6 - MEDION

Komentáře

Transkript

6 - MEDION
Návod k použití
Multimediální PC
Multimediální PC M55/M56
PC High Performance X50/X51
PC High Performance X71
PC High Performance X75
PC systém All-in-One
X-PC
Multimediální PC
8
9
10
4
5
11
6
7
27 2
24
1
23
12
17
18
15
16
13
14
19
26
2
25
7
24
5
6
21
20
22
Multimediální PC M55 / M56
1
11
2
7
19
8
23
14
16
13
19/27
21
26
7
25
6
PC High Performance X50 / X51
12
1
3
23
8
10
11
2
7
27
16
14
26
2
19
25
6
6
5
24
6
21
PC High Performance X71
2
23
27 6
7
5
1
11
8
9
10
12
17
18
13
15
14
16
19
26
2
25
7
24
5
6
21
20
22
PC High Performance X75
3
1
12
11
8
9
23
10
13
15
16
14
19/27
26
2
25
7
24
5
6
21
20
22
PC systém All-in-One
28
29
30
1
8
6
11
2
19
6
23 31
16
6
7 25
2
27
17
X-PC
4
1
11
3
25
6
7
23
16
6
27
2
4
13
21
27
Konektory
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Hlavní vypínač / displej
Mikrofonní konektor*
Slot pro externí pevný disk Medion HDDrive2Go super speed*
Přední kryt*
Konektor eSATA*
Porty USB 2.0*
Porty USB 3.0*
Optická disková jednotka
Tlačítko vysunutí optické diskové jednotky
Výměnný rám pevných disků Hot-Swap*
Čtečka paměťových karet*
Tlačítko přetaktování*
Konektor monitoru D-Sub VGA*
Konektor monitoru DVI-I/DVI-D*
Port Mini-HDMI*
Port HDMI*
Konektor pro televizní anténu (analogová a DVB-T)*
Anténní přípojka TV (DVB-S)*
Reproduktor /sluchátka*
Clear CMOS (Vymazání CMOS)*
Digitální výstup audio S/PDIF optický/koaxiální*
Konektor PS/2*
Napájení (přípojka síťového kabelu a síťový spínač)
IEEE 1394 (Fire Wire)*
Síť LAN (RJ-45)
Audio vstup (Line In, nahrávání hudby)
Zdířka sluchátek*
Webová kamera*
Ovládání jasu*
Source Select / Display off* (Výběr zdroje/vypnutí displeje)
Port HDMI IN*
*volitelné
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Informace o tomto návodu ............................................................................................................................................. 4
1.1.
V tomto návodu použité varovné symboly a výstražné texty ..................................................................................................... 4
1.2.
Účel zařízení ................................................................................................................................................................................................... 5
1.3.
Prohlášení o shodě ...................................................................................................................................................................................... 5
Bezpečnostní pokyny ...................................................................................................................................................... 5
2.1.
Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností obsluhovat přístroje. .......................................................................... 5
2.2.
Provozní bezpečnost .................................................................................................................................................................................. 5
2.3.
Opravy nikdy neprovádějte sami .......................................................................................................................................................... 6
2.4.
Zálohování dat .............................................................................................................................................................................................. 6
Součásti dodávky............................................................................................................................................................. 6
Ustavení počítače............................................................................................................................................................. 6
4.1.
Místo ustavení ............................................................................................................................................................................................... 6
4.2.
Podmínky prostředí .................................................................................................................................................................................... 7
4.3.
Ergonomie ...................................................................................................................................................................................................... 7
Připojení ........................................................................................................................................................................... 8
5.1.
Zapojení kabelů ........................................................................................................................................................................................... 8
5.2.
Otevírání a zavírání předního krytu (volitelně) ................................................................................................................................. 8
5.3.
Připojení mikrofonu (volitelné) ............................................................................................................................................................... 8
5.4.
Připojení zařízení S-ATA (volitelné) ........................................................................................................................................................ 9
5.5.
Připojení zařízení USB (volitelné) ........................................................................................................................................................... 9
5.6.
Tlačítko přetaktování Overclocking (volitelné) ................................................................................................................................. 9
5.7.
Připojení monitoru (volitelné) ...............................................................................................................................................................10
5.8.
Dotykový displej (volitelné) ...................................................................................................................................................................11
5.9.
Připojení zařízení prostřednictvím portu Mini-HDMI (volitelné) .............................................................................................12
5.10. Připojení zařízení HDMI (volitelné) ......................................................................................................................................................12
5.11. Výstupní konektor audio / sluchátka / reproduktory ...................................................................................................................12
5.12. Připojení zařízení PS/2 (volitelné) ........................................................................................................................................................12
5.13. Připojení zařízení IEEE 1394 (FireWire) (volitelné) ..........................................................................................................................13
5.14. Připojení sítě (LAN) ...................................................................................................................................................................................13
5.15. Anténní přípojka pro příjem televize (volitelné) ............................................................................................................................13
5.16. Připojení zvukového vstupu / zdroje nahrávání .............................................................................................................................13
5.17. Připojení elektrického napájení ............................................................................................................................................................13
První uvedení do provozu ............................................................................................................................................14
6.1.
Spuštění počítače ......................................................................................................................................................................................14
Myš ..................................................................................................................................................................................15
Klávesnice.......................................................................................................................................................................15
8.1.
Tlačítka Alt, Alt Gr a Ctrl ...........................................................................................................................................................................15
Pevný disk ......................................................................................................................................................................15
9.1.
Důležité složky ............................................................................................................................................................................................16
9.2.
Výměnný rám pevných disků Hot-Swap (volitelné) ......................................................................................................................16
9.3.
Připojení externího pevného disku (volitelné)................................................................................................................................16
Optická disková jednotka (volitelné) ...........................................................................................................................17
10.1. Vložení disku................................................................................................................................................................................................17
10.2. Přehrávání / čtení disku ...........................................................................................................................................................................17
10.3. Zapisovatelné disky CD a DVD ..............................................................................................................................................................18
Čtečka paměťových karet (volitelné) ...........................................................................................................................18
11.1. Vložení paměťové karty...........................................................................................................................................................................18
11.2. Vyjmutí paměťové karty ..........................................................................................................................................................................18
Grafický systém (volitelné) ...........................................................................................................................................19
12.1. Zobrazení a přizpůsobení .......................................................................................................................................................................19
Zvukový systém ............................................................................................................................................................19
IEEE 1394 (FireWire) (volitelné) ....................................................................................................................................20
14.1. Možnosti použití IEEE 1394 ...................................................................................................................................................................20
14.2. Technické údaje ..........................................................................................................................................................................................20
Přípojka USB (volitelné) ................................................................................................................................................20
Televizní karta (volitelné)..............................................................................................................................................20
Provoz v síti ....................................................................................................................................................................21
17.1. Co je provoz v síti? ....................................................................................................................................................................................21
1 / 36
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
2 / 36
17.2. Bezdrátová síť LAN ....................................................................................................................................................................................21
Software .........................................................................................................................................................................22
18.1. Seznámení se systémem Windows® 8 .................................................................................................................................................22
18.2. Aktivace Windows .....................................................................................................................................................................................22
18.3. Windows® 8 - Novinky ..............................................................................................................................................................................22
18.4. Celkový přehled..........................................................................................................................................................................................23
18.5. Přihlášení do systému Windows ...........................................................................................................................................................24
18.6. Propojení uživatelského účtu s LiveID ...............................................................................................................................................24
18.7. Úvodní obrazovka systému Windows® 8............................................................................................................................................25
Ovládání .........................................................................................................................................................................27
19.1. Funkce zapnutí/vypnutí Windows® 8 ..................................................................................................................................................28
19.2. Nastavení v ovládacích panelech.........................................................................................................................................................28
19.3. Návrat počítače do stavu při dodání...................................................................................................................................................28
19.4. Nastavení firmwaru UEFI ........................................................................................................................................................................29
19.5. Clear CMOS (volitelné) .............................................................................................................................................................................29
19.6. Windows® 8 - Pomoc a podpora ...........................................................................................................................................................29
FAQ - Často kladené otázky...........................................................................................................................................30
Zákaznické služby..........................................................................................................................................................30
21.1. První pomoc při problémech s hardwarem ....................................................................................................................................30
21.2. Zjištění příčiny.............................................................................................................................................................................................30
21.3. Chyby a možné příčiny ............................................................................................................................................................................30
21.4. Potřebujete další podporu? ...................................................................................................................................................................31
21.5. Podpora pro ovladače ..............................................................................................................................................................................31
21.6. Doprava ........................................................................................................................................................................................................31
21.7. Čištění a ošetřování ...................................................................................................................................................................................31
Rozšíření, úpravy a opravy............................................................................................................................................32
22.1. Pokyny pro servisního technika............................................................................................................................................................32
22.2. Pokyny k laserovému záření...................................................................................................................................................................32
Recyklace a likvidace .....................................................................................................................................................32
23.1. Manipulace s bateriemi ...........................................................................................................................................................................33
Rejstřík ............................................................................................................................................................................34
Osobní údaje
Zapište si do svého dokladu o vlastnictví:
Sériová čísla
.
...............................................
(např. Microsoft®)
.................................................
Datum, místo zakoupení
.................................................
Sériové číslo počítače najdete na jeho zadní straně. Toto číslo v případě potřeby zapište také do svých záručních dokladů.
Naše cílová skupina
Tento návod k obsluze je určen jak prvouživatelům, tak také pokročilým uživatelům. Bez ohledu na možné profesionální využití, je počítač navržen pro použití v soukromé domácnosti. Různé aplikace jsou k dispozici pro celou rodinu.
Kvalita
Při volbě součástí jsme brali zřetel na vysokou funkčnost, jednoduché ovládání, bezpečnost a spolehlivost. Díky vyváženému
designu hardwaru a softwaru jsme schopni nabídnout vám průkopnické zařízení, které vám udělá radost při práci i ve volném
čase. Děkujeme vám za důvěru v naše výrobky a těšíme se, že vás budeme moci přivítat jako nového zákazníka.
Rozmnožování této příručky
Tento dokument obsahuje zákonem chráněné informace. Všechna práva vyhrazena. Rozmnožování mechanickým, elektronickým nebo jakýmkoli jiným způsobem bez písemného schválení výrobce je zakázáno.
Copyright 2013
Všechna práva vyhrazena.
Tento návod k obsluze je chráněn autorskými právy. Copyright vlastní společnost MEDION®.
Ochranné známky: MS-DOS® a Windows® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft®.
Intel®, logo Intel®, Intel Inside®, Intel Core®, Ultrabook™ a Core Inside® jsou ochranné známky společnosti Intel® Corporation
v USA a v dalších zemích.
Další ochranné známky jsou vlastnictvím jejich příslušných vlastníků.
D - MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Německo
Technické změny a změny designu a také chyby tisku vyhrazeny.
3 / 36
1. Informace o tomto návodu
Před uvedením do provozu si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny. Dbejte varování na zařízení a v návodu k obsluze.
Návod k obsluze mějte vždy v dosahu. Při prodeji nebo předávání zařízení je nutné předat také tento návod.
1.1. V tomto návodu použité varovné symboly a výstražné texty
NEBEZPEČÍ!
Varování před bezprostředním nebezpečím života!
VAROVÁNÍ!
Varování před možným nebezpečím života a/nebo vážnými nevratnými zraněními!
UPOZORNĚNÍ!
Varování před možnými středními nebo lehkými zraněními!
POZOR!
Postupujte podle pokynů, aby se zabránilo věcným škodám!
POKYN!
Další informace o použití zařízení!
POKYN!
Dbejte pokynů v návodu k obsluze!
VAROVÁNÍ!
Varování před nebezpečím zasažení elektrickým proudem!
VAROVÁNÍ!
Varování před nebezpečím způsobeným vysokou hlasitostí!
4 / 36
•
Odrážka / Informace o událostech během obsluhy

Návod k činnostem, které je nutné provést
1.2. Účel zařízení
Toto zařízení je určeno pro užívání, správu a zpracování elektronických dokumentů a multimediálních obsahů, jakož i pro digitální komunikaci, a je určeno pouze k soukromému a nikoli profesionálnímu užití.
V případě použití, které je v rozporu s jeho určením, zaniká záruka:
• Nepřestavujte zařízení bez našeho souhlasu a nepoužívejte doplňková zařízení, která námi nebyla schválena nebo dodána.
• Používejte jen námi dodané nebo schválené náhradní díly a díly příslušenství.
• Respektujte všechny pokyny v tomto návodu k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny. Každý jiný způsob použití není
v souladu s určením zařízení a může vést ke zranění osob nebo škodám na majetku.
• Nepoužívejte zařízení za extrémních podmínek okolního prostředí.
1.3. Prohlášení o shodě
S tímto počítačem bylo dodáno následující rádiové vybavení:
•
•
•
Bezdrátová síť LAN (volitelně)
Klávesnice (volitelně)
Myš (volitelně)
Společnost MEDION AG tímto prohlašuje, že zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení
Směrnice R&TTE 1999/5/ES.
Zařízení splňuje základní požadavky a příslušné předpisy Směrnice o ekodesignu 2009/125/ES.
