ELF - farmeko

Transkript

ELF - farmeko
ELFÍ REDAKTOŘI:
Karolína Adamcová
Kateřina Poláková
Pavel Holub
Tereza Kopecká
Veronika Vondráková
Co nám poví ELF v předprázdninovém čase?
Citáty a motta
Proběhlé akce
Jak škola pomáhá
Cestujeme po České republice
Tvorba studentů
Aktivity žáků
K pobavení
Za možnost vydání našeho dalšího čísla časopisu ELF děkujeme Ing. Miroslavu
Klofáčovi, zřizovateli školy, který celou akci podporuje.
Motta
„Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.“
„Láska a přátelství nikdy nezklame, zklame vždy člověk.“
„Opravdový přítel je ten, který první přijde, když celý svět odejde.“
„Není jediné lásky, jediného přátelství, které by prošlo naším osudem a navěky ho
neovlivnilo.“
„Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou
uděláte.“
„Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.“
„Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem
a láska s nenávistí.“
„Život není o tom, že tvé srdce bije, ale že bije pro někoho“
„Žij jako bys měl zítra zemřít a bojuj jako bys měl žít na věky.“
„Když už nemáš žádnou naději, vymysli si ji.“
„Když ti celý svět říká NE, řekni si Ano 3 krát hlasitěji.“
Tereza Kopecká, 1.LA
PROBĚHLÉ AKCE NA SOŠ
COLETTE
Dne 11. 10. 2013 jsme se vypravili do kina Dukla na film režiséra Milana Cieslara
Colette, zpracovaného podle novely Arnošta Lustiga. Příběh hlavních hrdinů se odehrává
v osvětimském koncentračním táboře, kde je divák svědkem každodenního boje o přežití.
Téma holocaustu v nás zanechalo silný dojem a donutilo nás přemýšlet o historických
souvislostech i o potencionálním zlu v každém z nás. Film tak doplňuje celkovou koncepci
výuky holocaustu na škole a bezprostředně tak navazuje na loňskou návštěvu
koncentračního tábora Flossenbürg a Lidic.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. 12. 2013 proběhla na naší škole „ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA“. Žákyně
2. ročníku oboru LA si připravily malý program v masce čerta, Mikuláše a anděla a všem
studentům a žákům nadělily cukrovinky, které věnoval zřizovatel školy pan Ing. Klofáč.
MATURITNÍPLES
Na den svatého Valentýna se v prostorách
zámku Polná uskutečnil maturitní ples, který žáci
4. ročníku zcela samostatně zorganizovali. Ples
příjemně zahájil zřizovatel školy pan Ing. Miroslav
Klofáč. Následoval pestrý program, který vyvrcholil
půlnočním překvapením, v kterém žáci projevili svůj
taneční talent i smysl pro humor.
A co více…
Našim žákům velice slušely společenské šaty. Můžete se přesvědčit na vlastní oči
z fotografie.
EKOFILM
Dne 7. března 2014 se žáci všech ročníků oboru Ekologie a životního prostředí
zúčastnili promítání dokumentárních filmů s názvem „Ozvěny Ekofilmu“. Projekce
dokumentů proběhla v kině Dukla v Jihlavě. Žáci zhlédli celkem tři filmy s názvy „Kouzlo
rybníka Farář, Zeměloď pluje a Zelená poušť“.
S projektem Zeměloď pluje se ostatní žáci mohou seznámit na internetových
stránkách České televize.
Nebojte se vědy a Ejhle, člověk!
Přednáška k popularizačnímu projektu Nebojte se vědy a Ejhle, člověk od zástupců
Akademie věd ČR se uskutečnila 7. 3. 2014 v posluchárně školy FARMEKO, a to pro
studenty oboru Diplomovaný farmaceutický asistent i druhý, třetí a čtvrtý ročník žáků
oboru Laboratorní asistent.
Přednášená témata:
Jak se čte DNA (Mgr. Jan Pačes, Ph.D, Ústav molekulární genetiky AV ČR)
Jak funguje imunitní systém (Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., Ústav molekulární
genetiky AV ČR)
Vakcína ke svačině aneb
produkce farmaceutických
proteinů v rostlinách (Mgr.
