PDF - Slavnosti svobody

Transkript

PDF - Slavnosti svobody
Magistrát města Plzně
číslo 1 / čtvrtek 4.5.2006
Velvyslanec Cabaniss i v letošním roce zavítá na Plzeňské rozhovory
Z obsahu ...
• Koncert americké zpěvačky v Plzni
• Ivan Rollinger o muzeu
Patton Memorial Pilsen
• Výstava USA dnes
• Program na dnešní den
Slavnosti svobody zahájeny!
Slavnosti svobody začínají! Jako
už tradičně jsou tím prvním programem konference Plzeňské rozhovory. Jejich téma letos nebude ani tak
intelektuální jako praktické. Svět není již více než patnáct let rozdělen
na Západ a Východ. Avšak ani po
pádu komunistických systémů se
lidstvo nedokázalo zbavit chudoby.
Spíše naopak. Problematiku chudoby dnes nelze chápat pouze jako
kontrast mezi Severem a Jihem.
Znepokojující je přetrvávající a možná i narůstající - chudoba
v bohatých zemích, i když problémy
přistěhovalců z pařížských předměstí anebo nezaměstnaného mladého Němce jsou zcela jiného druhu než každodenní strasti hladovějících dětí v Somálsku.
Kde se stala chyba? Proč v době
globalizace nefunguje redistribuce
bohatství mezi státy ani přerozdělování uvnitř států samých? Státy jsou
v současné době pod silným tlakem
konkurenčního prostředí a hledají
cesty jak obstát. Logicky je zeštíhlení sociálního státu jednou z cest,
která se jim nabízí. Toto citlivé téma
hýbe v posledních letech nejen
Francií a Německem. Ale upřímně
řečeno, kdo je ještě dnes ochoten
věřit ve samospasitelnou roli státu?
Neměly by tuto roli přejímat spíše
nevládní organizace? A bude to miliardám strádajících stačit?
Na některou z výše položených
otázek by mohly dát odpověď dnešní jubilejní Plzeňské rozhovory.
Přemysl Rosůlek
Vedoucí Tiskového a informačního
střediska Slavností svobody 2006
http://www.liberationfestival.com
Dnes v 10 hodin dopoledne odstartuje v Měšťanské besedě již desátý ročník Plzeňských rozhovorů, v letošním roce s velmi aktuálním tématem – Chudoba
a bohatství v současném světě. Plzeňské rozhovory jsou mezinárodní konferencí, kterou pořádá město Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni a Velvyslanectví USA
v České
republice.
Účastníci konference
se budou zabývat
nejen světovými problémy chudoby a bohatství, ale poukážou
i na problémy v České
republice a nevyhnou
se ani problémům
plzeňským.
O Plzeňských rozhovorech se hovořilo již
v pátek na tiskové
konferenci. „Jako každý rok, ani ten letošní
nebude
výjimkou
a Plzeňské rozhovory
odstartují celé Slavnosti svobody.
Zúčastní se jich řada
významných
hostů,
jmenujme
například
velvyslance
SpojeVelvyslanec USA William Cabaniss
ných států Amerických
(foto www.slavnostisvobody.cz)
v České
Republice
Williama Cabanisse,“ informoval o konferenci primátor města Plzně Miroslav Kalous na
páteční tiskové konferenci.
Jak již bylo zmíněno výše, letošní téma je oproti předchozím aktuální. „Po předloňském a loňském tématu jsme asi nemohli zvolit již nic více historizujícího
a proto jsme se rozhodli pro letošní aktuální téma – Chudoba a bohatství v současném
světě,“ podotknul na páteční tiskové konferenci Ladislav Cabada, děkan Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. „Přednášet budou přední akademici a odborníci
nejen z České republiky, ale i ze světa. Pozvání přijal například Olivier Nicoloff, politický rada kanadského velvyslanectví v České republice,“ dodal Cabada.
„Tato konference je určena pro širokou veřejnost, takže jsou zváni všichni, kteří se
chtějí dozvědět něco nového o chudobě a bohatství v současném světě,“ pozvala
všechny zájemce Šárka Waisová, proděkanka pro rozvoj Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.
(mk)
Vera Love & George Kayband vystoupili ve středu 26.4.2006
od 20 hodin v Měšťanské besedě
Na koncert seskupení Vera Love & GEORGE KAY BAND (jazz – blues – gospel
hudebníci) se do Měšťanské besedy v Plzni přišlo podívat přibližně 300 lidí, mezi
nimi i tři oficiální fotoreportéři. Obsazení skupiny bylo mezinárodní: Vera Love – zpěv
