
78667
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Prag
78668
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Prag
78669
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Linz - Pyce - Bulgarien
78671
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Vosendorf - Uberčice
78678
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Certificat - Hotzenplotz Rakousko
- celistvost
zaslaná na poštu - Tropplowitz
Tropplowitz
- Ulbensdorf
78679
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Recepisse - Krompach
78680
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Telegramm - Prag
78684
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Recepisse - Brünn
78685
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Aufgabeschein - Komotau - KVP
82911
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Dofrankovaný lístek - Chrást
82912
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Nové Benátky
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Praha
75 Kč
223 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Pyce
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Uberčice
739 Kč
on-line
14. 2. 2014
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Krompach
75 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Prag
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Brünn
346 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Komotau
768 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Český Herálec
45
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Vršovice
on-line
538 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
82913
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Praha - V poštovní schránce
Rakousko
nalezenocelistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Bozen
538 Kč
82914
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Praha
768 Kč
82915
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Praha
82916
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Hostowitz - Expres
82917
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Adlerkosteletz - Reco
82918
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Expres
82919
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Průvodka
82920
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Aufgabeschein - Rabensburg
82921
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Aufgabeschein - Hokenau
82922
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien
82923
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
768 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Dux
768 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Wien
768 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Rychnov
1 152 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Unter Loitsch
538 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Tetschen
768 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Rabensburg
768 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Hokenau
538 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Prag
1 076 Kč
46
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Trieste
on-line
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
538 Kč
82924
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Freiwaldau
82925
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien
82927
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Schönlinde
82928
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Beroun - Reco
82929
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Budyně nad Ohří - Recomandiert
Rakousko
celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Kolín
42
82932
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Smyrna
82937
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Reklama
82938
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Prag - Reklama
82939
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Trutnov - Reklama
82940
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Pardubice - Reklama
82941
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Grulich - Reklama
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Troppau
538 Kč
423 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Prag
384 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
1 152 Kč
on-line
14. 2. 2014
384 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Wien
116 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Prag
116 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Žamberg
116 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Josefstadt
77 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Neustadt
47
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Žamberg
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu -
on-line
116 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
82942
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Marburg - Zurück - Reklama
82943
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Graz - Reklama
82945
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Reklama
92404
Rakousko celistvostí - Přelepený chybotisk 5 Kr
116 Kč
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu -
116 Kč
116 Kč
800 Kč
81 Kč
69646
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 85,86,87 - Smíchov
69883
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Obálka 1 1/2 Kronen - Reklama
69917
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Brünn - Nach abgang der
Rakousko
celistvosti - prošlá Rakouská karta
Post
65 Kč
69926
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Praha - Královské
Rakousko
celistvosti - prošlá Rakouská karta
Vinohrady
96 Kč
69928
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Vathy - Samos
69934
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Wien - S odpovědkou
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 2,3 a 5 Kreuzer, známky na celistvosti.
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - celistvosti neprošlá Rakouská obálka
on-line
13. 2. 2014
on-line
13. 2. 2014
207 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - prošlá Rakouská karta
48
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
on-line
13. 2. 2014
800 Kč
Rakousko celistvostí - Přelepený chybotisk 5 Kr
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Dolní Kounice
Rakousko celistvosti - prošlá Rakouská karta s odpovědkou.
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Rakousko - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92405
on-line
192 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
34 Kč
69935
celistvo
st
Lombardsko celistvosti - Karta - KVP - S odpovědkou
69939
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Platební list - KVP
69940
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Platební list - KVP
69941
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karta - Feldbach
69948
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Nákladní list - Kolková známka Rakousko
celistvosti - Nákladní list s kolkovou známkou
Praha - KVP
65 Kč
69952
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Nákladní list - Kolková známka Rakousko
celistvosti - Nákladní list s kolkovou známkou
KVP
65 Kč
70050
celistvo
st
Bosna celistvosti - Karta -
65 Kč
69435
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 3 - Prag
69482
celistvo
st
Lombardsko celistvosti Mi 12 - Venezia
69463
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 13 -
69464
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 13 - Prag
www.filatelie-stosek.cz
13. 2. 2014
Lombardsko celistvosti - prošlá Rakouská karta s odpovědkou.
65 Kč
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - vyplnný formulář - Německo - Český
28 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - vyplnný formulář - Německo - Český
on-line
13. 2. 2014
on-line
13. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Bosna a Herzegovina - polní pošta celistvosti - Karta polní pošty s
nečitelným razítkem.
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - I - emise - 3 Kreuzer oranžová, známka na dopise.
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Lombardsko - III - emise - 5 Kreuzer oranžová, známka na dopise.
28 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - II - emise - 5 Kreuzer oranžová, známka na dopise.
49
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - vyplnný formulář - Německo - Český
Rakousko - II - emise - 5 Kreuzer oranžová, známka na dopise.
on-line
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
69472
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 14 - Prag
69995
celistvo
st
Kréta celistvosti - Mi 17 - Jeruslaem
69996
celistvo
st
Kréta celistvosti - Mi 17 - Jeruslaem
70025
celistvo
st
K.u.K Feldpost celistvosti - Mi 23,24,27 -
69491
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 32 - Mělník
69495
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 44 Smiřice v Česchách
69993
celistvo
st
Levanta celistvosti - Mi 45 - Bosnia Lloyd KVP
69589
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 51 - Kostelec u Hol..
69591
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 53 - Wien
69596
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 53 - Harendorf
69609
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 53 - Strakonitz
www.filatelie-stosek.cz
34 Kč
13. 2. 2014
Rakousko - II - emise - 10 Kreuzer hnědá, známka na dopise.
48 Kč
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Krétacelistvosti - celistvost frankovaná známkami Rakuské pošty v
Krétě.
159 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko-Uherská polní pošta celistvosti - celistvost frankovaná
známkami polní pošty.
17 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Orlice - 5 Kreuzer karmínová, známka na dopise.
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Orlice 1883 - 2 Kreuzer hnědá, známka na dopise.
207 Kč
on-line
13. 2. 2014
Levanta celistvosti - celistvost frankovaná známkami Rakuské pošty
v Levantě.
17 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 2 Kreuzer hnědá, známky na celistvosti.
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 5 Kreuzer karmínová, známky na
celistvosti.
17 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 5 Kreuzer karmínová, známky na
celistvosti.
50
on-line
13. 2. 2014
Krétacelistvosti - celistvost frankovaná známkami Rakuské pošty v
Krétě.
Rakousko - Franz Josef - 5 Kreuzer karmínová, známky na
celistvosti.
on-line
17 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
65 Kč
69618
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 56 - Wien
69621
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 56 - Wien
69622
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 56 - Budweis KVP
70001
celistvo
st
Levanta celistvosti - Mi 57 - St. Diovani di Medua KVP
69579
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 108 Pohlednice - Wien
69669
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 120,133 + páska - Praha
69673
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 120,133 + páska - Praha
70070
celistvo
st
Bosna celistvosti - Mi 124,126,128 - Sarajevo
69653
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 133 - Wien 4 Blok
69712
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 133,142 - Fischau + Fiume Rakousko
- Franz
Josef - 5frankatura
Heller zelená, známky na celistvosti.
Pohlednice
Sdružená
69700
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 136,144 - Wien - Výstřižek
www.filatelie-stosek.cz
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 15 Kreuzer fialová, známky na celistvosti.
65 Kč
48 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 15 Kreuzer fialová, známky na celistvosti.
