Stratigrafická tabulka

Transkript

Stratigrafická tabulka
GEOLOGICKÁ STRATIGRAFICKÁ TABULKA (1999)
C5B
C5C
C5D
C5E
SERRAVAL
M
C9
C10
11
12
C11
13
C13
16
C15
C16
17
C17
18
19
C19
C20
21
50
22
23
C21
C22
E
L
RUPEL
27
28
65
29
30
C27
LUTET
E
M18
M20
180
200
SVRCHNÍ
STŘEDNÍ
C28
C29
C30
SELAND
E
61.0
DAN
65.0
230
KIMMERIDŽ
OXFORD
BATHON
AALEN
99.0
300
320
112
2
121
3
127
3
132
4
PLIENSBACH
SPODNÍ
340
137
4
144
5
151
154
6
7
159
7
STŘEDNÍ
LADIN
380
400
164
8
8
420
176
8
180
8
440
190
8
195
8
202
8
206
8
210
8
460
480
9
227
9
234
9
242
245
248
9
9
10
500
520
SPODNÍ
OLENEK
IND
290
900
1000
296
303
311
323
327
VISÉ
1250
M
GIVET
LOCHKOV
PŘÍDOLÍ
LUDLOW
WENLOCK
M
E
D
C
B
1750
364
370
2000
1600
SPODNÍ
380
PRAG
E
354
STŘEDNÍ
EIFEL
EMS
L
1500
342
FAMEN
SVRCHNÍ
282
TOURNAI
L
ANIS
240
E
FRASN
169
221
MOSKOV
543
BAŠKIR
L
NOR
CARN
L
SERPUCHOV
360
SINEMUR
HETTANG
RHAET
SAKMAR
GŽEL
KASIMOV
391
412
417
419
423
428
LLANDOVER
ASHGILL
CARADOK
LLANDEILO
LLANVIRN
2250
400
443
464
470
3000
ARENIG
TREMADOK
SUNWAPT*
STEPTOE*
MARJUM*
DELAMAR*
DYER*
MONTEZUM*
485
490
495
500
506
512
516
520
SVRCHNÍ
2750
449
458
2500
2500
3250
3000
STŘEDNÍ
3400
3500
SPODNÍ
3750
A
540
543
© 1999, The Geological Society of America. Product code CTS004. Compilers: A. R. Palmer, John Geissman
*International ages have not been established. These are regional (Laurentian) only. Boundary Picks were based on dating techniques and fossil records
as of 1999. Paleomagnetic attributions have errors, Please ignore the paleomagnetic scale.
GEOLOGICAL SOCIETY
OF AMERICA
HRANICE
269
ASSEL
1
ERA
(Ma)
750
ARTINSK
E
4
TOARK
SVRCHNÍ
220
BERRIAS
BAJOK
54.8
57.9
HAUTERIV
VALANGIN
CALLOV
M29
210
THANET
BARR
TITHON
M22
M25
190
YPRES
L
93.5
280
PERM
CHRON.
HIST.
ANOM.
M12
M14
M16
140
M
49.0
PALEOCÉN
C26
60
M10
170
41.3
C24
C25
130
160
PRIABON
55
26
M0
M1
M3
M5
150
BARTON
C23
1
ALB
37.0
24
25
120
CHATT
28.5
C18
20
45
L
CENOMAN
SPODNÍ
33.7
EOCÉN
40
15
OLIGOCÉN
9
C12
35
23.8
C7
C7A
C8
TURON
1
1
89.0
APT
20.5
C6C
10
110
AQUITAN
C6B
PALEOGÉN
30
7
7A
8
16.4
BURDIGAL
E
C6
TERCIÉR
6C
34 C34
100
14.8
LANGH
C6A
25
90
11.2
6A
6B
SANTON
CONIAC
83.5
85.8
VĚK
PROTEROZOIKUM
C5A
7.1
TORTON
C5
SVRCHNÍ
248
252
256
260
S.
L
C33
L
TATAR
UFIM-KAZAN
KUNGUR
STÁŘÍ
(Ma)
ARCHAIKUM
6
C4
C4A
260
CAMPAN
33
80
HRANICE
(Ma)
W.
5E
20
C3A
5.3
ODDĚLENÍ
N.
5D
MESSIN
32 C32
3.6
1
PREKAMBRIUM
OBDOBÍ
.2
PENNSYLVAN
5C
ZANCL
71.3
ÚTVAR
KARBON
5B
E
70
65
STÁŘÍ
(Ma)
MISSISSIPP
15
PIACENZ
MAASTRICHT
HRANICE UNCERT.
(m.y.)
(Ma)
DEVON
5A
L
30 C30
31 C31
ODDĚLENÍ
SILUR
5
0.01
1.8
ÚTVAR OBDOBÍ
PALEOZOIKUM
ORDOVIK
10
CALABRIAN
STÁŘÍ
(Ma)
NEOCOMIAN
4
4A
C3
MIOCÉN
3A
PLIOCÉN
C2A
NEOGÉN
3
HRANICE
(Ma)
KŘÍDA
C2
HOLOCÉN
PLEISTOCÉN
ODDĚLENÍ
JURA
2
KVARTÉR
OBDOBÍ
TRIAS
C1
ÚTVAR
RAPID POLARITY CHANGES
1
2A
5
CHRON.
HIST.
ANOM.
STÁŘÍ
(Ma)
MESOZOIKUM
MAGNETICKÁ
POLARITA
KAMBRIUM*
KENOZOIKUM
MAGNETICKÁ
POLARITA
Sources for nomenclature and ages: Primarily from Gradstein, F., and Ogg, J., 1996, Episodes, v. 19, nos. 1 & 2; Gradstein, F., et al., 1995,
SEPM Special Pub. 54, p. 95–128; Berggren, W. A., et al., 1995, SEPM Special Pub. 54, p. 129–212; Cambrian and basal Ordovician ages
adapted from Landing, E., 1998, Canadian Journal of Earth Sciences, v. 35, p. 329–338; and Davidek, K., et al., 1998, Geological Magazine,
v. 135, p. 305–309. Cambrian age names from Palmer, A. R., 1998, Canadian Journal of Earth Sciences, v. 35, p. 323–328.
3800?

