NAD VESNICÍ KLOKOČÍ KLOKOČSKÝ PRŮCHOD (Prochoda) Masiv

Transkript

NAD VESNICÍ KLOKOČÍ KLOKOČSKÝ PRŮCHOD (Prochoda) Masiv
NAD VESNICÍ KLOKOČÍ
Masivy táhnoucí se od Klokočkého průchodu kolem věže Radnice až ke hřbitovu.
KLOKOČSKÝ PRŮCHOD (Prochoda) Masiv
Éště nevím, vole VIIc! (RP VIII); Petr Slanina (jištěn), 19. 7. 2011. Hranou vpravo od trhliny a výše vlevo
na hranu. Tou přes polici a kruh na temeno.
Schovaná myš VIIIb (RP VIIIc); Petr Slanina, Ondřej Sojka, 26. 7. 2011. Z otevřené jeskyně koutem pod
strop, zleva nad něj a dalším koutem pod druhý strop ke kruhu. Stěnou vlevo do spáry , tou a koutem na
temeno.
Dej ci čičko VII; Josef Koudelka (jištěn), 4. 9. 2011. Koutkem na předskalíčko. Stěnou do police a v ní
vpravo k 1. kruhu. Traverz dále vpravo ke 2. kruhu. Spárkami ke 3. kruhu a koutem k 4. kruhu. Krátce na
temeno.
Drobný za bůra VIIc; Josef Koudelka (jištěn), 4. 9. 2011. Koutkem na předskalíčko. Stěnou do police a
v ní vpravo k 1. kruhu. Trhlinou ke 2. kruhu. Přímo do police a ke 3. kruhu cesty „Dej ci čičko“. Jí na
temeno.
Soukromá genese VIIc; Josef Koudelka, František Charvát, 17. 9. 2011. Přímo stěnou na polici (hodinky)
a trhlinou k 1. a 2. kruhu. Doleva do poličky a zdvihem na lavici ke 3. kruhu. Přímo do další lavice a v ní
traverz vlevo do spáry cesty „Klikovka“nh a tou na temeno.
Klikovka VIIc špatně jištěno; Miloš Pavlíček, Josef Koudelka, ??? .Ruční spárou (uzle) na temeno.
Festivalová VIIb; Josef Koudelka (jištěn), 15. 7. 2007. Spárou (smyčky) ke kruhu a převislou trhlinou
vpravo od kouta do další spáry (uzel) a jí na temeno.
Zrychlený tep VII; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 15. 7. 2007. Nástup cestou Festivalová a výše
vpravo spárami (smyčky) ke kruhu. Širokou spárou a výše komínem na temeno.
Skleněný poklad VII; Dalibor Mlejnek stř. Josef Koudelka, Lucie Nováková, 2. 8. 2010. Podél spáry ke
kruhu a výše trhlinou ke 2. kruhu. Stěnou mírně vpravo na temeno.
Koutová varianta VI; Josef Koudelka (jištěn), 23. 8. 2010. Koutem přes kruh ke 2. kruhu cesty „Skleněný
poklad“.
Blokáda VIIb; Petr Hejtmánek (sólo). Levou koutovou spárou na temeno.
Modré z nebe VII; Josef Koudelka, Lucie Nováková, Dalibor Mlejnek, 2. 8. 2010. Boční stěnou krátce ke
kruhu. Podél hrany a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou podél sokolíka a trhliny ke 3. kruhu. Spárou (uzel) a
komínem na temeno.
Brambůrkova VI; Josef Koudelka, Petr Klement, 14. 7. 2002. Komínem ke kruhu a spárou na temeno.
XXXX IX; Petr Slanina, J. G. Havel, 2013. Cesta přes 2 velké kruhy.
Islandské tance V; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 3. 9. 2011. Spárou a rozšiřujícím se komínem
přes kruh na temeno
Zabijačka VI; Dalibor Mlejnek (sólo), 3. 6. 1997. Spárou z průchodu.
