Tepelná technika ROJEK

Transkript

Tepelná technika ROJEK
R O J E K
W O O D W O R K I N G
M A C H I N E R Y
-
s ince
1 9 2 1
Příjemné teplo z přírodních zdrojů
KATALOG
Tepelná technika ROJEK
• Nejlevnější vytápění
• Výhody a užitné vlastnosti
teplovodních kotlů
• Teplovodní kotle ROJEK na dřevo
nové generace
• Automatické teplovodní kotle ROJEK
na dřevo nové generace
• Drtiče dřevní hmoty
• Drtiče s pytlovacím zařízením
• Štípače a okružní pily
• Briketovací a peletovací lisy
Aktuální kompletní nabídku naleznete na www.rojek.cz
W O O D W O R K
I lo
N G
tep
1921
R O J E K
M A C H I N E R Y
é
Příjemn
h zdrojů
íc
n
d
z příro
-
2008
s ince
1 9 2 1
Tradice a kvalita od roku 1921
Rodinná akciová společnost ROJEK dřevoobráběcí stroje
má více než 85-ti letou tradici výroby dřevoobráběcích
strojů a sídlí v Častolovicích v Královéhradeckém kraji.
Zaměstnává téměř 200 zaměstnanců a v roce 2007
docílila za prodané výrobky a služby tržeb ve výši 440 mil
Kč. V Častolovicích se také nachází podniková prodejna,
zatímco výrobní závod je v nedalekém Kostelci nad
Orlicí. Firmu založil pan Josef Rojek v roce 1921.
Josef ROJEK, zakladatel firmy
S kvalitními klasickými dřevoobráběcími stroji vlastní konstrukce úspěšně
prosperoval a to i v období hospodářské krize a v letech válečných. Vznikající
tradici přerušil až rok 1948. Mnohé stroje
z této doby jsou dodnes funkční a přes
určité technické i morální opotřebení stále
hojně používané pro svou velmi pevnou
a nadčasovou konstrukci.
Mgr. Jiří ROJEK
generální ředitel a předseda představenstva
Rodinnou firmu Josefa Rojka obnovil
jeho vnuk Mgr. Jiří Rojek v roce 1991.
Znovu se začínalo téměř z ničeho.
Navrácený podnik byl v žalostném stavu
a bez jediného konkurenceschopného
výrobku. V současné době je akciová
společnost ROJEK dřevoobráběcí stroje
významným světovým výrobcem
ve svém oboru a má trvalé obchodní zastoupení ve více než 65 státech
po celém světě.
Pan Mgr. Jiří Rojek je generálním ředitelem a předsedou
představenstva akciové společnosti. Jeho syn
Evžen Rojek je spolumajitelem firmy a zastává
funkci výkonného ředitele a člena představenstva.
Vyráběné stroje a tepelnou techniku prezentujeme
na významných světových veletrzích a zájem o výrobky
ROJEK neustále roste.
Neustále rozšiřujeme a inovujeme svůj vyráběný sortiment tak, aby byl vždy dobrým řešením pro zákazníka. Aktuálně nabízíme NOVINKY vlastní konstrukce ve
všech třech výrobkových řadách. V kombinovaných profesionálních dřevoobráběcích strojích řady EURO SERIE 5 - FORMÁTOVACÍ PILU PK 320 A. V klasických
profesionálních dřevoobráběcích strojích řady INDUSTRY SERIE – SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKU SP 410 a nové TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKY
RFT 520 a RFT 410. Ve výrobkové řadě TEPELNÁ TECHNIKA ROJEK se jedná o zcela nové AUTOMATICKÉ TEPLOVODNÍ KOTLE ROJEK TKA 25 a TKA 45
s automatickým spalováním méně kvalitních pelet a uhlí. Dále pak standardní teplovodní kotle KTP na dřevo výjimečných vlastností doplněné o hořáky na pelety
PX 21 a PX 50.
Všechny tyto výrobky budou vyráběny na nových výrobních technologiích, které firma ROJEK zavádí do inovovaného výrobního procesu. Tento výrobní proces
je spolufinancován z projektu Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Toto povede ke zvýšení produktivity práce, ke
snižování nákladů na vyráběné výrobky a udrží cenovou a dodavatelskou stabilitu výrobků značky ROJEK pro budoucí období.
Dále rozšiřujeme svoji nabídku o novou řadu LEHKÝCH DŘEVOOBRÁBĚCÍCH STROJŮ KDR SERIE. Tyto lehké dřevoobráběcí stroje jsou vyráběny v duchu
