Makulární degenerace- kompendium

Transkript

Makulární degenerace- kompendium
Makulární degenerace- kompendium
Stručný přehled, který Vám předkládá nové pohledy a terapeutické přístupy
k věkem podmíněné makulární degeneraci (VPMD). S novým chápáním příčin a
vzniku se u VPMD objevují nové diagnostické a terapeutické možnosti. Navíc
vedou realistické cíle a celostní přístup k lepšímu tělesnému a duševnímu zdraví a
vyšší kvalitě života.
Věkem podmíněná makulární degenerace - nové terapeutické
přístupy na základě nejnovějších poznatků
Rádi bychom Vám v rámci tohoto kompendia k VPMD předložili informace a výsledky, které pro Vás byly možná doposud
nedostupné a které otevírají zcela nové perspektivy úspěšné léčby věkem podmíněné makulární degenerace. Zkušenosti
posledních 14 let jednoznačně ukazují, že je u věkem podmíněné makulární degenerace možno dosáhnout výrazného
zlepšení zraku, zmírnění šedého zákalu a redukce drúz (usazenin látkové výměny), což potvrzují i oční lékaři a optici.
Potřebné reparační a regenerační endogenní procesy však mohou probíhat pouze tehdy, jestliže jsou vytvořeny určité
předpoklady.
Upozornění pro čtenáře
Spirovitální terapie od výrobce Airnergy, která je zde popsána, získala v průběhu svého vývoje různá označení.
Dnes je tak známa i pod těmito názvy:
S.O.E-Therapy = Singlett Oxygen Energy Therapy (Terapie s využitím energie singletového kyslíku)
SET = Sauerstoff-Energie-Therapie (Active Air) (Terapie pomocí energie kyslíku)
OET = Oxygen Energy Therapy
Studie od str. 14 byly prováděny pod tehdy používaným označením „Sauerstoff-Energie-Therapie“ (terapie pomocí
energie kyslíku). Proto v této kapitole upouštíme od přejmenování na současné označení "spirovitální terapie“.
Vydal:
Akademie für Gesundheit, Sport und Prävention e. V.
(Akademie zdraví, sportu a prevence, registr. sdružení)
1. vydání
1
Obsah
Nadřízená regulační centrála řídí podřízené systémy
3
Sympatikus a parasympatikus řídí všechny orgány a systémy až na buněčné úrovni
4
Charakteristika makulární degenerace
7
Příčiny
7
Diagnóza
8
Nové terapeutické možnosti u věkem podmíněné makulární degenerace
8
Možnosti celostní terapie
Terapeutické možnosti konzervativní medicíny
Nové terapeutické úspěchy v léčbě makulární degenerace (VPMD) pomocí synergických
efektů
10
Spirovitální terapie - Oblasti využití u chronických onemocnění očí
11
Cíl a logika spirovitální terapie
Doporučená aplikace
Rizika a vedlejší účinky
Tři terapeutické procedury pro zlepšení makulární degenerace
12
Inhalační terapie
Barevná terapie
Aromaterapie
Technologie stojící za úspěchy studií – základní procesy okopírované podle přírody
13
Možné (prvotní) reakce a jejich význam
14
(Prvotní) reakce
Pokyny při příliš silných (prvotních) reakcích
Dávkování léků
Realistické cíle a představy - základ Vašeho úspěchu
15
Studie ke spirovitální terapii a důkazy její účinnosti
16
Přístrojové varianty
17
Další doplňkové informace ke kyslíku
17
Kyslík - základní informace
Energetické stavy kyslíku
Kyslík a výroba energie v těle
Kyslík a příroda
Rozdíly mezi spirovitální terapií a kyslíkovou terapií
18
Vícestupňová kyslíková terapie (VKT)
Hematogenní oxidační terapie (HOT)
Terapie pomocí ionizovaného kyslíku
Ozónová terapie
Závěr
21
Reference
22
VPMD - terapie a koncept péče
23
Zdroje
23
Nadřazená regulační centrála řídící podřízené systémy
Ilustrace: Autonomní nervový systém (VNS) pracuje autonomně, to znamená, že reguluje samostatně bez záměrného
zásahu.
Doposud málo známé a uznávané poznatky týkající se původních biologických
souvislostí umožňují využití nových úspěšných diagnostických a terapeutických
přístupů.
Stejně tak jako je moderní topné zařízení s několika topnými tělesy v různých pokojích řízeno a regulováno z nadřízené
řídicí centrály, existuje i v těle nadřízená regulační centrála - vegetativní nervový systém, krátce VNS. Tvoří ho oba
hlavní nervy - sympatikus a parasympatikus. VNS obsahuje informace/zpětné vazby z nervové soustavy, hormonální
soustavy, imunitního systému, smyslových orgánů, informace o psychice apod. a zpracovává je. Neustále reaguje na
stávající situaci a vysílá pokyny podřízeným systémům, jako jsou srdce, oběhová soustava, ledviny, játra a plíce, až na
úroveň buněk, jako jsou retinální buňky, tak aby byla zajištěna (z biologického hlediska!) optimální reakce na danou
situaci.
Například rozpoznání hrozícího nebezpečí aktivuje sympatikus, který pro tuto situaci nastaví do „poplachové
pohotovosti“ všechny orgány, buňky a regulační systémy v těle. Důležité přitom je, že se v rámci alarmující situace
s připraveností k boji nebo útěku kromě jiného rozšíří zornice, tak aby na retinální a makulární buňky dopadalo více
světla a mohlo být lépe vnímáno okolí a „nepřítel“. To je důležité pro úspěšný boj o přežití. Tato jednoduchá strategie je
nezbytná k přežití a v přírodě se neustále osvědčuje a optimalizuje, jak u lidí, tak u zvířat.
Po situaci „bojuj nebo uteč“ trvající v přírodě pouze pár sekund, minut nebo několik hodin, se aktivuje parasympatikus
(autonomní systém relaxace), který zajišťuje zotavení, regeneraci, tvorbu energie a zhojení ran či zranění, jestliže
k nějakým došlo. Rozšířené zornice se dostanou opět do své normální velikosti, resp. se ještě zmenší, což má za následek
menší dopad světla na retinální buňky.
Neustálé střídání napětí a uvolnění je přirozenou cestou našeho těla k dosažení maximálních výkonů a následné
regeneraci.
Trvalý stres rozšíří zornice trvale, což vede k výrazně vyššímu dopadu světla na citlivé zrakové buňky, a to je poškozuje
(zvýšená tvorba volných radikálů). Nezbytné regenerační a reparační procesy zrakových buněk nemohou v trvalém stresu
probíhat optimálně, jelikož nervus vagus/parasympatikus není, resp. nemůže být aktivní. Například trvalý stres v trvání
15 hodin v rámci 24 hodin jednoho dne (7 hodin až 22 hodin) a pouze 9 hodin „nočního klidu“ by bylo v nerovnováze a
trvale by muselo vést k poruchám a omezení funkčnosti!
3
Sympatikus a parasympatikus řídí všechny orgány a soustavy
až na buněčné úrovni
Ilustrace: Autonomní nervový systém a jeho vliv na orgány
Podřízené systémy
Sympatikus
Parasympatikus
Oči
Rozšíření zornic
Zúžení zornic
Retinální/makulární buňky
zvýšený dopad světla/aktivace
snížený dopad světla/normalizace
Slinivka břišní
Snížení produkce inzulínu
Zvýšení produkce inzulínu
Krevní tlak
Zvýšení
Snížení
Kožní cévy
Zúžení
Rozšíření (ochabnutí)
Cévy svalů
Rozšíření
Zúžení
Mozek
Vysoká koncentrace a pozornost
Snížení koncentrace a pozornosti
Genitálie
Snížení prokrvení, ejakulace
Rozšíření cév, erekce
Močový měchýř
Tlumení
Aktivace
Imunitní systém
Tlumení
Aktivace
Plicní sklípky
Zvětšení
Zmenšení
Trávicí soustava
Zpomalení zažívání
Aktivace zažívání
Potní žlázy
Tvorba lepkavého potu
Tvorba řídkého potu
Slinné žlázy
Viskózní sliny
Řídké sliny
Látková výměna
Zrychlení, odbourávání energie
Zpomalení, tvorba energie
Slzné žlázy
Nízká sekrece
Silná sekrece
Dopad na zrakové, retinální a makulární buňky a jejich cévy – sympatikus
a parasympatikus
Všechny naše orgány, oči a cévy se skládají z různých typů tkání a buněk, které vznikly ze 3 zárodečných listů,
endodermu, mezodermu a ektodermu (embryologie). Vegetativní nervový systém řídí a reguluje tyto buňky a cévy
podle momentální situace. Stres a napětí znamenají mimo jiné, že zvětšenou zornicí dopadá na zrakové buňky citlivé na
