El. otvírače

Komentáře

Transkript

El. otvírače
Via Garibaldi n.4 - 40069
Zola Predosa (BO) Italy
Tel. +39 051 6176511Fax +39 051 755079
www.viro.it - E-mail: [email protected]
ENG
Product in compliance with EU-legislation
(Directive 2004/108/CE).
Produkt je v souladu s právními předpisy EU
(Směrnice 2004/108/CE).
Certified Quality System UNI EN ISO 9001
GB
ELECTRIC STRIKE 7753-7755-7756
SERIES INSTALLATION
CZ
MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO ELEKTRICKÉ OTVÍRAČE
ŘADY 7753-7755-7756
SINGLE PULSE - The electric strikes series 7755 are single pulse: once the electric
JEDNOTLIVÝ IMPULS - Elektrické otvírače řady 7755: jakmile je přiveden
impulse is transmitted, the strike is ready for opening. It will only reset after the
door has been opened and then closed.
CONTINUOUS PULSE - The electric strikes series 7756 are continuous pulse:
once the electric impulse is transmitted, the strike is ready for opening. It will
immediately reset once the electric impulse stops, even if the door has not been
opened.
FAIL SAFE ITEM 7753 - Their function is the inverse of the standard electric
strike function. Once the electric impulse is transmitted, the electric strike is
blocked and the door cannot be opened. Once the electric impulse stops or is
interrupted because of net lack, the electric strike is free and can be opened or
closed each time it is desired.
elektrický impuls, otvírač umožňuje otevření dveří i přes to, že impuls skončí. Zpět
do výchozího stavu přejde až po otevření a následně zavření dveří.
TRVALÝ IMPULS - Elektrické otvírače řady 7756: je-li přiveden elektrický impuls,
otvírač po dobu jeho trvání umožňuje otevření dveří. Zpět do výchozího stavu
přejde ihned, jakmile impuls skončí, a to i pokud dveře nejsou ještě otevřené.
REVERSIBILITY - Item 7753.20-7755.20-7756.20 is supplied standard as indicated
in picture 1. Reversibility allows to unscrew the A screws, turn the electric strike
body, turn the front plate and then screw the A screws. See pictures 2 and 3.
Items with angular square front plate (7755.30-7755.40-7756.30-7756.40) are not
reversible.
PROTIPORUCHOVÝ OTVÍRAČ PRODUKT 7753 - Princip je inverzni oproti
standardnim otvíračům. Je-li přiveden elektrický impuls, otvírač je zablokován a
dveře nelze otevřit. Jakmile je impuls přerušen nebo odpojen pro výpadek
sit’ového napěti, elektrický otvírač je odblokován a dveře lze volně otevirat a
zavirat.
REVERSIBILITA - Produkty 7753.20-7755.20-7756.20 jsou standardně dodávány
tak, jak je znázorněno na obr. FIG.1. Změnu orientace docílíte povolením šroubů
A, otočením těla otvírače i čelního plechu a opětovním utažením šroubů A.
Postupujte podle obrázků FIG.1 až FIG.3. Produkty s úhlovým čelním plechem
(7755.30-7755.40-7756.30-7756.40) nejsou reversibilní.
IMPORTANT NOTE FOR ITEM 7753
GB
DOGGING DEVICE
(EXCEPT FOR
ITEMS 7753 AND
7755.SFG)
CZ
MECHANICKÁ
BLOKÁDA PRO
DENNÍ PROVOZ
(KROMĚ
PRODUKTŮ 7753 A
7755.SFG)
ARTT. 7755-7756
INTERMITTENT TYPE SERVICE
GB
ART. 7753
CONTINUOS SERVICE
PRODUKTY 7755-7756
PŘERUŠOVANÝ TYP PROVOZU
CZ
PRODUKT 7753
NEPŘETRŽITÝ TYP PROVOZU
GB
WHEN THE DOOR IS CLOSED, THE LOCK
LATCH MUST NOT PRESS AGAINST THE
ELECTRIC STRIKE
LATCH HOLE.
In order to avoid this, adjust the latch hole B
screws.
DŮLEŽITÁ INFORMACE K PRODUKTU 7753
(PROTIPORUCHOVÝ OTVÍRAČ)
CZ
JSOU-LI DVEŘE ZAVŘENÉ, NESMÍ BÝT STŘELKA
ZÁMKU V KOLIZI SE ZÁPADKOU
ELEKTRICKÉHO OTVÍRAČE.
V případě potřeby západku otvírače
posuňte povolením šroubů B.
ELECTRIC SPECIFICATIONS:
- power supply 8-12 V AC/DC
- impedance 14 Ohm
- absorption AC 620 mA (50Hz)
- absorption DC 860 mA
ELECTRIC SPECIFICATIONS:
- power supply 12 V DC
- impedance 52 Ohm
- absorption 230 mA
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- napájecí napětí 8-12V AC/DC
- impedance 14Ω
- spotřeba AC 620mA (50Hz)
- spotřeba DC 860mA
TECHNICKÉ ÚDAJE:
- napájecí napětí 12V DC
- impedance 52Ω
- spotřeba 230mA
Before connecting the electric
strike check the transformer
power supply is the right one.
Before connecting the electric
strike check the transformer
power supply is the right one.
Před zapojením elektrického
otvírače zkontrolujte, zda je
napájecí napětí správné.
Před zapojením elektrického
otvírače zkontrolujte, zda je
napájecí napětí správné.
20775549300CEC - Rev.1 05/15