Podobné dokumenty

list of publications of professor rndr. blanka pacltová, csc.

list of publications of professor rndr. blanka pacltová, csc. Řada B – Přírodní vědy • sv. 64 • 2008 • čís. 2–4 • s. 51–57

Více

May 2010 Timetable (eNRT) - Network map

May 2010 Timetable (eNRT) - Network map hu o r oad As w F u R st r N e lie hu a y au en Be ock S w on ilt Br M ral w mi Ne Ad rch on u nt ch n Hi hrist d o w C kes Po

Více

Zadání

Zadání English bonus (20 points) Lets’ go fishing! Fishing is main source of food or income for many nations. Fishing is a great way how to learn about water organisms. Fishing is also a great hobby. 1. ...

Více

Informátor 18

Informátor 18 srovnatelná s daty Götzingera (1986): 24,51 r 0,21 A, Brindleye et al. (1983): 24,51 r 0,10 A a Weisse (1980): 24,44 r 0,53 A. Použitá literatura: Brindley G.W. et al. (1983): Amer. Mineral., 68, 4...

Více

Dokument - Asociace leteckých výrobců

Dokument - Asociace leteckých výrobců 199 05 PRAHA 9, LETÒANY WWW . A LV - CR . CZ

Více

Plán péče CHKO Lužické hory

Plán péče CHKO Lužické hory 3.2.5.1. Povrchové vody, péče o jejich kvalitu............................................................. 179 3.2.5.2. Podmínky pro jednotlivé zóny odstupňované ochrany CHKO: .......................

Více