Stáhni v PDF - ARCDATA PRAHA

Komentáře

Transkript

Stáhni v PDF - ARCDATA PRAHA
07
7
0
0
2
3
informace pro uživatele
software ESRI a Leica Geosystems
Sango
Die
h
úvod
téma
Geografický přístup – způsob porozumění světu kolem nás
Rozhovor s Deanem Angelidesem,
manažerem mezinárodního obchodu ESRI
3
Celopodnikový GIS pro evropskou energetiku
5
Využití software Leica Geosystems v armádě
10
Mobilní souprava geografického zabezpečení
Geografické služby Armády České republiky
13
GIS bez hranic (pokračování)
15
o
s
2
b
a
Po létě se otevírají školy
software
Co je nového v servisních balíčcích pro ArcGIS 9.2?
17
Srovnání webové mapové aplikace
ArcGIS Server 9.2 s prohlížeči ArcIMS
21
ArcIMS a bezpečnost. Část pátá – poslední
24
tipy a triky
Propojení tabulek Excel na ArcReader, publikování map
28
ESRI Mapping Center: nová stránka ESRI
zaměřená na tvorbu map v prostředí ArcGIS
30
ISKN Studio a ISKN View pro ArcGIS 9.2
30
GIS ve světě
– zaměřeno na energetiku
Georgia Power: udržení aktuálních dat,
minimalizace výskytu poruch
31
ScottishPower si zvolila pro mobilní GIS systém ESRI
32
zprávy
… a jak bylo v San Diegu?
Reportáž z 27. mezinárodní konference uživatelů ESRI
33
ARCDATA PRAHA získala od ESRI cenu
„Global Award for Total Sales“
35
Jack Dangermond byl oceněn
Mezinárodní kartografickou asociací (ICA)
35
Tým Siemens a ESRI vybrán pro realizaci projektu NATO
35
Stáhněte si ArcGIS Explorer a prozkoumejte svět
36
14. listopad 2007 – Den GIS
36
Připravujeme nové webové stránky www.arcdata.cz
38
Burza práce v oblasti GIS ESRI a Leica Geosystems
38
ARCDATA PRAHA otevřela nové školicí středisko
39
Po létě se otevírají školy
Na chodbě firmy se shromažují větráky. To je pro mě neklamná známka toho, že léto je pomalu za námi a že přichází
podzim. Na jaře, s prvním horkým dnem, se v naší firmě
větráky přesouvají ze suterénního skladu do 4. patra, s postupným úbytkem venkovních teplot se větráky stěhují do sklepa.
Přijde mi poněkud absurdní, že dříve mi přicházející podzim
signalizovali v přírodě houfující se ptáci, dnes je to asi dvacet
větráků připravených na chodbě ke stěhování.
Letošní léto se mi zdálo teplejší než ta předcházející. Zda tomu
tak skutečně bylo, nebo se mi to jen zdálo, je mi jedno. A tak
či onak, mně se zdálo teplé až příliš. Vždy jsem odmítal
kancelář vybavenou klimatizací, letos jsem litoval,
že se vzduch v kanceláři snaží zpříjemnit jen hlučný větrák.
Stejně se mu to nedařilo.
Nejen teploty byly letos vysoké, horko mi bylo i z množství
práce, které bylo nutno v době školních prázdnin zvládnout.
Připadal jsem si s kolegy tak trochu jako školník, který
s posledním červnovým dnem uzavře školu a začne připravovat
školní lavice na další školní rok. Má na to dva měsíce,
aby odpočaté děti přišly do čistých tříd. Někde stačí vymalovat,
jinde se musí provést důkladnější rekonstrukce, na kterou se
škola připravuje delší dobu a během léta ji musí zrealizovat.
Bohužel jsem si nemohl dovolit ve firmě dva měsíce prázdnin
a soustředit se jen na přípravu firmy na podzimní období.
Již zhruba rok sledujeme s potěšením rostoucí zájem o školení
technologie ESRI. Jako by uživatelé vyslyšeli mé nabádání,
že dobrá znalost softwarového produktu je důležitým předpokladem k úspěchu. Po zhodnocení počtu účastníků na školeních
v roce 2006, po vyhodnocení Vámi vyplněných dotazníků
a také četných rozhovorech na konferenci uživatelů jsme se
rozhodli zmodernizovat školicí místnosti. Přišel leden a s ním
i množství přihlášek ke školení. Situaci jsme nejprve řešili přestavěním malé zasedací místnosti na provizorní druhou školicí
místnost. Bylo ale brzy zřejmé, že toto řešení nemůže mít
dlouhého trvání, zejména v horkých dnech mi bylo školených
i školitele až líto.
Začali jsme se připravovat na „rekonstrukci“ školení. S majitelem domu, ve kterém máme kanceláře, jsme se dohodli na pronájmu dalších místností v 1. patře budovy, projednali jsme
smlouvy, navrhli dispozici prostoru, jehož rekonstrukce byla
zahájena ještě před létem. Místnosti včetně moderní klimatizace
byly připraveny k vybavení technikou v polovině července,
začali jsme vybírat nábytek, projekční techniku, automat na
kávu, kolega spolu s rodinnými příslušníky začal tahat dráty
počítačové sítě, navrhl se a instaloval zabezpečovací systém,
objednali jsme magnetické karty, které účastníkům umožňují
přístup do školicích místností v průběhu kurzu, propojili jsme
počítače do firemní počítačové sítě, přijali jsme novou „učitelku“ a moji kolegové provedli ještě stovky dalších drobných
úkonů, včetně malování ve 4. patře, výměny koberců a tak
podobně, kterých si možná ani nevšimnete, ale které musely
být učiněny proto, aby se dílo podařilo.
A tak první školní den sedělo 12 účastníků školení v novém
školicím středisku. Po týdenním bezproblémovém „zkušebním“
provozu jsme dne 10. září za účasti pana Logana Hardisona,
zástupce Jacka Dangermonda, slavnostně školicí středisko
otevřeli. Spolu s poděkováním všem, kteří se o vynikající
výsledek zasloužili, nezbývá než si jen přát, aby se Vám
v nových prostorech líbilo a abyste zde načerpali množství
cenných znalostí, které Vám pomohou ve Vaší důležité práci
s geografickými informačními systémy firmy ESRI.
Petr Seidl
2 ÚVODEM
ARCREVUE 3/2007
Geografický přístup
způsob porozumění světu kolem nás
Rozhovor s Deanem Angelidesem, manažerem mezinárodního obchodu ESRI.
Ráda bych Vás představila čtenářům časopisu ArcRevue.
Jaká je Vaše úloha ve společnosti ESRI?
V Praze na 16. konferenci GIS ESRI budete přednášet
o tzv. geografickém přístupu. O co se přesně jedná?
Jsem manažerem mezinárodního obchodu. Mám zodpovědnost
za vedení týmu velmi schopných lidí, kteří pracují s celosvětovou
sítí mezinárodních distributorů technologie ESRI. Náš tým se stará o to, aby komunita uživatelů po celém světě úspěšně používala
GIS a zpětně pak dávala tak dobrý smysl naší další práci.
Geografický přístup spočívá ve využití geografické vědy (podporované geografickým informačním systémem) jako rámce pro porozumění našemu světu. Získané geografické znalosti pak slouží jako
informační zdroje k řešení problémů a řízení lidského chování.
Jak dlouho pracujete v ESRI? Co jste dělal před nástupem
do ESRI?
Ve společnosti ESRI pracuji od května roku 2005. Předtím jsem
pracoval na dvou různých místech. Nejprve to bylo 10 let v lesnictví pro největší společnost zabývající se správou soukromých
pozemků v Kalifornii. Na konci 70. let jsme měli velmi málo informačních zdrojů pro správu velkých zalesněných ploch. Začali
jsme používat mapovací program a poté jsme na začátku 80. let
implementovali GIS pro správu majetku a podporu rozhodovacích
procesů. V té době jsem doopravdy neocenil, že jsme byli
průkopníky ve využití GIS. Byl jsem jen nadšený z toho, jak jsme
pomocí GIS zlepšili náš obchod i životní prostředí. Využití GIS
dalo mně i mým profesním kolegům novou vizi a vhled. Te,
o něco starší, to mohu přirovnat k získání nových brýlí na čtení,
vše je náhle ostřejší a lépe pochopitelné.
Moje druhá práce byla na pozici víceprezidenta ve společnosti
poskytující služby GIS, jež byla jedním z prvních obchodních
partnerů ESRI ve Spojených státech. V roce 1988 jsem byl spoluzakladetelem této společnosti. V průběhu 17 let, kdy jsem zde
pracoval, jsme pomohli mnoha organizacím implementovat technologii ESRI a využít možností a výhod GIS. Pracovali jsme
v oblasti přírodních zdrojů, zemědělství, utilit, dopravy, zdravotnictví a veřejné správy. Během své práce s těmito organizacemi
jsem se naučil novému přístupu ke správě a rozhodování
s využitím GIS. Dnes je pro mě těžké představit si, jak spravovat
majetek a evidovat procesy bez využití geografického
informačního systému.
Svoji novou funkci v mezinárodní divizi ESRI jsem přijal vcelku
nedávno. Je však fascinující zážitek sledovat, jak je možné s využitím GIS a geografického přístupu pomoci milionům lidí velmi
důvtipnými a dobře zváženými způsoby.
ARCREVUE 3/2007
Geografie, věda o světě, pomáhá porozumět fenoménům,
které se objevují a nastávají na různých místech naší planety,
a také vztahům mezi nimi. Toto porozumění nám umožňuje lépe
si uvědomovat souvislosti a také to, jak naše konání a celkové
chování ovlivňuje planetu.
V dnešní době posiluje GIS sílu geografie mimo jiné tím,
že poskytuje digitální nástroje, které abstrahují a organizují geoprostorová data, modelují geografické procesy a vizualizují tato
data a modely pomocí pokročilých počítačových technik.
GIS nám pomáhá aplikovat geografické znalosti na řadu problémů, sahajících od zefektivnění práce organizací až po podporu
rozhodování o umístění zařízení, které vyžadují zvážit mnoho
geografických faktorů. Například pokud vybíráte trasu pro novou
dálnici, je možné využít GIS a geografický přístup pro vyhodnocení fyzických a společenských faktorů, které mohou řídit její
podobu a návrh: životní prostředí, stávající využití území, terén
a sociální vlivy, stejně jako inženýrské práce a nákladové faktory.
Vyhodnocení všech těchto faktorů může být velmi složité,
zvláště když je nutné nalézt pro všechny přijatelný kompromis.
Zejména zde, v oblasti podpory rozhodování na nejvyšší úrovni,
je hodnota geografického přístupu a GIS zvláš zřejmá.
Jaké jsou klíčové faktory, které nám pomohou využít
geografický přístup?
V první řadě jsou to technologie. Počítače se stávají rychlejšími
a levnějšími (vzhledem k tzv. Moorovu zákonu [Moore´s Law]
o rychlosti pokroku zvyšováním počtu tranzistorů), zvyšuje se šířka síových pásem, rozšiřuje se využití mobilních technologií
(zejména ve spojení s GPS) a rozšiřuje se i využití webových
služeb, které začínají být chápány jako příští generace platforem
informačních systémů. Opomíjet nelze ani zvyšující se důraz
TÉMA 3
na podporu interoperability a standardů, a to nejen v oblasti GIS,
ale v IT obecně.
Exponenciálně roste i množství kvalitních geoprostorových dat
z mnoha různých zdrojů. Geografická snímání a měření jsou poháněna jak novými technologiemi (více satelitních a letadlových
senzorů a fotografických zařízení, LIDAR, GPS a další digitální
měřicí přístroje), tak rozšiřující se podporou a možnostmi
využití těchto technologií. Měření a snímky poskytují proto
odborníkům GIS přesnější a úplnější data pro práci.
Dále je zde rostoucí povědomí o GIS. Stále více lidí chápe nejen
jeho sílu, ale i význam začlenění dat GIS do pracovních postupů
svých organizací. Částečně je to způsobeno webovými stránkami
s mapovými službami, částečně dobrou prací naší uživatelské
komunity.
Možnosti softwaru GIS se stále rozšiřují a rostou. Nejdůležitějším
trendem je zde rozšiřování aplikací serverového GIS. Posun této
technologie (rozvoj logiky na straně serveru) totiž poskytuje platformu pro rychlejší a snazší integraci GIS funkcionality v rámci
tradičních informačních systémů.
Odborníci v oblasti GIS jsou pověřeni tvorbou a údržbou
infrastruktury GIS (databází, aplikací a propojených pracovních
postupů). Mnohem více než v ostatních profesích pěstují tito
odborníci kulturu sdílení a spolupráce. Nepochybně to hraje
velkou roli v naplňování této vize a je to i důvod, proč je
uživatelská konference tak důležitá.
Jakým způsobem pomáhá ArcGIS aplikovat a využít
geografický přístup?
ArcGIS 9.2 nabízí nové pracovní postupy pro tvorbu, poskytování
a využití geografických informací. Uživatel ArcGIS Desktop nyní
může vytvářet data, mapy a modely a tyto objekty pak snadno publikovat jako služby GIS. Tyto služby lze následně využívat řadou
klientských technologií – webovým prohlížečem, aplikací ArcGIS
Explorer, mobilními klienty a desktopovými produkty ESRI.
Kromě toho, že vyvíjí profesionální software pro GIS, který patří
ke světové špičce, existuje několik dalších aktivit, kterými ESRI
podporuje uživatele, aby byli ve své práci úspěšní.
S využitím základní technologie ArcGIS jako platformy vytváří
ESRI také speciální oborová řešení pro:
geologistiku (ArcLogistic Route),
geobusiness (Business Analyst),
tvorbu map a databází (PLTS),
vojenské analýzy a kartografii (MOLE/Military Analyst),
řízení a správu úkolů GIS (JTX).
Našim uživatelům pomáhá globální sí obchodních partnerů
ESRI, kteří nabízejí řešení a služby pro doplnění a rozšíření naší
základní technologie. Máme přes dva tisíce partnerů specializovaných na různé oblasti: od konzultace a systémové integrace
po vývoj softwarových produktů začleněných nebo pracujících
s produkty ESRI. Mezi partnery ESRI patří řada významných
poskytovatelů IT a konzultantů, kteří nabízejí platformy nebo
součinné technologie. Najdeme mezi nimi IBM, SAP, Microsoft,
SAS, HP či Trimble.
ESRI dále nabízí webové služby GIS. Tato unikátní platforma
zahrnuje více než 100 geoslužeb (ArcWeb Services) vyvinutých
pro snadnou tvorbu webových řešení obsahujících základní mapy,
počasí, dopravu a demografii. V současné době tyto služby využívají stovky organizací. Novým on-line produktem, navrženým
speciálně pro desktopové a serverové produkty ArcGIS, je tzv.
ArcGIS Online. ArcGIS Online poskytuje geografická data
a základní funkcionalitu přístupnou klientům ArcGIS včetně
aplikace ArcGIS Explorer.
Společnost ESRI poskytuje profesionální služby již více než
38 let. Dále nabízí i specializovanou projektovou podporu
a zvláštní programy, např. „Rent-a-Tech“ a „ESRI Enterprise
Advantage Program“, které otevírají další cesty, jak získat
technické zdroje pro úspěšný návrh a implementaci konkrétních
projektů a systémů GIS.
Co plánujete uskutečnit během své návštěvy České republiky?
Společnost ESRI dále začlenila do produktu ArcGIS Server silnou podporu průmyslových standardů a s tím související možnost
snadno využít i další klientské technologie (např. CAD, Google
Earth, MS Virtual Earth atd.).
Koncept webových služeb je důležitý proto, že odborníci GIS
mohou využívat své stávající geografické znalosti pro tvorbu
a poskytování geografického obsahu (map, glóbů, modelů geoprocesingu, vyhledávačů a funkcí pro správu dat). Nové klientské
aplikace, které pracují s ArcGIS Serverem, poskytují paralelní
přístup široké řadě uživatelů včetně mobilních pracovníků, analytiků, manažerů, vedoucích pracovníků a veřejnosti, kteří tak mají
možnost využít geografický obsah pro lepší porozumění situaci
a k efektivnímu rozhodování.
Do Prahy se velmi těším, a to v první řadě proto, že se cítím být
velmi poctěn tím, že mám na konferenci pronést hlavní řeč. Je pro
mě vzrušující navštívit jedno z nejkrásnějších měst světa. Přestože to bude moje první návštěva Prahy a České republiky, jsem
přesvědčen, že Praha patří mezi nejhezčí města vůbec.
Uživatelská komunita v ČR je důležitá pro ESRI i společnost
ARCDATA PRAHA a já sám plánuji osobně se setkat s mnoha
uživateli. Vím, že Petr Seidl a jeho schopný tým spolupracovníků
připravují výtečnou konferenci, která poskytne fórum pro sdílení
informací a samozřejmě i pro zábavu. Těším se na setkání s vámi
v Praze!
Děkuji za rozhovor.
Jakým způsobem, vedle základní technologie ArcGIS,
podporuje ESRI uživatele v geografickém přístupu?
4 TÉMA
Ptala se Ing. Jitka Jiravová, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
ARCREVUE 3/2007
Chrystelle Ourzik
Celopodnikový GIS
pro evropskou energetiku
Na
Na současném
současném evropském
evropském trhu
trhu ss energiemi,
energiemi, kde
kde nejsou
nejsou vzácné
vzácné akvizice
akvizice či
či slučování
slučování aa kde
kde je
je kladen
kladen stále
stále větší
větší důraz
důraz
na
na ochranu
ochranu životního
životního prostředí,
prostředí, jsou
jsou energetické
energetické společnosti
společnosti pod
pod trvalým
trvalým tlakem.
tlakem. Potřebují
Potřebují nejen
nejen zabezpečit
zabezpečit dodávky
dodávky
aa plnit
plnit regulační
regulační nařízení,
nařízení, ale
ale vzhledem
vzhledem kk rostoucí
rostoucí konkurenci
konkurenci ii neustále
neustále zlepšovat
zlepšovat své
své služby
služby aa zároveň
zároveň modernizovat
modernizovat
aa automatizovat
základní
pracovní
procesy.
Mezi
tyto
procesy
patří
například
procesy
připojování
automatizovat základní pracovní procesy. Mezi tyto procesy patří například procesy připojování nových
nových zákazníků,
zákazníků,
měření
měření služeb
služeb zákazníkům
zákazníkům aa jejich
jejich účtování,
účtování, obnovy
obnovy dodávek
dodávek energie
energie vv případě
případě výpadků,
výpadků, údržba
údržba majetku,
majetku, nákupy
nákupy materiálu
materiálu aa další.
další.
Pro
Pro efektivní
efektivní řízení
řízení pracovních
pracovních procesů
procesů používají
používají energetické
energetické společnosti
společnosti řadu
řadu počítačových
počítačových systémů.
systémů. Často
Často jsou
jsou využívány
využívány systémy
systémy
řízení
spotřeby
energie
(EMS),
telefonní
centra
(tzv.
„Call
centra“),
zákaznické
informační
systémy
(CIS),
řízení spotřeby energie (EMS), telefonní centra (tzv. „Call centra“), zákaznické informační systémy (CIS),
systémy
systémy pro
pro správu
správu majetku,
majetku, systémy
systémy SCADA
SCADA pro
pro kontrolu
kontrolu aa sběr
sběr dat,
dat, systémy
systémy řízení
řízení výpadků
výpadků (OMS),
(OMS),
systémy
pro
plánování
a
řízení
lidských
zdrojů,
geografické
informační
systémy
(GIS),
systémy pro plánování a řízení lidských zdrojů, geografické informační systémy (GIS), systémy
systémy řízení
řízení pracovních
pracovních procesů,
procesů,
účetní
a
kontrolní
systémy
(FI/CO)
a
systémy
řízení
zatížení
(LMS).
Každý
z
těchto
systémů
poskytuje
účetní a kontrolní systémy (FI/CO) a systémy řízení zatížení (LMS). Každý z těchto systémů poskytuje specializované
specializované funkce
funkce
aa aplikace
aplikace pro
pro plnění
plnění konkrétní
konkrétní role
role vv organizaci.
organizaci.
Množství různých systémů s sebou však přináší úskalí.
Jednotlivé systémy obvykle nepocházejí od jednoho dodavatele,
používají různé slovníky, nejsou vzájemně kompatibilní a mohou
pracovat na zcela odlišných počítačových platformách. Využití
aplikace Enterprise Resource Planning (ERP) zahrnující mnoho
funkcí výše uvedených systémů v jednotné a vzájemně propojené
sadě sice snižuje nutnost vzájemné integrace různorodých
systémů, ale energetické společnosti potřebují víc. Aby mohly
pracovat efektivně, potřebují k datům přistupovat v šíři celé organizace. Umístění jednotlivých zařízení v prostoru je klíčovou
vlastností obchodních i pracovních procesů v energetice, a proto
se technologie GIS a geografické informace dostaly do popředí
strategických zájmů distribučních společností po celém světě.
