divadlo? ano! - Divadlo Šumperk

Transkript

divadlo? ano! - Divadlo Šumperk
DIVADLO? ANO!
PŘEDPLATNÉ 2015/2016
Slovo ředitele…
Milí divadelní přátelé,
nebývá zvykem hodnotit zde sezónu právě probíhající, chcete-li minulou, ale i přesto si dovolím malé ohlédnutí. Vždyť právě díky reflexi si můžeme odvodit práci
pro léta následující.
Z našich výsledků vyplývá, že i přes všemožné ekonomické krize nám projevujete stále větší přízeň. Co víc
bych si mohl jako ředitel přát?! Jsem za takovou náklonnost pochopitelně upřímně rád a z celého srdce Vám za
ni děkuji.
V minulé sezóně se objevily tituly, které svou
návštěvností předčily naše očekávání. Mým přáním
ovšem je, aby jak starší, tak mladší generace nalezla
větší zalíbení i v náročnější dramatické tvorbě. A jelikož divadlo vnímám jako prostor multižánrový, budeme Vám i nadále nabízet kvalitní představení s našimi
herci, nakupovat hostující představení, která mají dobré
reference, zapojíme se opět do úspěšné Noci divadel,
připravíme scénické čtení pro Město čte knihu a zazpíváme si s Vámi před divadlem při akci Česko zpívá koledy.
Nebude chybět ani Vánoční koncert, Mikuláš v divadle
či písničkový pořad Evergreeny. Rovněž oba naše
festivaly, jak Divadlo v parku, tak festival Miloše Movnara, patří již ke stálicím šumperského divadla.
Připravili jsme pro Vás velmi pestrou škálu divadelních her, které jsou žánrově rozdílné a záleží na Vás,
ve které najdete zalíbení. Snad se nám povedlo tímto
repertoárem odpovědět na tu odvěkou otázku každého
vedení divadla: „Jak správně namíchat skladbu repertoáru, abychom uspokojili diváky, kteří chtějí večer v hledišti při komedii zapomenout na své každodenní starosti a jak na druhou stranu oslovit i ty, kteří milují velká
dramata, tituly, u kterých se diváci nenudí, ale které
navíc provokují k zamyšlení?“
Nesmíme také opomenout výchovu dětského a studentského publika, které svým počtem převyšuje diváka
večerního. Vždyť i mladé lidi musíme vést ke kultuře,
ukázat jim krásy živého umění a v neposlední řadě jim
ulehčit povinnou četbu.
Věřím, že nabídka pro příští sezónu bude pro Vás,
naše stávající i budoucí návštěvníky, lákavá a divácky
zajímavá.
Přeji Vám jménem celého kolektivu umělců a zaměstnanců Divadla Šumperk, abyste na naši otázku
znali vždy správnou odpověď - Divadlo? Ano!
MgA. Matěj Kašík, ředitel
Antonín Procházka
S TVOJÍ DCEROU NE
Situační komedie S tvojí dcerou ne, z pera Antonína Procházky, je příběhem docela obyčejných manželských párů (bankovní úředník s učitelkou a majitel
neprosperující umělecké agentury s knihovnicí) snažících se předejít možné manželské krizi.
Jakýmsi styčným bodem je mladá dívka Sandra.
Její rodiče jsou typickým manželským párem středního
věku. Do jejich vztahu se vloudil stereotyp a vzájemné soužití nenabízí již nic nového. Což tak vztah oživit
a dát se dohromady s jiným manželským párem, který prožívá obdobnou situaci? Není problém. Oba páry
si snad padnou do oka a mohou tak spolupracovat
formou různých oživení na záchraně svých manželství.
Ale kdo dohlédne na Sandru v době, kdy se rodiče chtějí opětovně sbližovat a poznávat něco nového?
Je tady strýc Luboš, jenž dostane za úkol mít mladou
