Dodatek - klasifikace a certifikace

Transkript

Dodatek - klasifikace a certifikace
Dodatek - klasifikace a certifikace
Klasifikace podle Bauregelliste a DB-AG
Souběžně schválené materiály podle DB-AG TL 918 490, příloha 3
stav leden
1994
Gr.-Nr.
1
Schválený materiál
St 52
Souběžně schválený materiál
St 37 do St 52-3 DIN 17 100
Fe 360 B, Fe 360 C, Fe 360 D1
Fe 430 B, Fe 430 C, Fe 430 D1,
S 355 IO, S 355 I2G3, DIN EN 10 025
St 12 do St 14 DIN 1623
St 37.0 do St 52.0 DIN 1626 a DIN 1629
St 37.4 do St 52.4 DIN 1628 a DIN 1630
GS 38, GS 45 GS 38.3, GS 45.3 DIN
1681 Hl, HII, 17Mn4, 19Mn6 DIN 17 155 St
35.8, St 45,8
DIN 17 175 BSt 420S, BSt 500S, BSt 500M
DIN 488 BSt 500WR, BSt 500 KR
2
St 60
St 50 DIN 17 100 E 295, E 325 DIN EN 10
025 GS 52, GS 52.3 DIN 1681
3
St 70
4
St 52, StE 355
5
St 52, StE 420
6
St 52, StE 460
7
St 52, StE 500
St 50, St 60 DIN 17 100 E 295, E 325, E
360 DIN EN 10 025 GS 52, GS 60, GS 52,
GS 52.3 GS 60.3
GS 62.3 DIN 1681
jako skupina 1, dodatečně: StE 255 do StE
355
DIN 17 102
jako skupina 1 a 4, dodatečně: StE 380, StE
420
DIN 17 102
jako skupina 1, 4 a 5, dodatečně: StE 460
DIN 17 102
jako skupina 1, 4, 5 a 6, dodatečně:
StE 500 DIN 17 1102
Poznámka:
pokud není ve sloupci “poznámky” uvedeno jinak, platí klasifikace pro oceli podle
DIN 17 155 a 17 175 pro max. provozní teploty do 300 °C.
E 110
Dodatek - klasifikace a certifikace
Klasifikace podle Bauregelliste a DB-AG
Souběžně schválené materiály podle DB-AG TL 918 490, příloha 3
stav leden
1994
2. Nelegované a nízkolegované oceli pro tavné svařování plamenem
Gr.-Nr.
8
Schválený materiál
St 37
9
St 52
10
St 52, 17Mn4, 15Mo3
Souběžně schválený materiál
St 37, USt 37-2, RSt 37-21 St 44-2
DIN 17 100
USt 37.0, St 37.0, St 44.0, St 52.0
DIN 1626 a DIN 1629
St 235 JR, S 235 JO, S 235 J2G8
DIN EN 10 025
jako skupina 8, dodatečně:
St 37-3, St 44-3, St 52-3 DIN 17 100 St 37.4 do
St 52.4 DIN 1628 a DIN 1630 St 35.8 DIN 17
175 St 37.8 DIN 17 177 HI, HII DIN 17 155 S
275 IR, S 275 IO, S 275 I2G3, S355 JO S
355I2G3 DIN EN 10 025
jako skupina 8 a 9, dodatečně:
45.8 DIN 17 175
St 42.8, 15Mo3 DIN 17 177
17Mn4,15Mo3 DIN 17 155 a
DIN 17 175
3. Jemnozrnné oceli podle euronormy 137 s ≥ 550 N/mm²
Gr.-Nr.
11
12
Schválený materiál
FeF 550 V
FeE 620 V
13
FeE 690 V
Souběžně schválený materiál
NAXTRA 56, DSE 550 VB, VT, VE
jako skupina 11, dodatečně: NAXTRA 63, XABO
63, DSE 620 VB, VT, VE
jako skupina 11 a 12, dodatečně: DSE 690 VB,
VT, VE, NAXTRA 70, T1 OX 812 M2
Poznámka: Mimo údajů výrobce přídavného materiálu je nutné při svařovaní materiálu dodržovat
podmínky dané dodavatelem základního materiálu.
E 111
Dodatek - klasifikace a certifikace
Klasifikace podle Bauregelliste a DB-AG
Souběžně schválené materiály podle DB-AG TL 918 490, příloha 3
stav leden
1994
4. Korozivzdorné oceli podle DIN 5512, Teil 3, DIN 17 440 a DIN 17 441 a korozivzdorné litiny podle
DIN 17 445
Gr.-Nr.
14
BescheinigteWerkstoffe
X 6 CrTi 12(1.4512)
15
X 5 CrNi 1810 (1.4301)
16
X 5 CrNiMo 17 12 2 (1.4401)
17
X 5 CrNiMo 17 13 3 (1.4436)
18
X 6 CrNiMo 18 10 (1.4550)
19
X 10 CrNiMoNb 18 12
(1.4583)
Souběžně schválený materiál
X 2 Cr 11
(1.4003)
1X 5 CrNiMoTi 15 2
(1.4589)
X 2 CrNi 19 11
(1.4306)
X 5 CrNi 18 7
(1.4319)
jako skupina 15, dodatečně: X 2 CrNiMo 17 12 2
(1.4404)
jako skupina 16, dodatečně: X 2 CrNiMo 17 14 3
(1.4435)
jako skupina 15, dodatečně: X 6 CrNiTi 18 10
(1.4541)
jako skupina 15-18, dodatečně:
X 6 CrNiMoTi 17 12 2
(1.4571)
X 10 CrNiMoTi 18 12
(1.4573)
X 6 CrNiMoNb 17 12 2
(1.4580)
Poznámka: Mimo uvedené materiály jsou certifikovány i korozivzdorné oceli podle DIN 17 455.
5. Hliník a slitiny hliníku ke tváření podle DIN 5513, DIN 1725 díl 1 a DIN 1745 díl 1 a AlSi-slitiny
podle DIN 1715 list 2
Gr.-Nr.
20
Schweißzusatz
SG-AlSi 5
Schválený materiál
AlMgSi 1
21
SG-AlSi12
22
SG-AIMg5 popř.
SG-AIMg5Zn nebo
SG-AIMg4, 5Mn
popř. SG-AIMg4,
5MnZn
SG-AIMg 3
SG-Al 99,5 nebo
SG-Al 99,5 Ti
AlSi-Gußleg. s
Si ≥ 7 %
AlZn4, 5Mg1
AlMg4,5Mn,
23
24
E 112
AlMg3
Al99,5
Souběžně schválený materiál
AiMgSi 0,5 - AlMgSi 1
AlSi- a AlSiMg-slitiny
s Si < 7%
AlSi- a AlSiMg-slitiny ve
spojení s jinými
slitinami Al
AlSiMg-slitiny s Si ≥ 7 %
AlMgSi 0,5-AIMgSi 1
AlMg4,5Mn AlMg2Mn 0,8,
AlMg3
AlMg2Mn 0,8

