VÍN KATALOG VÍN

Transkript

VÍN KATALOG VÍN
XV.VÍN
ZÁMECKÝ KOŠT
Sdružení zámeckých vinařů Bučovicka
Správa státního zámku Bučovice
Město Bučovice
KATALOG
VÍN
STÁTNÍ ZÁMEK
BUČOVICE
17. 5. 2014
XV.
zámecký
košt vín
„Pro moudré víno, to je nej,
pro hloupé víno - nenasytné peklo
ty pij, však s míru měj.
Bez míry to už s mnohými o zem seklo.“
(Omar Chajjám)
Vážení přátelé,
návštěvníci bučovického koštu vín!
Sdružení zámeckých vinařů pro Vás připravilo již 15. košt vín. Víme, že je to jen „malé jubileum“, ale věřte,
že za přípravou každého koštu je skryto mnoho poctivé a seriozní práce.
Všichni víme, že loňský rok byl tzv. „nic moc“, to znamená, že byl klimaticky velmi složitý. Proto nás velmi těší, že zásluhou našich vinařů Vám můžeme dnes nabídnout 801 vzorků bílých, červených a rosé vín,
které určitě potěší Vaše smysly.
Samozřejmě nemusíte s hodnocením jednotlivých komisí vždy souhlasit, máte na to právo... Říká se přece, poněkud přehnaně, sto lidí rovná se sto chutí. Takže koštujte, přemýšlejte, mudrujte o víně se svými
dobrými přáteli, porovnávejte a hlavně s pokorou všichni společně vzdejme hold nápoji neušlechtilejšímu
- vínu!
Vždyť víno rozveseluje lidská srdce, sbližuje nás, bourá předsudky a je pro nás neustálou životní inspirací.
Přejeme Vám abyste na našem koštu prožili s dobrými víny i krásné chvíle...
Na vaše zdraví, přátelé!
Tímto chceme upřímně poděkovat všem vinařům,
kteří nám bezplatně poskytli 801 vzorků vín,
z toho 488 bílých a 313 červených.
Sdružení zámeckých vinařů bučovicka,
organizační výbor koštu
Vystavovaná vína byla hodnocena 26 odbornými komisemi pod vedením
subkomisařů:
Štěpán Maňák - Žádovice
Mgr. Aleš Navrátil - Bučovice
V průběhu 15 let se na našem koštu objevil
tento počet vzorků:
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
543
920
840
1003
1157
1068
1047
940
1108
1029
1081
743
818
800
801
Vážení přátelé,
opět po roce Vás vítáme
na
ZÁMECKÉM KOŠTU VÍN,
který pro Vás připravil tento výstavní výbor
Navrátil Aleš
Holásek Oldřich
Pölzer Miroslav
Capita František
Dvořák Dalibor
Kotrba Antonín
Houšť Pavel
Filo Vladimír
Malenovský Václav
Petržela Petr
Turkovský Zdeněk
Navrátil Ladislav
Doležal František
Buriánek Martin
Halas Rudolf
Knesl Lubomír
Spurný Petr
V katalogu se mohou vyskytovat vína, která jsou označena přívlastkem,
i když nesplňují náležitosti uvedené v zákoně o vinohradnictví a vinařství.
Proto je jejich označenín v katalogu pouze orientační.
Obecné vinařské principy
Jednotlivé druhy vína jsou rozdělovány na několik skupin. Česká republika se při rozdělování vín tradičně přiklání k systému, který upřednostňuje odrůdu a vyzrálost hroznů
stanovenou měřením obsahu cukru v hroznové šťávě v době sklizně. Poslední změna
vinařského zákona však dala také možnost označovat víno především podle původu
hroznů, ze kterých bylo víno vyrobeno.
Rozdělení vína podléhá různým principům, které jsou ovlivňovány mnoha faktory. Při
prvním setkávání s vínem je rozdělujeme podle nám známých ukazatelů.
S postupným nabýváním znalostí a zkušeností se pohled na víno mění a s ním i jeho rozdělování. Z hlediska jednotnosti a srozumitelnosti je však nadřazeno názvosloví
a pravidla stanovená vinařským zákonem a nařízeními ES.
Poznámka: dále uváděná zkratka „°NM“ znamená stupeň normovaného moštoměru.
Jeden stupeň NM představuje jeden kg přírodního cukru ve 100 l hroznového moštu.
Rozdělení vín podle druhu a kvality
podle vinařského zákona České republiky
Tichá vína - Rozdělení tichých vín
Stolní víno
Stolní víno je víno, které může pocházet z hroznů vyprodukovaných v kterékoliv zemi EU, a to
z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných. Je to nejnižší kategorie vín. Nesmí být označeno
názvem odrůdy, oblasti, vinařské obce, viniční tratě nebo jiným zeměpisným názvem. Bývají vína
lehčí se 7-11 % obj. alk., méně extraktivní, vhodná k běžnému stolování.
Zemské víno
Zemské víno je stolní víno splňující následující požadavky:
•
Je vyrobeno pouze z tuzemských hroznů sklizených na vinici pro jakostní
víno dané oblasti nebo z povolených odrůd.
•
Výnos na vinici nesmí překročit 12 t/ha.
•
Cukernatost hroznů musí být min. 14 °NM.
•
Na rozdíl od stolního vína může být označeno názvem oblasti, ročníkem a odrůdou, ze
které bylo vyrobeno.
Jakostní víno
Na výrobu mohou být použity pouze tuzemské hrozny z vinice pro jakostní víno z jedné vinařské oblasti.
Výroba vína musí proběhnout ve vinařské oblasti, v níž byly hrozny sklizeny. Výnos nesmí překročit 12 t/ha a
cukernatost hroznů musí dosáhnout min. 15 °NM. Víno musí splňovat jakostní požadavky a být zatříděno Státní
zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI), a to buď jako:
Jakostní víno odrůdové - víno vyrobené z vinných hroznů, rmutu nebo z hroznového moštu nejvýše 3 odrůd,
které musí být na seznamu odrůd pro výrobu jakostních vín.
Jakostní víno známkové - víno vyrobené ze směsi hroznů, rmutu, hroznového moštu vyrobeného z vinných
hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.
Jakostní víno s přívlastkem
Hrozny na výrobu musí splňovat všechny požadavky na výrobu vína jakostního. Navíc hrozny musí
pocházet z jedné vinařské podoblasti a jejich odrůda, původ, cukernatost a hmotnost musí být
ověřena SZPI. U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat cukernatost moštu. Víno může být vyrobeno
z vinných hroznů, rmutu nebo hroznového moštu nejvýše 3 odrůd. Pokud podíl jednotlivých odrůd
je min. 15 %, lze je uvést na etiketě v sestupném pořadí. Vína s přívlastkem se dělí na jednotlivé
druhy:
Kabinetní víno (kab)
Jakostní víno s přívlastkem - kabinetní víno je kategorie vín vzniklých z moštů, které dosáhly 19-21 ° NM. Bývají
to lehčí, suchá, příjemně pitelná vína.
Pozdní sběr (ps)
Jsou to vína, u nichž byla sklizeň hroznů v pozdějším termínu, teprve když cukernatost hroznů
dosáhne 21-24 °NM. Bývají to kvalitní, extraktivní, suchá či polosuchá vína.
Výběr z hroznů (VH)
Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na 24-27 °NM. Bývá to víno plné,
extraktivní, s vyšším obsahem alkoholu, někdy s vyšším obsahem zbytkového cukru.
Výběr z bobulí (VB)
Název přívlastkového vína vyrobeného z vybraných hroznů, které zrály velmi dlouho na vinici a získaný mošt
obsahoval alespoň 27 °NM. Bývají to velmi plná, extraktivní, polosladká či sladká vína.
Výběr z cibéb (VC)
Název přívlastkového vína vyrobeného z hroznů, které vyzrály na vinici na min. 32 °NM. Takto vyzrále hrozny
se díky extrémně dlouhé době zrání na vinici většinou změnily na hrozinky - cibéby. Bývá to víno velmi extraktivní, sladké, vzácné a proto drahé.
Ledové víno
Stejně jako ostatní vína s přívlastkem je lze vyrábět pouze po ověření cukernatosti SZPI. Vyrábí se lisováním
zmrzlých hroznů sklizených při teplotě alespoň - 7 °C a získaný mošt musí vykazovat alespoň 27 °NM cukernatosti. Hrozny při lisování nesmí rozmrznout, proto zůstane část vody nevylisována v hroznech ve formě
ledových krystalů. Ledová vína bývají velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.
Slámové víno
Název vína s přívlastkem, které vzniklo z hroznů dosoušených po dobu nejméně tří měsíců po sklizni na slámě či rákosu, nebo byly zavěšeny v dobře větraném prostoru. Tím se odpaří část vody
z bobulí a koncentruje se obsah extraktivních látek. Pro takovou výrobu se musí nechat hrozny
dobře vyzrát a nesmějí být poškozené. Většinou
se užívá hroznů bílých odrůd. Získaný mošt musí vykazovat nejméně 27 °NM. Slámová vína bývají
velmi extraktivní, sladká a jsou poměrně vzácná a proto drahá.
Rozdělení tichých vín podle obsahu zbytkového cukru
Suchá
Víno, které prokvasilo na nízký obsah zbytkového cukru, který smí obsahovat:
•
a) max. 4 g/ zbytkového cukru na litr nebo
•
b) max. 9 g cukru v litru, pokud rozdíl zbytkového cukru a celkového obsahu kyselin
přepočtený na kyselinu vinnou je 2 gramy nebo méně.
Polosuchá
Vína se zbytkovým cukrem, který je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína suchá,
ale nepřesahuje 12 g v litru vína
Polosladká
Obsah zbytkového cukru ve víně je větší než nejvyšší hodnota stanová pro vína polosuchá, ale dosahuje nejvýše
45 g na 1 litr
Sladká
Vína s vyšším obsahem zbytkového neprokvašeného cukru a to jak senzoricky tak analyticky. Zpravidla se jedná
o vína speciální, určená pro dlouhé zrání. Obsah alkoholu je u našich tichých sladkých vín nižší (7-11%, toto je časté u vín slámových, ledových či bobulových výběrů). Dle legislativních předpisů se jedná o víno se zbytkovým
cukrem ve výši nejméně 45 g na litr.
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
Stůl
Předseda
1. přísedící
1
Dvořák Dalibor
Bučovice
Mazel Jiří
Brno
2
Menšík Oldřich
Žeravice
Navráti Ladislav
Bučovice
3
Bunža Vlastimil
Bzenec
Doležal Davic
Bučovice
4
Ing. Tonyka Antonín
Kyjov
Mgr. Turkovská Vladimíra
Bučovice
5
Trávníček Jiří
Rohatec
Holubová Zdenka
Viničné Šumice
6
Turkovský Zdeněk
Bučovice
Kosič Josef
Hovorany
7
Mokrý Petr
Násedlovice
Cizler Josef
Hrušovany n. J.
8
Poizl Petr
Žeravice
Malenovský Václav
Bučovice
9
Mokrý Tomáš ml.
Násedlovice
Barák Pavel
Ždánice
10
Troubil Oldřich
Násedlovice
Ondřáce Jiří
Ždánice
11
Mokrý Tomáš
Násedlovice
Fejfar Karel
Bučovice - Marefy
12
Bíza František
Hodonín
Vrba Pavel
Viničné Šumice
13
Jeřábek František
Heršpice
Pölzer Miroslav
Bučovice
14
Novotný Karel
Žádovice
Vašek Radek
Osvětimany
15
Doležal František
Bučovice
Ondrůjová Monika
Uherské Hradiště
16
Mička Pavel
Dambořice
Spáčil Petr
Heršpice
17
Forman Miroslav
Žádovice
Ing. Kubík Milan
Hrušovany n. J.
Heršpice
18
Ing. Juřička Jiří
Nížkovice
Ing. Zemánek Radim
19
Váša Radoslav
Újezd u Brna
Spíšek Milan
Brno
20
Jandásek Stanislav
Vracov
Štipčák Josef
Vlkoš
21
Hřebačka Jindřich
Rohatec
Spíšek Josef
Brno
22
Hanuš Milan
Blučina
Konečný Václav
Lovčice
23
Dolák Oldřich
Vracov
Ševčík Stanislav
Žeravice
24
Přikryl Mirek
Hovorany
Šťastný Jiří
Blučina
25
Volša Radek
Ždánice
Konečný Martin
Hovorany
26
Motáň Pavel
Vlkoš
Ing. Bělík Milan
Labuty
8
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
SLOŽENÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
2. přísedící
3. přísedící
Pavlík Vitěslav
Bošovice
Houšť Martin
Bučovice - Vícemilice
Juřičková Znedna
Nížkovice
Mojžíš Ivan
Viničné Šumice
Staněk Viktor
Rohatec
Něnička Ladislav
Kyjov
Doležal Vít
Bučovice
Paulmich Jan
Kyjov
Kotrba Antonín
Bučovice
Kučera Josef
Hrušovany n. J.
Pacola Miloslav
Rousínov
Kotrba Martin
Bučovice
Veselý Miroslav
Rohatec
Knesl Lubomír
Bučovice
Obhlídal Karel
Nesovice
Oliva Martin
Brno
Svoboda Zdeněk
Brno
Houšť Pavel
Bučovice - Vícemilice
Pötzerová Jana
Bučovice
Holásek Oldřich
Bučovice
Jeřábek Josef
Nížkovice
Bok Ladislav
Bučovice - Kloboučky
Motyčka Pavel
Bučovice
Kračmera Pavel
Hulín
Ševčík Jan
Rašovice
Hula Josef
Ždánice
Leznar Zdeněk
Nemojany
Mokrý Jan
Násedlovice
Šenkyřík Václav
Heršpice
Damborský Bedřich
Hovorany
Šujan František
Bučovice
Komárek Miroslav
Šlapanice
Možíšová Marta
Viničné Šumice
Zemánek Rudolf
Heršpice
Brychtová Jana
Bučovice
Zemánková Vladimíra
Heršpice
Svoboda Jan
Rohatec
Mokrý Josef
Dambořice
Petržela Petr
Bučovice
Jandl Jaroslav
Brno
Chromý Josef
Nechvalín
Svoboda Jaroslav
Bučovice
Florián Miroslav
Újesd u Brna
Ohnoutka Jan
Bučovice
Novák Petr
Bučovice
Vylam Lubomír
Heršpice
Studený František
Blučina
Bébar Jan
Královopolské Vážany
Macka Bedřich
Vojkovice
Lazor Jaromír
Bučovice - Vícemilice
Kotrba Tomáš
Bučovice
Pelčák Jiří
Kyjov
9
ŠAMPIONI
Šampion koštu
Šampion bílých vín
CHARDONNAY
2013 výběr z hroznů
93 bodů
VINAŘSTVÍ LANŽHOTSKÝ
Velké Bílovice
Šampion červených vín
ANDRÉ
2012 pozdní sběr
90 bodů
ELIŠKA KŘÍŽOVÁ
Viničné Šumice
Šampion rosé
FRANKOVKA
2013 pozdní sběr
91 bodů
ŠTĚPÁN MAŇÁK
Žádovice
Cena Jiřího Šubrta
odrůda Pálava
PÁLAVA 2012
výběr z hroznů
87 bodů
VINAŘSTVÍ PERLA VÍN
Maršovice
Nejlepší bílé víno z Bučovic
SAUVIGNON 2013
90 bodů
DALIBOR DVOŘÁK
Nejlepší červené víno z Bučovic
SVATOVAVŘINECKÉ 2013
90 bodů
VÍT DOLEŽAL
XV.
ZÁMECKÝ
KOŠT VÍN
ŠAMPIONI
XV. ZÁMECKÉHO KOŠTU VÍN
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele Jméno
Obec
Rok
Poznámka
Body
ANDRE
16
Křížová
Eliška
