Recept na Váš úspěch.

Transkript

Recept na Váš úspěch.
your global specialist
Podrobná informace
Recept na Váš úspěch.
Výběr maziv pro použití v potravinářském průmyslu
1
Speciální maziva pro potravinářský průmysl
3
Přehled produktů
6
6
Valivá ložiska
Převody
8
Řetězy
10
12
Kluzná ložiska
Kompresory
14
14
Vakuová čerpadla
Pneumatika
16
Hydraulika
16
Armatury
18
18
Mechanické ucpávky
Šrouby
20
20
2
Ochrana proti korozi
B114005006/Vydání 11.12, nahrazuje vydání 09.09
Speciální maziva
pro potravinářský průmysl –
nižší riziko kontaminace, vyšší účinnost
Jako výrobce potravin víte, že klíčem k dobrému produktu je
dobrý recept. To neplatí pouze pro masné výrobky, pečivo,
mléčné výrobky nebo nápoje, ale také pro některé provozní
prostředky, které používáte. Zejména při výběru Vámi používaných
maziv se vyplatí, pokud jsou tato maziva založena na recepturách,
které se osvědčily již v mnoha aplikacích po celém světě. Taková
jsou maziva pro kategorii H1 od společnosti Klüber Lubrication.
Čistá výroba …
Denně stojíte před výzvou, jak ve Vaší výrobě zabránit proniknutí
nežádoucích látek a tím kontaminaci potravin. Zároveň ale chcete
využít všech možností pro dosažení maxima Vašich výrobních
procesů. V obojím Vás společnost Klüber Lubrication podporuje
prostřednictvím široké palety maziv vyvinutých speciálně
pro potravinářský průmysl a na základě Vašich požadavků.
Pro maximální omezení rizika kontaminace Vašich produktů by
měla být používána speciální registrovaná a cetifikovaná maziva.
Hlavní úkolem směrnic HACCP je kontrola rizika kontaminace.
Jejich používáním se můžete postarat o to, že dlouhodobě
budované jméno Vaší společnosti nebude dáno v sázku.
V potravinářském průmyslu je velké množství nejrůznějších
zařízení, jako jsou například míchadla, dmychadla, mísiče, plnicí
zařízení, pece, kompresory a balicí stroje, kde existuje možnost
kontaktu maziva, které je používáno na mazání konstrukčních
dílů, s vyráběnými potravinami. Existuje také možnost záměny
s mazivy, která jsou používána v jiných aplikacích a může tak dojít
k jejich kontaktu s potravinami.
Proto je zásadně doporučováno používat v celém
výrobním procesu výlučně maziva certifikovaná u NSF
pro kategorii H1.
… prostřednictvím vysoce výkonných maziv s certifikací
NSF H1 od Klüber Lubrication.
Na základě použití speciálních surovin probíhá registrace u NSF
do dvou kategorií – maziva certifikovaná pro kategorii H1 jsou
určena pro nepředvídatelný kontakt mezi potravinou a mazivem.
Maziva certifikovaná pro kategorii H2 jsou určená pro aplikace,
kde je kontakt mezi potravinou a používaným mazivem zcela
vyloučen. Vedle těchto dvou kategorií existují ještě kategorie další,
jako např. NSF 3H, NSF K1, NSF HT1 pro produkty, které jsou
používány pro jiné aplikace, jako např. separátory forem, čisticí
prostředky a teplonosné kapaliny. Za certifikaci maziv pro použití
v potravinářském průmyslu odpovídá americká organizace NSF
(National Sanitation foundation).
Společnost Klüber Lubrication Vám nabízí komplexní
sortiment produktů pro potravinářský průmysl, které mají
požadovanou registraci podle NSF.
3
Certifikovaná hygiena v celém výrobním procesu
Vysoce výkonná maziva se vyplácí
Norma ISO 21469 je mezinárodní normou pro maziva, která
jsou používána v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.
Norma stanovuje hygienické požadavky na složení, způsob
výroby a používání maziv kategorie H1. NSF na základě normy
ISO 21469 vyvinula systém certifikace, který zahrnuje každoroční
inspekci v závodě prostřednictvím auditora společnosti NSF.
Auditor kontroluje dodržování přísných hygienických požadavků
pro eliminaci kontaminace v průběhu výroby maziv pro kategorii H1.
Kromě toho jsou každý rok odebírány a analyzovány vzorky
produktů, při auditu také dochází k vyhodnocování zacházení
s obaly, podmínek skladování a používání maziv. Pro získání
certifikace závodu podle normy ISO 21469:2006 mohou být
požadovány investičně velmi nákladné změny ve výrobním
procesu. Společnost Klüber Lubrication byla jednou z prvních
firem, která velmi přísným požadavkům této normy vyhověla.
Tím máte jistotu, že nejen naše produkty, ale také celý
