Recyklace za horka na místě

Transkript

Recyklace za horka na místě
OBNOVA A ZESÍLENÍ KRYTŮ VOZOVEK
RECYKLACÍ ZA HORKA NA MÍSTĚ
PŘEDNOSTI RECYKLACE ZA HORKA NA MÍSTĚ
TECHNOLOGIE A OBLASTI POUŽITÍ
 Nízká ekonomická a časová náročnost opravy
 Prodloužení životnosti asfaltového krytu resp.
konstrukce vozovky
 Environmentální dopad (šetření přírodních zdrojů,
úspory energií, snižování objemu odpadů)
 Remix a remix plus jsou bezspárové technologie,
protože příčné a podélné spáry jsou tepelně
ošetřeny přímo při pokládce, čímž se docílí stejná
míra zhutnění jako uprostřed pracovního pruhu
 Zvyšení pohodlí jízdy a bezpečnosti účastníků
silničního provozu
Strojní soupravu pro recyklaci za horka tvoří předehřívače, které opravovanou asfaltovou vrstvu pozvolna
nahřívají na potřebnou teplotu pomocí propanbutanových infrazářičů, remixer, který ohřátou vrstvu rozpojí
frézovacím bubnem a takto získanou směs dokonale
promíchá i s případnými přidanými komponenty (asfalt,
kamenivo, asfaltová směs). Finální částí remixeru jsou
dvě nezávislé vyhřívané lišty, které homogenizovanou
směs rozprostírají, profilují a předhutňují.
Nakonec následuje hutnění recyklované směsi silničními válci.
Popsaná technologie umožňuje v podstatě provedení
čtyř základních variant recyklace asfaltových vrstev za
horka.
Další námi nabízené technologie :
 RECYKLACE ZA STUDENA NA MÍSTĚ
 STROJNÍ POKLÁDKA NEZPEVNĚNÝCH KRAJNIC
 FRÉZOVÁNÍ ASFALTOVÝCH A BETONOVÝCH PLOCH
FREKOMOS, s.r.o.,
člen skupiny INRECO group
Železničního vojska 1381,
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika
http://www.frekomos.cz
OBNOVA A ZESÍLENÍ KRYTŮ VOZOVEK RECYKLACÍ ZA HORKA NA MÍSTĚ
Recyklace za horka na místě je ekonomicky a ekologicky výhodná metoda opravy asfaltových krytů vozovek.
Touto progresivní technologií dochází k přetvarování a jakostnímu vylepšení stávajícího asfaltového krytu
a ve stejném pracovním cyklu je možné zároveň položit i novou obrusnou vrstvu (REPAVE a REMIX PLUS).
OBNOVA A ZESÍLENÍ KRYTŮ VOZOVEK RECYKLACÍ ZA HORKA NA MÍSTĚ
Nejpoužívanější technologické varianty recyklace za horka na místě jsou REMIX a REMIX PLUS,
méně časté technologické varianty jsou RESHAPE a REPAVE.
REMIX
REMIX PLUS
Přetvarování krytu vozovky recyklací a současně
jakostním zlepšením směsi stávající asfaltové vrstvy.
Původní asfaltová vrstva se upravuje na požadované
fyzikálně–mechanické vlastnosti přidáním potřebných
komponentů. Konstrukce remixeru umožňuje přidávání asfaltového pojiva a asfaltové směsi podle předepsané receptury. Za účelem stabilizace a změkčení
původní asfaltové směsi se obvykle přidává 5 až 30 %
nových materiálů.
REMIX
Před
Přetvarování krytu vozovky recyklací s jakostním
zlepšením stávající asfaltové vrstvy a současnou
pokládkou nové obrusné vrstvy.
Podobně jako při variantě REPAVE se jedná o vytvoření dvou asfaltových vrstev současně. Původní asfaltový kryt se upraví technologií REMIX pomocí přidání
potřebných komponentů na základní recyklovanou
vrstvu a na ní se klade v jednom pracovním cyklu nová
plusová obrusná vrstva.
REMIX PLUS
Po
Před
+ 0-2 cm
+- 0,00
Po
+- 0,00
Nová obrusná vrstva složená ze stavající
směsi, přidané směsi a asfaltu
1-2 cm
nová obrusná vrstva
recyklovaná vrstva
Technologie REMIX se skládá z následujících kroků:
Technologie REMIX PLUS se skládá z následujících kroků:
 Rozprostření přidávaného kameniva na povrch
vozovky (pouze v případě přidávání samotného
kameniva)
 Ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci
 Rozpojení ohřáté asfaltové směsi
 Přidání potřebných materiálů (změkčující přísady,
silniční asfalt, předobalená směs kameniva),
 Promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými
materiály
 Zpětné položení upravené asfaltové směsi
 Hutnění upravené asfaltové směsi
 Rozprostření přidávaného kameniva pro úpravu
zrnitosti recyklované směsi
 Ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci
 Rozpojení ohřáté asfaltové směsi
 Přidání změkčující přísady nebo silničního asfaltu
do stávající rozpojené vrstvy
 Promíchání ohřáté asfaltové směsi s přidanými
materiály
 Zpětné položení upravené asfaltové směsi 1. vyhřívanou lištou
 Položení nové asfaltové směsi obrusné vrstvy
(vtlačovaná vrstva) systémem horké na horké
2. vyhřívanou lištou
 Zhutnění asfaltového souvrství (zpětně položená
recyklovaná vrstva + nová obrusná vrstva)
REPAVE
Přetvarování krytu vozovky recyklací se současným
přidáním tenké vrstvy kvalitní asfaltové směsi.
REPAVE
Před
Po
+- 0,00
cca. 2 cm
Přidaná směs
přibližně 4 cm
Stávající směs
 Ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci
 Rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené
k recyklaci
 Urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi
v příčném a podélném směru
 Položení nové asfaltové vrstvy na urovnanou
(probíhá současně v jednom pracovním cyklu)
 Zhutnění obou vrstev současně.
 Přidáním nové směsi lze dosáhnout zesílení
vozovky o 10 až 40 mm
RESHAPE
Přetvarování krytu vozovky recyklací v případě, kdy
stávající pojivo vykazuje požadované fyzikálně–mechanické vlastnosti.
 Ohřátí asfaltové směsi vrstvy určené k recyklaci
 Rozpojení a nakypření směsi vrstvy určené
k recyklaci
 Urovnání rozpojené a nakypřené asfaltové směsi
v příčném a podélném směru
 Zhutnění urovnané asfaltové směsi
V případě potřeby zlepšení protismykových vlastností
lze použít podrcení před obaleným kamenivem 8-11
nebo 8-16

