Angličtina LS 2015/16

Transkript

Angličtina LS 2015/16
Angličtina LS 2015/16
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Rusňaková
Ready for IELTS U1–U4,
Macmillan 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U1–U4,
Macmillan 2010
Mičínová
Ready for IELTS U1–U4,
Macmillan 2010
Angličtina I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
English Language. Course I
ASZAJ0046/01
ASZAJ0046/02
ASZAJ0046/03
ASZAJ0089
úterý
14.10 – 15.40
425 C
středa
10.50 – 12.20
425 C
pondělí
10.50 – 12.20
143 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
143 C
pondělí
10.50 – 12.20
212 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
212 C
on-line výuka – začátek 22.2.2016
(pouze pro studenty zapsané v SISu)
Hanzlíková
elearningový kurz na doplnění
znalostí z Ready for IELTS
U1–U4, Macmilian 2010
Angličtina II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
English Language. Course II
ASZAJ0049/01
ASZAJ0049/02
ASZAJ0049/03
ASZAJ0049/04
ASZAJ0049/05
středa
12.30 – 14.00
425 C
pátek
09.10 – 10.40
425 C
pondělí
09.10 – 10.40
136 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
145 C
úterý
12.30 – 14.00
143 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
212 C
středa
17.30 – 19.00
143 C
pátek
09.10 – 10.40
136 C
pondělí
14.10 – 15.40
425 C
středa
12.30 – 14.00
428 C
Rusňaková
Ready for IELTS U5–U9,
Macmillan 2010
Zádrapová
Ready for IELTS U5–U9,
Macmillan 2010
Mičínová
Ready for IELTS U5–U9,
Macmillan 2010
Kadlecová
Ready for IELTS U5–U9,
Macmillan 2010
Konárková
Ready for IELTS U5–U9,
Macmillan 2010
Rusňaková
Ready for IELTS U10–U14,
Macmillan 2010
Mičínová
Ready for IELTS U10–U14,
Macmillan 2010
Kadlecová
Ready for IELTS U10–U14,
Macmillan 2010
Hanzlíková
Ready for IELTS U10–U14,
Macmillan 2010
Angličtina III. Kurz pro pokročilé
English Language. Course III
2 x 2 hod. týdně
středa
14.10 – 15.40
136 C
pátek
10.50 – 12.20
425 C
pondělí
09.10 – 10.40
143 C
čtvrtek
09.10 – 10.40
425 C
středa
15.50 – 17.20
143 C
pátek
pondělí
středa
10.50 – 12.20
09.10 – 10.40
14.10 – 15.40
143 C
212 C
144 C
ASZAJ0061/01
pondělí
10.50 – 12.20
425 C
Galatová
Focus on Grammar
ASZAJ0061/02
čtvrtek
14.10 – 15.40
144 C
Galatová
Focus on Grammar
ASZAJ0054/01
ASZAJ0054/02
ASZAJ0054/03
ASZAJ0054/04
1 x 2 hod. týdně
Formy odborné jazykové komunikace, 1 x 2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK/LAP – English. History Seminar I
ASZAJ0062
úterý
14.10 – 15.40
428 C
Buben
Academic Texts
FOJK/LAP – Social Work and Related Subjects. Seminar I. Focus on Mental Issues
ASZAJ0063
úterý
14.10 – 15.40
143 C
Mičínová
425 C
Rusňaková
FOJK/LAP – Academic English Grammar
ASZAJ0067
úterý
12.30 – 14.00
FOJK/LAP – Academic English. Reading and Writing Practice
ASZAJ0084
úterý
09.10 – 10.40
425 C
Zádrapová
145 C
Kadlecová
FOJK/LAP – Intercultural Competence
ASZAJ0114
úterý
14.10 – 15.40
FOJK/LAP – Academic Skills in English (IELTS)
ASZAJ0068/01
pondělí
12.30 – 14.00
212 C
Galatová
ASZAJ0068/02
čtvrtek
15.50 – 17.20
144 C
Galatová
FOJK/LAP – Academic English. Reading Practice
ASZAJ0072
úterý
09.10 – 10.40
136 C
Konárková
FOJK/LAP – Academic English. Writing Practice
ASZAJ0071/01
pondělí
12.30 – 14.00
144 C
Konárková
ASZAJ0071/02
úterý
10.50 – 12.20
145 C
Konárková
FOJK/LAP – English. Vocabulary Development and Practice
ASZAJ0078/01
úterý
09.10 – 10.40
143 C
Hanzlíková
ASZAJ0078/02
středa
10.50 – 12.20
212 C
Hanzlíková
FOJK/LAP – Academic English. Listening and Note Taking
ASZAJ0072
úterý
10.50 – 12.20
143 C
Hanzlíková
Angličtina. Konzultace pro doktorské studium
English Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZAJ0005/01
