vyjmenovaná slova v příslovích

Transkript

vyjmenovaná slova v příslovích
TVARY VYJMENOVANÝCH SLOV PO V
A SLOVA PŘÍBUZNÁ
 Vylušti známé přísloví.
Doplň do věty vhodné slovo – tvar slova nebo slovo příbuzné
k vyjmenovanému slovu v závorce. Slova do křížovky vybírej
ze slov v nápovědě.
Kouření je (zvyk)
.
V minulosti byla (vydra)
kožešina velmi cenná.
Víte, kdy máte
(vy)
Z hřiště se ozýval (výskat)
?
dětí.
Ze spaní nás budil
(výt)
Kráva je (žvýkat)
pes.
Obec (vyžle)
leží blízko Prahy.
.
Když prohraje, musí (žvýkat)
Zvolili (zvykat)
klobouk.
postup.
Postavou (vysoký)
Měla jsem chuť (výt)
Závislost je nepřiměřený (zvykat)
druhé.
jako vlk.
.
.
On byl vždycky takové (vyžle)
(Vydra)
(Výr)
je čepice z vydří kožešiny.
je označení pro místo a způsob lovu dravců.
.
Navštívili jsme (vysoký)
Skokan si nechal (vysoký)
Radostí hlasitě (výskat)
laťku.
.
Starším lidem (vykat)
Tajenka : ____________________________________________
Vysvětli přísloví :
nápověda : návyk, zavýskal, výrovka, vyjící, Vyšehrad, vyžlátko,
převyšoval, sežvýkat, zavýt, vykáme, zlozvyk, zvýšit, výskot, Vyžlovka,
vydří, obvyklý, vykat, přežvýkavec, vydrovka
ŘEŠENÍ :
Kouření je (zvyk)
Z
L
O
Z
V
Y
K
.
V
Y
D
Ř
Í
kožešina velmi cenná.
Víte, kdy máte
V Y K
(vy)
Z hřiště se ozýval (výskat)
A
T
?
V
Ý
S
K
O
Ze spaní nás budil
(výt)
Kráva je (žvýkat) P
V
Y
J
Í
C
Í
pes.
Ř
E
Ž
V
Ý
K
A
Obec (vyžle)
Ž
L
O
V
K
A
leží blízko Prahy.
Když prohraje, musí (žvýkat)
S
E
Ž
V
Ý
K
Zvolili (zvykat)
B
V
Y
K
L
Ý
postup.
Postavou (vysoký) P
Ř
E
V
Y
Š
O
V
Měla jsem chuť (výt)
Z
A
V
Ý
T
jako vlk.
Závislost je nepřiměřený (zvykat)
N
Á
V
On byl vždycky takové (vyžle)
V
Y
Ž
L
(Vydra)
V
Y
D
R
O
V
K
A
je čepice z vydří kožešiny.
(Výr)
Ý
R
O
V
K
A
je označení pro místo a způsob lovu dravců.
Navštívili jsme (vysoký)
V
Y
Š
E
H
R
A
Skokan si nechal (vysoký)
Z
V
Ý
Š
I
T
laťku.
Radostí hlasitě (výskat)
Z
A
V
Ý
S
K
A
Starším lidem (vykat)
Y
K
Á
M
E
V minulosti byla (vydra)
V
V
Y
O
V
PŘÍSLOVÍ : ZVYK JE ŽELEZNÁ KOŠILE
T
dětí.
V
E
A
C
.
T
klobouk.
A
L
druhé.
Y
K
.
Á
T
K
D
L
O
.
.
.
Příloha k vystříhání
 Nastříhej kartičky a procvičuj přiřazování slov příbuzných
k vyjmenovaným slovům.
zvýšit
vykat
VY
vykáme
VYSOKÝ Vyšehrad
vykání
převyšoval
vyjící
výskot

VÝT
zavýt
VÝSKAT
vytí
zavýskal
výskání

přežvýkavec
zlozvyk
ZVYKAT
obvyklý
ŽVÝKAT
návyk
sežvýkat
žvýkačka

výrovka
vydrovka
VYDRA
vydří
Povydří
VÝR
výří
výrek

Vyžlovka
VYŽLE
vyžlátko
povykující
POVYK
povykovat
nepovykuj
vyskočit
VÝHEŇ
VY-
vydělat
vyučit se

Použité zdroje:
http://www.wpclipart.com/world_history/warfare/armor/chain_mail.png.html

Podobné dokumenty

Ponožkový slon - Webhosting Sweb.cz

Ponožkový slon - Webhosting Sweb.cz Líbil se ti ponožkový pes z prosincového Skauta? Vyrob mu kamaráda ponožkového slona! Co s hotovými zvířátky: - darovat nejmenším členům v oddíle, kamarádce... - nacvičit a zahrát s nimi divadlo Kd...

Více

HW Pevné disky - Gymnázium Vysoké Mýto

HW Pevné disky - Gymnázium Vysoké Mýto hlavičkou pohybuje směrem ke středu kruhu. Spolu s otáčením kotouče pak hlavička dostane na celou

Více

Licence Creative Commons

Licence Creative Commons  Public domain – licence umožňující obecně akceptované veřejné šíření, práce v public domain jsou ty, jejichž práva duševního vlastnictví již vypršela nebo jsou nepoužitelná.  Licence stanovené a...

Více

Výpočet rychlosti

Výpočet rychlosti složitější převod minut na a nezapomeň na je jednotky. do vzorce hodiny (bez kalkulačky zdlouhavé). Za úplný a správný zápis je 1 bod. správné dosazení

Více