Rozpis II. závody v jízdě spřežení – CAN/A č. 8../A.. JK Taxis Záryby.

Komentáře

Transkript

Rozpis II. závody v jízdě spřežení – CAN/A č. 8../A.. JK Taxis Záryby.
Rozpis
II. závody v jízdě spřežení – CAN/A č. 8../A.. JK Taxis Záryby.
Pořadatel:
Místo konání:
Datum konání
Uzávěrka přihlášek
JK Taxis Záryby MA 023
Kolbiště ČAKOVIČKY
14. - 16.srpna 2009
31.7.srpna 2009
Adresa na přihlášky:
Fr. Štanfest, čp. 196 Záryby, PSČ: 277 13
tel:731923981
e-mail:[email protected]
Oprávněnost k účasti: Jezdci a koně platné licence pro rok 2009
Veterinární podmínky: Veterinární potvrzení o přesunu koní opatřené všemí předepsanými
náležitostmi pro rok 2009.
Prezentace:
Pátek 14.8. 2009 od 14:00 hod. do 17.00 hod pod věží rozhodčích.
Technická porada:
Pátek 14.8. 2009 od 20:00 hod .
Kancelář závodů:
Pod věží rozhodčích
.
Prohlídka trati v pátek 14.8. 2009 v 17:00 hod od věže rozhodčích.
Ředitel závodů:
L. Veselý
Tajemník závodů:
Ing. K. Skrčená
L Kocman
Hlavní rozhodčí:
Sbor rozhodčích:
J.Chladová, H.Hrdlička, I. Hrdličková
Rozhodčí k překážkám Vl.Kukla,I Matoušková, B. Prokešová,Ing. M.Veselý, V. Novotný
Š. Kitnerová
Autor tratě:
V. Marek
Technický delegát:
Ing. K.Regner
Hlasatel:
J. Černý
Zpracování výsledků: J. Kosař
Kolbiště:
Pískové 100 m x 40m
Opracoviětě:
Travnaté 100m x 40m.
Drezurní obdélník:
100m x 40m / povrch písek/
Ustájení:
Pořadatel zajišťuje za poplatek 200,- Kč za koně a den.
Baxy ustájení 350,- Kč za koně a den od 14.8. do 16. 8. 2009
/Pouze pro hřebce/
Krmivo:
Pořadatel zajišťuje pouze stelivo a seno
Ubytování:
Pořadatel nezajišťuje.
Stravování:
Zajišťeno po celou dobu konání závodů.
Lékařská služba:
Zajištěna po celou dobu konání závodů.
Veterinární služba:
Zajištěna po celou dobu závodů proti úhradě.
Podkovářská služba: Zajištěna po celou dobu závodů proti úhradě.
Předpisy:
Platné PJS a rozpis závodů.
Odpovědnos a záruka: Námitky a stížnosti dle PJS.
Pořadatel nenese odpovědnost za úrazy jezdců a koní po dobu konání
závodů. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí, veškeré náklady
spojené s účasti hradí vysílající složka.
Zápisné:
Soutěž č. 1 pony – dvojspřeží
400,- Kč
Soutěž č. 2. jednospřeží
Soutěž č. 3. dvojspřež
Soutěž č. 4. čtyřspřeží
Ceny:
400,- Kč
500,- Kč
600,- Kč
Čestné floty za umístění dle PJS čl. 129
Věcné ceny pro umístěné do 5 místa
Finanční ceny dle počtu startujících
Soutěže: Stupně obtížnosti „S“
1/ Soutěž PONY dvojspřeží
Drezura: drezurní úloha FEI č.6
Maratón: úsek A libovolný chod
- 5000 m, rychlost 14 km / h.
úsek D krok
- 1000 m, rychlost 6 km / h
úsek E libovolný chod
- 5200 m, rychlost 13 km / h.
6 maraton. překážek
Parkur:
19 překážek, rychlost 250 m / min. stopa kol + 20 cm.
Z toho jedna kombinovaná překážka
2/ Soutěž jednospřeží:
Drezúra: Drezurní úloha FEI č. 9
Maraton: úsek A libovolný chod
- 5000 m, rychlost 15 km / h.
úsek D krok
- 1000 m, rychlost 7 km / h.
úsek E libovolný chod
- 5200 m, rychlost 14 km / h.
6 maraton. překážek
Parkur:
19 překážek, rychlost 250 m / min. Stopa kol + 20 cm.
Z toho jedna kombinovaná překážka
3/ Soutěž dvojspřeží:
Drezúra: drezurní úloha FEI č. 8 B
Maraton: úsek A libovolný chod
- 5000 m, rychlost 15 km / h.
úsek D krok
- 1000 m, rychlost 7 km / h.
Úsek E libovolný chod
- 5200 m, rychlost 14 km / h.
6 maraton. překážek
Parkur:
19 překážek, rychlost 250 m / min. Stopa kol + 20 cm.
Z toho jedna kombinovaná překážka.
4/ Soutěž čtyřspřeží:
Drezura: drezurní úloha FEI č. 8A
Maraton: úsek A libovolný chod
- 5000 m, rychlost 15 km / h.
úsek E krok
- 1000 m, rychlost 7 km / h.
úsek E libovolný chod
- 5200 m, rychlost 14 km / h.
6 maraton. překážek
Parkur:
19 překážek, rychlost 230 m / min.Stopa kol +30 cm.
Z toho jedna kombinovaná překážka
ČASOVÝ ROZVRH
Pátek:
14.8. 2009
Sobota:
14.8.2009
Prezentace od 14:00 hod. do 17:00 hod.
Prohlídka maratonu od 17:00 hod.
Technická porada od 20:00 hod.
Drezurní zkouška
− pony dvojspřeží
− jednospřeží
− dvojspřeží
− čtyřspřeží
8:00 hod
−
Neděle:
Maraton
13:00 hod
- pony dvojspřeží
- jednospřeží
- dvojspřeží
- čtyřspřeží
16.8. 2009 Překážková jízdy
10: 00 hod.
Dekorování po ukončení soutěže.
Pořadatel si vyhrazuje právo změny progranu.
Za pořadatele: František Štamfest
Rozpis byl schválen dne:
Oblast ČJF Praha, předsedan STK:

Podobné dokumenty

rozpis semicke derby _4

rozpis semicke derby _4 VOZATAJSKÉ A JEZDECKÉ ZÁVODY „SEMICKÉ DERBY 2012“ Pořadatel: Místo konání: Datum konání: Uzávěrka přihlášek Adresa pro přihlášky: Prezentace: Kancelář závodů: Ředitel závodů: Tajemník závodů: Hlavn...

Více

Rozpis HOBBY SOUTĚŽÍ

Rozpis HOBBY SOUTĚŽÍ OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ PONY A DĚTÍ VYSOČINA. 1. Základní údaje: 1.1. Název závodů: 1.2. Kategorie: 1.3. Číslo závodu 1.4. Pořadatel: 1.5. Datum závodu: 1.6. Místo konání: 1.7.1. Kolbiště: 1.7.2. Opra...

Více

MČR PONY S+D 2013 - Hradištko 1. kolo

MČR PONY S+D 2013 - Hradištko 1. kolo 1. kolo - P4/2012 * MČR v drezuře věk. kat. 8-12 let na Sbor rozhodčích

Více

Rozpis skokových závodů a Hobby závodů.

Rozpis skokových závodů a Hobby závodů. Jmenovité přihlášky na adresu:

Více

Rozpis - BertHall.cz

Rozpis - BertHall.cz Detailní informace na tel: 602 500 444 Robert Smékal 3.2. Uzávěrka přihlášek: 20. dubna 2016 Uzávěrka konečných přihlášek pro příští den je vždy do 1 hodiny po ukončení poslední soutěže v daný den....

Více

Th Parkur Cup č.7. skoková soutěž S

Th Parkur Cup č.7. skoková soutěž S MF0095 Sportovní stáj Málek 0

Více

HOBBY PARKUROVÉ ZÁVODY a ukázka pony games

HOBBY PARKUROVÉ ZÁVODY a ukázka pony games ukázka pony games Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v závislosti na počtu došlých přihlášek a omezení počtu startujících vlastním výběrem z přihlášených.

Více