pondělí
14.00 – 15.30
133 C
Hanzlíková
ASZAJ0005/02
středa
10.50 – 11.35
145 C
Límanová
Erasmus I. – cizí jazyk – angličtina
Erasmus I – Foreign Language – English
ASZAJ0090
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Erasmus II. – cizí jazyk – angličtina
Erasmus II – Foreign Language – English
ASZAJ0110
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Němčina LS 2015/16
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Němčina I. Kurz pro mírně pokročilé
German Language. Course I
2 x 2 hod. týdně
ASZNJ0036/01
ASZNJ0036/02
pondělí
12.30 – 14.00
143 C
středa
12.30 – 14.00
144 C
středa
15.50 – 17.20
144 C
pátek
10.50 – 12.20
144 C
úterý
14.10 – 15.40
144 C
Kašparová
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 1–4
Tschek
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 1–4
Blahníková
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 1–4
Kašparová
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5–8
Blahníková
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5–8
Drnková
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5–8
Hasilová
Sicher! B1+, Kursbuch,
Arbeitsbuch, lekce 5–8
Kašparová
Sicher! B2.1, B2.2,
Kursbuch, Arbeitsbuch
Hasilová
Sicher! B2.1, B2.2,
Kursbuch, Arbeitsbuch
Blahníková
Sicher! B2.1, B2.2,
Kursbuch, Arbeitsbuch
Tschek
Sicher! B2.1, B2.2,
Kursbuch, Arbeitsbuch
1 x 2 hod. týdně
ASZNJ0036/03
Němčina II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
German Language. Course II
ASZNJ0040/01
ASZNJ0040/02
ASZNJ0040/03
ASZNJ0040/04
pondělí
09.10 – 10.40
144 C
čtvrtek
09.10 – 10.40
143 C
úterý
10.50 – 12.20
212 C
pátek
12.30 – 14.00
144 C
úterý
09.10 – 10.40
144 C
čtvrtek
09.10 – 10.40
144 C
pondělí
14.10 – 15.40
143 C
čtvrtek
15.50 – 17.20
212 C
Němčina III. Kurz pro pokročilé
German Language. Course III
2 x 2 hod. týdně
ASZNJ0050/01
ASZNJ0050/02
ASZNJ0050/03
pondělí
10.50 – 12.20
144 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
144 C
pondělí
12.30 – 14.00
425 C
středa
10.50 – 12.20
143 C
úterý
12.30 – 14.00
144 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
144 C
pátek
09.10 – 10.40
212 C
1 x 2 hod. týdně
ASZNJ0050/04
Kurzy rakouského lektora, 1 x 2 hod. týdně
German Language. Conversation Course (Austrian Native Speaker)
Kurz rakouského lektora: Konverzace pro mírně a středně pokročilé
German Language. Conversation Course II (Austrian Native Speaker)
ASZNJ0057
pondělí
15.50 – 17.20
143 C
Özbek
Kurz rakouského lektora: Konverzace pro pokročilé
German Language. Conversation Course III (Austrian Native Speaker)
ASZNJ0058
středa
15.50 – 17.20
136 C
Özbek
136 C
Özbek
Kurz rakouského lektora pro pokročilé
German Language. Course III (Austrian Native Speaker)
ASZNJ0060
čtvrtek
14.10 – 15.40
Formy odborné jazykové komunikace, 1 x 2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK – Blended Learning
LAP – German. Blended Learning
ASZNJ0052
středa
17.30 – 19.00
144 C
Tschek
10.50 – 12.20
143 C
Blahníková
Blended Learning
FOJK – Übersetzungsseminar
LAP – German. Translation seminar
ASZNJ0051
čtvrtek
FOJK – Hör- und Lesetexte als Sprechanlass
LAP – German. Listening and Reading Exercises as Motivation for Speaking
ASZNJ0053
středa
10.50 – 12.20
144 C
Kašparová
FOJK – Němčina pro studující archivnictví, příp. historie
LAP – German Language for History and Archives Studies
ASZNJ0055
pondělí
09.10 – 10.40
425 C
Hasilová
136 C
Hasilová
144 C
Drnková
133 C
Drnková
FOJK – Němčina historických pramenů
LAP – German of Historical Sources
ASZNJ0056
úterý
10.50 – 12.20
FOJK – Četba a analýza textů pro archeology I.