tradice ochranné značky KDR, která je mezi zákazníky známou a oblíbenou značkou.
Dále nabízíme produkty výhradně zastupovaných významných světových značek GRIGGIO, COLOMBO ANGELO, ORMA, OMGA, ELCON, COLUMBUS.
Velkého nárůstu tržeb v oblasti výhradně zastupovaných světových výrobců docilujeme při prodeji produktů největší světové německé skupiny HOMAG GROUP
AG. Ta si naši společnost v roce 2007 vybrala pro své výhradní zastupování v České republice. Tímto spojením vznikla nejširší a technicky bezkonkurenční nabídka
v oblasti dodávek a servisu technologií.
Veškeré nabízené stroje a výrobní technologie Vám osadíme nástroji, které si můžete vybrat ze široké nabídky uvedené v KATALOGU NÁSTROJŮ a STROJŮ.
2
R
O J
E
K
W
O
O
D
W
O
R
K
I
N
G
M A C
H
I
N
E
R Y
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Nejlevnější vytápění
Nabízíme Vám nejlevnější vytápění současnosti i budoucnosti:
Současná cena paliv je pro řadu lidí neúnosně vysoká. Proto Vám nabízíme možnost EKOLOGICKY šetrně
vytápět jen za ZLOMEK DOSUD VYDÁVANÝCH NÁKLADŮ.
Kotle nové generace na ekologicky šetrné vytápění od firmy ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. byly vyvíjeny
mimo jiné na spalování kratkého kusového dřeva /KKD/.
Toto palivo lze snadno vyrobit
především z větví stromů (hlavně
smrků) po těžbě. Tyto větve jsou
doposud nevyužívaným odpadem a je
nutno je po těžbě ručně stahovat na kupy, které se spalují, nebo se čeká
desítky let na jejich zetlení v lese. Tento dřevní odpad je tedy v lese ZADARMO.
Patentovaná technologie firmy ROJEK dřevoobráběcí stroje a. s. dokáže z těchto
větví PŘÍMO NA MÍSTĚ, kde byl strom pokácen, vyrobit rychle, kvalitně a levně
KRÁTKÉ KUSOVÉ DŘEVO a současně jej naplnit pro snadnou přepravu do pytlů.
Drtiče firmy ROJEK DH 10 a DH 12 dokáží za prodloužený víkend vyrobit kvalitní
palivo /KKD/ pro rodinný domek na CELÝ rok. Krátké kusové dřevo je možné
okamžitě použít i místo uhlí, nebo jiných pevných paliv.
Velkou výhodou je, že KKD buď v pytlích, zásobnících nebo na jakýchkoliv
kupách za 4-6 týdnů samovolně vyschne a lze jej dlouhodobě skladovat
na otevřeném prostranství. To je velká výhoda oproti klasické štěpce, která se
zapaří a znehodnocuje ji plíseň.
Firma ROJEK Vám nabízí ucelený originální okruh nejlevnějšího vytápění z dosud nevyužívané dřevní hmoty, klestu po těžbě stromů,
energetických dřevin nebo z truhlářských a pilařských provozů. Větve lze zpracovat přímo v členitém lesním porostu.
t
radi
t
ion
s
ince
1
9
2
1
3
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Výhody a užitné vlastnosti kotlů ROJEK
Výhody a výjimečné užitné vlastnosti teplovodních kotlů Rojek na dřevo a tuhá paliva, Vám přináší užitek a šetří vaše peníze.
Při topení dřevem v kotlích ROJEK můžete ušetřit až 30.000,- Kč za rok oproti vytápění plynem, elektřinou nebo LTO.
✓ Originální konstrukce kotle, kde proces spalování je řešen zcela
odlišně oproti běžně dostupným zplynujícím (pyrolytickým) kotlům.
Tato konstrukce spojuje dvojí (dvoustupňové) spalování, což v praxi
znamená cca 80 % zplynování a cca 20 % klasické odhořívání. Díky
kombinaci obou typů spalování dochází k dokonalému využití
a vyhoření paliva.
✓ Dvouplášťová ocelová svařovaná konstrukce (vnitřní plechy o síle
5 mm, vnější 4 mm) je zaplněna vodou a voda je i v pevném roštu,
zhotoveném ze žáropevných trubek. Toto konstrukční řešení zajišťuje
maximální předávání tepelné energie a zároveň prodlužuje životnost
kotle.