Viničné Šumice
12
PS
90
AUR
1
Blahutka
František
Násedlovice
13
PS
88 Z
BSN
15
Vinařství Cícha
Jan
Blatnice p. s. Ant.
13
MZV
CM
16
Střítecký
Luděk
Brno
12
CS
2
Forman
Miroslav
Žádovice
12
Cuvée-bílé
7
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
PS, SG + VZ
92 Z
DORN + ZW + MP
90 Z
Cuvée-červené
8
Sing Wine
Velké Bílovice
13
ČSN
6
VaZ Moravany
Moravany
12
88 Z
88 Z
89 Z
84 Z
DORN
4
Jandásek
Stanislav
Vracov
08
PS
87 Z
FR
25
Volša
Radek
Ždánice
12
PS
91 Z
HIB
3
Vinařství Fojtík
Čejkovice
13
PS
90 Z
VzH
CH
7
Vinařství Lanžhotský
Velké Bílovice
13
IO
1
Vinařství Perla Vín
Maršovice
13
93 Z
MERLOT
3
Mokrý
Jan
Násedlovice
12
87 Z
MM
9
Svoboda
Rudolf
Žarošice
13
86 Z
Petr
84 Z
MP
7
Kašík
Milotice
13
VzH, 24, 5°
89 Z
MT
6
Vinařství Bábíček Vacenovský
Ratíškovice
13
PS
88 Z
NG
15
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
PAL
8
Machajdík
Slavomír
Klentnice
13
PS
88 Z
87 Z
RB
4
Bělohoubek
Tomáš
Uhřice
12
PS
92 z
RM
5
Maňák
Štěpán
Žádovice
12
VzH, Bar.
88 Z
ROSÉ
26
Maňák
Štěpán
Žádovice
13
PS
91 Z
RR
5
Lunga
Blažej
Skoronice
13
23°
90 Z
RŠ
23
Hradil
Lukáš
Čejkovice
13
PS
91 Z
RV
37
Doležal
František
Bučovice
13
89 Z
SG
9
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
90 Z
SVA
14
Doležal
Vít
SZ
7
Vinařství Hanuš
Bučovice
13
Blučina
13
VzH
90 Z
88 Z
TRČ
10
Maňák
Štěpán
Žádovice
11
VzB
90 Z
VČR
3
Klimek
Lubomír
Moravany
13
PS
85 Z
VZ
14
Maňák
Štěpán
Žádovice
13
PS
92 Z
ZW
19
Sklenář
Petr
Telnice
13
91 Z
BÍLÁ
VÍNA
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
AURELIUS
AUR
1
Blahutka
František
Násedlovice
13
PS
88 Z
AUR
2
Raiskub
Antonín
Vracov
13
PS
80
Stanislav
AUR
3
Škrobák
Čejkovice
13
PS
83 S
AUR
4
Singer Milan + Miroslav
Praha 6
13
22, 3°
63
AUR
5
Vinařství Popela
Perná
13
VzH
AUR
6
Kapp
Rudolf
Brno
13
AUR
7
Novotný
Jiří
Moutnice
13
SUR-LIE
76
1
Plachý
Vlastimil
Drnholec
13
Kab.
81
DĚVÍN
1
Ďurinová
Blanka
Bzenec
13
DĚVÍN
2
Prokop
Milan
Bučovice
12
82 B
78
AUXERROIS
AUXERROIS
DĚVÍN
81
PS
75
HIBERNAL
HIB
1
Doležal
František
Bučovice
13
HIB
2
Skřivánek
Martin
Rohatec
13
PS
81
85
HIB
3
Vinařství Fojtík
Čejkovice
13
PS
90 Z
HIB
4
Chromý
Josef
Nechvalín
13
PS
52
HIB
5
Blahutka
František
Násedlovice
13
PS
82
HIB
6
Vinařství Václav Šalša
Kyjov
13
VzH
HIB
7
Zajdák
Petr
Lovčice
13
HIB
8
Zapletal
Milan
Velké Bílovice
13
PS
66
HIB
9
Novotný
Pavel
Čejkovice
13
PS
87 S
HIB
10
Veselý
Miroslav
Rohatec
13
24°
86 B
HIB
11
Maňák
Štěpán
Žádovice
13
VzH
85
HIB
12
Dohnal
Jan
Žádovice
13
80
84
85
CHARDONNAY
CH
1
Vinařství Mutěnice
CH
2
Bělohoubek
CH
3
Zámecké vinařství Bzenec
CH
4
Novotný
Miroslav
Vracov
13
22°
71
CH
5
Maděričová
Jarmila
Vracov
13
22°
73
CH
6
Vardan
Miroslav
Vlkoš
13
Kab.
76
CH
7
Vinařství Lanžhotský
Velké Bílovice
13
VzH
93 Z
CH
8
Hula
Josef
Ždánice
13
PS
CH
9
Troubil
Oldřich
Násedlovice
13
CH
10
Vinařství Fojtík
Čejkovice
13
Tomáš
Mutěnice
13
PS
86
Uhřice
13
PS
82
Bzenec
11
PS
87
69
79
PS
86
17
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
CH
11
Blahutka
František
Násedlovice
13
PS
85
CH
12
Ševčík
Petr
Habrovany
12
PS
76
CH
13
Vinařství Bábíček Vacenovský
Ratíškovice
13
PS
80
CH
14
Maňák
Štěpán
Žádovice
13
VzH
90 S
CH
15
Panák
Josef
Ratíškovice
13
PS
75
CH
16
Hylš
Josef
Vracov
13
CH
17
Vydařilý
Petr
Mutěnice
13
PS
87
CH
18
Tonyka
Antonín
Kyjov
13
CH
19
Kratochvíl
Emerich
Dambořice
13
PS
81
CH
20
Buček
Petr
Těmice
13
CH
21
Víno Červenka
Čejkovice
13
PS
65
CH
22
Žůrci Vídeňka
Žeravice
13
PS
88 B
VzH
75
77
80
69
CH
23
Kuchyňa
Václav
Velké Bílovice
13
CH
24
Sekanina
Jan
Král. Vážany
12
CH
25
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
CH
26
Horálek
Vladimír
Křenovice
12
CH
27
Vinařství Popela
Perná
13
VzH
87
CH
28
Prokop
Milan
Bučovice
12
VzH
86
1
Bíza
František
Mutěnice
13
74
PS
81
84
CHORVAT
CHORVAT
77
IRSAY OLIVER
IO
1
Vinařství Perla Vín
Maršovice
13
84 Z
IO
2
Mikeska
Martin
Bučovice
12
78 B
IO
3
Tetera
Radim
Těmice
13
IO
4
Vinařská škola
Valtice
13
IO
5
Sing Wine
Velké Bílovice
13
76
78
69
Kab.
83 S
ISABELA KRÁLOVSKÁ
Isabela Královská
1
Loprais
Vojtěch
Vracov
13
1
Chromý
Josef
Nechvalín
13
PS
68
1
Gastvín spol. s .r. o.
Hrušovany n. J.
13
23°
83
1
Šalša
Václav
Čeložnice
12
VzB
85
1
Mikeska
Martin
Bučovice
12
JOHANNITER
JOHANNITER
KERNER
KERNER
MALVERINA
MALVERINA
MERZLING
MERZLING
75
18
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
1
Jarolík
Miroslav
Archlebov
13
Přívlastek
Body
MILIA
MILIA
73
MUŠKÁT MORAVSKÝ
MM
1
Pavlík
Vitězslav
Bošovice
13
MM
2
Hubáček
Jiří
Ratíškovice
13
PS
83 B
84 S
MM
3
Křížová
Růžena
Viničné Šumice
13
MM
4
Bíza
František
Mutěnice
13
65
MM
5
Zemědělská a. s.
Čejkovice
13
MM
6
Vinařství Bunža
Bzenec
13
MM
7
Přikryl
Josef
Hovorany
13
MM
8
Kopřiva
František
Ždánice
12
MM
9
Svoboda
Rudolf
Žarošice
13
86 Z
MM
10
Zbořil
Jiří
Vyškov
13
75
MM
11
Tonyka
Antonín
Kyjov
13
66
MM
12
Rotter
Pavel
Uherčice
12
67
21°
77
81
Kab.
82
72
MOPR
80
MÜLLER-THURGAU
MT
1
Pěnčík
František
Uhřice
13
MT
2
Skoupil
Petr
Velké Bílovice
13
MT
3
Hubáček
Jiří
Ratíškovice
13
MT
4
Sing Wine
Velké Bílovice
13
85
MT
5
Knesl
Bučovice
13
82
MT
6
Vinařství Bábíček Vacenovský
Ratíškovice
13
MT
7
Tonyka
Antonín
Kyjov
13
82
MT
8
Záleský
Zdeněk
Uhřice
13
84
MT
9
Hulcký
Zdeněk
Moravany
13
76
MT
10
Petržela
Petr
Bučovice
13
MT
11
Tonyka
Antonín
Kyjov
13
PS
79
MT
12
Fridrich
Miroslav
Vracov
13
21°
82
MT
13
Zapletal
Milan
Velké Bílovice
13
Kab.
MT
14
Kozina
Lubomír
Žeravice
13
MT
15
Mazel
Jiří
Brno
06
MT
16
Hořava
Pavel
Dambořice
13
MT
17
Zapletal
Zdeněk
Velké Bílovice
13
Kab.
84
MT
18
Bíza
František
Mutěnice
13
19°
80
MT
19
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
13
83
MT
20
Halas
Rudolf
Bučovice
13
78
MT
21
Hlavinka
Josef
Ždánice
13
Lubomír
83
Kab.
80
78
PS
88 Z
79
82
80
PS
87 S
76
PS
82
19
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
MT
22
Volša
Radek
Ždánice
13
PS
84
MT
23
Burk
Václav
Telnice
13
MT
24
Večeřa
Michal
Stavěšice
13
PS
83
MT
25
Barva
Michal
Žarošice
13
MT
26
Machajdík
Slavomír
Klentnice
13
MT
27
Kopeček
František
Telnice
13
84
MT
28
Hrdlička
Zdeněk
Násedlovice
13
79
MT
29
Kučera
Zdeněk
Hovorany
13
75
MT
30
Vykoukal
Lubomír
Bučovice
13
77
MT
31
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
13
74
MT
32
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
80
MT
33
Doležal
František
Bučovice
13
85
75
83
Kab.
84
MT
34
Horálek
Vladimír
Křenovice
13
86 B
MT
35
Předešlý
Libor
Uherčice
13
78
MT
36
Obhlídal
Karel
Nesovice
13
81
MT
37
Malenovský
Václav
Bučovice
13
79
1
Vojtěch
Dušan
Slup
13
76
MUŠKÁT ŽLUTÝ
Muškát žlutý
NEUBURSKÉ
NG
1
Pavlů
Jiří
Dambořice
13
NG
2
Chromý
Aleš
Král. Vážany
13
PS
83
67
NG
3
Matula
Miloslav
Dambořice
13
86 B
NG
4
Zálešák
František
Mutěnice
13
77
NG
5
Fojtík
František
Mutěnice
09
NG
6
Jeřábek
Josef
Nížkovice
13
NG
7
Mezihorák
František
Vracov
13
81
NG
8
Šrahůlek
Petr
Milotice
13
77
NG
9
Matyáš
Ivo
Bošovice
13
NG
10
Bělohoubek
Tomáš
Uhřice
13
NG
11
Templářské sklepy
Čejkovice
13
NG
12
Ďurinová
Blanka
Bzenec
12
80
NG
13
Doležal
František
Bučovice
13
80
NG
14
Franz
Robert
Újezd u Brna
09
NG
15
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
PAL
1
Pavlů
Jiří
Dambořice
13
VzH
76
PAL
2
Matyáš
Ivo
Bošovice
13
VzH
83
PS
59
85
PS
84
85
PS
PS
87 S
68
88 Z
PÁLAVA
20
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
PAL
3
Horálek
Vladimír
Křenovice
13
Přívlastek
Body
80
PAL
4
Víno Hradil
Čejkovice
13
VzH
84 B
PAL
5
Vinařství Perla Vín
Maršovice
12
VzH
87 Z
PAL
6
Kučera
Josef
Hrušovany n. J.
13
VzH
83
PAL
7
Hřebačka
Jindřich
Rohatec
13
21°
65
PAL
8
Machajdík
Slavomír
PAL
9
Vinné sklepy u Kolajů
PAL
10
Mažár
PAL
11
Vinice Hnanice
PAL
12
Burian
Klentnice
13
PS
85 S
Ježov
13
PS
69
Hrušovany n. J.
13
26, 5°
84
Hnanice
12
VzH
78
Jaroslav
Mutěnice
13
VzH
82
D+P
Ratíškovice
13
22°
83
Žeravice
13
PS
89
Ratíškovice
13
22°
84
PS
92 z
Josef
RULANDSKÉ BÍLÉ
RB
1
Mokrášovi
RB
2
Vinařství Žůrek
RB
3
Ilčík
RB
4
Bělohoubek
Tomáš
Uhřice
12
RB
5
Kovanda
Martin
Uhřice
13
RB
6
Spáčil
Petr
Heršpice
13
RB
7
Lunga
Blažej
Skoronice
13
RB
8
Jakša
Pavel
Bzenec
13
80
RB
9
Šmerda
Vítěslav
Uhřice
13
84
RB
10
Ilčík
Jakub
Vacenovice
13
RB
11
Ilčík
František
Vacenovice
13
RB
12
Kořínek
Jan
Žádovice
13
RB
13
Kozlík
Stanislav
Skalka
13
PS
84
RB
14
Smištík
Stanislav
Skoronice
13
22°
84
RB
15
Vydařilý
Petr
Mutěnice
13
PS
83
RB
16
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
12
VzH
83
RB
17
Spíšek J + M
Brno
12
PS
RB
18
Bednář
Petr
Brno
12
79
RB
19
Kuchařová
Zdeňka
Brno
13
79
RB
20
Doležal
Vít
Bučovice
12
VzH
89
RB
21
Dovolil
Pavel
Bohuslavice
13
PS
78
Jaroslav
76
72
23°
22°
87
81
77
VzH
88
80
RB
22
Mokrý
Josef
Dambořice
13
PS
81
RB
23
Mička
Pavel
Dambořice
13
22°
85
RB
24
Smejkal
Jiří
Brno
13
77
RB
25
Filip
Jan
Dambořice
13
79
RB
26
Chromý
Aleš
Král. Vážany
11
PS
84
21
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
RB
27
Toman
Jiří
Kostelec
13
Přívlastek
Body
RB
28
Gasnárek
Antonín
Vracov
13
79
RB
29
Hubáček
Zdeněk
Vracov
13
80
RB
30
Kalinec
Jaroslav
Moravany
13
Kab.
81
RB
31
Straka
Ivan
Milotice
13
PS
87
84
RB
32
Matula
Vlastimil
Dambořice
13
RB
33
Maňák
Štěpán
Žádovice
12
79
RB
34
Horálek
Vladimír
Křenovice
13
81
RB
35
Kosič
Josef
Hovorany
13
77
RB
36
Singer Milan + Miroslav
Praha 6
13
75
RB
37
Vinařská škola
Valtice
13
RB
38
Krčmář
Vlastimil
Ždánice
13
RB
39
Radvan
František
Telnice
13
RB
40
Kubík
Milan
Hrušovany n. J.
13
VzH
88
RB
41
Večeřa
Michal
81
RB
42
Vinařství Tichý
RB
43
Machajdík
RB
44
Sedlář
Josef
Želetice
13
RB
45
Šátek
Jan
Uherčice
RB
46
Bartl
Bedřich
RB
47
Vinařství Hanuš
RB
48
Dubš
1
PS, Bar.
81
84
VzH
82
73
Stavěšice
13
PS
Dolní Dunajovice
13
PS
79
Klentnice
13
PS
84
13
PS
83
Uherčice
11
VzH
91 S
Blučina
13
PS
90 B
Ivo
Uherčice
13
81
Matyáš
Ivo
Bošovice
13
88
Slavomír
69
RINOT
RINOT
RYZLINK RÝNSKÝ
RR
1
Kundrata
Libor
Milotice
13
21°
79
RR
2
Krist
Petr
Milotice
13
23°
81
RR
3
Trávníček
Jiří
Rohatec
10
23°
81
RR
4
Novotný
Josef
Skoronice
13
RR
5
Lunga
Blažej
Skoronice
13
23°
90 Z
RR
6
Navrátil
Pavel
Kyjov
12
PS
84
RR
7
Menšík
Oldřich
Žeravice
11
PS
87
RR
8
Ďurinová
Blanka
Bzenec
12
78
RR
9
Novotný
František
Vracov
11
78
RR
10
Řiháček
František
Viničné Šumice
09
RR
11
Koplík
Josef
Ratíškovice
13
77
RR
12
Drozd
Oldřich
Lovčice
13
78
81
PS
85
22
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
RR
13
Strmiska
Bohuslav
Archlebov
12
Přívlastek
Body
RR
14
Dvořáková
Klára
Kyjov
07
RR
15
Kozina
Lubomír
Žeravice
13
RR
16
Bureš
Petr
Ratíškovice
13
RR
17
Tonyka
Antonín
Kyjov
13
RR
18
Jakša
Pavel
Bzenec
13
RR
19
Gajdík
Stanislav
Ratíškovice
12
RR
20
Dubský
František
Kyjov
13
RR
21
Buchlovský
Tomáš
Uhřice
13
PS
82
RR
22
Mátl
Jan
Velké Bílovice
13
PS
72
RR
23
Vašek
Radek
Osvětimany
13
PS
83
RR
24
Hřebačka
Jindřich
Rohatec
13
RR
25
Juřičková
Zdeňka
Nížkovice
13
PS
76
RR
26
Bíza
František
Mutěnice
13
20°
79
87
84
PS
82
83
PS
83
24°
85
81
70
68
RR
27
Opluštil
Petr
Čejkovice
13
22°
73
RR
28
Doležal
Vít
Bučovice
12
PS
89 S
RR
29
Strýček
Josef
Brno
11
PS
60
RR
30
Válka
Zbyněk
Žarošice
13
PS
86
RR
31
Konečný
Martin
Hovorany
13
RR
32
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
RR
33
Zahnaš
Zdeněk
Hovorany
13
74
71
PS
84
RR
34
Doležal
František
Bučovice
13
71
RR
35
Horák
Luboš
Bučovice
11
80
RR
36
Hradil
Lukáš
Čejkovice
13
VzH
87
RR
37
Trněný
Stanislav
Ždánice
13
PS
69
RR
38
Plachý
Vlastimil
Drnholec
13
PS
73
RR
39
Červinka
Gotthard
Ždánice
13
PS
71
RR
40
Vinařství Popela
Perná
13
PS
88 B
RR
41
Vinařství Hanuš
Blučina
13
Kab.
RR
42
Kučera
Zdeněk
Hovorany
13
76
60
RR
43
Šátek
Jan
Uherčice
13
PS
78
RR
44
Prokop
Milan
Bučovice
12
PS
86
Mutěnice
12
VzH
83
RULANDSKÉ ŠEDÉ
RŠ
1
Vinařství Mutěnice
RŠ
2
Loprais
Vojtěch
Vracov
13
24°
81
RŠ
3
Poláček
Leoš
Archlebov
13
PS
78
RŠ
4
Vydařilý
Petr
Mutěnice
13
PS
80
23
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
RŠ
5
Vašek
Radek
Osvětimany
13
PS
75
RŠ
6
Sing Wine
Velké Bílovice
13
PS
78
RŠ
7
Vinařství Žůrek
Žeravice
13
PS
82
RŠ
8
Vinařství Fridrich
Vracov
13
VzH
89 B
RŠ
9
Templářské sklepy
Čejkovice
13
PS
84
Lovčice
12
PS
75
Velké Bílovice
13
PS
75
82
RŠ
10
Konečný
RŠ
11
Sing Wine
Václav
RŠ
12
Navrátil
Pavel
Kyjov
12
PS, Bar.
RŠ
13
Skoupil
Petr
Velké Bílovice
13
Kab.
RŠ
14
Poláček
Zbyněk