159 Kč
on-line
13. 2. 2014
Levanta celistvosti - celistvost frankovaná známkami Rakuské pošty
v Levantě.
17 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 5 Kreuzer modrozelená, známky na
celistvosti.
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 2,5 + 3 Kreuzer, známky na celistvosti.
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 2,5 + 3 Kreuzer, známky na celistvosti.
473 Kč
on-line
13. 2. 2014
Bosna a Herzegovina - polní pošta - celistvost frankovaná známkami
Bosny a Herzegoviny.
48 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 5 Kreuzer, známky na celistvosti.
51
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 15 Kreuzer fialová, známky na celistvosti.
Rakousko - Franz Josef - 20,10 Kreuzer (heller), známky na
celistvosti
on-line
207 Kč
on-line
13. 2. 2014
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
17 Kč
69701
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 134 - Wien
69745
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 140,141,144,146 - Gurein
69724
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 140,143 - Zálepka
69711
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 142 - Budapest - Pohlednice
Rakousko
Josef - 5 Heller zelená, známky na celistvosti.
Sdružená- Franz
frankatura
69731
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 144 - Wien
69733
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 144 - Pilsen
69734
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 146 - Všetaty - KVP
69741
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 149 - Schwechat
69786
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 185,186,P - Prostějov
69770
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 185,189,193 - Wien
69781
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 186,188,221,223 - Mladá
Rakousko
Boleslav - Franz Josef - 5,10,15,25 Heller, známky na celistvosti.
www.filatelie-stosek.cz
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 10 Heller, známky na celistvosti
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 2,3,10,20, Heller, známky na celistvosti.
48 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 2x2, 6 Heller, známky na celistvosti.
112 Kč
on-line
13. 2. 2014
17 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 10 Heller, známky na celistvosti.
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 10 Heller, známky na celistvosti.
28 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 20 Heller, známky na celistvosti.
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 35 Heller, známky na celistvosti.
300 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 3,5 + P1,4 Heller, známky na celistvosti.
48 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 3,12,30 Heller, známky na celistvosti.
52
on-line
300 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
81 Kč
69784
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 186,194,221 - Třebechovice
69775
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 188,196 - Praha 4
69773
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 188,221 - Pelhřimov Expres
69765
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 194 - Weinberge 25.9.1918
69839
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 203 - Insbruck,Nordkette Bahn
69798
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 240,268 - Wien
69797
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 253,259,265,271 - Bad Ischl
69804
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 259,263,265 - Mödling
69806
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 259,263,268,274,278 - Wien
Rakousko
- Republika - 10,20,30,40,100 Heller, známky na
KVP
69802
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 260,263,280 + karta - Wien
69803
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 269 páska
www.filatelie-stosek.cz
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 5,15,40 Heller, známky na celistvosti.
159 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 10,60 Heller, známky na celistvosti.
144 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 10,15 Heller, známky na celistvosti.
128 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Franz Josef - 40 Heller, známky na celistvosti.
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
128 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 40,80 Haléřů, známky na celistvosti
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 5,10,25,50 Haléřů, známky na celistvosti
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 10,20,25 Heller, známky na celistvosti
112 Kč
on-line
13. 2. 2014
celistvosti
34 Kč
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 10,20,25,25 Heller, známky na celistvosti
Rakousko - Republika - 40 Heller, známky na celistvosti
53
on-line
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
28 Kč
69808
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 272,312,313 - Kautendorf
69801
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 285 - Ebensee - 16 násobná
69800
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 286 - Arddeg
69809
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 291,313,315 + karta - Wien KVP
69799
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 292 - Wien
69807
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 312-320 - Eien
69811
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 312-20 - Wien
69821
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 365,385,405 - Wien
69828
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 366,372,382 - KVP
69823
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 366,380,385,405 - Wien
69819
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 367,374,386,405 - Wien
www.filatelie-stosek.cz
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 60,80,100 Heller, známky na celistvosti
254 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 2 1/2 Koruna, známky na celistvosti
17 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 3 Koruna, známky na celistvosti
128 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 100,200,2000 Heller, známky na celistvosti
144 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 50 Koruna, známky na celistvosti
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 80-1000 Heller, známky na celistvosti
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 80 - 1000 Heller, známky na celistvosti
192 Kč
285 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 7 1/2, 30,180 Heller, známky na celistvosti
192 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 7 1/2, 150, 300, 2000 Heller, známky na
celistvosti
192 Kč
Rakousko - Republika - 10,50,400,2000 Heller, známky na celistvosti
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 5,300,2000 Heller, známky na celistvosti
54
on-line
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
192 Kč
69820
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 368,380,385,405 - Wien
69814
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 370 - Pinkafeld
69815
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 370, 388 + Karta - Wien
69826
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 371,530,578 - Wien
69829
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi
Rakousko
- Republika - 80,120,150,160,200,240,400,1000,2000
377,379,380,381,384,386,404,405
- Wien KVP
69825
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 378,385,387,388,391 - Wien
Rakousko
- Republika - 100,300,500,600,1000 Heller, známky na
KVP
69827
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 378,385,391 - Wien
69822
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 378,391 - Wien
69816
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 383,385,391 - Krumau am Kamp
69824
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 386,387,394,407 - Wien
69842
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 462 - Reklama na žiiletky
www.filatelie-stosek.cz
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 7 1/2, 150,300,2000 Heller, známky na
celistvosti
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 10x 20 Heller, známky na celistvosti
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 20,600 + 50 Heller, známky na celistvosti
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 25,10,35 Heller, známky na celistvosti
285 Kč
on-line
13. 2. 2014
Heller, známky na celistvosti
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
celistvosti, chybí jedna známka.
144 Kč
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 100,300,1000 Heller, známky na celistvosti
192 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 100,1000 Heller, známky na celistvosti
48 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 200,300,1000 Heller, známky na celistvosti
192 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 400,500,1600,5000 Heller, známky na
celistvosti
65 Kč
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
55
on-line
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
69833
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 463 - Wien KVP
69837
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 493,510,530 - Graz
69838
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 509,536 - Wien
69843
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Karty Wipa 1933
69812
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 536 + karta - Wien
69841
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 537,541 - Wien
69859
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 567-578 - Lofer
69836
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 569 - Wien W68
69848
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 570,576,580 - Wien
69855
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 570,577,578,580 - Wien
69831
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 570,579 - Wien W1
www.filatelie-stosek.cz
12 Kč
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
81 Kč
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - 30 Groschen + karta, známky na celistvosti
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
28 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
48 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
48 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
56
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
112 Kč
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
on-line
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
69849
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 570,581,583 - Wien
69857
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 571 + Německo - Wien
69847
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 571,658,659 - Wien
69840
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 576 + ČSR I 252
69844
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 598,599,602 - Wien
69846
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 642-45 -Wien
69862
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 646 + Německo - Wien
69852
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 829-34 - Wien
69835
celistvo
st
Rakousko celistvosti Mi 905,927,935 - Wien
69851
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 926 - Graz
69854
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi 1128 - R. Gilbert
www.filatelie-stosek.cz
96 Kč
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
96 Kč
128 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
34 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska
a ČSR I.
159 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