světlo větší množství světla a ke zrakovým buňkám je transportováno více kyslíku, který se mění na energii (ATP).
Zvýšená produkce energie z kyslíku ve spojení se zvýšeným dopadem světla na retinální buňky zajišťuje automaticky i
zvýšenou tvorbu agresivních kyslíkových radikálů v daných buňkách/tkáních - což vede dlouhodobě k častějšímu
poškození sítnice a makulárních buněk. V rámci nezbytných endogenních reparačních opatření často dochází také k
drobným (mikro) otokům mezi bělmem a sítnicí (retinální a makulární buňky). Tyto mikrootoky jsou však potřebné a
pro proces reparace nezbytné, vedou ale nejprve k omezení zraku (odchlípnutí/uvolnění části sítnice/žluté skvrny), což
vyvolává u většiny lidí pochopitelně do značné míry strach a tím další stres. Probíhají však stejné biologické a
psychologické procesy jako při poranění kosti. Je-li zlomena, vznikne otok, který je pro další reparační a ozdravný
průběh velmi důležitý a z biologického hlediska smysluplný.
Zpravidla navštívíte v tuto chvíli lékaře, který ještě více podpoří koloběh stresu - jelikož podle obecně platného názoru
(žádná věda, ale názor!) je třeba okamžitě začít s terapeutickými opatřeními. To ještě do značné míry posílí již beztak
existující stres, jelikož vznikne dojem, že bez okamžité reakce dojde brzy ke ztrátě zraku, resp. slepotě.
Oblast sítnice - otoky v rámci reparační fáze
1. stupeň bez otoku
2. stupeň lehký otok
3. stupeň silný otok
Otoky patří z biologického hlediska k opodstatněným reparačním procesům po daném zranění či tkáňových změnách. Ať
už jde o zlomenou nohu, včelí bodnutí, hlavu naraženou o dveře či reparační procesy ve tkáni. Otok je součástí
inteligentních a komplexních reparačních procesů, které jsou prověřeny tisíciletími. V oblasti sítnice a žluté skvrny však
vedou reparační otoky mezi bělmem a sítnicí k poruše zraku, která pochopitelně vyvolá u většiny lidí opět strach a stres.
To znovu způsobuje trvalý stres! = sympatikotonii, a tím dochází automaticky ke zvýšenému dopadu světla a dalšímu
poškození - koloběh, který je třeba prolomit.
Mnoho postižených osob s věkem podmíněnou makulární degenerací pravidelně zjišťuje, že v určitých dnech je jejich
zrak lepší než jindy. Jak mohou „defektní“ makulární buňky umožnit někdy lepší a jindy horší zrak? Nejsou snad
„defektní“ makulární buňky „defektní“, ale pouze některé dny za zcela konkrétních okolností výkonnější než ve dnech
ostatních? Jestliže tomu tak je a vy už jste to také zažili, je třeba zjistit, za jakých podmínek a okolností se makulární
buňky stávají výkonnějšími a funkčnějšími! Tyto okolnosti a podmínky nejsou ani náhodou tajemstvím, ale podléhají
jednoduchým biologickým a fyziologickým zákonitostem.
Tělo nepociťuje jako nebezpečné situace pouze skutečné nebezpečí jako například úraz či fyzický útok, ale také
podvědomá nebezpečí jako rodinný stres, vztahový stres, pracovní stres, stres z nadřízeného, z nedostatku peněz,
životního prostředí, komunikační stres a další. Biologickým cílem při stresu je zvýšená produkce energie (ATP =
adenosintrifosfát) v mitochondriích, abychom mohli úspěšně čelit nebezpečné situaci formou boje či útěku. Poté, co byly
úspěšně překonány nebezpečné situace, se stává dominantním parasympatikus a dříve rozšířené zornice se opět vrací do
své normální velikosti, resp. se ještě zmenší (snížený dopad světla) a zaktivované/na světlo senzibilizované zrakové
buňky normalizují svou funkci. Tyto neustálé změny, zvětšování a zmenšování zornic a zvyšování funkce a normalizace
retinálních a makulárních buněk nám umožňují přežívat, stejně tak jako příjem potravy a vyměšování nebo nadechování a
5
vydechování. Oba tyto póly patří dohromady a vzájemně se podmiňují.
Principy příčin a důsledků nebo akce a reakce jsou mechanismy potřebné pro přežití, které byly v průběhu dějin lidstva
optimalizovány a dovedeny k dokonalosti. Aby mohla po akci následovat také smysluplná biologická reakce, musí
bezvadně fungovat řídicí centrála (VNS), která nesmí pokud možno obsahovat žádné „poruchové vysílače“. Všechny naše
smysly, vnitřní senzory a informační kanály dodávají neustále nesčetné informace, které vegetativní nervový systém sbírá a
zpracovává, aby následně mohl smysluplně a podle momentální situace řídit podřízené orgány a orgánové soustavy. Stres / Sympatikotonie
rozšířená zornice - hodně dopadajícího světla
hodně světla
velké poškoz. buněk
Uvolnění / Vagotonie
zúžená zornice - málo dopadajícího světla
málo světla
malé poškození buněk
Velké zornice - hodně dopadajícího světla - sympatikus je dominantní (situace “boj a útěk”)
Na bělmo, sítnici a žlutou skvrnu dopadá velké množství světla. Zrakové buňky citlivé na světlo jsou díky zvýšené
světelné a metabolické aktivitě (výroba energie/konverze kyslíku) více poškozeny volnými radikály.
Malé zornice - málo dopadajícího světla – parasympatikus je dominantní (odpočinek, regenerace a reparační
procesy)
Na bělmo, sítnici a žlutou skvrnu dopadá méně světla. Četnější poškození buněk může být lépe napravováno.
Jestliže vznikne na retinálních a makulárních buňkách více škod než je tělo schopno samo napravit, dojde ke vzniku
funkčních poruch a poškození, která mají celkový dopad na ostrost zraku.
Charakteristika makulární degenerace
Věkem podmíněná makulární degenerace (VPMD) je charakterizována:
- horší ostrostí zraku (metamorfóza) kvůli usazeninám (drúzy)
- rozlišujeme mezi suchou a vlhkou formou průběhu
1. Suchá forma
Suchá VPMD je častější, vyskytuje se u 80 až 85 procent pacientů nemocných věkem podmíněnou makulární
degenerací. Jelikož ve stáří ochabují regulační schopnosti vegetativního nervstva jako nadřazené řídicí a regulační
centrály, neprobíhají již matabolické a regenerační procesy optimálně a tělo již nezvládá samo napravovat narůstající
počet poškozených buněk. Dochází tak postupem let ke ztrátě funkčnosti a k poškození buněk sítnice (retiny) oka, které
jsou citlivé na světlo. Zhoršení zraku tak probíhá pomalu, přičemž zůstává dlouho zachována schopnost číst.
2. Vlhká forma
S 15 až 20 procenty je vlhká forma makulární degenerace vzácnější, ale její průběh je výrazně rychlejší. Příčinou je
prorůstání novotvořených cév pod sítnici, resp. do ní, kterou do míry odpovídající danému stadiu odchlipují. Lékaři
proto hovoří také o „neovaskulární VPMD“. Tyto cévy začínají být za určitých podmínek propustné, takže do sítnice
prosakuje krev a tekutina, které smyslové buňky poškozují. U této formy může dojít v poměrně krátké době k výrazné
ztrátě zraku.
Možné symptomy VPMD:
- snižování ostrosti zraku a tím i schopnosti číst, především ve fixované oblasti
- snižování vjemu kontrastů, fixovaná oblast se jeví jako šedivý flek
- zhoršování barevného vidění
- horší přizpůsobivost na změnu světla (adaptace)
- zvýšení citlivosti na oslnění
- centrální výpadky zorného pole
- zkreslené vidění (rovné linie se jeví jako křivé/prohnuté)
Oko je jedním z orgánů v lidském těle s nejvyšší spotřebou energie a kyslíku na jednu buňku. Kde je zapotřebí hodně
energie (buněčná molekula ATP umožňující uchování energie), je samozřejmě také obzvláště vysoká spotřeba kyslíku a
živin. Kde dochází k využití velkého množství kyslíku na uvolnění energie, vzniká automaticky také větší množství
agresivních kyslíkových radikálů, tzv. volných radikálů. Dokud je tvorba volných radikálů v rovnováze s neutralizací
