TP-9A-2014-01-13

Komentáře

Transkript

TP-9A-2014-01-13
PLÁN NA TÝDEN OD 13. 1. 2014 DO 17. 1. 2014
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče: TŘÍDA IX. A
Olympiáda Aj školní kolo pro zájemce v pondělí 20. a 27.1.2014 8:00­8:45 v učebně Aj Pej, je nutné se
přihlásit pí uč Pejsarové do neděle 19.1. (možno i mailem)
Mluvnice: věta jednoduchá, rozvíjení Po, druhy Př, Pk, postavení Pt, PU, Do;
Literatura: Poválečné avantgardy, literatura a experiment v meziválečném období
Matematika
věty o podobnosti trojúhelníků ­ výpočty
pololetní písemná práce ­ středa
Anglický jazyk Mar ­ uzavření klasifikace za 1. pololetí, dále platí týdenní plán 6.1. ­ 10.1.2014
Pej ­každou hodinu test na zadaná opakovací slovíčka + probranou gramatiku, nové učivo: 1. a 2.
kondicionál ­ procvičování, časové údaje v Aj, Making and Changing Appointmens.
Olympiáda Aj školní kolo pro zájemce v pondělí 20. a 27.1.2014 8:00­8:45 v učebně Aj Pej
Český jazyk
Přírodopis
Dějepis
Zeměpis
Fyzika
Chemie
Výchovy a
volitelné
předměty
Přehled minerálů
Konec 2.sv.války a porážka Německa, kontrola a hodnocení sešitů.
Opravný test (opakování). Prezentace pololetních prací.
Vznik střídavého proudu
Prezentace pololetních prací
Opakování ­ anorganické sloučeniny
OV – Občanské soudní řízení
NJ – množné číslo některých podstatných jmen, préteritum sloves „sein“ a „haben“, užití préterita v
pohádce, klasifikace a docházka
ŠJ – dibujos animados (krátký animovaný film ­ Argentina); uzavírání klasifikace, cvičení:
neosobní vazby slovesa gustar, encantar; předpřítomný čas, blízká budoucnost
SM – scio test ­ 2.část
ICTr – Publikace obsahu na internetu. Domény a hosting.
Dom – Housky

Podobné dokumenty

TP-9C-2014-01-13

TP-9C-2014-01-13 Přírodopis Přehled minerálů, dokončení prezentací pololetních prací Dějepis Konec 2.sv.války a porážka Německa, kontrola a hodnocení sešitů. Zeměpis Opravný test(opakování). Prezentace pololetních ...

Více

TP-9A-2014-04-14

TP-9A-2014-04-14 Práce v PS ­ Kužel a Koule  Test Kužel, Test Koule   Anglický jazyk  Mar ­ speaking ­ maturita cards  Pej ­ Easter Time ­ history and tradition, nezapomeň mít připravenou prezentaci!!!!  Přírodopis...

Více

TP-6C-2014-09-15

TP-6C-2014-09-15 I ­ Základní orientace v operačním systému. Kancelářský software.   Anglický jazyk  Pej ­   Ri ­ Opakování: uč.str.2­3, AB str.6­7  písnička Hokey Cokey  DÚ na pátek 19.9.: slovíčka At the sports c...

Více