Tomáš Moravec, Ph.D., Ústav
experimentální botaniky AV
ČR)
Oblastní přehlídka 36. ročníku středoškolské odborné činnosti
Oblastní přehlídka soutěže SOČ se konala 26. března 2014 v Gymnáziu Jihlava.
Školu FARMEKO na soutěži reprezentovali Michaela Marková a Jan Oulehla ze 4. EK.
Michaela Marková prezentovala a následně
obhajovala
práci
s názvem
„Monitoring
bobra
evropského v Pooslaví“ a Jan Oulehla vystoupil
s obhajobou
práce
„Floristický
průzkum
území
západně od Velkého Meziříčí“.
Obě uvedené práce tematicky spadaly do oboru
č. 06 – Biologie. Na 1. místě se umístil Jan Oulehla
a na 2. místě Michaela Marková. Jan Oulehla vystoupil
s obhajobou práce také v krajském kole na gymnáziu
Třebíč, kde se umístil také na 1. místě.
GRATULUJEME!
ZÁJEZD OSVĚTIM
Dne 2. dubna jeli žáci z naší školy Farmeko na exkurzi do Osvětimi
se zastávkou v historickém městě Krakov. V Krakově jsme navštívili katedrálu a hrad
Wawel, Jagellonskou univerzitu, krásné Krakovské náměstí a šli jsme okolo spousty
krásných starých kostelů. Náš hlavní cíl byl však koncentrační tábor Osvětim.
Navštívili jsme nejdříve tábor I., poté tábor II. Březinka. V táboře I. jsme
procházeli velkými dlouhými zděnými baráky, ve kterých byly pověšené různé dobové
fotky, obrazy, plastické repliky, ale
hlavně
obrovské
vitríny
plné
nejrůznějších osobních věcí lidí, kteří
v Osvětimi zemřeli. Byly to brýle,
štětky na holení, hřebeny, nádobí,
kufry, ale také tam byla vitrína, ve které
byly 2 tuny vlasů nebo obrovská
místnost plná pouze bot. Pohled na tyto
vitríny byl děsivý.
Konečná zastávka v 1. táboře bylo jediné krematorium s plynovou komorou, které
jsme si celé prošli. Vidět díry, kterými do komory přeplněné lidmi házeli nacisté cyklon B
a jít stejnou cestou, která byla pro většinu lidí tou poslední, nebylo nic příjemného, ale
to horší nás teprve čekalo. Po prohlídce krematoria jsme se autobusem přesunuli
do nedalekého 2. tábora Březinka. Zde jsme se nejdříve prošli po příjezdové rampě, na
kterou kdysi přijížděly vlaky přeplněné lidmi. Tam jsme si vyslechli, jak to vypadalo, když
přijel transport do tábora. Lidé se rozdělili na dvě skupiny, na práceschopné a na ty, kteří
půjdou rovnou na smrt. Poté jsme šli po tzv. Cestě smrti až k památníku lidem zde
zemřelým. Vedle památníku byla dvě rozbořená obrovská krematoria. Dále jsem se šli
podívat do nízkého dlouhého dřevěného baráku, které byly všude kolem. Byl to ženský
barák, kde byly pouze tříposchoďové postele a jedna kamna, ve kterých se stejně nikdy
netopilo. Podmínky, ve kterých zde museli lidé žít, byly otřesné, zacházelo se s nimi jako
se stroji bez jakékoliv údržby. Najíst dostávali 2x denně, a to byl pouze malý kousek
chleba nebo voda s pár bramborami. Záchody měli jenom v jednom baráku a byly to pouhé
malé otvory jeden vedle druhého a směli tam také pouze 2x za den, a to jen na malou
chvilku. Nakonec nám paní průvodkyně řekla: „ Podívejte se kolem sebe, ta tráva co tu
roste, roste na půdě prosycené slzami, potem a krví lidí, co tu dřeli až do smrti.“
Byl to dost silný, nepříjemný, ale zároveň úžasný zážitek na celý život. Podle mě by
toto měl vidět každý.