144 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
144 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
57
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
17 Kč
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
on-line
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
69856
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wien - Německé známky
69967
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi P 7 - Kolín - Praha
69965
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Avizní list + P10,23 - Strmlov
69970
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Uherská Karta + P10
69977
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Pohlednice Mi P14,28
69975
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Uherská karta + Mi P 23
69978
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Pohlednice Mi P28
69980
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi P 42 Smíchov
69974
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi P91,92 KVP
69973
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mi P191,194
69864
celistvo
st
Rakousko celistvosti - RU 7 - Wien
www.filatelie-stosek.cz
238 Kč
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti frankovaná známkami Rakouska.
112 Kč
128 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami
159 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami
96 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami.
316 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami
65 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami.
300 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami.
112 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami
159 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami
58
on-line
13. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost frankovaná Rakouskými známkami
Rakousko - Republika - obálka potrubní pošty
on-line
112 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
24 Kč
69868
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Obálka - 5 Kreuzer - Steyr
69871
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Obálka - 5 Kreuzer - KVP
69872
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Obálka - 5 Kreuzer - Morchenstein
Rakousko
- Obtisk - Republika - celistvosti prošlá Rakouská obálka.
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti prošlá Rakouská obálka.
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko - Republika - celistvosti prošlá Rakouská obálka.
144 Kč
on-line
13. 2. 2014
Rakousko Celistvosti Polní pošta
238 Kč
73227
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Vojenská Pohlednice
78579
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Radom - Novinová
78672
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Poln pošta - Opatöw
78675
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Polní pošta - Foca - Nepomuk
82933
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Červený kříž - Zajatecký oddíl
82934
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Bussa
82935
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Bosna - Polizeilich nicht gemeldet
Rakousko
celistvosti
- celistvost zaslaná na poštu - Mostar
Stadtm,agistrat
Klagenfurt
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Dobruška
247 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko - celistvost zaslaná na poštu - Radom
370 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakouská polní pošta - celistvost zaslaná na poštu - KuK 45
Regiment
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakouská polní pošta - celistvost zaslaná na poštu - Nepomuk
308 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Na Kamrech
692 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Böhmisch ..
59
on-line
461 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
116 Kč
82944
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Wittingen
82946
celistvo
st
Rakousko celistvosti - Mostar - V. Ungarn - Nastřiženo
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Feldpostamt 376
615 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Líšnice
Polní pošta celistvosti
34 Kč
70078
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - 240 - KVP
70091
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Ferife Romans 1
70121
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - St. Polten - dopis
70127
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Franco - Železný Brod
70136
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Österr. Statsbahnen - Krakau
Polní
KVP pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
65 Kč
70137
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Österr. Statsbahnen - Krakau
Polní
KVP pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
65 Kč
70138
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Telegram - Expres
70139
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Telegram - STRVJ
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
65 Kč
65 Kč
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
48 Kč
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
192 Kč
on-line
13. 2. 2014
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
60
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
on-line
159 Kč
on-line
13. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
70165
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - obálka Kriegministerium Polní
pošta - KVP
celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
Lagergeld
96 Kč
70170
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Brück a.d. Leitha - Mi 142
48 Kč
70174
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Jagdaustellung + Mi 142
70195
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Piroscafo Postale Palatino Polní
pošta
- celistvosti se zajímavými razítky polních pošt a
Italské
známky
70196
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Schweiz - Criox Rouge Serbe Polní
pošta - Feldkirch
celistvosti se zajímavými razítky polních pošt.
Zensuriert
70861
celistvo
st
Polní pošta - Karta - S.M.S Prinz Eugen - Pola - Zensura
70864
celistvo
st
Polní pošta - Slovenská polní pošta - Italská legie
70865
celistvo
st
Polní pošta - Slovenská polní pošta - Italská legie
70880
celistvo
st
Polní pošta - Pohlednice - Paul Rotter, Fliegerkompanie
Rakousko
celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - 24
70887
celistvo
st
Polní pošta - Karta - Grotten Post
70888
celistvo
st
Polní pošta - Karta - Geneve - Criox Rouge Serbe
www.filatelie-stosek.cz
on-line
13. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních poš a
dofrankovaný Rakouskými známkami.
34 Kč
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta - celistvosti se zajímavými razítky polních poš a
dofrankovaný Rakouskými známkami.
128 Kč
on-line
13. 2. 2014
dofrankovaný Italskými známkami.
81 Kč
on-line
13. 2. 2014
207 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Brančov
81 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha - 33.
Československý pluk - Plukovní štáb
81 Kč
on-line
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Praha - 33.
Československý pluk - Plukovní štáb
300 Kč
on-line
14. 2. 2014
Fliegerkompanie 24, Geldpost 511
65 Kč
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Neprošlá
Rakousko celistvosti - Celistvost zaslaná na poštu - Čačak
61
on-line
96 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
34 Kč
70890
celistvo
st
Polní pošta - Pohlednice - St. Nicilo
73240
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Feldzug nach Italien - Spital in
Polní
pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu Olmütz
Verona
300 Kč
73241
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Notreservespital Insbruck Polní
pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Ung. Hradich
Bibliothek
238 Kč
73242
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Panther - Lodě
192 Kč
73245
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - S.M.S. Panther - Lodě
73248
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Field Post Oficce D 61 - London
78692
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Zensiriert - Dezinficeirt - Krakow Polní
pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Provalie
Podgorze
100 Kč
78693
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Feldspital N 1406 - Postahivatal Polní
Wienpošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Wien
51 Kč
78694
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Infektionspital - Jaroslav -
51 Kč
78695
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Mob. Res. Spital N 3/8 - Praha
78697
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Maschinenger Kompanie Polní
pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Žamberk
Žamberk
www.filatelie-stosek.cz
14. 2. 2014
Rakousko celistvosti - neprošlá černobílá pohlednice
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
192 Kč
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
81 Kč
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - London
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu -
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
62
on-line
51 Kč
on-line
14. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
75 Kč
78698
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Telefon Schule
78700
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Prigioneri de Guerra - Gremona Polní
pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Laibach
Laibach
75 Kč
78701
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Kriegsgefangen Arb. Komp. No
Polní
437 pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Bilkau
75 Kč
78702
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Heimgekehrten Gruppe Wladimir
Polní
pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Stramberk
Wolynski
75 Kč
78703
celistvo
st
Polní pošta celistvosti - Division Sanitats Anstalt
75 Kč
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Nusle
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
on-line
14. 2. 2014
Polní pošta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Celý svět
94784
150 Kč
Celý svět partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
94785
400 Kč
Celý svět partie známek - Napoleon
400 Kč
Celý svět partie známek - Napoleon
500 Kč
Celý svět partie známek - Napoleon
350 Kč
Celý svět partie známek
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
www.filatelie-stosek.cz
63
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
94788
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
94787
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
94786
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94789
150 Kč
Celý svět partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
94790
350 Kč
Celý svět partie známek
400 Kč
Celý svět partie známek
300 Kč
OSN partie známek
250 Kč
OSN partie známek
100 Kč
USA partie známek
100 Kč
USA partie známek
200 Kč
USA partie známek
100 Kč
Celý svět partie známek
200 Kč
OSN partie známek
200 Kč
OSN partie známek
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
www.filatelie-stosek.cz
64
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94801
on-line
11. 2. 2014
Zbytková partie známek.
94800
on-line
11. 2. 2014
USA - partie známek v dárkovém albu.
94799
on-line
11. 2. 2014
USA - partie známek v dárkovém albu.
94797
on-line
11. 2. 2014
USA - partie známek v dárkovém albu.
94796
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku.
94795
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v zásobníku.
94793
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
94792
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známe z celého světa v