výrobní proces našich maziv kategorie H1 je certifikován.
Celý výrobní proces tak zajišťuje, že dodávaná maziva
neobsahují žádné nečistoty.
Na maziva pro potravinářský průmysl jsou kladeny mnohé
a zároveň velmi rozdílné požadavky – na jedné straně musí
odpovídat právním ustanovením pro výrobu potravin, musí být
fyziologicky nezávádná, mít neutrální chuť a zápach a současně
musí být mezinárodně certifikovaná pro použití v potravinářském
průmyslu. Na druhé straně musí plnit svoji původní funkci snižovat
tření a opotřebení, chránit před korozí, odvádět teplo a těsnit.
Z těchto důvodů hraje výběr správného maziva rozhodující
roli, zejména pokud jde o vyšší spolehlivost a delší životnost
konstrukčních dílů a komponent. Investice do vysoce výkonných
maziv se Vám vyplatí, protože tato maziva dlouhodobě snižují
náklady na údržbu a provoz Vašich strojních zařízení.
V této brožuře naleznete výběr našich maziv pro potravinářský
průmysl certifikovaných podle NSF pro kategorii H1,
uspořádaných podle kompoment a strojních dílů, které mohou
u Vás v závodě připadat do úvahy. Během desetiletí používání
již prokázala tato maziva svoji kvalitu a díky jejich neustálému
vylepšování tak vyhovovují vzrůstajícím požadavkům
a různorodým provozním podmínkám.
Pro téměř všechny aplikace máme správné řešení. Pokud
byste v této brožuře nenašli požadovaný strojní díl nebo
komponentu, kontaktujte prosím naše specialisty, kteří
Vám budou rádi k dispozici.
4
KlüberEfficiencySupport
Služby společnosti Klüber Lubrication – Váš úspěch
pod jednou střechou
Pro všechny výrobce a provozovatele, nezávisle na tom, z kterého
průmyslového odvětví jsou, má rozhodující význam, aby jejich
stroje fungovaly spolehlivě, dlouhodobě a účinně. Správná maziva
nabízejí výrazný potenciál pro snížení energetických nákladů,
úspory nákladů na nákup náhradních dílů a na pracovní síly, jakož
i potenciál pro zvýšení produktivity. Aby bylo možné tento potenciál realizovat, používají závody z nejrůznějších průmyslových
odvětví vedle vysoce výkonných maziv společnosti Klüber
Lubrication také profesionální program služeb společnosti, který
Vám nabízí výraznou přidanou hodnotu a znásobené optimální
řešení. Naše poradenské a servisní služby jsme pro své zákazníky
shromáždili pod jednou střechou – KlüberEfficiencySupport.
–
–
–
–
Tato již mnohokráte osvědčená metodika společnosti Klüber
Lubrication představuje vícestupňové systematické použití analytických metod. Společně s Vámi tak včas identifikujeme Vaše
požadavky, abychom postupně realizovali potenciál pro optimalizaci. Ať se již jedná o zlepšení energetické účinnosti Vašich
zařízení, účinnosti Vašich procesů údržby a výroby nebo o pracovní účinnost Vašich strojů a konstrukčních dílů, společně s Vámi
pro Vás vypracujeme řešení, která jsou mnohem komplexnější než
jen pouhé jednoduché doporučení maziva. Navíc pro Vás zkontrolujeme účinnost našich opatření v praxi. Na základě toho máte
k dispozici vynikající základ pro znásobení těchto optimalizačních
kroků.
Jsme tam, kde jste Vy
Naší snahou je poskytovat Vám kdykoliv a kdekoliv po celém
světe vysoce kvalitní speciální maziva a služby stálé vysoké
kvality spolu s vysokou technickou kompetencí společnosti
KlüberEnergy: Poradenský servis pro optimalizaci energetické účinnosti Vašich aplikací maziv a ověření prostřednictvím Klüber Lubrication. Toto můžeme pro Vás realizovat díky naší
globální síti výrobních a odbytových společností, díky kompeměření energie a přípravy protokolů o úsporách nákladů
tentním obchodním dealerům a v neposlední řadě také díky
našemu vysoce specializovanému technickému personálu, který
KlüberMaintain: Podpora pro provádění Vašich mazacích
Vám je kdykoliv k dispozici při řešení Vašich individuálních dotazů
plánů a programů údržby (TPM1) zohledňující nezbytné
a požadavků.
úkoly údržby v oblasti mazání
V této brožuře jsme pro Vás připravili výběr z našich speciálKlüberMonitor: Zvýšení produktivity výroby na základě analýzy ních maziv – přehledně členěný podle konstrukčních skupin
a konstrukčních dílů. Některá z těchto uvedených maziv se již
používaných maziv. Doporučení pro optimalizaci na základě