Úplné prohlášení o shodě je přístupné na www.medion.com/conformity.
2. Bezpečnostní pokyny
2.1. Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností obsluhovat přístroje.
• Toto zařízení by neměly používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi či nedostatečnými vědomostmi, ledaže by
byly pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo od ní obdržely pokyny o správném
používání zařízení.
• Je třeba dávat pozor na děti, aby si se zařízením nehrály. Dětem se nesmí dovolit použití zařízení bez
dohledu.
• Uchovávejte zařízení a příslušenství na místě, které je mimo dosah dětí.
NEBEZPEČÍ!
Vzduchotěsná folie!
V případě zneužití hrozí nebezpečí udušení. Obalový materiál (například fólie) přechovávejte mimo dosah dětí!
2.2. Provozní bezpečnost
Přečtěte si tuto kapitolu pozorně a řiďte se všemi uvedenými pokyny. Jedině tak zajistíte spolehlivý provoz a dlouhou životnost svého počítače.
• Nikdy neotvírejte skříň počítače, akumulátoru nebo síťového adaptéru! Mohlo by to vést k elektrickému zkratu nebo požáru, které by měly za následek poškození počítače.
• Nikdy neotvírejte skříň počítače! Při otevřené skříni hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy
nepracujte s počítačem při otevřené skříni.
• U optických diskových jednotek (CDRW, DVD, DVD-RW) se jedná o laserové zařízení třídy 1, pokud
není sňata skříň optické diskové jednotky. Neodstraňujte kryt diskových jednotek, neboť může dojít
k výstupu neviditelného laserového záření.
• Nevsouvejte žádné předměty štěrbinami a otvory dovnitř počítače. Může to vést k elektrickému zkratu, úderu elektrickým proudem nebo dokonce k požáru, což má za následek poškození počítače.
• Štěrbiny a otvory počítače slouží k větrání. Tyto otvory nezakrývejte, jinak může dojít k přehřátí. Při
ustavení počítače zajistěte minimální vzdálenost 20 cm na všech stranách.
• Nevystavujte zařízení kapající nebo stříkající vodě a nestavte na něj nádoby naplněné kapalinou, např.
vázy. Vniklá kapalina může mít negativní vliv na elektrickou bezpečnost.
5 / 36
• Počítač okamžitě vypněte, příp. jej vůbec nezapínejte a obraťte se na zákaznický servis, když...
− síťový kabel nebo na něj upevněné zástrčky jsou propálené nebo poškozené. Nechejte vadný síťový adaptér/síťový kabel vyměnit výhradně za originální díly. Tyto díly se v žádném případě nesmějí
opravovat.
− skříň počítače je poškozená nebo do ní vnikly kapaliny. Nechejte napřed počítač zkontrolovat zákaznickým servisem. Jinak se může stát, že s počítačem nelze bezpečně pracovat a hrozí nebezpečí
úrazu elektrickým proudem!
2.3. Opravy nikdy neprovádějte sami
VAROVÁNÍ!
Díly pod proudem!
Hrozí nebezpečí úderu elektrickým proudem! V žádném případě se nepokoušejte zařízení
otevírat ani opravovat vlastními silami.
• V případě poruchy se obraťte na servisní středisko společnost Medion nebo jinou vhodnou opravnu,
abyste zabránili ohrožení.
2.4. Zálohování dat
POZOR!
Po každé aktualizaci svých dat vytvořte záložní kopie na externích paměťových médiích. Uplatnění
nároků na náhradu škody za ztrátu dat, a tím vzniklé následné škody, je vyloučeno.
3. Součásti dodávky
Zkontrolujte prosím úplnost dodávky a informujte nás do 14 dnů po koupi, pokud není dodávka kompletní. Uveďte k tomu
nutně sériové číslo.
K zakoupenému počítači jste obdrželi následující součásti:
• Počítač a připojovací kabel
• Klávesnice a myš (volitelně)
• Verze OEM operačního systému (volitelně)
• Dokumentace
NEBEZPEČÍ!
Vzduchotěsná folie!
V případě zneužití hrozí nebezpečí udušení. Obalový materiál (například fólie) přechovávejte mimo dosah dětí!
4. Ustavení počítače
Správné ustavení počítače významně přispívá k zajištění jeho komfortní obsluhy.
4.1. Místo ustavení
•
•
•
Chraňte svůj počítač a připojená zařízení před vlhkostí a nevystavujte je prachu, horku a přímému slunečnímu světlu. Tím
zabráníte poruchám nebo poškození počítače.
Postavte všechna zařízení na stabilní, rovnou a vibrací prostou podložku a provozujte je jen na takové podložce, abyste se
vyvarovali chybných funkcí počítače.
Počítač není vhodný k použití na pracovištích se zobrazovacími jednotkami ve smyslu 2§ nařízení pro pracoviště se zobrazovacími jednotkami.
6 / 36
4.2. Podmínky prostředí
•
•
•
Počítač lze provozovat při teplotě okolí od +10 °C do +35 °C a při relativní vlhkosti od 30 % - 70 % (bez kondenzace).
Ve vypnutém stavu lze počítač skladovat při teplotě -20 °C až 50 °C.
Při bouřce vytáhněte síťovou zástrčku a odstraňte zejména anténní kabel, pokud je k dispozici. Ke zvýšení bezpečnosti doporučujeme použít ochranu před přepětím, která zajistí ochranu počítače před poškozením napěťovými špičkami nebo
úderem blesku přes rozvodnou síť.
Vyčkejte po dopravě počítače s jeho uvedením do provozu tak dlouho, dokud se teplota zařízení nevyrovná s teplotou
okolí. Při velkém kolísání teplot nebo vlhkosti může docházet ke kondenzaci par a vzniku vlhkosti uvnitř počítače, což
může mít za následek elektrický zkrat.
•
4.3. Ergonomie
POKYN!
Chraňte své oči – zamezte oslňování, zrcadlení a příliš velkým kontrastům světla a tmy.
Monitor by neměl nikdy stát v bezprostřední blízkosti okna, protože na tomto místě je pracovní prostor nejvíce osvětlen denním světlem. Tento jas ztěžuje přizpůsobení očí tmavšímu monitoru.
Umístěte monitor vždy v zorném směru rovnoběžném s okenní stěnou (viz obrázek).
Rovnoběžný zorný směr je třeba dodržet i vzhledem k umělým zdrojům světla. To znamená, že při osvětlení pracovního prostoru osvětleným umělým světlem platí stejná kritéria a základní pravidla.
Jestliže není možné umístit obrazovku, jak bylo popsáno, mohou být užitečná následující opatření:
• otočení, snížení nebo naklonění displeje;
• žaluzie nebo svislé rolety na oknech;
• přepážky nebo změna zdrojů světla.
POKYN!
Práci u obrazovky přerušujte pravidelnými přestávkami, abyste předešli napětí a únavě.
Dlouhé sezení bez změny držení těla může být nepříjemné. K minimalizaci rizika fyzických obtíží nebo poškození je velmi důležité správné držení těla.
• Všeobecné informace – Měňte často (cca každých 20 - 30 minut) držení těla a zařazujte časté přestávky, abyste se vyhnuli únavě.
• Záda – Při sezení na pracovišti musí být záda podepřena vzpřímeným nebo dozadu lehce nakloněným opěradlem pracovního křesla.
• Paže – Paže a lokte musejí být zbavené napětí a uvolněné. Lokty by měly těsně přiléhat k tělu. Držte předloktí a ruce přibližně rovnoběžně s podlahou.
• Zápěstí – Zápěstí by měla být při práci s klávesnicí, myší nebo kulovým ovladačem co nejrovnější a neskloněná více než
10°.
• Nohy – Stehna by měla být vodorovná nebo mírně skloněná dolů. Dolní končetiny by měly svírat se stehny úhel přibližně 90°. Nohy by měly spočívat celou plochou na podlaze V případě potřeby použijte opěrku, ale ujistěte se předem, že je
správně nastavená výška sedadla.
• Hlava – Hlava by měla být vzpřímená, nebo mírně nakloněná dopředu. Nepracujte se zkroucenou hlavou nebo zkroucenou horní částí těla.
•
•
•
•
•
Plocha opěrky zápěstí: 5 - 10 cm
Pozorovací vzdálenost: 50 - 70 cm
Prostor pro nohy (svisle): 65 cm (min.)
Prostor pro nohy (vodorovně): 60 cm (min.)
Horní řádek obrazovky na úrovni očí nebo o něco níže.
7 / 36
5. Připojení
Pro lepší orientaci odklopte levou vnitřní stranu obálky s výkresy k vyhledání poloh popisovaných připojení.
POKYN!
Uvedená zařízení nejsou nutně součástí dodávky! Všechny uvedené přípojky jsou volitelné a nejsou nutně k dispozici ve vašem počítači.
5.1. Zapojení kabelů
Dbejte následujících pokynů pro řádné a bezpečné připojení počítače.
• Kabely musejí být položeny tak, aby na ně nikdo nemohl šlápnout a ani o ně zakopnout.
• Na kabely nepokládejte žádné předměty, protože by mohly kabely poškodit.
• Nenechte působit velké síly, např. ze strany, na konektory. Může to vést k poškození zařízení.
• Při připojování kabelů a konektorů nepoužívejte sílu a dbejte na správnou orientaci konektorů.
• Když odpojujete připojovací kabel od zařízení, vytáhněte jej za konektor, nikoli za kabel.
• Zabraňte zkratu a zlomení kabelu tím, že kabel nebudete mačkat nebo silně ohýbat.
• Připojujte periferní zařízení, jako klávesnici, myš, monitor atd., jen když je počítač vypnutý. Vyvarujete se poškození počítače nebo zařízení. Některá zařízení lze připojit i za provozu počítače.
Týká se to většinou zařízení s konektorem USB. V každém případě se řiďte pokyny příslušného návodu k obsluze.
• Aby nedocházelo k poruchám funkce zařízení a ztrátě dat, udržujte minimální vzdálenost jeden metr od vysokofrekvenčních a magnetických zdrojů rušení (televizor, reproduktory, mobilní telefony, bezdrátové telefony atd.).
• Nezapomeňte, že pro připojení k tomuto počítači se smějí pro externí rozhraní použít jen stíněné kabely kratší než 3 m.
Jako kabely k tiskárně používejte pouze kabely s dvojitým stíněním.
• Nevyměňujte dodané kabely za jiné. Používejte výhradně kabely z naší dodávky, protože tyto byly důkladně testovány
v našich laboratořích.
• Také pro připojení periferních zařízení použijte dodané kabely.
• Zajistěte, aby všechny spojovací kabely byly připojeny k příslušným periferním zařízením a tak se zabránilo rušivému vyzařování. Odstraňte nepoužívané kabely.
• K počítači se smějí připojovat jen zařízení, která splňují požadavky normy EN 60950 „Bezpečnost zařízení informační technologie“ nebo normy EN 60065 „Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost“.
• Nová zařízení mohou v prvních hodinách provozu uvolňovat typický, ale zcela neškodný zápach, kterému se nelze vyhnout
a který s postupem času odeznívá.
Preventivně proti vzniku tohoto zápachu doporučujeme prostor pravidelně větrat. Při vývoji tohoto výrobku jsme věnovali
velkou pozornost tomu, aby platné mezní hodnoty byly výrazně nižší.
POKYN!
Uvedená zařízení nejsou nutně součástí dodávky! Připojujte jen ty součásti, které provozujete na svém počítači.
Pokud popsané zařízení nemáte, můžete příslušný bod přeskočit a případně provést později.
5.2. Otevírání a zavírání předního krytu (volitelně)
Některé konektory se nacházejí za předním krytem. To má výhodu v tom, že lze zřídit rychle a často využívaná spojení, aniž by
bylo nutné počítač otáčet. Uzavíratelný kryt navíc chrání přípojky.
5.3. Připojení mikrofonu (volitelné)
 Připojte mikrofon k růžově zbarvené zdířce pomocí 3,5 mm monofonního konektoru.
 Umístěte mikrofon tak, aby nesměřoval přímo k reproduktorům. Takto zabráníte akustickým zpětným vazbám, které se
projevují hlasitým pískotem.
8 / 36
5.4. Připojení zařízení S-ATA (volitelné)
e-SATA znamená „external Serial ATA“ a je přípojkou pro externí pevné disky. Ve srovnání s obvyklými standardy USB je přenosová rychlost při připojení eSATA vyšší než u externích pevných disků USB.
POKYN!
K zabránění poškození kontaktů dbejte, aby konektor a zdířka přesně zapadaly. Díky asymetrickému tvaru lze konektor vsunout do zdířky pouze v jedné poloze.
 Zapojte kabel do přípojky e-Sata na přední straně počítače.
5.4.1. Odpojení zařízení S-ATA
 Dříve, než odpojíte pevný disk S-ATA od počítače, klikněte na ikonu „Bezpečně odebrat hardware“ na hlavním panelu a
poté na odebíraný pevný disk.
5.5. Připojení zařízení USB (volitelné)
POZOR!
Zařízení USB připojte teprve po úvodním nastavení nového počítače. Tak zabráníte zbytečnému
zmatku při instalaci. Zpravidla lze tato zařízení připojit během provozu. Přečtěte si k tomu návod
k obsluze periferního zařízení.