✓ Uspořádání ohniště a spalovací komory poskytuje další výhody:
• není nutné využívat keramickou nebo šamotovou ochranu pláště,
takže se zbytečně nenavyšuje váha kotle a odpadá riziko popraskání
či defektu keramických vložek, které je pak nutno vyměnit.
• nepožadujeme montáž směšovacího termoventilu na vratnou vodu
(ze systému do kotle), která díky uvedené konstrukci kotle, prochází
nejdříve trubkami v roštu , kde je nejvyšší teplota a v prostoru
spalování má poté voda v plášti vyšší teplotu než je kondenzační
teplota spalin. Tím nedochází k zanášení spalinových cest dehtem
✓ Přívod primárního i sekundárních vzduchů lze snadno regulovat, čímž
lze dosáhnout optimálního spalování a dlouhé doby vyhoření paliva.
Sekundární vzduch je přiváděn z čelní i zadní strany kotle, tím je
zajištěno rovnoměrné hoření po celé délce roštu.
✓ Možnost spalovat široký sortiment paliv, která lze kombinovat
(míchat). Kotel Rojek je určen ke spalování palivového dřeva, krátkého
kusového dřeva (produkt drtičů dřevní hmoty, vyráběných firmou
Rojek), dřevního odpadu, dřevěných briket, pelet, čerstvých pilin,
vlhké štěpky a ostatní vlhké biomasy. Dalším možným alternativním
palivem je hnědé uhlí, černé uhlí i koks.
✓ Nepodmiňujeme záruku výrobku spalováním pouze suchého
dřeva o zbytkové vlhkosti max. 18-20 %. Je možno spalovat i vlhké
palivo či biomasu, tím odpadá našim zákazníkům starost o prostor
ke skladování paliva pro sušení. Palivové dřevo (polenové dřevo)
potřebuje k řádnému vyschnutí 2 – 3 roky. Uživatelům našich kotlů
tak šetříme čas a energii vynaloženou při manipulaci s palivem.
4
R
O J
E
K
W
O
O
D
W
✓ Kotel je konstruován na menší komínový tah 10 – 12 Pa. Díky této
výhodě nepotřebuje ke své činnosti elektrický odtahový ventilátor. Kotel
lze tedy snadno regulovat i při výpadku elektrické energie. Zároveň
šetříme finanční prostředky zákazníků, protože nespotřebováváme
elektrickou energii, jejíž cena se neustále navyšuje. Přínosem je
i tichý provoz kotle bez ventilátoru ( nerušený a klidný spánek našich
spokojených zákazníků).
✓ Kotle jsou vybaveny dochlazovací smyčkou a umožňují provoz jak na
samotížnou cirkulaci otopné vody, tak i na nucený oběh čerpadlem.
✓ Kotle splňují požadavky normy EN 303 – 5.
✓ Velkým kladem a výhodou je poskytovaná záruka na těsnost kotlového
tělesa (6 let) a vyšší životnost (až 30 let). Běžně poskytované záruky
jsou pouze 2 roky.
✓ Významná úspora nákladů na vytápění a rychlá návratnost investic při
přechodu na topení dřevem a tuhými palivy ve srovnání s náklady na
vytápění plynem, elektrickou energií nebo LTO.
✓ Nejlevnějším palivem je krátké kusové dřevo – KKD – produkt drtiče
dřevního odpadu DH 10 a DH 12, které vyrábí společnost ROJEK.
Drtiče DH 10 a DH 12 jsou určeny pro zpracování dřevního odpadu
z truhlářské výroby, pilařských provozů, ale především pro zpracování
větví při úklidu lesa po těžbě, prořezu parků, zahrad, stromořadí.
Zpracováním těchto odpadů získáte kvalitní plnohodnotné palivo –
KKD – o délce 5-12 cm a průměru až 9 cm. Využije se tak materiál,
který se v mnoha případech naprosto zbytečně pálí, znehodnocuje ho
plíseň v kupách a je zdrojem rozšíření nákazy porostu kůrovcem
✓ Společnost ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. nabízí uzavřený originální
cyklus využití dřevního odpadu jako nejlevnějšího paliva pro vytápění
vašich domovů
✓ výrobu kvalitního plnohodnotného paliva drtiči dřevní hmoty
DH 10 a DH 12
✓ hospodárné, efektivní a ekologicky šetrné vytápění
teplovodními kotli ROJEK