Firma ESRI nabízí technologickou platformu GIS pro celou
organizaci ve formě základních softwarových produktů. Zároveň
spolupracuje s mnoha partnery, kteří se zabývají vývojem specializovaných aplikací pro energetiku, jež pomáhají modernizovat
a automatizovat pracovní procesy v této oblasti.
Co ale znamená celopodnikový GIS? A jak může pomoci energetické společnosti? Celopodnikový GIS je systém, který se soustřeuje na komplexní obchodní požadavky v rámci celé organizace, není tedy zaměřen na jednotlivé sekce či oddělení a jejich
dílčí cíle. Protože dokáže integrovat informace z různých zdrojů,
poskytuje celopodnikový GIS sjednocený operační obraz organizace (Common Operational Picture – COP) všem jejím pracovní-
ARCREVUE 3/2007
kům. Jednou z nejužívanějších aplikací GIS v energetice je dokumentace sítě, kterou implementovaly energetické společnosti po
celém světě. Aplikace pro správu sítí jsou převážně desktopové
a prostřednictvím mnoha funkcí umožňují tato data editovat
a spravovat. Základní databáze o geografických sítích energetické
Obr. 1. Celopodnikový GIS – ArcGIS Server integruje informace
společnosti jsou v současné době součástí mnoha podnikových
procesů, přesto se však v tomto případě nejedná o celopodnikový
GIS, a to ani v případě, že je využíván mnoha uživateli současně.
TÉMA 5
V posledních letech se stáváme stále častěji svědky toho, že energetické společnosti přecházejí z nezávislých a samostatných GIS
na integrovanější systémy, které sdílejí zdroje i aplikace. Je to
důsledek toho, že si uvědomují důležitost vzájemné spolupráce
jednotlivých sekcí, a toho, že oddělené fungování samostatných
systémů již nepřináší žádoucí výsledky. Vidí hodnotu integrace
GIS s ostatními informačními systémy organizace a také výhody
začlenění GIS do pracovních procesů a linek.
podléhá pravidelné kontrole, je třeba jej udržovat a v případě
nutnosti i opravovat. Dále vlastní informační infrastrukturu pro
evidenci aktiv a také budovy a zařízení, které využívají kapitálové i lidské zdroje. Energetické společnosti by měly být schopny
veškerý tento majetek efektivně spravovat a dívat se na něj
v širším kontextu celé organizace. Zároveň by měly umět využít
dostupné nástroje a zdroje tak, aby dosáhly maximální
návratnosti investic do majetku.
Kromě toho dnes evropské energetické společnosti přehodnocují
své strategie GIS a přiklánějí se k webové architektuře orientované na služby (SOA), která přináší výhody spočívající v možnosti
opakovaně využívat dostupné informační služby, ale také interoperabilitu, škálovatelnost, flexibilitu a nízké provozní náklady.
Pro snadnou integraci webových služeb GIS do architektury orientované na služby lze využít ArcGIS Server, nejmodernější technologii společnosti ESRI. ArcGIS Server nabízí otevřené řešení
schopné spolupracovat s mnoha systémy, které lze propojit a integrovat s jakoukoli stávající aplikací. Podporuje standardy definované konsorciem OGC, organizacemi ISO a W3C. Vývoj aplikací
může probíhat v několika různých aplikačních prostředích (API).
GIS mapuje fyzické umístění rozvodných sítí a souvisejícího
zařízení ve všech stavech, do kterých se zařízení dostává – od
návrhu nasazení přes zprovoznění, sledování aktuálního stavu, až
po odstavení zařízení z provozu. Využití GIS pro sledování stavu
a rozmístění majetku je velmi populární prakticky po celém
světě. GIS se však využívá i k analýzám a tvorbě zpráv např.
o údržbě transformátorů a ventilových zařízení. Reporty
o zastarávající infrastruktuře vedou k plánování údržbových prací. Sledovat je možné i pokrytí zastaralými analogovými měřidly
a odhady nákladů na postupné zavádění automatických měřidel.
Databázi obsahující síové prvky a jejich atributy (a již jsou
uloženy v geodatabázi, nebo pocházejí z jiného integrovaného
systému) lze použít v jakékoli formě či tvaru k vytváření map,
které budou srozumitelně zobrazovat výsledky analýz
prostorových i atributových prvků.
Prognózy poptávky po energii
Pracovníci oddělení plánování a optimalizace rozvodné sítě mohou pomocí nástroje ModelBuilder vytvářet modely a skripty pro
vyhledávání oblastí s vysokým tempem růstu počtu obyvatel
a nízkou zastavěností ke stanovení prognóz, ve kterých oblastech
je možné v budoucnu předpokládat výrazný nárůst poptávky po
energii. GIS tak pomáhá stanovit předpokládaný počet obytných
domů, které budou postaveny na volné půdě, a odhadnout tak
budoucí poptávku po energii v dané lokalitě.
Obr. 2. Webové služby GIS a architektura orientovaná na služby (SOA)
Celopodnikový GIS je klíčem ke zefektivnění rozhodovacích
procesů, postupnému snižování nákladů a zlepšení služeb
zákazníkům. Energetickým společnostem pomáhá zachovat si
konkurenceschopnost a dosahovat lepších výsledků – a již jsou
měřeny hodnotou akcií, růstem obratu, ziskovostí nebo
spokojeností zákazníků.
V následujících odstavcích najdete příklady využití GIS firmy
ESRI v distribučních společnostech. GIS zde slouží k analýze
zavedených podnikových vzorců a k následnému zlepšení
pracovních procesů. Podílí se tak na celkovém růstu a prosperitě
společnosti v rámci globální tržní ekonomiky.
Správa majetku podniku
Správa majetku vyžaduje pozornost celé organizace. Všechny distribuční společnosti bez ohledu na komoditu, kterou dodávají,
disponují kromě generátorů, transformátorů a vybavení pro distribuci komodity také řadou dalšího majetku. Do jejich vlastnictví
patří zásahové vozy, nákladní vozy a další movitý majetek, který
6 TÉMA
Obr. 3. Analýza a prognóza poptávky po energii – modrý polygon
Finance
Finanční ředitelé potřebují chápat význam správy majetku.
Jen tak mohou efektivně sledovat a řídit veškeré finanční operace,
ARCREVUE 3/2007
tj. například generovaný obrat, strukturu nákladů nebo návratnost
investic. Tito lidé také musejí provádět podložená rozhodnutí
o rozdělení finančních zdrojů mezi několik investičních možností. Investiční rozhodnutí, která povedou k optimalizaci výkonů
podniku jako celku a nejen pouze jednotlivých provozů, mohou
vznikat pouze po důkladném zvážení mnoha faktorů. V úvahu je
nutné vzít výdaje na údržbu v minulém období, předpokládané
náklady, aktuální hodnotu aktiv a další. GIS tedy umožňuje vedoucím pracovníkům získávat informace, které potřebují k těmto
rozhodnutím a účinnému řízení společnosti, v komplexní
a srozumitelné formě.
kdy mohou padající stromy či větve způsobit přerušení dodávky
elektřiny.
V této oblasti pomáhá GIS definovat program údržby vegetace
v blízkosti vedení a také vytváření scénářů, které by mohly nastat,
nebudou-li určité stromy pokáceny. Užitečné jsou i mapy hořlavé
vegetace při základnách sloupů elektrického vedení – často o ně
jeví zájem i hasičské sbory.
Ke kontrolám vegetace kolem elektrického vedení využívají
energetické společnosti zpravidla služeb soukromých firem. Tyto
organizace pak definují sloupy a přenosové struktury, kolem
kterých je nutné vytvořit ochranná protipožární pásma a stanovit
potřebu pravidelných kontrol vegetace. Všechny potřebné
informace lze spravovat v prostředí GIS.
Obr. 4. Zpráva o inventáři majetku vytvořená v aplikaci ArcGIS Desktop
Inspekce a údržba
Jednotlivé součásti distribučních sítí musí být pravidelně
kontrolovány a udržovány. U jednotlivých typů zařízení platí
různé inspekční cykly. Při provádění kontrol a preventivních či
údržbových zásahů potřebují mít pracovníci v terénu přímý
přístup k datům o zařízeních. Díky mobilním řešením ESRI
(ArcPad, ArcGIS Engine a nově i ArcGIS Server Mobile ADF)
mohou inspektoři v terénu sledovat evidovanou pozici a informace o zařízení a tato data zároveň editovat podle aktuálního stavu.
Provedenými editacemi je možné okamžitě aktualizovat centrální
databázi. Časově náročným úkolem bývá i plánování rozvrhů
inspekcí a navrhování optimálních tras, které absolvují terénní
pracovníci mezi jednotlivými zařízeními. K lepšímu řízení
inspekčních výjezdů a snížení nákladů na tyto výjezdy je možné
využít velmi sofistikovaný algoritmus, který bere v úvahu zastávky, kapacitu vozů, servisní dobu a např. délku pracovní doby.
Správa vegetace
Energetické společnosti se starají mj. o vegetaci kolem vedení.
Udržují ochranná pásma vedení, aby zabránili kontaktu větví
s vedením vysokého napětí a možným úrazům, které by mohly
vzniknout, pokud by například na stromy šplhal člověk či pracoval v jejich blízkosti. Odstraňování větví dále snižuje možnost, že
se dostanou do kontaktu s vedením vysokého napětí a způsobí tak
požár. Cílem údržby vegetace je tedy snížení rizika požárů
a ochrana obyvatel v okolí vedení. Dalším důvodem údržby a případného kácení stromů v bezprostředním okolí vedení je minimalizace výpadků, které mohou nastat například během bouří,
ARCREVUE 3/2007
Obr. 5. Oblasti určené k různým typům údržby, znázorněným pomocí barevných
kódů v okolí přenosových soustav
Veřejné osvětlení (zprávy o výpadcích)
V mnoha případech vlastní energetické společnosti část dálničního a městského veřejného osvětlení. Pokud energetická společnost implementuje webovou aplikaci pro hlášení výpadků, dává
občanům možnost okamžitě po zjištění nefunkční lampy
předložit prostřednictvím internetového prohlížeče stručnou
zprávu o výpadku. Tím se zrychluje zásah a obnovení funkce
veřejného osvětlení.
Péče o zákazníky
Kdo se těší večer domů, když si nemůže dát sprchu a musí se
spokojit se studenou večeří při svíčkách? Pokud se vám to stává
pravidelně, budete nejspíš nešastná obě výpadků vody, plynu
a elektřiny. A pokud si necháte v práci mobilní telefon, pak doufejte, že při vašem návratu domů bude fungovat alespoň pevná
linka, abyste se dovolali do zákaznického centra distribuční
společnosti a mohli si stěžovat. V tzv. „Call centru“ pomáhá GIS
zobrazovat nejen polohu zákazníka, ale také vyhledat technika
nacházejícího se poblíž místa výpadku, aby bylo možné obnovit
dodávky energie, vody nebo plynu co nejdříve.
V dnešní době jsou lidé mobilnější více než kdykoli předtím. Proto také stoupá četnost požadavků na připojování a odpojování
zdrojů. Odpovědí na tyto požadavky jsou například webové aplikace energetických společností, které zákazníkům umožňují
snadno si určité služby vyžádat nebo vznést dotaz. Webové
TÉMA 7
služby GIS, které jsou propojené s dalšími informačními systémy
(např. řízení výpadků, hlášení poruch po telefonu, ERP, …),
se využívají v aplikacích „Call center“, kde pomáhají operátorům
zrychlit komunikaci se zákazníky a poskytovat jim přesné
a aktuální informace.
kontextu se stávají strategie spojené s obnovitelnými zdroji energie pro energetické společnosti klíčové při vytváření konkurenční
výhody, a to z několika důvodů: cena energie není regulována
a rychle roste, vzrůstá riziko přerušení dodávek paliv a v odvětví
energetiky nastávají konsolidace, které mohou výrazně a velmi
rychle ovlivnit situaci na trhu.
Energetické společnosti pracují v součinnosti s vládními výzkumnými středisky na definování potenciálních obnovitelných
zdrojů dostupných v jednotlivých zemích a konkrétních oblastech. GIS je využíván k mapování, modelování, analýze a sdílení
informací mezi zainteresovanými pracovišti. Výměna informací
a spolupráce probíhá prostřednictvím interaktivních map
dostupných pomocí internetu.
Obr. 6. Integrace ArcGIS Server a SAP v „Call centru“ plynárenské společnosti
Výměna plynového potrubí
Plynárenské společnosti se zavazují ke spolehlivému poskytování
dodávek plynu. Aby tomuto závazku dostály, musejí mimo jiné
zajišovat v určitých časových rozmezích výměny kilometrů plynového potrubí za potrubí nové, odolnější vůči korozi a pohybům
půdy. Výměna je nutná u potrubí vedoucích v ulicích i u jednotlivých přípojek k domům. S využitím GIS je možné definovat
priority v procesu výměny plynového potrubí např. podle věku
potrubí a historie úniků plynu. Výsledkem této analýzy může být
tabulka, ze které bude zřejmé, který úsek potrubí je třeba vyměnit
nejdříve. GIS může sloužit i k záznamu hranic pozemků před
zahájením nové výstavby potrubí. Realizace projektů nové
výstavby trvá určitou dobu a s pomocí GIS je možné určit optimální čas jednotlivých prací s ohledem na hustotu dopravy, typ
ulice, počasí nebo druh půdy. Informace potřebné pro tyto i další
analýzy dokáže GIS integrovat a komplexně vyhodnocovat.
Obr. 7. Komunikace s investory prostřednictvím webu: větrné parky a předpoklad
jejich energetické kapacity
Energetické společnosti
a telekomunikace
Během posledních deseti let si energetické společnosti na celém
světě stále více uvědomují potenciál výnosů, které jim mohou
Obnovitelné zdroje
Investice v oblasti evropské energetiky jsou stále častěji ovlivňovány otázkami životního prostředí. Na základě národních strategií
zaměřených na produkci čistší energie, které vycházejí z nařízení
Evropské unie a Kjótského protokolu, rozšiřují energetické společnosti nabídku o energii z obnovitelných zdrojů rychleji, než
kdy dříve. V posledních deseti letech byl nejrychleji rostoucím
zdrojem obnovitelné energie vítr. V poslední době však stoupá
využití dalších zdrojů čisté energie, např. biomasy, využití
energie z vody, slunečního záření či oceánů.
Budování sítě alternativních zdrojů obnovitelné energie však
nevychází pouze z nutnosti plnění cílů Evropské unie. V širším
8 TÉMA
Obr. 8. Mapa FTTH energetické společnosti
přinést telekomunikační služby. Roste počet energetických
společností, které vstupují na trh telekomunikací a využívají
ARCREVUE 3/2007
např. optické kabely vedené při elektrických rozvodech.
Aby mohly využít potenciál, který toto odvětví přináší, je důležité, aby měly energetické společnosti zpracovanou a řádně podloženou strategii pro vstup na tento trh. Klíčovou roli při tvorbě
této strategie hraje GIS, který se v tomto případě využívá pro
geografický marketing, analýzy konkurence, mapování nedostatečně pokrytých území, ekonomického vývoje, mapy FTTH, …
Častým případem je i pronájem sloupů energetické společnosti
telekomunikačním společnostem, které je využívají pro instalaci
svých přenosových zařízení. K provádění průzkumu možností
využití sloupů k těmto účelům slouží mobilní aplikace GIS.
Desktopový GIS se pak používá k mapování konkrétních
přídavných zařízení na konstrukcích sloupů.
Závěr
Z výše uvedených příkladů je zřejmé, že energetické společnosti
dnes využívají GIS mnoha různými způsoby. Existuje však řada
dalších situací, ve kterých pomáhá celopodnikový GIS
modernizovat a automatizovat energetickým společnostem jejich
pracovní procesy:
automatické čtení měřidel,
plánování rozvoje obchodu,
dodržování norem,
analýzy zákazníků,
výkresy a návrhy,
správa dokumentace,
připravenost na nouzové situace,
správa energie,
obchod s energií,
integrace s ERP,
řešení otázek životního prostředí,
hydraulické modelování,
vnitřní provozy,
správa pozemků,
detekce úniků,
marketing,
řešení výpadků,
integrita potrubí,
sledování znečištění,
dálkový průzkum Země,
tvorba schémat,
výběr polohy,
zabezpečení systémů,
sledování vozidel,
integrace řízení pracovních procesů,
daně
a další...
Celopodnikový GIS je v Evropě stále rozšířenější a neustále stoupá počet organizací, které ho využívají. Důvodem ale není jen
tvorba a publikace map, jak tomu bylo donedávna, ale zejména
možnost predikce trendů a využití analýz pro podporu rozhodovacích procesů. S pomocí GIS můžete najít slabé stránky
infrastruktury vaší organizace dříve, než dojde ke katastrofě.
Celopodnikový GIS (nejen) v energetické společnosti však nejlépe plní svou funkci, je-li integrován do celkové infrastruktury informačních technologií organizace. Potom umožňuje vizualizovat
data zákaznických, finančních a personálních systémů, stejně
jako systémů řízení pracovních procesů či SCADA, a to ve formě
inteligentních map.
Vyspělá technologie GIS firmy ESRI je vhodná pro využití
v energetických společnostech. Při slučování a akvizicích
v oblasti energetiky hledají energetické společnosti možnosti
integrace informačních systémů, aniž by bylo nutné vyřadit
stávající technologie z provozu a nové znovu implementovat.
Vhodným řešením je ArcGIS Server, který umožňuje integraci
se staršími systémy a zároveň sdílení dat a služeb GIS
v rámci celé organizace (prostřednictvím LAN) i mimo ni
(prostřednictvím internetu). ArcGIS Server tak umožňuje
zrychlit a zefektivnit komunikaci mezi jednotlivými pracovníky. K rozšíření ArcGIS Serveru a vytváření uživatelských
aplikací a webových služeb GIS je možné využít vývojářské
platformy .NET a J2EE.
Chrystelle Ourzik, poradkyně pro obchodní rozvoj energetických společností, ESRI Europe. Kontakt: [email protected]
Chrystelle Ourzik pracuje pro ESRI od roku 2002 na pozici projektové manažerky pro oblast distribučních společností (energetiky,
plynárenství a vodárenství). Má za sebou práci na mnoha mezinárodních projektech v Evropě, na Středním východě, v severní Africe
a v USA. V roce 1995 získala titul M. S. v oboru dálkového průzkumu Země na University College of London. S technologií GIS firmy ESRI
pracuje více než 10 let. V současné době pracuje v ESRI Europe a je zodpovědná za obchodní rozvoj distribučních a energetických
společností v regionech EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika).
ARCREVUE 3/2007
TÉMA 9
Dirk Voets
Využití software
Leica Geosystems v armádě
Jedna z posledních mírových misí se odehrává v Dárfúru, Súdán. Pod záštitou Spojených Národů a NATO poslala koalice 13 zemí
své jednotky do Dárfúru, aby pomohly stabilizovat oblast. Nigérie je se svými 2700 muži jedním z hlavních účastníků.
A tak do Súdánu vyslala svou mobilní mapovací jednotku, pracující především na software Leica Geosystems,
aby analyzovala a mapovala region Dárfúru (plocha 61krát větší než plocha České republiky).
Proč software Leica? To je jednoduché.
Protože neexistují žádné použitelné mapy
této oblasti. Přinejlepším lze získat ruské
mapy v měřítku 1 : 200 000 z roku 1979
nebo americké vojenské mapy JOG
1 : 250 000. Ani jeden z těchto datových
zdrojů však není dostačujícím podkladem
pro vojenské operace, protože jsou příliš
staré a nespolehlivé. Jediná vhodná data,
která lze v tomto případě využít, jsou
aktuální satelitní snímky.
Ale „pouze snímky“ nejsou všechno.
S jejich využitím je spjata spousta práce,
jako je georeferencování, vyrovnání barev,
ortorektifikace, generování digitálních
modelů terénu ze stereo párů apod. Po
zakoupení musí snímky projít poměrně
značným zpracováním, bez něhož by byly
jen extrémně drahé a zbytečné…
A to je čas, kdy nastupuje software Leica.
Než mohou být vyhodnoceny všechny
analýzy GIS, musí snímky projít pečlivým
zpracováním. Bez toho by totiž provedení
analýz GIS nebylo možné. Platí to
v podstatě pro všechny klienty, ale
obzvláš pro armádní organizace, které
potřebují být připraveny rozmístit se do
všech končin světa.
Není to jen nigerijská armáda, která
využívá software Leica Geosystems. Ten
je mezi ozbrojenými silami celého světa
velmi rozšířen. Nakonec většina z nich
řeší obdobné situace. Přesné a aktuální
snímky jsou potřeba nejen pro akci
v Dárfúru, pro tsunami postižené pláže
jihovýchodní Asie nebo pro oblastní týmy
zabývající se rekonstrukcí Afghánistánu.