zásobníku.
94791
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94802
200 Kč
OSN partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94803
200 Kč
OSN partie známek
250 Kč
OSN partie známek
250 Kč
OSN partie známek
250 Kč
OSN partie známek
250 Kč
OSN partie známek
250 Kč
OSN partie známek
250 Kč
OSN partie známek
100 Kč
Krabička známek
150 Kč
Celý svět partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
www.filatelie-stosek.cz
65
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94812
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek v krabičce.
94811
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94810
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94809
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94808
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94807
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94806
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94805
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - velmi zajímavá a hodnotná partie známek.
94804
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94813
100 Kč
Motýli partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94814
400 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
75 Kč
Motýli partie známek
75 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
300 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
www.filatelie-stosek.cz
66
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94823
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94822
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94821
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94820
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94819
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94818
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94817
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94816
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94815
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94824
150 Kč
Motýli partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94825
350 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
700 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Fauna partie známek
200 Kč
Motýli partie známek
750 Kč
Motýli partie známek
300 Kč
Motýli partie známek
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
www.filatelie-stosek.cz
67
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94834
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94833
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94832
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94831
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94830
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94829
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94828
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94827
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94826
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94835
450 Kč
Motýli partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94836
450 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
300 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
200 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
950 Kč
Motýli partie známek
200 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
300 Kč
Motýli partie známek
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
www.filatelie-stosek.cz
68
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94845
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94844
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94843
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94842
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94841
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94840
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94839
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94838
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94837
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94846
650 Kč
Motýli partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94847
450 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
400 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
500 Kč
Motýli partie známek
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
www.filatelie-stosek.cz
69
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94856
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94855
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94854
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94853
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94852
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94851
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94850
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94849
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94848
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94857
150 Kč
Motýli partie známek
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94858
450 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
200 Kč
Motýli partie známek
200 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
100 Kč
Motýli partie známek
250 Kč
Motýli partie známek
150 Kč
Motýli partie známek
250 Kč
Motýli partie známek
450 Kč
Motýli partie známek
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
www.filatelie-stosek.cz
70
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94867
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94866
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94865
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94864
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94863
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94862
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94861
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94860
on-line
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94859
on-line
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94868
1 750 Kč
Motýli partie známek - Čína
11. 2. 2014
Celý svět - zbytková partie známek na listech rozřezaného
zásobníku.
94869
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
www.filatelie-stosek.cz
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94878
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94877
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94876
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94875
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94874
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94873
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94872
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94871
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94870
on-line
71
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94879
100 Kč
Partie známek pro děti
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94880
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
www.filatelie-stosek.cz
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94889
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94888
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94887
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94886
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94885
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94884
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94883
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94882
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94881
on-line
72
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94890
100 Kč
Partie známek pro děti
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94891
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
www.filatelie-stosek.cz
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94900
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94899
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94898
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94897
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94896
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94895
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94894
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94893
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94892
on-line
73
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94901
100 Kč
Partie známek pro děti
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94902
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
100 Kč
Partie známek pro děti
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94907
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94906
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94905
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94904
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
94903
on-line
100 Kč
Partie známek pro děti
on-line
16. 2. 2014
Zbytkové sestavy známek pro děti.
Falkland Island
77646
132 Kč
Falkland Dependencies partie známek
Falkland Dependencies - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
rozřezaném zásobníku A4.
www.filatelie-stosek.cz
74
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
S. Georgie známky
77647
211 Kč
South Georgia partie známek
on-line
16. 2. 2014
South Georgia - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
rozřezaném zásobníku A4.
Francouzská Antarktida známky
77650
224 Kč
Francouzská Antarktida partie známek
16. 2. 2014
Francouzská Antarktida - velmi zajímavá a hodnotná partie známek
v rozřezaném zásobníku A4.
77652
250 Kč
Francouzská Antarktida partie známek
159 Kč
Francouzská Antarktida partie známek
on-line
16. 2. 2014
Francouzská Antarktida - velmi zajímavá a hodnotná partie známek
v rozřezaném zásobníku A4.
77659
on-line
on-line
16. 2. 2014
Francouzská Antarktida - velmi zajímavá a hodnotná partie známek
v rozřezaném zásobníku A4.
Britská Antarktida známky
77645
591 Kč
Britská Antarktida partie známek
on-line
16. 2. 2014
BritskáAntarktida - velmi zajímavá a hodnotná partie známek v
rozřezaném zásobníku A4.
Zámoří celistvosti
78793
celistvo
st
www.filatelie-stosek.cz
54 Kč
Australie partie celistvostí
Australie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - sestava celistvostí
75
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Ostatní Celistvosti
28 Kč
78799
celistvo
st
Zámoří partie celistvostí
78800
celistvo
st
Partie celistvostí z celého světa
78801
celistvo
st
Partie celistvostí z celého světa
92356
Zámoří partie celistvostí
12. 2. 2014
Zámoří celistvosti - velmi zajímavá sestava dopisů.
28 Kč
28 Kč
120 Kč
80 Kč
Paraguay celistvosti - Asuncion - Praha
80 Kč
Salvador celistvosti - San Salvador - Praha
80 Kč
Salvador celistvosti - San Salvador - Praha
80 Kč
Canal Zone celistvosti - Ancon - Praha
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
76
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92439
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92431
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92430
on-line
12. 2. 2014
80 Kč
Salvador celistvosti - San Salvador - Praha
on-line
12. 2. 2014
80 Kč
Salvador celistvosti - San Salvador - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92429
on-line
12. 2. 2014
Zámoří celistvosti - velmi zajímavá sestava dopisů.
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92428
on-line
12. 2. 2014
Zámoří celistvosti - velmi zajímavá sestava dopisů.
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92419
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
92444
120 Kč
Mocambique celistvosti - Beira - Praha
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92446
120 Kč