slečnu ve svém zorném poli a dbát o její čest. Jenže
ono to samozřejmě není všechno tak jednoduché,
jak to zpočátku vypadá. Postarší seriózní pán neboli
strýček Luboš se v blízkosti mladé a energické dívenky mění v človíčka, který jakoby zrovna prožíval vrchol
své puberty. Přítomnost mladé Sandry s ním dělá divy,
ovšem jak na to vše zareagují dívčini rodiče?
Celý propletenec různých vtípků, gagů a nejrůznějších nedorozumění ještě navíc okoření svou přítomností zloděj Česťa. Pro diváky je tato postavička
„čestného zloděje“ nejsympatičtější z celého představení.
V této inscenaci se můžete těšit na práci již divácky osvědčeného tandemu Józef Zbigniew Czernecki
a Anna Franta (Hvězdy na vrbě, Prodaná nevěsta,
Světáci) a na skvělou zábavu prošpikovanou hudbou
v podání bravurního klavíristy a skladatele Zdeňka
Dočekala.
Příběh protkaný lehce pikantní nitkou nenechá nikoho odejít se špatnou náladou. Přijďte si k nám pro
inspiraci, jak předejít manželské krizi.
Režie: Józef Z. Czernecki
Premiéra: 12. 9. 2015
William Shakespeare
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Komedie o tajemstvích (lásky), fantasy příběh odehrávající se v čarovném lese, pohádka plná nadpřirozených bytostí. Shakespearovu Snu noci svatojánské
můžeme přiřadit spoustu přívlastků. Ve spletitém ději,
v němž se odehrává mnoho zvratů, si k sobě hledají
cestu tři zamilované páry, které nesoupeří jen s řadou
náhod a omylů, kupou podvodů a lží, ale především se
svými dobrými a špatnými vlastnostmi, které vstupují
mezi lidi jako obtížně překonatelné překážky. A nevyhnou se ani postavám vyloženě nadpozemským, jakými jsou královna víl Titánie a král elfů Oberon, kteří se
s oblibou hádají při měsíčku.
V množství nedorozumění pak vyvstává řada otázek: Kdo miluje Lysandra? Koho si vezme Hermie? Proč
se kluci a holky někdy nemohou dohodnout? A co je to
ta LÁSKA???
Inscenace o jedné májové noci, kdy se toho v lesíku
poblíž Athén tolik událo, v podání herců šumperského
divadla, hledá odpovědi.
Režie: Simona Nyitrayová
Premiéra: 7. 11. 2015
Nezodpovězenou otázkou zatím zůstává, zda se
divákům podaří rozlišit, co je sen a co skutečnost.
Ale – záleží na tom vůbec?
Tvůrci zvolili překlad Martina Hilského, který se
jim zdá moderní, vtipný a poetický zároveň. Pro tohoto
významného anglistu byl Sen noci svatojánské první hrou Williama Shakespeara, kterou přeložil. Stejně
tak v případě mladé režisérky Simony Nyitrayové jde
o první divadelní setkání s nejuváděnějším dramatikem
všech dob. Důležitou složkou inscenace bude také
hudba, kterou složil muzikant a herec Leoš Peteráč.
Thorton Wilder
NAŠE MĚSTEČKO
Jsme každodenně bombardováni zprávami z celého světa a to v takovém množství, že už ani nejsme
schopni pocítit, jakou má ta či ona zvěst důležitost,
obsah a spojitost s našimi osudy.
Jako by se nás citově nedotýkaly. Jako by z nich
zmizelo to hlavní – člověk. Nemáme čas přemýšlet nejen o tom, co se děje kolem nás, ale ani o tom, co se
děje s námi.
Globalizovaný svět nás pohlcuje čím dál víc.
A právě Wilderova hra Naše městečko nám laskavou,
humornou formou ukazuje obyčejný život s každodenními problémy, kterým rozumíme, trápíme se jimi,