KUPECKÁ BRÁNA Balvan v Klokočském průchodu (slanění 15 m)
Normální cesta II; Josef Koudelka (sólo), 9. 2011. Krátce komínem a ubíhající plotnou v levé části na
vrchol.
Mučírna VIIb; Josef Koudelka, Lucie Nováková, 15. 9. 2011. Zdvihem do stěny a jí pod balvan (hodiny).
Vpravo do komína a jím přes kruh na vrchol balvanu.
Přeskok 1. Přeskokem od Palice.
Gymnastika na ledě II; Markéta Koudelková, Barbora Hladíková, 17. 9. 2011. Nástup jako Normální
cesta. Traverz vpravo ukloněnou plotnou až do trhlin a jimi na vrchol.
PALICE (slanění 5m)
Normální cesta V. V levé části náhorní stěnky vzhůru, traverz šikmo vpravo a zářezem (hodiny) na
temeno.
Levá cesta V; Václav Roštejnský, J. Roštejnský, 7. 6. 1962. Podél levé hrany Z stěny.
Údolní stěnka V; František Louda, Jiří Louda, 21. 8. 1962. Z náhorní strany traverz po polici do údolní
stěny ke kruhu. Přes převis přímo na temeno.
Muži na palici V; David Obročník stř. Dalibor Mlejnek, J. Wiener, 1. 5. 2007. Z turistické cesty rozporem
k sokolíku. Tím do police a šikmou spárou vlevo do komína. Komínem na pilíř a vzhůru ke kruhu Údolní
stěny a tou na vrchol.
Pravá cesta V; Václav Roštejnský, J. Roštejnský, F. Palič, 7. 6. 1962. Podél JZ hrany přímo na temeno.
HOSTINEC Masiv na restaurací
Akta X IX; Petr Slanina, Leoš Ulrych, 30. 8. 1996.
Špek na prkně VIIc; Petr Hejtmánek, Petr Slanina, 26. 8. 1997. Sokolíkem v koutě (kruh) na temeno.
Pařba VIIIb; Leoš Ulrych stř. Petr Hejtmánek, J. G. Havel, Petr Slanina, 18. 5. 2002. (levá boční stěna)
Šikmo doprava a přímo lámavou stěnou k 1. kruhu. Vzhůru ke 2. kruhu a zprava na temeno.
Géčko VII; Petr Hejtmánek, J. G. Havel, 18. 5. 2002. Převisem ke spáře a tou (kruhu) na římsu.
Tatáž pakáž VIIc; Petr Hejtmánek, Stanislav Šilhán, 18. 5. 2002. Převislou stěnou k 1. kruhu. Šikmo
doleva přes koutek (smyčka) ke 2. Kruhu a přímo na polici. Odtud buď doprava nebo spárou cesty
„Géčko“ na římsu.
Otevřený komín III; Markéta Koudelková, 2014.
ŠIBENICE Masiv
Cigáro a frťan VIIIb; Petr Slanina stř. Leoš Ulrych, Stanislav Šilhán, 26. 5. 1999. Středem levého pilíře
přes kruh k dírám a vlevo ke spáře na temeno.
Hoď si mašli VI; Petr Hejtmánek, 26. 8. 1997. Spárou v koutku.
Poslední kravata IXb; Petr Slanina, jištěn, 27. 8. 1997. V levé části stěny přes kruh na temeno.
Ruskej prusík IXb; Petr Slanina, Leoš Ulrych, Stanislav Šilhán, 26. 5. 1999. Stěnou přes dva kruhy na
temeno.
Vyholený krky IX-b; Petr Slanina, Leoš Ulrych, Stanislav Šilhán, 26. 5. 1999. Trhlinami k 1. kruhu a dále
stěnou přes 2. kruh na temeno.
Kudlanka nábožná VIII; Petr Hejtmánek, Petr Slanina, 26. 8. 1997. Při hraně ke kruhu a trhlinou na
temeno.