Nejen při zahraničních misích, ale také ve
své zemi využívá armáda snímky. Zrovna
jako během povodní 2002 v České republice. Během několika hodin nebo pokud
10 TÉMA
možno i minut byly satelitní a letecké
snímky přeměněny na informace důležité
pro rozhodování o dalším postupu. I toto je
součástí odpovědnosti armádních sil
ke své zemi.
Počátek: odkud se
snímky berou?
Abychom mohli snímky používat, je nejprve třeba, abychom je dostali do systému.
Pár pozemních stanic po Evropě používá
produkty ERDAS Imagine a Imagine
Developer Toolkit jako software, který
zpracovává snímky ze satelitu, provádí
atmosférické a radiometrické úpravy,
odstraňuje chyby distorze senzoru
a přetváří je na data, která mohou být dále
zpracovávána v běžném prostředí. Imagine
Developer Toolkit je používán např.
v Německu a brzy bude také v Turecku.
Tyto úpravy bývají většinou provedeny
přímo poskytovatelem dat z jednotlivých
satelitů a snímky pak dostanete na DVD
nebo externím pevném disku, předzpracované a připravené k dalšímu použití. To ale
neznamená, že data už mohou být plně využita koncovými uživateli. Před použitím
musí ještě proběhnout mnoho úprav (předzpracování), než budou použitelná. Data
jsou totiž obvykle dodávána georeferencovaná (v geografických souřadnicích),
ale ne ortorektifikovaná (ortogonálně
překreslená do souřadnicového systému).
Veškeré chyby odvozené od výškových
nerovností jsou tak v datech stále a mohou
způsobovat polohové odchylky třeba i 150
až 200 m. A pro mnoho aplikací je odchylka 150 m nepřípustná. Tyto odchylky
mohou být odstraněny za použití modelu
terénu, k čemuž je nezbytný proces ortorektifikace. Další možností použití snímků
je automatické generování modelů terénu
ze dvou překrývajících se snímků.
Např. Nizozemská armáda využívá technologie Leica Geosystems ke generování
přesných 3D modelů terénu pro ty oblasti
v Afghánistánu, kde se nacházejí jejich
vojáci. Využívají je k vyhodnocení
možnosti nepřátelských útoků, pomáhají
jim útoky plánovat, ale slouží i mnohem
mírumilovnějším činnostem. Mohou určit
možnosti zaplavení území (afghánská
pouš je velmi suchá, ale jakmile zaprší
na tvrdou suchou zem, poměrně často
vzniknou záplavy), a tak pomoci lidem
najít bezpečnější místa k životu. Vojenský
štáb EU používá ERDAS Imagine
ke stejným účelům při své misi v Kongu.
Během procesu ortorektifikace je zdrojový
snímek upraven za použití přesného modelu terénu. Výsledný snímek je geometricky
přesný a použitelný v prostředí GIS. Realita je často ale taková, že snímky na sobě
100% nesedí. Může to být o málo, běžně
o 2–3 pixely. Není to velký rozdíl, ale pro
mnoho aplikací je to stále příliš. Například
když někdo chce provést detekci změn
porovnáním dvou snímků z různých let,
je naprosto nezbytné, aby seděl každý
pixel. Jinak by totiž byla nalezena všude
změna, což by asi nebylo to pravé. Každý
pixel musí souhlasit, jinak změnu nenajdete. Produkt IMAGINE AutoSync je používán k automatickému vyhledávání stovek
vázacích bodů a dokáže automaticky spojit
dva snímky tak, že sedí perfektně.
Jak již bylo zmíněno, další logický krok
je porovnání snímků z různých časových
období a vytvoření mapy zobrazující, co
zmizelo, co je nového a co zůstalo stejné.
ERDAS Imagine má nástroj pro detekci
změn, ale existuje také specializovaný nástroj DeltaCue, který nalezne všechny
změny na základě znalostí o družicovém
ARCREVUE 3/2007
senzoru. Tak lze lépe změnám přisuzovat
vlastnosti a je možné definovat pouze výběry změn dle určitých atributů (pouze
změny ve vegetaci, pouze lidské stavby
atd.). US Army Corps of Engineers použila DeltaCue po katastrofě hurikánu
Katrina v Luisianě k lokalizaci postižených oblastí a k analýzám hloubky vody
(škod s tím spojených).
Fotogrammetrie
jako zdroj
Letecká fotografie je velmi užitečným
zdrojem informací, ačkoli v armádě není
tak často využívána. Měřítko většiny leteckých snímků (1 : 1 000 – 1 : 10 000) je pro
vojenské operace většinou příliš podrobné.
I tak jsou ale letecké snímky a fotogrammetrie v armádě využívány, např. při mírových operacích. Udržování vojenských zařízení a cvičiš je podobné jako řízení
středně velkého města. Souvisí to s udržováním podzemních rozvodů, budov,
katastrálních záležitostí, ale i takových objektů, jako je zeleň či parkovací povolení.
To vše vyžaduje velmi přesné mapy, které
jsou často získávány pomocí leteckých
snímků. Například US Navy je zpracovává
v prostředí Leica Photogrammetry Suite
a vytváří tak přesné mozaiky svých přístavů a jiných zařízení v USA i v zahraničí.
Další problém je, že vstupní data nejsou
vždy v té projekci nebo souřadnicovém
systému, ve kterém chcete provádět své
analýzy. To je samozřejmě problém každé
organizace, ale u armády je to problém trochu větší. Česká armáda hraje významnou
roli v akcích NATO v Kosovu (KFOR).
Jedním z problémů, který museli a stále
musí řešit, je, že zúčastněné strany používají různé souřadnicové systémy, různá
zobrazení a různé referenční elipsoidy.
Aby bylo možné všechny tyto informace
využít a udržet nezávislost na souřadnicovém systému některé z bojujících stran,
je nezbytné převést velké množství rastrových dat na souřadnicový systém WGS-84
za použití správných transformačních
pravidel. K tomu je využita technika
dávkového zpracování v ERDAS Imagine.
ARCREVUE 3/2007
Tento proces je do určité míry obstaráván
švédskými a francouzskými geospecialisty,
ale značný podíl na tom mají také Češi.
Analýza všech
dostupných snímků
Již jsem uvedl detekci změn jako platnou
analýzu v rastrovém prostředí. Ale takových je daleko více. Při použití modelu terénu může být analýz provedena celá řada,
např. stanovení polohy vojenského tábora
při předpokladu, že je tábor třeba naplánovat tak, aby byl blízko vody, ne v bažinách,
ne snadno napadnutelný, lehce dostupný
atp. Další častá analýza je stanovení
průchodnosti terénu, což je v podstatě analýza sítí na rastrové bázi, kde se hledají
nejsnadnější nebo nejrychlejší trasy
terénem. Při analýzách pro ostřelovače je
potřeba zjistit, kde mohou být útoky
očekávány nebo odkud mohou být vedeny.
Při nevojenských, ale velmi důležitých misích do oblastí přírodních katastrof jsou
analýzy užitečné k nalezení svahů náchylných k sesuvům, stanovení míst vhodných
pro přistání vrtulníků, výpočtu hydrologických parametrů povodí pro předpově
povodní, prognózu oblačnosti či k analýze
etnických menšin a oblastí potenciálních
konfliktů. Ve vojenském prostředí lze
provádět tak velké množství analýz, až to
bere dech. Většina těchto výpočtů je založena především na rastrech, k čemuž je
velmi vhodným nástrojem právě ERDAS
Imagine a nový produkt ER Mapper (Earth
Resource Mapping Ltd byl firmou Leica
Geosystems Geospatial Imaging zakoupen
ke dni 29. 6. 2007). Tyto nástroje jsou využívány ve většině vojenských organizací
po celém světě. Velmi intuitivní nástroje
pro modelování pomáhají vojákům definovat geografické procesy, spouštět modely
na reálných datech, vytvářet prognózy
a analyzovat změny. Jako další praktický
příklad analýzy GIS ve vojenství mohu
uvést NATO, které již nějaký čas užívá
ERDAS Imagine a družicové snímky
ke stanovení množství zaniklé vegetace
v bosenských horách. Jde vlastně o měření
objemu nelegálního kácení, nezanedbatelného příjmu bosenských zločineckých
TÉMA 11
organizací. Znalost objemu, rozsahu
a lokality nelegálního kácení lesů pomáhá
NATO zacílit zločinecké organizace
v oblasti.
Sdílení dat
Když jsou data připravená a všechny
analýzy provedeny, zbývá ještě stále dost
práce předtím, než jsou data předána koncovým uživatelům. Snímky a skenované
mapy mohou být exportovány k využití
i v jiných systémech. Např. nizozemské
letecké síly využívají ERDAS Imagine
Mezinárodní spolupráce geografů v jednotce
KFOR, Kosovo
k exportu satelitních snímků do formátu
CIB a skenovaných map do formátu
CADRG. Tyto standardní vojenské
formáty jsou jediné formáty podporované
stíhačkami série F-16. Exportem rastrů do
tohoto formátu je pak mohou na palubě
využít. Další častý export je do formátu
ECW. To je formát Leica Geosystems
s velkou kompresí dat s poměrem až 50 : 1
(takže výsledný soubor je 50x menší než
původní), aniž by byl znatelný rozdíl
v kvalitě. NATO používá tento formát
např. k naplnění přístrojů GPS snímky jednotlivým vojákům v poli. Běžné mobilní
telefony, kde funguje Windows Mobile
Edition, mohou s využitím této komprese
uložit až 100 GB vstupních snímků. A to
stále s volně prodejným vybavením, což
by bez použití tohoto formátu pravděpodobně nebylo možné.
Dalším způsobem, jak šířit velké množství
dat v rámci nebo i mezi organizacemi, je
využití webových služeb. V rámci jedné
organizace lze ke sdílení dat často použít
řešení založené na prostém sdílení
souborů, struktura vojenských organizací
je pro toto dostatečně dobře uzpůsobená.
Ale pokud mají být data sdílena i s ostatními členy spojenectví, je nutné využít
webových služeb. Je ale těžké říci, kdo bude zítra spojencem. Může to být organizace NATO. Ale také to může být Mezinárodní trestní soud, Amnesty International
nebo Lékaři bez hranic (Médecins Sans
Frontieres) nebo jakákoli jiná nevládní
organizace. Ty bývají stále častěji spojenci
vojenských organizací při boji s katastrofami všech druhů a distribuci humanitární
pomoci. Tyto organizace nemohou splňovat vojenské standardy pro výměnu informací, ale poskytnutí části jejich informací
vojákům a poskytnutí části vojenských
informací jim je pro všechny zúčastněné
strany klíčové. Webové služby jsou
v dnešních bitvách jediným reálným
řešením takové výměny informací mezi
novými spojenci. Produkty poskytující
snímky s využitím běžných standardů
(např. WMS) tyto výměny umožňují.
Firma Leica Geosystems nabízí řešení
v produktu Image Web Server, který
v rámci svých organizací používají NATO
ACT a armáda Nového Zélandu.
Blízká budoucnost
Blízká budoucnost přinese vojenské komunitě mnoho. Webové služby se posunou
na další úroveň. Dnes se webové služby
zaměřují na předzpracované datové soubory, budoucí webové služby budou k datům
mnohem shovívavější. Jako koncový
uživatel se budete moci dotázat serveru na
určitý datový soubor a webové služby prohledají sí, aby odpověděly na váš
požadavek. Výsledkem může být vyhledání souboru, který splňuje vaše kritéria,
anebo nalezne již existující webovou službu u partnerské organizace. Nebo nalezne
data, která neexistují v rámci dané organizace, ale sdělí, kde by se dala zakoupit
(může mít dokonce taková práva, že bude
automaticky nakupovat data hledaných
parametrů). Využitím technologie „peer to
peer“ je možné se o sdílení dat automaticky domlouvat s partnerskými počítači na
Simulované vizualizace jsou nezbytné v průběhu cvičení
a při „briefingu“. (Copyright Evans & Sutherland)
síti (nemusí to být nutně servery, ale i stolní počítače). Zde samozřejmě budou nutná
přísná bezpečnostní opatření, která budou
zajišovat omezení, zamezení či povolení
různých aktivit v organizaci nebo její
části. Budou vytvářeny záznamy všech
aktivit, které budou moci nejen sledovat
pohyby, ale i vést rozpočty a účtovat platby dle poskytnutých služeb. To umožní
mnohem účinnější a rychlejší sdílení dat
se spojenci a partnery, které dnes ještě neznáme. Zásah tak bude mnohem efektivnější bez ohledu na to, zda půjde o válku
nebo o přírodní katastrofu. Vzájemně spolupracující webové služby ještě neexistují.
Ale v blízké budoucnosti budou.
Shrnutí
Vojenství a Leica Geosystems jdou ruku
v ruce již velmi dlouhou dobu. Software
Leica Geosystems je z mnoha důvodů
používán ve vojenských organizacích po
celém světě. Zejména proto, že vojenské
organizace jsou závislé na dobrém
zpracování snímků.
Dirk Voets, Leica Geosystems Geospatial Imaging. Kontakt: [email protected]
12 TÉMA
ARCREVUE 3/2007
Pavel Udvorka
Mobilní souprava geografického zabezpečení
Geografické služby Armády ČR
Komplexní poskytování hodnověrných a aktuálních geografických dat,
informací a podkladů je nezbytným předpokladem pro rozhodovací a plánovací činnost štábů a velitelů.
Jedním ze zdrojů těchto informací jsou rovněž mobilní prostředky schopné plnit úkoly v polních podmínkách
nezávisle na stacionárních zařízeních. Proto se požadavek na mobilitu stal nutností dalšího rozvoje pracoviš Geografické služby
Armády ČR (GeoSl AČR). Důvodem bylo to, že mobilní prostředky geodetické a geografické podpory využívané GeoSl
byly již na konci 20. století zastaralé a pro plnění zadaných úkolů nedostačující.
GeoSl AČR postrádala tyto moderní mobilní pracoviště
geodetické a geografické podpory a zásadním způsobem
limitovala použití sil a prostředků při plnění úkolů obrany státu
a krizového řízení v celém rozsahu působností AČR. Z tohoto
důvodu bylo rozhodnuto o modernizaci, resp. pořízení nových
mobilních prostředků, které se staly jedním z hlavních úkolů
služby na počátku nového století. Tato snaha byla završena
zavedením první mobilní soupravy geografického zabezpečení
u Velitelství společných sil v roce 2006.
by zabudována základní technologie, která se skládá z filtračního
a ventilačního zařízení, klimatizační jednotky, nezávislého naftového topení a elektrické instalace. Moduly MOSIN a MOZIN
slouží zároveň jako zdroje elektrické energie pro celou soupravu
„SOUMOP“ a jsou vybaveny elektrocentrálami (se vznětovým
spalovacím motorem) o výkonu 16 kW. Součástí soupravy je rovněž propojovací stanový dílec, pomocí kterého tvoří souprava
kompaktní celek a vzniklý prostor je možné využít pro práci
nebo prezentace výsledků.
Mobilní souprava geografického zabezpečení – „SOUMOP – (O)“,
jejímž dodavatelem je VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV
Vyškov, je určena k informačnímu zabezpečení vojsk vojenskogeografickými podklady nezbytnými k vyhodnocení zájmového
prostoru. Jejím úkolem je získávat, skladovat a poskytovat veškerá dostupná vojenskogeografická data, informace a podklady
o válčišti v analogové a digitální podobě jak pro velitele a štáb,
tak pro jednotlivé druhy vojsk.
Souprava „SOUMOP“ je také vybavena prostředky k zabezpečení vhodného pracovního prostředí a činnosti obsluhy při dodržení
podmínek ochrany zdraví při práci dle daných zákonných norem.
Každý z modulů je vybaven prostorem pro uložení osobní
výstroje, nádobami na pitnou vodu, prostředky osobní hygieny,
prostředky na úklid a prostředky k přípravě a uchování potravin.
Souprava „SOUMOP“ je složena ze čtyř modulů, jejichž základním konstrukčním prvkem je kontejner ISO-1C, který je přepravitelný a manipulovatelný prostředky zavedenými do používání
v AČR. Konkrétně se jedná o boční překladač kontejnerů KLAUS
na podvozku TATRA. V kontejnerech je kromě speciální zástav-
ARCREVUE 3/2007
Při realizaci celého projektu docházelo postupně k upřesňování
zadání a celá souprava byla doplněna o pátý kontejner (celoocelový nezateplený kontejner ISO-1C, který plní funkci skladovacího a zásobovacího kontejneru. K modulu MOSIN pak přináleží
lehký terénní automobil Land Rover.
Soupravu „SOUMOP“ tvoří čtyři moduly, ve kterých je zabudo-
TÉMA
13
vána geodetická, výpočetní a reprografická technika:
MOGAN – modul geografických analýz,
MOZIN – modul zásobování informacemi,
MOSIN – modul sběru informací,
MOREP – modul reprografického zabezpečení.
Obsluhu soupravy „SOUMOP“ tvoří osm osob.
Modul MOGAN
MOGAN je určen k provádění geografických analýz ze získaných
geografických dat, z informací a podkladů o válčišti a jiných zájmových prostorech. Výsledky analýz lze distribuovat v digitální
nebo analogové formě v různých datových formátech. Modul
je hlavním a řídícím kontejnerem celé soupravy „SOUMOP“.
Základní technické a technologické vybavení modulu tvoří:
automobil Land Rover. Základní technické a technologické
vybavení modulu tvoří:
stolní počítač (ArcGIS),
polní počítač,
totální stanice,
přijímač GPS pro GIS,
digitální fotoaparát a videokamera.
Modul MOREP
MOREP je určen k reprografickému zpracování geografických
informací, dat a podkladů o válčišti či jiném zájmovém prostoru.
Pracoviště umožňuje tvorbu digitálních tiskových předloh, reprografické kopírování a jednoduché knihařské práce, jako jsou např.
laminace, řezání, šití drátem a kroužková vazba. Základní
technické a technologické vybavení modulu tvoří:
PC pro analýzu terénu (ArcGIS, Spatial Analyst, 3D Analyst),
PC pro zpracování snímkových podkladů (ERDAS Imagine),
stolní počítač (ArcGIS),
polní počítač,
plotr, laserová tiskárna A3.
Modul MOZIN
MOZIN je určen k zásobování štábů a vojsk geografickými
informacemi a podklady o válčišti či jiném zájmovém prostoru,
a to jak v analogové, tak digitální formě. Základní technické
a technologické vybavení tvoří:
stolní počítač,
polní počítač,
multifunkční zařízení (velkoformátový skener, plotr a kopírka).
Modul MOSIN
MOSIN je určen ke sběru dat ve prospěch modulu analýz terénu
pro následné komplexní geografické zpracování zájmového
prostoru. Umožňuje shromažování, třídění a vyhodnocování
podkladů pro zabezpečení geografických prací a doplňování bází
dat. K měřickým pracím a sběru dat v terénu slouží lehký terénní
stolní počítač (grafický software),
skener a laserová tiskárna A3,
zařízení pro kroužkovou vazbu,
drátošicí stolní stroj,
stohová ruční řezačka,
skartovací stroj,
laminovací zařízení,
elektrografický maloformátový kopírovací stroj.
Nové mobilní prostředky, které svými parametry splňují současné
požadavky strategické koncepce NATO a koncepce výstavby
ozbrojených sil ČR, jsou určeny ke geodetické a geografické
podpoře vojenských i nevojenských operací nebo k zabezpečení
úkolů plněných v zahraničních misích. Jejich důležitou charakteristikou je plná kompatibilita s technickým a technologickým
vybavením dalších složek GeoSl AČR, což je důležité z hlediska
výměny a zpracování dat a zabezpečení procesu přípravy
odborného personálu.
Major Ing. Pavel Udvorka, Ph.D., VÚ 3739 Olomouc. Kontakt: [email protected]
14 TÉMA
ARCREVUE 3/2007
Milan Kollinger
GIS bez hranic
(pokračování)
V minulém čísle ArcRevue jste si mohli přečíst základní informace o projektu Informační systém o území Plzeňského kraje
a Bavorska. V tomto čísle navazujeme s přiblížením technického řešení tohoto zajímavého projektu,
kterým byla pověřena společnost T-MAPY.
Vstupní data a základní cíle
Jako řešitelé jsme na vstupu obdrželi přes 100 vrstev dat
ZABAGED za Plzeňský kraj a 2 x 45 vrstev dat ATKIS za bavorské vládní kraje Horní Falcko a Dolní Bavorsko. V aplikaci
ArcMap se bez správné interpretace souřadnicových systémů
tato geodata od sebe zobrazila s hypotetickou odchylkou
80 000 km. Dále je zřejmé, že pokud jsme se již dopátrali nějaké
vizualizace těchto sad, byla společná kartografická prezentace
ve vhodném měřítku rovněž problematická.
