monitorování serverů hp proliant metodou „direct connect“

Transkript

monitorování serverů hp proliant metodou „direct connect“
MONITOROVÁNÍ SERVERŮ HP PROLIANT METODOU
„DIRECT CONNECT“
Příručka pro zákazníky, techniky a partnery
(verze 1.11)
Tato příručka přináší návod krok po kroku, jak zprovoznit monitorování serverů HP Proliant Gen8 a Gen9
metodou „Direct Connect“, tj. bez centrální monitorovací stanice přímou registrací ILO4 do HP. Příručka není v
žádném případě náhradou oficiální dokumentace. Je myšlena pouze jako pomůcka, která by zákazníkům a
technikům mohla usnadnit práci.
Popsané postupy se mohou od skutečných lišit v závislosti na verzi firmware ILO4, HP portálů a podobně.
Autor: Ing. Zdenek Kohl, CSc., [email protected]
Symbolika, ediční poznámky
Tato příručka není slohová práce. Sestává z jednoduchých poznámek, pokynů a seznamů doporučených kroků.
Snažil jsem se dodržovat následující značení:
1.
−
…
obecná poznámka

…
důležitá poznámka

…
krok v doporučeném postupu, pokyn
•
…
položka v seznamu
Omezení
Monitorování bez použití centrální monitorovací stanice má jistá omezení, se kterými je třeba počítat:
•
Nelze konfigurovat e-mailová upozornění. E-mailové notifikace, které lze nakonfigurovat přes ILO4,
nepodávají zprávy týkající se vzdálené podpory (IRS incidenty, otevření a uzavření zakázky, ukončení
platnosti smlouvy či záruky a podobně).
•
Nelze měnit četnost zasílaných kolekcí serveru. Zasílá se 1x měsíčně konfigurační kolekce („Data
Collection“ = HW konfigurace serveru), 1x týdně AHS kolekce („AHS Report“ = HW logy serveru).
Kolekce ovšem neobsahují žádné citlivé údaje či uživatelská data.
•
Vyžaduje funkční účet „HP Passport“.
Z hlediska monitorování stavu HW je ovšem stejně funkční jako „klasická“ metoda, která používá IRS server
(tzv. Centrální monitorovací stanici).
2.
Dokumentace
Přesný postup nastavení naleznete i v příručce „HP Insight Remote Support and Insight Online Setup Guide for
HP ProLiant Gen8 Servers and HP BladeSystem c-Class Enclosures“, kterou stáhnete ze
stránky HP Enterprise Information Library.
V případě jakéhokoliv problému či dotazu se obraťte na naše zákaznické centrum. S konfigurací Vám můžeme i
vzdáleně vypomoci (telefonicky, sdílením plochy). V dalším textu uvádím ověřený postup krok po kroku.
3.
Technické podmínky
•
ILO4 firmware minimálně 1.40
ověření: po přihlášení na ILO4 přes „Information“ / „Overview“
•
funkční ovladač ILO4 v operačním systému („HP ProLiant iLO 3/4 Channel Interface Driver“)
ověření:
Windows: přes „Device Manager“ / „System Management“ – musí tam být dvě zařízení:
o HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CHIF)
o HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CORE)
Linux, ESX: # lsmod
musí ukázat běžící modul „hpilo“
ESXi: musí obsahovat SW komponent HP, který v názvu obsahuje řetězec „hpilo“
Poznámka: Z hlediska IRS je ovladač potřeba, aby ILO4 mělo povědomí o operačním systému
(hostname, verze OS). Při nefunkčním ovladači je server identifikován v monitorovacím systému jen IP
adresou ILO4, což je nepřehledné.
•
prostupnost ILO4 serveru do datového střediska HP = dostupnost systému „services.isee.hp.com“ na
SSL portu 443 (stačí přes proxy server)
Poznámka: Jedná se o farmu serverů, doporučujeme konfigurovat výjimku na DNS jméno
„services.isee.hp.com“. Pokud toto Váš firewall neumožňuje, pošleme Vám kompletní seznam IP adres.
•
funkční účet HP Passport; je potřeba ke stažení firmware, k registraci serveru do monitorovacího
systému a pro přístup do servisního střediska HP (tzv. Insight Online, dříve též HPSC –
http://www.hp.com/go/insightonline), kde lze kontrolovat stav smluv, zakázek, incidentů serveru a
podobně
•
volitelně: instalovaná služba AMS (Agentless Management Service) v operačním systému
ověření:
Windows:
v instalovaných programech či v běžících službách musí být „HP ProLiant
Agentless Management Service“
Linux, ESX:
# rpm -qi hp-ams
# service hp-ams status
ESXi:
hypervisor: Inventory > Configuration >Health Status > Software Components,
ověřit přítomnost komponentu hp-ams
VC: Hardware Status (View Sensors) > Software Components, dtto.
 Služba AMS není nutná pro monitorování HW, ale poskytuje monitorovacímu systému podrobnější
informaci o konfiguraci operačního systému – seznam ovladačů HW, jejich verzí a seznam služeb
souvisejících s monitorováním stavu HW.
 Důležité: Služba AMS je povinná pro zákazníky využívající službu „Proactive Care“.
 AMS a ovladač ILO4 se standardně instalují při asistované instalaci OS přes tzv. „Inteligent
Provisioning“ (OS Windows a některé distribuce OS Linux); vyžadujeme IP minimálně verze 1.60.
