Angličtina – letní semestr 2015

Transkript

Angličtina – letní semestr 2015
Angličtina – letní semestr 2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Angličtina I. Kurz pro mírně pokročilé, 2×2 hod. týdně
English Language. Course I
ASZAJ0046/01
ASZAJ0046/02
ASZAJ0046/03
ASZAJ0089/01
úterý
9.10 – 10.40
425 C
středa
9.10 – 10.40
144 C
úterý
12.30 – 14.00
143 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
212 C
úterý
9.10 – 10.40
136 C
pátek
10.50 – 12.20
143 C
on-line výuka - začátek 23.2.2015
(pouze pro studenty zapsané v SISu)
Rusňaková
Ready for IELTS U1 – U4,
Macmilian 2010
Mičínová
Ready for IELTS U1 – U4,
Macmilian 2010
Límanová
Ready for IELTS U1 – U4,
Macmilian 2010
Hanzlíková
elearningový kurz na
doplnění znalostí z NSFC U1
- U7, resp. Ready for IELTS
U1 - U4, Macmilian 2010
Angličtina II. Kurz pro středně pokročilé, 2×2 hod. týdně
English Language. Course II
ASZAJ0049/01
ASZAJ0049/02
ASZAJ0049/03
ASZAJ0049/04
ASZAJ0049/05
ASZAJ0049/06
ASZAJ0049/07
středa
10.50 – 12.20
425 C
pátek
10.50 – 12.20
425 C
pondělí
10.50 – 12.20
212 C
úterý
14.10 – 15.40
143 C
pondělí
12.30 – 14.00
425 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
212 C
středa
12.30 – 14.00
428 C
pátek
9.10 – 10.40
143 C
pondělí
9.10 – 10.40
136 C
úterý
10.50 – 12.20
425 C
úterý
12.30 – 14.00
428 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
143 C
úterý
10.50 – 12.20
143 C
pátek
12.30 – 14.00
144 C
Rusňaková
Ready for IELTS U5 – U9,
Macmilian 2010
Mičínová
Ready for IELTS U5 – U9,
Macmilian 2010
Mičínová
Ready for IELTS U5 – U9,
Macmilian 2010
Límanová
Ready for IELTS U5 – U9,
Macmilian 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U5 – U9,
Macmilian 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U5 – U9,
Macmilian 2010
Hanzlíková
Ready for IELTS U5 – U9,
Macmilian 2010
Kadlecová
Ready for IELTS U10 – U14,
Macmilian 2010
Rusňaková
Ready for IELTS U10 – U14,
Macmilian 2010
Límanová
Ready for IELTS U10 – U14,
Macmilian 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U10 – U14,
Macmilian 2010
Angličtina III. Kurz pro pokročilé
English Language. Course III
2×2 hod. týdně
ASZAJ0054/01
ASZAJ0054/02
ASZAJ0054/03
ASZAJ0054/04
středa
14.10 – 15.40
144 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
425 C
středa
12.30 – 14.00
425 C
pátek
9.10 – 10.40
425 C
úterý
12.30 – 14.00
136 C
středa
14.10 – 15.40
143 C
pondělí
10.50 – 12.20
143 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
145 C
1×2 hod. týdně
ASZAJ0061/01
pondělí
10.50 – 12.20
425 C
Galatová
Focus on Grammar
ASZAJ0061/02
čtvrtek
14.10 – 15.40
144 C
Galatová
Focus on Grammar
212 C
Buben
Formy odborné jazykové komunikace
Language for Academic Purposes
FOJK - History Seminar, 1×2 hod. týdně
LAP - English. History Seminar
ASZAJ0062/01
úterý
14.10 – 15.40
Academic Texts
FOJK - Intercultural Competence, 1×2 hod. týdně
LAP - Intercultural Competence
ASZAJ0114/01
pondělí
14.10 – 15.40
144 C
Kadlecová
FOJK - Social Work and Related Subjects Seminar I, 1×2 hod. týdně
LAP - English. Social Work and Related Subjects Seminar
ASZAJ0063/01
pondělí
9.10 – 10.40
143 C
Mičínová
Academic Texts
FOJK - Academic English Grammar, 1×2 hod. týdně
LAP - Academic English Grammar
ASZAJ0067/01
úterý
12.30 – 14.00
425 C
Rusňaková
136 C
Límanová
FOJK - Close Reading Anglophone Literature
LAP - Close Reading Anglophone Literature
ASZAJ0113/01
úterý
14.10 – 15.40
FOJK - Vocabulary Development and Practice, 1×2 hod. týdně
LAP - English. Vocabulary Development and Practice
ASZAJ0078/01
pondělí
9.10 – 10.50
212 C
Hanzlíková
course in English academic
vocabulary
ASZAJ0078/02
úterý
9.10 – 10.50
143 C
Hanzlíková
course in English academic
vocabulary