BALKÓN Masiv (slanění 18m)
Tři malá ptáčátka VIIb; Josef Koudelka (jištěn), 13. 7. 2002. Levou spárou v ukloněné plotně pod převis
(kruh) a úzkým komínem na temeno.
Rocková sobota VI; Josef Koudelka (jištěn), 6. 6. 2002. Pravou spárou v ukloněné plotně pod převis
(kruh) a koutovou spárou na temeno. Krátce stěnkou podél spáry na temeno.
Mr. Proper V; Markéta Koudelková, Josef Koudelka, 23. 8. 2014. Stěnou do kouta (vlevo hodiny) a jím na
balkón. Libovolně na temeno.
Medvědí hrana VII; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 13. 8. 2014. Děrami k 1. kruhu. Podél hrany ke
2. kruhu. Přímo nebo zleva na balkón. Krátce stěnkou podél spáry na temeno.
ŠIBENIČKA Masiv
Podmínka VII; Petr Slanina, Leoš Ulrych, 30. 5. 1999. Pravou hranou přes kruh na temeno.
Bez odvolání VIIc; Petr Slanina, Leoš Ulrych, 30. 5. 1999. Vpravo od koutu stěnou přímo ke kruhu cesty
„Katitík“ a tou na temeno.
Katitík VIIb; Petr Slanina, Leoš Ulrych, Stanislav Šilhán. 26. 5. 1999. Koutem na konec a vpravo ke
kruhu. Stěnou na temeno.
KEŘÍK Masiv
Herkulovy lezečky VII; Petr Slanina stř. Petr Slanina ml., Leoš Ulrych, 30. 5. 1999. Pravou údolní stěnou
přes kruh na temeno.
KESON Masiv
Markéta to zařídí VII; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 3. 8. 2014. Do oblouku zahnutým odštěpem
přes borhák na plošinu (klasifikace V). Stěnou mezi dvěma trhlinami přes kruh na polici. Spárou přes
2. kruh na temeno.
Braillovo písmo VIIb-c; ; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 5. 10. 2014. Z plošiny podél mělké spáry
do police. Zdvihem ke kruhu a zleva podél trhliny ke 2. kruhu. Výše do spáry a jí na temeno.
PETROLEJKA Masiv
Petrolejový princ VIIb; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, Martin Hasan, 6. 8. 2014. Stěnou po
voštinách ke kruhu. Zprava za hranou přes díru, výše zpět doleva do stěny a jí k hrotu pod převis. Vpravo
na polici ke sladovacímu kruhu.
Odyssea VI; Josef Koudelka, David Kofr, Dalibor Mlejnek, 19. 7. 2014. Spárou napravo od bivaku (uzle)
do komína a jím přes kruh do police. Šikmo vlevo přes 2. kruh do komína a jím na temeno.
Tři švédky v Tyrolích VIIb; Dalibor Mlejnek stř. Josef Koudelka, 19. 7. 2014. Převisem (kruh) do spáry a
jí přes 2. kruh na polici. Další spárou přes 3. kruh na další polici. Koutovou spárou a komínem na temeno.
Lepší pozdě, nežli vůbec V; Markéta Koudelková, Josef Koudelka, 27. 7. 2014. Koutem na balkón a
dalším koutem přes borhák na balkón (jištění). Koutovou spárou na temeno.
Varianta Skalní maturita V; Markéta Koudelková, Josef Koudelka, 3. 8. 2014. Cestou „Lepší pozdě, nežli
vůbec“ na balkón. V koutě zdvihem do stěny a vpravo podél hrany ke kruhu. Zleva na temeno.
Worry gets you nowhere VI; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 23. 8. 2014. Koutem na balkón a po
něm vpravo ke kruhu. Zdvihem do police a po ní vpravo do kouta. Koutem (jištění) na temeno.
MASIV NAD SCHŮDKY
Oční klamy VIIb; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 26. 7. 2014. Hrankou do kyzů a ke kruhu.