Veronika Vondráková, 2.EK
Z Á J E Z D DO A N G L I E
Na náš pětidenní výlet do Velké Británie jsme se vypravili 16. dubna 2014 ve 12
hodin, kdy autobus odjížděl od naší školy. Autobus byl až do Vlašimi poloprázdný. Tam
přistoupilo několik lidí, ale stále jsme mohli každý mít svoje dvousedadlo. Po cestě k nám
přistoupil průvodce, který nás prováděl celým pobytem. Jeli jsme velmi dlouho a zhruba
ve čtyři hodiny ráno vjel náš autobus na palubu trajektu, který směřoval z Francie přes
kanál La Manche na Britské ostrovy a do Londýna. Vystoupili jsme na parkovišti u O2
Areny a šli jsme na metro.
V Londýně jsme viděli památky, jako je Tower bridge, Buckinghamský palác,
Londýnské oko, válečná loď britského námořnictva, Piccadilly Circus, největší současný
mrakodrap Sharp, Big Ben, budovy Parlamentu, katedrála sv. Pavla, Greenwich park, nultý
poledník, museum lodí, město Oxford. Také jsme navštívili stadion Chelsea. Mezi
návštěvami památek jsme samozřejmě měli i rozchody, to se všichni rozutekli po
obchodech a koupili si nějaké suvenýry. Byli jsme ubytováni v rodinách, tamější lidé
si rozhodně v domech neudržují takový pořádek jako u nás.
Zkrátka Velká Británie je nádherná země se zeleným trávníkem, bohatou historií a velkým
množstvím památek a lidí, kteří stále říkají "prosím" a "děkuji".
Karolína Adamcová, 1.LA
Projekt mapování Křídlatky japonské v kraji Vysočina
Ve školním roce 2013/2014 se žáci aktivně účastní pod vedení Ing. M. Svobodové
mapování křídlatky v kraji Vysočina.
Zúčastněte se mapování i VY!
Z jakého důvodu byl projekt realizován?
Britské ministerstvo životního prostředí označuje křídlatku jako nejagresivnější,
nejničivější a nejinvazivnější rostlinu mezi volně rostoucími rostlinami. Problém je v tom,
že tato invazní rostlina se snadno šíří a rychle roste. Z malé rostlinky se během deseti
týdnů stane až čtyři metry vysoký keř. A jak rychle roste nad zemí, tak stejně rychle roste i
pod zemí. Předpokládáme, že do budoucna vytlačí převážnou část květeny v České
republice.
Výsledek mapování
Na základě mapování budou vyhodnoceny lokality pro orgán ochrany přírody za účelem
likvidace nejinvazivnější rostliny.
Projekt má kladné ohlasy a děkujeme především Ing. Marcele Svobodové za jeho realizaci.
PROBĚHLÉ AKCE NA VOŠ
Realizujeme také různé akce pro VOŠZ, například:
Návštěva poradny AIDS, ve které se studenti seznámili s problematikou tohoto pohlavně
přenosného onemocnění a všichni se nechali dobrovolně testovat.
Návštěva odborné přednášky v rámci akce Diabetologický den.
Návštěva Psychiatrické léčebny v Jihlavě, kde se seznámili s různými duševními
chorobami i s možnostmi jejich léčby.
Účast na sportovně turistickém kurzu s bohatým programem – squash, Vodní ráj
Jihlava, posilovna.
Účast na akci “ Zdravý životní styl“ – Studenti vytvářeli různá stanoviště pro účastníky
z řad základních a středních škol.
ŠKOLNÍ PŘÍSPĚVKY
Prostřednictvím časopisu předáváme velké poděkování od organizace Život dětem všem studentům
a zaměstnancům, kteří se podíleli na prodeji a koupi srdíček.
Již uplynuly tři roky od adopce malé holčičky Bency Davidas Narayan z Indie.
Bency Davidas Narayan pochází z velmi chudých poměrů a díky našemu příspěvku bude
moci navštěvovat další ročník základní školy.
V letošním roce se na pomoci podílelo zhruba 150 žáků a zaměstnanců nejen
Střední odborné školy, ale i Vyšší odborné školy. Jak jistě víte, v průměru každý z vás
přispěl částkou 50 Kč a ještě si odnesl z vánočního trhu drobné i větší dárky pro své
nejbližší.
Celková obdržená finanční částka činila7 000 Kč a byla použita na školní pomůcky,
školné, školní brašnu a uniformu, cestovní výdaje, na stravu, základní zdravotní péči,
tábor, případně pomoc rodině.
Na další Vánoční trh se můžete těšit i následující školní rok 2014/2015.
