HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte

Transkript

HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
HTML clipboard
Silvretta patří bezesporu ,
spolu se Otztálskými Alpami a Stubai k nejvděčnějším
skialpinistickým
oblastem Rakouska. Trochu nevýhodou je její velká vzdálenost od Brna
(z Brna 730km), vše je však vynahrazeno krásnými tůrami se zárukou
sněhu. Oblast
Silvretty je hraniční oblastí mezi Rakouskem a Švýcarskem.
Zatímco na švýcarské straně
najdeme exponovanější jižní svahy,
tak na rakouské straně je sklon přeci jen mírnější, zato
mnohem větší
část je pokryta ledovci, což je záruka kvalitního sněhu. Na švýcarské straně najdeme k ubytování v podstatě
pouze malou chatu Tuio hutte pod
majestátným vrcholem Piz Buin. Na straně
rakouské je situaci lepší, neboť ve dvou
hlavních údolích Silvretty
najdeme dvě veliké chaty: v údolí Ochsental je to chata
Wiesbadener
hutte 2443 mnm, která je v zimě přístupná od přehrady Bielehore, kam
je
nutné se dopravit lanovkou a následně malými skibusy. Skialpovým
tůrám v okolí této chaty
jsem se již věnoval ve starším článku.
Druhou chatou je pak o jedno údolí na východ chata
Jamtalhutte. K této chatě nevede
žádná lanovka ani skibusy a je třeba
absolvovat nekonečný 10km přístup dolinou Jamtal z
dědiny Galtur.
Příjezd:
po trase Brno - Innsbruck - dále směr Landeck a švýcarský
Bregenz. Přibližně 8km za
Landeckem , kousek před tunelem Arlberg
sjedeme z dálnice na Ischgl, Galtur a Silvretta
strasse. Úzkou silnicí
dojedeme do vesnice Galtur (za vesnicí je silnice přes zimní období
směrem
na Silvretta pass již uzavřena ). V Galturu jsou veškerá parkoviště
privátní,
provizorní možnost je na konci silničky vedoucí do údolí
Jamtal u posledních domů, odkud
se nastupuje na tůru (cca pro 3-4 auta),
ale mnohem lépe a kultivovaněji na velkém
parkovišti před místním
bazénem (ve směru nástupu ve vesnici po levé straně). Zde se
platí 4
EUR/den do parkovacího automatu.
1 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
Přístup
naurolbované,
chatu
Jamtal
hutte:
údolím
chatu.
nebezpečí
Od
parkoviště
po
sesuvu
Převýšení
vodtáhli
Galturu
velkých
600mH
praporky
kolem
lavin
,rozhledy
2-3
posledních
znezjišťovali...
značené
okolních
hod.na
Po
strmých
penzionů
intenzivním
cestě,
svahů
ve
doleva
stále
! úmorný,
mírném
hrozí
do doporučuji
širokého
stoupání
i na
této
Jamtal.
cestě
až
na Dále
jsme
informovat
minimálně
blbců,
Nástup
raději
kteří
je
i2x
na
po
vše
přes
denně.
možnost
výstupu
okolní
na
poctivě
odvozu
pěkné
Této
chatu
na
možnosti
batohů
zádech.
velmi
využili
Zda
dlouhý
skůtru
je
snad
odvoz
avšichni
nasněžení
placený
chatu,
návštěvníci
příp.
na
nebo
odvoz
chaty
je údolí
vrolbou.
,10km
ceně
se
kromě
předem
pobytu
- nás
Jezdí
se
2 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
Chata
Jamtal hutte
2165mnm:
http://www.jamtalhuette.at/ 3 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
DAV.
příjemných
43-52
chatách.
beznadějně
Je
obrovská,
Chata
EUR
Ale
za
plno
má
i ze
nově
přes
nocleh
vymožeností.
vysokou
aslušné
je
vysokou
zrekonstruovaná
tedy
snení
polopenzí,
kapacitu
třeba
cenu
Daní
nocleh
bývá
přes
za
což
tento
vje
předem
exponovaných
přibližně
250
luxus
která
osob,
je
slouží
ojsme
rezervovat.
ale
10EUR
velikou
cena
ijarních
více,
jako
,lyžárnu,
která
středisko
než
se
sušárnu
pohybuje
jevýcviku
zvykem
nanebudete.
azchatě
mnoho
vmezi
rozmezí
německého
na12-16
jiných
dalších
Příjemným
hod,
Polopenze
takže
když
bonusem
je
na
se
je
dříve
"polední"
úrovni,
vrátíte
není
z chata,
to
polévka
tůry,
žádná
neváhejte..
vžranice,
ceně
polopenze,
ale
hlady
která
rozhodně
se
vydává
Skialpové
musím
před
než
odjezdem
byly
říct
,tůry:
ty
že
realita
jsme
sousední
byli
několika
chaty
vůbec
Wiesbadener,