ale když je vidíme na jevišti, dokážeme se jim zasmát
a pochopit jejich smysl.
Wilderova hra, oceněna nejprestižnějšími literárními cenami, prošla divadly všech kontinentů, a i když
byla napsána v první polovině minulého století, její
vyznění je současné. Člověk je totiž ve své podstatě pořád stejný. Chce pracovat, mít rodinu, děti, být
zdravý a mít pocit, že jeho cesta životem má smysl
a řád věčnosti. V tomto ohledu působí Wilderovo Naše
městečko jako terapie, kterou jste si sami naordinovali,
ale v chvatu žití na ni zapomněli. Tato hra Vám nastaví
laskavé zrcadlo života, v němž se rádi poznáte, sami
sobě zasmějete a uvědomíte si věci, na které jaksi
nezbývá čas. A přesto právě ony jsou podstatou
života.
Režisér připravované šumperské inscenace Zdeněk
Černín je mistrem v rozplétání mezilidských vztahů.
To ostatně prokázal u klasického dramatu Její pas-
torkyňa, která je ozdobou repertoáru šumperského
divadla. Černín dokáže i ve vyhrocených
situacích
najít humor a porozumění člověku. Jeho Naše městečko bude nepatetickou oslavou našeho života a hledání
jeho smyslu.
Bude to emotivní představení, které zaujme všechny divácké generace, bude to představení, které Vám
vlije chuť do života. Ve hře je spousta krásných hereckých příležitostí a režisér, který je znám právě svou vynikající prací s herci, slibuje nevšední divadelní zážitek.
Režie: Zdeněk Černín
Premiéra: 19. 12. 2015
Jean-Loup Dabadie,
Jérôme Savary
D´ARTAGNAN
ANEB TŘI MUŠKETÝŘI
Divadlo se pustilo do odvážného kroku. Inscenovat Tři mušketýry. Titul, který je známý snad každému.
Titul, při kterém si mnozí z nás vzpomenou na nezapomenutelného Michaela Yorka ve filmovém zpracování.
Titul plný cti, lásky, oddanosti, odvahy, humoru, ale
také zrady a intrik. O třech mušketýrech bylo natočeno mnoho filmů a divadlo nezůstává pozadu. I proto
se divákům již známý režisér Petr Veselý (v Divadle Šumperk režíroval Černou komedii) pustí do tak
náročného a výpravného inscenování.
Režisér však vychází z původního divadelního scénáře dvojice francouzských autorů Jérôme Savaryho
(1942) a Jean-Loupa Dabadieho (1938) v překladu
Jiřího Žáka.
D´Artagnanův osud budeme sledovat od dětství,
které trávil na rodinném sídle Castelmorů, kde ho
otec učil šermovat (a naštěstí ho naučil i pověstnou
Souillacovu fintu, kterou nakonec D´Artagnan použije
na úhlavního nepřítele Rocheforta), přes jeho příchod
do Paříže, seznámení s mušketýry, s intrikami kardinála Richelieu na královském dvoře, ale také s půvabnou
Constance Bonacieux.
Nebude chybět zápletka s pátráním po královniných diamantových přívěscích, které D´Artagnana zavede až do Londýna za vévodou z Buckinghamu
a posléze i do komnat zrádné Milady de Winter.
Díky odhodlání, důvtipu i odvaze se přívěsky vrátí do
Paříže a čest královny je alespoň v očích krále Ludvíka
zachráněna. Inscenace nechá diváky nahlédnout i do
chvílí na samotném sklonku D´Artagnanova života…
Charles de Batz-Castelmore, známější pod jménem D´Artagnan, byl skutečnou historickou postavou.
Zemřel za francouzsko-nizozemské války při obléhání
Maastrichtu v roce 1673.
Naše představení bude vskutku výpravné. Díky
vysokému počtu postav v této inscenaci posílí náš
