Katalog produktů DULUX Trade 2013

Komentáře

Transkript

Katalog produktů DULUX Trade 2013
Dulux
michani barev
prehled produktu
A BRAND FROM
AkzoNobel
Vazenf obchodni pratele,
soucasna doba je charakteristicka rostouci narocnosti spotrebitelfi na kvalitu a funkcnost vyrobku. Tento fakt pomalu, ale jiste pronika take do kategorie barev. Dnesnf spotrebitel ocekava od barev snadnou aplikovatelnost a cenu odpovidajfcf kvalite. Proto se
i my, ve spolecnosti AkzoNobel, ktera ma vysadni postavenf na svetovem trhu barev a naterovych hmot, stale zamyslime nad tfm, jak
inovovat nase vyrobky s cilem uspokojit potreby a pfanf zakazniku. Jednou z klfcovych oblasti naseho zajmu jsou systemy mfchani
barev.
Proto spolecnost AkzoNobel prichazf na cesky a slovensky trh s novym mfchacim systemem.
Tento inovativni system nabizf mnoho uzasnych moznostf:
az 55.000 ruznych odstfnu vcetne kolekce barvy roku;
zivejsf odstfny s vysokou stalobarevnosti dfky inovovanym pigmentum;
sirokou nabfdku produktu v ruznych cenovych kategoriich i funkcnfch vlastnostech;
produkty na bazi silikonu;
vylepsene receptury, ktere jsou nynf jeste setrnejsf k zivotnimu prostredf.
Co Vam novy michaci system nabfzi?
Dulux
ux?
Dulux
V ramci produktove rady Dulux Trade, ktera je urcena zejmena
pro profesionalnf uzitf, Vam prinasime velmi oblibene a ovefene
produkty v oblasti interierovych emulzf - Dulux Trade Vinyl Matt
s vylepsenou recepturou a Dulux Trade Diamond Satin se satenovou povrchovou upravou a vysokou odolnosti vuci vode. Oblast
fasadnfch barev rozsifujeme o produkt na bazi silikonove pryskyrice Dulux Trade Weathershield Silicon Plus s extremni odolnosti
vuci spine a vlhku. Move take nabizime tonovatelny penetracnf
nater do exterieru Dulux Trade Exterior Wall Primer.
Prevazne pro koncove zakazniky je pak urcena nova rada produktu pod oznacenfm Colour Mixing System. Nabizi cenove
prijatelne produkty ve vysoke kvalite v kategorii interierovych
emulzf - Dulux Expert Matt a Dulux Acryl Matt. Kategorii univerzalnich nateru rozsifujeme o vodou reditelny Dulux Rapidry Satin
Matt a rozpoustedlovy Dulux Resist Gloss.
Verime, ze vyse uvedene novinky uvftate a i nadale zachovate
produktum znacky Dulux svou pnzen!
Barva roku 2013 vizualne pflsobf jako zklidhujfcf obklad
na nase hekticke zivoty. Kralovska, umfrnena a hluboka
modr, spojovana s duchovnf cistotou, je barva s neobycejnym ucinkem, s nfz je snadne se szit.
kralovska modr
barva roku 2013
Je to mocna a velkorysa barva, v nfz se snoubf solidni
tvafnost s evokujicf eleganci silne modri. K pochopenf
dvou stranek charakteru teto modre barvy postaci, pokud
si pfipomeneme, jak na nas pusobi modre uniformy tech,
kteff vzbuzuji duveru a autoritu, ale take to, jak muze modra zazafit ve vybrousenych pioskach saffru.
zklidhujfcf
cista
uvolhujici
inspirujfci
Jako malffska barva ziskava tato modr prekvapivou elegantni sflu. Hluboka modr nas naplhuje uzasem. Skutecnost, ze takto hluboka a silna modr se ve skutecnem svete
vyskytuje jen zffdka, jf dodava jakousi magickou kvalitu.
V barevne skale ma tento odstin mnohostranne vyuzitf.
Snasi se velice dobre s podobne sytymi jasnymi barvami, jako jsou barvy citrusu, nebo s teplejsimi neutralnimi
ban/ami, stejne jako s jinymi odstiny modre, fialove nebo
zelene.
90BB 09/186
DULUX TRADE DIAMOND SATIN
Tonovatelna pine omyvatelna vodou feditelna disperznf malifska barva
pro interior s univerzalnim pouzitfm, urcena zejmena pro profesionalni uziti.
VLASTNOSTI: Barva vynika veikou pftlnavosti (i na rozpoustediove emaily)
a odolnosti, jeji povrch umozhuje snadne cistent a myti. Je odoina vuci kondenzaci