Sokolíčkem podél hrany přes borhák do police a vpravo do komínka pod balvan (slaňovací kruh).
KOLONÁDA Masiv
Fofr VIIb-c; Petr Hejtmánek, Petr Slanina, 27. 8. 1998. Ruční spárou přes kruh na temeno.
Koutová spára III; Josef Koudelka, Jiří Zacios, 6. 7. 2002. Koutovou spárou přes vklíněný balvan.
Pacienti z oddělení tři VI; Josef Koudelka (jištěn), 23. 6. 2002. Komínem přes vklíněný balvan na konec
(kruh) a spárou na temeno.
Promenáda VIIb; Petr Hejtmánek, Pavel Kotůček, 19. 5. 1990. Koutkem, výše přes převis (kruh) do spáry
a tou na temeno.
Varianta VII; Josef Koudelka (jištěn), 23. 6. 2002. Mírně převislou stěnkou (kruh) a sokolíčkem do police.
Po ní vlevo ke spáře.
Na tenkém ledě VIII lámavé; Josef Koudelka (jištěn), 15. 7. 2001. Stěnou vpravo od Z hrany šikmo vlevo
k 1. kruhu. Podél hrany do police ke 2. kruhu. Traverz vpravo ke spáře a tou přes 3. kruh do okna
(hodiny). Průlezem nebo výše spárou na temeno.
Na Václavským Václaváku IX; Petr Slanina, Stanislav Šilhán, 5. 8. 2007.
Vlaštovčí rej IV; Josef Koudelka, Jiří Zacios, 6. 7. 2002. Podél dvou spár (uzle) na temeno.
Rozcvička VI (nejištěno); Petr Hejtmánek, Pavel Kotůček, 19. 5. 1990. Spárou na temeno.
Oplatková VI; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, Luboš Sedláček, 12. 7. 2015. Koutem (smyčky) pod
převis (kruh) a vpravo spárou na temeno.
Král bílých žetonů VIIb (RP VIIc); Josef Koudelka, Markéta Koudelková, Luboš Sedláček, 12. 7. 2015.
Stěnkou ke kruhu a jí do sokolíka.
Zadnice V; Dalibor Mlejnek (sólo), 6. 4. 2000. Širokou a výše ruční spárou na temeno.
Vyhnaný bubeník V; Pavel Homolka (sólo), 17. 9. 2007.
Švihák lázeňský VII (RP VIIb); Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 17.7.2015. Koutovým sokolíkem
(smyčky) a vlevo za hranu do dalšího sokolíku (borhák). Trhlinou na konec, výšvihem na šikmou polici a jí
na temeno.
Směšné lásky VIIb; Josef Koudelka (jištěn), 23. 6. 2002. Koutem, výše spárou na konec a vlevo ke
kruhu. Stěnkou přímo na temeno.
Ranní kůra III; Josef Koudelka (sólo), 1. 10. 2000. Krátkou ruční spárou na temeno.
Pro starostu IV; Josef Koudelka, Jiří Zacios, 6. 7. 2002. Spárou přes kruh na temeno.
Třináctý pramen IV; Markéta Koudelková, Josef Koudelka, 17.7.2015. V levé části masivu širokou
spárou na temeno.
Podívaná pro štamgasty VII; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 2015. Z horního patra podél levé
hrany přes 2 kruhy na temeno.
RADNICE (slanění 15m)
Normální cesta V; němečtí lezci. Z předskalí v levé části stěny spárou ke kruhu, dále dvojspárou do
komína a jím na vrchol.
Keci samý keci IXb; Petr Slanina, Stanislav Šilhán, 5. 5. 2003. Středem náhorní stěny k 1. kruhu. Šikmo
vpravo na hranu a tou přes 2. kruhy na vrchol.