LAP – German Language for Archeology Studies I
ASZNJ0061
úterý
10.50 – 12.20
Němčina. Konzultace pro doktorské studium
German Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZNJ0005
čtvrtek
10.50 – 12.20
Erasmus I. – cizí jazyk – němčina
Erasmus I – Foreign Language – German
ASZNJ0065
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Erasmus II. – cizí jazyk – němčina
Erasmus II – Foreign Language – German
ASZNJ0067
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Francouzština LS 2015/16
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Francouzština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
French Language. Course I
ASZFJ0016/01
úterý
14.10 – 15.40
212 C
pátek
12.30 – 14.00
212 C
Pauerová
Francouzština pro samouky
(Fragment), lekce 5–11
Francouzština II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
French Language. Course II
ASZFJ0018/01
ASZFJ0018/02
středa
09.10 – 10.40
144 C
pátek
09.10 – 10.40
143 C
pondělí
14.10 – 15.40
144 C
středa
15.50 – 17.20
425 C
Límanová
Vite et bien 2 (CLE),
lekce 1–10
Slabochová
Vite et bien 2 (CLE),
lekce 1–10
Pauerová
Vite et bien 2 (CLE),
lekce 11–20
Slabochová
Vite et bien 2 (CLE),
lekce 11–20
Francouzština III. Kurz pro pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
French Language. Course III
ASZFJ0020/01
ASZFJ0020/02
úterý
12.30 – 14.00
212 C
středa
15.50 – 17.20
212 C
středa
14.10 – 15.40
425 C
čtvrtek
14.10 – 15.40
143 C
Formy odborné jazykové komunikace, 1 x 2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK – Communication écrite (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2)
LAP – French. Written Communication
ASZFJ0022
středa
14.10 – 15.40
212 C
Pauerová
Textes de spécialité dans le
contexte académique (CV,
résumé, compte rendu)
FOJK – Grammaire en contexte (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2)
LAP – French. Grammar in context
ASZFJ0023
čtvrtek
15.50 – 17.20
143 C
Slabochová
Morphosyntaxe (difficultés,
révision, perfectionnement)
FOJK – Communication orale (activités d’entrainement pour l’examen B1/B2)
LAP – French. Oral Communication
ASZFJ0024
čtvrtek
12.30 – 14.00
425 C
Slabochová
Stratégies de compréhension/
production dans le contexte
académique (exposé)
Francouzština. Konzultace pro doktorské studium
French Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZFJ0005
středa
17.30 – 19.00
330 C
Slabochová
Erasmus I. – cizí jazyk – francouzština
Erasmus I – Foreign Language – French
ASZFJ0030
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Erasmus II. – cizí jazyk – francouzština
Erasmus II – Foreign Language – French
ASZFJ0029
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Španělština LS 2015/16
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Španělština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Spanish Language. Course I
středa
ASZSJ0011
pátek
09.10 – 10.40
09.10 – 10.40
212 C
428 C
Králová
Učebnice současné
španělštiny I. díl (Macíková,
Mlýnková), lekce 10–17/18
Španělština II. Kurz pro středně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Spanish Language. Course II
ASZSJ0013
středa
14.10 – 15.40
428 C
Candía
pátek
10.50 – 12.20
428 C
Králová
Nuevo Avance 4, lekce 0–6
Španělština III. Kurz pro pokročilé, 1 x 2 hod. týdně
Spanish Language. Course III
ASZSJ0016
středa
15.50 – 17.20
428 C
Candía
Nuevo Avance 5, výběr lekcí
212 C
Králová
vybrané texty a odborné
prameny
330 C
Králová
Formy odborné jazykové komunikace, 1 x 2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK – Španělština
LAP – Spanish Language
ASZSJ0018
středa
12.30 – 14.00
Španělština. Konzultace pro doktorské studium
Spanish Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZSJ0005
středa
10.50 – 12.20
Erasmus I. – cizí jazyk – španělština
Erasmus I – Foreign Language – Spanish
ASZSJ0020
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Erasmus II. – cizí jazyk – španělština
Erasmus II – Foreign Language – Spanish
ASZSJ0019
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Latina LS 2015/16
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Latina I. Kurz pro začátečníky, 1 x 2 hod. týdně
Latin Language. Course I
ASZLJ0023/01
pondělí
10.50 – 12.20
428 C
Vaníková
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 1–5
ASZLJ0023/02
čtvrtek
15.50 – 17.20
428 C
Dittrich
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 1–5
Latina II. Kurz pro mírně pokročilé
Latin Language. Course II
1 x 2 hod. týdně
ASZLJ0026/01
úterý
10.50 – 12.20
428 C
Dittrich
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 6–10
ASZLJ0026/02
úterý
12.30 – 14.00
428 C
Dittrich
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 6–10