Indochine celistvosti - Hanoi - Praha
120 Kč
Afrique Equatoriale celistvosti - Port Gentil - Praha
120 Kč
Madagaskar celistvosti - Tannanarive - Praha
80 Kč
India celistvosti - Srinagar - Praha
80 Kč
India celistvosti - Muzaffarnagar - Praha
80 Kč
South Africa celistvosti - Johanesburg - Praha
80 Kč
Egypt celistvosti - Alexandria - Praha
120 Kč
Straits Settlements celistvosti - Penang - Praha
120 Kč
Palestine celistvosti - Haifa - Praha
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
77
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92457
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92456
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92455
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92452
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92451
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92450
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92448
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92447
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Anglické kolonie
71205
celistvo
st
Britisch post in Maroko celistvosti - Casablanka - Praha
71207
celistvo
st
Britisch post Levante celistvosti - Beyrouth - Ungarn
71209
celistvo
st
Britisch post Levante celistvosti - Smyrna - Praha
71211
celistvo
st
South Afrika celistvosti - Johanesburg - Hradec Králové South
Afrika
celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Hradec
Uherská
známka
71213
celistvo
st
South Afrika celistvosti - Gibeon - Windhuk
71214
celistvo
st
South Afrika celistvosti - - Windhuk
71216
celistvo
st
New South Wales celistvosti - Sydney - Melbourne
71217
celistvo
st
New South Wales celistvosti - Sydney - Sydney
71218
celistvo
st
New South Wales celistvosti - Sydney - Sydney
71221
celistvo
st
Ceylon celistvosti - Colombo - Cheltenham
www.filatelie-stosek.cz
60 Kč
on-line
12. 2. 2014
Britisch post in Maroko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu Praha
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Britisch post in Levanta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu -
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Britisch post in Levanta celistvosti - celistvost zaslaná na poštu Praha
136 Kč
on-line
12. 2. 2014
Králové
68 Kč
12. 2. 2014
South Afrika celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Windhuk
68 Kč
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
New South Wales celistvosti - celistvost zaslaná na poštu Melbourne
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
New South Wales celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Sydney
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
New South Wales celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Sydney
78
on-line
12. 2. 2014
South Afrika celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Windhuk
Ceylon celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Cheltenham
on-line
44 Kč
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
71222
celistvo
st
Ceylon celistvosti - Colombo - Lausanne
71238
celistvo
st
South Afrika celistvosti - East London - Plzeň
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
Ceylon celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Lausanne
77 Kč
on-line
12. 2. 2014
South Afrika celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Plzeň
Argentina Celistvosti
68 Kč
70951
celistvo
st
Argentina celistvosti - Karta - Butoristas Cartal
70954
celistvo
st
Argentina celistvosti - Obálka - Esperanza
70955
celistvo
st
Argentina celistvosti - Obálka - Carlos
70956
celistvo
st
Argentina celistvosti - Obálka - Mendoza
70959
celistvo
st
Argentina celistvosti - Obálka + známky - Buenos Aires
70960
celistvo
st
Argentina celistvosti - Buenos Aires - Brno
92406
Argentina celistvosti - Tucuman - Praha
12. 2. 2014
Argentina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Venezuela
68 Kč
44 Kč
119 Kč
on-line
12. 2. 2014
Argentina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Boppard razítkaBuenos Aires, Rosario,
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
Argentina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Berlin
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
Argentina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Brno
80 Kč
on-line
12. 2. 2014
80 Kč
Argentina celistvosti - Buenos Aires - Praha
79
on-line
12. 2. 2014
Argentina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Santa Fe
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
on-line
12. 2. 2014
Argentina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Santa Fe
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92407
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
92408
80 Kč
Argentina celistvosti - Buenos Aires - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Bolivia Celistvosti
70932
celistvo
st
60 Kč
Bolivia celistvosti - Karta - Riberalta
on-line
12. 2. 2014
Bolivia celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Brazílie Celistvosti
70969
celistvo
st
Brazilie celistvosti - Aao Paulo - Zeppelin
70975
celistvo
st
Brazilie celistvosti - Brasil
78794
celistvo
st
Brazílie partie celistvostí
78795
celistvo
st
Brazílie partie celistvostí
92409
Brazilie celistvosti - Rio de Janeiro - Praha
103 Kč
12. 2. 2014
Brazilie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Newport
44 Kč
40 Kč
40 Kč
80 Kč
www.filatelie-stosek.cz
80
on-line
12. 2. 2014
80 Kč
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
on-line
12. 2. 2014
80 Kč
Brazilie celistvosti - Sao Paulo - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - sestava celistvostí
Brazilie celistvosti - Rio de Janeiro - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - sestava celistvostí
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92411
on-line
12. 2. 2014
Brazilie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92410
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
92412
80 Kč
Brazilie celistvosti - Rio de Janeiro - Praha - Condor
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92413
Brazilie celistvosti - Rio de Janeiro - Praha - Frankotyp
80 Kč
80 Kč
Brazilie celistvosti - Rio de Janeiro - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92414
on-line
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Colombia Celistvosti
71000
celistvo
st
Kolumbie celistvosti - Buena ...
92420
Colombia celistvosti - Barranquilla - Praha
68 Kč
12. 2. 2014
Kolumbie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
80 Kč
80 Kč
Colombia celistvosti - Bogota - Praha
80 Kč
Colombia celistvosti - Barranquilla - Praha
80 Kč
Colombia celistvosti - Bogota - Praha
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
81
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92423
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92422
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92421
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Costa Rica Celistvosti
92432
80 Kč
Costa Rica celistvosti - San Jose - Praha
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92434
80 Kč
Costa Rica celistvosti - San Jose - Praha
on-line
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Čína Celistvosti
92443
120 Kč
Čína celistvosti - Canton - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Egypt Celistvosti
78796
celistvo
st
Egypt celistvosti - Alexandria - Praha
78797
celistvo
st
Egypt celistvosti - Cairo - Praha - Vyslanectví ČSSR
78798
celistvo
st
Egypt celistvosti - Alexandria - Praha
www.filatelie-stosek.cz
14 Kč
12. 2. 2014
Zámoří celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
28 Kč
82
on-line
12. 2. 2014
Zámoří celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Zámoří celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
on-line
28 Kč
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Francouzské kolonie
71160
celistvo
st
Guadeloupe celistvosti - Pointe a Pitre - Salzburg
71162
celistvo
st
Algerie celistvosti - Alger Bad Eloued - Praha
71165
celistvo
st
Tunis celistvosti - Tunis - Košice
71178
celistvo
st
Senegal celistvosti - Dakar - Brno
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
Guadeloupe celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Salzburg
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
Algerie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Tunisie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Košice
136 Kč
on-line
12. 2. 2014
Senegal celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Brno
Holandské kolonie
136 Kč
71131
celistvo
st
Suriname celistvosti - Paramaribo - Theresienstadt
71135
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Batavia - Haag
71136
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Modjokerto - Praha
71143
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Bandjermasin Neiderlandisch
celistvosti - celistvost zaslaná na poštu Rosenthal beiIndie
Reichenberg
71144
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Pengalengan - Wien
www.filatelie-stosek.cz
on-line
12. 2. 2014
Surinam celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Theresienstadt
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Haag
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
Rosenthal bei Reichenberg
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Wien
83
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
71148
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Perbaoengan - Berlin
71149
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Soerabaja - Praha
71150
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Medan - Gravenhage
71152
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Bgerabaja - Praha
71153
celistvo
st
Neiderlandisch Indie celistvosti - Laboaenbilik -
103 Kč
on-line
12. 2. 2014
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Berlin
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu Gravenhage
60 Kč
on-line
12. 2. 2014
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Neiderlandisch Indie celistvosti - celistvost zaslaná na poštu -
Chile Celistvosti
70942
celistvo
st
Chile celistvosti - Karta - Valpanaiso
92415
Chile celistvosti - Santiago - Praha
52 Kč
12. 2. 2014
Chile celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Hamburg
80 Kč
80 Kč
Chile celistvosti - Santiago - Praha
80 Kč
Chile celistvosti - Santiago - Praha
80 Kč
Chile celistvosti - Santiago - Praha
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
www.filatelie-stosek.cz
84
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92418
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92417
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92416
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Izrael Celistvosti
119 Kč
71047
celistvo
st
Izrael celistvosti - Haifa
71048
celistvo
st
Izrael celistvosti - Karta - Tel Aviv
71049
celistvo
st
Izrael celistvosti - Haifa - Cenzura
on-line
12. 2. 2014
Izrael celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Mladá Boleslav
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
Izrael celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Mexiko
77 Kč
on-line
12. 2. 2014
Izrael celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Japonsko Celistvosti
71015
celistvo
st
Japonsko celistvosti - Pohled - Osaka
71017
celistvo
st
Japonsko celistvosti - Karta
60 Kč
on-line
12. 2. 2014
Japonsko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
36 Kč
on-line
12. 2. 2014
Japonsko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Kanada Celistvosti
71043
celistvo
st
Kanada celistvosti - Toronto - 18261
71045
celistvo
st
Kanada celistvosti - Kingston
78791
celistvo
st
Kanada celistvosti - Montreal - Trieste
www.filatelie-stosek.cz
85 Kč