•
Napěťové výstupy z počítače pro USB jsou chráněny pojistkou (Limited Power Source ve smyslu EN 60950). Tím je zajištěno,
že při technické závadě počítače nejsou poškozena periferní zařízení připojená k příslušným konektorům.
Většinou máte k dispozici několik připojovacích zdířek, které lze volitelně použít.
POKYN!
K zabránění poškození kontaktů dbejte, aby konektor a zdířka přesně zapadaly. Díky asymetrickému tvaru lze konektor vsunout do zdířky pouze v jedné poloze.
 Připojte zařízení (tiskárnu, skener, kameru atd.) do příslušné zdířky.
POKYN!
Připojte svá zařízení pokud možno vždy k přípojce, na které byla instalována. V opačném případě obdrží zařízení
nové ID a je zapotřebí dodatečná instalace ovladače.
5.6. Tlačítko přetaktování Overclocking (volitelné)
Počítač je dodán s aplikací, která umožňuje přetaktovat procesor. Přetaktování má smysl tehdy, když při určitých aplikacích,
jako například zpracování videa nebo hry, požadujete vyšší výkon.
Podle provedení aktivujte přetaktování...
• pomocí tlačítka v MEDION® ERAZER® Control Center nebo
• pomocí spínače OC na předním krytu.
Nezávisle na možnosti, jakou máte k dispozici, vyžaduje aktivace nebo deaktivace přetaktování vždy restartování počítače.
Jakmile jste spustili MEDION® ERAZER® Control Center, objeví se odpovídající hlášení.
POZOR!
Po každé aktualizaci nebo změně svých dat vytvořte záložní kopie na externích paměťových médiích. Uplatnění nároků na náhradu škody za ztrátu dat, a tím vzniklé následné škody, je vyloučeno.
9 / 36
5.6.1. Přetaktování procesoru pomocí tlačítka v MEDION® ERAZER® Control Center
 Spusťte MEDION® ERAZER® Control Center dvojím kliknutím na zástupce na pracovní ploše.
 Správa uživatelských účtů vás informuje o změnách na vašem počítači. Potvrďte dotaz kliknutím na Ano. Zobrazí se hlavní
strana softwaru s některými informacemi o počítači.
 Otevřete kartu OC Genie.
 Kliknutím na tlačítko OC Genie aktivujte přetaktování. Zobrazí se pokyn k restartování počítače.
POKYN!
Je-li počítač vybaven spínačem CO na předním krytu nebo na zadní straně, slouží toto tlačítko pouze k zobrazení.
Zobrazí-li se Disable, je přetaktování deaktivováno. Jestliže se na tlačítku zobrazí Enable, je přetaktování aktivováno.
 K deaktivaci přetaktování klikněte na tlačítko Enable a restartujte počítač.
5.6.2. Přetaktování procesoru pomocí spínače OC na předním krytu
Jestliže má počítač spínač CO na předním krytu, přetaktujte procesor tak, že stisknete spínač a ten zapadne.
Změna se projeví po restartu počítače. Pokud jste spustili MEDION® ERAZER® Control Center, objeví se na obrazovce odpovídající hlášení.
K deaktivaci přetaktování stiskněte znovu spínač a restartujte počítač.
5.6.3. Provedení nastavení pomocí MEDION® ERAZER® Control Center
Po aktivaci přetaktování procesoru máte prostřednictvím MEDION® ERAZER® Control Center k dispozici několik možností nastavení.
Můžete například přetaktování regulovat pomocí položky CPU Ratio / Tuning All Contacts. Jestliže provedete změnu, je
restartovat počítač.
POKYN!
Pokud provedete nastavení, která počítač nepodporuje, objeví se odpovídající hlášení.
MEDION® ERAZER®Control Center slouží kromě toho jako kontrolní nástroj a poskytuje informace o základní desce, paměti a
procesoru. Uvedené údaje jsou ryze informativní a nelze je změnit.
5.7. Připojení monitoru (volitelné)
Počítač je vybaven konektorem VGA a/nebo DVI.
POKYN!
Pokud monitor disponuje několika vstupy (např. VGA a DVI), připojte vždy jen jeden datový kabel, abyste se vyhnuli problémům s přiřazením signálů.
K zabránění poškození kontaktů dbejte, aby konektor a zdířka přesně zapadaly. Díky asymetrickému tvaru lze konektor vsunout do zdířky pouze v jedné poloze.
 Připojte datový kabel monitoru ke konektoru grafického systému. Ze zástrčky monitoru odstraňte bílý ochranný kroužek
(je-li použit).
 Potom ručně utáhněte šrouby u konektoru VGA nebo DVI na kabelu monitoru.
10 / 36
5.8. Dotykový displej (volitelné)
Počítač se dodává s dotykovou obrazovkou. K zajištění optimálního užití dbejte bezpodmínečně následujících pokynů:
5.8.1. Obsluha
• Nedotýkejte se displeje špičatými nebo ostrými předměty, abyste zabránili poškození.
• Používejte výhradně tupý stylus nebo prst.
5.8.2. Čištění
•
•
•
•
•
•
Dbejte, aby na displeji nezůstala ani kapka vody.
Voda může způsobit trvalé zbarvení.
Obrazovku vyčistěte měkkou utěrkou, ze které se neuvolňují vlákna.
Obrazovku nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani ultrafialovému záření.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla, agresivní ani plynné čisticí prostředky.
K čištění displeje používejte jen vhodné čističe, jako např. čisticí prostředek na sklo nebo monitor (k
dostání ve specializovaném obchodě).
5.8.3. Gesta pro dotykový displej
Dále uvádíme nejdůležitější gesta, která vám umožní provedení programů a vstupů k nastavení počítače.
Obrázek
Povel
•
Přejetí od levého
okraje směrem ke středu
 K zobrazení poslední aplikace přejeďte od levého okraje směrem
ke středu obrazovky.
•
Přejetí od levého okraje směrem ke středu a opět zpět
 K zobrazení všech otevřených aplikací přejeďte od levého okraje obrazovky směrem ke středu obrazovky a bez uvolnění opět
zpět k levému okraji.
přejetí od pravého okraje
 Ke spuštění lišty Charms přejeďte od pravého okraje obrazovky
směrem k jejímu středu.
zmenšení
 Veďte spolu dva prsty na dotykovém displeji.
zvětšení
 Táhněte dva prsty od sebe na dotykovém displeji.
přejetí od horního okraje
směrem dolů
 K zobrazení lišty všech aplikací přejeďte na úvodní obrazovce
z horního okraje obrazovky směrem dolů.
 U spuštěné aplikace se při přejetí od horního okraje obrazovky
směrem dolů zobrazí nabídka aplikace.
přejetí prstem do všech směrů
 Prstem můžete obrazovku posunout nahoru, dolů, doleva a doprava.
kliknutí a přidržení
 K přesunutí držte aplikaci stisknutou a přetáhněte ji na nové místo.
 Pro ukončení držte horní hranu probíhající aplikace stisknutou a
táhněte ji k dolnímu okraji obrazovky.
kliknutí / dvojí kliknutí
 Ke spuštění klikněte na požadovanou aplikaci.
 Na pracovní ploše klikněte ke spuštění dvakrát na aplikaci.
11 / 36
5.9. Připojení zařízení prostřednictvím portu Mini-HDMI (volitelné)
HDMI je zkratka pro „High Definition Multimedia Interface“. Jedná se o rozhraní pro plně digitální přenos dat audio a video.
 Připojte zařízení k tomuto portu, pokud tato výstupní zařízení disponují odpovídající přípojkou.
5.10. Připojení zařízení HDMI (volitelné)
HDMI je zkratka pro „High Definition Multimedia Interface“. Jedná se o rozhraní pro plně digitální přenos dat audio a video.
 K tomuto portu připojte televizor, monitor nebo projektor, pokud tato výstupní zařízení disponují odpovídající přípojkou.
5.11. Výstupní konektor audio / sluchátka / reproduktory
Zde připojte napájené reproduktory k přehrávání nebo propojovací kabel audio k nahrávání. Přečtěte v návodu k obsluze stereozařízení, který vstup k tomu budete muset použít (většinou Line In nebo Aux).
 Zapojte kabel s 3,5 mm stereofonním konektorem do zelené zdířky na zadní straně počítače.
5.11.1. Připojení sluchátek
Zde zapojte sluchátka/pecky do uší.
 Zapojte kabel s 3,5 mm stereofonním konektorem do zelené zdířky počítače.
VAROVÁNÍ!
Poškození sluchu!
Příliš vysoká hlasitost při použití sluchátek do uší nebo sluchátek vyvolává nadměrný akustický tlak a může vést ke ztrátě sluchu. Změnami základního nastavení ekvalizéru se může
hlasitost zvyšovat a způsobit trvalé poškození sluchu. Kromě toho může změna ovladače,
softwaru, ekvalizéru, operačního systému atd. vést ke zvýšení hlasitosti, a proto rovněž k trvalému poškození sluchu.
Jestliže je zařízení používáno delší dobu se zvýšenou hlasitostí prostřednictvím sluchátek,
může to mít za následek poškození sluchu posluchače.
Hlasitost nastavte před přehráváním na nejnižší úroveň. Spusťte přehrávání a postupně zvyšujte hlasitost na hladinu, která je vám příjemná.
5.11.2. Počítač se systémem prostorového zvuku (surround) (volitelné)
Připojte systém prostorového zvuku následujícím způsobem:
 Zapojte kabel předních reproduktorů do zelené zdířky označené FS.
 K portu RS připojte zadní reproduktory.
 K portu CS připojte středový reproduktor nebo subwoofer.
 K portu SS připojte další reproduktory pro oblast zadního ozvučení.
Digitální audio výstup audio (SPDIF) (volitelné) lze připojit optickým nebo koaxiálním kabelem.
 Zapojte optický kabel do optické zdířky nebo koaxiální kabel do koaxiální zdířky.
 Druhý konec kabelu připojte ke zvukovému zařízení, které má odpovídající digitální vstup.
5.12. Připojení zařízení PS/2 (volitelné)
Chcete-li připojit myš USB nebo klávesnici USB, není nutné použít verzi s konektorem PS/2.
 Kabel myši připojte k zelenému portu PS/2.
 Kabel klávesnice připojte k modrému portu PS/2.
12 / 36
5.13. Připojení zařízení IEEE 1394 (FireWire) (volitelné)
POZOR!
Zařízení IEEE 1394 připojte až po úvodním nastavení nového počítače. Tak zabráníte zbytečnému
zmatku při instalaci. Zpravidla lze tato zařízení připojit během provozu. Přečtěte si k tomu návod
k obsluze periferního zařízení.
•
Napěťové výstupy z počítače pro IEEE 1394 jsou chráněny pojistkou (Limited Power Source ve smyslu EN 60950). Tím je zajištěno, že při technické závadě počítače nejsou poškozena periferní zařízení připojená k příslušným konektorům.
POKYN!
K zabránění poškození kontaktů dbejte, aby konektor a zdířka přesně zapadaly. Díky asymetrickému tvaru lze konektor vsunout do zdířky pouze v jedné poloze.
 Připojte kabel IEEE 1394 ke konektoru IEEE 1394 na počítači.
5.14. Připojení sítě (LAN)
Pomocí síťové přípojky můžete počítač připravit k provozu v síti.
Síťový kabel má obvykle dvě zástrčky RJ45, takže nezáleží na tom, která strana je zasunuta do které zásuvky.
 Zapojte jeden konec síťového kabelu do zdířky počítače.
 Druhý konec připojte k jinému počítači nebo rozbočovači či přepínači.
Další pokyny najdete v kapitole „Síťový provoz“.
5.15. Anténní přípojka pro příjem televize (volitelné)
5.15.1. Analogový televizní signál
 K televizní zásuvce na televizní kartě připojte anténu pro pozemní vysílání nebo kabelovou televizi.
5.15.2. Digitální televizní signál (DVB-T)
Jestliže jsou ve vaší oblasti nabízeny služby DVB-T, příp. digitální služby, máte možnost při použití odpovídající antény (není
součástí dodávky) tyto služby využít.
 Připojte k televizní zásuvce televizní karty anténu DVB-T.
5.15.3. Příjem digitálního televizního signálu (DVB-S)
Díky připojení DVB-S můžete pomocí digitálního satelitního systému sledovat televizi ze satelitu.
 Připojte k televizní zásuvce na televizní kartě váš satelitní systém.
5.16. Připojení zvukového vstupu / zdroje nahrávání
Tato přípojka slouží k připojení externích analogových zvukových zdrojů (např. stereofonní soustavy, syntetizéru).
 Zapojte připojovací kabel s 3,5mm stereofonním konektorem do světlemodré zdířky.
5.17. Připojení elektrického napájení
Nakonec k počítači a monitoru připojte napájecí zdroj.
 Zapojte síťový kabel do zásuvky a připojte jej ke konektoru síťového napájení na počítači.
Respektujte následující bezpečnostní pokyny:
NEBEZPEČÍ!
Díly pod proudem!
Části zařízení jsou pod napětím i s vypnutým síťovým vypínačem. K přerušení napájení počítače nebo k odpojení zařízení od napětí úplně vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
•
•
•
•
•
Zásuvka se musí nacházet v blízkosti počítače a musí být snadno přístupná.