soubor také hostující herci. Můžete se těšit na hru
z období vlády Ludvíka XIV. plnou šermířských soubojů, která je vhodná jak pro školy, tak i jako rodinné
představení.
Legendární hrdinové jsou zde a vzkazují: „Jeden za
všechny, všichni za jednoho!“
Režie: Petr Veselý
Premiéra: 20. 2. 2016
Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha
LÉTO V LAPONSKU
Divadelní road story o dlouhé cestě na sever.
Je léto. Lucie a Leoš stopují do Laponska. Před sebou mají polární kruh a za sebou hromadu problémů,
o kterých si myslí, že zůstaly zapomenuté doma. Ale
během čekání na silnici začíná minulost znovu ožívat.
Všechno po čem toužíš, je vždycky strašně daleko, říká
jedna z postav hry.
Česká komedie s hořkou příchutí pro pět
herců Vás zavede do rodinných příběhů, které jsou i Vašimi příběhy, které dobře znáte. Během
jediného večera se dostanete do obývacího pokoje
jedné typické české rodiny, na meditační kurs Vesmírné energie u Máchova jezera, na finské silnice směrem
na sever a do nonstop baru.
Jaroslav Rudiš patří v současné době mezi nejznámější české autory své generace. Publikuje česky
i německy. Byl oceněn mnoha prestižními literárními
cenami u nás i v zahraniční, jeho literární texty byly
několikrát zfilmovány. Žije v Německu.
Petr Pýcha je autorem mnoha dramatických textů,
které uvádějí česká divadla a rozhlas. Učí na gymnáziu
češtinu a žije v Podkrkonoší.
Za Léto v Laponsku získali autoři Cenu Českého
rozhlasu a cenu v Dramatické soutěži Cen Alfréda
Radoka za rok 2005.
Režie: Petr Mančal
Premiéra: 2. 4. 2016
Na motivy pohádek
Tisíce a jedné noci
ALÁDÍN
A KOUZELNÁ LAMPA
U nás je příběh Aládína a jeho kouzelné lampy
v obecném povědomí díky mnoha vydaným výběrům
z pohádek Tisíce a jedné noci a především díky animovanému filmovému zpracování studia Disney z roku 1992 (a následnému televiznímu seriálu Aladinova
dobrodružství z roku 1994). S trochou nadsázky bychom mohli hovořit o příběhu, v němž arabský „hloupý
Honza“ ke štěstí a princezně přišel. Původní verze pohádky, kterou se necháváme inspirovat my, se však od
té Disneyho v mnohém liší.
Aládín, vyrůstající v chudé domácnosti pouze se
svou matkou, je zlým čarodějem bezmála unesen a
během svého zdařilého útěku se mu poštěstí získat
lampu a prsten, v nichž se ukrývají kouzelní duchové
(džinové). Za důležitý považujeme fakt, že Aládín a jeho
matka moc ukrytou v kouzelných předmětech zprvu
vůbec nevyužívají – lehce nabyté magické předměty
uschovají a Aládín je poprvé využívá teprve po letech,
aby získal princeznu, do které se bezmezně zamiloval.
A právě v ten okamžik se vrací zlý čaroděj, podle jehož
soudu patří službu vykonávající duchové jen a pouze
jemu a chce se Aládínovi pomstít…
Záměrem tvůrců inscenace Aládín a kouzelná lampa je, prostřednictvím jednoho příběhu z Tisíce a jedné noci a také díky několika zhudebněným arabským
básním, vytvořit na jevišti zcela osobitý svět arabských pohádek, který je v mnohém odlišný od světa
těch českých. Vedlejším záměrem je rovněž zdůraznění
kulturních odlišností mezi naším a arabským světem,
které však v žádném případě neznamenají, že dobro