lidmi
tak
varováni
hrozná,
kde
naopak
ohledně
byli
se
mi
před
dlouhých
tůry
4měsících
roky.
zdáli
nástupů
mnohem
chaty,
atraktivnější
ale
Jamtal
spitze
3156mnm:
Jamtal. jedna
zledovcovým
nejdelších
tůr,
ale
rozhodně
nejvíce
chozená,
vedoucí
rozsáhlý
překonáme
morénu
výstupu),
ledovce
(pozor
stoupáme
ruce)
mírným
Od
chaty
ažna
na
téměř
dále
pásmo
sjedeme
levou
100m
ledovce
postupujeme
vystoupáme
trhlin)
prudší
stupeň
100m
částí
Jamtal.
plató
směrem
svah
dolů
ledovce
asměřujeme
na
kpo
Na
sedlu
a
do
jeho
spodní
začátku
jsme
kjiž
(obejdeme
Urezzas
vrcholu
údolí
do
vrcholu
ploché
ledovce
sedla
vlyžích
asedle. začneme
Joch.
pak
tím
Gemspitz.
části
postupujeme
prudké
pokračujeme
Těsně
Jamjoch.
ledovce.
Ten
traverzovat
pod
Následně
Těsně
necháme
ním
spíše
markatním
ledovce
pod
vpravo
doleva
po
ssedlem
stočíme
trhlinami
širokým
vystoupáme
levé
(ve
přes
straně
směru
ještě
ledovec
doprava
údolím
po
pravé
astředem
stále
pod
a již
3165mnm
Ze
sedla
se
kprudší
vrcholovému
většinou
pokračuje
kříži.(od
lehce
chaty
na
převýšení
doleva
1000mH
k svahy
vrcholu
, 3ase
hod) Vordere
Jamspitz
množství
Druhý
nebezpečný.
vrchol
sněhu.
Hintere
Při
Jamspitz
novém
je
sněhu
těžším
je
výstup
výstupem
přes
žleby
bez
lyží
zpřes
chodí
vrcholu
se
dost
jen
při
nesnadný
menším
a
4 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
5 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
vlevo
výstupové
se
sněhových
trhlin
vzhledem
Sjezdpo
(ve
dostaneme
z levé
vrcholu
směru
kstopy
podmínek
trhlinám
straně
sjezdu)
vede
vedoucí
naadocela
vrchol
parádní
po
také
od
výstupové
pod
za
výstupové
nebezpečná.
dvou
špatných
lyžovačka
sedlo
prudkých
trase.
stopy
Urezzas
sněhových
v Atraktivnější
prudkém
ledovcových
- Joch,
poprašanovém
sjezdu
ale
podmínek
a zlomů,
prudší
uhneme
ze sedla
kde
svahu.
může
ze
varianta
je
Jamjoch
stopy
za
býtdobrých
tato
doleva Pozor
sjezdu
sevarianta
nedržíme
na
vede
a pásmo
po 200m
více
6 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
7 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
8 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
ledovcovým
jsme
spojí
na
Máme
měli
se
chatu.
-li
sjezdem
při
zlomem)
výstupu
dost
alevé
času
výstupovou
po
přerušit
apřes
levé
ruce.
aširokou
tůru
kondice,
trasou
Opět
si
ještě
následuje
zstoupat
Jamspitz.
prodloužit
lze
sjezd
ve
Dále
na
velmi
sousední
již
pěkný
podél
2600mnm
sjezd
výstupové
vrchol
,spojující
(pod
který
Gemspitz,
prudkým
trasy
se
vposledních
údolím
dolní
který
části
až
Nordliche
Augstenspitz
3228mnm
Zde
Dále
ledovce
po
nad
sedlo
ledovcem. Přímo
levé
touto
se
pokračujeme
Fuorcla
od
dostaneme
straně
Chalaus,
částí
dveří
Chalaus
,možno
opět
chaty
který
traversem
na
pak
doleva
vzhůru
jakousi
3003mnm.
zahýbá
a strmější
po
svahem
dále
této
Mnoho
přímo
doleva
rampě
část
nad
rampu
nahoru,
družstev
chatou
traverzem
nahoru
táhnoucí
až
později
ke
kdo
se
sedlu
kamennému
doprava
po
se
končí
cca
středem
Fuorcla
tůru
1/2
traversem
(možnost
již
mužíku
Chalaus.
pod
dostaneme
ledovce
trhlin)
nad
sedlem
Ledovcem
údolím
na
pod
aprudším
následně
aa
vrcholu
na
sjíždí
již
Jamtal.
začátek
viditelné
nejprve
zpět
svahu.
sedlo,
Při
20m
Túra
novém
je
má
pravé
třeba
ale
je
dát
pokračování
sněhu
lyže
může
na
použít
batoh
strmým
být
také,
a
docela
překonat
výstupem
problém
ale
lezením
pak
do
třeba
se
sedla
skalnatý
přejit
sedla
(při
hřeben
dostat,
pohledu
žleb
obt.
každopádně
(obt.II)
od
I-II
ledovce
vedoucí
je
to
na
levé
sedla.
hřeben.
!)
ledová
traverujeme
Augstenspitz.
zde
Z
až
hřebene
hrozí
se
převěj.
dostaneme
pád
sejdeme
mírným
Po
lavin. Pod
na
sjezdem
(sjedeme)
ruce
okraj
převějí
pozor
okrajové
traverzujeme
prudce
ledovce
na
prudké
svahy
30m
Vadret
dolů
doleva
svahy
ledovce
da
spadající
Chalaus
nahoru,