Počítač připojujte pouze k uzemněným síťovým zásuvkám.
Používejte jen dodaný napájecí kabel.
Ke zvýšení bezpečnosti doporučujeme použít ochranu před přepětím, která zajistí ochranu počítače před poškozením napěťovými špičkami nebo úderem blesku přes rozvodnou síť.
Standardní síťová část počítače je vybavena hlavním vypínačem. Jím lze počítač vypnout a zapnout. Jestliže je spínač v poloze VYPNUTO (0), není odebírán proud.
Počítač ještě nespouštějte!
Nejdříve si v následující kapitole přečtěte, čeho je třeba při uvádění do provozu dbát.
13 / 36
6. První uvedení do provozu
Operační systém a všechny ovladače hardwaru jsou již předinstalovány. Není třeba provádět instalaci z dodaných disků.
U některých programů (např. telefonické adresáře na disku CD nebo encyklopedie) může být zapotřebí příslušné disky vložit,
protože se z nich načítají uložená data. K tomu vás vyzve v případě potřeby software.
Jakmile jste provedli všechna připojení a přišroubovali všechny potřebné přípojky, můžete uvést počítač do provozu.
6.1. Spuštění počítače
 Zapněte monitor.
 Přepněte síťový spínač (volitelný) do polohy I. (Přepnutím tohoto spínače do polohy 0 se přerušuje elektrické napájení).
 Jedním stiskem hlavního spínače zapněte počítač.
Počítač se spustí a nyní probíhá různými fázemi.
POKYN!
V optické diskové jednotce se nesmí nacházet žádný zaváděcí disk (např. disk pro obnovení systému). Jinak nelze
operační systém zavést z pevného disku.
Operační systém se zavádí z pevného disku. Proces zavádění trvá při prvním nastavení poněkud déle. Systém je nastaven teprve po uložení všech potřebných dat. Operační systém je plně zaveden, jakmile se objeví úvodní obrazovka systému
Windows® 8.
POKYN!
Výchozí instalace může trvat několik minut. Během výchozí instalace počítač neodpojujte od sítě ani jej nevypínejte. V opačném případě by mohlo dojít k narušení instalace. Počítač vypněte až tehdy, když je instalace úspěšně
ukončena a otevře se úvodní obrazovka.
Postupujte podle pokynů na obrazovce. Jednotlivá dialogová okna vysvětlují kroky, které je třeba provést.
Průvodce vás provede několika obrazovkami a dialogovými okny.
 Zvolte požadovaný jazyk a poté požadovanou zemi.
Licenční podmínky
Přečtěte si prosím pečlivě licenční ujednání. Získáte důležité právní pokyny k použití softwarového produktu. Chcete-li zobrazit celý text, musíte myší posouvat posuvník směrem dolů, dokud nedosáhnete konce dokumentu. S ujednáním vyslovíte souhlas tím, že kliknete na volbu „Ujednání přijímám“. Jen tak získáte oprávnění k používání produktu podle podmínek.
Po zadání názvu počítače můžete na straně „Rádio“ počítač okamžitě připojit k Internetu, jestliže máte k dispozici již nainstalovaný systém WLAN nebo přístupový bod.
Pokud tento bod přeskočíte, máte možnost nastavit přístup k Internetu dodatečně pomocí uživatelského rozhraní systému
Windows® 8.
Jakmile jste nastavili internetové připojení, můžete se nyní na počítači přihlásit pomocí účtu Microsoft.
Obchod Microsoft vám nabízí možnost získat např. nové aplikace, nebo již nainstalované aplikace aktualizovat.
Pokud se přihlásíte pomocí místního účtu, můžete přihlášení kdykoliv opakovat pomocí účtu Microsoft.
Následující animovaná okna jsou čistě informativní a jsou určena pro obsluhu nového operačního systému Windows® 8.
Během animace nelze provádět žádné vstupy. Po přihlášení se objeví uživatelské rozhraní systému Windows® 8.
POKYN!
Systém Windows může v prvních dnech po počáteční instalaci provádět aktualizaci a konfiguraci dat (např. nové
aktualizace), což může vést ke zpoždění vypnutí a spuštění počítače. Nevypínejte proto počítač předčasně. V opačném případě by mohlo dojít k narušení instalace.
14 / 36
7. Myš
Kromě obou tlačítek obsahuje myš také kolečko, které lze použít k procházení dokumentů nebo internetových stránek otáčením nebo stlačením kolečka.
POKYN!
Kolečko lze rovněž použít jako tlačítko. Způsob závisí na konkrétním použití. Např. ve Wordu mění kurzor svůj tvar
a při pohybu myši nahoru nebo dolů zobrazení na obrazovce popojíždí v odpovídajícím směru.
Pokud se kurzor na obrazovce nepohybuje hladce, zkuste použít pod myš jinou podložku. Podložky ze skla nebo
kovu mohou být problematické.
8. Klávesnice
V tomto odstavci najdete užitečné pokyny k použití klávesnice.
8.1. Tlačítka Alt, Alt Gr a Ctrl
Tlačítko Alt vykonává ve spojení s jinými tlačítky určité funkce. Tyto funkce jsou určeny příslušným programem. Chcete-li zadat
kombinaci tlačítek s tlačítkem Alt, držte tlačítko Alt stisknuté, když stisknete jiné tlačítko. Tlačítko Alt Gr má podobnou funkci
jako tlačítko Alt, volí však určité zvláštní znaky. Tlačítko Crtl (něm. Steuerung (Strg)) provádí, podobně jako tlačítko Alt, programové funkce. Užitečné kombinace tlačítek (v závislosti na softwaru):
Kombinace tlačítek
Funkce a popis
Alt + F4
Zpravidla ukončí zvolený program nebo uzavírá otevřené okno.
Alt + Druck (Print, Tisk) Kopíruje obrázek aktuálně zvoleného okna do dočasného umístění.
Alt Gr + ß
Alt Gr + E
Alt Gr + Q
Vytvoří zpětné lomítko ( \ ).
Vytvoří symbol Eura.
Vytvoří znak @ (zavináč) pro e-mail.
Ctrl + Alt + Delete
Otevírá dialogové okno „Zabezpečení systému Windows“.
(Jsou možné odchylky specifické pro danou zemi)
9. Pevný disk
Pevný disk je hlavním paměťovým médiem, které spojuje vysokou kapacitu paměti a rychlý přístup k datům.
S počítačem jste získali verzi OEM* operačního systému Microsoft Windows®, která plně podporuje všechny důležité vlastnosti
vašeho počítače. Pevný disk počítače jsme již nakonfigurovali tak, abyste s ním mohli optimálně pracovat, aniž byste museli jej
sami konfigurovat.
Operační systém Windows potřebuje část kapacity ke správě pevného disku, proto plná kapacita pevného disku není k dispozici. Na pevném disku se nachází operační systém počítače, další aplikační programy a bezpečnostní soubory, takže plná kapacita je již zmenšena.
POKYN!
Nikdy se nepokoušejte počítač vypnout, když přistupuje k pevnému disku, protože by to mohlo způsobit ztrátu
dat.
V prvním oddílu (C:\) se nachází operační systém, aplikační programy a „dokumenty“ uživatelů.
Druhý oddíl (D:\) slouží k zálohování dat a obsahuje navíc ovladače (D:\Drivers) a nástroje (D:\Tools) pro váš počítač.
*
Originální Equipment Manufacturer (OEM) / verze programu zakoupené u výrobce, které se většinou kupují s koncovými zařízeními
15 / 36
POKYN!
Kromě toho v dalších skrytých oddílech najdete spouštěcí soubory pro obnovení systému a instalační soubory
Windows® 8. Tyto oddíly nejsou viditelné a nesmějí se vymazat.
9.1. Důležité složky
Dále jsou uvedeny nejdůležitější složky a popis jejich obsahu.
POZOR!
Tyto složky nebo v nich uložený obsah nemažte ani neupravujte, protože by mohlo dojít ke ztrátě
dat nebo ohrožení funkce systému.
C:\
V kořenové složce diskové jednotky C: se nacházejí důležité soubory, které jsou potřebné pro spuštění systému Windows®. Při
expedici jsou tyto soubory z bezpečnostních důvodů skryté.
C:\Programs
Jak již název napovídá, do této složky se instalují soubory patřící k jednotlivým aplikacím.
C:\Windows
Hlavní složka systému Windows. Zde jsou uloženy soubory operačního systému.
D:\Drivers
V této složce najdete potřebné ovladače pro počítač (jsou již nainstalovány).
D:\Tools
Zde najdete doplňkové programy a další dokumentaci pro váš počítač.
D:\Recover
Zde se nacházejí soubory pro obnovení, kterými můžete obnovit stav při dodání.
9.2. Výměnný rám pevných disků Hot-Swap (volitelné)
Další externí pevný disk můžete připojit pomocí výměnného rámu pevných disků Hot-Swap.
POKYN!
Lze použít jen výše uvedený výměnný rám pevných disků.
9.3. Připojení externího pevného disku (volitelné)
Váš počítač je vybaven slotem, který umožní snadno a nekomplikovaně připojit externí pevný disk MEDION HDDrive 2Go super speed prostřednictvím rozhraní USB 3.0.
Připojení se děje jako u paměťové karty USB při spuštění operačního systému. Pevný disk je rozpoznán automaticky jako vyměnitelný disk a je mu přiřazeno písmeno diskové jednotky.
POKYN!
Do slotu pevného disku lze připojit jen výše uvedený pevný disk MEDION.
Tento slot je kompatibilní pouze s pevnými disky MEDION HDDrive 2 Go super speed. Žádné další pevné disky HDDrive 2Go dřívějších generací nelze použít!
Pevné disky MEDION HDDrive 2Go super speed nejsou součástí dodávky.
Jakmile připojíte pevný disk prostřednictvím slotu pevného disku, je tento počítačem rozpoznán jako vyměnitelný
disk.
POZOR!
K ochraně přípojek jsou konektory opatřeny krytkou proti prachu. Před použitím je nutné tyto kryty
sejmout. Nejsou-li přípojky používány, je třeba krytky opět bezpodmínečně namontovat.
Pevný disk MEDION HDDrive 2Go super speed je k dostání v následujících velikostech:
•
•
Pevný disk MEDION HDDrive 2Go super speed 6,35 cm / 2,5“ USB 3.0,
pevný disk MEDION HDDrive 2Go super speed 8,89 cm / 3,5“ USB 3.0.
16 / 36
10. Optická disková jednotka (volitelné)
10.1. Vložení disku
POZOR!
Nepoužívejte poškrábané, nalomené, znečištěné nebo nekvalitní disky. Nepolepujte disky ochrannou fólií ani jinými nálepkami. V důsledku vysokých rychlostí se mohou disky v diskové jednotce rozpadnout. V takovém případě dojde ke ztrátě dat a poškození zařízení. Před vložením si disky důkladně prohlédněte. Jsou-li poškozené nebo znečištěné, nesmíte disky použít. Škody vzniklé v důsledku
vadných médií jsou vyňaty ze záruky a oprava bude provedena oproti úhradě.
 Stiskem tlačítka vysunutí na optické diskové jednotce otevřete zásuvku.
 Položte disk na zásuvku etiketou nahoru tak, aby dosedl celou plochou.
 Zkontrolujte, zda se může disk volně otáčet a pak opět opatrně zasuňte zásuvku zpět do optické diskové jednotky, dokud
nezapadne.
Při dodání je optické diskové jednotce přiřazeno písmeno „E“. Pomocí průzkumníka Windows (Počítač) máte k datům na
svém disku pohodlný přístup. Spusťte průzkumníka Windows pomocí hlavního panelu nebo současným stisknutím tlačítka
Windows a tlačítka „E“. Při přístupu na DVD videa (nebo soubory audio nebo video na normálních datových CD) se automaticky použije předinstalovaná multimediální aplikace.
 Chcete-li disk vyjmout, stiskněte tlačítko vysunutí.
POZOR!
Pokud počítač pracuje s optickou diskovou jednotkou, nepokoušejte se disk vytahovat z jednotky.
10.1.1. Vyjmutí disku
 K vyjmutí disku stiskněte opět tlačítko vysunutí.
 Vyjměte disk a vložte jej do pouzdra na CD.
 Diskovou jednotku znovu zavřete.
10.2. Přehrávání / čtení disku
POKYN!
Některé disky se po vložení spustí automaticky. To závisí na operačním systému a odpovídajícím nastavení.
Počítač může v optické diskové jednotce přehrávat zvukové disky CD, filmy na DVD nebo datové disky. Po vložení disku se
otevře výběrové okno s různými možnostmi pro přehrávání. Obvykle jsou k dispozici různé programy.
Přehrávání filmů DVD obsahuje dekódování videa MPEG2, zvuku ve formátu AC3 a dešifrování obsahu chráněného CSS.
CSS (nazvaný někdy jako Copy Guard) je název programu na ochranu dat, který byl přijat ve filmovém průmyslu jako opatření
proti ilegálním kopiím. Mezi četnými předpisy pro držitele licence CSS jsou nejdůležitější omezení pro přehrávání obsahů specifických pro danou zemi. K usnadnění geograficky omezeného vydávání filmů jsou tituly DVD určeny pro určité regiony.
