Komentář ke statistikám 2010 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Transkript

Komentář ke statistikám 2010 - Masarykova veřejná knihovna Vsetín
KOMENTÁŘ
ke statistickým výkazům
Masarykovy veřejné knihovny Vsetín
a veřejných knihoven okresu Vsetín
za rok 2010
Vsetín 2011
Základní údaje
Název organizace:
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Dolní náměstí 1356
755 01 Vsetín
IČO:
00851817
ĆÚ:
35234851/0100 KB
ředitelka:
PhDr. Helena Gajdušková
tel.:
571 412 143
fax:
571 419 805
e-mail:
[email protected]
web:
www.mvk.cz
zřizovatel:
Město Vsetín
Počet oddělení a knihoven:
•
Pověřená knihovna
− Dolní náměstí 1356
• centrální půjčovna
• studovna a čítárna
• komunitní klub a hudební oddělení
• informační centrum
− Luh
• dětská půjčovna
− Rokytnice
• půjčovna pro děti a dospělé
− Trávníky
• dětská půjčovna
• zvuková knihovna
•
Knihovny okresu
•
knihovny s profesionálním knihovníkem
knihovny s neprofesionálním knihovníkem
pobočky
13
44
23
Celkový počet knihoven
81
Masarykova veřejná knihovna je evidována na MK ČR pod evidenčním číslem knihovny
1795/2002.
2
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Umístění a působnost knihoven okresu Vsetín .................................................................. 4
1.1.
Pověřená knihovna.......................................................................................................... 4
1.2.
Knihovny okresu v roce 2010........................................................................................... 4
1.3.
Přehled knihoven............................................................................................................. 4
1.4.
Počet obyvatel................................................................................................................. 6
Knihovní fond ........................................................................................................................ 7
2.1.
Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2010................................................................... 7
2.2.
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010.............................................................................. 7
2.3.
Složení knihovního fondu k 31. 12. 2010 ......................................................................... 7
2.4.
Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2010....................................................................... 8
2.5.
Periodika k 31. 12. 2010 .................................................................................................. 8
Čtenáři a návštěvníci ............................................................................................................ 9
3.1.
Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2010 ................................................................................. 9
3.2.
Návštěvníci k 31. 12. 2010 .............................................................................................. 9
Knihovnické služby............................................................................................................. 10
4.1.
Výpůjční služby k 31. 12. 2010 ...................................................................................... 10
4.2.
Ostatní služby................................................................................................................ 11
Automatizace....................................................................................................................... 11
5.1.
Knihovnický program ..................................................................................................... 11
5.2.
Internetizace.................................................................................................................. 12
5.3.
Elektronické služby........................................................................................................ 12
Projekty a granty ................................................................................................................. 12
6.1.
VISK3 ............................................................................................................................ 12
6.2.
Knihovna 21. století ....................................................................................................... 12
6.3.
Ostatní granty................................................................................................................ 13
7.
Oprava a modernizace knihoven okresu ........................................................................... 14
8.
Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed .......................................................... 14
8.1.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna ........................................... 14
8.2.
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm ................................................................... 19
8.3.
Městská knihovna Valašské Meziříčí ............................................................................. 20
8.4.
Střediskové knihovny a střediska................................................................................... 21
8.5.
Samostatné profesionální knihovny ............................................................................... 25
3
1. Umístění a působnost knihoven okresu Vsetín
1.1. Pověřená knihovna
Základním posláním Masarykovy veřejné knihovny Vsetín je poskytování informačních
a knihovnických služeb občanům i návštěvníkům města Vsetín a zajištění stejné úrovně
v poskytování těchto služeb i v rámci celého okresu.
Masarykova veřejná knihovna Vsetín je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je
Město Vsetín. Činnost knihovny je financována z rozpočtu města a prostřednictvím dotace
ze Zlínského kraje. Tato dotace slouží k podpoře fungování systému knihoven v okrese
Vsetín. Speciální pozornost je věnována malým obecním knihovnám.
MVK Vsetín má v hlavní budově na Dolním náměstí tři oddělení (centrální půjčovna,
komunitní klub a hudební oddělení, studovna a čítárna), kde se provádí výpůjční činnost,
oddělení katalogizace a středisko regionálních knihovnických služeb. Na sídlištích jsou tři
dětské půjčovny a zvuková knihovna. Součástí knihovny je také Informační centrum.
1.2. Knihovny okresu v roce 2010
V okrese Vsetín se celkem, včetně Masarykovy veřejné knihovny Vsetín, nachází 81
knihoven. Z tohoto počtu jsou 3 městské knihovny s více pracovníky, 11 profesionálních
knihoven s jedním pracovníkem (dále jen „profi knihovník“) a 44 obecních
neprofesionálních knihoven (dále jen „neprofi knihovník“). Počet poboček je 23 a kromě
šesti se jedná o pobočky s neprofi knihovníkem.
1.3. Přehled knihoven
Pověřená a současně středisková knihovna
•
Vsetín
− pobočky
Luh, Rokytnice,Trávníky
− knihovny s neprofi knihovníkem
Hošťálková, Huslenky, Janová, Kateřinice, Leskovec, Lhota u Vs., Liptál, Lužná,
Pozděchov, Prlov, Ratiboř, Seninka, Ústí, Zděchov
Střediskové knihovny a střediska
•
Horní Lideč
− knihovny s neprofi knihovníkem
Francova Lhota, Lačnov, Lidečko, Střelná, Študlov, Valašská Senice
•
Jablůnka
− knihovny s neprofi knihovníkem
Bystřička, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno, Růžka
4
•
Rožnov pod Radhoštěm
− pobočky
Hážovice, Horní Paseky, Tylovice
− knihovny s neprofi knihovníkem
Vidče, Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Dolní Bečva, Hutisko-Solanec,
Prostřední Bečva, Vigantice
•
Valašské Meziříčí
− pobočky
Bynina, Hrachovec, Juřinka, Krhová, Lhota u Choryně, Poličná, Podlesí,
Pod Oborou, Vyhlídka
− knihovny s neprofi knihovníkem
Branky, Choryně, Jarcová, Kladeruby, Kunovice, Loučka, Podolí, Police, Velká
Lhota
Lešná
• pobočky
♦ Jasenice, Perná
Zašová
• pobočka
♦ Veselá
Knihovny samostatné s profi knihovníkem
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halenkov
Horní Bečva
Hovězí
Karolinka
Kelč
− pobočky
Babice, Komárovice, Lhota u Kelče, Němetice
Nový Hrozenkov
Valašská Polanka
Velké Karlovice
Zubří
− pobočka
Staré Zubří
5
1.4. Počet obyvatel
Počet obyvatel
Typ knihovny
2009
2010
pověřená knihovna
27 759
27 624
s profi knihovníkem
73 261
72 934
s neprofi knihovníkem
45 263
45 586
celkem
146 283
146 144
Střediska (bez střediskových knihoven)
Počet obyvatel
Název střediska
2009
2010
Horní Lideč
6 008
6 091
Jablůnka
4 032
4 039
Rožnov pod Radhoštěm
11 325
11 342
Valašské Meziříčí
10 190
10 190
Vsetín
13 708
13 924
celkem
45 263
45 586
Knihovny s profi knihovníkem
Obsluhovaná populace
Počet obyvatel
Název knihovny
2009
2010
Valašská Polanka
1 352
1 372
Horní Lideč
1 470
1 447
Jablůnka
2 018
1 998
Hovězí
2 409
2 407
Halenkov
2 670
2 415
Horní Bečva
2 456
2 461
Velké Karlovice
2 576
2 565
Karolinka
2 752
2 668
Kelč
2 679
2 675
Nový Hrozenkov
2 723
2 720
5 001 - 10 000
10 001 - 20 000
Zubří
5 476
5 567
Rožnov pod Radhoštěm
17 121
17 080
20 001 - 40 000
Valašské Meziříčí
27 559
27 559
Vsetín
27 759
27 624
celkem
101 020
100 558
1 001 - 3 000
6
2. Knihovní fond
2.1. Nákup knihovního fondu v Kč k 31. 12. 2010
Nákup v Kč
Typ knihovny
2009
2010
pověřená knihovna
1 620 756
1 881 526
s profi knihovníkem
2 052 971
2 038 368
551 658
575 430
4 225 385
4 495 324
s neprofi knihovníkem
celkem
Srovnání Měk s více pracovníky - 2010
Nákup knihovního fondu v Kč
2500000
2000000
1500000
1000000
pověřená knihovna
Rožnov pod Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
500000
0
r. 2009
r. 2010
2.2. Stav knihovního fondu k 31. 12. 2010
Knihovní stav k 31. 12.
