zdarma

Komentáře

Transkript

zdarma
NÁKLAD 25 000 VÝTISKŮ
ZDARMA
Repliky starÈho stylovÈho n·bytku
z r˘zn˝ch zemÌ svÏta
V Y C H Á Z Í M Ě S Í C C O M Ě S Í C J I Ž 17 L E T
SOUKROMÁ INZERCE ZDARMA
Střední škola sociální
a Vyšší odborná škola Per−
spektiva v Dubí vychovává
své studenty pro činnost v so−
ciální oblasti. Mezi další ak−
tivity patří také komunitní
práce s různými, zejména
znevýhodněnými skupinami.
První ročník vyšší odborné
školy − obor Sociální práce se
rozhodl, že si jednu ze svých
povinných kompetencí splní
poněkud netradičním způso−
bem a to prací se vzpomínka−
mi, ze které vyjde Kufřík
vzpomínek. K této záslužné
činnosti si vybrali právě sku−
pinu seniorů. Vzpomínání
oslovuje vnímání člověka −
vzpomínky jsou spojeny s pří−
jemnými pocity, přinášejí
prožitky situací tak, jak pro−
běhly kdysi dávno a posilují
zároveň vztah − v tomto pří−
padě mezi "mladými a starý−
mi".
Nedalo mi, abych se stu−
dentů nezeptala na pár věcí,
které mě zajímaly. Příleži−
tost se naskytla při hodině
odborného semináře.
Kde jste se seznámily s pro−
jektem Kufřík vzpomínek?
V září jsme se školou nav−
štívili teplické Muzeum. Tam
probíhala výstava Kufřík
vzpomínek, která vznikla
z iniciativy pracovníků ob−
čanského sdružení Deštník
ve spolupráci s Domovem dů−
chodců v Bystřanech.
Čím vás tato výstava zau−
jala?
Prohlédly jsme obsahy kuf−
říků, přečetly zajímavé pří−
běhy lidí vyššího věku, viděli
jsme krásné fotografie těch,
kterým vzpomínky v kufří−
cích patřily.
Proč jste se rozhodli pokra−
čovat v této myšlence a navá−
zat na činnost pracovníků
občanského sdružení Dešt−
ník?
Ke studiu jsme si vybrali
školu se sociálním zaměře−
ním a předpokládali jsme, že
krom jiného se budeme bě−
hem studia setkávat i se se−
niory a naučíme se s nimi
dobře komunikovat, porozu−
mět jim.
No a tady se naskytla jedi−
nečná příležitost, jak si doká−
zat, že to umíme a ještě seni−
ory potěšit svým zájmem o je−
jich vzpomínky. Také věříme,
že při naší společné práci do−
(next, gap, nike, adidas,
lonsdale, von dutch,
kangol a jiné)
adresa:
Lipová 627 ,Teplice
otevírací doba:
Po−Pá 9−12 13−18 hod.
So
9−12 hod.
jde k odbourání bariér mezi
mladou a starší generací .
Tak to je hodně zajímavé
a kdo vám bude pomáhat
s realizací?
Určitě to budou naši učite−
lé, ale také náš utajený spon−
zor, kterému se myšlenka
práce se vzpomínkami senio−
rů moc líbila.
Lenka Vaněčková
Učitelka odborného semináře
T026051
ŠKODA
CAR−O−LINER
SERVIS
kompletní opravy havarovaných
vozidel ŠKODA
rovnací stolice CAR−O−LINER
barvy SPIES HECKER
stříkací a vypalovací kabina WOLF
nástřik dutin karoserie metodou ML
válcová zkušebna brzd SCHENCK
stanice měření emisí
servisní prohlídky, údržba,
běžné opravy
nám. B. Němcové 5
Teplice−Újezdeček
tel./fax: 417 568 510
mobil: 602 833 069
e−mail: [email protected]
T0233019
T026048
AKCE NA
⁄NOR
Na
Na vybranÈ
vybranÈ vozy
vozy
sleva
sleva aû
aû 20
20 000,000,- KË
KË
++ navigace
navigace ZDARMA!
ZDARMA!
T023027
ZASTOUPENÍ ÚSTÍ NAD LABEM a TEPLICE: J. Richter − 775 646 267, Mgr. K. Jahnová − 775 646 267
Kufřík vzpomínek oživí minulost
VÝPRODEJ ZNAČKOVÉ MÓDY
T0233067
ÚNOR 2007 www.teplickeinzeraty.cz
IMPACT
Příští číslo vyjde 13. března 2007
T0230028
měsíčník
T0220058
Autobazary
Jony Car Teplice,
N·kladnÌ ulice -
800 24 00 00
www.jonycar.cz
AKCE ÚNOR
SLEVA AŽ 50% NA MONTÁŽ PODLAH
(akce platí po předložení tohoto kuponu)
T0233111
Jiří Richter − šéfredaktor
[email protected]
2 - NÁBYTEK
FIREMNÍ INZERCE
•
•
•
•
poradíme a navrhneme nejvhodnější formu prezentace vašeho podniku
grafické zpracování v ceně inzerce
výrazné slevy pro stálé zákazníky (opakovací slevy)
nabízíme dlouholeté zkušenosti a tradiční měsíčník s nákladem 25 000 výtisků!
VOLEJTE 775 646 267 − 417 534 206
Měsíčník TEPLICKÉ & ÚSTECKÉ INZERÁTY
- příjem inzerce NON STOP
Tel.:
417 534 206
E-mail:
Web:
• PRODÁM sadu nerez nádobí, nová, která stála 35.000,- Kč. Nyní prodám za 16.000,- Kč.
Vhodný dárek - sleva možná. Tel.: 728 927 825.
(2101)
• PRODÁM elektrický loupač brambor pro domácnost, oškrábe 1 kg brambor za 2 min, nepoužitý v orig. bal., cena 1.200,- Kč. Mohu zaslat
i na dobírku. Tel.: 776 660 203. (2102)
• PRODÁM mrazící box „Scandiluxe“ uzamykatelný, min. používaný. Rozměry 102 x 63 x 83cm,
obsah cca 300 litrů. Cena dohodou. Tel. 417 834
838. (2103)
• PRODÁM el. mikrotroubu, vaří, peče, ohřívá,
griluje. Nepoužitá. PC 1.600,- Kč, nyní 800,- Kč.
Tel.: 608 138 279. (2104)
T026074
Vážení čtenáři,
do rukou se Vám již podruhé v tomto roce dostává další vydání našeho měsíčníku. A to opět
v tradičním šestnáctistránkovém provedení. Kromě "čerstvé" inzerce na Vás čekají obvyklé rubriky,
články a na úspěšné luštitele také poukázky od nového sponzora tajenky, kterým je český výrobce
oblečení pro sport a volný čas − firma Draps z Olomouce.
Rád bych Vás také upozornil na nové stránky našeho vydavatelství, které naleznete na
www.agenturais.cz. Snadno se tak můžete dozvědět více o činnosti redakce,
která pro Vás již sedmnáctým rokem připravuje měsíčník Teplické & ústecké
inzeráty, ale i řadu dalších titulů, a to nejen v českém jazyce.
A pokud už jednou budete surfovat po internetu, neváhejte navštívit také
stránky našeho měsíčníku www.teplickeinzeraty.cz, kde si můžete stáhnout
aktuální verzi novin, ale také zadat inzerce on line z pohodlí Vašeho domova.
S přáním příjemného dne
SMS:
tel.: 602 427 600
777 959 061
Fax:
417 534 209
[email protected]
www.teplickeinzeraty.cz
ZADEJTE INZERCI
ON−LINE
SBĚRNÁ MÍSTA BEZPLATNÉ INZERCE:
REDAKCE − Nám. Svobody 42/5, Teplice
TE
INZ PLICK
ER É
ÁTY
• DARUJI za odvoz zachovalou ložnici + matrace, 2 skříně, 2 noční stolky, zrcadlo. Vhodné na
chalupu, telefon nemám. Bydlím v pečovatelském domě. Adresa: Z. Sušková, Dlouhá 636,
41742, Krupka. (2201)
• PRODÁM 2 kosmetická lehátka + 2 židle a 2
kosmetické lampy, cena 5.000,- Kč. Tel.: 603 769
567. (2202)
• PRODÁM starožitný psací stůl, cena 29.000,Kč pouze sběrateli, který zaplatí moji cenu. Neprodám starožitníkovi, který lacino koupí a draze prodá. Tel.: 721 519 504. (2203)
• PRODÁM psací stolek na kolečkách, světlé
dřevo (nový), cena 700,- Kč. Tel.: 417 884 857.
(2204)
• Z DŮVODU rušení bytu dám zachovalý starší
nábytek za odvoz. Tel.: 417 883 917. (2205)
• PRODÁM patrovou postel s policemi, skříňkou
a psacím stolem. Starší a mírně poškozená, cena
500,- Kč s matrací 1.000,- Kč. Tel.: 774 864 508.
(2206)
• PRODÁM starou celodřevěnou ložnici, komody, skříně, postele. Tel.: 608 420 110. (2207)
• PRODÁM skládací postel, rozměr š. 1m, d.
1,90m, šedivá za 100,- Kč. Tel.: 417 837 295, 775
134 858. (2208)
• PRODÁM stůl, rozkládací, světlý, š. 80cm, d.
120cm a 3ks židlí. Tel.: 417 837 295, 775 134 858.
(2209)
• PRODÁM rozkládací gauč s úložným prostorem, mikroplyš. Nepoužívaný, pěkný, cena
2.000,- Kč nebo dohoda (není pozůstalost). Tel.:
728 576 755. (2210)
• PRODÁM novější kuchyňskou linku s vestavěnou kombinovanou lednicí Zanussi, délka 3,5 m,
možné i do rohu, barva světlé dřevo, PC 45.000,Kč, na 12.000,- Kč. Podrobosti na tel. 603 142
029. (2211)
• PRODÁM letiště,180 x 200 cm, 2 roky staré.
Původní cena 19.600,- Kč, prodám za
6tis.Kč. Velmi dobrý stav. Tel.: 604 190 642.
(2212)
Teplice − Trafika u nemocnice − Duchcovská ul.
− Prodejna knih RBP − Masarykova 180, Trnovany
3 - HRAČKY-KOČÁRKY
− Turistické inf. středisko − Krupská ulice
− PROSETICE − Plynárenská 291, Dětský bazar Andrejka
Ústí nad Labem − ZOO centrum − Vaníčkova 31
Ústí nad Labem − Trafika − Pivovarská 4 (pod vanou)
Vážení čtenáři,
text Vašeho inzerátu nám zašlete napsaný na kupónu k bezplatnému podání inzerátu, který je otištěn na této
stránce. V případě, že nechcete, aby Vaše adresa byla v textu inzerátu otištěna, napište ji odděleně. V takovém
případě Vám všechny odpovědi zašleme poštou za jednorázový poplatek 50 Kč. Pozor: u inzerátů v rubrice
„Seznámení“ adresu, telefon ani jiné kontaktní údaje neotiskneme. Ceny inzerátů podnikatelského charakteru,
t.j. inzeráty soukromých podnikatelů a organizací, dle platného ceníku.
Odpovědi na inzeráty zasílejte přímo na adresy uvedené v inzerátech. Není−li adresa v inzerátu uvedena, po−
sílejte odpovědi na naši adresu. Do levého rohu obálky uveďte číslo inzerátu, na který odpovídáte. Vaše odpo−
vědi zašleme inzerujícímu.
Adresy inzerujících nesdělujeme! Těšíme se na spolupráci s Vámi
TEPLICKÉ & ÚSTECKÉ INZERÁTY, Nám. Svobody 42/5, 415 01 Teplice
Kupón k podání soukromého inzerátu z d a r m a !
DĚTSKÝ BAZAR ANDREJKA
výkup, prodej, komisní prodej.
Dětské oblečení na váhu - 1 kg
za 75 Kč, kočárky, autosedačky,
postýlky, kola, ohrádky.
Teplice - Prosetice 607 810 434,
www.andrejka.cz
T023099
TEXT: (vyplňte hůlkovým písmem nebo na stroji)
• PRODÁM kočárek zn. Hoco Austria, 3 kombinace, oranžovo-černý, naf. kola, slída, pytel, vanička. Cena 2.000,- Kč. Můžu poslat MMS. Tel.:
607 237 445. (2301)
• PRODÁM sport. kočárek (golfky) zn. Apollo
Cam. Barva tm. modrá, větší kola, nák. koš, slída,
snadno se skládá. Cena 1.000,- Kč, TP. Tel.: 607
237 445. (2302)
• PRODÁM kočárek trojkomb. Bebetto Super
Kid, béžovo-světle-modrý. V této barvě jediný.
Velmi pěkný a v perf. stavu. Záruka do 02/2008.
Součástí je taška na miminko, taška na rukojeť,
moskytiera, košík. Cena 3.000,- Kč. Tel.: 775 664
699. (2303)
• PRODÁM dět. autosedačku do 18kg, zachovalou, cena 600,- Kč. Tel.: 777 030 919. (2304)
• PRODÁM dětský kočárek. je po jednom dítěti,
nastavitelná trojkombinace, gumová kolečka.
Stav kočárku je dobrý. Pův. cena 4.500,- Kč, nyní
500,- Kč. Tel.: 731 333 064. (2305)
• PRODÁM golfky Baby Dreams Rider, modrošedé barvy, polohovací opěrka zad i nohou, are-
tace kol, bezp. 5 bod. pásy, lehce odnímatelné
madlo, nánožník. Velký nákup. košík. Váha jen
8 kg. Po 1 dítěti, 100%stav. Přidám pláštěnku. PC
3.900,- Kč, NC 1.700,- Kč. Foto emailem. Tel.: 604
236 028. (2306)
• PRODÁM ohřívačku Petra Electric pro rychlý
a bezpečný způsob ohřívání mléka nebo jiné potravy s regulátorem teploty. Barva fialová. Krátce používaná PC 750,- Kč, NC 190,- Kč. Foto emailem. Tel.: 604 236 028. (2307)
• KOUPÍM kočárek Quinny Zapp, stačilo by i do
září. Tel.: 777 131 556. (2308)
• PRODÁM sportovní kočárek zn. Hauck, modrý,
sklopný i na ležení, velká kola, skládací, prací potah, ve velmi dobrém stavu. Cena 500,- Kč. Tel.
604 782 130 (Tce). (2309)
• PRODÁM autosedačku pro dítě s homologací
9/36kg, fixace autopásu, výsuvná opěrka hlavy
i s pásem (roste s dítětem), rozložitelná na podsedák, 1.350,- Kč. Tel.: 608 036 466. (2310)
• PRODÁM dřevěnou postýlku na panenku nebo velké plyšáky, vyrobená na zakázku rozměry
d. 83 x š. 45 x v. 50, cena 300,- Kč. Tel.: 736 653
419. (2311)
• KOUPÍM kočárek Quinny Zapp v jakékoliv barvě, za nabídky předem děkuji. Tel.: 777 131 556.
(2312)
• PRODÁM kolébku s nebesy - nová 2.300,- Kč.
Tel.: 777 810 616. (2313)
Adresa a telefon: (bude otištěno jako součást inzerátu)
Podpis:
Tento díl vyplňte jen v případě, že Vaše adresa nemá být otištěna v textu inzerátu.
Jméno a adresa: (nebude otištěno)
Podpis
T0233069
!
Osobní inzeráty můžete posílat formou SMS na tel.: 602 427 600
nebo e−mail: [email protected]
U seznamovacích inzerátů nutno udat kontaktní adresu (nebude zveřejněna),
na kterou zašleme odpovědi na váš inzerát, pokud si je nevyzvednete osobně
v redakci. Bez uvedení adresy nebude seznamovací inzerát uveřejněn.
!
Měsíčník TEPLICKÉ & ÚSTECKÉ INZERÁTY – příjem inzerce soukromé i podnikatelské v redakci na
Nám. Svobody č. 42/5 v Teplicích pondělí až čtvrtek od 7 do 16 hodin, pátek od 7 do 14 hodin
Měsíčník Teplické a ústecké inzeráty dostanete vždy v redakci Teplických a ústeckých
inzerátů, nám. Svobody 42/5, Teplice, v Turistickém informačním středisku, Krupská ul.
č. 3, Teplice a v Informačním středisku města Ústí n. L., Hradiště 9, Ústí n. L.
Máte zájem dostávat měsíčník Teplické a ústecké inzeráty pravidelně?
Informace o předplatném na telef. č. 417 534 206
www.katalogtep.cz
www.infocz.de
PODNIKATEL… POZOR!
Vyuûijte moûnosti z·pisu zdarma!
Kontakt: 775 646 267 (p. Ji¯Ì Richter)
• PRODÁM hrazdičky, odstrkávadlo, kolotoč.
Tel.: 777 810 616. (2314)
• PRODÁM přebalovací pult na vanu - 450,- Kč.
Tel.: 777 810 616. (2315)
• PRODÁM přebalovací pult dřevěný s úložným
prostorem - 1.950,- Kč. Tel.: 777 810 616. (2316)
• PRODÁM cestovní postýlku - 950,- Kč. Tel.: 777
810 616. (2317)
4 - ODĚVY
• NABÍZÍM dívčí oblečení vel. 130/150: trička, tílka,
svetry, kalhoty, sukně kr. atd. Vše moderní, kup.
v butiku. 500,- Kč - balík. Tel.: 605 538 107. (2401)
• NABÍZÍM sadu znač. moderního oblečení po 1
dítěti, vel. 0-7 měsíců, vše v perf. stavu - dupky,
košilky, trička, overaly, kabátky, kaťata atd. 800,Kč. Tel.: 605 538 107. (2402)
• PRODÁM těhotenské oblečení pro silnější maminku vel. L - XL - XXL, módní džínové a manžestr. lacláče, kalhoty, sukně, halenka cípatá
a tunika. Tel.: 604 356 200. (2403)
• PRODÁM dám. oblečení vel. 38-40. Málo nošené módní halenky, sukně, kostýmky, saka, levně od 20,- Kč. Nabídka platí stále. Tel.: 728 949
777. (2404)
• PRODÁM pánskou vestu Merino bez rukávů
vel. 52-54 s kapsami. Pův. cena 1.350,- Kč, nyní
900,- Kč. Nepoužitá! Tel.: 417 884 857. (2405)
• PRODÁM dámský antracitově černý kabátek
z flauše (kvalita), délka pod zadeček, s kapucou,
zapínání na zip vel. 42-44. Je jako nový, skoro
nenošený, zakoupen v butiku za 1.050,- Kč, nyní
sleva na 300,- Kč. Vhodný na tuto mírnější zimu
nebo jaro + podzim. Tel.: 737 756 500. (2406)
• NA MIMNKO nabízím kojen. výbavičku od nejmenších vel. to je 0-6 měs., košilky, body, dupačky, kalhot., trič., overál., atd. Vše 800,- Kč,
krabice věcí 100% stav. Tel.: 736 684 923. (2407)
• NABÍZÍM pěknou teplou termokombinézu
s kapucou, kožíškem na 3-7 měs., 250,- Kč, možno zaslat. Tel.: 377 265 851. (2408)
• NABÍZÍM kojeneckou výbavičku, spíše neutrální oblečení vel. 58/68, sladěné do barev, vše od
nar., body, košilky, dupačka, soupr., kal., čepičky,
kabátky, pyžama atd. Rozumná cena. Tel.: 604
782 643. (2409)
• PRODÁM ač nerad pán. kožený kabát velur,
tm. hnědý, vel. 52-54, nenošený. PC 9tis.Kč, nyní
4tis.Kč. Nevhodný dárek - ztloustnul jsem. Tel.:
723 466 140. (2410)
• PRODÁM Replay - Diesel oblečení NOVÉ, něco
pánské a něco dámské: jeansy, boxerky, teplaková souprava, tričko s kratkým a dlouhým rukávem, mikina, boty, bunda, košile, sako, hodinky,
voňavku-starší kolekce! Moc pěkné! Tel.: 604
328 512. (2411)
• PRODÁM oblečení na CROS i něco ENDURO!
Helma, brýle, chránič krku-hrudi-kolen-ledvinový pas-dres, kalhoty, rukavice, boty, ponožky vysoké, barva černá-červená-bílá-zelená-modrá.
Velikost 30,32,34,36,38, 40!! Děkuji končím!!
Tel.: 604 328 512. (2412)
• PRODÁM svatební kostým, dovoz, zdobený
korál. výšiv., nádherný, vel. 50-52. Levně! Cena
dohodou. Tel.: 724 309 645. (2413)
• PRODÁM levně bílé pracovní pláště, nové, vel.
46-48 za 50,- Kč/ks. Tel.: 724 309 645. (2414)
5 - ELEKTRONIKA
• PRODÁM el. kytaru Fender Stratocaster, Mex
98, páka a zámky Floyd Rose, černá barva, sním.
S,S,HB, pův. cena 21.500,- Kčnyní 12.500,- Kč.
Lux. kufr zdarma. Tel.: 608 251 752. (2502)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 3)
2
PŸJ»ÕME V¡M NA COKOLI
RYCHLE ñ JEDNODUäE ñ V›HODNÃ
20 000 KË ñ 200 000 KË (mÏs. spl. od 700 KË)
ZAMÃSTNANCŸM ñ DŸCHODCŸM ñ
éIVNOSTNÕKŸM (i zaËÌnajÌcÌm)
VÏk ûadatele od 20 do 75 let
Doklady: nezbytnÈ minimum, nenÌ nutn· nemovitost ani partner Ëi ruËitel
POTÿEBUJETE JINOU »¡STKU NEBO RADU?
PORADÕME! POMŸéEME!
T023004
NEVYBÕR¡ME é¡DN… POPLATKY!
VOLEJTE N¡S: 774 369 962, 608 963 369
T026005
kovaný, pěkný, cena 650,- Kč a Nokia 3310 + nabíječka, odblokovaný za 450,- Kč, TP. Tel.: 774
678 449. (2703)
• PRODÁM MT Nokia 5110, 3ks + nabíječky, odblok., zachovalé, lehké ovládání, cena 450,- Kč
a 500,- Kč, TP. Tel.: 732 184 183. (2704)
• PRODÁM mobil SIEMENS MC60 neblokovaný,
foto, USB data kabel-internet, budík + hodiny,
upomínky, kalendář, kalkulačka, stopky, MMS,
hry, programy na CD, 2x nabíječky + pouzdro,
orig. balení + návod, 1.200,- Kč. V záruce, UL.
Tel.: 731 409 984. (2705)
• PRODÁM úplně nové, dvě baterie pro telefon
LG C3300, nepoužité s kapacitou 650mAh Li-Ion.
Obě za cenu 200,- Kč. Zašlu na dobírku. Kontakt
jen SMS! Tel.: 777 643 235. (2706)
• PRODÁM MT Nokia 6101, prefektní stav, cenu
nabídněte...zn. spěchá. Tel.: 724 807 993. (2707)
8 - HOBBY
• PRODÁM plast. reproboxy RH Sound, 8ohm,
400 Wins., špičky 800W, 15 pasák, 1 norma, stáří
1,5r., cena 4200,- Kč. dohoda jistá. Tel.: 608 251
752. (2503)
• PRODÁM minikameru, širokoúhlá, barva,
zvuk, bezdrátový přenos, dosah do 150m, zdroj
220V, jednoduchá montáž, kvalitní monitor za
2.600,- Kč. Tel.: 608 138 279. (2504)
• PRODÁM satelit komplet, vč.paraboly + přijímače, stereo, 2 x scart +Audio L&P vstup/výstup,
500 TV a Rádio předvoleb, dálk.ovládání, displej,
TV modulátor, 100% stav, používaný 1,5roku,
návod, snadná montáž, cena 1.950,- Kč. Tel.: 606
230 001. (2505)
• PRODÁM videoštěnici bezdrátovou barevnou
mikrokameru 2 x 2cm se zvukem, možno i s infra
noční vidění. Kompletní set, vysilač, přijímač 2x
zdroj dosah 300m. Sledování na TV, PC. Cena
2.900,- Kč, nová. Tel.: 777 042 097. (2506)
6 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA
• PRODÁM počítač, proc. 1,2GB, graf. karta32
MB, paměť 384 MB, combo, CD vypalovačka, monitor, tiskárna bar. i čer.nové cartridge), klávesni-
ce, myš, repro, cena 5.000,- Kč nebo cena dohodou. Tel.: 736 666 486. (2601)
• PRODÁM notebook Acer Aspire 3634LMi Procesor: Typ procesoru: Intel Celeron M, Frekvence
procesoru [MHz]: 1600 Dodává se s 256 MB DDR
pamětí (jeden modul), rozšiřitelné až na 2 GB.
Pro Vaše ;data a aplikace je určen 60 GB disk jako optická mechanika byla použitá kombinovaná DVD vypalovací mechanika. Ta umožňuje zápis, přepis i čtení dvou hlavních formátů DVD
disků - DVD+R/RW a DVD-R/RW. Cena 14.500,Kč, pořizovací cena 21.000,- Kč. Tel.: 606 786
867. (2505)
7 - TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA
• PRODÁM MT Nokia 5110, odblok., černá, cena
350,- Kč a Nokia 3410, odblok. velice zachovalá.
Vhodná pro starší lidi, lehké ovládání. Cena
650,- Kč a Nokia 3310 odblok. za 400,- Kč. Tel.:
774 678 449. (2701)
• PRODÁM MT Motorola KRZR, nový, nepoužitý, odblokovaný, od Vodafon. Ušetříte 20% ze
stadardní ceny. Tel.: 608 974 535. (2702)
• PRODÁM MT Nokia 3410 + nabíječka, odblo-
Zateplování panelových
domů a budov
Novosedlická 1621, 415 01 Teplice
tel./fax 417 562 135
T0233022
T026029
www.prvni-izolacni.cz
3
• PRODÁM Zlatá kniha praktického lékařství
z r. 1905, kalendáře, knihy lesních zřízenců ČS
1937, vojenské 1959, zdravotní 1962, poštovský
Čechy a Morava 1994. Tel.: 417 835 739, 607 557
429. (2801)
• PRODÁM knihy Babička od B.Němcové, r.v.
1900, 1906, 1944 - 3 kusy. Doktorské - Bilzovo
nové léčení přirozené, vydané 1901, obrázkové Snář z r. 1903. Tel.: 417 835 739, 607 557 429.
(2802)
• PRODÁM vánoční ozdoby, různé druhy starší
nebo vyměním za odznaky atd. Gramofonové
desky, singly, LP naše i cizí, starší 20 let. Tel.: 417
835 739, 607 557 429. (2803)
• PRODÁM starší do r. 1945 a nové 1950 a dál
pohledy měst, vesnic, hlavně Morava, Praha,
Vých. Čechy, Slovensko, cizina, svaté obrázky.
Herce, nové vánoční, velikonoce, Lada, Masaryk.
Tel.: 417 835 739, 607 557 429. (2804)
• PRODÁM čisté pohledy staré Prahy kolem
r. 1850, ofocené z obrazů, ks 50 haléřů. Tel.: 732
824 214. (2805)
• KOUPÍM citeru, harmoniku Weltmeiter, bubínek s palicemi, klarinet, violu, starší housle 4/4.
Tel.: 417 536 553, 721 124 550. (2806)
• PRODÁM orig. obrazy E. Filla r.75 Laben Libochovan. Roul Dufy r.66 Moře a lodě. Jan Zrzavý
r.69 Spící lodě - tempera. Tel.: 607 743 449.
(2807)
• PRODÁM levně knihy: Negativní kalorie 100,Kč - PC 400,- Kč. M. Kellermannová Dělená strava 100,- Kč. R.Doleček Nebezpečný svět kalorií
20,- Kč. Zn.: Již jsem zhubla! Tel.: 724 309 645.
(2808)
• PRODÁM foto stereo obrázky pořízené belplascou a to akty žen za dvojitý obr. v rámečku
10,- Kč. Stereo kukátko na prohlížení, stereokotoučka a kotoučky. Adresa: J.Kalát, Pod Labuťkou 17, 18000, Praha 8. (2809)
• PRODÁM pohádky a další knihy pro děti
a mládež. Také Čtyřlístky a jiné časopisy. Napište
si o seznam. Tel.: 728 655 233. (2810)
• PRODÁM knihy o I. a II. světové válce, odborné publikace i beltrii. Vážným zájemcům zašlu
seznam. Tel.: 728 655 233. (2811)
• PRODÁM Sbírky zákobů ČSR 1920 - 1990. 80
obsáhlých knih. Vhodné pro advokátní nebo
soudní kanceláře. Prodám jen v celku, cena dohodou. Tel.: 728 655 233. (2812)
• KOUPÍM kvalitní knižní pozůstalost, beletrii,
odbornou literaturu i časopisy. Knihy o vojenství, staré technice, dějinách řemesel a průmyslu.
Zajímá mě místopis Čech, Moravy a Slovenska,
staré kroniky, dějiny hradů a zámků, mapy, adresáře, turistické průvodce, rovněž pohlednice,
staré fotografie a mapy. Solidní jednání a platba
v hotovosti. Děkuji předem za nabídky. Tel.: 728
655 233. (2813)
• PRODÁM prof. Jandy Přírodopis - I až IV (19131917), obsáhlé dílo, polokož. zdob. vazba, pěkný
stav, vhodné jako reprez. do knihovny. Cena za
komplet 3.200,- Kč. Tel.: 728 101 274,
[email protected] (2814)
• PRODÁM Hromas, Lochman, Macourek: Lovecké trofeje českých zemí (SZN 1974, váz. ob.
260,- Kč). Též mohu zaslat seznam knih lesnické
a myslivecké literatury. Tel.: 728 101 274, [email protected] (2815)
• PRODÁM Seten - Dva divoši, Verne - Lodivod
dunajský dále od obou autorů řada knih předvál. i povál. vydání. Seznam zašlu. Tel.: 728 101
274, [email protected] (2816)
• PRODÁM fabrioius - Vzpomínky staré paruky
(životopis Carla Goldonino) a jiné životopisné
knihy. Seznam zašlu. Tel.: 728 101 274. (2817)
• PRODÁM Benický V. - Slovenské jeskyně (1950,
hlubotisk. fotopříloha, velký formát, slušný stav,
180,- Kč). Též mohu zaslat seznam místopisné literatury Čech, Moravy a Slovenska vč. map. Tel.:
728 101 274, [email protected] (2818)
• SBĚRATEL koupí hračky vyr. v r. 70-90 letech
na bowdenový kabel a baterii, viz. Tatra, traktor,
autobus, Škoda, Wartburg, Liaz atd. i poškozené
na díly a setrvačník. Přijedu. Tel.: 737 124 361.
(2820)
• KOUPÍM různé starožitné hodiny i v dosti špatném stavu i části od hodin, stroje, skříňky atd.
Nabídněte sběrateli. Tel.: 732 622 362. (2821)
• KOUPÍM pohledy SČ kraje. Hlavně ocením pohledy Teplice, Bílina. Most a Ústí nad Labem, Děčín do
r. 45-50. Tel.: 417 885 616, 606 957 179. (2822)
• KOUPÍM pohledy s tématikou vláčky, nádraží,
továrny, auta atd. do r. 45-50. Tel.: 417 885 616,
606 957 179. (2823)
• KOUPÍM staré visací zámky, železné, plechové,
mosazné s klíčem i bez klíče. Děuji zaplatím. Tel.:
417 885 616, 606 957 179. (2824)
• KOUPÍM Napoleonské války - výstroj, výzbroj,
znaky i poškozené atd. Obrazy, litografie, odbornou literaturu k tomuto tématu. Platí stále.
Tel.: 604 542 128. (2819)
• KOUPÍM polyfón nebo jiný hrací stroj na plechové desky, flašinet, orchestrion, gramofon
s troubou aj. hrací strojky. Koupím plechové hrací desky. Tel.: 417 885 616, 606 957 179. (2825)
• KOUPÍM věci a předměty týkající se Teplic starých Teplic: porcelán, sklo, knihy, obrazy, časopisy, mapy do r. 1945. Tel.: 417 885 616, 606
957 179. (2826)
• KOUPÍM staré hodiny a vše od hodin. Tel.: 417
885 616, 606 957 179. (2827)
• KOUPÍM porcelán, těžítka, mince, hodiny,
šperky, mlýnky, nábytek, zbraně, harmoniky,
housle, sklo, psací a šicí stroje a jiné starožitnosti. Tel.: 728 288 438. (2828)
• PRODÁM Údržba a opravy vozů ŠKODA
100,100l,110l,110LS,110R, vydání 1988, Vincenc
B. Publikace ve velmi dobrém stavu. Cena 200,Kč. Možno na dobírku. Tel.: 723 116 246. (2829)
• KOUPÍM poštovní známky, staré dopisy, korespondenční lístky, pohledy z období válek, místopisné pohlednice do r.1950, staré účty. Tel.: 475
226 148. (2830)
• KOUPÍM vaše starožitnosti brilianty, granátové šperky, hodinky, mince, sošky, obrazy, nábytek, nádobí, vázy a jiné platba ihned za vaše ceny. Tel.: 732 247 332. (2831)
• KOUPÍM autíčka (hračky) dělaná na sertvačník
z 70. - 90. let, české výroby (nákladní, osobní,
dodávky atd.) i poškozené na díly. Sběratel - přijedu. Tel.: 737 124 361. (2832)
• PRODÁM etikety různé státy, zámoří, Evropa,
prodám levně ze zdravotních důvodů. Tel.: 472
743 588. (2833)
• PRODÁM knihu Ústí n/L, od středověku po
současnos. předválečné vydání, brožovaná, kresby,
fotografie,
demografické
údaje,
autor F.Pinc.111 stránek, dobrý stav, cena 400,Kč. Tel.: 724 250 886. (2834)
• PRODÁM náboženské: Bible svatá 1910, starý
i nový zákon podle roku 1613, Kristus můj život
z r. 1921 pro řeholnice - Nový zákon z r. 1947. Pohledy - malé obrázky, další modlit. knížečky. Tel.:
417 835 739, 607 557 429. (2835)
9 - AUTO-MOTO PRODEJ
• PRODÁM OA Opel Tigra 1,4, perleťová modř,
sportovní kupé, max. rychlost 190km/hod. SBS,
el. okna, radio, serv. knížka, perfektní stav
i vzhled. Cena dohodou (cca 109tis.Kč). Tel.: 731
194 512. (2901)
• PRODÁM Fiat Uno 1.5 ie odhláš., červená metal., skorodovaný prahy, blatník, pojízdný, motor vynikající stav, střešní okno, r.v. 87. Náhr. nové prahy u L.P. blatníky v ceně, 6.000,- Kč. Tel.:
607 743 449. (2902)
• PRODÁM Jawa 350 - 640 - 1994. Výborný stav,
cena 25.000,- Kč. Dále prodám motor Jawa 640,
r.v. 1994, cena 5.000,- Kč. Tel.: 777 534 804.
(2903)
• PRODÁM levně ND pro Š 120L, zadní sklo +
těsnění, startér, alternátor, přední a zadní osvětlení. Tel.: 417 537 355. (2904)
• PRODÁM Opel Vectra 2,0 i s doklady, r.v. 1994
v plné výbavě, cena dohodou. Tel.: 603 885 734.
(2905)
• PRODÁM Š 105, r.v. 87, garážovaná, 1.majitel.
Tel.: 724 690 311. (2906)
T02
NABÍZÍME
• velký výběr trendy oblečení od 0−5 let značky:
COCCODRILLO, PRINCE OLIVER, NATTOU aj.
• kojenecké výrobky značky: AVENT, NUBY, BEBÉ CONFORT aj.
• potřeby pro batolata značky: NATTOU, SASSY,
TINY LOVE, TAF TOYS A FISCHER PRICE
KDE NÁS NAJDETE?
ulice U NÁDRAŽÍ 945/15 v TEPLICÍCH (NAPROTI CK FISCHER)
OTEVÍRACÍ DOBA: Po−Pá 9.00−18.00 hodin
So 9.00−12.00 hodin.
Tel.: 606 666 022, 737 808 316
PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ S MILOU OBSLUHOU SE TĚŠÍ NA VAŠI NÁVŠTĚVU
T0233080
KonÏvova 111,
Krupka, PS» 417 42
tel.: 608 200 851
PODLAH¡ÿSK… STUDIO
H·na Frantiöek s.r.o.
KOBERCE, PVC, PLOVOUCÕ PODLAHY,
éALUZIE, KANCEL¡ÿSK› N¡BYTEK
⁄KLIDOV… PR¡CE
P˘jËovna ËistÌcÌch stroj˘, ËiötÏnÌ koberc˘ a ËalounÏnÌ + autointeriÈr˘,
chemickÈ ËiötÏnÌ objekt˘ a konstrukcÌ vËetnÏ st·l˝ch ˙klid˘.
Konzultace a poradensk· sluûba zdarma
PouûÌv·me profesion·lnÌ ËisticÌ, mycÌ a leöticÌ
stroje ROTOWASH professional firmy Lux International AG,
pro r˘znÈ typy podlahov˝ch krytin.
Tel.: 775 34 14 16
www.vybaveni-interieru.cz
• PRODÁM Š Octavii 1,6, r.v. 2001, černá metal.,
výbava ambiente, alu + zimní kola, CD (MP3),
defendlock, najeto 105.000km po výměně rozvodů. Cena 190.000,- Kč. Tel.: 603 956 869.
(2907)
• PRODÁM VW Transportér 19 TD, r.v. 1995, 3
místa TZ, ZT dlouhá verze. Dobrý stav, cena
69.000,- Kč. Při rychlém jednání sleva, tm. modrý. Tel.: 606 651 037. (2908)
• PRODÁM auto Ford Focus, combi, 6 let staré,
modré. Cena 59.000,- Kč. Adresa: P.Svoboda,
Přítkovská 1637, Teplice, 5.patro. (2909)
• NA FORD Transit prodám převodovku, starter,
nádrž, TP. Tel.: 603 306 034. (2910)
• NA AUDI 80 vejce prodám ND, okna, dveře,
motor, nárazníky aj. Tel.: 603 306 034. (2911)
• PRODÁM Fiat Regata na ND, bez TP, SPZ. Koroze, bez baterie, vadná benz. hadice, drhne
brzd. pakna. Motor dobrý za 3tis.Kč. Tel.: 723
147 381. (2912)
• PRODÁM maringotku 7,5/2,5 ložnice, obývák,
kuch. linka, lednice, PB, splach. WC, el. rozvody,
bojler, cena 85 tis. Kč. Vlastní odvoz. Tel.: 608
138 279. (2913)
• PRODÁM motor na Peugeot 205, obsah 1.1 za
1.000,- Kč. Tel.: 608 420 110. (2914)
• PRODÁM Nissan Primera 1.6 Hateback, černé
bravy s papíry, STK a emise do 7/07, r.v. 95, bouraná na předek, motor o.k., ND nebo v celku za
5.000,- Kč. Tel.: 604 675 727. (2916)
• PRODÁM Peugeot 406 1.8 16V, r.v.95, 2 x air-
T026100
bag, servo, central DO, el.okna, el.šíbr, kódové
zapalování, orig. radio, zelená metalíza,
naj.180000 km, STK 4/07, cena 70.000,- Kč, foto
mailem: [email protected], tel. 604 526
813. (2917)
• PRODÁM Ford Escort 93, bílá barva, ramena,
tlumiče atd., levně. Tel.: 774 878 565. (2915)
• PRODÁM na Ford Escort 1,6 rok 1980, cupé,
před. + zadní světla + blinkry v černé barvě, obě
zrcátka stříbrné barvy zadní sklo, přední sklo, kola 2/ks 14/155 šípy 90% vzorek a 2/ks 14/155 klasický vzorek 90% vzorek, startér, karburátor vše
funkční a zachovalé. Mám i doklady platnost
STK + EMI do 04/2008 + STK a štítky. Tel.: 723 558
615 aneb E-Mail: [email protected] Volat NON
- STOP. (2918)
• PRODÁM doklady na OV Ford Escort 1,6 kupé
stk + emi 04.2008 + SPZ a štítky, vel. a malý TP,
vše komplet jen za minimální cenu 1.000,- Kč.
Tel.: 723 558 615, e-mail: [email protected]
Volat možno NON STOP. (2919)
• PRODÁM Kawasaki ZX6R, r.v. 00, ve velmi pěkném stavu, udržovaná, černá, černé plexi, nová
zadní pneu Michelin Pilot, r. 06-výměna destiček
+ náplní, filtrů, svíček, jetá pouze na plnou syntetiku, bezproblémová, STK do 7/2007, najeto
45.800 km, cena 110.000, -Kč, foto mailem, Brno.
Tel.: 777 591 300, [email protected]
(2920)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 4)
vyst¯ihnÏte si vizitku
1. opravna výfuků
Rychloservis
Autodíly
maloobchod − velkoobchod
T0233095
VÝRAZNÉ SLEVY
TP − Nákladní ul.
UL − Pekařská 11 (vedle Auto Kelly)
Po−Pá 8.30−17.00, So 8.30−12.00 hodin
Tel.: 777 249 446, 602 249 446
PODL
AH ÁŘS TV Í
PODLAH
Zbyšek Slunéčko
Provádíme: PVC
Krytina − koberce
Korek
Plovoucí podlahy
Parkety
Žižkova 26/244
Renovace − opravy
417 03 Dubí 3
Tel./zázn.: 417 572 482
Palubky
Mobil: 603 935 241
Prkna
T02133045
kancel·¯sk˝ n·bytek
kuchynÏ
vestavÏnÈ sk¯ÌnÏ
ûidle
...a za spokojenost Vám ručíme
T0233046
Teplice - ⁄stÌ n. L. - DÏËÌn
Marek Sabau
volejte 608 277 427
e-mail: [email protected], www.abms.cz
T0233063
KOMINICTVÍ POKORNÝ − FICTUM
Jaromír FICTUM • František POKORNÝ
•
•
•
•
•
•
čištění komínů
vložkování
předběžné prohlídky
kolaudace
prohlídky a revize kamerovým systémem
měření emisí
T026056
Originální výfuky za ceny druhovýroby
Oleje TEXACO za velkoobch. ceny
MONTÁŽE VÝFUKŮ A PROHLÍDKY ZDARMA
NA POČKÁNÍ: VÝFUKY, OLEJE, KOTOUČE
DESKY, OPRAVY VÝFUKŮ, ČEPY
Havířská 1000
415 01 Teplice
tel.: 417 564 195
mobil: 606 486 046
e−mail: [email protected]
www.kominy−pokorny.cz
• PRODÁM Ford Orion 1.4, zelenomodrá metalíza, rok výr. 92 + 4 kola navíc, 18.000,- Kč. Tel.:
724 132 962. (2921)
• PRODÁM Honda MTX 125R, velké Enduro,
bez TP a SPZ, zadřený píst, oprava. 4.000,- Kč, r.v
91, cena 7.500,- Kč. Tel.: 775 927 525. (2922)
• PRODÁM brzdové destičky na vůz Tavria
(ZAZ), nové originálně zabalené. PC 400,- Kč, NC
275,- Kč. Tel.: 604 236 028. (2923)
• PRODÁM Peugeot 306,1.9 D, r.v. 99, 5dv., najeto 122 tis. km, modrá met., centrál, alarm, pager, imobilizér, airbag, rádio. Hezký vůz. Cena
110 tis.Kč. Dohoda. Tel.: 732 826 862. (2924)
• PRODÁM MCC Smart 0,6i T, 40kw/55PS, naj.:
87tis. km., r.v. 00, žlutočerná b., ABS, ESP, 2 x airbag, el. okna, tiptronic, radio, central na DO, TK
+ EM do 1/08, spotřeba 3,5l/100km,
cena105tis.Kč. Tel.: 777 069 917,TP. (2925)
• PRODÁM Peugeot 307 1.6 HDI v záruce, do roku 2008! 80kw/110PS stříbrná met. Tempomat
aut. klima. Výbava EXCUTIVE PACK. Předváděcí
vůz z Paříže. Max. výbava Top stav!!!! Pův. cena
668.000,- Kč, nyní 365.000,- Kč. Tel.: 602 681 517.
(2926)
• PRODÁM náhradní díly.Fiat Ducato, Peugeot
Boxer, J5. Citroen Jumper, č 25. Doklady, motor,
převodovka, poloosy, náprava, řízení, výfuk.
atd., velmi levně. Tel.: 739 271 199. (2927)
• PRODÁM Škodu 130L, 5kvalt, červená, po GO,
nové letní pneu + zimní. NUTNO VIDĚT! Cena
10.000,- Kč. Tel.: 724 060 664. (2928)
• PRODÁM Mercedes 200 WDB 12 30 20, diesel,
r.v.1969, černý, platná technická i emise, cena
8.000,- Kč, sleva možná. Tel.: 721 190 685. (2929)
• PRODÁM Volvo 460 1.9 TD 66kW r.v. 1996. Najeto 185 tis km. Výbava: ABS, airbag řidiče, manuální klimatizace, dálkový centrál, kompletně
v elektrice, vyhřívaná sedadla + zrcátka, dělená
zadní sedadla, originální autorádio. Dobrý stav.
Cena 82.000,- Kč cena k jednání. Tel.: 776 570
111. (2930)
• PRODÁM sadu ALU kol na Fiat zn. DEZENT, 4
x 98, 7J x 15, ET 38 s pneu 205/50 R 15. Slušný
vzorek. Cena 6.500,- Kč. Tel.: 774 079 394. (2931)
• PRODÁM OA zn. Hyundai Lantra 1.6 GLS,
combi, r. v. 1996, 2 x airbag, el. okna, centrál, hagusy, modrá metal., servisní knížka, nová STK,
servo řízení, najeto 118900 km, el. zrcátka, polohovací volant. Cena 58.000,- Kč. Tel.: 774 079
394. (2932)
• PRODÁM OA zn. Fiat Bravo 1.8 16V, r. v. 1996,
stříbrná metal., 2 x airbag, el. okna, centrál, servo, ABS, servisní knížka, el. šíbr, najeto
151500 km, nová STK. Cena 64.000,- Kč. Tel.: 608
164 348. (2933)
T0233009
T0233059
ruční čištění exteriérů a interiérů
Tel.: +420 417 88 50 73
Objednávky: 603 443 214
Adresa: Teplická 221/8
417 01 Duchcov
tel.: 417 835 491
Provozní doba:
Po−Pá: 9.00−16.00
T0233062
široký výběr brýlových obrub dioptrických i slunečních
kompletní nabídka brýlových čoček
doplňkový prodej pouzder, čistících prostředků, lup a dalšího
odborné přeměření zraku
NOVĚ APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK (obj. na tel.: 417 835 491)
T0233084
PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO KUPONU VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ A PRVNÍ APLIKACE KONTAKTNÍCH
ČOČEK V HODNOTĚ 500,− ZDARMA. AKCE PLATÍ OD 13.ÚNORA DO 30.DUBNA
VŠE, CO POTŘEBUJETE PRO STAVBU
VÝROBA A MONTÁŽ
PLASTOVÝCH OKEN, DVEŘÍ
VELMI ZAJÍMAVÉ CENY
Doprava 100 km ZDARMA
Jateční 1836, 415 01 Teplice, tel.: 417 536 434, 603 862 001, e−mail: [email protected]
• PRODÁM zimních pneu zn. Pirelli Winter 190,
Performance 205/65 R 15. Vzorek min. 5 mm.
Cena za kus 500,- Kč. Tel.: 608 164 348. (2934)
• PRODÁM Ford Escort 1.6 16V, r. v. 1996, 5ti
dveřový, 2 x airbag, klimatizace, automat, centrál, rádio, nová STK, naj. 92325 km, servisní knížka, lehká koroze lemů zad. blatníků. Modrá barva. Cena 39.000,- Kč. Při jízdě hlučí ložisko. Tel.:
723 060 014. (2935)
• PRODÁM ALU kola originál Opel 5 1/2 J x
14(Ronal), 4 x 100, ET 49, s pneu 195/60 R 14. Cena 4.600,- Kč. Tel.: 723 060 014. (2936)
• PRODÁM osobní vůz BMW 735i, benzin. motor 3600ccm, r.v.2002, najeto 99.000 km, první
majitel, pravidelný servis. serv. knížka, nehavarované, plná výbava vč. aktivního vyhledávacího
systému SHERLOG.K nahlédnutí v „XCAR Luxury
Most (WWW.XCAR.CZ). Pořizovací cena přes 3
mil.Kč - nyní za 799.000,- Kč. Tel.: 605 204 314.
(2937)
• PRODÁM Daewoo Lanos, r.v. 2000, 3 dveř.
stříbrná metalíza, zimní pneu + letní na alu diskách, garážovaný, výborný stav, cena 80.000,- při
rychlém jednání sleva! Tel.: 608 339 382. (2938)
• PRODÁM zadní světlo na Ford Escort, Ren-Clio
a Fiat Tempra, přední mlhovku na Alfu 33, nové
přední světlo Valeo na Seat Marbella, přední blikače na VW T4. Vše velmi levně, skoro zadarmo.
Tel.: 603 705 112. (2939)
• PRODÁM Fiat Ducato, Peugeot Boxer, J5, Citroen Jumper, c25. Doklady, motor, převodovka,
poloosy, náprava, řízení, výfuk. atd., velmi levně.
Tel.: 739 271 199. (2940)
• PRODÁM pět kusů al.kol na Škoda Octavia jako nová nepoškrábaná, rozměr 205/60/15, rozteč [email protected]@100 jsou obutá na letním pneu, cena
13.000,- Kč. Tel.: 728 513 667. (2941)
• PRODÁM dva kusy Moped Stadion Š-11, ŠS-22
oba motory výbrus + go, cena za jeden 10.000,Kč za oba výrazná, sleva. Tel.: 728 513 667.
(2942)
• PRODÁM Nissan Primera 1,6 Hatcback, černé
barvy, s doklady, STK a Emise do 7/07, r.v. 95,
bouraný, motor o.k., na ND nebo vcelku za
5.000,- Kč. Tel.: 604 675 727. (2943)
• PRODÁM 1 sadu (8ks) nových brzd. čelisti
zn. Knott pro přepravníky os. aut. Cena za sadu
1.600,- Kč, šíře pakny 50mm. Tel.: 776 752 047.
(2944)
• PRODÁM Škoda 130L, typ M, r.v. 86, STK
07/07, nová baterie, radio, taž. zař., velmi dobré
obutí, plně funkční, cena 4.000,- Kč, dohoda.
Tel.: 731 704 040. (2945)
T0233002
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 6)
AUTOLAKOVNA
2604916043
VÃäÕN
TEPLICE, are·l Trizonu
(vjezd z N·kladnÌ ul.)
www.auto-lakovna.cz
Tel.: 736 211 000
4
Mizející tvář Teplic
Kdysi jsem rozmlouval s jed−
ním zahraničním návštěvníkem,
umělcem, hostujícím ve všech
větších městech evropských ze−
mí a řeč přišla i na obligátní otáz−
ku: Co vás v Čechách nejvíce
zaujalo? Odpověděl, že je
okouzlen naší starou architektu−
rou a k mému určitému překva−
pení dodal, že si ji může skuteč−
ně prohlédnout a vyfotografovat.
Na můj dotaz proč by nemohl
a vždyť za historickou architektu−
rou se jezdí i do jiných zemí, do
celého světa, mi svojí odpověď
blíže vysvětlil. U nás dosud ne−
jsou pohledy na historické budo−
vy rušeny nesčetným množstvím
vozidel parkujících v jejich bez−
prostřední blízkosti a jejich hlav−
ní krása − nádherně řešená prů−
čelí a fasády nejsou zastíněny
plochami reklam, poutačů a vše−
lijakých bilboardů.
Krupská ulice patří mezi nejatraktivnější části lázeňského města.
Od chvíle našeho setkání ubě−
hla už řádka let a já si, když pro−
cházím zejména centrem Teplic,
na náš rozhovor a na jeho slova
často vzpomínám. Určitě by
JEDETE NA HORY NEBO K MOÿI?
www.kn-optik.cz
KN OPTIK, U N·draûÌ 1763/5a, Teplice
tel.: 417 534 645, 606 846 614
T023085
NOV… KOLEKCE
SLUNE»NÕCH BR›LÕ
NA ROK 2007
JSOU JIé PÿIPRAVENY
dnes byla odpověď mého hosta
na moji otázku zcela jiná.
V množství reklam hyzdící histo−
rické budovy jsme tzv. vyspělý
a prosperující svět určitě dostihli.
Nebudu uvádět žádné konkrétní
příklady z našeho starobylého
města, soudný člověk se umí
rozhlédnout sám a sám si udělat
na stav věci samostatný názor.
V tomto okamžiku zcela přehlí−
žím i fakt, že v určitých případech
jsou jakýmsi ekvivalentem tun
reklamních letáků, které mnoho
lidí po otevření poštovních strá−
nek okamžitě bez přečtení hází
do odpadkového koše. Jednu
věc si však dovolím tvrdit s na−
prosto stoprocentním přesvědče−
ním. Žádný architekt nenavrho−
val své stavby s vědomím, že
někdy v budoucnu budou na je−
jich zdech dlouhodobě viset vše−
lijaké cizorodé prvky, různé
plachty, obří nápisy a fotografie
o ploše několika čtverečních
metrů a naprosto zásadním způ−
sobem měnit jejich tvářnost. Ar−
chitektura je umělecká kategorie
a nadevší pochybnost patří do
kulturního odkazu vedle maleb,
grafiky, soch, ale také hudby, li−
terárních děl a dalších. Máme
zde jednotlivé budovy chráněné
jako památkové objekty, jsou tu
ale i památkově sledované
a chráněné městské a přírodní
celky. Proto si dovolím malý pří−
měr. Snesli bychom např. kdyby
při naší návštěvě obrazové gale−
rie visel přes obraz, na který
jsme se přišli podívat, hadr, který
si tam paní uklízečka dala usušit,
když dovytírala podlahu? Asi sot−
va. Pohlíželi bychom na tento
fakt jako na naprosté kulturní ig−
noranství. A přece je to také re−
klama − zde se pracuje, zde se
udržuje čistota! Možná trochu
přehnané, připouštím. Reklamní
plachty na budovách však toleru−
jeme i když to jsou v mnohých
případech také takové, většinou
veřejnosti přehlížené hadry,
i když jsou někdy také projevem
kulturního barbarství a ignoran−
ství. Možná by neškodilo, kdyby
si někteří podnikatelé uvědomili,
že reklamou prezentují i svoji
kulturní úroveň a že v reklamě
platí jedno zlaté pravidlo − méně
je někdy více. I reklama může
mít nejrůznější formy a nemusí to
vždy být poutač větší než nádra−
ží. A možná by neškodilo, kdyby−
chom i my, občané svého města,
poněkud více vnímali prostředí
kde žijeme nejen jako místo kde
si kupujeme rohlíky k snídani, ale
i jako kousek světa, které nás
duchovně obohacuje, vytváří po−
cit domova, a kterým se můžeme
před druhými pochlubit.
(jk)
T028002
PRIOR IK, a. s.
nám. Svobody 2937
Teplice
SVĚT DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE
nabízí
zpracování fotografií z filmů a digitálních médií
až do rozměru 30x45
expresní zakázky do 30 minut
dokladové fotografie na počkání
široký sortiment alb, rámečků a filmů
AKČNÍ CENOVÁ NABÍDKA FOTOGRAFIÍ
BLIŽŠÍ INFORMACE V PRODEJNÁCH
T026032
Expresní zpracování fotografií již do 30 min.
Masarykova 6/362, Teplice • Krupská 2, Teplice
TĚŠÍME SE NA VÁS V PRODEJNÁCH
Ke každé fotozakázce dárek zdarma
dle vlastního výběru.
ALBUM, nový FILM nebo ZVĚTŠENINA
V Z-ELTEXU koupíte počítač za 10.000,-Kč !!!
Prodejna Z−ELTEX elektronika na Tržním náměstí vedle ulice 28. října v Tepli−
cích nabízí TV,DVD, KAMERY, DOMÁCÍ KINA, LEDNICE, PRAČKY, SPORÁKY,
DIG. FOŤÁKY a nově i POČÍTAČOVÉ SESTAVY za velice příznivé ceny!!! Firma
zajišťuje záruční i pozáruční servis TV, audio, video, dopravu zboží v den nákupu
a parkování u prodejny. Vše je možné zakoupit na výhodný splátkový prodej přes
Home Credit. Přijďte se přesvědčit a navštivte prodejnu Z−ELTEX elektronika.
Akční nabídka
Plovoucí podlahy, dřevěné, korkové, bambusové, ale i PVC, koberce, dále dře−
vomateriály a podlahovou chemii − to vše najdete v podlahářství Branda. V únoru
zde také pokračuje akce, která vám nesmí uniknout − až 50% slevy na montáž pod−
lah. To vše a ještě více na tel. 777 017 027, 417 881 370 nebo na adrese Duch−
covská 947 v Teplicích.
Z Welly je Schwarzkopf
Změna je život, tak zkuste změnu spolu s kadeřnictvím Schwarzkopf professio−
nal na nám. E. Beneše v Teplicích, kde díky změně na Vás čeká profesionální kos−
metika Schwarzkopf a v nabídce i nová kosmetická řada OSIS za výhodné ceny. Ví−
ce informací na tel. č. 417 534 345.
Naturcentrum Nová Ves - směr Straky nabízí
Nabízíme do pronájmu
Fauna − krmiva značek First Mate, Happy Dog, české krmivo Fitmin a další,
v prodeji jsou také nové druhy rybiček. Tel.: 721 834 189. Flóra − orchideje již od
150,−Kč, valentýnské dárečky, řezané květiny a mnoho dalšího. Tel.: 606 715 917.
Zkuste navštívit zahradnickou prodejnu a ZOO prodejnu se širokým sortimentem
zboží − neodejdete s prázdnou.
Za českou kvalitou do firmy DRAPS
• volné prodejní plochy v 1. patře OD
o velikosti do 50 m2
• plochy pro reklamu
Kvalitní oblečení pro sport a volný čas od českého výrobce se slevou 30 − 50%
na vybrané druhy zboží, ale také možnost získání mikiny z produkce olomoucké fir−
my zdarma (při nákupu nad 1.000,−Kč). Co víc si zde zákazník může přát? Nevá−
hejte zavítat do značkové prodejny Draps, která se nachází v teplickém supermar−
ketu Kaufland v Bohosudovské ul. Tel.: 417 534 830.
GEUS na čtenáře opět nezapomněl
Knihy Guttenberg
T026030
Největší výběr dětské literatury
U Zámku 14, Teplice
(u zám. parku)
Tel.: 417 533 453, 737 729 167
Firma GEUS Okna a.s. přichází s novou nabídkou. A sice se zimními slevami na
plastová okna a dveře ve výši 39 % též na dřevěná okna a dveře ve výši 15%. Ak−
ce potrvá pouze do 15. března. Zastoupení firmy najdete na Masarykově ul. v Te−
plicích, naproti restauraci Aladdin. Tel.: 417 530 382 (pí. Červenáková).
Akce pro řidiče
T023033
T0233060
Euro pneu Teplice nabízí opravy a renovace ALU, veškeré typy poškození − na
špičkovém strojním zařízení. Výprodej levných pneu, autoservis − LCD geometrie,
protiúčty a nyní 50% sleva na montáže. To vše rychle a kvalitně. Provozovnu na−
jdete v Přestanově (Teplice − Srbice) nebo na tel. č. 777 025 112, 602 288 803.
Velký výběr přírodní medicíny
Leze na Vás něco, jste nachlazení, v depresi nebo si jen chcete "očistit" orga−
nismus? Tak to určitě navštivte Minimarket MUDr. Opjonova , kde mají pro Vás při−
pravenu širokou nabídku čajů, směsí a dalších přípravků přírodní medicíny. Pro nad−
cházející měsíce by nebylo na škodu zkusit něco z přírody. Více na tel. 777 121 564
nebo v prodejně, kterou najdete v Poliklinice Krásné Březno.
KADEŘNICTVÍ − PROFI LINE
Benešovo nám. 358, Teplice
Změna je život.
Zkuste změnu spolu s námi,
z Welly je Schwarzkopf.
Kosmetické ošetření se slevou
Kosmetický salon WALLY najdete v Městských lázních (2. p.) v Ústí nad Labem.
Kromě líčení pro všechny příležitosti, depilace a mnoho dalšího, nyní nabízí 5% sle−
vu na kosmetické ošetření pleti − pozor akce platí od 1. 2. do 31. 3. 2007. Volejte
475 501 199 nebo 776 042 016.
Krátké objednací lhůty
na tel.: 417 534 345
Pozor Valentýn se blíží
Teplice, Tržní nám. 935, tel.: 739 019 591
5
STŘÍHÁNÍ PSŮ VŠECH PLEMEN
KOUPÁNÍ, FOUKÁNÍ, STŘÍHÁNÍ, HOLENÍ
ÚPRAVA VZHLEDU PRO VÝSTAVY
V budově hl. nádraží −
Nádražní náměstí, Teplice.
Tel.: 737 150 067
T023034
KOVOVÉ STAVEBNICE, HRAČKY A MODELY
"Květiny od srdce" v Teplicích − Proseticích na Pražské ul. nabízí velký výběr Va−
lentýnek, čajů, svíček, bonboniér a dalšího dárkového zboží. Pro zahradu zde na−
jdete květináče a hnojiva. Díky kuponu (vizitky v tomto vydání) dostanete na vše sle−
vu 10%. Otevřeno mají denně od 9. do 19. hodin, v neděli do 18. hodin. Tel.: 777
345 941.
Máte zájem být příští měsíc zařazeni v Atlasu slev?
Volejte: 605 262 193, p. Zlámalová
Nová Corsa.
Auto roku 2007 v āR.
Nyní od 249 900 KĂ.
Cítíš se skvĕle. Je nádhernej den a ty se projíždíš ulicemi, pohodlnĕ usazenej za volantem. Motor pijede, svĕtla se natáăej do zatáăek a holky se obdivnĕ
ohlížej. To je den! Sedíš si ve svým fáru a víš, že je to šampion. Právĕ ses dozvĕdĕl, že tvoje nová Corsa získala ocenĔní Auto roku 2007 v āeské
republice; a ty víš proă. C’MON!
*Platí piji výbavĕ se šesti airbagy. Spotijeba 4,6–6,9 l/100 km. Emise CO2: 124–163 g/km.