✓ Novinky: možnost spalovat v automatickém režimu dřevěné
pelety a hnědé uhlí.
O
R
K
I
N
G
M A C
H
I
N
E
R Y
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Kotle ROJEK na dřevo nové generace
Unikátní technologie vytápění s možností významných úspor nákladů.
20 kW
30 kW
49 kW
Varianta s hořákem na pelety PX-21
- automatický provoz - Třída 3 dle ČSN EN 303-5
nka
Novi
Speciální provedení odklopných dvířek
umožňuje spalovat dřevo a tuhá paliva nebo
využít hořák na pelety
(automatický provoz).
Hořák na pelety PX-21
t
radi
t
ion
s
ince
1
9
2
1
5
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Kotle ROJEK na dřevo nové generace
Teplovodní kotel je určen ke spalování palivového dřeva, krátkého kusového dřeva, pelet, čerstvých pilin, vlhké štěpky i ostatní vlhké biomasy.
To je umožněno originální konstrukcí ohniště kotle. Spalování tohoto různorodého paliva nemá vliv na záruční podmínky kotle. Suché dřevo není
podmínkou.
Vyšší obsah vlhkosti má však vliv na výhřevnost paliva a výkon kotle.
Dále je možno použít alternativní paliva.
Záruka na těsnost kotlového tělesa je 6 let a předpokládaná životnost až
30 let, při dodržování provozních podmínek.
Schéma spalování
͒êëìç—íæÛð
1. spalovací komora
¨¨
¨¬
2. přívod sekundárního vzduchu
¨¬
3. vodou chlazený rošt
ÊçØãàåð
¨
4. přikládací dvířka
®
©
5. čistící dvířka
6. dvířka pro přívod a regulaci primárního vzduchu
«
7. dvířka pro čištění kotle
8. popelník
9. vývod spalin do komína
¨©
10. přívod vratné vody do kotle
¨ª
11. vývod topné vody z kotle
¨«
12. tepelná izolace kotle
13. oplechování kotle
Íêëìç—íæÛð
14. modrá barva označuje vodu v kotli
15. dochlazovací smyčka
¨§
°
ª
©
­
¬
¯
ª
Technický popis kotle
Teplovodní kotel na palivové dřevo a ostatní tuhá paliva je
svařovaná konstrukce z ocelového kotlového plechu. Všechny
stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné vodou, včetně
roštu ze žáropevných trubek, což umožňuje vysoké využití
tepla vzniklého hořením.
Přívody jak primárního tak sekundárního vzduchu lze snadno
regulovat, čímž lze dosáhnout dobrého spalování a dlouhé doby
vyhořívání paliva. Přesto, že nedochází k zanášení teplosměnných
ploch, je kotel opatřen dvířky pro jejich snadné čištění.
Orientační doba vyhoření paliva
Palivo
Kotlové těleso je opatřeno tepelnou izolací a krycími plechy
s povrchovou úpravou. Součástí vybavení kotle je ukazatel teploty
a tlaku.
Kotel je konstruován na menší komínový tah do 12 Pa. Kotle
nepotřebují žádná další přídavná zařízení zvyšující náklady na jejich
instalaci.
R
O J
E
K
W
O
O
D
až 5 hodin *
Tvrdé dřevo
až 6 hodin *
Hnědé uhlí
až 8 hodin *
Černé uhlí
až 10 hodin *
* v ekonomickém režimu
může se lišit v závislosti na podmínkách hoření a obsahu vlhkosti
Při optimálním nastavení proudění primárního (komínový
tah 6-10 Pa) a sekundárního vzduchu je možné dosáhnout
mimořádně příznivé doby vyhoření paliva.
6
Doba
Měkké dřevo
W
O
R
K
I
N
G
M A C
H
I
N
E
R Y
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Kotle ROJEK na dřevo nové generace
Schéma zapojení - pohled ze zadní strany
«
¨
smíchá se sekundárním přívodem vzduchu a tahem komína se
tato směs protahuje přes rozžhavenou vrstvu hořícího paliva, kde
shoří za působení vysoké teploty. V místě styku této směsi a hořícího paliva se opět přivádí sekundární
vzduch. Veškerý přívod sekundárního
vzduchu je regulovatelný.
¬
1.čidlo ventilu
2.čidlo teploměru
a tlakoměru
©
­
ª
3.komín
4.přívod chladící vody
Výkon kotle je řízen množstvím primárního vzduchu přiváděného pod
rošt. Regulace se provádí ručně nebo
tepelným regulátorem.