FOJK - Academic Writing for Exam B2, 1x2 hod. týdně
LAP - English. Academic Writing fot Exam B2
ASZAJ0064/01
čtvrtek
12.30 – 14.00
212 C
Kadlecová
FOJK - Academic Skills in English (IELTS), 1×2 hod. týdně
LAP - Academic Skills in English (IELTS)
ASZAJ0068/01
pondělí
12.30 – 14.00
212 C
Galatová
ASZAJ0068/02
čtvrtek
15.50 – 17.20
144 C
Galatová
FOJK - Academic English. Reading and Writing Practice, 1×2 hod. týdně
LAP - Academic English. Reading and Writing Practice
ASZAJ0084/01
úterý
9.10 – 10.40
212 C
Zádrapová
ASZAJ0084/02
čtvrtek
9.10 – 10.40
425 C
Kadlecová
Angličtina. Konzultace pro doktorské studium
English. Tutorial for Doctoral Study
ASZAJ0005/01
pondělí
15.50 – 16.35
133 C
Hanzlíková
ASZAJ0005/02
úterý
12.30 – 14.00
133 C
Hanzlíková
konzultace jen po dohodě
Angličtina. Kombinované studium
English Language. Credit for Part-Time Study
ASZAJ0004
jen seznam pro zápis do ISu
Erasmus I. – cizí jazyk – angličtina
Erasmus I – Foreign Langauge – English
ASZAJ0090
just a list of registered
students
Erasmus II. – cizí jazyk – angličtina
Erasmus II – Foreign Langauge – English
ASZAJ0110
just a list of registered
students
Němčina – letní semestr 2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Němčina I. Kurz pro mírně pokročilé, 2x2 hod. týdně nebo 1x2 hod. týdně
German Language. Course I
ASZNJ0036/01
ASZNJ0036/02
ASZNJ0036/03
pondělí
9.10 – 10.40
144 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
143 C
úterý
12.30 – 14.00
212 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
144 C
pátek
10.50 - 12.20
144 C
Kašparová
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 1 – 4
Blahníková
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 1 – 4
Tschek
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 1 – 4
Kašparová
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5 – 8
Hasilová
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5 – 8
Tschek
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5 – 8
Blahníková
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5 – 8
Kašparová
Sicher! B2.1, B2.2.
Kursbuch + Arbeitsbuch
Drnková
Sicher! B2.1, B2.2.
Kursbuch + Arbeitsbuch
Blahníková
Sicher! B2.1, B2.2.
Kursbuch + Arbeitsbuch
Hasilová
Sicher! B2.1, B2.2.
Kursbuch + Arbeitsbuch
Němčina II. Kurz pro středně pokročilé, 2x2 hod. týdně
German Language. Course II
ASZNJ0040/01
ASZNJ0040/02
ASZNJ0040/03
ASZNJ0040/04
pondělí
10.50 – 12.20
144 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
144 C
pondělí
14.10 – 15.40
143 C
čtvrtek
15.50 – 17.20
428 C
středa
9.10 – 10.40
143 C
pátek
9.10 – 10.40
212 C
úterý
14.10 – 15.40
144 C
pátek
14.10 – 15.40
143 C
Němčina III. Kurz pro pokročilé, 2x2 hod. týdně
German Language. Course III
ASZNJ0050/01
ASZNJ0050/02
ASZNJ0050/03
ASZNJ0050/04
pondělí
12.30 – 14.00
143 C
středa
12.30 – 14.00
144 C
úterý
9.10 – 10.40
144 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
144 C
úterý
10.50 – 12.20
212 C
pátek
12.30 – 14.00
143 C
pondělí
12.30 – 14.00
144 C
středa
10.50 – 12.20
143 C
FOJK - Formy odborné jazykové komunikace, 1x2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK – Übersetzungsseminar
LAP - German. Translation Seminar
ASZNJ0051
čtvrtek
10.50 – 12.20
143 C
Blahníková
FOJK - Hör- und Lesetexte als Sprechanlass
LAP – German. Listening and Reading Exercises as Motivation for Speaking
ASZNJ0053
středa
10.50 – 12.20
144 C
Kašparová
FOJK - Němčina pro studující archivnictví, příp. historie
LAP - German Language for History and Archives Studies
ASZNJ0055
pondělí
9.10 – 10.40
425 C
Hasilová
136 C
Hasilová
FOJK - Němčina historických pramenů
LAP - German of Historical Sources
ASZNJ0056
úterý
10.50 – 12.20
FOJK - Četba a analýza textů pro archeology II.