Jinak je nutno komponenty stáhnout z HP stránek a doinstalovat. Další možností je použití balíčku „HP
Service Pack for ProLiant“ (Windows. Linux) nebo „HP ESXi Offline Bundle“. U ESXi se rovněž
instalují při vytváření OS použitím upraveného HP instalačního balíčku „Customized HP ESXi Image“.
4.
Zprovoznění monitorování
Nastavení ILO4
 přihlásit se do ILO4
 ověřit nastavení času a časového pásma (Network / iLO Dedicated Network Port / SNTP)
 ověřit nastavení DNS (Network / iLO Dedicated Network Port / General)
Registrace serveru v HP
Na straně ILO4
 Remote Support / Registration
 zatrhnout „Register this server directly to HP“
 vyplnit jméno a heslo pro přihlášení na servisní středisko HP (HP Passport) = HP Passport User Name /
HP Passport Password
 vyplnit informace o proxy serveru (pokud se používá)
 akceptovat licenční podmínky
 kliknout „Register“
Na straně „HP Insight Online“ (HPSC)
 počkat alespoň 5 minut a připojit se na „HP Insight Online, použít stejné přihlašovací údaje jako při
registraci ILO4; bude tu jedno neregistrované zařízení
−
následná komunikace může být i v češtině (v závislosti na nastavení prohlížeče).
 kliknout na „Complete registration“
 zaškrtnout server v seznamu, „Next“
 vyplnit údaje o poloze zařízení („Site information“)
 vyplnit údaje o primární a (volitelně) o sekundární kontaktní osobě pro případ servisní události, „Next“
 vybrat servisní a obchodní organizaci, „Next“
 zkontrolovat resumé a „Complete registration“, „Done“
Na straně ILO4
 v registračním dialogu (Remote Support / Registration) provést 2. krok – dokončení registrace =
zatrhnout „Please confirm ... “ a kliknout na „Apply“
Tím je dokončeno nastavení a zařízení je plně monitorováno. Na straně HPSC se server objeví v seznamu
monitorovaných zařízení.
5.
Otestování funkčnosti
Monitorování
Na straně ILO4
 Remote Support / Service Events – zde je přehled servisních událostí
 kliknout na „Send Test Event“, „OK“
 objeví se zpráva „Test Service Event Transmission initiated.“, ta za chvíli zmizí a incident se objeví v
seznamu „Service Event Log“; ve sloupečku „Submit Status“ musí být „No Error“
Na straně HP Insight Online (HPSC)
 v seznamu zařízení kliknout na příslušný server
 kliknout na záložku „Servisní události“, v rolovacím menu „Zobrazit“ vybrat „Vše“
 musí tu být příslušný testovací incident (typ „iLO4_1_TestEven“) a musí být ve stavu „Closed“
(„Zavřené“) – toto může samozřejmě chvíli trvat
Poznámka. Status „Closed“ je známkou toho, že byl incident správně doručen do datového střediska HP
a tam bez problémů zpracován.
Odeslání konfigurace a logů
Na straně ILO4
 Remote Support / Data Collections – zde je přehled zaslaných kolekcí
 kliknout „Send Data Collection“ – vyvolá zaslání konfigurace serveru do HP, „OK“
 objeví se zpráva „Data Collection Transmission initiated.“, za chvíli zmizí a objeví se v tabulce; v
položce „Last Data Collection Transmission Status:“ musí být „No Error“
−
analogicky se otestuje odeslání AHS, což je kolekce HW logů serveru
 Po obsahové stránce může datové kolekce ověřit jen technik HP, který má přístup na portál HP s
datovými kolekcemi.
6.
Dodatky
Povýšení firmware ILO4:
 stáhnout FW z adresy http://www.hp.com/support/ilo4
volte libovolnou verzi Windows serveru (nehraje roli), x32 nebo x64 variantu „Online ROM Flash
Component for Windows“, rovněž nehraje roli. Dále (bez jakékoliv instalace SW na serveru):
 rozbalit stažený soubor cpxxxxxx.exe (spustit a volit „Extract“, nebo zpracovat jako ZIP soubor); FW je
v souboru ilo4_xxx.bin
 přihlásit se na ILO4
 Administration / Firmware
 v políčku „File“ navigovat na příslušný soubor ilo4_xxx.bin, „Upload“
 Následný výpadek ILO4 (restart) nemá vliv na operační systém.
Instalace ovladače ILO4
 Stáhnout ovladač „HP ProLiant iLO 3/4 Channel Interface Driver“ ze stejné stránky jako ILO4
firmware, tj. http://www.hp.com/support/ilo4, po volbě příslušné verze OS serveru (kategorie „Driver –
System Management“) a instalovat dle pokynů (záložka „Installation Instructions“)
−
u OS Windows je jedna společná instalační sada pro všechny x86 verze (2008 x32) a všechny x64 verze
(2008 x64, R2 a výše)
 instalace může vyžadovat restart serveru
 ovladač nemusí být dostupný pro všechny verze OS
Instalace AMS (volitelná)
 stáhnout instalační sadu „HP ProLiant Agentless Management Service for …“ ze stejné stránky jako
ILO4 firmware, tj. http://www.hp.com/support/ilo4, po volbě příslušné verze OS serveru (kategorie
„Software – System Management“) a instalovat dle pokynů (záložka „Installation Instructions“)
 instalace může vyžadovat restart serveru
 služba nemusí být dostupná pro všechny verze OS