Jifií Novák, AUTOTIP-servis
autorizovaný dealer OPEL
Q 400 01 Ústí nad Labem - Jateční 6, tel.: 475 211 925 Q 415 01 Teplice - V Lipách 3041, tel.: 417 532 122 Q www.autotipservis.cz
Autotip_v2_278x195.indd 1
• PRODÁM 1 x zadní náprava Renault 5 Super
1.200,- Kč, 1 x zadní náprava Renault 9,11
1.200,- Kč, 1 x zadní náprava Renault 21 1.300,Kč. Tel.: 776 752 047. (2946)
• PRODÁM Škoda Felicia combi rok 11/96 1,3
i MPi, 50 kw, červená barva, stk do 10/08, nové
zimní pneu, olej, kosmetické vady, cena 33
tis.Kč. Tel.: 720 453 622. (2947)
• PRODÁM Honda Civic 1.4, bílé barvy, r.v.1991
je třídvéřová. Alarm, centrál, šíbr. Akorát je potřeba vyměnit výfuk a občas se stane, že nejde
nastartovat, ale do 5 minut zas naskočí. Cena
12.000,- Kč. Rychlé jednání sleva na 10.000,- Kč.
Tel.: 777 131 556. (2948)
• PRODÁM Fiat Brava 1,2 16V, 5dveř. modrý, za-
2/8/07 11:53:28 AM
koup. v ČR 4/2001, 1.majitel, najeto 45tis., radio,
erb.řidič, okna a zrcátka v el., zimní pneu vč.disku, spotř. 5,5l, garážovaný, bezv.stav, cena: 119
tis. Kč. Tel.: 739 654 484. (2949)
• PRODÁM Š OCTAVIA 1.6LX 55kW, r.v.99,
naj.71tis. km, TK do 01/09, stříbr. metalíza, 1.majitel, garážovaná, servis. knížka, výb.stav, 1x airbag, central alarm + DO, kód skla, zámek zpátečky, rádio, taž. zař., šíbr, stř. nosič za 150.000,Kč. Tel.: 607 848 946. (2950)
• PRODÁM Seat Toledo 1.9 TD, r.v.95, šedá metalíza, servo, central DO, radio, křídlo, alu kola,
závěs, 4 x el.okna, el. zrcátka, TK 11/08,
naj.140000, cena 55.000,- Kč, foto mailem: [email protected], tel. 604 526 813. (2951)
AKCE NA ⁄NOR
T023027
Na vybranÈ vozy sleva aû 20 000,- KË
+ navigace ZDARMA!
www.jonycar.cz
Autobazary
Jony Car Teplice,
N·kladnÌ ulice -
10 - AUTO-MOTO KOUPĚ
• KOUPÍM Opel Astra combi TD od r.v. 01, nejlépe stříbra barva, jen v pěkném stavu. Tel.: 723
274 126. (11001)
• KOUPÍM pneu 5,00 nebo 5,25 x 16 s terén. nebo zimní vzorem a motocykl. pneu 3,00 nebo
3,25 x 19. Mohu i měnit za jiné rozměry a ve velmi dobrém stavu. Tel.: 723 274 126. (21002)
• KOUPÍM Jawu 350 (kývačku), panelka, bizon,
pás i horší stav nebo jen díly. Dále koupím Velorex nebo díly. Děkuji za nabídky. Tel.: 602 832
808. (21003)
• KOUPÍM trafo olej, servo olej, LTO, naftu, pokud možno prav. odběr. Tel.: 608 420 110.
(21004)
• KOUPÍM letní pneumatiky nebo kompletní
kola na Trabanta. Tel.: 723 274 126. (21005)
• KOUPÍM předvál. klasické motokolo jakékoliv
německé značky nebo ČZ 98 i ve špatném stavu.
Tel.: 723 274 126. (21006)
• KOUPÍM Citroen Berlingo 1,9D, 5 míst od r.v.
00, stříbrná barva, servisku. Tel.: 723 274 126.
(21007)
Koupím
osobní automobil Škoda
Felicia do roku výroby
1968 k renovaci.
Tel. 0049 35876-41418
800 24 00 00
Silniční a odtahová služba
T026057
Tyršova 95, 417 03 Dubí 3, tel. 417 578 088
Mobil 602 287 065
www.odtahteplice.cz
• KOUPÍM el. motor 4kW 1450 OT/MIN patkový
mez mohelnice do 1.000,- Kč, dobrý hřídel, velkou 60cm 30mm průměr na výrobu pily do 800,Kč. Tel.: 604 839 147. (21008)
• SHÁNÍM na Škodu 1202 STW zadní nárazník.
Tel.: 774 503 785. (21009)
• KOUPÍM Avia 31t s hr. kontaj. sklápěč i speciál, platím okamžitě, od soukromníka nebo podniku. Tel.: 737 415 787. (21010)
• KOUPÍM el. motor 4kW 1450 OT/min., patkový mez mohelnice do 1.000,- Kč, dobrý, hřídel
velkou 60cm, 30mm průměr, na výrobu pily do
800,- Kč. Tel.: 604 839 147. (21011)
18 - SEZNÁMENÍ
• STÁRNOUCÍ, ale stále velice aktivní a v sexu
náročný muž hledá partnerku středních let s poprsím č. 4 a více, k prožití hezkých intimních
chvil. Vlastní zázemí nutné. Diskrétnost je samozřejmostí. Foto vítáno. Ozveš se? (21801)
• RÁD BYCH poznal osamělou docela obyčejnou ženu ve věku 48-55 let pro krásný trvalý
vztah. Prosím foto. Jen vážné nabídky. (21802)
• NAJDU v okrese TP jednu drobnou blondýnku
ve věku 44-48 let pro trvalý vztah? Hledám tě již
dlouho, tak se prosím ozvi. Určitě odpovím. Pa!
(11803)
• HLEDÁM přítele k občasným schůzkám za finanční výpomoc. Říkají mi dračice. Jestli se nebojíš, ozvy se. Čekám a zn. nekoušu. (21804)
• ŽENA (40) + 2 kluci (8 1/2) hledají kamaráda
a přítele (38-45), který by nás měl rád a nepodváděl. Život ještě nekončí. Teplice a okolí. Zn.:
Snad nejdeme. (21805)
• ŽENA 55 LET hledá kamarádku přiměřeného
věku se zájmy o divadlo, hudbu, ruční práce,
procházky, autoturistika, příjemné trávení volných chvil u kávy, z Teplic a okolí. (21806)
• RÁDA se seznámím se slušným mužem, vyšší
postavy, kolem 70 let. Existuje ještě? Náhoda.
(21807)
• POHLEDNÝ sympatický muž 38/180/75kg by se
rád seznámil s ženou od 18 do 50 let. Pro krásný
a něžný vztah, plný lásky porozumění. Jen vážně. (21808)
• TAKÉ SAMA usínáš, chybí Ti láska, pohlazení?
Tak to změň a napiš. Máš ráda jako já sport,
hudbu, tanec, kolo, vodu, ale i procházky? Já
42/180 sport. postavy, nekuřák z TP. Jsi-li štíhlá,
něžná, milá žena do 40 let z TP, tak se ozvi.
(21809)
• PRO ZTP vnitř. postižení, hledá se partner-ka
k duelu života - děti nevadí, věk do 50 let z Krušnohoří k trvalému vztahu. On je fajn chlap, cvok
do přírody, žádný křivák, padavka, 46 let, je sám
a čeká seriozní jednání. List, adr., foto a pak si ho
užijete do konce života. (21810)
• KDEŽE VŠECKY ROBY sů, když tu je tolik svobodných kluků poho! Takže šance pro osamělou
ženu (i s dětmi) najít partnera do života. On je
člověk co moc ví o přírodě, železniční fanda, ne-
opravy a renovace alu
veökerÈ typy poökozenÌ
na öpiËkovÈm strojnÌm za¯ÌzenÌ
rychle a kvalitnÏ
- LCD Geometrie
AKCE
proti˙Ëty!
50 % sleva
mont·ûe
kuřák, žádné E55, zkrátka chce to opr. nekonvenční ženu - list, adr., foto. (21811)
• 59 JIRKA invalidní důchodce z Teplic (rybář),
nekuřák. Zbytek života prožít v pohodě, s láskou
a tolerancí (motorista - auto mám). (21812)
• MĚ SVOBODNÉ matce léta běží, za pár měsíců mi bude 37 let. Vysoká jen 156cm a vážím
42kg. Přes své zdr. postiž. jsem porodila úplně
zdravého a veselého syna. Syn je se mnou už 8
let, ale stále nám chybí moc hodný, veselý, štíhlý,
nekuřák, abstinent, opravdu spolehlivě věrný
muž, který by nás měl rád a měl smysl pro rod.
život a zájem o zvířata, přírodu. Jsme z Liberce.
(21813)
• SM KONTAKT na Speciální seznámení pro submisivní jedince se speciálními praktikami - ty na-
piš list + představ a budeš pozván - možnosti
i sportovně SM výcviky... pro i 4%. (21814)
• JSEM SÁM 80letý vdovec, hledám pohlednou
upřímnou ženu 60 - 70 let na trvalé seznámení,
která je taky sama a chtěla by prožít náš krásný
podzim života. Odepiš na zn. Všude spolu.
(21815)
• 59LETÁ žena ml. vzhledu hledá trvalé přátelství muže z Teplic a okolí k procházkám, na kolo
a do přírody, nejraději též důchodce - nekuřáka.
(21816)
• JSEM 32LETÁ 172 cm, 95 kg. Hledám muže od
32 let do 35 let. Láska a porozumění. Chodila
jsem do zvláštní školy. Najde se muž, který by se
za mě nestyděl? Nestyď se, ozvi se. (11817)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 7)
Miloslav Orčl −
AUTODOPRAVA
TEPLICE
PŘIVEZU ODVEZU
Skříňová dodávka + přívěs.
Vlastním průkaz ADR.
Tel.: 605 961 871
T0220070
DOUŠA STANISLAV
TAŽNÁ ZAŘÍZENÍ
Schválená vyhláškou 102/95 − 2 600 typů na osobní a dodávková vozidla
P R O D E J - M O N TÁ Ž - D O B Í R K A
PRODEJ PŘEPRAVNÍCH VOZÍKŮ
A NÁHRADNÍCH DÍLŮ
mobil 602 421 673, tel.-fax: 417 537 625
Hrázní 3165, 415 01 TEPLICE
T028001
ï
ï
ï
ï
AUTOSERVIS
T02331127
17. 3. 2007 ŠIPKAŘSKÝ PLES
Provozovna:
P¯estanov
(Teplice-Srbice)
Tel.: 777 025 112
602 288 803
www.idealfenster.cz
T20113
V›PRODEJ
T0233088
www.upramene.cz
Tel.: 606 420 027
417 538 777
Roosveltovo nám. 9,
Řetenice, 415 01 Teplice
na podnikové plesy
na maturitní plesy
konference
svatební akce
garážová vrata, zimní zahrady, hliníkové fasády pro podniky a obchody
komplexní služby − zaměření a cenová nabídka zdarma
Najdete nás v Děčíně na tel. 412 544 198 a [email protected]
Ústí n. L. na tel. 472 744 950 a [email protected]
Teplicích na tel. 417 562 501 a [email protected]
Chudeřicích na tel. 417 821 595 a [email protected]
Rovn·nÌ ALU LEVN… PNEU -
nabízí sál s kapacitou 300 míst:
−
−
−
−
Okna a dveře přímo od výrobce
6
PŘÍLOHA
TEPLICKÝCH & ÚSTECKÝCH INZERÁTŮ
Teplické proměny
STŘED STARÝCH TRNOVAN
Střed starých Trnovan krátce před zbořením v roce 1985. V budově upro−
střed, kde dříve sloužily restaurace Kotva a Diana, bývala ve druhé polovině
20. století potravinářská prodejna Lahůdek.
Přerod Trnovan z vesnice na
průmyslové město začal v sedm−
desátých letech devatenáctého
století, kdy zde docházelo k zalo−
žení významných továren a závo−
dů. Postupně tak mizela veškerá
původní venkovská atmosféra
zdejších zemědělců a Trnovany se
začaly stále více podobat městské
zástavbě. Svůj nemalý podíl na
tomto rozvoji hrála i blízkost měst−
ských a lázeňských Teplic, které
se navíc stále rozrůstaly a blížily
směrem k Trnovanům.
Ještě však na přelomu devate−
náctého a dvacátého století se po−
dařilo v Trnovanech na fotografic−
kých snímcích zachytit některá dří−
vější vesnická zákoutí, staré nízké
domky, hospodářská stavení,
obecní rybník i zemědělské potahy
Populární osobnost v teplických lázních
ZPĚVÁK LIDOVÝCH PÍSNÍ A FOTBALOVÝ
CTITEL STANDA PROCHÁZKA
Zpěvák Standa Procházka, po−
cházející ze severočeského Mos−
tu, si za dlouhá desetiletí získal ne−
smrtelnou popularitu, zejména
u milovníků dechové a lidové hud−
by, neboť v tomto hudebním žánru
patřil vždy k našim stěžejním inter−
pretům. Často zpíval s předními
orchestry a soubory, které zname−
nitě reprezentovaly českou lidovou
hudbu − s orchestrem Jaroslava
Maliny, Ferdinanda Petra, Karla
Vlacha, ale i s mnoha dalšími, z ni−
chž vynikal především orchestr
Karla Valdaufa.
Standa Procházka se objevil též
v některých filmech, za války byl
angažován v divadle Járy Kohou−
ta, kde si zahrál a zazpíval v lido−
vých operetách a po válce se hoj−
ně zúčastňoval estrád a vystoupe−
ní po boku známých a slavných
osobností. Velkou popularitu při−
nesla Standovi Procházkovi Čs.
televize, kde si zazpíval v mnoha
pořadech, zejména pak v tradič−
ním "Sejdeme se na Vlachovce".
Před časem zavítal sedmaosm−
desátiletý Standa Procházka do
Teplic, když mu byla ze zdravot−
ních důvodů doporučena léčba ve
zdejších lázních. Při této příležitos−
ti jsme se za Standou Procházkou,
kterého nikdy neopouští jeho pří−
značný nakažlivý humor, vypravili
do lázeňského Šanova, kde si
s námi srdečně popovídal, zazpí−
val a též odpověděl na naše dota−
zy:
Pane Procházko, pocházíte
z nedalekého Mostu, takže lá−
zeňské Teplice zřejmě dobře
znáte?
"Pamatuji si, že už i moje ma−
minka si jezdila kdysi dávno do te−
plických lázní léčit revma. Jinak
jsem v Teplicích často učinkoval,
např. v kavárně Concordia nebo
v divadle, kde jsem míval své kon−
certy s orchestrem Ferdinanda
Petra. Každopádně a Teplice moc
rád hezky vzpomínám."
Zpěvák Standa Procházka chválil
při svém léčebném pobytu zdejší láz−
ně i Teplice, zavzpomínal si na dobu
svého účinkování a tradičně hýřil
bodrým humorem.
Vaše vystoupení tuším ale
neprobíhalo pouze v Teplicích,
ale i jinde v okolí?
"Je tomu tak. Dobře si vybavuji,
že jeden z pořadů se uskutečnil
v Bílině ještě s Vlastou Burianem,
který se právě toho dne dožíval
svých 67. narozenin. Tak jsme mu
tam dali takový velký dort s patřič−
nými iniciálami, z čehož měl náš
velký komik přímo dětinskou ra−
dost, až mu kanuly slzičky. Takže
ve svém vystoupení dával potom
i něco pikantnějšího k potěšení
obecenstva navíc."
O vás je známo, že patříte
k velkým ctitelům fotbalu, takže
jste často jezdil do Teplic fan−
dit?
"Fandit jsem do Teplic jezdil,
ovšem Slávii, takže když ta hrála
v Teplicích, nesměl jsem u toho
chybět. Tenkrát se hrál fotbal ještě
na starém hřišti u drožďárny. Čas−
to jsem však z Teplic odjížděl ta−
kový smutný, neboť Tepličtí obvy−
kle fotbal hrát uměli."
Pomohla vám léčebná kúra
v Teplicích?
"Často jsem slyšel od pacientů,
kteří do Teplic jezdí pravidelně, že
zdejší voda i léčba moc pomáhají.
Tak jsem si to přijel vyzkoušet
a teď i já mohu vaše lázně všem
potřebným doporučovat."
Co byste vzkázal našim čte−
nářům?
"Při svém pobytu jsem zjistil, že
dnes jsou Teplice oproti pováleč−
né době už velmi zvelebené, a to
nejen ve městě, ale také co se tý−
če mého oblíbeného fotbalu. Váš
stadion − to je hotová nádhera!
Kdyby takový měla moje zamilova−
ná Slávie, tak by se měla čím chlu−
bit. Zdejším lidem pak vzkazuji,
aby měli Teplice rádi, poněvadž se
jedná o město, které lidem hodně
pomáhá navracet zdraví. Sám
jsem se totiž přesvědčil o tom, že
teplická voda společně se všemi
procedurami, je hotový balzám!"
PAVEL KOVÁŘ
Střed starých Trnovan na přelomu 19. a 20. století
v místech, kde se tzv. Hlavní třída větvila na Bohosudov−
skou a Chlumeckou ulici.
se zvířaty. Netrvalo však dlouho
a po venkovské architektuře nezů−
stalo ani památky.
Na Nádražní třídu v Teplicích,
která se dnes jmenuje Masaryko−
va, plynule navazovala i trnovan−
ská tzv. Hlavní třída, která se upro−
střed obce dělila na Bohosudov−
skou a Chlumeckou ulici. Bohosu−
dovská pokračovala severním
směrem a vytvořily ji domy posta−
vené podél dřívější cesty do Sobě−
druh. Chlumecká ulice pak vedla
rovně severovýchodním směrem
na Srbice a Chlumec. Na frekven−
tovaném místě, kde se obě ulice
rozbíhaly, stály dříve restaurace
Kotva a Diana. V malém trojúhel−
níku se tady ještě na konci devate−
náctého století nacházela zahrada
se stromy. Ta však později ustou−
pila a vznikla zde rozlehlá křižo−
Únor − úmor, kdyby mohl, umořil by tele v krávě a hříbě v kobyle.
Je−li v únoru teplo, šetři sena, neboť jaro přijde pozdě.
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Je−li únor mírný ve své moci, připílí s mrazem březen hlavně v noci.
Teplý únor − studená jaro.
Teplý únor − teplé léto.
Mnoho mlh v únoru přivodí mokré léto.
Je−li v únoru zima a sucho, bývá pak horký srpen.
Přináší−li nový měsíc deště, bude pršet celý měsíc ještě.
Svatý Valentínek (14. 2.) − jara tatínek.
O svaté Juliáně (16. 2.) schovej sáně.
Noc před svatým Petrem (22. 2.) zvěstuje, jaké asi bude počasí po 40 dnů.
Svatý Matěj (24. 2.) láme led, není−li ho, zmrzne hned.
Na svatého Matěje rampouchy − bude úrodný rok na mouchy.
Je−li na sv. Romana (28. 2.) jasno, bude hojná úroda.
PAVEL KOVÁŘ
www.sdas.cz
Pohled do bývalé, zcela zaniklé
Bohosudovské ulice, před její likvida−
cí v roce 1985. Ve druhém domě od
bývalé prodejny lahůdek byl na stře−
še umístěn ozdobný globus, který
podpíral anděl.
Snímek z doby kolem roku 1900 zachycuje místo se
zahradou, kde se rozcestí Bohosudovské a Chlumecké
ulice nacházely restaurace Kotva a Diana. V pozdější do−
bě, až do osmdesátých let 20. století, zde byl tzv. trno−
vanský gastronom.
vatka. Obě restaurace byly sice
časem zrušené, ale budovy zde
stávaly ještě i dlouho potom. Pa−
mětníci si jistě vzpomenou, že prá−
vě tady se po druhé světové válce
až do osmdesátých let dvacátého
století nacházela známá prodejna
s lahůdkami, které se říkalo "trno−
vanský gastronom". Ke zboření
celé této zástavby došlo po roce
1985, aby se tak umožnila výstav−
ba nového trnovanského sídliště.
Zanikla tak i jedna z křižovatek
v centru Trnovan a změnila se
i struktura zdejších komunikací.
Z původní zástavby přežila do
dnešních dnů pouze jihozápadní
fronta domů po pravé straně dnes
velice rušné a dopravně přetížené
vozovky z Trnovan směrem na Sr−
bice.
PAVEL KOVÁŘ
V místech někdejší Bohosudovské ulice se dnes roz−
prostírá velké trnovanské sídliště.
Ústecké proměny
OBCE NA OKRAJI ÚSTÍ NAD LABEM: SEBUZÍN
Malebná kotlina, kterou protéká
Tlučeňský potok, z jedné strany
ukončená tokem Labe a z ostatních
obklopená věncem vysokých kopců,
svou příhodnou polohou chráněnou
před ostrými větry odedávna lákala
k budování sídel. Pod Krkavčí skálou
byly nalezeny vůbec nejstarší stopy
po lidské činnosti na Ústecku. Jedná
se o pozůstatky sídel a pazourkové
nožíky i škrabadla z období pozdní−
ho paleolitu, tedy z doby asi 15 tisíc
let před naším letopočtem. V histo−
rické době se potom nejstarší píse−
mná zmínka o obci nachází v listině
z roku 1251. Z roku 1279 je pak též
doložen i název obce Sebusin, jehož
původ je od slovanského osobního
jména Chcebud, třebaže v někte−
rých listinách se uvádí též pojmeno−
vání Chebuzín.
Ve 13. století drželi ves příslušní−
ci nižší šlechty − Ota a Jan ze Sebu−
zína. Vladykové ze Sebuzína, kteří
měli ve znaku tři podkovy, drželi ves
až do roku 1580, kdy Sebuzín připa−
dl městu Litoměřicím. Nejvýznam−
nější příslušník tohoto rodu byl Kryš−
tof Želínský ze Sebuzína. Jeho
schopnosti a znalost cizích jazyků
způsobily, že pomocí Vratislava
Pernštejna získal roku 1586 místo
zemského místopísaře a v roce
1590 se stal českým místokanclé−
řem. Kryštof Želínský politicky zcela
ovládl českou kancelář, jejíž působ−
nost bychom mohli přirovnat k dneš−
nímu ministerstvu vnitra a financí
dohromady.
Během třicetileté války byl Sebu−
zín téměř celý vypleněn a vypálen.
V roce 1626 připadla část obce Heř−
Únorové pranostiky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fotografie z devadesátých let 20. století již zachycuje,
že někdejší střed Trnovan, kde se větvily ulice směrem
na Ústí nad Labem a Bohosudov, získal zcela jiný ráz.
Pohled na Sebuzín směrem od Zálezel byl pořízen kolem roku 1900.
Starý mlýn v Sebuzíně zachytil fotoaparát ještě na konci 19. století.
manu Černínu z Chudenic, druhá
část o něco později pak spolu s osa−
dou Kolibov k lovosickému panství.
V roce 1787 měl Sebuzín 73 domů,
avšak při velkém požáru 18. srpna
1827 většina domů lehla popelem.
Epidemie cholery roku 1855 si zase
vyžádala mnoho obětí na životech.
Tradičním způsobem obživy se−
buzínských obyvatel se stalo od
pradávna ovocnářství. Rané třešně,
meruňky, hrušky, jablka a broskve
se odsud vyvážely loděmi až do
Německa. Po zavedení železnice
sebuzínské ovoce přicházelo na trh
vedle Ústí nad Labem a Litoměřic
rovněž v lázeňských Teplicích a do−
konce i v Karlových Varech.
Roku 1948 postavily tehdejší Sta−
linovy závody v Záluží na konci údo−
lí Ritina rekreační středisko. V roce
1950 se v tomto středisku uskuteč−
nil první krajský budovatelský tábor
na severu Čech. Ve dvou bězích se
ho tehdy zúčastnilo na dva tisíce pi−
onýrů. V letech 1951 až 1954 se
zde též konaly velké mezinárodní
pionýrské tábory s účastí korej−
ských, řeckých, španělských a fran−
couzských dětí. Roku 1951 byla zří−
zena v objektu střediska stanice
mladých přírodovědců, která tady
působila do roku 1954, kdy došlo
k jejímu přemístění do Krásného
Března. Dnes už se příliš nechce
věřit, že až do 12. června 1960 pat−
řil Sebuzín do litoměřického okresu.
V současnosti spadá pod Ústí nad
Labem.
PAVEL KOVÁŘ
Starší díly Proměn (od r. 2003)
najdete na:
ZÁKAZNICKÉ
TELEFONICKÉ
CENTRUM
www.teplickeinzeraty.cz
840 111 111
www.scvk.cz
www.jazzteplice.cz
Od novÈho roku
JAZZ CLUB TEPLICE
ČAJE pro STŘEDNÍ GENERACI
28. října 12, Teplice, tel.: 777 198 298
V Restauraci MÏstskÈ s·ly kaûd˝ p·tek
Začátky koncertů ve 20.00 hodin
V˝teËn· kuchynÏ, skvÏl· obsluha
NabÌzÌme s·l (130 mÌst)
Restaurace (70 mÌst) Celkem 200 mÌst
-
T026026
PROGRAM ÚNOR 2007
TANE»NÕ Z¡BAVY 70.-80. lÈta
Sobota
ACOUSTIC IMPACT
17. 2. flamenco
Filmová škola ( zač. v 19. hod. )
Čtvrtek 22. 2. film
specifikace filmu na týdenní
pozvánce do klubu − (registrace)
pro podnikovÈ plesy
na maturitnÌ plesy
konference
svatebnÌ akce
Pátek
23. 2. funky/jazz/rock
Ondřej Konrád & Gumbo
Ondřej Konrád (foukací harmonika)
a jeho nová bluesová formace.
Sobota
T026024
Restaurace MÏstskÈ s·ly
E. Dvo¯·kovÈ 2, 415 01 Teplice, tel.: 417 562 775
24. 2. Tanec Tribal
American Tribal Style Belly
Dance Party
Kromě vašich oblíbených tanečnic
tentokrát vystoupí i hosté z Prahy
T026012
KULTURNÍ PROGRAMY NA ÚNOR 2007
21. února v 19.00 hodin
OBLOHA
MALÝM DALEKOHLEDEM
25. února ve 14.00 hodin
Pohádka LOVEC ORION
25. února v 19.00 hodin
OBLOHA
MALÝM DALEKOHLEDEM
28. února v 19.00 hodin
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
TEPLICE
KINO KVĚTEN
Mírové nám. 2950, tel. 417 515 940
www.dkteplice.cz
Kino je vybaveno systémem dolby−ste−
reo. Hraje denně od 17.30 a 20.00
hod. V pátek a v sobotu také od
22.00 hod. V sobotu a v neděli od
15.00 hodin hrajeme představení pro
děti. Představení Filmového klub ve
středu od 22.00 hod.
13.−14. února v 17.30 hodin
GOYOVY PŘÍZRAKY
Příběh je založen na vztahu Goy
a jeho múzy Ines. Režie: M. Forman.
13. února ve 20.00 hodin
DOKONALÝ TRIK
Tajemný příběh dvou kouzelníků,
z prostředí Londýna přelomu 19.
a 20. století.
15.−18. února v 17.30 a 20.00 hodin
APOCALYPTO
Další velký projekt Mela Gibsona, ve
kterém se vrací do starobylé říše
Mayů před objevením Mexika a St−
řední Ameriky.
16.−17. února ve 22.00 hodin
WORLD TRADE CENTER
Skutečný příběh dvou záchranářů,
které vytáhli jako poslední dvě živé
bytosti ze zřícených věží.
17.−18. února v 15.00 hodin
SPLÁCHNUTEJ
Svěží animovaná komedie okouzluje
britským humorem, který je opravdu
pro každého.
19.−20. února v 17.30 a 20.00 hodin
21. února v 17.30 hodin
SMRTÍCÍ NENÁVIST
Dokáže někdo zastavit kletbu? Dra−
ma USA.
22.−25. února v 17.30 hodin
MY DVA A KŘEN
Film USA.
22.−25. února v 19.30 hodin
ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
Nejlepší německý film roku 2006.
Drama odehrávající se v polovině
studených 80. let minulého století ve
Východním Německu.
23.−24. února ve 22.00 hodin
ERAGON
Film USA.
24.−25. února v 15.00 hodin
HAPPY FEET
Komediální animované dobrodruž−
ství USA.
26.2.−2.3. v 10.00 hodin
PIRÁTI Z KARIBIKU −
TRUHLA MRTVÉHO MUŽE
Dobrodružná výpravu napříč Karibi−
kem. FilmUSA.
26.−28. února v 15.00 a 17.30 hodin
PAST NA ŽRALOKA
Film USA.
26.−27. února ve 20.00 hodin
NOC V MUZEU
Film USA.
1.−4. března v 15.00 hodin
V TOM DOMĚ STRAŠÍ
Animovaný snímek pro celou rodinu.
1.−4. března v 17.30 hodin
JEDNÉ NOCI V JEDNOM DOMĚ
Hororově laděné příběhy lidské osa−
mělosti. Celovečerní animovaný film
pro dospělé.
1.−4. března v 19.30 hodin
KRVAVÝ DIAMANT
Film USA.
HVĚZDÁRNA:
OTEVŘENA KAŽDOU SOBOTU
DENNÍ POZOROVÁNÍ: 13.00 − 15.00
VEČERNÍ POZOROVÁNÍ: 19.00 − 20.00
REGIONÁLNÍ
MUZEUM
2.−3. března ve 22.00 hodin
SAW3
Film USA.
FILMOVÝ KLUB
14. února ve 20.00 hodin
SVĚTLA V SOUMRAKU
Finský film.
21. února ve 20.00 hodin
KNIHA REKORDŮ ŠUTKY
Kusturicovsky laděné příběhy.
28. února ve 20.00 hodin
TRANSYLVANIA
Francouzský film.
DŮM KULTURY
Mírové nám. 2950, tel: 417 515 940
14. února v 19.00 hodin
PAVLÍNA JÍŠOVÁ a přátelé
Zpěvačka české folkové a country
scény.
15. února v 19.00 hodin
Abon. cyklus B − 4. koncert
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
TEPLICE
IVAN ŽENATÝ − housle.