Autorská práva vyžadují, aby jakýkoliv film DVD byl omezen na určitý region (většinou na ten region, ve kterém se prodává).
Ačkoli je pravda, že filmové verze DVD mohou být publikovány ve více regionech, předpisy CSS však vyžadují, aby každý dešifrovatelný systém CSS směl být použitelný jen pro jeden region.
POZOR!
Nastavení regionu lze prostřednictvím softwaru až pětkrát změnit. Poté zůstává poslední nastavení trvalé. Chcete-li pak nastavení regionu opět změnit, musí tento krok provést výrobce. Náklady za
přepravu a nastavení hradí uživatel.
17 / 36
10.3. Zapisovatelné disky CD a DVD
Běžné disky CD se lisují užitím skleněných matric a pak se lakují. U zapisovatelných disků se digitální informace vypalují laserem. Jsou proto mnohem citlivější než obvyklé disky.
Bezpodmínečně se proto u přepisovatelných disků vyvarujte:
• vystavení slunečnímu záření (UVA/UVB)
• škrábanců a poškození
• extrémních teplot
10.3.1. Důležité informace pro videoformáty s vysokým rozlišením (volitelné)
Podle provedení je váš systém dodán s diskovou jednotkou Blu-Ray.
U diskové jednotky Blue-Ray se jedná o technologii, která podporuje videoformáty s vysokým rozlišením. Diskovou jednotkou
můžete trvale přehrávat následující média:
• Zvukové disky CD
• CD-R
• CD-RW
• DVD+R / DVD-R
• DVD+RW / DVD-RW
K přehrávání nového videoformátu nebo nových médií (disků Blue-Ray) musí být mimo jiné splněny následující předpoklady:
POKYN!
Windows Media Player nepodporuje videoformáty s vysokým rozlišením.
•
•
Software pro přehrávání je třeba aktualizovat v pravidelných intervalech prostřednictvím Internetu, aby bylo vždy možné
přehrávat nejnovější tituly. Intervaly pro aktualizaci stanoví software, když je k dispozici připojení k Internetu.
Při připojení k digitálnímu výstupní zdroji (např. monitor TFT nebo televizor LCD) musejí přípojky (DVI nebo HMDI) podporovat standard HDCP. Tuto informaci najdete v návodu k obsluze vašeho výstupního zařízení.
11. Čtečka paměťových karet (volitelné)
Je-li počítač vybaven čtečkou paměťových karet, můžete mimo jiné používat následující typy karet následujícím způsobem:
Typ karty
SD (Secure Digital)
MMC (karta MultiMediaCard)
Memory Stick
Memory Stick Pro
P ipojovací kontakty
jsou otočeny dolů
jsou otočeny dolů
jsou otočeny dolů
jsou otočeny dolů
Při vkládání paměťových karet dbejte na to, aby byly správně orientovány kontakty, jak je popsáno v následujícím přehledu.
Nesprávné vložení karty by mohlo vést k poškození čtečky nebo karty.
11.1. Vložení paměťové karty
POKYN!
Paměťové karty je možné vložit jen v jednom směru. Dbejte prosím pokynů v odstavci výše.
 Zasuňte kartu až na doraz.
Jakmile je karta vložena do slotu, je jí přiřazeno volné písmeno diskové jednotky (jen tehdy, když se jedná o vyměnitelný disk).
11.2. Vyjmutí paměťové karty
 Vyjměte kartu ze slotu a řádně ji uložte.
18 / 36
12. Grafický systém (volitelné)
12.1. Zobrazení a přizpůsobení
Tento program vám nabízí možnost přizpůsobit zobrazení na monitoru. K tomu patří např. tapeta, spořič obrazovky a další nastavení obrazovky a grafické karty. Program lze spustit následujícím způsobem:
• Klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní plochu Windows a levým tlačítkem myši na Přizpůsobit.
nebo
•



Pomocí nabídky Nastavení, Přizpůsobit dvojitým kliknutím myši na Zobrazení.
Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu displeje a klikněte na Nastavení.
Potom klikněte na Přizpůsobení.
Ve výběrovém okně vyberte nejdříve možnost Zobrazení.
K dispozici jsou následující možnosti nastavení:
− Upravit rozlišení
− Upravit jas*
− Kalibrovat barvy
− Změnit nastavení zobrazeníí
− Zobrazit na druhé obrazovce
− Upravit text ClearType
13. Zvukový systém
Připojení externích zvukových zařízení je možné nakonfigurovat tak, že lze připojit systém prostorového zvuku.
Chcete-li změnit základní hlasitost, klikněte na ikonu reproduktoru na hlavním panelu.
VAROVÁNÍ!
Poškození sluchu!
Příliš vysoká hlasitost při použití sluchátek do uší nebo sluchátek vyvolává nadměrný akustický tlak a může vést ke ztrátě sluchu. Změnami základního nastavení ekvalizéru se může
hlasitost zvyšovat a způsobit trvalé poškození sluchu. Kromě toho může změna ovladače,
softwaru, ekvalizéru, operačního systému atd. vést ke zvýšení hlasitosti, a proto rovněž k trvalému poškození sluchu.
Jestliže je zařízení používáno delší dobu se zvýšenou hlasitostí prostřednictvím sluchátek,
může to mít za následek poškození sluchu posluchače.
Hlasitost nastavte před přehráváním na nejnižší úroveň. Spusťte přehrávání a postupně zvyšujte hlasitost na hladinu, která je vám příjemná.
*
v závislosti na zařízení
19 / 36
14. IEEE 1394 (FireWire) (volitelné)
Přípojka IEEE 1394, známá také jako iLink® FireWire, je standard sériový sběrnice pro rychlý přenos digitálních TV/video, počítačových a zvukových dat.
14.1. Možnosti použití IEEE 1394
•
•
•
Připojení digitálních zábavních zařízení, jako jsou: set-top-boxy, digitální videokamery, přehrávače DVD, televizory atd.
Multimediální aplikace a zpracování videa.
Vstupní a výstupní zařízení, jako jsou např. tiskárny, skenery atd.
14.2. Technické údaje
•
•
•
•
Maximální rychlost přenosu dat závisí na aplikaci a činí 100, 200 nebo 400 Mbit/s, což odpovídá rychlosti přenosu dat až 50
MB za sekundu.
Zařízení lze za provozu připojovat nebo odpojovat (tzv. hot-plugging).
Standardní kabel (stíněná kroucená dvojlinka - STP) obsahuje 6 žil. Dvě linky jsou pod napětím (8 V až 40 V, 1,5 A max.) a lze
je použít pro externí napájení. Čtyři signální linky jsou určeny pro přenos dat nebo řídicích informací. Některá zařízení nevyžadují elektrické napájení přes kabel, takže se používají čtyřpólové zástrčky.
Napěťový výstup v šestipólové přípojce IEEE 1394 je chráněn pojistkou (Limited Power Source ve smyslu EN 60950).
15. Přípojka USB (volitelné)
POKYN!
Zařízení připojená přímo ke sběrnici USB nesmějí odebírat více než 500 mA. Výstupní napětí je jištěno pojistkou
(Limited Power Source ve smyslu EN 60950). Pokud by zařízení potřebovala vyšší výkon, je zapotřebí použít rozbočovač (rozbočovač / zesilovač).
Na přípojky pro USB (Universal Serial Bus 1.1 a 2.0 ) lze připojit až 127 zařízení, která odpovídají standardu USB.
Přípojky USB 3.0 jsou plně zpětně kompatibilní s USB 2.0 a 1.1.
POKYN!
Připojte svá zařízení pokud možno vždy k přípojce USB, na které byla instalována. V opačném případě obdrží zařízení nové ID a je zapotřebí dodatečná instalace ovladače.
16. Televizní karta (volitelné)
Pro příjem televizního signálu pomocí TV tuneru je nutné připojit analogovou anténu, anténa DVB-T nebo digitální satelitní*
zařízení.
POZOR!
Když zařízení není používáno, odpojte anténu. To platí zejména za bouřky. Ochráníte tak zařízení
před možným zasažením bleskem.
Zvukové a video záznamy vyžadují velký prostor na disku (až cca 2,4 GB/hodinu). Nepoužívané soubory zálohujte na externí média, jako jsou např. disky CD-R nebo pevné disky.
* U volitelného satelitního připojení na počítači se jedná o přípojku DVB-S2 pro satelitní televizní příjem s vysokým rozlišením. Ta umožňuje jen přehrávání
volných a nezakódovaných programů.
20 / 36
17. Provoz v síti
17.1. Co je provoz v síti?
O síťovém provozu hovoříme, je-li mezi sebou propojeno několik počítačů.
Tak mohou uživatelé přenášet informace a data mezi jednotlivými počítači a sdílet své zdroje (tiskárna, modem a diskové jednotky).
Zde několik příkladů z praxe:
• V jedné kanceláři probíhá výměna zpráv přes e-mail a termíny se spravují centrálně.
• Uživatelé sdílejí tiskárnu v síti a ukládaní svá data na centrálním počítači (server).
• Dva nebo více počítačů je vzájemně propojených k síťové hře nebo výměně dat.
17.2. Bezdrátová síť LAN
Váš počítač je vybaven bezdrátovou sítí (WLAN). Součásti (modul, anténa) jsou již do počítače vestavěny a jsou aktivní. V případě potřeby můžete tuto funkci vypnout pomocí správce zařízení systému Windows®.
Bezdrátová síť LAN vám umožní navázat síťové připojení k odpovídajícímu umístění pomocí bezdrátové technologie.
17.2.1. Bezpečnostní pokyn
POZOR!
Nepoužívejte funkce bezdrátové sítě LAN v místech, kde jsou umístěna zařízení citlivá na vysokofrekvenční signály (např.: nemocnice atd.). Není-li jisté, že nehrozí omezení či narušení těchto zařízení,
tuto volbu deaktivujte.
17.2.2. Předpoklady
Jako umístění je možné použít tzv. přístupový bod LAN. Přístupový bod je radiokomunikační zařízení, které komunikuje s vaším počítačem a řídí přístup k připojené síti. Přístupové body se často nacházejí ve velkoprostorových kancelářích, na letištích,
nádražích, univerzitách nebo v internetových kavárnách. Nabízejí přístup k vlastním službám a sítím nebo Internetu. Většinou
se vyžadují přístupová oprávnění, která jsou zpravidla za poplatek. Často se setkáváme s přístupovými body s integrovaným
modemem DSL. Tyto takzvané routery (směrovače) zajišťují připojení k existující internetové přípojce DSL a bezdrátové síti
LAN. Připojení k jinému koncovému zařízení lze také vytvořit bez přístupového bodu pomocí funkce bezdrátových sítí. Nicméně síť bez routeru je omezena na přímo připojená zařízení.
Připojení k bezdrátové síti pracuje podle standardu IEEE 802.11n* a je kompatibilní se standardem IEEE 802.11b/g. Ostatní
standardy (802.11a atd.) nejsou podporovány.
Pokud je při přenosu použito šifrování, musí být na zařízeních nastaveno podle stejného postupu. Šifrování je způsob ochrany
sítě před neoprávněným přístupem.
Přenosová rychlost se může měnit se vzdáleností a vytížením.
*
K úplnému využití možností je zapotřebí směrovače WLAN podle standardu 802.11n.
21 / 36
18. Software
Tento odstavec se zabývá softwarem. Rozlišujeme mezi operačním systémem, softwarem (aplikačními programy), aktivací
systému Windows a nastavením firmwaru UEFI.
POKYN!
Součástí aktuální rodiny systémů Windows jsou v tuto chvíli systémy Windows 8 a Windows 8.1. Windows 8.1 je první aktualizace systému
generace Windows 8.
18.1. Seznámení se systémem Windows® 8
Windows® 8, nový operační systém společnosti Microsoft, obsahuje řadu inovativních funkcí a nových technologií, pomocí
nichž váš počítač pracuje rychle a spolehlivě a přitom se dá snadno obsluhovat.
18.2. Aktivace Windows
K ochraně proti softwarovým pirátům zavedla společnost Microsoft aktivaci produktu. Systém Windows® 8 instalovaný a dodaný spolu s počítačem je nutné aktivovat, aby bylo možno využít všechny jeho funkce.
Aktivace vyžaduje pouze připojení k Internetu. Postup aktivace probíhá plně automaticky a nejsou předávány žádné osobní
údaje.
Pokud není k dispozici připojení k Internetu, zvolte následovně telefonickou aktivaci:
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu displeje a klikněte na Nastavení.
 Potom klikněte na Změnit nastavení počítače.
 Zvolte možnost Aktivace Windows.
 Nyní klikněte na Aktvovat telefonicky.
 Po výběru své země klikněte na Další.
 Zavolejte na jednu z uvedených horkých linek a po dotazu nahlaste zobrazený číselný řetězec.
 Po telefonu vám bude sděleno potvrzující ID.
Toto ID zadejte do prázdných polí a klikněte na tlačítko Aktivovat.
POKYN!