Žarošice
13
82
77
RŠ
15
Opluštil
Petr
Čejkovice
13
23°
79
RŠ
16
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
12
PS
83
RŠ
17
Vinařství Červenka
Čejkovice
13
PS
88
RŠ
18
Mazel
Brno
13
PS
75
RŠ
19
Bébar
Jan
Král. Vážany
12
PS
78
RŠ
20
Švejcar
Zdeněk
Mutěnice
13
PS, 25°
80
RŠ
21
Bravenec
Zdeněk
Karlín
13
RŠ
22
Kadlčík
Josef
Hrušovany n. J.
13
PS
84
PS
91 Z
Jiří
80
RŠ
23
Hradil
Lukáš
Čejkovice
13
RŠ
24
Švábík
Dušan
Ždánice
12
86
RŠ
25
Trenz
Jiří
Snovídky
13
76
RŠ
26
Gastvín spol. s .r. o.
Hrušovany n. J.
13
25, 5°
88
RŠ
27
Ševčík
Petr
Habrovany
11
VzH
90 S
RŠ
28
Zámecké vinařství Bzenec
Bzenec
12
PS
83
RŠ
29
Vašek
Radek
Osvětimany
11
VzH
80
RŠ
30
Gregr
Pavel
Břežany
13
RŠ
31
Martinásek
Miroslav
Hostěrádky - Rešov
06
PS
82
PS
77
RŠ
32
Dubš
Ivo
Uherčice
13
RŠ
33
Malenovský
Václav
Bučovice
13
78
69
RŠ
34
Obhlídal
Karel
Nesovice
13
74
RŠ
35
Navrátil
Aleš
Bučovice
07
PS
87
RŠ
36
Prokop
Milan
Bučovice
12
PS
84
Zdeněk
Uhřice
11
PS
75
RYZLINK VLAŠSKÝ
RV
1
Záleský
RV
2
Konečný
Václav
Lovčice
13
RV
3
Staněk
Viktor
Rohatec
13
RV
4
Vinařství Žůrek
Žeravice
13
82
PS
85
88 S
24
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
RV
5
Vinařství Lanžhotský
Jméno pěstitele
Obec
R.
Velké Bílovice
13
Přívlastek
Body
84
RV
6
Poláček
Jaromír
Archlebov
13
84
RV
7
Šmerda
Vítěslav
Uhřice
13
80
RV
8
Jandora
Marek
Archlebov
13
84
RV
9
Kovanda
Martin
Uhřice
13
86
RV
10
Novotný
Karel
Milotice
13
83
RV
11
Šebestovi Luboš + Zdenka
Vracov
11
86
RV
12
Jakša
Pavel
Bzenec
13
84
RV
13
Bureš
Petr
Ratíškovice
13
21°
86
RV
14
Blahynková
Eliška
Hodonín
13
PS
80
RV
15
Bébar
Jan
Král. Vážany
13
80
RV
16
Matula
Miloslav
Dambořice
13
82
RV
17
Toman
Jiří
Kostelec
13
86
RV
18
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
13
85
RV
19
Chromý
Aleš
Král. Vážany
13
52
RV
20
Vojtěch
Dušan
Slup
13
RV
21
Petržela
Petr
Bučovice
13
PS, 21 ,2°
72
RV
22
Kratochvíl
Václav
Dambořice
13
PS
81
RV
23
Zálešák
František
Mutěnice
13
86
81
RV
24
Fejfar
Karel
Bučovice
13
RV
25
Kopeček
Josef
Želetice
12
84
RV
26
Skalický
Václav
Želetice
13
74
RV
27
Šurýn
Josef
Násedlovice
13
76
RV
28
Přikryl
Josef
Hovorany
13
RV
29
Machajdík
Slavomír
Klentnice
13
RV
30
Ryšavý
Jan
Telnice
13
80
RV
31
Střeštík
Josef
Násedlovice
13
72
RV
32
Zahrádkáři Želetice
Želetice
12
67
RV
33
Kadlčík
Josef
Hrušovany n. J.
13
RV
34
Měsíček
Břetislav
Želetice
13
Želetice
13
74
František
Karlín
13
81
Kab.
76
87 B
Kab.
Jak.
86
70
63
RV
35
Zahrádkáři Želetice
RV
36
Mareček
RV
37
Doležal
František
Bučovice
13
89 Z
RV
38
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
85
RV
39
Pölzer
Miroslav
Bučovice
11
RV
40
Obhlídal
Karel
Nesovice
13
PS
85
69
25
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
SAUVIGNON
SG
1
Šperl
Marek
Velké Bílovice
13
68
SG
2
Ingr
Radomil
Skoronice
13
71
SG
3
Šenkyřík
Václav
Heršpice
13
SG
4
Panák
Josef
Ratíškovice
13
PS
81
SG
5
Švejcar
Zdeněk
Mutěnice
13
PS, 24°
78
SG
6
Dvořáková
Klára
Kyjov
07
SG
7
Hnilica
Petr
Ratíškovice
13
SG
8
Hačunda
Jaromír
Moravany
13
74
SG
9
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
90 Z
SG
10
Spáčil
Petr
Heršpice
13
PS
79
SG
11
Šeďa
Miloš
Milotice
13
22°
85
SG
12
Sing Wine
Velké Bílovice
13
PS
80
SG
13
Vinařství Lanžhotský
Velké Bílovice
13
PS
82
SG
14
Bíla
Skoronice
13
PS
81
SG
15
Vinařství Bunža
Bzenec
13
PS
84
SG
16
Templářské sklepy
Čejkovice
13
PS
75
SG
18
Vinice Hnanice
Hnanice
12
SG
19
Zámecké vinařství Bzenec
Bzenec
13
PS
82
PS
86
Pavel
73
70
22°
88 B
72
SG
20
Novotný
Pavel
Čejkovice
13
SG
21
Gregr
Pavel
Břežany
13
SG
22
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
13
PS
90 S
SG
23
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
13
PS
71
SG
24
Přikryl
Miroslav
Hovorany
13
71
SG
25
Doležal
František
Bučovice
13
70
SG
26
Bravenec
Zdeněk
Karlín
13
76
80
SG
27
Trněný
Stanislav
Ždánice
13
PS
69
SG
28
Hula
Josef
Ždánice
13
PS
78
SG
29
Svoboda
Rudolf
Žarošice
13
SG
30
Večeřa
Michal
Stavěšice
13
PS
82
SG
31
Mažár
Josef
SG
32
Vinařství Popela
SG
33
Ševčík
Petr
Habrovany
11
VzB
87
SG
34
Martinásek
Miroslav
Hostěrádky - Rešov
11
PS
81
Jan
Uherčice
13
Kab.
82
Blučina
13
PS
69
Bučovice
12
VzH
78
SG
35
Šátek
SG
36
Vinařství Hanuš
SG
37
Prokop
Milan
78
Hrušovany n. J.
13
23°
87
Perná
13
PS
83
26
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
SG
38
Víno Hradil
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
Čejkovice
13
PS, SG Blanc
71
Bučovice
13
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
SZ
1
Doležal
František
Blanka
79
SZ
2
Ďurinová
SZ
3
Vinařství Žůrek
SZ
4
Mareček
Karlín
13
76
SZ
5
Templářské sklepy
Čejkovice
13
85 S
SZ
6
Vinařství Popela
Perná
13
SZ
7
Vinařství Hanuš
Blučina
13
VzH
Ratíškovice
13
25°
Žeravice
13
František
Bzenec
13
75
Žeravice
13
80
83 B
88 Z
TRAMÍN ČERVENÝ
TRČ
1
Hnilica
TRČ
2
Vinařství Žůrek
TRČ
3
Opluštil
TRČ
4
Vinařství Červenka
TRČ
5
Martinek
TRČ
6
Zemědělská a. s.
TRČ
7
Berka
TRČ
8
Sing Wine
Petr
Petr
Vojtěch
Jiří
81
82
Čejkovice
13
21°
77
Čejkovice
12
VzH
72
PS
Kostelec
13
Čejkovice
12
Moravany
13
PS
66
Velké Bílovice
13
PS
61
TRČ
9
Němčička
Oldřich
Kyjov
13
TRČ
10
Maňák
Štěpán
Žádovice
11
TRČ
11
Vojtěch
Dušan
Slup
13
69
77
61
VzB
90 Z
77
TRČ
12
Vašík
Josef
Vracov
05
VzB
89 S
TRČ
13
Krčmař
Vlastimil
Ždánice
11
VzH
75
TRČ
14
Horák
Luboš
Bučovice
13
TRČ
15
Vykoukal
Lubomír
Bučovice
13
TRČ
16
Horálek
Vladimír
Křenovice
13
TRČ
17
Předešlý
Libor
Uherčice
TRČ
18
Večeřa
Michal
TRČ
19
Vinařství Hanuš
TRČ
20
Obhlídal
TRČ
21
TRČ
22
69
VzH
65
13
PS
55
48
Stavěšice
13
PS
84
Blučina
13
PS
75
Karel
Nesovice
13
Malenovský
Václav
Bučovice
13
21°
80
Prokop
Milan
Bučovice
11
VzH
87 B
Jan
Dambořice
13
81
VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANNÉ
VČR
1
Filip
77
VČR
2
Šenkyřík
Václav
Heršpice
13
PS
82 S
VČR
3
Klimek
Lubomír
Moravany
13
PS
85 Z
VČR
4
Vinařství Popela
Perná
12
PS
80 B
27
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
PS
Body
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
VZ
1
Vymazal
Alois
Viničné Šumice
13
VZ
2
Záleský
Zdeněk
Uhřice
13
80
VZ
3
Chromý
Josef
Nechvalín
12
VzH, 24°
72
VZ
4
Navrátil
Pavel
Kyjov
11
VzB
91 S
VZ
5
Mareček
František
Karlín
13
VZ
6
Ilčík
František
Vacenovice
13
VZ
7
Fridrich
Alois
Vracov
13
VZ
8
Matyáš
Ivo
Bošovice
13
22°
86
VZ
9
Trávníček
Jiří
Rohatec
11
24°
83
VZ
10
Sing Wine
Velké Bílovice
13
Kab.
86
VZ
11
Trávníček
Jiří
Rohatec
13
23°
83
VZ
12
Konečný
Václav
Lovčice
13
VZ
13
Šťastný
Radim
Ratíškovice
13
21°
85
73
75
21°
73
81
67
VZ
14
Maňák
Štěpán
Žádovice
13
PS
92 Z
VZ
15
Lunga
Blažej
Skoronice
13
22°
89
VZ
16
Šebestovi Luboš + Zdenka
Vracov
11
70
VZ
17
Juřička
Nížkovice
13
82
Jiří
VZ
18
Menšík
Oldřich
Žeravice
12
VZ
19
Kotásek
Jiří
Ratíškovice
13
PS
86
VZ
20
Blahynková
Eliška
Hodonín
13
VZ
21
Neduchal
Jaroslav
Milotice
13
82
VZ
22
Fotr
Miroslav
Milotice
13
82
VZ
23
Hubáček
Jiří
Ratíškovice
13
85
VZ
24
Jeřábek
František
Heršpice
09
83
VZ
25
Kopeček
František
Telnice
13
80
VZ
26
Sklenář
Petr
Telnice
13
87
VZ
27
Jandásek
Stanislav
Vracov
13
85
VZ
28
Fridrich
Miroslav
Vracov
13
84
VZ
29
Buček
František
Těmice
13
86
VZ
30
VaZ Moravany
Moravany
12
80
VZ
31
Dvořáková
Klára
Kyjov
07
85
VZ
32
Dufek
Václav
Moravany
13
79
VZ
33
Mička
Pavel
Dambořice
13
78
VZ
34
Polách
Petr st.
Velké Bílovice
13
82
VZ
35
Fojtík
František
Mutěnice
09
83
VZ
36
Chromý
Aleš
Král. Vážany
13
80
PS
Kab.
78
84
28
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
VZ
37
Polach
Petr
Velké Bílovice
13
70
VZ
38
Zálešák
František
Mutěnice
13
75
VZ
39
Barva
Michal
Žarošice
13
77
VZ
40
Vinařstká škola
Valtice
12
VZ
41
Roznos
Brno
13
75
Jaroslav
Přívlastek
PS
Body
79
VZ
42
Doležal
František
Bučovice
13
84
VZ
43
Přikryl
Josef
Hovorany
13
81
František
Drnholec
13
Brno
13
Brno
04
VZ
44
Šimčík
VZ
45
Spíšek J + M
VZ
46
Mazel
Jiří
Kab.
82
82
Kab.
88
VZ
47
Doležal
Vít
Bučovice
13
80
VZ
48
Doležal
Libor
Bučovice
13
78
VZ
49
Mazel
Jiří
Brno
06
VZ
50
Hula
Josef
Ždánice
13
Jan
Uherčice
13
Dolní Dunajovice
13
PS
85
90 B
VZ
51
Šátek
VZ
52
Vinařství Tichý
Kab.
79
VZ
53
Bravenec
Zdeněk
Karlín
13
VZ
54
Rozkydal
Radek
Čejč
13
VZ
55
Valian
Karel
Želetice
13
79
VZ
56
Trenz
Jiří
Snovídky
13
64
VZ
57
Vykoukal
Lubomír
Bučovice
12
PS
VZ
58
Damborský
Bedřich
20°
VZ
59
Hordeum
VZ
60
Baturný
VZ
61
Prokop
Cuvée-bílé
1
Gregr
Cuvée-bílé
2
Procházka
Miroslav
Ždánice
13
RB + NG
77
Cuvée-bílé
3
Mikeska
Martin
Bučovice
12
MT + NG
79
Cuvée-bílé
4
Doležal
František
Bučovice
13
RR + SG + HIB
70
Cuvée-bílé
5
Ilčík
František
Vacenovice
13
HIB + RV
67
Cuvée-bílé
6
Machajdík
Slavomír
Klentnice
13
RR + VZ
78
Cuvée-bílé
7
Dvořák
Dalibor
Cuvée-bílé
8
Vinařství Tichý
Cuvée-bílé
9
Staněk
Cuvée-bílé
10
Svoboda
Cuvée-bílé
11
Vardan
79
72
21°
83
83
Hovorany
13
Uherčice
13
66
Jindřich
Morkůvky
13
22°
82
Milan
Bučovice
12
PS
84
Pavel
Břežany
13
RB + CH
80
78
CUVÉE - BÍLÉ
Bučovice
13
PS, SG + VZ
92 Z
Dolní Dunajovice
13
PS, Cuvée Pinot
79
Viktor
Rohatec
13
PS,CH + HIB
74
Jan
Rohatec
13
22°,RB + TRČ
79
Miroslav
Vlkoš
13
TRČ + CH
74
29
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
Cuvée-bílé
12
Hořava
František
Uhřice
13
SG + RV
63
Cuvée-bílé
13
Konečný
Václav
Lovčice
13
PS, RŠ + RB
60
Cuvée-bílé
14
Loprais
Vojtěch
Vracov
13
CH + VZ
77
Cuvée-bílé
15
Němec
Josef
Archlebov
13
RB + VZ
75
Cuvée-bílé
16
Němec
Josef
Archlebov
13
VZ + NG
75
Cuvée-bílé
17
Polášek
Zbyněk
Milotice
13
CH + VZ
90 S
Cuvée-bílé
18
Bíla
Pavel
Skoronice
13
IO + MT
80
Cuvée-bílé
19
Juřičková
Zdeňka
Nížkovice
13
MM + MT
80
Cuvée-bílé
20
Ingr
František
Vlkoš
13
AUR + CH
69
Cuvée-bílé
21
Panák
Josef
Ratíškovice
13
Kab., RR + RV
79
Cuvée-bílé
22
Plotěný
Petr
Nížkovice
11
NG + MT
57
Cuvée-bílé
23
Jeřábek
Josef
Nížkovice
13
NG + MT
72
Cuvée-bílé
24
Celý
Ondřej
Bohuslavice
13
SG + VZ
74
Cuvée-bílé
25
Kratochvíl
Viktor
Dambořice
13
RR + RV
72
Cuvée-bílé
26
Celý
Ondřej
Bohuslavice
13
SG + VZ
71
Cuvée-bílé
27
VaZ Moravany
Moravany
12
RR + RV
75
Cuvée-bílé
28
Plotěný
Petr
Nížkovice
13
SZ + NG
67
Cuvée-bílé
29
Lazor
Jaromír
Bučovice
13
MT + RV
69
Cuvée-bílé
30
Trenz
Jiří
Snovídky
13
RŠ + TRČ
67
Cuvée-bílé
31
Tynkl
Vlastimil
Bučovice
13
CH + RV
75
Cuvée-bílé
32
Vinařství Hanuš
Blučina
13
MZV, SG+CH
86 B
Cuvée-bílé
33
Dubš
Ivo
Uherčice
13
PS, VZ + SV
70
Cuvée-bílé
34
Vinařství Cícha
Jan
Blatnice p. s. Ant.
13
PS
73
Martin
Bučovice
12
79
BÍLÁ SMĚS NEURČENÁ
BSN
1
Mikeska
BSN
2
Rajhradské klášterní sklepy
Rajhrad
13
84
BSN
3
Jandora
Josef
Želetice
13
60
BSN
4
Zahrádkáři Želetice
Želetice
12
83
BSN
5
Křivánek
Ferdinand
Drnholec
13
81
BSN
6
Koutný
Jiří
Želetice
13
81
BSN
7
Řihánek
Václav
Želetice
13
77
BSN
8
Čimera
Josef
Vracov
13
84
BSN
9
Drábek
Bořivoj
Brno
13
85 B
BSN
10
Ilčík
František
Vacenovice
13
75
BSN
11
Křižka
Miroslav
Vacenovice
13
BSN
12
Loprais
Vojtěch
Vracov
13
BSN
13
Petržela
Petr
Bučovice
13
78
23°, VzB
87 S
70
30
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
BSN
14
Dovolil
Pavel
Bohuslavice
13
Kab.
84
BSN
15
Vinařství Cícha
Jan
Blatnice p. s. Ant.
13
MZV
88 Z
31
32
ČERVENÁ
VÍNA
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
1
Vinařství Václav Šalša
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
Kyjov
12
PS
87
AGNI
AGNI
ALIBERNET
ALI
1
Šimoník
Petr
Bučovice
13
73
ALI
2
Chromý
Josef
Nechvalín
12
80
ALI
3
Maňák
Štěpán
Žádovice
12
PS
81
ANDRÉ
ANDRÉ
1
Kratochvíl
Emerich
Dambořice
12
75
ANDRÉ
2
Novotný
Josef
Skoronice
13
75
ANDRÉ
3
Toman
Jiří
Kostelec
12
78
ANDRÉ
4
Strýček
Josef
Brno
11
83
ANDRÉ
5
Hořava
Pavel
Dambořice
13
74
ANDRÉ
6
Kratochvíl
Viktor
Dambořice
13
76
ANDRÉ
7
Kapp
Rudolf
Brno
13
76
ANDRÉ
8
Fridrich
Miroslav
Vracov
13
23°
87 B
ANDRÉ
9
Kozina
Lubomír
Žeravice
13
PS, Bar.
78
ANDRÉ
10
Dovolil
Pavel
Bohuslavice
13
Kab.
ANDRÉ
11
Kramář
Pavel
Dambořice
09
ANDRÉ
12
Šebestovi Luboš + Zdenka
Vracov
09
85
ANDRÉ
13
Staněk
Viktor
Rohatec
13
82
ANDRÉ
14
Chromý
Josef
Nechvalín
12
86
ANDRÉ
15
Venera
Petr
Moravany
12
ANDRÉ
16
Křížová
Eliška
Viničné Šumice
12
ANDRÉ
17
Troubil
Oldřich
Násedlovice
13
81
ANDRÉ
18
Valian
Josef
Želetice
13
72
ANDRÉ
19
Trenz
Jiří
Snovídky
13
73
ANDRÉ
20
Hrabec
Josef
Mutěnice
13
82
ANDRÉ
21
Burian
Jaroslav
Mutěnice
13
ANDRÉ
22
Rozkydal
Radek
Čejč
13
ANDRÉ
23
Přikryl
Petr
Želetice
13