pomocí antioxidativních látek, je vše v pořádku. Jakmile však vznikne více volných radikálů, než je tělo samo schopno
zneškodnit, dochází k poškození citlivých struktur mitochondrií, membrán, buněk, speciálně retinálních a makulárních
buněk a nakonec i celého oka.
Příčiny
Může se jednat o tyto příznaky:
- poruchy prokrvení cévního systému oka
- narušení procesů látkové výměny u makulárních a retinálních buněk
- nerovnováha v oblasti psychiky, emocí a zpracování běžných věcí v soukromé a pracovní sféře
- oxidativní stres
- zestárnutí
- předchozí onemocnění jako například arteroskleróza (zvápenatění tepen), vysoký krevní tlak a cukrovka
- psychická zátěž (např. stále se opakující problémy)
- Oční problémy:
- něco/někoho již nevidím (chci vidět/zmizí mi z očí)
- již něco/někoho nechci vidět (už nechci vidět)
- jsem skoro slepý vzteky
- již nemám vůbec žádný rozhled
7
-
genetické dispozice
předchozí operace očí, poranění a jiná traumata
kouření
nebiologické a „druhově nevhodné“ stravování (chybí potřebné základní stavební kameny nezbytné pro správné
fungování retinálních buněk, mimo jiné vitamíny, stopové prvky, enzymy, sekundární rostlinné látky a dostatek
vody)
Diagnóza
Autodiagnostika pomocí Amslerova testu:
Zkreslené vidění (metamorfóza) je jedním z typických příznaků makulární
degenerace. Pomocí Amslerova testu je možné zjistit, zda nemocní vidí
rovné linie jako rovné či zkřivené a posunuté. Test si může provést každý
sám:
Normální vidění
Patologické+vidění
Fluorescenční angiografie
Fluorescenční angiografie je diagnostická metoda umožňující rozpoznat onemocnění očního pozadí. Pomocí injekce se
zavede do žíly kontrastní látka (barvivo), která se po určité době dostane také do cév oka/očního pozadí. Snímky pomocí
speciálního světla, které aktivuje (rozsvítí) kontrastní látku, ukáží na srovnání (s kontrastní látkou a bez ní) změny
nejmenších cév v očním pozadí. Po přesném diagnostikování pomocí fluorescenční angiografie, která je v oblasti
diagnostiky vlhké makulární degenerace považována za zlatý standard a pro pojištěné osoby patří v Německu k výkonům
hrazeným zdravotní pojišťovnou, je možno zahájit léčbu.
Optická koherentní tomografie
Optická koherentní tomografie má ještě experimentální statut a musí překonat překážky ve formě testování kvality/
užitečnosti ze strany Kolektivního spolkového výboru, nepatří tedy ještě ke hrazeným výkonům, viz HTA-Report
(Health-Technology-Report, zpráva Německého institutu lékařské dokumentace a informací - DIMDI, Deutsches Institut
für medizinische Dokumentation und Information).
Nové terapeutické možnosti u věkem podmíněné makulární
degenerace
Jestliže se objeví zkreslené vidění, resp. první příznaky věkem podmíněné makulární degenerace, mělo by být prvním a
nejdůležitějším krokem zachování klidu. Panika a stres aktivují sympatikus (nerv napětí), což dlouhodobě brání a
blokuje reparační a regenerační procesy těla.
V tuto chvíli byste se měli rozhodnout, kterou léčebnou cestou se chcete vydat. Abyste se ovšem mohli rozhodnout,
měli byste znát alespoň výhody a nevýhody jednotlivých léčebných postupů, jelikož každá „nepřirozená“ léčebná
metoda má jisté nedostatky a vedlejší účinky. Ty jsou bohužel často ze strany lékařů, terapeutů a expertů
bagatelizovány, resp. pacienti o nich nejsou dostatečně poučeni.
Čím lépe jste informováni, o to lépe jste schopni zvolit si formu své léčby. To Vám umožní učinit sám za sebe
zodpovědné a sebevědomé rozhodnutí (sebeurčení a odpovědnost sám za sebe). Pro Vaše uzdravení je důležité, abyste se
tímto tématem důkladně zabýval/a, protože, jestliže tak neučiníte, přenecháte jiným (cizím) lidem odpovědnost za Vaši
léčbu a Vaše zdraví. Terapeuti a lékaři přemýšlející celostně a pracující biologicky Vás rádi na Vaší cestě podpoří.
Nechte si pro rozhodování dostatek času. Makulární degenerace není onemocněním, při kterém je třeba činit ukvapená
mimořádná opatření. Jestliže se rozhodnete pro celostní léčbu či léčbu pomocí přírodní medicíny, zůstává Vám cesta
konzervativní medicíny i nadále otevřena. U konzervativní léčby jsou případná poškození nevratná. Možnosti celostní terapie
Základní myšlenkou následujících metod celostní terapie je nalezení a vyrovnání metabolických a reparačních procesů,
tak aby mohly opět optimálně probíhat tělesné reparační procesy. Jelikož nebyly zničeny nebo potlačeny žádné buňky a
tkáně, neexistuje ani žádné riziko vzniku nevratných poškození. Spíše by bylo dobré pochopit, k čemu v zasažené tkáni
z biologického a fyziologického hlediska dochází.
- Spirovitální terapie / Airnergy
- Akupunktura - speciálně podle prof. Boela
- Ortomolekulární terapie
- Rostlinné a homeopatické prostředky
- Rozpoznání a odstranění problému - redukce stresu
- Uvolňovací metody
- Změna stravovacích zvyklostí
Terapeutické možnosti konzervativní medicíny
Na tomto místě bychom Vám rádi představili běžné léčebné postupy. Při klasické léčbě se neléčí příčiny vzniku
VPMD. Tělu se neustále podsouvá, že je hloupé a nefunguje správně, a my tuto chybu musíme napravit - a to až u 1
milionu inteligentně řízených chemických reakcí za sekundu na jednu buňku. Naštěstí máme svobodu náboženství a
každý může věřit v to, co chce :-). Riziko je u takovéhoto postupu do jisté míry enormní. Poškození jako např. tvorba
jizev, zničení makulárních a retinálních buněk a okolních tkání výrazně zhoršuje šance na regenerační a reparační
proces těla samotného.
Intravitreální injekce inhibitorů VEGF:
Inhibitory VEGF jsou léky, které mají zabránit vrůstání nových cév do sítnice nebo pod ni. VEGF znamená Vascular
Endothelial Growth Factor (vaskulární endotelový růstový faktor). Injekce je aplikována při lokální anestezii injekční
stříkačkou přímo do oka.
Tepelná laserová terapie:
pomocí tepelné laserové terapie jsou novotvořené cévy obliterovány („spáleny“), tak aby nemohly dále růst. Při této
terapii jsou nevratně zničeny i zrakové buňky nad nimi!
Fotodynamická terapie (PDT)
Při PDT jsou do cév očního pozadí umístěny katalyzátory aktivovatelné světlem a ty jsou pomocí laseru aktivovány.
Katalyzátory, které byly předtím inertní, jsou nyní reaktivní a uvedou následně kyslík nacházející se v okolí do
singletového stavu. Tento reaktivní kyslík (působí jako volné radikály) vede ke zničení okolních buněk, i těch
zdravých.
Injekční aplikace léku za oko
I když se rozhodnete pro konzervativní léčbu, je možno komplementárně nasadit spirovitální terapii, abychom zmírnili
možné vedlejší účinky, podpořili reparační procesy a zlepšili celkové tělesné i duševní zdraví.
9
Nové terapeutické úspěchy v léčbě makulární degenerace
(VPMD) pomocí synergických efektů
Podle názoru konzervativní medicíny je makulární degenerace neléčitelná. Když jsou buňky žluté skvrny jednou
poškozeny, jeví se regenerace a dlouhodobé zlepšení zraku jako téměř nemožné.
Zkušenosti se spirovitální terapií však jednoznačně ukazují, že regenerace poškozených buněk žluté skvrny je možná.
Zaprvé je možno dlouhodoběji zlepšit zrak a zadruhé je také možno snížit tvorbu drúz a clon.
Existují uživatelé, jejichž zrak se během několika měsíců zlepšil z 10 až na více než 60 procent. Takovéto případy
nejsou výjimkou, každopádně zde byly vytvořeny celostní předpoklady pro reparační a regenerační procesy v těle.
Dokonce u onemocnění vzniklých kvůli poškozeným genům jako např. u mukoviscidózy byly po celostním léčebném