Pokud systém Windows® 8 neaktivujete, nemáte k dispozici všechny funkce nastavení počítače. Kromě toho se na
klasické pracovní ploše zobrazí vpravo dole vodoznak.
18.3. Windows® 8 - Novinky
18.3.1. Účet Microsoft
U účtu Microsoft se jedná o e-mailovou adresu a heslo k přihlášení do systému Windows. Můžete použít libovolnou e-mailovou adresu. Doporučujeme však, abyste použili adresu, s níž také komunikujete se svými přáteli a kterou se přihlašujete svých
oblíbených webových stránkách.
Pomocí účtu Microsoft můžete získat v obchodu Store aplikace (zdarma nebo za úplatu) a instalovat je až 5 zařízení.
Když se na svém počítači přihlásíte s účtem Microsoft, budete mít kromě toho přístup k různým službám a programům nabízeným společností Microsoft.
• Kontaktní informace a stav vašich přátel ve službách, jako jsou Hotmail, Facebook, Twitter a LinkedIn, se budou automaticky aktualizovat, jakmile tyto služby vyvoláte prostřednictvím svého účtu Microsoft.
• Ke svým fotografiím, dokumentům a jiným souborům můžete získat přístup prostřednictvím služeb SkyDrive, Facebook a
Flickr.
• Vaše osobní nastavení, včetně vzhledu, nastavení jazyka, oblíbených položek Internetu a aplikací se budou synchronizovat
s jakýmkoliv počítačem, který používá Windows® 8, na němž se přihlásíte.
• Aplikace jsou k dostání v obchodě Windows Store. Můžete je používat na libovolném počítači se systémem Windows 8, ke
kterému se přihlásíte.
Chcete-li v systému Windows® 8 vytvořit účet Microsoft, postupujte následovně:
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a klikněte na Nastavení.
 Klikněte na Změnit nastavení počítače > Uživatelé > Přepnout na účet Microsoft.
18.3.2. Hlavní panel (režim pracovní plochy)
Z hlavního panelu dole na obrazovce je možné spouštět programy a přepínat mezi již spuštěnými programy. V systému Windows® 8 můžete libovolný program přesunout na hlavní panel, odkud jej můžete vždy otevřít jedním kliknutím. Navíc můžete
ikony na hlavním panelu přeuspořádat tak, že na ně jednoduše kliknete a přetáhnete do požadované polohy. Při pohybu kurzoru myši nad ikonami se zobrazí miniatury každého souboru a každého okna, které jsou v tomto programu otevřeny. Pohybujete-li kurzorem myši nad miniaturou, zobrazí se náhled příslušného okna. Přesunete-li kurzor myši mimo miniaturu, uzavře se
také náhled.
22 / 36
18.3.3. Seznamy odkazů
Seznamy odkazů nabízejí praktickou možnost otevření souborů, se kterými jste v poslední době pracovali. K zobrazení nedávno použitých souborů klikněte jednoduše pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace na stavové liště. Kliknete-li pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Word, zobrazí se nedávno použité dokumenty Wordu. Kromě toho lze do seznamu odkazů vložit
také jiné soubory, které chcete mít rychle po ruce k zobrazení. Tak máte k dokumentům, které používáte častěji, přístup jen na
několika málo kliknutí myší.
Seznamy odkazů některých programů, jako Windows® Media Player, mohou na začátku obsahovat často používané povely. Tak
například uvidíte v seznamu odkazů pro Windows® 8 Media Player možnosti k přehrání veškeré hudby nebo k opětovnému
otevření posledního seznamu skladeb.
V seznamu odkazů pro Internet Explorer se zobrazí často a naposledy navštívené webové stránky. U některých programů je
k dispozici rychlý přístup k příkazům, které bylo v minulosti možné vyvolat pouze jenom ze samotného programu, jako například příkaz k vytvoření nové e-mailové zprávy.
18.3.4. Vylepšená pracovní plocha
Systém Windows® 8 zjednodušuje práci s okny na pracovní ploše. Díky tomu máte intuitivní možnosti k otevření a uzavření, ke
změně velikosti a k uspořádání.
Se systémem Windows® 8 je vyřizování každodenních úkolů ještě jednodušší. Pomocí funkce přilnavých kláves („Sticky Key“) je
například porovnání dvou otevřených oken jednodušší než kdykoliv předtím. Velikost otevřených oken pro porovnání nemusíte ručně přizpůsobovat. Táhněte okno jednoduše myší na jeden ze stranových okrajů obrazovky a vyplní se polovina obrazovky.
Klikněte na titulní řádek okna, „zatřeste“ jím a všechna ostatní otevřená okna se zobrazí jako ikony na stavové liště. „Zatřeste“
oknem znovu a opět se zobrazí ostatní okna.
18.3.5. Vylepšená správa zařízení
Pomocí systému Windows® 8 můžete všechna zařízení připojovat, spravovat a používat prostřednictvím centrální funkce „Zařízení“.
Všechna zařízení se zobrazují na jednom místě.
Novou technologií Device Stage nicméně pokročil systém Windows® 8 při správě zařízení ještě o jeden krok dále. Device Stage
vám pomáhá při použití všech kompatibilních zařízení, která jsou připojena k počítači. Díky Device Stage můžete v jediném
okně zobrazit stav zařízení a provést často používané povely. Najdete zde dokonce obrázky zařízení, takže můžete snadno vidět, která zařízení jsou připojena. Výrobci zařízení mohou Device Stage dokonce přizpůsobit. Pokud například výrobce kamery
připraví přizpůsobenou verzi Device Stage, můžete vidět údaje, jako je počet fotografií v kameře, a získáte odkazy na užitečné
informace, jestliže kameru propojíte s počítačem.
18.3.6. Domácí skupina
Díky funkci Domácí skupina systému Windows® 8 je propojení domácích počítačů hračkou. Domácí skupina se nastaví automaticky po připojení prvního počítače s operačním systémem Windows® k domácí síti. Přidávání dalších počítačů se systémem
Windows® k domácí skupině je rychlé. Můžete přesně určit, co má být na každém počítači sdíleno se všemi ostatními počítači
v domácí skupině. Nakonec je společné užívání souborů v různých domácích počítačích – a na řadě jiný zařízení – tak jednoduché, jakoby se všechna data nacházela na jediném pevném disku. Tímto způsobem můžete digitální fotografie ukládat do počítače v pracovně a potom k nim jednoduše přistupovat na notebooku v libovolné jiné místnosti. Rovněž tak je tiskárna v pracovně automaticky zpřístupněna všem počítačům v domě, které jsou součástí domácí skupiny.
18.4. Celkový přehled
Velkou novinkou u systému Windows® 8 je úvodní obrazovka. Tento centrální prvek systému Windows® 8 nahrazuje nabídku
Start.
Zde je možné spouštět všechny programy a otevírat soubory.
Ovládání se děje jako u předchozích verzí pomocí myši nebo klávesnice.
Úvodní obrazovku lze kdykoli otevřít tlačítkem
(Win). Tímto tlačítkem kromě toho střídavě přepínáte mezi úvodní obrazovkou a aktivní aplikací. K přepnutí na jinou, naposled otevřenou aplikaci stiskněte kombinaci tlačítek Win+Tab.
Centrálním prvkem úvodní obrazovky jsou dlaždice, které vždy reprezentují aplikaci nebo funkci. Jsou zobrazeny v blocích, přičemž počet bloků a jejich sloupců můžete sami určit.
Myší můžete přetáhnout dlaždice do požadované polohy.
23 / 36
18.5. Přihlášení do systému Windows
Abyste mohli pracovat v systému Windows® 8, musíte vytvořit účet uživatele Windows® 8.
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, přemístěte myš dolů a klikněte na Nastavení.
 Zvolte c.
 Otevřete kategorii Uživatelé.
 Zvolte možnost Přidat uživatele, která umožňuje zřizování dalších uživatelských účtů.
V systému Windows® 8 máte možnost přihlásit se do systému třemi různými postupy. Windows® 8 Vám ponechává volbu mezi
normálním přihlášením pomocí Heslo, PIN kód nebo Obrázkové heslo. K nastavení kódu PIN kód nebo Obrázkové heslo
musíte mít nejdříve nastaveno heslo pro systém Windows.
18.5.1. Nastavení hesla pro Windows




Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu displeje a klikněte na
Potom klikněte na Změnit nastavení počítače.
Zvolte možnost Uživatelé.
Klikněte na možnost Zménit heslo a postupujte podle pokynů.
Nastavení.
18.5.2. Nastavení kódu PIN pro Windows




Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu displeje a klikněte na
Potom klikněte na Změnit nastavení počítače.
Zvolte možnost Uživatelé.
Klikněte na možnost Vytvořit PIN kód a postupujte podle pokynů.
Nastavení.
18.5.3. Nastavení obrázkového hesla pro Windows




Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu displeje a klikněte na
Potom klikněte na Změnit nastavení počítače.
Zvolte možnost Uživatelé.
Klikněte na možnost Vytvořit obrázkové a postupujte podle pokynů.
Nastavení.
POKYN!
Přihlášení pomocí obrázkového hesla bylo vyvinuto speciálně pro zařízení s dotykovou obrazovkou.
U přístrojů bez dotykové obrazovky použijte jako náhradu za pohyby prstu nebo gesta myš.
Abyste mohli využít obchod Microsoft Store, musíte se přihlásit s účtem Microsoft.
18.6. Propojení uživatelského účtu s LiveID
Svůj uživatelský účet můžete propojit s LiveID. Takto se můžete se svým LiveID přihlásit na libovolném počítači nebo na mobilním zařízení připojeném k Internetu.
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, přemístěte myš dolů a klikněte na Nastavení.
 Zvolte Změnit nastavení počítače.
 Otevřete kategorii Uživatelé.
 Zvolte možnost Přepnout na účet Microsoft.
 Nyní zadejte svoji e-mailovou adresu Live-ID. Pokud nemáte účet Windows Live-ID ani e-mailovou adresu pro svůj účet
Windows-LiveID, můžete si vytvořit a spravovat svůj účet Windows Live-ID na webu http://www.windowslive.de/.
 K ukončení propojení postupujte podle pokynů na obrazovce.
24 / 36
18.7. Úvodní obrazovka systému Windows® 8
Po spuštění operačního systému se nacházíte na nové úvodní obrazovce Windows® 8.
(podobný vzhled)
Následující informace jsou zde zobrazeny kromě jiného jako příklady:
Aplikace
Windows® 8
Aplikace Windows® 8 jsou spustitelné programy.
Dlaždice „Pracovní plocha“ otevírá klasický náhled Windows
Dlaždice Internet Explorer otevírá prohlížeč Internet Explorer
POKYN!
Aplikace jsou aplikační programy, které se na pracovní ploše zobrazují v podobě miniatury. Miniatury aplikací jsou
větší než běžné dlaždice.
18.7.1. Pracovní plocha Windows® 8
Tento obrázek představuje symbolické znázornění dalších programů.
(podobný vzhled)
25 / 36
Následující informace jsou zde zobrazeny kromě jiného jako příklady:
klasické
aplikace pro
pracovní
plochu
Aplikace pro pracovní plochu jsou aplikační programy, které se jako miniatura programu zobrazují na pracovní ploše. Miniatury aplikací jsou větší než běžné dlaždice.
Klasická aplikace na pracovní ploše „Power Recovery“ otevírá program k obnovení systému.
Klasická aplikace na pracovní ploše „Microsoft Office“ otevírá program Microsoft Office.
Aplikace Windows® 8 od třetích stran jsou zobrazeny následujícím způsobem. Příklad:
Aplikace
Windows® 8 od
třetích stran
Tyto aplikace Windows® 8 jsou spustitelné programy od jiných výrobců.
Tato aplikace Windows® 8 otevírá program „PowerDVD“.
Tato aplikace Windows® 8 otevírá program „YouCam“.
18.7.2. Práce s Windows® 8 a klasickými aplikacemi
Nabídka
Otevření aplikace
Návod k činnosti
 Klikněte levým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
Zavření aplikace
POKYN!
Ne všechny aplikace je nutné uzavřít! Systém Windows zavírá nepoužívané aplikace automaticky.
 Stiskněte kombinaci tlačítek Alt+F4.
 Klikněte na horní okraj spuštěné aplikace a táhněte aplikaci dolů na okraj obrazovky.
Zobrazení všech aplikací
 Klikněte pravým tlačítkem myši na úvodní obrazovku.
 Klikněte na Všechny aplikace v pravém dolním rohu obrazovky.
Připnutí aplikací na úvodní
obrazovku




Klikněte pravým tlačítkem myši na úvodní obrazovku.
Klikněte na Všechny aplikace v pravém dolním rohu obrazovky.
Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci k jejímu označení.
Klikněte na Připnout na Úvodní obrazovku v levém dolním rohu obrazovky.
Připnutí aplikace na hlavní
panel




Klikněte pravým tlačítkem myši na úvodní obrazovku.
Klikněte na Všechny aplikace v pravém dolním rohu obrazovky.
Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci k jejímu označení.
Klikněte na Připnout na hlavní panel v levém dolním rohu obrazovky.
Instalace aplikace
 Spusťte aplikaci Store.