Babo raď IXc; Petr Slanina (jištěn), 28. 8. 1997. Přímo ke kruhu Nástupové varianty, vzhůru a dále
vpravo do středu stěny. Sokolíčkem přes 2 kruhy a výše hranou na vrchol.
Civilní cesta VII; Zdeněk Záhora, Bohumil Růžička, 25 9. 1962. Středem SZ stěny komínem a výše
spárou na polici. Travers doprava na hranu, vzhůru k vodorovnému zářezu k 1. kruhu a doleva šikmou
spárou přes 2. kruh na vrchol.
Varianta pro Mílu VII; neznámí lezci, 70-tá léta. Z předskalí traverz náhorní stěnou k 1. kruhu Civilní
cesty.
Nástupová varianta VIIc; Josef Koudelka stř. Petr Hejtmánek, Zdeněk Borůvka, 19. 6. 1988. Koutkem při
Z hraně na polici, vlevo do spáry a tou přes kruh k 1. kruhu Civilní cesty.
Hóóódná hólčička X; Jakub Cicvárek stř. Petr Slanina, 3. 10. 2011. V pravé části XX stěny koutem a
stěnou k 1. Kruhu. Stěnou na římsu, hranou k 1. kruhu cesty . Krátce spárou a vpravo na hranu ke
3. kruhu. Hranou přes 4. kruh na vrchol.
Severozápadní levá spára VII; Oldřich Kopal, Karel Cerman, 1957. Středem SZ stěny komínem a výše
spárou na polici. Přes zvonovité rozšíření do komína ke kruhu a spárou (uzle) na vrchol.
Už konec blbýho kecání IXc; Petr Slanina, Ondřej Sojka, Leoš Ulrych, 16. 8. 2012.
Radní Padni IX špatně jištěno; Petr Slanina, Stanislav Šilhán, 8. 7. 2007. Vpravo od Rekviem stěnou a
trhlinou k 1. kruhu. Vpravo na hranu, po ní vzhůru a vpravo do sokolíka v údolní stěně ke 2. kruhu. Přímo
na vrchol.
Rekviem (Smuteční) VIIb (RP VIIc); Jiří Novák, Z. Novotný, D. Šimerková, 10. 10. 1965. Z předskalí
v pravé části stěny spárou (uzle) přes kruh na vrchol.
STRÁŽCE RADNICE (bez slanění)
Normální cesta II. Rozporem mezi okrajem a hranou věžičky a překrokem na vrchol.
Jihozápadní hrana IV; Josef Koudelka, 19. 6. 1988. Podél oblé JZ hranky na vrchol.
Kerberos VI; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 22. 9. 2007. Z police v údolní stěně přes kruh na
vrchol. Na polici též spárou z údolí.
Přeskok 1. Přeskokem z okraje.
KÝL Masiv
Poštovský panáček VI; Josef Koudelka, Lucie Nováková, 17. 9. 2007. Komínem ke kruhu a výše širokou
spárou na vrchol.
Varianta Tajná výprava IV; Josef Koudelka, Jana Koudelková, 23. 6. 2002. Komínem ke kruhu. Vpravo
na polici (hodiny) a výšvihem na temeno.
KŘEMÍLEK Masiv
Údolní spára IV; Josef Koudelka (sólo), 1. 10. 2000. Spárou přes balkón (hodiny) na temeno.
Pět peněz VIIb; Josef Koudelka (jištěn), 13. 9. 2015. Podél trhliny (kruh) a výše spárou přes 2. kruh pod
převísek. Přes něj ke 3. kruhu a vlevo výšvihem na temeno.
Vstávej semínko holala VII; Josef Koudelka, Jan Štykar, 7. 10. 2007. Stěnou vlevo od převisu vzhůru a
šikmo vpravo ke kruhu. Přímo do spáry a tou na balkón. Traverz vpravo a „Údolní spárou“ na temeno.
GEJŠA Masiv
Přeskok 1. Přeskokem z okraje.
Náhorní spárka I. Krátkou spárkou z náhorní strany.