procesu zaznamenány již po dvou letech úspěchy. Protože každé onemocnění žluté skvrny má individuální průběh, je také
třeba v rámci terapie zajistit odpovídající individuální přístup a postupy, s čímž Vám rádi pomůžeme.
Mohou makulární buňky regenerovat?
Každou sekundu našeho života vznikne v těle 10 milionů buněk a stejné množství starých buněk, resp. vadných buněk je
odbouráno. Tělo má mnoho možností, jak kompenzovat, resp. napravit funkční poruchy a poškození. Musí k tomu však
být vytvořeny vhodné podmínky.
Předpoklady reparačních a regeneračních procesů při makulární degeneraci (VPMD)
Naše DNA (dědičná substance) není ztuhlá, neflexibilní a neměnná, ale naopak se neustále přizpůsobuje proměnlivým
životním a okolním podmínkám. Žít znamená reagovat na podněty a co nejlépe se adaptovat na nové podmínky. Ne ten
nejsilnější v přírodě přežije, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.
Aby mohly endogenní reparační a regenerační procesy probíhat optimálně, měli byste dbát na toto:
- Nervus vagus/parasympatikus (nerv uvolnění = odpovědný za regeneraci, nápravu a tvorbu energie) by měl být častěji
dominantní než sympatikus (nerv napětí = odpovědný za „boj a útěk“ a boj o přežití).
- Zajištění všech stavebních látek a základních stavebních kamenů ve správném množství, které jsou nutné pro bezchybné
fungování a nápravu očních buněk. Abychom mohli toto zaručit, je nezbytný dostatečný příjem vitamínů.
- Rozpoznejte své biologické problémy a pokuste se je vyřešit.
- Zamyslete se nad svými vlastními zvyklostmi a způsoby myšlení v rámci běžného života, které by mohly vytvářet Vaši
nemoc (stravování, plány a cíle, stres, nedostatek pohybu, …).
- Posilujte své oční svalstvo a podpořte prokrvení pomocí tréninku s mřížkovými brýlemi. Neustálé nezbytné zaostřování
přes mřížkové brýle je efektivním tréninkem pro Vaše oči.
- Posilněte své tělo pomocí osvědčených rostlinných výrobků a prostředků přírodní medicíny, resp. celostních
terapeutických procesů.
- Pijte velké množství čisté vody s nízkým obsahem minerálů, aby mohly být zplodiny metabolismu ve vyšší míře vázány
na vodu a vylučovány (např. Lauretana, Mount Roucous)
Potřebné stopové prvky při VPMD:
- betakaroten, lutein, zeaxanthin a l y copin | v itamíny C, E, zinek, selen | citrusové bioflavonoidy a borůvkové
antokyany | vitamíny B-komplexu (B1, B2, niacinamid, kalcium pantotenát, B6, biotin, kyselina listová, B12, B15 –
kyselina pangamová)
Osvědčené preparáty přírodní medicíny (možno objednat v lékárně)
- Světlík lékařský (Euphrasia rostkoviana) (např. od firmy Ceres/Alcea PZN 0178910)
- Ginkgo (např. od firmy Ceres/Alcea PZN 0178985 – ve spojení se světlíkem)
Spirovitální terapie - oblasti využití u chronických onemocnění očí
- Věkem podmíněná makulární degenerace
- Retinopatie
- Šedý zákal (Katarakta - zamlžení oční čočky)
- Zelený zákal (Glaukom - zvýšení vnitřního tlaku oka)
- Zánět oční spojivky
Cíl a logika spirovitální terapie
Jakmile je nadřízená řídicí centrála opět pomocí spirovitální terapie lépe regulována, mohou také lépe regulovat a
fungovat i podřízené procesy, orgány a orgánové soustavy.
Cíl: Zlepšení prokrvení, zvýšený odvod zplodin metabolismu, zlepšení ochranné funkce před volnými radikály a
poškozením buněk, regenerace buněk sítnice a zlepšení regulační schopnosti vegetativního nervového systému (VNS).
Doporučená aplikace
- několikrát denně 20 minut
U některých uživatelů se osvědčila stupňovaná léčba, při které se začne kratší dobou aplikace, která se pomalu zvyšuje.
Rizika a vedlejší účinky
Už asi 14 let nejsou známa žádná rizika a vedlejší účinky spirovitální terapie. Je možné ji aplikovat v kombinaci
s konzervativní a/nebo přírodní medicínou.
11
Tři terapeutické procedury pro zlepšení makulární degenerace
1. Inhalační terapie (relaxační energie singletového kyslíku)
Po dobu asi 20 minut je přes kyslíkové brýle inhalován aktivovaný vzduch (nikoli molekulární kyslík). Měřitelná je
zlepšená HRV (regulace a řízení VNS), lepší vnější dýchání (rozvod kyslíku přes plíce až do krve), lepší vnitřní dýchání
(rozvod kyslíku v krvi k mitochondriím a přeměna na buněčnou energii - ATP) a zvýšená ochrana před volnými radikály.
A to bez přidaných cizích látek, zvýšené dávky kyslíku, ionizace ozónu. Technologie spirovitální terapie úspěšně
kopíruje procesy probíhající v přírodě již miliony let (fotosyntéza).
2. Barevná terapie
Barvy se v medicíně úspěšně používají již po staletí při různých obtížích. Vědomosti týkající se barev a jejich vlivu na
tělo i duši jsou klíčem k integrované barevné terapii. Esoterika ani pouhá víra v účinek zde nehrají žádnou roli.
Podkladem spirovitální barevné terapie jsou základní znalosti z fyziky a biologie.
3. Aromaterapie
Éterické oleje se po staletí používají ke zvýšení tělesného a duševního zdraví nebo cíleně při konkrétních potížích nikoli bezdůvodně! Aromaterapie může vybírat z 18 různých stoprocentně přírodních éterických olejových směsí, které
jsou vyladěny podle různých druhů potíží. Vůně okamžitě proniknou do našeho nadřazeného a podvědomě řízeného
regulačního systému - autonomní nervový systém - a následuje zpětná vazba jako například: "Velmi příjemné," "To mi
nevoní," "Stimulující" nebo "Uklidňující". Naše smysly jsou velmi jemné a citlivé, pokud nejsou narušeny. Mohou nám
dát včas znamení, které bychom měli vždy intuitivně vyslyšet.
.
Obrázek: Uživatel spirovitální terapie Technologie stojící za úspěchy studií – základní procesy
odpozorované z přírody
Při spirovitální terapii se používá energie uvolněná relaxací singletového kyslíku - přičemž není do těla dodáváno větší
množství kyslíku, jak je tomu při klasických/tradičních kyslíkových terapiích.
Prostřednictvím této technologie dochází k přenosu energie na molekuly vody ve vzduchu (vlhkost), které jsou
inhalovány přes nosní kanylu. K přenosu energie dochází tak, že stabilní a fotocitlivé katalyzátory jsou stimulovány
pomocí speciální vlnové délky světla. Předlohou je přitom fotosyntéza. Energie uvolněná při relaxaci singletového
kyslíku, která se při tomto fluorescenčním/chemiluminiscenčním procesu neustále uvolňuje, je absorbována molekulami
vody ve vzduchu a transportována dále.
Tato technologie nám tak poskytuje léčbu CHOPN bez vedlejších účinků a bez bolesti, přičemž tato léčba začíná u příčin
a v místech nemoci (plicní tkáň, mitochondrie a nadřazené řídící centrum VNS).
Procesy v katalyzátoru
Uvolněná energie singletového kyslíku ve
formě fotonů (světelná kvanta – červená
oblast).
Po odevzdání energie se ze singletového kyslíku
stává znovu tripletový kyslík (základní stav
molekuly kyslíku).
Uvolněná energie singletového kyslíku ve formě
fotonů (světelná kvanta – červená oblast) se
dostává do sousedního prostoru, kterým je veden
běžný vzduch v místnosti včetně vlhkosti.
Energie uvolněná při relaxaci singletového
kyslíku ve formě fotonů (světelná kvanta –
červená oblast) je přenášena prostřednictvím
molekul vody vzdušné vlhkosti pomocí nosní
kanyly do těla.
13
Možné (prvotní) reakce a jejich význam
(Prvotní ) reakce
Příklady reakcí na spirovitální terapii, které jsou významné z biologického hlediska:
- Zvýšená únava, nevolnost a spavost
- Snazší a lepší nadechování a vydechování
- Regulace krevního tlaku směrem k normálu
- Lepší prokrvení
- Snížení bolestivosti
- Lepší usínání a spánek