po desetiletí osvědčují v mnoha oblastech potravinářského
analýzy trendů a použití zkušebních zařízení
průmyslu.
KlüberRenew: Služby pro prodloužení životnosti nákladných
strojních dílů, jako jsou např. velké převody a řetězy, včetně
školení pro personál údržby.
1) Total Productive Maintenance
5
Valivá ložiska
Teplotní oblast
použití
[°C]
Otáčkový
faktor
[n × dm]
mm × min-1
Vlastnosti produktu
Produkt
společnosti Klüber
Lubrication
Certifikace /
registrace
Základový olej / zpevňovadlo
–45 až 120
700 000
Plastické mazivo pro lehký chod
s dobrými vlastnostmi za nízkých
teplot
Klübersynth UH1
14 -31
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodík, esterový olej /
hlinité komplexní mýdlo
–40 až 140
500 000
Plastické mazivo pro lehký chod
s dobrými vlastnostmi za nízkých
teplot
Klübersynth UH1
64-62
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej,
esterový olej / silikát
–45 až 120
500 000
Univerzální plastické mazivo
Klübersynth UH1
14-151
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej /
hlinité komplexní mýdlo
–35 až 120
400 000
Plně syntetické plastické
mazivo pro aplikace s vysokým
zatížením
Klüberfood NH1
94-301
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej /
kalciumsulfonátové mýdlo
–40 až 260
300 000
Plastické mazivo
pro dlouhodobé mazání
za vysokých teplot
BARRIERTA L 55/2
ISO 21469
NSF H1
PFPE / PTFE
–30 až 160
300 000
Plastické mazivo pro velmi
vysoká zatížení
Klüberfood NH1
94-402
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej /
vápenaté komplexní mýdlo
–10 až 140
50 000
Speciální plastické mazivo
pro nízké rychlosti a vysoká
zatížení
Klübersynth UH1
64-1302
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový
olej / silikát
6
Viskozita základového
oleje, DIN 51 562
díl 1 [mm2/s] při
40 °C
100 °C
Barva
Konzistence
třída NLGI,
DIN 51 818
Popis a výhody pro Vaše použití
30
6
Bílá
1
– Vynikající vlastnosti za nízkých teplot
– Dobrá odolnost proti působení vody
– Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení
– Pro třecí místa v tunelech pro hluboké zmrazování
– Možnost aplikace pomocí zařízení pro centrální mazání
– Pro mazání valivých a kluzných ložisek, zdvihacích válců, kloubů, těsnění, atd.
65
10
Béžová
2
– Dobrá odolnost proti působení vody
– Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení
– Pro mazání valivých a kluzných ložisek, zdvihacích válců, vodicích tyčí a vaček
150
22
Béžová
1
– Možnost aplikace pomocí zařízení pro centrální mazání
– K dispozici také v kvalitě NLGI 2 pod názvem Klübersynth UH1 14-222
– Dobrá ochrana proti korozi pro zabránění předčasného výpadku ložisek
– Pro mazání valivých a kluzných ložisek, zdvihacích válců, vodicích tyčí, vaček, atd.
300
30
Béžová
1
– Dobrá ochrana proti korozi a opotřebení pro prodloužené intervaly údržby
a delší životnost konstrukčních dílů
– Dobrá čerpatelnost v zařízeních pro centrální mazání
– Mnohostranně použitelné plastické mazivo pro mazání valivých a kluzných ložisek
a lineárních vedení
420
40
Bílá
2
– Prokázaná stabilita při působení vysokých teplot
– Velmi dobrá odolnost proti působení agresivních médií
– Dobrá snášenlivost s elastomery a plasty
– Pro mazání valivých a kluzných ložisek, vodicích kolejnic při vysokých teplotách,
např. v automatech pro pečení vaflí
400
40
Béžová
2
– Vynikající tlaková únosnost
– Velmi dobrá ochrana proti korozi a odolnost proti působení vody
– Možnost aplikace v zařízeních pro centrální mazání pro vysoce zatížená valivá ložiska
– Vynikající zatékavost pro bezpečné zásobování třecího místa mazivem a realizaci
dlouhé životnosti konstrukčních dílů
1 300
100
Béžová
2
– Vysoká adheze
– Dobrá ochrana proti opotřebení
– Vynikající odolnost proti působení vody a páry
– Pro mazání vysoce zatížených valivých a kluzných ložisek v oblasti nízkých rychlostí,
kloubů, ozubených tyčí, trubkových drah, ucpávek, vysoce zatížených řetězů
mazaných plastickým mazivem, atd.
7
Převody
Převodové oleje
Vlastnosticriterion
produktu
Selection
Syntetický převodový olej
pro vysoké teploty
Syntetické převodové oleje
pro normální teploty
Syntetické převodové oleje
pro mazání za vysokých teplot
Produkt
společnosti
Certifications
/
Klüber
Lubrication
registrations