vody.
POUZITI: Barva je urcena pro veskere natery v interieru, na omitku, sadrokarton,
beton, dfevotrisku, dfevo a fadu dalsich povrchu v interieru. Vhodna do silne namahanych a vlhkych prostor (napf. kuchyni, koupelen, detskych pokoju).
SCHNUTI: suchy na dotyk po 1-2 hodinach / pretfratelny po 2-4 hodinach.
TEORETICKA VYDATNOST: az 18 m2/!
POCET VRSTEV: 1-2
APLIKACE: stetcern, valeckem, stfikanim
CISTENI NARADI: vodou
BALENI: 1 I; 2,5 I a 5 !
ODSTINY: vice nez 22 000 odstinu
Diamond
Satin
DULUX TRADE VINYL MATT
Vinyl Matt
Tonovatelna vinylova disperznf malifska barva premiove kvality pro natery sten a stropii
v interieru, urcena zejmena pro profesionalni uzitf.
VLASTNOSTI: Vinylova disperznf malifska barva vynika svou dokonalou krycf schopnosti,
aplikacnimi vlastnostmi, vysokou oteruodolnosti a omyvatelnosti.
POUZITI: Barva je vhodna pro pouziti na sadrokarton, omitku, beton, umakart, drevotfisku,
vinylove expandovane tapety a radu ruznych obkladacich desek.
SCHNUTI: suchy na dotyk po 2 hodinach / pretiratelny po 2-4 hodinach.
TEORETICKA VYDATNOST: az 18 mVI
P°CET VRSTEV: 1-2
APLIKACE: valeckem, stetcem, strikanim
BALENh 0,5 I; 1 i; 2,5 I; 5 I a 10 I
CISTENI NARADI: vodou
ODSTINY: vice nez 22 000 odstinu
DULUX TRADE WEATHERSH1ELD SILICON PLUS
Tonovatelna premiova exterierova fasadni barva na bazi siiikonove pryskyfice, urcena
zejmena pro profesionalni uzitt.
VLASTNOSTi: Barva je vyjimecne pradysna pro vodni pary a CO2; mikroporezni a vodoodpudiva, chrani proti povetrnosti a skodlivemu ovzdusi. Zustava dlouhodobe cista a odolava UV
zarenf. Nater je odolnejsi proti rustu ras a mechu a napcmaha dlouhe zivotnost: nateru, Vysycha
bez vnitrniho pnuti, coz zarucuje skvelou pfiinavost k podkfadu.
POUZITI: Barva je vhodna na mineral™' omilky, zdivo, vapenec. zateplovaci systemy, stare
silikatove natery a omitky. na disperzni barvy a urnele omitky.
SCHNUTI: pretiratelny po 12 hodinach / odolny proti desti jiz po 4 hodinach
TEORETICKA VYDATNOST: az 16 m:/l
P°CET VRSTEV: 1-2
APLIKACE: valeckem. stetcem. stfikanim
BALENI: 1 I; 2.5 I: 5 I a 10 I
CISTENI' NARADI: vodou
ODSTINY: vice nez 3 000 odstinu
^
Duiux^
WEATHERSHIELD
DULUX TRADE WEATHERSHIELD PLUS
Tonovatelna vysoce kvalitni exterierova fasadni barva na bazi akrytatovych
pryskyfic s pfidavkem silikonu, urcena zejmena pro profesionalni uziti.
VLASTNOSTI: Nater je odolnejsi proti rustu ras a mechu, a proto bylo dosazeno
dlouhe zivotnosti. Je extremne prodysny pro vodni pary; zaroveh vytvafi spoiehlivou
ochranu proti vlhkosti a navic odoiava UV zafeni.
POUZITI: Barva je vhodna na vetsinu zdenych povrchu a omitek vcetne betonu
a rezneho zu a.
SCHNUTI: pfetirateiny po 6-8 hodinach
TEORETICKA VYDATNOST: az 14 mVI
POCET VRSTEV: 1-2
APLIKACE: valeckem. stetcem, strikanim
CISTENI NARADI: vodou
BALENI: 1 I: 2.5 I; 5 I a 10 I
ODSTl'NY: vice nez 3 000 odstinu
Dulux
DULUX TRADE EXTERIOR WALL PRIMER
Vodou reditelna tonovatelna adheznf smes kombinujicf ucinky zakladnino nateru a penetrace, urcena
zejmena pro profesionalni uziti.
VLASTNOSTI: Vodou reditelna tonovatelna adhezni smes kombinuje ucinky zakladniho nateru a penetrace.
Je odoina proti vode a zmydelneni, je paropropustna, odpuzuje vodu, zpevnuje povrch a zvysuje jeho prilnavost. Dobre se snasi se vsemi stavebnimi barvenymi systemy.
POUZITI: Produkt je vhodny zejmena na pevne, hiadke, drolive nebo spatne save podklady, jako napf. hiadky
beton, sadrokartonove desky, pevne starsi natery atp. Predevsim pro pouziti v exterieru, je vsak mozno pouzit
jej i v interieru.
SCHNUTI: proschly po 6 hodinach.
TEORETICKA VYDATNOST: 4-6 m2/!