Potěšení starého pána VI; Josef Koudelka, Lucie Nováková, 17. 9. 2007. Podél trhlinky stěnou ke kruhu.
Nad kruhem vpravo do koutové spáry a jí na temeno.
Malá vzpoura VI; Josef Koudelka (jištěn), 21. 8. 2008. Spárou (uzle) na předskalí a vlevo stěnou na
temeno.
OKUPANT Masiv
Poslední hod V; Josef Koudelka, Jana Koudelková, 21. 8. 2008. Trhlinou (uzle) na temeno.
BAZÉN Masiv
Měkká voda VIII (RP VIIIb); Petr Slanina stř. Petr Hejtmánek, P. Salaba, 27. 8. 1997. V pravé části stěny
podél trhlinky ke kruhu, vzhůru a výše vlevo na temeno.
Tvrdá voda VIII (RP VIIIb); Petr Hejtmánek stř. Petr Slanina, P. Salaba, 27. 8. 1997. V levé části stěny
podél trhlinek ke kruhu dále spárou na temeno.
Pouze pro plavce VII; Josef Koudelka, Markéta Koudelková, 22. 9. 2007. Mírně převislou spárou
(hodiny, uzel, hrot) na balkón a výšvihem na temeno.
STARÁ BLAŽKOVÁ - Masiv na mýtinou
Projekt Petr Slanina
Do rohu VI; Petr Slanina (sólo), 1. 6. 2002. Koutem na terasu.
Kva kva VII; Petr Slanina (sólo), 1. 6. 2002. Širokou spárou a spárkami na terasu.
Kazačok IXb; Petr Slanina (sólo), 27. 5. 2002. Vpravo od koutku stěnou a trhlinou na terasu.
V jámě lvové VII; Josef Koudelka (jištěn), 30. 9. 2000. Stěnkou vpravo od hrany ke kruhu a trhlinkami na
temeno.
Divožák VII; Jakub Cicvárek (sólo), 6. 4. 2000. Šikmo ubíhající tenkou spárou k borovici.
Vítejte v Kanadě VIIIc; Petr Slanina (sólo), 23. 7. 2001. V pravé části masivu trhlinkou a výšvihem na
temeno.
PRŮCHODOVÁ (ŽELVA)
Normální cesta III. Z průchodu při pravé hraně do půlměsícového zářezu a hladkým žlábkem s umělými
stupy na přední vrchol..
Průchodová hrana III; Ivan Bukvic, 2. 7. 1977. V nejužším místě průchodu rozporem nebo úzkým
komínem na blok. Z hranou krátce na přední vrchol..
Skok přes schody 2; Ivan Bukvic, 10. 10. 1978. Přeskokem přes průchod na přední vrchol.
Líná cesta III; Ivan Bukvic, 9. 10. 1978. Z průchodu traverz vlevo do kouta a jím do sedélka (jištění).
Výšvihem na zadní nebo přední vrchol..
Kamufláž VII; Josef Koudelka, Lucie Nováková, 12. 9. 2008. Nástup z police v horní části údolní stěny.
V. stěnou přes 2. kruhy na hlavní vrchol.
Okénko do hostince III; Ivan Bukvic, 9. 10. 1978. Nástup z police v horní části údolní stěny. Koutovou
spárou do okénka a vpravo mírně převislou spárou do sedélka (jištění). Výšvihem na hlavní vrchol.
1. Varianta II. Prolezením okénka a do sedélka.
2. Varianta II. Z okénka levou koutovou spárou.
Díkůvzdání VI-VII; Josef Koudelka, Jana Koudelková, 23. 9. 2007. Z police v horní části údolní stěny.
Mírně převislou stěnou podél levé údolní hrany (uzle) a výše hranou k hodinám. Vpravo ke kruhu a
zprava stěnkou pod převis do vodorovné spáry. Ručkováním vlevo ke 2. kruhu a výšvihem na přední
vrchol.
Projekt Petr Slanina z údolí