- Regulace hladiny cukru směrem k normálu
- Optimalizace zraku
- Zvýšená schopnost koncentrace
- Rychlejší regenerace po zátěži
- Více tělesné a duševní energie
- Lepší mobilita v rámci stávajících omezení pohyblivosti
Spirovitální terapie je přirozená léčba bez přísunu cizích látek. Nepoužívá ani zvýšenou koncentraci kyslíku. Na tělo tak
není vyvíjen žádný tlak vyvolaný chemickými reakcemi, jak je tomu v případě léků. Všechny citelné a zjevné reakce
jsou způsobeny lepšími regulačními procesy v těle. Jelikož je každý organismus jedinečný, převažují různé stravovací a
životní návyky a podmínky životního prostředí, komplexní procesy jsou ovlivněny užíváním léků a dalšími faktory, jako
je stres nebo konflikty, nelze předvídat všechny možné reakce. V každém případě reaguje Vaše tělo inteligentně a
smysluplně, i když to je někdy na první pohled interpretováno odlišně.
Pro lepší pochopení smysluplných reakcí bychom zde rádi probrali některé příklady detailněji a vysvětlili jejich význam.
Zvýšená únava a potřeba spánku
Zvýšenou produkcí energie v buněčných elektrárnách (mitochondriích) spolu s lepší regulací a řízením prostřednictvím
nadřazeného řídícího centra VNS je aktivován parasympatikus (nerv uvolnění a relaxace), a tím dochází k nastavení
celého organismu na regeneraci a reparaci. Tyto procesy mohou proběhnout pouze tehdy, je-li parasympatikus
dominantnější než sympatikus (nerv napětí). Únava a potřeba spánku ukazují, že je nyní tělo přepnuto ze stresu a napětí
spíše na odpočinek, reparaci a regeneraci. Dopřejte svému tělu potřebný čas. Tyto zotavné procesy byly v minulosti
zjevně opomíjeny. Stejně jako při vydatné procházce v lese nebo u moře využívá tělo vyšší energetickou hladinu k
relaxaci, regeneraci a „dobití baterií“.
Rýma
Po spirovitální terapii mohou nosní sliznice produkovat zvýšené množství tekutého sekretu. Co znamená zvýšená
produkce sekretu nosní sliznice z hlediska přírodní medicíny a z biologického hlediska? Sliznice v nosní dutině tvoří
součást naší první obranné linie. Mnoho buněk imunitního systému je umístěno v nosní sliznici. Zvýšená produkce
energie stimuluje buňky sliznice a imunitního systému a ty pak produkují zvýšené množství sekretu, který má za úkol
navázat zvýšené množství škodlivých látek, které neustále vdechujeme, a nosem je pak vyloučit. Zvýšená produkce
sekretu je známkou toho, že dochází k něčemu velmi smysluplnému - zlepšují se detoxikační a vylučovací procesy.
Nečistá pleť a drobné pupínky
Neočekávaně se může v některých případech po spirovitální terapii objevit na kůži více nečistot, resp. pupínků. Je to
proto, že kůže je detoxikačním orgánem. Uložené škodliviny a odpadní produkty metabolismu jsou podstatným
zvýšením produkce energie v těle, speciálně pak v buňkách kůže a pojivových tkáních lépe detoxikovány a vylučovány
kůží. Symptomy nečisté pleti opět zmizí, jakmile dojde k očištění těla od usazenin a škodlivin v maximálním rozsahu. I
orgány jako játra, ledviny a střeva odpovídají za vyloučení usazenin a škodlivin. Pokud je však narušena funkce těchto
orgánů, hledá tělo jiné možnosti a cesty, jak se jich zbavit. Dostatečné množství čisté pitné vody chudé na minerály
podpoří očistný a detoxikační proces, jelikož může navázat velké množství škodlivin a vyloučit je ledvinami.
Pokyny při příliš silných (prvotních) reakcích
V přírodní a alternativní medicíně jsou prvotní reakce známy a jsou žádoucí, jelikož jsou známkou účinnosti terapie.
Jestliže jsou však reakce nepříjemné a příliš silné, je třeba nejdříve zkrátit dobu aplikace a/nebo snížit intenzitu či na
jeden až tři dny zcela vysadit. Následně pak můžete opět pomalu a pozvolna začít s léčbou.
Důvěra v sílu přírody
V našem organismu vzniká za sekundu cca. 10 milionů nových buněk a 10 milionů starých buněk je odbouráno, resp.
recyklováno. Na tuto inteligenci se můžete spolehnout. Neděje se zde nic náhodou či svévolně. Některé reakce a
příznaky, které jsou považovány za "nemoc", dávají z biologického hlediska smysl. Pomůžeme vám lépe pochopit smysl,
tak abyste nepociťovali ihned strach a tím u Vás nevznikal stres.
Dávkování léků
Při dlouhodobém užívání léků je třeba pravidelně kontrolovat jejich dávkování, protože díky spirovitální terapii může
dojít k případnému snížení dávek. Je důležité domluvit se s lékařem nebo terapeutem.
Realistické cíle a představy - základ Vašeho úspěchu
Nerealistické cíle vedou k neúspěchu, frustraci, nejistotě a nespokojenosti a v konečném důsledku ke stresu, případně k
trvalému stresu. Ten vyvolává stálou hyperinflaci plicních sklípků (alveol), což nevyhnutelně vede k omezení dýchání a
saturace krve kyslíkem - koloběhu, který musí být přerušen. Důležitým východiskem je stanovit si každý den nové
realistické cíle. Pokud Vám právě není příliš dobře a špatně se Vám dýchá, měli byste zvážit a definovat si jiné cíle, než
ve dnech, kdy se cítíte mnohem lépe.
Tento proces, při němž poznáváme a definujeme realistické cíle a záměry, může také klidně trvat šest až dvanáct měsíců.
Očekávání, že dosáhnete úspěšné léčby za týden, je nereálné a způsobuje tak opět stres a hyperinflaci plicních sklípků.
Příkladem realistického cíle pacientů s CHOPN by bylo:
- v 1. až 6. měsíci po zahájení léčby zastavit další progresi CHOPN
- v 7. až 12. měsíci dosáhnout měřitelného zlepšení funkce plic a variability srdeční frekvence (HRV)
Po zahájení spirovitální léčby u pacientů s CHOPN by mělo být pravidelně kontrolováno dávkování léků, neboť by
mohlo dojít k jeho případnému snížení.
Úspěch = dosažení cíle
Selhání = nedosažení cíle
Výsledkem úspěchu je spokojenost a motivace
Výsledkem selhání je frustrace, demotivace a stres
Pro další informace Vám doporučujeme přečíst si "Kleine Stresslektüre" (Malé čtení o stresu) od Michaela
Gorsolkeho. Vysvětluje, jak myšlenky, cíle a záměry ovlivňují fyzické potíže a příznaky. Příčiny a důsledky myšlení a
komunikace jsou popsány jednoduše a srozumitelně. Autor zde upozorňuje na řešení, která mohou být realizována
okamžitě. Kniha je k dostání u Commit GmbH.
Commit GmbH | Michael Gorsolke | Poststraße 45 | 38704 Liebenburg
Telefon: 0049 (0)5346 - 912 415 | Fax: 0049 (0) 5346 - 912 416 | E-mail: [email protected] | Internet: www.commitgmbh.de
15
Studie ke spirovitální terapii a důkazy její účinnosti
Všichni pacienti s rozvinutou makulární degenerací mají sníženou variabilitu srdeční frekvence (HRV). To znamená, že
vegetativní nervový systém jako nadřízená řídicí centrála je omezen. S postupujícím, resp. rozvíjejícím se onemocněním
se HRV dále snižuje. Pilotní studie ukazuje působení terapie pomocí energie kyslíku na nadřazenou řídicí centrálu vegetativní nervový systém. Měří se HRV (variabilita srdeční frekvence), která je v mnoha směrnicích v oblasti
diagnostiky považována za zlatý standard. Účastnilo se 37 osob ve věku od 23 do 83 let. Analýza HRV nám poskytuje
bezprostřední výpověď o tom, do jaké míry je vegetativní nervový systém regulován a funguje. Hodnota SI
(sympatikus) značí stres/napětí; RMSSD (parasympatikus) značí odpočinek/uvolnění a TP (Total Power) ukazuje celkovou
energii v těle.
Jelikož mnozí z nás, a lidé postižení VPMD pak především, žijí často v dlouhodobém stresu, měla by hodnota Stres (SI)
klesat, hodnota Odpočinek (RMSSD) vzrůstat a Celková energie (TP) rovněž vzrůstat - čím více tím lépe.