ANDRÉ
24
Kořínek
Marek
Ždánice
13
78
ANDRÉ
25
Bravenec
Zdeněk
Karlín
13
78
ANDRÉ
26
Malenovský
Václav
Bučovice
11
21°
81
1
Dubš
Ivo
Uherčice
13
PS
69
Chromý
Josef
Nechvalín
13
PS
79
88 S
81
82
PS
90 Z
75
23°, Bar.
81
65
BLAUBURGER
BLAUBURGER
CABERNET CORTIS
CAB. CORTIS
1
34
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
Franz
Robert
Újezd u Brna
11
PS
60
Mutěnice
11
PS
82
Petr
Žarošice
13
CABERNET NITRA
CAB. NITRA
1
CABERNET MORAVIA
CM
1
Vinařství Mutěnice
CM
2
Žarovský
CM
3
Svoboda
Václav
Žarošice
12
81
CM
4
Staněk
Viktor
Rohatec
13
76
Josef
Hovorany
13
74
Velké Bílovice
13
81
83
CM
5
Kosič
CM
6
Vinařství Lanžhotský
CM
7
Mareček
František
Karlín
13
80
CM
8
Záleský
Zdeněk
Uhřice
13
78
CM
9
ZO ČZS
CM
10
Ďurinová
CM
11
CM
12
CM
13
Ingr
CM
14
Novotný
Karel
Milotice
12
Bar.
87 S
CM
15
Švejcar
Zdeněk
Mutěnice
13
PS, 24°
79
CM
16
Střítecký
Luděk
Brno
12
88 Z
CM
17
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
12
69
CM
18
Šátek
Jan
Uherčice
13
CM
19
Malenovský
Václav
Bučovice
13
Nížkovice
11
84
Blanka
Bzenec
12
72
Bravenec
Zdeněk
Karlín
11
Švejcar
Zdeněk
Mutěnice
11
František
Vlkoš
13
77
PS, 23°
79
86 B
76
20°
81
CABERNET SAUVIGNON
CS
1
Zmrzlík
Tibor
Žarošice
13
75
CS
2
Forman
Miroslav
Žádovice
12
89 Z
CS
3
Křivánek
Ferdinand
Drnholec
13
54
CS
4
Poláček
Leoš
Archlebov
12
74
CS
5
Procházka
Miloslav
Ždánice
12
CS
6
Kramář
Pavel
Dambořice
12
CS
7
Kundrata
Libor
Milotice
13
71
CS
8
Maňák
Štěpán
Žádovice
12
84
CS
9
Vašík
Josef
Vracov
05
CS
10
Vydařilý
Petr
Mutěnice
12
CS
11
Sing Wine
Velké Bílovice
11
83
CS
12
Jandl
Jaroslav
Brno
12
86 B
CS
13
Jeřábek
František
Heršpice
09
87 S
PS
77
77
PS
85
77
35
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
CS
14
Záleský
Zdeněk
Uhřice
13
DORN
1
Hradil
Lukáš
Čejkovice
13
DORN
2
Vardan
Miroslav
Vlkoš
13
79
DORN
3
Vardan
Miroslav
Vlkoš
11
67
DORN
4
Jandásek
Stanislav
Vracov
08
DORN
5
Kadlčík
Josef
Hrušovany n. J.
13
DORN
6
Mokrý
Jan
Násedlovice
13
62
DORN
7
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
13
83 B
DORN
8
Polach
Petr st.
Velké Bílovice
13
77
DORN
9
Polach
Petr
Velké Bílovice
13
64
DORN
10
Ingr
Radomil
Skoronice
13
DORN
11
Klimek
Lubomíř
Moravany
13
PS
72
DORN
12
Vinařství Žůrek
Žeravice
13
PS
76
DORN
13
Blahutka
František
Násedlovice
11
74
DORN
14
Bravenec
Zdeněk
Karlín
13
70
FR
1
Čimera
Josef
Vracov
13
80
FR
2
Manner
Jiří
Mor. Málkovice
13
19, 5°
70
FR
3
Veselý
Miroslav
Rohatec
13
Jak.
65
FR
4
Šťastný
Radim
Ratíškovice
13
72
FR
5
Loprais
Jaroslav
Vracov
13
84
FR
6
Dolák
Oldřich
Vracov
12
PS
FR
7
Kašík
Petr
Milotice
13
Jak.
FR
8
Loprais
Vojtěch
Vracov
13
85
FR
9
Mokrásovi
D+P
Ratíškovice
13
76
FR
10
Neuser
Vojtěch
Vracov
13
88
FR
11
Novotný
Miroslav
Vracov
13
85
FR
12
Šebestovi Luboš + Zdenka
Vracov
09
87
FR
13
Svoboda
Jan
Rohatec
11
FR
14
Menšík
Oldřich
Žeravice
09
FR
15
Hubáček
Jiří
Ratíškovice
13
88
FR
16
Turkovský
Zdeněk
Bučovice
12
90 S
FR
17
Kramář
Pavel
Dambořice
12
86
FR
18
Halas
Rudolf
Bučovice
13
67
FR
19
Dubský
Lubomír
Moravany
13
69
FR
20
Ratuský
Radim
Vracov
13
73
80
DORNFELDER
PS
PS
85 S
87 Z
74
75
FRANKOVKA
86
84
88
PS
88
36
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
FR
21
Vardan
Miroslav
Vlkoš
13
64
FR
22
Kopeček
František
Telnice
13
70
FR
23
Švábík
Dušan
Ždánice
12
86
FR
24
Vlasák
Jaroslav
Telnice
13
FR
25
Volša
Radek
Ždánice
12
PS
91 Z
FR
26
Večeřa
Michal
Stavěšice
13
PS
88
FR
27
Buriánek
Martin
Bučovice
13
FR
28
Trněný
Stanislav
Ždánice
13
FR
29
Přikryl
Miroslav
Hovorany
13
88
73
PS
88
87
FR
30
Troubil
Oldřich
Násedlovice
12
FR
31
Knápek
Robert
Bučovice
12
20°
82
85
FR
32
Kořínek
Marek
Ždánice
13
83
FR
33
Bravenec
Zdeněk
Karlín
13
FR
34
Šátek
Jan
Uherčice
12
PS
72
FR
35
Malenovský
Václav
Bučovice
11
19°
89 B
1
Krpec
Jar.
Bučovice
13
80
GOLUBOK
GOLUBOK
80
MERLOT
MERLOT
1
Žarovský
Petr
Žarošice
13
MERLOT
2
Maňák
Štěpán
Žádovice
12
80
MERLOT
3
Mokrý
Jan
Násedlovice
12
MERLOT
4
Kučera
Josef
Hrušovany n. J.
12
PS
82 B
Zem.
80
VzH, Bar.
83 S
87 Z
MODRÝ PORTUGAL
MP
1
Vydařilý
Petr
Mutěnice
13
MP
2
Vinklárek
Karel
Nížkovice
13
79
MP
3
Vinařství Lanžhotský
Velké Bílovice
13
85
MP
4
Zemědělská a. s.
Čejkovice
12
87 S
MP
5
Jandásek
Stanislav
Vracov
13
60
MP
6
Šperl
Marek
Velké Bílovice
12
78
MP
7
Kašík
Petr
Milotice
13
MP
8
Juřička
Jiří
Nížkovice
13
84
MP
9
Zbořil
Jiří
Vyškov
13
81
MP
10
Halas
Rudolf
Bučovice
13
83
MP
11
Jakša
Pavel
Bzenec
13
84
MP
12
Mezihorák
Zdenek
Vracov
13
77
MP
13
Bíza
František
Mutěnice
12
75
MP
14
Gregr
Pavel
Břežany
13
VzH, 24, 5°
PS
89 Z
83
37
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
MP
15
Fejfar
Karel
Bučovice
13
MP
16
Šurýn
Josef
Násedlovice
13
81
MP
17
Bartl
Bedřich
Uherčice
11
86 B
MP
18
Rajhradské klášterní sklepy
Rajhrad
12
MP
19
Valian
Karel
Želetice
13
MP
20
Volša
Radek
Ždánice
13
65
MP
21
Doležal
František
Bučovice
13
83
MP
22
Vinařství Perla Vín
MP
23
Dubš
1
Vinařství Žůrek
Ivo
Přívlastek
Body
72
PS
82
50
Maršovice
13
Uherčice
13
PS
83
79
Žeravice
13
PS
84
PS
85 B
NERONET
NERONET
RULANDSKÉ MODRÉ
RM
1
Ďurinová
RM
2
Sing Wine
Blanka
Bzenec
12
Velké Bílovice
11
84
RM
3
Kozina
Lubomír
Žeravice
13
PS, Bar.
73
RM
4
Polášek
František
Milotice
13
PS
82
VzH, Bar.
RM
5
Maňák
Štěpán
Žádovice
12
RM
6
Měsíček
Břetislav
Želetice
13
88 Z
RM
7
Gregr
Pavel
Břežany
13
RM
8
Konečný
Martin
Hovorany
13
RM
9
Smištík
Stanislav
Skoronice
13
65
1
Sekanina
Jan
Král. Vážany
12
83
1
Hradil
Lukáš
Čejkovice
13
82
SEVAR
1
Vardan
Miroslav
Vlkoš
13
80
SEVAR
2
Fridrich
Miroslav
Vracov
13
85
77
83
PS
87 S
ROESLER
ROESLER
RUBINET
RUBINET
SEVAR
SVATOVAVŘINECKÉ
SVA
1
Řiháček
František
Viničné Šumice
13
78
SVA
2
Skoupil
Petr
Velké Bílovice
11
86 B
SVA
3
Železný
Jiří
Viničné Šumice
13
82
SVA
4
Záleský
Zdeněk
Uhřice
11
80
SVA
5
Mareček
František
Karlín
13
71
SVA
6
Šebestovi Luboš + Zdenka
Vracov
09
81
SVA
7
Křížová
Růžena
Viničné Šumice
11
81
SVA
8
Smištík
Stanislav
Skoronice
13
65
38
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
SVA
9
Gajdík
Stanislav
SVA
10
ZO ČZS
SVA
11
Novotný
SVA
12
SVA
13
SVA
SVA
Obec
R.
Přívlastek
22°
Body
Ratíškovice
12
Nížkovice
13
81
Karel
Milotice
12
72
Mokrý
Josef
Dambořice
13
Kratochvíl
Václav
Dambořice
13
82
14
Doležal
Vít
Bučovice
13
90 Z
15
Matula
Miloslav
Dambořice
13
88 S
SVA
16
Fridrich
Miroslav
Vracov
13
SVA
17
Spíšek J + M
Brno
11
SVA
18
Kosič
SVA
19
Zelinka
SVA
20
Švaňhal
Josef
SVA
21
Ryšavý
SVA
22
Svoboda
Josef
Kab.
80
71
76
PS
81
Hovorany
13
63
Ždánice
13
78
Ždánice
13
66
Jan
Telnice
13
78
Václav
Žarošice
13
73
SVA
23
Knápek
Robert
Bučovice
13
77
SVA
24
Šimčík
František
Drnholec
13
70
SVA
25
Kopřiva
František
Ždánice
12
70
SVA
26
Mokrý
Jan
Násedlovice
13
83
SVA
27
Kadlčík
Josef
Hrušovany n. J.
13
SVA
28
Hlavinka
Josef
Ždánice
13
SVA
29
Přikryl
Josef
Hovorany
13
SVA
30
Kolařík
Kamil
Bučovice
13
SVA
31
Hordeum
Uherčice
13
SVA
32
Novotný
Jiří
Moutnice
13
78
SVA
33
Rotter
Pavel
Uherčice
12
59
SVA
34
Lazor
Jaromír
Bučovice
13
76
79
PS
68
73
21°
76
60
ZWEIGELTREBE
ZW
1
Knesl
Lubomír
Bučovice
13
80
ZW
2
Novotný
František
Vracov
11
80
ZW
3
Skřivánek
Martin
Rohatec
13
ZW
4
Řiháček
František
Viničné Šumice
06
80
ZW
5
Jarolík
Miroslav
Archlebov
13
82
ZW
6
Mátl
Jan
Velké Bílovice
13
66
ZW
7
Kotásek
Jiří
Ratíškovice
13
80
ZW
8
Neduchal
Jaroslav
Milotice
13
ZW
9
Jakša
Pavel
Bzenec
13
80
ZW
10
Petržela
Petr
Bučovice
13
80
PS
PS, Bar.
81
75
39
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
ZW
11
Žůrci Vídeňka
ZW
12
Žeravice
12
Švejcar
Zdeněk
Mutěnice
13
ZW
13
Doležal
Libor
Bučovice
13
81
ZW
14
Doležal
ZW
15
Mička
Vít
Bučovice
13
79
Pavel
Dambořice
13
85
ZW
16
Střeštík
ZW
17
Koutný
Josef
Násedlovice
09
Petr
Želetice
13
ZW
18
Radvan
František
Telnice
13
88 B
ZW
19
Sklenář
Petr
Telnice
13
91 Z
ZW
20
Buriánek
Martin
Bučovice
13
ZW
21
Zmrzlík
Tibor
Žarošice
13
ZW
22
Baturný
Jindřich
Morkůvky
13
ZW
23
Šátek
Jan
Uherčice
13
85
ZW
24
Doležal
František
Bučovice
13
74
ZW
25
Dvořák
Dalibor
Bučovice
13
ZW
26
Malenovský
Václav
Bučovice
11
22°
78
ZW
27
Navrátil
Aleš
Bučovice
07
PS
89 S
79
PS, 23°
PS
82
80
59
PS
60
20°
84
78
62
ROSÉ
ROSÉ
1
Vinice Hnanice
Hnanice
13
PS, RM
88
ROSÉ
2
Čepil
Josef
Archlebov
13
CM
74
ROSÉ
3
Němec
Miroslav
Archlebov
13
MP + SVA
82
ROSÉ
4
Bělohoubek
Tomáš
Uhřice
13
ZW
83
ROSÉ
5
Šebestovi
Luboš + Zdenka
Vracov
12
ZW
79
ROSÉ
6
Křížová
Růžena
Viničné Šumice
13
MP
79
ROSÉ
7
Staněk
Viktor
Rohatec
13
PS, ZW
79
ROSÉ
8
Staněk
Viktor
Rohatec
13
Kab., ZW
83
ROSÉ
9
Vinné sklepy u Kolajů
Ježov
13
CS
80
ROSÉ
10
Skoupil
Petr
Velké Bílovice
12
Kab., ZW
75
ROSÉ
11
Straka
Ivan
Milotice
13
PS,MP + SVA
79
ROSÉ
12
Fridrich
Josef
Vracov
13
PS, FR
85
ROSÉ
13
Maňák
Štěpán
Žádovice
13
PS, RM
86
ROSÉ
14
Hořava
František
Uhřice
13
RM
74
ROSÉ
15
Vardan
Miroslav
Vlkoš
13
SEVAR
80
ROSÉ
16
Matyáš
Ivo
Bošovice
13
PS, Agni
83
ROSÉ
17
Opluštil
Petr
Čejkovice
13
22°, ZW
80
ROSÉ
18
Pěnčík
František
Uhřice
13
SVA
65
ROSÉ
19
Vinařství Žůrek
Žeravice
13
FR
70
40
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
ROSÉ
20
Zámecké vinařství Bzenec
Bzenec
13
PS, FR
82
ROSÉ
21
Vinařství Žůrek
Žeravice
13
PS, RM
80
ROSÉ
22
Knesl
Bučovice
13
ZW
75
ROSÉ
23
Vinařství Žůrek
ROSÉ
24
Vydařilý
ROSÉ
25
Vinařství Bunža
ROSÉ
26
Maňák
ROSÉ
27
Vinařství Bábíček Vacenovský
Ratíškovice
13
PS, RM
85
ROSÉ
28
Hubáček
Ratíškovice
13
FR
80
ROSÉ
29
Ilčík
Jaroslav
Ratíškovice
13
SVA
84
ROSÉ
30
Ingr
František
Vlkoš
13
CM
73
Lubomír
Žeravice
13
CM
78
Petr
Mutěnice
13
Cuvée Veronigue
85
Bzenec
12
VzH, RM
87
Štěpán
Žádovice
13
PS, FR
91 Z
Jiří
ROSÉ
31
Šrahůlek
Tomáš
Milotice
13
DUNAJ
80
ROSÉ
32
Toman
Jiří
Kostelec
12
CS
75
ROSÉ
33
Jakša
Pavel
Bzenec
13
MP
71
ROSÉ
34
Hylš
Josef
Vracov
13
ZW + RM
78
ROSÉ
35
Mička
Pavel
Dambořice
13
ZW
80
ROSÉ
36
Celý
Ondřej
Bohuslavice
13
ZW
67
ROSÉ
37
Matula
Vlastimil
Dambořice
13
ZW
65
ROSÉ
38
Dubský
Lubomír
Moravany
13
FR
79
ROSÉ
39
Švejcar
Zdeněk
Mutěnice
13
24°, CM, Samotok 71
ROSÉ
40
Kapp
Rudolf
Brno
13
A
78
ROSÉ
41
Sing Wine
Velké Bílovice
13
ROSÉ
42
Sing Wine
Velké Bílovice
13
ZW
84
ROSÉ
43
Dubš
Ivo
Uherčice
13
SN
71
ROSÉ
44
Vykoukal
Lubomír
Bučovice
13
VzH, ZW
78
ROSÉ
45
Vykoukal
Lubomír
Bučovice
13
RŠ
75
ROSÉ
46
Hlavinka
Josef
Hovorany
13
FR
72
ROSÉ
47
Troubil
Oldřich
Násedlovice
13
AN
ROSÉ
48
Fejfar
Karel
Bučovice
13
ROSÉ
49
Vinařství Perla Vín
Maršovice
13
SVA
86
ROSÉ
50
Hordeum
Uherčice
13
PS, ZW Klaret
83
ROSÉ
51
Rajhradské klášterní sklepy
Rajhrad
13
PS, ZW
ROSÉ
52
Vinařství Fojtík
Čejkovice
13
ROSÉ
53
Kučera
Josef
Hrušovany n. J.
13
PS, AN
74
ROSÉ
54
Doležal
František
Bučovice
13
ZW
73
ROSÉ
55
Švaňhal
Josef
Ždánice
13
SV
78
ROSÉ
56
Planeta
Pavel
Želetice
13
AN
73
83
86
73
86
90 S
41
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
ROSÉ
57
ROSÉ
58
ROSÉ
59
ROSÉ
ROSÉ
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
Přívlastek
Body
Knápek
Robert
Bučovice
13
ZW
79
Večeřa
Michal
Stavěšice
13
PS, FR Klaret
89 B
Červinka
Gotthard
Ždánice
13
PS, FR
81
60
Hrdlička
Zdeněk
Násedlovice
13
ZW
81
61
Krčmář
Vlastimil
Ždánice
13
ZW
73
ROSÉ
62
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
13
RM
61
ROSÉ
63
Krčmář
Vlastimil
Ždánice
13
PS, FR
70
ROSÉ
64
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
13
23°, CS
87
ROSÉ
65
Machajdík
Slavomír
Klentnice
13
Kab., ZW
73
ROSÉ
66
Gregr
Pavel
Břežany
10
VzB, RM
80
ROSÉ
67
Rozkydal
Radek
Čejč
13
FR
77
CUVÉE - ČERVENÉ
Cuvée-červené
1
Mokrý
Tomáš
Násedlovice
13
CM + MER
84
Cuvée-červené
2
Mokrý
Jan
Násedlovice
13
CM + DORN
78
Cuvée-červené
3
Svatoň
Stanislav
Želetice
13
AN + MP
76
Cuvée-červené
4
Skalický
Vladimír
Želetice
13
SVA + MP
81
Cuvée-červené
5
Damborský
Bedřich
Hovorany
13
20°, SVA + FR
70
Cuvée-červené
6
Hlavinka
Josef
Hovorany
13
RM + FR
71
Cuvée-červené
7
Zajdák
Petr
Lovčice
13
ZW + AN
86
Cuvée-červené
8
Sing Wine
Velké Bílovice
13
DORN + ZW + MP
90 Z
Cuvée-červené
9
Drozd
Oldřich
Lovčice
13
MP + FR
80
Cuvée-červené
10
Koplík
Josef
Ratíškovice
13
CM + ZW
87
Cuvée-červené
11
Skoupil
Petr
Velké Bílovice
11
AN + ZW
88 B
Cuvée-červené
12
Loprais
Vojtěch
Vracov
13
FR + MP
86
Cuvée-červené
13
Jeřábek
Josef
Nížkovice
13
FR + ZW
78
Cuvée-červené
14
Buček
Petr
Těmice
11
CS + AN
89 S
Cuvée-červené
15
Tetera
Radim
Těmice
13
SVA + CM