ISO
VG LubKlüber
DIN
51
rication519
NSF H1
lubricant
Teplotní
oblast
Základový
olej
použití
[°C]
Certifi
kace
/
Teplotní
oblast
registrace
použití
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej,
esterový olej
ISO 21469
NSF H1
Polyglykolový olej
Klüber Summit HySyn FG 32
32
–45 až 135
Klüberoil 4 UH1 150 N
150
–30 až 120
Klüberoil 4 UH1 220N
220
–30 až 120
Klüberoil 4 UH1 320 N
320
–30 až 120
Klüberoil 4 UH1 460 N
460
–30 až 120
Klüberoil 4 UH1 680 N
680
–25 až 120
Klübersynth UH1 6-150
150
–35 až 160
Klübersynth UH1 6-220
220
–30 až 160
Klübersynth UH1 6-320
320
–30 až 160
Klübersynth UH1 6-460
460
–25 až 160
Klübersynth UH1 6-680
150
–25 až 160
Základový
olej
ISO VG
DIN 51 519
[°C]
Převodová plastická maziva
Vlastnosti produktu
Produkt společnosti
Klüber Lubrication
Konzistence
třída NLGI
DIN 51 818
Teplotní
oblast použití
[°C]
Certifikace /
registrace
Základový olej
Syntetické plastické mazivo
pro převodovky
Klübersynth UH1 14-1600
00
–45 až 120
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej,
esterový olej / hlinité komplexní
mýdlo
Syntetické plastické mazivo
pro převodovky
Klüberfood NH1 94-6000
000
–45 až 120
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový olej,
esterový olej / vápenaté komplexní
mýdlo
8
Kinematická viskozita,
viscosity
Kinematic
2
DIN 51
DIN
51562
562díl
T11 [mm /s]
při
2
[mm /s]
při
40
°C
100
°C
100˚C
40˚C
Popis
Popis a
a výhody
výhody pro
pro Vaše
Vaše použití
použití
32
5.8
– Dobrá oxidační stabilita díky syntetickému základovému oleji, minimalizuje tvorbu zbytků a prodlužuje
intervaly výměny oleje
– Pro mazání převodů v oblasti nízkých teplot, např. v mrazicích strojích a chladicích zařízeních
150
19
220
26
320
35
460
47
680
65
150
28.5
220
41
320
56
460
78
680
115
– Široká teplotní oblast použití, pro široké spektrum aplikací v potravinářském průmyslu
– Delší životnost oleje na základě dobré stability proti oxidaci a stárnutí
– Dobrá ochrana proti opotřebení a zátěžová únosnost – nevyhovující zatěžovací stupeň >12 v FZG testu
– Dobrá ochrana proti korozi, neutrální vůči těsnicím materiálům a nátěrům
– Pro mazání čelních, kuželových a šnekových převodů
– Dobrá únosnost šedých fleků pro ochranu vysoce zatížených převodů
– CLP-olej pro ochranu proti opotřebení valivých ložisek a jejich předčasnému výpadku
– Výrazně delší životnost než ropné oleje na základě vynikající stability proti oxidaci a stárnutí základového
oleje, intervaly výměny mohou být delší, v některých případech lze realizovat i životnostní mazání
– Malé tření polyglykolového oleje snižuje ztráty výkonu, zlepšuje stupeň účinnosti a snižuje náklady na energii
Viskozita základového oleje,
DIN 51 562 díl 1 [mm2/s]
při
40 °C
100 °C
Popis a výhody pro Vaše použití
160
21
– Pro aplikace pomocí zařízení pro centrální mazání
– Dobrá ochrana proti opotřebení – nevyhovující zatěžovací stupeň 11 v FZG testu
– Dobrá ochrana proti korozi
– Pro aplikaci oleje rozstřikem pro ozubené a šnekové převody
60
10
– Dobře čerpatelný v dlouhých vedeních nebo ve vedeních s malým průměrem na základě měkké konzistence
– Menší opotřebení a prodloužené intervaly mezi údržbami na základě dobré tlakové únosnosti a dobré ochrany
proti korozi
– Nevyhovující zatěžovací stupeň >12 v FZG testu
– Dobré vlastnosti za nízkých teplot pro aplikace v prostředí, které je ochlazováno
9
Řetězy
Teplotní
Selectionoblast
criterion
použití
[°C]
Vlastnosti
produktu
Certifications
/
registrations
Produkt
společnosti
Klüber Lubrication
Klüber
NSF H1Lubrication
lubricant
ISO
VG
Základový
DIN
olej 51 519
Certifi
kace
/
Teplotní
oblast
registrace
použití
[°C]
Základový
olej
ISO VG
DIN 51 519
–45 až 135
Olej pro mazání
za nízkých teplot
Klüber Summit HySyn FG 32
32
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový
olej, esterový olej
–35 až 120
Olej pro mazání
za nízkých teplot
Klüberoil 4 UH1 68 N
68
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový
olej, esterový olej
–30 až 120
Mazací olej pro mazání
za normálních teplot
Klüberoil 4 UH1 460 N
460
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový
olej, esterový olej
Klüberfood NH1
CH 2-75 Plus
75
Klüberfood NH1
CH 2-260 Plus
260