Podobné dokumenty

Software HP Insight Remote Support a průvodce nastavením portálu

Software HP Insight Remote Support a průvodce nastavením portálu Provedením následujících kroků nastavíte server ProLiant Gen8 k registraci pomocí softwaru Insight Remote Support. 1. Nainstalujte server ProLiant Gen8 tak, jak je popsáno v dokumentu List k nastav...

Více

Temata pro doktorske studium 2015-2016_ENG

Temata pro doktorske studium 2015-2016_ENG Anotace: Homologní rekombinace je důležitá jak pro opravu dvouřetězcových zlomů v DNA způsobených ionizujícím zářením nebo vnitřními faktory, tak pro restartování replikace a může dát vzniku škodli...

Více

Backup Exec

Backup Exec * Backup Exec Agent for VMware and Hyper-V * Backup Exec Agent for Applications and Databases, NEOMEZENĚ v

Více

Audioweb.cz Fórum / VMA-I: Peerless SLS 10, SB15NRXC30

Audioweb.cz Fórum / VMA-I: Peerless SLS 10, SB15NRXC30 Místo: Horní Počernice Příspěvky: 2964 E-mail Web

Více

Triline katalog

Triline katalog • Sestava s dostatečným výkonem a volbou komponent pro kancelářskou práci i práci s multimédii. Počítač je nainstalován a připraven ke spuštění a okamžité práci. • Pevný disk obsahuje skrytou část ...

Více

Katalog Triline

Katalog Triline RDIMM • RAID 710 + CacheVault • až 8x2.5" HS SAS/SATA • DVD RW, ThinkServer System Manager Premium, TPM chip • 2x USB 2.0, 1x DP, 1x VGA, 2x USB 3.0, 1x RJ-45 (mgmt), 2x ethernet, 1x serial • 1x 55...

Více