POCET VRSTEV: 1
APLIKACE: valeckem, stetcem
ClSTENI NARADI: vodou
BALENI: 1 I a 51
ODSTINY: vice nez 3 000 odstinu
TRADE
Dulux
DULUX TRADE HIGH GLOSS
AOE
High Gloss
Tonovatelny rozpoustedlovy alkydovy email premiove kvality s vysokym leskem a univerzalnim pouzitim v interieru
i exterieru, urceny zejmena pro profesionalni uzrti,
VLASTNOSTl: Kryc; email na bazi alkydovych pryskyfic s vynikajici kryvosti. Nater odolava mirnernu chemickemu zatizeni
(obvykle chemicke prostredky uzivane v domacnosti) a dlouhodobe teplotam do 90 "C.Vyznacuje se vynikajicim rozlivem,
dlouhotrvajicfm leskem i za extremnich podminek a vynikajici UV odolnosti. Bez problemu snasi i pravidelne rnyti.
POUZITI: Vhodny na vnitfni i venkovni povrchove upravy vsude tarn, kde je pozadovan trvanlivy vysoky lesk. Obzvlaste
vhodny na okna, dvefe, kovove konstrukce a dalsi povrchy osetfene zakladni barvou. Diky tepelne odolnosti je vhodny
i na telesa radiatoru.
SCHNUTI: suchy na dotyk po 4-6 hodinach / pfetiratelny po 16-24 hodinach.
TEORETICKA VYDATNOST: az 16 mV!
PO6ETVRSTEV: 1-2
APLIKACE: valeckem, stetcem
6tSTENI NARADt: lakovym benzinem
BALENf: 0,7 I; 2,5 ! a 4,5 I
ODSTINY: vice nez 16 000 odstinu
DULUX TRADE SATIN FINISH
Tonovatelny rozpoustedlovy alkydovy email premiove kvality se satenovym vzhledem a univerzalnim pouzitsm
v interieru a exterieru, urceny zejmena pro profesionalni uziti.
VLASTNOSTl: Barva je houzevnata, ma vynikajici kryvost a je odoina proti oteru a uspineni. Nevyzaduje zakladovy nate>
(s vyjimkou pfipadu, kdy jde o vyraznou zmenu barvy), takze ji Ize nanaset prime na patricne pripravene povrchy, navi'c odolava stfednimu chemickemu zatizeni a dlouhodobym teplotam do 90 CC. Povrch vykazuje velmi dobrou odolnost a snasi
i pravidelne myti.
POUZITJ: Vhodny na vnitrni i venkovni povrchove upravy. obzvlaste na drevo. kovy a nektere druhy plastu. Diky tepelne
odolnosti vhodny i na telesa radiatoru.
SCHNUTI: suchy na dotyk po 4-6 hodinach / pretiratelny po 16-24 hodinach.
TEORETICKA VYDATNOST: az 16 mV!
POCET VRSTEV: 1 -2
APLIKACE: valeckem, stetcem
CISTENi NARADI: lakovym benzinem
BALENh 0,7 I; 2,5 I a 4,5 I
ODSTl'NY: vice nez 16 000 odstinu
DULUX TRADE PROTECTIVE WOODSHEEN
Tonovatelna strednevrstva rozpoustedlova alkydova lazura pro pouziti v interieru a exterieru, urcena zejmena
pro profesionalni uziti.
VLASTNOSTl: Vytvan stfedne silnou vrstvu se satenovym leskem. Nater je trvanlivy a odpuzuje vodu, fidi difuzi vodnich par,
a zamezuje tak praskani a bobtnani dfeva. Je odoina vuci povetrnostnim vlivum a poskytuje az osmiletou ochranu.
POUZITI: Lazura vhodna na veskere dfevo v interieru i exterieru, jako jsou napf. dvefe, okna, oblozeni atd.
SCHNUTI: suchy na dotyk po 3-5 hodinach / pfetiratelny po 14-24 hodinach.
TEORETICKA VYDATNOST: az 20 m2/!
P°,CET VRSTEV: 2-3
APLIKACE: stetcem
CISTENI NARADI: beznym syntetickym fedidlem
BALENl: 1 t; 2,5 I a 4,5 I
ODSTINY: 60
DULUX TRADE CLASSIC SELECT WOODSTAIN
Tonovatelna tenkovrstva lazura na drevo v exterieru, urcena zejmena pro profesionalni uziti.
VLASTNOSTl: Nater pronika hluboko do podkladu a poskytuje v tenke vrstve matny povrch, na kterem se netvofi puchyfky
nebo odlupujici se supiny. Je odolny vuci vlhkosti a UV zafent a poskytuje az sestiletou ochranu.
POUZITl': Lazura je vhodna na hladce ohoblovane drevene soucasti i nshrubo nafezane stavebni dfevo.
SCHNUTI: suchy na dotyk po 3 hodinach / pfetiratelny po 14-24 hodinach.
TEORETICKA VYDATNOST: az 14 m2/!
POCET VRSTEV: 2-3
APLIKACE: stetcem
CISTENI NARAD): beznym syntetickym fedidlem
BALENh 1 I; 2,5 I a 4,5 t
ODSTINY: 60
Dulux/
TRADE
A BRAND FROM
AkzoNobel