20. února v 16.00 a 17.00 hodin
MALÁ ČARODĚJNICE
Maňáskové divadlo Teplice.
20. února v 19.00 hodin
VLADIMÍR HRON
− HVĚZDNÝ EXPRES
Premiéra zábavného pořadu popu−
lárního baviče.
22. února v 19.00 hodin
Abon. cyklus A − 5. koncert
SEVEROČESKÁ FILHARMONIE
TEPLICE
ROMAN JANÁL − baryton.
ONDŘEJ KUKAL − dirigent.
KRUŠNOHORSKÉ
DIVADLO
U Císařských lázní 4, tel. 417 515 930
13. února v 8.30 a 10.00 hodin
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU
NAPRAVIL
Divadlo HP Praha.
16. února ve 20.00 hodin
IV. REPREZENTAČNÍ PLES
STATUTÁRNÍHO MĚSTA TEPLICE
K tanci a poslechu hraje OR−
CHESTR KARLA VLACHA, sk.
GOLF, Taneční orchestr GLOBUS,
STAROPRAŽSKÉ TRIO. Jako hosté
vystoupí ILONA CZÁKOVÁ a BO−
Restaurace U ZÁMKU
LÁZEŇSKÝ DŮM
BEETHOVEN
13. února v 19.30 hodin
KONCERT ABSOLVENTŮ
SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ
TEPLICKÉ KONZERVATOŘE
L. van Beethoven, A. Dvořák, L. Ja−
náček, J. Brahms a další.
19. února v 19.30 hodin
SVĚTOVÉ A ČESKÉ
EVERGREENY
FRANTIŠEK LAMAČ − housle.
27. února v 19.30 hodin
PICHLOVANKA
Koncert dechové kapely.
STÁLÉ EXPOZICE:
Trasa A − začátky vždy v 10, 13, 15 hod.
Expozice archeologie, Keramické
školy v Teplicích, keramiky a porce−
lánu, historických pokojů, hodin a vý−
klenků v prvním poschodí spolu s ex−
pozicí gotického a barokního umění.
Trasa B − začátky vždy 11, 14, 16 hod.
Výklenky a expozice gotického a ba−
rokního umění v prvním poschodí
zámku, expozice hodin, historické
pokoje, mincovní kabinet a expozice
lázeňství.
DUCHCOV
KINO LÍPA
Masarykova 13, tel. 417 835 206
12.−14. února v 17.30 a 20.00 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Černá komedie ČR.
18. února v 10.00 hodin
BROUČCI − A BYLA ZIMA
Pásmo pohádek.
18. února v 17.30 a 20.00 hodin
PŘÍBĚH ZROZENÍ
Americký biblický film.
20.−21. února v 17.30 a 20.00 hodin
PO HLAVĚ DO PRDELE
Černá komedie ČR.
22. února v 17.30 a 20.00 hodin
NEPŘÍJEMNÁ PRAVDA
Dokument USA.
25. února v 17.30 a 20.00 hodin
SÓLOKAPR
Komedie Anglie/USA.
27.−28. února v 16.00 a 17.30 hodin
LOVECKÁ SEZÓNA
Animovaný film USA.
Masarykova 71/7, 419 01 Duchcov
tel.: 417 835 456
Městské informační centrum Duchcov
− do 28. února 2007
"SÁGA PSÍ RODINKY"
a "JEN TAK CHOĎ A DÍVEJ SE
PO KRAJINĚ"
Dvě výstavy barevných fotografií.
Muzeum města Duchcova
− do konce února 07
VÝSTAVA PRACÍ
žáků výtvarného oboru ZUŠ v Duch−
cově.
Základní umělecká škola Duchcov
− 21. února 2007 od 16.30 hodin
KONCERT ŽÁKŮ
HUDEBNÍHO OBORU ZUŠ
BÍLINA
tel. 417 823 306
14.−15. února od 18.00 hodin
CASINO ROYALE
Dobrodružný akční film USA.
16.−17. února od 18.00 hodin
HAPPY FEET
Rodinný animovaný film USA.
21.−22. února od 18.00 hodin
MILUJI TĚ K SEŽRÁNÍ
Bláznivá romantická komedie.
23.−24. února od 18.00 hodin
PRÁZDNINY
Komedie USA.
24. února od 15.00 hodin
KRTKOVA POHÁDKOVÁ
DOBRODRUŽSTVÍ
Pásmo kreslených pohádek.
28. února a 1. března od 18.00 hodin
SPLÁCHNUTEJ
Akční animovaná komedie VB.
VÝSTAVNÍ SÍŇ
U KOSTELA
tel. 417 823 305
Od 1. února do 25. března
SVĚT PANENEK
od r. 1890 do současnosti
Vystavují členky Klubu Panenek.
GALERIE POD VĚŽÍ
MĚSTSKÉ DIVADLO
tel. 417 823 081
19. února od 19.00 hodin
DVEŘE ANEB
PANE VY JSTE NÁHODA
Když Vás opustí manžel a uteče za
jinou, která je mladší než jeho vlast−
ní dcera…
KULTURNÍ DŮM
FONTÁNA
tel. 417 823 948
16. února od 19.00 hodin
REVIVAL KAPELY LUCIE
A HUDBA PRAHA
Ve druhé polovině vystoupí skupina
Hudba Praha.
17. února od 20.00 hodin
6. VALENTÝNSKÝ PLES DDM
Hraje skupina Kamufláž.
23. února od 20.00 hodin
EROTICKÝ PLES
Hraje skupina Gent.
tel. 417 810 985
Od 4. do 27. února
V+W DIGITÁLNÍ OBRAZY
Spojení počítačové grafiky a digitální
fotografie.
KRUPKA
ŠIROKOÚHLÉ KINO
Začátky představení v 17.30
a 20.00 hodin. Tel. 417 861 414
15.−16. února
LOVECKÁ SEZÓNA
Animovaný film pro celou rodinu.
18.−19. února
DOBRÝ ROČNÍK
Romantický film.
22.−23. února
BORAT
Nejlepší komedie roku 2006.
25.−26. února
HAPPY FEET
Animovaný film plný humoru a písni−
ček.
DŮM KULTURY
HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
PLANETÁRIUM: OTEVŘENO KAŽDOU
STŘEDU A NEDĚLI
14. února v 19.00 hodin
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
18. února ve 14.00 hodin
Pohádka LOVEC ORION
18. února v 19.00 hodin
SLUNEČNÍ SOUSTAVA
15. února v 15.00 hodin
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA DUCHCOVA
Veřejné zasedání.
20. února v 19.00 hodin
FOLKOVÝ VEČER
Skupina NEŘEŽ
s hostem SLÁVKEM JANOUŠKEM.
21. února v 9.00 hodin
DUCHCOVSKÁ RŮŽIČKA
6. ročník dětské pěvecké soutěže.
VIDEA, FOTKY A VEŠKERÉ INFORMACE O NÁS NA:
www.dumplnypohybu.cz
U CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ 19, DVORNÍ TRAKT PALÁCE
PORCELÁNU − RÁDIA BLANÍK (POD TEPLICKÝM DIVADLEM )
Zámecké náměstí, Teplice
TRAMPOLÍNKY
Otevřeno denně 11 – 23 hod.
Objednávky na tel.: 602 426 036
1. TRAMPOLÍNKOVÉ CENTRUM V TEPLICÍCH VÁS ZVE NA
NEVŠEDNÍ ZÁŽITEK (ZKUŠENÍ INSTRUKTOŘI A MNOHO HODIN)
MODERNÍ, ÚČINNÉ AEROBNÍ CVIČENÍ NA TRAMPOLÍNKÁCH.
BUĎ „IN“ BUĎ FITBOX®
NOVÉ, SKUPINOVÉ, AEROBNÍ, VYSOCE ÚČINNÉ CVIČENÍ NA
SPECIÁLNĚ UPRAVENÝCH BOXOVACÍCH TOTEMECH
SPINNING
®
JÍZDA NA TRENAŽÉRECH POD VEDENÍM INSTRUKTORA,
VÝBĚR Z MNOHA LEKCÍ (POKROČILÍ I BACULKY)
A ZKUŠENÝCH INSTRUKTORŮ
T0233021
MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM
KINO HVĚZDA
T0233114
Srdečně zveme do nově otevřené
HUŠ MATUŠ. Moderátor večera
VLADIMÍR HRON.
18. února v 17.00 hodin
BLBEC K VEČEŘI
D.S. 4 pod peřinou Teplice.
19. února v 19.00 hodin
PRÁZDNINY SNŮ
Divadelní společnost HÁTA Praha.
Komedie s detektivní zápletkou.
25. února v 19.00 hodin
VRAŽDA V SALÓNNÍM COUPÉ
Detektivní hra v podání členů nestár−
noucího Žižkovského divadla Járy
Cimrmana.
26. února v 19.00 hodin
POLSKÁ KREV
Severočeské divadlo opery a baletu
Ústí nad Labem. Nové nastudování
klasické operety.
14. března v 19.00 hodin
BRATŘI EBENOVÉ
Koncert jedné nejzvláštnější skupiny
v historii české populární hudby.
Spojení Markovy kytary, Kryštofova
klavíru či flétny, Davidova klarinetu
a sopránsaxofonu vytváří ojedinělý
ebenovský sound, obohacený další−
mi nástroji.
www.muzeum−teplice.cz
VÝSTAVY:
ÚNOR − vstupní hala
EXPONÁT MĚSÍCE LEDNA
Ostatkový oltář sv. Valentýna
Ostatkový obraz několika svatých −
klášterní práce.
22. února v 17.00 hodin
Taneční večer s dechovou
hudbou DOUBRAVANKA
5. března
Setkání s vynikajícím režisérem
ZDEŇKEM TROŠKOU
11. března
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
PILATES S ANDREOU KLOBOUČKOVOU
INFO 723 731 567
Adresa:
Pizzeria Sluis
Vrchoslavská 165
NOVOSEDLICE
Tel.: 417 577 714
Mobil: 602 105 066
SLUIS
VAŘÍME PIZZY,
TĚSTOVINY, SALÁTY
A DALŠÍ ITALSKÉ SPECIALITY
Kronika ze zlatého období ústecké kopané 1950−59
FK TEPLICE
Slovácko − Teplice
Teplice − Plzeň
Most − Teplice
Teplice − Jablonec
Sparta − Teplice
Teplice − Příbram
Mladá Boleslav − Teplice
Teplice − Zlín
Kladno − Teplice
České Budějovice − Teplice
Teplice − Olomouc
Liberec − Teplice
Teplice − Ostrava
„ARMA DO TOHO“
T026072
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
kolo
T00233066
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Popisuje všechny zápasy modrobílých s fotografiemi
celku, který dvakrát v tomto období vybojoval první ligu.
Za sníženou cenu 340,− Kč vám ji doručí Standa Ehnert,
Sládkova 1, Ústí n. L., tel. 475 211 453
www.fkteplice.cz
KULTURNÍ PROGRAMY NA ÚNOR 2007
ÚSTÍ N. L.
MĚSTSKÉ DIVADLO
16. února v 19.00 hodin
RIGOLETO
Opera − děj se odehrává v Mantově
a je tragickým příběhem Rigoletta,
šaška vévody mantovského a Rigo−
lettovy dcery Gildy.
18. února v 15.00 hodin
ČAROSTŘED A ČERNÁ PANÍ
Pohádka − komedie pro dospělé, kte−
ří se cítí být tak trochu dětmi a pro
děti, které se cítí být tak trochu do−
spělými…
19. února v 11.00 hodin
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
Po delší přestávce nabízíme mladým
divákům balet složený ze 3 klasic−
kých pohádek − Zlatovláska, O sta−
tečném švíčku a O Honzovi − Nedba−
lova poetická hudba vás okouzlí stej−
ně, jako mnoho generací před vámi.
20. února v 19.00 hodin
Z DĚL ČESKÝCH MISTRŮ
Koncert orch. SDOaB.
23. února v 19.00 hodin
LABUTÍ JEZERO
Balet o 4 dějstvích.
24. února v 17.00 hodin
SUGAR
Muzikál − Někdo to rád horké.
25. února v 17.00 hodin
PRÁZDNINY SNŮ
Komedie jednoho z nejúspěšnějších
franc. autorů plná rafinovanosti, vti−
pu, překvapení, ale i velké lidskosti.
27. února v 19.00 hodin
LÁSKY PANÍ KATTY
Komedie balancující na tenké hraně
mezi humorem a tragedií − Příběh se
odvíjí jako diskuse s diváky.
ČINOHERNÍ STUDIO
Varšavská 767, 400 03 Ústí n. L.,
tel.: 47 553 14 28
www.cinoherak.cz,
www.usti−nl.cz/cinoherak
13. února v 19.00 hodin
ZMATENÍ JAZYKŮ
Symfonie o 3 větách a 9 hlasech.
14. února v 19.00 hodin
URAŽENÍ A PONÍŽENÍ
Pocta Dostojevskému − předtelevizní
novela − Text vznikl na motivy romá−
nu jednoho z nejslavnějších ruských
spisovatelů přímo pro soubor ČS.
16. února v 19.00 hodin
PANIKA
Mystická siesta.
20. února v 19.00 hodin
TŘI SESTRY
O věčné touze odjet do Moskvy. Jed−
na z nejznámějších a nejúspěšněj−
ších komedií slavného ruského dra−
matika na jevišti ČS po 24 letech.
21. února v 19.00 hodin
ARABSKÁ NOC
Oratorium pro 5 herců.
22. února v 19.00 hodin
ŽIVOT JE ČUDO
23. února ve 20.00 hodin
PLES V ČINOHERÁKU
Hudba, tanec, společenské róby,
předtančení v podání herců souboru
ČS, tombola − to vše vás čeká na
plese v Činoheráku.
TIP NA
VÝLET
26. února v 19.00 hodin
PLAVÝ KŮŇ
Apokalyptická romance, autor je jed−
ním z nejzajímavějších souč. brit−
ských dramatiků.
27. února v 19.00 hodin
JIHLAVA V ÚSTÍ
Nestihli jste Jihlavu? Nelitujte! ČS
přivezlo Jihlavu do Ústí. Nebo ales−
poň kousek z ní…to nejzajímavější
z loňského festivalu dokumentárních
filmů.
28. února v 19.00 hodin
AUSSIGER
Autorské čtení − Martin Fibiger −
Dnes již kultovní román o osudech
rodiny Aussigerů a jejich blízkých
z městečka Tschista kdesi v severo−
západním pohraničí, servírovaný
v inscenovaném čtení s unikátními
filmovými materiály, které zachycují
město Ústí n. L. nedávné minulosti.
DŮM KULTURY
Velká Hradební 19, tel. 475 220 110
www.volny.cz/dkul
PŘEHLED AKCÍ
16. února 20.00−02.00 hodin
Gymnázium dr. Šmejkala
MATURITNÍ PLES
17. února 20.00−02.00 hod
SPŠS Stará ul.
MATURITNÍ PLES
23. února 20.00−02.00 hodin
SZŠ a VZŠ − MATURITNÍ PLES
24. února 20.00−02.00 hodin
Gymnázium dr. Šmejkala
MATURITNÍ PLES
SEMINÁŘE − ŠKOLENÍ
13. února 9.00−14.00 hodin
ROŽNOVSKÝ
VZDĚLÁVACÍ SERVIS
17. února 10.00−17.00 hodin
TCHAI TI − lektor p. Švarc
KINO
14. února v 17.30 a 20.00 hodin
Projekt 100
TAXIDERMIA
Odvrácená podoba světa plného ná−
silí a zvrácenosti.
15.−21. února v 17.30 a 20.00 hodin
OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE
Hořká komedie podle slavné knihy
Bohumila Hrabala.
22.−25. února v 17.30 a 20.00 hodin
NOC V MUZEU
Dobrodružná komedie o prehistoric−
kých zvířatech a slavných osobnos−
tech historie, které ožily v Přírodo−
vědném muzeu.
26. a 28. února v 17.30 a 20.00 hodin
SMRTÍCÍ NENÁVIST 2
Kdo dokáže zastavit kletbu? Film
USA.
VĚTRUŠE
Fibichova 329, 400 01 Ústí n. L.,
info: www.msul.cz
V areálu se nachází vyhlídková věž, blu−
diště (přírodní a zrcadlové s pokřivenými
zrcadly), sportoviště (2 tenisové kurty,
hřiště pro házenou, basketball, nohejbal),
dětské hřiště, restaurace se 64 místy, sa−
lonek pro 24 osob, společenské sály (1
společenský sál s 87 místy, 2 salonky
s celkem 68 místy), parkoviště.
Každý pátek v 19.00 hodin
PRAVIDELNÉ PÁTEČNÍ
TANEČNÍ VEČERY
VYHLÍDKOVÁ VĚŽ
Provozní doba: ÚT − NE 10.00 −
16.00 − vstup do věže končí 30 min.
před koncem provozní doby.
BLUDIŠTĚ
Zrcadlové a přírodní − provozní doba:
ÚT − NE 9.00 − 16.00.
KINO HRANIČÁŘ
Prokopa Diviše 1812/7
400 01 Ústí n. L.
tel.: 475 201 413, www.falcon.cz/kino/
8.−14. února v 15.30 a 17.30 hodin
NOC V MUZEU
Dobrodr. kom. o prehistorických zví−
řatech a slavných osobnostech his−
torie, které ožily v přírodovědném
muzeu…
8.−14. února ve 20.00 hodin
APOCALYPTO
Byl jejich osud předurčen? − Dobro−
družné drama. R.: M. Gibson.
15.−21. února v 17.30 hodin
SÓLOKAPR
Dokonalý muž. Dokonalý příběh. Do−
konalá vražda − komedie s krim. zá−
pletkou…
15.−21. února ve 20.00 hodin
SAW 3
Na milovníky hororů čekají další rafi−
novaně promyšlené hrátky krutého
Jigsawa…
17.−18. února ve 13.30 a 15.30 hodin
HAPPY FEET
Rodinný animovaný film.
22.−28. února v 15.30 a 20.00 hodin
ERAGON
Po H. Potterovi, Pánu prstenů a Le−
topisech Narnie přichází další dobro−
družné fantasy. Až padne temnota,
poslední drak se vybere svého jezd−
ce…
22.−28. února v 17.30 hodin
JEDNÉ NOCI V JEDNOM MĚSTĚ
Povídkový celoveč. anim. film. Co
všechno se může odehrát během
jedné noci, v jednom městě?
24.−25. února ve 13.30 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Animovaná rodinná komedie USA.
BIOGRAF
U FRANTIŠKA
Severní Terasa, Gagarinova 2753/19
tel.: 472 775 424
do 28. února
ÚSTÍ NAD LABEM
BEDNAFLEXEM' − FOTOGRAFIE
KARLA GOTTSTEINA
První výstava unikátních širokoúh−
lých snímků našeho města a měst
v cizině − 60. a 70. léta 20. stol.
15. února v 19.00 hodin
RIDING HOPPERS + STRÁNÍCI
a Míra Ošanec
Folk & country večer.
16. února v 18.00 hodin
ZRCADLO
Autobiografický film se dotýká nejo−
becnějších otázek smyslu lidského
života a dějin.
17. února v 16.00 hodin
POŠŤÁCKÁ POHÁDKA,
MIKEŠ, ŽOFKA
Krátké pohádky.
22. února v 18.00 hodin
TŘETÍ MUŽ
Hypnotický krim. thriller.
BIOGRAF POVRLY
Mírová 165, 403 32 Povrly,
tel: 472 775 424
25. února v 15.00 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Anim. rod. kom. USA.
25. února v 17.00 hodin
RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
Krim. gangsterská černá komedie.
BIOGRAF TELNICE
403 38 Telnice 77, tel: 475 10 19 39
14. února v 17.00 hodin
MRAVENČÍ POLEPŠOVNA
Anim. rod. kom. USA.
28. února v 17.00 hodin
KOUZELNÁ CHŮVA
NANNY McPHEE
Rod. komedie USA/GB/F.
CORSO
Krčínova 6,
Ústí n. L. − Krásné Březno
tel.: 475 500 462, 475 500 390
16. února v 18.00 hodin
DALEKÁ CESTA − NEPÁL
Zážitky z cest české výpravy − volné
pokračování − přednáškový podve−
čer MUDr. Valerije Opjonova.
16. února ve 20.00 hodin
PLES − TANEČNÍ KLUB DOMINO
Hraje sk. BLUE CAFFE.
17. února 8.00−12.00 hodin
VELKÉ AKVATRHY
Akvaristická burza − všichni zájemci
o prodej akvarijních ryb, rostlin
a techniky jsou vítáni.
17. února v 15.00 hodin
DLOUHÝ, ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
O tom, jaké příhody tito 3 prožijí…
Divadlo Piškot.
21. února v 19.00 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
Stálice na naší scéně a náš stálý
host.
23. února ve 20.00 hodin
MATURITNÍ PLES
SŠSaE Resslova 5.
23.−24. února
STŘEKOVSKÁ KAMERA
40. roč. mezinárodní soutěže ama−
térského videa.
23. února v 16.00 Prezentace a uby−
tování hostů; 17.00 Zahájení soutěž−
ní projekce; 20.00 Večeře a volná
zábava
24. února 9.00 − 12.45 Dopolední
projekce; 12.45 − 14.00 Polední pře−
stávka; 14.00 − 16.00 Odpolední pro−
jekce; 16.30 − 19.00 Seminář; 19.00
− 20.00 Večeře; 20.00 Vyhodnocení
soutěže − volná zábava.
Otevírací doba:
9.00 − 16.00 hodin
Během zimní sezóny je otevřena pouze spod−
ní pokladna na Drážďanské ulici.
Vstupné:
dospělí 50 Kč,
děti, studenti, důchodci 25 Kč
rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) 135 Kč
možnost zakoupení cenově výhodných ročních
permanentních vstupenek − dospělí 350 Kč,
děti, studenti, důchodci − 175 Kč, rodina (2 do−
spělí + 2 děti) − 700 Kč
Předváděcí akce:
cvičení lachtana Moritze:
sobota, neděle, svátek − 10.30, 15.30 hod.
krmení tuleňů:
denně kromě úterý − 10.00 hod.
krmení piraň:
sobota − 13.00 hod.
Upozorňujeme, že předváděcí akce se konají
pouze za příznivého počasí!
Pokud se rádi zúčastňujete různých anket, při−
pravila pro Vás ústecká zoologická zahrada pre−
miéru zcela nové unikátní ankety Zvíře roku
2006. Ta probíhá na internetu přímo na oficiál−
ních webových stránkách www.zoousti.cz, a to
až do 15. března. Mottem soutěže je: šest zvířat,
BÍLEJ ANDĚL
rockový a motorkářský klub
Revoluční 177/5, Ústí n. L.
www.bilejandel.wz.cz
14. února v 18.00 hodin
DEEP PURPLE
Záznam z koncertu.
16. února v 19.00 hodin
BLACK JACK
18. února v 18.00 hodin
RED HOT CHILLI PEPERS
Záznam z koncertu.
CAFFE MAX
Mírové náměstí − pasáž Sahara
www.cafemax.cz
14. února v 19.00 hodin
SENIOR BAND Vladimíra Haušky
Valentýnská zábava.
16. února ve 20.00 hodin
STARÁ ŠKOLA
Prověřená rocková klasika.
21. února v 19.00 hodin
FORMANI
Ústecká klasika v Maxu.
28. února v 19.00 hodin
JAZZBANDA
Ústecká jazzová skupina.
COUNTRY CLUB „B“
Zábavní centrum Eldorádo,
Neštěmická 796, K. Březno
tel.: 731 151 851, 47 550 12 77
www.bowling−usti.cz/club
16. února ve 20.00 hodin
KLIĎÁNKO
Klasika v country.
ZOO ÚSTÍ NAD LABEM
Adresa:
Drážďanská 23
400 07 Ústí nad Labem
tel. 475 503 354 nebo
475 503 421
fax: 475 503 451
e−mail: [email protected]
www: zoousti.cz, www: choboti.cz
23. února ve 20.00 hodin
K. L. S.
Nejen country.
24. února ve 20.00 hodin
WATT
Ústecká country.
šest příběhů, proto můžete vybírat z šesti nomi−
novaných zvířat, která se v loňském roce nejvý−
znamněji zapsala do historie ústecké ZOO. Kaž−
dý účastník může posílat svůj hlas jednou týdně
a kromě toho, že podpoří svého zvířecího favori−
ta, hraje také o zajímavé ceny. Každý týden je
vylosováno deset výherců volných vstupenek do
ZOO a všichni pak postupují do hlavního sloso−
vání o 50 zajímavých a netradičních cen. Vyhlá−
šení výsledků ankety a předání hlavních cen pro−
běhne v areálu ZOO v rámci programu ke Slav−
nostnímu zahájení letní sezóny 2007. Jedním
z nominovaných zvířat je také nosorožec Dan,
který se vloni dožil úctyhodných 40 let a je vůbec
nejstarším zvířetem v ústecké ZOO. Zajímá Vás,
která další zvířata soutěží o korunu "krále zvířat
v ZOO", zajímá Vás, jaký je průběžný stav anke−
ty a chcete hrát o unikátní ceny? Neváhejte
a soutěžte na www.zoousti.cz.
Text a foto: Roman Nešetřil
PŘEVZATO
Z NOVÝCH ÚSTECKÝCH
PŘEHLEDŮ (UL, TP, DC, LT)
KULTURA A SPORT
NA SEVERU ČECH
Soutěžíme s firmou DRAPS a studiem LETTHE
Vážení luštitelé, po měsíční pauze Vám opět s potěšením nabízíme křížovku pro chvíle odpočinku.
V únorovém vydání na Vás čekají sponzoři dva a to LETTHE nail style Teplice, která pro 3 úspěšné luštite−
le nabízí dárkové poukazy na služby v hodnotě 750,− Kč a nově také DRAPS Olomouc, který si pro Vás připra−
vil poukázky v hodnotě 1200,− Kč, 1000,− Kč a 800,− Kč na oblečení pro sport a volný čas od českého výrobce.
Vaše odpovědi posílejte do 4. března 2007 a označte heslem Soutěžíme s firmou DRAPS či Soutěžíme se Stu−
diem LETTHE – nail style a posílejte na adresu redakce: Agentura IS, nám. Svobody 42/5, 415 01 Teplice ne−
bo emailem na [email protected] U svých odpovědí prosím uvádějte telefonický kontakt.
Kolik hloupostí napovídají lidé jen proto, že ... tajenka
Soutěžíme
se Studiem LETTHE – nail style
RUCE NAŠÍ VIZITKOU
aneb VALENTÝNSKÉ pohlazení…
Vážení čtenáři,
již po třetí máte možnost pro−
střednictvím nehtového studia
LETTHE nahlédnout pod pokličku
umění profesionálních nehtových
odbornic. V minulých setkání jsme
Vám představili různé typy úprav
nehtů, jak už nehtovou modeláž
a její specifika, tak i péči o přírodní
nehty. A právě přírodní manikúra
bude hlavním tématem našeho po−
vídání.
Jak už i název samotného člán−
ku napovídá, ruce jsou opravdu na−
ší vizitkou a proto si zaslouží i po−
třebnou péči a úpravu.
Pokud dáváte raději přednost
před nehtovou modeláží, klasické
manikúře, dovolíme si Vás sezná−
mit s jejím postupem.
Nejprve jsou zákazníkovi ošetře−
ny ruce peelingovým krémem, tak
aby byl povrch pokožky zbaven od−
umřelých buněk a případných ne−
čistot. Poté je upravena nehtová
kůžička za pomoci změkčovacích
olejíčků a provedena úprava délky
a tvaru nehtů. Plocha nehtu se pře−
leští speciální leštičkou, která je na−
puštěna minerály. Vaše nehty zís−
kají ochranný film, okamžitý lesk
a zdravý vzhled.
K zakončení celého postupu by
nemělo chybět ošetření nehtového
lůžka regeneračním olejíčkem
a úplným požitkem a třešničkou na
dortu je masáž rukou.
Pochopitelně i přírodní nehty je
možné zdobit laky a ozdobnými
prvky, záleží na míře fantazie neh−
tové designérky a přání zákaznice!
Vedle této klasické manikúry lze
zvolit i stále více vyhledávanou
přírodní JAPONSKOU manikúru
P−shine.
Manikúra se provádí na předem
Vylosovaným
3 luštitelům křížovky
Studio LETTHE − nail style
v Teplicích daruje
DÁRKOVÝ POUKAZ
na služby
v hodnotě 750,− Kč.
Gratulujeme
úspěšným výhercům.
připravené přírodní nehty, do kte−
rých se zapracuje pasta, jejíž slo−
žení se skládá z včelího vosku, ma−
teřské kašičky a křemičité hlinky,
těžené v japonském moři.
Pasta se nanáší leštičkou z jele−
nicové kůže a dále zaleští speciál−
ním pudrem. Nehty se po úpravě
vysoce lesknou, mají zdravý
vzhled, je zamezeno třepení a lá−
mání.
P−shine, se stejně jako nehtová
modeláž, přibližně jednou do měsí−
ce doplňuje.
Ať zvolíte jakoukoli úpravu nehtů,
nezapomínejte, že i ruce samotné
bychom měli hýčkat a to především
v těchto zimních měsících, kdy jsou
vystaveny větší zátěži.
V nabídce jsou regenerační pa−
rafínové zábaly − vřele DOPORU−
ČUJEME!
A pro náročnější zákazníky i lu−
xusní typy manikúry, za použití vy−
soce kvalitní kosmetiky − s okamži−
tým viditelným účinkem.
Blíží se Valentýn, svátek všech
zamilovaných a pokud snad ještě
váháte nad výběrem milé pozor−
nosti svým blízkým, buďte originál−
ní a darujte dárkový poukaz na
služby v nehtovém studiu Letthe.
Náš recept
Šumavský kotel
POTŘEBNÉ PŘÍSADY
brambory, mléko, máslo, sůl, kmín, cibule, anglická slanina, majoránka,
houby, pepř, sladká paprika, sklenka červeného vína, kyselé zelí, zaky−
saná smetana
POSTUP PŘÍPRAVY
Z uvařených brambor připravte kaši. Tu vložte do pekáčku. Pak na pán−
vi usmažte dozlatova cibulku, přidejte k ní anglickou slaninu, ostatní ko−
ření, červené víno a nechte chvíli podusit. Poté přidejte do pekáčku s ka−
ší. Nakrájené kyselé zelí také poduste a opět ho rozložte na směs. Na−
konec vše zalijte zakysanou smetanou. A dejte na 15 min. zapéct. Dob−
rou chuť.
Tajenka z minulého čísla: ... nebo to jde na tloušťku
Zaniklé a ohrožené
železniční tratě v Krušnohoří
Dovolte mi, abych se krátce zmínil o čtyřech velmi ne−
všedních krušnohorských železničních tratích. Nevšed−
ních především proto, jak náročným a zároveň úžasným
krajem prochází. První začíná v Karlových Varech
a přes Nejdek vystoupá až k hraniční obci Potůčky. Dru−
há trať vychází z nádraží v Chomutově a přes obec Kři−
mov vede do horského městečka Vejprty, opět blízko
státní hranice. Třetí trať vedla z nádraží Křimov přes
Menhartice a Horu Svatého Šebestiána až do obce Re−
itzenhain a dále do Marienbergu. Poslední ze zmíně−