–20 až 250
Vysokoteplotní olej na řetězy
–15 až 260
NSF H1
Esterový olej
Esterový olej
–30 až 120
Speciální olej na řetězy
ve vlhkém prostředí
Klüberfood NH1 C 8-80
80
ISO 21469
NSF H1
Polysyntetický
–20 až 120
Vysoce viskózní
mazací olej
Klüberoil 4 UH1 1500 N Spray
1 500
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodíkový
olej, esterový olej
–40 až 135
Speciální olej na řetězy
v potravinářském průmyslu
Klüberfood NH1 C 4-58
46
ISO 21469
NSF H1
Syntetický uhlovodík
–40 až 135
Olej rozpouštějící cukr pro
průmysl výroby cukrovinek
Klüberfood NH1 1-17
–
ISO 21469
NSF H1
Ropný olej
0 až 60
Syntetický olej rozpouštějící
cukr pro průmysl výroby
cukrovinek
Klüberfood NH1 6-10
12
ISO 21469
NSF H1
PAG
Klüberfood NH1 6-180
170
–15 až 80
10
PAG
Kinematická
viscosity
Kinematic viskozita,
DIN 51 562 díl
T1 1 [mm2/s]
při 2/s]
[mm
při
40
°C
100
°C
100˚C
40˚C
Popis a výhody pro Vaše použití
32
5.8
– Speciálně pro mazání řetězů v oblasti nízkých teplot, např. v mrazicích strojích nebo chladicích zařízeních
68
11
– Dobrá ochrana proti opotřebení, vysoká tlaková únosnost
– Pro zdvihové, hnací a dopravní řetězy
460
47
– Dobrá ochrana proti opotřebení, dobrá tlaková únosnost a ochrana proti korozi
– Pro zdvihové, hnací a dopravní řetězy, vřetena a klouby
75
11
260
21
– Speciální základové oleje zajišťují mazání za vysokých teplot
– Dobrá ochrana proti korozi díky speciální kombinaci základového oleje a aditiv pro vysoké teploty
– Nízký stupeň odparu v porovnání s mnoha jinými esterovými oleji používanými v potravinářském průmyslu
80
10
– Optimální životnost hnacích a dopravních řetězů na základě dobré stability ve velmi vlhkém prostředí
1 500
125
– Dobrá ochrana proti opotřebení a vysoká tlaková únosnost
– Dobrá ochrana proti korozi
– Vysoká stabilita proti oxidaci a stárnutí, delší životnost oleje
– Pro zdvihové, hnací a dopravní řetězy
46
7.7
– Pro dopravní řetězy v nápojovém průmyslu jako náhrada za mýdlové roztoky na vodní bázi
– Snižuje bakteriální kontaminaci a spotřebu vody a zajišťuje bezpečné pracovní prostředí
– Možnost aplikace pomocí zařízení pro centrální mazání
–
–
– Olej na rozpouštění cukru s neutrální chutí a neutrálním zápachem
– Snižuje množství zbytků cukru na řetězech a zajišťuje dlouhou životnost a dobré zásobování třecího místa mazivem
12
–
170
–
– Připravený k okamžitému použití, stabilní vodný roztok na bázi syntetického speciálního oleje pro použití
v potravinářském průmyslu, zejména v průmyslu výroby cukrovinek
– Dobrá schopnost penetrace a ochrany proti korozi snižují opotřebení a náklady na náhradní díly
– Snižuje množství zbytků cukru na řetězech a prodlužuje jejich životnost na základě vyšší penetrační
schopnosti oleje na mazaném místě, pomáhá eliminovat pronikání nečistot z důvodu přemazání
11
Kluzná ložiska
Teplotní oblast
použití
[°C]
Vlastnosti produktu
Produkt společnosti
Klüber Lubrication
Certifikace /
registrace
Viskozita základového oleje,
DIN 51 562 díl 1 [mm2/s]
při
40 °C
100 °C
–45 až 120
Univerzální plastické
mazivo
Klübersynth UH1 14-151
ISO 21469
NSF H1
150
22
–45 až 120
Bílá mazací pasta
Klüberpaste UH1 84-201
ISO 21469
NSF H1
200
75
0 až 60
Olej rozpouštějící cukr
Klüberfood NH1 6-10
ISO 21469
NSF H1
12
–
12
Základový
olej /
zpevňovadlo
Konzistence
třída NLGI,
DIN 51818
Popis a výhody pro Vaše použití
Syntetický
uhlovodíkový
olej, esterový
olej / hlinité
komplexní
mýdlo
1
– Eliminace předčasného výpadku ložisek na základě dobré ochrany proti korozi
– Široká teplotní oblast použití na základě měkké konzistence
– Možnost aplikace pomocí zařízení pro centrální mazání
– Pro valivá a kluzná ložiska, zdvihací válce, klouby, vačky, atd.
Syntetický
uhlovodíkový
olej / PTFE
1
– Bílá univerzální pasta pro šrouby a montáž, neobsahuje kovy, neutrální vůči legovaným ocelím
– Vynikající vlastnosti za nízkých teplot
– Dobrá tlaková únosnost, dobrá ochrana proti korozi
– Pro pomaloběžná kluzná ložiska, vodicí kolejnice, závěsy, válečky, atd.
Polyalkylenglykol
–
– Pro třecí místa s cukrem, jako jsou např. vahadla, řetězové klouby, čidla, páky, atd.
– Dobrá penetrační schopnost a dobrá ochrana proti korozi pro menší opotřebení a snížené náklady na konstrukční díly