Typ knihovny
2009
2010
pověřená knihovna
119 045
124 117
s profi knihovníkem
300 703
293 729
s neprofi knihovníkem
179 958
179 359
celkem
599 706
597205
Srovnání MěK s více pracovníky - 2010
Stav knihovního fondu
400 000
300 000
pověřená knihovna
Rožnov pod Radhoštěm
200 000
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
100 000
s neprofi knihovníkem
Vsetín
0
r. 2009
r. 2010
2.3. Složení knihovního fondu k 31. 12. 2010
Krásná literatura
Naučná literatura
2009
2010
2009
2010
pověřená knihovna
62 184
64 882
45 955
47 480
s profi knihovníkem
191 551
188 309
101 064
97 027
s neprofi knihovníkem
131 383
131 382
48 536
47 910
celkem
385 118
384 573
195 555
192 417
Typ knihovny
7
Složení knihovního fondu k 31.12. 2010
200 000
150 000
pověřená knihovna
100 000
s profi knihovníkem
s neprofi knihovníkem
50 000
0
Krásná literatura
Nauční literatura
2.4. Přírůstek knihovního fondu k 31. 12. 2010
Přírůstek k 31. 12.
Typ knihovny
2009
2010
pověřená knihovna
7 901
8 145
s profi knihovníkem
9 757
10 425
s neprofi knihovníkem
3 537
3 151
celkem
21 195
21 721
Srovnání MěK s více pracovníky - 2010
Přírůstek knihovního fondu
Rožnov pod
Radhoštěm
15 000
pověřená knihovna
10 000
Valašské Meziříčí
s profi knihovníkem
5 000
s neprofi knihovníkem
Vsetín
0
r. 2009
r. 2010
2.5. Periodika k 31. 12. 2010
Počet exemplářů periodik
Typ knihovny
2009
2010
pověřená knihovna
220
220
s profi knihovníkem
559
536
s neprofi knihovníkem
178
167
celkem
957
923
Periodika - počet titulů
600
500
400
300
200
100
0
Srovnání MěK s více pracovníky - 2010
pověřená knihovna
Rožnov pod
Radhoštěm
s profi knihovníkem
Valašské Meziříčí
s neprofi knihovníkem
Vsetín
2009
2010
8
-
v červenci proběhla v hlavní budově knihovny MVK Vsetín revize knihovního fondu,
která je dána knihovním zákonem 257/2001 Sb. a v MVK Vsetín probíhá 1x za 10 let,
revize je spojena s časovou náročností (dohledávání chybějících položek) a její dosah
se plně projeví až v následujícím roce, kdy bude uzavřena.
3. Čtenáři a návštěvníci
3.1. Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2010
Čtenáři celkem
Typ knihovny
do 15 let
2009
2010
2009
2010
pověřená knihovna
6 331
6 348
1 228
1 274
s profi knihovníkem
9 804
9 807
3 000
2 869
s neprofi knihovníkem
3 428
3 343
1 435
1 331
celkem
19 563
19 498
5 663
5 474
Čtenáři celkem
Čtenáři do 15. let
12 000
pověřená knihovna
10 000
4 000
pověřená
knihovna
3 000
8 000
s profi knihovníkem
6 000
4 000
s neprofi
knihovníkem
2 000
0
r. 2009
2 000
s profi
knihovníkem
1 000
0
r. 2009
r. 2010
s neprofi
knihovníkem
r. 2010
Srovnání MěK s více pracovníky
- do 15 let - 2010
Srovnání MěK s více pracovníky - čtenáři
celkem - 2010
Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Vsetín
Vsetín
3.2. Návštěvníci k 31. 12. 2010
Typ knihovny
Návštěvníci celkem
Návštěvníci internetu
2009
2010
2009
2010
pověřená knihovna
221 066
209 175
22 249
25 332
s profi knihovníkem
214 107
223 582
30 227
34 737
s neprofi knihovníkem
36 878
36 980
7 383
5 998
celkem
472 051
469 737
59 859
66 067
9
Návštěvníci celkem
Návštěvníci internetu
250 000
40 000
200 000
150 000
100 000
50 000
pověřená knihovna
30 000
s profi knihovníkem
20 000
s neprofi knihovníkem
10 000
pověřená knihovna
s profi knihovníkem
s neprofi
knihovníkem
0
0
r. 2009
r. 2009
r. 2010
r. 2010
4. Knihovnické služby
4.1. Výpůjční služby k 31. 12. 2010
Výpůjčky celkem
Typ knihovny
2009
2010
pověřená knihovna
415 294
411 852
s profi knihovníkem
705 330
695 627
s neprofi knihovníkem
117 950
126 981
1 238 574
1 234 460
celkem
Výpůjčky celkem
Srovnání MěK s více pracovníky - 2010
800 000
600 000
pověřená knihovna
400 000
s profi knihovníkem
Rožnov pod Radhoštěm
s neprofi knihovníkem
Valašské Meziříčí
200 000
Vsetín
0
r. 2009
r. 2010
Výpůjčky periodik
Typ knihovny
2009
2010
pověřená knihovna
85 654
84 446
s profi knihovníkem
135 435
127 727
s neprofi knihovníkem
25 843
25 854
celkem
246 932
238 027
Srovnání MěK s více pracovníky - 2010
Výpůjčky periodik
150 000
pověřená knihovna
100 000
s profi knihovníkem
50 000
s neprofi knihovníkem
0
r. 2009
r. 2010
10
Rožnov p. R.
Val. Meziříčí
Vsetín
4.2. Ostatní služby
Knihovna kromě klasických výpůjčních služeb poskytuje následující služby:
• zvuková knihovna – služby pro zrakově postižené
• kopírování
• přístup k PC – internet, textové editory, tabulkové kalkulátory, přístupy do internetových
databází
• kulturní a vzdělávací (besedy, semináře, přednášky, soutěže pro děti a mládež, aj.)