62
Cuvée-červené
16
Hubáček
Zdeněk
Vracov
13
FR + DORN
82
Cuvée-červené
17
Buček
František
Těmice
13
RM + FR + CM
81
Cuvée-červené
18
Přes
Ludvík
Vracov
13
MP + SVA
77
Cuvée-červené
19
Zahrádkáři Želetice
Želetice
13
MP + AN
85
Cuvée-červené
20
Mezihorák
František
Vracov
13
SVA + MP
88
Cuvée-červené
21
Mareček
František
Karlín
13
RM + MP
86
Cuvée-červené
22
Kozlík
Stanislav
Skalka
13
ZW + AN + RM
85
20°
ČERVENÁ SMĚS NEURČENÁ
ČSN
1
Singer Milan + Miroslav
Praha 6
12
ČSN
2
Krčmář
Ždánice
13
Vlastimil
80 B
75
42
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Vzorek
Č.
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele
Obec
R.
ČSN
ČSN
3
Reznerová
Danuše
Brno
12
4
Hytych
Jan
Telnice
13
ČSN
5
Novotný
Miroslav
Vracov
12
ČSN
6
VaZ Moravany
Moravany
12
Přívlastek
Body
83 S
63
22°
61
84 Z
43
VINAŘSKÉ
OBCE
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
2
13
CM
8
13
Body
Archlebov
Čepil
Josef
ROSÉ
Archlebov
Jandora
Marek
RV
Archlebov
Jarolík
Miroslav
MILIA
1
13
73
Archlebov
Jarolík
Miroslav
ZW
5
13
82
Archlebov
Němec
Josef
Cuvée-bílé
15
13
RB + VZ
75
Archlebov
Němec
Josef
Cuvée-bílé
16
13
VZ + NG
75
Archlebov
Němec
Miroslav
ROSÉ
3
13
MP + SVA
Archlebov
Poláček
Leoš
CS
4
12
Archlebov
Poláček
Leoš
RŠ
3
13
Archlebov
Poláček
Jaromír
RV
6
13
84
Archlebov
Strmiska
Bohuslav
RR
13
12
87
ARCHLEBOV
74
84
82
74
PS
78
BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM
Blatnice p. s. Ant.
Vinařství Cícha
Jan
Cuvée-bílé
34
13
PS
73
Blatnice p. s. Ant.
Vinařství Cícha
Jan
BSN
15
13
MZV
88 Z
BLUČINA
Blučina
Vinařství Hanuš
SG
36
13
PS
69
Blučina
Vinařství Hanuš
TRČ
19
13
PS
75
Blučina
Vinařství Hanuš
RR
41
13
Kab.
76
Blučina
Vinařství Hanuš
Cuvée-bílé
32
13
MZV, SG+CH
86 B
Blučina
Vinařství Hanuš
SZ
7
13
VzH
88 Z
Blučina
Vinařství Hanuš
RB
47
13
PS
90 B
BOHUSLAVICE
Bohuslavice
Celý
Ondřej
ROSÉ
36
13
ZW
67
Bohuslavice
Celý
Ondřej
Cuvée-bílé
26
13
SG + VZ
71
Bohuslavice
Celý
Ondřej
Cuvée-bílé
24
13
SG + VZ
74
Bohuslavice
Dovolil
Pavel
RB
21
13
PS
78
Bohuslavice
Dovolil
Pavel
BSN
14
13
Kab.
84
Bohuslavice
Dovolil
Pavel
ANDRÉ
10
13
Kab.
88 S
Bošovice
Matyáš
Ivo
PAL
2
13
VzH
83
Bošovice
Matyáš
Ivo
ROSÉ
16
13
PS, Agni
83
Bošovice
Matyáš
Ivo
NG
9
13
PS
84
Bošovice
Matyáš
Ivo
VZ
8
13
22°
86
Bošovice
Matyáš
Ivo
RINOT
1
13
Bošovice
Pavlík
Vitězslav
MM
1
13
BOŠOVICE
88
PS
83 B
45
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Brno
Bednář
Petr
RB
18
12
79
Brno
Drábek
Bořivoj
BSN
9
13
85 B
Brno
Jandl
Jaroslav
CS
12
12
86 B
Brno
Kapp
Rudolf
ANDRÉ
7
13
76
Brno
Kapp
Rudolf
AUR
6
13
Brno
Kapp
Rudolf
ROSÉ
40
13
Brno
Kuchařová
Zdeňka
RB
19
13
Brno
Mazel
Jiří
RŠ
18
Brno
Mazel
Jiří
VZ
Brno
Mazel
Jiří
Brno
Mazel
Jiří
BRNO
78
A
78
13
PS
75
49
06
PS
85
MT
15
06
PS
87 S
VZ
46
04
Kab.
88
79
Brno
Reznerová
Danuše
ČSN
3
12
83 S
Brno
Roznos
Jaroslav
VZ
41
13
75
Brno
Smejkal
Jiří
RB
24
13
Brno
Spíšek J + M
RB
17
12
PS
Brno
Spíšek J + M
SVA
17
11
PS
Brno
Špíšek J + M
VZ
45
13
Brno
Strýček
Josef
RR
29
11
Brno
Strýček
Josef
ANDRÉ
4
11
83
Brno
Střítecký
Luděk
CM
16
12
88 Z
Břežany
Gregr
Pavel
RŠ
30
13
77
Břežany
Gregr
Pavel
Cuvée-bílé
1
13
RB + CH
80
Břežany
Gregr
Pavel
ROSÉ
66
10
VzB, RM
80
Břežany
Gregr
Pavel
SG
21
13
Břežany
Gregr
Pavel
MP
14
13
Břežany
Gregr
Pavel
RM
7
13
Bučovice
Buriánek
Martin
ZW
20
13
Bučovice
Buriánek
Martin
FR
27
13
Bučovice
Doležal
František
Cuvée-bílé
4
13
Bučovice
Doležal
František
SG
25
13
70
Bučovice
Doležal
František
RR
34
13
71
Bučovice
Doležal
František
ROSÉ
54
13
Bučovice
Doležal
František
ZW
24
13
74
Bučovice
Doležal
František
SZ
1
13
79
77
80
81
82
PS
60
BŘEŽANY
80
PS
83
83
BUČOVICE
PS
60
RR + SG + HIB
70
73
ZW
73
46
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Bučovice
Doležal
František
NG
13
13
80
Bučovice
Doležal
František
HIB
1
13
81
Bučovice
Doležal
František
MP
21
13
83
Bučovice
Doležal
František
VZ
42
13
84
Bučovice
Doležal
František
MT
33
13
85
Bučovice
Doležal
František
RV
37
13
89 Z
Bučovice
Doležal
Libor
VZ
48
13
78
Bučovice
Doležal
Libor
ZW
13
13
81
Bučovice
Doležal
Vít
ZW
14
13
79
Bučovice
Doležal
Vít
VZ
47
13
Bučovice
Doležal
Vít
RB
20
12
VzH
89
Bučovice
Doležal
Vít
RR
28
12
PS
89 S
Bučovice
Doležal
Vít
SVA
14
13
90 Z
Bučovice
Dvořák
Dalibor
ZW
25
13
62
Bučovice
Dvořák
Dalibor
MT
32
13
Bučovice
Dvořák
Dalibor
CH
25
13
PS
81
Bučovice
Dvořák
Dalibor
RR
32
13
PS
84
Bučovice
Dvořák
Dalibor
RV
38
13
Bučovice
Dvořák
Dalibor
SG
9
13
Bučovice
Dvořák
Dalibor
Cuvée-bílé
7
13
Bučovice
Dvořák
Dalibor
NG
15
13
Bučovice
Fejfar
Karel
MP
15
13
72
Bučovice
Fejfar
Karel
ROSÉ
48
13
73
Bučovice
Fejfar
Karel
RV
24
13
84
Bučovice
Halas
Rudolf
FR
18
13
67
Bučovice
Halas
Rudolf
MT
20
13
78
Bučovice
Halas
Rudolf
MP
10
13
83
Bučovice
Horák
Luboš
TRČ
14
13
69
Bučovice
Horák
Luboš
RR
35
11
80
Bučovice
Knápek
Robert
SVA
23
13
77
Bučovice
Knápek
Robert
ROSÉ
57
13
Bučovice
Knápek
Robert
FR
31
12
Bučovice
Knesl
Lubomír
ROSÉ
22
13
Bučovice
Knesl
Lubomír
ZW
1
13
Bučovice
Knesl
Lubomír
MT
5
13
Bučovice
Kolařík
Kamil
SVA
30
13
Bučovice
Krpec
Jar.
GOLUBOK
1
13
80
80
85
90 Z
PS, SG + VZ
92 Z
88 Z
ZW
79
82
ZW
75
80
82
21°
76
80
47
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Bučovice
Lazor
Jaromír
Cuvée-bílé
29
13
MT + RV
69
Bučovice
Lazor
Jaromír
SVA
34
13
76
Bučovice
Malenovský
Václav
RŠ
33
13
78
Bučovice
Malenovský
Václav
ZW
26
11
Bučovice
Malenovský
Václav
MT
37
13
Bučovice
Malenovský
Václav
TRČ
21
13
21°
80
Bučovice
Malenovský
Václav
ANDRÉ
26
11
21°
81
Bučovice
Malenovský
Václav
CM
19
13
20°
81
Bučovice
Malenovský
Václav
FR
35
11
19°
89 B
Bučovice
Mikeska
Martin
MERZLING
1
12
75
Bučovice
Mikeska
Martin
IO
2
12
78 B
Bučovice
Mikeska
Martin
BSN
1
12
79
Bučovice
Mikeska
Martin
Cuvée-bílé
3
12
MT + NG
79
Bučovice
Navrátil
Aleš
RŠ
35
07
PS
87
Bučovice
Navrátil
Aleš
ZW
27
07
PS
89 S
Bučovice
Petržela
Petr
BSN
13
13
Bučovice
Petržela
Petr
RV
21
13
Bučovice
Petržela
Petr
MT
10
13
Bučovice
Petržela
Petr
ZW
10
13
Bučovice
Pölzer
Miroslav
RV
39
11
PS
85
Bučovice
Prokop
Milan
DĚVÍN
2
12
PS
75
Bučovice
Prokop
Milan
SG
37
12
VzH
78
Bučovice
Prokop
Milan
RŠ
36
12
PS
84
Bučovice
Prokop
Milan
VZ
61
12
PS
84
Bučovice
Prokop
Milan
CH
28
12
VzH
86
Bučovice
Prokop
Milan
RR
44
12
PS
86
Bučovice
Prokop
Milan
TRČ
22
11
VzH
87 B
Bučovice
Šimoník
Petr
ALI
1
13
73
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
CM
17
12
69
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
MT
19
13
83
22°
78
79
70
PS, 21 ,2°
72
79
80
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
RB
16
12
VzH
83
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
RŠ
16
12
PS
83
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
RV
18
13
85
Bučovice
Turkovský
Zdeněk
FR
16
12
90 S
Bučovice
Tynkl
Vlastimil
Cuvée-bílé
31
13
CH + RV
75
Bučovice
Vykoukal
Lubomír
TRČ
15
13
VzH
65
Bučovice
Vykoukal
Lubomír
ROSÉ
45
13
RŠ
75
48
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Bučovice
Vykoukal
Lubomír
MT
30
13
Bučovice
Vykoukal
Lubomír
ROSÉ
44
13
VzH, ZW
78
Bučovice
Vykoukal
Lubomír
VZ
57
12
PS
83
Bzenec
Ďurinová
Blanka
CM
10
12
Bzenec
Ďurinová
Blanka
SZ
2
13
75
Bzenec
Ďurinová
Blanka
RR
8
12
78
Bzenec
Ďurinová
Blanka
NG
12
12
80
Bzenec
Ďurinová
Blanka
DĚVÍN
1
13
81
Bzenec
Ďurinová
Blanka
RM
1
12
Bzenec
Jakša
Pavel
ROSÉ
33
13
Bzenec
Jakša
Pavel
RB
8
13
Bzenec
Jakša
Pavel
ZW
9
13
80
Bzenec
Jakša
Pavel
RR
18
13
81
Bzenec
Jakša
Pavel
MP
11
13
84
Bzenec
Jakša
Pavel
RV
12
13
84
77
BZENEC
72
84
MP
71
80
Bzenec
Vinařství Bunža
MM
6
13
Kab.
82
Bzenec
Vinařství Bunža
SG
15
13
PS
84
Bzenec
Vinařství Bunža
ROSÉ
25
12
VzH, RM
87
Bzenec
Zámecké vinařství Bzenec
ROSÉ
20
13
PS, FR
82
Bzenec
Zámecké vinařství Bzenec
SG
19
13
PS
82
Bzenec
Zámecké vinařství Bzenec
RŠ
28
12
PS
83
Bzenec
Zámecké vinařství Bzenec
CH
3
11
PS
87
Čejč
Rozkydal
Radek
ROSÉ
67
13
FR
77
Čejč
Rozkydal
Radek
ANDRÉ
22
13
23°, Bar.
81
Čejč
Rozkydal
Radek
VZ
54
13
21°
83
Čejkovice
Hradil
Lukáš
RUBINET
1
13
Čejkovice
Hradil
Lukáš
DORN
1
13
PS
Čejkovice
Hradil
Lukáš
RR
36
13
VzH
87
Čejkovice
Hradil
Lukáš
RŠ
23
13
PS
91 Z
Čejkovice
Novotný
Pavel
SG
20
13
PS
86
Čejkovice
Novotný
Pavel
HIB
9
13
PS
87 S
Čejkovice
Opluštil
Petr
RR
27
13
22°
73
Čejkovice
Opluštil
Petr
TRČ
3
13
21°
77
Čejkovice
Opluštil
Petr
RŠ
15
13
23°
79
ČEJČ
ČEJKOVICE
82
85 S
49
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Čejkovice
Opluštil
Petr
17
13
22°, ZW
80
Čejkovice
Škrobák
Stanislav
AUR
3
13
PS
83 S
Čejkovice
Templářské sklepy
SG
16
13
PS
75
Čejkovice
Templářské sklepy
RŠ
9
13
PS
84
Čejkovice
Templářské sklepy
SZ
5
13
Čejkovice
Templářské sklepy
NG
11
13
PS
87 S
Čejkovice
Vinařství Červenka
TRČ
4
12
VzH
72
Čejkovice
Vinařství Červenka
RŠ
17
13
PS
88
Čejkovice
Vinařství Fojtík
CH
10
13
PS
86
Čejkovice
Vinařství Fojtík
HIB
3
13
PS
Čejkovice
Vinařství Fojtík
ROSÉ
52
13
Čejkovice
Víno Červenka
CH
21
13
PS
65
71
84 B
ROSÉ
85 S
90 Z
90 S
Čejkovice
Víno Hradil
SG
38
13
PS, SG Blanc
Čejkovice
Víno Hradil
PAL
4
13
VzH
Čejkovice
Zemědělská a. s.
TRČ
6
12
77
Čejkovice
Zemědělská a. s.
MM
5
13
81
Čejkovice
Zemědělská a. s.
MP
4
12
Čeložnice
Šalša
Václav
MALVERINA
1
12
Dambořice
Filip
Jan
VČR
1
13
77
Dambořice
Filip
Jan
RB
25
13
79
Dambořice
Hořava
Pavel
ANDRÉ
5
13
74
Dambořice
Hořava
Pavel
MT
16
13
76
Dambořice
Kramář
Pavel
CS
6
12
77
Dambořice
Kramář
Pavel
ANDRÉ
11
09
81
Dambořice
Kramář
Pavel
FR
17
12
86
Dambořice
Kratochvíl
Emerich
ANDRÉ
1
12
75
Dambořice
Kratochvíl
Emerich
CH
19
13
PS
81
Dambořice
Kratochvíl
Václav
RV
22
13
PS
81
Dambořice
Kratochvíl
Václav
SVA
13
13
Dambořice
Kratochvíl
Viktor
Cuvée-bílé
25
13
Dambořice
Kratochvíl
Viktor
ANDRÉ
6
13
Dambořice
Matula
Vlastimil
ROSÉ
37
13
Dambořice
Matula
Vlastimil
RB
32
13
79
Dambořice
Matula
Miloslav
RV
16
13
82
Dambořice
Matula
Miloslav
NG
3
13
86 B
Dambořice
Matula
Miloslav
SVA
15
13
88 S
87 S
VzB
85
DAMBOŘICE
82
RR + RV
72
76
ZW
65
50
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Dambořice
Mička
Pavel
VZ
33
13
Dambořice
Mička
Pavel
ROSÉ
35
13
ZW
80
Dambořice
Mička
Pavel
RB
23
13
22°
85
Dambořice
Mička
Pavel
ZW
15
13
Dambořice
Mokrý
Josef
SVA
12
13
Dambořice
Mokrý
Josef
RB
22
Dambořice
Pavlů
Jiří
PAL
1
Dambořice
Pavlů
Jiří
NG
1
78
85
Kab.
71
13
PS
81
13
VzH
76
13
PS
83
DOLNÍ DUNAJOVICE
Dolní Dunajovice
Vinařství Tichý
Cuvée-bílé
8
13
PS, Cuvée Pinot
79
Dolní Dunajovice
Vinařství Tichý
RB
42
13
PS
79
Dolní Dunajovice
Vinařství Tichý
VZ
52
13
79
54
DRNHOLEC
Drnholec
Křivánek
Ferdinand
CS
3
13
Drnholec
Křivánek
Ferdinand
BSN
5
13
Drnholec
Plachý
Vlastimil
RR
38
13
PS
Drnholec
Plachý
Vlastimil
AUXERROIS
1
13
Kab.
Drnholec
Šimčík
František
SVA
24
13
Drnholec
Šimčík
František
VZ
44
13
Kab.
82
Habrovany
Ševčík
Petr
CH
12
12
PS
76
Habrovany
Ševčík
Petr
SG
33
11
VzB
87
Habrovany
Ševčík
Petr
RŠ
27
11
VzH
90 S
Heršpice
Jeřábek
František
VZ
24
09
83
Heršpice
Jeřábek
František
CS
13
09
87 S
Heršpice
Spáčil
Petr
RB
6
13
72
Heršpice
Spáčil
Petr
SG
10
13
Heršpice
Šenkyřík
Václav
SG
3
13
Heršpice
Šenkyřík
Václav
VČR
2
13
18
12
81
73
81
70
HABROVANY
HERŠPICE
PS
79
PS
82 S
73
HNANICE
Hnanice
Vinice Hnanice
SG
72
Hnanice
Vinice Hnanice
PAL
11
12
VzH
78
Hnanice
Vinice Hnanice
ROSÉ
1
13
PS, RM
88
HODONÍN
Hodonín
Blahynková
Eliška
VZ
20
13
PS
78
Hodonín
Blahynková
Eliška
RV
14
13
PS
80
51
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Hostěrádky - Rešov
Martinásek
Miroslav
SG
34
11
PS
81
Hostěrádky - Rešov
Martinásek
Miroslav
RŠ
31
06
PS
82
Damborský
Bedřich
VZ
58
13
20°
66
70
71
HOSTĚRÁDKY - REŠOV
HOVORANY
Hovorany
Hovorany
Damborský
Bedřich
Cuvée-červené
5
13
20°, SVA + FR
Hovorany
Hlavinka
Josef
Cuvée-červené
6
13
RM + FR
Hovorany
Hlavinka
Josef
ROSÉ
46
13
FR
Hovorany
Konečný
Martin
RR
31
13
Hovorany
Konečný
Martin
RM
8
13
Hovorany
Kosič
Josef
SVA
18
13
63
Hovorany
Kosič
Josef
CM
5
13
74
Hovorany
Kosič
Josef
RB
35
13
77
Hovorany
Kučera
Zdeněk
RR
42
13
60
Hovorany
Kučera
Zdeněk
MT
29
13
75
Hovorany
Přikryl
Josef
MM
7
13
72
Hovorany
Přikryl
Josef
SVA
29
13
73
Hovorany
Přikryl
Josef
VZ
43
13
81
Hovorany
Přikryl
Josef
RV
28
13
87 B
Hovorany
Přikryl
Miroslav
SG
24
13
71
Hovorany
Přikryl
Miroslav
FR
29
13
87
Hovorany
Zahnaš
Zdeněk
RR
33
13
74
72
71
PS
87 S
HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU
Hrušovany n. J.
Gastvín spol. s .r. o.
KERNER
1
13
23°
83
Hrušovany n. J.
Gastvín spol. s .r. o.
RŠ
26
13
25, 5°
88
Hrušovany n. J.
Kadlčík
Josef
RV
33
13
Jak.
Hrušovany n. J.
Kadlčík
Josef
DORN
5
13
Hrušovany n. J.
Kadlčík
Josef
SVA
27
13
Hrušovany n. J.
Kadlčík
Josef
RŠ
22
13
PS
84
Hrušovany n. J.
Kubík
Milan
RB
40
13
VzH
88
Hrušovany n. J.
Kučera
Josef
ROSÉ
53
13
PS, AN
74
Hrušovany n. J.
Kučera
Josef
MERLOT
4
12
PS
82 B
Hrušovany n. J.
Kučera
Josef
PAL
6
13
VzH
83
Hrušovany n. J.
Mažár
Josef
PAL
10
13
26, 5°
84
Hrušovany n. J.
Mažár
Josef
SG
31
13
23°
87
PAL
9
13
PS
69
70
74
79
JEŽOV
Ježov
Vinné sklepy u Kolajů
52
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Ježov
Vinné sklepy u Kolajů
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
ROSÉ
9
13
CS
80
14
13
KARLÍN
Karlín
Bravenec
Zdeněk
DORN
70
Karlín
Bravenec
Zdeněk
VZ
53
13
72
Karlín
Bravenec
Zdeněk
SG
26
13
76
Karlín
Bravenec
Zdeněk
CM
11
11
77
Karlín
Bravenec
Zdeněk
ANDRÉ
25
13
78
Karlín
Bravenec
Zdeněk
FR
33
13
80
Karlín
Bravenec
Zdeněk
RŠ
21
13
80
Karlín
Mareček
František
SVA
5
13
71
Karlín
Mareček
František
VZ
5
13
75
Karlín
Mareček
František
SZ
4
13
76
Karlín
Mareček
František
CM
7
13
80
Karlín
Mareček
František
RV
36
13
81
Karlín
Mareček
František
Cuvée-červené
21
13
Klentnice
Machajdík
Slavomír
ROSÉ
65
13
Kab., ZW
73
Klentnice
Machajdík
Slavomír
Cuvée-bílé
6
13
RR + VZ
78
Klentnice
Machajdík
Slavomír
MT
26
13
Kab.
84
Klentnice
Machajdík
Slavomír
RB
43
13
PS
84
Klentnice
Machajdík
Slavomír
RV
29
13
Kab.
86
Klentnice
Machajdík
Slavomír
PAL
8
13
PS
85 S
Kostelec
Martinek
Vojtěch
TRČ
5
13
PS
69
Kostelec
Toman
Jiří
ROSÉ
32
12
CS
75
Kostelec
Toman
Jiří
ANDRÉ
3
12
78
Kostelec
Toman
Jiří
RB
27
13
84
Kostelec
Toman
Jiří
RV
17
13
86
RŠ
19
12
RM + MP
86
KLENTNICE
KOSTELEC
KRÁLOVOPOLSKÉ VÁŽANY
Královopolské Vážany
Bébar
Jan
PS
78
Královopolské Vážany
Bébar
Jan
RV
15
13
80
Královopolské Vážany
Chromý
Aleš
RV
19
13
52
Královopolské Vážany
Chromý
Aleš
NG
2
13
Královopolské Vážany
Chromý
Aleš
RB
26
11
PS
Královopolské Vážany
Chromý
Aleš
VZ
36
13
Kab.
Královopolské Vážany
Sekanina
Jan
CH
24
12
74
Královopolské Vážany
Sekanina
Jan
ROESLER
1
12
83
67
84
84
53
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
KŘENOVICE
Křenovice
Horálek
Vladimír
TRČ
16
13
48
Křenovice
Horálek
Vladimír
PAL
3
13
80
Křenovice
Horálek
Vladimír
RB
34
13
81
Křenovice
Horálek
Vladimír
CH
26
12
84
Křenovice
Horálek
Vladimír
MT
34
13
86 B
KYJOV
Kyjov
Dubský
František
RR
20
13
70
Kyjov
Dvořáková
Klára
SG
6
07
70
Kyjov
Dvořáková
Klára
RR
14
07
84
Kyjov
Dvořáková
Klára
VZ
31
07
Kyjov
Navrátil
Pavel
RŠ
12
12
PS, Bar.
82
Kyjov
Navrátil
Pavel
RR
6
12
PS
84
Kyjov
Navrátil
Pavel
VZ
4
11
VzB
91 S
Kyjov
Němčička
Oldřich
TRČ
9
13
61
Kyjov
Tonyka
Antonín
MM
11
13
66
Kyjov
Tonyka
Antonín
MT
11
13
Kyjov
Tonyka
Antonín
CH
18
13
Kyjov
Tonyka
Antonín
MT
7
13
Kyjov
Tonyka
Antonín
RR
17
13
PS
83
Kyjov
Vinařství Václav Šalša
HIB
6
13
VzH
80
Kyjov
Vinařství Václav Šalša
AGNI
1
12
PS
87
85
PS
79
80
82
LOVČICE
Lovčice
Drozd
Oldřich
RR
12
13
Lovčice
Drozd
Oldřich
Cuvée-červené
9
13
MP + FR
80
78
PS, RŠ + RB
60
Lovčice
Konečný
Václav
Cuvée-bílé
13
13
Lovčice
Konečný
Václav
VZ
12
13
Lovčice
Konečný
Václav
RŠ
10
12
Lovčice
Konečný
Václav
RV
2
13
82
Lovčice
Zajdák
Petr
HIB
7
13
84
Lovčice
Zajdák
Petr
Cuvée-červené
7
13
67
PS
ZW + AN
75
86
MARŠOVICE
Maršovice
Vinařství Perla Vín
MP
22
13
79
Maršovice
Vinařství Perla Vín
IO
1
13
84 Z
Maršovice
Vinařství Perla Vín
PAL
5
12
VzH
87 Z
Maršovice
Vinařství Perla Vín
ROSÉ
49
13
SVA
86
54
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Milotice
Fotr
Miroslav
VZ
22
13
Milotice
Kašík
Petr
FR
7
13
Jak.
84
MILOTICE
82
Milotice
Kašík
Petr
MP
7
13
VzH, 24, 5°
89 Z
Milotice
Krist
Petr
RR
2
13
23°
81
Milotice
Kundrata
Libor
CS
7
13
Milotice
Kundrata
Libor
RR
1
13
21°
79
Milotice
Neduchal
Jaroslav
ZW
8
13
PS, Bar.
75
Milotice
Neduchal
Jaroslav
VZ
21
13
82
Milotice
Novotný
Karel
SVA
11
12
72
Milotice
Novotný
Karel
RV
10
13
Milotice
Novotný
Karel
CM
14
12
Milotice
Polášek
František
RM
4
13
PS
82
Milotice
Polášek
Zbyněk
Cuvée-bílé
17
13
CH + VZ
90 S
Milotice
Straka
Ivan
ROSÉ
11
13
PS,MP + SVA
79
Milotice
Straka
Ivan
RB
31
13
PS
87
Milotice
Šeďa
Miloš
SG
11
13
22°
Milotice
Šrahůlek
Petr
NG
8
13
Milotice
Šrahůlek
Tomáš
ROSÉ
31
13
DUNAJ
80
Moravany
Berka
Jiří
TRČ
7
13
PS
66
Moravany
Dubský
Lubomír
FR
19
13
Moravany
Dubský
Lubomír
ROSÉ
38
13
FR
79
Moravany
Dufek
Václav
VZ
32
13
79
Moravany
Hačunda
Jaromír
SG
8
13
74
Moravany
Hulcký
Zdeněk
MT
9
13
Moravany
Kalinec
Jaroslav
RB
30
13
Moravany
Klimek
Lubomíř
DORN
11
13
PS
72
Moravany
Klimek
Lubomír
VČR
3
13
PS
85 Z
Moravany
VaZ Moravany
Cuvée-bílé
27
12
RR + RV
75
Moravany
VaZ Moravany
VZ
30
12
80
Moravany
VaZ Moravany
ČSN
6
12
84 Z
Moravany
Venera
Petr
ANDRÉ
15
12
82
Manner
Jiří
FR
2
13
19, 5°
70
Baturný
Jindřich
VZ
60
13
22°
82
71
83
Bar.
87 S
85
77
MORAVANY
69
76
Kab.
81
MORAVSKÉ MÁLKOVICE
Moravské Málkovice
MORKŮVKY
Morkůvky
55
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Morkůvky
Baturný
Jindřich
ZW
22
13
20°
84
Moutnice
Novotný
Jiří
AUR
7
13
SUR-LIE
76
Moutnice
Novotný
Jiří
SVA
32
13
Mutěnice
Bíza
František
MP
13
12
75
Mutěnice
Bíza
František
CHORVAT
1
13
77
Mutěnice
Bíza
František
MM
4
13
21°
77
Mutěnice
Bíza
František
RR
26
13
20°
79
Mutěnice
Bíza
František
MT
18
13
19°
80
Mutěnice
Burian
Jaroslav
PAL
12
13
VzH
Mutěnice
Burian
Jaroslav
ANDRÉ
21
13
Mutěnice
Fojtík
František
NG
5
09
Mutěnice
Fojtík
František
VZ
35
09
Mutěnice
Hrabec
Josef
ANDRÉ
20
13
Mutěnice
Švejcar
Zdeněk
ROSÉ
39
13
24°, CM, Samotok
71
MOUTNICE
78
MUTĚNICE
82
75
PS
59
83
82
Mutěnice
Švejcar
Zdeněk
SG
5
13
PS, 24°
78
Mutěnice
Švejcar
Zdeněk
CM
12
11
PS, 23°
79
Mutěnice
Švejcar
Zdeněk
CM
15
13
PS, 24°
79
Mutěnice
Švejcar
Zdeněk
RŠ
20
13
PS, 25°
80
Mutěnice
Švejcar
Zdeněk
ZW
12
13
PS, 23°
82
Mutěnice
Vinařství Mutěnice
CM
1
11
PS
82
Mutěnice
Vinařství Mutěnice
RŠ
1
12
VzH
83
Mutěnice
Vinařství Mutěnice
CH
1
13
PS
Mutěnice
Vydařilý
Petr
CS
10
12
Mutěnice
Vydařilý
Petr
MP
1
13
Zem.
80
Mutěnice
Vydařilý
Petr
RŠ
4
13
PS
80
Mutěnice
Vydařilý
Petr
RB
15
13
PS
83
Mutěnice
Vydařilý
Petr
ROSÉ
24
13
Cuvée Veronigue
85
Mutěnice
Vydařilý
Petr
CH
17
13
PS
87
86
77
Mutěnice
Zálešák
František
VZ
38
13
75
Mutěnice
Zálešák
František
NG
4
13
77
Mutěnice
Zálešák
František
RV
23
13
81
Násedlovice
Blahutka
František
DORN
13
11
Násedlovice
Blahutka
František
HIB
5
13
NÁSEDLOVICE
74
PS
82
56
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Násedlovice
Blahutka
František
11
13
PS
85
Násedlovice
Blahutka
František
AUR
1
13
PS
Násedlovice
Hrdlička
Zdeněk
MT
28
13
Násedlovice
Hrdlička
Zdeněk
ROSÉ
60
13
ZW
81
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
ROSÉ
62
13
RM
61
CM + DORN
78
CH
88 Z
79
Násedlovice
Mokrý
Jan
Cuvée-červené
2
13
Násedlovice
Mokrý
Jan
SVA
26
13
Násedlovice
Mokrý
Jan
MERLOT
3
12
87 Z
Násedlovice
Mokrý
Jan
DORN
6
13
62
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
MT
31
13
74
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
DORN
7
13
83 B
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
Cuvée-červené
1
13
CM + MER
84
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
ROSÉ
64
13
23°, CS
87
Násedlovice
Mokrý
Tomáš
SG
22
13
PS
90 S
Násedlovice
Střeštík
Josef
RV
31
13
Násedlovice
Střeštík
Josef
ZW
16
09
PS
80
Násedlovice
Šurýn
Josef
RV
27
13
76
Násedlovice
Šurýn
Josef
MP
16
13
81
Násedlovice
Troubil
Oldřich
CH
9
13
79
Násedlovice
Troubil
Oldřich
ANDRÉ
17
13
Násedlovice
Troubil
Oldřich
FR
30
12
20°
85
Násedlovice
Troubil
Oldřich
ROSÉ
47
13
AN
86
Nechvalín
Chromý
Josef
HIB
4
13
PS
52
Nechvalín
Chromý
Josef
JOHANNITER
1
13
PS
68
Nechvalín
Chromý
Josef
VZ
3
12
VzH, 24°
72
Nechvalín
Chromý
Josef
CAB. CORTIS
1
13
PS
79
Nechvalín
Chromý
Josef
ALI
2
12
80
Nechvalín
Chromý
Josef
ANDRÉ
14
12
86
Nesovice
Obhlídal
Karel
RŠ
34
13
74
Nesovice
Obhlídal
Karel
MT
36
13
81
Nesovice
Obhlídal
Karel
TRČ
20
13
81
Nesovice
Obhlídal
Karel
RV
40
13
69
Nížkovice
Jeřábek
Josef
Cuvée-bílé
23
13
NG + MT
72
Nížkovice
Jeřábek
Josef
Cuvée-červené
13
13
FR + ZW
78
83
72
81
NECHVALÍN
NESOVICE
NÍŽKOVICE
57
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Nížkovice
Jeřábek
Josef
NG
6
13
Nížkovice
Juřička
Jiří
VZ
17
13
82
Nížkovice
Juřička
Jiří
MP
8
13
84
Nížkovice
Juřičková
Zdeňka
RR
25
13
PS
76
Nížkovice
Juřičková
Zdeňka
Cuvée-bílé
19
13
MM + MT
80
Nížkovice
Plotěný
Petr
Cuvée-bílé
22
11
NG + MT
57
Nížkovice
Plotěný
Petr
Cuvée-bílé
28
13
SZ + NG
67
Nížkovice
Vinklárek
Karel
MP
2
13
79
Nížkovice
ZO ČZS
SVA
10
13
81
Nížkovice
ZO ČZS
CM
9
11
84
5
13
PS
85
OSVĚTIMANY
Osvětimany
Vašek
Radek
RŠ
75
Osvětimany
Vašek
Radek
RŠ
29
11
VzH
80
Osvětimany
Vašek
Radek
RR
23
13
PS
83
80 B
PERNÁ
Perná
Vinařství Popela
VČR
4
12
PS
Perná
Vinařství Popela
AUR
5
13
VzH
82 B
Perná
Vinařství Popela
SG
32
13
PS
83
Perná
Vinařství Popela
SZ
6
13
Perná
Vinařství Popela
CH
27
13
VzH
83 B
87
Perná
Vinařství Popela
RR
40
13
PS
88 B
Praha 6
Singer Milan + Miroslav
AUR
4
13
22, 3°
63
Praha 6
Singer Milan + Miroslav
RB
36
13
Praha 6
Singer Milan + Miroslav
ČSN
1
12
20°
80 B
Rajhrad
Rajhradské klášterní sklepy
MP
18
12
PS
82
Rajhrad
Rajhradské klášterní sklepy
BSN
2
13
Rajhrad
Rajhradské klášterní sklepy
ROSÉ
51
13
Ratíškovice
Bureš
Petr
RR
16
13
Ratíškovice
Bureš
Petr
RV
13
13
Ratíškovice
Gajdík
Stanislav
SVA
9
12
22°
80
Ratíškovice
Gajdík
Stanislav
RR
19
12
24°
85
PRAHA
75
RAJHRAD
84
PS, ZW
86
RATÍŠKOVICE
83
21°
86
Ratíškovice
Hnilica
Petr
TRČ
1
13
25°
81
Ratíškovice
Hnilica
Petr
SG
7
13
22°
88 B
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
MT
3
13
78
58
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
ROSÉ
28
13
FR
80
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
MM
2
13
84 S
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
VZ
23
13
85
Ratíškovice
Hubáček
Jiří
FR
15
13
Ratíškovice
Ilčík
Jaroslav
RB
3
13
22°
84
Ratíškovice
Ilčík
Jaroslav
ROSÉ
29
13
SVA
84
Ratíškovice
Koplík
Josef
RR
11
13
Ratíškovice
Koplík
Josef
Cuvée-červené
10
13
Ratíškovice
Kotásek
Jiří
VZ
19
13
Ratíškovice
Kotásek
Jiří
ZW
7
13
80
Ratíškovice
Mokrásovi
D+P
FR
9
13
76
Ratíškovice
Mokrášovi
D+P
RB
1
13
Ratíškovice
Panák
Josef
CH
15
13
PS
75
Ratíškovice
Panák
Josef
Cuvée-bílé
21
13
Kab., RR + RV
79
Ratíškovice
Panák
Josef
SG
4
13
PS
Ratíškovice
Šťastný
Radim
FR
4
13
Ratíškovice
Šťastný
Radim
VZ
13
13
21°
85
Ratíškovice
Vinařství Bábíček Vacenovský
CH
13
13
PS
80
Ratíškovice
Vinařství Bábíček Vacenovský
ROSÉ
27
13
PS, RM
85
Ratíškovice
Vinařství Bábíček Vacenovský
MT
6
13
PS
88 Z
Rohatec
Hřebačka
Jindřich
PAL
7
13
21°
Rohatec
Hřebačka
Jindřich
RR
24
13
Rohatec
Skřivánek
Martin
ZW
3
13
PS
81
Rohatec
Skřivánek
Martin
HIB
2
13
PS
85
Rohatec
Staněk
Viktor
Cuvée-bílé
9
13
PS,CH + HIB
74
Rohatec
Staněk
Viktor
CM
4
13
Rohatec
Staněk
Viktor
ROSÉ
7
13
Rohatec
Staněk
Viktor
ANDRÉ
13
13
Rohatec
Staněk
Viktor
ROSÉ
8
13
Rohatec
Staněk
Viktor
RV
3
13
PS
85
Rohatec
Svoboda
Jan
Cuvée-bílé
10
13
22°,RB + TRČ
79
Rohatec
Svoboda
Jan
FR
13
11
Rohatec
Trávníček
Jiří
RR
3
10
23°
81
Rohatec
Trávníček
Jiří
VZ
11
13
23°
83
Rohatec
Trávníček
Jiří
VZ
9
11
24°
83
Rohatec
Veselý
Miroslav
FR
3
13
Jak.
65
88
77
CM + ZW
87
80
22°
83
81
72
ROHATEC
65
68
76
PS, ZW
79
82
Kab., ZW
83
88
59
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Rohatec
Veselý
Miroslav
HIB
10
13
24°
86 B
Kozlík
Stanislav
RB
13
13
PS
84
85
SKALKA
Skalka
Kozlík
Stanislav
Cuvée-červené
22
13
ZW + AN + RM
Skoronice
Bíla
Pavel
Cuvée-bílé
18
13
IO + MT
80
Skoronice
Bíla
Pavel
SG
14
13
PS
81
Skoronice
Ingr
Radomil
SG
2
13
71
Skoronice
Ingr
Radomil
DORN
10
13
75
Skoronice
Lunga
Blažej
RB
7
13
23°
Skoronice
Lunga
Blažej
VZ
15
13
22°
89
Skoronice
Lunga
Blažej
RR
5
13
23°
90 Z
Skoronice
Novotný
Josef
ANDRÉ
2
13
75
Skoronice
Novotný
Josef
RR
4
13
81
Skoronice
Smištík
Stanislav
RM
9
13
65
Skoronice
Smištík
Stanislav
SVA
8
13
65
Skoronice
Smištík
Stanislav
RB
14
13
Slup
Vojtěch
Dušan
Muškát žlutý
1
13
76
Slup
Vojtěch
Dušan
TRČ
11
13
77
Slup
Vojtěch
Dušan
RV
20
13
86
Trenz
Jiří
VZ
56
13
64
Skalka
SKORONICE
22°
87
84
SLUP
SNOVÍDKY