12. 2. 2014
Kanada celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
77 Kč
85
on-line
12. 2. 2014
Kanada celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Lockport
Zámnoří celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Trieste
on-line
28 Kč
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
92438
40 Kč
Canada celistvosti - Otawa - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Mexiko Celistvosti
70984
celistvo
st
Mexiko celistvosti - Obálka - Tampic
70987
celistvo
st
Mexiko celistvosti - Obálka - Sucunsal
92261
Mexiko celistvosti - Sucursal - Gablonz
36 Kč
12. 2. 2014
Mexiko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Costa Rica
52 Kč
160 Kč
80 Kč
Mexiko celistvosti - Mexico - Praha
80 Kč
Mexiko celistvosti - Mexico - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92426
on-line
12. 2. 2014
80 Kč
Mexiko celistvosti - Mexico - Praha
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92425
on-line
12. 2. 2014
Mexiko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Leipzig
Španělsko - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92424
on-line
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Nicaragua Celistvosti
70933
celistvo
st
www.filatelie-stosek.cz
Nicaragua celistvosti - půlená frankatura
Bolivia celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Chicago
86
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Palestina Celistvosti
85 Kč
71004
celistvo
st
Palestina celistvosti - Tel Aviv
71006
celistvo
st
Palestina celistvosti - Jerusalém
71009
celistvo
st
Palestina celistvosti - Haifa
71010
celistvo
st
Palestina celistvosti - Haifa - KVP
on-line
12. 2. 2014
Palestina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Palestina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Rishon le Tsiton Czechoslovak Repotriation Mission for M.E
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
Palestina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Pohořelice
36 Kč
on-line
12. 2. 2014
Palestina celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
Panama Celistvosti
92435
80 Kč
Panama celistvosti - Panama - Praha
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
92436
80 Kč
Panama celistvosti - Panama - Praha
on-line
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Surinam Celistvosti
71046
celistvo
st
www.filatelie-stosek.cz
Surinam celistvsoti - Paramaribo
Surinam celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Bodenstadt
87
77 Kč
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
Thajsko Celistvosti
71065
celistvo
st
169 Kč
Thajsko celistvosti - Bankog
on-line
12. 2. 2014
Thajsko celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Brno
Uruguay Celistvosti
70937
celistvo
st
Uruguay celistvosti - Montevideo
92437
Uruguay celistvosti - Montevideo - Praha
60 Kč
on-line
12. 2. 2014
Bolivia celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
80 Kč
on-line
12. 2. 2014
Zámoří - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
USA Celistvosti
10 Kč
71070
celistvo
st
USA celistvosti - New York - Svitavy
71071
celistvo
st
USA celistvosti - Milwaukee - K.K Polizei Direktorat USA
celistvosti - celistvost zaslaná na poštu Cenzura
26 Kč
71072
celistvo
st
USA celistvosti - Oberlin - Prag
85 Kč
71073
celistvo
st
USA celistvosti - Omaha - Prag
71074
celistvo
st
USA celistvosti - Omaha - Prag
www.filatelie-stosek.cz
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Svitavy
on-line
12. 2. 2014
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Prag
88
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Prag
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Prag
on-line
85 Kč
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
71077
celistvo
st
USA celistvosti - Nebsonville Prag
71078
celistvo
st
USA celistvosti - Syracuse - Hamburg
71080
celistvo
st
USA celistvosti - USA + Kuba - Havana - Praha
71084
celistvo
st
USA celistvosti - San Francisko - Haynau
71085
celistvo
st
USA celistvosti - DJNKR.Ro.. - New York
71086
celistvo
st
USA celistvosti - Bufalo - Boston
71087
celistvo
st
USA celistvosti - Wilton - Lockporthill
71092
celistvo
st
USA celistvosti - Chicago - Praha
71093
celistvo
st
USA celistvosti - Washington - Praha
71094
celistvo
st
USA celistvosti - Charlotte - Praha
71100
celistvo
st
USA celistvosti - Ely - Prag
www.filatelie-stosek.cz
85 Kč
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
128 Kč
111 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
160 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Haynau
136 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - New York
136 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - New York
103 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - New York
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
26 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
44 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
85 Kč
89
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Hamburg
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
71101
celistvo
st
USA celistvosti - Chicago - Prag
71102
celistvo
st
USA celistvosti - Oberlin - Prag
71103
celistvo
st
USA celistvosti - Berwyn - London - Cenzura
71107
celistvo
st
USA celistvosti - Baltimor - Praha
71108
celistvo
st
USA celistvosti - Chicago - Praha
71109
celistvo
st
USA celistvosti - L Anse - Chicago
71110
celistvo
st
USA celistvosti - New York - Praha
71112
celistvo
st
USA celistvosti - Indianapolis - Manchester
71113
celistvo
st
USA celistvosti - Saint Louis - Praha
71115
celistvo
st
USA celistvosti - Chicago - Nové Město
71118
celistvo
st
USA celistvosti - Omaha -
www.filatelie-stosek.cz
68 Kč
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
85 Kč
119 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - London
60 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
60 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
36 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Chicago - rozřízlé na 3
stranách
36 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
111 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Manchester
52 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
36 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Nové Město
68 Kč
90
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu -
on-line
on-line
12. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
71119
celistvo
st
USA celistvosti - Omaha - Kutná Hora
71124
celistvo
st
USA celistvosti - Nas.. - Trieste - Páska
71126
celistvo
st
USA celistvosti - Cleveland - Praha
71128
celistvo
st
USA celistvosti - Cleveland - Praha
71129
celistvo
st
USA celistvosti - Letter Scheet
73209
celistvo
st
USA celistvosti - New York - Jamesburg
78787
celistvo
st
USA celistvosti - Cleveland - Praha
92353
USA partie celistvostí
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Kutná Hora
111 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Trieste
77 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
136 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
68 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - neprošlá obálka
10 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - Celistvosti zaslaná na poštu - Jamesburk
28 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA celistvosti - celistvost zaslaná na poštu - Praha
120 Kč
on-line
12. 2. 2014
USA - dekorativní celistvost z osobní korespondence vrchního
sekčního rady Ing. Františka Heřmanského.
Literatura a Pomůcky
85406
52 Kč
Katalog ČR 1993-2001
16. 2. 2014
Katalog na známky - Pofis
94781
75 Kč
Pérové desky
Zachovalé pérové desky včetně vnitřní vložky.
www.filatelie-stosek.cz
on-line
91
on-line
11. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
94782
75 Kč
Pérové desky
11. 2. 2014
Zachovalé pérové desky včetně vnitřní vložky.
94783
on-line
75 Kč
Pérové desky
on-line
11. 2. 2014
Zachovalé pérové desky včetně vnitřní vložky.
Známkové země
85213
2 560 Kč
Známkové země - Córdoba
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85214
231 Kč
Známkové země - Buenos Aires
487 Kč
Známkové země - Sao Paulo
384 Kč
Známkové země - Curacao
154 Kč
Známkové země - Newfoundland
154 Kč
Známkové země - Kolumbie
461 Kč
Známkové země - Granadská Konfederace
615 Kč
Známkové země - Antioquia
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
92
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85232
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85230
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85229
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85228
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85217
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85216
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85234
231 Kč
Známkové země - Antioquia
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85236
154 Kč
Známkové země - Antioquia
154 Kč
Známkové země - Antioquia
410 Kč
Známkové země - Bolivar
128 Kč
Známkové země - Bolivar
180 Kč
Známkové země - Bolivar
333 Kč
Známkové země - Bolivar
615 Kč
Známkové země - Cúcuta
231 Kč
Známkové země - Cundinamarca
180 Kč
Známkové země - Cundinamarca
103 Kč
Známkové země - Santander
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
93
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85252
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85249
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85248
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85247
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85244
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85243
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85241
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85240
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85237
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85254
103 Kč
Známkové země - Santander
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85256
205 Kč
Známkové země - Santander
128 Kč
Známkové země - Tolima
487 Kč
Známkové země - Guanacaste
615 Kč
Známkové země - Guanacaste
205 Kč
Známkové země - Chihuahua
128 Kč
Známkové země - Mexiko
77 Kč
Známkové země - Islas Malvinas
256 Kč
Známkové země - Bluefield
461 Kč
Známkové země - Bluefield
205 Kč
Známkové země - Bluefield
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
94
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85275
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85270
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85269
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85266
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85265
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85264
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85262
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85261
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85257
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85276
999 Kč
Známkové země - Cabo
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85278
256 Kč
Známkové země - Cabo
62 Kč
Známkové země - Panama Canal zone
42 Kč
Známkové země - Peru
180 Kč
Známkové země - Lima, Portorico
512 Kč
Známkové země - Bejuma
154 Kč
Známkové země - Carúpano
103 Kč
Známkové země - Ciud ad Bolivar
256 Kč
Známkové země - Coro y la Vela
180 Kč
Známkové země - Distritto Federal
615 Kč
Známkové země - Tachira
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
95
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85291
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85290
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85289
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85288
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85287