ASZLJ0026/03
středa
09.10 – 10.40
428 C
Vaníková
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 6–10
ASZLJ0026/04
čtvrtek
12.30 – 14.00
428 C
Dittrich
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 6–10
pondělí
14.10 – 15.40
428 C
čtvrtek
09.10 – 10.40
428 C
Bočková
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 6–10
Dittrich
Ad fontes – Cursus Latinus
(2014), lekce 11–15
Bočková
Ad fontes – Cursus Latinus,
lekce 16–20 a vybrané texty
Bočková
vybrané texty a odborné
prameny
2 x 2 hod. týdně
ASZLJ0026/05
Latina III. Kurz pro středně pokročilé, 1 x 2 hod. týdně
Latin Language. Course III
ASZLJ0034/01
čtvrtek
14.10 – 15.40
428 C
Formy odborné jazykové komunikace, 1 x 2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK – Čtení latinských pramenů
LAP – Reading of Latin Sources
ASZLJ0038
úterý
09.10 – 10.40
428 C
FOJK – Četba latinských textů (pro historiky umění)
LAP – Reading of Latin Texts for Art Historians
ASZLJ0047
pondělí
12.30 – 14.00
428 C
FOJK – Četba raněnovověkých latinských textů (pro historiky)
LAP – Reading of Neolatin Texts for Historians
ASZLJ0049
čtvrtek
10.50 – 12.20
428 C
Bočková
Zdichynec
vybrané texty a odborné
prameny
FOJK – Latina pro romanisty
LAP – Latin for Students of Romance Studies
ASZLJ0050/01
pátek
10.50 – 12.20
136 C
Pauerová
ASZLJ0050/02
středa
10.50 – 12.20
428 C
Pauerová
330 C
Bočková
Latina. Konzultace pro doktorské studium
Latin Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZLJ0005
úterý
10.50 – 12.20
Erasmus I. – cizí jazyk – latina
Erasmus I – Foreign Language – Latin
ASZLJ0045
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Italština LS 2015/16
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Italština II. Kurz pro středně pokročilé, 1 x 2 hod. týdně
Italian Language. Course II
ASZIJ0009
čtvrtek
09.10 – 10.40
212 C
Obstová
Bahníková – Benešová –
Ehrenbergerová: Italština
(Leda 2001), lekce 17–21
Italština. Konzultace pro doktorské studium
Italian Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZIJ0005
konzultace a zkoušení DS zajišťuje doc. Pavel Štichauer, Ph.D. po dohodě e-mailem:
[email protected]
Erasmus I. – cizí jazyk – italština
Erasmus I – Foreign Language – Italian
ASZIJ0015
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Erasmus II. – cizí jazyk – italština
Erasmus II – Foreign Language – Italian
ASZIJ0014
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Ruština LS 2015/16
Kód
Den
Čas
Místnost
Vyučující
Náplň/Učebnice
Ruština I. Kurz pro mírně pokročilé, 2 x 2 hod. týdně
Russian Language. Course I
ASZRJ0018/01
ASZRJ0018/02
pondělí
10.50 – 12.20
136 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
136 C
úterý
14.10 – 15.40
136 C
pátek
10.50 – 12.20
212 C
Vinceová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 1–14
Dolanová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 1–14
Dolanová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 15–21
Vinceová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 15–21
Vinceová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 21–30
Dolanová
Ruština nejen pro samouky,
lekce 21–30
Ruština II. Kurz pro středně pokročilé
Russian Language. Course II
2 x 2 hod. týdně
ASZRJ0020/02
úterý
15.50 – 17.20
144 C
pátek
09.10 – 10.40
144 C
čtvrtek
12.30 – 14.00
136 C
1 x 2 hod. týdně
ASZRJ0020/01
Ruština III. Kurz pro pokročilé
Russian Language. Course III
2 x 2 hod. týdně
ASZRJ0022/01
pondělí
12.30 – 14.00
136 C
středa
09.10 – 10.40
136 C
čtvrtek
10.50 – 12.20
425 C
1 x 2 hod. týdně
ASZRJ0022/02
Formy odborné jazykové komunikace, 1 x 2 hod. týdně
Language for Academic Purposes
FOJK – Немного другая Россия
LAP – Russian Language: Other Russias
ASZRJ0026
čtvrtek
09.10 – 10.40
136 C
Dolanová
136 C
Vinceová
330 C
Vinceová
FOJK – Непропавшие сюжеты
LAP – Russian Language:The Saved Plots
ASZRJ0027
středa
12.30 – 14.00
Ruština. Konzultace pro doktorské studium
Russian Language. Tutorial for Doctoral Study
ASZRJ0005
pondělí
09.10 – 10.40
Erasmus I. – cizí jazyk – ruština
Erasmus I – Foreign Language – Russian
ASZRJ0030
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.
Erasmus II. – cizí jazyk – ruština
Erasmus II – Foreign Language – Russian
ASZRJ0029
Erasmus students register at this list, but they attend regular courses at the Language
Centre FF UK, see LC timetables.

Podobné dokumenty

2003 - Akademie věd České republiky

2003 - Akademie věd České republiky University in Prague FaVU MU - Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně / Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology FF MU – Filozofická fakulta Masarykovy umiverzity / F...

Více