• od září zprovozněna nová služba: půjčování elektronických čteček knih
• v informačním centru byl otevřen FAMILY POINT
Velmi užitečná a prospěšná je i donášková služba, spojená s návštěvou ve vsetínských
penzionech pro seniory. Knihovnice přináší nejen požadované knihy, ale i osobní zájem a
radost z rozhovoru nejen o přečtených knihách.
Pikantní je pro uživatele knihovny i prezenční půjčování brýlí a absenční půjčování
deštníků.
Kulturní akce
Typ knihovny
Vzdělávací akce
2009
2010
2009
2010
pověřená knihovna
170
439
339
56
s profi knihovníkem
764
830
137
50
s neprofi knihovníkem
160
147
16
16
celkem
1094
1416
492
122
Vzdělávací akce
Kulturní akce
400
1000
800
300
pověřená knihovna
600
400
200
pověřená knihovna
s profi knihovníkem
200
s profi knihovníkem
s neprofi knihovníkem
100
s neprofi knihovníkem
0
0
r. 2009
r. 2009
r.2010
r. 2010
5. Automatizace
5.1. Knihovnický program
V okrese Vsetín jsou používány dvě verze knihovnického programu. Program KP WIN –
SQL již používá 13 profi knihoven, 5 jejich poboček a 4 neprofi knihovny (Francova Lhota,
Lidečko, Ratiboř, Valašská Bystřice). Profi knihovna – Halenkov, neprofi knihovna –
Kateřinice a dvě městské pobočky provádějí retrokonverzi a přípravu na půjčování v tomto
programu. Program KP Win má zakoupeno 22 knihoven. Z tohoto počtu 15 knihoven již
v programu půjčuje, 7 knihoven má fond uložen nebo provádí retrokonverzi. 33 knihoven
zatím program nemá. Jedná se o malé knihovny s neprofesionálním knihovníkem.
Počet knihoven, které půjčují v knihovnickém programu
Počet knihoven s KP Win
Počet knihoven s KP Win - SQL
knihovny celkem
knihovny
14
17
31
11
pobočky
1
5
6
celkem
15
22
37
Počet knihoven, které program mají, ale zatím nepoužívají k půjčování
Počet knihoven s KP Win
Počet knihoven s KP Win - SQL
knihovny celkem
knihovny
7
2
9
pobočky
0
2
2
počet knihoven celkem
počet knihoven bez knihovnického programu
celkem
7
4
11
81
33
5.2. Internetizace
V roce 2010 byly téměř všechny základní knihovny okresu připojeny k internetu. Pouze
dvě knihovny (Obecní knihovna Oznice a Obecní knihovna Podolí) z důvodu velmi malých
prostor a nemožnosti umístit PC v knihovně řeší poskytování internetových služeb
detašovaným pracovištěm na obecních úřadech příslušné obce.
5.3. Elektronické služby
Vlastní webové stránky má všech 14 profesionálních knihoven a 2 knihovny
s neprofesionálním knihovníkem.
Uživatelé mají dostupný www OPAC na stránkách knihoven Valašské Meziříčí, Rožnov
pod Radhoštěm a MVK Vsetín (na www stránkách také možnost rezervace, prolongace,
kontrola účtu aj.)
MVK Vsetín buduje Souborný elektronický katalog veřejných knihoven okresu Vsetín
(záznamy knihovních dokumentů zpracovaných a uložených ve veřejných knihovnách
okresu Vsetín), který je uživatelům dostupný na www stránkách knihovny.
6. Projekty a granty
6.1. VISK3
- Místní knihovna Horní Bečva – Změna knihovního systému Kpwin na systém Kpwin
SQL – 36 000 Kč
- Obecní knihovna Valašská Polanka – Modernizace HW a SW vybavení knihovny –
50 000 Kč
- Místní knihovna Střelná – Zahájení automatizace v Místní knihovně Střelná –
30 000 Kč
- Obecní veřejná knihovna v Kateřinicích – Elektronizace obecní knihovny Kateřinice
– 26 000 Kč
6.2. Knihovna 21. století
•
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
− Knihovna bez bariér VIII – 7 000 Kč
− Máchovské variace - 12 000 Kč
•
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
− Nákup knihovního fondu pro nevidomé a slabozraké – 5 000 Kč
− Hravé večerníčky na kamenech – 7 000 Kč
12
•
Valašské Meziříčí
− Zvukové knihy pro nevidomé – 5 000 Kč
− S knihovnou po Česku i kolem světa – 5 000 Kč
− O poklad strýca Juráša – 10 000 Kč
6.3. Ostatní granty
•
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
− Malé granty města Vsetín 2010
Valašské Velikonoce, Kouzlo Valašských Vánoc, Vánoční čtení, Vánoční příběh
vnímaný všemi smysly aneb lidové zvyky, tradice a lidová výroba 2010 –
8 000 Kč
Den bariér v nás a kolem nás – 5 500 Kč
Aktivní život seniorů ve Vsetíně - 5 000 Kč
Prázdninová knihovna - 10 000 Kč
Publikace k životnímu jubileu Miroslava Machaly 50 000 Kč
-
•
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Lidské
Zdroje a zaměstnanost
Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín - partnerství a zdravá
komunita – celoživotní vzdělávání – prosperita - 2 439 189 Kč
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštem
− VISK 8/A
Zpřístupnění databáze TAMTAM – 26 400 Kč
− Zlínský kraj
Barevný svět her – 10 000 Kč
− Nadace Děti – kultura – sport
Putování broučků Valašským královstvím – 23 000 Kč
− Projekt Česká knihovna
Nákup knih z českých nakladatelství – 4 000 Kč
− Sponzorské dary
Barevný svět her – 10.000 Kč (podnikatelské subjekty)
Technické dovybavení knihovny – Wi-Fi v knihovně – 15 000 Kč (Cabot s.r.o.)
− Jako partner v projektech EU
Karpatské inspirace – 3 034 euro
Hodnoty na dlani – 4.000 euro
celkem 7 034 euro ( cca 168 840 Kč)
13
•
Městská knihovna ve Valašském Meziříčí
− Nadace Děti – kultura – sport
První rok ve škole, první krok do knihovny - 10 000 Kč
− Sponzorské dary
Rekonstrukce výpůjčního centra – 20 000 Kč – (CS Cabot)
Finanční dar na nákup knih – 7 000 Kč
•
Místní knihovna ve Valašské Bystřici
− Grant od Kulturní komise Obecního úřadu ve Valašské Bystřici
zabezpečení literárních a poznávacích soutěží pro mládež (materiály, odměny
soutěžícím), na zabezpečení ohňostroje u příležitosti konání Podzimního
putování Broučků Valašskou Bystřicí – 22 000 Kč
7. Oprava a modernizace knihoven okresu
Knihovna v Jablůnce byla v červnu uzavřena a to z důvodu výměny oken a stavebních
úprav v budově, ve které se knihovna nachází. Ve druhém pololetí došlo k vymalování
prostor knihovny. Uzavřena je knihovna v Růžďce, v současnosti probíhají stavební
úpravy nové místnosti vyčleněné pro tuto knihovnu. Knihovna v Oznici byla přestěhována
do budovy bývalé mateřské školy. V Novém Hrozenkově je nová podlahová krytina, bylo
provedeno nové rozmístění regálů a výpůjčního pultu. Vymalováno bylo i v knihovně
v Kladerubech, kde byl také zakoupen nový počítač a tři nové stolky pod počítače.