nezvítězí nad zlem apod. Právě na klasickém pohádkovém půdorysu je zcela patrno, že ačkoli mohou být
naše kultury v mnohém odlišné, v něčem jsou si podobné a v lecčems dokonce stejné.
V inscenaci jsou využity cizokrajné hudební nástroje, melodie a rytmy, ale rovněž i vůně a pachy, které
(nejen dětským) divákům napomáhají do tohoto odlišného světa vstoupit a po dobu trvání představení
v něm pobýt. Nepopisná scénografie umožní zapojit
divákovu fantazii, a představivost a inscenování, hojně
využívající mj. postupů lidového divadla, se nese v duchu dětské hravosti a bezprostřednosti.
Režie:
Vítězslav Větrovec
Premiéra: 19. 9. 2015
Rudolf Těsnohlídek
LIŠKA BYSTROUŠKA
Inscenace Liška Bystrouška je určena dětem
i dospělým. Román Rudolfa Těsnohlídka je dodnes
klenotem české literatury pro děti (a nejen pro děti),
především
díky
svému
nezaměnitelnému
vtipu.
Současně však otevírá silné téma vztahu člověka
k přírodě, soužití lidí a zvířat, úcty k rodnému kraji,
domovu i rodině. Zabývá se myšlenkami, které jsou pro
nás stále živé a v dnešním světě možná ještě živější
než v době, kdy román vznikal.
Liška Bystrouška je divadelním zpracováním dnes
již legendárních příhod malé liščí dámy. Bystroušku jednoho dne přivede domů do hájovny svérázný
revírník Bartoš, aby potěšil svého malého vnoučka.
Bystrouška se tak zničehonic ocitne ve světě lidí.
Na život mezi nimi si postupně zvyká. Protože je
neuvěřitelně svéhlavá a plná originálních nápadů,
skýtají její dobrodružství plno neuvěřitelných a komických příhod. V představení vystupují lidské, zvířecí
i nadpřirozené (pohádkové) postavy, které spolu
během hry žijí a promlouvají. Záměrem je podpořit
fantastičnost a pohádkovost příběhu a podnítit (nejen)
dětskou představivost.
Tvůrci inscenace se rozhodli příběh Lišky Bys-
troušky zasadit do prostředí, které bude divákům
ze Šumperska známé, tedy do blízkosti jesenických hor
a lesů. Představení je po výtvarné stránce výpravné
a bohaté a vychází z atmosféry Jeseníků a rodné krajiny.
Scénografie se inspiruje místy, která si děti i jejich
rodiče mohou pamatovat ze skutečného pohledu
na přírodu, jež je obklopuje a kde se narodili. Pohádkovou atmosféru představení dotvářejí výrazné masky
a kostýmy, animace, kouzla a triky. To všechno je
podpořeno autorskou hudbou Tomáše Alferiho, která,
kromě jiného, promlouvá hlasem krajiny a lesa (dětské
sbory, klavír, zpěv,…).
Režie: Jiří Ondra
Premiéra: 25. 9. 2015
OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEDPLATNÉHO:
– předplatné nelze vrátit ani vyměnit
– abonentní průkaz je možné použít pouze
na představení uváděná pro skupinu vyznačenou
v jeho záhlaví
– abonentní průkaz je přenosný
– při ztrátě abonentní vstupenky bude bezplatně
vystaven duplikát
– změna programu vyhrazena
– v případě změny programu ze strany Divadla
Šumperk budete informováni e-mailem nebo
poštovním oznámením
– změnu kontaktních údajů ve vlastním zájmu
oznamte obchodnímu oddělení (v opačném případě
nebude možné zajistit doručení oznámení o změně
programu)
– nevyhovuje-li Vám termín představení, je nutno
oznámit tuto skutečnost s dostatečným
předstihem kvůli výběru náhradního termínu
Ù°% $
Ù°Ü#öÜ ;413ą9*8;4:2>81
&574':ù9*±.;49;*8;À29ą1*