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85286
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85282
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85280
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85279
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85293
308 Kč
Známkové země - Guayana (Venezuela)
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85294
2 023 Kč
Známkové země - Guayana (Venezuela)
2 023 Kč
Známkové země - Guayana (Venezuela)
256 Kč
Známkové země - Mariňo
256 Kč
Známkové země - Maturín
52 Kč
Známkové země - Wales
52 Kč
Známkové země - Francouzská Oceánie
768 Kč
Známkové země - Hawaii
256 Kč
Známkové země - Hawaii
256 Kč
Známkové země - Hawaii
77 Kč
Známkové země - Západní Irian
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
96
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85314
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85307
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85306
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85305
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85303
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85298
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85297
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85296
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85295
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85315
128 Kč
Známkové země - Francouzské kolonie
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85316
103 Kč
Známkové země - Estero
717 Kč
Známkové země - Italské kolonie
231 Kč
Známkové země - Malajská poštovní unie
154 Kč
Známkové země - Portugalská Afrika
512 Kč
Známkové země - Francouzské Somálsko
231 Kč
Známkové země - Francouzské Somálsko
205 Kč
Známkové země - Afar & Issas
359 Kč
Známkové země - Italská východní Afrika
231 Kč
Známkové země - Mauritius
180 Kč
Známkové země - Mayotte
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
97
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85333
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85332
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85330
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85328
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85327
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85326
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85319
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85318
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85317
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85335
461 Kč
Známkové země - Obock
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85337
103 Kč
Známkové země - Reunion
231 Kč
Známkové země - Tete
615 Kč
Známkové země - Tripolis
256 Kč
Známkové země - Tripolis
333 Kč
Známkové země - Cabo Juby
871 Kč
Známkové země - Cabo Juby
717 Kč
Známkové země - Cabo Juby
999 Kč
Známkové země - Cabo Juby
487 Kč
Známkové země - Cabo Juby
205 Kč
Známkové země - Cabo Juby
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
98
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85348
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85347
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85346
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85345
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85344
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85343
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85342
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85341
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85340
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85349
2 304 Kč
Známkové země - Cabo Juby
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85351
2 535 Kč
Známkové země - Cabo Juby
768 Kč
Známkové země - Cabo Juby
487 Kč
Známkové země - Cabo Juby
384 Kč
Známkové země - Elobey, Anobón a Corisco
180 Kč
Známkové země - Ifni
154 Kč
Známkové země - Rio Muni
77 Kč
Známkové země - Rovníková Guinea
871 Kč
Známkové země - Španělská západní Afrika
1 280 Kč
Známkové země - Tetuan
768 Kč
Známkové země - Fiume - Arbe
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
99
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85386
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85384
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85383
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85381
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85378
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85356
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85354
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85353
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85352
on-line
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85387
768 Kč
Známkové země - Fiume - Veglia
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85391
256 Kč
Známkové země - Italské ostrovy
333 Kč
Známkové země - Mecklenburg Vorpommern
960 Kč
Známkové země - Basel
256 Kč
Známkové země - Zaragoza
256 Kč
Známkové země - Hatay
77 Kč
Známkové země - Afrika - Burundi, Tschad, Ciskei,
Známkové
Dahomeyzemě - sestavy známek na listu A4 z desítky let
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85431
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85400
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85398
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85397
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na kartičkách A5 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85395
on-line
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85433
Známkové země - Afrika - Funchal, Súdán, Comores,
Známkové
Guenea země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
77 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85442
52 Kč
Známkové země - Afrika - Guinea
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85444
on-line
Známkové země - Afrika - Centafricain, Kongo, Súdán,
Známkové
země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
St. Helena...
103 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85447
Známkové země - Afrika - Togo, Transkei, Tristan,
Známkové
Oubangi země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
77 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
100
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85452
Známkové země - Amerika - Antigua, Anguila, Argentina,
Známkové
Aruba země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
180 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85453
154 Kč
Známkové země - Amerika - Belize, Bequia, Bolivia,
Známkové
- sestavy
Bermuda,země
Brasil,
Virginznámek na listu A4 z desítky let
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85454
77 Kč
Známkové země - Amerika - Honduras, Caicos,
Známkové
- sestavy
známek na listu A4 z desítky let
Dominica,země
Ecuador,
Falkland
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85455
Známkové země - Amerika - Guyana, Grenada, Grónsko
52 Kč
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85456
77 Kč
Známkové země - Amerika - Haiti, Canada
26 Kč
Známkové země - Amerika - Kuba, Martinique
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85460
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85459
on-line
77 Kč
Známkové země - Amerika - Montrserat, Nevis,
Známkové
Nicaraguazemě - sestavy známek na listu A4 z desítky let
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85463
64 Kč
Známkové země - Amerika - Redonda, USA
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85464
103 Kč
Známkové země - Amerika - USA, St. Kitts
Známkové země - Amerika - Turks&Caicos, Venezuela
26 Kč
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85468
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85466
on-line
Známkové země - Oceánie - Polynesie, Gilbert Islands,
Známkové
Kiribati země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
77 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
101
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85469
198 Kč
Známkové země - Oceánie - Micronesia, Niuafou,
Známkové
- sestavy.....
známek na listu A4 z desítky let
Marschall,země
Karolinen
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85470
Známkové země - Oceánie - Caledonie, Palau, Papua,
Známkové
Pitcairn země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
147 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85471
Známkové země - Oceánie - Pacific, Solomon, Tokelau,
Známkové
Tuvalu země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
154 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85472
Známkové země - Oceánie - Tuvalu, Vanuatu, Wallis,
Známkové
Samoa země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
154 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85474
103 Kč
Známkové země - Unesco, Organizace
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85475
103 Kč
Známkové země - OSN, Organizace
154 Kč
Známkové země - OSN, Organizace, Unesco
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85477
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85476
on-line
Známkové země - Společná vydání, Řád Maltézských
Známkové
země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
rytířů
154 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85486
Známkové země - Evropa - Island, Itálie
52 Kč
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85495
Známkové země - Evropa - NDR, Monako
52 Kč
Známkové země - Evropa - Německo
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
102
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85497
on-line
77 Kč
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85509
42 Kč
Známkové země - Asie - Aden, Ajman
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85512
on-line
Známkové země - Asie - Fujeira, Upperafa, Izrael, Irak,
Známkové
země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
Iran
52 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85513
77 Kč
Známkové země - Asie -Izrael, YAR, Java, Yemen
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85516
on-line
52 Kč
Známkové země - Asie - Korea, Hadramaut, Kuwait,
Známkové
země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
Laos
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85518
154 Kč
Známkové země - Asie - Malaysia
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85519
154 Kč
Známkové země - Asie - Malaysia, Maledives
on-line
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85522
on-line
Známkové země - Asie - Oman, Pakistan, Palestina, Ras
Známkové
al Khaimazemě - sestavy známek na listu A4 z desítky let
103 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85523
Známkové země - Asie - Borneo, UAR, Emirates, Ujong,
Známkové
země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
Syrie, Sharjah
77 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85524
Známkové země - Asie - Sharjah, Thailand
128 Kč
16. 2. 2014
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
85525
Známkové země - Asie - Um al Quaim, Christmas,
Známkové
Vietnam země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
on-line
52 Kč
on-line
16. 2. 2014
budované sbírky známkových zemí.
85539
Známkové země - Asie - Nagaland, Dhufar, Oman
Známkové země - sestavy známek na listu A4 z desítky let
budované sbírky známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
103
77 Kč
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014
85557
768 Kč
Známkové země - ´Krabice celistvost
Známkové země - krabice celistvostí z desítky let budované sbírky
známkových zemí.
www.filatelie-stosek.cz
104
on-line
16. 2. 2014
Aukce končící od 10. 2. 2014 do 16. 2. 2014