5.termostatický ventil
®
6.odchod chladící vody
7.odpad
Spalování různorodého i vlhkého paliva je umožněno zvláštní konstrukcí ohniště kotle. Takto zvolená konstrukce kotle má za následek co možná nejdokonalejší prohoření směsi a tím potlačení vzniku
škodlivých emisí a kondenzátů.
Teplota vratné vody může klesnout
až na 40°C. Je to umožněno tím, že
vratná voda je vedena zpět do kotle
v blízkosti roštu. Tím odpadají vysoké
finanční nároky na mísící zařízení při
instalaci.
Tohoto efektu je dosaženo tím, že z vrstvy hořícího paliva se uvolňuje
prchavá hořlavina, která se kumuluje pod klenbou ohniště, kde se
Technické údaje teplovodních kotlů ROJEK na dřevo a tuhá paliva
Rozměry
Výkon
kotle v kW
Šířka
Hloubka
Výška
Obsah otopné
vody v l
Odkouření
prům. mm
Hmotnost
v kg
Hloubka roštu
v mm
Rozměr přikládacího
otvoru
20
605
495
25
605
595
30
605
40
49
1165
98
159
235
326
245 x 230
9 500 kg
1165
109
159
270
426
245 x 230
11 900 kg
695
1165
120
159
310
526
245 x 230
14 400 kg
745
670
1260
126
219
380
496
395 x 295
19 200 kg
745
800
1260
166
219
420
626
395 x 295
24 000 kg
Uvedené údaje a fotografie jsou pouze informativní
a výrobce si vyhrazuje právo na změny.
Kotle jsou vybaveny takzvanou dochlazovací smyčkou a splňují požadavky normy EN 303-5.
Technické údaje automatických teplovodních kotlů ROJEK s hořákem na pelety PX 21 a PX 50 - Třída 3 dle ČSN EN 303-5
nka
Novi
Jmenovitý výkon
20 kW
49 kW
220 x 250 x 300 mm
300 x 310 x 300 mm
Průměr hořákové trubky
159 mm
180 mm
Účinnost hořáku
> 90 %
> 90 %
Výkon při maximálním modulu
20 kW
50 kW
Výkon při sníženém modulu
12 kW
20 kW
Napájení
230 V
230 V
< 40 W
50 W
250 kg
440 kg
Rozměry hořáku (š x d x v)
Spotřeba elektrické energie (W)
Hmotnost
Palivo
dřevěné pelety průměr 6 a 8 mm, výhřevnost 18,5 MJ/kg
Spotřeba paliva při jmenovitém výkonu
t
radi
Průměrná spotřeba
dřeva za rok
t
ion
s
ince
4,1 kg/hod.
1
9
2
1
10,2 kg/hod.
7
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Automatické teplovodní kotle ROJEK
TKA 25, TKA 45
Možno automaticky spalovat hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4 – 25 mm, dřevěné pelety o průměru 6 – 10 mm – kvalitní bílé, ale i s přídavkem kůry. Retortový
hořák umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva – rostlinné pelety. Doplňkově po vložení skládaného litinového roštu, lze spalovat kusové dřevo
v ručním režimu (jedná se o patentově chráněné spojení kotlů ROJEK TK s retortovým hořákem LING 25). U paliv dřevěné pelety a hnědé uhlí Ořech 2 při spalování
v automatickém režimu splňujeme Třídu 3 dle ČSN EN 303-5.
Díky zásobníku paliva, elektronické regulaci a hořáku se šnekovým podavačem, může kotel
pracovat v automatickém režimu i několik dní. Elektronickou regulaci lze napojit na oběhové
čerpadlo (nastavení teploty, kdy čerpadlo zapne) a zároveň lze napojit prostorový (pokojový)
termostat.
Hořák je instalován do spodní části kotlového tělesa. Retortový hořák LING je konstruován
na principu spodního přikládání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření
v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým dopravníkem (podavačem) do kolena
retorty. Zde je vytlačován vzhůru na kruhový rošt.
Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači,
do kterého je vháněn vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch
vháněn do nahořelé vrstvy paliva. Intenzita hoření (intenzita rozdmýchávání paliva) je dána
regulovatelnými otáčkami ventilátoru.
Provedení BIO:
hořák s převodovkou umožňuje spalovat pouze pelety - lze žádat o dotaci ze SFŽP.