– Redukuje množství zbytků cukru na ložiskách, čímž prodlužuje životnost na základě lepší penetrační schopnosti
oleje na třecím místě, menší znečištění z důvodu přemazání
13
Kompresory
Vakuová čerpadla
Kompresory
Použití
Selection criterion
Produkt
společnosti
Certifications
/
Klüber
Lubrication
registrations
ISO
VG LuKlüber
DIN
51 519
brication
NSF H1
lubricant
Certifi
kaceolej
/
Základový
registrace
Teplotní oblast
použití
[°C]
Základový
olej
ISO VG
DIN 51 519
Kompresory na stlačování
vzduchu
Klüber Summit FG-series
32
ISO 21469
NSF H1
–50 až 120
Syntetický olej
Kompresory na výrobu chladu
Klüber Summit R-series
32
ISO 21469
NSF H1
–35 až 120
Syntetický uhlovodíkový olej
Použití
Produkt společnosti
Klüber Lubrication
ISO VG
DIN 51 519
Certifikace /
registrace
Teplotní oblast
použití
[°C]
Základový olej
Vakuová čerpadla
Klüber Summit FG
100
ISO 21469
NSF H1
–50 až 120
Syntetický uhlovodíkový olej
Vakuová čerpadla
14
Kinematická
viscosity
Kinematic viskozita,
DIN 51
51562
562díl
T11 [mm2/s]
při 2/s]
[mm
při
40
°C
100
°C
100˚C
40˚C
Popis a výhody pro Vaše použití
32
5.8
– Speciální kompresorový olej pro použití v potravinářském průmyslu
– Malý vliv olejové páry na tlakový vzduch na základě malého sklonu k odparu
– K dispozici v ISO VG 32, 46, 68, 100 a 150
– Pro šroubové kompresory s rozstřikem oleje, pístové a vícekomorové kompresory
– Také vhodné pro mazání převodů v bezmazných šroubových kompresorech
32
5.9
– Speciálně pro mazání vysoce zatížených šroubových a pístových kompresorů s amoniakem (R717) nebo CO2 (R744)
– Také ve spojení s přírodními chladicími prostředky na bázi uhlovodíků, jako např. propan (R290), propylen (R1270)
nebo butan (R600)
– Pro delší intervaly výměny oleje a snížené náklady na údržbu a mazání
– K dispozici v ISO VG 46, 68, 100, 220 a speciální viskozitě 400
– Klüber Summit R200 je doporučován pro šroubové kompresory s CO2
– Klüber Summit R300 je doporučován pro pístové kompresory s amoniakem
Kinematická viskozita,
DIN 51 562 díl 1 [mm2/s]
při
40 °C
100 °C
Pourpoint
DIN ISO 3016
[°C]
Popis a výhody pro Vaše použití
100
> –45
– Dobrá oxidační stabilita, minimalizuje oxidační zbytky a prodlužuje intervaly výměny oleje
13
15
Pneumatika
Hydraulika
Pneumatika
ISO
VG
Selection
DIN
51 519
criterion
Vlastnosti
produktu
Certifi
cations
/
registrations
ProduktLubrication
společnost
Klüber
Klüber
NSF
H1Lubrication
lubricant
Certifikaceolej
/
Základový
registrace
Teplotní oblast
použití
[°C]
Základový
olej
ISO
VG
DIN 51 519
15
Speciální olej pro pneumatické konstrukční díly
Klüber Summit HySyn FG 15
ISO 21469
NSF H1
–45 až 100
Syntetický uhlovodíkový olej
32
Speciální olej pro pneumatické konstrukční díly
Klüberfood 4 NH1 32
ISO 21469
NSF H1
–45 až 135
Syntetický uhlovodíkový olej
–
Speciální olej pro pneumatické pohony a těsnicí
prvky
Klübersynth AR 34-401
ISO 21469
NSF H1
–30 až 140
Syntetický olej / vápenaté mýdlo
Hydraulika
ISO
VG
Selection
DIN
51 519
criterion
Vlastnosti
produktu
Certifications
/
registrations
Produkt
společnosti
Klüber Lubrication
Klüber
NSF H1Lubrication
lubricant
Certifi
kaceolej
/
Základový
registrace
Teplotní oblast
použití
[°C]
Základový
olej
ISO VG
DIN 51 519
46
Hydraulický olej
Klüberfood 4 NH1 46
ISO 21469
NSF H1
–40 až 135
Syntetický uhlovodíkový olej
16
Kinematická viskozita,
viscosity
Kinematic
díl 1 [mm2/s]
DIN 51 562 T1
při 2/s]
[mm
při
40 °C
100
°C
100˚C
40˚C
Popis a výhody pro Vaše použití
15
3,5
– Speciální olej pro mazání regulátorů filtrů v pneumatických dílech
32
5.9
– Speciální olej pro mazání regulátorů filtrů v pneumatických dílech
400
40
– Speciálně pro pneumatické válce pro nízké rozběhové momenty i po dlouhých klidových stavech zařízení
(uvádění zařízení do provozu po víkendech)
– Vhodný pro všechna elastomerová těsnění v pneumatických dílech
Kinematická
viscosity
Kinematic viskozita,
DIN 51 562 díl
T1 1 [mm2/s]
při 2/s]
[mm
při
40
°C
100
°C
100˚C
40˚C
Popis a výhody pro Vaše použití
46
– Syntetický základový olej pro dobrou oxidační stabilitu
– Dobrá stabilita za nízkých teplot
– Chrání před třením a opotřebením
– Splňuje požadavky HLP podle DIN 51524 díl 2, k dispozici také v ISO VG 32, 68 a 100