Podobné dokumenty

Depeche Mode Friends

Depeche Mode Friends Depeche Mode. I přes fakt, že Depeche Mode mají po mimořádně úspěšném turné je MTV nominovala pouze v kategorii o nejlepší webové stránky. Ani tuto cenu si Depeche Mode neodnesli a tak naplněnou ha...

Více

Prohlášení o shodě - tmely

Prohlášení o shodě - tmely DenBit DISPER A, DenBit DISPER AS, DenBit DISPER DN, DenBit SUPER BOND, DenBit BR-ALP, DenBit ALP 300, DenBit DK-ATN, DenBit U, DenBit AQUA STOP, DenBit ROOFPLAST, DenBit BOND, DenBit STYRO LT, Den...

Více

Seznam dárců TOP 09 za rok 2010

Seznam dárců TOP 09 za rok 2010 Přehled o přijatých darech a dárcích pro TOP 09 za rok 2010 Dary od fyzických osob a) peněžité dary Výše Příjmení a jméno dárce

Více

Meteorologická měření ve starobrněnském klášteře

Meteorologická měření ve starobrněnském klášteře Obr. 6 Odchylky průměrných měsíčních teplot za jednotlivá období mezi Klementinem a brněnskými lokalitami

Více

podkladní vrstvy a navrhování vozovek

podkladní vrstvy a navrhování vozovek Základním požadavkem na PK je zajistit bezpečný, hospodárný (rychlý a plynulý) a pohodlný provoz silničních vozidel s omezením vlivu na životní prostředí (hluk silničního provozu). Požadavky se zaj...

Více

CTS 20x20, kino Lucerna, 3. 11. 2010, 10

CTS 20x20, kino Lucerna, 3. 11. 2010, 10 k planetárním soustavám, až ke Slunci a Zemi, dále pak do nitra hmoty k molekulám, atomům a elementárním částicím.

Více