Podobné dokumenty

Katalog on-line aukcí od 31. 3. 2014 do 6. 4. 2014

Katalog on-line aukcí od 31. 3. 2014 do 6. 4. 2014 V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazují...

Více

Katalog on-line aukcí od 29. 9. 2014 do 5. 10. 2014

Katalog on-line aukcí od 29. 9. 2014 do 5. 10. 2014 V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazují...

Více

Katalog on-line aukcí od 5. 9. 2016 do 11. 9. 2016

Katalog on-line aukcí od 5. 9. 2016 do 11. 9. 2016 V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazují...

Více

Katalog on-line aukcí 6. 8. 2014

Katalog on-line aukcí 6. 8. 2014 aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující. VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo...

Více

Katalog on-line aukcí 11. 9. 2014

Katalog on-line aukcí 11. 9. 2014 aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující. VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo...

Více

Katalog on-line aukcí od 25. 7. 2016 do 31. 7. 2016

Katalog on-line aukcí od 25. 7. 2016 do 31. 7. 2016 V tabulce historie příhozů se zobrazuje pouze id číslo vedoucího účastníka aukce, pokud se číslo opakuje, znamená to, že v aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazují...

Více

Kompletní bibliografie - Ústav české literatury a komparatistiky

Kompletní bibliografie - Ústav české literatury a komparatistiky paradoxy modernity. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, s. 249-260. ISBN 80-8642965-2 10) BÍLEK, Petr A. Rekognoskace archivu literárněhistorických východisek. In Wiendl, Jan, ed., Hledání li...

Více

Zpracování podkladové analýzy a evidence lokálních varovných

Zpracování podkladové analýzy a evidence lokálních varovných Kontrola a popis provozních funkcí – dodržení metodiky instalace čidel a AMS, posouzení relevantnosti procesu měření, posouzení rozsahu a funkčnosti hladinových čidel při možných maximálních hladin...

Více

Katalog v PDF - Filatelie Stošek

Katalog v PDF - Filatelie Stošek aukci přihazuje další zájemce, ale nenabídl vyšší cenu než první přihazující. VÝDEJ A EXPEDICE AUKCÍ Vydražené položky si můžete osobně vyzvednout v naší prodejně v Revoluční ulici 8, Praha 1, nebo...

Více