TKA 25
Regulovatelný výkon
7 - 25 kW
10 - 45 kW
Účinnost uhlí / pelety
až 92% / až 90%
až 89% / až 87%
3
3
Třída kotle dle ČSN EN 300-5
Rozsah teploty spalin
110 - 240 °C
110 - 240 °C
1210 x 1530 x 910 mm
1900 x 1800 x 1020 mm
Výška kouřovodu
1470 mm
1570 mm
Připojovací rozměr kouřovodu
159 mm
219 mm
Objem zásobníku paliva
280 l
440 l
Objem vody v kotlovém tělese
108 l
108 l
Připojovací rozměr vody
G 2”
G 2”
Připojovací napětí
230 V / 50 Hz
230 V / 50 Hz
Elektrický příkon
250 W
250 W
Elektrický příkon provedení BIO
100 W
100 W
Rozměry (š x v x h)
8
TKA 45
R
O J
E
K
W
O
O
D
W
nka
Novi
O
R
K
I
N
G
M A C
H
I
N
E
R Y
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Drtiče dřevní hmoty DH 10, DH 12
Drtič dřevní hmoty je určen pro profesionální zpracování různého dřevního odpadu
z truhlářské výroby, pilařských provozů, po těžbě dřeva, při úklidu lesa, z ozdravných
prořezů parků, zahrad, stromořadí měst a obcí, povodí řek i likvidaci odpadového
stavebního dřeva.
DH 10 E
Zpracováním těchto odpadů získáte kvalitní palivo – krátké kusové dřevo o délce
5 – 10 cm. Toto palivo je vhodné pro všechny druhy topidel na tuhá paliva, především
pro ekologické dřevozplynující kotle.
Drtiče jsou dodávány v šesti provedeních:
•
•
•
•
•
•
DH 10 S
DH 10 Sp
DH 10 E
DH 10 Ep
DH 10 Tp
DH 12 Tp
s čtyřtaktním benzínovým motorem HONDA
s čtyřtaktním benzínovým motorem HONDA a pytlováním
s elektrickým motorem
s elektrickým motorem a pytlováním
s náhonem na přímé napojení k traktoru, s odvětvovačem a pytlováním
s náhonem na přímé napojení k traktoru, s odvětvovačem a pytlováním
DH 10 S
Drtící část tvoří 2 třínožové hřídele s ozubenými koly. Při otáčení se ostří k sobě
rovnoběžně přiblíží na vzdálenost 0,1 mm v přímém úhlu 180°. Nože, vyrobené ze
slitinové nástrojové oceli, je možno brousit nebo měnit i jednotlivě. Nůž lze opakovaným
broušením snížit max. o 4 mm, pak je nutná jeho výměna za nůž nový. Snížení nožů,
k němuž dochází obroušením, vyrovnáme podložením nože páskem ocelového plechu
pod celou délkou nože, aby vzdálenost ostří byla opět 0,1 mm. Nože a podložky o síle
1 mm dodáváme jako náhradní díly.
Stroj dělí dřevo a materiál na bázi dřeva až do průměru 9 cm – viz. tabulka. Provedení
za traktor má na kardanovém hřídeli přetěžovací spojku o hodnotě 1600 Nm. Provedení
s elektromotorem nebo s benzínovým motorem je chráněno pružně-stavitelným
reakčním ukotvením převodovky drtiče.
t
radi
t
ion
s
ince
1
9
2
1
9
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Drtiče s pytlovacím zařízením
DH 10 Ep Novinka
DH 10 Sp Novinka
DH 10 Tp
10
R
O J
E
K
W
O
O
D
W
O
R
K
I
N
G
M A C
H
I
N
E
R Y
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Drtiče dřevní hmoty DH 10, DH 12
nka
Novi
TECHNICKÉ údaje
DH 10 S
DH 10 E
DH 12 Tp
DH 10 Tp
DH 12 Tp
ROZMĚRY STROJE
Délka stroje
mm
1520
1360
1360
2158
Šířka stroje
mm
880
880
1530*/ 1855
1342
Výška stroje
mm
1570
1570
1660
1968
Horní otvor násypky
mm
650 x 650
650 x 650
650 x 650
664 x 662
ks
6
6
Počet nožů
6
Výkon pohonné jednotky
kW
4
2.2
Otáčky nožového hřídele
ot / min
max. 90
max. 65
doporuč. min. 25
max. 500
doporuč. 250 - 300
ELEKTROMOTOR
Napětí / kmitočet
3f+PE+N; 400V/50Hz
Jištění
16 (25) A
MAX. ROZMĚRY DRCENÉHO MATERIÁLU
Hranol
mm
60 x 60
60 x 60
60 x 60
75 x 75
Kulatina průměr - měkká, čerstvá
mm
do 80
do 80
do 90
110 - 120
Kulatina průměr - tvrdá, suchá
mm
do 50
do 50
do 60
90 - 100
Deska, krajina
mm
15 x 150
15 x 150
15 x 150
30 x 150
kg
165
165
240
760
OSTATNÍ PARAMETRY
Hmotnost stroje
Hmotnost strojů DH 10 Ep a DH 10 Sp je 250 kg.