(Severní Karolína, USA), Jerry Campbell (Filadelfie, USA) – kytara, George „Kay“
Kozel (Zürich, Švýcarsko) – baskytara, Jan Kozel (táž země) – bicí, Karel Štolba –
klavír (Praha).
Vera Love je bluesová a jazzová zpěvačka. V současné době vystupuje převážně
v kostelech, kde zpívá gospely s klavírním doprovodem. Ona sama večer řekla:
„Zpívala jsem s Louisem Armstrongem, ještě jako velmi malá holka … ale on říkal:
Mladý nebo starý, na tom nezáleží. Důležité je, že všichni jsme lidi a děláme spolu.“
Dvouhodinový koncert byl v polovině rozdělen přestávkou. Zazněly takové skladby,
jako např. Stand by Me (J. Lennon), Going to Kansas City, What a Wonderful World.
Věkový průměr účinkujících se pohyboval v intervalu 40 – 50 let. Publikum se bavilo
očividně dobře a dokázalo si prosadit dva přídavky.
(pokračování na str.2)
strana 1
číslo 1 / čtvrtek, 4. 5. 2006
Slavnosti svobody 2006 v Plzni
Vera Love excelovala také v Plzni - Rozhovor nám poskytl kytarista Jerry Campbell.
Kytarista Jerry Campbell a Vera Love
(foto jk)
Kolik desek, CD, jste již prodali?
Nemám ponětí. Nevím. Další otázku prosím.
Jak dlouho účinkujete společně s Verou Love?
Přibližně patnáct let. Ale nepracujeme spolu neustále – souvisle.
Spolupracujeme s přestávkami.
Proč jste si vybrali právě Českou republiku pro své
koncertování?
Je to jedno z míst, kam jezdíme rádi a kde koncertujeme rádi.
Nejsme tady poprvé. Hráli jsme tu už se skupinami George Kozel
Band, Sugar Blue Band, Highway Band, aj. Takže jsme tu byli už
mnohokrát. Mám rád Česko a rád se sem vracím.
Znáte lidi, kteří bojovali v U.S. Army v roce 1945 a
osvobozovali Československo?
Ano. Můj dědeček byl plukovník v U.S. Army – logista. Znám
ještě doktora, který byl armádním lékařem. Oni oba bojovali ve
válce, byli na mnoha bojištích Evropy a znají Plzeň.
Jak vám chutná české pivo?
Je to nejlepší. Mám ho moc rád.
A v porovnání s Budweiserem?
S jakým?
S tím severoamerickým.
Ale, ten severoamerický, tomu se nedá říkat pivo. Českému pivu se nevyrovná.
Děkuji za rozhovor.
(jk)
„Vybudovat takovéto muzeum byl náš sen,“ říká kurátor Památníku americké armády - Patton Memorial Pilsen pan Ivan Rollinger
Pan Ivan Rollinger stál u samých počátků existence tohoto muzea a dalo by se říci, že mu vlastně díky své celoživotní lásce
pomohl na svět. Jeho koníčkem je sbírání předmětů spjatých s pobytem americké armády v Plzni a velká většina vystavovaných exponátů muzea pochází z jeho soukromé sbírky.
Vzpomínáte si na den, kdy byl památník poprvé otevřen pro veřejnost?
Slavnostní otevření muzea proběhlo 5. května 2005. Stalo se tak při příležitosti 60. výročí osvobození města Plzně
a jihozápadních Čech v roce 1945 americkou armádou a ukončení 2. světové války v Evropě. Minulý rok bylo kulaté výročí
oslav osvobození a tak se do Plzně sjelo mnoho návštěvníků a mezi nimi i spousta veteránů. Byla to velká sláva a my jsme byli
náležitě pyšní na nově otevřenou expozici.
Mohl byste čtenářům prozradit, komu je expozice určená a na co se v ní mohou těšit?
Je určená širokému spektru návštěvníků. Od doby, co jsme muzeum otevřeli, nás navštěvují nejen pamětníci, ale i nejmladší
generace. Chodí sem zástupci základních, středních i vysokých škol, ale i studenti výměnných pobytů např. z Ameriky.
V neposlední řadě sem chodí zahraniční návštěvníci a to hlavně Američané. To jsou převážně potomci těch lidí, kteří nás osvobodili, což je úžasné. Samozřejmě nás navštěvují také pamětníci z Plzně a okolí, kteří se zde dokonce poznávají na dobových
fotografiích. Naším cílem bylo zachovat svědectví o historii osvobození Plzně, která byla dlouhou dobu utajovaná. Muzeum tvoří
více než 1000 exponátů. Návštěvníci zde naleznou dobové fotografie zachycující poslední okamžiky války, příchod amerických
vojsk, jejich pobyt v Plzni, ale i slavnostní události. Ve vitrínách je možné spatřit vojenské uniformy, bojovou výzbroj, ale také
předměty denní potřeby jako dosud neotevřené konzervy či pytle s potravinami, polní dávky, tiskoviny či tolik populární žvýkačky.