LAP – German Language for Archeology Studies II.
ASZNJ0061
úterý
10.50 – 12.20
144 C
Drnková
133 C
Drnková
Němčina. Konzultace pro doktorské studium
German Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZNJ0005
čtvrtek
10.50 – 12.20
Němčina. Kombinované studium
German Language. Credit for Part-Time Study
ASZNJ0004
Erasmus I. – cizí jazyk – němčina
Erasmus I – Foreign Langauge – German
ASZNJ0065
just a list of registered
students
Erasmus II. – cizí jazyk – němčina
Erasmus II – Foreign Langauge – German
ASZNJ0067
just a list of registered
students
Francouzština – letní semestr 2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Francouzština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2x2 hod. týdně
French Language. Course I
ASZFJ0016
úterý
14.10 – 15.40
425 C
čtvrtek
15.50 – 17.20
212 C
Pauerová
Francouzština pro samouky
(Borovanová), lekce 5 – 11
Francouzština II. Kurz pro středně pokročilé, 2x2 hod. týdně
French Language. Course II
ASZFJ0018/1
ASZFJ0018/2
úterý
12.30 – 14.00
144 C
pátek
12.30 – 14.00
212 C
pondělí
17.30 – 19.00
144 C
středa
15.50 – 17.20
425 C
Pauerová
Vite et bien 2, lekce 1 – 10
Slabochová
Vite et bien 2, lekce 1 – 10
Francouzština III. Kurz pro pokročilé, 1×2 hod. týdně nebo 2x2 hod. týdně
French Language. Course III
ASZFJ0020/1
ASZFJ0020/2
středa
15.50 – 17.20
143 C
středa
14.10 – 15.40
425 C
čtvrtek
14.10 – 15.40
143 C
Pauerová
Vite et bien 2, lekce 11 – 20
Slabochová
Vite et bien 2, lekce 11 – 20
FOJK - Formy odborné jazykové komunikace, 1x2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK - Communication écrite (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2)
LAP - French. Academic Written Communication
ASZFJ0022
středa
14.10 – 15.40
212 C
Pauerová
Textes de spécialité dans le
contexte académique (CV,
résumé, compte rendu)
FOJK - Grammaire en contexte (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2)
LAP – French. Academic Grammar in Context
ASZFJ0023
pondělí
10.50 – 12.20
428C
Slabochová
Morphosyntaxe (révision,
perfectionnement)
FOJK - Communication orale (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2)
LAP - French. Academic Oral Communication
ASZFJ0024
čtvrtek
12.30 – 14.00
425 C
Slabochová
Francouzština. Konzultace pro doktorské studium
French Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZFJ0005
středa
17.30 – 19.00
330 C
Slabochová
Stratégies de
compréhension /production
dans le contexte
académique (exposé)
Latina – letní semestr 2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Latina I. Kurz pro začátečníky, 1x2 hod. týdně
Latin Language. Course I
ASZLJ0023/01
středa
10.50 – 12.20
428 C
Pauerová
Ad fontes – Cursus Latinus
(4. vyd.), lekce 1 – 5
ASZLJ0023/02
čtvrtek
14.10 – 15.40
212 C
Pauerová
Ad fontes – Cursus Latinus
(4. vyd.), lekce 1 – 5
Latina II. Kurz pro mírně pokročilé, 1×2 hod. týdně nebo 2x2 hod. týdně
Latin Language. Course II
9.10 – 10.40
428 C
Bočková
Ad fontes – Cursus Latinus
(4. vyd.), lekce 6 – 10
čtvrtek
12.30 – 14.00
212 C
Bočková
Ad fontes – Cursus Latinus
(4. vyd.), lekce 6 – 10
pondělí
14.10 – 15.40
428 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
212 C
Bočková
Ad fontes – Cursus Latinus
(4. vyd.), lekce 6 – 10
Slabochová
Ad fontes – Cursus Latinus
(3. vyd.), lekce 11 – 15
ASZLJ0026/01
úterý
ASZLJ0026/02
ASZLJ0026/03
Latina III. Kurz pro středně pokročilé, 1x2 hod. týdně
Latin Language. Course III
ASZLJ0034/01
čtvrtek
15.50 – 17.20
136 C