Pilotní oblastí za tematická data byla zvolena ochrana přírody,
kde jsme bavorská data získali ze systému FIS-Natur a česká z databáze Příroda Plzeňského kraje. Situace zde byla o to složitější,
že data nejenom geometricky nenavazovala na sebe, ale především nectila ani hranice ATKIS či ZABAGED. Zde je hlavní kámen úrazu, nebo v případě, že hranice tematických dat nedoléhá
k hranici referenčních dat, je v některých případech obtížné odhalit příčinu nesouladu dat se státní hranicí. Tou může být jednak
způsob generalizace dat, která jsou vztažena k jinému referenčnímu měřítku (např. 1 : 50 000), ale také úmyslně rozdílný průběh
od průběhu státní hranice (!).
různá referenční měřítka datových sad (ZABAGED 1 : 10 000,
ATKIS 1 : 25 000),
rozdílná topologická pojetí propojených objektů (bod, linie,
polygon),
jiná pojetí polygonových objektů (v ZABAGED se doplňují,
v ATKIS se překrývají).
Geometrická návaznost
Řešení problému geometrické návaznosti se skládalo ze tří
hlavních fází: 1) automatizované, 2) opravy hrubých chyb
a 3) dosažení přesné návaznosti odstraněním překryvů a mezer.
Nejprve bylo nutné identifikovat interpretaci souřadnicového
systému dat ATKIS v ArcGIS. Tím byl systém Deutsche Hauptdreiecksnetz – Gauss Krüger – Zone 4 (DHDN GK4). Po převodu
do společného systému (S-JTSK) se data přiblížila na 60 m. Volbou
vhodných transformačních parametrů pro danou zájmovou oblast
jsme se dostali dokonce na průměrnou odlehlost dat 3 m.
Základními cíli technického řešení bylo tedy zobrazit data z obou
stran hranice tak, aby:
na sebe v ideálním případě vzájemně přesně navazovala
(tzv. geometrická návaznost),
se zobrazovala jednotným způsobem (tzv. vizuální návaznost).
Atributová návaznost
Při hlubší analýze jsme dospěli k tomu, že primárním úkolem
k dosažení obou cílů je sjednotit datové modely ZABAGED
a ATKIS. Teprve poté je možné se snažit o to, aby přeshraniční
vodní tok navazoval na ekvivalent na druhé straně hranice
(a ne např. na lesní cestu) a aby byl po celé délce vizualizován
linií shodné modré barvy, typu i tloušky.
Zvolena byla metoda Master – Slave, kdy jsme se po zdolání
jazykové bariéry snažili k objektům z jednoho modelu (Master)
přiřadit ekvivalentní objekty z druhého modelu (Slave). Získali
jsme tedy jednak průnik modelů (propojené objekty – např.
lyžařský můstek) a zároveň doplňky v obou sadách (specifické
objekty – typicky zemědělský podnik v ZABAGED a golfové
hřiště v ATKIS). Master modelem jsme zvolili ZABAGED, Slave
modelem ATKIS, obdobně jsme postupovali i u tematických dat
ochrany přírody.
Příčinami problémů byla především:
ARCREVUE 3/2007
Obr. 1. Hranice ZABAGED (oranžová) a ATKIS (červená) u Rozvadova (odchylka až 50 m)
To je již velmi uspokojivý výsledek, nicméně na zkoumané
hranici se stále našlo mnoho problematických míst, kde lokální
odchylka dat byla mnohem větší a dosahovala až 50 m
(např. v místech dálnice u Rozvadova). Jako dopustnou odchylku
dat jsme zvolili trojnásobek průměrné odlehlosti a odchylky
překračující tuto hodnotu jsme označili jako hrubé chyby, kde je
třeba hranici opravit manuálně. Při opravě jsme používali
přeshraniční ortofoto s rozlišením 20 cm na pixel. Takto
TÉMA
15
problematických míst bylo na 205 km zkoumané hranici identifikováno 81. Chyby v návaznosti přeshraničních linií (vodní toky,
komunikace) dosahovaly nižších hodnot. Vzhledem k tomu,
že naším cílem nebyla manuální oprava všech vrstev ve vzájemných souvislostech, tyto chyby jsme manuálně neopravovali.
V tomto momentu jsme se dostali do situace, kdy průměrná odlehlost hranic ZABAGED a ATKIS dosahovala hodnoty pod 3 m
a jejich maximální odchylka byla pod 9 m. To je pro data středního měřítka již velmi kvalitní výsledek. Ovšem vzhledem k topologickým pravidlům v GIS pro nás bylo výzvou eliminovat veškeré sebemenší překryvy a mezery mezi daty, navíc se současným
vyřešením přesné návaznosti přeshraničních linií. S touto fází
jsme se obrátili na Západočeskou univerzitu v Plzni. Oddělení
geomatiky na Fakultě aplikovaných věd mělo totiž již bohaté
zkušenosti s nereziduální Thin Plate Spline (TPS) transformací z oblasti tvorby souvislého zobrazení u ostrovních katastrálních map.
Výsledná hranice
a TPS transformace
Než jsme se dostali k vysněnému „GIS bez hranic“, museli jsme
rozhodnout, jak se vypořádat s tím, že máme průběh státní hranice ze ZABAGED i ATKIS, kde navíc ani jeden přesně neodpovídal průběhu hranice na ortofotu. Navržené řešení spočívalo ve vytvoření vlastního průběhu státní hranice (tzv. výsledné hranice)
následujícím způsobem. Výsledná hranice byla zvektorizována
z ortofota v místech, kde tuto hranici bylo možné na ortofotu bezpečně identifikovat. Pokud části hranice ze ZABAGED či ATKIS
evidentně korespondovaly s domnělým průběhem z ortofota,
pak byly tyto části hranice převzaty do výsledné hranice. Kde na
ortofotu hranici možné identifikovat nebylo a zároveň jsme měli
pochybnosti o průběhu hranice v obou datových sadách, byl do
výsledné hranice převzat průměrný bod z hranic ZABAGED
a ATKIS.
Dalším krokem bylo transformovat hranici ZABAGED a ATKIS
(s na ně navazujícími daty) na společnou výslednou hranici. Identickými body, které vstupovaly do transformace, nebyly všechny
lomové body hranic, ale pouze ostré lomy hranice nebo místa, kde
jsme potřebovali zaručit návaznost přeshraničních linií. Dalšími
body, které vstupovaly do transformace, byly body tlumící bodové mřížky s nulovými odchylkami. Tato mřížka pak měla za úkol
snižovat účinky transformace směrem do vnitrozemí.
Ze zdrojové a cílové soustavy identických bodů jsme poté vypočítali transformační koeficienty. Ty byly využity pro vlastní transformaci jednotlivých vrstev ZABAGED a ATKIS. Algoritmus,
použitý při transformaci, byl navržen podle habilitační práce
Doc. Ing. Václava Čady, CSc. – Robustní metody tvorby a vedení
digitálních katastrálních map v lokalitách sáhových map. Transformací dat pouze v určitém příhraničním pásu jsme zajistili dostatečné rozložení deformací do prostoru a nebylo tedy ani nutné
transformovat celé zájmové území. Po vyřešení problémů
s podrobným průběhem příhraničních polygonů jsme docílili
eliminaci veškerých mezer či překryvů mezi daty ZABAGED
a ATKIS. Vzniklé softwarové nástroje „TPS transformace“
a „Generátor bodové mřížky“ byly realizovány jako add-in
moduly do aplikace ArcMap.
Vizuální návaznost
Na základě atributové návaznosti byl v aplikaci ArcMap sestaven
mapový projekt a byly vytvořeny všechny potřebné symboly
pro bodové, liniové i polygonové vrstvy. Za účelem vizualizace
bodových symbolů vznikl speciální font. Vizualizace byla řešena
v širokém spektru měřítek.
Obr. 2. Účinky TPS transformace v příhraničním pásu (modře transformované vodní toky
ze ZABAGED, oranžově z ATKIS)
Závěr
Obr. 3. Vzniklý modul „TPS transformace“
pro aplikaci ArcMap
Přes řadu těžko předvídatelných problémů se úspěšně podařilo realizovat zajímavé řešení návaznosti geodat středního měřítka,
které má jistě potenciál i do budoucna. Další podrobnosti lze nalézt v textu studie Informační systém o území v Plzeňském kraji
a v Bavorsku, který je dostupný na webových stránkách projektu http://intermap.kr-plzensky.cz spolu s webovou mapovou aplikací
obsahující výslednou podobu projektu. Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Ing. Milan Kollinger, T-MAPY spol. s r.o. Kontakt: [email protected]
16 TÉMA
ARCREVUE 3/2007
Jitka Jiravová, Matěj Nevěřil
Co je nového v servisních balíčcích
pro ArcGIS 9.2?
Do současné doby vydala společnost ESRI 3 servisní balíčky (Service Pack) pro ArcGIS 9.2. V tomto článku najdete stručný
přehled vybraných novinek, které tyto balíčky přináší. Nejsou zde popsány kvalitativní vylepšení a odstranění chyb.
Odkaz na úplný seznam odstraněných chyb v jednotlivých balíčcích najdete na stránkách ESRI na místě, kde je konkrétní
„Service Pack“ (SP) ke stažení.
Servisní balíčky firmy ESRI jsou kumulativní, tj. poslední z nich,
SP 3 pro ArcGIS 9.2, obsahuje všechny změny a vylepšení
předchozích dvou balíčků. Jinými slovy, pokud jste si dosud
nenainstalovali předchozí servisní balíčky, není nutné je instalovat dodatečně před instalací posledního vydaného balíčku.
Podpora 64bitových procesorů
toto okno otevřeli a poté aktivovali jiný datový rámec v mapovém
dokumentu, bylo okno Viewer automaticky zavřeno. V SP 2 bylo
okno prohlížeče vylepšeno tak, že dokáže zobrazovat i neaktivní
datové rámce. Takže pokud aktivujete jiný datový rámec
a zároveň máte otevřené okno Viewer, zůstává toto na obrazovce
a umožňuje vám pracovat s oběma rámci zobrazenými
vedle sebe najednou.
Od vydání 3. servisního balíčku je ArcGIS 9.2 certifikován pro
běh na 64bitových procesorech Intel a AMD, tedy např. Xeon64
a AMD 64. Procesor Intel Itanium podporován není. Podporovány jsou 64bitové operační systémy Windows: Windows XP 64-bit
a Windows 2003 Server 64-bit. ArcGIS je spuštěn jako 32bitová
aplikace na 64bitové platformě Windows a může tedy využít
lepší výkon 64bitového prostředí.
Stávající License Manager a příslušný hardwarový klíč, který
používáte s „Concurrent“ licencemi ArcView, ArcEditor nebo
ArcInfo, nefunguje na 64bitových strojích s operačním systémem
Windows XP Professional 64-bit. Problém řeší nové ovladače
Sentinel a záplata pro License Manager, která je k dispozici na
adrese http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.
techArticles.articleShow&d=30385.
Poznámka o podpoře operačního systému Windows Vista
Součástí SP 3 není podpora operačního systému Windows Vista.
V současné době probíhá certifikace pro ArcGIS Desktop
a ArcGIS Engine, a to jak pro 32bitový, tak pro 64bitový systém
Vista. Nejnovější informace o stavu certifikace najdete na adrese
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.
techarticles.articleShow&d=31074.
ArcGIS Desktop
Obr. 1. V tomto případě je okno prohlížeče využito pro porovnání dvou datových rámců
zobrazujících různými daty stejnou oblast.
Pracujete-li v okně prohlížeče s neaktivním datovým rámcem,
můžete snadno nastavit, aby byla zobrazena stejná oblast, která je
aktuálně zobrazena v aktivním datovém rámci v hlavním okně
aplikace ArcMap. Uděláte to tak, že jednoduše aktualizujete
oblast zobrazenou v aktivním datovém rámci tak, aby byla
sjednocena s oblastí zobrazenou v prohlížecím okně. Funkce obsažené v menu prohlížecího okna umožňují přibližovat, oddalovat
nebo posunovat mapu jak v prohlížeči, tak v hlavním okně
aplikace ArcMap, takže oba rámce mohou neustále zobrazovat
stejnou plochu (viz obr. 2).
Zobrazení více datových rámců najednou
Servisní balíček 2 pro ArcGIS 9.2 přináší možnost pracovat
s více datovými rámci umístěnými vedle sebe v jednom mapovém
dokumentu. Pokud před touto změnou obsahoval váš dokument
více než jeden datový rámec, bylo jediným způsobem, jak pracovat s více datovými rámci současně, přepnout se do zobrazení
výkresu (Layout view) a zobrazit rámce na mapové stránce,
nebo otevřít současně dva nebo více mapových dokumentů.
Nové příkazy v SP 2
V ArcGIS 9.2 přibylo okno Viewer (Prohlížeč), které umožňuje
pracovat s jedním datovým rámcem ve více měřítkách. Pokud jste
ARCREVUE 3/2007
Obr. 2. Nové příkazy (přidány ve 2. servisním balíčku pro ArcGIS 9.2)
SOFTWARE
17
V prohlížecím okně je při zobrazení neaktivního datového rámce několik omezení pro práci s daty. Můžete provádět navigaci v mapě,
dotazy a výběry, ale není možné editovat grafiku nebo prvky. Pokud je v prohlížecím okně zobrazen aktivní datový rámec, nejsou zde
žádná omezení v prováděných operacích. Možnost pracovat s více datovými rámci vedle sebe je vhodné např. pro analýzy,
Obr. 3. V tomto příkladu byly poskládány na plochu 4 okna prohlížečů tak, že lze porovnat 4 různá data popisující ulice ve stejné oblasti.
Každé okno zobrazuje obsah jednoho datového rámce v mapovém dokumentu.
porovnávání historických změn, vyhodnocení dat a další situace,
kde potřebujete vidět vedle sebe různé datové sady pro stejné území. Dosud bylo možné jen mít všechna data v jednom datovém
rámci nebo pracovat s několika mapovými dokumenty najednou.
Tip: pro práci s více datovými rámci najednou možná využijete
tyto klávesové zkratky:
Ctrl-Tab – přepíná mezi datovými rámci, aktivuje každý,
na který přepne.
Alt-kliknutí na název datového rámce v tabulce obsahu
ho aktivuje.
Sdílení oblíbených míst definovaných v dialogu
My Places (Moje místa) v aplikacích ArcMap,
ArcGlobe a ArcReader
V dialogovém okně vyvolaném příkazem Moje místa
(My Places), které najdete v menu Nástroje (Tools), je nyní možnost uložit podmnožinu vašich oblíbených míst do samostatného
souboru. V SP 2 pro ArcGIS 9.2 bylo tlačítko Uložit (Save)
modifikováno – jsou zde nyní dvě možnosti uložení: uložit bu
aktuálně vybraná místa, nebo všechna místa seznamu (viz obr. 4).
Soubor s uloženou podmnožinou oblíbených míst je pak možné
sdílet s ostatními i přesouvat mezi jednotlivými stroji.
Obr. 4
18 SOFTWARE
Nové v SP 2
ARCREVUE 3/2007
Možnost využít kolečko u myši pro rolování
v aplikaci ArcMap
Výchozí možností využití kolečka myši v aplikaci ArcMap 9.2
je přiblížení/oddálení mapy. Někteří uživatelé by však raději používali kolečko způsobem, jakým se chovalo před vydáním verze
9.2 – tedy k rolování mapy směrem nahoru a dolů. Ve 3. servisním
balíčku pro ArcGIS 9.2 byla přidána možnost nastavení
v registru pro změnu chování kolečka:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ESRI\ArcMap\
Settings\MouseWheelScroll
Pokud tomuto klíči v registru nastavíte hodnotu 1, bude
se aplikace ArcMap chovat při použití kolečka myši tak, jako před
verzí 9.2 – bude tedy rolovat mapu. Nebude-li tento klíč definován, nebo bude-li jeho hodnota nastavena na nulu, bude kolečko
v aplikaci ArcMap přibližovat či oddalovat mapu.
Snadnější specifikace informací o proxy serveru
v aplikaci ArcCatalog
Záložka „Proxy Server“ v dialogovém okně Nástroje (Tools) >
Možnosti (Options) byla přejmenována na „Připojení“ (Connections).
Počínaje SP 2 pro ArcGIS 9.2 se pro nastavení proxy serveru a informací o připojení HTTPS či SSL používá standardní nastavení
ve Windows (Nastavení > Ovládací panely > Možnosti Internetu).
ArcCatalog toto nastavení automaticky využije pro všechna serverová připojení. V záložce Připojení (viz výše) je nutné jen vyplnit
uživatelské jméno a heslo, je-li třeba autentifikace.
Blog na téma ArcGIS Server: http://blogs.esri.com/Dev/blogs/
arcgisserver.
Vylepšená část on-line nápovědy pro ArcGIS Desktop, která se
týká publikování služeb ArcGIS s využitím aplikací ArcCatalog
a ArcMap (sekce „GIS Servers and services“): http://webhelp.
esri.com/arcgisdesktop/9.2/index.cfm?TopicName=welcome.
Možnost využít mapovou cache
pro mapy ve formátech PNG8, PNG32 a JPG
SP 1 pro ArcGIS 9.2 přináší možnost vytvořit mapovou cache kromě výchozího formátu (PNG24) i pro další formáty: PNG8, PNG32
a JPG. Formát obrazu vyberete v aplikaci ArcCatalog během tvorby
mapové cache.
Nadstavby ArcGIS
ArcGIS Survey Analyst obsahuje nový
Cadastral Editor
Novinkou, kterou přináší SP 3 pro ArcGIS nadstavbě Survey
Analyst, je Cadastral Editor. Cadastral Editor doplňuje stávající
Survey Editor, který byl součástí nadstavby i dříve. Cadastral Editor pracuje s novou datovou sadou pro ukládání parcel – Cadastral
fabric. Tato datová sada je kompaktní, jednolitou plochou navazujících parcel, které reprezentují geodetické zaměření vybrané
oblasti zemského povrchu. Cadastral fabric je svou strukturou navržen tak, aby mohl sloužit jako podklad pro navazující data GIS.
Mezi hlavní výhody využití Cadastral Editor patří:
ArcGIS Server
Dokumentace pro ArcGIS Server
Od vydání ArcGIS Serveru 9.2 je nápověda a dokumentace neustále doplňována. Po instalaci servisních balíčků je vaše lokální
nápověda aktualizována novým obsahem, přesto doporučujeme
využívat zdroje on-line, které obsahují nejnovější informace.
Hlavní změny, které byly v dokumentaci provedeny od vydání
verze 9.2, najdete na adrese:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.
documentation.viewDoc&PID=66&MetaID=1294.
On-line nápověda pro ArcGIS Server:
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.webHelp.
agServer.
Dokumentace pro vývojáře a příklady úprav ArcGIS Serveru:
pro .NET – http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/
NET_Server_Doc/developer/getting_started.htm,
pro Java – http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/Java/java/
server/getting_started_oview.htm.
ARCREVUE 3/2007
Obr. 5
možnost přímo využít geodetická měření jako podkladů
pro tvorbu parcel,
zvýšení prostorové přesnosti dat pomocí metody vyrovnání
nejmenších čtverců,
aktualizace prostorových dat na základě shody s datovou
sadou Cadastral fabric,
použití rozšiřitelného datového modelu známého uživatelům
ArcGIS,
SOFTWARE
19
náhrada za COGO (coverage) v geodatabázi,
možnost zaznamenávat vývoj tvaru parcel v čase,
jsou zachovávány historické záznamy,
data jsou uchovávána ve verzích (cadastral jobs),
nové interaktivní nástroje včetně nástrojů pro tvorbu parcel.
tzv. „Geo-Partial Overlapping Links“. Jak je vidět na obr. 7,
využije se tento nový algoritmus v případě, kdy jsou spojovací
linie uspořádány do paralelních cest a mezery mezi nimi jsou
příliš malé na to, aby byly v příslušném měřítku zřejmé.
Další vykreslovací algoritmus, tzv. „Geo-Linear Dispatch“, byl
vylepšen o srozumitelnější vykreslování listů s jedním úsekem (viz
obr. 8). Tato funkce je vhodná pro správu sekundárních sítí v oblasti vodovodů a kanalizace či distribuce plynu a elektrické energie.
Obr. 6
ArcGIS Schematics
V této nadstavbě se dobře uplatní okna prohlížeče (Viewer),
která byla popsána výše. Umožňují současnou práci s aktivními
i neaktivními datovými rámci, například můžete zobrazit různá
schémata vedle aktivního datového rámce s mapou (viz obr. 6).
Mezi další novinky patří nový algoritmus pro vykreslení dat,
Obr. 7. Předtím
Obr. 8. Předtím
Poté
Verze 9.2
Verze 9.2 po SP 3
Další informace
Kompletní seznam změn a novinek, které přináší servisní balíčky pro ArcGIS 9.2, najdete v dokumentu What's New in ArcGIS 9.2
Service Packs (dokument ke stažení: http://downloads.esri.com/support/downloads/other_/Whats_New_In_ArcGIS_92_Service_Packs.pdf).
