Roztáhnout obsah na celou stránku

Transkript

Roztáhnout obsah na celou stránku
1.ETAPA
•
Sanace stávajících vývěrů podzemní vody – zdroje pitné vody
•
Zachycení dešťových vod v areálu „Kauti primary school“
•
Zachycení dešťových vod ze střech farmy
Dokončeno 31.10 .2010
za spolupráce
MOONI CONTRACTORS KEŇA a odborného dohledu
Petra Chaloupky z PÖYRY s.r.o. Brno
Sanace vývěru
Zachycení dešťových vod „Kauti primary school“ a farma
ZÁVĚR
• Sanací a rozšířením vývěru došlo k zlepšení kvality pitné vody, zlepšení
dostupnosti a výraznému zrychlení odběru. V období sucha trávily matky a děti ve
frontách na vodu až 15 hodin denně.
• Byly osazeny dešťové žlaby navazující na svody
s vyústěním do 10
akumulačních tanků á 5000 l vody, které jsou osazeny na 5. místech v rámci školy
ve dvojicích. Školu KPS navštěvuje až 400 dětí.
• Konfigurace střech farmy byla vhodná pro umístění 3 nádrží á 5000 l s možností
případného rozšíření v budoucnosti. Akumulace vody výrazně přispěje ke zlepšení
života lidí žijících na zdejší farmě (8 dospělých a 15 dětí – z nichž některé jsou
sirotci)
• S Kauti Partners Self Help Group navrhnut dlouhodobě udržitelný způsob
provozování vybudovaného vodního zdroje, zorganizován informační seminář pro
místní komunitu, kde bylo proškoleno místní obyvatelstvo.
Celkové náklady 1. etapy včetně hydrogeologického průzkumu pro 2.etapu (vrt)
850 000,- CZK
2.ETAPA
•
Realizace vrtu v areálu „Kauti Primary School“
•
•
Osazení vrtu a následné čerpání
Sanace a rozšíření vrtu u „Muthala Primary“
Plánované dokončení - prosinec 2011
za spolupráce
EXPORT-HYDRO PUMP & SERVICES AFRICA LIMITED KEŇA (vrt)
ALMAK AQUA DRILLERS LIMITED KEŇA (osazení a čerpání)
a odborného dohledu Petra Chaloupky
z PÖYRY s.r.o. Brno
Realizace vrtu
•
Voda byla v dostatečném množství a síle tlaku nalezena už v 75. metrech
obsažené látky mají výrazný vliv na chuť vody (nevalnou) nicméně
neohrozí zdraví obyvatel
železo 2,3 mg/l
mangan 0,6 mg/l
vápník 190 mg/l
sodík 233 mg/l
sírany 769 mg/l
SOUČASNOST
DOKONČENO:
HYDROVRT,
KOREKCE HLOUBKY VRTÁNÍ
ČERPACÍ ZKOUŠKY (vydatnost)
ROZBOR VODY(kvalita)
ZAPOČATO:
OSAZENÍ A ŘEŠENÍ SAMOTNÉHO ČERPÁNÍ – JAKO NEJVHODNĚJŠÍ
BYLY VYBRÁNY SOLÁRNÍ PANELY
BĚHEM PROSINCE 2011 BY MĚL BÝT DOKONČEN DISTRIBUČNÍ
SYSTÉM JAK UVNITŘ AREÁLU ŠKOLY TAK I MIMO AREÁL
ZÁROVEŇ BUDE PROVEDENA SANACE VRTU A JEHO ROZŠÍŘENÍ
V OBLASTI MUTHALA
Předpokládané náklady 2. etapa :
vrt 300 000,čerpání 300 000,sanace a rozšíření Muthala 100 000,odborný dohled včetně režijních nákladů 250 000,Náklady 1. etapa
850 000,Celkem 1 800 000,-
Zbývajících cca 200 000,- bychom rádi investovali do nákupu
akumulačních tanků pro okolní farmáře a obyvatele v Kauti s tím, že si je
sami osadí a sami si svépomocí seženou peníze na zakoupení okapních
žlabů, abychom tak podpořili již dříve realizovaný projekt svodů na
zachycení dešťových vod
Kauti/ Kathiani, rozloha cca 15 km2, 30 000 obyvatel
80 km jihozápadně od hlavního města Nairobi
Lidé se živí výhradně zemědělstvím a jsou na přírodních zdrojích vody závislí.
Cíle projektu: zlepšit kvalitu života pro obyvatele Kauti, zvýšit zemědělskou
produkci a tím zmírnit ohrožení obyvatel hladověním, kvalitou vody pak pomoci
snížit nemocnost obyvatelstva v oblasti, která má vliv i na poměrně vysokou
úmrtnost.

Podobné dokumenty

Fauna + flora

Fauna + flora druh; Osbeckia aspera, O. buxifolia, O. parvifolia, O. rubicunda and O. walkeri (endemický druh)

Více

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF

Karta předmětu – prezenční studium - INO-HGF V předmětu se posluchači seznámí se základními typy strojů pro dobývání v hlubinných dolech, jejich konstrukcí a základními výpočty. Rovněž se obeznámí s podmínkami jejich nasazení a vhodné technol...

Více

stáhnout v pdf verzi

stáhnout v pdf verzi Pro Mummy Driller

Více