ZDRAVOTNÍ KLAUN
Škola se již dlouhodobě podílí na projektu Občanského sdružení „Zdravotní klaun“
pomáhajícího nemocným dětem. V tomto školním roce jsme přispěli částkou 8.000,Kč.
(zajišťuje Ing. M.Klofáč)
RYS EVROPSKÝ (OSTROVID) – ADOPTOVANÉ ZVÍŘE
Škola pravidelně přispívá na péči o rysa evropského v rámci projektu ZOO Jihlava –
Adopce zvířat. Do tohoto projektu jsme zapojeni již šestým rokem.
(zajišťuje Ing. M.Klofáč)
Očekávané akce SOŠ
Fotografická soutěž školního roku 2014/2015
Jako každý rok je vyhlašována školní soutěž ve fotografování
přírody
a environmentálních problémů v krajině. Vyfotografujte si během letních prázdnin starou
cestu, úvoz, alej, pěšinu. Bude se bojovat o vítězství ve školním kole, ale také v
jedenáctého ročníku fotografické soutěže
PHOTOGRAPHIA NATURA 2014, které
pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava.
Pro žáky oboru ekologie je účast ve školním kole povinná.
CESTUJEME PO ČR aneb pozůstatky stepí
Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step
Území leží v nadmořské výšce 260–384 m a má výměru 50,34 ha, ochranné pásmo
zaujímá dalších 8,89 ha. Území leží v katastrálním území Mohelno, ochranné pásmo
se nachází v k. ú. Dukovany.
Jde
o
skalnatý,
převážně k jihu obrácený
amfiteátr na levém údolním
svahu Jihlavy. Na pravém
břehu je do ochranného
pásma NPR zahrnut skalnatý
ostroh zakleslého meandru
Jihlavy, tzv. Čertův ocas,
a přilehlý svah.
Rozsáhlý soubor xerotermních společenstev hadcové skalní stepi, teplomilných
trávníků a hadcových borů představuje unikátní území z řady hledisek. Byl vyhlášen
chráněným územím již v roce 1933.
Fyzikální a chemické vlastnosti hadců
spolu členitostí reliéfu a proměnlivostí
mikroklimatických podmínek v území
jsou
příčinami
neobyčejné
pestrosti
vegetace, květeny i zvířeny. Specifika
hadcového podloží ovlivnila i vznik
některých
morfologických
zvláštností
flóry i fauny, zejména nanismů.
Jestřábník chlupáček
Kudlanka nábožná
Pouzdřanská step
Pouzdřanská step a lesostepní doubrava Kolby patří k nejznámějším přírodním
rezervacím jižní Moravy, i floristicky se jedná o evropsky významnou lokalitu. Nachází
se severovýchodně od obce Pouzdřany (okres Břeclav), její výměra přesahuje 180 hektarů.
Větší část tohoto území je tvořena zaobleným pahorkem, na němž převládají
panonské sprašové stepní trávníky, sever lokality je zalesněn panonskými dubohabřinami
a doubravami. Tento poměrně rozlehlý komplex teplomilných lesních společenstev a stepí
je domovem řady ohrožených i chráněných druhů rostlin.
Začátkem jara zde vykvétá kosatec nízký a koniklec velkokvětý, jen trochu později
i mandloň nízká. Pozdní jaro na Pouzdřanské stepi se vyznačuje především kvetoucími
stepními travinami. Podobně jako na jiných stepních lokalitách jihovýchodní Moravy
jsou i zde nejnápadnější kavyly. Dalším nápadný a zcela nezaměnitelný je také katrán
tatarský.
Posel z východu
Již druhové jméno katránu tatarského v sobě nese nádech vzdálených krajů.
A skutečně, hlavní domovinu katránu tvoří kraje rozprostírající se na východ od našich
hranic: panonská oblast, tedy maďarské "puszty" a dále roviny východní Evropy. Jižní
Morava se pro něj stala západní hranicí výskytu. Rostlina, která u nás patří k silně
ohroženým druhům, opravdu působí exotickým dojmem, zejména nyní, když je obsypána
stovkami drobných bílých kvítků.