Snovídky
Snovídky
Trenz
Jiří
Cuvée-bílé
30
13
Snovídky
Trenz
Jiří
ANDRÉ
19
13
RŠ + TRČ
67
73
Snovídky
Trenz
Jiří
RŠ
25
13
76
Stavěšice
Večeřa
Michal
RB
41
13
PS
81
Stavěšice
Večeřa
Michal
SG
30
13
PS
82
Stavěšice
Večeřa
Michal
MT
24
13
PS
83
Stavěšice
Večeřa
Michal
TRČ
18
13
PS
84
Stavěšice
Večeřa
Michal
FR
26
13
PS
88
Stavěšice
Večeřa
Michal
ROSÉ
58
13
PS, FR Klaret
89 B
Telnice
Burk
Václav
MT
23
13
75
Telnice
Hytych
Jan
ČSN
4
13
63
Telnice
Kopeček
František
FR
22
13
70
STAVĚŠICE
TELNICE
60
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Telnice
Kopeček
František
VZ
25
13
Telnice
Kopeček
František
MT
27
13
84
Telnice
Radvan
František
RB
39
13
73
Telnice
Radvan
František
ZW
18
13
88 B
Telnice
Ryšavý
Jan
SVA
21
13
78
Telnice
Ryšavý
Jan
RV
30
13
80
Telnice
Sklenář
Petr
VZ
26
13
87
Telnice
Sklenář
Petr
ZW
19
13
91 Z
Telnice
Vlasák
Jaroslav
FR
24
13
88
Těmice
Buček
Petr
CH
20
13
Těmice
Buček
František
Cuvée-červené
17
13
Těmice
Buček
František
VZ
29
13
Těmice
Buček
Petr
Cuvée-červené
14
Těmice
Tetera
Radim
Cuvée-červené
Těmice
Tetera
Radim
IO
Uherčice
Bartl
Bedřich
RB
Uherčice
Bartl
Bedřich
MP
17
11
Uherčice
Dubš
Ivo
ROSÉ
43
Uherčice
Dubš
Ivo
BLAUBURGER
Uherčice
Dubš
Ivo
Uherčice
Dubš
Ivo
Uherčice
Dubš
Uherčice
Dubš
Uherčice
Uherčice
80
TĚMICE
69
RM + FR + CM
81
11
CS + AN
89 S
15
13
SVA + CM
62
3
13
46
11
86
69
UHERČICE
VzH
91 S
13
SN
71
1
13
PS
69
RŠ
32
13
PS
69
Cuvée-bílé
33
13
PS, VZ + SV
70
Ivo
RB
48
13
Ivo
MP
23
13
Hordeum
SVA
31
13
60
Hordeum
VZ
59
13
78
Uherčice
Hordeum
ROSÉ
50
13
PS, ZW Klaret
Uherčice
Předešlý
Libor
TRČ
17
13
PS
Uherčice
Předešlý
Libor
MT
35
13
78
Uherčice
Rotter
Pavel
SVA
33
12
59
Uherčice
Rotter
Pavel
MM
12
12
67
Uherčice
Šátek
Jan
FR
34
12
Uherčice
Šátek
Jan
CM
18
13
Uherčice
Šátek
Jan
RR
43
13
PS
78
Uherčice
Šátek
Jan
VZ
51
13
Kab.
79
Uherčice
Šátek
Jan
SG
35
13
Kab.
82
86 B
81
PS
PS
83
83
55
72
76
61
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Uherčice
Šátek
Jan
RB
45
13
PS
83
Uherčice
Šátek
Jan
ZW
23
13
Uhřice
Bělohoubek
Tomáš
CH
2
13
PS
82
Uhřice
Bělohoubek
Tomáš
ROSÉ
4
13
ZW
83
Uhřice
Bělohoubek
Tomáš
NG
10
13
Uhřice
Bělohoubek
Tomáš
RB
4
12
PS
92 z
Uhřice
Buchlovský
Tomáš
RR
21
13
PS
82
Uhřice
Hořava
František
Cuvée-bílé
12
13
SG + RV
63
RM
74
85
UHŘICE
85
Uhřice
Hořava
František
ROSÉ
14
13
Uhřice
Kovanda
Martin
RB
5
13
76
Uhřice
Kovanda
Martin
RV
9
13
86
Uhřice
Pěnčík
František
ROSÉ
18
13
Uhřice
Pěnčík
František
MT
1
13
SVA
65
83
Uhřice
Šmerda
Vítěslav
RV
7
13
80
Uhřice
Šmerda
Vítěslav
RB
9
13
84
Uhřice
Záleský
Zdeněk
CS
14
13
80
Uhřice
Záleský
Zdeněk
MT
8
13
84
Uhřice
Záleský
Zdeněk
VZ
2
13
Uhřice
Záleský
Zdeněk
RV
1
11
Uhřice
Záleský
Zdeněk
CM
8
13
78
Uhřice
Záleský
Zdeněk
SVA
4
11
80
Újezd u Brna
Franz
Robert
CAB. NITRA
1
11
PS
60
Újezd u Brna
Franz
Robert
NG
14
09
PS
68
Vacenovice
Ilčík
František
Cuvée-bílé
5
13
HIB + RV
67
Vacenovice
Ilčík
František
VZ
6
13
21°
Vacenovice
Ilčík
František
BSN
10
13
75
Vacenovice
Ilčík
František
RB
11
13
77
Vacenovice
Ilčík
Jakub
RB
10
13
Vacenovice
Křižka
Miroslav
BSN
11
13
73
PS
75
ÚJEZD U BRNA
VACENOVICE
22°
73
81
78
VALTICE
Valtice
Vinařská škola
IO
4
13
Valtice
Vinařská škola
RB
37
13
Valtice
Vinařstká škola
VZ
40
12
Kab.
83 S
84
PS
79
62
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Velké Bílovice
Kuchyňa
Václav
CH
23
13
VzH
75
Velké Bílovice
Mátl
Jan
ZW
6
13
Velké Bílovice
Mátl
Jan
RR
22
13
Velké Bílovice
Polach
Petr
DORN
9
13
Velké Bílovice
Polach
Petr
VZ
37
13
70
Velké Bílovice
Polach
Petr st.
DORN
8
13
77
Velké Bílovice
Polách
Petr st.
VZ
34
13
Velké Bílovice
Sing Wine
TRČ
8
13
PS
61
Velké Bílovice
Sing Wine
RŠ
11
13
PS
75
Velké Bílovice
Sing Wine
IO
5
13
Velké Bílovice
Sing Wine
RŠ
6
13
PS
78
Velké Bílovice
Sing Wine
SG
12
13
PS
Velké Bílovice
Sing Wine
CS
11
11
Velké Bílovice
Sing Wine
ROSÉ
41
13
Velké Bílovice
Sing Wine
ROSÉ
42
13
Velké Bílovice
Sing Wine
MT
4
13
Velké Bílovice
Sing Wine
RM
2
11
Velké Bílovice
Sing Wine
VZ
10
13
Kab.
86
Velké Bílovice
Sing Wine
Cuvée-červené
8
13
DORN + ZW + MP
90 Z
Velké Bílovice
Skoupil
Petr
ROSÉ
10
12
Kab., ZW
75
Velké Bílovice
Skoupil
Petr
MT
2
13
Kab.
80
Velké Bílovice
Skoupil
Petr
RŠ
13
13
Kab.
82
Velké Bílovice
Skoupil
Petr
SVA
2
11
Velké Bílovice
Skoupil
Petr
Cuvée-červené
11
11
AN + ZW
88 B
Velké Bílovice
Šperl
Marek
SG
1
13
68
Velké Bílovice
Šperl
Marek
MP
6
12
78
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
CM
6
13
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
SG
13
13
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
RV
5
13
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
MP
3
13
Velké Bílovice
Vinařství Lanžhotský
CH
7
13
VzH
93 Z
Velké Bílovice
Zapletal
Milan
HIB
8
13
PS
66
Velké Bílovice
Zapletal
Milan
MT
13
13
Kab.
82
Velké Bílovice
Zapletal
Zdeněk
MT
17
13
Kab.
84
Křížová
Růžena
MM
3
13
VELKÉ BÍLOVICE
66
PS
72
64
82
76
80
83
83
ZW
84
85
PS
85 B
86 B
81
PS
82
84
85
VINIČNÉ ŠUMICE
Viničné Šumice
65
63
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Viničné Šumice
Křížová
Růžena
ROSÉ
6
13
MP
79
Viničné Šumice
Křížová
Růžena
SVA
7
11
Viničné Šumice
Křížová
Eliška
ANDRÉ
16
12
Viničné Šumice
Řiháček
František
SVA
1
13
78
Viničné Šumice
Řiháček
František
ZW
4
06
80
Viničné Šumice
Řiháček
František
RR
10
09
PS
Viničné Šumice
Vymazal
Alois
VZ
1
13
PS
Viničné Šumice
Železný
Jiří
SVA
3
13
Vlkoš
Ingr
František
Cuvée-bílé
20
13
AUR + CH
69
Vlkoš
Ingr
František
ROSÉ
30
13
CM
73
Vlkoš
Ingr
František
CM
13
13
86 B
Vlkoš
Vardan
Miroslav
FR
21
13
64
Vlkoš
Vardan
Miroslav
DORN
3
11
67
Vlkoš
Vardan
Miroslav
Cuvée-bílé
11
13
TRČ + CH
Vlkoš
Vardan
Miroslav
CH
6
13
Kab.
Vlkoš
Vardan
Miroslav
DORN
2
13
Vlkoš
Vardan
Miroslav
ROSÉ
15
13
Vlkoš
Vardan
Miroslav
SEVAR
1
13
80
Vracov
Čimera
Josef
FR
1
13
80
Vracov
Čimera
Josef
BSN
8
13
Vracov
Dolák
Oldřich
FR
6
12
Vracov
Fridrich
Miroslav
SVA
16
13
Vracov
Fridrich
Alois
VZ
7
13
Vracov
Fridrich
Miroslav
MT
12
13
Vracov
Fridrich
Miroslav
VZ
28
13
Vracov
Fridrich
Josef
ROSÉ
12
13
Vracov
Fridrich
Miroslav
SEVAR
2
13
Vracov
Fridrich
Miroslav
ANDRÉ
8
13
Vracov
Gasnárek
Antonín
RB
28
13
79
Vracov
Hubáček
Zdeněk
RB
29
13
80
Vracov
Hubáček
Zdeněk
Cuvée-červené
16
13
FR + DORN
82
Vracov
Hylš
Josef
ROSÉ
34
13
ZW + RM
78
Vracov
Hylš
Josef
CH
16
13
77
Vracov
Jandásek
Stanislav
MP
5
13
60
Vracov
Jandásek
Stanislav
VZ
27
13
85
81
PS
90 Z
85
80
82
VLKOŠ
74
76
79
SEVAR
80
VRACOV
84
PS
86
76
81
21°
82
PS, FR
85
84
85
23°
87 B
64
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Vracov
Jandásek
Stanislav
4
08
PS
87 Z
Vracov
Loprais
Jaroslav
FR
5
13
Vracov
Loprais
Vojtěch
Cuvée-bílé
14
13
1
13
2
13
DORN
84
CH + VZ
77
24°
81
Vracov
Loprais
Vojtěch
Isabela Královská
Vracov
Loprais
Vojtěch
RŠ
Vracov
Loprais
Vojtěch
FR
8
13
Vracov
Loprais
Vojtěch
Cuvée-červené
12
13
Vracov
Loprais
Vojtěch
BSN
12
13
23°, VzB
87 S
Vracov
Maděričová
Jarmila
CH
5
13
22°
73
Vracov
Mezihorák
Zdenek
MP
12
13
77
Vracov
Mezihorák
František
NG
7
13
81
Vracov
Mezihorák
František
Cuvée-červené
20
13
Vracov
Neuser
Vojtěch
FR
10
13
88
Vracov
Novotný
František
RR
9
11
78
Vracov
Novotný
František
ZW
2
11
Vracov
Novotný
Miroslav
ČSN
5
12
22°
61
Vracov
Novotný
Miroslav
CH
4
13
22°
71
Vracov
Novotný
Miroslav
FR
11
13
Vracov
Přes
Ludvík
Cuvée-červené
18
13
MP + SVA
Vracov
Raiskub
Antonín
AUR
2
13
PS
Vracov
Ratuský
Radim
FR
20
13
Vracov
Šebestovi Luboš + Zdenka
VZ
16
11
Vracov
Šebestovi Luboš + Zdenka
ROSÉ
5
12
Vracov
Šebestovi Luboš + Zdenka
SVA
6
09
81
Vracov
Šebestovi Luboš + Zdenka
ANDRÉ
12
09
85
Vracov
Šebestovi Luboš + Zdenka
RV
11
11
86
Vracov
Šebestovi Luboš + Zdenka
FR
12
09
87
Vracov
Vašík
Josef
CS
9
05
PS
Vracov
Vašík
Josef
TRČ
12
05
VzB
89 S
Vracov
Vinařství Fridrich
RŠ
8
13
VzH
89 B
78
85
FR + MP
SVA + MP
86
88
80
85
77
80
73
70
ZW
79
85
VYŠKOV
Vyškov
Zbořil
Jiří
MM
10
13
75
Vyškov
Zbořil
Jiří
MP
9
13
81
ŽÁDOVICE
Žádovice
Dohnal
Jan
HIB
12
13
85
Žádovice
Forman
Miroslav
CS
2
12
89 Z
Žádovice
Kořínek
Jan
RB
12
13
VzH
88
65
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Žádovice
Maňák
Štěpán
ALI
3
12
PS
81
Žádovice
Maňák
Štěpán
RB
33
12
PS, Bar.
81
Žádovice
Maňák
Štěpán
MERLOT
2
12
VzH, Bar.
83 S
Žádovice
Maňák
Štěpán
CS
8
12
Žádovice
Maňák
Štěpán
HIB
11
13
Žádovice
Maňák
Štěpán
ROSÉ
13
13
PS, RM
86
Žádovice
Maňák
Štěpán
RM
5
12
VzH, Bar.
88 Z
Žádovice
Maňák
Štěpán
CH
14
13
VzH
90 S
Žádovice
Maňák
Štěpán
TRČ
10
11
VzB
90 Z
Žádovice
Maňák
Štěpán
ROSÉ
26
13
PS, FR
91 Z
Žádovice
Maňák
Štěpán
VZ
14
13
PS
92 Z
Žarošice
Barva
Michal
VZ
39
13
77
Žarošice
Barva
Michal
MT
25
13
83
Žarošice
Poláček
Zbyněk
RŠ
14
13
77
Žarošice
Svoboda
Václav
SVA
22
13
73
Žarošice
Svoboda
Rudolf
SG
29
13
78
Žarošice
Svoboda
Václav
CM
3
12
81
Žarošice
Svoboda
Rudolf
MM
9
13
Žarošice
Válka
Zbyněk
RR
30
13
Žarošice
Zmrzlík
Tibor
CS
1
13
Žarošice
Zmrzlík
Tibor
ZW
21
13
78
Žarošice
Žarovský
Petr
MERLOT
1
13
80
Žarošice
Žarovský
Petr
CM
2
13
83
Ždánice
Červinka
Gotthard
RR
39
13
PS
71
Ždánice
Červinka
Gotthard
ROSÉ
59
13
PS, FR
81
Ždánice
Hlavinka
Josef
SVA
28
13
PS
68
Ždánice
Hlavinka
Josef
MT
21
13
PS
82
Ždánice
Hula
Josef
CH
8
13
PS
69
Ždánice
Hula
Josef
SG
28
13
PS
78
Ždánice
Hula
Josef
VZ
50
13
Ždánice
Kopřiva
František
SVA
25
12
Ždánice
Kopřiva
František
MM
8
12
84
VzH
85
ŽAROŠICE
86 Z
PS
86
75
ŽDÁNICE
90 B
70
MOPR
80
Ždánice
Kořínek
Marek
ANDRE
24
13
78
Ždánice
Kořínek
Marek
FR
32
13
83
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
SG
23
13
PS
71
66
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
Přívlastek
Body
Ždánice
Krčmař
Vlastimil
TRČ
13
11
VzH
75
Ždánice
Krčmář
Vlastimil
ROSÉ
63
13
PS, FR
70
Ždánice
Krčmář
Vlastimil
ROSÉ
61
13
ZW
73
Ždánice
Krčmář
Vlastimil
ČSN
2
13
Ždánice
Krčmář
Vlastimil
RB
38
13
VzH
82
Ždánice
Procházka
Miroslav
Cuvée-bílé
2
13
RB + NG
77
Ždánice
Procházka
Miloslav
CS
5
12
PS
77
Ždánice
Švábík
Dušan
FR
23
12
86
Ždánice
Švábík
Dušan
RŠ
24
12
86
Ždánice
Švaňhal
Josef
SVA
20
13
Ždánice
Švaňhal
Josef
ROSÉ
55
13
SV
78
Ždánice
Trněný
Stanislav
RR
37
13
PS
69
Ždánice
Trněný
Stanislav
SG
27
13
PS
69
Ždánice
Trněný
Stanislav
FR
28
13
PS
88
Ždánice
Volša
Radek
MP
20
13
Ždánice
Volša
Radek
MT
22
13
PS
84
Ždánice
Volša
Radek
FR
25
12
PS
91 Z
Ždánice
Zelinka
SVA
19
13
75
66
65
78
ŽELETICE
Želetice
Jandora
Josef
BSN
3
13
Želetice
Kopeček
Josef
RV
25
12
60
Želetice
Koutný
Petr
ZW
17
13
59
Želetice
Koutný
Jiří
BSN
6
13
81
Želetice
Měsíček
Břetislav
RV
34
13
63
Želetice
Měsíček
Břetislav
RM
6
13
77
Želetice
Planeta
Pavel
ROSÉ
56
13
Želetice
Přikryl
Petr
ANDRE
23
13
Kab.
AN
76
73
65
Želetice
Řihánek
Václav
BSN
7
13
77
Želetice
Sedlář
Josef
RB
44
13
69
Želetice
Skalický
Václav
RV
26
13
74
Želetice
Skalický
Vladimír
Cuvée-červené
4
13
SVA + MP
81
Želetice
Svatoň
Stanislav
Cuvée-červené
3
13
AN + MP
76
Želetice
Valian
Karel
MP
19
13
50
Želetice
Valian
Josef
ANDRE
18
13
72
Želetice
Valian
Karel
VZ
55
13
79
Želetice
Zahrádkáři Želetice
RV
32
12
67
Želetice
Zahrádkáři Želetice
RV
35
13
74
67
XIV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN
BUČOVICE 17. V. 2014
Obec
Příjmení pěstitele
Želetice
Zahrádkáři Želetice
Želetice
Zahrádkáři Želetice
Jméno pěstitele Vzorek
Č
Rok
BSN
4
12
Cuvée-červené
19
13
Přívlastek
Body
83
MP + AN
85
ŽERAVICE
Žeravice
Kozina
Lubomír
RM
3
13
PS, Bar.
73
Žeravice
Kozina
Lubomír
ANDRE
9
13
PS, Bar.
78
Žeravice
Kozina
Lubomír
MT
14
13
Žeravice
Kozina
Lubomír
RR
15
13
PS
82
Žeravice
Menšík
Oldřich
VZ
18
12
PS
86
Žeravice
Menšík
Oldřich
RR
7
11
PS
87
Žeravice
Menšík
Oldřich
FR
14
09
PS
88
80
Žeravice
Vinařství Žůrek
ROSÉ
19
13
FR
70
Žeravice
Vinařství Žůrek
DORN
12
13
PS
76
Žeravice
Vinařství Žůrek
ROSÉ
23
13
CM
78
Žeravice
Vinařství Žůrek
ROSÉ
21
13
PS, RM
80
PS
82
Žeravice
Vinařství Žůrek
SZ
3
13
Žeravice
Vinařství Žůrek
RŠ
7
13
Žeravice
Vinařství Žůrek
TRČ
2
13
Žeravice
Vinařství Žůrek
NERONET
1
13
Žeravice
Vinařství Žůrek
RV
4
13
Žeravice
Vinařství Žůrek
RB
2
13
Žeravice
Žůrci Vídeňka
ZW
11
12
Žeravice
Žůrci Vídeňka
CH
22
13
80
82
PS
84
88 S
PS
89
79
PS
88 B
68
69
TAXISLUŽBA
XV. ZÁMECKÝ KOŠT VÍN 2014
SE KONÁ POD ZÁŠTITOU
MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ ČR
partneři XV. zámeckého koštu vín