V rámci zmíněné pilotní studie byly použity přístroje na terapii pomocí energie kyslíku s pěti aktivačními jednotkami a
barevná terapie.
SI –Index stresu - aktivita
sympatického systému
RMSSD – Parasympatická aktivita
Před aplikací (výchozí hodnota 100 %)
Diagram vlevo: Signifikantní
pokles
(p < 0.001) u SI (-21.8 %) ukazuje
výrazné snížení sympatické aktivity
značící snížení stresu a stresových
reakcí v organismu.
TP – Celková energie
Po 20 minutách aplikace SET
Diagram uprostřed: Signifikantní
nárůst
(p < 0,001) u RMSSD (+27,1 %)
ukazuje výrazný nárůst
parasympatické aktivity ukazující
zlepšení odpočinku/regenerace
v organismu.
Diagram vpravo: Signifikantní
nárůst
(p < 0.001) u celkové efektivity
(TP - celkový výkon+16.78 %)
vegetativního nervového systému
ukazuje signifikantní nárůst
u rezerv a efektivity energetické a
látkové výměny.
Srovnání: Růst kořenů u rostlin
Aktivovaná voda, která byla připravena pomocí zařízení SET5, měla v zásadě
pozitivní vliv na tvorbu adventivních kořenů u mungo fazolí a řeřichy. Tento
pozitivní efekt byl významně prokázán i statisticky. Neaktivovaná voda neměla
na tvorbu adventivních kořenů žádný pozitivní vliv.
Vědecký důkaz o účincích terapie pomocí energie kyslíku na výhonky rostlin.
Výzkum provedl: Ústav pro zemědělské a urbanisticko-ekologické projekty
(Institut für Agrar- und Stadtökologische Projekte) na Humboldtově univerzitě v
Berlíně.
aktivovaná voda
neaktivovaná voda
Více informací k analýze HRV/VNS najdete na www.hrv-software.com
Shrnutí výsledků:
Pomocí analýzy HRV mohl být potvrzen významný léčebný úspěch u různých nemocí. Konečně byl předložen důkaz
z oblasti přírodních věd, že spirovitální terapie markantně zlepšuje tvorbu kořenů u rostlin. Jelikož u rostlin nepřichází
v úvahu placebo efekt, můžeme považovat téma studií a prokazování efektivnosti za úspěšně uzavřené.
Přístrojové varianty
Které zařízení je vhodné? Přístroje pro spirovitální terapii se liší v podstatě počtem katalyzátorů a tím také svojí
účinnosti. K dispozici jsou přístroje se dvěma a čtyřmi katalyzátory. Čím více katalyzátorů v jednom zařízení, tím
silnější je jeho výkon.
Naše doporučení:
Pro toho, kdo je zdráv a jedná se mu pouze o prevenci, je zařízení se dvěma katalyzátory dostačující. Pro použití u
chronických onemocnění, jako je například onemocnění plic (CHOPN, emfyzém, astma), makulární degenerace
(AMD), kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus a Parkinsonova choroba, jsou používána zejména zařízení se
čtyřmi katalyzátory. Tato zařízení se také v zásadě doporučují u starších osob. Poskytují nejrychleji energii potřebnou
pro zlepšení regulačních a regeneračních procesů vedoucích ke zvýšení vitality a tím kvality života.
Další související informace o kyslíku
Kyslík - základní informace
Vzduch, který dýcháme, obsahuje 21 procent životně důležitého kyslíku, 78 procent dusíku a 1 procento vzácných
plynů. Kyslík nelze v těle ukládat. Nepřetržité dýchání je proto nezbytné.
Kyslík se v přírodě nachází většinou jako dvouatomová molekula (O2). Naše tělo je za optimálních podmínek schopno
přijmout pouze čtvrtinu vdechovaného kyslíku ze vzduchu, tři čtvrtiny jsou opět nepoužité vydechovány.
- vzduch obsahuje cca. 21 % kyslíku
- za optimálních podmínek přijme tělo čtvrtinu tohoto kyslíku a váže ho na hemoglobin (=¼)
- asi tři čtvrtiny jsou opět nevyužity vydechovány (=¾)
Kolik kyslíku je v těle využíváno a spotřebováno buňkami a orgány?
- 98% kyslíku vázaného na hemoglobin v arteriální krvi je normální stav (cca. 20,4 ml/dl u mužů a cca. 18,8 ml/dl u žen).
- Pouze cca. 5 ml/dl je spotřebováno v těle buňkami a orgány
- To znamená, že maximálně 25% dostupného kyslíku (100%) v těle využijí buňky, orgány a tkáně.
Energetické stavy kyslíku
Kyslík může být inertní nebo reaktivní v závislosti na stavu energie. Následující příklad ilustruje rozdíl mezi inertní a
reaktivní formou: Bez ohledu na to, zda je voda studená, nebo teplá, je chemicky H2O. Cukr nebo sůl se nicméně lépe
rozpustí v teplé vodě než ve studené. Teplá voda má totiž vyšší stav energie než voda studená. Podobně může být i
kyslík inertní nebo reaktivní.
Kyslík ve vzduchu, který nás obklopuje, je inertní (tripletní stav kyslíku = 3O2) a musí být organismem samotným
neustále aktivován, aby se stal reaktivním (singletový kyslík = 1O2), tak aby vůbec mohl reagovat s biomolekulami.
Kyslík a výroba energie v těle
Až na případy intenzívní medicíny, v mimořádných situacích nebo při závažném plicním onemocnění, jako je např.
CHOPN, plicní fibróza, plicní emfyzém nebo plicní sarkodióza, se obvykle prostřednictvím plic dostává ze vzduchu do
krve dostatek kyslíku. To lze snadno změřit pomocí tzv. pulzního oxymetru (Finger-clip). Hodnoty od 96 do 98 procent
jsou známkou toho, že krev je dostatečně okysličena. Zvýšený přívod kyslíku zde nemá z biologického hlediska žádný
význam, protože krev je již maximálně okysličena.
Příčina mnoha poruch spočívá ve využití kyslíku v buňkách, v energetických elektrárnách - mitochondriích. V případě,
že vlastní spalovací proces nadále neprobíhá optimálním způsobem, vzniká jako u automotoru méně energie a zároveň
zvýšené množství škodlivin. Životnost klesá.
Zvýšený přísun kyslíku není řešením. Jestliže je například u auta špatně nastaven motor, nemá smysl natankovat do
nádrže více benzínu. Celý motor - zejména proces spalování - musí být optimálně vyladěn.
17
Kyslík a příroda
3
Kyslík ve vzduchu, který nás obklopuje (21 %), se nachází převážně v inertním tripletovém základním stavu ( O2).
Inertní kyslík tělo nemůže využít, ale musí ho samo aktivovat tak, aby mohl být účinně transportován přes plíce do krve
a odtud dále k jednotlivým buňkám.
Reaktivní a aktivní forma kyslíku je ve fyzice známa jako singletový kyslík (1O2). U této molekuly O2 je změněno
vzájemné postavení elektronů. Ze dvou nespárovaných elektronů s paralelními spiny se stávají spárované elektrony s
antiparalelním spinem. Singletový kyslík existuje v přírodě již miliony let, tělo si ho neustále samo vytváří, aby mohly
probíhat metabolické procesy a přenos signálů. Neustálá aktivace kyslíku, tak aby mohl být transportován a využíván,
spotřebovává energii. V průběhu našeho života, při nemoci, s přibývajícím věkem a při stresu schopnost našich buněk
produkovat dostatek energie (ATP = adenosintrifosfát) klesá.
Neúplné využití kyslíku spolu se snižující se produkcí ATP a zvýšenou tvorbou kyslíkových radikálů vede k dalšímu
poškození buněčných struktur a rychlejšímu stárnutí buněk.
Pokud již není vyráběno dostatečné množství energie, může být v důsledku toho aktivováno menší množství kyslíku,
což má opět za následek méně ATP. Kruh, který je nutno přerušit.
Rozdíly mezi spirovitální terapií a kyslíkovou terapií
Pro různá onemocnění a indikace se používají různé kyslíkové terapie. Následující seznam by Vám měl zprostředkovat
přehled o jednotlivých metodách.
Vícestupňová kyslíková terapie (SMT)
Tato terapie probíhá ve třech krocích:
1) podávání vitamínů a stopových prvků (životně důležité prvky)
2) přísun vysokých koncentrací kyslíku (obvykle 90% - 99%), částečně také ionizovaného = s elektrickým
nábojem
3) při zásobování kyslíkem probíhá pohybová terapie na ergometru (rotopedu) nebo podobném zařízení
Oblast využití
- poruchy prokrvení
- oběhové obtíže
- poruchy sluchu, tinitus
- poruchy vidění
- celkové vyčerpání
- jako průvodní jev při rakovině
- předporodní stavy