Stejně jako specifický vzhled a výrazná vůně je u katránu pozoruhodná závěrečná
fáze vývoje byliny. Na podzim, s koncem vegetačního období, totiž svrchní část rostliny
odumře
a odtrhne se od půdy. Vítr pak žene uschlé katrány po zemi stepí, což vyvolává dojem
volně se valících koulí. Odtud tedy pramení označení stepní běžec. Katránu ovšem tato
vlastnost zaručuje to nejdůležitější - rozmnožení. Neboť při zdánlivě bezcílném "běhu"
se z něj uvolňují semena.
Sopka Uhlířák
Jedna z nejmladších sopek v České republice, leží 2 km jihozápadně od Bruntálu.
Profil tohoto kvartérního stratovulkánu byl odkryt těžbou. Vrch je krajinnou dominantou
a dobrým orientačním bodem. Uhlířský vrch je jednou z českých nejmladších sopek
(v činnosti na rozhraní třetihor a čtvrtohor před 2,4 miliony lety). Ze smíšeného vulkánu
jsou ve stěnách opuštěného lomu na jižním svahu odkryty profily málo zpevněnými
vyvrženinami, které činí z Uhlířského vrchu nejpozoruhodnější lokalitu tohoto druhu
u nás. Sopečné tufy se zde těžily od 19. století, v 60. letech byla těžba zastavena a lokalita
vyhlášena přírodním výtvorem o rozloze 3,7 ha. Nad stěnou je malebný barokní kostel
z roku 1758, k němuž vede od Bruntálu čtyřřadá alej 200 let starých lip. Z vrchu je výhled
na kraj bruntálských sopek, částečně i na Hrubý Jeseník.
Vodní tunel v Modré u Uherského Hradiště
Podvodní tunel ve sladké vodě v přírodě je ojedinělým experimentem
v rámci celé Evropy. Nachází se v hlubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má
délku 8 metrů a šíři 2 metry. Po levé straně můžete vidět ryby chladných vod,
horských potoků a řek - jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Pravá
strana patří především velkým rybám. Typickým obyvatelem je kapr, kterého
chováme v několika formách. Dravce reprezentují štiky, candáti nebo sumci.
Raritou naší expozice jsou jeseteři - tažné ryby, které dříve migrovaly
z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi jeseterem ruským, malým
či hvězdnatým se vyjímá vyza velká - nějvětší sladkovodní ryba světa. U nás
uvidíte několik vyz délky téměř 2 metry.
10 nejdůležitějších objevů v medicíně za poslední desetiletí
1. Projekt lidského genomu
Vědci v dubnu 2003 oznámili převratnou zprávu. Podařilo se jim totiž dokončit
sekvenování lidského genomu (projekt s názvem Human Genome Project), tedy
zmapování všech genů, které tvoří naší DNA. Od té doby se mluví o třech miliardách
písmen (párů bází) jako o "knize našeho života". Sekvenování DNA pomohlo vědcům
určit jednotlivé geny, jejichž přítomnost nebo změny vedou k nejrůznějším onemocněním.
Tím pádem byli schopní pomýšlet na účinnější léčbu. Výzkum jde v současnosti ještě dál
a odborníci se snaží identifikovat všechny bakteriální kolonie v lidském těle (projekt
s názvem Human Microbiome Project).
2. Výzkum kmenových buněk
Kmenové buňky se zjednodušeně řečeno mohou diferenciovat v jakýkoliv typ
lidské buňky. Vědcům tak nabízí obrovské možnosti pro léčbu chorob nebo při obnově
zničených tkání. V roce 2006 pak zjistili, že některé dospělé buňky, s výjimkou těch
kožních, se mohou "proměnit" zpátky v buňky kmenové. V květnu roku 2013 se pak
vědcům povedlo lidské kmenové buňky dokonce poprvé naklonovat. Kmenové buňky
přitom mají dosud netušený potenciál a bude na výzkumnících, než jej naplno využijí.
Mluví se například o terapii kmenovými buňkami, které by pak opravily postižené srdeční
tkáně nebo třeba vedly k vyléčení očních vad.
3. HIV "koktejly"
Při léčbě AIDS bývalo třeba nasadit komplexní léčbu, která sestávala z několika
léků. Zejména v rozvojových zemích však bylo obtížné podobné dávkovací schéma
dodržovat. Situace se změnila, když bylo na trh uvedeno léčivo Atripla. To v jedné
"koktejlové" pilulce kombinuje tři antiretrovirotika. Ve Spojených státech k tomu došlo
v roce 2006. A v roce 2013 dostal povolení také lék Stribild, který má v jedné dávce
dokonce čtyři antivirotika.