V Lešné byla vyměněna podlahová krytina, přestěhován nábytek a dodány nové záclony.
Do knihovny ve Vidči byl zakoupen nový počítač. Pobočka Městské knihovny Rožnov pod
Radhoštěm na Horních Pasekách se dočkala postupné rekonstrukce budovy. Po nové
střeše došlo na výměnu oken. V příštím roce ji čeká oprava elektroinstalace a vody.
Do nových, moderních prostor s bezbariérovým přístupem byla přestěhována knihovna ve
Střelné. V knihovně v Lačnově došlo během letních prázdnin v budově, kde knihovna sídlí
k výměně oken a celá knihovna byla nově barevně vymalována.
V knihovně v Zubří byla dovybavena počítačová místnost o skříňky na časopisy.
V knihovně v Kelči fungoval do března Klub maminek, který se v současné době
osamostatnil a již využívá jiných prostor. V Ratiboři se upravuje zahrada před knihovnou.
8. Z komentářů knihoven okresu – výběr akcí, besed
8.1. Masarykova veřejná knihovna Vsetín - pověřená knihovna
Večerní akce pro veřejnost
•
Literární besedy
− Ludmila Prossová – Nehlaď duši kamenem - literární beseda se spisovatelkou,
vsetínskou rodačkou, nejen o nové knize „Nehlaď duši kamenem“.
− Rád jsem vás poznal - beseda s publicistou Bohuslavem Matyášem, autorem knih
„Rád jsem vás poznal“ a „Rád jsem vás poznal 2“ (rozhovory o životních a
profesních osudech 27 známých osobností). Hosté: MUDr. Jiří Rohel a PhDr.
Dalibor Malina. Za hudebního doprovodu cimbálové muziky Jasénka.
14
− Jiří Dědeček, Ivan Klíma - z dosud netištěných povídek četl Ivan Klíma, autor
pamětí „šíleného století“. Jiří Dědeček četl, hrál a zpíval. Literární beseda v rámci
cyklu Literární jaro.
− Dalibor Demel – Život v klášterech - beseda se spisovatelem a novinářem
především o každodenním životě v thajských buddhistických klášterech.
− Michael Viewegh, Martin Reiner - představili novou knihu Tři tatínci a maminka.
Povídky o lásce četl Michal Viewegh. Z románu Lucka, Maceška a já četl Martin
Reiner. Literární beseda v rámci cyklu Literární jaro.
− Miroslav Machala a tichá řeč kamene - setkání jubilujícího sochaře s přáteli a
veřejností, uvedení knihy o jeho životě a práci.
− Poutník v krajině příběhů - představení monografie o životě a díle malíře Miloše
Šimurdy. Hudba: cimbálová muzika Jasénka
− Nejen o máchovských kolážích - setkání s básníkem, výtvarníkem, editorem a
šéfredaktorem časopisu Arteterapie Miroslavem Huptychem.
− K. H. Mácha: Slavné ticho panovalo - melodram k 200. výročí narození Karla
Hynka Máchy v podání Divadla hudby a poezie Agadir.
•
Cestopisné
− Eduard Ingris - Z Peru do Polynésie - beseda o plavbě slavného cestovatele,
autora písně „Teskně hučí Niagara“. Akce doplněna ozvučeným filmem.
− Brazíle – křížem krážem pod Jižním křížem - beseda s Liborem Burešem. Večer
doplněn promítáním fotografií.
− Do jarního Himaláje, Ria De Janeira, Etiopie s „Expediční kamerou“ „Expediční kamera“ je celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech.
− Helambu: Kraj na konci cest - 1. díl trilogie „Nepálské šestinedělí“ s Janem
Plškem - misijní trek v oblastech, kam bílá noha nevstoupila.
− Brazílie – tam za vodou je Amazonka - 2. část cestopisné besedy „Putování
brazilskou Amazonií“, doplněna promítáním fotografií.
− Poklady v temnotě skryté - 2. díl trilogie „Nepálské šestinedělí“ s Tsering a Kiran
(kmen Sherpa). Tsering se svým manželem Kelsangem vybudovala dětský domov
HIMALAY PEACE HOME v Káthmandú, kde poskytují lásku, péči a vzdělání
himalájským dětem.
− Langtang - 3. díl trilogie „Nepálské šestinedělí“ s Janem Plškem. Trek do
překrásného národního parku Langtang.
− Vzpomínky na Nepál - beseda se známým cestovatelem, fotografem a
spisovatelem Zdeňkem Thomou. Večer doplněn promítáním fotografií.
− Eduard Ingris – Návrat z Tahiti do Peru - pokračování besedy o plavbách na
vorech Kantuta I a Kantuta II slavného cestovatele, autora písně „Teskně hučí
Niagara“. Akce doplněna ozvučeným filmem.
− Čile po Chile se souborem Vsacan II - s Oldřichem Štroblíkem o účasti cimbálové
muziky a tanečníků Vsacanu na oslavě k 200. výročí nezávislosti Chile.
− Rallye Dakar – nejtěžší závod světa - podruhé v cíli jihoamerické rally, 16 dnů a
9 500 kilometrů…O tom všem s Viktorem Chytkou
− Cestovní medicína - beseda s MUDr. Martou Orolinovou o tom, jaká rizika nám
hrozí na cestách a jak jim předcházet.
•
Historické
− Nekešové z Landeka - beseda s historikem Davidem Valůškem o šlechtickém
15
−
−
−
−
−
−
−
−
•
rodu, jehož členové náleželi k důležitým aktérům jednoho z nejzajímavějších období
dějin města Vsetína na přelomu 16. a 17. století.
Kterak Albrecht z Valdštejna na Moravě k penězům přišel - beseda s historikem
Davidem Valůškem tematicky navazuje na příběh rodu Nekešů z Landeka, jehož
poslední dědička a majitelka Vsetína Lukrecie Nekešová se stala manželkou
Albrechta z Valdštejna
Portáši - sbor zemských portášů byl jedinečnou bezpečnostní institucí působící na
východní Moravě od 17. do 19. století. Historik David Valůšek přiblížil fungování
portášského sboru a jeho vývoj v průběhu staletí a představil životní osudy portášů
na příkladu Josefa Kuropaty.
Interbrigadista a letec Jan Ferák z Ústí u Vsetína (1913-1942) zpověď
dobrodruha - nimbus záhad a neuvěřitelných historek, které obestírají tohoto
muže, se podařilo vysvětlit a uvést na rozumnější míru teprve nedávno. Přestože se
podařilo smýt nános pábení, není Ferákův skutečný život, tak jak jej ukazují strohé
úřední záznamy, o nic méně zajímavý.
Interbrigadista josef Trlica z Ústí (1908-1941) - příběh odvahy, zrady a pomsty
- dne 7. 11. 1941 bylo v Brně v Kounicových kolejích zastřeleno 8 odbojářů ze
Vsetínska a Valašskomeziříčska. Na prvním místě byl v seznamu popravených
uveden Josef Trlica, s nímž si osud nepěkně zahrál.
Od křiváků k příborům - vznik i zánik nožířství ve Vsetíně. Večerem provázel
historik David Valůšek.