FOJK - Formy odborné jazykové komunikace, 1x2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK – Četba latinských textů (pro historiky umění)
LAP - Latin. Reading of Latin Texts for Art Historians
ASZLJ0047
pondělí
12.30 – 14.00
428 C
Bočková
vybrané texty a odborné
prameny
428 C
Bočková
Ad fontes – Cursus Latinus
(3. vyd.), lekce 16 – 20
vybrané texty a odborné
prameny
FOJK – Čtení latinských pramenů
LAP - Latin. Reading of Latin Sources
ASZLJ0038
pondělí
9.10 – 10.40
FOJK – Četba latinských textů (pro historiky)
LAP - Latin. Reading of Latin Texts for Historians
ASZLJ0040
úterý
10.50 – 12.20
428 C
Bočková
10.50 – 12.20
136 C
Pauerová
330 C
Bočková
FOJK – Latina pro romanisty
LAP - Latin
ASZLJ0050
pátek
Latina. Konzultace pro doktorské studium
Latin Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZLJ0005
čtvrtek
14.10 – 15.40
Ruština – letní semestr 2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Vinceová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 1 – 14
Dolanová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 1 – 14
Vinceová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 15 – 21
Dolanová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 15 – 21
Ruština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2x2 hod. týdně
Russian Language. Course I
ASZRJ0018/01
ASZRJ0018/02
pondělí
10.50 – 12.20
136 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
136 C
úterý
14.10 – 15.40
428 C
pátek
10.50 – 12.20
212 C
Ruština II. Kurz pro středně pokročilé, 2x2 hod. týdně
Russian Language. Course II
ASZRJ0020/01
ASZRJ0020/02
středa
12.30 - 14.00
136 C
čtvrtek
9.10 – 10.40
136 C
úterý
15.50 – 17.20
144 C
čtvrtek
14.10 – 15.40
136 C
Ruština III. Kurz pro pokročilé, 2x2 hod. týdně nebo 1x2 hod. týdně
Russian Language. Course III
ASZRJ0022/01
ASZRJ0022/02
pondělí
12.30 – 14.00
středa
9.10 - 10.40
čtvrtek
15.50 – 17.20
136 C
Vinceová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 21 – 30
143 C
Dolanová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 21 – 30
144 C
Dolanová
132 C
Vinceová
136 C
FOJK - Ruština, 1x2 hod. týdně
LAP - Russian Language
ASZRJ0026/01
pátek
9.10 – 10.40
Ruština. Konzultace pro doktorské studium
Russian Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZRJ0005
pondělí
9.10 – 10.40
Španělština – letní semestr 2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Španělština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2x2 hod. týdně
Spanish Language. Course I
ASZSJ0011
středa
9.10 – 10.40
212 C
pátek
9.10 – 10.40
428 C
Šašková
Učebnice současné
španělštiny I. díl (Macíková,
Mlýnková), lekce 10 – 17/18
Španělština II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Spanish Language. Course II
ASZSJ0013
středa
14.10 – 15.40
428 C
Candía
pátek
10.50 – 12.20
428 C
Šašková
Gente 2, lekce 1 – 8
Španělština III. Kurz pro pokročilé, 1x2 hod. týdně
Spanish Language. Course III
ASZSJ0016
středa
15.50 – 17.20
428 C
Candía
212 C
Šašková
Nuevo Ven III, výběr lekcí
FOJK - Španělština, 1x2 hod. týdně
LAP - Spanish Language
ASZSJ0018
středa
12.30 – 14.00
Španělština. Konzultace pro doktorské studium
Spanish Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZSJ0005
středa
10.50 – 12.20
330 C
Šašková
Italština – letní semestr 2015
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Italština II. Kurz pro středně pokročilé, 1×2 hod. týdně
Italian Language. Course II
ASZIJ0009
úterý
15.50 – 17.20
212 C
Žáčková
Italština (Bahníková –
Benešová – Ehrenbergerová,
Praha 2001), lekce 17 – 21