CADMIUM CONCENTRATION IN GRASS

Transkript

CADMIUM CONCENTRATION IN GRASS
Map code:
Kód mapy:
CADMIUM CONCENTRATION IN GRASS
II-08
KONCENTRACE KADMIA V TRÁVĚ
Bioindicator: grass (Avenella flexuosa, syn.
Deschampsia flexuosa)
Bioindikátor:
tráva, metlička křivolaká
Element:
Cd
Prvek:
-1
Concentration [µg.g ]
Koncentrace
0.015
0.050
0.100
0.150
0.200
0.250
0.300
0.350
0.400
0.450
0.500
0.534
0
25
50
100 Km
Project CZ0074 - Biogeochemical exploration
of forests as a base for the long-term landscape
exploitation in the Czech Republic (2008-2011)
Projekt CZ0074 - Biogeochemický průzkum lesů jako podklad
pro dlouhodobé využívání krajiny ČR (2008-2011)

Podobné dokumenty

Ke stažení ceník Okrasné trávy 2016 - Ing. Jan Candra

Ke stažení ceník Okrasné trávy 2016 - Ing. Jan Candra Mitrovice 8, 257 86 Miličín, T +420 727 833 260 [email protected], www.okrasne-travy.cz IČO 02858878

Více

Žlutá / Yellow - Revolver Revue

Žlutá / Yellow - Revolver Revue Žlutou jsem miloval od dětství. Žlutá byla jedna stěna pokoje, ve kterém jsem vyrůstal. Žluté jsem musel mít figurky při hře. O žlutých pigmentech jsem si četl. Historie, krycí mohutnost, rychlost ...

Více

Radiační odstraňování iontových forem olova a kadmia z vodných

Radiační odstraňování iontových forem olova a kadmia z vodných The experiments show that in acidic solutions, the EDTA complexed lead may be reduced at a dose of 30 kGy up to 92 % without the addition of typical OH radical scavengers such as HCOOK. The additio...

Více

Biologie - Kvinta, 1. ročník

Biologie - Kvinta, 1. ročník pozná, pojmenuje a zařadí do systému významné zástupce hub porovná znaky typické pro houby stopko a vřeckovýtrusé posoudí ekologický, zdravotnický a hospodářský význam hub vysvětlí význam kvasinek ...

Více

Plán péče - Správa CHKO Jizerské hory

Plán péče - Správa CHKO Jizerské hory K tomu přispívají i plochy bezlesí, které podmiňují zvýšenou tepelnou radiaci (ochlazování) oproti zalesněné krajině. Dle starší klasifikace podnebí ČR (KONČEK in VESECKÝ et al. 1958) náleží zájmov...

Více