Příchod Valachů na východní Moravu - mýtus nebo realita? Večerem provázel
historik David Valůšek.
Co v archivu nenajdete… - osobní vzpomínky rodilých Vsetíňanů. Pořadem
provázela Jana Rokytová. Ve spolupráci s Tilií, za hudebního doprovodu Muzygy
Harafica
Výroba nábytku na Vsetíně - byl Vsetín nábytkářskou velmocí stejně jako Zlín
obuvnickou? Večerem provázel historik David Valůšek
Různé
− Co chcete vědět o facebooku a báli jste se zeptat - vše o Facebooku s Olgou
Bernátovou
− (Ne) závislost v mém životě - Igor Semjatič, původem ruský Žid, propadl
beznadějně drogám. Vidina nového života ho zavedla do Izraele, kde po těžkém
zkoušení nalézá pomoc v malé komunitě a sám začíná v tomto zařízení pomáhat
druhým. Rut Semjatičová studovala medicínu v Praze, o problematiku drogové
závislosti se zajímala. V Izraeli se setkává s Igorem, který se po čase stává jejím
manželem
− Jak se žije cizincům v ČR - co víme o lidech, kteří se snaží začít nový život v naší
zemi? Co je přimělo opustit svůj domov? S čím se potýkají cizinci u nás?
− Jsme ve vesmíru sami? - astrofyzika hledá odpověď na odvěkou otázku
− Paměť a věk – beseda s Ing. Danuší Steinovou, předsedkyní české společnosti pro
trénování paměti a mozkového joggingu
− Zábavně o stáří? Ale ano! – přesvědčí vás Aleš Cibulka a Vladimír Hron
− Den seniorů 2010 - tentokrát v country stylu s kapelou Gympleři a ukázkami
country tanců
− Valašské Velikonoce - zdobení vajíček, pletení pomlázky a další valašské
velikonoční zvyky a tradice. Hudba: ženský pěvecký sbor Karlovjanky
− Valašské Vánoce - přiblížení tradičních valašských zvyků a obyčejů v období
Vánoc, podbarveno vánoční hudbou
16
− Na Vánoce dlúhé noce… - předvánoční čtení, tvoření, hudba
− Vánoční příběh - jak to všechno začalo…
− Národní týden trénování paměti - V rámci tohoto týdne proběhla v naší knihovně
přednáška o trénování paměti
− Dračí pohádky – loutkový soubor Čmukaři z Trutnova
− Týden knihoven 2010 – 14. ročník celostátní akce Týden knihoven, letos s mottem
„ Knihovna pro všechny“
− O poklad strýca Juráša - slavnostní vyhodnocení městského kola literární soutěže
•
Zvuková knihovna
−
−
−
−
−
−
−
−
•
Vzpomínky na Josefa Sousedíka
Jak se dělá med
Komponovaný program zpěvu a čtení
Beseda s místostarostkou I. Táborskou
Tajemné zvuky a vůně Asie
Mozaika postřehů z Ameriky
Zážitky z cest
Vánoce s Malou Jasénkou
Senioři
− Pravidelné schůzky seniorského dobrovolnického týmu knihovny a
individuální konzultace v rámci plánování a organizace jednotlivých aktivit –
udržitelnost ukončeného programu financovaného z Nadace Open Society
Fund „Senioři vítáni“
− Akademický rok pro seniory – v jeho rámci byly uskutečněny tři vzdělávací
moduly: Trénování paměti, Cestujeme s literaturou a Počítačový kurz
− Seriál turistických vycházek a cyklovyjížděk seniorů, jejich přátel a
příznivců knihovny
Senior klub – Luh
o Putujeme po svaté zemi
o Kláštery na panství vsetínském
o Vypěstovat jablka vlastní nebo nakoupit?
o Cestujeme za poznáním – Porýní – Německo
o Májové melodie s poezií
o Historií vsetínských zámků
o Cestujeme za poznáním – města východní Evropy
o Cestujeme za poznáním – Italská Umbrie
o Paměť a věk
o Vánoční melodie při kávě
Klubová setkávání TILIA – Luh - skupina žen - seniorek se zaměřuje na
výtvarné a kreativní práce
Akce pro mládež, Komunitní klub
Informatika, internet, databáze, literární semináře, exkurze žáků a studentů vsetínských
SŠ, setkání zaměřená na prevenci sociálně patologických jevů
17
•
Kreativní dílny, akce:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
•
Valentýnské tvoření – tvoření originálních šperků z Fima
Originální prostírání – výroba prostírání
Velikonoční zajíčci a kuřátka – tvoření z vlny
Mramorovaná vajíčka – velikonoční vajíčka pomocí mramorovací techniky
Noc s Andersenem - nocování v knihovně plné her, četby a zábavy
Tvořivá dílna – kolíčky, vařečky, květináče – tvoření s nakladatelstvím Anagram
Den Země – malování v parku
Mladí mladým – akce na začátek prázdnin, kde se představili mladí umělci ze
Vsetína
FIMO – šperky a ozdoby s polymerové hmoty FIMO
Malování na kameny – berušky, kytičky, chobotnice a jiné vznikali pomocí
temperových barev na kamenech
Keramika bez kruhu – tvoření ze samoschnoucí hmoty
Zdobení papírových tašek – tvorba dárkových tašek
Výroba záložek – výroba originálních záložek do knížky
Máchovské variace – v roce 2010 bylo výročí K. H. Máchy a společně se ZUŠ
Vsetín jsme tvořili – hrady a zříceniny, pohledy z okna, portrét K. H. Mácha, koláže
Vánoční čtení a tvoření – výroba vánočních ozdob
Semináře pro školy
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Za pohádkou do knihovny
Hrady a zříceniny – K. H. Mácha
Humor v literatuře
Máchovské variace
Exlibris
Hororová literatura
Pohledy z okna – malování jarní krajiny
Etiketa
Jak vzniká knížka
Vánoce ve světě
Koncerty, hudební programy
•
•
•
•
Koncert – pěvecký sbor Masarykova gymnázia Vsetín – SONG – pod vedením
PaedDr. Heleny Kaločové (zvuková knihovna Trávníky)
Vystoupení ženského pěveckého sboru Karlovjanky
Vystoupení Jasénky
Vystoupení Harafice
Výstavy
•
„Galerie na schodech“
− Malované básničky - žáci ZUŠ Vsetín a ZŠ Valašská Polanka
− Nepálské šestinedělí Honzy Plška – charitativní výstava navazující na trilogii
besed
− Zanskar – pod modrým nebem –putovní benefiční výstava
18
− Aktivní otcovství aneb tátové na mateřské - výstava o.s. Nesehnutí vztahující se
k problematice „rovných příležitostí“
− Karel Hynek Mácha – Máchovské variace – kresby k životnímu jubileu K.H.