Ing. Jitka Jiravová, Ing. Matěj Nevěřil, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakty: [email protected], [email protected]
20 SOFTWARE
ARCREVUE 3/2007
Jitka Jiravová
Srovnání webové mapové aplikace
ArcGIS Server 9.2 s prohlížeči ArcIMS
V rámci ArcGIS 9.2 bylo představeno mnoho významných novinek pro rychlejší a snadnější práci ve všech produktech ArcGIS.
Jednou z novinek je i webová aplikace Manager, která je součástí ArcGIS Server 9.2. Tato aplikace umožňuje nastavení a administraci
serveru, vytváření webových aplikací a publikaci služeb GIS (např. mapové služby využívající mapovou cache, glóbusové služby
ve 3D, služby zpracování prostorových dat a KML). ArcIMS 9.2 přináší lepší výkon, bezpečnost dat a podporu nové platformy.
Software ESRI poskytuje bohaté nástroje pro tvorbu efektivních
webových aplikací splňujících náročné požadavky na internetové
mapování a GIS. Ve verzi 9.2 k tomu slouží jednak prohlížeče
ArcIMS, jednak webová mapová aplikace ArcGIS Serveru.
Webovou mapovou aplikaci je možné upravovat pomocí webové
aplikace Manager, určené pro administraci ArcGIS Serveru,
služeb i vytvořených aplikací, se kterou si poradí i uživatelé nezběhlí v oblasti webového programování. Připravené prohlížeče
ArcIMS se skládají z grafiky a funkčních komponent webových
stránek. Tyto prohlížeče mohou mít jeden ze tří standardních
vzhledů definovaných v aplikaci ArcIMS Designer: HTML,
Java™ Standard a Java Custom.
V tabulce 1 je porovnání nástrojů či úloh v prohlížečích HTML,
Java Standard a Java Custom a ekvivalentů dostupných ve
webové mapové aplikaci.
Tab. 1. Srovnání nástrojů a úloh
Obr. 1. Ukázka webové mapové aplikace
Java, HTML prohlížeč ArcIMS
Webová mapová aplikace (ArcGIS Server)
Přepínání mezi legendou a seznamem vrstev
Tabulka obsahu (TOC) zahrnuje seznam vrstev spolu s legendou a je zobrazena
na ukotvitelném panelu, který lze minimalizovat.
Přepínání přehledky mapy
Přehledka mapy je zahrnuta v minimalizovatelném a ukotvitelném panelu.
Zvětšit, Zmenšit, Posunout mapu
Tyto funkce jsou zahrnuty v liště nástrojů. Uživatelé mohou rovněž použít kolečko myši
či šipky na klávesnici.
Přiblížit na plný rozsah mapy
Zahrnuto v liště nástrojů.
Přiblížit na aktivní vrstvu
Není k dispozici.
Zpět na minulý rozsah
Zahrnuto pouze v liště nástrojů v prostředí Java. Manuálně lze přidat i pro .NET.
Posunout na sever, jih, východ, západ
Navigační nástroj umožňuje uživatelům posouvat mapu.
Identifikovat
Zahrnuto v liště nástrojů.
Dotaz
Součástí úlohy Dotaz (Query).
Najít
Součástí úlohy Hledat (Search).
Uložený dotaz
Lze použít úlohy Dotaz a Hledat.
Měření
Zahrnuto v liště nástrojů.
Nastavit jednotky
Součástí dialogového okna Měření.
Obalová zóna
Nástroje Obalová zóna (Buffer) a Vybrat prvky (Select Features) nejsou součástí lišty
nástrojů. Pro zajištění těchto operací mohou uživatelé použít úlohu geoprocesingu
(Geoprocessing). Uživatelé ArcIMS mohou webovou mapovou aplikaci upravovat
a tyto operace přidávat.
Vybrat pomocí obdélníku, linie nebo polygonu
Tyto nástroje nejsou obsaženy v liště nástrojů. Uživatelé je mohou přidat pomocí úlohy
geoprocesingu (Geoprocessing).
ARCREVUE 3/2007
SOFTWARE
21
Java, HTML prohlížeč ArcIMS
Webová mapová aplikace (ArcGIS Server)
Najít adresu
Poskytuje úloha Najít adresu (Find Address).
Smazat prvky
Prvky jsou zvýrazňovány jednotlivě zapnutím vybraného prvku. Pro smazání lze prvek
vypnout.
Tisk
Tisková funkcionalita není k dispozici jako část aplikace Manager. Webová mapová
aplikace má však ovládací prvek Layout, který tisk podporuje.
Není k dispozici
Zvětšovací okno na liště nástrojů.
Není k dispozici
Úloha Najít místo (Find Place).
Prohlížeče ArcIMS Java Custom a Java Standard obsahují stejné nástroje jako prohlížeč HTML. Kromě nich však obsahují
i některé další (viz tabulka 2).
Tab. 2. Srovnání úloh a nástrojů prohlížečů ArcIMS Java a webové mapové aplikace
ArcIMS Java Custom, ArcIMS Java Standard
Webová mapová aplikace (ArcGIS Server)
Otevřít projekt, Uložit projekt, Zavřít projekt
Webová mapová aplikace nenabízí žádný ekvivalentní nástroj. Ukládat, zavírat
a otevírat mapy lze pomocí aplikace ArcGIS Explorer (rovněž součástí ArcGIS Serveru
i volně ke stažení na stránkách ESRI).
MapTips (plovoucí popisky)
Není k dispozici jako součást aplikace Manager, ovládací prvek MapTips je však
obsažen ve webovém ADF pro Microsoft® .NET.
Vlastnosti vrstvy
Není k dispozici jako součást aplikace Manager. Webovou mapovou aplikaci lze však
upravit, aby tuto funkci poskytovala.
EditNotes
Úloha Editovat (Edit) je k dispozici v edici ArcGIS Server Advanced.
MapNotes
Není k dispozici jako součást aplikace Manager, pro splnění podobné funkcionality
však lze webovou mapovou aplikaci upravit.
Webová mapová aplikace
ArcGIS Serveru
Šablona webové mapové aplikace, která je součástí ArcGIS
Serveru, poskytuje základní možnosti pro zobrazení map a sadu
nástrojů a úloh pro práci s nimi. Webová mapová aplikace
zobrazí jak jednu, tak více různých služeb. Mezi podporované
typy služeb patří služby, které hostuje ArcGIS Server a ArcIMS,
dále služby Web Map Server (WMS) a ArcWebSM Services.
Webová mapová aplikace je vytvořena pomocí aplikace Manager
– obsahuje průvodce, který vás provede tvorbou, konfigurací
a nasazením aplikace bez nutnosti použít IDE (integrované
programovací rozhraní).
Uživatelské úpravy webové mapové aplikace
Webová mapová aplikace zahrnuje kromě webových ovládacích
prvků také standardní prvky vzhledu webové stránky.
Existují dvě hlavní úrovně úprav, chcete-li webovou mapovou
aplikaci přizpůsobit vlastním požadavkům:
1. Změna vlastností webových ovládacích prvků a základní modifikace HTML kódu. Pokud máte zkušenosti s úpravami
HTML prohlížeče ArcIMS, je tato úprava ekvivalentní úpravě
souboru ArcIMSparam.js a základním modifikacím HTML.
22 SOFTWARE
Tato úroveň úprav nevyžaduje programování.
2. Programování v různých aplikačních programovacích
rozhraních (API).
Poté, co jste zprovoznili webovou mapovou aplikaci, můžete
dále pokračovat v jejích úpravách s využitím aplikace Manager.
Nebo ji můžete otevřít v nějakém IDE a aplikaci upravovat více,
než umožňuje Manager. Více informací o možnostech úprav této
aplikace najdete v nápovědě „Developer Help“ pro .NET
(http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/NET_Server_Doc/
developer/getting_started.htm) nebo pro Java (http://edndoc.
esri.com/arcobjects/9.2/Java/java/server/getting_started_oview.htm).
Prohlížeče ArcIMS
HTML prohlížeč
HTML prohlížeč disponuje oblastí zobrazení mapy a nástrojů
pro práci s ní. Používá jednoduché služby Image Services nebo
služby
zobrazující
dokumenty
aplikace
ArcMap™
(ArcGIS Desktop) a nevyžaduje zásuvný modul Java. Prohlížeč
se skládá z množiny HTML stránek a souborů JavaScript,
které můžete upravovat.
ARCREVUE 3/2007
Úpravy HTML prohlížeče
Pro úpravy HTML prohlížeče se primárně pracuje se souborem
ArcIMSparam.js, kde lze nastavovat nejrůznější parametry,
a s množinou funkcí v JavaScript. Soubor ArcIMSparam.js obsahuje globální proměnné, které definují jak vzhled, tak chování
webové stránky. Upravovat můžete i funkce JavaScript a možné je
i přidávat nebo měnit požadavky ArcXML™, které jsou v mnoha
funkcích generovány. Další informace o úpravách HTML prohlížeče najdete v publikaci Customizing the HTML Viewer
(http://webhelp.esri.com/arcims/9.2/general/arcims_help.htm#
mergedProjects/Books/pdf_listing.htm).
Prohlížeče Java Standard a Java Custom
Prohlížeče Java Standard a Java Custom obsahují stejně jako
HTML prohlížeč mapové zobrazení a standardní množinu nástrojů pro práci s mapou. Prohlížeče Java lze použít pro zpřístupnění
služeb Feature, Image a ArcMap Services. Můžete přidávat
i lokálně uložená data (shapefile, rastrové soubory nebo ArcSDE®
data). Prohlížeče podporují jednoduchou editaci a zakreslování
poznámek na straně klienta.
Java prohlížeče vyžadují jednorázové stažení Javy (Java Runtime
Environment – JRE) a komponent ArcIMS pro Java prohlížeče.
Pokud nejsou nalezeny na vašem počítači, jsou tyto komponenty
automaticky stahovány při prvním přístupu na webovou stránku.
Prohlížeč Java Custom pracuje pouze v aplikaci Internet
Explorer®. Prohlížeč Java Standard pracuje v aplikacích Internet
Explorer®, Firefox® a Netscape®.
Úpravy prohlížečů Java
Prohlížeč Java Custom nabízí několik omezených možností
úprav. Komponenty, které tvoří prohlížeče, jsou umístěny v Java
appletech a komunikace s nimi je stanovena přes JavaScript™,
kterým se přistupuje k metodám v objektovém modelu Java
prohlížeče. Vzhled a styl prohlížeče Java Custom lze upravovat
také pomocí HTML a JavaScript. Další informace o úpravách
tohoto typu prohlížeče najdete v dokumentu Customizing
the Java Viewer (http://webhelp.esri.com/arcims/9.2/general/
arcims_help.htm#mergedProjects/Books/pdf_listing.htm).
Nástroje a úlohy
Mnoho operací ve všech typech prohlížečů ArcIMS, které jsou
zpřístupněny prostřednictvím lišty nástrojů, je k dispozici i ve webové mapové aplikaci. V některých případech však nastal nový
přístup k operacím. Jedním z velkých rozdílů je využívání tzv.
úloh. Rámec úlohy nabízí standardní cestu pro zpřístupnění funkcionality GIS ve vaší webové mapové aplikaci. Kromě tvorby
snadno použitelných samostatných funkcí je možné využít pro
tvorbu vlastních specializovaných úloh i modely a skripty. Každá
úloha je jednotkou práce a často se v ní využívá dialogové okno
pro nutnou interakci s uživatelem. V HTML prohlížeči například
když uživatel klikne na nástroj Najít (Find), zobrazí se dialogové
okno, kam uživatel zapíše hledaný řetězec. Ve webové mapové
aplikaci není žádný takový nástroj v nástrojové liště. Místo toho
je zde možné nastavit úlohu Vyhledat (Search), která rovněž
umožní uživateli zapsat hledaný řetězec. Kromě úlohy Vyhledat
jsou ve webové mapové aplikaci k dispozici i další úlohy: Dotaz
(Query), Najít adresu (Find Address) a Najít místo (Find Place).
Použití úloh usnadňuje uživatelům práci s aplikací a využití jejích
funkcí. V mnoha případech usnadňují i práci vývojářům, protože
je lze přidávat do webových mapových aplikací bez nutnosti
psaní kódu. Můžete aplikaci nastavit tak, aby obsahovala úlohy,
které pomohou konečnému uživateli spouštět modely geoprocesingu, editovat data, dotazovat se na atributy nebo vyhledávat
místa či adresy. Tyto úlohy jsou k dispozici, a již vytváříte svou
aplikaci pomocí Manager nebo v prostředí IDE. Kromě výše uvedených úloh obsahuje webový aplikační vývojový rámec (ADF)
třídy pro vývoj dalších uživatelských úloh. Více informací
najdete v dokumentu Developing with ArcGIS Server:
An overview in the Web help (http://webhelp.esri.com/
arcgisserver/9.2/).
Pomocí prohlížečů ArcIMS můžete zpřístupňovat pouze služby
ArcIMS. Prohlížeč HTML navíc umožňuje využít v jednom prohlížeči jen jednu službu. Přístup ke službám je prostřednictvím
HTTPS. S využitím aplikace Manager v rámci ArcGIS Serveru
můžete spravovat server GIS, služby i aplikace v jediném
prostředí.
Ing. Jitka Jiravová, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
Zpracováno podle „ArcGIS® Server 9.2 Web Mapping Application Compared to ArcIMS® 9.2 Viewers“
– An ESRI® White Paper, March 2007.
Poznámka: Ve verzích ArcIMS před verzí 9.2 obsahoval software ArcIMS aplikaci Manager pro tvorbu služeb ArcIMS,
návrh webových stránek a správu služeb a serverů. Tento Manager byl z ArcIMS 9.2 odstraněn a nahrazen třemi specializovanějšími
aplikacemi. Pro tvorbu služeb je k dispozici aplikace ArcIMS Author. Aplikace ArcIMS Designer je určena pro návrh webových stránek
využívajících všechny druhy prohlížečů ArcIMS (HTML, Java Custom, Java Standard).
Aplikace ArcIMS Administrator je k dispozici pro správu služeb a serverů. Oproti tomu aplikace Web Manager,
která je součástí webového ADF, je určena pro tvorbu webové mapové aplikace.
ARCREVUE 3/2007
SOFTWARE
23
David Ondřich
ArcIMS a bezpečnost
Část pátá – poslední
S koncem léta se přiblížil také konec tohoto seriálu. V průběhu jeho vzniku se ukázalo, že můj původní odhad jeho délky bylo
potřeba trochu poupravit, a přestože by se o bezpečnosti mapových serverů v Internetu dalo psát ještě dlouho, je načase seriál ukončit.
Jeho cílem bylo poskytnout čtenářům úvod do bezpečnostní problematiky a nastínit některé souvislosti s ArcIMS, v technicky
orientovaných dílech pak ukázat konkrétní možnosti ArcIMS.
V tomto dílu uzavřeme obecné povídání o ArcIMS z pohledu
někoho, kdo o ArcIMS mnoho podrobných informací nezná, ale
zodpovídá za provoz firemních serverů a za to, že jsou dostupné
služby, které mají být dostupné. V předcházejícím dílu jsem se
pokusil shrnout všechny typy útoků, které je možné proti ArcIMS
podniknout; ačkoliv rozhodně nemůžu napsat, že jsem vyčerpal
všechny možnosti a jiná nepříjemnost se zrovna vašemu ArcIMS
stát nemůže, troufám si tvrdit, že většinu myslitelných problémů
jsem popsal. Nyní se pokusím shrnout některá doporučení,
co dělat v případě, že se konkrétní ArcIMS stalo cílem nějakého
napadení.
Protiopatření
Prevence je vždy lepší než terapie, to je známá skutečnost nejen
v medicíně. Základními pravidly, kterými byste se měli řídit
při navrhování bezpečnostních opatření ArcIMS, jsem se zabýval
v prvním dílu seriálu, zde se pouze v detailech vrátím k několika z nich.
V samém úvodu seriálu jsem zmiňoval, že je velmi rozumné mít
stanovenou nějakou bezpečnostní strategii. Obecně je poměrně
těžké popsat všechny situace, které v souvislosti s bezpečností
provozu internetového serveru mohou nastat, proto se hodí od začátku k problému přistupovat pomocí jednoduchých obecných
pravidel, která se v případě potřeby dají upravovat nebo se z nich
dají činit výjimky. Také jsem se zmiňoval, že je vhodné mít tato
pravidla někde formalizovaná, a už v podobě tištěného dokumentu, nebo např. stránky ve firemním intranetu. Takový seznam
pravidel se může hodit při zaučování nového zaměstnance,
ale stejně dobře může posloužit jako vodítko, jak postupovat ve
chvíli, kdy z jakýchkoli důvodů není zodpovědná osoba
(což je obvykle systémový administrátor nebo ve větších firmách
IT manažer) k zastižení.
Právě v takové situaci také velmi ulehčí, pokud součástí strategie
je obecný návod, jak postupovat, když dojde k nějakému bezpečnostnímu incidentu. Podobně, jako se trénuje hromadná evakuace
při požárním poplachu, nebývá na škodu uspořádat takový
„bezpečnostní“ poplach, při kterém si zodpovědní lidé zopakují,
24 SOFTWARE
co vlastně v takové situaci mají dělat. Obyčejně stačí ujasnit si
základní věci, např. kde jsou zálohy, kde najít telefonní číslo
na poskytovatele internetového připojení, na koho se obrátit
v případě, že si nikdo nebude vědět rady.
Úplně nejjednodušší přístup (který obecně rozhodně nelze doporučit) je problémy prostě neřešit. Pokud dojde k bezpečnostnímu
incidentu, server odstavit, přeinstalovat, nahrát znovu data a opět
spustit. Ačkoliv se to může zdát jako nesmysl, jedná se obvykle
o bezkonkurenčně nejlevnější způsob řešení bezpečnosti. Je však
na první pohled zřejmé, že se tento přístup nedá použít vždy
a všude – zejména pokud poskytujete nějaké garantované služby
(a uvnitř nebo vně firmy). Pro tyto případy (kterých je v reálném
životě drtivá většina) je třeba zvolit přístup jiný.
Když už se stanete terčem útoku, obvykle ještě chvilku trvá,
než se to dozvíte. Automatické sledovací systémy mají prodlevy
v řádu sekund až minut (výjimečně hodin), ale pokud žádný
takový systém nemáte, může se stát, že se o problému dozvíte až
za několik dní – a někdy z velmi nečekané strany. Tento čas
samozřejmě hraje pro útočníka: bu má dostatek prostoru
porozhlédnout se na serveru samotném, případně může zkusit
probourat se hlouběji do vaší sítě a napadnout další stroje, nebo
se váš napadený server zařadí do seznamu „získaných“ strojů,
které později útočník třeba využije k zahlcení jiných serverů.
Je dokonce možné, že napadený server může zůstat bez
povšimnutí několik měsíců, výjimečně i let.
Proto, když už se dozvíte, že k nějakým problémům došlo, je dobré reagovat rychle, nejlépe ihned. Samozřejmě záleží na mnoha
okolnostech, povaze problému, denní době, typu služby, izolovanosti serveru apod., nicméně čím rychleji zareagujete, tím větší
máte šanci, že zabráníte dalším škodám, nehledě na to, že útočníkovi dáte najevo, že o něm víte. Ne vždy to jde, někdy je
to dokonce nežádoucí (viz dále), ale obecně doporučený postup
je co nejrychleji odpojit napadený stroj od vnější sítě.
Další postup závisí zejména na druhu útoku, jeho závažnosti
a především množství času a práce, které můžete řešení problému
věnovat. Když vezmeme typy útoků, které lze v souvislosti
ARCREVUE 3/2007
s provozem ArcIMS očekávat (viz minulý díl seriálu), jako
nejméně závažné se bude pravděpodobně jevit získání znalosti datových struktur. Nejedná se vlastně o útok, ale spíš o přípravu
k útoku, a pokud je útočník šikovný, nejspíš se o tom vůbec nedozvíte. Poškození dat je poměrně nepravděpodobné, nicméně
odstavením ArcIMS útočníkovi znemožníte jejich další znehodnocení, stejně tak v případě odepření přístupu odstavením serveru sice útočníkovi vlastně pomůžete splnit jeho záměr, nicméně
zde je nutná především spolupráce s poskytovatelem připojení.
Jako nejzávažnější nám potom vychází získání samotných dat
a získání uživatelských metadat. V těchto případech pak záleží
především na tom, jaká (meta)data a v jakém rozsahu se už
útočníkovi podařilo získat.
na smluvních závazcích, které můžete v souvislosti s provozováním ArcIMS mít, a už s poskytovatelem či vlastníkem dat, nebo
s uživateli, kteří poskytované služby využívají.
Tak či tak vstupuje do hry především politika a pravidla, která
nesouvisejí s ArcIMS, ale spíše se službami, které jeho
prostřednictvím poskytujete.