Výkon stroje
v průměru 900 kg krátkého kusového dřeva za hod.
*) Rozměr v přepravní poloze.
Pozn.: Údaje a fotografie mají pouze informativní charakter a výrobce si vyhrazuje právo provádět změny během výroby bez předchozího upozornění.
t
radi
t
ion
s
ince
1
9
2
1
11
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Štípače a okružní pily
Ideální štípací stroje pro soukromé uživatele, majitele rodinných domků, penzionů atd.
Kvalitu hydraulického štípače dřeva HS 7 Classic oceňuje
v České Republice již více než 700 spokojených uživatelů.
HS 7 Classic
· Jednoduché obouruční ovládání
· Speciální kluzké vložky mezi vnitřním a vnějším profilem sloupu
m
· Plynule nastavitelná štípaná výška
70 m
4
a
n
le
· Pracovní stůl (beznářaďově) přestavitelný do tří poloh
Ø po
Max.
· Výkonný 3 kW E-motor
· Kvalita a bezpečnost stroje je ve shodě s evropskými normami a směrnicemi ES
THS 4
THS 5
HS7 Classic
1,5 kW / 230 V
1,5 kW / 230 V
3 kW / 400 V
4t
5t
7t
Max. štípaná délka
350 mm
530 mm
1030 mm
Max. průměr polena
250 mm
280 mm
470 mm
-
-
570 / 760 / 1030 mm
41 kg
48 kg
110 kg
Výkon motoru
Štípací síla
Přestavitelný stůl pro polena
Hmotnost
THS 4 / THS 5
NOVÉ hydraulické HOBBY štípače
Hydraulické štípače THS 4 a THS 5 jsou nepostradatelní pomocníci při štípání dřeva. Bezpečnost práce zajišťují obouruční ovládání.
THS 4 - 350 mm
THS 5 - 530 mm
· Výkonné hydraulické komponenty
· Speciální E-motor
· Jednoduchá obsluha
· Podvozek a gumové rukojeti pro snadnou manipulaci
· Kompaktní konstrukce - snadno skladovatelné
12
R
O J
E
K
W
O
O
Okružní pila
D
W
O
R
K
I
N
G
M A C
H
I
N
E
R Y
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Briketovací lis
Možno lisovat materiály:
- dřevěné piliny a hobliny
- drcenou slámu
- drcené seno
Typ
Výkon
Příkon
hydraulického
čerpadla
Instalovaný
elektrický
příkon
Počet
pracovních
cyklů
Lisovací tlak
Průměr
lisovacího
válce
Hmotnost
BrikStar CS 25
20-40 kg/hod.
3 kW
4,3 kW
6
800 bar
140 mm
720 kg
BrikStar CS 50
40-65 kg/hod.
4 kW
5,6 kW
8
800 bar
140 mm
730 kg
t
radi
t
ion
s
ince
1
9
2
1
13
é teplo
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
Novinky 2008
DH 12 Tp
DH 10 Ep
DH 10 Sp
TKA 45
KTP + PX 21
+ zásobník
14
R
O J
E
K
W
O
O
D
W
O
R
K
I
N
G
M A C
H
I
N
E
R Y
R O J E K
W O O D W O R K I N Gé t
M
epAloC H I N E R Y
Příjemn
ojů
ních zdr
z přírod
-
s ince
1 9 2 1
ROJEK Worldwide
ALGERIA
FRANCE
CANADA
NEW ZEALAND
SWITZERLAND
AUSTRALIA
GHANA
KAZAKHSTAN
PAKISTAN
THAILAND
AUSTRIA
GEORGIA
KOREA
POLAND
TURKEY
BELGIUM
NETHERLANDS
COSTA RICA
PORTUGAL
UGANDA
BANGLADESH
HONDURAS
LITHUANIA
REUNION
UKRAINE
BELARUS
CROATIA
LATVIA
ROMANIA
USA
BOSNIA & HERZEGOVINA
INDIA
HUNGARY
RUSSIA
UNITED ARAB EMIRATES
BOTSWANA
INDONESIA
MACEDONIA
GREECE
UNITED KINGDOM
DENMARK
IRAN
MALTA
SAUDI ARABIA
VENEZUELA
ECUADOR
IRELAND
MEXICO
SLOVENIA
ZIMBABWE
ESTONIA
ITALY
MOLDOVA
SRI LANKA
ETHIOPIA
ISRAEL
NIGERIA
SINGAPORE
PHILIPPINES
JAPAN
GERMANY
SPAIN
FINLAND
SOUTH AFRICA
NORWAY
SWEDEN
Tradition and
Top Quality
froms the
Czech1 Republic
t radi
t ion
ince
9 2 1
15
t
radi
t
ion
s
ince
1
9
2
1
Váš prodejce:
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Údaje a foto v tomto katalogu jsou pouze informativní a výrobce si vyhrazuje právo na případné změny.
ROJEK dřevoobráběcí stroje a.s. - prodej tepelné techniky
Tel.: +420 494 339 144, Fax: +420 494 322 701
w w w . r o j e k . c z
e-mail: [email protected]
Aktuální kompletní nabídku naleznete na www.rojek.cz
Studio eMD.cz 09-2008
Masarykova 16, 517 50 Častolovice, Česká republika