Máchy žáků ZUŠ Vsetín
Akce pro děti
Výběr ze společných aktivit pro děti:
Knížátka, Poprvé v knihovně, Vědomosti v hrsti, Druhé čtení, Cesta do pravěku, Na
Hromnice, Bude zima, bude mráz, Valentýnská přáníčka, Máme pod čepicí, Zimní čas,
K jako Kanada, Skládáme básně, je nám krásně, Čtení nám sluší, Může to být tvůj příběh,
Chytrá hlavička, Kamarádka knížka, Příběhy ožívají, Neotesánek, Kdo to ví, odpoví, Hody,
hody, doprovody, Za zvířátky do pohádky, Nesedejte na ježka, Den Země, Hrajeme si
v knihovně, Ruce to jsou dvojčata, Pálí Vám to?, Pohádkový biograf, Prázdniny jsou už za
dveřmi, Hurá, prázdniny, Počítač nebo knížka?, Dopoledne s Večerníčkem, Zima s krtkem,
Rodný kraj, Vysvědčení v knihovně, Olympijské hry, Vědomostní olympijská soutěž, Voda,
voděnka, Jaro-Velikonoce, K. H. Mácha, Jaroslav Foglar a jeho přátelé, Hod na
Velikonoční terč, O dvanácti měsíčkách, Řecké báje, Aprílová škola, Ilustrátoři, DVD-Den
velkých dětí, Barevné hrátky aneb malujeme na obličej, O pejskovi a kočičce, Ilustrátoři
dětských knih, S písničkou na prázdniny, V knihovně je prima, Duhový most, Ivona
Březinová – Básník v báglu, V knihovně si poradíme, Počítače, Alík a počítače,
Voskovková batika, Prázdninový turnaj v minigolfu, Zimní OH 2010, Strašidla a já, Do
pohádky za strašidly, Svátky jara, tradice, Kytka nitka s J. Havlem, Macourkoviny,
Netradiční společné čtení, Jaro a jarní tvoření – tulipány z papíru, Tradice pálení
čarodějnic, Malá čarodějka, Počítače s pohádkou, Kouzelný svět duhy, Vodící psi,
Perníková chaloupka, Stromečky z korálků, Kouzlení s cédéčky, Zrcátko s ozdobným
rámečkem, Lampička na čajovou svíčku, Hádám, luštím, maluju, Zdobíme knihovnu,
Pohádková soutěž, K. J. Erben, Zaveršuj si maličko, Čertovské hrátky, Adventní čas,
Obrázky z luštěnin a těstovin, Chytrá hlavička, Ozdobný květináč, Pojďmě si číst,
Knihovna patří vám, Valašské báje a pověsti, Dahl: Čarodějnice – scénické čtení,
Ediční činnost
•
•
Miroslav Machala – Tichá řeč kamene Akademický sochař a restaurátor Miroslav
Machala žije a tvoří ve Vsetíně. Je autorem novodobých sochařských realizací a kopií
historických soch ve valašských městech a obcích. Kniha Tichá řeč kamene je první
umělcovou monografií s bohatým obrazovým doprovodem Machalových děl (zejména
od fotografa Aleše Mynáře). Autorem textové části je PhDr. Dalibor Malina a publikaci
graficky upravila sochařova dcera Eva Machalová.
DVD – Jak to bylo (Vsetín očima fotografů) Obsah DVD - foto slideshow s
komentářem: SKLÁRNY, NEMOCNICE, ZBROJOVKA, MEZ, SOU "Z"Autoři projektu:
Radovan Kocúrek a Ladislav Kocůrek
8.2. Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
•
Jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí bylo v roce 2010 již 15. Putování
s broučky Valašským královstvím – pořádáno ve spolupráci s Valašským muzeem
v přírodě, T-ka, Střediskem volného času. 15. leté výročí bylo využito k několika
změnám – shromáždění broučků proběhlo u nově zbudovaného hudebního altánu,
19
•
•
•
•
•
•
•
pozměnila se trasa pochodu, využilo se blízkosti jezírka. Akce se zúčastnilo odhadem
cca 2500-3000 lidí.
Hravé večerníčky na kamenech – v roce 2010 se pokračovalo v zaměření akce na
děti předškolního věku a jejich rodiče. Po 5 dní ve 2. červnovém týdnu ve spolupráci
s různými divadélky se podařilo za knihovnu přilákat denně cca 70 lidí, pro které se
četly pohádky, hrálo divadlo.
Město v mé paměti – pokračování projektu. Seniorský tým aktivních seniorů se schází
1 x měsíčně, nejvýraznějším počinem bylo vydání dalšího svazku „netradičních
průvodců“ po Rožnově – Záhumení.
Letní procházky pamětí města – v průběhu července a srpna proběhly prezentace
jednotlivých průvodců pamětí města vydaných v rámci projektu Město v mé paměti
před veřejností.
Benefice pro mateřská centra Domeček a Kolovrátek – knihovna pořádá charitativní
vystoupení dětí rožnovských základních škol – zisk finančních prostředků pro činnost
těchto partnerů (v roce 2010 se vybralo na vstupném cca 10 000,-) – ve spolupráci
s družinami základních škol a T-ka.
Po pašeráckých stezkách – tradiční setkání knihovníků z Kysucké knižnice v Čadci,
rožnovských knihovníků a seniorů se uskutečnilo na Bílém Kříži – ve spolupráci s o. s.
Zdravý Rožnov a KK Čadca.
Hodnoty na dlani – knihovna je partnerem v mezinárodním přeshraničním
mikroprojektu financovaném Evropskou unií, který je realizován ve spolupráci
s Kysuckou knižnicou v Čadci. Náplní projektu jsou: setkávání, tištěné výstupy, výměna
zkušeností a dobré praxe, seznamování se s kulturou na obou stranách hranice.
Karpatské inspirace – knihovna je partnerem v mezinárodním přeshraničním
mikroprojektu financovaném Evropskou unií realizátora projektu Města Rožnov pod
Radhoštěm, kdy část aktivit projektu realizuje přímo knihovna nebo se minimálně na
půdě knihovny odehrávají. Jedná se o cyklus besed s názvem Černá hodinka,
mezinárodní literární soutěž, vydání almanachu oceněných literárních prací.
Ediční činnost
•
•
O poklad strýca Juráša 2010 - almanach dětských literárních prací jako výstup
z městského kola soutěže O poklad strýca Juráša
Pozoruhodné rožnovské ulice – průvodce pamětí města
Obě publikace jsou také dostupné na webových stránkách knihovny (www.knir.cz)
Od května 2010 je spuštěn také profil knihovny na Facebooku.
8.3. Městská knihovna Valašské Meziříčí
•
•
Noc s Andersenem - osmé nocování v knihovně tentokrát s podtitulem Z pohádky do
pohádky se uskutečnilo v oddělení pro děti a dospělé na ulici Zd. Fibicha. Účast 35 dětí
První rok ve škole - první krok do knihovny - pozvání na slavnostní pasování na
Rytíře řádu čtenářského přijalo na 200 prvňáčků z Valašského Meziříčí a blízkého
okolí. Cílem bylo podpořit zájem o četbu, přivést děti do knihovny a vytvořit u nich
návyk pravidelných návštěv a soustavného čtení. Děti po celý rok při svých návštěvách
v knihovně sbírají razítka do speciálních legitimací. Pravidelní návštěvníci jsou
odměněni drobnými dárky. Děti jsou tak stimulovány k pravidelným návštěvám v
knihovně a je jim nabízena vytipovaná literatura. V říjnu proběhlo Klíčování druháků a
20
•
•
•
•
•
•
knihovna tak získala další malé čtenáře.