Co chystáte pro návštěvníky v rámci Slavností svobody letos?
Rád bych oslovil a přivítal i návštěvníky, kteří tu v muzeu již
byli, protože jsme expozici doplnili o nové militárie a další
exponáty. Zároveň bychom je letos chtěli nalákat na doprovodný
program, který poběží v muzeu během Slavností svobody. Od
pátku 5. května do neděle 7. května se zde budou promítat
dokumentární filmy týkající se osvobození Plzně, z nichž
některé dosud ještě nebyly publikované. Tyto filmové projekce
budou doplněné o improvizované přednášky s pamětníky a
veterány. Přesné časy se návštěvníci mohou dovědět přímo zde
v muzeu.
Připravujete kromě těchto zajímavých akcí ještě něco dalšího?
Ano. Muzeum zároveň spolupracuje s akcemi, které se budou
konat před budovou na parkovišti před Peklem. Konkrétně to
bude v sobotu bojová ukázka (14.30-15.00) a v neděli
slavnostní přehlídka (14.00-14.30). Po dobu konání obou akcí
bude muzeum pro veřejnost zavřené. Kromě těchto časů bude
muzeum otevřeno každý den nepřetržitě od 9.00 do 18.00
Milan Jíša a Ivan Rollinger
(foto eš)
hodin.
Pokud nejste zrovna milovníci „zkostnatělých muzeí“, kde se všechny předměty za sklem jeví jako z jiného světa a kde nedostanete odpověď na to, k čemu a jak byly používány, pak si rozhodně nenechte ujít návštěvu Památníku americké armády –
budete příjemně překvapeni. Hned po vstupu do expozice vás za zvuku sirén vtáhne do dění 2. světové války dobový dokument
zachycující poslední nálety v západních Čechách a bombardování Škodových závodů. Navíc se dočkáte vyčerpávajícího výkladu opravdových odborníků, kteří budou ochotně odpovídat na každý váš všetečný dotaz týkající se naší nedávné, a přesto tak
málo známé historie. To vše jsou důvody, proč byste si návštěvu tohoto malého, ale svým významem velkého muzea, neměli
nechat ujít.
(eš)
http://www.liberationfestival.com
strana 2
číslo 1 / čtvrtek, 4. 5. 2006
Slavnosti svobody 2006 v Plzni
V dešti a blátě šlapali příznivci horských kol na Radyni
Jednou z doprovodných akcí letošních Slavností svobody byl i třetí ročník
ŠKODABIKE marathonu, což je závod na horských kolech pro širokou
veřejnost. „Máme tady tři základní trasy a to na 60 kilometrů, 30 kilometrů
a 6 kilometrů,“ informoval Vlastimil Volák, ředitel ŠKODABIKE marathonu.
„Ta šestikilometrová trať je nesoutěžní a je určena pro rodiče s dětmi. Jde
o to, aby si to ti lidé – máma, táta s dětmi projeli a měli radost z toho, že
jsou na čerstvém vzduchu a sluníčku, což se dneska bohužel nepodařilo,“
narážel Volák na sobotní deštivé počasí.
Do závodů bylo dle organizátorů přihlášeno okolo 1400 lidí, ale na start
závodu, který vedl přes areál plzeňské Škodovky a dále okolím Plzně, se
postavilo jen něco okolo tisícovky závodníků. Účastníky čekal například
i výstup na Radyni - zříceninu hradu u Starého Plzence. Letošní závod byl
spjat i s technickými novinkami. „Jsme první závod v republice, který použil
jednorázových čipů s tím, že když závodníci dojedou do cíle, mohou si čipy
nechat jako suvenýr,“ podotkl Volák.
Závodníci a jejich příbuzní také mohli sledovat on-line výsledky na
internetu. Závodníci, kteří se umístili do třetího místa, čekaly věcné ceny
a dále pak bonusové odměny. „Vypsali jsme bonusy na 60ti kilometrovou
trať, tam odměna byla 5000 Kč a stejně vysoký bonus si odnese
i nejrychlejší vysokoškolský závodník a poté 10 000 Kč si odnesla škola,
jejíž tým závodníků byl nejrychlejší,“ dodal Volák.
Výsledkem 2 hodiny a 19 minut a 8 sekund si první místo v šedesátikilometrové kategorii připsal Ivan Rybařík, na druhém místě skončil,
stejně jako v loňském roce, Ondřej Lukáš s časem 2 hodiny 20 minut
a 15 sekund. Třetí místo vybojoval Tomáš Kozák s výsledným časem
2 hodiny 20 minut a 17 sekund.
(ros, mkl)
Výstava fotografií v American Center: Amerika 24 hodin denně/7 dní v týdnu