Podobné dokumenty

katalog vín 2013

katalog vín 2013 tento počet vzorků:

Více

Katalog vín 2011 - Vinaři Bučovice

Katalog vín 2011 - Vinaři Bučovice ZÁMECKÉM KOŠTU VÍN, který pro Vás připravil tento výstavní výbor Navrátil Aleš Holásek Oldřich Pölzer Miroslav Capita František Dvořák Dalibor Kotrba Antonín Šubrt Jiří ml. Houšť Pavel Malenovský V...

Více

ZÁHADA OBRAZU, KTEROU NEUMÍ SOUČASNÁ VĚDA

ZÁHADA OBRAZU, KTEROU NEUMÍ SOUČASNÁ VĚDA Moravští vinaři získali čtyři ze třinácti udělených Velkých zlatých medailí, stejně jako producenti z Izraele a Španělska. Všechna oceněná vína jsou vysoce sladká. Vedle již zmíněného mezinárodního...

Více

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27°NM Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb, sběr pouze ručně, je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, napadených ušle...

Více

7. - 8. září 2013 uherské hradiště

7. - 8. září 2013 uherské hradiště pěveckých a zájmových těles, která pořádají další akce, jako jsou mimo jiné hody s právem v jednotlivých částech města, koncerty, ochotnická divadelní představení, besedy u cimbálu a mnohé další. T...

Více

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína

Vážení přátelé, příznivci dobrého vína vyrábět pouze z vybraných bobulí, které dosáhly cukernatosti nejméně 27°NM Jakostní víno s přívlastkem výběr z cibéb, sběr pouze ručně, je dovoleno vyrábět pouze z vybraných bobulí, napadených ušle...

Více

alchýmia ducha reč vtákov a kvetín duchovný význam

alchýmia ducha reč vtákov a kvetín duchovný význam poukázal na základe podrobných rozborov nemecký klasický filológ F. Zucker roku 1928 v Jene, ale už roku 1910 sa o tomto fakte zmienil vo svojich berlínskych prednáškach o metamorfózach d uševného ...

Více