Týden knihoven - knihovna v tomto týdnu vyhlásila čtenářskou amnestii (prominutí
poplatků za upomínky) a registrovala nové čtenáře zdarma. Na Bazaru bylo prodáno
přes 1000 vyřazených knih. Pro seniory byla připravena lekce telefonování přes
internet.
Chci svůj text - interpretační dílna pod vedením zkušené lektorky, která dětem
pomohla s výběrem textu k přednesu a pedagogy zasvětila do způsobů práce s textem.
Adoptuj panenku a zachráníš dítě – cílem tohoto projektu je získat finanční
prostředky pro celosvětovou kampaň UNICEF. Občané mají možnost prostřednictvím
knihovny zakoupit panenku, která symbolizuje jedno dítě z rozvojové země, které bude
v rámci kampaně proočkováno proti šesti hlavním smrtelným dětským chorobám.
Panenky jsou prodávány za částku 600 Kč, což je suma potřebná pro očkování
jednoho dítěte. V roce 2010 bylo adoptováno pouze dvanáct panenek oproti loňským
třiceti.
Meziříčská muzejní noc – knihovna se zapojila do akce anketou, zjednodušenou verzí
geocachingu a Černou hodinkou s oživlými legendami. Překvapivá účast - 100
návštěvníků.
Výstavy ve vestibulu knihovny – snažíme se, aby prostory knihovny byly při každé
návštěvě knihovny jiné – neokoukané – proto nabízíme především amatérům ukázat
své umění z oblasti fotografie, malby, grafiky, krajky… (náklady na výstavy jsou
nulové).
exkurze, besedy a knihovnické lekce pro žáky mateřských, základních a středních
škol z Valašského Meziříčí a blízkého okolí
Ediční činnost
•
Knihovníci na radnici aneb Zprávy včasné, co se děje v Krásně – mininoviny –
Knihovna informuje o své činnosti, službách a akcích pro veřejnost. Od roku 2010
vyházejí mininoviny s přílohou Meziříčské kalendárium, která informuje o kulturních a
společenských výročích regionu.
Aktuální informace zveřejňuje knihovna na facebooku.
8.4. Střediskové knihovny a střediska
Horní Lideč
•
•
•
•
•
Vystoupení Valášku s ukázkou lidových řemesel, vážících se k jaru. Celá akce byla
ukončena průvodem obcí k potoku Senice, kam děti za zpěvu hodily Mařenu, symbol
zimy.
V květnu se začala v knihovně opisovat bible. Tomu předcházelo slavnostní zahájení
za účasti starostů Hornolidečska a administrátora naší farnosti P. Stona.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Podzimní uspávání broučků - ve spolupráci s mateřskou školou, divadelnicemi ze
Vsetína, účast kolem 100 dětí, které obdržely připravené papírové broučky a berušky a
drobné sladké pozornosti.
Ttvořivé adventní odpoledne - ve spolupráci s MŠ si mohly děti vyrobit lucerničky,
zvonečky, andílky nebo čertíky. Své umění předvedly děti z včelařského kroužku
z Lidečka a maminky si zkusily vyrobit košíčky z papíru. Ke koupi byly knihy, textilní
hračky a nejrůznější výrobky ze dřeva.
21
•
•
•
•
Výstava rukodělných prací žáků Základní školy praktické z Horní Lidče
Během roku se v knihovně uskutečnily besedy a knihovnické lekce pro žáky
základní školy, základní školy praktické a mateřské školy.
V Základní škole v Lidečku - pro prvňáky proběhla knihovnická lekce a pro další třídy
literární besedy, doplněné hádankami a kvízy.
Po celý rok v knihovně probíhaly jazykové kurzy, zkoušky Valášku, CM Lidčan a
scholy. Na svých schůzkách se zde scházeli skauti.
Jablůnka
•
•
•
•
•
•
•
V průběhu celého roku probíhají v knihovně besedy pro základní a mateřskou školu
k doplnění učiva, besedy o nových knihách pro děti s předčítáním ukázek a besedy a
povídání s dětmi na různá témata (Vítáme nový rok pohádkou a písničkou, Povídání o
pranostikách, Jak to bylo v pravěku, Příběhy včelích medvídků, Doporučujeme své
oblíbené knihy kamarádům atd.)
„Kvízová“ odpoledne na různá témata, např. Co kdo řekl v pohádkách a pověstech,
Namáhej si hlavičku makovičku, Kdo si luští – nezlobí, Čtu, čteš, čteme, Pohádkové
dvojice aneb Jak znáš pohádky, Jak znáš Večerníčky, Roky, léta, staletí – máte o nich
ponětí?, Velikonoce – svátky jara, tradic a víry atd.
Zapojení do akce „Celé Česko čte dětem“
Soutěž v recitaci dětí
Maminky a jejich malé děti navštěvují knihovnu v rámci Klubu maminek a miminek.
Cestopisná beseda Ruskem na daleký sever a zase zpět – p. učitel Mgr. Michal
Šlerka
Ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou v Jablůnce byl uspořádán ve
sborovém domě ČCE koncert duchovní hudby – akci financoval Obecní úřad
Jablůnka, výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován potřebám evangelické církve
v Jablůnce.
Rožnov pod Radhoštěm
•
Dolní Bečva, Hutisko–Solanec, Valašská Bystřice a Vidče
− knihovnické lekce
Co nám kniha prozradí
Encyklopedie pro děti
Do knihovny za poznáním
− literární besedy
Za pohádkou pohádka
Už umíme číst
Letem světem za pohádkou
Barevný svět ilustrací
Od básničky k pohádce - výročí Františka Hrubína
Pohádky a pověsti zpod Radhošťa
Děsivé dějiny
Upovídané kreslení
Cesta do pravěku
Upovídané kreslení
SCI - FI a fantasy literatura
Člověk mezi lidmi
22
•
Knihy na cestu
soutěže
− Valašská Bystřice
O poklad strýca Juráša
O putovní moudrou sovu – nejpilnější čtenářská třída
Co jsou to Vánoce – znalost vánočních zvyků
O nejpěknější vánoční perníček – pečení a zdobení
Beránku, otřes se, otázka je na cestě – pohádkové hádanky
Doplň názvy pohádek
Nejmilejší knížka do batohu – soutěž na prázdniny
K výročí Františka Hrubína: - Smolíček Pacholíček – znalost pohádek
- Napiš básničku jako František Hrubín
- Korálky pro Princezničku – nejpěknější vyrobené
korálky
K výročí K.H.Máchy – Co víš o Máchovi?