4. Cílená léčba rakoviny
Terapie využívající cílenou léčbu obvykle fungují dvojím způsobem: buď narušují
šíření
rakoviny
zablokováním
buněk, které se podílí na růstu
nádoru, nebo rozpoznají a zabijí
přímo rakovinnou buňku. Podobné
terapie cílí přímo na léčbu rakoviny
- na rozdíl od chemoterapie nebo
ozařování, které napadají i zdravé
buňky v těle.
5. Laparoskopie
Laparoskopická operace je známá také jako metoda "minimálně invazivní
chirurgie". V současnosti už je využívána u velké části operací dutiny břišní – například
odstranění žlučníku, kýly nebo slepého střeva. Pacienti, kteří laparoskopii podstoupí, mají
oproti klasickým operacím menší bolesti, jizvy a navíc se zotaví dříve.
6. Protikuřácké zákony
Jako příklad zde uveďme Spojené státy. Ještě v roce 2003 zakazovalo kouření
na pracovišti, v restauracích a barech jen 75 amerických měst. Do roku 2013 však jejich
počet narostl na 560. "Zákon zakazující kouření na veřejných místech podstatně zlepšil
kvalitu vzduchu v místnostech, snížil rizika pasivního kouření a s tím spojené zdravotní
problémy
u nekuřáků. To následně pomohlo kuřákům, aby s cigaretami skoncovali, a omezili tak
riziko srdečního záchvatu nebo astmatu." V Česku se teprve uvidí, jaký bude mít
protikuřácký zákon osud.
7. Vakcína proti papilomavirům
Přestože bývá karcinom děložního hrdla v celosvětovém měřítku druhým
nejčastějším zhoubným nádorem žen mladších 45 let, vakcína proti tomuto druhu rakoviny
se začala používat až v roce 2006. Co se týče Česka, jednalo se konkrétně o prosinec.
Různé druhy vakcín jsou účinné proti různým typům spouštěče onemocnění – lidského
papilomaviru (HPV - human papillomavirus) - nebo jejich kombinací.
8. Transplantace obličeje
První částečnou transplantaci obličeje provedli chirurgové ve francouzském
Amiens v roce 2005. O pět let později si lékaři ve Španělsku jako první na světě troufli na
kompletní transplantaci obličeje. Šlo o muže, kteří při nehodě utrpěl těžké zranění obličeje.
Během 24hodinového zákroku mu doktoři transplantovali nový nos, rty, zuby a lícní kosti.
9. Méně častá menstruace
Antikoncepční pilulky jsou nejčastěji podávány tak, že po 21 dní bere žena
hormony a ve zbylých sedmi dnech polyká placebo. Její menstruační cyklus tak přichází
jednou za měsíc. Ovšem v roce 2003 ve Spojených státech tamní Úřad pro kontrolu
potravin a léčiv (FDA) povolil nový druh antikoncepce Seasonale, díky které mají ženy
cyklus jen čtyřikrát do roka. O čtyři roky později pak FDA schválil Lybrel, první perorální
antikoncepci, která oddaluje menstruaci na dobu neurčitou.
10. Bionické končetiny
Američanka Aimee Copelandová se nakazila bakterií, která jí pojídala maso
a ohrožovala ji na životě. Loni jí proto doktoři amputovali ruce, nohu a chodidlo. Nedávno
se však Aimee ukázala na veřejnosti s novýma bionickýma rukama, které může ovládat
pomocí aplikace v iPadu. Pokroky v protetice jdou mílovými kroky, takže bionické
končetiny a pohyb kloubů lze například synchronizovat pomocí čipů, zařízení s Bluetooth
a podobně.
Protetika
Můj anděl
Už je to chvíle, co ji znám,
Já kolikrát jsem zlomila
všem dává sílu v době,
její srdce v půli,
jsem ráda, že ji doma mám,
však rány si pak zhojila,
pomáhá nám v zlobě.
přišla jí pomoc z hůry.