ných železničních tratí začíná v Mostě a přes Dubí lze
vlakem dojet až do stanice Moldava v Krušných horách
− jak jinak, než u státní hranice s Německem. Všechny
čtyři zmíněné železniční tratě mají mnoho společného.
Především spojovaly českou železniční síť s Německými
dráhami. Všechny vedou přes Krušné hory. Je až neu−
věřitelné, jak náročný horský terén přitom překonávají −
hluboké zářezy (mnohdy ve skále), vysoké náspy, tune−
ly a úžasné železniční mosty dokazují neskutečné mist−
rovství našich předků, kteří je dokázali postavit.
Tři ze zmíněných tratí jsou však dnes velmi ohroženy
a jedna již byla bohužel zcela zrušena. Domnívám se,
že je obrovskou chybou přihlížet likvidaci tak úžasných
železničních tratí. České dráhy se dlouhodobě potýkají
s ekonomickými a organizačními problémy, a tak ome−
zují provoz snad na všech tratích, zejména pak na těch
méně frekventovaných. Protože všechny zmíněné že−
leznice překračovaly v minulosti státní hranici s Němec−
kem, představovaly a představují nejen významné his−
torické dědictví, ale také významnou dopravní tepnu
mezi Českem a Německem. Snad právě to ohrožovalo
jejich existenci po druhé světové válce až do roku 1989.
Když už by se zdálo, že změna politických poměrů při−
spěje k posílení jejich významu, novým ohrožením se po
roce 1989 staly ekonomické poměry v Česku. Přestože
se tedy jedná o velmi unikátní železnice, posledních
zhruba 60 let se na jejich existenci podepsalo alarmují−
cím způsobem. Nejhůře dopadla ta mezi Křimovem
a Reitzenhainem, ač se do druhé světové války jednalo
o trať velice frekventovanou, po roce 1945 provoz rych−
le slábnul, až byl 9. 5. 1948 zcela zastaven. Co zname−
nalo zastavení provozu smutně dokazuje její další vývoj.
Železnice rychle zarůstala náletovými dřevinami, tech−
nické vybavení trati chátralo a stávalo se terčem nene−
chavců. Zanedlouho se trať ocitla v tak špatném tech−
nickém stavu, až byla právně zrušena a ještě před ro−
kem 1989 fyzicky zlikvidována, včetně tří velkých ocelo−
vých mostů.
Podrobný popis současného stavu a pohled do histo−
rie najdete na webových stránkách www.zeleznice.va−
novi.net. Osud této horské železnice by měl být velmi
vážným varováním před omezováním nebo dokonce ru−
šením provozu (nejen) na zbylých zmiňovaných krušno−
horských tratích. Jakékoliv zastavení provozu pro želez−
nici znamená nevratný krok, na jehož konci zůstávají jen
smutné vzpomínky. V současné době probíhá poněkud
nadlidské úsilí o využití zrušené železnice Křimov − Re−
itzenhain alespoň pro turistické a cyklistické účely. Tře−
baže byl provoz na německé části této železnice (Reit−
zenhain − Marienberg) již také zastaven (pravděpodob−
ně především díky značnému poškození povodněmi),
úsek Pockau − Lengefeld − Marienberg již opět slouží
svému účelu a zprovoznění zbylého úseku k Reitzenha−
inu na státní hranici s Českem vypadá docela reálně.
Velmi bych si proto přál, aby nádherné krušnohorské
železniční tratě zůstaly zachovány a obnovilo se jejich
napojení na Německé dráhy. A na té zrušené aby vznik−
la alespoň turistická a cyklistická stezka, doplněna infor−
mačními tabulemi, které by připomínaly dobu její největ−
ší slávy. Je to jen mé osobní přání nebo vůle většiny lidí
na obou stranách Krušných hor?
Luboš Váně
KDYŽ CHCETE VÍC
●
• plastová okna − profil GEALAN,
kování ROTO NT
• 3 až 6komorový profil. systém
• eurookna
• žaluzie, rolety,
parapety
• vrata, brány, garáže
Hypoúvěr –
předchozího spoření
kombinace hypotéky a stavebního spoření,
nízké měsíční splátky, nižší požadavky
na příjmy klientů, již od 3,99 % p. a.
●
Hypoúvěr 100 –
●
Klientský servis a finanční
poradenství zdarma
KOMPLETNÍ
SLUŽBY
PRO VAŠE B
YDLENÍ
na plných 100 % ceny nemovitosti již od 4,99 % p. a.
Volejte paní Kvapilovou 602 647 405
Kancelář MPSS Ústí n. L., Mírové nám. 5A, tel.: 475 220 450
Kancelář MPSS Teplice, U Císařských lázní 7, tel.: 417 534 383
Masarykova 2462/55, Teplice
tel./fax: 417 530 382, mob.: 777 741 224
T026115
www.geus−okna.cz
e−mail: [email protected]−okna.cz
Úvěry na bydlení – bez počátečního vkladu i bez
T0233097
●
Zimní slevy na plastová okna
a dveře 39%
a na dřevěné okna a dveře 15%
• ROZVEDENÁ 42/168 symp. žena hledá k vážnému seznámení příjemného, pohledného muže
40 - 46 let z TP. Můžeš mít i dítě. Mám dvě, ale
už velké. (21818)
• NORMÁLNÍ kluk z TP po 40 hledá štíhlou, mladou holku 17-30 let k občas. schůzkám, po čase
možná i víc, fin. pomoc po os. setkání možná.
Napiš telefon. (21819)
• 33/174 splním přání i to nejtajnější dívkám, ženám na věku ani stavu nezáleží, jen chuť udělat
či zkusit něco jiného. Pouze vážné zájemkyně,
100% zdraví, diskrétnost zaručuji, ale i vyžaduji.
Zn.: TP, UL, MO a okolí. (21820)
• 33/174 rozv. sport. postavy hledá protějšek od
18-X let, s malým rošťákem i bez. Na vzhledu nezáleží, pokud jsi štíhlá, máš chuť začít znovu žít,
pak se můžeme sejít a probrat vše důležité. Zn.:
Samota je hrozná. Tp a okolí. (21821)
• HLEDÁM romantika 53 let z Teplic. Napiš
a pošlu fotku. (21822)
• JSEM ŠIKOVNÝ milenec - 45 let a chci předat
své zkušenosti velmi mladé dívce, X - 28 let, vše
tě naučím, fin. pomohu, napiš své tel. č. Pa.
(21823)
• NAJDE SE muž 50/50 let se kterým mě bude
bavit svět? (21824)
• OZVI SE Jirko na inzerát „S tebou mě baví
svět“. (21825)
• JE MI 50 LET jsem vdova. Hledám rozumného
muže, přítele. Mám modré oči, vlasy hnědé. Ráda vařím. Další informace osobně. (21826)
HLEDÁM MILOU ŽENU, které
bych mohl být věrný. Jsem sympatický muž z Německa, 44/177, štíhlý, se černými vlasy a zelenýma očima. Tel. 0049 162- 3703404 nebo
písemně na adresu: Wochenkurier,
Kreuzstr. 12, D-01968 Senftenberg, Chiffre 015/23669a.
• 43LETÝ gay z Teplic hledá přítele pro sex i přátelství. Svůj byt mám. Zpočátku kontakt pouze
na SMS. Jsem vysoký 176, vážím 76kg. (21827)
• PRO DLOUHODOBÝ vztah, ale zatím k občasným schůzkám, hledám muže VŠ nebo SŠ s maturitou, nekuřáka, pokud možno abstinenta od
45 do 54 let, nad 170cm. Jsem středoškolačka,
střední postavy. (21828)
• NAJDE SE ještě v dnešní době muž, přítel, kamarád, který je všestraných zájmů, vyší postavy
a trochu kutil. Já jsem 56 letá SŠ, ráda cestuji,
toulám se přírodou, vařím. A těch X let užít ještě lépe. Napiš plesy ještě nekončí. (21829)
• NAJDE SE muž, přítel, kamarád do pohody
a třeba i nepohody. Jsem 55 letá středoškolačka,
velice tolerantní všestraných zájmů, veselé povahy, nemám ráda lež a faleš. Najde se muž na
úrovni. A vše co k životu patří. Společné jaro
a radost. (21830)
Jens z Německa, 38/174, hledá milou partnerku pro společnou budoucnost. Měla by
být mezi 25 - 40 lety. 0049
152- 06576728.
• OSAMĚLÁ 34letá žena hledá muže do 40 let
pro hezké chvíle ve dvou. (21831)
• 36/180 VŠ, pohledný, štíhlý, sport. a kulturně
zal., nekuřák, rád touto cestou pozná milou, štíhlou a hezkou ženu. Trošku jsem se při kariéře zapomněl a tak jsem i přes svůj věk svobodný a bez
malých svišťů. Jsem však ale optimista a tak věřím, že se třeba i touto klikatou cestou najde ta
pravá pro hezký vztah. Prosím foto. (21832)
• KAREL VŠ 51 let, 187 po rozvodu hledá partnerku pro společný život v UL nebo blízkém okolí. Dost sportuji (kolo, turistika, plavání, horolezectví, volejbal, dříve lyže), fotím, hraju trochu
na kytaru a řídím auto. Setkáme se k hovoru? Je
toho hodně co povídat. Setkáme se brzy?
(21833)
• ROZVEDENÝ nekuřák 62/178 hledá příítelkyni, nekuřačku na procházky, kávu i taneček, společné návštěvy i více TP - UL. (21834)
Já 36/174 ze SRN, normální, dobromyslný, nekuřák se zájmy o přírodu, zvířata a cestování hledám
normální sympatickou ženu ke
šťastnému a spokojenému životu.
Odpovědi pište na: Wochenkurier,
Pf. 120728, 01008 Dresden, Chiffre
Nr. CZ 038/23462.
• NEKUŘAČKA hledá pro přátelský nezávazný
vztah přítele 64 - 67roků/180cm. Ženatí ne! Foto
vítáno. Zn.: Čekám na dopis. (21835)
• ŽENATÝ tepličák 56 let, doma bez sexu, hledá
vhodnou ženu, které doma také schází sex a nechce narušit stávající vztahy. Schůzky nejlépe dopoledne. Zázemí nemám. Nabízím čistotu, 100%
zdraví a diskrétnost. Též vyžaduji. (21836)
Žena z Německa hledá přítelkyni pro dopisování, pouze
v němčině. Adresa: M.Kreher,
Bahnhofstr. 6, D - 01768 Glashütte, Deutschland.
• VDOVA 63 LET blondýna 160/68kg v důchodu,
kuchařka, abstinentka, nekuřačka... Mám byt
2+0 v Litvínově. Ráda se seznámím s mužem od
65 - 70 let. Zn.: Čestné jednání. (21837)
• HLEDÁM muže 53/178 s knírem. Napiš.
(21838)
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 10)
AUTOBATERIE
n·hradnÌ dÌly na automobily tuzemskÈ a zahraniËnÌ v˝roby
specialistÈ na japonskÈ a korejskÈ automobily
prodejna a p˘jËovna st¯eönÌch nosiˢ THULE a MONTBLANC
Maloobchod
ñ Velkoobchod
Centrum
karos·¯sk˝ch
dÌl˘
a v˝fukov˝ch
systÈm˘
TERROZ
adresa: Praûsk· 1176, 415 01 Teplice
7
Tel.: 777 069 903
E-mail: [email protected]
T0233073
Pronajmu byt 2+0
Teplice, ul. 28. října
Plynové topení, plovoucí podlahy.
5000,- Kč nájem/měs.
Kauce nutná.
T023083
Tel.: 777 317 076
• KOUPÍM byt v Krupce, kdekoliv kromě
ulice K. Čapka a Duk. Hrdinů, velikost bytu 2+1 popř. 3+1. Tel.: 777 808 746.
(21207)
• KOUPÍME byt 3+1 nebo 4+1 jen v ulici
Závětří nebo Doubravická, stačilo by i do
půl roka, nebo vyměníme za 2+0 V Závětří + doplatíme rozdíl. Tel.: 777 131
556. (21208)
• KOUPÍM byt v Krupce 2 + 1 popř. 3 + 1
za rozumnou cenu, ne ulice K. Čapka
a Dukal. Hrdinů. Tel.: 777 808 746.
(21209)
• KOUPÍM byt v Oseku, 2+1 nebo 3+1,
popř. vyměním za státní 3 + 1 v Mostě.
Tel.: 605 339 421. (21210)
Prodáváte byt, dům,
pozemek nebo garáž?
ZDARMA
Vám vyhledáme kupce mezi
našimi hypotečními klienty.
13 - BYTY - PRONÁJEM
100 % Vaší ceny!
Žádné závazky!
• PRONAJMU dr. byt 1+1 v Hostomicích.
Zateplený dům, plastová okna, částečně
zařízen. Později možnost odkoupení.
Tel.: 721 962 380. (21301)
tel.: 774 650 187
e-mail: [email protected]
www.hypoteam.cz
www.agenturais.cz
Reklama a inzerce pro
Teplice, ⁄stÌ nad Labem, Dr·ûÔany, Mnichov
PRODEJ ATRAKTIVNÍCH POZEMKŮ
LOKALITA TEPLICE-TRNOVANY
Nabízíme Vám k prodeji atraktivní stavební parcely určené k výstavbě
rodinných domů ve velice zajímavé části města Teplice. Parcely se nachází
v klimaticky hodnotném prostoru teplické aglomerace a jejich nespornou
předností je příznivé oslunění, klidné prostředí a dostatek zeleně.
Obrovskou devizou je fantastický výhled do široké krajiny, na město Teplice
a na Doubravskou horu. Překrásné panorama doplňuje výhled na pohoří
Krušných hor s Komáří vížkou, na úchvatný reliéf Českého středohoří či
vrcholovou část Nové Vsi s dominantou vodojemu.
Pozemek se staveními parcelami leží v zastavitelném území města Teplice.
Z jihu navazuje na obytný soubor Teplice-Trnovany, ze severu je ohraničen ulicí
E. Dvořákové, spojující město Teplice s obcí Novosedlice, na severozápadě
sousedí se zastavěnou částí Novosedlic, kterou tvoří zahrady rodinných
a činžovních domů, a na západě se zahrádkářskou kolonií.
Pozemek je bezprostředně napojen na dopravní i technickou infrastrukturu.
V jeho okrajové části je uložen vodovodní a kanalizační řád, NTL, plynovod,
rozvody elektrizační soustavy a telekomunikační zařízení. Pozemek leží
v těsném sousedství komunikačního systému města Teplice a přilehlých obcí
Novosedlice a Proboštov a v blízkosti stanic městské hromadné dopravy.
Harmonogram prací – zahájení 10/06 ukončení 06/07
Dodavatelské firmy zajištěny
Zajištěny hypoteční úvěry!
Pro každého, kdo doporučí zájemce
o zprostředkování prodeje nemovitosti,
který uzavře smlouvu o výhradním
zastoupení na dobu alespoň 6 měsíců.
ŠEK na 1.000,− Kč
Pro prvních 100 majitelů tohoto šeku
Ústí n.L.
Mír.náměstí 33
a dalších 10% z naší celkové provize bez DPH
po realizaci takového obchodu
INFORMUJTE SE: tel. 475 201 331
tíme. Děkujeme moc. Tel.: 737 136 406.
(21308)
• PROSÍM NAJDOU SE hodní lidé, kteří
pronájmou levně byt ženě se 2 dětmi. Finanční tíseň. Děkuji moc, TP. Tel.: 723
042 538. (21309)
• PRONAJMU byt 2+1 v Bílině za 5.000,Kč vč. energie. Slušný vchod. Tel.: 720
167 714. (21310)
• PRONAJMU pokoj v 3+1 v TP - Trnovanech. Tel.: 723 362 428. (21311)
• HLEDÁM pronájem bytu garzonky
1+1, 1+2 /kk/L, jakýkoliv v Teplicích. Jsme
2os. + miminko, do 5.000,- Kč, komplet
bez kauce jsme chudý a nemáme na kauci, ale potřebujem bydlet z důvodů, že
rodiče nás v jejích bytu 1+1 už nemůžou
držet. Děkuji jen vážné a slušné nabídky.
Tel.: 723 558 615. (21312)
• HLEDÁM pronájem bytu 1+1 nebo 2+0
(2+1)
• v Dubí nebo v Teplicích, dlouhodobě,
do 3.500,- Kč - 4.000,- Kč včetně poplatků. Tel: 737 585 908. (21313)
• PRONAJMU byt 2+0 v Ústí nad Labem
- Na Kohoutě, plast. okna, žaluzie, šatna,
sklep. Dlouhodobě. Nájem + energie
5.400,- Kč. Kauce 1 nájem. Volný od února 2007. Tel.: 604 236 028. (21314)
• PRONAJMU byt 1 + 1 v Krupce, Na
Hamrech. Zrekonstruovaný, zařízený,
světlý, 4. patro - výtah. Volný ihned.Tel:
728 058 625. (21315)
• NABÍZÍM pronájem plně vybaveného
bytu, od pondělí do pátku, ideální pro
studenty. V bytě je lednička, televize,
kompletní zařízení. Nízký nájem. Tel.:
723 129 763. (21316)
• PRONAJMU ve vilce 1+1, 60m2 byt zařízený, slušné spolehlivé ženě. Kuchyně
zařízená nově vč. lednice i mikrovlnky,
nová koupelna s rohovou vanou i sprch.
koutem, prostorná, WC zvlášť, šatna.Volat lze až po 18 hod. na tel. 732 370 096.
(21317)
• PRONAJMU dr.byt 1+ 1 / L v TP v Trnovanech (ul. J. Koziny). Velikost bytu
35 m2, 10.patro. Standard vybavení, nová plastová okna. Lze pronajmout částečně zařízený. Volný ihned. Nájem 5.500,Kč (vč. energií), vratná kauce 2 x nájem
(tj. 11.000 Kč). Dohoda možná. Tel: 777
828 171. (21318)
• NABÍZÍM pronájem bytu 3+1+B
v Krupce - Maršov, byt je na okraji sídliště v druhém poschodí, částečně zařízen,
větších rozměrů. Klidný dům pezproblémový. Nájem 7.000,- Kč. Vše podloženo
slmouvou o pronájmu. Tel: 721 442 784.
(21319)
• PRONAJMU byt v Bílině, 2+1, cena dohodou. Tel.: 605 294 568. (21320)
• PRONAJMU byt v Bystřanech, 1+1, cena dohodou. Tel.: 605 294 568. (21321)
• PRONAJMU zařízený byt 3+1 v Teplicích ul. Pražská i dlouhodobě. Cena dohodou, kauce nutná. Tel.: 604 785 132.
(21322)
• BUDOUCÍ třičlená rodina hledá pronájem bytu v Trnovanech, větších rozměrů,
2+1,3+1 do 6.000,- Kč i s energií. Děkujem.Tel: 721 648 284. (21323)
• PRONAJMU byt 3+1 v lázeňské čtvrti,
Šanov I, klidné prostředí. Tel.: 607 656
648. (21324)
• HLEDÁM byt do pronájmu - garsonku,
nebo 1+1 do 5.000,- Kč. Jsem svobodná,
bezdětná, výdělečně činná. Tel.: 723 654
019. (21325)
• PRONAJMU celé 1.patro v RD TP - Šanov. Po rekonstrukci. Cena k jednání 810tis.Kč. Tel.: 724 007 403. (21326)
• PRONAJMU byt 3+1 v Proseticích, ul.
T0219023
• KOUPÍM byt 2+1 v UL, nejlépe Neštěmice. Tel.: 777 053 905. (21201)
• KOUPÍM dr. byt 1+1+B v TP. Ne RK!
Tel.: 731 863 350. (21202)
• KOUPÍM byt 3+1 nebo 4+1 s balkonem
v Teplicích do 180 tis.Kč. Platím hotově
a hned. Tel: 604 427 444. (21203)
• KOUPÍM byt 2+1. Rychlé jednání - platba hotově. Tel.: 608 066 776. (21204)
• KOUPÍM byt 1+1,1+0, hotově. Rychlé
jednání. Tel.: 775 757 083. (21205)
• KOUPÍM dr. byt 3+1 v Teplicích. Tel.:
+007 (985) 784-97-39. (21206)
1+kk, 2+kk+B, 3+kk+B v nově postaveném domě na na rohu Masarykova
tř. - Jankovcova, TP-centrum.
Ceny od 6 do 9 tis. Kč (vč. spotřeby
vody a plynu), žádám 3x kauci.
Tel. 607 513 871
T023053
• PRONAJMU 1 místnost v bytě 3+1 v Teplicích v Trnovanech. Tel.: 723 362 428.
(21302)
• PRONAJMU byt v Bystřanech 1+1, cena
dohodou. Tel.: 605 294 568. (21303)
• PRONAJMU byt v Bílině 2+1, cena dohodou. Tel.: 605 294 568. (21304)
• PRONAJMEME byt 3+1 s prosklenou
lodžií v klidné části Teplic, etáž. plyn. topení, plyn i el. zapojeny, k nastěhování
ihned, kabelové připojení TV a internet.
Přednotně starší manželé bez psa. Nájem
4.500,- Kč + inkaso, kauce 2 měs. nájmy
předem. Tel.: 478 048 069 od 16:00 do
19:00 hod. (21305)
• PRONAJMU byt 2+0+L+spíž na chodbě, v Teplicích, Trnovanská ul., slunný,
služby, škola, školka, lékař v místě. Cena
4.000,- Kč/měs. + poplatky. Tel.: 603 149
332. (21306)
• HLEDÁM pronájem bytu kdekoliv v UL
1+0, 1+1 do 4.500,- Kč i starší zástavba.
Prosím nabídněte. Tel.: 721 590 703, 721
055 942. (21307)
• ML. RODINKA se 2 dětmi hledá dlouhodobý pronájem nezař. bytu 3+1 v panel. domě, kdekoli v UL. Za rozumný nájem, bez kauce, 1 nájem dopředu zapla-
T026065
12 - BYTY - KOUPĚ
K PRONÁJMU BYTY
Pražská, kompletně zařízený, volný ihned..., přednost dlouhodobému pronajmu. Tel.: 415 727 449. (21327)
• NABÍZÍM pronájem bytu v Duchcově
1+1 s lodžií.Cena 4.000,- Kč + poplatky.
Tel: 775 755 068. (21328)
• MLADÝ pracující pár s jedním dítětem
hledá pronájem bytu 2+1 nebo 3+1, nájem do 6.000,- Kč vč.energií. Tel.: 728 529
090. (21329)
• PRONAJMU byt 1+1 v Alejní (nad Losanem), 35m2, 3.p. ze šesti, s výtahem,
nezařízený, ve standardu, s komorou,
společnou lodžií, ihned volný, zastávka
bus 50m od domu, v místě obchody, služby, zábava, atd. Kauce 10.000,- Kč, nájem
4000,- + 1500,- Kč záloha na energie.
Tel.: 776 228 913. (21330)
• PRONAJMU 1+1 Duchcov, levně. Tel.:
777 287 700. (21331)
• SLUŠNÁ RODINA v část. krizi hledá
prnájem bytu 2+1 v TP do 5.000,- Kč.
Možno bez kauce. Dohoda. Spěchá. Tel.:
606 441 805. (21332)
• NABÍZÍM pronájem bytu 3+1 v Krupce.
Byt je zařízený v druhém poschodí okraj
sídliště slušný dům. Nájem- 6.300,- Kč.
Bez kauce slušným nájemníkům na delší
podnájem až dva roky. Tel: 721 442 784.
(21333)
• NABÍDNĚTE prosím podnájem částečně zařízeného bytu 1+0 nebo 1+1 v Teplicích od začátku března do dubna. Tel.:
604 294 089, 737 645 098. (21334)
• PRONAJMU sluš. ženě 1+1, 60m2 byt
ve vilce v Teplicích, nová kuchyň vč. lednice + mikrovlnky, obýv. lož. zařízená,
šatna, nová koupelna s rohovou vanou
i sprch. koutem, WC zvlášt samostatný
kotel, měření el, plyn i vody samostané,
2 nájmy předem. Jen solid. Tel.: 732 370
096. (21335)
• PRONAJMU byt 1+1 v Krupce Na Hamrech. Zrekonstruovaný, zařízený, světlý,
4. patro - výtah. Volný ihned. Tel: 728
058 625. (21336)
• HLEDÁM pronájem garsonky či 1+1
v Teplicích. Maximálně 4.000,- Kč, včetně
záloh. Mohu dát i kauci 10.000,- Kč, nejlépe zařízené. spěchá. Tel.: 739 544 557,
[email protected] (21337)
• PRONAJMU garsonku s lodžií, nezařízená, u divadla. Cena 4.500,- Kč měsíčně
+ elektřina, kauce 3 nájmy. Tel.: 724 657
411. (21338)
14 - BYTY - VÝMĚNA
• VYMĚNÍM dr. byt 4+1 v TP - Trnovanech za byt 2+0 rovněž v Trnovanech.
Doplatek dle dohody. Tel.: 417 563 427.
(21401)
• VYMĚNÍM dr. byt 3+1, vyvýšené přízemí, náj. 4.200,- Kč + plyn. el., vyvýšené
přízemí, až 1.patro přepis + doplatek
v Teplicích a okolí. Tel.: 417 539 666.
(21402)
• VYMĚNÍM dr. byt 1+0 v VI. patře
v Krušnohorské ul. za jakýkoliv větší byt
v Trnovanech. Doplatek za výměnu akceptuji. Tel.: 721 021 681, 720 668 614.
(21403)
• VYMĚNÍM dr. byt 2+0 v Trnovanech
naproti benzínové pumpě Schelle za byt
3+1 v Trnovanech nebo Šanov II. Koupím
zahradu v okolí Trnovan. Tel.: 606 459
842. (21404)
• VYMĚNÍM dr. byt 2+1+L, 1.p., po rekonstr., ul. Buzulucká za 1+1+L v TP + doplatek, ne RK. Tel.: 731 863 350. (21405)
Pozemek p. č. 1104
SMÍCHOV TERRASSE, s. r. o. Praha
nabízí nájem nebytových prostor
T023075
E.
ulice
(kanceláře, sklady, montážní prostory)
v objektu na adrese Teplice, Doubravská 1615/28
Výhodné cenové podmínky.
Provoz NONSTOP, vlastní parkoviště.
Bližší informace na tel.: 417 537 512, 602 567 143
OVÉ
ŘÁK
DVO
• PRODÁM dr. panelový byt 1+1 v TP Trnovanech u Městských sálů, 6. patro,
nízký nájem, žaluzie, slušný vchod, byt
ve velmi dobrém stavu. Cena 190 tis. Kč,
dohoda možná. Tel.: 606 271 782.
(21101)
• PRODÁM dr. byt 3+1+L v Krupce, ul.
Dukelských Hrdinů, 5. p., standardní byt
o vel. 68,22 m2. Cena dohodou. Tel.: 776
327 428. (21102)
• PRODÁM dr. byt 2+KK, 3. patro, Pražská ul., menší úpravy, cena 230 tis. Kč +
přepis nebo vyměním za 2+1+B - doplatek. Tel.: 603 443 504. (21103)
• PRODÁM dr. byt 3+1+L v Krupce - Maršov (dolní sídliště), zvýšené přízemí, zateplený a plastová okna. Cena 300.000,Kč. Tel.: 602 330 710. (21104)
• PRODÁM dr. byt 3+1 v TP - Gagarinova
ul. Slušný vchod, zvýšené přízemí, atraktivní prostředí, slunný. Byt je po rekonstrukci: zděné jádro, nové plov. podlahy
+ dlažba, vestavěné skříně. Cena
650tis.Kč, dohoda možná. Tel.: 732 341
688. (21105)
• PRODÁM dr. byt 2+KK, TP - Trnovany,
4.patro, výtah, cena 200.000,- Kč + přepis. Tel.: 417 883 917. (21106)
• PRODÁM dr. byt 2+1 v Trnovanech,
Štúrova ul., klidné prostředí. Levný nájem, zv. přízemí, ihned volný. Cena
225.000,- Kč. Tel.: 602 481 313. (21107)
• PRODÁM dr. byt v OV 2+1+B, po rekonstrukci, v 3.p., TP - Řetenice u Buzul.
školy. Volný od 1.3.07. Tel.: 608 030 927,
776 184 109. (21108)
• PRODÁM byt 2+KK, 5.patro. Rodiné
důvody - dohodou 99.000,- Kč. Adresa:
P.Svoboda, Přítkovská 1637, 41501 Teplice. (21109)
• PRODÁM dr. byt 1+1, 3.p., dlažba, komora, stropnice, protipožární dveře, nové stupačky, zatepl. dům, žaluzie, 12 posch., krásný výhled, 2 výtahy, 120.000,Kč. Adresa: J.Andová, Vrchlického 25,
Duchcov. (21110)
• PRODÁM dr. byt 2+1+B, 1.patro, slunný, nová koupelna, WC, el. TP, Buzulucká
ul., cena 340.000,- Kč + přepis. Tel.: 606
767 589, ne RK! (21111)
• PRODÁM dr. byt 3+1+L v Krupce - Maršov (dolní sídliště) zvýšené přízemí. Dům
zateplen, plastová okna. Dopravní obslužnost v místě. Klidné prostředí. Slušný
vchod, cena 300.000,- Kč. Tel.: 602 330
710. (21112)
• PRODÁM družstevní byt 3+1+B v Trnovanech, Edisonova ul., 5.patro, kuchyňská linka po rekonstrukci, plovoucí podlahy, kuchyň a chodba dlažba. Cena 390
tis. Kč. Tel.: 731 458 095. (21113)
• PRODÁM dr. byt 1+1 o rozloze
38,10 m2 v Teplicích - Trnovanech. Cena
200,- tis. Kč. V bytě byly provedeny úpravy. Nová vana, umyvadlo, WC, dlažba,
sádrokarton. K bytu patří sklep a balkon
v mezipatře. V blízkosti domu je školka,
škola, MHD, supermarkety Plus, Kaufland. Klidný vchod. Nízký nájem. Tel.:
774 559 022. (21114)
• PRODÁM družstevní byt pod Kauflandem o vel. 2 + KK, Arbesova ul., 4.patro,
výtah, slunný, prostorný, plastová okna,
ideal. pro 2 osoby, cena 205 tis. Kč + přepis dohodou. Rychlé jednání, spěchá.
Tel.: 417 565 885, 608 242 392. Nejsme
realitka. (21115)
• PRODÁM dr. byt 3+1+B, Teplice - Trnovany, 3.p. ze sedmi, 75m2, BD Trnovany,
v dobrém stavu, skvěle dispozičně řešený, bezvadný výhled, za domem příroda,
v místě škola i školka, dům rekonstruovaný, zateplený, cena: 325 tis. Kč, Tel.: 776
228 913. (21116)
• PRODÁM dr. byt 2 + kk v Trnovanech Arbesova ulice, nadstandartní úpravy nutno vidět. Cena 300 tis. Kč + přepis.
Tel.: 777 024 387. (21117)