Princip
Prvním krokem je příprava těla na lepší zásobování kyslíkem. To se provádí prostřednictvím podávání vitamínů,
minerálních látek, stopových prvků a speciálních látek, čímž se zvýší schopnost buněk přijímat kyslík a je zajištěno lepší
využití kyslíku.
Ve druhém kroku dochází k inhalaci 90-procentního kyslíku. Inhalace probíhá přes nosní kanylu nebo dýchací masky. U
této části terapie existují různé varianty:
-
18-denní varianta: Po dobu 18 po sobě jdoucích dnů je denně 2 hodiny inhalován koncentrovaný kyslík
-
10-denní intenzívní varianta: Po dobu 10 po sobě jdoucích dnů je denně 30 minut inhalován ionizovaný kyslík.
Ionizovaný kyslík je ve srovnání s neionizovaným kyslíkem ještě aktivnější.
Ve třetím kroku by měl být podpořen krevní oběh v těle pomocí fyzického pohybu (běžící pás, rotoped) nebo
povzbuzením prokrvení mozku duševní činností (např. čtením, luštěním hádanek).
Původní postup se nyní provádí v různých variacích a formách.
Poznámka
Ionizovaný kyslík je ze své podstaty kyslíkový radikál a poškozuje tak během inhalace sliznice, buňky a tkáně. Prof.
Manfred von Ardenne sám v rámci svých předchozích výzkumů nedospěl k takovému závěru, že by byl ionizovaný
kyslík (po dobu 30 minut) ve srovnání s běžnou kyslíkovou inhalací (po dobu 2 hodin) efektivnější.
O tom, že fyzické cvičení zlepšuje prokrvení a vlastnosti krevního oběhu a působí tak pozitivně na tělesné a duševní
zdraví a výkonnost, není pochyb.
O tom, že podávání výživových doplňků (vitamínů, minerálů, sekundárních fytochemikálií atd.) má při jejich
nedostatku pozitivní vliv na tělesné a duševní zdraví a fyzickou výkonnost, rovněž není pochyb.
S výjimkou závažných onemocnění plic je krev obvykle dostatečně nasycena kyslíkem a ani ho nemůže vázat/
transportovat více. Vzrůstající množství inhalovaného a dodávaného kyslíku je rovnou opět vydechováno, protože
nemůže být využito. Zda je v krvi nedostatek kyslíku, můžeme snadno zjistit pomocí oxymetru/pulzního oxymetru.
Tato zařízení (obvykle jako Finger-clip) měří saturaci krve kyslíkem v procentech. 96 až 98 procent představuje
optimální saturaci kyslíkem. U plicních onemocnění, jako je COPD, emfyzém, plicní sarkoidóza, plicní fibrózy, je tato
hodnota nižší, a tak je nezbytné dodávat koncentrovaný kyslík. Jestliže měření prokáže 98 procentní saturaci a poté je
inhalován kyslík, nemůže být vázán, jelikož hemoglobin je již nasycen. Když je pak kyslík ještě ionizován (přívod
kyslíkových radikálů), nelze zabránit poškození sliznic, buněk a tkání v oblasti nosu, hltanu a průdušek.
Hematogenní oxidační terapie (HOT)
Princip
V případě HOT se jedná o terapii, při které je krev pomocí kyslíkových radikálů vystavena umělým oxidačním
procesům. Tato léčba by měla být prováděna pouze zkušeným terapeutem. Dochází při ní k odběru krve ze žíly. Krev
se pak promísí s čistým kyslíkem a následně je ozářena UVB-zářením. Ozařováním směsi krve a kyslíku pomocí UVB
záření dochází k přeměně kyslíku na ionizovaný kyslík, singletový kyslík a ozón - to jsou volné radikály (kyslíkové
radikály). Následně je ošetřená krev vrácena pomocí infuze zpět do žíly. Takto ošetřená krev nyní spouští v těle
odpovídající podněty, reakce a řetězové reakce. Dochází k aktivaci různých systémů odpovídajících za
obranyschopnost a reparační procesy, tak aby byly změny v ošetřené krvi opět neutralizovány.
Poznámka
Tento typ terapie je silnou stimulační terapií. Vysoká tvorba volných radikálů v krvi má v těle vyvolat silné podněty za
účelem získání, resp. vynucení imunitní odpovědi. HOT zaznamenává významné úspěchy u velmi specifických chorob,
jako jsou oběhové poruchy, poruchy imunitního systému apod. Před aplikací této terapie by však měli pacienti
disponovat dostatečnými zásobami energie, aby mohli na tyto silné podněty také adekvátně reagovat. Reakce těla na
tyto podněty potřebují a spotřebovávají velké množství energie. Měli bychom předem vědět, jak dobře funguje
regulační schopnost autonomního nervového systému, abychom zabránili případným nežádoucím účinkům.
19
Terapie ionizovaným kyslíkem
Princip
U tohoto typu kyslíkové terapie je vysoce koncentrovaný kyslík (obvykle mezi 90% a 98%) dodatečně ionizován,
získává tedy elektrický náboj. Dodatečná dávka kyslíku by měla zvýšit výrobu energie a zlepšit fungování dalších
systémů v těle.
Poznámka
Ionizovaný kyslík je ve své podstatě volný radikál (kyslíkový radikál), který může v těle spustit destruktivní řetězovou
reakci (oxidační stres). Nadměrná tvorba volných radikálů v organismu je jednou z hlavních příčin vzniku a rozvoje
mnoha chronických chorob. Dříve než podstoupíte kyslíkovou terapii, můžete pomocí pulsního oxymetru zkontrolovat,
zda je u Vás nasycení krve kyslíkem opravdu nižší.
Dodatečná dávka kyslíku má obvykle smysl pouze tehdy, je-li saturace krve/hemoglobinu kyslíkem nižší, k čemuž
většinou dochází u středních a těžkých plicních onemocnění, jako je CHOPN a plicní emfyzém. Zda má dávka
dodatečného kyslíku smysl v případě, že nasycení krve je mezi 96 a 98 procenty, zůstává z biologického i fyziologického
hlediska sporné.
Ozonová terapie
Princip
Ozon je chemická sloučenina skládající se ze tří atomů kyslíku. Zatímco kyslík ve vzduchu je tvořen dvěma atomy
2
kyslíku (O2) a je spíše rigidní, ozon se svými třemi atomy kyslíku je reakční plyn, který rychle reaguje s jinými
molekulami. Tento stimul (vysoká reaktivita) odpovídá za léčebné účinky ozonu. Terapie ozonem je terapií, při které
jsou pomocí ozonu podněcovány různé stupně stimulů a následně je tak spuštěna odpověď na podnět (reakce na daný
stimul) a aktivace imunitního systému a dalších kontrolních systémů. Ze žíly je odebráno přibližně 50 ml krve do
vakuové baňky, kde probublává požadované množství ozonu. Směs se potom okamžitě vstřikuje pomocí injekce jako
autologní krevní transfuze zpět do žíly. Úspěch ozonové terapie závisí do značné míry na energetickém stavu pacienta a
jeho regulačních schopnostech. Nejsou-li k dispozici dostatečné zásoby energie, tak aby mohlo dojít k dané reakci na
podnět, může rychle dojít k přetížení celého systému.
Při ozonové terapii se spojí lékařský ozon s krví, sliznicemi nebo tkáněmi a vyvolá tak odpovídající odpověď organismu
na stimul (regulace). Předtím, než terapeut provede ozonovou terapii, by si měl vytvořit přesný obrázek o regulačních
možnostech pacienta a jeho energetických rezervách.
Ozonová terapie patří do rukou zkušených a dobře vyškolených terapeutů, kteří jsou si vědomi možných rizik. Terapii
není možno provádět doma formou autoaplikace.
Druhy ozonové terapie:
- Velká autohemoterapie (VAT)
- Malá autohemoterapie (MAT)
- Vnější léčba
- Rektální aplikace ozonu (insuflace střeva)
- Injekce do kloubů
- Infiltrace
- Ozonopunktura
Poznámka
Tento typ terapie je silně stimulační terapií založenou na tezi, že zvýšená tvorba volných radikálů v krvi silně stimuluje
organismus. Nepochybně dosahuje ozonová terapie dobrých výsledků i v případě speciálních příznaků, jako jsou
poruchy prokrvení, poruchy imunitního systému, hojení ran apod. Zde jsou však reakce vždy vynucovány. Jestliže je
léčebný stimul příliš silný nebo je úroveň energetických hodnot pacienta příliš nízká, dochází obvykle k příliš silným
reakcím, které mohou být pro pacienta velmi nepříjemné. Před začátkem této terapie by měl mít pacient dostatečné
zásoby energie, tak aby mohl účinně reagovat na podněty.