Podobné dokumenty

KATALOG TepeLné TechniKy

KATALOG TepeLné TechniKy Všechny tyto výrobky jsou vyráběny na  nových výrobních technologiích, které firma ROJEK zavedla do  inovovaného výrobního procesu. Tento výrobní proces je spolufinancován z projektu Evropského fon...

Více

rojek pk - tepelná technika

rojek pk - tepelná technika jsou svařované konstrukce z  ocelového kotlového plechu. Všechny stěny kotlového tělesa jsou dvojité, zaplněné vodou, včetně roštu ze žáropevných trubek, což umožňuje vysoké využití tepla vzniklého...

Více

01. 2016 - Obec Dvorce

01. 2016 - Obec Dvorce patří kotle třídy 1 a 2 (tzv. odhořívací a dohořívací kotle s ručním přikládáním a velmi nízkou účinností). Ty by těmito revizemi již neměly projít. Od 1. ledna 2014 je možno prodávat jen kotle 3.,...

Více

Licotherm CZ

Licotherm CZ umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin – jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouř...

Více

Oslavy jak se patří

Oslavy jak se patří Nejmladší syn Honzík u poloviny objemu sbírky, kterou zorganizovala paní Kopanicová pro Kojenecký ústav v Krči na přelomu roku Foto: Alena Kopanicová

Více

STIHL MS 271, MS 291 Nové pily všeumělky

STIHL MS 271, MS 291 Nové pily všeumělky STIHL MS 271, MS 291 Cílové skupiny uživatelů a oblasti použití Cílové skupiny uživatelů

Více

návod verner v20

návod verner v20 Zapojení do soustavy s nucenou cirkulací by mělo být provedeno tak, aby při výpadku oběhového čerpadla nedošlo k přetopení vlivem zbytkového výkonu kotle (např. zapojením bojleru ke kotlovému okruh...

Více

Hypoteční úvěry GE Money Bank

Hypoteční úvěry GE Money Bank klientových zdrojů do 3 let

Více