• PRODÁM byt 3+1+L, Pražská ul., přízemí s bez. mříží, nová kuch. linka, 230
tis. Kč + přepis nebo od kvěna 07 pronajmu za nájemné 6.200,- Kč včetně energií, pozdější odkup možný. Tel: 739 672
840. (21118)
• PRODÁM byt v OV 3+1 v Bílině v cihlovém domě. Po rekonstrukci. Klidná čtvrť
v SHD. Možnost přístavby do podkrový.
Byt bude volný k nastěhování cca. v září
nebo říjnu. Tel.: 724 690 128. (21119)
• PRODÁM dr. byt 3+1, pěkný, menší
úpravy, zvýšené přízemí, Hlávkova ulice.
Nízký nájem! Cena včetně přepisu
330.000,- Kč. RK nevolat. Tel.: 724 657
411. (21120)
• PRODÁM garsonieru s prosklenou lodžií, u divadla, družstevní, volná, cihla,
cca 35 m2, nízký nájem, cena 299.000,Kč. RK Nevolat! Tel.: 777 683 295.
(21121)
• PRODÁM družstevní byt o vel. 2 + KK
u Pluta, pod Kauflandem, 4.patro, výtah,
plastová okna, cena 210 tis. Kč včetně
přepisu, spěchá. Tel.: 417 565 885, 608
242 392. Nejsme realitka. (21122)
• PRODÁM dr. 2+1+B, Zrenjaninská, Teplice - Řetenice, BD Krušnohor, 3.p. ze tří,
53m2, byt ve standardu v dobrém stavu,
balkon s výhledem do zeleně, dům cihlový třípatrový, příjemné a klidné bydlení,
do centra 5min. autem, nájem 2.500,- Kč
+ energie, cena 265 tis. Kč, přímý majitel.
Tel.: 776 228 913. (21123)
• PRODÁM byt v žádané lokalitě Řetenice druž. 2+1+B, 54m, parkety, nová kuchyň, slunný byt v klidném domě, 3.patro bez výtahu. Cena 300 tis. Kč. Tel.: 777
803 107. (21124)
• PRODÁM dr.byt 3+1+L, ul. Sochorova
po rekonstrukci, vybavená kuchyň, koupelna, nové vestavěné skříně, plovoucí
podlahy, zabezpečení. Cena: 550 tis. Kč.
Tel.603 223 768. (21125)
• PRODÁM družstevní byt 2+1 s balkonem, cca 55m2, 2. patro, 2 výtahy, zateplený v Kozinově ul. v Teplicích. Cena
280.000,- Kč. Tel.: 776 350 208. (21126)
• PRODÁM byt 3+1 bez balkonu, komora, sklep, úpravy koupelna a kuchyň, cena 650.000,- Kč. Nabídky pouze po SMS,
ozveme se sami. Děkujeme. Tel.: 603 241
102. (21127)
• PRODÁM dr. byt 1+KK, zvýšené přízemí, 35m2, K. Světlé - Dubí, OSBD Teplice,
standard, výborný stav, nenáročné bydlení, nízké náklady, dům se zatepluje + nová fasáda, nájem 2.000,- Kč, volné ihned,
cena 119tis.Kč. Tel.: 776 228 913. (21128)
• PRODÁM byt v Proseticích 4+1, klidný
vchod, 1.patro, nové žaluzie, lino. Cena
220tis.Kč. Dohoda možná. Tel.: 737 780
808. (21129)
• NABÍZÍM v TP byt 3+1+L, kom., úpravy,
cena 220tis.Kč. Tel.: 724 309 645. (21130)
• PRODÁM byt 2+0 v os. vlastnictví v paneláku, 1.patro, částečně zařízen, v Litvínově. Vše dohodou! Tel.: 720 261 225.
(21131)
• PRODÁM byt SBD Mír 3 + 1 + b v Teplicích, Přítkovská ul., 6. patro, 73 m2,
obývací pokoj 20 m2, zateplený objekt.
Volný březen / duben. Tel: 602 392 895,
417 563 165. (21132)
• PRODÁM dr. garsonku Hrob u Teplic,
Rybniční 342, 1+KK - oddělená, plast. okna, žaluzie, komora, sklípek, služby
2.100,- Kč, čisté a klidné prostředí, doprav. vybavenost vše v místě. Cena
90.000,- Kč - převod dohoda. Tel.: 606
275 408.
NabÌzÌme k vyuûitÌ
3 v˝vÏsnÌ plochy
INGEUS s. r. o.
přípravné práce
pro stavby
specializované
stavební činnosti
Teplice, Pod Doubravkou 1585/19, PSČ 415 01
u vstupu do prodejny Delvita
v obchodnÌm domÏ PRIOR Teplice
Kontakt: tel.: 606 111 448
tel.: 606 577 457
T023105
Tel.: 605 262 193 (pÌ. Gabriela Zl·malov·)
8
T023053
• HLEDÁM garáž do pronájmu, později
odkoupím. Dohoda! Za školou, Trnovany
a okolí Bohosudovská. Nabídněte. Tel.:
728 576 755. (21706)
• PRONAJMU velkou garáž. Tel.: 606 911
985. (21707)
• PRONAJMEME nebytové prostory ( zavedený obchod s obuví ) na rušné ulici
blízko centra. Velikost cca 63m2, velká
výloha, skladové prostory, soc. zař. atd.
Nájem 10.000,- Kč / měsíčně. Tel.: 724 219
200. (21708)
WALLY
St¯Ìh·me a rozplÈt·me dle p¯·nÌ z·kaznÌka.
472 741 236 ï 737 192 443
www.jednota-ul.cz
JEDNOTA
⁄STÕ nad Labem,
prodejna HUTMA,
U VleËky 1,
P¯edlice.
T0220011
Kompletní svatební květinový servis Svatební kytice
i netradiční (luxusní) Květinová výzdoba plesů
Luxusní vazba kytic a květinových košů Smuteční
vazba, kytice, věnce Rozvážková služba
Vaníčkova 29/1070
400 01 Ústí n. L. Tel.: +420 605 259 071
Po−Pá 9−18 hod.
So 9−14 hod.
PRODEJ A MONTÁŽ
Nová tvář
ústecké tržnice
Ústí nad Labem − Jak již
proběhlo sdělovacími pro−
středky a je neodvratnou sku−
tečností, ústecké centrum bu−
de o jednu ohavnost chudší,
dá−li se to tak nazvat. Ano, řeč
je o ústecké tržnici vedle ob−
chodního domu Labe, v bez−
prostřední blízkosti kostela Na−
nebevzetí P. Marie, vzácné
V NOVĚ POSTAVENÉM DOMĚ
TRŽNÍ NÁM. TEPLICE−CENTRUM.
Přízemí domu, celková plocha 75 m2.
Vhodný pro cukrárnu−kavárnu,
rychlé občerstvení, hernu, prodejnu.
Prostory jsou zařízené.
Cena 15 000 Kč/měsíc
T023053
(vč. spotřeby vody a plynu)
• PRONAJMU garáž v Trnovanech - Masarykova tř., ve dvorním traktu. Měsíční
nájem 1.500,- Kč. Tel.: 777 062 758.
(21709)
• PRONAJMU nebytový prostor naproti
divadlu v centru Teplic, cca 80 m2 - vhodné ke zřízení obchodu, provozovny
apod. Ne restaurace! Tel.: 724 657 411.
(21710)
• PRONAJMU garáž v Potěminově ulici,
kousek od centra s dvojím zabezpečením
(vrata + brána). Ihned volná. Cena 850,Kč/měsíc. Tel.: 723 167 938. (21711)
• PRONAJMU nebo prodám garáž v Mikulově. Tel.: 775 375 156, 417 533 227 večer. (21712)
1. PATRO
BRITSKÁ MÓDA
ZA VÝPRODEJOVÉ
CENY
K pronájmu
nebytový prostor
v přízemí nově postaveného
domu na rohu ulic
Masarykova tř. - Jankovcova,
Teplice-centrum.
46 m2 vhodný pro prodejnu
nebo kancelář.
Cena 13 000 Kč
(vč. vody a plynu)
Žádám 3x kauci.
Tel. 607 513 871
Jste srdečně zváni, jsme tu pro Vás!
RYBÁŘ KAREL
K PRONÁJMU
NEBYTOVÝ PROSTOR
ŽÁDÁM 3 KAUCE.
Tel. 607 513 871
T0219014
Věra Jelínková
flóra servis
gotické památky, později sice
stavebně upravované, ale tvo−
řící jednoznačně jednu z domi−
nant krajského města. Netřeba
připomínat, že se jedná záro−
veň i o raritu, a to doslova
v celorepublikovém měřítku,
neboť věž kostela byla v dů−
sledku válečných operací bě−
hem II. sv. války vychýlena ze
své svislé osy o celých
198 cm, což je největší z vý−
chylek, které jsou na našich
stavbách pozorovány. Na kos−
tel i jeho věž byl před výstav−
bou tržnice impozantní pohled,
který však posléze zmizel.
Nelze než souhlasit s postu−
pem ústeckého magistrátu,
který rozhodnutím odstranit
tržnici, alespoň z malé části
navrátí městu jeho původní
tvářnost. Ve hře jsou však
i další aspekty, které vedly
k tomuto rozhodnutí. Určitě ne−
ní bez významu ani to, že pře−
místěním prodejních míst do
těsného sousedství obchodní−
ho domu Labe a jejich vybudo−
vání v duchu současného ar−
chitektonického nazírání, do−
jde zároveň ke zkulturnění pro−
deje a organického začlenění
sezónního a stánkového pro−
deje do komplexu celého ob−
chodního domu.
OD LABE
Jaroslav Linhart
Renovace tonerů
Expresní služby
Recyklace − ekologická služba
Prodej tiskáren a spotřebního materiálu
Servisní střediska – tel.: 723 068 296
Ústí n. L.
Teplice
Most
OD LABE
OLYMPIE
TESCO
T0219087
9
v suterÈnu domu.
Celkov· plocha 120 m2 + terasa.
Vhodn˝ pro cukr·rnu-kav·rnu,
rychlÈ obËerstvenÌ, hernu nebo
prodejnu ñ
vybavenÌ za odstupnÈ!
Cena 18 000 KË
(vË. spot¯eby vody a plynu).
é·d·m 3 kauce.
Tel. 607 513 871
T023053
• KOUPÍM rodinný dům v okolí 15km od
Teplic, do 3mil.Kč. Tel.: 777 907 738.
(21601)
• KOUPÍM RD pro jednu rodinu v Teplicích a okolí do 2,5mil.Kč. Tel.: 608337
738. (21602)
NabÌzÌme öirok˝ v˝bÏr
vöech druh˘ pletiv,
vËetnÏ p¯ÌsluöenstvÌ.
(býv. autobazar Garant)
K pron·jmu nebytov˝ prostor
v novÏ postavenÈm domÏ
Teplice-centrum,
MUDr. OPJONOV nabízí: akupunkturu, EAV, homeopatii
Těším se
na Vaši návštěvu!
Poliklinika Krásné Březno,
U Pivovarské zahrady 5, 2. patro – tel.: 777 121 534 do 17. hod.
WELEDA – přírodní kosmetika pro všechny JOALIS – na očistu organismu MUDr. Jonáše DIOCHI – bioinformační přípravky celostní regenerace HIMALÁJSKÉ ČAJE – unikátní směsi bylin (30 druhů) TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA – bylinné preparáty HERBA MEDICA –
přírodní bylinné tablety BYLINÁŘ – energetické bylinné maceráty TIBETSKÁ MEDICÍNA B. TICHANOVSKÉHO ECOVER – čistě přírodní
čistící a úklidové prostředky
PLOTY - PLETIVA
PRONÁJEM
PARKOVACÍ PLOCHY
• PRONAJMU garáž u Plavecké haly,
dobře zabezpečenou, hlídanou + světlo.
Cena dle dohody. Tel.: 605 454 228.
(21703)
• PRONAJMU větší garáž v Újezdečku
s vyššími vraty od 1.3.07, cena pronájmu
dohodou. Garáž je po opravě. Tel.: 732
930 380. (21704)
• HLEDÁM do pronájmu asi 200m2 pozemek, zahradu, dohodou odkoupím.
Okolí Teplic, nabídněte prosím. Tel.: 728
576 755. (21705)
POZOR od 1. 2. do 31. 3. 2007 5% sleva
AKCE!!! na kosmetické ošetření pleti
T023076
Možnost parkování až 45 automobi−
lů, kancelář, kuchyňka, soc. zaříze−
ní + sklad. prostory. Možno prona−
jmout i jednotlivě, vše el. střeženo.
Tel.: 417 562 257, 602 181 721
MUDr. OPJONOVA
PVC lina koberce linoleum plov. podlahy
parkety laky bona lišty hrany tmely
lepidla broušení a lakování parket
T0219077
16 - NEMOVITOSTI - KOUPĚ
• PRONAJMU kanceláře seriozní firmě
a byty 3+1 v Teplicích, Čapkově ul. Tel.:
602 418 344. (21701)
• PRONAJMEME kompletně vybavenou
větší lékárnu při atraktivním lékařském
středisku v Dubí u Teplic. Tel.: 731 943
512. (21702)
MINIMARKET PŘÍRODNÍ MEDICÍNY
Městské lázně, II. patro Panská 23/1700
Tel.: 475 501 199
400 01 Ústí nad Labem
Mobil: 776 042 016
Poskytované služby:
CELOSTNÍ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ přírodní kosmetikou
WELEDA
KOMPLETNÍ PÉČE O PLEŤ kosmetikou VICHY
LÍČENÍ PRO VŠECHNY PŘÍLEŽITOSTI
DEPILACE VOSKEM ZA TEPLA
T0220071
• PRODÁM zavedené kadeřnictví na šanovském sídlišti v Teplicích, cena dohodou. Spěchá. Tel.: 417 575 725, 604 979
401. (21501)
• PRODÁM RD - Teplice 3, část bystřic,
Dvořákova ul. 272. Tel.: 606 577 457.
(21502)
• PRODÁM řadovou garáž za nemocnicí.
Cena 33.000,- Kč. Tel.: 414 121 528, 604
702 280. (21503)
• PRODÁM zahradu u Zámecké zahrady
v TP, 400m2, pitná voda, ovocné stromy
a keře, vč. nářadí. Cena 10.000,- Kč. Tel.:
728 405 888. (21504)
• PRODÁM dřev. posklep. chatu - Štěpánov u Bíliny na vl. pozemku 1046m2, patrová, el. 220/380, septik, skleník, udírna,
dílna, vl. voda - koupelna s el. kotlem, cena 380.000,- Kč. Tel.: 602 557 403 - večer.
(21505)
• PRODÁM udržovanou oplocenou zahradu 1800m2 v Třebenicích převažují
meruňky. V místě zděná chatka a užit.
voda, cena 150tis.Kč. Tel.: 607 513 301.
(21506)
• PRODÁM podsklepený rod. dům se
zvýšeným přízemím a patrem. Dům je renovován, el. 220/380V, plyn, voda v plastu. K domu jsou přistaveny dvě garáže.
Ústř. topení, plyn, elektro, krb, sporák na
p. palivo i na plyn. Kabel. televize, internet, telefon. Zahrada, potok, lesík. Do
hor a lesa 8 min. pěšky od Teplic 8 km.
Krásný rozhled, klid, pohoda. Cena 2.370
000,- Kč. informace na mob. vlastníka
728 738 821. (21507)
• PRODÁM zahradu na horizontu za Intersparem. Hodně ov. stromů, klidné místo asi 400m2, cena 20.000,- Kč. Dohoda
možná. Tel.: 728 576 755. (21508)
• PRODÁM garáž s dílnou v Bílině, za
restaurací „U vraha“. Cena dohodou.
Tel.: 728 186 948. (21509)
• PRODÁM garáž v Oseku, Hrdlovská ul.
u 3. paneláku, cena 60 tis.Kč, rychlé jednání spěchá. Tel.: 608 242 392,417 565
885. (21510)
• PRODÁM garáž v Oseku, Hrdlovská ulice, u 3. paneláku. Cena 60 tis.Kč. Tel.: 417
565 885 nebo 608 242 392. Dohoda možná. (21511)
• PRODÁM pozemek, parcelní číslo
581/1 v katastru obce Bystřany - Světice,
okres Teplice. Rozloha 20.000 m2, 100 m
od posledního domu v obci, 4 km od Teplic.V obci zavedeny veškeré energie, kabelová televize, telefon, WIFI internet.
Rovinatý terén, krásný výhled, klidné
prostředí, ideální poloha pro rodinné
domky a rekreační objekty, nebo drobnou výrobnu, kanceláře atd. V současné
době schválen územní plán a pozemek je
zařazen jako všeobecně smíšené území.
Prodej pouze vcelku = 79,- Kč/m2. Tel.:
605 204 314. (21512)
• PRODÁM RD - Teplice 3, část Bystřice,
Dvořákova 272. Tel.: 606 577 457.
(21513)
• PRODEJ pozemků - lokalita Teplice, Trnovany. Tel.: 606 111 448, 606 577 457.
(21514)
• PRODÁM RD, velký pozemek + stodola, možnost podnikání, oprava nutná,
Stadice - UL. Pouze přímému zájemci.
Tel.: 721 453 276. (21515)
• PRODÁM nemovitost Praha 5, Malá
Chuchle, jedná se o třípodlažní kancelářské, skladovéa výrobní budovy, pod. pl.
3300m2, zast. pl. 1400m2, výměr poz.
3019m2, mož. par. cca 20aut, rampa
a dva výtahy v arealu, započatá rekonstrukce. Tel.: 776 644 303. (21516)
17 - NEMOVITOSTI - PRONÁJEM
KOSMETICKÝ SALON VALERIE OPJONOVOVÉ
T0219025
15 - NEMOVITOSTI - PRODEJ
• SHÁNÍM domeček do 3 miliónů, rychlé
jednání. Tel.: 608 066 776. (21603)
• KOUPÍM RD min. 4+1, v dosahu MHD Teplice a okolí, menší zahrádka a parkování podmínkou, cena do 2.mil Kč. Tel.:
724 657 411. (21604)
• KOUPÍM rod. domek v Krupce, Teplicích pro 4 osoby. Prosím nabídněte na
tel. 603 506 759 (21605)
•
KOUPÍM malý RD se zahradou v okolí
TP, Ústí nad Labem, může být i v horším
stavu nebo vyměním za dr. byt v TP, 4 + 1
+ B + dopl. Tel.: 776 114 261. (21606)
T0219013
• VYMĚNÍM byt 2+0, dr. Mír v Teplicích
za byt v Ústí n/L. po rekonstrukci, nová
plast. okna, nová vana, baterie, nové lino, kuch. linka, žaluzie za byt 2+0, 1+1
nebo 2+1 anebo prodám. Byt je v 1.patře s výtahem + kumbál. Adresa: A.Malešová, Rooseveltovo nám. 422, 41503, TP.
(21406)
• VYMĚNÍM 2 dr. byty 3+1 na Pražské ul.
a 2+0 v Scheinerově ul. u Městských sálů
v Teplicích za jeden byt v Praze, který je
pokud možno v os. vlastnictví (2+1 či 2+0
nebo 1+1). Tel.: 417 532 835, 723 664
001, 608 517 623. (21407)
• VYMĚNÍM dr. byt 3+1, vyvýšené přízemí, nájem 4.200,- Kč + plyn, el. za byt
1+1 vyvýšené přízemí 1.patro + přepis doplatek, v Teplicích. Tel.: 417 539 666.
(21408)
• VYMĚNÍM družstevní byt 3+1 v Doubravické ul. za 2+kk či 1+kk v téže lokalitě
- Doubravická, V Závětří, Trnovanská.
Tel.: 603 241 102. (21409)
• VYMĚNÍM družstevní byt 2+1+L v Trnovanech u Červ. kostela, 5.patro, slušný
vchod a nízký nájem za byt 3+1+L v Teplicích. Ne Prosetice a přízemí. Tel.: 775
229 272. (21410)
• VYMĚNÍM byt v Mostě 3+1+B, 4.patro
s výtahem, blízko MHD, dět. hřiště, škola, školka, centrum, byt v Oseku 3+1 nebo 2+1. Tel.: 605 339 421. (21411)
• VYMĚNÍME byt 2 + 0 V Závětří za 3 +
1 nebo 4 + 1 v ulici Závětří nebo Doubravická, s balkonem a né v přízemí. Rozdíl
uhradíme. Tel.: 777 131 556. (21412)
prodejna: Raisova 17, Střekov, e-mail: [email protected], telefon: 475 533 719, mobil: 603 241 817
Určitě by se našla i další
místa na území města, která
necitlivými úpravami a nepro−
myšlenou zástavbou v nedáv−
né minulosti volají po nápravě.
Bude jenom na vedení města
zda zůstane k těmto ostatním
strašákům minulosti nevšíma−
vé, či se pokusí vtisknout měs−
tu tvář dneška se vším, co po−
zitivního přináší.
(jk)
- zakázková výroba i z vašeho zlata
- opravy šperků
- prodej šperků a dárkových předmětů
Najdete nás kousek od
Zámeckého náměstí
a nákupního střediska
Billa
Pro zahradu − HNOJIVA a KVĚTINÁČE
Po−So 9.00−19.00
Neděle 9.00−18.00
Kupon na 10 % SLEVU
s.r.o.
denně čerstvé maso
uzenina moravské kvality
vlastní rozvoz
objednávky možno telefonicky
výhodné ceny
prodej pro veřejnost denně od 10 do 14 hodin
Nabízí hlídání v sídle
firmy, ale také u Vás doma.
S naší BONOU při hlídání
u Vás doma je možno
dohodnout i drobné domácí
práce za smluvní cenu.
Při hlídání dítěte u nás ve
firmě zajistíme i jeho
stravování.
Cena za 1 hodinu hlídání
Vašeho dítěte je 150,− Kč.
Tel. kontakt:
731 248 060
Máte důležité obchodní jednání, jdete na večírek nebo malujete celý dům?
Naše agentura se postará o vaše děti.
T0233017b
MINI PRÁDELNA „U ZÁMKU“
Po-Pá 8-18 hod. So 8-12 hod.
Nová služba
PEREME A ŽEHLÍME
I OSOBNÍ PRÁDLO
Zakázka hotová do 24 hodin.
Ceník za 1 kg prádla
praní + sušení
20,- + 20,ruční žehlení
35,madlování
20,opravy oděvů
cena dle pracnosti
vě ŠITÍ NA ZAKÁZKU
No
cena dle pracnosti
• napínání háčkovaných deček
cena dle velikosti
Pro větší množství
si přijedeme
a hotové dovezeme.
Telefon:
+420 731 248 060
U ZÁMKU 12
TEPLICE
T0233017a
SLUŽBY MĚSTA OSEKA, s.r.o.
IČO 25436171 DIČ CZ25436171
Zahradní 246
417 05 Osek
e-mail: [email protected]
www.smoosek.cz
Tel./fax: 417 837 186
417 838 328
AUTO HIFI – prodej a montáž
Autorádia
Hands−free
Příslušenství
Zesilovače
www.carhifi.kvalitne.cz
Tel.: 604 954 838
Novosedlice, Malodr·ûnÌ 153
www.katalogtep.cz
www.infocz.de
PODNIKATEL… POZOR!
Vyuûijte moûnosti z·pisu zdarma!
Kontakt: 775 646 267 (p. Ji¯Ì Richter)
Vym·h·nÌ a odkup
pohled·vek
Spolupr·ce s exekutorem.
N·vrh ¯eöenÌ do 10 dn˘.
Bez n·klad˘ p¯edem
Tel: 608 608 241,
222 519 458, 603 498 876
Proč to nezkusit u nás!
774 499 555
www.profireal.cz
NebankovnÌ p˘jËky
Snadno a rychle 20 000,- aû 150 000,- KË.
Bez poplatku, minimum doklad˘.
RychlÈ ¯eöenÌ pro kaûdÈho,
po dohodÏ p¯ijedeme za V·mi.
Volejte: 737 729 167, 417 533 453
Banky Vám řekly NE?
My říkáme ANO!
Zavolejte si na
728 454 082 T023110
VYUČUJI A DOUČUJI JAZYK ŠPANĚLSKÝ,
A ESPERANTO. TÉŽ PŘEKLADY
Dr. Zdeněk Rusín
Tel.: 608 067 563
• PRODÁM Klisnu - NORIK - do tahu, sedla
a práci v lese. Velice hodná, přítulná, zdravá,
zvyklá na venkovní pastvu, kovaná na všechny
čtyři, mohutná a vysoká. Je tmavá se světlou hřívou. Věk 9 let. Cena se pohybuje okolo 40.000,Kč, sleva možná. Tel.: 604 296 007. (22111)
• PRODÁM Achatina Resticulata, obří africký suchozemský plž, může dorůst až 40cm, ulita až
30cm, váha až 1kg, dožívá se až 7 let, nenáročný, tolerantní, odvážný, zvědavý tvor, mláďata,
krmení [email protected], tel. 731
951 169. (22112)
STAVEBNÍ PRÁCE
Provádíme stavby garáží,
RD, přístavby, renovace
koupelen, byt. jader, omít−
ky, štuky, obklady, dlažby,
mnichovské omítky, zatep−
lení, sádrokarton, vodu
a odpady.
Mobil. tel.: 608 537 101
NEPŮJČÍ VÁM BANKA?
Nebankovní, bez poplatku a solidně.
volejte: 774 499 555
417 825 154
PSÍ ŠKOLA − A.M.
Výcvikové
kurzy pro
majitele
štěňat a
dospělých
psů
9 LET PROFESIONÁLNÍ PRAXE
www.psiskolaam.cz
tel.: 602 330 672
T0233054
pro studenta za 600,- Kč, pořizovací cena byla
2.000,- Kč. Adresa: J.Kalát, Pod Labuťkou 17,
18000, Praha 8. (22212)
• PRODÁM ocel. skříň pro 1F elektroměr včetně
zákl. mont. desky - 200,- Kč. Ústí nad Labem Všebořice. Tel.: 605 800 146. (22213)
• PRODÁM 11ks kovových regálů 180 x 90cm,
5ti řadé a 1ks 3 x 2, 4 plochy ke zdi. Možno jednotlivě, umělé květiny, velké do kanceláře. Tel.:
721 277 161. (22214)
• PRODÁM pánské trekové kolo Author - Classic
SX, málo jeté. Pův. cena 11.435,- Kč, nyní prodám za 4.000,- Kč. Zn.: Nevhodný dárek. Tel.:
606 249 881. (22215)
• PRODÁM běžkové lyže Artis, vázání 75,
v. 170cm za 100,- Kč. Běžkové hole, v. 150cm za
50,- Kč. Sjezd. lyže Exlosive, 170cm, vázání Markr
za 100,- Kč. Sjezd. vázání Markr - otočná pata za
50,- Kč. Červená přilba na lyžování za 50,- Kč.
Tel.: 604 382 478. (22216)
• PRODÁM el. bojler 5L, nový zn. Tatramat za
1.500,- Kč. Důvod - stěhování. Tel.: 723 519 405.
(22205)
• NABÍZÍM dekorační závěsné květníky střední
velikosti na zavěšení květin - 1 nebo 2 pod sebou
s ozdobnými dřev. korálky a mašlí. Tel.: 604 782
643. (22217)
NABÕZÕME PR¡CI
Hledáme
spolupracovníka/ci,
(POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 12)
22 - RŮZNÉ
• FENKA křížence Akita Itu s německým ovčákem (vlčák) hledá ženicha. Tel.: 736 437 130.
(22101)
• PRODÁM štěňátka labradorů, očkovaná, odčervená. Zdravá a krásná. Tel.: 739 648 882.
(22102)
• PRODÁM štěňátka Shi-tzu. Tel.: 724 933 899.
(22103)
• PRODÁM perské koťata, 3 měs. stará, mazlivé
barevné kuličky za 2.500,- Kč. Tel.: 604 635 479.
(22104)
• KOUPÍM nebo nabídněte perského koucourka
do 1.500,- Kč. Stáří 5 měs. až 1 rok, rovný nosánek, tmavší barvu. Nabídněte prosím. Tel.: 728
576 755. (22105)
• HLEDÁM Čínského chocholatého psa „Labutěnku“ pro nakrytí fenky. Děkuji. Tel.: 604 613
050. (22106)
• PRODÁM čistokrevná štěňátka bez PP, černého labradorkého retrívra, odčervená, očkovaná,
odchovaná v rodině, vhodná k dětem. Odběr
v druhé polovině března (15.3.), cena 3.000,- Kč.
Tel.: 417 531 746, 607 627 236. (22107)
• PRODÁM PP štěňata středních, černých pudlů.
Stáří 2 a 1/2 měsíce. Otec interšampion! Dva kluci a jedna holka. K odběru ihned. Cena po dohodě. Tel.: 775 065 664. (22108)
• DARUJI asi tak 2 letého mourovatého kocourka jen do dobrých rukou. Je zvyklí v bytě, ale občas je i na pár hodin venku, ne celý den. Moc rád
se mazlí, má moc rád lidi a společnost. Je čistotný potřebuje udržovat toaletu stále v čistotě jinak tam nejde. Manžel má alergii nerada, aby
šel do útulku. Prosím, nabídněte hezký domov.
Teplice. Tel.: 774 200 255. (22109)
• PRODÁM štěňata dlouhosrsté kolie s PP, barvy
tricolor a blue merle. Odběr po 14.3.2007. Tel.:
606 223 095. (22110)
• KDO BY MĚL zájem o velkou tašku časopisů
nastřádané za 2 měsíce, mohu i poslat výměnu
za poštov. známky. Tel.: 605 538 107. (22201)
• PRODÁM umyvadlo s nohou, tmavší růžové
barvy za 500,- Kč. Tel.: 604 253 286. (22202)
• PRODÁM nové lodičky, černé, vysoký podpatek, cena 120,- Kč, pův. cena 890,- Kč. Tel.: 728
949 777 ne SMS. (22203)
V březnu 2007 rušíme zavedenou pultovou prodejnu potravin (2 kasy). Odprodáme veškeré zařízení (i jednotlivě).
Zn. - Levně. V případě zájmu předáme
bližší informace na telefonu 775 286 791
(fax 417 575 721,
e-mail: [email protected]). T025003
• PRODÁM dveře bez skla pravé, šíře 85cm za
30,- Kč, levé šíře 85cm za 30,- Kč, pravé šíře 75cm
za 30,- Kč, dvě sololitové desky 93cm x 2m za
60,- Kč. Sádrokarton desku 95 x 215cm za 30,Kč. Tel.: 732 824 214. (22204)
• PRODÁM knížky a časopisy o pletení, háčkování, vyšívání s barev. vzory a popisem. Tel.: 606
536 331. (22206)
• PRODÁM nové horolezecké boty, vel.9 - Popradky. Letní a zimní (Duplexi) i samostatně. Tel.:
737 339 483. (22207)
• PRODÁM starou dřevěnou cirkulárku, zn. Panhans, funkční, vhodná i pro sběratele. Tel.: 723
984 624. (22208)
• PRODÁM zářivka d.60cm slabá za 20,- Kč,
osvětlovací těleso d.60cm + zářivka za 50,- Kč, el.
vařič jednoplotýnkový za 50,- Kč, nové bílé záchodové sedátko za 50,- Kč, sádro-kartonovou
desku 95 x 215cm za 30,- Kč. Tel.: 604 382 478.
(22209)
• PRODÁM zachovalé pianino zn. Petrof, leštěný ořech. Cena pevná 15.000,- Kč, okolí Teplic.
Tel.: 607 208 751. (22210)
• PRODÁM filmové časopisy, filmy 8S8A 16mm,
promítačky, kamery, všechno k filmu patří. Pište
upřesním. Adresa: J. Kalát, Pod Labuťkou 17,
18000, Praha 8. (22211)
• NÁDHERNÝ globus s osvětlením a zabudovanou posuvnou zvětšovací lupou. Hezký dárek
spolehliv˝m a komunikativnÌm
lidem v oblasti poskytov·nÌ
p˘jËek, hypotÈk, leasing˘
a ˙vÏr˘.
VysokÈ p¯Ìjmy, kariÈra,
skvÏl˝ t˝m.
Moûno takÈ jako
p¯iv˝dÏlek.
Volejte 608 271 263
AVT-Consulting
415 01 Teplice