Už je to dávno, co v náručí
A když jsme slzy ronily,
držela mě lehce,
u srdce bylo těžce,
má máma, ta mi zaručí
tu přispěchala ve chvíli,
život prožít hebce.
by bylo trochu lehce.
Za těch pár let, co svět už znám,
Při pádu na zem, ráně zas,
jí přibylo pár vrásek,
nám řekla: neboj, vstávej,
však v srdci svém ji pořád mám,
a krev nám poté netekla
ona je nejhezčí z všech matek.
a bylo nám moc krásně.
Vždy když mi bylo nejhůře,
A až jí bude šednout vlas
v ní oporu jsem měla,
a přibývat jí let,
ač plakala jsem nejvíce,
my při ní budem všichni stát,
pomoci mi chtěla.
na to už není lék.
Těch strastí, zkoušek zažila
Se slovy: naše maminko,
i život jí dal rány,
máme tě všichni rádi,
ona všechno přežila,
pak my jí budem malinko
teď hojí naše šrámy.
hojit její rány.
Při zdraví, smůle, nemoci
Až jiskra v očích vyhasne,
vždy při nás pevně stála,
přestane jasně zářit,
a když jsme byli bez moci,
nám všem část v srdci upadne
nám řekla: mám vás ráda.
a bolest do něj začne patřit.
Má máma, to je lilie,
Ve vzpomínkách však bude dál,
tak hodná, čistá, krásná,
tam bude stále zpívat,
bez ní nikdo nežije,
jak moc nás všechny ráda má
je pro nás hvězda jasná.
a z nebe nás pak hlídat.
Eva Kudrfalcová, 4.LA
Aktivity žáků
Pavel Holub 1.LA
Jakému sportu se věnuješ?
Věnuji se bojovému sportu Kickbox.
Jak dlouho ho provozuješ?
Už 4 roky.
Největší úspěch?
Kickbox jsem začal dělat, protože jsem už dlouho chtěl
vyzkoušet nějaké bojové umění a Kickbox se mi zdál
nejzajímavější.
Co patří mezi tvé největší úspěchy?
3. místo ve Vánočním Kosacupu v Praze 2013 ( lightcontact muži -90 kg)
3. a 2. místo v Bohemia open Kadaň 2014 ( pointfighting muži +175cm a kategorie týmy)
Štěpán Bulva 1.EK
Jakému sportu se věnuješ?
Věnuji se fotbalu, náš klub se jmenuje TJ SOKOL HERÁLEC a hrajeme okresní přebor. Fotbalu
se věnuji od malička, ale závodně jsem ho začal hrát před dvěma lety.
K našim největším úspěchům patří 1. místo na turnaji v Havlíčkově Brodě.
Kateřina Poláková, 3.EK
K pobavení
Jestliže se pokoušíš zatlouci
do zdi hřebík a on ti upadne na zem,
neztrácej čas hledáním, protože
ho nenajdeš.
Můj syn včera řek první slovo, chlubí se
chemik kamarádům.
Jo? A jaký?
Paraaminotrichlobenzenhydrooxid.
Pavel Holub, 1LA
Jednoduše si zuj jednu botu,
sundej ponožku a šlápni náhodně na
jakékoliv místo pokoje.
Děti jsou na přírodovědné procházce
a pan učitel na kraji lesa uvidí ohryzaný
strom a říká: "Děti, kdo myslíte, že to
udělal?"
Pepíček na to: "Já nechci žalovat, pane
profesore, ale určitě to byl někdo
z béčka!"
1. část
1. chemický prvek zn. S
2. obojživelník
3. oslnivé světlo
4. trik
5. vědec
6. kanón
7. jednotka hmotnosti
8. rvačka
2. část
1. jméno Komenského
2. pijani
3. zubní potah
4. krátký TV vstup
5. hnůj
6. hydroxid sodný
7. buřič
8. obtočení
Kateřina Poláková, 3EK
Je třeba být si trochu podobni, abychom si …..........................., ale
(1. část)
trochu rozdílní, abychom se …......................... .
(2. část)
(JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712-1778) - francouzský filozof a spisovatel)
Milí žáci a studenti,
prožijte nádherné prázdniny, buďte na sebe opatrní a naberte dostatečné množství sil pro další školní rok.
Ve školním roce 2014/2015 se na Vás těší v plné síle Váš oblíbený učitelský kolektiv!