Pokud vás zajímá, jak vypadá každodenní život v zemi „neomezených možností“, určitě si nenechte ujít výstavu fotografií nazvanou Amerika 24 hodin denně/7 dní v týdnu, kterou pořádá American Center v Plzni. To naleznete v Dominikánské ulici 9,
přičemž samotná výstava je umístěna v přízemí budovy
v prostorách kavárny a knihovny.
„Výstava vznikla ve spolupráci s americkým velvyslanectvím,
které nám poskytlo reprodukce vystavovaných fotografií. Jedná
se o jedinečnou kolekci snímků amerických fotografů, mezi nimiž
jsou také nositelé Pulitzerovy ceny,“ vysvětluje ředitelka
American Center v Plzni Adéla Benešová. Soubor snímků je
výborem z knihy America 24/7 (A nation tells its own story)
zachycující život americké společnosti, kterou vydali Rick
Smolan a David Elliot Cohen. Jejich cílem bylo především
zachytit americký způsob života po 11. září. Jednotlivé fotografie
tak mají poskytnout odpověď na otázky typu, jak 11. září ovlivnilo
život Američanů a nakolik i nadále považují USA za svobodnou
zemi. Výstava, podobně jako kniha, je rozdělena do sekcí jako
jsou kultura, náboženství, sport, příroda, práce a každodenní
život obyčejných lidí.
„Výstava je pro veřejnost příležitostí, jak se něco dozvědět
o životě v současné Americe a koncipovali jsme ji tak, aby
dokreslovala atmosféru Slavností svobody. Návštěvníci navíc
mohou prohlídku výstavy spojit s příjemným posezením u kávy,
obědem či večeří,“ dodává ředitelka centra.
Po dobu konání Slavností svobody můžete fotografie zhlédnout
zdarma každý den od 11.00 do 20.00 hodin. Dále výstava potrvá
až do 31. května a navštívit ji budete moci od pondělí do pátku
od 8.00 do 18.00 hodin.
(eš)
http://www.liberationfestival.com
strana 3
číslo 1 / čtvrtek, 4. 5. 2006
Slavnosti svobody 2006 v Plzni
Program Slavností svobody na 4.5.2006
Čtvrtek 9.30-18.00
4. května
2006
19.30-21.30
Měšťanská beseda, malý sál
Plzeňské rozhovory 2006, 10. ročník mezinárodní konference, téma: Chudoba a bohatství v současném světě
Divadlo Čas
KAREL PLÍHAL - recitál
Chudoba a bohatství v současném světě
Oficiálními jazyky konference jsou český a anglický jazyk (na místě bude zajištěno simultánní tlumočení do obou jazyků).
Program konference
9’30–9’45: Slavnostní otevření konference
Miroslav Kalous: primátor města Plzně
Josef Průša: rektor Západočeské univerzity v Plzni
William J. Cabaniss: velvyslanec USA v České republice
9’45–11’30: Chudoba, svět a Česká republika
Ondřej Horký: Ústav mezinárodních vztahů
Ondřej Nádvorník: Člověk v tísni
Aleš Kocourek: Technická univerzita v Liberci
Joseph D. Lewandowski: Karlova univerzita
13’30–15’15: Státy v boji proti chudobě
Zuzana Hlavičková: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Petr Jelínek: Ústav mezinárodních vztahů
Irah Kučerová: Karlova univerzita
Olivier Nicoloff: Kanadské velvyslanectví, politický rada
Srdjan Stakic: stipendista Fulbrightovy nadace
15’45–17’30: Nevládní organizace v boji proti chudobě
Eva Koňasová: Západočeská univerzita
Pavel Nováček: Univerzita Palackého a Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje
Michal Růžička: Člověk v tísni
Petr Lebeda: Česko proti chudobě
Vojtěch Rálek: Sdružení Česká katolická charita
Velká cena osvobození ve sportovní střelbě začala
Včera v podvečer se na Armádním střeleckém stadionu
v Lobzích konalo slavnostní zahájení 37. ročníku klání ve
sportovní střelbě Velká cena osvobození. Ceremoniálu byli
přítomni nejen sportovci z 28 zemí celého světa, ale také
významní sportovní a političtí činitelé. Hlavní slovo měl
předseda Českého olympijského výboru Milan Jirák. Kvalitu
organizace a význam celé akce ocenili i primátor Plzně Miroslav
Kalous a senátor za plzeňský kraj Richard Sequens.
(mkr)
Družstva střelců při zahajovacím ceremoniálu (foto mkr)
Šéfredaktor: Přemysl Rosůlek
Vedoucí vydání: Michal Klusák
Redakční rada: Markéta Kervitzerová, Jan Kroutil, Eva Šafránková, Barbora Zlechovcová
Korektor: Barbora Zlechovcová
Technik: Pavel Kos Scholze
Kontakt: 378 032 9933
E-mail: [email protected]
http://www.liberationfestival.com
strana 4
číslo 1 / čtvrtek, 4. 5. 2006