který bude obchodně zastupovat naši
firmu. Jedná se o zajímavou, dobře
honorovanou práci pro naše nové
tuzemské i zahraniční aktivity.
Požadavek: po zapracování umět
samostatně vést obchodní jednání,
znalost cizího jazyka není nutná.
Kontakt: [email protected],
telefon: 602426526.
Uzávěrka pro přihlášení je
21. února 2007.
e-mail: [email protected]
mobil: 602.44.60.73
Zprost¯edkov·nÌ PR¡CE v EU
Belgick· firma hled· ¯idiËe MKP /ADR/!!!
ï Praxe v cisternovÈ dopravÏ v˝hodou ï pracovitost a zodpovÏdnost
ï dobr· znalost cizÌho jazyka /nÏm. angl. holand./ ï dobr˝ zdravotnÌ
stav ï Ëist˝ rejst¯Ìk trest˘ ï pracovnÌ ûivotopis v ËeskÈm jazyce
1. PracovnÌ smlouva vËetnÏ zdrav.a soc.pojiötÏnÌ
2. ZkuöebnÌ doba 3 mÏsÌce
3. DobrÈ platovÈ podmÌnky + 1.200 Eur na dovolenou.
4. Pr·ce na 3 t˝dny - 1 t˝den volna.
5. Po 5 letech n·rok na d˘chod ze zahraniËÌ.
T023086
Notářská kancelář
přijme do trvalého
pracovního poměru
notářskou
koncipientku
Bližší informace
na telefonu 417 534 140
Kontakt:
e-mail
nebo mobil:
602.44.60.73
Nově otevřená pobočka
obchodního zastoupení
společnosti T-mobile
hledá určitý počet lidí na pozice:
operátorka, asistentka,
obchodní poradce,
obchodní zástupce
a jiné...
T023018
T0233016
− NOVINKY NA NEBANKOVNÍM TRHU
− PŮJČKA BEZ DOKLADÁNÍ PŘÍJMŮ
− 10 AŽ 100 TISÍC Kč (100 tisíc/1700 měsíčně)
− i pro ženy na MD − i pro osoby na ÚP.
Tel. 607 958 202.
MŮŽEME ZA VÁMI I PŘIJET
T02183104
Antény
DVD přehrávače
Navigace
Reproduktory
PŮJČKA − bez poplatku za sepsání.
ZAMĚSTNANÝM OSVČ − min. 3 měsí−
ce DŮCHODCŮM − do 75 let
Nemusí být pev. tel. linka.
PO DOHODĚ PŘIJEDU K VÁM
Volejte: 608 203 013
T026040
21 - ZVÍŘECTVO
Koupím malého mopse v moderních barvách - pouze štěně.
Tel.: 0049-351-3294076 po 19. hod
nebo písemně: Anita Uhlmann,
Marschner Str. 15, 01307 Dresden,
Deutschland.
T0220010
TEL.: 605 246 307, pouze Teplice
NOVINKA NA NEBANKOVNÍM TRHU!
T025020
•
•
•
•
•
DO 3 DNŮ
5 000 Kč − 50 000 Kč
NABÍZÍME RYCHLÉ ŘEŠENÍ
T023098
T026031
Prodejny: Krupka, ul. K. Čapka (areál Pramen, a.s.)
Most, ul. Velebudická (areál Pramen, a.s.)
PŮJČKY BEZ RUČITELE
T026030
T023117
Máchovy sady 293, BYSTŘANY
tel.: 417 532 535, 603 514 883
e−mail: [email protected]
Volejte: 605 263 947
Helena Antošová
Rokycanova 379/5, Teplice
T026041
BELAN řezník−uzenář
I pro důchodce do 75 let.
Nad 100 000,− Kč vyřízení 3 dny. Vše bez poplatků.
T026039
• Valentýnky
• Čaje, svíčky, bonboniery
• Dárkové zboží
Půjčky – 100 000,− Kč splátka 2 000,− Kč vyřízení do 24 hodin.
2
605
T02
Pražská ul.
Teplice − Prosetice
tel.: 777 345 941
T0233101
Ilona & Roman VIDOVI
6 000 -160 000 Kč
bez ručitele
T026019
Květiny od srdce
PŮJČÍME VÁM
Nabízíme: mladý kolektiv, dobré
platové ohodnocení, kariérový růst,
možnost rozvíjet se ...
Kontakt: 739 089 451
Hledáme dívky, ženy a páry od 18 let
pro práci na erotický video
LIVE CHAT
T026006
T0233050
Nejlepší snubní prsteny
• SUCHE JOB ALS DOLMETSCHER IN BAYERN
ODER WIEN. SPRECHE DEUTSCH, TSCHECHISCH
UND
ENGLISCH.
E-mail:
[email protected] (21901)
• SUCHE JOB ALS PROGRAMMIERER IN BAYERN
ODER WIEN. E-mail: [email protected] (21902)
• HLEDÁM učitele Mandarinu. E-mail: [email protected] (21903)
• BYL JSEM PRODAVAČ obuvi, horský vůdce,
etnický psycholog (VŠ - Katowicze). Žiji přírodou
a fanda do železnice, ale stal se ze mě po těžkých operacích břicha ZTP - chci však si najít brigádu v jádru pracovat. Ozve se mi někdo kdo by
mě mohl použít! Adresa: Míla, Sadová 302,
41704, Hrob. (21904)
• PRO ZTP se hledá práce v obchodě či v soukromí, zahradničení, drob. údržba domu vše seriózně jako brigáda. Aneb nechci být doma k ničemu. Děkuji. Adresa: Miloš Jaroslav, Sadová
302, 417 04, Hrob. (21905)
• HLEDÁM zajímavou pracovní nabídku. Nabízím slušné vystupování, časová nezávislost, loajalita, pečlivost, NJ, vysoké pracovní nasazení. 40
letá SŠ - pouze Teplice. Děkuji za nabídky. Tel.:
775 108 670. (21906)
• HLEDÁM práci jako uklízečka a pomocná síla
v kuchyni na ranní směny v okolí TP. Tel.: 721 602
689. (21907)
• HLEDÁM práci jako hlídač objektu, jako jeřábník a řidič VZV v okolí TP. Tel.: 721 602 689.
(21908)
• HLEDÁM práci. Jsem silnoproudový elektrikář,
vyhlášku 50, paragraf 6 mám. Praxe 3 roky, montáže nevadí. Jinak jsem dělal i delší dobu sádrokarton, nářadí své mám a montáže nevadí. Klidně i práci do zahraničí, jazyk NJ - domluvím se.
Tel.: 731 333 064. (21909)
• INTERNETOVÉ stránky a E-shop - elektronický
obchod, hledám brigádu po celé ČR. Tel.: 731
409 984. (21910)
• JE MI 21 LET mám maturitu v oboru: Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavba na
obor kuchař - číšník pro pohostinství). Hledám
práci ve skladu, doplňování zboží v obchodě,
práci se zvířaty, jako pokojská apod. Teplice,
Krupka, Ústín/L. Prosím nabídněte, SMS, volat
nebo e-mail. Možnost ubytování vítána jsem od
Litoměřic.
Tel.:
724
934
100,
[email protected] (21911)
• HLEDÁM práci na PC mám svůj i internet, jen
doma, popřípadě i u vás po dohodě, bez závazků a smluv jen přívýdělek Tel.: 723 558 615, Email: [email protected], cokoli. (21912)
• 21LETÁ flexibilní, spolehlivá, hledá práci na
místo: pokladní, zásobování, rozvozy aj. Tel.: 608
284 393, 776 865 512. (21913)
• ŽENA 46 let, pomůže ve vaší domácnosti,
úklid, mytí oken, žehlení. Doporučení mám. Tel.:
776 114 261. (21914)
• ZKUŠENÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA s dlouholetou praxí, zaměření geriatrie, 42 let, řádně zaregistrovaná, hledá práci v Teplicích. Tel.: 774 262
067. (21915)
T026041
U zámku 16, Teplice
tel.: +420 417 883 416
Po-Pá
9.00-17.00 hod.
Sobota
9.00-11.30 hod.
19 - ZAMĚSTNÁNÍ HLEDÁ
T023047
vyst¯ihnÏte si vizitku
Nadstandartní výdělky, možnost ubytování,
vysíláme pouze do zahraničí, bezva parta lidí.
Místo výkonu práce: studio v Praze.
Kontakt: 775 585 271, 723 348 470
e-mail: [email protected]
www.pracenanetu.cz
10
Tématem tohoto vydání na straně věnované česko−německému pohraničí je představení dalšího
zajímavého saského okresu − Bautzen neboli Budyšína. Vzhledem k doposud velmi přívětivému
počasí a blížícímu se jaru je další tip na výlet do nedalekého Německa jistě vítaným artiklem pro
každého aktivního turistu. Dále se od našeho saského kolegy Ronalda Willmanna dozvíme, proč
se letos nebude konat v česko−německém pomezí tradiční Závod míru a na podnikatele čekají
nabídky a poptávky německých firem.
Srdečně vítejte v okrese
Bautzen (Budyšín)
Srdečně Vás zveme k návštěvě saského
okresu Bautzen, ležícího v srdci Horní Lu−
žice, abyste mohli blíže poznat tuto zají−
mavou oblast i její obyvatele.
Okres Budyšín, který se rozkládá na ji−
hovýchodě Německa, se rozprostírá od
horského pásma Hornolužické vrchoviny
až k mnohými vzácnými živočichy osídlené
krajině vřesovišť a rybníků. Horní Lužice
nabízí mnohé: aktivně strávenou dovole−
nou v neobyčejné krajině s rozsáhlou sítí
cyklistických a turistických cest, historická
města a stavby, stejně jako tradiční folklór.
Také v současnosti může okres Bautzen
mnohé nabídnout: je např.: zřizovatelem
jediného dvoujazyčného profesionálního
divadla v Německu, Německo− srbského li−
dového divadla. Značný počet koncertů se
koná po celý rok, mezi jinými v nejkrásněj−
ším zemském barokním zařízení Saska −
v barokním zámku Rammenau, v zámku
Neschwitz nebo na jiných historických mís−
tech. Akce jako tradiční velikonoční jízda
na koních, budyšínské letní divadlo −
"Bautzener Sommertheater" nebo lužické
rybí týdny "Lausitzer Fischwochen" se již
dávno staly magnetem pro návštěvníky.
Těšilo by nás, pokud byste také Vy
navštívili okres Bautzen a sami zažili roz−
manitost této oblasti v srdci Horní Lužice.
www.Landkreis−Bautzen.de
NABÍDKY A POPTÁVKY
Z NĚMECKA
701034. HolistickÈ reflexnÌ zÛny
HolistickÈ reflexnÌ zÛny- Biofeedback pro terapeutickou praxi, praxe praktick˝ch lÈka¯˘ & praxe p¯ÌrodnÌch lÈËitel˘, biologickÈ nemocnice, rehabilitaËnÌ kliniky, wellness a centra komplexnÌho lÈËenÌ, v˝zkum a vÏda, holistick· diagnÛza vitality org·n˘ v interakci s jin˝mi org·ny. Anal˝za
individu·lnÌ reakce na lÈky, psychoterapie, a jinÈ. Po 1 minutÏ mϯenÌ m·me spolehliv˝ status
vitality vöech org·n˘.
(29/1/07)
611030. Hled·me partnera
v oblasti projektov·nÌ budov a pr˘myslov˝ch
objekt˘.
(5/10/06)
610029. Podnik zpracov·vajÌcÌ
uölechtilou ocel
z NÏmecka, kter˝ vyr·bÌ st¯eönÌ konzole, ploty,
br·ny z V2A a V4A hled· odbÏratele sv˝ch produkt˘.
(14/10/06)
701033. NÏmeck· firma
- sklad pouûit˝ch barev a lak˘ nabÌzÌ mÌch·nÌ lak˘, mnoho barev pro profesion·lnÌ pouûitÌ nap¯.
v autolak˝rnictvÌ, dÌln·ch atd. St·¯Ì +/- 10 let.
(10/1/07)
612032. Hled·m menöÌ
kovov˝robnÌ firmu,
kter· je moment·lnÏ schopn· 3-4 mm silnÈ
plechy kr·jet, oh˝bat a sva¯ovat.
(28/12/06)
611031. N·kup o 70% v˝hodnÏjöÌ...
NabÌdka (skoro) od A do Z, od levnÈho po luxus, od nezn·mÈ po renomovanou znaËku, nejen z NÏmecka, ale z celÈho svÏta. To vöe na
www.business-address-guide.de
(14/11/06)
610028. Hled·me p¯ekladatelku
z nÏmËiny do Ëeötiny
- po dobu cca 3 t˝dny. N·klady na cestovnÈ
a ubytov·nÌ uhradÌme. NabÌzÌme plat 465 EUR
+ 10 EUR dennÏ na stravov·nÌ. P¯ipravenost
k cestov·nÌ a poctivost jsou podmÌnkou. Kontakt: 0049 0171 769 6544
(5/10/06)
609027. V˝robce svatebnÌch öat˘
hled· kontakty a adresy na ËeskÈ firmy, kterÈ se
zab˝vajÌ mÛdou pro nevÏsty. Kdo m˘ûe pomoci?
(29/9/06)
M·te-li z·jem zÌskat kontaktnÌ ˙daje k otiötÏn˝m nabÌdk·m
resp. popt·vk·m z NÏmecka, spojte se s n·mi.
Telefon: +420 417 536 558. Fax: +420 417 534 209
E-mail: [email protected] ï www.infode.cz
OsobnÏ nebo poötou na adrese:
Agentura IS, N·m. Svobody 42/5, 415 01 Teplice
Poplatek za p¯edan˝ kontakt je 210 KË + 19 % DPH
V roce 2007 Závod míru nebude
NabÌdnÏte
svÈ v˝robky
a sluûby
do NÏmecka!!!
Kontakt: +420 417 536 557
+420 777 959 061
[email protected]
P¯eklad vaöÌ nabÌdky zajistÌme.
NABÍZÍME MOŽNOST INZERCE
V NĚMECKÝCH NOVINÁCH
11
Dippoldiswalde − Pouze rok po znovu−
zavedení je s ním − minimálně prozatím − již
opět konec. V roce 2007 se v česko−ně−
meckém pohraničí opět nebude konat 59.
ročník Závodu míru. O tom shodně rozhod−
li ředitel Závodu míru Herbert Notter a Čes−
ký svaz cyklistiky.
Za hlavní příčinu se uvádí odstoupení
hlavního sponzora, automobilky Škoda.
V rozpočtu tak vznikla mezera kolem
250.000 Euro. Svou roli sehrály patrně
i vnitřní spory. Svaz vyrovnal závazky přes
100.000 Euro za závod v roce 2006, které
měla vlastně nést pořádající česká Agentu−
ra Cyklistika. Té bylo poté odebráno právo
na uspořádání "Course de la Paix" (Závo−
du míru). Notter si stěžoval, poněvadž ho
agentura neinformovala o tom, že Škoda
již v září oznámila své rozhodnutí, od spon−
zoringu odstoupit.
V létě 2006 se konal opěvovaný "come−
back" tradiční okružní jízdy s cílem v Alten−
bergu a startem etapy v Dippoldiswalde.
Samotný Závod míru ale nemusí patřit zce−
la minulosti. Vedení závodu pracuje na
dlouhodobém konceptu, díky němuž by se
měla akce od roku 2008 na minimálně dal−
ších pět let znovu oživit.
Na místo roztříštěné organizace by pak
mělo být vedení všech oblastí v jedněch ru−
kou. Tak bude mít ředitel závodu Herbert
Notter v budoucnu všechna práva v jed−
nom z největších amatérských etapových
závodů na světě.
Ronald Willmann
Inzerujte v Bavorsku
WOCHENKURIER
Vyuûijte p¯Ìleûitosti v˝hodnÈ reklamy
a inzerce v bavorskÈ metropoli
PRO DRÁŽĎANSKOU OBLAST:
FREITAL, DIPPOLDISWALDE, PIRNA, SEBNITZ
M¸nchen - Mnichov
Soukromá i podnikatelská inzerce. Výhodná cena!
Tel.: 417 533 588 (pÌ. Dana Vargov·),
e-mail: [email protected]
Kontakt: Redakce měsíčníku Teplické a ústecké inzeráty
pan Jiří Richter
tel.: +420 417 534 206, +420 775 646 267
[email protected]
www.infode.cz
MĚSTSKÉ LÁZNĚ, Panská 1700/23, Ústí nad Labem
ženy
10.00−19.00
muži
10.00−19.00
ženy
10.00−19.00
muži
10.00−19.00
muži
10.00−20.00
muži
10.00−20.00
společná 9.00−19.00
T0219078
Teplice
Srbická 470
(u Hypernovy)
Tel.: 417 563 755
www.kraus−teplice.cz
Žaluzie POBORSKÝ
Výroba - montáž - servis
Plynárenská 282
Teplice - Prosetice
tel./fax: 417 570 023
PROVÁDÍME:
elektromontážní práce – bytové, průmyslové, opravy elektro, revize
prodej elektroinstalačního materiálu
servis a údržba strojního zařízení včetně automatizace
zámečnické práce
kovovýroba
údržba budov
autodoprava – dodávka expres
T016094
www.elsen.cz
Zahradnická prodejna nabízí
za velmi výhodné ceny:
Žaluzie
na plastová okna
SLEVA 45 %
NOVA.PLAST TEPLICE
STUDIO PLASTOVÝCH OKEN
Symbióza ceny a kvality!
NABÍZÍME:
REKVALIFIKAČNÍ
KURZY
akreditováno MŠMT ČR
* Kadeřník - Holič *
* Kosmetické služby *
* Vizážistika - barvové
poradenství *
* Masér * Saunér *
* Manikúra *
* Pedikúra *
* Nehtová modeláž *
PROČ ZVOLIT NÁS?
* NEJLEVNĚJŠÍ VÝROBKY NA TEPLICKU!!! *
Platby formou splátek,
možnost úhrady úřadem práce.
MAVO, s.r.o.,
T0220116
vzdělávací středisko
pobočka Ústí nad Labem
tel.: 840 111 184
603 284 493
e-mail: [email protected]
www.mavo.eu
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA ANGLIČTINY − BÍLINA
Zkušený pedagog VŠ s aprobací AJ nabízí
individuální lekce AJ pro různé úrovně pokročilosti.
Lokalita: Bílina, Teplické předměstí. Seriózní
příprava na zkoušky: maturita, Cambridge, TOEFL,
st. jaz. zkoušku, Business English; důraz na
gramatiku, konverzaci, syntax. Časové dispozice
PO − PÁ od 17:30; hodina 45 − 90 minut,
cena 250,−− Kč / hod; VOLEJTE 606 546 954
T026090
• PRODÁM nepromokavou plachtu na auto,
lehká, pevná, odolná proti větru i mrazu, na
všechny typy os. aut, zesílený okraj s kovovými
oky, nová v orig. balení, cena jen 390,- Kč. Zašlu
i na dobírku. Tel.: 776 660 203. (22245)
• PRODÁM digitální náramkové hodinky s radiem, VKV 88 - 108 MHz, stříbrná barva, úplně nové v orig. obalu vč. sluchátek a baterií, cena jen
290,- Kč. Vhodné i jako dárek. Mohu zaslat i na
dobírku. Tel.: 776 660 203. (22246)
• PRODÁM dveře plastové vchodové vč. zárubně, nové z neuskutečněné stavby, zdobené, dvojitá izoskla, výroba SRN, s dokladem a zárukou,
PC 22 tis.Kč. Levně. Dopravu zajistím zdarma.
Tel.: 777 106 709. (22247)
• KOUPÍM sud plastový, na vodu, na zahrádku
s dopravou. Nabídněte. Děkuji za nabídky. Tel.:
776 269 305. (22248)
• PRODÁM šlapací šicí stroj zn. Veritas. Plně
funkční vhodný i k dekoraci. Cena 1.800,- Kč.
Tel.: 774 079 394. (22249)
• PRODÁM pánské horské kolo zn. Centano
Jump, červené barvy, kola 26“, stojánek, nosič,
světla, 21 převodů. Slušný stav. Cena 1.200, - Kč.
Tel.: 723 060 014. (22250)
• HLEDÁM hlídání pro svého 6 ti letého syna ve
dnech mé odpolední směny, ktérá je pouze 10 x
do měsíce i o víkendu. Ostatní dohodou. Tel.:
731 379 268. (22251)
NabÌzÌme kurzy pr˘vodc˘
a organiz·tor˘ pro rusky
mluvÌcÌ skupiny v termÌnu
01. 03 - 22. 03. 2007.
Cena kurzu 1500 KË. V obdobÌ
pr·zdnin pr·ci garantujeme v˝dÏlek
300 KË aû 1000 KË dennÏ.
JS Group. V·clavskÈ n·m. 17;
Praha 1; CZ - 110 00
Tel: +420 222 240 697
Fax: +420 224 009 862
E-mail: [email protected]
www.jsgroup.cz
VÝFUKY
KATALYZÁTORY
PRAKTICKÉ
SEMINÁŘE
* Chiromasáž *
* Lymfodrenáž *
* Marine masáže *
barva černá, s brašnou, made in Russia, cena jen
450,- Kč. I na dobírku. Tel.: 739 659 482. (22240)
• PRODÁM pásový masážní přístroj zn.Redor.
Masíruje problematické partie, pas, boky, hýždě,
stehna. Podporuje prokrvení a pomáhá proti celulitidě. Plotinka na stání: 40 x 70cm. Cena 500,Kč. Tel: 605 167 786 (Teplice). (22241)
• KOUPÍM rotoped používaný, sdělte cenu, po
18 hod. lze volat na tel. 732 370 096. (22242)
• PRODÁM jednotlivé ks cibuláku ne souprava,
nevhodný dárek, volat lze po 18 hod. na tel. 732
370 096. (22243)
• DOUČÍM český jazyk a literaturu ZŠ i SŠ. Jsem
studentka VŠ s praxí v doučování. Tel.: 605 945
836. (22244)
pro všechny typy automobilů
opravy na počkání
montáž zdarma
servis, prodej
výroba potrubí za studena
s antikorozní úpravou
prodej sportovních výfuků
tažná zařízení
T026055
* Profesionální přístup * Záruka až 120 měsíců *
* Velké zkušenosti s montáží *
* Výrobky z profilů
SALAMANDER, GEALAN, DECEUNINCK *
* Kování značky ROTO *
* Nejkratší dodací lhůty (od 14 dnů) *
Kancelář a prodejna:
Libušina 96/7
415 03 TEPLICE
Tel./Fax: 417 534 371
GSM: 739 479 465
E−mail: [email protected]
stojany na pohledy, přání a další vybavení trafiky, vhodné do obchodu, garáže, sklepa, předsíně
apod. Tel.: 608 251 752. (22223)
• PRODÁM plyn. kotel Viadrus Stacionar, 4 články typ G32 20 až 26 KW, 5 let v provozu, 9.500,Kč. Tel.: 603 306 034. (22224)
• VAŠE DOMÁCÍ video z kazet VHS převedu do
formátu DVD. Tel.: 608 138 279. (22225)
• KLUK Z BÍLINY hledá prostor k os. tréninku
boxu v Bílině (jen já), levně či za údržbu, úklid
atd. Tel.: 607 799 154. (22226)
• PRODÁM dět. horské kolo, vel. 20, zachovalé.
Zdarma přidám novou duši a držák na lahev. Cena 600,- Kč. Tel.: 775 664 699. (22227)
• PRODÁM masážní el. křeslo, PC 28tis.Kč, nyní
12tis.Kč, UL. Tel.: 607 193 809. (22228)
• PLETAŘKÁM nabízím pletací jehlice různých
vel. i kulaté. Tel.: 724 309 645. (22229)
• PRODÁM růžovou peřinu, pěkná jako nová za
150,- Kč. Tel.: 417 837 295, 775 134 858. (22230)
• PRODÁM skleničky 370ml, 400ks po 0,50Kč.
Tel.: 417 837 295, 755 134 858. (22231)
• PRODÁM kamenou dlažbu - kostky 20 x 20 asi
11m2, cena dohodou. Tel.: 777 030 919. (22232)
• PRODÁM lyže - běžky, 200m dlouhé, jako nové 300,- Kč. Tel.: 777 030 919. (22233)
• PRODÁM plast. nádrže 1100L v ocelovém koši, na paletě čisté vymyté, otvor 20cm, vypouš.
ventil, váha 60kg, 2.000,- Kč. Možná doprava, 7,Kč/km. Tel.: 604 839 147. (22234)
• PRODÁM radiátor s ventilátorem, nový na ú.t.
500,- Kč, ventilátor 70cm do větší dílny 300,- Kč,
sadu vrtáků 1-10mm po desetinách 500,- Kč. Tel.:
604 839 147. (22235)
• PRODÁM loupačku na kukuřici, nová 400,- Kč,
ohýbačka na výrobu háků na okapy, dva druhy
2.000,- Kč asi 10ks háků na okapy, velké 30,Kč/ks. Tel.: 604 839 147. (22236)
• PRODÁM kovovou pilu max 40cm bez kolíbky
2,2kW 380V, otáčky 2000 ot. na kolečkách,
3.000,- Kč možnost odvozu, 7,- Kč/km, Teplice.
Tel.: 604 839 147. (22237)
• PRODÁM valašskou slivovici, 400,- Kč /litr. Tel.:
605 803 567. (22238)
• PRODÁM dveře plastové vchodové vč. zárubně, nové z neuskutečněné stavby, zdobené, dvojitá izoskla, výroba SRN, s dokladem a zárukou,
PC 22 tis.Kč. Levně. Dopravu zajistím zdarma.
Tel.: 777 106 709. (22239)
• PRODÁM úplně nový dalekohled, 25 x 60 mm,
• PRODÁM kalové čerpadlo na WC, Saniplast,
Itálie, špatný motor, regulace. Původní cena
15tis.Kč, prodám za 500,- Kč.Výtlak 7 m.WC mísu, čistou za 250,- Kč a umyvadlo za 200,- Kč.
Tel.: 604 190 642. (22252)
• PRODÁM mříže do oken 2,5 x 1,7m a 1,9 x
1,7m, dvoukřídlé. Tel.: 777 677 098. (22253)
• PRODÁM 2 nepromokavé plachty 3 x 4m,
odolné proti slunci i mrazu, ze silnější plast.
hmoty, univerzální použití na stavbě, zahradě
apod., úplně nové v orig. balení, 290,- Kč/ks. Zašlu i na dobírku. Tel.: 739 659 482. (22254)
• PROSÍM o poskytnutí úvěru do výše 80.000,Kč, pokud možno bez poplatku, předem se
splátkami do 2.000,- Kč. Tel.: 721 055 942.
(22255)
• KOUPÍM starší stavební kolečko na zahradu.
Tel.: 728 553 528 SMS. (22256)
• PRODÁM kovovou pilu max. 40cm bez kolíbky, 2,2kW, otáčky 2000 ot., na kolečkách, 3.000,Kč, možnost odvozu 7,- Kč/km, TP. Tel.: 604 839
147. (22257)
• UPLETU svetr dle vašich představ z dodaným
materiálem. Dlouholetá zkušenost. Tel.: 472 743
588. (22258)
• PRODÁM ozdobnou mříž 1,5 x 6m, dle potřeby upravím. Cena dohodou. Tel.: 724 136 991.
(22259)
• PRODÁM křídlová garážová vrata s rámem,
dřevěná, oplechovaná, cena dohodou. Tel.: 417
562 799. (22260)
• LEVNĚ upletu cokoliv dle vašeho přání. Tel.:
732 179 257. (22261)
• HLEDÁM obchodního partnera, který potřebuje odesílat zásilky do 15 kg svým partnerům
po ČR a není spokojen se současným přepravcem
z důvodu-kvality, ceny apod. Nabízím dopravní
síť po celé ČR s termínem dodání do 24 hod.O
stavu zásilky v době přepravy budete mít informace do 15 minut a to za velmi příjemné ceny.Garance doručení na 100%, v případě pozdního doručení - přeprava zdarma. Tel.: 605 204
314. (22262)
• KOUPÍM rotoped starší, funkční levně. Tel.: po
18 hod 732 370 096. (22263)
• PRODÁM jednotlivé ks cibuláku nového - nevhodný dárek - ne souprava, prořez talíř, košík
aj. za ceny z ceníku továrny, 4 roky starý. Tel.: po
18 hod 732 370 096. (22264)
• KOUPÍM litinové radiatory za rozumnou cenu.
Tel.: 607 513 865. (22265)
• PRODÁM kachlová kamna v. 2,30m, barva tm.
zelená, vzor fialka. Kamna nutno rozebrat, cena
9.000,- Kč. Tel.: 603 934 494. (22266)
T023089
* Poradenství * Zaměření * Demontáž * Montáž *
* Začištění ostění suchou cestou * Zednické začištění *
* Žaluzie vertikální * Žaluzie horizontální *
* Parapety vnitřní z PVC − různé barvy dřevodekorů *
* Parapety vnější − AL − různé barvy *
T0233044
T0233081
• PRODÁM starý, funkční šlapací šicí stroj
zn. Singer. Tel.: 724 690 311. (22218)
• PRODÁM 4ks termostatické hlavice V - 4260
k radiatorům. Nepoužité. Cena 500,- Kč. Tel.: 774
287 233. (22219)
• PRODÁM zánovní rotoped a posilovací stroj
Kim Jim, obojí 2.500,- Kč - důvod stěhování. Tel.:
776 184 109. (22220)
• PRODÁM TV Color 110 Tesla, Encyklopedie zvířat od A do Z, pokojové květiny, VHS kazety
(pohádky, filmy). Tel.: 417 577 390. (22221)
• PRODÁM gramofon na kliku. Vhodná dekorace do obchodu, restaurace. Tel.: 723 466 140.
(22222)
• PRODÁM velmi levně prodejní pulty, regály,
LÌËenÌ ñ dennÌ, veËernÌ,
svatebnÌ, p¯ÌleûitostnÌ
T026035
Thuje, cypřiše, smrčky,
borovice, jalovce
Tisy, listnaté keře
i ovocné stromy
Nejširší výběr zemin v regionu
Velký výběr kaktusů
ve stálé expozici
Venkovní krby − 8 druhů
Zahradní nábytek
T026042
L˝die Kuckov·
VIZ¡éISTA
IMAGE KONZULTANT
[email protected]
Tel.: 775 114 314
tel.:
Teplice - Trnovany
417 562 257
mobil: 602 181 721
Thámova 1630
Otevřeno: Po-Pá 7.00-17.00. So 8.00-13.00 hod.
T023068
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE
T026038
Bazén: PO 12.00−18.00
Sauna:
ST 12.00−19.00
PÁ 12.00−20.00
SO 9.00−20.00
NE 9.00−19.00
Bazén+sauna = 1 cena
1 hod. (sauna a bazén) 40,− Kč
2 hod. (sauna a bazén) 50,− Kč
TP - ul. Hřbitovní
areál Horizont
731 495 050
603 210 483
Za Drahou 462, 415 01 Teplice
Tel./fax: 417 50 33 77
Mobil: 602 464 286
E−mail: [email protected]
www.elsen.cz
T0233001
www.msul.cz
PNEUBAZAR
na tento inzerát
příspěvková organizace
15 % SLEVA
Městské služby Ústí nad Labem,
www.agenturais.cz
Reklama a inzerce pro
Teplice, ⁄stÌ nad Labem, Dr·ûÔany, Mnichov
VYDÁVÁ PETR BENDA – AGENTURA IS,
Teplice, Náměstí Svobody 42/5
[email protected]−a.cz • IČO 12050687 • 417 534 206, 417 536 557 • fax: 417 534 209
Povoleno Ministerstvem kultury ČR − ev. číslo: MK ČR E 11526 • Distribuce: K+K Jedinák.
Číslo 2 − vyšlo 13. 2. 2007