 Vyhledejte požadovanou aplikaci a klikněte na Instalovat. Aplikace se nyní stáhne a instaluje na pozadí.
Odebrání aplikace




Klikněte pravým tlačítkem myši na úvodní obrazovku.
Klikněte na Všechny aplikace v pravém dolním rohu obrazovky.
Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
Klikněte na tlačítko Odinstalovat na dolní straně obrazovky.
POKYN!
Ne všechny aplikace lze odinstalovat. Pokud se neobjeví nabídka Odinstalovat,
nelze tuto aplikaci odinstalovat.
Spuštění aplikace jako
správce
(Možné jen s aplikací
Pracovní plocha)
26 / 36
 Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
 Klikněte nyní na Spustit jako správce na dolní straně obrazovky.
Nabídka
Návod k činnosti
Spuštění aplikace v novém
okně
(Možné jen s aplikací
Pracovní plocha)
 Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou aplikaci.
 Klikněte na tlačítko Otevřít nové okno na dolní straně obrazovky.
Vyhledávání aplikací
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu displeje, přemístěte myš dolů a klikněte
na Hledat.
 Zadejte název aplikace.
Uspořádání aplikací
 Klikněte a držte levé tlačítko myši na požadované aplikaci a přetáhněte ji na požadované místo.
Označení několika aplikací
 Klikněte pravým tlačítkem myši na požadované aplikace.
18.7.3. Použití funkce vyhledávání
Funkce vyhledávání slouží k rychlému nalezení jednotlivých úloh, nastavení nebo aplikací.
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a klikněte na Hledat.
 Zadejte název aplikace nebo souboru a zvolte vstup ze seznamu výsledků na levé straně displeje.
Výsledky vyhledávání jsou uspořádány podle Aplikace, Nastavení a Soubory. Zvolte kategorie (Aplikace, Nastavení nebo
Soubory) v níž se hledaný soubor nachází.
19. Ovládání
Pomocí ovládání můžete přizpůsobit úvodní obrazovku.
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu displeje a klikněte na
 Potom klikněte na Změnit nastavení počítače.
Nabídka
Nastavení.
Návod k činnosti
Aktivace Windows
 Aktivujte Windows telefonem nebo přes Internet.
Přizpůsobení
 Zde nastavte tapetu pro zamykací a úvodní obrazovku.
 Zde zvolte obrázek profilu.
Uživatel
 Zde vytvoříte a spravujete účet uživatele. Vytvořte nebo změňte kód PIN nebo obrázkový kód.
Výstrahy
 Zde umístěte nebo odtud odstraňte různé odkazy na programy.
Vyhledávání
 Zde můžete zvolit nastavení pro vyhledávací funkci.
 Zde určete aplikaci, s níž má vyhledávací funkce pracovat.
Dělení
 Zde zvolte nastavení pro funkci rozdělení.
 Zde určete aplikace, které mají být rozděleny.
Všeobecné informace  Zde zvolte všeobecná nastavení pro časové pásmo, kontrolu pravopisu, jazyk a paměť.
 Instalujte nově operační systém, aniž byste ztratili osobní data uživatelů nebo důležitá základní nastavení.
 Uvádí počítač zpět do stavu při dodání.
 Restartujte s vloženým diskem CD.
Ochrana osobních
údajů
 Zde nastavte zabezpečení pro aplikace, účty a systém Windows® 8.
Zařízení
 Zde instalujte dodatečně připojená externí zařízení, jako např. pákový ovladač nebo reproduktory USB.
 Zapněte nebo vypněte možnost Stahovat i přes připojení účtované podle objemu dat. Tato
funkce zabraňuje, aby ovladače nově připojených přístrojů byly vyhledávány a stahovány přes
Internet.
Rádio
 Zde nastavte nebo zrušte režim letadla.
 Zde aktivujte nebo deaktivujte vestavěnou funkci WLAN.
Usnadnění
 Nastavte zde kontrast, kurzor myši a panel karet podle svého přání.
Synchronizace
nastavení
 Nastavte synchronizaci svého počítače s připojenou sítí.
 Zde nastavte, zda se má synchronizace on-line provádět také u zpoplatněných sítí.
Domácí skupina
 Zde najdete domácí skupinu a v ní sdílené aplikace a soubory.
Aktualizace Windows
 Nechejte systém Windows vyhledávat potřebné aktualizace na Internetu.
27 / 36
19.1. Funkce zapnutí/vypnutí Windows® 8
Nový systém Windows® 8 poskytuje možnost počítač restartovat, uvést do Spát nebo vypnout.
Změny nastavení Spát je možné kdykoli provést v možnostech napájení.
V Spát zůstává obsah operační paměti počítače uchován, zatímco prakticky všechny ostatní součásti počítače se vypnou nebo
omezí odběr proudu na minimum.
Restart
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, přemístěte myš dolů a klikněte na
Nastavení.
 Klikněte nyní na Vypnutí a zvolte Restartovat.
Počítač se restartuje.
Režim spánku
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, přemístěte myš dolů a klikněte na
Nastavení.
 Klikněte nyní na Vypnutí a zvolte Režím spánku. Počítač přejde do režimu Spánek.
Vypnutí
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, přemístěte myš dolů a klikněte na
Nastavení.
 Klikněte nyní na Vypnutí a zvolte Vypnutí.
19.2. Nastavení v ovládacích panelech
Pomocí ovládacích panelů můžete měnit nastavení systému Windows® 8. Zde je možné upravovat téměř všechny parametry
zobrazení a funkce systému Windows® 8. Máte tak možnost upravit systém Windows® 8 podle svých požadavků.
Při prvním otevření ovládacích panelů se zobrazí nejčastěji používané prvky systémového ovládání seskupené podle kategorií.
Pokud potřebujete v náhledu kategorií další informace k některému prvku ovládacích panelů, přesuňte kurzor myši nad ikonu
nebo název kategorie a přečtěte zobrazený text.
K otevření jednoho z těchto prvků musíte kliknout na příslušnou ikonu nebo název kategorie.
U některých z těchto prvků se otevře seznam se spustitelnými úlohami a výběr jednotlivých prvků ovládacích panelů.
Ovládací panely se otevírají následujícím způsobem:
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního nebo dolního rohu obrazovky a klikněte na Híedat.
 Zadejte do vyhledávacího pole Ovládací panely.
 Klepněte na tlačítko Ovládací panely.
19.3. Návrat počítače do stavu při dodání
Při problémech s instalací nebo jiných softwarových problémech, u nichž je zapotřebí přeinstalovat software, nabízí Windows®
8 tři možnosti instalace do počítače.
Nejdříve však pořiďte zálohu všech důležitých dat nebo programů.
19.3.1. Spuštění obnovy systému
 Stiskněte po restartu tlačítko F11 nebo restartujte počítač podržením tlačítka F11 ke spuštění programu PowerRecover.
nebo
 Klikněte na aplikaci PowerRecovery Windows® 8 ke spuštění programu z pracovní plochy systému Windows® 8.
28 / 36
Budou vám nabídnuty tři možné volby:
− Zapsat ovladače a nástroje na opticky disk
Vytvoření podpůrného disku
− Obnovit počítač bez změny souborů
Aktualizace počítače bez vymazání dat.
− Obnovit
Volte mezi dvěma možnostmi obnovení:
● Obnovit na pevný disk - bez zálohy uživatelských dat
Všechna data na počítači se nevratně vymažou.
Obnoví se stav při dodání.
● Obnovit na pevný disk - se zálohou uživatelských dat
Obnoví se stav při dodání a všechna data uživatele se uloží do složky C:\USER.
POKYN!
Každý způsob obnovení provádějte pouze s připojeným síťovým zdrojem.
POZOR!
Zvolíte-li možnost s uložením dat uživatele, trvá obnova velmi dlouho. Budou uložena jen data, která se nacházejí ve složce C:\USER. Všechna ostatní data se vymažou. Provádějte proto vždy pravidelně zálohování dat na externí média. Uplatnění nároků na náhradu škody za ztrátu dat, a tím vzniklé následné škody, je vyloučeno.
 Klikněte na Další a dokončete obnovení stavu při dodání podle dalších pokynů na obrazovce.
19.4. Nastavení firmwaru UEFI
V nastavení firmwaru UEFI (základní konfigurace hardwaru systému) máte četné možnosti nastavení pro provoz počítače.
Můžete například změnit funkce rozhraní, bezpečnostní prvky nebo správu napájení.
POZOR!
Počítač je již u výrobce nastaven tak, že zaručuje optimální provoz. Nastavení upravujte jen tehdy,
je-li toho absolutně zapotřebí a jste seznámeni s možnostmi konfigurace.
19.4.1. Provedení nastavení firmwaru UEFI
Konfigurační program můžete spustit jen během zavádění systému. Jestliže byl počítač již spuštěn, ukončete systém Windows® a restartujte jej.
 Před novým spuštěním počítače stiskněte tlačítko Del a držte je stisknuté, dokud se neobjeví hlášení Entering Setup.
19.5. Clear CMOS (volitelné)
POKYN!
Pokud jste proti očekávání provedli nastavení, která vedou k nestabilitě počítače, můžete pomocí tlačítka Clear
CMOS vymazat paměť CMOS a UEFI vrátit do stavu při dodání.
19.6. Windows® 8 - Pomoc a podpora
Zde najdete obsáhlou sbírku návodů, pomůcek a návrhů k odstranění problémů.
Tato pomoc se týká celého spektra operačního systému Windows.
Doporučuje se jak začátečníkovi, tak i profesionálovi. Informace jsou rozděleny podle témat a dají se vytisknout nebo opatřit
záložkami. Takto začnete:
 Přesuňte kurzor myši do pravého horního rohu obrazovky, přemístěte myš dolů a klikněte na
Nastavení.
 Nyní klikněte na Nápověda.
 Zvolte téma, které vás zajímá.
29 / 36
20. FAQ - Často kladené otázky
Musím ještě instalovat přiložené disky?
− Ne. Všechny programy jsou již nainstalovány. Disky jsou míněny pouze jako záložní kopie.
Kde najdu potřebný ovladač pro svůj počítač?
− Ovladače se nacházejí ve druhém oddílu pevného disku ve složkách Drivers a Tools.
Co je aktivace Windows?
− V tomto návodu k obsluze najdete odpovídající kapitolu s podrobnými informacemi k tomuto tématu.
Kde aktivuji Windows?
− Windows se aktivuje automaticky při připojení k Internetu.
Jak aktivuji Windows bez internetového připojení?
− Systém Windows lze aktivovat také přes telefon. Při telefonické aktivaci postupujte podle pokynů v odstavci Aktivace
Windows.
Kdy se doporučuje obnovení stavu při dodání?
− Tuto metodu volíme jako poslední řešení. Dostupné možnosti jsou popsány v kapitole Obnovení systému.
Jak mám zálohovat data?
− Vyzkoušejte si zálohování a obnovu vybraných dat pomocí externího média, abyste se obeznámili s touto technikou.
Zálohování je zbytečné, pokud nejste schopni data obnovit, médium je vadné nebo již není použitelné.
Proč musím znovu instalovat zařízení USB, ačkoli jsem tak již učinil(a)?
− Pokud zařízení není v provozu na stejném portu USB, na kterém bylo instalováno, obdrží automaticky nový identifikátor. Operační systém ho pak považuje za nové zařízení a snaží se o jeho opětovnou instalaci.
− Použijte instalovaný ovladač nebo připojte zařízení k přípojce, na které bylo instalováno.
21. Zákaznické služby
21.1. První pomoc při problémech s hardwarem
Chybné funkce mohou mít někdy banální příčiny, ale někdy může být chyba způsobena vadnou součástí. V této části vám
chceme poskytnout základní vodítko k vyřešení problému.
Jestliže opatření, která jsou zde uvedena, nepovedou k úspěchu, rádi vám poskytneme další pomoc. Zavolejte nám!
21.2. Zjištění příčiny
Začněte pečlivou vizuální kontrolou všech kabelových spojů. Pokud nesvítí indikátory, přesvědčte se, zda jsou počítač a všechna periferní zařízení řádně napájeny proudem.
• Zkontrolujte zásuvku, síťový kabel a všechny spínače ve spínacím obvodu zásuvky.
• Vypněte počítač a zkontrolujte všechna připojení kabelů. Jestliže jsou k počítači připojena periferní zařízení, zkontrolujte
také zde konektory všech kabelů. Nezaměňujte kabely pro různé přístroje bez rozmyslu, i když vypadají přesně stejně. Pólová osazení v kabelu se mohou lišit. Pokud jste s jistotou zjistili, že je zařízení napájeno a všechny spoje jsou neporušené,
počítač opět zapněte.
21.3. Chyby a možné příčiny
Obrazovka je černá.
 Přesvědčte se, zda se počítač nenachází v režimu spánku.
Nesprávné zobrazení času a data.
 Klikněte na zobrazení času na hlavním panelu. Zvolte možnost změny nastavení data a času a pak nastavte správné hodnoty.
Karty v čtečce karet dostávají po novém spuštění jiná písmena diskové jednotky.
 To se může stát, když čtečka karet při systémovém spuštění aktualizuje svůj slot. Přitom jsou případně přiřazeny nové identifikátory, což může vést k přidělení nových písmen diskové jednotky.