Podobné dokumenty

Termoreflexní navrhování se stavebními fóliemi Sunflex

Termoreflexní navrhování se stavebními fóliemi Sunflex spadá mezi jiné případy. Výjimkou, často

Více

50 Akrotomofilie Fetišismus na amputace. Je třeba dodat

50 Akrotomofilie Fetišismus na amputace. Je třeba dodat Umísťování sacích zařízení na různé části těla, zejména na bradavky, za účelem dosažení vyšší citlivosti pokožky. Příznivci této praktiky využívají například gumové zvony, ti drsnější často i výkon...

Více

Návod k použití

Návod k použití 1x Ramenní část 1x Rozšířená rukojeť 1x Protizávaží 1kg 1x Follow Focus F4 1x Mattebox M3

Více

Uživatelský manuál PM-D2373TMD - CZ.

Uživatelský manuál PM-D2373TMD - CZ. obrazovce stlačte ikonu Obn. továrního nast. pro vrácení monitoru do výrobních hodnot.

Více

Prázdný dokument RDE

Prázdný dokument RDE Skládá se z ovládacího PC, na kterém je spuštěn program Call Pager 2 a z vlastního svolávače S5C Call Pager 2 + radiostanice Motorola Databox v příslušném frekvenčním pásmu. Obě místa jsou propojen...

Více

Trixie Dog Activity Disc

Trixie Dog Activity Disc Disk byl vyvinut ve spolupráci s přebornicí v discdoggingu Karin Actun, která se pyšní množstvím úspěchů získaných v tomto sportovním odvětví, mj. titulem mistryně světa a čtyřnásobné evropské vítě...

Více

BD 21357 CL 600 CZ:Layout 1

BD 21357 CL 600 CZ:Layout 1 nem a malou spotřebou energie Individuelní regulace komínu CL 600 Pomocí servopohonu CL 74, který je namontován přímo na ose škrtící klapky lze tuto klapku zavírat a otevirat. Pokud má být regulov...

Více

Spranga elektronická – montážní návod

Spranga elektronická – montážní návod Viro S.p.A. Via Garibaldi,4 40069 Zola Predosa (BO) ITALY www.viro.it - [email protected]

Více

Spranga mechanická – montážní návod

Spranga mechanická – montážní návod Viro S.p.A. Via Garibaldi,4 40069 Zola Predosa (BO) ITALY www.viro.it - [email protected]

Více