Občas se tato otázka „vyřeší“ sama tím, že na nedostupnost služby nebo její problematickou funkčnost upozorní samotní uživatelé, případně o bezpečnostním incidentu referuje někdo nezávislý
(např. automatické sledovací služby, které po internetu pátrají po
serverech napadených samovolně se šířícími červy). V takovém
případě je asi lepší problém čestně přiznat, ale opět se toto
tvrzení nedá brát obecně a aplikovat na všechny nastalé situace.
Ututlat, nebo přiznat?
...je základní otázka, na kterou musíte znát odpově ještě před
tím, než k nějakému bezpečnostnímu incidentu dojde. Žádná
varianta není obecně správná a je to především politická otázka.
Roli zde hrají jak osobní preference člověka zodpovědného
za bezpečnost, tak strategie firmy, ale nejvíc záleží na samotném
problému. Přiznat problém je ve většině případů jednodušší,
nicméně ne vždy je to vhodné.
U veřejně poskytovaných služeb zpravidla není důvod bezpečnostní incident nezveřejnit, případně oznámit, že služba byla dočasně pozastavena z důvodu bezpečnosti, ovšem hodí se to udělat
pouze v případě, kdy znáte povahu problému a umíte zajistit, aby
se stejná situace neopakovala znovu. Naopak utajení může být
velmi vhodné, pokud se snažíte útočníka vystopovat a dostihnout,
případně zajistit větší počet důkazů. Stejně tak může být
ošemetné veřejně přiznat chybu, pokud se jedná o selhání někoho
z firmy, které je vhodné řešit interními postupy – pak je namístě
„prát špinavé prádlo doma“.
Obecně lze doporučit, pokud se rozhodnete o bezpečnostních
incidentech mlčet, abyste měli pro důležité poskytované služby
a servery připravené varianty řešení krizových situací, které
umožní služby velmi rychle nahradit nebo omezit jejich nedostupnost na nezbytné minimum (obnovení dat ze záloh, replikace
serverů apod.). To obvykle úzce souvisí s množstvím finančních
i lidských zdrojů, které máte k dispozici, což je často v přímé
úměře s velikostí firmy a provázanosti aplikací nebo služeb
v rámci např. firemního intranetu. V neposlední řadě také záleží
ARCREVUE 3/2007
Pokud se rozhodnete incident zveřejnit, měli byste to udělat relativně rychle, dokud je služba nedostupná; anebo naopak až poté,
co problém vyřešíte. Je-li váš server častým terčem útoků, měli
byste zvážit, zda poskytovat danou službu i nadále ve stejné podobě, případně se pokusit útokům předcházet všemi možnými
prostředky. Důvěra je křehká a nedůvěryhodné služby jednak
poškozují pověst, jednak neplní svůj hlavní účel – získávat nové
zákazníky (uživatele) a přinášet zisk (ten samozřejmě nemusí
být finanční).
(S)právní souvislosti
Jak jsem naznačil v minulém odstavci, poměrně často se stává,
že je prostřednictvím ArcIMS publikována služba, která zpřístupňuje data poskytnutá jejich vlastníkem. Pokud tato data nejsou
volně dostupná (public domain), což v našich končinách není obvyklé, pak obvykle vlastník dat vyžaduje nějaký smluvní závazek
o způsobu a rozsahu jejich poskytování. Smlouvy mohou různým
způsobem omezovat rozsah a množství poskytovaných dat, stejně
jako jejich kvalitu, mezi čtenáři je jistě řada lidí, kteří o tom vědí
více než já.
V každém případě je třeba brát na tyto závazky ohled už při
navrhování služeb, případně dokonce při přípravách a instalaci
ArcIMS. ArcIMS je plně rekonfigurovatelné, nicméně ušetříte
si práci, pokud budete dopředu vědět, že budete chtít omezit některé služby např. pouze pro určité uživatele. Také je vhodné
v souvislosti se smlouvami o poskytovaných datech a službách
vést nějakou dokumentaci jejich nastavení, a to nejen pro případ,
kdy – hypoteticky – budete potřebovat dokázat, že jste udělali maximum, abyste data zabezpečili proti krádeži. V současnosti není
sice místní praxe příliš nakloněná přímému publikování surových
dat, nicméně dá se očekávat, že jak bude takového použití datových zdrojů přibývat, bude také přibývat problémů s krádežemi.
Když už je řeč o krádežích, musím uvést jednu důležitou věc.
SOFTWARE
25
Pokud veřejně poskytujete nějakou službu, která publikuje
(obecně jakákoliv) data, aniž byste dopředu a vědomě (vědomě
pro obě strany, to je důležité) omezovali její využití, pak se její
uživatel nedopustí žádné krádeže, pokud vámi poskytnutá data
použije pro vlastní potřebu – do této formulace je skrytá možnost
stažení (plného) výřezu dat, stejně jako využití vaší služby jako
mapového podkladu pro tisk vlastní mapy. Pokud tuto možnost
výslovně nevyloučíte, může kdokoliv (přesněji řečeno: ve smyslu
poslední novely autorského zákona pouze fyzická osoba) zcela
legálně získat kupř. celou datovou sadu, kterou publikujete.
Pokud si něco takového nepřejete, pak je zapotřebí o tom
uživatele výslovně informovat (a tuto informaci pak také podpořit vytvořením nějakých omezení, která takové „využití“ služby
znemožní nebo alespoň znesnadní).
Problematiky bezpečnosti a práva v počítačových sítích se dotýká
jednak autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), jednak zákon o některých službách informační
společnosti (zákon č. 480/2004 Sb.), okrajově pak další zákony.
Celá oblast se poměrně rychle vyvíjí a není snadné se v ptydepe
právních formulací orientovat, proto v případě pochybností určitě
je namístě konzultace s odborníkem.
Fox on the run
Nejlepší obrana je útok, zejména pokud víte, s kým bojujete.
V oblasti počítačové bezpečnosti je to dosti často přesně obráceně, ale i tak je možné potenciální útočníky překvapit ze zálohy.
Zkuste se zamyslet nad tím, jak byste vy postupovali, kdybyste
chtěli poškodit firmu, server, data. Vyberte si hypotetický cíl
a zkuste promyslet, jak byste se k němu dostali – co byste se snažili
zjistit, kam byste se snažili podívat.
Velmi užitečná v těchto úvahách je literatura (viz seznam literatury na konci této části), v níž můžete najít nepřeberné množství
inspiračních zdrojů. Pokud si můžete dovolit začít se vzdělávat
v bezpečnosti, měli byste to udělat, nebo každá drobná informace nebo zkušenost může být při řešení jakéhokoli problému velmi
užitečná. Literatury je naštěstí dostatek i v češtině; přestože jazyková kvalita některých překladů není valná, podstatné informace
obvykle k nalezení jsou. Pokud začnete uvažovat jako
potenciální útočník, je dobré alespoň rámcově vědět, co všechno
může cracker použít nebo zneužít.
Celá tematika lovu záškodníků bohužel stojí poněkud mimo
zaměření seriálu, navíc je tak rozsáhlá, že seriál o ArcIMS by se
mohl poměrně snadno změnit v seriál o chytání crackerů. Pro většinu potenciálních útoků stačí, pokud se alespoň trochu orientujete v tom, jak fungují základní síové protokoly (TCP/IP, HTTP),
jak vypadá překlad DNS jmen na IP adresy (dopředný i zpětný),
na jakých principech funguje HTTP autentizace. Pokud budete
navíc vědět něco o skenování portů, sledování toku paketů,
odchytávání jednotlivých paketů, používání SSH nebo SSL
protokolů, je to samozřejmě další výhoda; zdůrazňuji ovšem,
že to všechno jsou znalosti dobré, ale nikoli nutné. Vždy můžete
26 SOFTWARE
najít odborníka-konzultanta, který právě takové znalosti má
a bude vám umět poradit – ve většině případů vás to vyjde levněji. Pokud se zabýváte GISem ve větší firmě, je téměř jisté, že váš
systémový administrátor bude většinu právě zmíněných věcí alespoň trochu znát, takže určitě neprohloupíte, pokud se ho zeptáte.
Na závěr tohoto odstavce, spíš jako bonbónek, zmíním existenci
tzv. vábniček (honey-pot), což jsou falešné servery (v dnešní
době často virtuální), které se záměrně vystavují v otevřeném
Internetu a tváří se, že na nich běží nezabezpečený software
(obvykle nějaká starší verze serverového software, která obsahuje veřejně známou chybu). Ve skutečnosti je na tomto serveru
připravena speciální nadstavba nad operačním systémem (tzv.
intrusion detection system), která sleduje všechny pokusy
o průnik do systému a zapisuje je do nějakých log souborů. Tyto
systémy pak umožňují sledovat, kudy se do serveru útočník
dostal, co tam dělal apod., což mohou být informace potřebné
k jeho odhalení. Instalace takového systému sice není příliš
náročná, nicméně značně náročná je jeho správa a především
vyhodnocování falešných poplachů – používají se proto především v exponovaných situacích, kdy servery čelí častým útokům.
Závěr
Kdybyste si z celého seriálu měli zapamatovat pouze několik
základních pravidel, byl bych rád, aby to byla alespoň některá
z těchto:
stanovte si základní strategii, formulujte ji v interně přístupném
dokumentu a dodržujte ji; pokud z ní budete dělat nějaké
výjimky, zapisujte je;
vete si něco jako bezpečnostní deník – zapisujte jednak
změny pravidel, přidávání a změny konfigurací, ale také zaznamenávejte bezpečnostní incidenty (nebo podezření na ně);
využívejte pomůcek pro správu – rozvoj bezpečnostní
problematiky poskytl v posledních letech řadu nástrojů pro
nastavování a archivaci vlastností software, pomůcky pro
vytváření historických obrazů serverů apod.;
zálohujte (!);
monitorujte svůj systém, jedině znalost normálního chování
a běžného využití dostupných kapacit vám dovolí rychle
poznat, že se děje něco neobvyklého; zvažte možnost využití
automatického sledovacího systému, vyplatí se investovat čas
a úsilí do nasazení SW, který bude hlídat odchylky za vás;
sledujte, co se děje ve světě – systematické studium
bezpečnostních novinek je poměrně nudná záležitost, alespoň
většinou, ale může vám velmi usnadnit život, až se potkáte
se skutečným útokem (minimálně budete vědět, kde hledat
informace);
publikujte jen to, co skutečně musíte nebo chcete; zamyslete se
ARCREVUE 3/2007
nad tím, jak byste se chovali jako typický uživatel vašeho
serveru, zkuste to porovnat s tím, jak chcete, aby se vaši
uživatelé chovali;
nikomu nevěřte a pamatujte, že většina útoků přichází zevnitř.
Především pamatujte na to, že jednou zabezpečený server bude
v průběhu času zabezpečený stále méně, nebo software stárne
velmi rychle. Bezpečnost je nikdy nekončící souboj „bílých klobouků“ s těmi ostatními. Neztrácejte hlavu, když si nebudete vědět rady, i na složité problémy někdy existují jednoduchá řešení.
Software se sice obecně stává komplikovanějším a komplikova-
nějším, ale jeho konfigurace naopak bývá jednodušší a možnosti
širší, než bylo ještě před několika lety představitelné. Ačkoliv se
počítačová bezpečnost často tváří jako složitá věda (a některé její
části jako např. počítačová kryptografie jsou skutečně zajímavé
a komplikované), pochopení základních principů a jejich využití
v běžném životě zdaleka tak náročné není.
Všem provozovatelům ArcIMS (a nejen jim) přeji, aby většinu
bezpečnostních incidentů znali pouze z literatury a aby se nemuseli potýkat se skutečným útokem, a doufám, že všichni čtenáři si
z tohoto seriálu odnesli nějaké užitečné (nebo alespoň zajímavé)
informace; pokud ano, pak splnil svůj účel.
Doporučená literatura
Následující seznam si neklade za cíl poskytnout čtenáři úplný přehled dostupné literatury, právě naopak, jedná se pouze o stručný
soupis, který by měl čtenáři poskytnout možnost získat další informace o hlavním tématu seriálu, tj. ArcIMS a bezpečnosti,
stejně jako o mnoha dalších, o kterých bylo možné se jen okrajově zmínit. Zejména obecné problematice bezpečnosti v počítačových
sítích se věnuje obrovské množství nové literatury, není divu, situace se neustále vyvíjí.
Berte tedy seznam jako přehled vstupních bran k další studijní literatuře.
Jako zcela obecné doporučení pak musím uvést studium dokumentace ESRI. V současné době je možné (a vhodné) hledat informace
na několika webových stránkách ESRI; v první řadě musím uvést stránku podpory, support.esri.com, pozornost je však také třeba
věnovat stránce programu EDN, edn.esri.com (nelekejte se toho, že program EDN je určen primárně pro programátory a vývojáře).
Na obou stránkách je možné vyhledávat témata, která vás zajímají, odkazy vedou napříč stránkami ESRI, takže je možné najít informace
i přímo z dokumentace ArcGIS. Co se týká samotného ArcIMS, doporučuji také sledovat informace týkající se ArcGIS Serveru
(jehož je ArcIMS od verze 9.2 formální součástí).
[1] Security and ArcIMS, ESRI White Paper, leden 2001
[2] Strategies for Using Feature Limits, ESRI Technical Paper, březen 2005
[3] How To Manage the Data Sharing Capabilities of an ArcIMS Service, ESRI White Paper, březen 2004
[4] ArcGIS Enterprise Security, ESRI White Paper, červenec 2005
[5] System Design Strategies, ESRI White Paper, červenec 2007
[6] Velký průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS, Libor Dostálek, Alena Kabelová, ISBN 80-7226-323-4, Computer Press, Praha, 2000
[7] HTTP Authentication: Basic and Digest Access Authentication, RFC 2617, červen 1999
[8] Hacking bez tajemství – Webové aplikace, Joel Scambray, Mike Shema, ISBN 80-7226-769-8, Computer Press, Brno, 2003
[9] Bezpečnost v UNIXu a Internetu v praxi, Simson Garfinkel, Gene Spafford, ISBN 80-7226-082-0, Computer Press, Praha, 1998
[10] Site Security Handbook, RFC 2196, září 1997
Mgr. David Ondřich, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 3/2007
SOFTWARE
27
Adolf Šikola
Propojení tabulek Excel
na ArcReader, publikování map
To, že jde v aplikaci ArcMap v ArcGIS verze 9.2 propojit prostorová data s tabulkou Excel, není nic nového.
Mně ale při zpracovávání statistiky událostí za rok 2006 zaujala možnost dynamicky měnit mapový výstup
pomocí kontingenční tabulky.
Začněme obecně. U Hasičského záchranného sboru (HZS) se provádí statistické sledování všech mimořádných událostí
(počty událostí, požárů, dopravních nehod, zásahů jednotlivých jednotek PO, …). Takto získaná data se pravidelně vyhodnocují.
Doposud se data z programu Statistické sledování událostí (SSÚ) vyhodnocovala různými ne zcela vizuálně efektivními způsoby.
V letošním roce jsme poprvé vyzkoušeli export dat do aplikace
Excel a následné propojení na datovou sadu obce od ČSÚ. Pokud
se jednalo o výskyt určitého typu události na území obcí, bylo vše
jednoduché. Tabulka obsahovala kód obce (K_OBEC), který byl
použit jako relační položka, a počet událostí daného typu. Jednoduše lze konstatovat, co typ události, to jedna mapa. Problém
však nastal ve chvíli, kdy jsme chtěli provést statistické vyhodnocení počtu všech typů událostí po jednotlivých jednotkách
požární ochrany. Tyto údaje jsou obsaženy v jediné tabulce
(DATA). Její strukturu a malou část vidíte na obr. 1.
Abychom odstranili některé nedostatky kontingenční tabulky při
vytváření spojení na prostorová data, použili jsme ještě jednu
„propojovací“ tabulku (List1), viz obr. 3. Ta má za úkol pouze
odfiltrovat řádky, které neobsahují údaje pro některou obec –
např. „celkový součet“. Zmíněná propojovací tabulka tedy
obsahuje pouze tyto údaje: kódy obcí, kde vybraná jednotka zasahovala, a počet zásahů vybrané jednotky na území dané obce.
Přesně řečeno do sloupce A (List1) jsou přeneseny pouze údaje
obsahující kód obce a do sloupce B (List1) jsou přeneseny údaje
o počtech zásahů jednotky ze sloupce B (K_TAB). Výběr jednot-
Obr. 1
Ano, je možné provést v tabulce selekci požadované jednotky,
sečíst všechny události po obcích a vytvořit zvláštní tabulku pro
každou jednotku, která v našem kraji zasahovala. Tento postup by
ale znamenal vytvořit 98 tabulek a následně 98 map. Opravdu,
i v našem malém Karlovarském kraji zasahovalo v loňském roce
při různých událostech 98 různých jednotek. Východiskem z této
situace se ukázalo být použití kontingenční tabulky. Byla
vytvořena kontingenční tabulka (K_TAB), která sumarizovala
počty zásahů v dané obci všemi jednotkami, viz obr. 2.
Obr. 3
28 TIPY A TRIKY
ARCREVUE 3/2007
Obr. 2
ky se provádí přímo v kontingenční tabulce. Pokud vybereme
více jednotek, nebo dokonce všechny, bude zobrazena pouze
jednotka nacházející se ve sloupci B (K_TAB).
z tabulky „popis“ připojeny pomocí položky „Rel“. Výsledný
projekt vidíte na obr. 5.
Tvorba vlastního projektu
v aplikaci ArcMap
Celý projekt byl uložen do jedné složky. Do jednotlivých podsložek pak byla umístěna prostorová data, sešit Excel, projekt a publikovaný projekt pro ArcReader. V projektu je nastaveno ukládání relativních cest. Do projektu byla 2x přidána vrstva Obce od
ČSÚ. Na obě vrstvy byla pomocí položky kód obce (K_OBEC =
celé číslo) připojena tabulka „List1“. První z vrstev je vykreslena
jednou barvou (bíle) a slouží jen pro vytvoření popisků a vykreslení všech obcí kraje. K tvorbě popisků byla použita nadstavba
Maplex pro ArcGIS. Popisek obsahuje pouze název obce a v případě, že je počet událostí vyšší než 0, i počet těchto událostí.
V druhé (horní) vrstvě jsou vykresleny pouze obce s počtem událostí vyšším než nula a jako výplň je zvolena hustota teček podle
počtu událostí (1 událost = 2 tečky).
Jak s projektem pracovat?
Nejprve musíme otevřít sešit Excel s připojenou tabulkou (pokud
otevřeme nejprve projekt, nebudeme mít možnost měnit výběr
v kontingenční tabulce). Následně otevřeme projekt. V kontingenční tabulce vybereme jednotku, kterou chceme zobrazit
(pokud vybereme více jednotek, bude zobrazena pouze jednotka,
která se nachází ve sloupci B kontingenční tabulky [K_TAB]).
V projektu pak klikneme na tlačítko „obnovit aktivní zobrazení“.
Tím se nám vykreslí údaje pro vybranou jednotku.
Obr. 5
Publikování mapy
Nyní jsme ve stádiu, kdy sice máme vytvořený projekt, ve kterém
můžeme měnit zobrazení podle výběru v tabulce Excel, ale ten
může použít jen uživatel, který má nainstalovaný ArcMap.
Z tohoto důvodu jsme tento projekt publikovali pomocí nadstavby
ArcGIS Publisher do formátu PMF pro ArcReader. ArcReader je
volně šiřitelný prohlížeč GIS dat (projektů). Pro publikováni jsme
použili tlačítko „Publish Map“. To znamená, že se používá jen
exportovaný projekt a původní data. Tento postup umožňuje zachování vytvořených relací mezi prostorovými daty a tabulkami
Excel. Vytvořený projekt včetně dat již lze poskytnout každému,
kdo zvládá základy práce s programem Excel, a dokáže spustit publikovanou mapu. Výsledný publikovaný projekt vidíte na obr. 6.
Další úpravy projektu
Dalším vylepšením projektu pak bylo vytvoření měnících se nadpisů
ve výkresu v závislosti na vybrané jednotce. Za tímto účelem byla ve
stejném sešitu aplikace Excel vytvořena tabulka „popis“, viz obr. 4.
Obr. 4
V této tabulce jsou 3 položky: „Rel“ = relační položka, „JPO“ –
sem se přenáší název jednotky z tabulky „K_TAB“, „rok“ – zde
se ručně zadává rok, za který je vyhodnocení prováděno. Vlastní
nadpisy jsou pak v zobrazení umístěny každý samostatně ve své
vlastní vrstvě/layer jako popisek na linii. K linii jsou údaje
Obr. 6
V konečném důsledku mohou zodpovědní pracovníci provádět
analýzy statistických dat bez potřeby desítek různých map.
Stačí jen v tabulce Excel změnit výběr a v prohlížečce ArcReader
kliknout na tlačítko „Obnovit“.