Podobné dokumenty

BETON_5-08_Vyztuz

BETON_5-08_Vyztuz Na duktilitě betonářské výztuže závisejí například přetvárné možnosti konstrukce v nejvíce ohybově namáhaných oblastech. S tím souvisejí i možnosti použití redistribuce momentů, plastických a nelin...

Více

Werkstoff-Vergleichstabelle

Werkstoff-Vergleichstabelle AISI = American Iron and Steel Institute.

Více

Stáhnout

Stáhnout FERROS PRAHA s.r.o., Kolbenova 438/7, 190 02 Praha 9 Tel:266 032 431 Fax: 266 032 467

Více

Dodatek ń klasifikace a certifikace

Dodatek ń klasifikace a certifikace navařování kolejnic a srdcovek do Rm=885N/mm²

Více

Svařování v ochranných atmosférách

Svařování v ochranných atmosférách Austenitické Cr/Ni oceli Al (stejnosměrným proudem) Oceli (orbitální svařování) Al, Cu (70% He) Ni (30% He) Oceli (orbitální svařování) Al, TIG DC - stejnosměrným proudem (90% He) Slitiny Al Slitin...

Více

SOLVING PROBLEMS BROKEN TENACITY ON MODULAR

SOLVING PROBLEMS BROKEN TENACITY ON MODULAR až po komplikované průřezy, určené pro použití ve stavebnictví i strojírenství, a slitiny vysoké pevnosti určené pro letectví. Mezi typické vlastnosti hliníku a některých jeho slitin patří i schopn...

Více

HEROAL serie 65

HEROAL serie 65 Konstrukční hloubka rámu 65 mm Konstrukční hloubka křidla 75 mm Rámová materiálová skupina 2.1 Zátěžová třída C Montážní výška až 100 m Opatření proti vloupání EF 1 + 2, ET 1 + 2 Protihluková ochra...

Více