SLEVA 15%
5745ļ*)51&9.9*1*3&3*42*?*3¯54÷*92&8¹±Ä
(*14:8*?É3:űg•űg
.......................................................................
*7:)4;&gů
űg¬:25*70ůgŰ5&974P3&);7¹93.(Ä3*24(3.(*Q
ű
ű
" " " Ű .3+4\0:'&2&8&?Ű(?
% Ű %
DIVADLO ŠUMPERK NABÍZÍ:
– pronájem reprezentativních prostor (svatby, plesy,
firemní večírky, oslavy, koncerty...)
– nabízíme jednotlivá uzavřená představení pro firmy
– možnost využití cateringových služeb restaurací
– pronájem nákladního vozu včetně řidiče
– půjčovna kostýmů Po – Pá od 12:30 do 14:30 hodin
– krejčovství na zakázku včetně oprav
– stolařské práce, drobné opravy
– možnost kanceláří k pronájmu
Vydalo Divadlo Šumperk, s. r. o.
www.divadlosumperk.cz
Sezóna 2015/2016
Ředitel: MgA. Matěj Kašík
Texty a redakce: MgA. Matěj Kašík a kolektiv
Foto: Mgr. Petr Veselý
Sazba: Tomáš Wurst
Tisk: Grafotyp Šumperk
DIVADLO? ANO!
SEZÓNA 2015/2016
Závazná přihláška
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO PŘEDPLATITELE
– dosavadním předplatitelům rezervujeme místa do 31. 5. 2015
– do hlediště je bezbariérový přístup
– žádáme všechny návštěvníky divadla, aby svá místa v hledišti
zaujali včas, při některých inscenacích nemusí být opozdilí diváci
po začátku představení vpuštěni do hlediště
– před vstupem do divadla prosíme neopomeňte vypnout
své mobilní
VÝHODY PRO PŘEDPLATITELE
–
–
–
–
sleva na předplatném oproti ceně při volném prodeji
stabilně zajištěná místa v hledišti
abonentní průkaz je přenosný
pokud si objednáte oznámení poštou či e-mailem, budeme Vás
vždy včas informovat o termínu představení
VEŠKERÉ INFORMACE O PŘEDPLATNÉM ZÍSKÁTE V OBCHODNÍM ODDĚLENÍ
Silvie Nováková
tel.: 583 214 061/kl. 45, mobil: 736 627 692
e-mail: [email protected]
www.divadlosumperk.cz
SEZÓ N A 20 1 5 /2 0 1 6
Antonín Procházka
S TVOJÍ DCEROU NE
Premiéra: 12. 9. 2015
Režie: Józef Z. Czernecki
William Shakespeare
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Premiéra: 7. 11. 2015
Režie: Simona Nyitrayová
Thorton Wilder
NAŠE MĚSTEČKO
Premiéra: 19. 12. 2015
Režie: Zdeněk Černín
Jean-Loup Dabadie, Jérôme Savary
D´ARTAGNAN ANEB TŘI MUŠKETÝŘI
Premiéra: 20. 2. 2016
Režie: Petr Veselý
Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha
LÉTO V LAPONSKU
Premiéra: 2. 4. 2016
Režie: Petr Mančal
Na motivy pohádek Tisíce a jedné noci
ALÁDÍN A KOUZELNÁ LAMPA
Premiéra: 19. 9. 2015
Režie: Vítězslav Větrovec
Rudolf Těsnohlídek
LIŠKA BYSTROUŠKA
Premiéra: 25. 9. 2015
Režie: Jiří Ondra

Podobné dokumenty

Eva Blažková Zuzana Piussi Bertrand Tavernier Španělský horor

Eva Blažková Zuzana Piussi Bertrand Tavernier Španělský horor Mine. Pokolikáté jste na Letní filmové škole? Nejsem si jistá, ale pracovně je to popáté. Jaké je vaše oblíbené místo v Uherském Hradišti? Je těsně vedle: štěrkovna Ostrožská Nová Ves. Zažila jsem t...

Více

arabská literatura

arabská literatura • Nejstarší část sbírky je indického původu. Do arabštiny byla sbírka převedena koncem 7. století, byla podstatně rozšířena. • Do sbírky byly přebírány i staré mezopotamské mýty, řecké, byzantské i...

Více

KŘIVOKLÁTSKO A BEROUNKA

KŘIVOKLÁTSKO A BEROUNKA S O C H A S V. J A N A N E P O M U C K É H O V LESE U NOVÉHO DOMU

Více