DULUX EXPERT MATT
Tonovatelna oteruodolna akrylatova emulzni barva pro natery sten a stropu
v interieru.
VLASTNOSTI: Oteruodolna akrylatova emulzni barva vyrobena z prvotfidnich
surovin. Novy optimalizovany obsah pigmentCi zarucuje vynikajici kryti a dlouhou
zivotnost odstinu.
POUZITi: Barva je vhodna pro vsechny druhy vnitrnich povrchu sten a stropu.
SCHNUTI: suchy na dotyk po 2 hodinach / pretiratelny po po 2-4 hodinach
TEORETICKA VYDATNOST: az 15 mVI
PO,CET VRSTEV: 2
APLIKACE: valeckem, stetcem, stfikanim
CISTENf NARADI: vodou
BALENI: 1 I; 2,5 I; 5 I a 10 I
ODSTINY: vice nez 14 000 odstinu
Dulux
EXPERT
DULUX ACRYL MATT
Tonovatelna matna akrylatova emulzni barva urcena k naterum sten a stropu v interieru.
VLASTNOSTI: Akrylatova emulzni barva vyrobena z kvalitnich surovin s optimalizovanym obsahem pigmentci zarucuje velmi dobre kryti a dlouhou zivotnost odstinu.
POUZITl': Barva je vhodna pro vsechny druhy vnitrnich povrchu stena stropu s vyjimkou pfipadu, kde dochazf k caste a intenzivni kondenzaci vodnich par (napfiklad v kuchynich
a koupelnach).
SCHNUTf: suchy na dotyk po 2 hodinach / pretiratelny po 4 hodinach
TEORETICKA VYDATNOST: az 13 m2/!
P°CET VRSTEV: 2
APLIKACE: valeckem, stetcem, sth'kanim
CISTENf NARADI: vodou
BALENJ: 1 I; 2,5 I; 5 I a 10 I
ODSTINY: vice nez 6 000 odstinu
Dulux
RAPIDRY
Dulux
ACRYL
DULUX RAPIDRY SATIN MATT
Tonovatelny vodou feditelny univerzalni nater vysoke kvality se satenove matnym
vzhledem na dfevene a kovove povrchy v interieru a exterieru.
VLASTNOSTI: Vodou rediteiny univerzalni nater je rychleschnouci, s minimalnim zapachem,
ma vynikajici rozliv a velmi dobrou kryvost. Dlouhodobe odolava teplotam do 90 °C, a proto
je mozne jej pouzit i na natery topnych teles. Je vyroben z prvotridnich surovin a urcen pro
tonovaci system nove generace - Dulux Colour Mixing System.
POU^ITI: Vhodny na vnitrni i venkovni povrchove upravy, obzvlaste vhodny na okna, dvere,
kovove konstrukce a dalsi povrchy osetrene zakladni barvou.
SCHNUTf: suchy na dotyk po 2 hodinach / pretiratelny po 6 hodinach
TEORETICKA VYDATNOST: az 14 rrWI
POCET VRSTEV: 2
APLIKACE: valeckem, stetcem, strikanim
BALENf: 0,7 I; 2,5 I a 4.5 I
CISTENf NARADI: vodou
ODSTINY: vice nez 11 000 odstinu
Dulux
DULUX RESIST GLOSS
RESIST
Tonovatelny rozpoustedlovy univerzalni nater vysoke kvality s lesklym vzhledem
na drevene a kovove povrchy v interieru a exterieru.
VLASTNOSTI: Rozpoustediovy univerzalni nater s vetmi dobrym krytim dodava natfenemu
povrchu vysokou odolnost. Dlouhodobe odolava teplotam do 90 °C, a proto je mozne jej pouzit
i na natery topnych teles.
POUZITl: Vhodny pro vnitrni i venkovni povrchove upravy. obzvlaste vhodny na okna, dvere,
kovove konstrukce a dalsi povrchy osetrene zakladni barvou. SCHNUTI: suchy na dotyk po
4-6 hodinach / pretiratelny po 16-24 hodinach
TEORETICKA VYDATNOST: az 13 m2/!
POCET VRSTEV: 2
APLIKACE: valeckem, stetcem
CISTENf NARADJ: beznym syntetickym
redid lem
ODSTINY: vice nez 11 000 odstinu
BALENJ: 0,7 I; 2,5 I a 4,5 I
zo'xnin
BAO|pajsnodzoj
U33L|SpOOM BAHOajOJd
QUE
apeji xn|na
BAO|pS}Snod2OJ
jauapca
jaua;u;
EA;SJAO>JUS;
vZ~Vl
nja;eu e\is
(n) od J3}eu isiep
epejj. xnjna
AB^SJA ;agod
nuiispo iaood
OAeap o eoed
**.!
000 Lt
ft f
.LU El-
XUIBUI 8AOU9JBS
g-j?
|
M^iuy uijeg apeji xn|na
uejss
ssoio L|fi!H ape.ii xnjna
'igipaui '^SO^IA I
3Aouo>ii|is
-9L'0 = F
/ E>|;8}S / >|9O3|BA
!?HA ;sou|opo
z\.
z-i
ooo e
9
L
ooo s
3 LU9?e
[jeiuud |[BM Jouajxa apeji xn|na
tzBq BU
daap EJixa / Lunjpeuj / mBji
deep ejjxa / uinipam / mG\\|
HB|ft| |Au|A apBJi xn|nQ
-I
000 ZZ
;Ui 8L
U|ies PUOLUBIQ apeJl xn|nQ
ez|nuje aBteueiui