Podobné dokumenty

60 km celkově - ŠKODA BIKE marathon

60 km celkově - ŠKODA BIKE marathon ZÁBRANSKÝ Pavel TUMA Jiří HAUER Radoslav SEDLÁČEK David GROSS Tomáš MENTL Jan UHER Martin BOUDA Jiří RUSŇÁK Štěpán WENDLER Jan CZASTKA Sven PÉC Václav STUPKA Pavel REJZEK Jiří KRENKEL Petr POKORNÝ ...

Více

cesta k přímé volbě prezidenta na slovensku a v České republice

cesta k přímé volbě prezidenta na slovensku a v České republice Intenzivněji se Kováč tématu změny způsobu volby hlavy státu věnoval ze‑ jména poslední rok svého působení v prezidentském úřadu, kdy ve prospěch přímé volby prezidenta hovořil nejčastěji. „Chtěl b...

Více

Dobrý den, zdravím Vás všechny

Dobrý den, zdravím Vás všechny spolupracovníků se seznámil až po svém návratu do Čech. Jak byste zhodnotil své zkušenosti z pobytu na školení v Japonsku? Zaškolení bylo poměrně detailní a byl na něj dostatek času, což byla velká...

Více

muži do 29 let - ŠKODA BIKE marathon

muži do 29 let - ŠKODA BIKE marathon HRACH Martin MAULE Jiří ROUBAL Martin ŠLAJER Michal STARÝ Vojtěch TREPKA Václav KŮS Pavel ZÁBRANSKÝ Pavel TUMA Jiří SEDLÁČEK David UHER Martin WENDLER Jan CZASTKA Sven STREJC Adam SVOBODA Jan ČERNÝ...

Více