Závěr
Na základě pochopení biologických a psychologických souvislostí týkajících se vegetativního nervového systému jako
nadřízené řídicí centrály a specifických, nepředvídatelných reakcí tkáně se objevují nové myšlenkové a terapeutické
přístupy k léčbě VPMD. Důsledné využití těchto poznatků formou spirovitální terapie ve spojení s celostním a
biologickým myšlením a naší dlouhodobou pomocí a péčí ukazuje, že je u pacientů s VPMD při dlouhodobé kůře možno
dosáhnout výrazného zlepšení zraku a regulace VNS.
Spirovitální terapie
- nepřivádí do organismu nefyziologicky vysoké koncentrace kyslíku,
- nepřivádí do organismu zvýšené množství kyslíkových radikálů (ionizovaný kyslík/ozon),
- nevynucuje si reakce pomocí dodávaných látek
ale
- zlepšuje regulační schopnosti VNS a tím i základní řídicí a regulační procesy v organismu,
- zlepšuje využití kyslíku, tedy využití kyslíku v buňkách ke zvýšené výrobě energie,
- zlepšuje obranyschopnost buněk proti volným radikálům, přičemž si organismus sám vytváří vlastní
obranné enzymy, aniž by byly dodávány cizí látky
21
Reference
1. Zpráva léčitelky H. S.:
76-letá pacientka, po 10 sezeních kombinovaných se spirovitální a dermovitální terapií (lokální aplikace
energetizovaného vzduchu) dochází ke zlepšení zraku ze 30 na 50 procent, úspěch po 2 letech sledování a dalších
sezeních je zcela trvalého charakteru
2. Zpráva pac. W. F. (Švédsko):
„Co se týká mého zraku, chtěl bych říct, že se makulární degenerace (suchá) již do asi 3 až 4 týdnů po první a od té
doby každodenní tří- až čtyřnásobné, vždy 20-minutové kyslíkové terapii nejen nezhoršila, ale naopak, již několik
týdnů zaznamenávám dny, kdy znatelně lépe vidím, především nablízko, resp. při čtení a mohu tak číst, aniž by mi
mizela písmena.“
3. Zpráva očního lékaře C. C:
„Indikací, kdy aplikuji spirovitální terapii, je porucha prokrvení sítnice a onemocnění očního nervu, rovněž u poruch
zorného pole po mozkové mrtvici. Pacientům je aplikováno pět až deset terapií po 20 minutách. Poté se kontroluje
zorné pole, vyšetří oční pozadí a zjistí celkový stav pacienta. Odezva ze strany pacientů je celkově velmi pozitivní.
Objektivně zpravidla dochází k výraznému zlepšení zraku, někdy až o dva stupně. Potíže se často výrazně sníží,
i když jen zřídka dojde k jejich úplnému odstranění. Kvalita života se u většiny pacientů zpravidla výrazně zlepší“.
4. Zpráva pac. M. W. (Anglie):
Makulární degenerace způsobila panu W. 90-procentní ztrátu zraku u obou očí. V době, kdy jej oční lékař začal
léčit spirovitalizací, téměř neviděl “Po léčbě byl proveden první test, který prokázal zlepšení u levého oka téměř o 40
procent. Nicméně zrak u pravého oka zůstal na úrovni cca 10 procent. Aplikací léčby minimálně čtyřikrát týdně se
zrak nadále zlepšoval, a to především u levého oka, kde nyní činí téměř 60 procent. A když jsme provedli poslední
test, zjistili jsme vůbec prvně, že zrak u pravého oka se také zlepšil z 10 na přibližně 15 procent”.
5. Zpráva G. R. o své matce (Švýcarko)
80 let, typická makulární degenerace (l. úplná slepota, p. 30 procentní ostrost zraku). Po třech měsících spirovitální
terapie vlevo stínové vidění (ostrost zraku cca 5 procent podle oftalmoskopie), vpravo se ostrost zraku zvýšila z 30 na
60 procent. Subjektivně velmi dobrý celkový stav.
6. Zpráva léčitelky H. M.:
„Sama jsem onemocněla VPMD (p. vlhká, l. suchá). Na základě mé vlastní zkušenosti jsem vyvinula vlastní
biologickou celostní terapii: dva týdny jsem kombinovala spiro-/dermovitální terapii (lokální aplikace
energetizovaného vzduchu) a ve stejné době 30 aplikací akupunktury. Při této terapii mnoho mých pacientů hovořilo o
výrazném subjektivním zlepšení ostrosti zraku už v průběhu léčebné fáze. Objektivně došlo u jednoho pacienta
k redukci vlhké formy VPMD na suchou.“
AMD Terapie a koncepce péče
Spirovitální terapie je jako inhalační kůra vhodná pro všechny věkové kategorie. Právě u zdravotních
potíží jako AMD by měla být prováděna několikrát denně dvacetiminutová terapie. Od zahájení
prvních terapií před asi dvaceti lety nejsou známy žádné vedlejší účinky nebo případy předávkování.
Kontaktní údaje
Sarka Jaspertova
Fon: +420 607 770 726
[email protected]
cz.www.airnergy.com
Všechny zjevné a viditelné reakce jsou založeny na výkonech a
schopnostech těla. Protože je každý organismus jedinečný, panují různé
stravovací návyky, konzumace léků a jiné životní podmínky ovlivňují
komplexní procesy, nemůžeme předvídat všechny možné reakce, ale osobně
Vás budeme na vaší cestě k vlastní odpovědnosti doprovázet.
Zkušenosti ukázaly, že si pacienti s CHOPN přejí nejen samotnou terapii, ale
požadují i odpovídající další péči.
Ať již informace ohledně rostlinných nebo homeopatických přípravků,
kritérií pro zdravou čistou vodu, informace o detoxikačních možnostech,
léčbě střev, objasnění příznaků a jejich významu - to vše obdržíte zdarma
jako dodatečnou službu.
V případě dotazů se prosím obraťte přímo na výrobce.
Zdroje
http://gmcd.alfahosting.org/SET/
http://www.ratgeber-makula.de/amd/behandlung/photodynamische-therapie/ http://www.zeit.de/2006/11/M-Makula http://
www.reuters.com/article/2010/07/19/us-fish-eaters-idUSTRE66I48520100719 http://www.augentagesklinik-online.de/
der-selbsttest-amslertest.html
Kucera, M.,“Active Air” Inhalation Therapy: Autonomic Regulation Mechanisms with Use of Heart Rate Variability Analysis.
Prescott: Explore Publications, A Division of Chrystyne Jackson Ent., Explore! Magazine – For the Professionals, Volume
16, Number 2, 2007
Kunsch, K., Der Mensch in Zahlen: Eine Datensammlung in Tabellen mit über 20000 Einzelwerten. Spektrum Akademischer
Verlag, 2006
Richer S, Devenport J, Lang JC.: LAST II: Differential temporal responses of macular pigment optical density in
patients with atrophic age-related macular degeneration to dietary supplementation with xanthophylls. Optometry.
2007
Christen WG, Glynn RJ, Chew EY, Albert CM, Manson JE. Folic acid, pyridoxine, and cyanocobalamin combination
treatment and age-related macular degeneration in women: the Women‘s Antioxidant and Folic Acid Cardiovascular
Study. Arch Intern Med 2009
WAFACS study, 2008 (anglicky) TrialResults-center. 2008. Staženo dne 1. srpna 2012
Klimpel, S., Jung, K., Medizinisch-wissenschaftliches Kompendium Spirovital-Therapie, Airnergy AG, 2011 Zprávy
referující o zkušenostech uživatelů spirovitální terapie. Airnergy AG, 2002–2014
23

Podobné dokumenty

ke stažení kompendium v pdf

ke stažení kompendium v pdf Srovnání: růst kořenů u rostlin

Více

NOS_17_15 - Odborový svaz státních orgánů a organizací

NOS_17_15 - Odborový svaz státních orgánů a organizací podle hesla „raději několik krůčků než jeden skok“, po konkrétní diskutabilní body, jak by měl zákon vypadat (co musí být závazně stanoveno) až po aktuální otázky jeho implementace. V rozsáhlé disk...

Více

Elektronika4-1

Elektronika4-1 kapacity a rozptylové indukčnosti tvoří paralelní rezonanční obvod. Tranzistor je v této době již uzavřený, má velký vnitřní odpor, kmity jsou tlumeny především paralelně připojeným zatěžovacím rez...

Více

os amylase - LABtechnik

os amylase - LABtechnik slinivce, kde je enzym syntetizován a pak sekretován do trávícího traktu. Slinné žlázy vylučují též účinnou amylázu zahajující hydrolýzu škrobů z potravy již v ústech a jícnu. Zvýšená hladina alfa-...

Více