(netraverzovat
směrem
překonáme
(bývá
pod
zhod
hřebene
zde
ze
mohutná
sedla
vrchol
její
Chalaus,
okraj
přes
nafoukaná
skalnatý
pak
po
sněžení
již
chaty
širokém
necháme
kameny).
Po
mírném
převýšení
oblouku
Odtud
lyže
traverzovém
a
po
1100mH
již
do
lehce
plytkého
skalních
sjezdu
doleva
,dostatek
3-4
sedélka
hod
plotnách
začneme
30m
).
na
vrchol
napravo
20m
dolezeme
(někdy
od
středem
vrcholu.
sevýšce
na
mohou
hřeben
Pod
ledovce,
hodit
sedélkem
(často
mačky
později
ploché
vNordliche
více
klouzavé
aobě
cepín).
vlevo
svahu
vsvah
(od
9 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
10 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
11 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
12 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
Velmi
vděčný
sjezd
po
výstupové
trase.
sedlo
pod
vrcholem
Pfandknecht
2793mnm:
od
tato
chaty
tůra
přitom
velmi
vhodná
poskytuje
např.
na
velmi
poslední
pěkné
terény
odjezdový
pro
sjezd.
den
,ke
neboť
krátký
nástup
přímo
600mH
vrcholu
vzhůru
narovnává
údolíčka
Nástup
,svahu.
od
a
2jeledovce
hod)
prudším
a
chaty
dostáváme
Zde
stejný
,již
svahem
později
jako
se
netraverzujeme
do
více
vlevo
namalebného
Nordliche
zprava
od
vysněženého
ažpo
udolíčka
výše
Augstenspitz,
do
již
popsané
žlebu.
ledovce
viditelného
Na
rampě,
ažkonci
Augsten
sedla.
kamennému
svahu
alemá
(od
pokračujeme
Ferner.
se
chaty
terén
mužika
Středem
převýšení
přímo
trochu
na
13 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
Sjezd po výstupové 3197mnm
trase s několika výbornými variantami sjezdů na přilehlých svazích.
Dreilanderspitze
14 / 15
HO Vertical - Silvretta - oblast chaty Jamtallhutte
Napsal uživatel HonzaS
Středa, 16 Září 2009 19:22 -
skialpinistů
počasí
nachází
tento
vrchol
proudí
na
zrozmezí
leží
chaty
na
díky
Jamtalhutte
spojnici
zemí
bližší
Tyrolska,
mezi
vzdálenosti
oběma
,Vorarlberska
tak
idavy
údolími
ze
skialpinistů.
aII,Švýcarska
Ochsental
Wiesbadener
Další
azajímavostí
Jamtal
-začíná
odtud
hutte,
ahřebenu.
jeho
odkud
je
tedy
název.
za
,Zde
že
pěkného
vrchol
nepříliš
Od
chaty
prudkým
Jamtalhutte
zpátečním
se
jedná
osjezdem.
poměrně
dlouhou
tůru
přes
celý
ledovec
Jamtalferner
s se
postupuje
již
doprava
přechod
Nástup
viditelného
ledovec.
od
odbočka
na
až
chaty
chatu
My
po
sedla
první
Jamtalhutte
do
pokračujeme
Ochsenscharte
prudšího
Wiesbadener
ledovcový
stejný
svahu,
stále
hutte)
2977mnm.
svah,
přímo
jako
kudy
kde
vzhůru
při
stopa
vede
výstupu
(Pozn.
po
přes
na
pravé
Jamspitz
na
sedlo
asi
vrchol
straně
30
Tiroler
min
Jamspitz.
pod
scharte
ledovce
traversovat
sedlem
Společně
2935mnm
až
jecílem
do
ještě
vlevo
se
v jak
dálce
přes
necháme
Ze
sedla
lyže
Ochsenscharte
aale
pak
pěšky
pak
na
doleva
vrchol
20min
prudším
, sousední
obt.
svahem
do
často
skidepa
nutné
mačky
na
aje
cepín.
Haag
spitze
3029
mnm
uskutečnit
jednáse
se
ovýstupové
pro
poměrně
množství
náročnou
čersvého
tůru,
sdoprava
excelentním
sněhu.
sjezdem.
se
jisněhu
bohužel
výšce
ledovec
vhodné
ohrožována
Nástup
2185mnm
od
Tatenferner.
brzo
chaty
lavinami
ráno.
se
stejný
uhne
Taktéž
aLano
zjako
toho
Díky
prudce
při
na
důvodu
jižní
větším
Jamspitz
orientaci
nebývá
množství
nebo
svahu
dobýt
nového
prudkého
trasa
do
Dreiladenerspitz,
něj
dlouho
sněhu
celý
jižního
den
po
sněžení
svahu
pere
jenezbytností.
ale
tato
slunce
hned
, část
který
prošlapána.
po
a
výstupu
vede
je
20
min
na
dost
ve
850mH
Dále
,jít
pokračuje
3se
hod)
pravou
částí
ledovce
Tatenferner
až
na
vrchol.
(převýšení
odnepodařilo
chaty
Sjezd
po
trase.
sedácích
Vzhledem k
sedák,
mačky
zde
,velké
cepín.
chodí
velkým
a
na
ledovcům
sice
některé
většinou
jevrcholy
zapotřebí
zůstává
jsou
díky
kompletně
mačky
množství
aNám
cepín
vybaven
na
ledovec
v batohu,
-tedy
ale
lano,
v
Fotogalerie
15 / 15