7.7
17
Armatury
Mechanické ucpávky
Armatury
Vlastnosti produktu
Produkt společnosti
Klüber Lubrication
Certifikace /
registrace
Teplotní oblast
použití
[°C]
Základový
olej /
zpevňovadlo
Kompatibilní s následujícími
typy elastomerů
Těsnící plastické mazivo
pro armatury
PARALIQ GTE 703
ISO 21469
NSF H1
–50 až 150
Silikonový
olej / PTFE
EPDM.FPM.NBR
Těsnící plastické mazivo
pro armatury
Klübersynth UH1 64-2403
ISO 21469
NSF H1
–10 až 140
Syntetický
uhlovodíkový
olej / silikát
NBR
Těsnící plastické mazivo
pro armatury a ventily ve sterilním
prostředí
Klüberfood NH1 87-703
Hyg
ISO 21469
NSF H1
–45 až 150
Syntetický
uhlovodikový
olej / silikát
EPDM.FPM.NBR
Speciální plastické mazivo
pro kontakt s pitnou vodou,
nápojový průmysl a pro
termoregulační ventily
UNISILKON L 250 L
ISO 21469
NSF H1
–45 až 160
Silikonový
olej / PTFE
EPDM.FPM.NBR
Speciální měkké plastické
mazivo pro nápojové armatury
a termoregulační ventily
Klüberbeta VR 67-3500
ISO 21469
NSF H1
–40 až 140
Silikonový
olej / PTFE
EPDM.FPM.NBR
Mechanické ucpávky
Vlastnosti produktu
Mechanické ucpávky
18
Certifikace /
registrace
Produkt společnosti
Klüber Lubrication
Základový olej
NSF H1
Klüberfluid NH1 4-005
Syntetický uhlovodíkový olej
NSF H1
Klüberoil 4 UH1 – 15 AF
Syntetický uhlovodíkový olej
NSF H1
PARALIQ P 12
Medicínský bílý olej podle
Evropského lékopisu
Konzistence
třída NLGI
DIN 51 818
Popis a výhody pro Vaše použití
3
– Pro těsnění v plnicích strojích, odolává působení dezinfekčních a čisticích prostředků
– Neohrožuje tvorbu pivní pěny, odolává působení horké a studené vody
– Neutrální chuť a zápach
3
– Pro spolehlivý provoz nápojových armatur, neutrální chuť, neohrožuje tvorbu pivní pěny
– Velmi dobrá odolnost proti působení horké a studené vody, proti působení páry, delší intervaly mezi prováděnými
údržbami
3
– Speciální plastické mazivo složené z vysoko viskózního základového silikonového oleje a pevných maziv
na bázi PTFE
– Antimikrobiální aditiva chrání mazivo před mikrobiální degradací a umožňují tak prodloužení domazávacích intervalů
3
– Speciální plastické mazivo složené ze silikonového oleje a PTFE s velmi vysokou termální stabilitou
– Poskytuje dlouhodobou ochranu těsněním a ložiskům díky své odolnosti vůči široké škále médií jako např.
dezinfekčním prostředkům, čistícím prostředkům, vodě a páře
00
– Měkká konzistence plastického maziva Klüberbeta VR 67-3500 a použití speciálních silikonových olejů umožňují
spolehlivou funkci v širokém rozmezí pracovních teplot ventilů a kohoutků sanitárních termoregulačních baterií,
v nápojovém průmyslu a v teplovodních armaturách
Teplotní oblast použití
[°C]
Popis a výhody pro Vaše použití
–40 až 150
–40 až 110
– Viskozita pro mazání mechanických ucpávek je závislá na otáčkách (otáčky leží normálně
mezi 1500 až 300 min-1)
– Neutrální vůči mnoha elastomerům na bázi NBR a FKM
–10 až 120
19
Šrouby
Ochrana proti korozi a údržba
Šrouby
Vlastnosti produktu
Produkt společnosti
Klüber Lubrication
Certifikace /
registrace
Teplotní oblast
použití
[°C]
Základový olej / zpevňovadlo
Mazací a montážní pasta
pro normální a nízké teploty
Klüberpaste UH1 84-201
ISO 21469
NSF H1
–45 až 120
Syntetický uhlovodíkový olej / PTFE
Mazací a montážní pasta
pro vysoké teploty
Klüberpaste UH1 96-402
ISO 21469
NSF H1
–30 až 1 200
Polyalkylenglykol / silikát
Ochrana proti korozi a údržba
Vlastnosti produktu
Produkt společnosti
Klüber Lubrication
Certifikace / registrace
Ochrana proti korozi
v potravinářském průmyslu
Klüberfood NH1 K 32
ISO 21469
NSF H1
Čisticí a odmašťovací prostředek
pro potravinářský průmysl
Klüberfood NK1 8-001 Spray
ISO 21469
NSF K1 & NSF K3
Vodoodpudivý prostředek
Klüberfood NH1 4-002 Spray
ISO 21469
NSF H1
20
Viskozita
základového oleje,
DIN 51 562 díl 1
[mm2/s] při 40 °C
Čtyřkuličkový
přístroj
Svarová síla
DIN 51 350 [N]
Popis a výhody pro Vaše použití
200
> 3 000
– Bílá univerzální šroubová a montážní pasta, neobsahuje kovy, neutrální vůči legovaným ocelím
– Vynikající vlastnosti za nízkých teplot
– Dobrá tlaková únosnost, dobrá ochrana proti korozi
– Šroubová a montážní pasta pro pomaloběžná kluzná ložiska, kluzné kolejnice, závěsy, válečky, atd.
360
> 2 500