Ing. Adolf Šikola, Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje. Kontakt: [email protected]
ARCREVUE 3/2007
TIPY A TRIKY
29
Jitka Jiravová
ESRI Mapping Center
nová stránka ESRI zaměřená na tvorbu map v prostředí ArcGIS
Společnost ESRI zprovoznila nové webové stránky určené pro
všechny, kteří vytvářejí mapy v prostředí ArcGIS, a to na adrese
http://mappingcenter.esri.com. Na stránkách můžete rychle najít
odpovědi na otázky týkající se tvorby map v prostředí ArcGIS.
K dispozici jsou i příklady map využívajících různé kartografické
techniky a efekty a také tipy a instrukce pro začlenění těchto
prvků do vlastních map.
Na stránkách najdete „blog“ (tzv. webový záznamník) týkající se
kartografické tvorby map, odkazy na zdroje ArcGIS (nástroje,
šablony, tipy) a další. V sekci „Zeptejte se kartografa“ můžete
řešit konkrétní problémy. Stránky jsou zaměřeny na řešení
konkrétních reálných problémů, se kterými se můžete setkat při
tvorbě map, nikoli na vlastní obsluhu software ani na výklad
kartografické teorie.
Ing. Jitka Jiravová, ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
Petr Urban
ISKN Studio a ISKN View pro ArcGIS 9.2
Potřebujete-li pracovat s daty výměnného formátu ISKN (textový soubor s příponou .vfk) v prostředí ArcGIS, můžete využít software
ISKN Studio a ISKN View, které jsme pro vás připravili na stránce: http://www.arcdata.cz/support/download/iskn-studio-view-92.
Software ISKN Studio je určen pro import
dat do formátu geodatabáze a jejich
následnou vektorizaci. Pomocí vytvořených relačních tříd se uživatelé ArcGIS
mohou dotazovat na popisné informace
(SPI) k jednotlivým grafickým objektům
(SGI) v mapě a to bu pomocí nástroje
Identifikace/Identify nebo pomocí rozšíření ISKN View pro aplikaci ArcMap. Díky
tomuto rozšíření je možné vyhledávat informace v SPI podle parcelního čísla, provádět výpisy listu vlastnictví či informací
o parcele nebo budově, vyhledávat parcely
daného vlastníka, sousedící parcely apod.
Software ISKN Studio je napsán tak, aby
byl jednoduše adaptovatelný na měnící se
strukturu výměnného formátu ISKN. Pro
různé verze formátu ISKN je možné jednoduše modifikovat existující šablonu.
V současné době je k dispozici šablona pro
práci s formátem ISKN verze 3.0 a ke stažení je šablona pro formát ISKN verze 3.1.
Software ISKN Studio a ISKN View
jsme pro vás připravili pomocí technologie ArcGIS Engine a jsou vám
k dispozici zdarma.
Ing. Petr Urban, Ph.D., ARCDATA PRAHA, s.r.o. Kontakt: [email protected]
30 TIPY A TRIKY
ARCREVUE 3/2007
Faye Hall
Georgia Power: Udržení aktuálních dat,
minimalizace výskytu poruch
Energetická společnost Georgia Power přechází z CAD na GIS
Když Georgia Power a její mateřská společnost Southern Company zvažovaly možnosti uplatnění nového celopodnikového GIS,
rozhodly se pro jeho postupné zavádění, tedy po určitou dobu souběžné využívání dvou systémů. Na to však nebyly k dispozici
odpovídající zdroje, takže se kromě převádění dat a implementace celopodnikového GIS s novými nástroji a rozhraními pustily
také do vývoje aplikace, která by zajistila plynulý tok dat do GIS bez potřeby dalších nástrojů či zásahů. Tato aplikace byla
nazvána DWG In.
Georgia Power je přidruženou společností firmy Southern Company, regionální energetické společnosti operující v jihovýchodní
oblasti Spojených států. Poskytuje distribuční služby více než
2,2 milionům zákazníků ve 153 ze 159 okresů státu Georgia.
Společnost Southern Company se rozhodla implementovat celopodnikový GIS založený na ArcGIS a ArcSDE společně s další funkcionalitou produktů ArcFM a Designer 9.1 vyvinutých obchodním
partnerem společnosti ESRI – Telvent Miner & Miner. Nový
datový model byl implementován tak, aby vyhovoval potřebám
organizace a využil nové funkce, jež nabízí produkty Designer
(Telvent Miner & Miner) a ArcGIS Schematics (ESRI), stejně jako
další nástroje určené k řízení a sledování zdrojů.
dokud nebudou proškolení na přechod na nové nástroje GIS.
Nástroj DWG In byl vytvořen jako aplikace, kterou bylo možné
časově naprogramovat a používat bez zásahu uživatele. Tato aplikace porovnává nejnovější verzi konkrétního souboru AutoCAD
s předchozí verzí a rozhoduje, která data byla nově vložena, změněna nebo smazána. Aby se snížil dopad na stávající procesy
a systémy, pracuje DWG In jako oddělená a samostatná utilita,
která se spouští podle naplánovaného rozvrhu. Byla také vytvořena další utilita, která má za úkol identifikovat a kopírovat veškeré
soubory, které byly upraveny, do zvláštního adresáře.
Před přechodem na celopodnikový GIS udržovala společnost
Georgia Power svá prostorová data v přizpůsobeném prostředí
AutoCAD Map 6 a vyvinula rozsáhlou knihovnu nástrojů, rozhraní a programů založených na této platformě, které splňovaly její
provozní požadavky. Životnost těchto nástrojů však pomalu
končila. Začalo hledání jedné společné platformy, která by
pomohla snížit náklady, poskytla robustnější prostředí a podpořila
přechod na mobilní systémy.
Southern Company a Georgia Power si najaly společnost
Enspiria Solutions, Inc., která se zabývá poradenstvím a integrací
systémů a je obchodním partnerem firmy ESRI v Denveru
(stát Colorado), aby jim pomohla naplánovat, převést, vyvinout
a dislokovat prostředí celopodnikového GIS. Pro společnost
Georgia Power tento projekt zahrnoval mimo jiné převod přibližně 120 000 výkresů v systému AutoCAD do ArcSDE, implementaci geodatabáze ArcSDE, systému ArcGIS firmy ESRI a řešení
ArcFM a Designer společnosti Telvent Miner & Miner. Byl naplánován vývoj rozhraní pro správu výpadků, analýzy systémů,
spojení se zákazníky a webové platformy na prohlížení map.
Převod dat trval 18 měsíců, a po tuto dobu bylo nutné udržovat
data aktuální jak v prostředí AutoCAD, tak v novém systému,
tj. geodatabázi ArcSDE. Po vyhodnocení různých strategií bylo
přistoupeno na to, že nejlepší bude vkládat změny do prostředí
AutoCAD s následným importem do databáze ArcSDE. Pro
aktualizaci dat v systému GIS na základě změn provedených
v souborech AutoCAD byl vytvořen synchronizační nástroj
s názvem DWG In. Editoři dat v 54 regionálních provozních
střediscích tak byli schopni udržovat data ve stávajícím prostředí,
ARCREVUE 3/2007
Aplikace DWG In pracuje bez nutnosti uživatelských zásahů. Porovnává aktuální verze souboru
AutoCAD s předchozími verzemi, aby určila, které prvky byly vloženy, změněny nebo vymazány.
Nástroj DWG In byl vytvořen v programovacím jazyce C# společnosti Microsoft s využitím ArcObjects API, Miner & Miner
API a Feature Manipulation Engine (FME) od obchodního
partnera společnosti ESRI – Safe Software. Aplikace C# má
na starosti překlad všech souborů AutoCAD a opravuje chyby,
které vzniknou během procesu převodu.
Proces probíhal nejprve přesunem do personální geodatabáze
a z ní pak do databáze ArcSDE. K přesunutí prvků z dočasných
personálních geodatabází do ArcSDE byl využit postprocesor.
Další významnou otázkou návrhu programů byla schopnost
zaznamenávat nesrovnalosti a problémy tak, aby bylo možné
provádět nápravu. Vzhledem k více než stovce tříd prvků, které
aplikace DWG In aktualizovala na základě úprav v relativně
GIS VE SVĚTĚ
31
volném prostředí, mohly převody selhávat kvůli neplatným typům
dat. Další potíže začaly vznikat, když lidé přesouvali nebo mazali data z databáze ArcSDE, aniž by zvážili dopad takových změn
na aplikaci DWG In.
Nový datový model však naštěstí nabídl možnost stanovit,
zda a kdy byl daný prvek upraven, aby bylo možné zaznamenávat
potenciální konflikty pro pozdější kontroly. Byly vytvořeny
soubory se záznamy, potenciálními konflikty, vadnými prvky
a neodpovídajícími modely tak, aby uživatelé a administrátoři
mohli zkoumat potenciální problémy a účinně napravovat chyby.
Aplikace DWG In byla po důkladném testování spuštěna v říjnu
2006 ve výrobním prostředí společnosti Georgia Power. Jejím
prostřednictvím bylo do produkční databáze zasláno více než
1 700 verzí. K zajištění kvality dat byly implementovány nové
procesy založené na počtu úprav, ověřovací nástroje a kontrolní
mechanismy.
Projekt DWG In byl úspěšný. Umožnil společnosti Georgia
Power zachovat plynulý tok dat v systému GIS během
osmnáctiměsíčního procesu přechodu ze starého systému bez nutnosti investovat do dalších zdrojů. Aplikace DWG In také snížila
náklady a dopady na zdroje, které by měly za následek zpoždění
oproti plánu. Více informací o aplikaci DWG In najdete na
adrese www.enspiria.com.
Faye Hall, Enspiria Solutions, Inc. Kontakt: [email protected]
ScottishPower si zvolila
pro mobilní GIS systém ESRI
Společnost ScottishPower plc se sídlem ve skotském Glasgow si pro dodávku mobilního GIS vybrala firmu ESRI (UK) Ltd.
ScottishPower zajišuje přenos elektrické energie a distribuční služby ve Spojeném království pro více než 4,3 miliony domácností
a firem ve Skotsku, v anglickém Merseyside a ve severním Walesu.
Investice do nejmodernějších nástrojů GIS má pomoci nadále plnit obchodní cíle společnosti, kterými jsou trvalé zdokonalování
a bezchybný provoz, stejně tak jako poskytování včasných informací technikům v terénu, které jim umožní pracovat efektivněji.
Systém druhé generace umožní 800
technikům, kteří pracují na 70 000 mil
dlouhých
elektrických
rozvodech
společnosti ScottishPower ve Spojeném
království, získávat a zaznamenávat
mapové informace přímo v terénu.
Systém GIS rozšíří provozní možnosti sítí
společnosti ScottishPower tím, že umožní
pracovníkům v terénu získat přístup
k přesným informacím, jako je rozmístění
kabelů a dalšího vybavení.
Technici v terénu budou mít k dispozici
nejmodernější mobilní technologie, včetně
notebooků a Tablet PC, které nahradí starší
systémy mapování a kontrolní platformy.
Umožní jim i využívat přístup k sadám mapových, provozních a infrastrukturních dat.
Společnost ESRI (UK) poskytne software
a související služby, včetně vývojářského
nástroje ArcGIS Engine, který je určen
k budování geografických softwarových
aplikací uzpůsobených potřebám zákazníka, a komplexní aplikace pro mapování
terénu GeoField Network Map Viewer navržené pro energetický průmysl a vyvinuté společností Sigma Seven Limited, což je
obchodní partner ESRI (UK). ESRI (UK)
a Sigma Seven budou rovněž poskytovat
poradenství v oblasti integrace GIS
a stávajících energetických systémů
společnosti ScottishPower.
Nový systém bude integrovat mapové
informace a geografická data s dalšími dokumenty, jako jsou například nové návrhy,
plány na rozvodné stanice a rozvrhy kontrol, aby měli terénní pracovníci veškeré
nezbytné informace vždy k dispozici.
Společnost ScottishPower používá GIS
pro práci v terénu už mnoho let. Řešení
další generace GIS společností ESRI
(UK) a Sigma Seven bylo zvoleno ve
výběrovém řízení, kterého se zúčastnili
i
další
významní
poskytovatelé
energetických GIS systémů. Tento
systém začala společnost ScottishPower
využívat v severních a jižních regionech
v únoru 2007.
Zdroj: tisková zpráva společnosti ESRI.
32 GIS VE SVĚTĚ
ARCREVUE 3/2007
…a jak bylo v San Diegu?
Reportáž z 27. mezinárodní konference uživatelů ESRI
Je pondělí, 18. června 2007, kolem osmé hodiny ranní a já vycházím z hotelu na cestu do Convention Centra v San Diegu.
Za půl hodiny zde začíná 27. ročník mezinárodní konference uživatelů technologií firmy ESRI. Jdu raději dřív, abych tzv.
„nepropásl“ začátek. Po čtrnácti hodinách strávených v letadlech a při devítihodinovém časovém posunu se sice stále ještě necítím
zcela fit, ale mrzelo by mě to nestihnout (později se dozvídám o člověku, který cestoval z Afriky do San Diega dokonce 2 dny…).
Ulice jsou takřka prázdné, pouze se na nich pomalu objevují lidé s příznačnou taškou ESRI na rameni a cedulkou s nápisem
„Attendee“ (účastník) na krku. Tito lidé se najednou schází, spojují, až je z toho dav, který se jako řeka valí přes čtyřproudou ulici
do konferenčního centra. K tomu, aby se nikde nezdržel, mu pomáhají policisté a řady dobrovolníků.
Sango
Die
07
První den je ve znamení tzv. Plenary Session. Tato „plenárka“ je
představována přibližně patnácti tisíci lidmi, kteří zaplní prostor
o velikosti leteckého hangáru před třemi obřími plátny. Úvodní
slovo si bere Jack Dangermond, prezident firmy ESRI. Člověk,
který na vás zapůsobí velice pozitivně a vstřícně, i když ho osobně neznáte, nanejvýš jeho jméno, fotku, případně některé jeho
články z časopisu. Mluví o minulosti, současnosti, ale především
o budoucnosti – a tou je verze 9.3. Zatímco my, uživatelé, máme
co do činění s verzí 9.2 (a někteří ani s ní ne), v ESRI mají 9.3
a rozjímá o tom, co přijde. Musím se přiznat, že během
konference jsem si mnohokrát pomyslel: „Tohle už mít k dispozici, to by vyřešilo některé z našich současných problémů…“
takřka hotovou a nyní ji intenzivně testují. Je to logické, rok
mezi konferencemi je dlouhá doba, verze vychází v mezidobí
a konference uživatelů je nejlepší místo k seznámení s budoucností. Nikdo se nechce bavit o minulosti, příjemněji se mluví
Odpoledne patří především profesorce Wangari Maathai, nositelce Nobelovy ceny míru, bioložce a zakladatelce ženské organizace Green Belt Movement. Organizace, která chce dojít od záchrany životního prostředí ke stabilnímu a mírovému africkému
ARCREVUE 3/2007
Dopolední úvod má ještě jeden zajímavý, lidský rozměr. Jack
Dangermond vyzve všechny účastníky, aby se pozdravili se svými okolosedícími, představili se a krátce popsali, čím se ve svém
oboru zabývají. Je to přece uživatelská konference a lidé by se při
ní měli poznávat.
ZPRÁVY
33
kontinentu. To není málo, uvědomíme-li si surovinové drancování a děti pobíhající s kalašnikovy přes rameno v současné Africe.
Závěr dne je věnován slavnostnímu otevření Galerie map. Při prohlídce neuvěřitelného množství mapových děl z různých oblastí
se ptám, jak chce příslušná porota vybrat ty nejlepší? Zatím vidím
pouze pobíhající členy, jak lepí barevné tečky na vytipované
mapy. Komise to ale řeší šalamounsky, při pátečním závěrečném
loučení vyhlašuje tolik kategorií, že se účastníci soutěže nemohou
cítit poškozeni.
Úterým začíná sled mnoha akcí. Jsou to především workshopy.
Ty probíhají paralelně v přibližně deseti sálech. Od půl deváté ráno
do půl páté odpoledne. Lze stihnout čtyři denně, a pokud se vám
časově kryjí, díky opakování máte šanci při dobrém naplánování je
stihnout. Tematicky je ovšem workshopů tolik, že máte nulovou
šanci je stihnout všechny. Musíte si proto vybírat a k tomu slouží
takřka dvousetstránková kniha – agenda, kterou účastníci získali při
registraci. V ní je vše zevrubně popsáno a je to taková rukově pro
všechny případy. Workshopy jsou klasifikovány podle zkušeností
uživatelů s daným tématem, ale jsou především vedeny lidmi, kteří
vývoj daného produktu bu řídí, anebo jej sami dělají. Není pro ně
tedy problém odpovědět takřka na cokoliv z daného tématu (vlastně
jsem nezažil otázku bez konkrétní odpovědi) a lidé se opravdu
velmi často ptají. Vše je nahráváno, a tak si na konci konference
můžete zakoupit DVD se všemi workshopy.
Souběžně probíhá v přízemních prostorách konferenčního centra
velká výstava dodavatelů řešení a služeb. ESRI zde má vyhrazen
velký prostor pro své tzv. Software Islands (programové ostrovy)
nazvané podle svého zaměření například Server GIS, Geodatabase Management, Mobile GIS, Mapping & Visualization, Spatial
Analysis atd. Zde máte možnost si sednout s odborníky k produktům a ptát se, nechat si předvést funkčnosti do sytosti. Mimo
jiné se zde ještě pořádají detailnější hodinová „představení“
zaměřená na specifické úkoly, funkcionalitu a postupy pro cca
dvacetičlenné publikum.
Obecně lze říci, že 27. konference, která se konala od 18. do 22.
června tohoto roku, se nesla v duchu propagace produktu ArcGIS
Server. Zajímavé změny a novinky se však chystají i v oblasti
geodatabáze, ArcGIS Schematics apod. To ale jistě bude blíže
popsáno na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
pořádané firmou ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Na pátečním slavnostním zakončení se mi honily hlavou
myšlenky typu, co všechno by se ještě dalo využít z možností
Wangari Maathai a Jack Dangermond
současných nebo připravovaných produktů. Konference je místo,
kde vás velmi pozitivně ovlivní nové možnosti. Máte právo snít.
Zároveň není od věci doma po návratu trochu „vychladnout“
a pak si rozmyslet, co je nutné, nezbytné a potřebné, a co jsou
jenom sny. Přesto ten zážitek a zkušenost každému přeji.
A´ propos, trochu jsem zapomněl na San Diego. Večer u zálivu
je pro suchozemce moc hezká chvilka a i pěkné posezení
v restauraci nebo v baru, kde to žije, lze v tomto městě na
americko-mexické hranici vychutnat. A taky tam jezdí tramvaj.
Ing. Jan David, Pražská energetika, a.s. Kontakt: [email protected]
34 ZPRÁVY
ARCREVUE 3/2007
ARCDATA PRAHA získala od ESRI cenu „Global Award for Total Sales“
Během 27. mezinárodní konference ESRI oceňuje nejen uživatele,
kteří dosáhli s využitím technologií GIS významných úspěchů,
ale také své distributory. Společnost ARCDATA PRAHA letos
získala ocenění „Global Award for Total Sales“.
ARCDATA PRAHA, s.r.o., se umístila na prvním místě mezi
všemi distributory v hodnocení nárůstu prodeje software ESRI,
kdy dokázala během 5 let zdvojnásobit prodej.
Za tento úspěch vděčíme především Vám, uživatelům technologie
ESRI v České republice. Děkujeme za Vaši práci, které si velmi
vážíme, a přejeme mnoho dalších úspěchů i v budoucnu.
Ing. Petr Seidl, CSc., přebírá cenu od zástupce ESRI, pana Wojteka Gaweckého.
Jack Dangermond byl oceněn Mezinárodní kartografickou asociací (ICA)
Při jednání 14. Valného shromáždění ICA, které se konalo při
příležitosti 23. Mezinárodní kartografické konference v Moskvě
ve dnech 4.–9. 9. 2007, rozhodl výkonný výbor udělit nejvyšší
kartografické vyznamenání ICA – zlatou medaili Carla Mannerfelta – panu Jacku Dangermondovi z USA.
Udělení ceny navrhl prezident ICA (Mezinárodní kartografické
asociace) doc. RNDr. Milan Konečný, CSc.
Jack Dangermond, prezident firmy ESRI, získal toto nejvyšší
ocenění za významný rozvoj a propagaci kartografie v globálním
měřítku. Současně byl oceněn jeho přínos k rozvoji geoinformatiky a geografické informační vědy (geographic information science), stejně jako přínos k iniciaci a rozvoji rozsáhlých datových
projektů v globálním, regionálním i lokálním měřítku. Oceněný
Jack Dangermond podporuje rozvoj grantových projektů,
které umožňují účast na jejich řešení mladým specialistům.
