Anketa Rozvoj městyse – výsledky Počet příspěvků: 20 (= 20

Komentáře

Transkript

Anketa Rozvoj městyse – výsledky Počet příspěvků: 20 (= 20
Anketa Rozvoj městyse – výsledky
Počet příspěvků: 20 (= 20 anketních lístků)
Opravy a investic – infrastruktura městyse
a) Místní komunikace
- Oprava místní komunikace ulice Radniční
- Oprava místní komunikace ulice Na Prášilkách
- Vybudování asfaltové komunikace mezi ulicemi Úvozek a Na Loučkách
b) Chodníky pro pěší
- Chodník od VF ke kruhovému objezdu
- Chodník do průmyslové zóny
- Dobudování chodníku z ulice Skleníky k ulici V aleji
- Cesta pro pěší ze Zvěřince (např. z ulice Na Loučkách) nad hřbitov
- Lávka pro pěší přes Býkovku - chodník na Selkov
- Chodníky obecně
- Zlepšit kvalitu chodníků a veřejného osvětlení
c) Koupaliště
- Zrušení koupaliště v současné lokalitě, zřízení tzv. bio-koupaliště místo
současného rybníka nebo vedle fotbalových hřišť
- Funkční koupaliště
- Dobudovat koupaliště nebo je opustit najít novou lokalitu
d) Sportovní zařízení
- Koncepční řešení celé lokality Oborského rybníka, sportovního areálu až po
Býkovku a býv.mlýn (Joklovi) - m.j. víceúčelová obslužná budova (šatny, byt
správce, občerstvení), dále mantinely (hokej, florbal), GO umělého povrchu,
oplocení areálu, dokončení fotbalového hřiště, dokončení parkoviště, hřiště na
plážový volejbal, odpočinková zóna s dětským hřištěm, spojovací cesta ze Skleníků
k Pasece, obnova aleje okolo rybníka, výsadba další zeleně, minimální osvětlení
- Vybudování asfaltové dráhy pro cyklisty a in-line bruslaře kolem sportovního
areálu u rybníka nebo na školním hřišti
- Vybudování hřiště pro děti a mládež ve věku 5-15 let - MTB hřiště, skatepark,
lanové prvky apod.
- Školní víceúčelové hřiště
- Relaxačně sportovní areál - minigolf, dráha pro in-line bruslaře, venkovní fitness,
U-rampa, větší prolézačky, pyramidy, prvky na cyklotrial...
- Zřízení posilovny nebo jiného fitcentra
- Nová školní tělocvična v terénu za školou
- Vytvářet podmínky pro výstavbu nové moderní tělocvičny
- Cyklostezky - např. napojení na cyklostezku Bořitov - Rájec - Blansko - Brno, dále
vybudovat cyklostezku k Horce (směr Žernovník)
e) Společenská zařízení
- V místě současného koupaliště zřídit kulturní zařízení pro pořádání společenských
akcí se sálem a výletištěm pro konání zábav, divadelních představení,
společenských akcí.
- Sál na kulturní akce + zázemí
- Restaurace průměrné cenové úrovně, bufet…
f) Ostatní
- Zřízení veřejného WC
- Oprava zdi starého hřbitova směrem ke kostelu (případně ozelenění zdi
rostlinami)
- Rozšíření úzkého místa státní silnice v ulici Na Rybníčku u domu č.p.153 (výkup
této nemovitosti)
- Umístění radaru na příjezdu do obce od Bořitova
- Nahrazení radarů zpomalovacími semafory
- Zřídit místní informační systém - "rozcestníky"
- Odpadkové koše u ZŠ a prodejny COOP
- Zvýšení počtu kontejnerů na papír v hnízdě na Skleníkách
- Výměna lamp veřejného osvětlení - směrování paprsků dolů, omezení světelného
smogu
- Ochrana parkujících aut u "dětského hřiště" v lokalitě Skleníky
- Záchrana hradeb u zámku
- Trvalé zvelebování Paseky
Neinvestiční náměty a náměty mimo oblast působnosti městyse
-
Zákaz podomního prodeje
Zlepšení vody
Zřízení bankomatu
Přechody pro chodce - u Škrku, ELKOVu, býv.restaurace U Korců, před mostem na
Selkově
Úprava rozhledových poměrů mostu přes Býkovku na Selkově
Rekonstrukce státní silnice 37720 na ulici U Selkova
Rozšíření křižovatky ulic Brněnská a Na Rybníčku
Omezení parkování v křižovatce u ELKOVu, zejména zákaz zastavení pro nákladní
vozidla
Zákaz parkování v ulici Na Vyhlídce
Obnovení místní služebny PČR
Zákaz řezání dřeva v neděli odpoledne
Zákaz řezání dřeva během víkendu
Omezení hlučnosti (sekačky, řezání dřeva) o víkendu
Omezení frekvence a hlasitosti zvonění kostelních zvonů, zejména vynechat
zvonění časně ráno o víkendu
Omezení hlasitosti místního rozhlasu
Obměna hudby v místním rozhlase
Hlášení místního rozhlasu v čase po 18.00 hod.
-
Obsah hlášení místního rozhlasu vyvěsit i na webové stránky (dle vzoru města
Kuřim)
Doplnění webových stránek městyse o informace pro turisty
Doplnění webových stránek městyse o informace o možnostech volnočasových
aktivit v obci
Kritika jízdy dětí mladších 10 let na "mopídkách" po silnicích
Kritika špatného technického stavu motorových vozidel některých občanů - z
vozidel unikají provozní kapaliny
Náměty budou předány zpracovateli Programu rozvoje městyse.
Zastupitelé městyse děkují občanům, kteří se ankety zúčastnili, za zájem, aktivitu a všechny
návrhy a připomínky.

Podobné dokumenty