Podobné dokumenty

Zde ke stažení

Zde ke stažení a můžetese tam také občerstvit. Pokud pojedete prvním autobusem, budete mít ještě dost času, a tak můžetetřeba vystoupit v Kalku a podívat se na kostel sv. Yáclava, odkud je krásný ýhled na celé ok...

Více

TUI leden:Sestava 1.qxd

TUI leden:Sestava 1.qxd FIREMNÍ INZERCE • grafické zpracování v ceně inzerce • výrazné slevy pro stálé zákazníky (opakovací slevy) • poradíme a navrhneme nejvhodnější formu prezentace vašeho podniku • nabízíme dlouholeté ...

Více

TUI unor:Sestava 1.qxd

TUI unor:Sestava 1.qxd Text Vašeho inzerátu nám zašlete napsaný na kupónu k bezplatnému podání inzerátu, který je otištěn na této stránce. V případě, že nechcete, aby Vaše adresa byla v textu inzerátu otištěna, napište j...

Více

Mým snem je Stanley Cup a reprezentační medaile!

Mým snem je Stanley Cup a reprezentační medaile! vozu v rámci programu TEST2DRIVE navštivte www.kia.com nebo kontaktujte svého prodejce Kia. Cenové zvýhodnění 63 000 Kč se vztahuje na verze limitované edice EURO 2016/TOP. Nabídka platí do 30. 9. ...

Více

TUI 215x315 cervenec.qxp

TUI 215x315 cervenec.qxp [email protected] (7509) • PRODÁM videokameru 8mm. zoom 880... Samsung 4500 a k tomu novou kameru rotačni zdarma Web. foto zašlu zájemcům na e-mail. Tel.:

Více

Helios Orange

Helios Orange Menší firmy ocení analytický rozsah systému bez nutnosti jakýchkoliv úprav či dodatečně vyvíjených prvků navyšujících cenu a prodlužujících dobu instalace systému. Velkou výhodou pro menší firmy je...

Více

iTeplice.cz

iTeplice.cz let, perf. stav, bez mrazáku, cena 3.300,Kč. Tel.: 724 112 923. (10101) • PRODÁM kombinovanou lednici s mrazákem Calex, velmi dobrý stav, levně. Dále prodám odsavač par Mora. Cena dohodou. Tel.: 60...

Více

Otevřít PDF

Otevřít PDF asi nejpodobnější svým způsobem práce. Na Mini DVD disk se sice vejde jen zhruba 20 minut záznamu, ale je kompaktnější než páska, průzkumy jim předpovídají v roce 2010 zhruba 50 % trhu. Výhodou kam...

Více

13 - Antifa.cz

13 - Antifa.cz i nadále zůstane nově zpracovaný internetový portál antifa.cz. Akce! by měla být jeho zdatným doplněním a rozšířením. Akce! je časopis. Časopis můžete vzít všude s  sebou. Nevadí mu delší texty, mů...

Více