Tým Siemens a ESRI vybrán pro realizaci projektu NATO
Severoatlantická aliance (NATO) vybrala tým složený ze společností ESRI a Siemens Enterprise Communications (SEN) pro projekt Core Geographic Services, v rámci kterého budou vyvinuty
aplikace geoinformační technologie pro obranu, které budou
sloužit v následujících letech.
Služby, technologie a software, které jsou součástí projektu,
zajistí, že všechna oddělení NATO (od Nejvyššího velitelství
spojeneckých sil Evropy [SHAPE] až po zásahové štáby NATO)
budou mít neustále k dispozici nejlepší dostupné geoprostorové
informace.
Velitelé, analytici a další uživatelé sítě NATO budou moci kombinovat geoprostorový obsah projektu Core Geographic Services
(CGS) s dalšími formami informací v aplikacích pro řízení a kontrolu, zpravodajství a logistiku. Projekt CGS se stane základním
stavebním kamenem v architektuře orientované na služby (SOA),
kterou NATO zavádí.
Projekt proběhne pod vedením společnosti Siemens, která zabezpečí i integrační práce, a bude spojovat vedoucí software pro GIS
s nejnovější databázovou technologií a hardwarem. Základem
celého systému budou softwarové produkty ESRI. Důležitou roli
zastane ArcGIS Server, který bude poskytovat služby nejen
ARCREVUE 3/2007
zaměstnancům NATO prostřednictvím webových prohlížečů, ale
i dalším systémům NATO s využitím standardních rozhraní
(OGC). Pracovníci NATO budou využívat ArcGIS Desktop pro
komplexní analýzy GIS a integraci dat. Nadstavba Job Tracking
pro ArcGIS (JTX) umožní lépe řídit a sledovat průběh práce
a jednotlivých úkolů.
Jack Dangermond, prezident firmy ESRI, ocenil NATO pro jejich
vizionářský přístup k projektu: „V žádosti o nabídku vyžadovali
GIS s architekturou orientovanou na služby, která bude podporovat standardy OGC. Těšíme se, že ve spolupráci se Siemens
Enterprise Communications a OGC postupně úspěšně vybavíme
Alianci moderní geoprostorovou technologií.“
O společnosti Siemens Enterprise Communications
Společnost Siemens Enterprise začala obchodovat s NATO v roce
1986. Tým NATO v Belgii se stal velkým zákazníkem Siemens
a rozšířil využívání jeho služeb do všech světových pracoviš.
Tým Siemens je zaměřen na integraci zvuku, dat a videa.
V současné době má v rámci NATO mnoho referencí: více než
200 instalovaných zařízení HiPath PABX a přes 30 rozsáhlých
systémových integrací v různých štábech NATO. Více informací
najdete na adrese www.siemens.de/enterprise.
ZPRÁVY
35
Stáhněte si ArcGIS Explorer a prozkoumejte svět
Aplikace nabízí veřejnosti volně dostupná 3D data (glóby) a GIS úlohy
Na stránkách společnosti ESRI je od června k dispozici ke stažení aplikace ArcGIS Explorer. Pomocí této jednoduché aplikace je
možné přímo se připojit k řadě připravených 3D dat (glóbů),
která poskytuje společnost ESRI, a využít nástroje a úlohy
umožňující mnohem více než jen vizualizovat jednoduchou
mapu. ArcGIS Explorer můžete použít pro získání dat, služeb
na webu vzniklých nejen v prostředí ArcGIS. Aplikace ArcGIS
Explorer umožňuje kombinaci webových služeb s lokálními daty.
politických map a fyzické geografie. Tyto glóby poskytuje
ArcGIS Explorer prostřednictvím služeb ArcGIS Online, které
jsou novinkou firmy ESRI a v současné době běží v Beta verzi.
ArcGIS Online zpřístupňuje zdarma obrazová data ve vysokém
rozlišení, nabízí např. bezešvé mozaikované letecké snímky
Spojených států v rozlišení 1 m a satelitní snímky celého světa
v rozlišeních 500 m a 15 m.
„Můžete otevřít svůj GIS mnoha uživatelům, stačí jen vytvořit
vlastní obsah a úlohy a umožnit k nim přístup pomocí aplikace
ArcGIS Explorer. Prostřednictvím této volně dostupné aplikace
můžete poskytovat funkce ArcGIS Serveru jak v rámci organizace, tak celého webu,“ komentuje Bern Szukalski, produktový
manažer aplikace ArcGIS Explorer.
Úlohy mohou zahrnovat pokročilé analytické funkce a zpracování prostorových dat (geoprocesing), např. analýzy viditelnosti,
profilování terénu a další. Pro tvorbu těchto úloh nejsou zapotřebí žádné znalosti programování. Úlohy lze uložit bu v rámci
určitých map a jen pro určité uživatele, nebo je možné poskytovat
je samostatně. Publikované služby i úlohy jsou centrálně
spravovány ze serveru, takže jakmile proběhne aktualizace
služby, je nová verze automaticky okamžitě k dispozici všem
uživatelům. ArcGIS Explorer je tak ideální platformou pro široký
přístup k obsahu a možnostem GIS.
Po spuštění otevře ArcGIS Explorer obraz Země (glóbus) složený
ze satelitních snímků. Pracovat však můžete i s dalšími volně
dostupnými 3D daty včetně uliční sítě, terénů, hranic a popisků,
Součástí aplikace ArcGIS Explorer je SDK („software developer
kit“), který je možné použít pro rozšíření úloh nebo implementaci uživatelských úloh, které budou řízeny jinými webovými
službami.
ArcGIS Explorer je k dispozici ke stažení na adrese
www.esri.com/arcgisexplorer.
Jan Novotný
14.listopad 2007 – Den GIS
14. listopadu 2007 se bude konat osmý ročník Dne GIS. V dalším
textu se dozvíte základní fakta o této akci, jak se k ní připojit
a mimo jiné i to, co pro Vás chystáme my.
kých dat. Pro bližší informace o Dni GIS doporučujeme navštívit
webové stránky věnované této aktivitě: http://www.gisday.com.
Kde probíhá Den GIS?
Co je Den GIS?
Den geografických informačních systémů je významný osvětově
informační den, během něhož specialisté na geografické informační systémy (GIS) informují laickou veřejnost o tom, co je GIS
a jak tato technologie ovlivňuje náš každodenní život.
Cílem Dne GIS je především celosvětově popularizovat technologii
geografických informačních systémů, která umožňuje integrovat
data z různých zdrojů, analyzovat a vizualizovat je, čímž přispívá
k lepšímu poznání podmínek a souvislostí mezi jevy v území.
Den GIS je globální záležitost. Organizace a školy po celém
světě, které používají technologii GIS nebo se o ni zajímají, jsou
přizvány k organizování vlastní akce s tematikou geografie a GIS.
Každoročně probíhá v rámci Dne GIS tisíce akcí. V roce 2006
Den GIS uspořádalo nespočet organizací v 85 zemích světa.
V České republice se k akci přihlásilo na 24 institucí. Dnem GIS
je v letošním roce vyhlášen 14. listopad, avšak ke Dni GIS může
být připojena jakákoli tematicky zaměřená akce pořádaná i mimo
tento den.
Proč pořádat Den GIS?
Den GIS probíhá každoročně v listopadu ve firmách a školách po
celém světě a díky němu jsou miliony dětí i dospělých informovány o přínosu geografie a počítačového zpracování geografic-
36 ZPRÁVY
Technologie GIS je stále více využívána. S rozvojem internetových služeb narůstá počet GIS aplikací, jež jsou dostupné na internetu a umožňují přístup ke geografickým informacím i laikovi.
ARCREVUE 3/2007
Přestože počet uživatelů geografických informačních systémů
nepřetržitě roste, je stále spousta lidí, kteří neví o technologii GIS
a o přínosu pro jejich každodenní život vůbec nic. Den GIS je
také výborná příležitost, jak představit práci s technologií GIS kolegům na pracovišti, vedení podniku, studentům, návštěvám atd.
Pro školy je vhodným zpestřením např. Den otevřených dveří.
Přehled aktivit uspořádaných u příležitosti Dne GIS 2006
naleznete na adrese http://www.gisday.com/success.html.
Na koho se mohu obrátit?
Koordinátorem akce pro území České republiky je společnost
ARCDATA PRAHA, s.r.o., kde Vám rádi poskytneme informace
o akci a zodpovíme Vaše případné dotazy.
Kontaktní osoba: Ing. Jan Novotný, e-mail: [email protected],
tel.: 224 190 534.
Jaký typ akce je vhodný?
Doporučujeme připravit akci, která bude nejlépe vyhovovat
Vašim cílům. Několik nápadů najdete níže, ale můžete si
pochopitelně vymyslet svoji vlastní aktivitu.
Připravte den otevřených dveří s prezentací na téma využití GIS
ve Vaší organizaci či na škole.
Připravte prezentaci na téma co je GIS, jak ovlivňuje život
a jak GIS mohou ostatní využít. Spolupracujte se vzdělávacími
institucemi – školami, knihovnami, muzei.
Vytvořte výstavu map – připravte za pomoci ostatních uživatelů nebo Vašich studentů výstavu pro veřejnost.
Prezentujte při vyučovací hodině či na organizovaných
setkáních – zařate prezentaci nebo demo ukázku do programu
hodiny informatiky, zeměpisu, biologie, dějepisu, na schůzky
skautů, sportovních klubů, atd.
Vaši akci prosím zaregistrujte na:
http://www.gisday.com/registration_int.html.
V loňském roce se ke Dni GIS v České republice připojily
následující školy a organizace:
Brno:
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický
ústav,
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra geografie,
Univerzita obrany Brno,
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Provozně
ekonomická fakulta, Ústav informatiky,
České Budějovice:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická
fakulta, Katedra geografie,
Kyjov:
Město Kyjov,
Liberec:
Technická univerzita v Liberci, Pedagogická fakulta, Katedra
geografie,
Liberecký kraj,
Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec,
Nové Město na Moravě:
Gymnázium Vincence Makovského, Nové Město na Moravě,
ARCREVUE 3/2007
Olomouc:
Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta,
Katedra geoinformatiky,
Ostrava:
Fakulta stavební VŠB-TU, Katedra městského inženýrství,
VŠ Báňská, Ostrava,
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Institut geoinformatiky,
Ostravská univerzita v Ostravě, Fakulta přírodovědecká,
Katedra fyzické geografie a geoekologie,
Plzeň:
Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd,
Katedra matematiky,
Západočeská univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra geografie,
Praha:
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební,
Katedra mapování a kartografie,
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
Ústav pro životní prostředí,
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta,
Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie,
ARCDATA PRAHA, s.r.o.,
Uherský Brod:
Město Uherský Brod,
Ústí nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta životního prostředí,
Katedra informatiky a geoinformatiky,
Univerzita J. E. Purkyně, Pedagogická fakulta, Katedra geografie,
Valašské Meziříčí:
Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí,
Vsetín:
Město Vsetín.
Přehled jejich aktivit najdete na webové stránce věnované
loňskému Dni GIS v České republice:
http://www.arcdata.cz/akce/den-gis.
Organizátory letošního Dne GIS v České republice můžete nalézt
na webové stránce: http://www.gisday.com pod odkazem „Find
an Event Near You“. Po zadání příslušného státu se objeví seznam
akcí, které budou v rámci Dne GIS v daném státě uspořádány.
Den GIS 2006 byl v České republice pořádán pod záštitou České
asociace pro geoinformace – http://www.cagi.cz.
Naše aktivity v rámci dne GIS
V letošním roce se ke dni GIS připojíme především podporou vysokoškolských pracoviš. Plánujeme nejen odbornou přednášku
o GIS technologiích na Univerzitě Karlově v Praze, ale rovněž
budeme přítomni na letošním ročníku soutěže dovedností v geoinformačních technologiích pro studenty středních a vysokých
škol GEOCUP 2007. Tuto soutěž organizuje Katedra informatiky
a geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Více informací o akci můžete
získat na adrese http://fzp.ujep.cz/kig/Geocup/.
Ing. Jan Novotný, ARCDATA PRAHA, s.r.o.
Kontakt: [email protected]
ZPRÁVY
37
Připravujeme nové webové stránky
www.arcdata.cz
Webové stránky ARCDATA PRAHA, s.r.o., už dlouhou dobu
volají po změně a modernizaci. Protože si uvědomujeme jejich
důležitost a stoupající význam, vybrali jsme po dlouhých jednáních společnost zabývající se profesionální tvorbou webových
stránek, která nový web navrhne a zprovozní.
Správa webových stránek bude probíhat prostřednictvím CMS
(Content Management System), který umožňuje snadnou
aktualizaci stránek a opravdovou nezávislost na „webmasterovi“.
Nový web bude zprovozněn během listopadu tohoto roku,
v současné době probíhá programování. A jak bude vypadat?
Vidíte sami.
Burza práce v oblasti GIS ESRI a Leica Geosystems
ARCDATA PRAHA, s.r.o. přijme do svého kolektivu pracovníky na tyto pozice:
Specialista internetových a serverových technologií
Úkolem specialisty internetových a serverových technologií bude
technická podpora prodeje a implementace technologií GIS pro
internet. Ve své pozici bude zodpovídat za úpravu technologií GIS
pro internet s využitím programovacích nástrojů .NET, JAVA,
HTML apod. pro koncové uživatele, dále bude zodpovídat
za instalaci u zákazníků včetně jejich zaškolení.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání,
znalost jazyků C# či VisualBasic v .NET nebo JAVA, XML,
XHTML, SQL,
znalost RDBMS,
znalost práce v operačním systému Microsoft Windows NT
i UNIX (Linux).
Zájemci o výše uvedené pozice by měli mít vedle odborných
znalostí schopnost:
pracovat samostatně i v týmu,
číst a psát odborný text v anglickém jazyce,
prezentovat řešení a nové produkty,
dobré komunikační schopnosti,
být samostatní a spolehliví,
chu samostatně se vzdělávat.
Nabízíme zajímavou práci v dobrém kolektivu s nejmodernějšími
informačními technologiemi, dlouhodobou pracovní perspektivu,
zvyšování odbornosti a profesní růst, nekuřácké pracoviště.
Písemné nabídky s pracovním životopisem zašlete e-mailem
na adresu [email protected]
Programátor-konzultant
Úkolem programátora-konzultanta GIS bude především technická
podpora prodeje vývojových nástrojů GIS ESRI. Ve své pozici bude
zároveň zodpovídat za vývoj a implementaci aplikací vytvářených
na míru zákazníkům s využitím programovacích nástrojů .NET.
Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání,
znalost jazyků C# či VisualBasic v .NET,
znalost RDBMS,
schopnost analýzy a definice datových struktur.
38 ZPRÁVY
Hledáte ve své organizaci pracovníka, který má zkušenosti
se softwarovými nástroji GIS firmy ESRI či Leica Geosystems?
Jste sám odborník a hledáte práci v tomto oboru? V této rubrice
rádi zveřejníme nabídku i poptávku po práci v oboru GIS.
Inzerce bude vysázena z textových podkladů.
Řádkové inzeráty (do 600 znaků) zasílejte prosím elektronicky na
adresu [email protected] Máte-li zájem o nestandardní formu
inzerátu, kontaktujte nás prosím. Rádi Vám sdělíme podmínky
pro tento druh inzerce.
ARCREVUE 3/2007
ARCDATA PRAHA otevřela nové školicí středisko
Vzhledem k rostoucímu zájmu o školení jsme připravili nové školicí středisko, které se nachází v samostatných prostorách 1. patra
ve stejné budově jako sídlo firmy (Hybernská 24, Pasáž Hybernská centrum, Praha 1). Nové školicí středisko umožňuje běh dvou
kurzů současně (k dispozici jsou dvě učebny vybavené stropní klimatizací) a má vlastní sociální zázemí. Provoz střediska byl
zahájen na začátku září tohoto roku. Školicí středisko má kapacitu celkem 18 míst (12 míst ve větší školicí místnosti, 6 míst v menší).
Do školicího střediska se dostanete po schodišti nebo výtahem (1. patro) v části B budovy, tj. vpravo po příchodu do recepce
z pasáže Hybernská centrum (viz plánek). Během prvních 14 dnů provozu zde bylo vyškoleno již 33 osob a proběhly 4 kurzy.
Věříme, že se v nových prostorech bude účastníkům školení líbit a že prostory budou co nejlépe vyhovovat požadavkům na účelné
a příjemné prostředí.
Nabídka školení na konec roku 2007
Na listopad a prosinec 2007 jsou vyhlášena tato školení:
Úvod do víceuživatelské geodatabáze
Řízení procesu editace
ve víceuživatelské geodatabázi
4.–5. 12.
11.–13. 12.
ArcGIS Desktop
Úvod do ArcGIS I
Úvod do ArcGIS II
12.–13. 11.
14.–16. 11.
3.–4. 12.
5.–7. 12.
10.–11. 12.
12.–14. 12.
ArcGIS Server
Vývoj aplikací
pro ArcGIS Server (.NET)
13.–15. 11.
ArcGIS – programování
Pokročilá tvorba skriptů
v jazyku Python
26.–28. 11.
Úvod do programování ArcObjects
v prostředí VBA
Technologie ArcSDE
ArcGIS Server Enterprise – konfigurace
a ladění pro Oracle
21.–22. 11.
3.–4. 12.
17.–21. 12.
ArcIMS
Geodatabáze
Práce s geodatabází
ArcIMS – administrace
20.–21. 11.
27.–29. 11.
Aktuální informace o školeních najdete na adrese: http://www.arcdata.cz/skoleni/.
ARCREVUE 3/2007
ZPRÁVY
39
informace pro uživatele sofware ESRI a Leica Geosystems
nepravidelně vydává
redakce:
Ing. Jitka Jiravová
Markéta Jaklová
redakční rada:
Ing. Petr Seidl, CSc.
Ing. Eva Melounová
Ing. Iva Hamerská
Ing. Radek Kuttelwascher
Ing. Jan Novotný
RNDr. Inka Tesařová
Ing. Petr Urban, Ph.D.
Ing. Vladimír Zenkl
adresa redakce:
ARCDATA PRAHA, s.r.o., Hybernská 24, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 190 511
fax: +420 224 190 567
e-mail: [email protected]
http://www.arcdata.cz
náklad 2000 výtisků, 16. ročník, číslo 3/2007 © ARCDATA PRAHA, s.r.o.
graf. úprava, tech. redakce, ilustrace
©
Autoři fotografií: S. Bartoš, J. Jiravová, R. Kuttelwascher, archiv ESRI, archiv VÚ 3739 Olomouc
sazba P. Komárek
tisk BROUČEK
Všechna práva vyhrazena.
Název a logo ARCDATA PRAHA, ArcČR jsou registrované obchodní značky firmy ARCDATA PRAHA, s.r.o.
@esri.com, 3D Analyst, AML, ARC/INFO, ArcCAD, ArcCatalog, ArcData, ArcEditor, ArcExplorer, ArcGIS, ArcIMS, ArcInfo, ArcLocation, ArcLogistics, ArcMap, ArcNews, ArcObjects, ArcOpen, ArcPad, ArcReader, ArcSDE, ArcToolbox, ArcTools, ArcUser, ArcView, ArcWeb, BusinessMAP, ESRI, Geography Network, GIS by ESRI, GIS Day, MapCafé, MapObjects, PC
ARC/INFO, RouteMAP, SDE, StreetMap, ESRI globe logo, Geography Network logo, www.esri.com, www.geographynetwork.com a www.gisday.com jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky firmy ESRI, Inc.
ERDAS IMAGINE, IMAGINE Advantage, IMAGINE Essentials, Stereo Analyst a Image Analysis jsou registrované obchodní
značky firmy Leica Geosystems AG; CellArray, IMAGINE Developers´ Toolkit, IMAGINE OrthoBASE Pro, LPS Core, LPS ATE
a IMAGINE Vector jsou obchodní značky firmy Leica Geosystems AG.
Ostatní názvy firem a výrobků jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky příslušných vlastníků.
Podávání novinových zásilek povolila Česká pošta s.p., Odštěpný závod Praha, čj. nov 6211/97 ze dne 10. 4. 1997
Registrace: ISSN 1211-2135, MK ČR E 13394
neprodejné
Sango
Die
07
Jack Dangermond
při závěrečné „session“.
Obr. 1. družice SPOT 5 ze dne 5. 11. 2003
Praha © COPYRIGHT 2003 Spotimage, distributor ARCDATA Praha, s r.o.
Na obr. 1 je vidět téměř celý rozsah jedné scény z družice SPOT 5. Na obr. 2 je její výřez v plném rozlišení, tj. v prostorovém rozlišení 2,5 m.
Na snímku z družice Quickbird (obr. 3) je vidět detail Pražského hradu a Malé strany v prostorovém rozlišení 0,6 m.
Obr. 2. družice SPOT 5 ze dne 5. 11. 2003
Obr. 3. družice Quickbird ze dne 17. 8. 2002
Praha © COPYRIGHT 2002 Eurimage, distributor ARCDATA Praha, s r.o.