Podobné dokumenty

ceník produktů 2013/2014

ceník produktů 2013/2014 TŘÍFÁZOVÝ SYSTÉM U.V.GELU – MICROBOND

Více

Plovoucí vinylová podlaha RS-click Kolekce 2016/2018

Plovoucí vinylová podlaha RS-click Kolekce 2016/2018 Farmářské dřevo je ideální do moderních i rustikálních interiérů, kterým propůjčuje útulnost a blízkost k přírodě. Je vhodné kombinovat jej barevně s tmavým i úplně černým moderním nábytkem. Doporu...

Více

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008)

Ráček, Chrastil a Lukovský (2008) zlutou zakladnf barvu a ruzne strikanf nebo barevne perf ruzne barvy Holubice jsou slabeji kreslene nez holubl. Kite jsou ce rne tmavf se silnym bronzovym leskem na krku a hrudi, s bronzovym vyloze...

Více

buy effexor buy propecia and proscar buy

buy effexor buy propecia and proscar buy http://sex-escort-party.info http://s018.radikal.ru/i512/1201/c3/d7916862332e.jpg Krvacet mam ale az pristi tyden, muze to neco znamenat, nebo se nic nedeje? jihlave sex v Becov nad Teplou barbie z...

Více

Produktový katalog DULUX Trade - Barvy

Produktový katalog DULUX Trade - Barvy krycí email na bázi alkydových pryskyřic. Nátěr odolává střednímu chemickému zatížení (obvyklé chemické prostředky užívané v domácnosti) a dlouhodobě teplotám do 90 °C. Vyznačuje se vynikajícím roz...

Více

Zapis ze shrornazdeni Spolecenstvi vlastnlkii Brabcova 1159

Zapis ze shrornazdeni Spolecenstvi vlastnlkii Brabcova 1159 A) Clenove se sesli nekolikrat v prubehu roku nepravidelne, dale pak pri kontrole faktur za r. 2010, KK se sesla s vyborern spolecenstvi 2x pocatkern r. 2011 pro projednani aktualni agendy spolecen...

Více

www.dulux.cz

www.dulux.cz Výsledkem však většinou bývá zklamání z barevného zmatku. Použijte na stěnách maximálně dvě barvy, nebojte se bílé, která pokoj zklidní. Při výběru barev do dětského pokoje mějte na paměti, že krom...

Více