– Mazací pasta pro vodicí kolejnice, závěsy, atd., montážní pasta pro čepy, kolíky, pouzdra, atd.
– Dobré vlastnosti za vysokých teplot.
– Dobrá ochrana proti korozi, neobsahuje kovy, neutrální vůči legovaným ocelím
Popis a výhody pro Vaše použití
– Transparentní protikorozní film podobný plastickému mazivu pro ochranu železných kovů
– Dobrá ochrana proti korozi v mokrém provozu s častým čištěním
– Provozní teplota 0 až 80 °C
– K dispozici také ve spreji
– Čisticí prostředek s organickým rozpouštědlem
– Pro odstraňování zbytků oleje, plastických maziv, vosků a pryskyřic z plastových a kovových dílů
– Speciální olej ve spreji, neutrální chuť a zápach
– Dobrá penetrace, odpuzuje vodu, produkt není vhodný pro použití v zařízeních vedoucích proud
21
Poznámky
22
Vydavatel a autorská práva:
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Dotisk, i částečný, je povolen pouze při uvedení zdroje a zaslání
dokladového výtisku a pouze po dohodě se společností Klüber
Lubrication München SE & Co. KG.
Údaje uvedené v tomto dokumentu jsou založené na našich
všeobecných zkušenostech a znalostech v době tisku a mají
technicky vzdělanému čtenáři poskytnout pokyny pro možná
použití. Informace o produktu však neobsahují žádné zajištění
vlastností nebo záruku vhodnosti produktu pro jednotlivé případy.
Použivatele nezbavují od toho, aby nejdříve odzkoušel použití
vybraného produktu pomocí zkoušky. Všechny zde uvedené
údaje jsou orientační a závisí na složení maziva, předpokládaném
účelu použití a technice aplikace. Maziva mění podle druhu
mechanicko-dynamického namáhání a v závislosti na teplotě,
tlaku a čase svoje technické hodnoty. Tyto změny mohou mít vliv
na funkci konstrukčních dílů. Doporučujeme individuální poradenský rozhovor a na přání a podle možnosti dodáme k dispozici
zkušební vzorky. Produkty společnosti Klüber jsou kontinuálně
zdokonalovány. Proto si společnost Klüber Lubrication vyhrazuje
právo kdykoliv změnit všechny technické údaje v této tiskovině
bez předchozího oznámení.
Všechna maziva uvedená v této brožuře jsou registrována podle
NSF pro kategorii H1, čímž odpovídají ustanovení FDA 21 CFR
§ 178.3570. Tato maziva byla vyvinuta pro aplikace, kde existuje možnost náhodného, technicky nevyhnutelného kontaktu
s produkty a obaly v potravinářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu nebo v průmyslu výroby krmiv. Používání tohoto
maziva přitom přispívá ke zvýšení spolehlivosti Vašich výrobních
procesů. Přesto však doporučujeme provést další analýzu rizik,
např. HACCP.
Klüber Lubrication München SE & Co. KG
Geisenhausenerstraße 7
81379 München
Spolková republika Německo
Soudní příslušnost Mnichov
HRA 84883
23
www.klueber.com
Klüber Lubrication – your global specialist
Naší vášní jsou inovativní tribologická řešení. Prostřednictvím osobní péče a poradenství
pomáháme našim zákazníkům k úspěchu – po celém světě, ve všech průmyslových
odvětvích a všech tržních segmentech. Pomocí sofistikovaných inženýrskotechnických
konceptů a se zkušenými kompetentními spolupracovnicemi a spolupracovníky již po více
než 80 roků poskytujeme řešení pro rostoucí požadavky na výkonná a ekonomická
speciální maziva.
24

Podobné dokumenty

Pohony, převodovky, ložiska

Pohony, převodovky, ložiska pneumatické válce, málokdo tušil, že mají před sebou takový rozmach. Automatizace v průmyslu je dodnes stále zrychlujícím jevem, který by bez pneumatiky jistě neběžel tak hladce. Je až s podivem, c...

Více

Klüber Lubrication - Spreje tohoto světa

Klüber Lubrication - Spreje tohoto světa Mazivo s vynikající adhezí - obsahuje grafit a EP přísady, neobsahuje živice, dobře odolává vodě

Více

EUROSTAR Acu Hit

EUROSTAR Acu Hit Ročně nechat provést údržbu topného zařízení a jednou za rok až dva roky, v závislosti na místní kvalitě vody, údržbu zásobníku. B Provozovatel kotle je zodpovědný za bezpečnost a vliv kotle na živ...

Více

Ventily TTV - LubTechnik sro

Ventily TTV - LubTechnik sro Funkčně důležité vnitřní díly jsou tvrzeny a broušeny a běží bez údržby v médiu. Na základě vzduchem spínaného ovládání se není třeba obávat vzájemného působení mezi ovládacími prvky a použitým méd...

Více