Z optické diskové jednotky nelze načíst žádná data.
 Zkontrolujte, zda je disk řádně vložený.
Myš nefunguje.
 Zkontrolujte kabelové spojení.
Na pevném disku je nedostatek místa.
 Zvukové a video záznamy vyžadují velký prostor na disku (až cca 1-2 GB/hodinu). Zálohujte nepotřebné soubory na disky
CD-R, DVD nebo jiná externí média, např. pevný disk MEDION HDDrive 2Go super speed.
30 / 36
Počítač nelze spustit.
 Pokud jsou kabelové spoje v pořádku, pokuste se vypnout a zapnout napájení počítače. Přesuňte síťový spínač na zadní
straně počítače do polohy 0 (vypnuto). Potom držte stisknutý hlavní spínač na přední straně po dobu 10 sekund. Vyčkejte
ještě dalších 5 sekund a spusťte znovu počítač.
Aplikace (např. aplikace počasí) nelze zobrazit jako živé dlaždice.
 Zkontrolujte datum, časové pásmo a čas.
21.4. Potřebujete další podporu?
Jestliže máte přes navržená opatření v předchozím odstavci stále ještě problémy, kontaktujte nás na horké lince země, kde jste
počítač zakoupili. Příslušná telefonní čísla najdete na obalu tohoto návodu k obsluze.
Pokusíme se vám telefonicky pomoci. Než se na nás obrátíte, připravte si následující údaje:
• Provedli jste rozšíření nebo změny v konfiguraci počítače?
• Jaká dodatečná periferní zařízení používáte?
• Jaká hlášení, pokud nějaká, se zobrazují na obrazovce?
• Jaký software jste při vzniku chyby používali?
• Které kroky jste již podnikli za účelem vyřešení problému?
21.5. Podpora pro ovladače
Systém byl v našich zkušebních laboratořích rozsáhle a úspěšně testován s instalovanými ovladači. V počítačové branži je však
obvyklé, že ovladače je nutné čas od času aktualizovat.
Důvodem je např. to, že se vyskytly případné problémy s kompatibilitou u jiných, ještě netestovaných součástí (programy, zařízení). Aktuální ovladače můžete najít na Internetu na následující adrese:
www.medion.com.
21.6. Doprava
Při přepravě počítače dbejte následujících pokynů:
• Jako prevenci škod při přepravě zabalte počítač do původního obalu.
21.7. Čištění a ošetřování
Budete-li postupovat podle následujících pokynů, můžete prodloužit životnost svého počítače:
POZOR!
Uvnitř skříně počítače se nenacházejí žádné díly, u kterých by mohl uživatel provádět údržbu nebo
čištění.
•
•
•
•
Před každým čištěním vždy odpojte síťový konektor a všechny spojovací kabely. Počítač vyčistěte navlhčenou utěrkou, ze
které se neuvolňují vlákna.
Prach může uzavřít větrací otvory, což může vést k přehřátí a chybným funkcím. V pravidelných intervalech (přibližně každé
3 měsíce) kontrolujte, zda větrací otvory umožňují dostatečný oběh vzduchu. K odstranění prachu z větracích otvorů použijte vysavač. Pokud zařízení pravidelně nasává hodně prachu, doporučujeme vyčištění vnitřku počítače odborníkem.
Nepoužívejte žádná rozpouštědla, agresivní ani plynné čisticí prostředky.
K čištění optické diskové jednotky (CD/DVD) nepoužívejte čisticí disky CD-ROM nebo podobné výrobky, které čistí čočku
laseru. Laser nevyžaduje čištění.
31 / 36
22. Rozšíření, úpravy a opravy
• Rozšíření, úpravy a opravy počítače svěřte výlučně kvalifikovanému odbornému personálu. Pokud nedisponujete potřebnou kvalifikací, pověřte příslušného servisního technika. Obraťte se prosím na náš
zákaznický servis, máte-li se svým počítačem technické problémy.
• V případě potřebných oprav se laskavě obraťte výhradně na naše autorizované servisní partnery.
22.1. Pokyny pro servisního technika
• Před otevřením skříně odpojte všechny napájecí a připojovací kabely. Není-li počítač před otevřením
odpojen od sítě, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Kromě toho existuje nebezpečí poškození součástí.
• Vnitřní součásti počítače mohou být poškozeny elektrostatickým výbojem (ESD). Opravy, rozšíření a
změny systému provádějte na pracovišti se zabezpečením proti ESD. Není-li takové pracoviště k dispozici, používejte antistatickou manžetu nebo se dotkněte uzemněného kovového tělesa. Škody, které
vzniknou neodborným zacházením, opravíme za úplatu.
• Používejte originální náhradní díly.
POZOR!
Na základní desce se nachází lithiová baterie. Ta se nesmí nabíjet. Rovněž tak nesmí být vystavena
vysokým teplotám nebo ohni. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Jestliže je baterie vyměněna
neodborně, existuje nebezpečí exploze. Nahraďte baterii pouze stejným typem baterie (CR 2032). Baterie jsou zvláštní odpad a musejí se odborně likvidovat.
22.2. Pokyny k laserovému záření
• V počítači se mohou používat laserová zařízení laserové třídy 1 až 3b. Zařízení splňuje požadavky
laserové třídy 1.
• Otevřením skříně optické diskové jednotky získáte přístup k laserovým zařízením až do třídy 3b.
Při demontáži a/nebo otevření těchto laserových zařízení je nutné dbát následujícího:
• Vestavěné optické diskové jednotky neobsahují žádné díly určené k ošetřování nebo opravě.
• Oprava optických diskových jednotek je výlučně záležitostí výrobce.
• Nedívejte se do laserového paprsku, ani přes optická zařízení.
• Nevystavujte se laserovému záření. Vyhýbejte se ozáření oka nebo pokožky přímým nebo rozptýleným
zářením.
23. Recyklace a likvidace
Máte-li otázky k likvidaci, obraťte se na prodejní místo nebo na náš servis.
Obal
Přístroj je před poškozením při přepravě chráněn obalem. Obaly jsou cenné druhotné suroviny, které lze recyklovat
nebo opětovně použít.
Zařízení
Po uplynutí doby životnosti nezahazujte přístroj do běžného domovního odpadu. Informujte se o možnostech odborné a ekologické likvidace.
Baterie/akumulátory
Použité nebo vadné baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Baterie je třeba odevzdat na sběrné
místo pro použité baterie.
32 / 36
23.1. Manipulace s bateriemi
Baterie mohou obsahovat hořlavé látky. Při nesprávné manipulaci mohou baterie vytéct, silně se zahřívat,
vznítit nebo dokonce explodovat. To by mohlo poškodit přístroj a mít za následek újmu na zdraví osob.
Bezpodmínečně dodržujte následující pokyny:
• Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud by děti baterii omylem spolkly, ihned to nahlaste svému
lékaři.
• Baterie nikdy nenabíjejte (pokud tak není výslovně uvedeno).
• Baterie nikdy nevybíjejte vysokým výkonem.
• Baterie nikdy nezkratujte.
• Baterie nikdy nevystavujte nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně!
• Baterie nerozebírejte a nedeformujte. Mohlo by dojít k poranění rukou či prstů, nebo by se vám mohl
do očí nebo na pokožku dostat elektrolyt baterie. Pokud by se tak stalo, opláchněte dotčená místa velkým množstvím čisté vody a neprodleně informujte svého lékaře.
• Zamezte silným nárazům a otřesům. Nikdy nezaměňujte polaritu. Dejte pozor na správnou polaritu (+)
a (-), aby nedošlo ke zkratu.
• Nové a staré baterie nekombinujte a nekombinujte ani baterie různých typů. To by mohlo způsobit
poruchy funkce přístroje. Navíc by se slabší baterie příliš silně vybíjely.
• Vybité baterie z přístroje ihned vyjměte.
• Jestliže přístroj po delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.
• Všechny spotřebované baterie v zařízení vyměňte současně za nové baterie stejného typu.
• Před uskladněním nebo likvidací baterií izolujte kontakty baterií lepicí páskou.
• Před vložením baterií zkontrolujte, zda jsou kontakty na nich i v zařízení čisté, a v případě potřeby je
očistěte.
• Použité baterie nepatří do domovního odpadu! Chraňte prosím naše životní prostředí a vybité baterie
odborně likvidujte. V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo na náš zákaznický servis.
33 / 36
24. Rejstřík
B
Baterie ..................................................................................................... 33
Bezdrátová síť LAN .............................................................................. 21
Bezpečnostní pokyny
Kabeláž ..................................................................................................8
Napájení ............................................................................................. 13
Připojení................................................................................................8
C
CD-ROM .................................................................................................. 17
Čištění ...................................................................................................... 31
Čisticí prostředek ................................................................................. 31
D
Disková jednotka ................................................................................. 17
Domácí skupina ................................................................................... 23
Doprava .................................................................................................. 31
Dotykový displej (volitelné) ............................................................. 11
Držení těla při práci
Hlava ......................................................................................................7
Nohy .......................................................................................................7
Paže ........................................................................................................7
Všeobecné informace ......................................................................7
Záda........................................................................................................7
Zápěstí ...................................................................................................7
G
Grafická karta ........................................................................................ 19
H
Hardwarové problémy....................................................................... 30
K
Kabeláž .......................................................................................................8
L
Laserové záření..................................................................................... 32
Likvidace baterií ................................................................................... 33
M
Místo ustavení .........................................................................................6
Myš ........................................................................................................... 15
N
Napájení.................................................................................................. 13
Nastavení Biosu .................................................................................... 29
Nová instalace Windows® 8 ............................................................. 29
O
Obsluha
Klávesnice.......................................................................................... 15
Oprava ..................................................................................................... 32
Optická disková jednotka................................................................. 17
Ovládací panely ................................................................................... 28
Ovládání ................................................................................................. 27
Aktualizace Windows .................................................................... 27
Dělení.................................................................................................. 27
Domácí skupina .............................................................................. 27
Ochrana osobních údajů ............................................................. 27
Přizpůsobení .................................................................................... 27
Rádio ................................................................................................... 27
Synchronizace nastavení ............................................................. 27
Uživatel............................................................................................... 27
Všeobecné informace ................................................................... 27
Vyhledávání ...................................................................................... 27
Výstrahy.............................................................................................. 27
Zařízení ............................................................................................... 27
34 / 36
P
Pevný disk .............................................................................................. 15
Podpora pro ovladače ....................................................................... 31
Pomoc a podpora ................................................................................ 29
Práce s aplikacemi ............................................................................... 26
Pracovní plocha Windows® 8........................................................... 25
Aplikace na pracovní ploše ......................................................... 26
Přihlášení do systému Windows .................................................... 24
Nastavení hesla pro Windows .................................................... 24
Nastavení kódu PIN pro Windows ............................................ 24
Nastavení obrázkového hesla pro Windows......................... 24
Propojení uživatelského účtu s LiveID .................................... 24
Připojení.....................................................................................................8
IEEE 1394 (FireWire) ....................................................................... 13
Mikrofon ...............................................................................................8
Monitor............................................................................................... 10
Myš PS/2............................................................................................. 12
Reproduktor ..................................................................................... 12
Síť LAN ................................................................................................ 13
Tlačítko přetaktování........................................................................9
Zdroje nahrávání............................................................................. 13
Zvukový vstup ................................................................................. 13
Zvukový výstup ............................................................................... 12
Prohlášení o shodě ................................................................................5
Provozní bezpečnost.............................................................................5
Provoz v síti ............................................................................................ 21
První pomoc .......................................................................................... 30
R
Restart ..................................................................................................... 28
Režim spánku........................................................................................ 28
Rozšíření/přestavění ........................................................................... 32
S
Servisní technik .................................................................................... 32
Seznamy odkazů.................................................................................. 23
Síť
Bezdrátová síť LAN ......................................................................... 21
Co je provoz v síti? .......................................................................... 21
Přístupový bod LAN ....................................................................... 21
Složky ....................................................................................................... 16
Software
Aktivace Windows .......................................................................... 22
Seznámení se systémem Windows® 8..................................... 22
Windows® 8 - Novinky................................................................... 22
Správa ...................................................................................................... 31
Stav při dodání ..................................................................................... 28
Obnovení na pevný disk .............................................................. 29
Reset systému pomocí Cyberlink PowerRecover ................ 28
T
Teplota okolí .............................................................................................7
U
Údržba ..................................................................................................... 31
Univerzální čtečka karet
Memory Stick ................................................................................... 18
Memory Stick Pro ........................................................................... 18
MMC .................................................................................................... 18
SD ......................................................................................................... 18
Vyjmutí paměťové karty .............................................................. 18
USB ........................................................................................................... 20
Úspora energie ..................................................................................... 28
Ustavení počítače ...................................................................................6
Uvedení do provozu ........................................................................... 14
Úvodní obrazovka systému Windows® 8 .................................... 25
Aplikace Windows® 8..................................................................... 25
V
Vylepšená správa zařízení ................................................................ 23
Z
Zabezpečení
Baterie................................................................................................. 33
Zákaznické služby ............................................................................... 30
Zvukový systém ................................................................................... 19
35 / 36
36 / 36

Podobné dokumenty