Funkční modul pro alternativní zdroj tepla FM444 CZ

Transkript

Funkční modul pro alternativní zdroj tepla FM444 CZ
Bosch Thermotechnik GmbH – Sophienstraße 30-32 – D-35576 Wetzlar
B Práce na elektroinstalaci smí provádět výhradně
Stavy spínání
odborný elektrikář.
B Práce na elektroinstalaci provádějte podle platných
norem a místních předpisů.
Regulační člen zdroje tepla
B Připojení k síti proveďte napevno a ve správné fázi.
B Zajistěte, aby celkový proud nepřekročil hodnotu
M
Poloha
spínače
WE ON
k3
uvedenou na typovém štítku.
B Zajistěte, aby bylo k dispozici standardní zařízení
SWE
k5
k4
B
0
AUT
Regulační
provoz
Regulační
provoz
Regulační
provoz
B
B
Regulační člen zpátečky
k odpojení od elektrické sítě na všech pólech.
Není-li k dispozici žádné odpojovací zařízení, je
nutné je namontovat.
Před otevřením regulačního přístroje odpojte topný
systém odpojovacím zařízením úplně od el.
napájení. Zajistěte je proti náhodnému zapnutí.
Žíly každého kabelu vzájemně zajistěte (např.
vázacími páskami) nebo odizolujte krátký úsek
kabelového pláště, aby se zabránilo nebezpečí
vzniku samovolného zkratu mezi napětím 230 V
a rozvodem malého napětí náhodným uvolněním
jedné z žil na svorkách.
Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými
v dokumentaci regulačního přístroje a použitých
modulů.
M
61 63
Poloha
spínače
PWE
SWR
k6
k1
k2
Regulační
provoz
Regulační
provoz
Provoz
kotle
0
AUT
Modul - čelní pohled
M
M
FAR
FPM
FPO
FPU
FWG
FWR
FWV
SWE
SWR
PWE
RS232
Čidlo tepl., soustava zpátečka
Čidlo tepl., akum. zás. uprostřed
Čidlo tepl., akum. zás. nahoře
Čidlo tepl., akum. zás. dole
Čidlo tepl., PT 1000, zdroj tepla spaliny
Čidlo tepl., zdroj tepla zpátečka
Čidlo tepl., zdroj tepla výstup
3cestný přepínací ventil, zdroj tepla
Regulační člen, zpátečka
Čerpadlo, alternativní zdroj tepla
Rozhraní pro Bosch-, popř. Buderus kogen.
jedn. (1 GND, 2 RxD, 3 TxD)
WE ON Výstup pro zapínací signál bezpotenciálový
Automatický zdroj tepla, alternativně
nouzové chlazení u manuálního zdroje tepla.
Zatížení kontaktů: min. 5 VDC/10 mA,
max. 230 VAC/5 A
(Použije-li se výstup WE-ON pro malé napětí,
nesmí se předtím na tento výstup připojovat
230 V).
1)
2)
3)
4)
Interní sběrnice v regulačním přístroji
Vstup automatické regulace
Napájení ze sítě
5)
0,4 mm2 / AWG 18
1,5 mm2 / AWG 14, max. 5 A
Řídicí napětí 230 V
Max. 5 A
Malé napětí
0,4 mm2 / AWG 18
6 720 803 538-01.1T
Funkční modul pro alternativní zdroj tepla FM444
CZ
6 720 804 256 (2012/05)
Bosch Thermotechnik GmbH – Sophienstraße 30-32 – D-35576 Wetzlar
ATW
FWG
SO
M
1
2
3)
+
M
M
M
4)
5)
N L
N L
Netz Module
Netz Module
1
2
3
4
5
6
7
EV
6)
7)
18
Hlídač teploty spalin musí být schválen podle
EN 14597. Rozepíná se při překročení
nastavené teploty.
Čidlo tepl., PT 1000, zdroj tepla spaliny.
Spínač přikládacích dvířek (strana stavby).
Kotel na pevná paliva
Olejový/plynový přetlakový kotel
Svorka "SI", svorka EV
Další informace o svorce "SI" lze nalézt ve
schématu zapojení použitého regulačního
přístroje.
Můstek při připojení odstraňte.
Maximální zatížení spínacího kontaktu ATW:
230 V/16 (4) A.
Vodič připojte na SI19 jen tehdy, chcete-li
použít hlášení závad.
Bezpečnostní spínač přikládacích dvířek
(SO) na straně stavby přeruší obvod při
otevřených dvířkách.
Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými
v servisním návodu k modulu FM444 (kapitola 10)!
1
2
6 720 803 538-02.1T
Funkční modul pro alternativní zdroj tepla FM444 - Dva zdroje tepla na jednom spalinovém zařízení
CZ
6 720 804 256 (2012/05)
Bosch Thermotechnik GmbH – Sophienstraße 30-32 – D-35576 Wetzlar
1
T
FA
FB
FV
FAR
FPM
FPO
FPU
FWG
FWR
FWV
PH
PS
PWE
PZ
SH
SWE
SWR
2
T
FV
M
Čidlo venkovní teploty
Čidlo výstupní teploty teplé vody
Čidlo teploty na výstupu
Čidlo tepl., soustava zpátečka
Čidlo tepl., akum. zás. uprostřed
Čidlo tepl., akum. zás. nahoře
Čidlo tepl., akum. zás. dole
Čidlo tepl., PT 1000, zdroj tepla spaliny
Čidlo tepl., zdroj tepla zpátečka
Čidlo tepl., zdroj tepla výstup
Oběhové čerpadlo otopného okruhu
Nabíjecí čerpadlo zásobníku
Čerpadlo, alternativní zdroj tepla
Cirkulační čerpadlo
Regulační člen topného okruhu
3cestný přepínací ventil, zdroj tepla
Regulační člen zdroje tepla zpátečka
Legenda pro příklady zařízení 1 - 3:
PH
SH
1
2
3
4
5
6
Funkční modul FM444
Regulační přístroj 4121/4323
Zásobníkový ohřívač vody
Akumulační zásobník
Zdroj tepla
Olejový / plynový kotel
PZ
FA
PS
FPO
FPM
FWG
T
FWV
FB
FWR
FPU
M
SWR PWE
3
4
5
6 720 803 538-03.1T
Funkční modul pro alternativní zdroj tepla FM444 - Příklad zařízení 1: soběstačný systém
CZ
6 720 804 256 (2012/05)
Bosch Thermotechnik GmbH – Sophienstraße 30-32 – D-35576 Wetzlar
Příklad zařízení 2: Alternativní provoz
Příklad zařízení 3: Sériový provoz / zapojení s obtokem
1
T
T
T
FV
FV
PH
SH
PH
SH
M
AB
A
SWE
B
PZ
FPO
FPM
FPO
FPM
T
FWV
FA
PS
FWG
FK
A
M
B
FA
PS
FWG
FK
T
FWV
FB
FB
FWR
FPU
M
SWR PWE
4
FWR
FPU
M
3
2
FAR
AB
SWE M
1
T
M
PZ
2
SWR PWE
5
6
3
4
5
6 720 803 538-04.1T
Funkční modul pro alternativní zdroj tepla FM444
6
6 720 803 538-05.1T
CZ
6 720 804 256 (2012/05)