Základní požadavky ISO/TS 16949:2009

Transkript

Základní požadavky ISO/TS 16949:2009
„Prvním krokem na cestě ke štěstí je učení se.“
Dalajlama
Zveme Vás na odborný kurz
Základní požadavky ISO/TS 16949:2009
Termín kurzu: 30. října 2013 od 9:00 hod
Školitel: Ing. Václav Kosnar
Místo konání kurzu: Školicí středisko Dýšina u Plzně
Racionalizační Agentura s.r.o.(Horomyslická 148,CZ - 330 02 Dýšina) www.racionalizace.cz
Cena kurzu: 3 490,- CZK
(cena je bez DPH)
CÍLE KURZU
Absolvováním kurzu získáte:
 přehled o vzniku a využití ISO/TS 16949, jež
harmonizuje požadavky všech výrobců automobilů
(QS–9000, VDA 6.1, AVSQ, EAQF, včetně
návazností a kompatibility),
 podrobné znalosti požadavků Technické specifikace
ISO/TS 16949:2009,
 přehled o problematice ručení za výrobek a významu
bezpečnosti v automobilovém průmyslu,
 přehled o postupu certifikace podle ISO/TS
16949:2009
OBSAH KURZU






Historie ISO/TS 16949.
Proč ISO/TS 16949.
Informace o dokumentu.
Vysvětlení oborových požadavků nad rámec ISO 9001:2008.
Zvláštní požadavky zákazníků k ISO/TS 16949:2009.
Postup certifikace podle ISO/TS 16949:2009.
KURZ je určen všem pracovníkům firem, které zvažují / plánují implementaci a certifikaci systému dle
ISO/TS 16949:2009, které chtějí doplnit stávající systémy kvality založené na QS–9000,VDA 6.1 a ISO
9001 o požadavky Technické specifikace ISO/TS 16949:2009, která harmonizuje požadavky všech
výrobců automobilů.
Po ukončení kurzu od nás získáte Osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!