Podobné dokumenty

HO Vertical - Alpské čtyřtisícovky –jak na ně - 5.díl

HO Vertical - Alpské čtyřtisícovky –jak na ně - 5.díl k menšímu stěnou. cesta stáčí Je Jinak třeba vrcholem po Mont se krásném počítat, Blancu. jedná skupiny o sněhovém zvláště Vyrážíme pěkný jevýstupu sněhový výstup ve hřebeni spodní na něj po Weissm...

Více

Produktová řada Progress Actional

Produktová řada Progress Actional funkce autodiscovery. Zobrazována je tak reálná skute nost a ne její návrh nebo p edstava, jak by skute nost vypadat m la.

Více

Bulharsko mezi bouřkami

Bulharsko mezi bouřkami chatě Javorov. Za chvíli dorazili od Javorova na bivak dva Bulhaři a chtěli také přespat. Tak jsme se přesunuli do horního patra bivaku na dvě postele – já s Máťou jsme se uhnízdili na jedné, Honz...

Více

inovované traktory

inovované traktory Je kouzelně jednoduchý a to má své nesrovnatelné přednosti. Je hrdý na to, že nemá to, co ostatní mají - byl stvořen pro každý den, pro každou práci, pro každou farmu ... DĚLNÍK PRO KAŽDOU FARMU - ...

Více

www .bazar.lode.cz

www .bazar.lode.cz již rozsáhlé zkušenosti. Výsledkem je předkládaný test funkčnosti specializované antifoulingové fólie High Performance Pro-Speed pro rychlé lodě. Pro účely testu jsme použili náš redakční člun BWM ...

Více