Výtvarné soutěže: - Kreslíme Vánoce
- Malujeme Velikonoce
- O nejpěknějšího Broučka či Berušku
- Hádej, hádej, hádači – namaluj hádanku
− Vidče
O nejlepšího luštitele křížovek z ABC
O poklad strýca Juráša
Co víte o přírodě
Odpoledne kvízů a luštění (k MDD)
O nejpilnějšího čtenáře
•
ostatní
− Vánoce a vánoční výzdoba – spoluúčast na výstavě ( Dolní Bečva)
− Noc s Andersenem - v duchu Františka Hrubína ( Valašská Bystřice, Vidče ve
spolupráci ZŠ)
− Adolf Dudek pro seniory – setkání seniorů ve Vidči s ilustrátorem ( 60
posluchačů včetně paní starostky)
− Podzimní putování broučků Valašskou Bystřicí
− Den pro dětskou knihu - den otevřených dveří knihovny (Valašská Bystřice,
Vidče)
− Mikulašské posazení s překvapením (Vidče, Horní Paseky)
− Vánoční besídka (Valašská Bystřice)
− MDŽ v knihovně (Babský klub na Horních Pasekách)
− Sejdeme se u vaječiny (Babský klub na Horních Pasekách)
− Den zdraví ( Tylovice)
•
čtenářský kroužek (Valašská Bystřice, Vidče)
Valašské Meziříčí
•
Branky
23
− O poklad strýca Juráša
•
Jarcová
− exkurze v knihovně pro děti z MŠ Jarcová,
čtení úryvků z pohádkových knih
O poklad strýca Juráša
•
Kladeruby
− 3 exkurze žáků 3. a 4. tříd ZŠ Kladeruby
− O poklad strýca Juráša
•
Loučka
− 5 besed v knihovně pro školní družinu
Zima v literatuře
Jaro v literatuře
Pohádky Boženy Němcové
Knihy na prázdniny
Pohádky a děti
•
Velká Lhota
− pro dětské čtenáře se uskutečnily v knihovně tyto akce
Hrajeme si s kostkami
Kdo si hraje, nezlobí
Pohádkové postavičky(příprava na Broučky)
Chcete být milionářem? – soutěž na počítači
Zdokonalujeme se na internetu
Hrajeme hry na počítači
pro děti i dospělé se uskutečnil 20. ročník tradičního Pochodu broučků na Velké
Lhotě ve spolupráci s obecním úřadem, požárníky a sportovci z Velké Lhoty
•
Veselá
− slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
•
Zašová
− ve spolupráci se střediskovou knihovnou se uskutečnily literární besedy pro žáky
ZŠ Zašová
Valašské pohádky
Příběhy o dětech
Eduard Štorch a jeho knihy
Nové knihy, knihy na CD, www nakl.
Do pravěku se Z.Burianem
Ze života dětí
Sci-fi literatura
Novinky dětské literatury
− ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Zašová proběhlo v knihovně Pasování prvňáčků
za čtenáře knihovny
24
Vsetín
•
Pozděchov
− Setkání seniorů v knihovně
− Vánoční čas se zpěvem koled
− Ve středisku Vsetín bylo dále pořádáno 15 vzdělávacích a kulturních akcí pro žáky
ZŠ
8.5. Samostatné profesionální knihovny
Halenkov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
karneval pro děti - cca 250 lidí
exkurze I.stupně základní školy Halenkov, exkurze tříd 2.a 3. ze základní školy
Huslenky
Pasování žáků 1. tř.ZŠ Halenkov na čtenáře s rautem a dárkem v podobě knihy
Zdeňka Svěráka : Když se zamiluje kůň
Dětský den v parku – účast cca 80 dětí a 200 rodičů
Spoluúčast knihovny na 7.ročníku Halenkovských slavností, příprava programu a
moderování celé akce - hudební stan pro mladé
Spolupráce s místními Turisty /KČT/ při 1. Ohňování a pouštění lampiónů štěstí
Spolupráce s místními Hasiči při Dětském dni, cvičení na Kohůtce, oslava Osvobození
– zvučení
Exkurze Mateřské školy Halenkov – 3 oddělení – 75 dětí
4x hudební akce pro náctileté….pod názvem Ultimate bass, účast cca 600 lidí,
Lampiónový průvod s ohňostrojem, účast cca 250 lidí
Exkurze děti ze ZŠ praktické v Halenkově – 32 dětí – beseda o rozdílu mezi pohádkou
a pověstí
Mikulášká nadílka s čerty a anděly – cca 80 lidí
Vánoční Štěpánská koleda v kostele Povýšení sv. Kříže v Halenkově se sborovým
souborem HEKAL ze Vsetína – 200 lidí
- Facebook, na kterém má Knihovna Halenkov také svoji stránku a cca 250 fanoušků
- Knihovna vydala 3x zpravodaj –velikonoční, poutový a vánoční - náklad 2400 ks, rozvoz
zdarma do každé domácnosti
Horní Bečva
•
•
•
•
•
akce pro předškoláky – Prohlídky knihovny se čtením a kreslením
akce pro základní školy - besedy
Pasování prvňáčků
Spolupráce při pořádání představení ochotnických souborů
Vzpomínkové předpouťové setkání
- Knihovna slouží zároveň jako informační centrum
25
Hovězí
•
•
•
Besedy pro MŠ a ZŠ ( doporučená četba, práce s internetem, vyhledávání
v souborném katalogu…)
literární soutěž „ Moje vesnice“
„Kutírna“ – pravidelné schůzky žen a dívek , kde probíhá tvoření podle námětů z knih
v knihovně
Karolinka
•
•
•
•
literární besedy pro žáky základní školy
knihovnické lekce pro děti MŠ
O poklad strýca Juráša – 25 prací
Pro dospělé čtenáře cestopisné přednášky s promítáním diapozitivů
− Brazílie křížem krážem – cestopisná beseda JUDr. Libora Bureše
− Medvěd za vaším plotem – Hnutí Duha
Kelč
•
•
•
•
besedy o knihovně a o knihách pro Odborné učiliště Kelč (praktická škola, zahradníci,
prodavači, zámečníci, pečovatelé, zedníci).
beseda pro MŠ Kelč ( pro budoucí prvňáčky 1 rok půjčování zdarma)
besedy pro děti z 1. – 3. třídy
Klub maminek – do března ( pokračuje v jiných prostorách)
Nový Hrozenkov
•
•
besedy pro základní školu
žáci 4. tříd – pravidelné návštěvy, kdy se sami podílejí na výpůjční činnosti
Valašská Polanka
•
•
•
•
•
•
•
besedy pro děti ZŠ a MŠ z Valašské Polanky
Velikonoční tvoření
soutěž „O poklad strýca Juráša“
Noc s Andersenem
Pasování prvňáčků na čtenáře
Pletení adventních věnců
Sbírka, tvoření dárků a zdobení perníčků pro nadaci Krtek při FN Brno
Velké Karlovice
•
•
po celý rok v knihovně probíhaly besedy a knihovnické lekce
k nejzdařilejším besedám pro děti patřily
− Detektivky pro děti
− Astrid Lindgrenová
26
− Dobrodružství v knihách
− Naši současní spisovatelé pro děti
Zubří
•
•
•
•
•
•
•
vyhodnocení místního kola literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ za přítomnosti
ředitele ZŠ
vyhlášení nového ročníku literární soutěže „O poklad strýca Juráša“
Pasování prvňáčků na čtenáře
Cestopisná beseda – Ekvádor a Galapágy – p. Mára
Březen – měsíc internetu - individuální internetové lekce pro začátečníky
Týden knihoven - prezentace knihovny v médiích, Dny otevřených dveří, amnestie
dlužníků
Den pro dětskou knihu – program pro děti, strojení stromečku, kreslení, výroba ozdob,
zpívání koled
Vsetín, 21. 2. 2011
Zpracovala:
Ing. Věra Pelcová
středisko regionálních knihovnických služeb
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
PhDr. Helena Gajdušková
ředitelka
Masarykova veřejná knihovna Vsetín
27